גליון 1602

העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 1 | אנשי מפלגה ובטחון מארגנים כרגע את הפלת ראש
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 2 | ביום-שישי *17.5.68 ,בשעה •9בערב, תתקיים י־ המרו׳ רההמסורת״^תי-ב-אכזיב אודי אבנרי אתד מו ת * הפוליטית של העולם הזה אין צורך עוד להציג. מכירים אותה היטב. אבל
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 3 | תמיד ממהרת? תתאפרי והסירי את איפור עיניך נן־וג ע ! ושניה אחת להסרת האיפור דקה דרושה לאיפור עיניים זה משהו פנטסטי ! בקצה הציפורן א ת מרימה א ת קו האיפור
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 4 | ראש עיריית רמאללה יסולקו מתפקוידו למרות המעשים הסותרים של משרד- הביטחון ברמאללה, ברור כי ראש־העיר יסולק בעתיד הקרום. ראש־העיר הוא מחסידי חוסיין, והוא השולט
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 5 | מכתבים העצמאות והפליטים לאחר שצד״״ל ניצח במלחמת־ששודהי־מים נשמתי לרווחה, אם כי הצטערתי על הרג בני־אדם. אך השמדת צבאות־האוייב היא בבחינת ״הבא להרגך, השכם
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 6 | מכתבים הרס״ר ללבבות (המשך מעמוד )5 ״ דו ד בן גוריון : בשבת והשתתפו בה חוגים שונים. בקשר לכתבה עלי (העולם הזה ,) 1600 וויו ארדיד, דובר המפלגה הקומוניסטית
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 7 | בעולם ארצות־הבו־ית מו ת ה של האמתלה אמתלה מחוכמת נפטרה השבוע, בגיל .41 שמה היה לורלין וואלאס, והיא היתד, מושלת מדינת־אלאבאמה, הגזענית שבמדינות
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 8 | תמרורים מציהלתינוק אתל קנדי. אם לעשרה ילדים, לילדה ה־ .11 אישתו של הסנטור דוברם קנדי, המבקש להתמנות כמועמד המפלגה הדמוקראטית לנשיאות ארצות־הברית, סירבה בתחילה
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 9 | בוי ס טי אז י קי ר תי אתמול קיבלתי מכתב מידידתי, הסופרת 1593 שנשאה את השם ״ישראל השחורה״, כריסטיאן (״מנוחת הלוחם״) רושפור. במב־ ושדנה בפעילותם של ישראלים
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )9 במידה שווה. אולם כדי להבין איך ליישם עקרונות אלד. בכל מצב ~ יש ללמוד את המצב, להתמודד עם הבעיות. אי־אפשר לעשות העתקות מכניות ממצבים אחרים
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 11 | בשונה שש ב עוג הוא חיח וגיבור ואומי -בשווש וננוח סקר יצא וסחוג נחי אשנה הגיב!מסרנוע״מרס״ נוע ומוסדות ציבור. תפקידם לעקוב אחר כל תנועה חשודה וחפץ חשוד. אנשי
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 12 | אבא אבן רוצה בפירוק הממשלה * הפולשים לעיר חברון רימו את צה״ל * יגאל אלון עורר מירוץ עם מנחם בגין. הרמטכ״ל רוצה בפיתרוו * מי בחר בשמואל תמיר? דדוש: תישאל ונס!
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 13 | אגיש עוד השבוע הצעת־חוק פרטית לקיום מישאל־עם כזה. כבוד היושב־ראש, אנו נימנע מהצבעה על התקציב הנוסף, אך נצביע בעד מילתה הביטחון. ואגב כך נכריז: לירה אחת למען
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 14 | סווי* 0וך י הו ת ר לפר סו ם הסבר הסנסאציונ׳ ש עו כ ב 54 יום עדיד הצנזור ה (שירות הכטחון וציירי המרגלים בישראל) תיאורים מרתקים של כמה מפרשיות הריגול הנגדי אשר
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 15 | בבחר המקבל, לתקופה קצובה מראש, סמכויות יותר מדמוקראטיות. +המישור האישי: התנהגותו של לוי אשכול, בתקוסת־הכוננות ולאחריה, ניפצה אח האימון בו. אשכול התגלה לפתע,
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 16 | הוא היה נורא מבסוט, מפני שהיא הסכימה להינשא לו. אז הוא ע ימים בחא־מעצר. ושוחרר בערבות עצמית של 2500ל״י רק ביום החמישי בשמונה בערב. כסף, פרחים ודגים ^ד! פיתאום
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 17 | לא יתפסו לעולם. ואכן, ההיסטוריה של חייו מוכיחה זאת. והעובדה שויויאן דל־ביאנקו עזבה אותו מיוזמתה׳ פוגעת בו במקום הרגיש ביותר שלו, בלב הגאווה הגברית שלו .״אני
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 18 | יעי כיבוש הנאסטירית חזה רביות צופת הגועשת **< ה רוצים הסטודנטים? האם זוהי / 3התמרדות של אנארכיסטים, המבקשים להרוס את סידרי״החברה הישנים, או זהו סתם ביטוי של
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 19 | של אייכמן הן אומנם רק שלו — אבל אם מתירים לו לעיין בתיקים חסויים, יש לאפשר זאת גם לאחרים. על כל פנים, לא קיבלנו את המיסמכים.״ פגמים בדמוקראטיה. כאשר נודע
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 20 | למד באקדמיה צבאית בס ן -הוביל את מישמר־ הגבול למחבוא של חייליו הנזכקד וי 1בגד ך 1יד המיטה, שזה עתה קפץ ממנה /סמאל אל־נמרי, מצאה המשטרה מכתב בלתי־גמור. וכך כתב
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 21 | ולבשו החליס להציל את מפקדו!!עונש שהם 25 אלף ל״י. לדעת התביעה נועד כסף זה לממן את פעולות אל־פתח באיזור ירושלים, ואכן נתן אל־נמרי 50 דינאד לוי- ליאם, כאשר זה
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 22 | ?11417 500 רק ־ 9,780.ד׳ הדגס נוס 2צילינדר 4מהל כי םקד מיי ם +א חו רי, סכ< ,500 נו ח ה חז ק ה וזריזה ב־ 9,780ל״י. 6000 רק ־ 10,690.ד הדגם ע * צילינדר פי א ט פי
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 23 | אנשים הנ שיאה מקיבוץ שר>ד הגילוי המסעיר של השבוע שייך לחברי קיבוץ שריה ממשקי השומר־הצעיר בעמק־יזרעאל, אשר נוסד ב־ 1926 על־ידי עולים מ־צ׳כוסלובקיה. חברי הקיבוץ
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 24 | ך * תפש טי ״ ,אמר לי אברהם .״תתפש־ 1 1/ /טי או שאני הורג אותך במכות!״ ידעתי שהוא מתכוון לזה. מפגי שכמה רגעים לפני כן החבר שלי שלמה עשה לי בדיוק אותו הדבר: הוא
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 25 | קולנוע סרטים מסע יי לי ט ס יוליסס (גורז־ון, תל־אביב; אנגליה) לא קראתם את יוליסס. תודו. אל תתביישו. אז לפחות לכו לראות את הסרט ותקבלו מושג- מה על היצירה
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 26 | קולנוע (וו3זשך מטמוז )25 מישחק, הוא ביטל אפילו את העלילה. יש כאן יותר תמונות עומדות מאשר סיפור מתפתח, יש בו רק התמצית. המסך נפתח בצלילי המעיפיקט, יצירתו
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 27 | שמעתם על ״במעיין המתגבר״1 זה יהיה גם שם הספר שאכתוב על זרם המכתבים המגיע אלי. לכן אנסה היום לתת הרבה מכתבים בסיטונות -ושיהיה סדר בבלגאן. אז בכה: סטודנט,
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 28 | קולנוע (המשך מעמוד )26 שעתיים בחושך ונהנים מסיפור מותח שאינו מבריק ואינו הגיוני. הסרט מספר על מעלליו של דויד מקאלום, שמלבד הבלונד שבשערותיו הוא שחקן חסר צבע
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 29 | הקשר (המשך מעמוד )15 בעוד שאנשי אליאב מתכוונים שאשכול לא יהיר ראש־ממשלה בקאדנציה הבאד״ וש־תיערך ריפורמה יסודית בין מועמדי מע׳׳י ובעלי־התפקידים המרכזיים שלה —
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 30 | בעולם (המשן מעמוד )7 יום אחד חברו יחד הקצינים הזוטרים — והתקשרו בסוד, ובאמצעות האלחוט, עם מטה חיל־הים. התוצאה: סילוק הקברניט. מ רי ד ה? כ ן ! ״האם אתה סבור
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 31 | במדינה ריעות גן־ ה חיו ת הבי ט חוני מד_,לעשות כדיל מגוע הסתננות? על כך ענה, השבוע״,ג׳ורג׳ פלדש״ מחיפה, במכתב- למערכת גאוני, שפורסם בכל הרצינות, ואף במיסגרת
העולם הזה - גליון 1602 - 15 במאי 1968 - עמוד 32 | סעדיה מנצור, האיש שגילה את הסצצה 1 111 נחטפת ונאנסת!,״ גת-שבע
חזרה לתחילת העמוד