גליון 1600

העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 1 | הישו־או | 0 #111 9 111י
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 2 | חדשה מאד 1ולה מאד קטנה מאד מצלמת אינמטאמטיק של קודאק מצלמת אמסטאמטיק 25 החדשה של קודאק כה קטנה עד כי ניתן לשאתה בכל מקום וכה זולה עד כי כל אחד יכיל להרשות
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 3 | במעטבלמס נוי דהנוניביזיהנווגים , *ך *וודנוו־הם סוחן][ לאורך ומן בכל מכשיר טלביזיה טוב מודל 1968 כמו, למשל, במכשיר טלביזיה אולטרוז־ווקס *,הקליטה מעולה, העיצוב
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 4 | מכתבים הרג חבר שסירב להלוות לו כסף. הדבר מוכיח את אופיו השולי. תסיסה בין הסטודנטים דווקא מוכיחה גישה בריאה לכשעצמה, מראה שמשהו זז בחברה הגרמנית השמרנית. סטודנט
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 5 | יווכח שתקציב עיריית חיפה מגיע ל־86 מיליון לירות, ורק 45 אלף לירות מזה מוקדשות למגן דויד אדום. אז תעלה חקירתו מדוע אין מד״א יכול להרשות לעצמו משכורת של
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 נגד איום, אך כימעט אין איש אצלנו, המוצא לנכון לפתוח פה ולצפצף, כשמשהו לא פחות איום קורה בישראל ובשטחים. על כן צירפתי את חתימתי, מבלי
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 7 | ה״ל הוא צבא מיוחד במינו, ואין שני לו בעולם. כמה ייחודו? המפקד בצה״ל אינו אומר ״קדימה!״ ,אלא ״אחרי!״ .אבל זה היה נכון לגבי צבאות רבים, שקציניהם שלפו את חרבותיהם
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 8 | בעולם בד אזיל השמדת־עם אחר ת ה חל ממוצ״ ש 4.5בעת ובעונה אחת בתל-אביב בירושלים קולנוע ״ח!״ קולנוע ״תל־אור״ בחיפר קולנוע ,,א אנשי הוזיאם־קונג מדברים על
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 9 | ״אנו נפעיל שוב את הצבא נגד המורדים, אם זה יימשך כך!״ הוא השתמש במינוח הפאשיסטי הישן והגנוז — ואין גם ספק שהצמרת, אחוזת־הבלהות, התכוונה לכך. אבל ספק אם במציאות
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 10 | תמרורים נולדו. בלונדון, למלר חוסיין של ירדן ולאשתו (השניה) הנסיכה מונה ( ,)28 שתי בנות תאומות, אחרי שני בנים (עבדאללה בן השש ופייצל בן הארבע) ,שזכו לשמות זיין
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 11 | נערת נתנבת־שיער ניצבת ליד שלדג תננלנר של נזשנריי; בשעד־תגיא. כאשר הנתלף תנזשנריין, בלננתנ שיירת לידנשליב תננננתלת, תיתת תנערת בת ארבע. הינע, בננלאנת עשריב שנת
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 12 | היריותהראשונות, מהדה דו ת -ר כל כביש הפך חזית היריות הראשונות של מלחמת העצמאות נורו למחרת הכרזת החלוקה על־ידי יייו האו״ם. הן כוונו לעבר אוטובוס של ״אגד״ ,שהיה
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 13 | עשרים ושמונהפלמחגיקים נשארו ביןגדרותהתייל עוד לפני הכרזת המדינה, החלה פלישה ערבית גצפון. כוח לבנוני תפס את מיבצר המישטרה של נבי־יושע, ניתק את התנועה למנרה
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 14 | שררה דקה של צעירים עם בקבוקל ׳ ימולוטוב כל עוד נמשך המנדט הבריטי, והקרנות התנחלו נגד כוחות ערניים בלתי־סדירים, היו הרי ירושלים והגליל מוקדי״המלחמה העיקריים. ה״
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 15 | הע שב׳] 1מקיפיו1 עתה א 1 11ת״ פיל בו ק ס׳ שלרגליו פל 19 1דוח!!׳]1
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 16 | (המשך מעמת ) 14 תזדקק לו אי־פעם :״יש לנו הרבה אבידות — אנו מבקשים רשות לסגת.״ חוזרים לקחת פצועים 1ך • מטה הגדנד לא נמצא האיש אשר יזכל לאשר זאת לקנצר, שכן צ׳רה
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 17 | שית שלא עצרה את שטף דמם. החובשים היו בין ההרוגים (איש מבין חובשי הפלוגה לא נשאר בחיים. כולם נהרגו שעה שחשו לעזרת חבריהם) ולא היה מי שיגיש עזרה. הדאגה לחיי
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 18 | סמר שר תבוסה: שרושת המיגזרים שר גיבעה ,69 בה נשברה ווח הרשמים הע1 מיומן ־ -הקרב 7טל בגבה : האו^במסתער כשהטתיימה ההפוגה הראשונה, עשה הצבא המצרי מאמץ עילאי למוטט
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 19 | ההפגזה נמשכת. האוויר. הרעשה רביעית ס : 15.00 מהמטה מגיעה פקודה להחזיק מעמד בכל מחיר. אש התותחים שוככת במיקצת. אנו מנצלים את ההקלה ושולחים לעמדות תה וסנדביצ׳ים.
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 20 | על מעוך הטילים ההולך לוחמי ודט״ח* המחיר היה עצום במדינה העם מלח מה בלי גיטים בני המשמרת הצעירה של האינטליגנציה העברית ושל כל שאר המקצועות — החל כמשוררים
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 21 | ומתגבש במזוח התיכון וגל הידיעות והפיוסומים המופיעים בעחונות הזוה 1111 פסו בסיני במלחמת־ששת־הימים. ישראל, לעומת זאת, הצליחה לשכנע את ארצות־הברית למכור לה טילים
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 22 | :ומבק שי ם וליחה 1ותם קוראים שנבצר ום לרכוש א ת ספרינו שבועיים האחרונים. >1עה מהדורה 2 נוגי התורג> נגרות כתובות בידי עלמה אנגליה שנשבתה על־ידי שודדי ים תור-
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 23 | באות מכל קצווי תבל אבל לא כועסים אם את אומרת לא. הם פשוט מושכים בכתפיים ואומרים, :טוב. אז לא היום• אולי מחר.״׳ אחר־כך עברה אן לבית־החולים המקומי, עסקה באירגון
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 24 | גולדה במקוום גולדמו 1 ייתכן שגולדה מאיר, מזכירת מע״י, תוצע כמחליפתו של הד״ר נחום גולדמן, לנשיאת ההסתדרות הציונית העולמית. גולדה רמזה בבר, בהזדמנויות שונות, ש
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 25 | אנשים (המשך מעמוד )22 וריגול .״קבעתי לגבי נושא זד, כללים קפדניים ביותר,״ אמר איסר ,״לבל תיפגע העסקת הנשים — במוסר. כוונתי להגיד, שהמין לא שימש בשרותים שלנו
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 26 | קולנוע סרטים אלימות באולמות הנערץ (פאריס, תל־אביב; יוצאים מהסרט וקודם כל חושבים :״איזה סרט רע!״ זהו סרט העוסק בזמר העתיד, הסוחף אחריו המונים בכוחו המאגי.
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 27 | במדינה חקלאות מלחמה עזה זוהי אזהרה של השעה השתים־עשרה ממש: העיזים הטובות בארץ נמצאות בסכנה. נפל עליהן חרוו־אפו של משרד־האו־צר, ועוד מעט־קט ייכלו מן המשק
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 28 | ? ביניי ם כד ר ב רוו־נ עינייך הן ה חלון לנשמתך, הבטוי לאישיותך• גלי אתקס מן, העשירי א ת יופיין באיפור העיניים של הלנה רובינשטיין• תני לעינייך לשיר, לחייך,
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 29 | דברים בעלמא • מתפטר־השבוע היה ללא ספק הכוכב מאילון ברא:דו, שעזב באמצע את הסרטת הסרט בהוליבוד, כדי להתמסר למלחמה לשיווי־זכויות הכושים .״הרצח של קינג הוכיח לי
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 30 | שב בשקט. בתחילת השבוע, אין לך מה לעשות. אופייה ההוגה והמעמיק יעזור לך לעבור את תקופת־המשבר המסתמנת השבוע — משבר פנימי, נפשי, יותר מבלבלי או רומאנטי. זהו שבוע
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 31 | מסוגל לפתוח בפניה את שערי העילית הלונדוניים. הם התאהבו. וכעבור זמן קצר — עברה שוש לגור בדירתו המשונה של ג׳ק, השוכנת. בקומה העליונה של בית־משרדים ישן, השייך לו,
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )30 רס״ר,״ כדבריו ; ובין התקופות הארוכות בהן הוא ניקרא לשירות מילואים ממושך ומיוחד — משעמם לו. את שעות־הבוקר הוא מבלה במשרד־האוצר,
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 33 | פה — וכנראה באישורם האילם של רופאים המתמצאים בבעייה — החלה בייצור חומר דומה לסופראמיאלין, אף הוא לפי מירשם אמריקאי. החומר מסופק ישירות לבתי־החו־לים בארץ —
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 34 | במדינה צרם חובב שים רב!!! הצעות מיוחדות לקראת חג העצמאות ! ח> נ ם תקבל פילם צבעוני 36 תמונות מ<:010 גי 01ג (המשן מעמוד )32 ממשיכות לשלוח לי דברים אסילו אחרי
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 35 | הוצאת ,/רמדור״ מגישה לשנת העשרים למדינה מי בחש מ א חו רי הקלעי ם נגד מינוי מ שה דיין כשר ב ט חון? מ ה התרחש בפגישת בגין — בן גוריון? איך נכשלה מו ע מדו תו של
העולם הזה - גליון 1600 - 1 במאי 1968 - עמוד 36 | מספר 1600 כ׳ אייר תשפ״ח30.4.68 , המחיר 130
חזרה לתחילת העמוד