גליון 1623

העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 1 | המחיר 130 דירה ב־ 170 אלף המשבר שנשמר בסוד
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 2 | הסריג המח מי א לכל אשה... פ סי פ ס צבעי םמפ תי ע ק ל ואוריד נו ח ל טי פו ל, לל א גיהוץ. 0 1 0 1 6 1 1 ירוחם טקס טי ל יצרני חו טי ם סיבי די מונה יצרני אריגים
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 3 | ^ 1 £ 1 6נ1 מחופים וחזיות הנודעים של בי פלקס עם ליי קרה רכים, גמישים. קלים. קרירים. נוחים. מתכבסים בקלוח. מתיבשים במהירות ומאריכים ימים יותר מכל סיב אחר.
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 4 | בישול הגשה ואיכסון באותו כל• עצמוו * פיירקס ס דל ק ס -ה פ ״ רקסהש קו ף פיירקס לין דקו ר -ה פ ״ רקסהפר חו ד ד סו׳ החרסינה. ל בי שול ו ר הג שה אלגנטית שער ״העולם
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 5 | מכתבים אני מרשה לעצמי לשאול את שומרי־הש־בת, מדוע היפנו את תביעותיהם לנהגים, העובדים לפי פקודות מנהליהם? באיזו זכות מעליבים אותם במילים הללו, פושעים ורוצחים?
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 6 | ...היא והוא ! מכתבים (המשך מעמוד )5 יורה ורב ייקרא.׳׳ כל עוד לא חוקקו חוק אחר, רשאי אדם כזה להצמיד לשמו את התואר רב, כשם שמוסמך אוניברסיטאי רשאי להצמיד לשמו את
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 7 | בעולם מכסיקו זכויות — או אנרכי ה ״אנחנו לא נילחם במישחקים האולימפיים,״ הצהיר השבוע, שוב, ועד־ד,שובתים של הסטודנטים המכסיקאים המורדים. ״אנחנו מסתייגים
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 8 | בעולם עו נו ת רדיעוגי יוג 1ר־ויוו* (המשך מעמוד )7 על הגלים הגיזעיים הסוערים. מחא־כילאו שבאיזור הפדראלי בוואשינגטון הצהיר: ״אבקש שישחררוני בערבות, עד לבירור
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 9 | מו כל האנשים הטובים, השתדלתי כמה פעמים בשנה האחרונה להוכיח כי המוסר משתלם. מול הגל העכור של יצרי־נקם, מול הפסיכו• פאתיה הגואה של שוחרי־המוות, ביקשתי גם אני
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 10 | ספיר נגד אלון בראש־ממשלה בהתייעצות פנימית, בה השתתף מזכיר־מע״י פינחס ספיר, ניסו מקורביו של יגאל אלון למשש את הדופק — האם יהיה ספיר מוכן לתמוך במועמדות אלון
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 11 | במדינה העם ענן־ א טו ס ב ש מי־ ה ס תיו פיתאום, כמו ענן שחור בשמי־הסתיו, התעוררה הבעייה מחדש. הבעייה בה״א הידיעה. זו שעתידה לחרוץ את גורלו הפיסי של המרחב לחיים
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 12 | במדינה אסונות דעו&ס ה1ה רצח ב מי קדה רס״ן משה סגל ( )34 הספיק לשהות בארץ שלוש שעות בדיוק לפני שסכין של איש אחוז־טירוף קרעה את פתיל־חייו. כל העניין התחיל
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 13 | מראייןאחהד ״ דמשהס נה : הן, אכן תבוא התחדשות התנועה הקומוניסטית, ותחזור עטרתה ליושנה. הקומוניזם — אמרתי בראשי־פרקים — נקודת־המוצא שלו הוא ההומאניזם, ומחוז־חפצו
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 14 | בולם ויחמו על ״וווו הוווו! 0היה הווילה של ]אמו נרכשה בזמנו על־ידי הבנק לפיתוח התעשייה, מכספי הציבור, למגוריו של הפקיד הבכיר שפרש ממשרד־האוצר והתמנה מנהל הבנק.
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 15 | ספיר״ נאשר התנטד ממשרד־האוצ ו :״מסכנים, מי ין ואג להסר אמר1 את הסידורים שהננו את בעירי 1ושרד־האוצר לעשירים מונלגיו[ לשבט * 1לחסד. ספיר השכיל אומנם למנות את
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 16 | אשה יפה ויקוה מתונקת ער נחות מינק ך * דרךהעולה מעפולה לגבעת־המורה, בשיכון־עוי^ ^ משקיף אל עבר עמק יזרעאל, רבה ההמולה. ילדיכן מים, קטנים, כימעם עירומים משחקים
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 17 | קארין בחצי־אנגלית וחצי־גרמנית ,״אני מט־פלת בה. אני למשל צובעת לה כל שבוע את השיער. כי היה לה שיער בלונדי ארוך, נהדר. איזה שיער נהדר היה לה, נכון קריסטל? כאב
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 18 | במדינה עת1נ 1ח ללא פגם ניסים ברוך, לשעבר מכלכלני משרד־ד,אוצר וכיום בעל חברה לייעוץ כלכלי בירושלים, היה נסער ונרגש. נודע לו כי מישהו מנסה להתחרות בו בעסקים. מה
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 19 | ה ב חו ר ה רצח ב עי! זה היה קרב נורא. נעמי אדווה התנפלה על הבחורה המסכנה שישבה בשקט ליד השולחן, תפסה את צווארה בשתי ידיה האמיצות — ומשכה. לא עבר רגע, ולתדהמתו
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 20 | ראיון ע ד״ר סנר.ן (המשך מטמוד ) 13 — כל עוד הנאציונאליזם הפאן־ערבי מסרב להכיר בעצם קיומה ובזכות קיומה הננו עומדים יחד עם העם כולו בחזית ההגנה על קיומנו,
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 21 | האכיל לכמה עיתונאים. אבל משום־מה התבשיל לא היה מבושל מספיק ואיש לא התייחס לזה ברצינות. אז באו ההשמצות על זה שאני נימפומא־נית. אני, שבעלי הראשון טען שאני
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד ) 18 מציל־שלעבר בחופי־תל־אביב, ואת שני חבריו — כשהם מחזיקים באופיום. 2,400 קילו אופיום. בכך ניצלו שלושת העבריינים הישראליים — כולם ילדי
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 23 | אנשים ,טפיר לר א שי ת־ הממ של ה!׳ ראש־הממשלה לוי אשכול ורעייתו העניקו את חסותם הרשמית להצגת־הבכורה של הסרט השערורייתי הדיבוק, שהכנסותיה נועדו לאגודה למלחמה
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 24 | קולנוע בהביה שוארית שחינשה את מזלה נחרי 1 -ו7צאה אותו י שראל שלא תראו אתזה! ה די בו ק (סטודיו, תל־אביב; ישראל) הצרה היא שמילים מאבדות אט־אט את ערכן. למשלה
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 25 | למהפכה אסר זוג עמד בפינת־הרחוב, ליד מעברן ^ החצייה, והמתין לאור הירוק ברמזור. האור הירוק נדלק. האשד, חצתה — אבל הגבר נשאר תקוע בצד השני. ציפור קטנה הפרישה פרש
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 26 | במדינה הגבול חופ שת מול ד ת התור אל אשנב ביקורת־ד,גבולות בגשר דמיה הזדחל לאיטו ושרב כבד העיק על ישראלים ועל ערבים גם יחד. עמידתו הזקופה למדי ופיטפוסיו
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 27 | תוכנית הואדיו הפובולארית- ג׳ונסון בכנס בני־ברית; חג־היין; חיים יגיל, הפרשן המדיני, מודיע שגונאר יארינג הגיע לישראל ויימצא במשרד־החוץ; ובתל־אביב מקבלת דליה
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 28 | במדינה שמואלצמחמציג: (המשך מעמוד )26 להתרת הצמרתמאנגליה הפזמונים בראש מצעד !הסומרו! ,המדמלד 141. 4 0 £א1411א שבוע ״ ארמון ״ חיפה יום רביעי 23.10ב־ 9.30 בערב
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 29 | תמרורים נ ישא ו. פרפריד, גסיך לבית הוהנצולרן 25 לשעבר — בית־המלוכה של גרמניה, והרוזנת אגגלה פון מורגן ( .)25 בסקס דתי (בצל מיטריות, מאחר שנערך במטר שוטף) למענו
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 30 | י׳ו^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0נ x x x ^£ 0 0 0 מצעד הפזמונים העברי ב״גלי צהל־־ לשנת תשס־־ח מלכו ת
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 31 | לכל מאורע בכל ע ת די אולו -הל בו ש האידיאלי נעים, כביס. נוח, אינו דורש גיהוץ. 1 (1 0 1 0 1
העולם הזה - גליון 1623 - 9 באוקטובר 1968 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד