גליון 1597

העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 2 | א ת זס 1)(11 התלב שי לפי צו ה או פנ ה בסריגי 0101611 מעובד ע״י ירוחם טקסטיל בע״מ <0מ־• ע 1ז3ווו 3<^6זז ^6ז3׳5*6 ״^ז101£ס״ זב!!? ז6$16ץ.01ק זס! < פרסנם סליייו *
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 3 | קוקה־קולה בישראל קוקה־קזלה בישראל ־ א 1רח נלבב שזה עתה עלה לארץ 1כבר הפך לתושב קבע. קזקה־קזלה בישראל -המשקה הבינלאומי רב המוניטין. המקובל ב־ 138 ארצזת.
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 4 | טרור־לילה משטרתי — גם בליל־העצמאות משטרת תל־אביב עומדת בפני מיבצע מיוחד במינו, בליל־העצמאות הקרוב. מטה חנפה הצפונית של מחוז תל-אכיב מכין חוליות אשר תעבורנה כפל
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 5 | מהד עי ^ד על התמונה שבעמוד זהי הקורא יריב גיבעון, השוהה עתה בלום- אנג׳לם, משוכנע שהיא מסמלת את רוח חעולם הזח. .,חכמים, נבונים, עמוסי ידע־דורות — ומצפצפים על כל
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 6 | מכתבים הערכים והפדרציה נראה שהינכם דוגלים בפדרציה, זאת אומרת בברית שכל אחת משתי המדינות שבה שומרת על עצמאותה בענייני־סנים, אך עד ייני־חוץ־וצבא יהיו בסמכותו של
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 7 | חרושת לפלסטיק בגבעת־הרצל, ופוטרתי בגלל קיצוצים, ומאז ועד עתה פניתי ל- שירות־התעסוקה ברחוב 4תל־אביב, ול־לישנה הסוציאלית, וטרם קיבלתי עבודה. התייאשתי מהבטחות
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 8 | מכתבים (המשז מעמוד )5 טרה מפנה בזה את הדיר לסכינאים, אנסים ופורצים, שיכבשו את הלילה — בה המשטרה בלאו־הכי חסרודאונים (ראה סטא־מיסטיקה עולה של פשעים, בתל־אביב!)
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 9 | ^ יום שהגיע משה דיין למשרד הבטחון, על גבי תנועה ^ ציבורית נרגשת, היו כל הדיעות עליו קיצוניות. ״סוף־סוף הגיע לשלטון גבר היודע מה הוא רוצה!״ אמרו חסידיו. ״זהו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 10 | ו״ן בנהלל: האם שם נקבע תחום ואייתו? בויאט־נאם: ההסיק לקח ממלחמת גדיליה? שהאוכלוסיה הכבושה עצמה יכלה לחצות את החזית, לבקר בארץ אוייבת ולחזור? החולמים בלילות על
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 11 | אילו הוא...אך אין הוא בגדר המותר למדינאי, השולח את ידו אל ההנהגה הלאומית בשעת־מיבחן. אילו הציע דיין כיתרון מדיני המוביל ל שלום -לפחות עם הפלסטינים -היה הופר
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )9 או על דרך של פיתרון קונסטרוקטיבי? קשה לדעת זאת מראש. דיין עצמו כוודאי אינו יודע זאת ביום. איו הוא האיש השובר את ראשו על הבעיות שתתעורר־נד. בעוד
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 13 | במדינה העם חג האביב והשלום בושם פרחי־ההדרים כיסה את מרחבי הארץ. אפילו מישטחי הבטון והאספלט של תל־אביב היו אפופים בלילות בניחוח המשכר. מבלי להביט על הלוח, יכול
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 14 | היכן אביו?״ שאר בן־גוויון את חתו ] מ תו -ואיש דאגידה דו הסוד: ץ ו היתד! צריכה להיות החתונה הגדולה 1והעליזה של השנה, חתונה ממלכתית במלוא מובן המילה. כל הצמרת
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 15 | ^ מרותשעמד במרכז פרשה ציבורית /שלילית, ולמרות האבחנה החמורה של פסיכיאטר ממשלתי, לגבי מצבו הנפשי, לא ירד שלום רון מעל הבמה הציבורית. ידידיו של רון דאגו לסדר לו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 עובדות העשויות להבהיר את המצב — והלקוחות, תוך־כדי ציטוט ישיר, מן השבועון הגרמני שטרן: $שירות־הביון המערב־גרמני, בראשותו של
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 17 | 11111 { 111 1111 ₪ 2 1י * 1 1 1 1 9 0 0 !9 9 9 9 ₪ 9 9 9 9 9 ^ 8 1ס 8 0ס 0 8ס 9ס ס 9 1 9 9 9 8 1 ^ 1 0 מהי בו אאח די ה מי ראד * ** אשל הדליפו, בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 18 | מטוסי הסקי-הוק העומדים לתגבר את מערך ההפצצה של צה״ל כעת, אינם יכולים למלא את הפירצה. קיימות רק שש מדינות בעולם כאלו, המייצרות מטוסי־קרב על-קוליים ומפתחות בצורה
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 19 | ממוס־קרב צרפתי מעולה, מתוצרת מפעלי דאסו. יוצר במיספר דגמים, אשר אחדים מהם (בתמונה: מיראז׳ )3סופקו לישראל. מיראז׳ 5דומה למיראז׳ 3 עם שינויים לפי מיפרט ישראלי,
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 20 | א לי לו מלחמת 101 בשבטי הבדוים של עזזמה טיולי מאיר הר־ציון לפטרה, גרש, יריחו ועוד הסכינים לא נשלפו במחנה־הפליטים בעזה פן נהרסה קיביה הפשיטה על ביתו של חאפז,
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 21 | בעולם ארצחדוזס־ית ועכשיו — ברית עריקים בה בשעה שמאמץ־המלחמה האמריקאי בוויאט־נאם מתמוסט במהירות, התארגן השבוע עוד סוג אחד של יוצאי־דופן אמריקאיים: בשטוקהולם
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 22 | בעולם (המשך מענווד )19 הפך למפקד יחידת־הקוסמונאוטים, לשגריר נודד של אזרחי ברית־המועצות, המשיך כל העת לטוס — כי. זהו העיסוק האהוב עלי.״ בשבוע שעבר מצא את מותו —
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 23 | של הנוער, שהמשיכה לירות מטחים של פרחים ואבנים לעבר החוק — בניו־יורק וב־סאן־פראנציסקו, באמסטרדאם ובברלין. ״היפים״ למען האמנות. את תחנת- הרכבת נזטרופוליטן, במרכז
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 24 | ״נימת השחסנים״ וועדה את אחד 11 מחזח טויס שוחושרום המת1ב1 10110 ״כיצד אפשר להכניס זוועות כאלה לתוך יצירות־ | אמנותיות״ — שואלים את עצמם אנשי המוסר, ״איך אפשר
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 25 | ₪ת הנועזים !הרצ!,״ ביותר - בחבלי! חריף שה עירום נועז ים ניבולי פה לתוך הצגה?״ והם לא יודעים, ונוטים שכוח, את שלושת אלפי השנים של תולדות האמנות. ,חל מהתנ״ך וכלה
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 26 | תמרורים אושפז • הבר הקונגרס האמריקאי לשעבר, אדם קלייטץ סאוול, כתוצאה ממה שרופאיו הגדירו כ״תשישות כוחות״. פאוול, שייצג במשך עשרים שנה את הכושים של רובע הארלם
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 27 | קולנוע סרטים חולביס את טוב*ה טוביה ושבע כנותיו (הוד, תל-אביב; ישראל) אינו דומה לטוביה החולב, ודומה מעט מאוד לטוביה מכנר על הגג. יש לו חיוך תמים, צחוק בריא
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 28 | במדינה מ כונ ת הגי לו ח אזרחים חשבון הפרקליט בר און סיקסמנלן כשהגיע לתל־אביב הד׳׳ר מאנפרד קון, פרקליס ועיתונאי נכבד מציריך שבשווייץ, ידע שאפילו בישראל
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 29 | ״אבל,״ ממשיך מאנפרד בעליזות ,״אם וענני חייב לכם סכום קטן כזה בלבד — אתם מאושרים. למלון דן, למשל, הוא חייב אלפי לירות, מאותה סיבה עצמה״. במילים אחרות —
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 30 | במדינה לחיים! הבה נרים כוס לחיים! עם משקה מרענן, טעים, ישר מן השדה ! קר עם קוביות קרח, פבסיס לקוק־טיילים או כתוספת ל,,חטיף״ טעים — מיץ של ״טל״ יהנה או תן!
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 31 | ן זזז[<¥י^י,ו^ הדגמה חיה כ בנאשביל שבמדינת טנסי, חזו עובדיו של הבנק העירוני בסירטון הסברה, על מה לעשות כששודדים את הבנק שלך — כאשר שני שודדים רעולי־פנים חדרו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 32 | הצגת בכורה ה ש כו ע קסםב שפ תיי ך וזוהר ל צ פו רנ״ ד בשפ תוני ם ולכות של דורה -גלו ס 91055 וסץ עוס כקרוב ימים״ ,לאחר ש־ 122 אלף צופים חזו בסרט זה ב״סינרמה״
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 33 | במדינה משפט שירת הזמיר. בית־הדין של העולם התחתון התכנס באישון־לילה בחולות ראשון־לציון. מכונית שכורה, ממם אופל, הביאה את הנאשם — סמיר שמולי. מביאיו נסעו בורך
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 34 | ^ 1ח תונ ת בן־גוריון במדינה (המשך מעמוד )31 שוב ושוב, לפרוץ בחברותא. במרוצת החודשים נובמבר ודצמבר צברה החבורה שלל בסכום המתקרב למאתיים אלף לירות: סיגריות,
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 35 | בפעולה של היום השני*,והשבוע, הופעלה דוקטרינה? חדשה של צה״ל: רדיפה צמודה באמצעות מסוקים ־ מעבר לקו־הגבול של האו״ב > מהדורות המיוחדות של הצהרונים 1שהופיעו בערב
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 36 | אנשים כל חגיגות הצמרת היד. זד, שבוע גדוש אירועים לראשי המדינה ולעסקניה. מדי יום היד, עליהם לרוץ לאירוע ציבורי אחר. ממסיבת־קוקטייל של הוועידה הכלכלית, מיהרו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 37 | 1X3 נמה מהסוחת הנמוס־מ !!1תו של ה8סע שהעדה את ד״ן לנס שו־הנסחוו -ונימעס הנו א1ת! לראש־ה^משלה ככר נכתב הרבה על מלחמת־ששת־הימים. דרף אגכ נכתב גם על הימים שקדמו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 38 | וארוקן1 בי ת הוצאה לאור מגיש ל ק הל הקור אים שוחרי הסיפרו ת ה ארוטי ת שתי יצירות קל סיו ת — לראשונה בעברית. עינוגי״וזתורכי צרור אגרות כתובות בידי עלמה אנגליה
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 39 | היאטוואיתבחיד־האויו, מורה להתעמלות ך>* צעדה ה״,14 בירושלים -והיא: שנערכה השבוע, היתר, ( ) אולי העצובה בצעדות שנערכו עד כה. אומנם היתר, זו הגדולה בצעדות — למעלה
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 40 | חתן או כתר לאחר היבחרד, למלכת־המים זלגו דמעות מעיניה הצוחקות של אבישג פפה, ובפה חצי־צוחק, חצי־בוכה, היא סיפרה לכתבים שאומנם זכתה בכתר, אבל היא חוששת שהפסידה
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 41 | שחםלב׳ נסוו אילו! הלנה רובינשטיין מטגרת למסלול גוני 11;3,1כ1־ 01 חריטים טפתוני 3ח 1616־1 חו 31:6ח1כ 1ג!ח לי די עתהלקוחות: בל מוצרי ה לנ ה רוגינ ש טיין כשר
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 42 | המכנסי הצעירים מבר הצעיר בר 1ח!1 הצעירים והצעירים ברוחם לובשים מכנס׳ קרנקס. קרנקס -מכנסי האינות מאריגי׳טרילק׳!חלקים או משובצים) עשו״ם בתפ׳רת-׳ד מעולה ובמבחר
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 43 | במדינה מתנדבים שיבולת בשדה בבריטניה מארגנים קורסים אוניברסיטאייבו ללומדי־אנגלית זרים, הבאים ללונדון. בפאריס, יש קורסי־קייץ בסורבון וגם רשת ענפה של שירותים
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 44 | המ תנה אקו ה זלוה ־ המת אי מ ה לגבר השתמשב * 4ע £1ע לאחר הגילוח, ה תז מעטאקוה מוצלחת ליום מ הנ ה. אקוה ואתה הי אתאהבזאת מוצר של * £ 4 0 0ע10 £ 8 1 ולוה,
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 45 | הפו ט ש 9 9 (המשך מעמוד )35 הסיכום: מונירותהמפלגה מביעה אימון בממשלה, כפי שהיא. בשער 10 ,בבוקר מארחת גברת מאיי בלישכתד. רחבת־הידיים את ח״ב יעקב חזן. חזן
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 46 | אביטל ט, הצעירה שהתפרסמה ננונבת 3121*12 ¥211121 - 11121(1 0211211*11115 ה, תזות ארצה ישראלית בעיתוני ותפסה מפיק־מליונו-בוועידת המליונוים ד מצליחה נערה ישראלית
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 47 | החולצה שבאופנה חו לצתמשב צו ת או פ סי ם. במבחר צבעי ה עונ ה. גיז רהח די ש ה. נו חהו או פנ תי ת. קלהל טי פו ל -לל א גיהו
העולם הזה - גליון 1597 - 10 באפריל 1968 - עמוד 48 |
חזרה לתחילת העמוד