גליון 1629

העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 2 | כ שי ש צו ר ך לדווח, על פגישתם של ראשי מערכת זו עם אישים בינלאומיים, או על כתבה המוקדשת לדיעותינו בעתון בעל תהודה עולמית, אין לכך מקום בעתויי ישראל. אבל יש ויש
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 3 | ג001־ג 000 אסס 6110 סחעז נ 11ב י 1ת ר נ 1ם ק 1ס ה -ק 1ל ה כך אומרים באיטלקית ומשמש; טוב יותר עם קזקה־קולה. האיטלקים עם עליו אוהבים שירה, מוסיקה, עליצות והרבה
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 4 | בי!עב1י 1נזן הוא ס טודנ ט. הוא צעיר ורציני. הוא יודע כי להיות צעיר אין פרושו ־ להיות ח סר דאגה. הוא איננו עוד סמוך על שולחו.הוריו. הלימודים והבילויים. הספרים
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 5 | מכתבים מוקש נעל 1<:6ודזיה זיק יונה גדר, העולם הזה הרפורמי עמיר קראתי את מאמרו של אורי אבנרי על ביקורו בארצות־הברית ולמדתי לפיו כי ר,וא נאם בבית־הכנסת הרפורמי
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 כדאי שהציבור הישראלי ידע, וזאת למרות תמיכתו של אמרי בהם, שמצער הוא שנושא השלום בוויאט־נאם נפל בידיהם של טיפוסים כאלו, הזוכים כאן רק
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 7 | מאנדי כופה או צוחקת? ישבנו קבוצת חברים וריפרפנו בגליון העולם הזוז, כשלפתע הזדקרה מול עינינו תמונתה של מאנדי רייס־דייביס־שאולי, כש־ 1נן מאנדי השדמה היא חובקת את
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 8 | תמרורים חי ה !ויו פ צ עי בגווה!!! לתשומת לב הנוער המתבגר וגם ...ההורים אין זה סוד כי נערים ונערות בגיל ההתבגרות רגישים במידה רבה להופעתם החיצונית. ודוקא בגיל
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 9 | במדינה העם ל פ קוד ה ת מיד אנ חנו! מאז מלחמת־ששת־הימים לא הצליח שום נושא — מלבד בעיית עתידם של השטחים המוחזקים — לפלג את העט כמו מם־המפל־גות, שהוטל באישור רוב
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 לצטט במדוייק את הדברים הנ״ל, שנאמרו השבוע בראיון במעריב, העתון הנפוץ ביותר בישראל, על־ידי הד״ר ישראל שייב, ממנהיגי המחנה הפאשיסטי בישראל,
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 11 | 1 X 7 1־ : 1 1 מיוחד לגבי עסקנים ועיתונאים קשישים, בעלי עבר ציוני. אך יש לו משמעות לגמרי אחרת לגבי רוב רובו של הציבור׳ שלמענו השלום חשוב לאין שיעור מכל
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 12 | האש! שחסתח סנוו ש סו] זה לא קרה לנו בכל שלוש שנות הימצאותנו בכנסת: קטע גדול של נאומנו פשוט נמחק מן הפרוטוקול. הקטע שנמחק הכיל גילויים על מגעים מסויימים עם
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 13 | ; 1הנאום שקטעי ממנו נמחקו מן הפרוטוקול : אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה. לא ברי־ר לי מדוע היינו צריכים לחכות שלושה שבועות לנאומו של ראש־הממשלה — נאום ללא תוכן,
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 14 | א״י השלימה לא תרוץ לבחירות אין כל ממש בפירסומים הרעשניים על כוונתם של ראשי התנועה למען ארץ־ישראל השלימה להופיע ברשימה נפרדת בבחירות לכנסת השביעית. אומנם עובד
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 15 | במדינה כובע קטן שמתלבש על חלק אחד של ראש כמו פרת משה רבינו — מין כיפה. התחלתי מכובע־רוכבים, ולאט ;אט זה התפתח לחטיבה אחת ויצא דמוי כובע מבבי־אש. מגפי גולף הם
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 16 | וגנחם גוון חיפש חשננית חושה דמ * ה קלה דווקא לשחקן עודד תאומי. | הוא ישב ביאר, כולו מדוכא ומדופרם. לפתע ניגשה אליו מארחת־באר וניסתה ללטף את ראשו. נדמה היה
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 17 | תחילת האקט הח שפנית קריסטל פאריס, שאינה אלא הי שראלית תמי אלק״ ם מגבעת־צולמה בסצינת־סטריפטיז בסירסו של מ. גולן ,״ מ רגו שלי״. 1ל ! 3 7 1י 521 תמי חו שפת את
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 18 | האהבה. האהבה מירי בעצם היו צריכים ל שלוח את זמיר להתחרות־היופי העול מי ת במיאמי־ביץ׳ .אבל במיאמי־ביץ׳ יש הרבה יהודים, ובמיאמי־ביץ׳ מלכת־היופי צריכה לפתוח את
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 אבל כשעמדו 21 המשפחות הראשונות להיכנס לדירות שהובנו עבורם הסתבר להם כי הוטעו. דרשו מהם אלף ומאתיים ל״י במזומן 12 , אלף ל״י בהלוואה
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 20 | קולנוע סרטים דופי באופי החטא הקט ! (ירון, תל־אביב; צרפת) בהתחלה היא זונה. והוא פוגש אותה בבית־קפה, ליד משהו שנראה כמו לקוח. אבל כשהלקוח חושד שמישהו גנב לו את
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 21 | לחתולות־ המין, דהן מצפה החוור גן מאביץ ו־לבוש טהור- יהפכו עתה המגפיים לקישוט ואשוונמעדח ברחבי העולם ובארץ מחזיקה חנה בצמד מיטריו ת 118 1ןןן כאביזר חורפי חיוני
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד ) 19 כנם ארצי של פעילים ומסבירים יתקיים ביום ה 28.11.68 בשעה 8.30 בערב באולם בני־ברית, רח׳ קפלן, תל־אביב על ה נ ושא : לקראת המערכה : בחירות
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 23 | אנשים איו או מ רי ם א בן? לסטודנטים המתקשים בשפה האנגלית היתד, השבוע נחמה פורתא. היה זה בעת הופעתו של דויד כן־גוריון בפני סטודנטים מחו״ל בירושלים. הוא דיבר
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )22 דיים המחודשים כטיבעיים, צלקת הניתוח תיעלם׳ ושום גבר לא יחוש בתוספת המלאכותית. גם האשד, תגיב בהתאם לתחושותיה הנורמליות, כי הריקמה הטיבעית
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 25 | אפשר להשיג שדו (המשך מעמוד ) 13 באומרו: הפלסטינים אינם רוצים בשלום נפרד, אינם מוכנים להינתק מירדן, אינם מוכנים לפתוח במשא־ומתן רשמי. והוא הטיח בפני קביעה
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 26 | ...היא וחרא ! תדריך קולנ 1ע היא מחזיקה על3-ני הים הוא מחליק על-פנין סבלי טתחוט ג1 א מנו ת פרסונה (פריז, תל־אביב) ,סרסו של אינגמר ברגמן, מספר על הצביעות האלימות
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 27 | שמונה ל ה קו ת א לו יתח רו על פרסי שרביטהזהב -שרביטי פז דברי ברכ ה : ח׳־כ אווי אבנו גיטרתהזהב— גיט ר ת מיקרופון הזהב תיבחר גם הכופפים החדשים מלכת הגוגו חבר
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 28 | 411111/171 מ מו ן * תמונותה מו פי עות בעמוד זד, הן תמונות מיוחדות } ) במינן, למרות שתמונות דומות להן נמצאות ודאי ב־אלבומו של כל מטייל ישראלי שביקר בהר־הבית.
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 29 | תדריך (המשך מ ע מוד )26 איפה, איפה אתה ג׳וני יוזמה והעזה. אינו מחזה גדול דווקא, אבל הוא בנוי לפי התפיסה התיאטרונית הכי מתקדמת, לפיה אין הכרח שיהיה קשר בין
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 30 | ;111•:יו־ * £0907031 *5 אי!ה שטר הוא המזו״ף י אתה זקוק לדולארים, כדי להבטיח את ערף כספן• או כדי לממן את טיולן־ הקרוב בחו״ל. ההקצבה הרשמית אינה מספיקה לך. אתה
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 31 | ^^ג x x x x x x x ^0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0מ ^ 0 0 0 0 0נ x x x x x x x x ^0ג x x־. אתם מחפשים אתגר שיתן לבם את ההזדמנות להוכיח את עליונותכם.
העולם הזה - גליון 1629 - 20 בנובמבר 1968 - עמוד 32 | מספר ב״ט חשדן תשכ״ט20.11.1968 , 1629 88888 קורה בירושלים
חזרה לתחילת העמוד