גליון 1604

העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 1 | מספד 1604 שנה המחיר 130א ג ׳ כ׳ סיץ תשכ״ח29.5,1968 , בן־גוריון עמד גילוי סנסצית שר מנהיג עוב י להיפגש בוגוריוו ע נאצר מאשר אוחו שנוע לנוי שחתנסו חסינות גבול ים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 2 | לשעבר, שהיה מפקד חטיבת-פלמ״ח וכיום אחת מדמויות־המפתח מאחרי־הקלעים של מע״י. מולה שמר על עצמו, משך שנים, הרחק מכל פעילות מדינית גלוייה. עתה הוא עלול ליהפך לאיש
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 3 | 111X51X171 !1X11113 1 ^ 1 1ן 1 1 3ן 0 1 5י ב • חברות מועדון מיוחד זה הען חולצות אופנתיות בפ7ז>ם או משבצות במבחר צבעי העונה החדישים ובגיזרות מיוחדות לקיץ.
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 4 | מעשה בילדיו ]!\1ן.א סביו __ מעשה גילדון נחמד מגון, ^^,שאהב הכל — ורק לא סבון. שארםאל ־ שיי מה אומר לר שם זה? מיבצר בלב המידבר, המסע האגדי של חטיבה 9ב־ ,1956
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 5 | • ^ 11?/ך 111 מחובי וחזיות המדעים של ביפלקס עם לייקרה דכים. גמישים, קלים. קרירים. מחים. מתכבסים בקלות. מתיבשי במהירות ומאריכים ימים יותר מכל סיב אחר. בגוונים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 6 | מכתבים הצנחן שנפל הצנחן שלא התרסק לרסיסים כשנפל לם הזה ) 1603 ממטוס עשה אומנם להטוט לא נורמאלי, אך בסופו של דבר קרה לו מד, שקורה לכל גבר: הוא נפל לזרועות אשתו
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 7 | מייד להעולם הזה שתי לירות לקרן־הפעולית. בהנהגת איש כאבנרי נגיע רחוק. תקווה יאיר, את מידת־אישיותך שלך. משה ברמי, רמת־ה שרון • שתי הלירות של הקוראה הועברו ב תודה
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 8 | תמרורים מצפד! * לתינוקה הראשון, לינדה בירד ג׳ונסון רוב, בתו הבכורה של נשיא ארצות־הברית. בהודעה רשמית של הבית הלבן, נאמר כי היא מוצפת מיכתבי־ברכה, בעיקר
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 9 | * •1דטב לגלות את הסוו הנורא, לפני שהציפורים יצפצפו אותו מצמרות העצים: המדיניות הרשמית של ממש• לת־ישראל התמוטטה. התמוטטה ללא תקנה. ושום טיח מילולי לא יעזוך עוד.
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 10 | הנדון (חמשך מעמוד )9 תיתקע סופית בשרטון זה של ״משא־ומתן ישיר ״,אשר מנהיגי ערב לא יכלו להסכים מדוע, אס בן, הסכימה לבך מכד שלת־אשכול? לא היתד, לה כל ברירה. בי
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 11 | תתחיל התלבטות מכאיבה. פי ההסדר המוצע נושא בחובו שאלות חמורות מאוד. ג*דו* סג סציוו, ב 3 0ד ו 1ר * •3שר 1צ א ־ ל או ר הוא עדיף, בלי ספק, על סיפוח שפירושו סכנת
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 12 | ו מגי ש ת בן*גו1״ון ־ נ אצר (המשך מעמוד ) 11 אפשרות של הסכם שלום• דבר זד. מביא אותי להציע שאבקר במדינתכם, אם בגלוי אם אינקוגניטו, לבירור הנושא, בכל זמן. ״ברור
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 13 | במדינה העם לא אירוע כ״ח באייר, יום איחודה של העיר ירושלים׳ לבש כל סממניו של חג לאומי. בין הרבבות שהתרכזו מול הכותל המערבי, או התייחדו ליד מצבות הנופלים של
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 14 | ז 6ב 1ה\ ד השכר של אנשי צבא־הקבע אינו דחוף * שר־התיירות מטייל ברחוב דיזנגוף המלחמה על הדיסקוטקים ומועדוני הלילה בת״א קריעת דגל-המדינה בבני-ברק לקראת!.ת שוי״ 7
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 15 | להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי בדיון שהתקיים על משרד העבודה. גבירתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה, יורשה לי, בראשית דברי, לברך את נשיא המדינה, שמסר היום את
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 16 | ח(119ן)16 במדינה ארכיאולוגיה גס אמריקה היא ארץ־ישראל התנועה למען ארץ־ישראל ה שלימה יכולה להוסיף שטח חדש לרשימת השטחים שעדיין צריף לשחרר: בראזיל. גילויים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 17 | ואריס הסתיים -עכשיו היא עומדת ללדת ארים סאן החל מתרחק ממנה. הוא אהב אותה, נכון. הוא אהב אותה מאוד. אבל הוא אף פעם לא חשב לעזוב את אשתו למען האהבה הזאת, ואת שני
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 18 | המהבכה שר הסטודנט היהודי הרותם, כהו בנדיט(ימין) הבכה את באריס התרבותית רשדה־קדב בו בזוריס וגאות בצועים ופצועות 1ה• חיה •! 0אהה! -ל | כאשד הסטודנטים פותח־ס את
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 19 | דהנול! [ בעזות אבני־המוצפות והנוער קורא תגו ער
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 20 | במדינה (המשך מ ע מוד ) 16 • תהליך זה מביא לקיטוב האוכלוסייה היהודית לשני מרכזי־כוח: האחד אשכנזי, השני ספרדי. ביקורת רא־מיקרית. הספר נתקבל על־ידי הקהילה היהודית
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 21 | (אבל ב שביל לשמור עד כבוד המשפחה) שלוב נז^די הוא רב, עי אף גזיעגבג שנגהיג. הגא יגדע בעל־פה אה הגלי־ההגרה, גגז&גזץ בהב. לפיכך, כאשר הגר ביגם־ הבהישי האוגרגן עב
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 22 | דויד : 1הגילוי הבקרה שבעורף. | | מכ שיר אלקטרוני שולח קרן בלתי־נראית אל נזיקלט ניסתר. חייל־אוייב חוצה את הקרן, גורם לאזעקת מיידית המ שודרת לחדר־בחדר־הבקרה
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 23 | הגבול הבטחתי : 3בררו יחידת פרשי־אוויר ני שאת ב מ סו ק מיו חד, חסר דלתות, אל מקום הפריצה. מיבנה ה מסוק מאפ שר יציאה מהירה בנחיתה. הכו חו ת המומסים מתודרכים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 24 | המכללה הפרליטכנית לחיילים משוחררים ולמסיימי כתה י׳ נפתחים קורסים ביום ובערב בפילוח משרד העבודה אלקטרוניקה ויחוס ועיצוב סיס ן תעודות הסמכה ממלכתיות ן חיילים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 25 | אנשים מי שקרן? מי טיפש 7 מה חושב הציבור על ההצעה להקים ״בית לורדים״ בישראל? אחרי שריאיין את בעל- ההצעה, אורי אבנרי, ערך השבוע דן בן־אמוץ הצבעה בקרב באי
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 26 | מרחלת ^ ש ר11 ולם הקר*>ר> 7זט>ת אותו ביריד ,,והישקה את כל אורחי־המסעדה, יחד עם המלצר החיוור מפחד. במשך השנתיים שנעמי ובוסי נשואים, הם היו כבר ארבע פעמים
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 27 | בסולם גרמניה השיריון בבוץ כשהגרמנים התחילו לחדש את צבאם ולהפכו מחיל־מישמר שלאחר מלחמת־העו־לם לצבא־התקפה מצוייר בנשק חדיש, נת־קלו בבעייה: אסור היה להם לייצר
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 28 | בעולם ׳*ח לניגמ!! (המשך מעמוד )27 0וכר * 0ורנ ראשון במצלמות אינטטמטיק ראשון בפרטי ם צבעוניים ושחור־לב^ למצלמות אינסטמטיק ראשון באיכות ר א שון בפיתוח חינם*
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 29 | האם הקמ טי םהק טני ם מגלי את ס 1ד גילך?.״ מנעי אותם. הלחמי בהם בעזרת תכשירי 1 1 6 1 6 1 1 3 11111( 111816111 ז\\£ס א1מ 5הי א שיטת טי פו ח ה מז רי מ ה חיי ם חד
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 30 | עכשיו הרגע לנוח על זרי־הדפנה שלך. זכור שלא תמיד אפשר להתקדם ללא הרף, ושצריך להתארגן מחדש לפני שמזנקים קדימה שוב. הפגישה לא עלתה יפה? אל תתייאשי. הוא רוצה, 20
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 31 | קולנוע סרטים אוננות ( 17 בך יהודוז, תל־אביב; דנמרק) כל מה שבן־אדם עושה, יכול להיות מעניין ואפשר לעשות עליו סרט. בתנאי שהסרט יהיה מעניין. אבל אם לוקחים את בעיית
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 32 | קולנוע ביום ששי מופיע לאשר נויון 0ונזנ 84 עסוויס מיאוו 8(0 טקס!סיוע 01(0היופי (המשך מעמוד )31 הוא יאהבו אותה. כמו שכל נערה רוצה. אבל בעיר הקטנה שלה, כזרוק, יש
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 33 | סאת אור׳ לוי אורי לוי וחיים טופול כסרט ת מורת ג׳יפ — ך י סגרתי את חיים טופול לרוסים. | 1לא היתד, לי ברירה, למרות שהוא אדם נחמד מאוד. התברר לי כי הוא עריק מהצבא
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 34 | קולנוע (ממשך מעמוד )32 שיש בו עוד הרבה רעיונות והירהורים. אבל הביקורת וכל מה שנוסף לה אינם מכודנים. הם נובעים, באופן טבעי, מההסתכלות החדה האינטליגנטית על
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 35 | מלכתהמים 68 מטעם מערבת 0 9 1 1 0הו ה אלה וזן שלוש התונו תרות הרא שונות לכהדתלכת־ ה־וויוז. וזה סיכוייהן ווזה סיכויי יתר הוזונווודוה, שתתווותי־הן יתפרסתו בוזדור
העולם הזה - גליון 1604 - 29 במאי 1968 - עמוד 36 | השבוע היא התגרשה מבעלה!
חזרה לתחילת העמוד