גליון 1588

העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 1 | מ פ 2ר 7.2.1968 15 8 8 המחיר 120א ג, ,דודם! היא וקו מהמאח 1ר י גלהשם 1ע 1ח ״החס הטביעו את הצוררת הצובתיח בסעות,, ש ה צי ףאת הארץ; ..וקו נגווה
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 2 | ביום חמישי 15 ,בפברואר, בשעה 8.30 בערב, באולם בית סוקולוב, רחוב קפלן ,4תל־אביב, תקיים י1י ד אלותותשובות בהשתתפות : ח״כ אורי אכנרי עו״ד שמואל סגל שלום כהן עו״ד
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 3 | מכתבים הצוללת האבודה תודה לכם על פירסום הכתבות הנרחבות על רקע הצוללת והבעייה של כלי־שייט זה בכלל (העולם הזה .)1587 אלפי מילים הופיעו בעיתונות העברית על הנושא —
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 4 | (המעון מעמוד )3 עניינית של מוסד ציבורי, כי היא גדושת סילופים גסים ודברי ד,בל. אינני מוסמך לדבר בשם האוניברסיטה, וגם אינני יכול להעיד אלא על הפאקולטה
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 5 | מעד עשוי המהדורה העובית שי1״:11111!1י 1ולו פנה השוו אל מנהיגי הגוה ועזה ישראלי אנוכי, וכישראלי אני מדבר אליכם. כישראלי האוהב ארץ זו, על כל תקופותיה, על כל
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 6 | אחי! 1*11013׳11 . ס פ רי םמיוחדים בנו ש אי האירוטיקה ישל חו ב דו ארל בי ת ך ו. שירים אי רו טיי ם של ה פ רי מי טי בי ם (המ 1ך נזננזוד )5 3ם ם[10 שס£ הבגדים
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 7 | \זם יצא( סיוזיפיה ם וזגפשים כאי־רחיים, בשם דיגזם *זמזעו מזו\־גמ( .1ישדם־ •.בם ים״&עזגנים בזזו״ ל, שם ששדג לשמך גזת־הלגדנז שיכשיר אותם להפעלה הגש2ץ ה מרי מור ש
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 8 | (המשך מענווד )7 גמרה אותנו לאותו יום. למחרת כבר נכנסנו למישטר־לימודים. היה זה מישטר די חמור: רק שני ערבי- יציאה לשבוע. הלימודים התיאורטיים נמשכו עד שמונה בערב,
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 9 | לה מה לחזור לנמל.״ כאשר הגענו לבל- פאסט, היה הצרת תשוש כל כך, שחלק קטן בלבד ירד לחוף — וגם אלה מיהרו לחזור לישון. יוסקה הוא איש יבש, שהתפקיד דוחק אצלו הצידה כל
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 10 | במדינה העס שישים ותשעה במשך ימים ידע כל בר־דעת כי הצוללת זקר אבודה. הכל היו מוכנים להלם. ובכל זאת — כאטר קרא קריין קול ישראל, בקול איטי, את שישים־ותשעה השמות,
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 11 | להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי, בוויכוח על הקציב משרד החקלאות כבוד היושבת־ראש, כנסת נכבדה. נפלה בחלקי הזכות לברך את הבר־הכנסת ורדיגר, מסיעת פועלי־אגודת־ישראל, על
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 12 | ים־המלח, מולדת המגילות הגנוזות. עד מלחמת־ששת־הימים, נחפרו קברים בקומראן והוצאו עצמות שנשלחו למעבדה בחו״ל, כדי לברר מה גילן. בצורה זו, רצו לקבוע סופית לאיזו
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 13 | במדינה (הסשן מעמוד )10 לנסיגה מן השמחים המוחזקים. לממשלת ישראל אין כל תנאים כאלה. אין היא רוצה כלל להיסוג משום מקום, ואין בה הסכמה על שום תנאים. עצם קביעת
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 14 | ממאווקו למארס״ וממוסד חקלאי לתהילה בלונדון: דונ ה ״לא במיטבה ,,לא בגיהוץ ולא במירפאה. ״בסוף גם עזבתי״. מכית־החלוצות לחינגא־ננאר ך* אשר הגיעה תמי, לפני 10 שנים,
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 15 | יסטאל עיצבה לעצמה, כל המחקות וכל הדמו־בשם האכזוטי צברה. תמי הפסיקה את דרכה השיגרתית כסטריפטיזאית מיזרחית, רוצח להגיע לשיאים חדשים. לשם כך בחרה בדמות בעלת זהות
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 16 | אנשים ב ס כנ ה 7 מדוע לא הלך לוי אשכול להלוויית פולה כן־גוריון? הסיבה האמיתית נשתמרה בסוד, נתגלתה במיקרה — שעה ש־ראש־הממשלה התוודה בפני שניים מאנשי־משרדו,
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 17 | נית אל מאחרי־ביתו של רב־אלוף דיין ובזהירות רבה העבירו, מעבר לגדר, מימצא ארכיאולוגי חדש לאוסף של דיין. היתה זו כותרת־אבן נהדרת, שהובאה כפי הנראה מאחד השטחים
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 18 | במדינה חקירות ת עלו מתה מנ הלהאב הי ״אמא, אבא שטלס עשה לי טוב! הוא לקח אותי הצידה, ליטף אותי על השיער ואחר־כך בכל הגוף!״ הנערה שביקרה אצל אמה, מן המוסד לילדים
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 19 | עדויות מן התלמידות. ״ארבע כעורות״ .ואז בא הזעזוע הגדול: שלוש נערות העידו בפני החוקרים והפסיכולוג, כי שסלם בעל אותן. תיק פלילי נפתח נגד מנהל ,־.מוסד על בעילת
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )15 לאומי — תחת שם בדוי ובזהות גרמנית. היה זה מלצר שגילה לראשונה את כישרונה של תמי :״הגוף שלך — בשביל במה,״ אמר לה. תמי צחקה, אבל חשבה פעמיים.
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 21 | גיבור הבוהימה הישואו־ת נתבקשו לשחק עצמם בסרט הדולצ ה ויטה שלנו •1תיקי הבוהימה התל־אביבית נאנחו 1לרווחה: לפני עיניהם קם לתחייה מקום שהפך, בזמנו, למוקד לעלייה
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 22 | צחז >ן 1רמע ביום השלישי שעבר תתחתן הדובר־לש־עבר של מפא״י־לשעבר אביטל מוסינזון, עם בח׳־ל אדית סולומון. לחתונה הוזמנו בל מיודעיו של אביטל. שרים, חברי־כנסת, בחירי
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 23 | תמרורים נולד בנם השלישי של הנסיך חואן קארלום דה כורכון אי כור־כץ ושל הנסיכה סופיה של יוון, במאד־ריד. נכחו, בעת הלידה, אמה של היולדת, המלכה פרדריקה של יוון,
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 24 | ור,תקליטים זה התחיל לפני שש שנים, כאשר ממשלת סומליה נחנה לאשת הנשיא דאז, ג׳קלין קנדי, פחזת־ברדלס במתנה. הנשיאה הפכה את הפרווה המנומרת למעיל, שהפך, בעצמו, לסמלה
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 25 | קולנוע ישראל שינאה בציבור במחברת־החיבורים של גידי אשל, מכיתה ג׳ בבית־ספר הביל״ויים ברמת־גן, בעמוד האחרון, כתוב :״לכתוב חיבור חופשי עם פתיחה, תוכן וסיום.׳׳ מתחת
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 26 | קולנוע (המשך מעמוד )25 מקום: את העוול ואי־הצדק שנגרם לו. וככל שהוא מתנה אותו יותר, כך מתאנים לו יותר 1־מתאכזרים אליו יותר, ובסוף מגיע רגע הנקמה הגדולה. הוא
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 27 | כמה מטו מט מים שאלו אותי בזמן האחרון אם המדור לא מפוברק: ובבן, ראשית: לא. כל המכתבים אמיתיים. שנית: כרגע יש לי ערימות נוראיות כאלה של מכתבים שמחכים בתור (ואני
העולם הזה - גליון 1588 - 7 בפברואר 1968 - עמוד 28 | ׳ שכטידטכ״ח7.2.1968 , ד, מ חי ר 1 2 0א*׳ אותה אתמול מ א רו ק א־ ח נערה בבית א מני ת ה ח רו צו ת א ר מני תוחבר תו דו ר ד ס קו
חזרה לתחילת העמוד