גליון 1564

העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 1 | 1564 י״ז כ אב תשכ״ז23.8.1967 , ברחבת המיסגד
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 2 | טקיף -תשקיף --תנשקי ף --תנשקיף --תשקיף --תטקיף ערד קרב על הסי ם תעייף --תשקיף ל״ע מ חו ל קי םסולה אי חו ד מתגבש מוקד חדש של סיכסוך ישראלי-ערכי כמימדים בינ-דאו-
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 3 | תקליטה החדש של יפה ידקנני שירי ״ מלחמת ששת הי מי ם״ * נאצר מחכה לרבין בפאריס אסרו עליה לשיר : * רבי גורן ״הוא הפסיד כבר את הכל /אך הרויח את דה־גול !״ * ירושלים
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 4 | השפעת ,,העולם הזה״ גדולה: אבל העיר שמייחסים לה — גדול עוד יותר• עובדה: כל פעם שמישהו עושה משהו שאינו עולה, בדיוק, בקנה אחד עם כוונותיו של המישטר — העולם הזה או
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 5 | מרדות• דיכוי חזק יותר — התמרדות מהירה יותר. בצדק אמר אורי אבנרי שזה מעגל־קסמים. השאלה היא רק: האם נוכל לנהוג ברכות זמן די ארוך, כדי למנוע בגדה מרד נוסח אירלנד
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 6 | תם ר1רים נישאו • מו חמדןן לי ׳ ,25 הידוע יותר כקא סיו ם ק ליי, אלוף־העולם במיש־קל־כבד באיגרוף, שתוארו נשלל ממנו עקב סירובו להתגייס לשירות צבאי אמריקאי, עם כ לי
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 7 | 1111 ן ן ה פ רו טו הודי ם צעיר ערב למחרת מלחמת־ששת־הימים פירסמה ממשלת ישראל שיחה רדיו טלפונית בין נשיא מצריים לבין מלך ירדן, שנקלטה על־ידי ישראל. עד כה לא
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 8 | שם מפורסם — ברחבי עולם : צבעיו שיער ^ 1ם 1 £י11 במקום מי חמצן £מ 08£1 זי אג ס ץ ^) מצורף חנ ם לכל א ריז ה 5ו /\8ק שנו /מסמס ׳ 0 0 5 מ מ שלת חלם שום דבר לא
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 9 | הג׳וינט התמים היד, סוכן חשאי של מעצמה כלשהי. שמועות הניזונות עוד יותר מסיורו — בחברת אשתו אליזבט ואחיינו קפלן — ברומניה ובהונגריה. מפלגות לקראת מפא״י רבתי
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 10 | אהולוד ( 1x11 דו בעודם בודו. גשו חד8עותי והוא ונו נושא גונז׳ לתעמולה נגד ישראל -עכשיו הוא גי8וד השח חו ת ״לאן, סבתא?״ שאלו העתונאים את הזקנה שבקושי גררה את
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 11 | חסו 1ג1ש 0את ידי זווו שבא לברכו על שובו בריא ושלם מגלותו הקצרה. בפתח נראית א שתו של חסן, זו רחת מאושר. מעבר לפתח, בחצר המאורת, מצטופפים בל ילדי המ שפחה הענפה.
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 12 | במקום שומם, רחוק מישוב, מועברים מיצרנים פלאח וילד. הם הזמינו אותנו לבוא עימם, אל ר,פית, היססנו. אולי זו מלכודת? אולי מהנים לנו חיילי הלגיון בצל העצים? אך לא
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 13 | של הגדה־לעבו-היודן היכן עוברים הירקות לעמאן, בדרכם לכוויית? אהד״ אמר האיש, ועיניו הממזריות נצצו, כאילו אמר :״עכשיו אני יודע מד, אתם מחפשים במקום נידח זה.״
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 14 | א*ו ל ₪ו לאו״ב כדי לחטוף פיוסומת בים — יכריזו ג׳יהאד לשיחרור הסלע הקדוש.״ ״?כנות כית-הטיקדש !״ מיבצר הוב גוון הוא הבניין מצד י מין, מעל לכותל המערבי. הרב גו רן
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 15 | את יצחק בנו. כאן בנה דויד המלך את המזבח הראשון, וכאן הקים שלמה המלך את בית־המיקדש. מסביב לסלע — עמודי השייש המפוארים של המיסגד, אשר ניבנה על־ידי המוסלמים בשנת
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 16 | הרב גורן 0301 (המשך מעמוד ) 15 רמת-נן, גבעתיים; בגי״ברק - ביום רביעי ,30.8 ,בשעה ,20.30 בקפה ״עצמאות״ ,בגן המלך דויד, רמת־גן פגי ש ת־־ רו טי ב ה בהשתתפות נציגי
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 17 | זה קרה שוב: צעירה ביקשה טרמפ בלילה:־ ונפלה קורבן לאנסי-הטומפ האכזריים השבוע שוב חזרה פרשת התעללות אכזרית כאחד מכבישי הארץ. אנסים אכזריים ניצלו את רצונה של
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 18 | !משכת ההרשמה וניחוח הדשות ובחינות 1מ 1חרת 1ת למועדים: אפריל 68 ואוקטובר . 68 הבחינות נערכות מטעם משרד החינוך והתרבות. כן נמשכת ההרשמה לכיתות בוקר תיכוניות —
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 19 | נוער עולה, המגיע מהאונייה לבית־נוער בירושלים, עובר שם את קשיי ההסתגלות לארץ. ורק לאחר מלחמת השיחרור הופכים הנערים לצברים גמורים. הסרט נגמר ועל המסך מופיעים
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 20 | במדינה רא יוסף ג׳י. החודש, ללא הודעה מראש, הופיע ג׳י במשק רביבים, הצהיר בפני החברים המופתעים כי המשורר חיים גורי, זה שגילה אותו ויצר את האגדה סב־־ו, שלח אותו
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 21 | ה סג צד מ ה ה מ שו טטת המאבק בין המצלמה של מניה קדמון לבין אמנון מור עומד להסתיים בהסכם־ שלום. הכוחות במאבק הזה לא. היו כל־כך שווים, משום שמאחורי המצלמה של
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 22 | ספורט הו צאתפדיא חי אסףבע ״ מ תל־אביב, יוסף הנשיא ,13 טל 613339 . שערוריות פכר הופיע ספרו של רובוט דונובו וצוות עוזריו מה״לום אנג׳לס טיימם״ ש שה י מי ם ביוני
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 23 | הכל תלוי בטיב המילוי מארמי התחרות הבינלאומית מיס עולם יצאו, השבוע, באזהרה חמורה: אסור למועמדות לתחרות מיס עולם — למלא א ת חזיות בגד״הים בכותנה או בריפוד
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 24 | בשלם פולין ה ס טיי ה הציונית ״תל־אביב תגיב בחריפות על ניתוק־היח־סים של פולין — היא תקרא בחזרה לישראל את הממשלה הפולנית!״ זוהי הבדיחה האנטי־שמית המסתובבת
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 25 | אשתו הישראלית של צ ול׳ הץ־ושלמי הפסידה את בתה לאשה דנית והתשמה עם קצין מצד׳ לראות את בתה הקטנה, שהיתר, עם צ׳ארלי ועם הדנית. אן והקצין ׳המצד׳ בצילום שנלקח שנלקח
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 26 | בשלם כו ק צו ענפלא ללאאבטלה (המשך מעמוד )25 ב בי תספר ״ דיא 1ה ״ רכש התל מי ד, ב נו ס ף לי ד ע כוקצועי. סיון מ ע שי רב ובט חוו ע צ מי ב ע בו דהמע שי ת, וז
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 27 | שיעד שחור, נודש יית!נידו, למה שאני אמנע מכס את התענוגים שלי? למה שאני לא אתן לכס, פעם אחת, ל;רדדא את המכתבים כמו שה;פ מגי;?ים? **:פרט שהם לי ואני רוצה רצת
העולם הזה - גליון 1564 - 23 באוגוסט 1967 - עמוד 28 | מספר 1564 י״ז כאב תשכ״ז23.8.1967 , אנשי הטונב תקפו שוב -הנעס בכנר
חזרה לתחילת העמוד