גליון 1579

העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 1 | מ׳ מנ צ ר אותו* מ׳ נ הנ ה מ
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 2 | ישחם לבינסו! אילו! ־ היו ס 011 0019 טוס 1910 -המפתחל^כיווז ה 113גגיותד - בתוספת, ל׳שנ׳ני סופר עכשיו, מ חזי ק מפת חו ת תקבל חינם ־- ם ! פ ו ב קנו ת ך 8סכיני׳
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 3 | את חייבת לעצמך כמה דקות ליום לטיפוח מראיך ויופיך שיטת הטיפוח 1—2—3של הלנה רובינשטיין תעניק לעור פניך מראה צעיר ורענן והיא גם היסוד לאיפור. הצעד הראשון בטיפול
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 4 | מכתבים אלי כהן לא ייאמן! זהו סאדיזם להציג שער כזה (העולם חזה .)1578 איך זה אין לכם קצת רחמים בלב לזכר אלי כהן? — בתור בדיחה, והתחלנו להתלוצץ. מאותו יום אנו
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 5 | בשלם בלחג׳ גרמניה חפישפש האלקט רוני עד עכשיו אפשר היה להקליט את דברה המרגלים, הדיפלומטים או היריבים המסחריים — באמצעות מבשירי־הקלטה זעירים ומשוכללים ביותר —
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 6 | ב שלם (המשך ב ע מו ד )5 להם לבחור בין גלות לשיבה למולדת. מונגה בחר בשיבה .״אני בן הקונגו וגם אם יקרה לי אסון — מוטב שיקרה לי שם,״ אמר. כיוון שיש סיכויים טובים
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 7 | 1־11־1־11 פיטמה את הילדים כדי שישמנו ויהיו טובים יותר לאכילה. ך־י הזדמנות הגדולה הגיעה עם מלחמת ששת־הימים. } 1נצחון צה״ל — בעזרת הנשק הצרפתי — הכניס את
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 8 | אחר פ־רסום בעתון בינלאומי פנה אבנדי אל שר־האוצו ושאל: מה טיב עסקי אתר מגרול־ המליונריס? האס הגיע! לישראל כספי הריני רואה חוגה ציבורית ראשונה־כמעלה — ילאו דווקא
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 9 | 1!1£]3ש9 0 1 !111 שאילתה אל: שר המשטרה ח״כ אורי אב נר י מאת: שאייתה אל: שר החוץ ח״ כאוריא בג ר י מאת: במהדורה האמריקאית של השבועון האמריקאי רב התפוצה לייף,
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 10 | ד 1״ ה 1ב 1הר אבשלום פיינברג אינו דחוף * מדוע לא קיבל לסקוב את האות? * המשכנתאות עולות ועולות * העשן השחור של אוטובוסי ״דך * דת ישראל ועונש המוות במדינה הנו ח
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 11 | השר ישראל גלילי: אני סבור שקול־ישראל הצליח מאד־מאד. ואני מציע לך, חבר־הכנסת אבנרי, להתעניין בדבר. ויתברר לך כי בקול־ישראל יש א מון רב יותר בארצות ה שכנות מאשר
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 12 | -הג1ג10ו1יס במדינה העם ( ה מוגן מ ע מוד י) ראשו עומד הד״ר טיכור רוזנכאום, יהודי שווייצי ככן ,40 אחד הניצולים של רבכת קסטנר, שנמלט מהונגריה כחוסר-כל, אשר השקיע
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 13 | ראש־הממשלה שר־הביטחק? לוי אשפול לא ויתר על הרעיון של איחוד מישרות ראש-הממשלה ושר-הביטחון. הוא סכור, בי אחרי שחלפה שעת החירום, יש לאחד מחדש את שני התפקידים.
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 14 | ״הגנוים הישראלים ו!ם בעל• יצרים עזים -יש להם׳ מניות, במקום האיטלקיות, הצרפתיות והסי קאנדינביות המסורתיות, ששיעשעו עד כה את לקוחות־הבארים, ושיכנעו אותם לשתות
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 15 | טמפרמנט -אפילו יותו מדיר -אבל במקום קוניאק, כדי שהקליינט ישתכר ויוציא יותר. גודרון, לעומת זאת, טוענת בכל תוקף שהיא משחקת פייר :״אני לא מרמה• אינני משתכרת,
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 16 | במדינה (המשך מ ע מוד ) 12 פשוט, לנקוט פעולה ׳מסרבת המשטרה, חוקית. במיקרים כאלה נשלח למתלונן טופס הקיים למטרה זו: טופס / 3077א, בו נמסר בין השאר ש״לטובת העניין
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 17 | עם דף ׳מיוחד לסטודנט: קמפוס, בו ידיעות מבולבלות על חיי הסטודנטים באוניברסיטות השונות. אף דבי׳ עיתון ההסתדרות, לא סיגר. הוא מינה את אחד מכתביו הירושלמיים, נחום
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 18 | ׳ד 1״ה לב1חר (המשך מעמוד ) 11 אני יודע שאליהו חכים ואליהו בית־צורי, שנא שמו ברצח הלורד מוין, נזדקקו ל עו רן־זין מצרי. נדמה לי שאותו עורך־דין התנהג בהגינות. אבל
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 17 כמה שנים הוא כמעט גרם להתפוררות הפדרציה בין עיראק וירדן. זה היה כש־עבדאללה אל־קסאב, ראש ממשלת עיראק, בא לירושלים כדי לדון עם חוסיין על
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 20 | פיחות? אושים הוא אינו מתרגש... הוא געשו ״מסת 6 ת ה או קפה גונאר יארינג, המתווך של האו״ם, דווקא יודע לדבר. את זה הוא עשה עד כה בשבע שפות — אנגלית, צרפתית,
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 21 | דברי הגנרל והעלה אותם באש * .אודי זוהי ואיצה ממבוש הגיבו בצורה מקורית עוד יותר. הם לקחו מברשת וצבע וכתבו על הקירות ברחוב דיזנגוף התל־אביבי: גנראל דוז־גול —
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 22 | שלום אמית כששצןןץ 1הגיע ארצה, הוא לקח את בתו הצעירה, אירית, המ שרתת עכ שיו בצבא, ויצא איתה לבלות .״איפה אפשר לבלות כאן?״ הוא שאל אותה ,״מה זאת אומרת? אצל
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 23 | היא והוא ! תמרורים נולד. בניו־יורק, למנחם אשכנזי, שופט הכדורגל הבינלאומי, העובד כעת ב־ארצוודהברית, ולאשתו זהכה, בנם השלישי. היא מחליקה על-פני הים ה 1א מחליק
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 24 | בם דינה היסטוריה הרב מ ח אן־יוני ס השמפו החדש, וקרם השערות המוכר, נוחים לשמוש, מבטיחים תסרוקת מסודרת, מקנים זוהר לשער, ומע ני קי ם לחות לעור הקרקפת ולשער ומעל
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 25 | כדי שד,עצירים רים את כניסתו, יוכלו לקרוא! • העצירים נאלצים לשתות, ביחד, מכלי אחד מלוכלך. מה שמגיע -מגיע,, .לעצור לא מגיעים תנאים של מלון ש חזון ,״ פסקה מייד
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 26 | ספרים שתי לירות לחודש. בסיפרו של טוקטלי אפשר למצוא לא רק את העובדה כי את דרכו בעולם העסקים התחיל כפקיד חברת־ביטוח במשכורת של שתי לירות לחודש אלא גם הווי של
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 27 | קן לנ 1ע סרטים לא שווה אשה כפול שבע נתל־אביב, תל-אביב; ארצות הברית) בקולנוע תל־אביב יש כיסאות מרופדים, ובתי־שימוש מפוארים, אבל מה זד, שווה אם לפני שמגיעים
העולם הזה - גליון 1579 - 6 בדצמבר 1967 - עמוד 28 | מארחת־הבאר המצליחה ביותר בתל־אביב
חזרה לתחילת העמוד