גליון 1565

העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 1 | סוד שליחותו החדשה של א״ב׳ נתן לקפריסין *אלאלון חונה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 2 | אומרים עיש יותר ישראלים בגדר. מאשר בתל־אביב. אבל כמד, מהם דיברו עם ערבי יותר מכמה מלים הנוגעות לקניית סחורה? התשובה תדהים אותך, כשם שהיא מדהימה אותי כל פעם
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 3 | ־כול ללכת אינה מרפה עכשיו ממני. אורי מורד, בני-ברק טוענת הנהלת ויטה :״המודעה נוס• לא סוב. רצינו במפיצים עצמאיים, עם רנב עצמאי. נראה שמנהל המכירות אמר למר מורד
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 4 | ; 25 כטולכרם ; 30 -בשכם ; 19 -בסככות לטרון ; 16 -בקלקיליה .15 - המאבק על ״אל־על״ ברצועת עזה — נהרגו : 10 בבית־לחם — שבעה: בג׳נין — שניים. כניגוד לדיעה הרווחת
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 5 | במרחב הפיסגה ה טו בי ם והרעי ם בשלוש ועידות הפיסגה הקודמות, היה גמאל עבד־אל־נאצר האח הגדול. הוא שהגה לראשונה את רעיון הפיסגה, והוא אשר קבע בבל אחת מן הוועידות
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 6 | תמחרים נולד בלונדון, לזמר־החיסושיות רינ־מ סטאר ולאשתו מורץ, בנם השני. אושפז. בג׳קרטה, אחמד סוקרבו, הנשיא המודח של אינדונזיה, כשהוא סובל בכליותיו ומדכאון נפשי
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 7 | *ץ ין מנוס מלחזור על המעשיר, הישנה אודות המשרת ^ שהביא לאדונו מן השוק דגים באושים. האדון האכזר ציודה על המשרת לבחור בין שלושה עונשים: לאכול ארג הדגים הבאושים,
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 8 | במרחב (המסך מעמוד )5 לפתרון סופי על־ידי מלחמה! ומנגדו — מחנה פרו־מערבי, שישפיע על ארצות־הברית כדי שזו תאלץ את ישראל לוזתר לערבים .הסונים״. סח־אן האיש ש טס לקא
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 9 | אזרח ירושלמי הבהיל את המשמוה: יה עלינו ר בבר החל מצור שומשו לילהכשלוש קומות שונות של בית־חולים הדסה בירושלים שכבו השבוע שלושה צעירים. כולם נפצעו בסימטותיו של
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )9 לשבח בצ יון זכה בתח רו ת ״המוצר ה ט עי ם 1967״. פתאום התקרבתי לסוף התעלה — שנגמרה במין מערה. הוא היה שם בפנים — במרחק שני מטרים ממני. ך * איתי
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 11 | במדינה העם הז מן עושה א ת שלו, אבל מ ה? ביום הראשון של השבוע הכיל׳ העמוד הראשון של אחד היומונים — הארץ — 16 ידיעות. ל־ 13 מהן היה מכנה משותף. הן נגעו ליחסי
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 12 | נמשיה מדמן מיסודם של ״ב חן ״ בתי ספר תיכוניים ן בי מי םהק רו בי םתס תיי ם ההר ש מה | לכיתות: ששית (י׳) ,שביעית >י״א) ושמינית (י״ב), במגמות: הומניסטית, ריאלית
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 13 | ״תוכנית השרו״ שד מפי , האליבי הגד 11 •כל שיחה עם פקידי הממשלה האמריקאית,״ גילה * ,,לא מכבר דיפלומט ישראלי בכיר בוושינגטון. ,הם מצטטים את טל המישמר. במשרד־החוץ
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 14 | בם דזגה ,,אגד תיור ׳ ו״אגדדןתיור ירושלים 12 מי יודע? שמחים להודיע על הפעלת אחד ממלקוחי השלל הגדולים ביותר שנפלו בידי כוחות צה״ל אשר כבשו את ירושלים העתיקה היה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 15 | מינגן הנצתו! שר הצנחנים נים חו־אניב ריתק ונ ע מיליון אזרחים ]להבים צנחן גול הוו הל־אביב גחנה לסירה שתימשת אותו חוסה 0 *8 2 הס כבשו את תל־אכים תוף 55 דקות -
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 16 | ,יאגואר׳ ראשון מסוגו נאוץ משגע את יושב־ ד־זנגוף זיו ג ך יא עשתה זאת שוב ! § ן כך הגיבו, השבוע, בקינאה בולטת, יושביהם הקבועים של מרכזי דיזנגוף, כאשר
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 17 | -בייחוד כשהוא שייך חיווה יריב הדהימר היכרות אחרת שלה היתד, עם קצין צה״ל, אלוף מישנה רב (שטייגר) שיאון. * אלוף־שריו־ן ומכגם י-ג׳יגס ך • 0נראו ביחד — כמעט בכל
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 18 | הקומנדו שד הסדרנים הנך דיסקוטק רשדה-קדב שגעוני הם ניגשו לפזר את המהומות ביעילות חסרת־תקדים. בעזרת דחיפות ומכות־אגרוף. התנהגותם של הסדרנים, הובשי כובעי־המצחייה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 19 | במדינה (המשן מעמוד ) 14 יעבוד בשביל אותה חברה אך במקום אחר: בהילמון תל־אביב. ואמנם ביום הששי האחרון נערכה הבכורה של מופעי אבו־רנם בישראל, באחד מאולמות הילסון
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 20 | צרפת קוראת לפני שבועיים התגרשה גליה ארקץ מבעלה הצרפתי, מ * מו כהן, ומכל הלווילות המפוארות שלו,מבתי־החרושת שמלות שלו, מהמכוניות הפתוחות, ומכל מה שהיה לו, או
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 21 | במדינה באיגרת מיוחדת ל״1ו1ו:לם חוה* דרכי־אדם ריקה זראי ב קו לרס ״האלו? אפשר לקבל את שמעונה לינדנ־באום?״ ״מדברת,״ ענתה החרשת־האילמת. כי שמעונה, בת ה־ 16 החמודה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 22 | הסודות אנשים (המשך מעמוד )21 פיע יוחנן. אבל על־מנת לבקש ממני הלוואה י קטנה. נתתי לו 450 פראנקים. עודני מחכה שיחזיר לי הלוואה זו. כפי שאני מחכה שישלם, ארבע וחצי
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 23 | קולנוע יומן הווד שזת ^ ביום השישי האחרון צלצל הטלפון בביתו של מבקר הקולנוע עזריה רפי פורט. מישהו מפארים רצה לשוחח איתו. עזריה לא מכיר שום אדם בפאריס, והוא חיכה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 24 | השבוע נו שה ונה ה מיכאל׳ מהונעותיה המזהירות בפאריס־ ורק ידידיה הסרובים ביותר יודעים מדוע: ך* ימים הראשונים למלחמה נודע *4לרבקה מיכאלי שהיא נושאת בביטנה ילה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 25 | במדינה ססודנטיס מ ח תי ת אוני ב ר סי ט אי ת השבוע הגיבו בזעם סטודנטים על תופעה חדשה בתכלית בחיים האוניברסמאיים של ירושלים: פעולות־הפחדה נגד סטודנטים ערביים,
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 26 | בשל מכו ת די^ודידן־טו־ונידזרז תיכון ״משולב״׳ ל טככ או ת ולבגרו ת חצות הכ שרת טכנ אי ם לרדיו-טלויזיה יוון מה קורה כיום ביוון --לאחר שההפיכה הפאשיסטית־צבאית הפכה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 27 | הנוסעת הסמויה האטומית י = אצלנו נוסעים סמויים הם ילדים בני , 14 הקופצים למטוס אל־על בניו־יורק, כדי להתפלל כאן ליד הכותל המערבי. לאוסטרא־ סנדרה לים ולאמריקאים
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 28 | מבצע גגוות ועם מזיז• יזריגזר ומי!י*ימ תקודת בגדו ת תלמידי טכניכון ייהנו במסגרת המבצע מההקלות: .1ספרי לימוד בהוצאת ביה״ס ללא תשלום. . 2עזרה במתמטיקה ואנגלית
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 29 | ספורט כדורגל הי ה שתוי אחר שלושה חודשים של פגרה (הכוננות, מלחמת ששת־הימים ופגרת־הקיץ הרגילה) התחדשו השבוע משחקי הכדורגל, הסדירים. זאת לא היתד, התחלה של ליגה
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 30 | ספרים מקור מליס, מ לי ם פואמות דוקומנטריות (נמת עונזר; הוצאת גולגותא; 80 ענד) דן עומר, הירושלמי בן ה־ ,26 עשה את זה שוב. אחרי אלוהים בנ״נס, שזיכה אותו בביקורות
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 31 | זה הסימן לכך שהוא באמת ידוע ומוכר, מלבד כל הסימנים האחרים. הרגשתי לא נעים, ממש לא נוח. בשבילי כישראלי שלונסקי זה גאון, ופה בא הילד הזה, הקסנצ׳יק, כלומר אני,
העולם הזה - גליון 1565 - 30 באוגוסט 1967 - עמוד 32 | מחכהלתינוק -אבלהאב עדיין ממתיןלגטכדילשאתהל אש ר . ובינתיים היא מגלה
חזרה לתחילת העמוד