גליון 1558

העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 2 | • ״ ארץ ־ישראד היא יחידה אחת,״ • ״המתנכר לשלמות הארץ, זורע את זרע חורבנו.״ • ״תנועת־ר,שיחדור העברית לא נסתיימה. היא אך החלה.״ • ״ארץ־ישראל היא מולדתם של שני
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 3 | חיילים ישואל״ס בבאניאס, מול הכנסיה העומדת באתו הישן של הצלבנים היו דרושים חמישה שבועות בדי שתחדור לתודעת האדם הישראלי מלוא המשמעות של המהפבה שהתחוללה בחייו.
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 4 | ב דיי ץ ב 1נ ח ־ ו ד 1ד ן עסיס בכל בית בו האיכות והטעם הטוב הם העיקר. בכל עונות השנה-אין כמיץ ממותק עסיס מרווה ומרענן. עם מים או סודה, או כבסיס להכנת
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 5 | פ ת רון י סו די, הוגן ובן־קיום מכתבים אירוח מרחבי עד עכשיו היו מבצעים של ״הסבר פניך לתייר״ ,ומיבצעים של אירוח תיירים בבית ישראלי. עכשיו אני רוצה להציע מבצע
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )5 הנצחון הצבאי, אלא מאנשים שמראש פנו לצד המסובך של חיפוש דרכים ליצירת קשרים ישראליים—ערביים, וניסו למצוא פתרון עקרוני להשגת השלום. זוהי זכות
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 7 | ך* קייץ 1839 נערך בגבול סוריה־תורכיה אחד הקרבות ^ המכריעים בתולדות המרחב. הוא ארך פחות משעתיים. הצבא המיצרי, בפיקודו של איכראהים באשה, הנחיל מפלה ניצחת לצבא
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 8 | במדינה ישיבת מרכז תנועת העולם הזה -כח חדש העם למען נ חיי ה כו לנו תתקיים ביום שישי 14.7.67 בשעה 15.00 מלאו שלושים יום לנפילתם והגיע היום של טכסי־האזכרה לחללי
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 9 | הפעעה ווגה סופר של סופר שוב העמידה את המדינה על י הראש. למשך כמה שעות — נשכחו המלחמה, הרוסים ותעלת סואץ. האשד, ההפכפכה, ההיסטרית, היתד, שוב למרכז ההתעניינות.
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 10 | *1־־יי״יי*׳ימ 011111>11118^1*0111ז[•36180111?1>€1!. 31(€ * 31>31ז \ 1( 011118108 § 6 § 611 )116 . /ז 0 6 [3 1 1 0 1 1 3 1 + 2 6 1 1 1 1 0 8 1ז אי מ 1א*י א * 5ז
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 11 | 1כנסת גוססת. כמוסד פרלמנטרי, היא התרוקנה מעיקר תוכנה. ן ) עצם העובדה כי 108 מבין 120 חברי־הכנסת שייכים עתה לסיעות ממשלתיות, וכפופים למשמעת קואליציונית, סותמת
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 12 | במדינה לחרף את נפשו במערכה נגד ישראל? זה גם מה שאני שואל, ענה החייל בחוסר־התלהבות. (המשך מעמוד ) 10 של ארצות־הברית, הצדיק את התקוות שתלו בו עורכיו עת שלחוהו
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 13 | עם חרך מכסף וסרט על חלוקת השלגונים •יבדרך ויל הגיהגוס ך* שבוע שוב יצא אייבי נתן בן ן 1ה־ 39 לדרך. אמנם הוא לא יצא במטוס השלום הפרטי שלו כי אם במטוס נתיבי אויר
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 14 | 8י* ין החולות הלוהטים של מידבר^ ! סיני, בטור הקידמי שנע לעבר ד,סואץ, התבלטה דמות אחת מאובקת, בבגדי־חאקי כהים: ציפורה ארז, בלונדית תל־אביבית יפר,פיה, שהתקדמה
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 15 | אלוף אריק שוון -וחנו שואה אותת נבו קודם דנן אבל השתדלתי לשמור על נקיון. היו ימים שלא היו לי מים ופשוט לא התרחצתי, וכמו כולם קיבלתי כמובן הרעלת קיבה בנאחל,
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 לבית־קפה באור־יהודה. הואיל ואת הפריצה הוא ביצע ביום השבת הוא היה כנראה סבור שהשבת מתירה לו ליהנות גם ממשקאות חריפים וכך יצא כשבידיו
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד )16 וכל פעם שעוצר אותו שוטר ומתחיל להסביר לו את מהות העבירה שעבר מתחיל דהאן להוכיח לשוטר בידיו ובהעוויות פניו שהוא אינו מבין, אינו שומע
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 18 | האוננה הושפעה הנגיד מרוח החסונה לנונא מתכ נ ן אוננה צעיו לעיר העתיסה, נדי להנש הש ואהה דש ה 1 1 1 1בדרן המובילה ל־ עמק השילוח מדגימה גאולה מעל גבי האתון, את
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 19 | ?..ו>חי<יד1יוי— ^ ד בעוד שבזמן המלחמה ובתקופה שקדמה לה — היתה פופולארית מאד האופנה הצבאית, שכל בגדיה הזכירו מדים מסוג זה או אחר, הרי האופנה החדשה שונה לחלוטין:
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 20 | ספרים מקור לכל גיצול: 3000 דול אר כעול כורח ורגשות (מאת פ.א. שנ הזצאת שוקן; 186 עמ׳) בראשון לפברואר , 1933 למחרת עלייתו של אדולף היטלר לשלטון בגרמניה, נכנם
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 21 | אנשים א חוז א חד של חיילו ת מי שהיה מושל הגדה המערבית, אלוף חיים (וידא!) הרצח: היה השבוע במצב־ רוח של זכרונות. הוא נזכר כיצד חקר, בהיותו רב־סרן של חיל־המודיעין
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 22 | ג׳יגולו ך מן הג׳יגולו העברי הצעיר יוסף (דודו) אפרגן, עוזב בימים אלה את הארץ, ואת כל הלבבות השבורים שהוא משאיר בה, בתוכם את לבה המתוקן כבר של צלה שוויצר ( )18
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 23 | בעולם האומות המאוחדות א פ רי ק ה בל הבו ת אך נדמו קולות המתווכחים על ענייני ישראל־ערב, וכבר המו שוב אולמות ־בניין־ הזכוכית המלבני שבניו־יורק. הפעם נערכו
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 24 | בשלם (ו.משך מעמוד )23 גרמניה י יו מו הק אנ צלר ״כאשר הקאנצלר שלנו קם, הוא מתרח׳:: ומתגלח ומתלבש. בינתיים מניחה לו אש תו את עיתון־הבוקר על השולחן. אחר־כן• הוא
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 25 | החוזרים בתנזובה עכשיו מתברר שכאשר סווטלאנה אלי־בעצם גם לו ש מה לספר. לוייכה (לבית סטאלין) החלה את דרכה ההודי הזה היה פורש סינג, הגיס מערבה, היתה בזה יד ההש
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 26 | תמחרים * הרתה. הנסיכה גראסיה מ־מונאקו ,37 ,לבעלה הנסיך רנייה.44 , הנסיכה, מי שהיתר, שחקנית־הקולנוע האמריקאית גריים קלי, היא כבר אם לשלושה (שתי בנות ובן). ע1ר
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 27 | השבוע הפך המדור שדי פתאום לפינת הנוער. כולם בעדך כני עשרים ומטה. יודעים למה? אני אסביר לכם: בניגוד למקובל — ׳משפיע האביב כעיקר על הדוכיב־הזקניב. פי זה מעיר
העולם הזה - גליון 1558 - 12 ביולי 1967 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד