גליון 1627

העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 2 | תנועת העולם הזה כוח חדש — המרכז ביום החמישי 7 ,בנובמבר ,1968 בשעה 8.00 בערב, במשרדי המערכת, רחוב קרליבך ,12 תל־אביב תתקיים ישיבת מרכז התנועה על סדר היום: דיון
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 3 | א [81 מוז שוו אומר הצרפתי טוב יותר עם קוקה־קולה קר כקרח.המשקה שהתקבל בהתלהבות על ידי החך הצרפתי העדין ביותר בשלם קוקה־קולה הפך למשקה הפופולארי בצרפת. הצרפתים
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 4 | סיל. דויד גולן, מנכ״ל משרד המיסחר ור,העשייה׳ כבר הודיע על כך לתעשיינים. שרף עצמו עמד להכריז על ההחלטה כ־עיתון־העיתונאים שנערך בירושלים כיום השישי האחרון. בלחץ
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )2 המנהיגים הערביים, מאיזור הגדה לעבר השני של הירדן, אמר שר־הביטחון משה דיין: ״הדבר נעשה כדי ללמד לקח.״ הטענה הזאת של .,ללמד לקח״ נשמעת גם
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 כוונתי, כמובן, למונקי־ביונס עם השייך חוסיין בן טלאל בן עבדאללד, בן חוסיין האמיר. אין זאת, אלא ששני אדונים־פאודאליים־ יריבים, מתדיינים
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 7 | להיות חמור. אנחנו מקווים שאחרי הפירסום בעיתונכם׳ ייזכרו גם בנו! זדעכי מוחמד סעיד, טייבה זיעיבה חוצפת ;הגים הנני מתייחם למכתבו של אבו־ג׳עפאר ״הנוסעים והאוטובוס״
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 8 | תמרורים נישאו באיי באהאמה, שחקן הקול נוע לורנס הארבי ( )40 וידידתו ג׳ץ כהן 56 אלמנתו של המפיק היהודי הארי כהן. אלה הם נישואיו השניים של הארבי, שהוא יהודי אשר
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 9 | י* נה הידיעות האחרונות מארץ־הקודש, ישר מפי ן | נציגיה המוסמכים ביותר: ישראל הפכה מז־ינת־נושטרה. מי שפותח בה את הפה ומותח ביקורת על מעשי השילנוון, שנועדו לשעבד
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 10 | עורך £1זזר-ר £ 1ד ! מדווח על השיחות אשר סיים בוואשינגטוו ־ איו יפעל הנשיא הבא של ארצות־הברית במרחב? מה יהיו השיקולים שידריכו את מדיניותו? ובן שלא יקרה כאן שום
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 11 | אטומית. אם ישראל תשתמש בפצצה, תהיה ברית־המועצות רשאית ואף מחוייבת, על־פי הסכם אי־ההפצה של הנשק הגרעיני, להפעיל את נישקה האטומי נגד ישראל. אותה התחייבות תחול,
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 12 | רק()116 ..זרו ״וז 6 ל א! הי ה ״תגיד לי, אתם תיאמתם את זה ביניכם?״ שאלו אות, כמה זזברי־כנסת, ואותה שאלה נשאלה למחרת היום גס בציבור. הכוונה היתה להצעתנו
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 13 | חברה בגרר הוואו אחד מתפקידינו העיקריים הוא לדאוג לכך עקול־השלום יי שמן בכל ויכוח׳ בצידו של קול המלחמה. אסור לנו להניח לאנשי־הסיפוח להשמיע את קולם, מבלי להעמיד
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 14 | במדינה העם שני פסוקיס, שגי דודות אמר השבוע הדוקטור ישראל אלדד־שייב: ״זוהי שגיאה איומה שמנהיגי המדינה שלנו לא יצאו לכיבושים טרינווריאליים עד החמישה ביוני אני
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 15 | מנקים בוחובותיה שר שכם (שמאל) החרמת חנויות בידו־שדם-תחייתה שר מדיניות הידהחזקה, אשר היא ־ ך 1פני עשרה ימים, בתום אחת מ/שביתות־המיסחר בירושלים המזרחית, סייר
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 16 | התמונות הן מסוסים ומעיחונים -אודם חסינווים רקוחים מן המציאות הישוארית •0ן מופיעות יחד בחברה. האחת | | לבושה בבגדים נשיים קלילים ופרחוניים, והשניה בחליפות
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 17 | נמשכות אל הזוהר הנוצץ של חיי החברה, כשהן מחפשות בעיקר פטרונים קשישים ועשירים, שיאפשרו להן לחיות במחיצתם, ויובילו אותן אל כל מקומות הבילוי של תל־אביב על חשבונם.
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 18 | במדינה בי ת הספר ד ע תונ או ת בית ציוני אמריקה תל־אביב (המשך מעמוד ) 14 בית לשכת המסחר והתעשיה חיפה נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשפייט בקורסים הבאים, שיתקיימו
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 19 | קולנוע סרטים גוימיס מהחוץ כנדולרו (וול־אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) הוא לא מערבון מסוג חדש, כמו שמבטיחה הפרסומת. זה אותו סוג ישן, בתוספת רחל וולש, המשמנת את הכל
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 20 | האם הקמטים הקטנים מגלים את סוד גילך?... מנעי אותם. הלחמי בהם בעזרת תכשירי 8 x 111 111111111816111 11616113 א1מ 5הי א שיטת טי פו ח ה מז רי מ ה חיי ם חד שים לעור
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 21 | גם צעיוים דתיים ווצים דחיות ־ אך גנו׳ שידעו זאת 91 וויהם ך צעירים הדתיים התנועעו בדבקות, | ) חלקם אפילו בעיניים עצומות. אבל הם לא היו שקועים דווקא בעבודת
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד ) 18 כת־השחיה שבמועדון ספיבק ברמת־גן, שם הותקנו סידורים מיוחדים לנכים לכניסה אל המים, הוא שוחה בקביעות, הגיע להישג המרשים של שחיית 50 מטרים
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 23 | אנשים חסידים בוועידת מק״י התחרות בין השרים משתרעת גם על פעולת הכנסת. ביום השלישי שעבר ענה משה דיין לשורה של שאילתות ולשתי הצעות לסדר־היום, ופתח ויכוח על הפעלת
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 24 | מ>רה והעוגות היה היתד, בחורה אחת שנורא אהבה עוגות. בהתחלה היא אהבה עוגות עם קצפת, ואחר־כך השתפר טעמה והיא העדיפה עוגות עם גבינה, ואחר־כך היא התבגרה והבינה שאין
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 25 | י * ל א צי כי ה שני ה (וזמנסן מעמוד ) 12 האמריקאים עצמם חוששים מפני אפשרות כזאת עד כדי כך, שרצונם במניעת לימות גלובאלי מאפיל לגביהם על אינטרסים אחרים, כגון
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 26 | זוזו הא סקווביוס - זיאקדו אונאסיס, המדנוו ארמון־פאר צף במחיר השווה לבל נפש 8 מיליון דולאר, אותו תיכנן אונאסים בעצמו לפרטי פרטים. זוהי יאכטה המצויידת ב־מנועיה
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 27 | ממונתה הבוסית של המודחת שר אוה־׳ב חדד השינה,נ זנ כלולות שלה — חדר השינה של אונאסיס, המרוהט ברהיטים בעלי סיגנון עתיק וילן ר. כד נראה הסאלון ביאכטה | 1כריסטינה —
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 28 | אפילו בעד לא ידע! אי ך הר 11חתי 500ל״* נזספזת בז מני החפ שיו כבר לפני הדשיים כשגילה בעלי לראשונה שברשותי 500ל״י נוספות החל לחשוד ולהתפלא. בסוף החדש שעבר היו
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 29 | תדריך תיאטרון ^ אם יש לכם זמן, תטעו לראות הצגה יפהפיר ( ,ציי דהמכשפות, התיאטרון החיפאי) על היסטריד. המונית והאשמות־כישוף, המביאות אדם בודד, העומד מולן, אל עמוד
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 30 | תדריך (המשך מעמוד )29 של זמנו. (אנריקו, התיאטרון הקאמרי). אחת ההצגות היפות של העונה מוצגת בבוסתן, על־ידי חבר שחקנים בעלי יוזמה והעזה. איפה, איפה אתה ג׳וני אינו
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 31 | מוכנים לסבול את השיגרה המלווה אותם לכל אורך הסרס. קסנויבעי יום ה 9.30 ,21.11.68 /בערב הומור אולם ״סינו־מה״ ^ זוג קומיקאים מעולים מנהלים יחסי נשואין נורמאלים,
העולם הזה - גליון 1627 - 6 בנובמבר 1968 - עמוד 32 | מ ״י ח שיד תשד ״ ט6 . 1 1 . 1 , שלשום היא היתה במחתרת אתמול היא היתה תופעת שוליים היום היא אופנת החברה
חזרה לתחילת העמוד