גליון 1629

כ שי ש צו ר ך לדווח, על פגישתם של
ראשי מערכת זו עם אישים בינלאומיים, או
על כתבה המוקדשת לדיעותינו בעתון בעל
תהודה עולמית, אין לכך מקום בעתויי ישראל.
אבל יש ויש לדם מקום כשיש צורך
לדווח על משפטו של מי שהיה כתב העולם
הזה, שהואשם בפלילים.
כך הופיעו בעתוני ישראל סאות כתבות
על משפטו של ״כתב העולם הזה״ (ורק
במיקרים נדירים :״מי שהיה כתב העולם
הזה״) .המכנה המשותף לכל הכתבות האלה:
שימחה גלוייה לאיד
כ ש בי ל נו, חברי מערכת זו, משפטו של
שמואל שקד הוא פרשה מצערת מאין כמוה.
לא בגלל הפרסומת השלילית שנתלוותה.
אליה, אלא בגלל גורלו של שמואל עצמו.
כשהצענו לשמואל שקד לעבוד אצלנו ככתב
פלילי, ידענו, כמובן, כי יש לו עבר
פלילי עשיר. הוא היד, מה שרגילים לקרוא
״עבריין מועד.״ במשטרה היה ידוע כמומחה
לפריצת־קופות.
אולם מערכת זו הטיפה, מאז יומר, הראשון,
לייחס חדש כלפי אסירים משתחררים.
איננו מאמינים
כי בית־הסוהר משפר
את האסיר. המדע
המודרני מלמד
כי באמצעות טיפול
נפשי וחברתי ניתן
להחזיר את העבריין
לחיק החברה. העבריין
הוא אדם הלוחם
בחברה, ורק
יחס החברה אליו
יכול לשנותו.
כמו בכל שאר השטחים,
איננו מאמינים
בהטפה לרעיונות
מופשטים, מבלי
להירתם להגשמתם.
לכן, כאשר שקד שמואל שקד הציע
את שרותו לעתון זה, לא אמרנו לעצמנו:
״זה יכול לגרום לנו צרות, באחד הימים.״
גם לא אמרנו לעצמנו :״מי יודע, אולי הוא
יסתבך שוב, ואז יהיו לנו בושות.״
אמרנו לעצמנו :״האיש הוא בעל רצון
טוב. הוא רוצה לחזור למוטב. ניתן לו
שאנס. אם אנחנו לא נעזור לו, מי יעזור?״

דגמים!
דגם : 201

4ערוצים.
¥צלילים חדים ובהירים.
ה חל ט — 650ל״>
12 ¥שעות נגינה

דגם : 203
2מהירויות.
4 -¥ערוצים
^ מוסיקה סטריאופונית.
ה חל ט — 825.ל״י
* 12 שעות נגינה.
הסומים הבלעדיים: י אלקטרו ויסטה בע״נז ״,ת״א
להשיג בחנויות החשמל המובחרות

111 11ט ז 1 1 1 £

ל פ ני שהחלט גו סופית, נועצנו עם חוגי
המשטרה. הם בירכו אותנו על הצעתנו,
המליצו על עשיית נסיון זה.
ואכן, לשבחם של אנשי משטדת־ישראל
ייאמר כי בכל תקופת כהונתו של שמואל
שקד אצלנו הם השתדלו לעזור לו. הם לא
התייחסו אליו כאל ״פושע לשעבר.״ הם
נהגו בו אף לפנים משורת הדין, מתוך רצון
כן לעזור לו להשתרש שוב בחמרה. וכך,
בעזרת המשטרה וחבריו־לשעבר בעולם התחתון,
הפך שקד אחד הכתבים הפליליים
הטובים ביותר שעבדו אי־פעם אצלנו. דרכו
היתר, רצופה בסקופים ממדרגה ראשונה, שהפתיעו
לא פעם אף את המשטרה עצמה,
ושמקורם היה בפושעים מועדים שנתנו בו
אימון בלתי־מסוייג.
כאשר נודע לנו כי נלכד במארב של
המשטרה, בעיקבות גניבת קופה, היינו המומים•
מטעמים ציבוריים היה כדאי לנו להסתייג
ממנו מייד, מבלי לחכות לתוצאות המשפט.
לא עשינו זאת• אמרנו במדור זה:
נניח לשופט להחליט, ועד אז לא נביע
דיעה. העדתי במשפט, אמרתי את האמת
על שיטות עבודתו, וכמו כל חברי מערכת
זו קיוויתי, בכל לבי, כי שקד יימצא זכאי.
פסק־הדין שניתן השבוע — שהרשיע את
שקד ודן אותו לארבע שנות מאסר —
מילא את לבנו בצער עמוק. גם עתה לא
נביע שום דיעה, מאחר ששקד הודיע כי
הוא רוצה לערער על פסק־הדין.
תהיה התוצאה אשר תהיה, הדבר לא
ישנה את גישתנו ואת השקפתנו לגבי שיקום
אסירים.

או לי כ ד אי להביא כאן כמה דברים שאמר
אורי אבנרי בכנסת, לפני כמה חודשים,
בעת הדיון על משרד־המשטרה. יש בהם כדי
להטיל אור גם על גישתנו בפרשה זו:
״בני הדורות שיבואו יסתכלו בזוועה על
שיטתנו לכלוא עבריינים כמו חיות בכלוב,
באותה זוועה בה אנחנו מסתכלים כיום ב־מכשירי־העינויים
של ימי־הביניים.
״הזוועה תהיה מהולה בתמיהה על האיוולת
של שיטה זו.

״...לוקחים אדם
שפרש מן החברה,
או שגורש ממנה
מסיבה זו או אחרת,
מוציאים אותו מן החברה התקינה, ומכניסים
אותו לחברה של פושעים, לחברה נגדית,
לאנטי־חברה, לחברה שכולה שלילית.
״מנתקים אותו מן החברה התקינו, ומכניסים
אותו לחברה של פשיעה — ,האם על־ידי
כך מחזירים אותו למוטב, מחזירים אותו
לחברה התקינה? הרי זה דבר והיפוכו!
״אני מאמין שיבוא יום בו לא יבינו כיצד
התקיימו הדברים האלה במשך זמן כל־כך
רב. ואם הדברים האלה קיימים זמן כה רב,
על אף היותם כה בלתי־הגיוניים, הרי זה
מעיד על כך שיצר־הנקמה, ויצרים אפלים
תת־הכרתיים אחרים, יש להם אחיזה בלב
החברה ובלב האדם.
״האם בית־הסוהר, כפי שהוא היום, יכול
באמת לתת טיפול פסיכולוגי? אני יודע
שלא. איני רוצה אפילו להאשים את שירות
בתי־הסוהר, על שנעשה כל־כך מעט בשטח
הזה. אני סבור שלשירות בתי־הסוהר אין
כל אפשרות להביא לשיפורים אמיתיים ויסודיים
בתחום הזה.
״אני סבור שבבית־הסוהר, כפי שהוא
היום, אי־אפשר בכלל לתת טיפול אמיתי
לאסירים.
הכינו לי רשימה סטאטיסטית על העובדים
הסוציאליים בבתי־הסוהר. זה מצב איום
ממש. אי־אפשר להגיד שהוא מחריד, הוא
ממש אבסורדי.
בכלא שאטה, למשל, ישנם שלושה עובדים
סוציאליים על קרוב ל־ 200 אסירים; בכלא
תל־מונד, בו נמצאים מרבית העבריינים הצעירים,
ישנם ארבעה עובדים סוציאליים
על כ־ 200 אסירים: ברמלה — שלושה עובדים
סוציאליים על כ־ 300 אסירים: במעשיהו
— שלושה עובדים סוציאליים על כ־250
אסירים.
במצב זה לא.יתכן אף נסיון רציני להגיע
לשורשי הפשע, לשורשי העבריינות, לחקור
מדוע האדם הוא כפי שהוא, מה הפך אותו
להיות מה שהוא, ואיך אפשר לתקן אותו.
נדמה כי הטיפול הסוציאלי קיים רק למען
הרושם החיצוני.
מובן שהרבה יותר קל לעמוד על
הרע הקיים, אצלנו ובעולם, מאשר לנתח
מה צריך לבוא במקומו.
״אבל אני חולם על היום בו בית־הסוהר,
במתכונתו הנוכחית, יבוא לקיצו, ובמקומו
תבוא שיטה אחרת לגמרי, שיטה שעיקרה
טיפול פסיכולוגי וחברתי לשיקום העבריין,
במקום בתי־הסוהר במיבני הטגארם הנוראים
והמדכאים, יהיה אוסף מגוון של מוסדות
שיקום, בדרגות־חומרה שונות, כגון
מחנות־עבודה והוסטלים, דוגמת אלה המוקמים
בשבדיה ובאנגליה.
״ובעיקר: במקום כליאה יבוא ברוב המיק
רים המיבחן תוך פיקוח וטיפול. לא יוצא
העבריין מן החברה, אלא יושאר בה תחת
פיקוח, תוך נסיון לעזור לו להשתלב שוב
בחברה התקינה.
״כיום קיימת בעייה חמורה לגבי העבריין
היוצא מבית־הסוהר, והצריך להשתלב בחברה
תקינה ובעבודה יצרנית. כשהוא יוצא
מבית־הסוהר הוא נתקל בתופעה, טבעית כשלעצמה,
שמעביד נורמלי מתקשה. ,מבחינה
נפשית ואולי גם מבחינה מעשית, להעסיק
אסיר, פושע כביכול, ולשלב אותו בעבודה
יצרנית. מה גם שבשיטת הענישה הנוכחית
קלושים הסיכויים שאותו עבריין יחזור
באמת למוטב. ומי שהלך בדרך זו — ולי
יש קצת נסיון בדרך זו — נוחל לא פעם
אכזבות די מרות.
״לא יכול להיות ויכוח על־כך שהמגמה
על הענישה צריכה להיות — החזרתו של
העבריין לחברה התקינה. להחזיר את העבריין
אל החברה הבריאה.
״החברה היא אחראית לפשע, ולא העבריין
אחראי לעבירה. החברה היא אחראית לפשע
— לא לרוב, כי אם תמיד. העבריין נוצר
בגלל סביבתו, בגלל משפחתו או בגלל
חוסר־משפחתו, בגלל התנאים של החברה
המודרנית. על כר יש מחקרים ללא ספור.
עד שלא נבין כל הדברים האלה, לא יבוא
המצב על תיקונו.
״אני חושב — אני מהרהר בקול רם —
שאולי כדאי להקים צוות מיוחד, משוחרר
מתפקידי השיגרה, שיתכנן לכל הפחות
התחלה של גישה כללית, חדשה לגמרי,
לבעיות הענישה.״

העולם הזה 1629

ג001־ג 000 אסס 6110 סחעז
נ 11ב
י 1ת ר
נ 1ם
ק 1ס ה -ק 1ל ה

כך אומרים באיטלקית ומשמש; טוב יותר עם קזקה־קולה. האיטלקים עם עליו אוהבים
שירה, מוסיקה, עליצות והרבה הרבה קוקה־קולה. המשקה האהוב ביותר בשלם
הודות לטעמו המובהק והמשיב נפש ולתכונותיו הנפלאות; .תוסס. מרענן, מרווה. הם
שותים אותו קר כקרח בכל הזדמנות, עם המקרוני או בלעדיו קוקה־קולה הוא ז חלק מן המטבח האיטלקי,

קוקה־קולה הוא המשקה הקל האהוב והנמכר ביותר בשלם (למעלה נדססו מיליון
בקבוקי קוקה־קולה נמכרים מדי יום ביומו).
זהו ששר קומתו גדולתו ומעמדו של משקה קוקה־קולה לבדו!
סיוצר בישראל עיי החברה המרכזית לייצור ם שקא 1ת קלים נעים.

דחף

בי!עב1י 1נזן
הוא ס טודנ ט.
הוא צעיר ורציני.
הוא יודע כי להיות צעיר
אין פרושו ־ להיות ח סר דאגה.
הוא איננו עוד
סמוך על שולחו.הוריו.
הלימודים והבילויים.
הספרים ו״הגלגלים־
עולים בכסף.
וכשהוא נזק ק לכסף
בא בנק לאומי
לקראתו ע ם הלואה.
בסיום לימודיו,
כשיתחיל את חייו במקצועו,
ייטיב להעריך את הבנק
על מכלול שרותיו.
ואז,
כשיפגוש את גערת חלומותיו־יציע

מלבד אהבתו,
גם את ביתם ועתידם.
כי הוא רוצה
גם את הפרוטה
וגם את הירח.

בגק לאומי ל מי?-
למי שצעיר ברוחו!
ו׳ --ע הבנק הנב חר
ו | ״8י

מכתבים
מוקש נעל

1<:6ודזיה זיק

יונה גדר,
העולם הזה הרפורמי

עמיר

קראתי את מאמרו של אורי אבנרי על
ביקורו בארצות־הברית
ולמדתי לפיו כי ר,וא נאם בבית־הכנסת הרפורמי
של הרב יואכים פרינץ. העולם הזה
מגיע לביתי בשבת, ואני קורא אותו באותו
היום, למרות שגם אני רב רפורמי.
אילו היה אבנרי מבקר גם בקליפורניה,
היה מוזמן לנאום גם בבית־הכנסת שלי, בו
נמצאות 270 משפחות.
יש בין הרבנים הרפורמיים בארצות־הברית
הרבה חברים, היודעים על תנועת העולם
הזה, והאוהדים את עמדתה. אתם, שלפעמים
מדברים כאילו ישראלי ויהודי הם שתי
חיות ממין שונה, צריכים לדעת שיש הרבה
יהודים רפורמיים בארצות־הברית, והרבה
מהם חושבים על הבעיות בישראל בדיוק
כמו אבנרי. אם לציוני־ישראל יש חברים
פה, מדוע שלא יהיו כאן באמריקה אוהדים
גם להעולם הזה?! ביקורו של אבנרי ב־בית־כנסת
רפורמי היה התחלה טובה, והתחלה
טובה היא סימן להצלחה!
(העולם הזה ,) 1626

הרב י.

ד. קולר, סנטה־ברברה
קליפורניה, ארצות־הברית

פדסיס אד־י <׳/לי •

השוטר הטוב

קראתי את מאמרו של אבנרי
חו ל ה, חולה, חולה בין היתר כותב
אבנרי על השוטרים האמריקאיים ״שכימעט
כולם גסי־רוח להחריד, בעלי חזות אלימה
ואף אכזרית. כולם מוכנים בכל רגע לירות
ולהיירות.״
כאחד שביקר באירופה ובכל רחבי ארצות־הברית,
אני מרשה לעצמי לומר לא רק
שהתיאור אינו נכון, אלא שההיפך הוא הנכון,
השוטר האמריקאי אדיב יותר מחברו
האירופי, ועל אחת כמה וכמה מהשוטר
הישראלי.
השוטר האמריקאי ינסה תמיד לעזור לאז
ר ח, ובמקרים רבים אף ללא בקשתו של
זה האחרון. בקשר לחזות האלימה, הרי
כאן לא יתקבל שוטר לתפקידו מבלי שתהיה
לו השכלה תיכונית. מעניין מניין שאב
אבנרי את האינפורמציה המוטעית שלו.
רן אדבסיוביץ׳ ,ניו״יורק
אמריקה,

אני מתפלא שלא הגבתם על מאסר העולם
שנגזר לשני אנשי משמר־הגבול על רצח
ערבים. חבל שלא התחשבו בשני גיבורים
שלחמו למען המולדת. אם היה חייל מצדי
עושה מה שהם עשו
לחייל ישראלי, היה
מקבל צל״ש. פסק־דין
כזה מוריד את
המוראל לחייל הישראלי•

אשר
הררי, חיפה
הקורא הררי שכח
ודאי ששני אנשי

מ שמר־הגבול
הרגו חיילים ירדניים
ב שעת קרב, אלא
רצחו שני אזרחים
ערבים שעבדו ב־מע״ץ.

בשערי
ה״פנטאגוף
לגבי המצב הכללי בארצות־הברית שאבנר,
ניסה לתאר נכון שעובר כאן כרגע
משבר חברתי חמור. אך תורמים לכך לא־במעט
אותם ״רודפי שלום״ למיניהם, כמו
ההיפים ותומכיהם, שהם מיעוט מבוטל בציבור
האמריקאי.
(המשך בעמוד )6
העולם הזה 1629

ל/ל׳עש*

מראייה.

הגיכורים הרוצחים

6עותג בי א אני...
צוות ה מו מ חי ם ה מנו ס ה של ״זניט״
עומד ל שרו תן — מובן לכלק רי א ה
טל פוני ת — ב מ שן 24 שעות בי ממה!

6׳ 77 111707 מאמ״ל־

״ העולם הזה״ ,שבועוןהחדשותה יש ראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון 5־,30134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפום משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ פין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע״מ.

מכתבים
(המשך מעמוד )5

כדאי שהציבור הישראלי ידע, וזאת למרות
תמיכתו של אמרי בהם, שמצער הוא שנושא
השלום בוויאט־נאם נפל בידיהם של
טיפוסים כאלו, הזוכים כאן רק לזכויות,
והחובות מהם והלאה.
בקשר לשוטרים האמריקאיים, שלפי דעת
אמרי הם קשוחים ואכזריים, נוכחתי באותה
הפגנת־ענק על הפנטגון, שאבנרי כה גאה שזכה
להשתתף בה. אני רוצה לומר שאותם
שוטרים ״אכזריים״ התנהגו בצורה מאופקת
בלתי־רגילה. רק כאשר ההמון המסתער ו־המתפרע
הגיע לכניסה הראשית של הפנטגון,
הם נאלצו להגיב. באיזו מדינה נשמע
שהמון ינסה להתפרץ למרכז מערכת־ההגנה
של המדינה, והממונים על שמירת
הסדר יחרישו?

על המים

דויד לוי,

מתחרות שרעבי (ישראל) ,גודפרי (קנדה) ונקגאווה (יפאן)

ווא שינגטון

אנו רביעיית אנשי חיל־הים ומשרתים על
משחתת. בזמנו קראנו את הפולמוס סביב
בחירת מלכת־המים. למען האמת צידדנו
במרים, וזאת על סמך התמונות שהופיעו
בעתון. אולם אתמול ראינו תמונת פרסומת
של גולדסטאר — תמונה משגעת. החלטנו
לתלות את התמונה בחדרנו, במקומה של
נערתנו הקודמת — ג׳ין פונדה. נדהמנו

שרה גורן, סמדר דרור והאחרות. מה בעניין?

יורי, טדי ורפי,
הנכות היפות

לאומי או לאומני?

תל-אביב

הזח

בטורו מצטט שלום כהן (העולם
) 1628 את העתון ההולנדי פטרלנד שכתב:

פירסום תמונותיהן של המשתתפות היפות
באולימפיאדת הנכים (העולם הזה ) 1628
תחת הכותרת ״מה משותף ליפהפיות אלה?״
היה, לדעתי, דוגמה בולטת של טעם טוב,
מי אמר שנכים או משותקים שונים מכל
בני־האדם האחרים? האם אפשר לראות
אותן בפעולה?

״קובע אורי אבנרי — אני עברי לאומני.
אני רוצה לנהל משא־ומתן עם ערבים
לאומניים.״ או שישנה כאן טעות־דפום חמורה,
או שהתירגום אינו מדוייק. כידוע יש
הבדל יסודי בין לאומיות לבין לאומניות,
שהיא מה שנקרא שוביניזם. אינני מתאר
לעצמי שאבנרי הציג את עצמו כשוביניסט.
כוונתו ודאי היתד, ל״עברי לאומי״.

אליהו כן־ארויה,

תל־אביב

ראה תצלומים.

חבל שלא פירסמתם את תמונותיהן של
המתחרות באולימפיאדת הנכים קודם לכן.
אין ספק שאז היו רצים יותר הרבה צופים
לחזות בתחרויות. סתם מתוך סקרנות, כדאי
שתראו איך הן נראות באמת.

ש. גכירציג,

רא שון־לציון

כמי שעקב אחר אירועי אולימפיאדת
הנכים, אני סבור שראוי להעלות על נס
את אירגון התחרויות. כל המשתתפים, עימם
דיברתי, הופתעו מיכולתה של מדינה כה
קטנה כמו ישראל לארגן מיבצע כה מסובך.
אילו היו האחראים על הספורט במדינה
נותנים את דעתם לבניית מיתקנים מתאימים,
הרי אין שום סיבה שבעתיד לא תוכל ישראל
לארגן גם את אולימפיאדת הספורט הרגילה.

שמואל יפעת,

עדי סגל, רא שון־לציון
• ההבדל בין ״ל או מי״ ו״לאונזני,״ ש השתרש
בשפת־העם, אינו תואם את הדיק-
דוק העברי. אדם הדוגל בערכים לאומיים
הוא ל אומן, נשם שאדם הדוגל ב מהפכ ה
הוא מהפכן.

כאבי בטן

התפלאתי לקרוא (העולם הזה )1626 את
מכתבה של הגברת א. נ ,מרמת־גן. במקום
לבקר את מר עזרא שחמון, המרפא בתבלינים
במושב מגשימים, ולקבל ממנו את
התרופה ללא כל

תל־אביב

לא שלום:
מלבות אודי וטלי
לשמוע כי הנערה המצולמת הינד, ישראלית,
והיא לא אחרת מאשר מלכת המים לשנת
— 1968 טלי פרידמן. כל הכבוד!

דני, אהוד, נחום ויואב
שנקר,

תל-אביב

מלכת המים, סגניותיה ונסיבותיה מכהנות
כשנה תמימה עד לבחירות הבאות. מדוע,
איפוא, הן נשכחות כה מהר, ואינן ממשיכות
להופיע על גבי העתון? אנו רוצים
להמשיך לקרוא ולראות את אודי נויזר,

קזפר-קרמזן

עקב ההפגנות האחרונות של ערביי ישראל,
התחיל השלום לצאת לי מהאף. חדלתי
להשתוקק לשלום עם נאצר ושותפיו. אני
רוצה להחזיר להם את יחסם אלי, על פי
ועידת חרטום. מהיום והלאה אינני מכיר
במצריים, אינני רוצה לנהל משא־ומתן עם
הערבים, ואיני מעוניין בשלום איתם. נמאס
לי לעמוד על הברכיים ולבקש מנאצר שיסכים
להיות ידידי. שיעמוד הוא על ברכיו!

חגן גולדגרט,

• ערביי ישראל לא הפגינו.
ערביי פל סטין ב שטחים המוחזקים.

חו לון
הפגינו

סטר? 7תון את סו
תדהר

דית
העשב המיוחד
שהוא העיקר, אותו
הביא מהודו. זר, יותר מ־ 30 שנה שהוא
מרפא ללא כל תשלום בעת ביקוריו בארץ,
ושום תלונה לא הוגשה נגדו.
אם רוצים לחסוך בהוצאות ובהתיעצות,
מקבלים כאב־בטן. ומפליא הדבר שגם חבר

המערכת, במקום לקבל ממר שחמון את
התבלינים, קנה חצי קילו תבלינים. מאין ידע
את המידה?

דויד תדהר,
בעיות אישיות

תל־אביב

ב־ 7בנובמבר נכנסתי לקופת־חולים, בסניף
אבן־סינא בחיפה, לרופא־עור. בחדר
היתד, תלויה מהתקרה מנורת חשמל של
60 וואט.
הרופאה, שהיא קצת מבוגרת, אמרה לי
לבוא למחרת, היות והיא לא רואה טוב
את התפרחת שיש לי על רגל שמאל. כל
האור בהדר היה רק מהמנורה הזאת, והשעה
היתד 5 .בערב.
מתבקש מכך שאני צריך להפסיד יום-
עבודה, משום שקופת־חולים לא יכולה
להתקין במרפאה שלה מנורה יותר חזקה.

גדליהו ווים,
חזרה מן התהום

קרית־אתא

רצוף בזה הצ׳יק על סך 25ל״י שנשלח ל-
נמרוד מנדלוביץ׳ משער־הגולן, כפרם על הבדיחה
ששלח לעתונכם (בשנה שעברה
הביא לוי א שכול את המדינה אל סף התהום
— השנה הוא עשה צעד אחד קדימה) .הנ״ל

הוא נער בן , 12 אשר שמע את הבדיחה
מפי אחרים, ולמותר להסביר מה יכולה
להיות מידת האחריות וההבנה למעשה זה
ולתוכנו, מצידו של נער בגיל זה.
לאחר ששוחחנו עמו על הדבר, הסכים
אתנו כי שגה, ועל כן, אינו רוצה לזכות
בכל טובות־הנאה מהמעשה, וביקש מאיחנו
לכתוב לכם על כך.
גם הוריו של הנער מבקשים להביע בכך
את צערם, על כי נתפס בנם למעשה נערות,
ושמחים שקיבל על עצמו דרך זו של חרטה.
אלה אלפא, ב שם מחנכי
הכיתה, ה מוסד ה חינוכי של השומר-
הצעיר, בקע ת כנרות
• העולם הזה יעביר את הצ׳יק לקרן
למען ילדי ביאפרה.

בהט

מאנדי כופה או צוחקת?
ישבנו קבוצת חברים וריפרפנו בגליון
העולם הזוז, כשלפתע הזדקרה מול עינינו
תמונתה של מאנדי רייס־דייביס־שאולי, כש־

1נן

מאנדי השדמה
היא חובקת את
בתה שזה עתה נולדה.
אחת מאיתנו, שעיינה
בתמונה, הבחינה
בתופעה מעד

שמאד

יינת. מאנדי נראית
מאושרת כשהיא מחזיקה
את התינוקת.
אולם אם חוצים
את פניה לשניים,
מסתבר כי בחצי
האחד של פגיה
נראית מאנדי צוחקת
ומחייכת בעוד
שבחצי השני של ימין פניה היא נראית
בוכה. אולי יש לכם הסבר לתופעה מוזרה זוז אדישכע כרוך, תל-אביב
השאלה הופנ תה למאנדי עצנוח, היא הופתעה
מ הגילוי א ן חיה לה הסבר לתופעה.
״בימים הרא שונים לאחר הלידה,״ אמד ה
מ אנזי ,״ מרגי ש ה כנראה כל אם רג שות
מעורבים — ש מחה ודכאו! גם יחד. אלה
הם רג שות בלתי־ מודעיס אבל כנראה שהם
מ שתקפים ב הבעו ת הפנים. חו ץ מזה אסור
ל שכוח שהתמונ ה שהופיע ה בעתונכם צולמה
12 שעות בלבד א חרי הלידה.״

את 6ג 6ו ח -כ6וח
אין מקלט שאינו נז ק ק מפע ם לפעם
להחלפתחלקזה או א חר.
מל אי החל קי םהמ קו ריי ם של ״זניט״
מבטיח לך פעילותתקינה
במשך של אורך חיי המקלט.

גמור מהר -רוץ דספר!
״מדוע המגע המיני של הגברים הישראלים
הוא כל־כך קצר?״ שואלים בבדיחה המפורסמת
ומשיבים :״מפני שהם ממהרים לרוץ
לספר עליו לחבר׳ה!״
עד כמה נכונה בדיחה זו אפשר היה
ללמוד מסיפורו של רוברט יוסלזון( ,העולם
הזה ,) 1628 על היחסים שהיו לו עם הנסיכה
האיטלקיה, מריה ביאטריצ׳ה דה־סבויה, ששהתה
בארץ כמתנדבת.
אני מבינה בהחלט את הנסיכה שבחרה
לשמור על אלמוניותה, בעת שהותה בארץ.
איזה גבר ישראלי לא היה רוצה להתפאר
שהוא שכב עם נסיכה?

ערגה שטרן,

א 7( •1< /ת 7/ך* 77 0א 7ן 0 ״~7/

6־ # 1לך־6 /

תל־אביב

איזה מזל שהנסיכה טיטי הספיקה לעזוב
את הארץ בעוד מועד! אחרת היו עוד מעמידים
אותה לדין באשמת אונס חייל בצה״ל!

ברכה קמחי,

תל-אביב

לטוראי רוברט יוסלזון מגיע ללא ספק
צל״ש. סוף־סוף עשה מישהו משהו למען
הידוק יחסי ישראל־איטליה!

דכיאה פ,.

שינוי ב תו ג ת —
מנוי המבקש לשנות את כתובתו מתבקש
להודיע על־כן שבועיים מראש, על״מנת
למנוע עיכוב במשלוח חעתון למען החדש

קרית־ח״ם

זכות קדימה במדור זה תינתן
דמכתביהם שד קוראים המצרפים
את תצדומיהם דמכתבים.
העולם הזח 1629

תמרורים
חי ה

!ויו

פ צ עי

בגווה!!!
לתשומת לב הנוער
המתבגר וגם ...ההורים
אין זה סוד כי נערים ונערות
בגיל ההתבגרות רגישים במידה
רבה להופעתם החיצונית.
ודוקא בגיל זה סובלים רבים
מהם מהופעת פגמים המשאירים
צלקות לא רק על פני
העור, אלא גם פוגעים בנפשם
של הצעירים.
סבל זה נעשה למיותר מאז
פיתחו מעבדות ״הלן קרסים״
שבארצות הברית תכשיר מהפכני
מיוחד לפתרון הבעיה
והוא ״אנדק״ .אלפי מבני הנעורים
בישראל כבר גילו פעולתו
הכפולה של ״אנדק״ —
המחסל את פגמי הבגרות ובעת
ובעונה אחת משווה לעור מראה
יפה וחלק. מעידים על כך
מכתבי התודה המגיעים לחב׳
״הלן קרסים״ והמביעים התפעלות
מהתוצאות המפתיעות
של ״אנדק״.
נצטט מכמה מהם בלי לציין,
כמובן, בשם הכותבים :
ש. ד — .תלמידת הכתה
השביעית מת״א.
״השתמשתי ב״אנדק״ כיון שסבלתי
מפצעים בעור הפנים.
״אנדק״ עזר לי מאד לנקוי
העור ולכן אני מברכת על ההמצאה
של מפעלכם״.

פ. ק — .נער עובד מכפר אתא
״אנדק״ עזר לי וחיסל באופן
מוחלט את כל פגמי הבגרות,
אני ממליץ מאד על המשחה
לכל בני הנוער״.

בעור הרגיש) .במשך היום מורחים
מספר פעמים את משחת
״אנדק״ (הכל לפי צורך המקרה)
.בערב שוב מנקים את
העור במי פנים ״אנדק״ ומורחים
את המשחה — כדי שה־תכשיר
ימשיך בפעולתו בעת
השינה.
״אנדק״ — נטול ריח, נטול
שומן, נספג מהר ונעלם מעל
פני העור ואינו משאיר כתמים.
השימוש בו איפוא, לא רק
יעיל אלא גם נעים.

מה סוד פעולתו
של ״אנדק״?

מדוע לא תהפכו את
״אנדק״ לסודכם
האישי ביותר?

א חת

מנערות

ראשון לציון.
״אני וחברתי משתמשות ב־
״אנדק״ .הודות לה זכינו למח-
מאית רבות. כולם שבחו את
מראה פנינו ואנו מודות לכם
בעד המשחה הנפלאה״.

״אנדק״ בניגוד למשחות רגילות
מצליח לחדור ממש לתוף
נקבוביות העור ולקטול את
החיידקים יוצרי הפגמים והדלקת•
במקביל — הוא מחליק
את רקמת העור ומונע התהוות
צלקות או שקערוריות.
אולם מרגע שהחלטת לנסות
את ״אנדק״ עליך לזכור שההצלחה
מותנית בטיפול שיטתי
יום יומי :
בבוקר מנקים את העור במי
פנים ״אנדק״ (עדיף על רחיצה
במים וסבון העלולים לפגוע

וכך תשתחררו גם מפגם אישי
וגם מסבל חברותי.

נחוג יום הולדתו ה־ 65 של יהודה
גוטהלן? מעורכי דבר, וחבר הוזעדה־המ־רכזת
של ההסתדרות. גוטהלף, יליד וארשה,
למד תחילה פילוסופיה באוניברסיטת וארשה,
נטש את הפילוסופיה והחל ללמוד נגרות
כדי להכשיר עצמו לחיי עבודה בארץ, אך
בגלל חולשת גופו חזר לאוניברסיטה והוסמך
שם כד״ר לרפואה וטרינרית. חתן פרם
סוקולוב בשנת .1958
נחוג. יום הולדתו ה־ 44 של רב־אלוף
חיי ס בר־ל
ב, הרמטכ״ל של
צה״ל. בר־לב, יליד
יוגוסלביה, בוגר בית
הספר החקלאי ב־מקוזה־ישראל
ואוניברסיטת
קולומביה,
עלה לארץ בשנת
.1939 בפלמ״ח זכה
לכינוי כידוני, ולעשרות
אגדות בגלל
דרך דיבורו האיטי.

בר־לב, טייס וצנחן,
ידוע בחיבתו הרבה
כר־לב
לסוסים.
הוענקו בפסטיבאל הסרטים הבינלאומי
שנערך השבוע בשיקאגו: הפרס הראשון
לבמאי הטוב ביותר ל או רי זוהר ;
והפרס הראשון לצילום הציבעוני הטוב ביותר
לצלם דוי ד גו ר פינ ק ל. שניהם זכו
בפרסים בזכות הסרט הישראלי כל ממזר
מלך.
נחוג יום הולדתו ה־ 49 של משה
ב ר או ר, גיאוגרף ידוע, מחבר שורה של
אטלסים ומפות ומרצה לגיאוגרפיה באוניברסיטת
תל־אביב. בראור, יליד וינה, הוא
בוגר האוניברסיטאות של ירושלים ולונדון,
חבר מערכת הצופה.
נחוג יום הולדתו השבעים של
משה רוזנ ב רג, המפקד הראשון של ה־אירגון
הצבאי הלאומי, אחרי שה״הגנה הלאומית״
התפלגה בעיקבות הוזיכוח על ה־
״הבלגה״ ,והפלג האזרחי הצטרף להגנה ה־

רוזנברג אז והיום

כללית. רוזנברג סולק מתפקידו על־ידי הצעירים,
ובראשם דויד רזיאל ואברהם שטרן
(שהתפלגו לאחר־מכן) ,בפרשה שהשאירה
אחריה מרירות רבה, כשרוזנברג טען שנשלח
בתפקיד לקפריסין וכי לאחר מכן
האשימוהו מאחורי גבו שערק מן התפקיד.
נרצח בביירות, הד״ר נאסר אל
האני 48 מי שהיה שר־החוץ בממשלת
עיראק ושגרירה בלבנון.
נפטרה. בבריטניה, דוריס מאי,
מי שהיתר, במשך 30 שנה מזכירתו הפרטית
של ד״ר חיים וייצמן, נשיאה הראשון
של מדינת־ישראל. למרות שלא היתד, יהודיה
ליוותה את וייצמן, בעת שהותו באנגליה,
בעבודתו ובמאבקיו המדיניים מאז
שנות העשרים.
נפטר במוסקבה, הסופר הסובייטי
אלכסיי קוסטרין, אחד מאנשי־הרוח של
המפלגה הקומוניסטית הסובייטית שגורשו
משורות המפלגה אחרי שהביעו את התנגדותם
לפלישה לצ׳כיה.

ד ׳ י? 7 /מ ע11

נפטר. אוגוסטין הקארדינל
ביאה 83 חשמן הכנסייה שעמד בראש

גי 1ל -נ ו _ דודו

.<6באיר־פוסזמאים.
קיבלת חשבונך,
נא פרע
אותו בהקדם.

להפגש לזלול לחנות לספר

עם כל החברה באוירה עליזה
מבחר מטעמי גריל משובחים
משרות אדיב ומהיר
לכולם איך היה ולבוא לבקר שנית

הכרם רנל־אביב: רה׳ פדויים 27

האגף הליבראלי, ושהצליח, בימי כהונתו
של יוחנן ה־ ,23 לנסח את ״המיסמך היהודי״
ששיחרר את היהודים של ימינו מן
האשמה של צליבת ישו. אחרי מות יוחנן
רוכך המיסמך הזה, וחלק מתוכנו המהפכני
הוצא ממנו. אותה שעה פעל ביאה גם למען
קירוב הכנסייה הקאתולית לשאר הכתות
הנוצריות.
נפטר בגיל ,56 המדען הסובייטי,
הד״ר קיריל שלקין חתן פרס לנין, אחד
ממדעני האטום של ברית־המועצות, ומרא;
שוני המתכננים של מנועי־סילון למטוסים
עוד בתקופת מלחמת העולם השנייה.
העולם הזה 1629

במדינה
העם
ל פ קוד ה
ת מיד אנ חנו!
מאז מלחמת־ששת־הימים לא הצליח שום
נושא — מלבד בעיית עתידם של השטחים
המוחזקים — לפלג את העט כמו מם־המפל־גות,
שהוטל באישור רוב הכנסת, מגח״ל
עד מק״י, על־ידי ההסתדרות של העובדים
השכירים.
האם מס־המפלגות מחזק את הדמוקרטיה
או נוגד עקרונותיה? זו היתד, השאלה שעמדה
במרכז המחלוקת.
את התשובה הקולעת ביותר נתנה תוכנית
ששודרה השבוע בטלביזיה הישראלית.
כתב מחלקת־החדשות של הטלביזיה יצא
לערוך מישאל בין אזרחים על מידת הסכמתם
למס־המפלגות.
רוב הנשאלים התנגדו למס. רק נשאל
אחד הביע את הסכמתו המלאה למס־המפל־גות,
הודיע כי ישלם כל מה שידרש ממנו.
היה זה ערבי ממזרח־ירושלים.

£0170
1יכן

דיעות
ה שקרים של
י דיו ק הי ר
• ״היהודים נוטלים לעצמם ז כו ת מוסרית
לייעץ לערבים שאינם רוצים ב שלטון ישראל,
להגר לאחת מ מדינות ערבו״
• ״ היהודי ם יודעים שפלחים ואיכרים
מו שר שים לא יזוזו, אבל הס מקווים ש־

1הים^ 11

פאשיסט אלדד
סחיר השלום? עוד שטחים!

כל מקלטקולט בשנה הרא שונה.
הבעיות מ ת חי לו ת אחר־־כך.
מקלט ,,זני ט׳ /ה מורכב ב פי קו חמת מי ד
של מו מ חי ״זניט״ ב אר ה״ב — גדול
מפעלי ה טלויזי ה ב עול ם! — מצטיין
ב שכלולים חדישים, ה מ עני קי םלמקלט
א ריכו ת י מי ם.

הנוער והאינטליגנציה יזוזו ברגע שיתברר
להם כי ה שטחים י שארו בידי ישראל!״
• ״פינ חס ספיר הוא גזעני! הוא נגד
שילוב מיעוט בחיי הרוב, כלו מר: אפרט
הייד!׳*

״ היהודי ם אומרים כי מי שאוסר כי
לא יצא למלחמת־כיבו ש, אין לו זכו ת ל שבת
בירו שלים!״
• ״ היהודי ם טוענים כי אין שום זכר
בדת, ב מסור ת ובספרו ת הערבית לטענה כי
פלסטין היא מולדתם!״
• ״ היהודי ם אומרים כי היתה זו שגיאה
שמנהיגים יהודיים הכריזו כי אין עיניהם
לכיבו שים טריטוריאליים!״
• ״ היהודי ם טועני ם כי קו הפסקת־האש
הוא עבורם ג בו ל הנסיגה והוויתור!״
• ״ היהודי ם סבורים כי י יישות פלסטי־נית
בכלל אינה קיימת!״
• ״ היהודי ם חו שבי ם כי כדאי להפסיק
את ה שיחו ת עם יארינג!״
• ״ הי הודי ם אומרים כי ארצות־הברית
לוחצת עליהם לא לסגת! ״
• ״ היהודי ם מאמינים כי הם עם הכוח!״
• ״ הי הודי ם רוצים שהערבים יבקשו
מהם שלום, ואז הם יכ תיבו להם את ה־תנאים
— ואולי ידרשו עוד שטחים נוס־פיס!״

מחר ישמיע רדיו קהיר את הדברים
האמורים לעיל, לא יהיו אלה דברי־שקר,
פרי דמיונם המזרחי של הערבים. הוא יוכל
(המשך ב ע מו ד ) 10

העולם הז ה 1629

י \ 1ןיק ־

כ /ת י 9א י רדקיזיסח* ( 77^ / 6 7

אםאת /ה צעיר/ה

מרכז עדשות מגע
מ£־ך א 8 0£א1 1£ב<^ 7א 0כ<

ומעונין להתכתב ולהפגש עם בני־גילך
כתוב

ל״אנונימי״

ח.ד. ה׳ 2765/רמת־גן
ותקבל פרטים לביתך.

״גרוזובסקי -אישון לנס״

שיעורים פרטיים

לערבית

תל-אביב, רחוב שניאור ( 5פינה רח׳
פינסקר ,20 ליד מוגרבי. מול מגרש
חגיה) טל 55029 .

גם לתלמידי תיכון.

שעות קבדח 3 -1 7

המעוניינים יפנו לת.ד136 .
ת״א, עבור מורה לערבית.

גשו!ח לשלוח חוברה חייבי־ח
ייחי גיזמיי.

במדינה
(המשך מעמוד )9

לצטט במדוייק את הדברים הנ״ל, שנאמרו
השבוע בראיון במעריב, העתון הנפוץ ביותר
בישראל, על־ידי הד״ר ישראל שייב, ממנהיגי
המחנה הפאשיסטי בישראל, האיש המצוטט
ביותר לאחרונה בעתונות ובראיונות
פומביים.

יחסים מרחביים
חודש גוג מבד
הגורל*
האזרח הישראלי החי על פירורי התעמולה
הרשמית, המגיעה אליו במטווה של דיווח
עתונאי עובדתי, מתנתק והולך מדעת־הקהל

העולמית — ובכלל זה גם מדעת ידידיה
המושבעים ביותר של ישראל.
איך נראית ישראל בעולם? האם העולם
סבור — כמו האזרח הישראלי — כי ממשלת
ישראל עשתה את הכל למען השלום,
וכי הערבים בלבד מחבלים בו?
דוגמה טיפוסית של דעת העולם מתפרסמת
השבוע במאמר ראשי של העיתון
וו שינגטון פוסט, העתון החשוב ביותר בבירת
ארצות־הברית, הנקרא מדי יום על־ידי
הצמרת הממשלתית שם. כמו כל העתונים
הגדולים בארצות־הברית, זהו עתון פרו־ישראלי
מובהק.

תחת הכותרת ״כנובמבר -או
לעולם לא:״ -כותכ העתון:
נציג בריטניה באומות המאוחדות, הלורד

קאראדון, אמר לא מכבר כי התזוזה לקראת
הסדר־שלום במרחב תהיה בחודש נובמבר
זה — או בכלל לא, .
מבלי להתייחס לדיוק הקביעה, אין ספק
כי הוא הבליט את הרגשת־הדחיפות, שהיתר,
צריכה להיות נחלת הערבים והישראלים
כאחד, בגישתם אלה לאלה• חשוב לברר
מדוע אין להם תחושה כזאת.
מאז מלחמת ששת־הימים נשאו שני הצדדים
עיניהם אל מחוץ למרחב. הם חיפשו את
הנתונים המדיניים והצבאיים לבטחונם אצל
בעלי־חסותם ומספקי־נשקם. ואותם גורמי-
חוץ נענו לדרישותיהם, מטעמים צבאיים ו*
קאראדון טען שאם לא יו שג הסדר
בנוב מבר, תפרוץ מלחמ ה ב־ 969ו .

ריגשיים, במידה המאפשרת לשני הצדדים
שלא להסתדר ביניהם. גם לערבים וגם לישראלים
ניתן לנקוט עמדה של לא־מלחמה־ולא
שלום. הקפאון הנוכחי נוח לשני הצדדים,
יותר מכל אלטרנטיבה שאפשר
להעלותה בשעה זו על הדעת.
הטכסיס הישראלי. זוהי הסיבה היסודית
שהכשילה את מאמצי משפחת העמים
להפגיש את שני הצדדים. אבל אין זו
סיבה לחדול ממאמצים אלה. כשם שקיים
תמיד הסיכוי כי גץ בגבול יצית מלחמה,
כן יש סיכוי כי גץ דיפלומטי יבעיר להבה
של שלום. הדיפלומטיה של האו״ם אינה
חסרה לחלוטין הגיון או סיכוי.
במשך תקופה ארוכה לא נשאו־ונתנו ה־

תערובת אמחק אי ת קי ע ס ״ז נ׳ילטו
51X6 0א 1א

(המשך ב ע מו ד 5ו)

1 X 7 1־ : 1 1
מיוחד לגבי עסקנים ועיתונאים קשישים,
בעלי עבר ציוני. אך יש לו משמעות לגמרי
אחרת לגבי רוב רובו של הציבור׳ שלמענו
השלום חשוב לאין שיעור מכל ההתנחלות.

מכאן שקל להשיג בממשלה הסכמה
על סיפוחים -אף אין הדבר
משקף כלל ובלל הסכמה כציבור.

ף -ממשלה, כך נאמר לנו, יש עתה
41 והי ׳קריאת

אם־או־אס — קריאה ל

הצלת האומה.

כימים אדה עומדת ממשלת-יש-
ראל להחליט החלטה, העלולה לקבוע
את גורל המדינה לדורות,
ואולי לצמיתות.
החלטה שתתקבל כאילו דרך אגב, כעניין
בעל חשיבות מישנית.
החלטה הנושאת את השם התמים:
התנחלות .
•* דמה לי כי רוב השרים כלל אינם
^ מבינים מה טיב ההחלטה שהם עומדים
להחליט.

ממילא נצטרף להישאר אז ככד
השטחים המוחזקים לצמיתות.
מי שמחליט להקים היאחזויות בעמק־הירדן,
מחליט לספח את כ ל השטחים המוחזקים
(אם בגלוי, אם על־ידי המשכת
מישטר־הכיבוש לנצח) .הוא מחליט להחזיק
בתחום ישראל מיליון וחצי ערבים, שיהפכו
בה רוב תוך דור. הוא מחליט להפוך את
ישראל למדינה קולוניאלית, כמו רודזיה
ודרום־אפריקה. הוא מחליט שהמצב הביטחוני
הנוכחי, על תקריותיו היומיומיות, יימשך
בלי־סוף — במיקרה הטוב ביותר. הוא
מחליט כי אנחנו הולכים לקראת התמודדות

אותו במכונית־השרד, וקורא על הצהרותיו
בעיתונות, ומתחיל לחשוב כי השרים הם
אנשים־עליונים.

למרבה הצער, אין זה כף.
רובם המכריע של 21 אנשים טובים אלה
הם עסקני־מפלגה מן המניין, בעלי רמה
ממוצעת מאוד. הם הגיעו לתפקידם הנוכחי
— לא בשל גאוניותם, לא בשל הבנתם העליונה
בהיסטוריה ובמדיניות עולמית, לא
בשל שיעור־קומתם במדינאים. הם מייצגים
חוגי־אינטרסנטים, וכך הגיעו לאן שהגיעו.
בוודאי, בין ה־ 21 יש אנשים מעניינים —
פלוני שהוא גאון בפירסומת־עצמית, אל

הסכמה על סיפוחים ״מינימליים״ .כמו
כן הוגשה לממשלה הצעת החלטה המבוססת
על ״תוכנית אלון״ האומרת להחזיק:
• את כל ביקעת הירדן, מטירת־צבי עד
סביבות יריחו.
את כל חוף ים־המלח, עד מבואות
חברון (ואולי גם את חברון עצמה).
• את כל רצועת־עזה.
• את כל רמת־הגולן, בלי קשר להסכמתם
או אי־הסכמתם של הסורים לעשות
עימנו אי־פעם, ביום מן הימים, הסכם־שלום.
את כל חוף ים־סוף עד שארם אל-
שייך, ועד בכלל.
כלומר: את כל השטחים המוחזקים, מלבד
חלק ממידבר־סיני וגטו ערבי קטן מס־

אחרת היו רבים מהם נרתעים,
בוודאי, ברנע האחרון.

נדמה להם שזהו דבר ללא חומרה יתירה,
דבר שכדאי לעשותו למען שלום־הבית בתוך
הליכוד־הלאומי.
הם אומרים לעצמם :״הנה כולנו הסכמנו
לספח שטחים מסויימים לישראל. אומנם,
לא הסכמנו בינינו אם לספח גם את שאר
השטחים, או להשאירם בידי הערבים תמורת
שלום. אך מכיוזן שלגבי השטחים ד,מ־סויימים
כבר יש בינינו תמימות־דיעים,
מדוע לא להתיר התנחלות בשטחים אלה?״
ויש המתחכמים ומוסיפים :״למה לא לעשות
זאת מייד, לפני שתקום ממשלת ניב־פון
בארצות־הברית? מדוע לא לנצל את
תקופת־הביניים, כשאין ממשלה של ממש
בוושינגטון?״
ויש המעמידים פנים :״זהו רק עניין ארעי.
זהו מעשה ביטחוני. נקים כמה היאחזויות
לאורך קווי הפסקת־האש כדי לשפר
את המצב הצבאי.״

זוהי תמימות.

אולי תמימות אמיתית, אולי היתממות
מעושה. קשה לדעת מה רע יותר.

ך 1כן מוטב להבהיר

בצורה פשוטה

פירושה

/וחד־משמעית:

ההתנחלות

סי פו ח.

ולא סיפוח

מסויימים.

שטחים

אלאטיפוח בל השטחים .

רק מי שאין לו המושג הקלוש ביותר
על הנעשה בעולם הערבי, על המתרחש בלב
עמי המרחב, יכול להאמין לרגע כי אחרי
הקמת שרשרת היאחזויות בעמק־הירדן
ניתן יהיה להשיג הסכם עם ערבי כלשהו —
מצרי, ירדני או פלסטיני — על שאר
חלקי הגדה המערבית.

הקמת היאחזויות אלה פירושה :
הכרזתמלחמה על העם
הפלסטיני, וע להעו לם ה ע
רכיכ ול ו .

פירושה: הפסקת כל העמדת־פנים שישראל
רוצה בשלום או מעוניינת בשלום,
אפילו יימשך המישחק סביב שליחותו של
יארינג.
פירושה: סתימת פיהם של כל הערבים
בפלסטין המוכנים עתה לפעול למען שלום
ישראלי־פלסטיני; שימת מחסום בל־יעבור
בפני כל מאמץ של חוסיין להגיע לשלום.
פירושה: מתן אור ירוק לכל היסודות הקיצוניים
ביותר בעולם הערבי בכלל, ובעם
הפלסטיני בפרט.

כי אין אף ערכי אחד, במרחב
השמי כולו, שיסכים לפיפוח רצו־עת־הירדן
ורצועת-עזה לישראל.

ך ) כן אין בל הבדל בין האומר :״נס/
,,סח את הכל,״ לבין האומר :״נספח רק
את עמק־הירדן, וננהל מו״מ על השאר.״
פשוט לא יהיה מי לנהל עימו משא־ומתן
על ״השאר״.

אטומית בלתי־נמנעת תוך כמה שנים.

זוהי ההחלטה.
וכלל לא חשוב אם המחליטים מתכוונים
לכך או לא. לא חשובים גם הסיסמות ודב־רי־ההבל
התעמולתיים שבהם ינסו המחליטים
לעטוף את החלטתם.
איש לא יאמין כי נפרק אי־פעם היאחזויות
וקיבוצים, אחרי שהקמנו אותם. כל
ערבי, וכל ישראלי, יודע כי מאחר שהקמנו
יישובים חדשים, נצטרך להגן עליהם. זוהי
דרך חד־סיטרית, שאי־אפשר לחזור בה.

ההחלטה האחת -תחרוץ את
הדין. אי־אפשר יהיה לבטלה לעולם.

מילים אחרות 21 :היהודים הטו־
^ בים, המהווים את ממשלת־ישראל, עומדים
בימים אלה לקבוע את גורלנו, את
גורל המדינה, את גורלם של צעירים שילכו
מחר לצה״ל, את גורלה של כל משפחה.

מכלי

לשאול

אותנו.

זהו הדבר הראשון העולה בליבנו, נוכח
כוונת הממשלה להחליט החלטה זו:

איזו עזות־מצח, אכן -איזו
חוצפה ! -דרושה ל 21-יהודים
טובים אלה כדי להחליט החלטה
כזאת, החלטה שתקבע את גורלה
של כל אם בישראל, במקומנו !
21 אנשים טובים אלה — כבודם במקומו
מונח. אין הם נופלים מכל 21 יהודים טובים
אחרים. אבלאין הם גםעולים
עליהם.

הדבר חייב להיאמר. שוב אין
מנוס מכף.
אדם פשוט שומע על ״כבוד השר״ ,ורואה

מוני שהוא קנאי קיצוני להשקפת־עולם מסו־יימת,
פלמוני שהוא טכנאי מוכשר מאוד
בניהול יחסי־חוץ, וכד.

אף אף לאחד מארה אין כושר
מיוחד, המסגל אותו להחליט במקומנו
החלטה המחייכת חוכמה
של שלמה המלד, תבונה של בים
מארק, חזון של הרצל.
בקיצור: אני שולל בהחלט את זכותם
של ה״ה גבתי ובורג, ישעיהו וברזילי, ארן
ובנטוב, ספיר את ספיר ושות׳ — להחליט
החלטה שתקבע את גורל המדינה, לשבט
או לחסד, לתקומה או לאבדון.

החלטה כזאת יבולה להתקבל
רק על-ידי העם כולו, בהכרעה
דמוקראטית כללית ופומכית, אחרי
שיונחו לפניו כל העובדות
(ללא מחיקה מן הפרוטוקול).
כל דרך אחרת היא חוצפה כה תהומית,
עד כי הדימיון מסתחרר למראהו.

ף ש עוד דבר המחייב להיאמר לגבי יומ־רתם
של 21 שרינו הנכבדים.
מבחינה חוקית, הם מייצגים את המדינה
כולה, באשר נבחרו על־ידי רוב הכנסת.

אולם למעשה מייצגים בל ה־21
שיככה אחת בלבד, דקה מאוד.
כל ה־ 21 הם עסקנים ציונים ותיקים.
אין שום הבדל אידיאולוגי בין אשכול, בן
ה־ ,72 ובין דיין, בן ה־ ,53 או אלון, בן ה־
.50 הם פועלים מתוך אותם מניעים רעיוניים,
ויש להם אותה השקסת־העולם.
אולם בציבור הישראלי רווחות הרבה השקפות,
הרבה ריעות, אשר לרובן אין כלל
ביטוי מפלגתי. עניין ההתנחלות יש לו קסם

ביב לשכם, שעליהן מוכנות היונים בממשלה
(אך לא הניצים!) לנהל משא־ומתן
לשלום. זוהי בדיחה.

לא נולד הערכי, ולא ייוולד גם
בדוד הבא, שייעשה שלום כ זה .
ממילא אין שום הבדל מעשי בין ה״יו־נים״
וה״ניצים״ ,בין בגין וברזילי. שניהם
מובילים למלחמת־נצח. שניהם מובילים לכיבוש
ניצחי של כל השטחים המוחזקים.

שהרי בהיעדר שלום, נמשיף לשכת
ככל השטחים. ואם נמשיך
לשכת בהם עוד חמש שניט (או
,10 או - )50 פירוש הדבר סיפוח-
למעשה, עם בל הברוך בכך.

ך 4איש היחידי בממשלה המגלה מחן
| שבה עצמאית כלשהי הוא פינחס ספיר.
בניגוד לשרי־מפ״ם, שההבדל ביניהם ובין
בגין הוא טכסיסי בלבד; ובניגוד לאבא אבן,
הסוגד תמיד לדעת הרוב — מתגלה ספיר
כאיש אמיץ.

הוא תבע לדהות את ההחלטה
על ההתנחלות.
קשה לדעת איך להתייחס לכך. כי מהד־לפות
שונות נתקבל הרושם כי ספיר הצטרף
גם הוא להסכמת־הסיפוח ״המוגבלת״ ,שתביא
בהכרח לסיפוח כולל.
ייתכן כי הברירה פשוט אינה ברורה לו.
ייתכן כי מעשיו נובעים רק ממלחמת־המיצווה
שלו במשה דיין, שהפך מנהיג ה־סיפוחיסטים
בממשלה. איני יודע.
אני יודע רק זאת: מי שמונע את החלטת
ההתנחלות, ייזכר בתולדות עם־ישראל כגיבור
דורנו.

ומעולם לא היה עס״ישראל זקוק
לגיבור בזה, כמו ברגע זה!

האש! שחסתח סנוו ש סו]
זה לא קרה לנו בכל שלוש שנות הימצאותנו בכנסת: קטע גדול של נאומנו פשוט
נמחק מן הפרוטוקול.
הקטע שנמחק הכיל גילויים על מגעים מסויימים עם מנהיגים ערביים.
ראיתי חובה לגלות פרטים אלה, כדי להפריך את הטענה שאיחדה את הקואליציה,
מחרות ועד מפ״ם: ששום מנהיג ערבי אינו מוכן לנהל איתנו משא־ומתן, בשום
תנאי. על הנחה כוזבת זו מושתתת האחדות של ״הליכוד הלאומי״ ,האומרת כי ״אין צורך
להחליט, מפני שממילא אין עם מי לשבת.״
נוצר בארץ מצב מסוכן, שלאוהדי הסיפוח מותר להגיד את כל העולה על רוחם, כולל
שקרים גמורים, דווקא מפני שהם שקרים׳ ואילו למתנגדי־הסיפוח אסור להגיד את האמת,
מפני שזו אמת, וגילוי האמת עלול להזיק מבחינה פוליטית, לחבל במגעים, וכד.
׳ כבר בשעה שנשאתי את הנאום, הבחנתי בתכונה רבה. יועצי ראש־הממשלה ביקשו את
העתק הנאום, ותוך דקות הודיעו ליו״ר התורן, יצחק נבון, שעליו למחוק קטעים מתוכו.
וכך, כעבור חצי שעה, נרשם בפרוטוקול:

המיגבלה החמורה ביותר הברוכה במעמדנו
בסיעת־יחיד היא קוצר הזמן
העומד לרשותנו. אנחנו יכולים לנאום
לעיתים קרובות, אך לעולם לא יותר
מעשר דקות בוויכוח רגיל, ו־ 15 דקות
בוויכוח גדול.
בזמן הזה יכולים אנחנו לפתח, בקיצור
נמרץ, את גישתנו. אך אין לנו בל
אפשרות לעשות באותו זמן את החלק
השני של המלאכה: להתווכח עם דברי
הדוברים האחרים, לעמוד על אי-האמת
בטענותיהם, לחשוף את הכזבים והפיר-
בות הכלולים בהם.
לצורך זה עומד לרשותנו רק נשק
אחד: קריאת-הביניים. פיתחנו אותו ל-

היו ״ ריצחקנכון: לפי סעיף 28ב ת קנון, אני מבקש ל מחוק מדבריו של חבר־הכנסת
אבנרי את הקטע המתחיל במילים ״כבוד היו שב־ראש״ עד המילים ״הוכח ש ר שמית״.
אני מבקש ממזכיר הכנסת לדאוג לכך שהמילים יימחקו מהפרוטוקול.
אוריאכנרי: כבוד היו שב־ראש, סעיף 28 אומר :״יושב־ראש הי שיבה רשאי, ב ד רן
שנקבעה ב ת קנון, לאסור פירסום דבר שפיר סו מו עלול, לדעתו, לפגוע ב בי ט חון המדינה.״
יחסי־החוץ של המדינה אינם ענייני ביט חון.
הי ו יצחקנכון: אבקש אותך להעביר את הדבר לוועדת־הפירושיס. אני מפרש
את הדברים כך.
אוריאכנרי: אני סבור שזה בלתי־חוקי.

מובן שעצם מחיקת הדברים מאשרת כי דיברתי אמת. לא יכול להיות שום הגיון בטענה
שגילוי פרטים בלתי ־ נכונים יכול להזיק לביטחון־המדינה. להזיק יכול רק גילוי
דבר אמיתי. כי כתנת המחיקה היתה, כמובן, לאסור את פירסום הדברים שאמרתי בעיתונות
הישראלית והזרה. לפי החוק, פירסום כזה מהווה עבירה פלילית.
חזרתי לכך כמה פעמים בהמשך התיכוח. למשל, בעת נאומו של סגן שר־הפנים הדתי,
שהוא סיפוחיסט קיצוני:

בדם

ישראלצןימאיר אין לי אי מון שבטלפון הישיר שלך ל חוסיין הוא יספר לן
מה הוא חו שב.
אוריאכנריג אס זו לא אמת, נ 1ןוע מחקתם זאת מהפרוטוקול?
ישראלצןימאירג יש אדם הזוכר מה קרה לפני עשרים שנה, ויש אדם הזוכר
דברים שלא קרו מעולם.
אוריאכנרי 1אם זו לא אמת, למה זה נמחק מן הפרוטוקול? מה הטעם למחוק
מ הפרוטוקול, מטעמי בי ט חון, דברים שאינם אמת?
ישראל צן״ימאיר בוויכוח ז ה קמו חברים ואמרו שיש להודיע מה אנחנו רוצים.
למי להודיע?
אוריאכנרי: למי שנמחק מן הפרוטוקול.

בלעם קם לקלל, ונמצא מהלל. בוויכוח זה היה זה יוסף סרלין, איש־הסיפוח המושבע,
שקבע את האמת הפשוטה: שסיעתנו נותרה היחידה בכנסת הפועלת למען השלום.
הרוב, מחרות ועד מפ״ם, מאוחד על בסים ההנחה שאין טעם לפעול למען השלום,
מכיח־ן שהשלום אינו אפשרי לשנים רבות. רק״ח חוזרת כמו תוכי על התעמולה הסובייטית,
הנוגדת גם היא את השלום. נותרנו בודדים במערכה.
סרלין סיים את הנאום המרכזי של גח״ל כך:
יוצף סרלין: בדין וח שבון של סייבין יש שתי מסקנות. המסקנה הרא שונה שלו היא:
תבצרו את כוחכם המרתיע. ז ה בידינו. והעצה ה שנייה שהוא נו תן לנו: ה שתדלו להפוך
את האוייב לידיד. את זה אני משאיר לך, חבר־הכנסת אבנרי.

שיטה שלא היתה כמוה בשום כנסת
קודמת. השבוע, בוויכוח המדיני הגדול,
השתמשנו בנשק זה באופן עיקבי ורצוף.
להלן במה מוויכוחי־הזוטא שהתפתחו,.
כאשר אמר דויד הכהן (מע״י) שאם נספח
את השטחים, לא יישב איתנו שום ערבי
ל שולחן המשא־והמתן:
חיים לנדאו (חרות) :ואם לא ״ ש בו,
האם יקרה אסון גדול? שלא יי שבו!

אורי אצנרי: טוב שאתה אומר זאת.
על ז ה הוויכוח. את זאת אתם רוצים —
שאיש לא יי שב איתנו.

הדובר הראשי של גח״ל, יוסף טרלין,
הסתמך שוב על אותו מיסמך אינפאנטילי
של המומחה לשיתוק־ילדים, הפרופסור סיי-

אם כן, הם מסתירים זאת בהצלחה רבה( .אגב, הציטוט שהביא חזן הוא סילוף של
דברים שפורסמו, בעיקבות ראיון עימי, בעיתון־סטודנטים).
אני מניח שלא פעם עולה על דעתם של בוחרי רשימת ש׳ המחשבה: מה היה קורה לולא
היתד, נמצאת סיעתנו בכנסת? השבוע נתן על כך סרלין תשובה ברורה לגמרי: פשוט לא
היה נשמע בוזיכוח זה אף קול אחד למען שלום בלי סיפוח, שלום לאלתר.
בראשית הוויכוח ניסחנו הצעת־טיבום שקראה לשלום ללא סיפוחים. נעיקבות
מחיקת דברינו מן הפרוטוקול, הוספנו לבך סעיף ראשון, המוחה נגד העלמת האמת :

אורי אצנרי: גברתי היו שבת־רא ש, כנסת נכבדה.
הצעת־סיכום של סיעתנו היא :
( ) 1הצנצתמצי ^ ה את מחאתה החריפה על כ ן שממ שלת־י שראל אינה מגלה לציבור
את האמת על המגעים בקשר לה שכנת שלום.
( )2הצנצתקוראת לממ שלה להכריז בצורה חד־מ שמעית על נכונו ת ה לוותר על כל
סיפוח שטחים, מלבד איחוד י רו שלי ם
קריאות: למה?
אורי אצנרי: אני מו כן להסביר לכם זאת בהרחבה. אם היושבת־רא ש תניח לי.
( )2הצנצתקוראת לממ שלה להכריז בצורה חד־מ שמעית על נכונות ה לוותר על כל
סיפוח שטחים, מלבד איחוד ירו שלים, ת מורת שלום רשמי והסדרי־ביטחון ממשיים.
ג ס הצנצת קוצעת שנוצרו התנאים למגעים בעלי־מ שמעות להשגת שלום כזה.
היו ״ ררותהקצין: אני מעמידה להצבעה הצעת־הסיכום שהובאה על־ידי חבר־הכנסת
אבנרי.
הצבעה: בעד הצעת הסיכום שהובאה על־ידי חבר־הכנסת אבנרי — 1קול, נגד

ההצעה —ז הרוב.

לאחר מכן הסתמך סרלין על המאורעות
שקדמו למלחמה:

יוצף צרלין: יש הבדל בין הנץ ו היונ ה
בישראל. הנץ זו כ ר את מאי . 1967
אורי אצנרי: בדיוק לה-פן. אתם
שכחתם.
יוצף צרלין: לגבי היונה, חוד ש מאי
1967 הולך ומשתכח
אורי אצנרי: מי דיבר על ארץ־ישדאל
ה שלמה ב מאי? 1967

לאחר מכן דיבר סרלין על הזכות ההיסטורית
של היהודים על ארץ־ישראל השלמה.
אורי אצנרי: על ז ה אין ויכוח. ה וויכוח
הוא: האס גם לעם ה שני יש ז כו ת
על הארץ?
יוצף צרלין: אני כאן נציג הוויכוח
הישראלי. אם אתה נציג הוויכוח הערבי

אורי אצנרי

:אני נציג ה שלום.

את מי זה הרגיז? את יעקב חזן ממפ״ם. אומנם, ההבדל המעשי בינו ובין מנחם בגין
הוא קטן כיום, כי שניהם דוגלים בסיפוח שטחים נרחבים, ושניהם מצדיקים זאת בטענה
כי ממילא ״אין סיכוי לשלום לשנים רבות.״ אבל חזן היה רוצה שיחשבו גם אותו לאיש־שלום.
על כן אמר:
י? } קצחזן: בסופו של דבר הוא (סרלין) אפילו אמר: את הדאגה לבי טחון אנחנו
לוקחים על עצמנו, ואת הדאגה לשלום — אנחנו משאירים לחבר־הכנסת אבנרי. אוי ואבוי
לשלום אשר חבר־הכנסת אבנרי יהיה הלוחם למענו!
אורי אצנרי: אני מוכן להשאיר את התפקיד הזה לכם — בתנאי שתע שו מ שהו למען
השלום.
יעקב חזן: בהחלט. אתה אסרת באחת מהופעו תיך שחלק גדול מחברי־הכנסת הם
דבילים.
גולדה מאיר: הם מה?
י?ן קצ חזן: זקנים ודבילים. כ מו בן שאתה לא יכול לסמוך על חברי־כנסת דבילים, אבל
תניח לי להניח ולהאמין שזה לא כך, ו שחוץ מ מן יש פה רבים אשר יחד מגינים על
ביטחונה של מדינת־ישראל ועל ה שלום, ו באופן הרבה יותר טוב מאשר אתה עושה זאת.

כנסת. מכל מלמדי ה שכלתי, ואולי גם אתה
תשכיל ממני.
אורי אצנרי: אתה לא נו תן לי להש כיל.
אי נן נו תן ת שובו ת לבעיות.
קדיש לוז: אני מבקש את חבר־הכנסת
אבנרי להפסיק עם קריאות־ביניים. עוד תהיה
לן הזד מנו ת להציג את השקפ תן.
אורי אצנרי: אני רוצה לתת לחבר־הכנסת
סרלין הזד מנו ת להבהיר את עמדתו.
יוצף צרלין: אני רוצה לומר לן, חבר־הכנסת
אבנרי, שהאלמנט היציב ו ה קבוע
ב מדיניות שלנו זה המאבק על השלום. הוא
לא ה שתנה במ שך עשרים השנים מאז קום
המדינה
אורי אצנרי: מה אתה מוכן לשלם
בעד השלום? איזה מחיר? זו השאלה היסודית
שאתה חייב לענות עליה.
יוצף צרלין: אינני מו כן לשלם לחבר־הכנסת
א בנ ר׳ אפילו שעל אחד בעד ה שלום,
כי ה שלום עו ד איננו בידיך כל הדיבורים
עלה שלום ז ה טאקטיקה, אם אין הכרה
במדינ ת ישראל, אם אין הכרה בז כו ת קיו מ ה
של מדינת ישראל.
ויקטור שם־טוצ: אם יכירו, אתה
מוכן להחזיר שטחים?
יוצף צרלין: על שאלות !זיפוטטיו ת
אינני חיי ב כלל לענות.

גולדה מאיר חזרה על הטענה הכללית
שאין טעם להתווכח על תנאי שלום, מכיוון
״שאין ערבי מוסמך, המוכן לשבת איתנו.״
גולדה מאיר: חבר־הכנסת אבנרי שו־אל:
איז ה מחיר אתם סוכני ם לשלם? למי?

בין, איש הידוע ככסיל גמור מחוץ למקצועו,
שטייל במרחב כמו עליסה בארץ הפלאות:
יוצף צרלין קיבלנו בז מן האח רון
עזו ת גם בדו״ ת של הפרופסור סייבין,
המגיע למסקנה העגומה ב איזו מידה הערבים
רואים או תנו כגוף ז ר ועליהם לעקור
אותנו.
אורי אצנרי: אני מקווה שיש לכם
מומ חים גדולים יותר מאשר הלא־חכם הזה.

אחרי שתבע את סיפוח כל השטחים, ושלל
כל אפשרות של שלום, הוסיף סרלין את
טענת־הכזב השיגרתית:
יוצף צרלין: האלמנט היציב שנשאר
ב מדיניו ת שלנו הוא, לדעתי, האלמנט שבו
תו מן כל הציבור הי שראלי — החתירה
המתמד ת לשלום.
אורי אצנרי: ואם ה שלום סותר את
רעיון ארץ־ישראל השלמה -י במה אתה
בוחר? איפה אתה עו מד?

יוצף צרלין:

אני עו מד על דו כן ה־

* קטע מעמוד קאריקטורות של זאב ב־

הארץ.

אורי אצגרי: האס את נכנס ת לחנות,
שבה אין מחירים על הבגדים בחלון־הראווה?
מי שהו נכנם למשא־וס תן ר שמי מבלי לדעת
מראש מ הו ב ע רן ה מ חיר של הצד השני?
גולדה מאיר השטחים שחבר־הכנסת
אבנרי אולי מו כן לוותר עליהם, הוא
צריך ל שלוח אותם בדו אר אוויר, כי אין מי
ש מוכן לקבל אותם לידיו, אין מי שרוצה
לשבת איתו.

אורי אצנרי
גולדה מאיר:
אורי אצנרי:

:על זהב דיו ק הוויכוח.
אז אין כל ויכוח.
יש ויש וי כו ח על זה ו

הצעקן התורני של חרות, חיים לנדאו,
נשא את נאומו השיגרתי, בפאתום המזוייף
השיגרתי, ובו התנגד לטענה כי סיפוח השטחים
יביא בהכרח למדינה דו־לאומית, בו
יהוו הערבים רוב תוך פחות מדור אחד:

חיים לנדאו

אנחנו

נתגבר

גם על

הא שלייה הזאת!
אורי אצנרי: אין?
חיים לנדאו: מ דינ ה זו תקלוט מיליוני
יהודים, ב מי ש טר פלמי אחר
אורי אצנדי׳ :סד שאתם תגיעו לש
ל טון ו תנ היגו מי שסר אחר, הערבים כבר
יהיו רוב ב מ דינ ה!

; 1הנאום שקטעי ממנו נמחקו מן הפרוטוקול :
אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה.
לא ברי־ר לי מדוע היינו צריכים לחכות שלושה שבועות לנאומו של ראש־הממשלה —
נאום ללא תוכן, ללא השראה, ללא מילה חדשה, ללא גילוי האמת לאמיתה.

עושה מה שאני עו שה כרגע.
יוסף סרלין: גלה את האמת!
אורי אכנרי: אני מגלה את האמת.
יוסף סרלין: לפי שעה לא אמרת שום דבר.
אורי אבנרי נ דברי כתובי ם בפרו טו קול, אבל אני מוכן לחזור עליהם שנית.
היו״ר יצחק ]121ז שמענו את הנאום, חבר־הכנסת אבנר׳ ,ואבק שן להמשיך.
אורי א 2נרי 1לצערי ישנם כסה חברי־כנסת, ה שומעים רק את עצמם.

דיון זה מתנהל כולו באווירה של העלמת האמת, של חצאי־אמת,
שהם גרועים מאי־־אמת.
את העלמת האטת מנמקים בשיקולים של מדיניות עליונה. את חצאי־האמת ואי־האמת
מנמקים בשיקולים של מוראל פנימי ותעמולה חיצונית. אולם הכנסת איננה האו״ם. שם
המקום לתעמולה. כאן המקום להגיד לציבור את האמת.
חובה היא לנו לקרוע מסך־כזבים זה, לחשוף מחדש את עובדות־היסוד, ולהביאן לידיעת
הציבור כדי שיוכל לשפוט, להחליט ולהכריע.
שום שיקולים של מדיניות עליונה, של תעמולה חיצונית, של שלימות הליכוד הלאומי
(המתעטפת באיצטלה של שלימות המולדת) — שום שיקול כזה אינו יכול לעמיד מול
השיקול העליון של חיים ומוות, של מלחמה ושלום, של עתיד המדינה פשוטו כמשמעו.

כל השרים רוצים בסיפוח!
מדוע אין אומרים את האמת?
התשובה הברורה היא: כל שרי ממשלת־ישראל רוצים בסיפוח, והקרב נטוש בין השר

שלום בלי סיפוח -אפשרי לאלתר !
כבוד היושב־ראש, אנו טוענים כי ברגע זה ישנה אפשרות מעשית להשגת שלום לאלתר.

יתר על כן, אנו טוענים בי יש אפשרויות שונות להשגת השלום -
הן עם המלך חוסיין, הן עם האומה הפלסטינית.
אנחנו קובעים את הדבר תוך ידיעה מלאה של העובדות — עובדות שאינן ידועות
לציבור, אך הידועות היטב לממשלה, וגם לחלק מן המשתתפים בוויכוח זה.

אנו קובעים :
ניתן להשיג שלום אמיתי, רשמי, גלוי ופומבי, שיעניק ערוכות
ממשיות לביטחון ישראל.
ניתן להשיג שלום זה בתנאי אחד: ויתור על כיסושים וטיפוח, מלכד
איחוד ירושלים ותיקוני־גבול מצומצמים.

כאן בא 1הקטע שנמחק על־ידי יושב-ראש הישיבה,
יצחק נבון(מע״י) ,מן הפרוטוקול.
קטע זה כלל 184 מילים.
השר היחידי המתפתה לפעמים לומר את האמת — לפעמים השר משה דיין,
אישר זאת למעשה בכנסת לפני שבועיים, כאשר אמר, וחזר ואמר באותו נאום כמה
פעמים, כי הערבים לא יצליחו ״להביא אותנו, כמלוא הנימה, להסכמה לאילו שהם הסדרים
שאיננו רוצים בהם.״ כלומר, הערבים מוכנים להסדרים מסוייימים, וממשלת־ישראל אינה
מסכימה להסדרים אלה.
לציבור לא נאמר מה הם ההסדרים ועל מה הוויכוח.

ראע 1עיריית \זברג\ \2גרא את ״גזנטרגז גזוגזי׳ בנודביוז
בגין, הרוצה לספח את הכל, ובין השר דיין, הרוצה לספח כימעט את. הכל, בין השר
אלון, הרוצה לספח את עזה ועמק־הירדן, ובין חירת־הכנסת גולדה מאיר שאמרה לנו
אתמול מה היא רוצה לספח, ובין השר פינחס ספיר ושרי מפ״ם, המסתפקים בסיפוח רצועת-
עזה וכמה שטחים נוספים.

!10X10 01(01 *0 0 ( 111190

יום!? סרלין:

אתה רוצה לומר את האמת? אתה •ודע אותה? בבק שה, תאמר

אותה!

אוריאבנרי:

אני יודע, וגם אתה יודע.

שלום כלי סיפוח -השלום היחידי שניתן עתה להשיגו -אין אף
שר אחד בממשלה המוכן להסכים לו. לבן הושבו פני חופיין ריקם.
ויקטורשס ״ טוב: בתחילת דבריך דיברת על שלום עם סיפוח. ירושלים היא
סיפוח. תיקוני גבולו ת — זה שלום בלי סיפוח?
אורי אבנרי 5אני מדבר על איחוד ירו שלים ועל תיקוני־ג בולות קלים, כ מו
באיזור לטרון. אמרתי קודם שחוסיין מוכן להסתכן בע שיית שלום בלי סיפוח —
שלום שיכלול קיום ירושלים מאוחדת ותיקוני־גבול קלים.
מנחם ידיד 5אתה מייצג או תו כאן?
אורי אכנרי: אני מייצג את האמת. כן אני חושב. אתם יכולים לצחוק, אבל
אוי לצחוק הזה!

הברירה אינה בין שלום או מלחמה, אלא בין הסדר אחד ויין הסדר שני. זכאי הציבור
לדעת: איזה הסדר מציעים הערבים, מ ה הוא ההסדר שממשלת־ישראל איננה מסכימה לו.
הוא זכאי לדעת זאת, בין אם אתם מקבלים את ההצעה או לא.

הוא זכאי לדעת. לא אתם תשמשו ונחליף לעם ישראל!

ישראל כך מאיר: מדוע חו סיין עצמו אינו מודיע על מה הוא מסכים?

שמעוןפרם: מדוע הוא מכחיש?

א1רי אכנרי: כבוד סגן שר־הפנים, חבר־הכנסת פרס: או שאנו רוצים שלום,

| 1או שאיננו רוצים שלום.

אם איננו רוצים שלום, כדאי לנו להיאחז, כמו ששניכם נאחזים, בעובדה ששום
מנהיג ערבי איננו יכול לומר בגלוי בפני עמו את הדברים הללו, אלא אחרי שקיבל
הבטחה מישראל שהיא מתתרת על סיפוח שטחים.

קריאות

:אז מדוע אתה מגלה את הדברים? — למה אתה מדבר על כך?

(חלק זה השתבש בפרוטוקול, בגלל הסערה באולם).

אורי אבנרי: אני מוכרח לדבר על כך, כי אתם טוענים את ההיפך, ואינכם
אומרים לציבור את האמת. אתם אומרים ששום מנהיג ערבי אינו מוכן ל שבת איתנו,
ב שום תנאי שהוא. זאת אינה אחת. אילו הייתם אתם מגלים את האמת, לא הייתי

דו׳ אשבול משיב:
למרות ש־ 25 חברי־כנסת השתתפו בוויכוח המדיני,
הקדיש ראשיהממשלה כימעט מחצית מדברי תשובתו
לנאום שלנו — הנאום שחלק ממנו נמחק מן הפרי׳
טוקול. למעשה הכיר בכן שזה היה הנאום האופוזיצ•
יוני היחידי בוויכוח — הנאום היחידי שהציג גישה
אלטרנטיבית.
תון שימוש בפסוקים בארמית ובבדיחות באידיש,
במשפטים ברוסית ובמילים ערביות, ניסה להפריך את
הדברים הברורים שאמרנו — מבלי לתת תשובה אף
לשאלה אחת שהעלינו. כאילו הרגיש בכך, חזר לנאומנו
שוב ושוב, אחרי שכבר עבר לנושאים אחרים.
בשעה שעלה על הדוכן, החזיק ראש״הממשלה בידו
העתק צילומי של נאומנו, אותו נתתי ליועצו המדיני.
אין אפשרות להעתיק כאן את כל הדברים שאמר
עלינו, אך נפרסם להלן את הדברים העיקריים, כלשונם
בפרוטוקול. די בהם כדי להצביע על ההבדל המהותי
בין גישתנו וגישתו — גישה של סוחר, שחסרה לו
ההבנה היסודית ביותר של אמנות יצירת־השלום.
לוי אשכול אשר לדברי חבר־הכנסת אבנרי,
התפלאתי מאוד על הסיגנון ועל הטון של דבריו היום. הוא
ידע שהמילה שקר היא לא פארלמנטארית, ולכן הוא אמר:
״לא מדוייק״ ,״לא אמת״ ,״לא נאמן״ ,ונשאר לי רק להשתמש
במילה כזאת. אבל, אני יודע, שזה לא פארלמנטארי״
כאשר שר־הביטחון אמר כאן ש״לא יכפו עלינו הסדרים
שאיננו רוצים בהם״ ,הכוונה היתד, פשוטה; הכוונה היתד,

דיין אינו אומר אמת !
האלטרנטיבה לשלום עם חוסיין הוא השלום שאנחנו דוגלים בו, השלום הישיר עם
האומה הפלסטינית.
בשבוע שעבר הצגתי אתגר זה לשר דיין, והוא קם להכחיש, מעל דוכן זה, את דברי
נהמ שן בעמוד )25
* ב או תו רגע לא ידעתי עדיין כי הדברים נמחקו מן הפרוטוקול.

לוויכוח הנושן בין שלום שאנחנו רוצים בו, שלום שלשני
הצדדים יש בו עניין, לבין הסדר כפוי בלי שלום הדדי,
כרצון הערבים. אין לי ביטוי אחר לגבי מי שמפרש זאת
אלא: דמאגוגיה פארלמנטארית. אני מודה ומתוודה, שבזמן
שחבר־הכנסת אבנרי דיבר היה לי רצון רב לומר דבר
חריף. הוא עוסק בדמאגוגיה, וטוען שהוא מגלה סודות.
או רי אבנ רי ז השר דיין לא הכחיש אח הפירו ש שלי
לדבריו. אמרתי זאת כאן בנוכ חו תו.

לוי אשכול: אשר לאישים מוסמכים, כבר אמרתי פה
פעם שניסיתי לדבר ודיברתי עם אישים, וזה חלום באס״
פמיר .,חבר־הכנסת אבנרי דיבר על 15 איש. אני מוכן
להיפגש עם 15 איש אלה ביום, בלילה, בביתם, בביתי,
בבית נייטראלי ובכל מקום; אולי גם אני איווכח במד, שהוא
נוכח. נפגשתי ביחידות, נפגשתי בזוגות ובשלשות.
או די אבנ רי: אבל לא הצעת להם כלום, אדוני ראש־הממשלה.
אני יודע זאת, כי הם עצמם אמרו לי זאת.

לוי א ש כו ל: קודם כל, אשר להנחה שאתה עומד
למראשות כל שיחה של שני אנשים או שלושה אנשים,
ויודע כל מה שהאחד אמר והציע לשני — זה למעלה מכוח
אנוש. ליבי ליבי לך, חבר־הכנסת אבנרי. אינני יודע מדוע
דווקא אני צריך להציע, אבל איני מקבל את הטענה שלא
הצעתי, גם בשיחות שנמשכו זמן רב.

היות ואיני מזכיר שמות, מותר לי לומר שדיברנו ודיברנו,
ולאחר שדיברנו אמרו לנו: כל מה שאנחנו מדברים,
נספר למלך. אמרתי: בבקשה, ספרו למלך. אז נאמר גם,
שמד,מלך הדברים יעברו לנאצר. לא היתר, לי ברירה, אמרתי
מה נפסיד? אמרתי: אולי בכל זאת יש סיכוי — אולי,
שמא, אפשר, בכל זאת התשובה, או שלא היתה, או

שלא היה לה כל תוכן.
עם כל ירידת יוקרתו של נאצר, ועם כל הצרות שבאו
עליו, הוא מנסה לקומם את ההמונים. זה המצב. זאת אומר לך
אדם שדיבר עם אנשים, ודיבר מתוך לב ומתוך רצון למצוא
את עמק השווה. אני חוזר ואומר: אני מוכן להיפגש עם
אותם 15 איש שיש בידיהם רשות לתת ולקבל.
אנחנו ממש מתהלכים כרוכלים בכל הבירות ואומרים:
את זאת ואת זאת אנחנו מוכנים לעשות. יש דברים שניתן
לעשותם רק אם אדם מסכים ל״פסיק רישא״.
...אני כבר דיברתי על חבר־הכנסת אורי אבנרי, אבל
גם אצלו, כמובן, כל זה בא מתוך זה שהוא חי בעולם
שלו שבו מחזרים הערבים על פתחינו בהצעות־שלום ואינם
חסרים אלא ידיעת המחיר שאנו מוכנים לשלם. גם הוא
לא שמע, כנראה, על החלטות חרטום, ועל כך ששום מדינה
שכנה לא חזרה בה מהן.
הוא שואל על המחיר, ואומנם חברת־הכנסת גולדה מאיר
שאלה, ובצדק: איפה זה נשמע בכלל? מדוע מדינה, אשר
נכפתה עליה מלחמה, והיא יצאה בנצחון, והיא מדברת לא
כדבר מנצח, בהתרברבות ובגסות־רוח, כי אם להיפך, משתדלת
להגיד: אנחנו לא מתייהרים ואין אנחנו מנצלים את
המצב הזה, אנחנו רוצים לשבת ליד שולחן אחד לדבר על
שלום — איזו טענה יכולה להיות לגבי המחיר שאנחנו
צריכים להציע?
ובכלל, איזה מחיר אנחנו יודעים להציע? סוף־סוף, אם
עוסקים במחיר, צריך להיות איזה חוש של מיסחר, כי אתה
יכול להציע מחיר יותר גבוה מאשר הצד השני רוצה ממך.

אורי אבנרי1
לוי איטבול

תציע קצת פחות.

:אבל אינני יודע ממה להתחיל. מה זה

קצת פחות?

א״י השלימה
לא תרוץ לבחירות
אין כל ממש בפירסומים הרעשניים על כוונתם של
ראשי התנועה למען ארץ־ישראל השלימה להופיע ברשימה
נפרדת בבחירות לכנסת השביעית.

אומנם עובד בן־עמי, ראש עיריית נתניה
לשעבר ומראשי התנועה, מוסיף להשתעשע
כרעיון זה, אולם כל נסיונותיו עד בה,
לשבנע אישים בעלי-משקל להופיע כרשימה,
נענו בשלילה.

הוקמה גילוטינה
בחצר מע״י
זהו סוד כמוס, ורק מעטים כמע״י יודעים על כך.

בבר הוקמה ועדת-טיהור (״גילוטינה״,
כלשון יודעי־דבר) שתפקידה לקבוע מי ל א
ייבלל ברשימת המע״י לבנכת השביעית.
כראשה עומד י״ש •טפירא, שר־המשפטים,
איש-אימונו של לוי אשבול.
כבר ברור כי מן הרשימה ינופו הקשישים (ובראשם
קדיש לח, שהביע את רצונו לפרוש בסוף כהונת כנסת
זו) ,וגם כמה צעירים שאיכזבו (כגון׳ אמנון לין מחיפה).
אחד הקורבנות. יכולה להיות שולמית אלוני, שרוצים
להחליפה בחנה זמר.

השיקולים המדריכים את הוועדה, כין
השאר: הצורך לפנות מקום לנציגים של
בל מיני קבוצות־לחץ וחוגים ; הצורך לנפות
בל אדם העלול לבגוד בצמרת המפלגה
במיקרה שמשה דיין ינפה לחולל ״פוטש״
עם הימין למחרת הבחירות__-

הירדנים מגדלים
תרנגולות ״לגהורו״
הירדנים, שנזקקו עד בה לייבוא ביצים
מבחוץ, החלו להקים לולי־ענק לגידול תרנגולות
״לגהורך, המקובלות בלול הישראלי.

אנבא״
עומד להיסגר
העיתון הערכי ״אל אנבא״ ,שהחל בהופעתו
רק לפני שבועות מיספר במקום ה־

הערבי אל מירסאז; העיתונאית הערביה עפאף קעוזאר
וסמיר דרוזיש, מעובדי העיתון אל־־ום לשעבר.

סכסור פנימי
במערכת ״דבר״
מחלוקת חריפה פרצה במערכת דבר, נוכח כוזנתו של
העורך יהודה גוטהלף, לצרף למזכירות־המערכת —
הגוף הבכיר של העיתון — את הכתב לענייני מפלגות,
אליהו אגרס.

אגרס, שהיה דובר מפלגת העבודה, נחשב
באיש אימונם של אניטי הצמרת הוותיקה
של מפא״י. במה מחברי מערבת
״דבר״ מתנגדים כחריפות למינויו, טוענים
בי מזכירות ״דבר״ היא גוף הנבחר על-ידי
הוועד-הפועל של ההסתדרות ולא גוף סוב
רני הרשאי לצרף אליו חברים נוספים.

סיפור חיי ישר
ירסרט בארץ
בובב הקולנוע יול בדינר יגלם קרוב לוודאי
את דמותו של ישו הנוצרי בסרט
חדש על חיי ישו, שיופק החורף כישראל
כקופרודוקציה הולנדית-ישראלית.
הסרט, שתסריטו נכתב בידי חיים חפר, יציג את
סיפור חייו וצליבתו של האיש מנצרת בגירסה השונה
מאלה שהוסרטו עד כה. חלק ניכר מהצילומים ייעשו
בשטחים המוחזקים בהרי יהודה, כמו מינזר מר־סבא,
ואדי קלט ויריחו.

הפקת הסרט תעלה כמיליון ל״י, וייתכן
שלצידו של יול ברינר תופיע כתפקיד ה
יוחזרו
עוד

גולים מיררו
בעיקבות י ההחלטה שהתקבלה בממשלה להתיר את
שובה של העסקנית הערביה ממזרה־ירושלים, זליכה
שהאבי, שגורשה לא־מבבר לירדן, יתירו כנראה השיל׳
טונות את שובם של מיספר גולים נוספים.

כין המועמדים לחזרה: העסקנים אנטון
עטאללא, דאוד אל״חוסייני ואולי גם רוחי
אל־חטיב. החזרתם תאופשר כאם יסכימו
להתוב על התחייבות להימנע מהסתה ולא
להשתתף בפעילות ציבורית, בשים שעשתה
זליפה שהאבי.

עוד שר גרמני לישראל
שר־התחבורה הגרמני, ג׳ורג׳ לייבר, יגיע בראשית
החודש הבא לישראל, בטיסת הבכורה של לופטהאנזה
מפרנקפורט ללוד. לייבר, הוא השר הגרמני השלישי
המבקר בישראל תוך חודשיים.

שר־התחבורה הגרמני יברר כישראל כעיקר
בעיות הקשורות בהגברת התיירות הגרמנית
לארץ, בשיתוף עם המוסדות הכלכליים
של ההסתדרות.

לפי חשבונו ביקרו עד סוף השנה הנוכחית בישראל
60 אלף תיירים גרמניים.

בדי לעודד את תנועת התיירות הגרמנית
העממית לישראל, מבקשים הגרמנים
להקים מוטלים, אכסניות וכתי-מלון זולים,
שיהיו מיועדים רק להם, בשם שעשו באיטליה,
למשל.

ריפתיו עלול
לפרוש ממפ״ם
לא מן הנמנע, בי בעקבות כינוס מועצת
מפ״ם, כה תתקבל ההחלטה להצטרף למערך
עם העבודה, יחליט הח״ב לשעבר יעקב
(״קובה״) ריפתין, לפרוש ממפ״ם.
אם יתרכזו סביב ריפתין מספיק חברים המתנגדים
למערך, הוא עשוי להשתכנע להופיע ברשימה נפרדת
בבחירות הבאות לכנסת, ולא להצטרף למק׳׳י, צעד
שהיה עלול לעשות לפי ניחושים שונים.

כמיקרה כזה ייאלץ ריפתין בנראה לנטוש
את קיבוצו, עין־שמר, בו הוא עובד ביום
בפועל במיסעל הפלסטיק.

עיתון היומי הקודם כשפה הערבית ,״אל־יום״
,ייסגר בנראה גם הוא.
מאמציהם של בעלי העיתון להבטיח לו תפוצה ברחוב
הערבי בישראל ובשטחים המוחזקים, נתקלו עד
כה בכישלון נמרץ, ותפוצת העיתון היא זעירה ביותר.

טיהור במחלקה
הערבית בטלביזיה
מחלקת החדשות בערבית של הטלביזיה
הישראלית טוהרה מערבים אחרי שקבוצת
היהודים יוצאי-עיראק השתלטה עליה.
תחילה התקבלו למחלקה זו, בהמלצת ועדה מיוחדת
שהוקמה למטרה זו, יהודים וערבים גם יחד. לאחרונה
פוטרו או התפטרו בלחץ מנהל המחלקה היהודי, חמישה
עובדים ערביים: נצר, צעיר נצרתי ששירת בצה״ל ואף
לחם במלחמת־ששת-הימים; פואד עזאס, צעיר ערני
מהעיר העתיקה; נביל סלאח, עובד לשעבר בשבועון

נשי הראשי דליה לביא. במאי הסרט יהיה
הולנדי.

סיפורי החסידות
לפסטיבל אדינבורג
ייתכן והצגתו האחרונה של תיאטרון
״בימות״ איש חסיד היה, העוסקת בסיפד
ריס וזמירות מהווי החסידות בבימויו של
יוסי יזרעאלי, תוזמן רשמית להשתתף השנה
בפסטיבל האמנויות הנערך כאדינבורג,
סקוטלנד.
הפסטיבל באדינבורג נחשב כאחד הפסטיבלים המכובדים
ביותר לאמנויות בעולם וההזמנה תהוזה הישג
נכבד לישראל. אם תתקבל ההזמנה, תועלה ההצגה שם
בעברית כשרק דברי הקישור יתורגמו לאנגלית. כמו־כן
ייתכן וההצגה, המצליחה. בצורה חסרת־תקדים, תועלה
גם בברודביי, בהפקה ישראלית.

במדינה

כובע קטן שמתלבש על חלק אחד של
ראש כמו פרת משה רבינו — מין כיפה.
התחלתי מכובע־רוכבים, ולאט ;אט זה
התפתח לחטיבה אחת ויצא דמוי כובע
מבבי־אש. מגפי גולף הם המשלימים את
התלבושת.
״היה קשה״ הוא מודה ,״כי הייתי צריך
לעבוד חמישה חודשים עם הרבה אנשי
מיקצוע, רצתי הרבה כדי לאסוף דברים.״
אבל עכשיו לא יצטרך אוברזון לרוץ. הוא
יוכל לטוס.
רק לדיילי ולטייסי אל־על לא יהיו תלבושות
חדשות. הדגמים שהוצעו עבורם, לא
התאימו לדרישות.

(המשך מעמוד סו)

ערבים והישראלים אלד. עם אלה. אולם
עתה, באמצעות השגריר יארינג, הם נושאים־
ונותנים. יש לשכנע ולדחוף אותם לנהל
משא־ומתן מהותי יותר.
מדר־יום כפוי. שני דברים דרושים לשבירת
הקפאון.
ראשית, על הערבים והישראלים להמשיך
בשיחות. ככל שירבו לעשות זאת באורח
פרטי, וככל שימעטו לעשות זאת באמצעות
הודעות־לעתונות והדלפות, כן יוטב.
שנית, על השגריר יארינג לנסח בעצמו,
בשם משפחת העמים, תנאים הוגנים וסדר־יום
ניטרלי, כבסיס להמשך השיחות ה־ערביות־ישראליות.
הסמכות
שניתנה לשגריר יארינג, וכנראה
גם הסבלנות שלו, פוקעות. תהיה זאת אירוניה
שאין לסלוח אותה אם הוא יסתלק פן
הבמה, ואם דבר זה יביא לאותה תחושה
חסרונה מכשיל את
של דחיפות אשר
מאמציו.
לא נראה הבדל. עד כאן דברי העתון
האמריקאי. האזרח הישראלי ילמד מהם, לתדהמתו
הרבה, כי:
#בעיני זרים אוהדים, אין הבדל בין
טכסיסי הערבים והישראלים,
#לדעתם, הישראלים אינם משתדלים
להשיג שלום יותר מן הערבים,
#הם רואים בפעולותיו האחרונות של
אבן אך ורק טכסיס, שמטרתו להשיג יתרון
תעמולתי חסר־ערך,
#מתגבשת דיעה שיש לכפות על שני
הצדדים מגעים, על סמך סדר־יום שייקבע
על־ידי זרים.
והכוונה היא, כמובן: על־ידי ארצות-
הברית וברית־המועצות במשותף.

אופנה
כ מו םבשח קי ם
ארבעה בתי אופנה מפורסמים התחרו * ,
על יצירת הדגמים החדשים למדי הדיילות
של אליעל: הנסיכה גאליצין מרומא. פייר
באלמיין מפאריס, פיני לייטרסדורף וגדעון
אוברזון מישראל.
אחרי שורה של תצוגות ומבחנים נפל
השבוע הפור. ועדה ציבורית בה השתתפו
בין השאר סוזי אבן, רות דיין, חנה מרין
ואורה נמיר, פסקה סופית: הדיילות יפשטו
את מדיהן הכחולים ילבשו במקומם את
המדים הכתומים שתיכנן עבורן גדעון או-
ברזון.
דגם לעשר שנים .״הקו שהנחה
אותנו היה תקופת עשר־השנים בו יצטרך
הדגם להיות בשימוש. לכן לא היינו צריכים
ליצור משהו אופנתי,״ סיפר האופנאי
גדעון אוברזון.
״החלטתי על שלושה חלקים ומעיל. אך
כשבאתי לתכנן את המעיל עמדה לפני
בעייה: אני לא חושב שמעיל יכול לה,לבש
על חליפת חורף עבה כי הוא צריך לחיית
בעל נפח גדול עם שרוולים רחבים או
קטן מאוד — שיק! וזה כמובן מכביד על
הכתפיים. לכן החלטתי על חצי שכמיה. זה

מיעוטים וילות
לבדו אי ם

שכמיה ומדים חדשים לדיילת ״אל־על״
במקום פרת משה רבנו — כובע מכבי־אש

(המשך בעמוד ) 19

שאר חברות־התעופה :״הדיילות הישראליות
תבלוטנה בצורה מקורית ויפה!״
לטוס: לא לרוץ: כתחת למעיל ה־שכמיה
תלבש הדיילת חליפה אפורה מקסימה,
עליה אומר אוברזון :״החליפה מאוד

ך* כ-סרן שמאי קפלן ( )28 היה אחד
| מגיבורי השריון במלחמת־ששת־הימים.
קפלן, מפקד־פלוגה צעיר, שלהם בחטיבתו
של אלוף־מישנה שמואל באוגדת הפלדה של
האלוף ישראל טל, נהרג כשהוא חשוף בצריח
טאנק הפטון שלו, זכה לאחר מותו
בהעלאה בדרגה ובציון־לשבח.
במותו השאיר אחריו שמאי קפלן אלמנה,
בת־קיבוץ משמר־השרון, שהיתה בחודשי־

פקיד גוטמן

מנהל בנק פיינשטיין
בנק, לא מוסד סוציאלי!

אונרזון בחר בצבע הכתום למדי הדיילות.
הצבע שנלקח מהתפוז. בסיפוק הוא
מציין כי במעיל שתכנן יש חידוש לגבי
העולס

הזה 1629

מה שלא הצליחו לעשות אלפי שנות
היסטוריה, רצה מש־ד־ד,שיכון לעשות תוך
שנה אחת. בתל־שבע, שליד באר־שבע, הוקם
שיכון־קבע נסיוני עבור בדואי השבט
אבו־רגייג, המונה כ־ 500 משפחות.
תחילה הוקסמו הבדואים מהתנאים שהוצעו
להם 20 :אלף ל״י תמורת דירה
על שטח של כ־ 70מ״ר עם חצר־קדמית
וחצר־פנימית קטנה, כשהדירה כוללת חדר-
אורחים, חדר־שינה, מטבח ושירותים. גם
תנאי הרכישה היו נוחים 4000 :ל״י ממחיר
הדירה ינתנו כמענק שימחק אם המשתכן
ישאר בשיכון מעל לעשר שנים. את שאר
16 אלף הל״י ישלם הבדואי בתשלומים
ללא ריבית והצמדה במשך 25 שנים.

הריונה האחרונים, ילד בן ,3וחובות של
למעלה מעשרת אלפים ל״י.
ימים מיספר אחרי הלוזייתו של שמאי,
בה השתתפה כל צמרת הפיקוד של גייסות

קלסית מבחינת הקו. הדגש מושם על הגב
והשרוזלים כשהחלק הקדמי נרכס על־ידי
רוכסן.״
אשר לכובע שתחבוש הדיילת, בחר אובר־זון
בכובע המחמיא לפנים .״לא רציתי

השריון, אירעו בחייה של נאוה קפלן, אלמנתו
של שמאי, שני מאורעות: היא ילדה
תינוקת, אחות לשי. המאורע השני היה
פחות משמח. בתיבת־הדואר שלה הצטברו
התראות הבנקים — בהם לקח הזוג הלוואות
כדי לבסס את נשואיהם — שביקשו
לעמוד בתשלומים.
נאוה השיבה לכל הפניות. היא הסבירה
את מצבה כאלמנה, ביקשה מהבנקים להמתין
לפרעון החובות עד שתקבל את התמלוגים
המגיעים לה ממשרד־הביטחון.
כל הבנקים השיבו לה באדיבות תוך התחשבות
במצבה, העירו :״נא לראות את
תביעתנו כמבוטלת.״ כל הבנקים, פרט לאחד
— הבנק השייך למשרד־הביטחון ולאנשי
צבא הקבע: בנק אוצר החייל.
ך* בנק, שעובדיו הם למעשר, שכירים
| 1של אנשי צבא־הקבע, שלכל אחד מהם
מניות בבנק, דרש מהאלמנה להתייצב אישית
במשרדיו בתל־אביב לבירור עניין החוב
שחב שמאי ז״ל לבנק.
נאוה הופיעה בבנק כנדרש, התייצבה בפני
פקיד בשם גוטמן. היא ידעה שהלוואתה
בבנק זה קוזזה למעשה מסכום התמלוגים
שהגיעו לה ממשרד־הביטחון. גוטמן לא רצה
לדעת זאת. בין השניים התפתח ויכוח חריף
שבסופו עזבה נאוה את בניין הבנק כשהיא
נסערת.
הידיעה על התנהגות הבנק כלפי אלמנת
חברם, הרתיחה את חבריו של שמאי. כמה
מהם, אנשי־מילואים, רצו לגשת לבנק, ולהעמיד
את מנהליו ופקידיו על מקומם.
מפקד גייסות־השריון, האלוף ישראל טל,
1 ווו^— 1ויי>ו*ווו*ו 0ו —

אדטנה קפדן
נכנס בעצמו לתמונה. הוא שיגר לבנק את
קצין־השלישות שלו שיברר אם אכן נאמר
לנאווה :״זהו בנק ולא מוסד סוציאלי!״
ההתמרמרות בגלל היחס שגילה הבנק
לנאוה קפלן הביאה רבים לידי רעיון של
משיכה המונית של פיקדונותיהם מהבנק.
רק אחרי שהוסבר בצורה תקיפה למנהל
הבנק, פיינשטיין, כי הקיזוז מתמלוגי נאוה
קפלן התעכב בדרך, חזר הבנק מדרישתו
לאלמנה להסדיר מייד את חובות בעלה שנפל
בקרב.
״העברה כזו במוסד ענק כמו משרד־הביטחון
עלולה להתעכב שבועות רבים׳״
התנצל השבוע מנהל הבנק פיינשטיין. הוא
הכחיש כי התייחסו אל נאוה בצורה תקי־פה
:״במצבה הנסער של בחורה צעירה
שאיבדה את היקר לד, מכל, נדמה היה לה
שהיא שומעת דברים, שלמעשה לא נאמרו
מעולם.״ אולם מצד שני הצדיק אותה למעשה
:״היא עשתה טעות בכך שפנתה
לפקיד זוטר ולא פנתה הלאה.״
בינתיים הוסדרה הבעיה. נאוה מתגוררת
עם ילדיה בדירה מרווחת שרכשה ברמת
אביב. אבל השאלה מדוע גם פקידים זוטרים
באוצר החייל אינם יודעים כיצד להתייחס
לאלמנות, מוסיפה להטריד אנשי־צבא
רבים, שפרשת נאוה קפלן הסעירה אותם.

וגנחם גוון חיפש חשננית חושה דמ

* ה קלה דווקא לשחקן עודד תאומי.
| הוא ישב ביאר, כולו מדוכא ומדופרם.
לפתע ניגשה אליו מארחת־באר וניסתה ללטף
את ראשו. נדמה היה שהלטיפות דווקא
נעימות לעודד. אבל לפתע הוא החל להשתולל,
תפס את צווארה והחל לחנקה כשהוא
צורח :״טינופת! טינופת!״
ישראל דנוך, איש האגרופים של מועדוני׳
הלילה בתל־אייב נכנס לתמונה, תפם את
עודד והעיפו דרך הדלת החוצה. עודד תאומי
נאלץ לבדוק אם עצמותיו נשארו שלימות.
המחזה, שהוא די אופייני לאחרונה במו־עדוני־הלילה
והדיסקוטקים של תל־אביב, לא
קרה כמובן במציאות, אלא בסירטו החדש
של מנחם גולן, מרגו שלי, שהסרטתו החלה
השבוע. אבל עוד לפני שעודד תאומי החל
להשתולל, השתוללה באותו מועדון־לילה
סצינת־עירום אירוטית בכיכובה של תמי
אלקיים — החשפנית הישראלית הראשונה,
שחזרה לאחרונה לישראל והתגלתה על־ידי
גולן.
לאחר שהסתבך בחובות בעיקבות סירטו
האחרון טובי ה החולב, ביים גולן בבריטניה
קומדיה עם נורמן ויסדום, שהכניסה לו
מספיק כסף כדי לנסות שוב את מזלו בהפקת
סרטים בארץ. גולן, שנזכר בימים
הטובים בהם הכניסו להם שדיה של ורוניק
ונדל כספים בדליה והמלחים, חזר אל הנוסחה
הישנה, שנוסתה כבר בהצלחה גם ביוון
ובפרס: חשפנות, מין ואירוטיקה.
את עלילת הסרט שומר מנחם גולן בסוד
כמוס. הוא רק מוכן לגלות שזהו סרט
אהבה על רקע ירושלים השלימה. איך הולכת
ירושלים השלימה עם גוף כמו של
תמי אלקיים — זאת נגלה בסרט. את הרעיון
והעלילה המציא גולן תוך שבועות
מספר לכבודה של השחקנית לבנה פינקל־שטיין,
שחקנית בי מת השחקנים, שגולן
התרשם ממנה עד כדי כך ששיכנע את
צד,״ל, בו היא משרתת, לוותר עליה למענו.
אבל למי שיודע לשמור סוד אפשר לגלות
כי לבנה תשחק בסרט בת מושב בפרוזדור
ירושלים, שבעת ביקורה בעירו,קודש׳
נטפלים אליה פרחחים ורק סטודנט
ישר והגון כמו עודד תאומי מוכן להצילה
ולהכניסה אליו למיטה. רק אחרי שברור לו
שהוא אוהב אותה, כמובן.
לא חשוב איך יהיה הסרט. עובדה היא:
כל פעם שגולן מצלם — הוא עושה שמח.

זן ןן1ן ןן 4יל׳

תחילת האקט

הח שפנית קריסטל פאריס, שאינה
אלא הי שראלית תמי אלק״ ם מגבעת־צולמה
בסצינת־סטריפטיז בסירסו של מ. גולן ,״ מ רגו שלי״.

1ל ! 3 7 1י 521 תמי חו שפת את אבריה בפני אורחים ב מועדון־
הלילה בו היא מי־פיעה. השחקנים עודד תאומי ונינט

דינאר, ה מופיעי ם בסרט ״ מ רגו ש לי׳ /הנקרא גם ״אהבה בירו שלים״.

געיסבות שביה החולב כ ״ ופינאלה
נראה

כ שהוא

מביים

צלמי

סירטו

ב מו ע דון

״רודיקר.״

סיום אקס ה ח שפנו ת של תמי, שחלקיו
נראים בעמודים אלה. בעבר התמחה

בתל־אביב.

האהבה. האהבה מירי

בעצם היו צריכים ל שלוח את
זמיר להתחרות־היופי העול מי ת במיאמי־ביץ׳
.אבל במיאמי־ביץ׳ יש הרבה יהודים,
ובמיאמי־ביץ׳ מלכת־היופי צריכה לפתוח את
פיה, ולשאת את דברה לגולה הדוויה. לכן
החליטו ל שלוח את מירי ז מיר לאנגליה,
ושלא תפתח את פיה, ושלא תישא את
דברה.
לאחרונה היא פג שה בחיפה את אהבת-
חייה, הגרי אלגרסי .״לא איכפת לי תמקום
השלישי שהי שגתי בתחרות,׳׳ היא
אומרת .״היום, לא איכפת לי הכל, העיקר
שיש לי אהבה גדולה.״
אותו ה״ או תו״ היה מנהל קפה פאריס,
ועכ שיו הוא מנהל את מולין רוז בחיפה.
אבל עיקר עיסוקיו היו חיזורי ם, וליווי
של ז מרו ת ידועות, דוג מניו ת־צ מרת ומלכות־יופי.
כשהיא
נבחרה למלכת־היופי של ישראל,
היא לא ידעה מה האו שר שמצפה לה. היא
חשבה שהמציל ראובן ראוכני הוא הג־בר
של חייה. היא לא ידעה שהוא כאין
וכאפס לעו מת מה שהיא תפגו ש אחרי זה.
היא ח שבה שאין גבר יותר יפה ממנו.
אילו אופקים צרים היו לח אז! וכשהיא
נבחרה, היא סיפרה ל שופטי ם שהיא לא
חו שבת שיקרה לה מה שקורה למלכות־יופי
אחרות. היא מ תכוננ ת להת ח תן ולהפוך
עקרת־בית.
״אתם יודעים למה יש לי שערות כל־כך

שני הצדדים למטבע
ז׳רמן אוניקובסקי, שבאה מצד החתן, בחנה בחשד רב את
הגברת עם החליפה האפורה, שבאה מצד הכלה. הגברת בחליפה
האפורה, מצידה, הסתכלה בעין לא כל־כך אוהדת על חליפת הקטיפה
החומר, שלבשה ז׳רמן.
איש עם מגבעת, מצד הכלה, התלחש בלחש רב עם עוד שני
אנשים מאותו צד, וכל השלושה הגניבו מבטים מלאי ערגה לעבר
הכובע הגדול של רינה גנור, מצד החתן.
אבל מה שעורר את הרעש הגדול ביותר, מצד הכלה, היה המאב־סי
של ליאורה ריבלין. כל הצד עמד והסתכל ללא בושה.
שכחו את החתן, שכחו את הכלה, והיה ברור שאילו הנשים של
צד הכלה היו צריכות להתחתן עם הנשים של צד החתן, הן לא
היו עושות את זה. לעומת זה הבעלים שלהן היו די נלהבים מכל
העניין.
אבל למרבית המזל התחתנו החתן והכלה, ולא הצדדים שלהם.
החתן — ותיק הבוהימה הישראלית שלמה וישינסקי. והכלה
— נערה מבית טוב, בן שלוש־עשרה קומות — תלמה כידמן

ובכלל הוא חשב שבתו תתחתן עם מיקצוע יותר בטוח. מהנדס.
משהו כזה.
אבל האהבה־העזה־כמוות גברה עליו, הוא ערך חתונה כדת וכדין,

בזמן ששלמה וישינסקי חיזר בכל כוחותיו אחרי אילנה עדן,
ולא חלם בכלל שבבנייני נאווה, מול בית־החולים איכילוב, יש בית
אחד עם דירת גג. ומי גר בדירה הזאת. באותו זמן סיימה תלמד,
את הצבא, והירהרה בעזרת הוריה האמידים על דרכה בעתיד.
בזמן ששלמה וישינסקי נסע עם אילנה עדן לאמריקה, כדי לפתח
את הכישרונות ואת הקאריירה, החליטה סוף־סוף תלמה בירמן
שהיא תלך לקורס דיילות.
כשהיא למדה בקורם, הוא רעב בניו־יורק ללחם, וחיפש עבודה
וקיבל עבודה כמחלק־דלק בתחנת דלק. כשהיא סיימה את הקורס
לדיילות, הוא חזר ארצה והמרחק ביניהם התקצר. אילנה נשארה
בנכר.
וכיוון ששניהם היו כבר בארץ, ומה זה בשביל שתי נשמות
תאומות כאלה להיפגש בתוך מרחב כזה קטן — הם נפגשו.
זה היה לפני חצי שנה. האבא, שהוא אחד ממנהלי מ קו רות, לא
הסתכל בהתחלה על הידידות הזאת בעין כל־כך יפה. הוא שמע על
כל מיני רומנים שניהל החתן־לעתיד עם שחקניות־תיאטרון ידועות,

שלמה ותלמה וישינסקי
לשבע מאות איש, מהם שש מאות מצד הכלה ומאה מצד החתן.
וכשמקום העבודה של החתן, התיאטרון הקאמרי, הגיע לחתונה
בייצוג מלא, והביא את המתנה המסורתית שמזה עשרים שנה הוא
נותן לכל שחקן שמתחתן — מאה וחמישים לירות — ראה האבא
שהחתן גם מבוסם בעבודתו, וד,שימחה היתד, גדולה.

קדמה ־ אל השמש העולה
השכנים של מלכה רוזנשטיין לא
אוהבים אותה כל־כן. לא מוצא חן בעיניהם
שהיא כזאת מין אשת־חברה, שהיא יוצאת

מירי זמיר שנייה משמאל
ארוכות וכל־כך י שרות?״ היא היתת או מרת
,״כי ראובן בא אלי כל בוקר, ופעם
ב שבוע חופף לי את הראש ו מו שך לי את
ה שערות עד שהן מתיי שרות.״
היא ח שבה אז שאין שום אדם אחר
בעולם שיוכל לעשות לה דבר כזה. והיום
היא גילתה שאז היא לא הבינה כלום. לא
במ שיכת שערות ולא באהבה. והיא תחזור
ארצה מאו שרת פי שבע ממה שהיתה.
איש יחסי־הציבור
כשרון סייג, מנהל פירסום אלרון, צריך
היה לפגוש אחד מלקוחותיו, הוא היה לובש
את החליפה השחורה שלו, שם את אחת
החולצות הלבנות המקושטות שלו, מסרק
את שערו השחור, נכנס לאחת המכוניות
הפתוחות שלו, ונוסע לפגישה.
אבל אם קרה ואחד מלקוחותיו נולד במין
נקבה, הוא היה לובש חליפה עוד יותר
יפה, מסרק את שערו השחור עוד יותר,
ועולה על המכונית הכי פתוחה שלו, ומגיע
לפגישה בדרך כלל עם פרח, או זר פרחים
כיאה לו.
״את אשה כל־כך יפה,״ הוא היה אומר
ללקוחה שלו, עוד לפני שפתחו בעסקים,
״את יודעת שאם פעם יקרה משהו בינך

לבין בעלך, אני תמיד מוכן. אל תשכחי
אותי!״
לא ברור אם הוא היד, מתכוון לזה ברצינות
או לא. בכל אופן, כשד,עסקים התנהלו
במרץ רב, ופגישות העסקים היו תכופות
הוא, והיא היו מתחילים להאמין לו,
וכך קרה שבמשך שנה וחצי הוא ניהל
פגישות עם זמרת ידועה, ואחרי זה
במשך זמן רב ראו אותו בערבים ובלילות
עם עיתונאית מפורסמת, והיא, שהיתר
סנובית קצת, היתד. מסבירה :״שום
דבר. אנחנו רק מעבירים חומר.״
העיתונאיות היו מקבלות ממנו זרי־פרחים
ליום־הולדת. הוא היה איש־עסקים מלא קסם
ורעיונות, והוא כבש לו המון לקוחות מכל
המינים.
אבל כשהוא רצה סוף־סוף גם להתחתן
בעצמו, הוא החליט לעשות את זה על חשביו
העבודה, כדי לערבב ביזנס עם פלזר,
והוא בחר לו לאשה את מאירה הודנדר
( ,)24 בתו הצעירה והבלתי־ידועה של בעל
בית־חרושת לשימורי־מזון, שהיתה גם מזכירתו•
הוא לא עשה לד, שום יחסי־ציבור.
הוא לא שלח לה שום פרחים ליום הולדת,
ולכן הוא חושב שחיי־הנשואין שלהם, שיתקיימו
לאחר החתונה שתיערך באולם
ויצ״ו, יהיו נקיים וטהורים.

בערבים עם שמלות עד הריצפה, שכותבים
עליה בעיתונים, שמרכלים עליה כל מיני
רכילויות. אבל בעיקר לא מוצא חן בעיניהם
שהיא נוסעת אחורנית.
כי כל האנשים הגרים ברחוב כ׳׳ט בנובמבר,
שהוא רחוב חד־סיטרי, יכולים להרשות
לעצמם לנסוע קדימה, ולהסתובב בפינה.
ורק היא, הליידי הזאת, נוסעת לה

ו ! ב ו, ד וזוויו
כשרואים את המראיין שמואל שי ברחוב,
לא מבינים מד, הערך של הבן־אדם
הזה. חושבים: סתם בחור נחמד, עם ראש,
ידיים, רגליים, שיניים ופיאה נוכרית, לא

האם נכון ש...ז
• מהנדס ב״מע״ץ״ ,שגילה לאחר
מעקב ממושך כי אשתו מנהלת אהבים
עם הבוס במיפעל בו עבדה, החליט לשכוח
את גילוייו ולהניח לאשתו, אחרי
שקיבל מבעל אותו מיפעל מכונת״הקרנה
ושעון־יד עבור בנון
• אשתו היפה של בעל מיפעל־ביגוד
צעיר ומצליח, רוקמת לאחרונה יחסים
ידידותיים והדוקים מאוד עם רופא אף-
אוזן־גרוו, מבלי שתהיה חולה באחד מאיברים
אלה ז

שמואל שי, אשתו ומוצגים

לכל אורך הרחוב אחורנית, עד שהיא מגיעה
לסיבוב, ושם היא מסתובבת.
היא מ שגעת את כל הרחוב. אילו היתה
נוסעת קדי מה, לאט־לאט, ומס תו בב ת בפינה,
כמו כולם, אפשר היה להסתכל עליה קצת,
מה מרפ סו ת, וככה היא נעלמת ב מהירות.
זה כל־כך מרגיז. היא יכולה לדרוס גם
חתול בדרך, או מ שהו.
לכן ק שרו כל ה שכנים קשר. פנו למש טרה,
ביק שו להעמיד שוטר בפינ ת הרחוב,
ובפעם הבאה, כ שמלכה רוזנ ש טיין תקח
רברס, היא תיפול ישר לידיו של ה שוטר,
שיעשה לה רפורט, לקול צהלתם של שכניה
הקנאייס.

ר, בו -ןזד 0
יודעים כמה שהבגד עושה את הבן־אדם
אצלו.
במשך שנים לא ידעה חנות הבגדים שנייד-
מן אי, לעשות פירסומת למוצריה. הם כתבו
בעיתונים, בשיקופיות, בפירסומות, עד
שהם גילו את שמואל שי, ומצאו שהוא
יותר טוב משיקופית. הרבה יותר טוב.
נתנו לו ז׳קט, חולצות, מכנסיים, והוא
החל מסתובב ברחובות תל־אביב .״איזו
חילצה יפה אתה לובש,״ אומר לו מישהו,
והוא לוחש לו בסוד :״אתה יודע איפה
קניתי אותה? החולצות הכי יפות בעיר.
אצל שניידמן. תלך ותראה. דברים לא נורמליים
יש שם.״ והאנשים הולכים וקונים.
שמע על זה איווניר, והחליט מייד להשקיע
גם הוא. הוא קרא לשמואל שי, הלביש
אותו, את כולו, מכף רגל ועד ראש, כולל
תחתונים וגרביים, וכך הולך שמואל שי להצגות
בכורה.
״חליפה משגעת,״ אמרו לו, והוא כופף
את ראשו ולחש :״אתם יודעים מאיפה זה?
הבגדים הכי טובים בעיר. איווניר. איכות
לא נורמלית! והתחתונים שלהם, אל תשאלו!
אין דבר כזה בכל העולם.״
ובעוד איחניר ו שנייד מן רבים על גופו,
התפתח ריב גם על ראשו.
קודם כיסה אותו אורי גרוס בפיאות,
והוא נראה בדיוק כמו האחרי מהתמונה
לפני ואחרי. אבל אז בא אליו ז׳ק והתחנן
בפניו שישים את הפיאה שלו על הראש,
ועכשיו הוא נראה כבר כמו אחרי האחרי.
וכך השיג שי שיא עולמי: הוא האדם הראשון
שמשלמים לו נדי שיתלבש ולא כדי
שיתפשט.

במדינה
(המשך מעמוד ) 15

אבל כשעמדו 21 המשפחות הראשונות
להיכנס לדירות שהובנו עבורם הסתבר להם
כי הוטעו.
דרשו מהם אלף ומאתיים ל״י במזומן 12 ,
אלף ל״י בהלוואה ממשלתית בריבית של
3000 ;70/0ל״י בריבית בנקאית של ״110/
וכן עמלה עבור המענק .״הדירה תעלה 35
אלף ל״י ולא 16 אלף ל״י כפי שהבטיחו
לנו,״ טענו הבדואים .״הנכדים שלנו יצטרכו
לשלם עוד את מחיר הדירה. לא מקובל
אצל הבדואים שמורישים חובות לבנים!״
לא רוצים ז לא צריך! הסתבר גם
שהדגם אינו עונה על צרכיהם .״הדירות הן
אומנם בשביל זוגות צעירים,״ אמרו הבדואים
,״אבל איך בדואי ישאר בדירה
קטנה כזאת עשר שנים כשיהיו לו כבר
עשרה ילדים.״
טענו זקני השבט :״אנחנו מתנגדים בכלל
לכל העניין. נכון שאנחנו מעוניינים בקידום
ילדינו. אבל אנחנו לא רוצים שימחקו את
צורת־החיים הבדואית.״
הבדואים סירבו בינתיים להיכנס לדירות
שנבנו עבורם. כשפנו לנציג משרד־השיכון,
צבי גלוסמן וליוסף גילת, מהמחלקה־ל־במשרד
ראש־ד,ממשלה,
עניינים־ערביים
קיבלו את התשובה :״לא רוצים להיכנס

לגיוו־הזרים

הפועל

*•שחר! הכדורסל בין הפועל תל-
אביב למכבי תל־אביב הסתיים בנצחון
הפועל .70:78 ,אלפי הצופים באיצטדיון
בלומפילד. החלו עוזבים את המגרש. בין
ראשוני העוזבים היד, גם נח קליגר יו״ר
מחלקת הכדורסל של מכבי. בצאתו מהאיצ־טדיון
הוא הוקף על־ידי קבוצת אוהדי הפועל
שהחלה לקרוא לעברו קריאות גנאי:
״קליגר בן זונה״ ״קליגר מלשין מלוכלך.״
קליגר ניסה להסתלק מהצופים שהקיפו
אותו. הוא נכנם למכוניתו של העתונאי
אלכס גלעדי אך קהל אוהדי הפועל לא
הרפה, שבר את המכונית. רק בנס ניצל
קליגר מלינץ׳.
לאוהדי הפועל היו הרבה סיבות לרגוז על
קליגר שעה קודם לכן. כשאלפי צופים עקבו
אחרי השחקנים העולים למגרש נעדר למרבית
ההפתעה השחקן מס׳ אחד של הפועל
ת״א, האמריקאי בארי ליבוביץ, אחד מחמשת
אנשי לגיון־הזרים שאנשי הפועל ייבואו
מארצות־הברית. הסיבה לאי שיתופו של
ליבוביץ במשחק עברה מפה לאוזן בין
הצופים :״נח קליגר הלשין עליו שהוא
מקצועי.״ ״הגיע מיכתב מפיב״א (אירג־ז
הכדורסל הבינלאומי לחובבים) שאסור
לליבוביץ לשחק״.
על אף נצחון קבוצתם
לא היו האוהדים
מוכנים לסלוח
לקליגר על מעשה
הלשנה שעשה כביכול.
כיצד
נודע ל״פי־בא״
דבר שיתופו
של ליבוביץ׳ בליגה
הישראלית? מה
הם החוקים לגבי
שחקנים במצבו? על קליגר שאלות אלו המסעירות
כיום את הכדורסל
הישראלי אין איש יכול להשיב
בדיוק. דבר אחד ברור: ההתחרות בין שתי
ההנהלות הפכה פרועה, כשהתככים, האיומים
והאלימות משחקים בה תפקיד של שחקן־ציר.
כבר בחודש אוגוסט האחרון הגיע להנהלת
מכבי בישראל פירוט הקבוצות המיקצו־עיות
בהן שיחק בארי ליבוביץ. אנשי
מכבי זכרו אז היטב אח הצרות שעשו
להם אנשי הפועל בקשר לשיתופו של הכדורסלן
האמריקאי טאל בדודי במשחקי
מכבי תל־אביב.
הנהלת איגוד הכדורסל, בראשותו של
איש הפועל חיים גלובינסקי, חוקקה אז

לדירות? אין דבר! נציע אותן לתושבי באי־שבע
והם יבואו בהמוניהם.״
משפט רובה
או צל״ש 7
יהודה יקואל ( )31 הורשע השבוע בבית־משפט־השלום
בתל־אביב על החזקת רובה־סער
רוסי ללא רשיון. אבל השופט, דב
לוין, התרשם מסיפורו של הנאשם, קנס
אותו בסכום של 30ל״י בלבד וציווה להחזיר
לו את הרובה לאחר שישיג רשיון
עבורו.
כי יקואל, סגן מילואים של המשטרה־הצבאית,
טען שקנה את הרובה בדם. ב־מלחמת־ששת־הימים
נותק מיחידתו, נקלע
למארב של שני קצינים מצריים. הוא ניהל
עימם קרב והרגם, נטל מהם את הרובה
למזכרת מהקרב שהציל את חייו.
לאחר גזר־הדין פנה יקואל אל קצין
משטרה־צבאית ראשי, אלוף־מישנה ישראל
כרמי, ביקש ממנו, כעצת השופט, רשיין
להחזקת הרובה.
אלוף־מישנה כרמי דחה את הבקשה.
הוא לא הצליח, משום מה, להזכר, כי

תל־אביב

גורס

שיכון חכידואים בתל־שכע
בידואי לא מוריש חו בו ת

מעללי הגבורה עליהם סיפר סגן יקואל ב־בית־המשפט,
הובאו אי־פעם לידיעתו. אילו
היה שומע על־כך, אמר, היה מזכה את
יקואל בצל״ש לא ברובה.

זונה או שוטרת 7
״זונה בת זונה! קחי אותו אליך ותשכבי

בענף י הכדורסל

להתמדצויות

בארץ

איתו בדירה אצלך!״ כך נאמר בכתב־התב1
שהגיש עורך־הדין עמיקם לויתן לבית־נ
פט השלום בתל־אביב, צעקה מזל פילו!
לעבר זיווה בכר, קרובת משפחתה.
תמורת צעקה זו תובעת זיווה בכר (;
פיצויים בסכום של שלושת אלפים ל״י.
כן והמחיר היה זול יותר, לולא ה׳
זיווה בכר סמלת בנפה הדרומית של נ
טרת מחוז תל־אביב.
כפי שטענה זיווה, החלה מזל עוד בל
1964 להפיץ שמועות כאילו הסמלת מקיי
יחסי־מין עם בעלה. היא אף התלוננה
כך בפני מפקדיה של זיווה במשטרה.
בבתב־התביעה מכחישה השוטרת כי
מה יחסים עם בעלה של מזל. אבל בכו
ההגנה, עמדה מזל פילוסוף על שלה:
משטרה לא נקטו נגדה באמצעים כי ב
אמר עליה דברים טובים. לא נכון שהם
היו אף פעם ביחידות. הם בילו בנהו
בבארים ובמסעדות.״
פרקליטי הנשים ניסו להגיע לפשרה.
מזל פילוסוף לא הסכימה :״אני רוצה
פט!״ טענה ,״אחרי מה שעשתה ליק
שלי, אני לא אוותר לה.״

פשעים
מי ט ת הני או פי ס
לאחר שלוש שנות נישואים גילה
ישי 35 בעל מיזנון באילת, כי א
אינגריד ( )27 בוגדת בו. אינגריד, יפד
אוסטרית נוצריה, הגיעה לאילת עם
הכירה את צמח, התגיירה ונישאה לו.
יום אהד, כששכבה במיטתם, שפך
צמח פח בנזין והציתה. השבוע עמד
י טי יפה־התואר בפני בית־המשפט ד,מ

הכדורסלנים האמריקאיים שד הפועל ת״א*
חובבים או מקצועיים?

חוקים שונים בבדי למנוע מברודי להשתתף
כשחקן במכבי. אנשי האיגוד שינו את התקנון,
קבעו ששחקן זר חייב לשהות בפועל
60 יום לפני התחלת הליגה בישראל.
לרוע מזלם התברר שברודי עבר חסימה זו.
לגבי ליבוביץ נפלו אנשי הפועל בפח
אותו ניסו לטמון בזמנו לברודי. ליבוביץ
בא לישראל בתחילה כתייר ולא הביא עמו
מיסמכים שאינו כדורסלן מיקצועי, למרות
שאנשי מכבי הזהירו קודם לכן שליבוביץ
שיחק בקבוצות מיקצועיוח.
בשלב זה שלחו אנשי מכבי מיכתב ל־פיב״א
בו נשאל מזכיר האיגוד ויליאם
ג׳ונס, מה דינו של שחקן ששיחק בליגה
מיקצוענית? ,ג׳ונס השיב עוד באוגוסט
ששחקן כזה אינו יכול לשחק, בליגה לחובבים.
למרות זאת שיתפו אנשי הפועל
את ליבוביץ במשחקי הליגה, יחד עם יתר
שחקני הרכש האמריקאי שלהם.
ג׳ונס קיבל במכסיקו אינפורמציה על
הנעשה בכדורסל הישראלי מנח קליגר.
בנוסף לכך ראה ג׳ונס ברשימת עשרת
השחקנים היהודים המיקצועים, שהצטינו
בליגה האמריקאית, את שמו של ליבוביץ.
ולכן התריע מייד על שיתופו של שחקן
זה, בליגה הישראלית. העובדה שהמיכתב
הגיע יומיים לפני הדרבי היתה מקרית.

כמו פנופיות מאפיח
^ מעש* אין גם חשיבות רבה לשאלה

משחקים בהפועל ארבעה אמריקאים בתנאים
של כדורסלנים מיקצועיים. הם קיבלו
דירות, הם מקבלים תשלום מימון לימודיהם.
ובקרוב כפי שהובטח להם, יקבלו
מכוניות. השאלה העיקרית היא, האם קבוצת
הפועל ח״א היא חובבנית או מיקצועית?
בינתיים התפתחה המריבה בין הנהלות
שתי הקבוצות. במרכז הפועל גובשה החלטה
לפיה לא יוכלו המכבים לשחק במגרש
בלומפילד או במגרש הפועל חולון במשחקי
גביע אירופה במידה ולא יסלקו את
קליגר מתפקידיו. מאחר ואיצטדיון יד־אליחו
נמצא עתה בתהליך שיפוץ, לא יהיה למכבי
ת״א איפה לשחק במשחקיה הבינלאומיים.
אבל קליגר ניצול מחנה״ריכוז, מתכיון
להחזיר מלחמה. הוא ינסה להוכיח במסמכים
שארבעת האמריקאים של הפועל מקבלים
תנאים ההופכים אותם כדורסלנים
מיקצועיים. יש בידיו מיכתבים של הכדורסלן
אלאן צוקרמן, שהוחתם בזמנו על־ידי הפועל
תל־אביב, בו מציע לו נציג חטיבת
הכדורסל של הפועל, שמעון גיבורי, תנאים
של כדורסלן מיקצועי בישראל אם יאות
לשחק בקבוצה.
הסיכסוכים בין הנהלות שתי קבוצות
הייצוג של הכדורסל הישראלי, שהחלו בפרשת
ברודי הגיעו השבוע לשיאים חדשים,
המזכירים יותר תחרות בין כנופיות המא פיה
מאשר, ספורט של חובבים.
* מי מין ל שמאל: לארי זאלוט, בארי לי״
בוב־ץ, איבן לי שנסקי ומר?) מורנ שטיין.

/מי שלח מיכתב ומי הלשין. כיום
וייידזמי

נאשם ישי ופרקליט מרינס׳
״אני אוהב אותה!״

בבאר־שבע כשהוא נאשם ברצח א ינ
צמח הודה כי שפך את הבנזין והציתו.
רק טען שלא התכוון לשרוף את אשתו
את המיטה עליה שכבה — מיטת הנין
בה שכבה בהעדרו עם גברים אחרים.
״איך יכולתי לרצות לרצוח אותה?״)
ייפח צמח ,״הרי אהבתי אותה. אני
אוהב אותה!״
עיפרון מתחת לאף. התובע, פו
המחוז יעקב קרוסהר, העמיד את צמ
(המשך בעמו׳

קולנוע סרטים דופי באופי החטא

הקט ! (ירון, תל־אביב; צרפת)

בהתחלה היא זונה. והוא פוגש אותה בבית־קפה,
ליד משהו שנראה כמו לקוח. אבל
כשהלקוח חושד שמישהו גנב לו את הארנק
שלו, היא לוקחת אותו והם מסתלקים
מהמקום.
כשהיא עולה על מכונית־ספורט מקסימה,
הוא מבין שהיא לא מה שהוא חשב. וכשהיא
מזמינה אותו לדירת־גג מפוארת שלה,
הוא מאמין לה שאכן, היא דוגמנית־צילום
מצליחה.
אבל כשהיא נכנסת לחדר הסמוך, ומוסרת
את הארנק השמן והגנוב לייצור קשוח
;רוברט חוסיו) המחכה לזה, מבינים שהיא
לא דוגמנית ולא זונה. היא גנבת.
בכל זאת היא מתאהבת בבחור, שהוא
נלם־רחוב במיקצועו. הוא מחליט לפתוח
זיתה סטודיו. לצלם אותה, היא הרי דוג-
ונית־צילום, הם יעבדו יחד. הם יתחתנו.
;יא נתפסת להתלהבות שלו. היא תפסיק
לגנוב. היא תנתק את הקשרים הישנים.
אבל מה שמעניין זה לא הקשרים ד,היווניים,
שאינם רוצים להינתק ממנה, אלא

המגפיים נועדו לא וס לחתולים ־־ אלא גם

נשיות, עד שלא תינתן לה הנדוניה שלה,
כי מה זה אשר, ללא נדוניה? וכל זה עובר
לה רק כשבעלה לוקח אותה על הכתפיים,
ונותן לה כמה מכות טובות בישבן, לעיני
כל אנשי הכפר הצוהלים שנאספו לחזות
במחזה. הודי אמיתי. הומור אמיתי. שחקני-
מישנה גדולים. אמיתיים. ג׳ון וזין ומורין
אוד,רה, כשעוד היו צעירים ואמיתיים.

מכו ת ושעשועים
שוברים את הכל

(תמר,

תל־אביב;

צרפת) אדי קונסטנטין מעיף חבטה עצומה,
המסתיימת מתחת לביטנו של ג׳וני הולידיי.
ג׳וני הולידיי דוחף בעיטת אגרוף יבשה לאדי
קונסטנטין, אדי מעיף לו בשיניים,
וג׳וני נותן לו אחורית מפוספסת עם קצה
הנעל. כך נערכת פגישת־ד,היכרות ביניהם.
הם מוכרחים להכיר האחד את השני,
משום שיש להם אוייב משותף. הפושע שובר
הברזלים, בעל הדיסקוטק ממול. אז הם
הולכים אליו והוא נותן מכת קראטה לאדי
קונסטנטין, ושובר את הקיר שעמד מאחוריו.
הוא מוציא לג׳וני ד,ולידיי את כל הדם
מהאף, וזה נוסף על עוונותיו הקודמים: לאחד
הוא חייב המון כסף, ולשני הוא שבר
כמה פעמים את הדיסקוטק.
השניים יוצאים לנקום. אסור לשים לב
לסיפור ולדיאלוגים. הם מטושטשים עד כדי

מעונן חלקית

הדוגמנית חנ ה אשל מדגימה זוג מגפיים ה מו ת א מיס לשימי
לתה. המגפיים; ה ע טויי ם מעור בעל שני גוונים — חו ם
ולבן — הם מתוצרת איטליה, משל חנות־הנעליים שבח, שברחוב דיזנגוף בתל־אביב.

דני קארל רז־׳אק פארן כ״החמא הקטן״
אפתעה על הגג

אופי שאינו רוצה לעזוב אותה. היא חיה
יים חדשים, מבלי להיפטר מהרגלים קטם,
ישנים. היא משקרת קצת פה, קצת
ם, עד שכל חייה הופכים שקר אחד גדול,
אי־אפשר להיפטר ממנו.
היא משכנעת. מתקשרים אליה. אוהבים
־תה, ואת הצלם הצעיר שהתאהב בה,
1ת השחקנים (דני קארל וז׳ק פרן) חמימים
אותם.

(אירלאנד
האדםהשקט (גורדון, תל־אביב; אר־ת־הברית)
בדי חו ת:
עשיר הכפר העומד ל ה תח תן :״כל אדם

ן וק לאשה. אפילו אתה, אדוני הכומר,
ת הרבה שנים עם האמא שלך.״
הנו תר :״אז למה אתה מצפה ממני?״

קרב בין טורנטון לדונהיי. מכות רצח.
י הכפר עומד מסביב ומהמר, מי על
׳רנטון ומי על דונהיי. שוטר־המקום מצלי
למשטרת המחוז .״יש מהומה בכפר,״
!א אומר למפקד ,״טורנטון כימעט הורג
ן דונהיי.״
1המפקח :״תרוץ מהר למקום, אבל מהר,
,שים חמש לירות בשמי על טורנטון.״

צוחקים עד דמעות, ונהנים בלי גבולות,
־,הווי התמים בכפר אירי קטן. כמו בכל
רטי ג׳ון פורר, יש כאן אהבה רבה ל־רח־החיים
הפשוט. האירי שעשה כסף ב־
;ריקה, והוא חוזר לכפרו, צריך לחזר
ורי הנערה האירית לפי כל הכללים, ב־זגחת
הרכב. וכשהוא נושא אותה לאשה,
א לא מסכימה למלא את חובותיה ה־

זוועה. לעומת זה המכות מלאות אינטליגנציה,
וכן גם התעלולים שמבצעת חבורת
הביטניקים של ג׳וני הולידיי, כשהיא יוצאת
עם אופנועים שחורים לגנוב בקבוקי שמפניה
מד,דיסקוטק השכן, וכשהיא שוברת
שם את כל הרהיטים בעזרת גברת שמנה
ובעלה הקנאי.
לכל זה נוסף עוד שוד מצחיק של כתר
מלא זהב ויהלומים, וריב גדול בין כל הדיסקוטקים
על אותו כתר, המוחבא באחת
ממכוניות־המתים השחורות, הדומות אחת
לשנייה כמו שתי מכוניות מתים. כאמור:
מכות ושעשועים, זה מה שהעם רוצה. וזה
מה שיש בסרט הזה.
ישראל מזון לכלבי ס
הסרט על מכון
לקולנוע פאריס,
פרסונה מתענה

למבקרים לא הראו את
וייצמן, אבל הקהל שהולך
לסירטו של אינגמר ברגמן
בעזרתו ערב ערב.
לכאורה זה צריך היה להיות סרט המראה
לקהל מהו מכון וייצמן.
בעצם רואים שם אנשים עם מבחנות,
וקריינות חסרת־טעם מלווה את התמונות
בנאום־פירסומת תפל, בנוסח הפירסומת ל־מזון־כלבים
בטלוויזיה האמריקאית :״תן לכלב
שלך את האוכל שלנו, והוא יהיה
בריא יותר. עליז יותר.״
ויש גם מוסר־השכל. הילדים שיוצאים
בסוף הסרט מהמבחנות, או אולי ממקום
אחה וממלאים את הבד בשירת העתיד,
ובניין הארץ.
להצמיד סרט כזה ליצירה קולנועית כמו
פרסונה, צריך באמת מחסור מיוחד בחוש־מידה.

מגו
לכל גו

כשקר בידיים — אפשר לחמם גס או תן בעזרת מגפיים.

המגפיים שעל רגליה של חנ ה הס משל החנות מונאקו.

המגפיים על ידיה, ה מקו שטי ם באבז ם, הם משל חנו ת, חביב׳ .שתי ה חנויו ת בפסאג׳ דיזנגוף.

לחתולות־ המין, דהן מצפה החוור גן
מאביץ ו־לבוש טהור-
יהפכו עתה המגפיים
לקישוט ואשוונמעדח
ברחבי העולם ובארץ

מחזיקה חנה בצמד מיטריו ת
118 1ןןן
כאביזר חורפי חיוני בנוסף
81074 /
למגפיים ולפרווה. המגפיים — מייבוא
איטלקי — הם משל החנו ת נעלי חביב.

גשם, גשם בוא !

כשהיא מצויירת בזוג מגפיים שחורים וארוכים
העולים עד לירכיים, מרגי שה חנ ה אשל את
עצמה מחוסנת אפילו נגל המבול עצמו. המגפיים הם של חנות סורפרייז ברחוב דיזנגוף
בתל־אביב. מחירם — 80 לירות. המיטרייה הפירחונית ו הציבעוני ת, משל החנות גבירץ.

?1 *1מכסה חנה את ראשה
| | במיטרייה ציבעוני ת דמו־

יית פגודה, שהיא המילה האחרונה ב אופנ ת
המיטרינת השנה. המימרייה מחנו ת יבירץ.

נעליים, בעברית, הן ממין נקבה. המגפיים, לעומת זאת, רום ממין זכר, אולי מפני
שפעם היו המגפיים אביזר לבוש גברי. היום הם הפכו לסמל נשי בחורף, כמו המיני
בקייץ. ואם בשנה שעברה היה המיבחר מצומצם ומחירם של המגפיים היה כפול
ממחיר זוג נעליים — הציפו עתה המגפיים את חנויות־הנעליים של ישראל, כשמחי־רם
שווה למחיר זוג נעליים מעולות. מרבית המגפיים מיובאים מחו״ל, מאיטליה
בעיקר. אולם גם סנדלרי ישראל החלו לייצר אופנת־מגפיים מקורית. עד כמה
המגפיים הם מיניים ונשיים, ניתן להיווכח מסידרת תמונות זו, בה מדגימה חנה
אשל, מיבחר מן המגפיים המצויים כיום בשוק. ישנה רק סכנה אחת ממגיפת
המגפיים — עכשיו עוד יתחילו לנעול אותם גם בימות הקייץ החמים. אם זה
כל־כך סקסי — מדוע לא להצמיד זוג מגפיים גם לביקיני הקצרצר על חוף־הים ז

הציף החורף את חנויות־וזנע־ליים
של תל־אביב. צעירה בעלת
אמצעים יכולה עתה להתאים לעצמה מגפיים לכל הזרנונות ולכל תלבו שת.

מבול של מגפיים

קשת של צבעים
שנועלת המגפיים
חנה ב ת מונ ה זו הם
צהובים, עם קישוטים. הם מ ה חנו ת מונאקו בפסאג׳ דיזנגוף.

במדינה
(המשך מעמוד ) 19

כנם ארצי של פעילים ומסבירים
יתקיים ביום ה 28.11.68 בשעה 8.30 בערב
באולם בני־ברית, רח׳ קפלן, תל־אביב
על ה נ ושא :

לקראת המערכה :

בחירות 1969
׳!#ח. אור׳ אבנרי
תא הסטודנטים של העולם הזה — כוח חדש
האוניברסיטה העברית, ירושלים

כנ סחבריםואוהדים
לקראת חידוש הפעולה בשנה זו
יתקיים באולם בר־אתון, ביום ג׳ 10.12.68 ,בשעה 8.30
בהשתתפות אורי אכנרי ואמנון זכרוני

אם אתה מרגיש כצורף לפעול -בוא לכנס זה!

חקירת שתי וערב רצחנית, כשהוא מנענע
את עפרונו מתחת לאפו של הנאשם. אולם
צמח עמד על שלו: כשהצית את המיטה, לא
ידע שא פתו שוכבת בה. הוא טען כי שפך
את הבנזין לכיוון החלון, כשנוכח שאינגריד
שוכבת במיטה•, .אין שם בכלל חלון,״ טען
קרוסהר, בהסתמכו על צילומי המשטרה.
על מנת לראית אם יש במקום חלון או
אין, שיכנע פרקליטו של צמח, עורך־הדין
אריה מרינסקי, את בית־המשפט לצאת השביע
לאילת, לראות את מקום הפשע או
האסון.
בינתיים זכו מרינסקי וצמח בניצחון־יוק־רה
קטן על התובע. בית־המשפט פסק החלטי׳
חסרת־תקדים בבתי־המשפט בארץ, נוכח
חקירתו של התובע. הוא ציווה עליו לא
לעזוב את דוכנו בשעת חקירת הנאשם.

עדות לפני ה מוו ת
בחצות הלילה התעוררה פרידה אלג׳ב־דייה
כשהיא אחוזה להבות. שכנים ראי
אותה רצה מתוך ביתה, הסמור לים ביפי,
כשהיא ערומה וחרוכה. לפני שנפטרה ביי
6 0ימי סבל, הספיקה פרידה למסור
לחוקרי־המשטרה שתי עדויות סותרות. באיי
מהן טענה כי האיש שהצית אותה
היה מוסר תכטיר, דייג יפואי שהיה פעם
ארוסה, ושבעלה היה חייב לו 4000ל״י.
בעדותה השנייה, יומיים אחר־כך, האשימה
פרידה בהצתה את בעלה, הדייג היפואי
דרוזיש דאלק (.)29
ג ם עיוו ר ׳$דרוויש דאלק הועמד לדין,
נאשם בהריגת אשתו, בפני בית־דין של
שלושה שופטים מחוזיים. שעה שהוקראו
עדויות אשתו פרץ בבכי. אבל אי־אפשר
היה לדובבו. כי ׳ דרוויש הוא חרש־אילם,

חיילת אבוטבול
״בכי תי

שונה. הפרידה היתר, נורא קשה, הוא לקח
לי את כל התמונות.״
לרותי אבוטבול מחדרה, המשרתת כפקידה
בדרגת רב״ט, לא היה איכפת אם
כל השרות היה עובר עליה כמארחת־נכים.
הקבוצה שלה עוד לא עזבה את הארץ.
אבל היא יודעת :״הפרידה תהיה קשה. אני
אזיל הרבה דמעות. אני מכירה את עצמי.
היום ליוותי את השבדים ובכיתי בל־כך.
כשהודיעו לי תחילה על התפקיד עיקמתי
את הפרצוף. אבל אחרי שעתיים כבר השתגעתי
משמחה.״

סטודנטים
במה פו לי טי ת
אם הסטודנטים הישראליים אינם עושים
מהפכות ומסתפקים לכל היותר בהפגנות
שקטות פעם או פעמיים בשנה, הסיבה לכך
היא שלא מדכאים אותם. יש להם חופ כדיבור
ובמה פוליטית להתבטא בה.

מדווח כתב ״העודם הזה״ ,שערך
סיור ב ב מי ־ ד,שימוש של ה*
אוגיברסיטה העברית כירושלים :

הפרופסורים של האוניברסיטה היו צריכים
להעניק את ציוניהם לתלמידים על סמך
היצירות שהם כותבים על דלתות בתי־השימוש.
הצרה היא שאין שם חתימות.
סטודנט! ברגע זה אתה אחד האנשים ה־בודדים
באוניברסי ט ה, היודע מה הוא עו שה!

נאשם דאלק ונרצחת אלג׳כריה
האילם פרץ בבכי

מלד סווווו

והיה צורך להביא מומחה מיוחד לשפת ה־חרשים־אילמים
כדי להבין את דבריו.
״ישנתי לצד אשתי,״ סיפר .״לפתע עלו
להבות. ניסיתי לעזור לה, אך האש אחזה
גם בי.״
השופטים נוכחו כי דרוויש הוא חרש-
אילם. אך האם גם היה עיוור באותו לילה
ולא ראה מי הצית את אשתו? על־כך
יצטרכו השופטים להחליט כשיסתיים המשפט.

דרכי־חיים
נכות
בלב
סקר שנערך בין משתתפי אולימפיאדת־הנכים,
שנערכה בישראל והסתיימה השבוע,
הראה כי לפחות רבע מהם הביעו את רצונם
המפורש לחזור לישראל. חלקם אפילו
הודיעו כי הם חושבים להתגייר ולבנות
את חייהם בארץ.
הסיבה לכך היא פשוטה. מארחותיהם של
הספורטאים־הנכים שבאו להתארח בארץ היו
חיילות צה״ל. ועד כמה שמפליא הדבר,
הקשרים החמים שנוצרו בין הנכים לחיילות
אינם חד־סיטריים. כשעזבו משלחות הנכים
השבוע, הן השאירו כאן מספר רב של
נכות־בלב.
סיפרה החיילת יהודית עזרא מיפו, המשרתת
באחד המחנות בפיקוד־המרכז:
״הייתי מארחת של המשלחת השבדית. היה
לי סיפוק לא רגיל מהעבודה איתם. היו
כאלה שנקשרתי אליהם בלב־ונפש. לקחנו
אותם לטיולים, סחבנו עגלות, היה נהדר!
במיוחד נקשרתי לבחור אחד, משותק ברגליו
מגיל ,6אבל מסוגל להלך. הוא
הבטיח לי שיחזור בשבילי. הוא תכניתן במחשבים
אלקטרוניים וכבר ברר את אפשרויות
העבודה בשבילו בארץ.״
״השתגעתי משמחה:״ ליהודית
אומנם יש חבר קבוע בריא, אבל היא אומרת
:״בנכה מצאתי משהו אחר, משהו

כתוב על אחת הדלתות. מתחתיה רשם סטודנט
אחר: אני הומו! סטודנט צרפתי השיב
לו בצרפתית: על טעם וריח אין להתווכח!
גם הווייאט־קונג. במקום יש גם ביקורת
על היצירות. חברה! זה גועל־נפ ש!
זה יותר גרוע מהתחנה המרכזית! כתב
אחד, אך חברו מערער על תפיסתו: כל הכבוד
לסטודנטים! במקום לעסוק בפוליטיק ה
הם עוסקים בבעיות־מין.

אבל בבתי־שימוש אחרים י כ דווקא ויכוחים
פוליטיים. יחי המרכסיזם! רשם אחד.
הלוואי ואתה תחיה תחת שלטון מרכסימטי!

הוסיף שני. סטודנט שנה ג׳ איחל לשניהם:
בילוי נעים בסיביר.
יש גם ויכוחים עם ערבים. תחי פלסטין!
רשם סטודנט ערבי. מישהו הוסיף: העב״
רית! על זה באה תגובה: חבל שהיטלר לא
גמר איתכם!
שובו לגבולכס! רשם סטודנט ערבי אחר,
אך סטודנט עברי הו סי ף: אתה מתכוון עד
לדמשק!

אבל כנראה שבאוניברסיטה בירושלים
לומדים גם סטודנטים מווייט־נאם. אחרת
איך אפשר להבין את הסיסמה שצויירה על
דלת אחד מבתי־ד,שימוש: יחי הוייאט־קונג!

רפואה
אב רי ם כבק ש תך
״שדיים, גבירתי? לארוז או שהגברת
מרכיבה אותם כאן? לקופה בבקשה׳ 700
ל״י.״ אין זו בדיוק הדרך בה מתנהלת הרפואה
הפלסטית, אך המציאות אינה רחוקה.
באמצעות חומר פלסטי הקרוי סיליקון,
ניתן להוסיף אברים, לתקן פגמים, ולאחרונה
גם למנוע אימפוטנטיות, וכל זאת בזמן
קצר ובמחיר זול יחסית.
ה סילי קון עשוי מתירכובת כימית הקיימת
בצורת נוזל ובצורה מוצקת, וגם זו בכמה
דרגות קשיות.
כדי לד,זקיף חזה נפול, או ליצור שדיים
לנשים שטוחות לחלוטין, מבצעים ניתוח
פשוט בו פותחים את השד בקפל התחתון
שלו, ומכניסים לתוכו את ה סילי קון, הדומה
לגילי.
לאחר כשבוע עד עשרה ימים, ייראו ר,שנו,משך
בעמוד )24

העולם הזה 1629

אנשים
איו
או מ רי ם א בן?
לסטודנטים המתקשים בשפה האנגלית
היתד, השבוע נחמה פורתא. היה זה בעת
הופעתו של דויד כן־גוריון בפני סטודנטים
מחו״ל בירושלים. הוא דיבר אנגלית
והשווה את המאבק בין היהודים לערבים למאבק
בין דויד וגוליית. הוא רצה לספר לסטודנטים
כיצד ידה דויד אבן בראש גוליית,
אלא שהמילה אבן באנגלית נשמטה מזב־רונו,
אולי בגלל יחסו לאכא אכן. לעזרת
ביג׳י נחלץ דיקן הסטודנטים, יחזקאל
כהן, שד,ינחה את הפגישה הדיינים לא
מפסיקים לעשות צרות לפינחס ספיר,
מזכיר מע״י. בעת הופעתו בפני הסטודנטים
של מע״י בבירה, התייצב מול ספיר סטודנט
בשם מנחם דיין. הוא הכריז מייד על כוונתו
לתקוף את מדיניות ספיר :״אני מתכוון

דוגמניות בית ג׳יבאנצ׳י כ״היכל התרבות״
אחרי קללת פאוסט

מסמר שיער
וידל ששון, ספר הצמרת האנגלי,
זכה השבוע במקום ראשון בתחרות ה

בעלת השם המפוצץ מדרגות אל־על,
אשר עוצבה בידי סלון אלי, מרמת-

ואילו הפרם השלישי הוענק לתלתלים
הבלונדיים ג׳וזפין שעיצבה הספרית

תסרוקות על התואר מלכת קול ס טון שנערכה
ב תל־אביב.
זאת אומרת, לא בדיוק וידל ששון
הוא שזכה, אלא גילגול של רעיון שלו.
כמלכת קול ס טון הוכתרה התסרוקת אבני
החומה, שעוצבה בידי הספרית עליזה
בביוף מסלון דויד וליזה. עליזה מודה
שאת הרעיון לתסרוקת המקורית
היא שאבה מתצלום של תסרוקת דומה
של וידל ששון, אצלו למדו היא ובעלה
דויד בעת שהותם באנגליה.
במקום השני בתחרות זכתה התסרו
אהובה
מסלון אהובה ברמת־גן.
התחרות על התואר מלכת קול ס טון
אשר נערכה על־ידי חברת חלה הגרמנית,
בחסותו של מועדון הספר המעולה
בתל־אביב, נועדה לתסרוקות ולא
לדוגמניות.
לכן בחרו רוב הספרים לקוחות שלהם
על־מנת שידגמנו את התסרוקות. הספר
יוסי מסלון היכל־יופי היה היחידי שהשתמש
בדוגמנית ידועה, מימי מר״
גולים, כדי להדגים על שערותיה את
תסרוקתו שמש, שלא זכתה בשום פרם.

ידידות אשכול ויגלום
איזו שמלה?

להקשות עליך את החיים!״ אך כדי לא להבהיל
את ספיר, הרגיעו :״אני בטוח שכמו
שהתגברת על דיין א׳ ,תתגבר גם על דיין ב׳!״
• בפינקם הסודי של הבולשת הבריטית,
שהתגלגל לא מכבר למכון ז׳בוטינסקי בתל־אביב,
היו פרטים אישיים רבים על מנהיגי
המחתרות. בין השאר נאמר שם כי למפקד
הלח״י נתן ילין־מור, חסרות שתי שיניים
קדמיות. ואילו לגבי הד״ר ישראל שייב
ציינו הבריטים כי הוא נוהג ללבוש באופן
קבוע — מחוך # ,אשת ראש־הממשלה,
מרים אשכול העניקה השבוע את חסותה
לתצוגת האופנה של יוכרט דה*
ג׳יבאנצ׳י, שנערכה בהיכל התרבות וש־הכנסותיו
הוקדשו לויצ״ו ולתזמורת הפילהרמונית.
כל אחד מהדגמים שהוצגו מחירו
בין אלף דולאר לשמונת אלפים דולאר.
אבל מרים אשכול, שלבשה בעצמה שמלת־ערב
הדורה, התפעלה יותר מתלבושתה של
נשיאת ויצ״ו, אורה יגלום. היא לא יכלה
אפילו להסתיר את התפעלותה מעיני הצלמים.
אגב, התזמורת ניגנה בערב זה,
לפני התצוגה, תוכנית מיוחדת שהורכבה
מיצירות בעלות שמות מתאימים: לן ללת
פאוסט של ברליוז, הכובע בעל שלו שת הקצוות
לדה־פאליה.
איד בוכי ם

בסרט?

הציירת ובעלת־הגלריה עמליה ארבל
יצאה השבוע למסע של חצי שנה לארצות־הברית
כשהיא נוטלת עימה 200 יצירות
של ציירים ישראליים. מטרת נסיעתה: עריכת
תערוכות ישראליות בארצות־הברית בז
מטרה להחדיר אמנות ישראלית לכל בית יהודי
באמריקה • .טריק פירסומי יזם הפירסומאי
שמואל גכיש. לרגל הצגת הסרט הצלע
השלישית בקולנוע גת בתל־אביב, הציב
העולם הזה 1629

הדריך קבוצה של נערות המתכוונות להציג
השבוע את מועמדותן לתואר ״נערת הגו־גו
של השנה״ ,במיסגרת פסטיבל הקצב שייערך
ביום החמישי בסינרמה. מובן שלכל אחת
מן המועמדות סיגנון ריקוד אישי, וקשה
ללמדן לרקוד בזמן כה קצר. אבל שמעון
הצליח לפחות להקנות להן טריקים של רקדנים
מיקצועיים, שאינם ידועים לחובבים.
• הזמרת ־טולה חן היתר, בטוחה שנכונה
לה קאריירה בינלאומית. היה זה כשאישר,עסקים
האמריקאי הוארד איי זנר
הגיע לארץ. אייזנר שכר משרד במלון היל־טון,
החל להסתובב בחוגי הבוהימה כשהוא
מספר שזכה בירושה של 12 מיליון
דולר, אותה הוא רוצה להקדיש להפיכת
אמנים ישראליים לכוכבי בידור בינלאומיים.
הוא ניסה להחתים על חוזים אמנים כמו
אבי טולידאנו, קו בי רטט, הזמרת
אלכסנדרה ואחרים. הוא הבטיח להם
לקחתם לארצות־הברית, לשלם את דמי־הטיסה,
משכורת של 2500 דולר בחודש, ולימודים
להשתמלות. על חשבונו, כמובן.
אולם סיפוריו של המיליונר אייזנר נראו
חשודים ואמרגנה של שולה, איתן גפני,
ביקש משגרירות ישראל בארצות־הברית
פרטים על האיש. לפני שהגיעה התשובה,
נעצר אייזנר בחיפה כשהוא מנסה לעזוב
את הארץ באונייה, אחרי שלא פרע את חשל
בונותיו בבתי־המלון בהם שהה בארץ•! .
הצליח יותר הזמר ארים סאן, שהגיע ללונדון,
הופיע בפני אנשי הטלביזיה הבריטית,
שהחתימו אותו מייד על סידרת סרטי
טלביזיה. י • מסיבת יום־הולדת יוצאת־דופן
נערכה השבוע במועדון מיני־מאנדיס בתל־אביב.
היתד, זו מסיבה לכל אנשי הבוהימה
שנולדו במזל עקרב. אירגנה את המסיבה
אשת יחסי־ו־,ציבור מירי בך יוסף, שנולדה
אף היא במזל זה. כל בני מזל עקרב שלחו
ברכה לבן אותו מזל שלא השתתף במסיבה:
ראש־ד,ממשלה לוי אשכול # .באותה
מסיבה הופיע גם האסטרולוג פרופסור
בלאק. הוא ניבא לשורה שלמה של שחקנים
את עתידם. בין השאר ניבא לשחקן
מרדכי (״פופיק״) ארנון, שיחלה ברבמ־טיזם
בעוד מספר שנים• לשחקנית כרכה
נאמן ניבא בלאק הצלחה מסחררת בקא־ריירה
שלה.

גביש בפתח האולם מיתקן עם ממחטות נייר
ומעליו הכתובת :״הסרט הזה נותן לאשר,
בכייה טובה — דיילי ניוז. אם שכחת להביא
ממחטה — קחי ממחטת־נייר לילי מקופסא
זו.״ י • שעה שהמשתתפים באולימפיאדת
הנכים ניסו להגיע להישגים ספורט־איים
טובים יותר, עסק מנהל האולימפיאדה,
יוסן ש עובד, בשיפור תנאי המגורים
של האורחים. הוא היה כל כך עסוק, שהופתע
כאשר ידידיו איחלו לו ״מזל טוב״ .הסתבר
שעובד שכח כי אשתו נמצאת בחודשי
הריונה האחרונים. היא הובהלה לבית־חולים,
ילדה שם את בנו השלישי, מבלי שידע על
כך # .במצב מביך יותר מצא את עצמו
השבוע ראש עיריית כפר־סבא, זאב גלד.
גלר קרא לעובדי העירייה להתנדב ולצאת
לעבודה בישובי עמק בית־שאן, ואף העניק
להם יום חופשה לשם כך. ביום המיועד ליציאה
יצא גלר לבית הוועד־הפועל, שם היו
המתנדבים צריכים להתכנס, גילה כי עובד
העירייה היחיד שמילא אחר קריאתו היה
הוא עצמו.

איך רו ק די ם גי־גי?
עיסוק מיוחד היה השבוע לרקדן שמע ון
לוי. שמעון, שהוא מורה למחול מודרני,

במדינה
(המשך מעמוד )22

דיים המחודשים כטיבעיים, צלקת הניתוח
תיעלם׳ ושום גבר לא יחוש בתוספת המלאכותית.
גם האשד, תגיב בהתאם לתחושותיה
הנורמליות, כי הריקמה הטיבעית ממשיכה
לכסות את השד.
לפני כארבע שנים פיתח רופא קהירי
שיטה לריפוי אימפוטנטים בעזרת הסיליקון.
היום, מבצעים לפי שיטתו ניתוח בו פותחים
את אבר־המין לאורכו, ומכניסים לתוכו
גליל מר,חומר־־,פלסטי.
הצרה היא בכך שאבר־המין יישאר זקוף
תמיד. אבל יש להניח שאלה שעברו את
הניתוח יהיו מוכנים להסתדר עם הבעייד,
הזאת. גם השדיים שהזדקפו בעזרת הס־לי־קון
יישארו כאלה עד יום מותה של האשד,
הנושאת אותן.
כמו מוצר קוסמטי. הסיליקון קיים
כבר כ־ 20 שנה, אולם רק בשנים האחרונות
החלו להשתמש בו בהיקף רב. בין היתר,
מייצרים ממנו חלקי־פנים, ברזי־לב, מוליכי־מזון,
צינורות־שתן ועוד. תכונתו המיוחדת
של החומר היא שהסיליקון הקשיח אינו
נדחה על־ידי הגוף.
״אני משתמש בחומר למעלה מעשר
שנים, ועוד לא ניתקלתי בשום בעיות שיצר״
— אמר מנתח פלסטי תל־אביבי נודע.
אולם יצרני הסיליקון בעולם אינם מעוג־יינים
שהחומר יישאר רק בתחומם של המנתחים
הפלאסטיים. הם רוצים להפכו למוצר
קוסמטי נפוץ, שיפתור לא רק בעיות
רפואיות ופסיכולוגיות, אלא בעיות חזותיות
פעוטות. החודש נפתחה סוכנות של
מפיצי הסיליקון בישראל. הם עומדים לפתוח
במסע יחסי־ציבור כדי להפוך את החומר
למיצרך עממי ומבוקש.
הוא אלוו
היא ציירת
שגנראה
עד ריגול
בירדן

ישראל
בג־ודו

710

ג ן 1לי
ג גי ס *חס

עיתונות
גס ב ארזי ם
נפלה שלהב ת
מתכנן האופנה הפאריסאי, אייב סאן־לורן,
יכנס ללא ספק להיסטוריה של תנועת־ה־עבודה
הישראלית. הוא אולי עוד לא יודע
זאת, אבל הוא עשוי גם לזכות בפרם, על־שם
בבה אידלסון, למשל.
הוא תיכנן טוניקה שחורה עשויה משיפון,
המאפשרת להתלבש ולהשאר עירומה בעת
ובעונה אחת. קשה להאמין שהדגם החדש
שלו יתקבל ע״י ארגון־אמהות־עובדות. אבל
השבוע הוא עשה היסטוריה. תצלום של
הדוגמנית הלובשת אותו פורסם בעתון
הפועלים הישראלי.
דבר־השבוע פירסם השבוע את תמונת־העירום
הראשונה שלו.

עירום ב״דבר השבוע״

תה לחיות בירדן כאזרחית שוות־זכויות.
במרוצת הזמן רכשה עמדה נכבדה, והועסקה
אף על־ידי המודיעין הירדני במסיר-ן
ידיעות ׳על קומוניסטים ואנשי אופוזיציה.
בינתיים החלה שרה לפתח קשרים עם
ישראל, ובחיפוש שנערך יום אחד בביתה
בעיקבות הלשנה, נתגלו מסמכים חבויים
הכתובים עברית. היא נאסרה שוב כחשוד,-,
בריגול, נשפטה ונידונה לשתי שנות מאבי,
בתום המאסר לא שוחררה, ורק בדצמבר
1956 הועברה דרך מעבר מנדלבאוס ל־ישראל,
שם חיכה לה בנה איבן שהאמין
עד אותו יום כי הוא רוסי־נוצרי.

ף די ( רו בוי ט) ס קו רני ק התפרסם
ן** ב־ 1960 בעיקבות שור שביצע יהד עם
ז׳אנט גולדמן, מי שהתפרסמה בזמנו כ־
״נערת הפיתוי.״
גדי התייתם מאימו ביום בו נולד, ב־צרפת,
ב־ , 1940 ואת אביו איבד בגיל . 13
לאחר שנות ילדות שעברו עליו בבתי- אפא יתומים, ובתי איכרים, הניע לפאריס, ובגיל
סהורגיה?

פרי —
16 הצטרף לגרעין ציוני שעלה לארץ, והובא
לקבוץ גברעם. בצבא שירת בנח״ל,
* >8ימעט 1969שנה לאחר הולדת
ובאחת החופשות הסתבך בפרשת השוד, בג־בנר,
של מריה מרוח הקודש, נולד ב־ ^ללו עלול היה ולהיענש במאסרך עולם.
בית־לחם, ילד אחר ללא אב. היה זה בנה
עורך״דינו אז, דן גרנדיר, סיפר עליו
של שרד, עמרם, ציירת תמונות פוליאסטר,
למשפחת ידידים שהסכימה לאמצו. גדת
ודמות ידועה היטב בחוגי הבוהימה התל־שהיה
שנים כה רבות ללא בית־חם, ולא
אביבית. אך שלא כיהושע — ישו, זכה
זכה מעודו לאהבת אם, מצא בגיל 20 את
הרך שנולד בבית־ד,הולים הצרפתי בבית־להם
מה שחסר לו כל שנותיו.
לאחר זמן קצר, לאב אמיתי. גד סקורניק,
בינתיים פיתח את כשרונותיו בספורט,
האב המאושר, העניק לתינוק את שם אביו
ובעיקר בג׳ודו, עד שהפך לאלוף־ישראל
ושם משפחתו, אך במקום לעלוז ולפרסם
במיקצוע זה. גדי ושרה, שני האנשים בעלי
את דבר הולדת בנו השלישי, העדיף לשמור
רקע כר, שונה הפכו לידידים קרובים, החלו
זאת בסוד.
לבלות יחד לטייל ולהצטלם בצוותא.
כי גדי סקורניק 28 אלוף ישראל ב־כשסיפרה
שרה לגדי שהרתה ללדת, הביע
ג׳ודו, נשוי ואב לשני ילדים — אך אשתו
את שמחתו הרבה ולאושרה לא היה גבול.
איננה שרה עמרם. שרה ( )39 הנראית
אבל כשחזרה לתל־אביב נכונה לא הפתעה:
צעירה מגילה, היא ידידתו מאז הכירו איש
״השקעתי את כספי בפרויקט גדול,״ הודיע
את רעותו בקפה נוגה בתל־אכיב, לפני כלה
גדי ,״אשלם לך את השתתפותי באחזקת
חמש שנים. הידידות בין השניים היתר,
הילד כשישתפר מצבי.״
התלכדות של שני אנשים בעלי סיפור חיים
יוצא־דופן ומיוחד במינו.
רק אז נודע לשרה כי גדי הבלונדיני, הגברתן
ויפה־התואר הוא נשוי ואב לשני
בעת כיבוש ירושלים ב־7י 194 נמצאה
ילדים.
שרה, ילידת ירושלים, בשטח הערבי של הבתביעה
למזונות שהגישה לבית־ר,משפטעיר
יחד עם בנה התינוק. בעזרת תעודה
מזוייפת על שם קטרינה אלכסנדרובה,
י,מחוזי בתל־אביב, באמצעות פרקליטה,
התחזתה לרוסיד,־נוצריה, והועברה בחסות
עורך־הדין דב שילנסקי, תבעה שרה מגדי
הצלב־האדום עם ילדה לעיר־־־,עתיקה. שס 300ל״י לחודש כדמי השתתפות בהוצאות
אחזקת הילד .״גדי משתכר כ־ 2500ל״י
חשדו בה הירדנים בריגול, והיא נחבשה
לחודש וחי ברמה גבוהה,״ טענה ,״הוא
בקישלה — הכלא הירושלמי הנודע לשימ־צר״
רק כעבור 6חודשים שוחררה, הורש־בהחלט
יכול לשלם מזונות!״

אמא עמרם
— האהבה האסורה
גוי, שהוא מבעלי מכון גדי לג׳ודו, הנמצא
ברהוב הם בתל־אביב, סירב להגיב
על כל העניין.
אך שרה עמרם הסבירה בתביעתה :״לו
היה הדבר בידי גדי — היה משלם. הוא
נמצא במצב ביש. הוא אינו שולט בכספים
שלו. גם בשביל ללכת לקולנוע הוא צריך
לבקש כסף. האנשים העומדים מאחריו שגרמו
לו את כל זה, אינם רוצים שהוא
ישלם לי.״
עד שתחליט השופטת מינה שמיר, אם
וכמה יצטרך גדי לשלם עבור פרי אהבתו
האסורה, נמצא התינוק במוסד, שם רואה
אותו שרה שלוש פעמים בשבוע. בנה הבכור,
יכול כבר לדאוג לעצמו. כי בגיל
19 נבחר איבן עמרם למר בודים המי,קצועי
לשנת .1968

האופנאי עשה היסטוריה

העולם הזה 1629

אפשר להשיג שדו
(המשך מעמוד ) 13

באומרו: הפלסטינים אינם רוצים בשלום נפרד, אינם מוכנים להינתק מירדן, אינם מוכנים
לפתוח במשא־ומתן רשמי.
והוא הטיח בפני קביעה פסקנית, שהדברים שאמרתי בעניין זה ״פשוט אינם אמת״.

אני מחזיר לו אה המחמאה וקובע: דבריו של שר־הכיטחון כעניין
זה פשוט אינם אמת, והוא יודע כי אינם אמת!
אם אומר השר דיין כי ההנהגה הפלסטינית בכללותה לא הציעה ״לפי שעה״ _ כך ד,וא
אמר — לממשלת־ישראל לעשות שלום כזה — שלום בין מוינה פלסטינית שתקום ובין
מדינת־ישראל — הרי הוא צודק, כמובן.

תוך 7ימי
יהיו שינ״ר לבנות
כפי שלא היו משל
שיניי ם מזו ה מו ת
עיי אבן שן וני קו טין

לאחר הברשה עם טיל אק
במשך > י מי ם

זוהי דוגמה של חצי אמת, שהיא גרועה מאי־אמת.
מנהיג פלסטיני צריך להיות בעל העזה בלתי־רגילה כדי לסכן את ראשו ואת עתידו,
ולתבוע את הקמתה של מדינה פלסטינית תוך פירוק ירדן — בשעה שאין שום סימן לכך
שממשלת־ישראל מוכנה לכך, ולהיפך: כאשר יש סימנים למכביר כי המאבקים בממשלה
הם בין אותם הרוצים להחזיר חלק מן הגדה למלך חוסיין, ובין אותם הרוצים
לספח לישראל את הגדה כולה. במצב זה, מה הטעם להיאחז בכך כי שום הצעה
רשמית לא באה מפי שום הנהגה פלסטינית רשמית?

הפלסטינים מוכנים לשלום לאלתר
אולם אני יודע, והשר דיין יודע אן? יודע, פי במגעים שהתנהלו,
והממשיכים להתנהל, הביעו רוב המנהיגים הפלסטינים החשובים
ביותר את נכונותם המלאה להקים מדינה פלסטינית, תיד ערובות
ביטחוניות מוחלטות לישראל, בתנאי שהדבר יוצע להם על־ידי ממש־לת־ישראל.
יתר על כן, הם מאמינים, ויש להם יסוד להאמין, פי ניתן
להשיג זאת תוף הסכמה מסויימת מקהיר.
בחלקם פורסמו הדברים רשמית. אישים פלסטיניים מרכזיים ביותר הכריזו על נכונות זו
מעל עמודי המהדורה הערבית של העולם הזה, המוקדשת כולה לרעיון זה, ובעיתונים
אחרים. עיתון לונדוני המקורב לשר־הביטחון, הירחון החדש ניו מידל איסט, פירסם מאמר
של אישיות פלסטינית מרכזית, הקוראת בגלוי ובפה מלא להקמת מדינה פלסטינית כזאת.
שרים לשעבר מקרב הפלסטינים הכריזו על כך באוזני העיתונות הישראלית.

לאחר 7י מי ש מו ש ב טיל אק
סידאק אינו סתם פ שהת שיניים:
טילאק הוא
״מליבין שיניים״

בדי להיות בטוח, ערכתי בעצמי, כעזרת הברי, בשבוע זה סקר
מעודכן, ואני מחזיק כידי רשימה של 15 מבין 25 האישים החשובים
ביותר בפלסטין, התומכים ברעיון המדינה הפלסטינית והשלום הפלסטיני.

טילאק
הוא תכשיר מדעי חדש, אשר י
מרחיק את אבן השן הצהובה והמסוכנת
וכתמי טבק חומים. עד עתה לא היו שינייך
לבנות כפי שהיו יכולות להיות. טילאק
יהפוך את צבע שינייך ללבן טהור. אם
ברצונך להיות נאה יום יום, עבור לטיפול
פה ושיניים מודרני, מדעי. ובטוח, עבור
לשמוש בטילאק.
תראה(י) את ההבדל לאחר שמוש בשפופרת
אחת.

מפני שבל החלטה בזאת מחייבת הכרעה עקרונית יסודית: הנבונות
לוותר על בל סיפוח, תמורת שלום וביטחון.

*166131

מלאים המוכיחים כי
קבל העם הפלסטיני
בשטחים המוחזקים.
כזה, מוכיחה שהם

ואפילו לא היה כל זה נכון, אפילו לא היו בידי הממשלה דיווחים
ישנה נכונות זו — גם אז היתד, הממשלה חייבת להכריז מצידה,
והעולם, כי היא מוכנה לפיתרון זה, והיא חייבת לפעול בכיודן זה
והרי עצם העובדה שהסיפוחיססים למיניהם מתנגדים אף לנסיון
משוכנעים, כמוני, שהיה מצליח, אילו נעשה!
מדוע אין הממשלה עושה כך? מדוע היא מכחישה את עצם האפשרות לעשות כך?

מדוע חיכו שרי-החוץ הערביים?

.שפופרת אחת — מספיקה לחודש ימים
סוצר ויהקו נעים ח׳פח

צפרני־ם יפות וחזקות

סוד הידים החטובות :
כה קל: טפלי בצפר־נייך
ובמקום גדילתן
פעמים אחדות בשבוע
ואו כשאת מורידה את
הלכה) ב־נו־נייל. ראי
כיצד שברים וסדקים
נפסקים מיד וכיצד יגדלו
צפורנייך במהי רות
ותהיינה שלמות
וחזקות.
סוד ה נו־נייל: נו־נייל
מכיל חומרי בנין הדרושים
לגדול ולהשלמת
שומן הצפרן, המ גן
עליה מפני חומרי
רחיצה מודרניים או
כל גורם אחר.
סודך: שמרי על צפר-
נייך עם נו־נייל בקביעות,
וצפרניים דקות
ושבירות יהיו ממך והלאה
ובמקומן צפר־ניים
יפות וחזקות
אשר ישוו לידיך מראה
נאה, אלגנטי ו^£7׳
חטוב.

מחזק
צפרגים שבירות
מוצר די ס קו ב ע״ מ חיפה

לכך, כבוד היושב־ראש, אין ממשלת הליכוד הלאומי מוכנה. יהיו הס־בות אשר יהיו —
התאווה לסיפוחים ולהתנחלות בשטחים חדשים, המשך השיגרה הישנה, ההתחרות הפרועה
בין השרים והמירוץ אל כס ראש־ר,ממשלה — אין ממשלה זו מוכנה לשלום בלי סיפוח,
והיא מעדיפה את האלטרנטיבה היחידה שישנה: סיפוח בלי שלום, סיפוח במחיר מלחמת נצח.
אולם אין לממשלה זו אומץ־הלב להודות בכך בגלוי. אין היא רוצה להעמיד את הברירה
הפשוטה בפני הציבור, כי היא חוששת — בצדק גמור — שאם תועמד הברירה הפשוטה
של שלום מול סיפוח, שלום או סיפוח, יעדיף רוב רובו של העם את השלום.

לבן באים חצאי־האמיתות, העלמות־האמת, ולפעמים א?,כזבים
גמורים.
ואי־האמת העיקרית היא: שאין טעם לחשוב על שלום, מפני שאין כל אפשרות מעשית
שמדינות־ערב יסכימו לשלום.

ואני שואל שאלה פשוטה: אם זה נכון, מדוע המתינו שרי־החוץ
הערביים במשך שבועיים לשובו של אבא אבן מירושלים לניו־יורק?
מתי אי־פעם קרה ששר־חוץ מצרי, ושר־חוץ ירדני, ושרי־חוץ ערביים אחרים, ישבו
בניו־יורק והודו בגלוי ובפה מלא כי הם מחכים לבואו של שר־חוץ ישראלי, בניגוד
חותך לרוח החלטות חארטום — ששבקו בכך חיים לכל חי, מבלי שיוכרז על כך.
תחת תשובה ברורה לשאלת שרי־החוץ הערביים — האם מוכנה ישראל לוותר על
סיפוח, תמורת הסדר — חזר אבא אבן עם תשע הנקודות האומללות שלו, תשע נקודות
שאינן אומרות דבר, שהן מלאכת־מחשבת של התחמקות וטישטוש, כפי שהיה נאומו של
ראש־הממשלד, אתמול. אף מילה רצינית אחת על יישוב פליטים; אף מילה רצינית אחת על
גבולות; אף מילה רצינית אחת על קיום העם הפלסטיני.

תוכנית-שלום של 6נקודות
כבוד היושב־ראש, אנחנו מציעים לגולל את אבן־הנגף הזאת מן הדרך, ולהכריז בפומבי
על תוכנית של שש נקודות:

דו דיו בז•
די דינו
ס בון

( )1מדינת־ישראל חותרת לשלום רשמי והסדרי־ביטחץ ממשיים,
ומוכנה לוותר תמורתם על כל סיפוח של שטחים מוחזקים, מלבד
איחוד ירושלים.
( )2מדינת־ישראל מוכנה להגיע להסדר־שלום עם כל אומה ערבית, על 0מך עיקרון זה.

( )3מדינת־ישראל מבירה בזכות האומה הפלסטינית למדינה לאומית
משלה, והיא מובנה לנהל משא־ומתן עם הנהגה פלסטינית לאומית,
כנציגתה של מדינה פלסטינית שתקום כתוצאה ממשא־ומתן זה, תוך
הסדר ביטחוני, כלכלי ומדיני עם ישראל.
( )4ברוח זו מוכנה ממשלת־ישראל להכריז על נכונותה לקיים את החלטת מועצת־הביטחון
מיום ה־ 22 בנובמבר ,1967 בתנאי שזכותה המובטחת של כל מדינה במרחב
לשלום, לריבונות ולגבולות מוכרים ובטוחים, תחול גם על מדינת־ישראל וגם על המדינה
הפלסטינית, אם תקום.
( )5מדינת־ישראל קוראת לכל ממשלות־ערב לפתוח מייד במגעים לפירוז המרחב מנשק
גרעיני, תוך פיקוח הדדי.

( )6ממשלת־ישראל תפרסם תוכנית־שלום מפורטת, אשר תבלול את
מפת השלום.
העולם הזה 1629

להתרגעות ורעננות איו טוב מאמבט
קצף חלומי של ״בת־אורך. אמבט
ריחני מרגיע ומשיב נפש.

...היא וחרא !
תדריך קולנ 1ע

היא מחזיקה על3-ני הים
הוא מחליק על-פנין סבלי טתחוט ג1

א מנו ת
פרסונה (פריז, תל־אביב) ,סרסו
של אינגמר ברגמן, מספר על הצביעות האלימות
והשנאה בחברה של ימינו, בעזרת
שתי נשים וחוף שומם. וזה הכל.

* כצלע השלישית

יש צבעים נהדרים. צילומים מרתיתים. יצי־רות־מופת
מנוגנות על־ידי התזמורת הפילהרמונית
המלכותית בלונדון. מישחק מצויין.
אבל כל זה למען סיפור חסר הפתעות ועניין,
על משולש נצחי שבו הגיבורים(מנצח
מפורסם, פילגש־עיתונאית צעירה ומודרנית:
ואשר, טובה ועשירה) שיגרתיים כמו העלילה.
נחש
מי כא לסעוד הוא סרט
סנטימנטלי מאוד, המספר על משפחה ליברלית,
העומדת בפני הבעייה־לאשר או לא
לאשר את נשואי הבת עם צעיר כושי. סרט
מלא אנשים טובים, הפותרים בעיות טובות
בדרך טובה, עם בימוי נעים ומישחק מצויין
של קתרין הפבורן וספנסר סרייסי.
+אם מגיעים לירושלים אפשר לראות
עדיין, או שוב, את הסרט הצ׳כי הנפלא
אהבותיה של בלונדית, המספר על
חייהן של נערות צ׳כיות העובדות בבית
חרושת.

פעולה
ג׳וני הולידיי ואדי קונסטנטין מבצעים
דואטים של מכות, ריקודים, שירה ושוד,
עם חבורת היפים וקבוצות פושעים ב־שוכרים
את הכל (תמר, תל-אביב).
ז׳אן גבין עומד בצד השני של המית־רם,
ומחסל קבוצות שלמות של פושעים
במיבצע גדול ומחוכם בללא משפט (הוד,
תל־אביב).

בז־י״בד־ 3דנו 7ו *ירהמשופר

ו_נד 1ה

ב די ספנסר

הו מור
כד נב י ני בד +

בד רב נ חג

עלכלפג ים

לחברך

ב די

רוצים לצחוק? בבקשה. לכו לירושלים
לראות איך מבצע זוג קומיקאים מעולה
חיי־משפחה על כל פרטיהם האינטימים, ב־

חינם!

11 בי 1אחד חיננז! .

י א די סון״

פו ג ם

הזוג המוזר

(ציוך ירושלים).

משם תספיקו עוד לרוץ לסמדר
(ירושלים) ולהמשיך לצחוק מקומדיה נהדרת
של טעויות, שבה מנסה לואי דה־פינס
להשיא את בתו, ולא יודע למי( .סקנדל

הואי הנ רז.

/יו תו 1עי ם

במשפחה).

+כוכב (פאר, תל־אביב) זה לא קומדיה.
זד, מחזמר מרהיב, מלא ריקודים ושירים,
אבל כיוון שהגיבורה שבו, הממלאת
את תפקיד הכוכבת הגדולה־על־הבמה ואום־
ללה־בחייה־האישיים היא ג׳ולי אנדריום, קו־מיקאית
ושחקנית מצויינת, צוחקים שם ללא
הרף.

תז אטר1ן

$ 7ם עפש5ן ן
3ם ם 0משנ^

בי קתתה פיו ס
בכפר אסאם שבהודו הוקם — לראשונה
בעולם — מוסד מיוחד ל־שלום־בית.
זוהי ביקתת קנים שנבנתה
בראש צמרתו של עץ גבוה.
זוג שנפלה בו מריבה, חייב להתבודד
בביקתה זו למשך שבוע ימים.
אבל למה לריב, כשאתה יכול לקנות
את לב אהובת־לבך במתנה שהיא
חולמת עליה? שישיית גרבי
״מרסי״ ,כמובן, בארנקון המפואר
ובצבע האופנה החדיש ״רומא״ .ברר
תחילה אצלה מהן מידותיה — גם
האורך — כי גרבי ״מרסי״ הם היחידים
שעל אריזתם מסומן גם אורך
הגרביים, להתאמה מושלמת לגופה.
כמו כן, שאל אותה אם היא
מעדיפה רשת או קריסטל. שני הסוגים
מצויים בארנקון־השישייה של
״מרסי״.

(גת, תל־אביבן

...מבחר גדול של מנורים
וכיריים מודרניים
...תנאים מיוחדים לזוגות
נישאים ולכוחות הגטחון
...אספקת מהירח
ושירות יעיל

נ שי ם מאמינות בגרבי

>כ 7 /י ס?? 1ו סו 7

^ כולם יושבים על שולחן בליל־הסדר,
בביקתה קטנה, בלב היער, והצדיק מבקש
את אחד מחסידיו לצאת לראות מה עם הסוסים
העומדים בחוץ, בקור הנורא .״אנחנו
נחכה לך,״ הוא אומר לו. החסיד יוצא, ונחטף
על־ידי חוטפים שעברו שם, לצבא.
עשרים שנה הוא מתגלגל בצבא, שוכח מה
זאת יהדות ומה זאת תורה, וכשיום אחד,
כשהכל ביער קופא, הוא פורץ לתוך ביקתה
בודדת, הוא מגלה שם את אותו צדיק, ליד
שולחן הסדר, עם מפה לבנה וכוסות־יין
מוכנים .״הלא אמרתי לך שאחכה!״ אומר
הצדיק. סיפורים כאלה, מזעזעים ומרגשים,
מוצגים, מוקראים ומודגמים, בהצגה איש
חסיד היה (תיאטרון בימות) ,על־ידי
חמישה שחקנים, ובמה מלאת צבע וחיים.
^ קר באולם, וקר על הבמה, ואשד,
בודדת, זקנה, מתכסה בצעיף ומספרת במונולוג
ארוך על הפחדים שלה מהקור שבחוץ,
מהמרתף שמתחת, מהאנשים שיכולים
אולי לבוא ולקחת אותה מהפינה שאליה
ברחה. עם מישחק מצויין, עם בימוי, עם
תפאורה, עשתה בי מתה שחקנים מהחדר
(,מערכון מתוך חדרים) הצגה מלאת כוח,
מזעזעת ומרתקת.
* אחת ההצגות היפות של העונה מוצגת
ב בו ס תן על־ידי ה תיא טרון הפתוח, עם
חבר שחקנים מצויינים ובמאי מוכשר, בעל
(המשך בעמוד )29

העולם חז ה 1629

שמונה ל ה קו ת א לו יתח רו על פרסי

שרביטהזהב -שרביטי פז

דברי ברכ ה :

ח׳־כ אווי אבנו

גיטרתהזהב— גיט ר ת

מיקרופון

הזהב

תיבחר גם

הכופפים החדשים

מלכת

הגוגו

חבר

196$

השופטים:

ח״כ אורי אגנרי, אלפס
ווייס, אורי אלוני, אגנר
רוזנגלום,
ביקס לייו.

הנשף יו קלטלתק לי ט ארוך־נגן על־ידי, הד ארצי״
ויוסרט על־ידי הטלביזיה
מנ ח ה: מני ב או א ר
הפופבים הפחולים

בין הקהל יוגרל מכשיר טלביזיה

סי דו רי םאלקט רוניי ם ו מי ק רו פוניי ם :״ ר א קו ם ״
— סו כני ם של 1׳ יד ס ו־0 .
גיטרות ח ש מליו ת וכלי־נגינ ה: זומרפלד ״ מרכז
המוסיקה ״ (ר חוב בן־י הו ד ה ,8תל־ אביב)
כרטיסים ב ״ רו קו קו״ וביתר המשרדים במחירים 8 -4ל״י.
הסגנונות

העיניים הקטנות

111100££5 5׳

פעמוני סוני

השמנים והרזים

תל־אכים אקספרס

411111/171

מ מו

ן * תמונותה מו פי עות בעמוד זד, הן תמונות מיוחדות
} ) במינן, למרות שתמונות דומות להן נמצאות ודאי ב־אלבומו
של כל מטייל ישראלי שביקר בהר־הבית. תמונות
אלה היו בקהיר. הן שימשו מיסמכים, שהוצגו בפני צירי
ועידת אנשי־הדת המוסלמיים שכונסה שס בחודש שעבר.
באותה ועידה קיבלו אנשי־הדת המוסלמיים החלטה על

חיבוקים תל הרהבית
מרזהגבול

יונ״ם חשופות

בקהיר: אשה במכנסיים קצרים ורגליים ח שו פו ת בהר־הבית.

ג׳יהאד (מלחמת־קודש) בישראל. תמונות אלה היו אחד
הגורמים לקבלת החלטה זו פה־אחד.
התיק שהוצג בפני צירי הוועידה הובא השבוע לישראל.
ניתן היה ללמוד לפיו, מה הם טענותיהם של אנשי־הדת
המוסלמיים, עליהם הם מבססים את האשמותיהם על פגיעה
ישראלית, כביכול, בערכי־דת מוסלמיים בשטחים־ר,מוחזקים.
כל סעיף וסעיף בתיק לווה בתמונות.
כיצד הגיעו תמונות אלד, לקהיר? נראה שהן צולמו במיוחד
לצורך הוועידה.

בית־שימוש בגיתיקגרות
ך! ם עי!ז הראשון כתיק כולל האשמות על חילול

( } מקומות קדושים בירושלים ובחברון. ההוכחה הבולטת

מחבקים את

נערותיהם על

רקע

מסגד

כיפתי

ביותר שהוצגה להמחשת טענה זו היו תמונות שצולמו
בבית־ד,קברות המוסלמי ברחוב ממילא בירושלים. התמונות
הראו את בתי־ד,שימוש הציבוריים שהוקמו על בית־ר,קברות
ואת המצבות הנתוצות שם.
הסעיף השני כלל תמונות מהחפירות הנערכות על־ידי
הפרופסור בנימין מזר לרגלי החומות המקיפות את הר־הבית.
הסעיף כולל האשמות שהחפירות עלולות לסכן את
מיבנה מיסגד ניפת־הסלע ואת מיסגד אל־אקצה. צויין בו
שהחפירות נערכו ללא נטילת רשות מד,וואקף (ההקדש־המוסלמי).
״היהודים
עוסקים בפריצות על הר־הבית״ נאמר בסעיף
השלישי שלווה בתצלומים המופיעים בעמוד זה, בו נראים
יהודים בלבוש בלתי צנוע ובפוזות משפילות לגבי מקום
קדוש.
״היהודים הרסו 135 בתים בשכונת המוגרבים,״ נמסר
בסעיף הרביעי של הדו״ח, ולהוכחה הובאו בו תמונות
של פעולות הריסת הרובע המוגרבי בסביבת ר,כותל־ד,מערבי.
סעיף נוסף הכיל פרטים על הריסת שלושה כפרים
ערביים באיזור לטרון ונאמר בו בי בפעולות ההריסה נהרסו
מיספר בתים על יושביהם. ואילו הסעיף האחרון בכתב־האישום
המוסלמי מוקדש לפגיעות במיבנים בסביבת מערת־המכפלה
בחברון.
״היו הרבה נציגים שחשבו שהטענות מוגזמות,׳׳ סיפר
לנו בירושלים אישיות דתית־מוסלמית פעילה ,״אולם
אחרי שהוצגו בפניהם התמונות, הם האמינו לכל. אפילו
נציגי איראן ותורכיה, שקיבלו הוראה להיות מתונים, נאלצו
אחרי זה להצביע בעד החלטת ד,גייר,אד.״
לפי כל הסימנים עומדים אנשי־הדת המוסלמיים לערוך
בקרוב ועידה נוספת בירושלים־ד,מזרחית, אליה יבקשו לבוא
אנשי־דת מוסלמיים, מארצוח־ערב. לישראל אין מה להסתיר
מפניהם . .ייתכן וביקורם ישכנע רבים מהם שהסיפורים על
הפגיעות במקומות הקדושים לאיסלאם מצוצים הם מן
האצבע.
אולם על שאלה אחת יתקשו האחראים לענייני־הדת בארץ
לענות: מדוע יש משמר לכותל, המונע תפילה של גברים
ונשים בצוותא, אך אין משמר להר־הבית, כדי למנוע סצינות
מהסוג המופיע בצילומים אלה?

הסלע אשר על הר־הבית. ת מונ ה זו שימשה לאנשי־הדת
המוסלמיים כהוכחה ש הי הוזי ם עוסקים במע שי־פריצות במקום
הקדוש לאיסלאם וטועני ם שפרוצות מס תובבות על חר־הבית.

אצבע משולשת
במכנסיים קצרים,

כ שמ אחורי הן

מזדקרת

אצבע

מ שול שת.

תדריך
(המשך מ ע מוד )26

איפה, איפה אתה ג׳וני

יוזמה והעזה.
אינו מחזה גדול דווקא, אבל הוא בנוי לפי
התפיסה התיאטרונית הכי מתקדמת, לפיה
אין הכרח שיהיה קשר בין המצבים השונים
שיש בהצגה, אבל לכל מצב שנוצר יש
משמעות ויש חיים,

בידור
* רומנסח־ ספרדי.

(יום ה׳ היכל

התרבות) יום אחד נמצא נער נוצרי הרוג
בירושלים. העלילו הכל על היהודים שהם
הרגו אותו. הלכו הגויים והשחיזו סכיניהם,
והיהודים הסתגרו בבית־הכנסת והתפללו לאלוהים.
והנה קם הרב קלונימום הקדוש
באמצע התפילה (היה זה יום שבת) ,נטל
קולמוס וכתב על קלף את השם המפורש.
נחרד כל הקהל: הרי שבת היום. הלך קלו־

ירדגה הדר ב״רומנסרו ספרדי״
מותר לכתוב ב שבת

נימוס והניח את הקלף על מצח הנער ההרוג.
התעורר הנער, אמר בקול רם את שם
רוצחו, ושב ונפח את נישמתו.
ח״ב יצחק נבון הביא אגדה זו, יחד עם
אגדות ספרדיות אחרות; יצחק לוי הוסיף
רומנסות ופזמונים של קודש וחול, שאסף
מפי יהודי ספרד; ובבימוי יהורם גאון העלו
הכל על הבמה בערב רומנסרו ספרדי.
וסוף־סוף התגלה כי יש שירים יפים ואגדות
מעניינות גם ליהודי ספרד•
התוכנית בנויה מתפילות ונעימות מסורתיות
(אב נורא עלילה /אדיר ונאור הוא /
צור מ שלו אכלנו /בר־יוחאי) ,יחד עם רומנסות
ספרדיות (שלוש בנות־הפלא, בת־גלים).
הם מושרים על־ידי יהורם גאון, יוסי בנאי
רמה סמסונוב, ירדנה הדר, יגאל גאון,
אברהם פררה ומקהלת צדיקוב.
מזל גדי. אריק איינ שטיין. ד״ר
דוליטל ומכופף הבננות ממשיכים להופיע
בין שאר שיריו של אריק איינשטיין. התוכנית
כוללת שירים ישנים וחדשים, ומלתה
על־ידי תזמורת הברנשים של פיאמנטה.

מוסיקה
* התזמורת הפילהרמונית ה
ישראלית(
.קונצרט למנויים מספר
שלוש) .כל תוכנית־הערב מוקדשת לאיגור
ססרווינסקי, אחד ממעצבי המוסיקה בת
תקופתנו. בתוכנית: הסתימה. פונצילר.״ והאופרה.
אדיפוס רקס ׳.הראשונה היא שעשוע
מוסיקאלי, הבנוי על קטעי פרגולזי מהמאה
ה־ .18 השניה — יצירה כבדה יותר,
אפילו הלשון הלטינית מעידה על כך. אנסאל
דוראטי, המנצח, מתמודד עם ססרתינסקי,
ולעיתים אינו מצליח לגבור עליו.
תערוכות אריה ארוך

( מוזי און

ישראל,

ירושלים) הוא דיפלומאם וצייר. בתור דיפלו־מאט
היה שגריר ישראל בבראזיל ובשתדיה,
ובתור צייר לא הפסיק אף פעם לצייר, ולהציג,
ולהשפיע על דור שלם של צעירים.
( ה מ שן ב ע מו ד )50

העולם הזה 1629

הצעה חד״פעמית • הצעה חד-פעמית • הצעה חד־פעמית • חצעה חד״פעמית

חופשת חנוכה בקנויסין
במדון הילטון ניקוסיה
15.12-22.12.68
איכסון בלבד למבוגר 445.--ל״י
איכסון בלבד לילד עד גיל 12

רק — 150ל״י

״פונדק־מגדה״
מסעדה מז ר חי ת
מאכ לי ם הונגריים
כ שר למהדרין
מקבלים הזמנות
למסיבות וחתונות

רח׳ רבי מאיר 12 תל־אביב
טל 54203 .

חל׳ב1כ£׳ת חו׳11

הרשמה עד 30.11.68

.גנים -טורס ׳־
רמת־גן, רה׳ ביאליק 59 טל 721286 — 720346 .
הוד השרון, דרך השרון 36 טל 924351 .
כפר סבא, רח׳ דיצמן 33 טל׳ 925510
הצעה חד-פעמית * הצעה חד-פעמיה • הצעה חד-פעמית • הצעה הד-פעמית

;111•:יו־

* £0907031 *5

אי!ה שטר הוא המזו״ף י
אתה זקוק לדולארים, כדי להבטיח את ערף כספן• או כדי לממן את
טיולן־ הקרוב בחו״ל. ההקצבה הרשמית אינה מספיקה לך. אתה פונה
לשוק החופשי, בו ניתן להשיג שטרות דולארים בכל סכוב ובכל כמות
שהיא. היזהר! אתה עלול לאבד את כספך ולמצוא את עצמך כלוא
לצורכי־חקירה. משטרתי־ישראל גילתה לאחרונה כי המדינה הוצפה
בדולארים מזוייפים. קשה להבחין בינם לבין שטרות הדולאר האמיתיים.
בתמונה למעלה נראים שטרות של מאה וחמישים דולאר.
השטר של 100 הדולאר הוא מזוייף, קטן במספר מילימטרים מהשטר
האמיתי. מי מזייף דולארים בישראל? תעלומה זו נמצאת בשלב חקירה.
במפתם של אירגוני רשתות הזייפנים־
והמבריחים באירופה, מסומנת ישראל כאחת
המדינות הנוחות ביותר לעריכת עיס־קות
שמנות בדולארים־מזוייפים.
אנשי הגדה־המערבית, ורצועת עזה, נחשבים
ללקוחות טובים לדולארים מזוייפים
— מה גם שבתמורה מקבלים המבריחים

ל־ 1.20 לירה הדולאר. בעיקר בשטרות של
,50 ,20ו־ססז. מחירם ללקוחות התמימים
בארץ הוא 3.55 :לירות הדולאר. ככל שהשטר
גדול יותר מחירו עולה באגורה נוספת
לכל דולאר.
רשת ההפצה בארץ נכנסה להילוך גבוה.
אנשי העולם־התחתון הישראלי החלו לחפש

ואנשי־הקשר, סמים מסוכנים: חשיש, אופיום,
הירואין ומורפין.
אחרי מלחמת־ששת־הימים, גברה תנועת
התיירות לארץ. לזייפנים המאורגנים על כל
רשתותיהם באירופה, נדלק אור־ירוק. הם
בדקו את מצב השוק בארץ, מצאו שהתנאים
בארץ נוחים מאוד להפצת דולארים מזויי־פים,
במיוחד בשטחים המוחזקים.
גלים־גלים הוכנסו מאות אלפי דולארים
מזוייפים לארץ, בשטרות של ,50 ,20 , 10
ו־ 100 דולאר, באמצעות תיירים שבאו כביכול
לתור בארץ, ועסקו בהפצת דולארים
מזוייפים, וחיפוש אחר סוכנים מקומיים.
הדולרים המזוייפים, הופצו בתחילה רק
בשטחים־המוחזקים, התגלגלו משם בצינו־רות־המיסחר
לירדן, סעודיה, מצרים וישראל,
חזרו לשוקי אירופה וארצות־הברית.
בתחילה פעלה בארץ רשת אחת. היתר,
זו הרשת הצרפתית. חברי־הרשת: זייפנים
מיקצועיים מגרמניה—צרפת, העושים את
מלאכת הזיוף בצרפת גופא. אנשי האבטחה
וההפצה של רשת זו, הם בעיקר יוצאי
אלג׳יריה ומארוקו. חלקם אנשי העולם־התח־תון
הישראלי, שיצאו לכבוש את מטה
העולם־ד,תחתון בפיגאל, ובבארים בגרמניה,
קנו להם דרכונים חדשים, והפכו לאזרחים
צרפתיים לכל דבר.
הם חזרו לארץ כתיירים באוניות מעבורת,
עם מכוניותיהם החדשות, כשלמכוניות
תחתית כפולה, ובתוכה הדולארים המזוייפים.

אחרי סוכני־מישנה, כדי שיפיצו את הסחורה
הבוערת במהירות.
רועי־הזונות, לחצו על נהגי־מוניות כדי
שיקנו את הסחורה. הם גם הכניסו לעסקי
ההפצה את פרוצותיהן, הבאות במגע עם
לקוחות משיכבות שונות. חלק מן המלא-
רים המזוייפים הופץ בבארים השונים.
ספסרי הכסף הזר, התדפקו על דלתותיהם
של משרדי־הנסיעות, והציעו לסוכני־הנסיעות
אחוזי רזזחים תמורת כל לקוח שישדלוהו
לקנות אצלם דולארים.
כדור השלג של הדולארים המזוייפים
החל להתגלגל במהירות. שמועות על הפצתם
גונבו לאוזני המשטרה. אולם הדולארים
המזוייפים הצרפתים שסומנו בהיכר שלהם
הם: נייר מטיב גרוע, הדפסה גרועה, צבע
ירקרק בהיר ביותר, שאינו יורד בשפשוף
על גבי נייר עתון, והעדר פס המתכת לרוחב
שטר הדולאר — לא נתגלו על־ידי
חוקרי המשטרה.

תדריך

משום דבר,״ טען גבאי׳ ״כל מה שקרר, לי
בישראל היה זה שהייתי צריך יותר דולארים,
ודרך מכרים שונים ניגש אלי בחור צעיר,
ברוך, ואמר לי שיש לו חבר שהוא תייר
מצרפת, שברשותו דולארים ואותם הוא
רוצה למכור בגלל שחסר לו כסף,״
אנשי האפ. בי.אי ,.העבירו את הידיעה לידי
המטה־הארצי של משטרת־ישראל, נתנו תי־אור
מלא של הצעיר שהפיץ את הדולארים.
הצעיר נעצר ונחקר. בחקירתו סיפר :״הטתו־בבתי
לי בדיזנגוף, לא חשבתי על שום
דבר. הייתי בחברה של כמה מחברי. ישבתי
ברנואל. אחד ממכרי הכיר בחור נחמד שהוא
תייר מצרפת. התיידדנו. תוך היכרות קצרה
ביותר, סיפר לי שיש לו בעיות כספיות
והוא מעוניין להחליף דולארים.
״אחרי שהתייר ביקש ממני לעזור לו,
התחלתי להתעניין אצל כל מיני ידידים, מי
נוסע לחו״ל ומעוניין לקנות דולארים. ככה
הגעתי בסופו של דבר ליעקב גבאי, ותיווכחי
בינו לבין התייר. התייר מכר לו
800 דולאר.
״היה לי גם מיקרה נוסף עם אותו תייר.
הפגשתי אותו עם אחד ממשפחת מגנדר,,
אלו שיש להם מסעדה בכרם־התימנים. גם
שב התייר מכר דולארים בתיווכי. לפי מה
שאני יודע היו אלו אותם דולארים כמו
אלו שנמכרו ליעקב גבאי.״

(המשך מעמוד )29

בתערוכתו האחרונה עוברות לפנינו כל שנות
עבודתו: ציורים בסיגנון ציורי־ילדים מלאי
משובה. עפרונות שחורים מטיילים באי־סדר
על גבי ניירות לבנים, אנארכיה צורנית
מופשטת, ההופכת להארמוניה של צורה
וצבע, ובעיקר הצגת הכיעור בכל יופיו,
כמו לוח עץ מלא חורי תולעים, או שלט
חלוד של רחוב, שהיה ואיננו, והוא מעלה

תערוכת השבוע
לפני מלחמת העולם הרא שונה
שואופנו
ת בעולם התחילו
נות של ציור, מהן רק הסוריאליזם
אינו רוצה ל שקוע, והוא חוז ר שוב
ו שוב, ומתגלה כל פעם מחדש, אנז
בצורה הקלאסית שלו, או ב צו רו ת
אחרות. אם רוצים, אפילו הפופ הוא
מין סוריאליזם, גם הוא לוקח אלמנטים
מה מציאות ומ שנה אותם, ונו תן
להם צו רו ת ופרופורציות אחרות, ו
הרשת
האיטלקית
^ נשי המטה־הארצי, שברשותם היו
כבר דוגמאות של הדולארים המזויי־פים,
החלו להתחקות בבנקים, במשרדי־נסיעות,
במועדוני־לילה, אולם לשווא. הם
לא הצליחו לגלות דבר.
דרך מיקרה, הצליחו אנשי מיפלג סמים-
ומוסר של משטרת מחוז ת״א, לתפוס 1.900
דולארים מזוייפים. היה זה כשחוליית הסמים
ערכה פשיטה על ביתו של כרמל
יעיש מחויטי, המכונה כרמי( ,)32 במטרה
למצוא סמים מסוכנים. אנשי החוליה לא
הצליחו לגלות את הסם, אבל במקומו הם
מצאו את הדולארים.
שניים מחבריו של כרמי, ירמיהו אשרוב,
ואברהם משולם, שהיו אותה שעה בחדרו
נעצרו, נחקרו, ולאחר כמה ימי מעצר
שוחררו בערבות. כרמי ואביו, יהודה, נעצרו
להמשך החקירה.

גוף של רפי קייזר
יוצר בעזרתם מ שהו שהוא מעל למציאות,
ב סו, למשל, כ שצייר לוקח
קופסת־גפרורים ובונה אותה בגודל
של שלו שה מטר.

הצבע 7א יורד בשיפשוף
* 6בדיהם מיטכבר, אנשי העולם־התח־
} 1תון הישראלי, עטו על המציאה. הדו־לאדים
המזוייפים הצרפתיים הוצעו להם
במחירי שפל. מחירם נע בין 0.90ל״י

עזרה?תייר

ך* רשת הדולארים המזוייפים המונד
^ 5צים בישראל, נתגלתה דרך מיקרה,
דווקא — בארץ הדולארים האמיתיים —
בארצות־הברית.
יעקב גבאי 42 החליט לנסוע יחד עם
אשתו לפני כשלושה חודשים לאדנות־הברית.
מלאי הדולארים שהאוצר הקציב לו
לצורך הנסיעה, לא הספיק לו.
גבאי קנה בשוק־השחור 8שטרות בני
100 דולאר השטר, והגיע עם אשתו לאמריקה.
שם הוא נכנס לאחד הבנקים, ביקש
לפרוט את השטר הגדול. בעודו מחכה, הגיעו
למקום ד,אפ. בי. א ,.-עצרו אותו וחקרו
אותו למקור הדולארים .״אני לא יודע

רשת מפיצי הדולארים המזוייפים עצמה
עדיין לא נתגלתה לאנשי־המשטרה. אנשיה
ירדו למחתרת, עד יעבור זעם.
אבל בארץ קיימת רשת נוספת של מפיצי
דולארים מזוייפים. רשת זו קשורה במישרים
בזייפנים איטלקיים.
מחירם של הדולארים האיטלקיים לסוכנים
המקומיים, יקר יותר מן הדולארים המזויי־פים
הצרפתיים. מחיר הדולאר האיטלקי נע
בין 1.30ל־ 1.60 לירות הדולאר, ואילו הלקוח
הישר קונה אותו במחיר 3.60 לירות
הדולאר — מחיר הזהה כימעט למחיר ה־דולאר
בשוק־השחור.
הסיבה למחירו היקר יותר של הדולאר
האיטלקי המזוייף, נובעת בעיקר מטיב הנייר,
הזהה כימעט לנייר הדולאר האמיתי.
הדפסתו טובה יותר־וברורה. צבעו הירקרק
של הדולאר האיטלקי המזוייף, נראה דהוי
יותר מן הדולאר האמיתי. וכמו בדולאר
האמיתי, הצבע הירוק יורד בשפשוף על
גבי נייר, אולם הוא יורד אחת לכמה
שעות, בעוד שבדולאר האמיתי הצבע יורד
כימעט כל 10 דקות.
עין בלתי מאומנת לא תרגיש שהדולאר
הוא מזוייף. אולם גם בדולאר האיטלקי
ישנם מיגרעות. הוא יותר קטן בכמה מילימטרים
— מהדולאר האמיתי. גם בו כבדו־לאר
הצרפתי המזוייף, לא קיים חוט המתכת
לרוחב השטר.
הדולארים האיטלקיים מופצים בארץ רק בשטרות
של ,50ו־ 100 דולאר. כיום נמצאים
במחזור, לפי הערכה, קרוב לחצי מיליון
דולארים איטלקיים מזוייפים.
הפצתם החלה רק לפני חצי שנה ועד כה
לא הצליחה משטרת־ישראל לגלות ולו גם
שטר אחד של דולאר איטלקי.

בגלריה גו ר דון, בתל־אביב, לא רואים
קופסות־גפרורים, רואים נופים.
מיבנים ארכיטקטונים, מעין בתי ם
קטנים, עפיפונים, כדורים, וכל זה
נראה ד מיוני ו מוז ר, משום שכל זה
פורח ועף. ז הו נוף. אבל נוף שאינו
קיים.
בניגוד לציור ה מופ שט, הטכניקה
בציור הסוריאליסטי היא ח שוב ה
מאוד. יש כאן המשך של הציור ה קלאסי
של הרנסאנס, הפרספקטיבה,
האנאטומיה, הנחו ת צבע, אור וצל,
בכל זה מ שתמ שים הסוריאליס־טים
בדייקנו ת רבה. ואכן, רפי
קייזר כצייר ישראלי ה מתגורר
בפאריס כ שהתחיל לצייר, היתה לו
נטייה חזקה לציור הרנסאנס. הוא
ישב מספר שנים בטירה עתיקה, באיטליה,
ולמד שם את הציור ה איטלקי,
ומשם הוא עבר באופן
טבע• לסוריאליזם. ואותה טירה עתיקה
של ידיד ישראלי (גרץ, מי
שהיה בעל חברת דיזנגוף) שינתה
בציוריו את צורתה, והפכה דבר
קסום, שמעליו פורחים עפיפונים.

געגועים למשהו מהעבר. זהו אחד מגדולי
הציורים בארץ. ואת תערוכתו כדאי לא
להחמיץ.
נוסף לזה מומלץ לא להחמיץ:

* תערוכת הסתיו ( מ חי און
אביב, בי תן הלנה רובינ שטיין).
* אוזיאש הופשטאטר ( מוזי און
ישראל, ירושלים) רישומים מדכאים, קודרים
תלי

של ניצול השואה.

בלה באן

(גלריה דוגית).
העולם חזה !629

^^ג x x x x x x x ^0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0מ ^ 0 0 0 0 0נ x x x x x x x x ^0ג x x־.

אתם מחפשים אתגר
שיתן לבם את ההזדמנות
להוכיח את
עליונותכם. התלהבותהשבוע

תשרה
אווירה של התלהבות
הסובבים
על אלה י אותכם. כדאי להזכיר
שהשנה היא שנה טי־

בה לבני מזל טלה
החושבים להינשא. לבן, מוטב אולי ל-
הזדרז לפני שהשנה תגיע אל סיומה.

נראה שמזרתך תידרש,
יותר מאשר בעבר, כדי
לסייע לאחרים. כמה דברים.
חסרי־ח שיבות, לא
יעלו יפה. צפויו ת דאגות
הק שורות במקום
העבודה. נראה שהשאלה
:״האס אני עו שה
את הדבר הנכון?״ היא
שתטריד אותכם ב מיוחד.
תיאלצו להיעזר ב ת כונו ת ה אופייניו ת
סבלנות, יו שר וריכוז.
לבני מזל שור:

נשקפת הצלחה במישור
הפינאנסי. כספים
עשויים להגיע אליך
הרבה יותר מהר ממה
שציפית. לעומת זאת
עלולות להתרחש מספר
אי־נעימויות הקשורות
במקום העבוו
2ב מ אי -
דה, מבלי שיגעו דוו20
ביוני אם קאישירות לן.
תשתכנע בעצמן בצידקת הרעיון שנולד
בן, תוכל להשפיע גם על האנשים סביבן.

כוכב מארס, שהוא כוכב האנרגיה, מ שפיע
ביותר -על פעילותך, ל חיוב או לשלילה.
מ שהו, שיש בו שמץ של הרפתקנות, מת.
עורר
בך, ולכן מו ט ב
אולי שתרסן את עצמך,
אם ב ר צונן להטו ת את
אפנק הפעילו ת ש לן ל קונס
טרוקטיבי. כיוון אתם עלולים למצוא את
עצמכם מעזרבים בסצינה
של קנאה. תצטרך 11110 להקריב מ שהו כדי לז 22באוקטובר -
כות ביחס הנראה לך
22 בנו במבר

חיוני ביו תר לשיווי ה־משקל
הנפ שי שלן, המתערער כתוצאה מן
הפעילות הרבה שלקחת בה חלק לאחרונה

סוף השבוע יחייב זהירות במה שנוגע
לעסקים או לבריאות. משהו הקשור
באש עלול להעיב על
שימחתן. מזלן מצוי
בשבוע זה, בסימן של
להבה. יהיו לן גם
הסתבכויות עם ילדים
במשפחתן, שיולידו ויכוח
חריף בין ההורים.
ייתכן וייראה לן
כאילו נשקף לן מקור-
וסטו הכנסה מבטיח יותר
מאשר עבודתן הנוכחית.
שקול היטב את מעשיך ואל
תסמוך רק על האינטואיציה שלן.

קשת

ופלי ם עם אגוזי ם בינלאומית מוצר חדש בטיב מעולה ברמה
אריזה חדישה ביותר השומרת על טיב המוצר וטריותו.
מיוצר ע״י ״מן״ ביח״ר לופלים, בני־ברק

המחיר 50 אג׳

)11 וו !,

יהיה ע ליו לרסן יצר
מסויים ׳ על־מנת להגיב
כראוי על מילים או
מעשים של אחרים. אל
תידבק ב ח לו מו ת אבודים
— אתה מ בז בז את
ז מ נן ללא תועלת. יהיה
עליך ליטול אחריות במצבו
של בן־ מ שפחה
קשיש. קצת יותר גמישות
לא תזיק לך, ב מיו חדכשתצט רן לעסוק
ביו תר מפעולה אחול בעת ובעונה אחת.

הקסם האישי שלן
יסייע לן להיחלץ ממצב
מבין. הדימיון
הפורה בו חנן אותך
מזלן עלול להיראות
השבוע בעיני אנשים
מסויימים כהפרזה בתפיסת
המציאות. עלין 1.1,,1.1*18
להישמר מלהיות אכזר
בלפי אחד האנשים
הקרובים אלין ביותר. אכזבה ריגשית
תימוג ותיראה באור שונה. לבשי בחול.

ה־ 21 בחוד ש ע שוי להתגלות
לך כיוס בעל
מ ש מעות בכל הק שור
הרומנטית. לפעילותך תיווכח שיש לן יותר
ידידי־אמת ממה ששי־ערת.
מ תנו ת שי מו שיו ת
יפתיעו אותך. חיי־חב־
22ב אוגו ס ט -
22בספטמבר
רה עליזים ונעימים יסי__

את דעתך מבעיות
היום־יום. שבוע טוב לחיסכון. התק שרות עם
בן מזל דלי, ע שוייה להיות מועילה.

!:1וווו1

השבוע יימצאו פיתרו־נות
לבעיות שהעסיקו
אותן עוד מהחודש
שעבר. תצליח להיח לץ
ממספר דאגות כספיות
שהטרידו את
מנוחתן. לעומת זאת
ייתכן שתיאלץ להתייצב
מול משבר ריג -כ 2ב ספ ט מב ר -
22ב אוק טוב ר
שי. אם יקרה הדבר
במשפחתן, מוטב שתגצור את לשונן אם
אינן רוצה שהעניינים יתגלגלו לרעה.

חאזנייס

כמו בכל ה שנה, תיווכח גם ה שבוע כי שום
דבר לא בא לן בקלות. אתה נדרש לא אחת
לה שקיע מאמצים שאינם
עומדים ב שום יחס לתוצאות.
בני מזל גדי ש־עיסוקיהם
ק שורים בידיהם,
יהיו ברי־מזל יותר.
ילדים שייוולדו השבוע
יצטיינו בע תיד בבריאות
מעולה ובאיג־טליגנציה
מעל לרמה של
ו 2בדצמבר ־
__ בינואר

גילם. מאורע הק שור ב־איבוד
ידיד יעיק עליכם
השבוע. בן מזל גדי ע שוי להצטיין ה שבוע
בספורט ולוכו ת בפעילו ת זו להישגים.

תתפלא על שכל-בן הרבה אנשים מתקשים
להבינן. הצרה איתן, שאתה נמנה
על ה״זאבים הבודדים״
ואינן מרבה
לשתף לאחרונה את
הקרובים לן בבעיות
המעיקות עלין באמת.
צפוייה לן השבוע
פעילות הקשורה, בע- מעשהו בודת־כפיים.
של אדם יקר לן יכאיב
לן למרות שלא
התכוון לבן. תצטרכי
לעודד את בן־זוגן בפעילות, שבסופו של
דבר תביא אושר לשניכם גם יחד.

זלי

.ג דו לבאיכות !
,,גדול׳ ב ק לי ט ה!
,גדו ל״ בעיצוב•
,גדול״ בשרות•

תבזבז יותר מכפי ש אתה
יכול להר שות לעצ
מן. אורחים בלתי־צפויים
יפ תיעו או תן.
אלה ע שויים להיות בני
מ שפחה שי שהו ב בי תן
יותר מכפי שתרצה. יש
19 בפברואר -
איום כל שהו בנז ק לפף?
במרס
ריט מסויים ב ר כו שן העלול
לגרוס לך צער.
מ שהו הק שור ב ביגוד יגזול מזמנך וממת״
שבותיך. בסוף ה שבוע תיתכן לן הפתעה
הכרוכה בהימור. תצטרך להיו ת מעורב ב־תי
כנ ע נסיעה של מי שהו מ בני־ מ שפ ח תן
או הקרובים אלין. לב שי אדום או סגול.

מ סי בו תאלה ״לוט״ הוא המקלט
שלך!

ן ח1

מספר

ב״ט חשדן תשכ״ט20.11.1968 ,

1629

88888

קורה בירושלים

רהמסיד

חזרה לתחילת העמוד