גליון 1619

העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 2 | בכנסת ובמוסדות, נזהרים מאוד זקני-מע״י להבין את רשימת המועמדים לכנסת השביעית בצורה כזאת, שהצעירים לא יזכו כה למספר מכריע של מקומות־מוכטחים - אשר עשויים היו
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 3 | טיסות לאירופה מזה סו שנים מייצרת. עלית־־ אתה קפ ה לחביב ה ק הל בי שראל וא שר קנ ה לו ש ם וכאות מאורע זה לרגל לנאמנותם של רבבותאוהדיקפה הנ מ ס שהפך ב־ 2$ארצות
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג מבקר הסוכנות שמוראק •ועץ משפטי כהן איש השנה תשי״ד עסקן־השואה קסטנר הווו 0 3הוד איש השנה תשט״ז נשיא
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 5 | מכתבים איש השנה איש־השנה? במובן שחייבים לבחור ב־גונאר יארינג, המצפון המשוטט של האו״ם ושל האנושות, שמנע את ניתוק־היחטים הסופי בין שלום להגיון, הוסיף לפעול גם
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 6 | מכתבים פרוטקציה כתור בארדו (העולם הזה :) 1617 שולה יקירתי! הקינאה נוזלת לך מכל גופך! ב״ב לא זקנה ולא בלה. להד״ם. את מנסה להעפיל למונט־בלאן כשאת אוחזת סיכה
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 7 | בעולם 11ע ר יותר מדי אגארביסטי כאשר התכנסו הגברים המזוקנים בחליפות כהות, מתחת לסיסמות שקטות, היה הכל כמו שצריך להיות בקונגרס מסודר: מאורגן, שליו, הוגן. עד
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 8 | בעולם (המש!־ מענווד )7 קילומטרים מן החוף האמריקאי — וב־מחצית־הדרך בין יבשת אמריקה לבין יבשת אסיה. משום כך החליטה מיפקדת כוחות ארצות- הברית בווייאט־נאם להפוך את
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 9 | )111־•11 ך* יפורו של הספן הישראלי החובב, שספינתו נם- ^ רפה מול חוף־תורכיה, עשתה עלי רושם עמוק. הוא ראה דג גדול, שאורכו היה כ־ 15 מטרים, הרבה יותר מאורך הספינה.
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 10 | כן. אתה צודק. אני אדם שאמנם נהנה מהחיים. אני בדרכים רוב רובו של השבוע. פרט לשבתות ולחגים. אני עובד בחברה קבלנית וזה סוג העבודה בו רציתי תמיד. אני אוהב מאד
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 11 | שובו הרימון שובן ההמון ״המפקו בגו בנוי״ וסן העובי הצעיו מיוושדים ,״הרימון התנוצץ מוקום מוי! לבית־החולים. מסביבם רסיס פגע במצחו, מעל לעינו השמאלית. הוא נפל
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 12 | שני בני שד ש״ך, ואח של שוטר ישראלי עבד־אל־רחים ג׳עבר מחברון. כאשר החלה חקירתם, הסתבר כי איש מהם לא ידע את זהות כל חברי־המחתרת, אלא רק את חברי־החולייה שלו. כתב
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 13 | במדינה העם אות־ אזעקה ״ארבע מטרות יש לאירגוני החבלה,״ לדעת שר המשטרה אליהו ששון, והן: • להפריע את המהלך התקין של היי האזרחים במדינת־ישראל; • לערער את המוראל של
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 14 | מה אומרים ארגוני הטירוד לעולם? ניצר הם רואים את המלחמה בישראלי יוי-ו>חוו מאת גוון זהבי ״דע את האדיב״ -זהו בלל מקודש על בל אומה הנתונה במלחמה על חייה. כמגמה
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 15 | ער כך -מתוך מיסמכיהם הרשמיים להיווכח שחייהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים דומים לאלה של תושבי הארצות שנכבשו על־ידי הנאצים, לפני 25 שנה. אך אנשי הפתח טוענים שציפו
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 16 | המצרים הניחו את המארב ־ והם אשו התעלה: מבוהלות על ריכוזים ישראליים, ועל תוקפנות רבת־עוצמה המתקרבת ובאה. ואז התפוצץ המוקש. באותו רגע עצמו נורתה ראקיסה שהאירה את
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 17 | הכעירו ראשונים את טאות התוהחים השבוע -אן ההחלטה היתה הסית להואת עימות? הגורסת הסובייטית, לדוקטרינת־הלחימה מבת־אש אדירה ממספר מירבי של קנים יורי־אש. במועצת
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 18 | חונות חושה צומחת בשור• ך* עצור את הכטיפונים: לעקור /להם אח המחטים! לנפץ את התקליטים! תקליט זה לא סחורה היום• אפילו אם מוקלטת עליו מוסיקת־קצב, בקושי אפשר להעיר
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 19 | הווי הנועד • והוננת את הדיסקוטק למיפגש שר הדוו הזקן אבל האלילים האמיתיים הן להקות הצמרת. כאלה יש כתריסר. לאלה, כמו האריות, הסינג-טינג, הצ׳רצ׳ילים, או הכוכבים
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 20 | הכושר הגופני של נבחרת ישראל* עלה במחנה בשוויץ־לא רק בגלל אימוני כדורגל שהאיסור על קירבה לנשים אינו כה המור כפי שנראה תחילה. כמה מהם שכחו בכלל על קיומן. #.ודייו
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 21 | אנשים קינאת סופרים תרבה ילודה את הגירסה המקורית ביותר למאורעות התחנה המרכזית בשבוע שעבר, נתן השבוע דובר משטרת־ישראל, יעקב נאש. נאש רואיין בגלי־צה״ל, נשאל בין
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 22 | במה פעמי בחודש את הולכת לקנות בשר? בדרך כלל את עורכת את הקניות אחת לשבוע, אולם אם תרצי, תוכלי לעשות ואת רק אחת לשלושה חדשים. והו אחד היתרונות שמקנה ל ו ההקפאה
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 23 | הלוטחול1לן ן ך* שתתכנס מועצת עיריודלוד ל־ ^ ישיבתה הבאה, יעמוד על סדר־יומה סעיף מיסתורי ואפוף־תעלומות המכונה: ״מאורעות יום ראשון, ה־ 25 לאוגוסט.״ ביום הראשון
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 24 | במדינה נפתחים קורסים חדשים ללימוד ססודנם , תעלומת הציוגיס צרפתית ושפות אחדות בשיטה 1אור ־ קולית * כתות ערב ובתווג בוקר לימודים בקבוצות קטנות * חוגי בית ברחבי
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 25 | רוקדים על השולחן אם לא הייתי רואה את זה בעצמי, לא הייתי מאמינה: בדיסקוטק השקט והשליו של פרדריקה רוקדים על השולחנות, כאילו היה זה דיסקוטק פראי בג׳ונגל של
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 26 | הבושם עתיק יומין הוא, ואהבת הבושם עתיקה כמוהו. נשים מפורסמות הטביעו חותמן״המבושם בהסטוריה :״היפה בנשים״ משיר השירים אשר ידיה ״נטפו מור״ בקבלת פני דודה, פומפיי
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 27 | קולנוע סרס , חירות אמדיקאיוג ויאט־־נאם, מלחמה ללא גבול ( א רמון דוד, תל־אביב ; איטליה) כל העולם הז־רעוע מהשמדת־עם בביאפרה. מוזיאט־ואם, איכשהו, כבר לא מזדעזעים.
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 28 | במדינה עלילחז ״גג / ,המגירה והסוכנת צברה המרחב המיסתורי חזר, באירופה ובאמריקה׳ לשמש זירת־שיא לתעלולים ולקנוניות. שוב מתהלכים סוכני־חרש, חמושים בנשק חם
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 29 | הטוב והמשעשע שבשלושת הספרים הוא ארונה הדרו לשילה מאת הסופר היהודי- הבריטי ליובל דוידסון. דוידסון כתב עד כה סיפרי־הרפתקאות על טיבט ועל חלקים אכזוטיים אחרים של
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 30 | לויסה קבוצתית זרח ה ר חו ק במדינה תכנית ה סיו רי ם כוללת יום בפרס 3ימים בפיליפינים וו ימים ביפן 4ימים בהונגקונג 2ימים בקמבודיה 4ימים בתאילנד 2ימים בנפאל 3ימים
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 31 | הימים. הוא ניפצע בעת כיבוש מוזיאון רוקפלר בירושלים, שכב בבית־החולים הדסה זמן ממושך, הועבר לאחר־מכן לקיבוץ חגור, בו הוא חבר. ...היא והוא ! אחרי שלושה חודשים
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 32 | גילוח מו ש ל וטלוויזיה חינם במדינה (המשך מעמוד )31 בשקט גמור על־פני קפה תול השאיר לריודהעצים להתפשט ברחוב האביבי הנעים. חזון־אחרית־הימים? לא• אפשרות מעשית — אם
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 33 | חבל מאוד שאינך מסוגל לקשור קשרים עם אדם השוחר את טובתך, והעומד מן הצד. אין טעם שתתאמצי לפגוש בו שוב: יחסו לעולם מעשי, קשה, ובלתי־מתאים 20 בינואר ־ לגישתו
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 34 | ספרים מקור צדיק בדורותיו מיסדר הלוחמים; תרנגולים על גשר הירקון מזאת חיים חפר, ציורים מרסל ינקו ויוסל ברגנר. הוצאת עמיקם ולוין אפשטיין) .לאנגלים ולצרפתים אין
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 35 | תמרורים נולד. בן בכור לעיתונאי אברהם ממלך (כהן) ,חבר מערכת השבועון הדתי פנים אל פנים, בבית־החולים ביקור חולים׳ בירושלים, שנוסד לפני 110 שנים על־ידי אבי סבו של
העולם הזה - גליון 1619 - 11 בספטמבר 1968 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד