גליון 1622

העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 2 | פעםשאלאותי אחד הקוראים, בע־רב־ראיונות פומבי :״כמה זמן מראש אתם מתכננים תוכן של גיליון העולם הזה?״ תשובתי היתה :״חלק מתוכנן הרבה זמן מראש. לפעמים — שנים מראש.
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 3 | מכתבים יש הצעת־פתרון כקורא ותיק 20 שנר, של קריאת השבועון — אומר בגלוי: כיום איני יודע לקראת מה אתם חותרים. מאז סוף־המלח־מה אתם תוקפים את מדיניות־הממשלה בקשר
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 הנשים. היא אף אינה מצטרפת להצעות־חוק פרטיות של חברות כנסת מסיעות אחרות, שביקשו להקל בדיני־האישות החמורים שלנו. תמירה אהרוני, תל-אביב
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 5 | למופת, וידידי של אז — שהם כיום מפקדי משטרת־ישראל — יעידו עוד. האמנתי לתומי, כי המשטרה תמצא לנכון לטפל בתלונתי, בהיותי סתם אזרח שנפגע. לתדהמתי הודיע לי רב־טמל
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 6 | קטע מסברו שד חייב אור׳ אבנר־כבל תולדות ארץ־ישראל -אין פרק המעורר למחשבה יותר מאשר הצלבנים, ששלטו בארץ כמשך מאתיים שנה. מעט מאוד נכתב כישראל על פרק זה -ועוד
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 7 | המכה עתה גדים בארצות-הברית רונים. כספר זה, הנושא כמקורו את השם ״ישראל -כלי ציונות״, התמודד המחכר עם השוואת הציונות לצלכנות, המעסיקה אותו מזה שנים רכות. מכלי
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 8 | ״ער הישראדיס דהת״חס אד ההיסטוריה שד מסעי-הצלב באל מדו״ר שימוש׳ הון מאירופה, בצורת מענקים דתיים וחילוניים, מתנות, נדבות ומסי צליינים. באירופה כולה התנהלה מעין
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 9 | איר לא לעשות דבר 6״ ערבים למדינתם נובעת מאי־הבנה מצערת. דו, כמובן, אשלייה. אך עצם העובדה שאשלייה כזאת יכולה אף להתקיים, מצביעה על הבדל יסודי. שום צלבן לא יכול
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 10 | ראש־העירייה כיקש את עזרתו של היועץ, כדי למנוע היסטריה פוגרומיפטית נגד ערביי ישראל. השקועות ישראליות ברצועת-עזה הקו הרשמי של מערבת־ההסכרה הישראלית במישור
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 11 | במדינה תהוס או העם גשר 7 זמן קצר אחרי מלחמת־ששת־הימים, הירצה יועצו של ראש־הממשלה לעניינים ערביים, שמואל טולידאנו, בפני חוג סגור של פקידים בכירים. את סקירתו על
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 12 | במדינה היסטוריה סגריר־ העמים האם היתד. מלחמת־ששת־הימים מלחמת־המגן של מדינת־ישראל, אשר קמה לבתר את טבעת־החנק הערבית, בטרם תשמידה כליל? או שמא היתר, זו
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 13 | לאנגר ועלי ראפע אצל העצורח עבלח הפגי שה נערנוז בחדרו של המפקח גולן*. העצורה פרצה בבכי וגוללה בפני הפרקליטה עובדות מסימרות־שיער, נשהמפקח מנסה שוב ו שוב להפסיקה.
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 14 | נשיא המדינה הזמין את נציגי סיעת העבודה להתייעצות ־ אנו רכני שיכרו ך* וצאות הסחירות לכנסת השביעית 1 1לא הפתיעו איש. כלומר — התוצאות העיקריות. חזית-העבודה קיבלה
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 15 | הסיעה להתכנס !-נזרקה הפצצה 0 9 x 1 1 :1 נוכחים את האות ־פ״ (כלומר פינחס) ליד ׳התואר סגן רה״מ — האזין לאותו קול דקיק. פניו לא נתנו כל רמז לתוכן השיחה ׳הקצרצרה.
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 16 | קו־ההגנה העובי כן רואה העולם את דמותה של הערבית — סמל לאויביה של ישראל.׳ בבבלי המסורת, עוסה צעיף להסתיר את פניה, מיסתורית וחו שנית. לואי בהתכוונו ודאי
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 17 | תוצאות התוקפנות החדשה המערב: ד מו ת אמיצת־מבט, צברית בצ מו ת ישראל הכוב שת, כפי שהיא נראית בעיני־רוחם של בני־ובחולצת־חאק׳ צבאית, הנו שא ת רובה על יפה ההסברה
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 18 | היום 11עדה ריין נו *וננווו (המשך מעמוד ) 15 יים הודיעו שיצביעו בעד אשכול — ושניים הצטרפו למחנה דיין. המאורעות התפתחו במהירות, שניתן ללמוד עליה מן הכותרות
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 — שעה שהתעוררו ספיקות לגבי נכונו ת האנגלים לצעוד יתד עי מנו עד הסוף.״ במילים אחרות: עד לרגע מסויים חשבו הצרפתים שהם יכולים להסתדר
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 20 | בירו״נייבו כזעגודזררים וניבעלי העובניה עובי י׳ בידנודנ הוזודעו גיפונוזים עבורכם קורם* יום וערג !נפען ורו בועורזי רזעבוז״רז אלקכודוגיקה ריהוט ועיצוב פנים בל
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 21 | שואדי הכובש את אספני אמריקה ך* חדר מספר 450 של מלון צ׳למי | 1בשדרה השביעית בניו־יורק לא נראה עוד כחדר־אורחים של מלון מפואר. הוא זרוע דליי־צבע, מיכחולים,
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 22 | טיולישלסוכות הנוער עול אינו הנוער של 7־זי־ 1 בסוכו ת 4.10 — 14.10.68 ייערכו טיולי םעמ מיי ם מיו ח די םלמ קו מו ת הבאי ם, ב מחירי ם מוזלי ם טיולים מיוחדים
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 23 | אנשים הערכותיו של אשכול ערב ראש־השנה היה ראש־ד,ממשלה, לוי אשכול, אורח היומון דבר, והשיב לשאלות חברי־המערכת. אולם כאשר פורסם הראיון עם לוי אשכול בדבר — הוא לא
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 24 | רק את הגירסה שלו על העניין. השבוע הגיעה ארצה הגירסה השנייה, וכיוון ש־הגירסה הראשונה לא דיברה כלל הרי הגירסה השנייה די מעניינת. ״האמת היא שהתגרשנו בגלל
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 25 | ״עשו נצצות־אש מוגמות!״ ניתנה הנקודה בקול -ואנחנו נכנסו דנשדה הפה * שחיכה לי בתיבת הדואר היה צדקריאה לשרות מילואים. קיללתי בקול רם. חיבתי למדים ו־למישמעת הצבאית
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 26 | גיבורי העיק ישננו ער שנת הנינות, רגועים וחולמנים - בחורים שלנו בחבלנים והם מחכים עתה לשווא לפצצות המרגמה שתחסומנה את דרך הנסיגה. מחכים למטח ד-גואל שישתק את
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 27 | :פתע הבהיקו נצצות תאווה מעל העמק השליו מובילי המים מספרים עליהם ניסים ונפלאות. הולכים לבקר אותם. דוב וחנה סלוצקי הם זוג איכרים מבוגרים, מוצאם מאוקראינה. הם
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 28 | במדינה אילת היבוא הגרמני וו. ה .רוברט מציג בפעם הראשונה בישראל התזמורת הסימפונית של וינה בני צו חו יוסף קו־יפס ב ח סו תםהא די ב ה שגריראוסטריהבישראלד״ר ארטור
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 29 | למניעת הבילבול! לאחרונה מנסים כמה דמגוגים משתוללים לבלבל את דעת הציבור על־ידי השוואות כוזבות, המעידות על בורות בעליהן, והמעוררות סלידה בלב כל יהודי נאמן. כדי
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 30 | ס סססססס סססססס סססססס סססססס סססססס סססססס סססססס ססססססי) ׳ים 1.2! 2 )121: .א 3 2א 3 )1401 1110 .2 2 4 -פ4.)12. )12 11101 11101 !01001 12 ׳א101*0011׳ )12*1
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )28 רוודביטחון,״ הוא מבטיח .״ואני מקווה שהמשטרה תסכים לתת לנו נשק ותעודות כדי שנוכל לעצור אנשים חשודים.״ עד כה הצטרפו לאירגון כמה עשרות
העולם הזה - גליון 1622 - 1 באוקטובר 1968 - עמוד 32 | פר 1622 שנה ה׳ תשרי תשכ״ט 30.9.1968 כשהנשים נכנסות ונשלח
חזרה לתחילת העמוד