גליון 1601

העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 1 | כך נמנעה תוכנית אומנתה אהד ״המתאבדים״ שהתכוננו לתקוף את
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 2 | ס טו דיו 1והר נפתחהתח רו ת צילומי נערה ״זוהר״ : בכל שבוע יפורסם בעתומת תצלום הנערה המוצלח ביותר. בסוף המבצע תפורסם נערתזוהר 6 8במסגרת מודעות פירסום. באם הגן
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 3 | ח7ש! ^ £נו ז 0$מז פרסום ארק׳ פרו 7ז?1 ל>>םשלויליאמס ¥11113111$¥ מי גילוח ברי ח לי מוני ם ירו קי ם 7-ורופיים מיוצר בישראל על־ידי בלמו! בע״נז • המפיצים: חס נורית
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 4 | תשלום זה הוא הקלף האחרון שנותר בידי משרדו של שפירא. ההצעה האחרונה היא, איפוא: מלחי יתפטר תוף תקופה סבירה, יזכה כפיצויי-פיטורים מלאים על 25 שנות עבודתו בשופט
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 5 | מכתבים המיצעד כירושלים עם כל הכבוד למאמרים הראשיים של העיתון׳ יש להסתייג מן המאמר האחרון של אורי אבנרי (העולם הזה .)1600 ניראה, למרות הכל, שבשנה זו אין מקום
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 6 | הגנראל הישראלי, בין הסטודנטים כאן. (המשך מעמוד )5 אנדרה קראום, ...פיסקה זו נכתבה תוך התעלמות מהעובדה שדנה היתד. מרותקת למיטתה. איננו יודעים מאין שאבתם ידיעה
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 7 | ף ככן, ראש״ממשלתנו ירום־הודו נאות לזמן לפגישות ן עימו את ראשי העם הערבי הפלסטיני. הוא נפגש עם חיכמת אל־מצרי, מי שהיה יו״ר הפארל- מנט הירדני, ממנהיגי שכם. ועם
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 בן־אמוץ, אשר נאלץ לחיות בעור אחר — עורו של מושג שהומצא על־ידי גזענים אשר יצרו להם גזע חדש, הצברים (העולם הזה !) 1599 ליהודי־רובנו ז״ל היה
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 9 | במדינה העם מאידע אחד היה זה השבוע של המיצעד. שום מאורע אחר לא עיניין אוז אזרחי־ישראל. היה זה כאילו המאורע האחד הזה — על שיאיו הריגשיים וספיחיו הציבוריים — בלע
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 10 | חוך היו • מי ם שינ ״ ר שלא לבנות היו מ עו ל לאחו 7ימי שמ 1ש נ טיל א ק טילאח אינו סתם משחת שיניים: טידאס הוא ״מלבין שיניים׳׳ טילאק הוא תכשיר מדעי חדש, אשר !
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 11 | הנגישה הואשונה בין גמאל עבד־אל־נאצר לבין ירוחם כהן, כפי שהשתקפה בעיניו של צייר מצרי רשמי ופור־ * שיא מצרים, גאמל עבד־אל־נאצר, ^ ערך ביקור בישראל כשנה וחצי לאחר
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 12 | העם הריע לצועד• אהי׳ל -אבד תודה ששמרו על המיצעד מהרוב -ושהגנו עליו ״רות, סוף!״ ״רות, ץ] סוף!״ בזה 1זחר זה נסגרו כל על גג בניין גדול ובלתי־גמור, של גיבעת־המיבתר
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 13 | ;ויקרית ]?גיעה דאדמים מרחוק -ע ד בל \ 3ול בסלמ״ח, אמר רבין :״חברה, אין לכם מושג כמה שזה חשוב: שהמיצעד יעבור בשלום. שהכל יהיה בסדר.״ זהו הדו״ח הראשון על המיבצע
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 14 | (המשך מ ע מוד ) 13 אפשרות כזו היתד, מקשה על תוכניות אל־פתח. שכן דווקא מיצעד בו יחזו מאות אלפים .,ואשר יעבור בירושלים המזרחית, הוא התוואי האידיאלי בשבילו.
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 15 | במדינה (המשך מעמוד 0 0 ברמאללה ובעיירה אל־בירה הסמוכה. בהודעה מפתיעה, מסר משרד־הביטחון על פעולת־עונשין נגד תושבי שתי הערים, כתגובה על השבתת הלימודים והמיסחר
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 16 | טוגדית־אהבה במסלול אילת ־ ך • וא היה משורר ; לה היתה נפש ( | פיוטית. הוא גר במאנהטן שבניו־יורק! היא גרה בברינקם באותה עיר. הוא היה גירי ויפה־תואר; היא היתד,
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 17 | ירושלים ־ אכזיב הוא חוף 1ות רות. פעם הנטוש י־העירום ז הימים, ת החלו השמש. כפי שטין. הנו־נרבי ה־ינעלמים מוחלטת מבקרים יזם. לאב־נות פרו־להשחים סטו־שראליות רות
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 18 | -ובלי קארין עם רטייה — בארץ אסור? בחו״ל מותר אנשים מי העלי םאת דיין 7 בנשף עיתונאי־ירושלים, שנערך ערב יום- העצמאות, נוכח גם ראש־הממשלד, לוי אשכול. אשכול הבחין
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 19 | ..שמי: מאבק מנצח!״ הנוי! בבית־המשפט החבלן העוני וידיאם ואצר, שאמו יהודיה ך* כוכב היה בלי ספק כמאל נמרי, } | הבוגר שבשניים. אבל בשעות הראשונות של המשפט, היה זה
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 20 | קולנוע סרטים בנאלי ודבילי המטרה טיראן ב־ 1942 שירת ג״מחלקה הגרמנית״ ב־ 1960 הגיע כ״גרמני״ לקאהיר ג״ 1967 שוחרר מהכלא -תמורת $,000 מצרים כל הפרשה — בספר
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 21 | בעזרת הרבה טריקים בלתי־מתאימים. מחזות המשתקפים על זכוכיות, מראות פנימיים הניראים באילו דרך אישוני הגיבור, גיהנום צבוע בצבעים אדומים, וגן תענוגות, בו מרחפים
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 22 | תמרורים נחוג יום הולדתו ד,־ 59 של ד״ר בנימין אליאב, איש משרד־החוץ, שהחל את דרכו הפוליטית דווקא כפעיל רביזיוניסטי וכאחד מראשי המוסדות הפוליטיים של האצ״ל. בשל כך
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 23 | הגרלת מספר הפר סי ם הג דולה שד הפגנת־־הנקם בשבונת־שפירא ״נחפ ש או תו מבית לבית!״ במדינה תעלומות *היכול לקרות מחר הפשיטה התחילה עם שחר. עוד טרם אור ראשון, נערכו
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 24 | חתונת נחושת 1מלכ ת ה שכל כל שנה, כשבא האביב, ואיתו־ בחירת מלכת־היופי הישראלית נשבר ליבם של המארגנים — ועוד יותר ליבן של המועמדות. לא רק בגלל המתח, אלא משום
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 25 | * ביג״ רצה להעמיד את עוני נרקיס לרין * מועצת המדינה ההגה על דו ריק * הא ניס שלחו בריגאדה לארץ * סר־הנל היו למדינה 25 אלף ה״ליס * האלוו האמריקאי הבריק
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 26 | ספר המערה ע ד גס את התוקפונות כגורם חיוב- , הפר לו־כ־מכר בי שר אל ודמוקד ש ד ויכוחי בחוגי ק לעיתים רחוקות קורה שספר זר, המגיע לארץ, 1מחולל במכה אחת מהפכה
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 27 | בין הזכר והנקבה — לזכר לא איכפת אם הנקבה מתחלפת, ולנקבה לא איכפת אם מתחלפים הזכרים. מה שקורה הוא שהזכר אינו יכול לתקוף נקבה, בגלל אינסטינקט המונע זאת. הוא מגן
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 28 | בעולם ארצות־הברית הכוח החום על ״הכוח השחור״ שמעו כולם. אך מי שמע, באמריקה, על הכוח החום? התשובה: בעיקר תושבי־קליפורניה ומדינת מכסיקו החדשה. כי אנשי הכוח החום
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 29 | 11 הסודות (המשך מעמוד )25 תים, התותחנים, ההנדסה, התובלה וכו׳, היה 25,699 איש. הנ ש\2 ב צי בי ה צ׳כוסלובקיה היתד, ספק הנשק הגדול הראשון של מדינת־ישראל. אהוד
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 30 | ב ט חון לשניים בתבנית ־־טובים השניים ״ -התכניתהחדשה של חברת ״סה ר ־ מבטחתאת שני בני הזוג ! אתה, הגבר - מי כמון יו דעמה רב ערכהשלר עיי תך -וגם כגו רםכלבל במשפחה
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 31 | ספרים מקור נצח עיתונאי בזכותם (מאת יצחק נימצוביץ, הוצאת משרד הבטחון) .הסיפור העיתונאי — חייו בני־יום. אך במרוצת השנים צובר לו כל עיתונאי חוויות ודמויות של
העולם הזה - גליון 1601 - 8 במאי 1968 - עמוד 32 | מספר 1601 שנה 30י׳ אייר תשכ״ה8.51.1968 , המחיר 130א; ׳ נימי סנסציוני: ורב הגיעו ושדסון נאצר סוגדיח שר אהבח וברוח במושבה הטדססיח
חזרה לתחילת העמוד