גליון 1606

העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 2 | תו ך ד מים הין עוי ויי דלב נו ת ב בי שלא היו ב עו ל ס שיניי ם מזנ ה מז ת ע״י אבן שן וני קו טין לאחר הברשח ע ם טיל אק ב ס שן 3י מי ם לאחר 7י מי ש מו ש ב טיל א ק
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 3 | זאת אומרת ברית שכל אחת משתי המדינות שומרת על עצמאותה בענייני־פנים, אך ענייני חוץ. צבא וכר יהיו בסמכותו של השלטון המרכזי. השאלה היא רק — האם גם הערבים הפלסטינים
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 4 | קנדי, תינתן הוראה לכל אנשי־ר,ציבור הישראליים לא להיפגש עם רולו. געה שהותם בפאריס נהגו בל המיהם־מי לשוחח עם רולו, יוצא מצריים, הנחשב לסמכות ממדרגה ראשונה על
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 השמורה במערכת, בהערה: יוכל להתקשר אי תי׳. ״כדי שתחש בידור חסר מדוע אין אצלכם מדור תשבצים? אני זוכרת שהיה דבר כזה, פעם — והוא ד,יה טוב.
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 6 | זוהי תמונה שאין שנייה רה -צנחו קטוע וגו צונח לים בהוד אשדוד רופאיו הצליחו להציל את הרגל. הם נימנע!־ בכל מחיר מקטיעה. בנדה יצא מבית־החולים עם שתי רגליים. כשהוא
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 7 | התחדת הקוב רב־סרן בן־דויד בתחילת הקרב על מוצבי־רפיח, ניצב על זחל״ם הפיקוד שלו. בנדה נראה כאן שני משמאל, ליד האנטנה, כשלראשו מישקפייאבק. שלושה מהחיילים ששירתו
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 8 | צנחן עדדגלאחח (חסשך מעמוד )7 ליח להוריד מהרכב את מכשיו־הקשר וקיים קשר מתמיד עם העתודה — עד שבאו לחלצו. לאחר פרשה זו עבר בנדה את קורס־הקצינים. ושוב נדמה היה אז
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 9 | ^ איש שהתבוסס בדמו על ריצפתו |המיטבח, במלון אמבסדור בלוס־אנדלס, לא היה דון־קישוט. הוא לא היה אידיאליסט רומאנטי, העולה על באריקדות. כאשר פתחו צעירי אמריקה
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 10 | חממת היכ ח פעמיים אבמולנס שהוביל אותם לבית־החוליס המרכזי לקבלת חולים, כאשר ניסה הרופא להצמיד תחבושת לפיצעו הפתוח, צרחה אתל בפעם השנייה, סטרה לרופא, נאבקה עימו
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 11 | ער סך המוות: בוב קנדי שוכב על ריצפת המדון, אחדי שנורה, ומחכה רעזוה ראשונה יותר מהר מאחיו הגדולים יותר, עאדל, מוניר וסעד־אללה.״ לדברי האב, ששב מארצות־הברית —
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 12 | ,זרי 1״ו ז (נ* ב 1מור () 104 הפרוטוקולים של זקני מפא ,״ מסאה חריפה ליו׳׳ר תנועת החרות עוזרת לרצוח את הדיון * טלפון בכל בית ואנטנה על כל גג * השאילתה כנשק
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 13 | לחלן נאומו של ח״נ אורי אבנרי בוויכוח שנערן על משרד־הנריאות. כבוד היושבת־ראש, כנסת נכבדה, לפני שנתיים קבע שר־הבריאות, בדיון על משרדו, כי סיעת־היחיד שלנו נשארה
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 14 | במדינה העם ח רג ידיעת השבוע בי ת ידיעת השבוע, במלאות שנה למלחמת־ששת־הימים, פורסמה בעיתון הארץ: בקרית מוצקין ביום חמישי ,13.6.68 בשעה 8.30 בערב, בבית קריץ,
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 15 | תהלוכת האבל שהתארגנה ב־ 5ביוני, ברחבה שמאחרי שער־שנס, בירושלים המיזרחית. בראשה צעדו נשים ואחריהן תלמידים עם מורתם. בין הכתובות על הזרים* :יחד עד הניצחון
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 16 | אחרי פאריס. ברלי.1 ד 1מ א !בלגרד. הגיע מהננת הסטורנטים גם דחיפה סוטי עיוום ריחתיכות עירומות בגודל על־טבעי, מתוך סרטי־עירום ציבעוניים, | הי ו אחת האטרקציות
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 17 | מחאו כף באדיבות בסוף ממופע. ״דפקנו את ההנהלה!״ התפאר אחד הסטודנטים ,״הם אמרו שלא יתנו לנו בשום פנים ואופן לעשות סטריפ־טיז בטכניון. הנה להם. הוכחנו להם שאנחנו
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 18 | תמרורים נחוג יום הולדתו ה־ 49 של העיתונאי משה שמואל מיי זל ,0כתב מעריב ל מייזלס ענייני מפלגות, היודע את מרבית סודות הפוליטיקה הפנימית של ישראל. את ידיעותיו
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 של איש־הבטחון שהיד. במקום. איני יודע את שמו אך היד. רב־טוראי, כמדומני.״ תביעות לי ח ס למען עמו עורך־הדין שמואל סגל חשב שהוא עומד רק
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 20 | מתנות למלכה לא רק כתר ותהילה מצפים למלכה וליתר המתחרות. מיטב החברות בארץ יעניקו להן מתנות יקרות וטיפול מלכותי. 171 ש ן , 1 1 * אלטטקט יצרני נגדי״הים המהוללים,
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 21 | מטעם מערכת העולסהוה נא להכיר: שלוש מועמדות נוספות לכתר המלכה. יש לן פגישה איתן בעוד ארבעה שבועות, בנשף בחירת המלכה, שייערך במלון ״רמת־אביב״ ,במוצאי־שבת 13
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 22 | ׳•444 תכנית ה סיו רי ם כוללת **44 יו ם בפר ס 3י מי ם בפיליפיני ם 11י מי ם ביפן 4י מי ם ב הונגקונג 2י מי םבקמ בו די ה 4י מי םבת אילנד 2י מי ם בנפ אל 3י מי ם ב
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 23 | אנשים הפורץ של דיין לא כל אדם רשאי להיכנס לביתו הפרטי של שר־הביטזזון, משה דיין, בצהלה. לשוטר הניצב בפתח הבית יש רשימה של אנשים הרשאים לבוא בחופשיות לבניין, ללא
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 24 | הוא שבח הבל אריס סאן ועליזה עזיקרי, העו־מדת ללדת את בנו, פתחו במלחמה ציבורית רחבה, מלווה בהאשמות והא״ שמות־נגד. היום הוא נושא בביסו התחייבות מצידה, שאין לה שום
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 25 | קולנוע סרטים ה שראת הספ רו ת שעשועייצח (גת, תל־אביב; צרפת) ״רוב האנשים חיים על פי דמויות ומאורעות שיצרו למענם הסופרים. רק מעטים מסוגלים לחיות ולחלום על דברים א
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 26 | מגערת זוהר זה היה נשף של סיום הטירונות. הטירוניות היו לבושות בבגדי־חאקי מגוהצים ומתוקנים על־ידי האמא, או התופרת בבית, וחיילים מכל הסביבה באו לבדוק אותן, או
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 27 | רצו שתמלא את תפקידיהן ש רוד ה לביא ואווסורה אנדו ס־ או היא סירבה נתנו לה פעם אחת להדגים בגדים׳ וכשראו שהיא מתאימה לזה, הכניסו אותה למיקצוע. היא עברה מאילנית
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 28 | הנרדפים סו ־ נוו מ ל *וודיכם־נד־־ר־ ד־ס־דצי- *נץ ק סי סליאן של * אי ר אן פאפם *תיאודוד ביקל וואלונה נזזדוב בזזוהנוגג ,.א ר מו ך חיבגה .ארלריוח־
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 29 | קולנוע (המשך מעמוד )25 לב, ולוקחת אותה לביתה, ומלמדת אותה לשיר ולרקוד, והמון גברים באים מכל קצווי הודו, כדי לראות את דבג׳אני היפה. ואז, מרוב שדבג׳אני בהריון,
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 30 | בעולם איטליה השודד ה שליט את בריחתו השישית מן הכלא הסיצילי ביצע השודד־החוסף, גריצאנו מסינה (,)29 בנובמבר . 1967 מאו הסתובב בהרים, חטף בעל־אחוזות תמורת
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 31 | ב־ , 1961 אפשר היה לבטל את פעולתו של הבונדסטאג במערב־גרמניה — אילו היה קיים אז החוק החדש. • גם ב־ , 1962 עת פרוץ משבר־קובה, שאינו שייר כלל לגרמניה — אפשר היה
העולם הזה - גליון 1606 - 12 ביוני 1968 - עמוד 32 | 13
חזרה לתחילת העמוד