גליון 1576

העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 1 | מספר 1576 התייתם ב גי ל 13 ואומץ על-ידי שובם מו סל ם זזמחיר 120 אג
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 2 | כראשית השבוע שעבר, כאשר ה־תותחים הישראליים והירדניים רעמו-׳באילזר הגבול של עמק בית־שאן, ד,ו>ר1זש מחזה שונה לגמרי כמה עשרות קיללדכזרים דרומה משם. כשחבריהם בצפון
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 3 | מכתבים הסקנדל העדתי המאמר על מריבת הח״כים הליברליים (העולם הזה ) 1575 הוא באמת סקנדל. אבל מצדכם: הרי זוהי התקפה ברורה כשמש על הספרדי כהן־צידון! שמואל אבוטבול,
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 4 | בעולם מכתבים (המשך מעמוד )3 אמריקאי פנימי, הקשור רק לתושבי אמריקה. לו השתתפו זרים׳ בעלי דרכון זר, בהפגנה כלשהי בישראל ודאי הייתם מתרעמים. עובד גשן, חיפה •
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 5 | שלחה צרפת את מיטב מרכולתה המיועדת לילדים. היתד, זו, לא פחות ולא יותר, מבובת״ילד די גדולה, המכונה האח הקטן. תווי־פניו של הבובון הוכנו ־על־פי פניו של מלאך מתקופת
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 6 | חמחרי נולד. ליצחקכהנא ,47,פירסומאי ומתוזך־דירות ולאשתו אורלי ,29 ,כימאית לפי מיקצועה, בן, אריאל צכי, הילד הראשון שנולד במזרח ירושלים מאז שנת . 1948 כהנא, שהוא
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 7 | פני חודש ישבתי עם אישיות ערבית, שהסבירה לי /בפרוטרוט מה הם התנאים להסדר־שלום המתגבשים עתה בחוגי הצמרת בקאהיר. היו אלה תנאים מרחיקי־לכת. לפני מלחמת־ששת־הימים,
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 8 | במדינה הע הנא הראשי לאן הולך לוי אשכול? השבוע נתן ראש־הממשלה עצמו את התשובה: אל הקו הקיצוני ביותר. אשכול חותר בגלוי למעמד של נץ ראשי, תור דחיקת ׳משה דיין ממעמד
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 9 | ב ל העולם: נשיא תימו ה חד ש מ שפחתו מ תגו ררת בישראל! יוצאת החוצה, דרך שלולית המים, למטבח דולף, ומכינה שם תה עם מנטה. אבל כשהיא שומעת שהמדובר הוא באחיה,
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 10 | כמדינה יחסי ח 1ץ מי קסם־ ה שוו א הצרפתי השנה מציעה לך ״לודדיה״ מבחר עשיר של גרבי. גולף־־ בסריגת קרושט, ללא תפר. בדוגמאות שונות ובשלל צבעי האופנה. השנה באופנה
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 11 | היא תוויה־ 25 מידיו! היא תסיר לשדוס היא תנדו ותש/נשע המס כי ת ך* עוד שישה חודשים יוכל הצופה הישראלי להדליק ^ את מכשיר־הטלביזיה שלו, ומשך ארבע שעות כל ערב יוכל
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 12 | ילדים תימניים. רק ארבעה מהם נמצאו בחיים, ואילו לגבי 313 נקבע בלי ספק שנפטרו. בקשר ל־ 22 הנותרים, קיים חשש סביר שאכן נמסרו לאימוץ בחו״ל, בלי הסכמת הוריהם.
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 13 | ^ בני־המוהל נגד הובי: ^ א ת 1זקאפוטה גנבו ^ ושומוי־ואש הוניצו ם גנבו את הקאפוטה של הרבי,׳* זעקו האברכים ן ן \ )באחד מימי השישי האחרונים, כשהם רצים מבוהלים
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 14 | בשם עמליד, אשכנזי. השחקן סטנלי בייקר, ידידו של קונרי, חיזר בהצלחה אחרי אשכנזי, וקונרי התקנא בידידו .״אולי אתם יכולים להשיג לי נערה הערב?״ שאל את הסובבים אותו.
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 15 | כי נדבק בו בכל זאת משהו מג׳יימם בונד הנפלא. הוא הזמין אותי לרקוד, אבל מישהו יעץ לו לא לעשות את זה, בגלל הקהל, והוא אמר, :וזי של האב אנאדר טייס׳ (תהיה לנו
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 16 | במדינה מנגנון סי פור אישי ,אינני יודע״ ,ענה שר״הדואו ישעיהו לראש־ד,ממשלה כאשר האחרון שאלו, :מדוע התפטר אישי?״ תשובתו זו של שר־הדואר לא היתד, מדוייקת. לא רק
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 17 | שבושת את התיאסרוו הלאומי הראשונה שנלקחה בחשבון היתר, השחקנית היפר,פיה גאולה (המשרתות) נוני. אבל גאולה סירבה בכל תוקף :״אני לא מתפשטת!״ אמרה בהחלטיות. קלוט
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 18 | בם דינה ב רי אז ת פעמון על זנב־ ה ח תו ל שבוע להקת מחול ״בח־שבע״ 1967 ת ״ א ,״ אהל ־ ש ם ״ 26—20 בנו במבר 1967 יום ר׳22.11.67 , יום ב 20.11.67 / יום >׳21.11.67
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 19 | אזש 11 סקיס מתד״אניב 8ציו1ים רנויסטין קילו 9000ד״ נדי לנהל כאן דיסקוטק ־ להתחרות בדיסקוטק של ידידתה מאנדי עכשיו היה חסר רק דבר אחד, הכלה. כלומר: כריסטין קילר
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 20 | במדינה הומור בלי ריצירך אין מיכג סיז ם זכו כשלהקת הפנטומימה של פולניה הגיעה ארצה, נתנו למשרד של שמואל שי לתרגם לעברית את התוכניה שלהם. מסתבר שה־מתרגמים של
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 21 | לשכנע אותו, בסופו של דבר ,,שהוא לא טוביה ולא ראש־ממשלת אנגליה אלא מר גוגנהיים, מיליונר שוויצי ידוע ותורם קבוע למגבית. אלא שסידרת הטעויות עדיין לא נסתיימה בזה•
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 22 | קולנוע ה סר ט ה יו מו של א לי ל מה כבר לא נאמר על הזמר־אליל ג׳וני האלידיי? נאמר עליו כבר הכל, וגם ההיפך מזה. בכל אופן, עכשיו, כשהוא חזר לעולם הסרטים, אומרים את
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 23 | אמנות גיסוי י שראלי תיאטרזן סיפוראוריה (בימת השחקנים ; מחזאי: בנימין גלאי ; בימוי: עודד קוטלר ; חפאורה ותלבושות: גילה שקין ; עם איצקו רחמימוב, מיכאל כפיר,
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 24 | במדינה דרכי־אדם האיש ב ת חנ ת־ הביניים אויה 21 ביולי — 21 באוגוסט עכשיו הרגע להתאפק, במה שנוגע למין השגר. בכלל, לא כדאי להיחפז. זהו חודש לא רע — אבל השבוע כדאי
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 25 | ד 1״ הלב 1ה ר ״טוב ששר־העבודה מסר כאן הודעה על מצב התעסוקה, פי בזה הוא סיפק תעסוקה לכנסת,״ אמר אחד הח״כים. ואכן -בשבוע שעבר פעלה הכנסת ״על ריק״ .הובא כפניה רק
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 26 | ספרזם מקור השנה חידושי מדהימים בסדיגי 0 000 החדישים חיו -חודף 5 7 -5 8 הסוודר היחיד שאינו מתפווץ ס ריגי ״ ד קי א ל־ בוו ץ״ באמתאינםמת כו ו צי ם, גםאםתכב סי
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 27 | אנשים 11׳ 1 סיגאר^ם בהסתד רו ת כאשר כיבדו הצנחנים בשבוע שעבר את זיכרם של 18 חבריהם שנפלו בסתיו 1956 בקרב קלקיליה, נזכרו כי את המשטרה ב־עיירה הרס כוח תחת פיקודו
העולם הזה - גליון 1576 - 15 בנובמבר 1967 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד