גליון 1590

העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 2 | המכון הישראלי לשפות, ביוז־ס ללימוד שפות זרות בשיטה אור-קולית 31ט-\/;5ס0!1ט^ חדש בחיפה פותח סניף השיטה האור-קולית יעילה ביותר ללימוד שפות, קלה לקליטה, חוסכת
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 3 | מכתבים בית לורדים שמחתי מאוד על הצעתכם (העולם הזה )1589 להקים בית־לורדים, משום שלפני שנתיים התחלתי לכתוב רומאן על נושא זה. בספרי אני קורא למוסד ״סנהדרין״ ,אבל
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 בדרך כלל הוא מאד צודק ומאד משכנע. לכן אולי כדאי לפרסם דף זה בנפרד, מדי שבוע, לא למכירה, דווקא, אבל לקריאה. יעד פרחי, הוללות ב״עמידר״ גבעת
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 5 | בעולם גרינלאנד מוות בגחירייס בעוד מטוסים ומגלשות ממשיכים לחפש אחר ארבע פצצות־המימן האמריקאיות שהלכו לאיגוד (העולם הזה ,) 1587 משתעשעים הקצינים האמריקאיים,
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 6 | בעולם מזמשן מעמוד צ) נאמיות, לא היתד! לאמריקה ברירה אלא להגיב — וכך החלה הפצצת צפון־ויאט־נאם. • הגירסה הבינונית: כנ״ל, אר בשינוי־גירסה אחד: שתי המשחתות
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 7 | ס מצג הוא חמור, אך לא רציני. ( | הוא חמור, מפני שממשלת־הליכוד־הלאומי אינה מסוגלת להחליט כל החלטה שהיא שתוכל להוביל לקראת פיחרון כלשהו. הוא אינו רציני, כי בצמרת
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 8 | במדינה העם ה תו ת חי ם רועמים, ה מדיניו ת שו תקת ה צו ע ד בראש מקלעי העלויזי ה בעול ם מקלטי טלויזיה ״זניט״ מורכבים בישראל, מחלקים אוריגינליים אמריקניים
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 9 | הביטחון אישור להזמנת קצינים נוספים — וקיבלה אותו. שינויים בצמרת הנשית וזי גוון ין * אחת הנשים הנושאות בתפקידים רמי־מעלה ביותר, באחד המוסדות הממלכתיים בארץ,
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 10 | משהו בחיי־הציבור הישראליים. אכן, דמוקרטיה פעילה! וכעדי המזימה הזאת יושבים ככית הזה ומשתתפים כוויכוח זה על חינוך לדמוקרטיה פעידה. האם אין זה ככל״ת? נכון, ניתנת
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 11 | ! 1מחד >11111 שיוה לבעלי בתים כאלה לערער על ההחלטה, לפני ביצוע הפיצוץ? משה דיין ל עד כמה שאני זוכר את תקנון הכנסת, שאילתות נשאלות על עובדות שבתחום משרדו של
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 12 | במדינה (המשך נזעמת *) על אדמתו׳׳ ,אמר עסקן בגדה ,״לכן הזמין את התקפת עז־,׳׳ל. עכשיו יש לו תירוץ.״ על כיסא מתנדנד. המלך עשה זאת בדיוק. הוא פנה, באמצעות הראדיו,
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 13 | בן־\וריון דויד פגמו ״כוי *לא לגרום לגו אי־נעימות״. ממבקרים מיקריים סתם מונע יורם מלהפריע לזקן. בשבת האחרונה ביקרו אצלו מספר חסידי חב״ד, אשר הלכו ברגל מהמידרשה.
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 14 | ״תפסתי אותם בשעת געשה״ ,אוגר המיליונר ך* יי־הנשואין הקצרים של אחד הזוגות | י המפורסמים ביותר׳ והזוהרים ביותר, במדינה — נסתיימו ביום השישי האחרון. לפני בחודש
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 15 | שיו ־ אחרי שהחזיר את אשתו לבית הוויה העצמי. היא יצאה לצבא, עברה בהצלחה קורס קצינות. סיימה את הצבא. החלה לומדת משפטים והרגישה את עצמה הכמה ומלאת נסיון. היא
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 16 | 1המלחמה הרסה (המשן מעמוד ) 15 להביא לי.״ ובעלה היה נוסע. וכבר באותו זמן ריכלה כל העיר על רומאנים שהיא ממשיכה לנהל עם קציני־צה״ל, ידידים לשעבר, וידידים חדשים.
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 17 | ** שקרב ובא יובל ד.־ 20 להקמת מדי- נת־ישראל, החליטו חכמי המדינה ונכבדיה ששנת 1968 תשמש כשנת־יובל וייערכו לכל אורכה חגיגות מפוארות. יתכן וקיימים אזרחים בישראל
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 18 | במדינה דרכי־אדם לקראת הוועידה ה שניה של ה תנו ע ה העיר אשר תתקיים בתל־אביב, בימים 30—29 במארס , 1968 מוזמנים חגרי ואוהדי התנועה לאסיפות המחוזיות: < בירו שלים
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 19 | היא מרקידה את אורחי ״שרתו!״ לבושה -אך בתו׳ ל הראתה הבל סליחה הח1להסוהה׳ הישראליים, שלידיהם נקלעה השבוע חוברת- עירום בריטית בשם מן אונלי*. כי בעמודי החוברת
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 20 | במדינה עסקים הוצאת עווקו מודיעה ה חולב הופיע ספרו של שבתי שבת חשופים בצריח איך חושל השריון הישראלי ;סוד עליונות השריון במלחמת ששת הימים דיוקנאות של מפקדים
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 21 | אנשים היודש כאשר נפטר השבוע בשוזייץ אליעזר לוין־אפשטיין, מיסדו ובעליו של אחד מבתי־הדפוס הגדולים והמשוכללים ביותר בארץ (ראה תמרורים) ,תמהו רבים מי יירש את נכסיו
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 22 | פצצה במשפחת הרבנים למנהיג המנוח של אגודת־ישראל, משה בלוי, אחיו של מנהיג נטווי־קרתא ע מרם בלוי, היתד, בת כשרה וצנועה, שנחשבה במשך זמן רב לשידוך גדול וטוב. כיוון
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 23 | תמרורים נ יש א ה בפאריס, שחקנית־ד,קולנוע אנח קארינה, לבמאי־ד,סרטים פייר פאבר, אחרי גירושיה מבעלה הראשון הי א והוא ! היא מחליקה על-פניהים ז׳אן־לוק גודאר, הבמאי
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 24 | קולנוע :סרטים *. 2ו&ט ה מור ה חף מפשע הדיפה (פאר, תל־אביב; צרפת) שלוש תלמידות מאשימות מורה צעיר בניהול יחסי• מין עימן. המורה החף־מפשע נלקח לבית־הסוהר, ואשתו,
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 25 | 88 ^*58 828 *418,^85*88**88 86 0הי שג מז הי רשדמשטרת שדאד אברהם שניאור ה צ 3ו•! כבדש * המלחמה עו דהלפת רון התע לו מ ה האנשים האחרונים שראו אותה במקום זה היו
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 26 | קולנוע (המשך מעמוד )24 הארוך הראשון, ואז החל אשר הירשברג מתייצב נגדו במלוא כוחו. הוא ביקש הקצבה כספית. הוא רצה אישור למעי הצבא. הוא רצה רשיון להסריט בערים, הוא
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 27 | יש כל הסיכויים שה־עניין יעלה כפי שאת ^ 2* 040 אני בבר לא יודעת מה לעשות. יש לי עשרות רבות של מכתבים ממתינים וכל יום הדואר מכיא לי מכתבים חדשים. אז ננסה היום
העולם הזה - גליון 1590 - 21 בפברואר 1968 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד