גליון 1615

העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 1 | מספר 1615 שנה 32 ב׳ אס תשכ״ח14.8.1968 , האס נאמתנ\מר להם הדל קי האס באמת חשבו שהגיעו ד ד
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 2 | התיקון הקט! אל תצבע את פנים המקרר כי אין צורך בכך. טמבור-ספריי נועד לצביעת פגמים קטנים בצבע של המקרר בבית, האופנים של הילד, עגלת התינוק, מכונת הכביסה של הגברת
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 3 | חברת ״ יצהר שמחה להגיש לך, עקרת הבית, א ת אבקת הכביסה הביוכימית החדשה ״ביונס״ .עם ״ביונס״ ,נעלמו בעיות הכביסה : ״ביונס בעצמו מכבס השרי את הכביסה במים ולאחר חצי
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 4 | ״זיברו מה עשו המצרים לאלה ששיתפד פעולה עם ישראל ברצועה -לאחר החזרת עזה, ב־״.1956 רשימת־מורדים מושבניקים לכנסת? ונוג * 1ץיך שערורייה דתית חדשה צפה לשערורייה
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 5 | מכתבים קורא לבן־אמוץ הזדעזעתי לקרוא את תגובתו של דן בן־ אמוץ על ביקורתו של העיתונאי גבריאל מוקד (העולם הזה .)1613 בן־אמוץ ! זכותך להגיב על ביקורת שלדעתך היא
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 ״בדרני קליפורניה״ .אבל אין קשר בין מעשים אלה לבין הקמת ״חזית דיזנגוף״ נוצצת׳ הדנה נגד מי ובעד מי ללכת ״פה אחד״. אגיב מרגלית, רמת־גן
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 7 | אויות מתונות בארצות ערב, אף אם התבטאויות מעין אלו הינן מן הסתם חלשית ונדירות׳ והתרענו נגד התעלמות מהן ומביטולן בשישים. כאמור, לא היתד, במכתבנו כל קריאה לנסיגה•
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 8 | תמרורים נחוג יום הולדתו ד,־ 51 של ד״ר אנדרה שוראקי, יליד עין־כומושנת ב־אלג׳יריה, שהגיע לתפקיד יועצו של דויד בן־גוריון בענייני מיזוג גלויות. הוא בן למשפחת רבנים
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 9 | .חוק הגנת השכר״ ,שנתקבל השבוע בקריאה ראשונה בכנסת, בא לתת גושפנקה ממלכתית למסע־שוד — שוד גלוי ומחוצף, שוד לאור היום. יש מכנה משותף לחוק זה ולחוק המושכים, שנדון
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 10 | במדינה העם כל הכב\ד 7 שני המינים הסוריים, שנחתו למרגלות ראש הניקרה, השכיחו דברים רבים. אבל לא מאורע זה היה החשוב במאורעות השבוע האחרון. ,ולא בו היה אזרח ישראל
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 11 | לחרטומו מתחת 1 *1111״ 1 1 /1י 11 של מיג מ ספר 1041 נושא אייל, החיפאי בן השנתיים, עיניים מלאות השתוממות אל כל ההמולה. מצלמות והמסרטות. ילדים השתרבבו בין
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 12 | ד ל׳ תלסחר ()113 ונפלאות הנאום האחד שלא נאמתי, בגלל החלטתנו להחרים את הוויכוח על חיק־המר שבים, לא קילקל את השיא שהגענו אליו בשבוע שעבר. עליתי על הדוכן תשע
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 13 | ״נציג,אל-פתוז אתה מצדיה את החוטפים אתה מצדי? את הטרור דברים אלה הוטחו בפני אורי אבנרי, בוויכוח על פרשת המטוס, בדת שנשא נאום זה : אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה.
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 14 | במדינה (המשן מעמוד סז) אבידור־הכהן פורסמו בגיליון אחד ויחיד של השבועון הדתי פנים אל פנים. דעתו של הראשון — במאמר־פותח ארוך ומובלט. דעתו של אבידור — במדור
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 15 | 30 שנה, גודלה כבתה של בדואית בסיני -הולידה ילדים ששנא: יהודים-עד שלפתע... דיה תקל עליהן את מצבן הכלכלי הקשה. 0ו !ק דת חרת צי״.י* ל רצופת עזר. ושיני אזר חי. מיג
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 16 | )?22121 ך -פירסומים המוקדמים נאמר רק: . 4״עצמים חיים — הצגה.״ כאשר הופיעו העצמים על המסך הסתבר שהם אומנם חיים — אבל עירומים. שלוש הצעירות והגבר לבשו רק מעטה של
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 17 | ביותר ־,וללים 1וג זה 1ציור ורתם.״ ^1כורה ירומות יה בלי הפאט׳ גאה הי א 1ניא )
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 18 | ב מ קו פ ת ״ ח -ת פי לין שמואר ו״ו היה אינו, סופו, עסקן, -ועקשן חנו>נסת, אב ממוסס א1א דייו הבן הבכור ״ד^,י ושמואל דיין, בקבוצת דגניה א׳ ,בי.1918 י• שה לכתוב
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 19 | אנשים השדיריס אלון הבסף ביאפרה ! הרפתן של קיבוץ השומר־הצעיר עין־שמר, יואב *טמן לי, הוא קודם כל ובראש וראשונה צייר. יש האומרים גם — צייר מחונן. את כל שעות־הפנאי
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 20 | דזז*^ נאונן ספונטאני!קבצו תושבי •רושלים:מול הבית!נוחונ סעדיה גאון שחושביו1סיובו חזיוו 37,13 מוג חזית ך>* ליל ה!1מישי ביוני ,1967 שהו דיירי הבית שברחוב סעדיה
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 21 | לקראת מאורע זה נפתח תהליך־שיקומו של דביר. משרד הביטחון רכש עבורו מכונית, הועיד לו דירה בשכונת הווילות העומדת להיבנות בגיבעת־המיבתר בירושלים. עד שתסתיים
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 22 | במדינה (המשן מעמוד )14 מיברק ולתאר את המצב; אולם המיברק לא שודר עקב התנגדותו הפסקנית של רב־החובל. לזאת לא יכלו כבר להסכים צבי והצוות -בבואנוס־איירס הם השביתו
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 23 | * •1שהו קורה במדינה הזאת. כבר הרבה זמן לא היתה מלחמה ומלאי־האלימות שהצטבר באנשים מחפש פורקן. אז מה עושים? מרביצים מכות. כולם מרביצים לכולם. פעם היו הגברים
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 24 | קולנוע סרטים מערבון אמיתי יתרונות מתיו הטוב הרע והמכוער (אופיר, תל־אביב; איטליה) .הרע מופיע ראשון. רוצח כמר, אנשים, שופך דם פה, דם שם, ומשיג אינפורמציה חשובה
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 25 | ך* סרטו הקצר, בן חצי־השעה, של יהודה (גא׳ד) נאמן, אין בעיות השעה הגדולות. שום גיבורים, שום מעשי־רצח. זהו סרט על בחורה עובדת, פשוטה, החולמת לקנות לעצמה שימלה. זה
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 26 | דל׳וז כ*ב 1ח ר במה ענו ב עונ ה א ת פו תחתאת דל ת המקרר? 18.000 פטמים בשנה (לפי הסטטיסטיקה). כל פתיחת המקרר מורידה את דרגת הקור בפריזר וגורמת להצטברות קרח,
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 27 | כוח ההרגל עשוי להיות בעוכרייך, השבוע. את מתפתה לדון את המצב החדש כאילו והיה המשכו של הישן. לכן גם מוטב שלא תזלזלי בידיעות שיגיעו לידייך, גם חנמיקרה שתן באות 20
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 28 | תענוג בג ב ר קי \,סמ] 08א 1$ עשוי פלדרג אל־חלד (סטיינלם־סטיל), 1 סכין גלוח החידוש האחרון בתעשית סכיני הגילוח בעולם. 111x1117 5 ^ 0 נסה גם את: קצף לגילוח מי
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 29 | אבי עופרים נפרד השבוע נתקיים נשף הפרידה ל א פי עופרים בדיסקוטק של פרדריקה סגל, יפה שריר ״הפעם הוא בסדר, העשיר שלי!״ קראה השבוע בהתלהבות יפה שריר, נערת ישראל ,
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 30 | בעולם בוליביה תחת לחץ פסיכולוג עדבד פני ם ״א־דיסח־־ ינרנו־ נ עי ם רז׳י דבריי, המהפכן הצרפתי שנידון ל־30 שנות־מאסר על שעזר לצ׳ה גווארה, הוא צל של עצמו. הוא הי,
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 31 | לקחת את המיסמכים שלו ולהסתלק תיכף ומייד מבוליביה.״ גרמניה יורשיו של היטלי מחלונותיו של בית־הסוהר העירוני בקלן משתלשלים, מדי יום ביומו׳ חוטים ל־מידרכת־הרחוב 10
העולם הזה - גליון 1615 - 14 באוגוסט 1968 - עמוד 32 | אשת־החבדה עונ ה לכבוד שיחוווה ב שעווויה רבתי ההולמת: כדוריה צוורן המארחים: חיה
חזרה לתחילת העמוד