גליון 1607

העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 2 | 1י ריי הופף לנ? 7גלמתך א ת האביזר החיוני ביו ת ר 12ו 1ס 0ס 6ר ח כלץ-הופך חושך לאור בי׳ן -הופך כל חלום להי שג מץ -הופך כל אירוע ל חג מץ -ה הו ספהה חיוני ת
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 3 | פרסום מלניק מ 3ערי 31191£31 כדאכובוו־ 3111231 ׳0 1 3 1 1 )3 גברים המק פי די ם בלבו שם תשלובת הטקסטיל החדישה ביותר משווק עיי הניג את הברמן בעימ תל־אביב, נחל ת
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 4 | התפקיד של מנהל עליון על כל שירותי• השידור טרם אוייש. עדיין מחפשים את האיש המתאים — כעיקר כין אלופי־צה״ל העומדים על־סף פרישתם משירות פעיל. שביתת-רעב
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 5 | מכת בי ם כוכי לו הייתי משוררת, הייתי מחברת שיר, שיזעזע לבבות. לו הייתי מלחינה, הייתי מחבדת מארש־אבל. אבל אינני אלא אמא, ומשום כך אני רואה חובה לעצמי לצרף את
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 6 | אפור קש 1968 העולם הזח
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 7 | ׳* 01077 ?1111811 ״ שפהמי ״דגלור נו שקים לשפתיך. זוהרים בקרני השמש, ~ קרירים במי-היס, י*5 מלקפים כרזח-החוף נוצצים בגווני־ אפנה רבים אפוד-אפנה חדיש מ מעבדות ־
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 8 | מכת בי ם (המשך מעמוד )5 על מה שעשו רע אנשי הנהלת הסוכנות. הם רוגזים. יש שם מנגנון עצום, החי מדמי־הציבור — ועוד איך הוא חי! ועד היום יש עולים שבאו, למשל, ב־
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 9 | והב, ואני רקדנית־פולקלור הודי. אינני זמרת בכלל! פנינה והב, תל־אניב העולם שלא ייהרם לפני שנה, ביום 11 ביולי ,1967 כתבתם בעיתון־הערב שלכם דף, שלפי
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 10 | בעולם צ׳כוסלובקיה האלמנה מדבדת שנים רבות היה רודולף סלאנסקי, מזכיר המפלגה הקומוניסטית של צ׳כוסלובקיה, האיש החשוב והמסוכן ביותר בפראג. עד שבא משפט־הטיהור
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 11 | את החברות של המהפכנים הצעירים מה־סורבון ומן הרובע הלאטיני. מדובר בכל נערות האו־פר, החתיכות הזרות המבקרות ״סתם כך,״ ויתר נערות־הפרובינציה, המרי־חות עשן ודם,
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 12 | ת מ רו רי ם נחוג. יום־הולדתו ה־ 36 של המראיין שמואל שי. כרטיסים בלאן. נח ו ג יום־הולדתו ה־ 52 של יעקב לייכ טלמץ, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים,
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 13 | המסוות האמיתיות שד ״מינצע גורדה״ שחודר ד שנו בוגמשרת -והוו₪י רשוות רגמו את הנחו1ים רקואת הוואנה ער השרמון מהפכת ה ח 1ע מאת אורי אבנרי ך* וי אשכול לא אהב את זה.
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 14 | המ 1ונ * 48־5 סן מנוסת )13 ם על קליטה. מי יכול להתנגד למסירת הקליטה בידי אישיות חזקה, אחרי הוצאתה הסוכנות היהודית הכושלת, הבזוייה בעיני הציבור? הוחלט במע״י על
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 15 | במדינה גופתו החנוטה של הטבא הקונגרס הציוני הכ״ז ננעל השבוע בירושלים — להפתעתם של רבבות אזרחים, אשר לא שמו לב לעובדה שהוא התקיים. כפי שנהוג בכל הקונגרסים
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 16 | איסור על יהודים רפורמיים להתפלל ליד הכותל * משכורות לחיילי צה״ * 7הקמת חיל ארצי לכבאות בקבוקי פלסטיק בבתי קולנוע * השערוריה בחרפי הרחצה חס 4בין הסטודנט• כל
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 17 | להלן נאומו עול ח״כ אורי אגנרי בוויכוח שנערך על משרד המישפטים גבירתי היושבת־ראש, כנסת: כבדה. מהפכה גדולה עוברת ברגע זה על העולם. כמה זמן, כבוד היושבת-ראש, כמה
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 האמריקאית בביירות, החל אל־נאשאשיב׳ לחשוב בעצמו. שליד! ״אל־אהראם״ .היה זה ק! מתון־יחסית, שבוטא בעשרה ספרים אשו כתב אל־גאשאשיבי ובפירסומיו
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 19 | השמור ביותר ! לו שהשמות באותיות שחורות, על * /ו גבי דף־הספר של השרות הבולאי. פיר־סוס צנוע — שהוא פצצה. כי השמות הם של מקם בנט, משה מרזוק ושמואל עזר. שלושה מבין
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 20 | י ^יי מפני שהגוף מציץ מתחת ויבוש השקוף, וגם גטי שזה במיני ובמחשופים עמוקים רו! אים כימעט את הכל — אז למת יראו הכל גם עכשיו?״ היא תוהה. מטילוה טוענת, כי אלוהים
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 21 | ן 1ך ! 1 1מטילדה לבושה ב 1 1 111/11 שמלה השקופה מענת בהערצה בספר ״דיוקנו של משח דיין״. 181111 כוונות שסוכות באנגליה מאיימת לכבוש בסערה את הרחוב האירופי ולדחוק
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 22 | במדינה נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמחאתאשתואשרלקח (המשך מעמוד )10 אדמת־קלקיליה. אולי אתה רוצה לשווזוו על חברון? על שכם? על יריחו? על רמאללה? (דברים ב״)1 אינך סרטה
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 23 | בל מדינה אחרו! ,היד, הדבר מביא למרד־סטודנטים, גורם להפגנות, מקים סערת רוחות או מוביל עלייה על בארי־קדות. אבל באוניברסיטת תל־אביב ^,בד, נעשה השבוע מעשר,־לינץ,
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 24 | במדינה דרכי חיים דס אחיך היד, יום חם. בשכונת־התקווה היה חם עוד יותר. החלונות היו פתוחים, ושאגות־הראדיו מילאו את הרחוב. משה ציון גמר לעבוד מוקדם, בגלל החום. הוא
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 25 | חשובה בארץ: אביו, הד״ר. א.ש. י קולצ׳ר, הוא אחד. הפסיכיאטרים הידועים בישראל, מכהן כמ?הל המחלקה הפסיכיאטרית. בבית־החולים תל־הן)ומר. בלית־ברירה הרימו אנשי הרשות
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 26 | אנשים זו זררי 1בלתי־נעימד, אירעה לח״כ מע״י יזהר הררי, זמן קצר אחרי ש־זבוע את מקומו, בין כיסאות חברי :בודה. הקהל, שישב אותה שעה באה בתקרית זו סימליות רבה. היה
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 27 | אחרי זמרי הדיסקוטקים ומעני היה־יה מזדננות אל&י בחורות אחרי נגני־התיד מורת הרציניים לא מזדנבת אף אחת, למרות שיש שם תומר גברי לא מועט. בץ השאר, יש שם שמונת
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 28 | ז* 1״ ה לסחר (המשך מעמוד )16 | | שנינו, עם כל המרחק העצום בין ה ש קפו תיי דוגלים בהפרדה מוחלטת של הדת ן מהמדינה. אני ממשיך בדברי הפרופסור ליבוביץ בעניין
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 29 | במדינה היסטוריה היה אתמול אסון נוראי פקר את האזרח שלמה אופיר: הוא איבד זוג מכנסיים, עשויים צמר, ועוד זוג, עשויים גברדין. בצר לו החלים לפנות במכתב תחינה למשרד
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 30 | להנצחת אירועים ו חוויו ת אין טוב מ־ לפני שתחליט בדוק אותה במדינה (המשך מעמוד )29 ההצעה הוא גם הרעו של המנהיג הציוני המנוח נחום סוקולוב.״ להגכיר העלייה הפנימית.
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 31 | של אכזיב פוצצו. בהודעה שנייה, ב־ 8נ ליוני, מסרה תחנת־השידור של תנועו! המרי, :הלוחמים העבריים סבלו אבידות בקטע הצפוני־מערבי של ההתקפה, בשעת ביצוע חבלה בגשרים
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 32 | קולנוע סרטים הנשים לא התגוננו מלחמתו של גנרל קסמו (סינרסה, תל־אביב; ארצוודהברית) לפני מאה שנים, כשנימאם לאמריקאים להרוג האחד את השני, הם התחילו להרוג את
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 33 | נאנסי, אשת־המגפיים האגדית ושל פרג ״ קי בעל קול־המיליונים. ״עם שם כזה, היא צריכה להיות אידיוטית אם היא לא הופכת למישהו,״ אומרים עליה בחוגי־הבידור ההוליבודיים.
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 34 | קולנוע (המשך מעמוד )32 בעל אופי חוש, השונה מאותם שמילא לפני יומן החדשות הערומים והערלים לרגל יובל ה15- הנחה 159$ , ממשית על כל קניה 7 7כ ״ ע מו ד ״ ד ״ 1 1 לא
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 35 | אובייקטיבי״ זה גם מגיע לה. ^ לקראת גמר עריכת הסרט איריי, חסרו לבמאי, דויד גרינברג, כמה צילומים של הכוכבת מנדי רייס-דייווים. הוא קרא לה, כדי לצלם אותה, ואז,
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 36 | קיג ד־י ם־ /׳ולי 4י1״ ם־•בד־ ס הורינדייבד ב אי בו תמעולה ! החברות המשתתפות ב מ> בצע לא רק כתר ותהילה מצפים למלכה וליתר המתחרות. מיטב החברות בארץ יעניקו להן
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 37 | מטעם מערכת נא להכיר: שלוש מועמדות נוספות לכתר המלכה. יש לך פגישה איתן בעוד שלושה שבועות, בנשף בחירת המלכה, שייערך במלון ״ר מת־א ביב״ ,במוצאי־שבת 13 ,ביולי,
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 38 | שאל את הצלם ה מנו סהו תיוו כ ח כי וו ^ 0ו// המצלמה הטובה בעולם ו לפני שתחליט בדוק אותה 1התעלומה נקברה [110 (המשך מעמוד )31 לצהרון מעריב. כתב־העיתון לא ירד
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 39 | היזהר מתאונות! בייחוד בימי ה׳ עד א׳ .אם אתה יכול, התנהג לשבוע הזה כאל תקופה של חופשה ורגיעה. אל תנסה לכפות על עצמך מאם־ צי־יתר ואל תעשה שטויות. בת־דלי: פגישה
העולם הזה - גליון 1607 - 19 ביוני 1968 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד