גליון 1593

העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 2 | וקשרו את אי־הופעת־השם עם הפגישה בחיפה — ששם, כפי שקיוו, ודאי נמסרה איזושהי הודעה סודית למשפחות. בנקודה זו כדאי לברר עקרונית את חוקיות הדרישה מצד צה״ל לשינוי
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 3 | מכתבים גליה לא הצטיינה! משך שנתיים וחצי של קריאת השבועון, יצאתי מתוך ההנחה שכל העובדות המתפרסמות בו נכונות. עד שנתקלתי בגליון העולם! הזה 1591 ובכתבה על גליה
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 4 | מכתבים בעבודה... (המשך מעמוד )3 לדחות את הנשואין, לאור לחץ מאחד מבני־משפחתה של הבת. האם רבנות זו, המס מלת את חיי־הרוח בארץ, מנהלת את עסקיה לפי הדין היהודי או
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 5 | קומדיה בח8ש מעוטת ומוסו השנר איר נולדו הצווים שגרמו למשבר במרחב ׳/7/7לל^77/7/7/ , לושת הצווים של שר־הפנים, חיים משה שפירא, הסעירו בשבוע שעבר את העולם ^ ואת
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 6 | לגברבעל המעוף הנוע! התאבלמשחקיחובו, מוצרי 1¥1611׳5 611111 העולם הזה
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 7 | בעולם כדזד הארץ מיגי־ קו מוגיז ם באיזו מידה ייצגה ועידת־בוופשט, שננעלה בשבוע שעבר, את התנועה הקומוניסטית העולמית? האם פודגורני וברז׳נייב, אחרי שצדו בפרהסיה
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 8 | בעולם (המשך מעמוד )7 הולל עתה הוויכוח, בתוך חכנסייד הקאתו־לית והמיסדרים השונים — מה מותר ומה אסור? ״זוהי לא רק תגובה על מד, שציווה לנו כנם הוואתיקן השני,״
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 9 | במדינה העם לאו זה יוביע 7 זעקות הערבים על הצווים של שר־הפנים לא שככו עדיין. היומון לה מונד הפארי־סאי — ששבוע לפני כן שיבח את ישראל על מתינותה — גינה את הצווים,
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 הם חוצים מדי לילה אח הירדן -מ׳ שולח תקנות הגנה לשעת חירום 1945 שנותרו שרירות וקיימות מימי המאנדט. עד בה, לא פוצץ בית בתל־אביב או בחיפד*
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 11 | !!ותם י מ׳ מאמן אותם י מתי ומתם הצבאית1 למשפחתו. אם ייהרג בפעולה, מבטיחים לדאוג למשפחתו. לאימון זה אין מדים רשמיים. אבל חלק גדול מאנשיו, שנלכדו או נהרגו בשטח
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 12 | במדינה ביום שני, ה־ , 18.3.68 בשעה 8.30 בערב, באולם קנדה, באוני ברסיטה העברית בירושלים, ירצו ח״כ אורי אבנרי עו״ד אמנון זכרוני על הנושא: שלטון הז קני ם ו א חוז
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 13 | השר אלון: השארתי את הנושא לטיפולו המוכשר של עמיתי, שר־הדתות. ביתו של איבראהים חאפז גושה, מול שער מנדלבאום, נהרס על־ידי פועלי עירית ירושלים — חודשיים אחרי
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 14 | הם ישראלים -או הם שיננעו את השמאל באירופה שבארץ כורם רוצים רק בסינון שואג חשהווה ^ י 8£יייי * ייי ** אפל! ח דין? נטוש על ועת־ד,ציבור }*ן בעולם המערבי, מסביב
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 15 | ושמלבד קיימת וק ־ אימונים טרוצקיסטיים וסוציאליסטייט־חופ־שיים. אלה הופיעו בהפגנה. הם נשאו בידיהם סיסמאות כמו ״הציונות והאנטישמיות — אחיות תאומות״ ו״בטלו את
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 16 | הבחורות הכי יפות ־ חתחטשות הכי משוגעות הנשך הכי אנסקדוסיב׳ והכי ותיק גבריאלה הצליח נשף שנה, עדיין אין שיכורי חד״ -קובעו ת נע \ • פוחובג מייסדי תל־אז היו נ
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 17 | :אוץ של חגיגות נורים סא״ ג הסתובבה בין המסובים, זוהרת ושמחה. שוב עודף מרץ. מסורת הנשפים, בה החלה אמה לפני 40 צרירה, מבלי שיהיה צורך לאנוס את השמחה .״אצלי לא
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 18 | ד1״׳ח נ*ב 1חר (המשך מעמוד )13 תוכן התקנות, ועצם התקנת תקנות אלא בשעה זו, היו סיוע ישיר לתעמולה האנס׳- ישראלית במרחב, וגרמו נזק שלא יתוקן ל־מגמות־השלום שהסתמנו
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 19 | עתה, אט-אט, מסתננות ידיעות על גודל המחאות נגד תבוסנותו של נאצר, ברחבי מצרים. למשל: בהפגנות־ד,סטודנטים שנערכו בגינזה, ובהפגזות הפועלים של חלואן שהצטרפו אליהם,
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 20 | חן! וו!1X11 במדינה תולדות (המשך מעמוד 05 אבל הפתבים לא קראו את הצווים. הם גם לא יבלו לקראם -פי :ליון ״רשומות״ טרם הופיע, באותו מועד. מערכה רביעית עבדאל נאצר
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 21 | הוויב ו הנויחה א1תה דהתנחש דגנו שיצו אותה ! -השבוע החר־סה והתגרש היא חזרה ארצה עם הכתר על ראשה, וכבר אז היה הראש הזה מלא תוכניות. כשהוצע לה לנסוע לארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 22 | נפתחות כיתות ערב חדשות לבחינות במדינה חיפה א מנון לין ו הכל ה למועדים: אוקטובר 68 ואפריל 69 הבחינות נערכות מטעם משרד החינוך והתרבות שעורי סטיפנדיות • -¥מורים
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 23 | אנשים הפת קי ם של יגאל אלון האיש העיקרי שעמד במרכז ההתעניינות, השבוע, היה שופט בית־המשפט המחוזי, אליעזר מלחי, אשר זוכה מאישום השוחד, שהוגש נגדו על־ידי היועץ
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 24 | גורד השחקים הגרושים החוצה! וולף פרי הוא חגר בהנהלת הסוכנות וסגן־יושב-ראש קרן היסוד בירושלים. חוץ מזה הוא בעל לאשה בעירה ויפה, ותושב ירושלים. הוא אדם צנוע וישר,
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 25 | תמרורים בבית־חולים בבריסל, נותחה סכיולה מלכת בלגיה, מתוך תקוזת שהניתוח, אשר עבר בהצלחה, יאפשר לה להיכנס להריון, אחרי שלוש הפלות. נישאה בהירושימה, יפאן ,״ילדת
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 26 | לן יכנלת להציץ אל פנים מבנה הנעל, היית בנאה את הרפידה. אותה ס1ליה פנ־־מית הנמצאת בין כף רגלך לסוליה נהמשמשת בסיס איתן למבנה הנעל. להופעה זוהרת ביום ובערב לן
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 27 | ניבוד ישראל סימן־טוב! גנה לכל 3נ ו •ש כתובת כל פגז -הגתופת שלו,״ ? / 1מר פיתגם צבאי ישן. הפגז עליו היתד, חרוטה כתובתו של גיבור ישראל, סימן־טוב גנה, המתין לו
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 28 | לכל 1X3 שבוע טוב להתחיל בעיסוקים חדשים, ביחוד במישור הכלכלי. אבל אם יש לך חשק לעשות דברים חשובים ביום ה׳ — מוטב שתמתין לשבת. או־אז יתכן שיבואו האפשרויות
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 29 | ומדוע? לשם ימה שכר המיליונר הקמצן רוצח מקצועי? ואם הוא רוצה להרוג את פילגשו, למה הוא שוכר לה שומר־ראש? המתח הממלא את הסרט אינו נובע מהתשובות לשאלות הללו.
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 30 | התגלחב ־ £ט 6 1ש סו ש ל ^ 11.11^ 1^15 ותח 1ש ע ם כל ש פו פרת ענ ק 106 6106 של *׳<1$ו11 וש ש ת קנ ה, תקבלבק בו קון מי גי לו ח *ע 61ע 0 0 ברענננת מפלי א ה הק צף
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 31 | לב מפני 0השה בי טלם, ומיא פארו ונערת־ן הפלייבוי ננסי הדווה ופראנקי סינאטרה, ועוד תריסר כוכבים וזמרי־להיטים מעריצים את המאהארישי• מאחיש יוגה — זה כבר לא חדש.
העולם הזה - גליון 1593 - 13 במרץ 1968 - עמוד 32 | גיווטיההסנסציוב טל הכוכבת הישראלי 111 083 1111 המפורסמת ביותד ב 11. הייה ויולי
חזרה לתחילת העמוד