גליון 1636

העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 1 | מספד 1636 י״ח טכת תשכ״ט8.1.1969 , התוכנית הסודית המתגבשת בין ויכסו!
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 2 | ועכשיו - בח־בר לפני כשכועסים קיבלתי מכתב מאחד המנויים שלנו בניו־יורק .״המכתב המצורף נשלח להוצאת ספרים מקומית בה אני עובד כעורך,״ כתב המנוי בעברית, .תשובתנו
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 3 | אוהב פרט * 001 פנלגת?וזזחרזנוומאסטר פו לג ת ב א קנ ק־ מקפידים על כל הפרסים העושים את החליפה זוהי שלמות — בגדי איוניר מאריג פולגת דיאולן מאססר בתי האופנה
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 4 | ן 1 1 לברר מה מידת בינלאומי בעל ובעיקר באיזור עטים, הנמצאים וסוריה. התמיכה האפשרית בהצעתם להציב כוח עוצמה ניכרת בכל קודי הפסקת־האש, תעלת־סואץ, במקום המשקיפים
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )2 על דיעותיהם, שאותן שאבו מפסיק אחד בספר בראשית. עד מתי נסבול בגללם? יימי שפיר, קיבוץ ניר עוז דדקיום כשלום הסערה הציבורית שקמה עקב ההסכם
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 6 | א.ב.ג וטדיליו המכנסיים המוטלמים לגבר מכתבים (המשך מעמוד )5 הכביש, מופיע מייד אור אדום כשנמצאים באמצע הכביש. האם פלא שאחר־כך איש לא מתייחס ברצינות לרמזורים?
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 7 | בעולם כדור הארץ סוף העולס אלפי מאמרים נכתבו סביב כדור־הארץ לקראת השנה החדשה — כימעט כולם ברוח פסימית. אך הפסימי ביותר נתפרסם בעיתון יום־א׳ הלונדוני רב־היוקרה,
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 8 | ב ע בוד ה וב שעו ת הפנאי... 1,000011״• 1.010 1 123 / 0־7 תמרורים נולד. לאלי לנדאו, כתבו הצבאי של מעריב, ולאשתו ליאורה כד ע מי, בתו של עובד ברעמי, לשעבר ראש
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 9 | הסוכייטים הגישו אולטימטום ניבסון הודיע שיפסיק אתהמגבית ^ ־ מ צ רי םמאפה למיטר־יה אווידית ל פ לי שהל סיו סוי הפלס טיני ם הודיעו: נתמרד ך* קו האדום בבית הלבן
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 10 | 4 6 0 011111 (המשך מעמוד 9 הם כבר ידעו בעל־פה את תוכנה, חיכו רק שהנשיא יסיים את העיון הקפדני. הוא התרכז על הקטע העיקרי בהודעה, נטל עיפרון אדום ומתח קו מתחת
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 11 | האולטימטום. חושבים שצריכים יותר מ־48 שעות כדי ללחוץ על הישראלים.״ המצרי השתדל לשמור על קור־רוחו. הוא ידע שלמעשה נפלה ההכרעה — לטובת מצרים• ארצות־הברית מבקשת רק
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 12 | |_ב!1״ה ל,ב1הור () 125 תחו־וו תות-וועוה! הבדיחה מספרת על אמא יהודיה, הנפרדת מבנה, אשר גויים לצבא הצאר כדי להילחם בתורכים .״העיקר הוא שלא תתאמץ יותר מדי,״ אומרת
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 13 | קשה היה לסבול את הוויכוח ה- מדיני־ביטחוני על מעשי אתונה וביירות. חיתה זו תשפוכת רגשנית, שגילתה את אחת התכונות המסוכנות ביותר של הכנסת: אי־יכולתה להתמודד
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 14 | האיש שהנהיג את נועל׳ נמל אשדוד במודה מסעיר את האוץ עד שפקעה סבלנותו של מנהל רשות הנמלים. חיים לסקוב, שזה עתה חגג את נצחונו הגדול על שנ״ם, לא היה מוכן לספוג
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 15 | במדינה העם אדס נבין בשנה שעברה נשאל הרמטכ״ל, רב־אלוף חיים בר־לב, איך ניתן לחסל את הטרור, תשובתו: ״חיסול הטרור יבוא כאשר יימצא הסדר ופיתרון לפלסטינים, ועד אז
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 16 | אחו שמשסות תריאניו והאשימה אותן בחיתוך צ שו 1ץ ק 1 | 1ךןן: דבורה 1 1 1 ^ 1 1111מ תלוננת בעיקר על ירידת ערך הדירות באיזור, כתוצאה מפעילו ת היצאניות בו. ״היינו
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 17 | העליבה את היצאניות י*ים של 30 מכוניות - עקב עזרא (,)23 משוטט ברחוב ידן של היצא־לעבוד בשקט אחד. הן עוב־ ״ הוא אומר. היצאנית שושנה בת ה־ ,21 אם לילד, העובדת
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 18 | אנשים האלוף מנ>ח תפילין לחסידי חב״ד שפשטו השבוע כמינהגם על עוברים ושבים בתחנה המרכזית בתל־אביב, כדי לשכנעם להניח תפילין, היה סיפיר אקטואלי להגברת האמונה.
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 19 | העיתונאים, משה רץ, פנה אל בעל ד.שימ־חד. בשמו הקודם, קליינבוים, עד ששר התיירות, משה קול, התפרץ :״נקרא לך דנציגרקרון״ (שמו הקודם של רון) .השיב לו רון בלי היסוס
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 20 | י היצאניות י ובמחיר 1מוזל ללא נ11 ומני ! ״קנדי״ הסשוכללח בספנות הכביסה. בעלת המוניטין הבינלאומי ־ כולה שלך ללא תשלום כמזנסנים ו שיטת מכירה מהפכנית של פרידמן
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 21 | קולנוע ישראל שריר השרירים יום אחד, באוטובוס מספר ,5פקח הכרטיסן זוג עיניים גדולות ולא האמין למה שרן הראו לו. הוא עצם אותן ופקח אותן שוב. ״היי, מה יש לך שם?״ הוא
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 22 | ״רציתי לנסות נעם כושי!״ אמרה 1עדת סוף המרוץ של קטנות שהוא אסף מתוך הדיסקוטקים. ״כיוון שאהבתי אותו מאוד, זה עורר את הקינאה שלי. ביום אחד מצאתי אותו כך כשהוא מלא
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 23 | שלום כפו ו!שעשועים שר ת״א 1־ 1י| •4האדריכל דב סגל יך*ך | | שגבי היתה ידידתו | 1 האישית בחוד שים הראשונים לבואה לארץ. לאנשי־מארחת היתה תקופה באותה פרדריקה. בדי
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 24 | היא אלופת ישראל בהתעמלות בונדה מאמן נבחרת המתאבקים המשולש לבין אלופת ישראל בהתעמלות דליה ויינברג־ביבאם. דליה ויינברג, מורה להתעמלות במיקצועד״ מתגוררת במכון
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 25 | במדינה שסרה בעיניים ניידת המשטרה נעצרה בחריקת־בלמים ליד הגבר השתוי בשפת־הים בתל־אביב. ״אתר, לא מרגיש טובז בוא ניקח אותך לבת־ים!״ אמרו לו השוטרים. הם הכירו היטב
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 26 | ו הו א! היא מחליקה ע ל פני השלג. הוא מחליק ע ל פניך מבלי שתחוש בו. במדינה (וזמ שן מעמוד )25 עדותו כפי שמסר. על־מנת להחלץ מהמצב המביך אליו נ קל ע ...הוא אמר לי
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 27 | הפילמים שנמצאו בדיר תו של שנתפס. אלי, אחרי הם צול מו ב מצלמ ה מ שוכללת מסוג לייקר״ והוא היה מעביר את הפילמים לחוצלארץ בדרני ם שונו תומ שונו ת, מ הן בא מצעות
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 28 | <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )> 7ס? • א ))110 1.11* 11( 1* 01 1> .111( 01 01(110 1.0 א 1 •
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 29 | מנו־יס ל1 באופנה כריסטיאן בארנארד נגופסטיבאל פרופסור מוריס פטטיבאל מר כיסעם, לוי בעיצו מו. הוא מוז מן לכל מסיבה חברתית, לנ ל אירוע. היא קי שוט הכרחי בכל חברה
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 30 | ת ענו גלגבר שסטפו סכין גלוח קי 1ג ס מן מ• פניםלאחרגילוח (גםלמ כונ החשמ לי ת) קו ל ח אפשר רצוי חוב ה לראות ן לראות 1 לראות ן עשוי פלדת אל־חלד אסור להחמיץ את
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 31 | עם קצב, עם חוש, עם רגש, עם תנועה, ילך לאותה הצגה. מי שרוצה לראות מחזה רציני, העוסק בבעיות החברה של ימינו בצורה חריפה ונוקבת — כנ״ל. ^ נ ^ -בשני המערכונים מאת
העולם הזה - גליון 1636 - 8 בינואר 1969 - עמוד 32 | שמואל רוזגטל ל ^ ו 11 גין ן ח ת * ח 1ה 1ז>* 1כ!ס* ו ע 0ת ה לו, ת *ג ד החסבוכת הדומ1ם ית של סע הנבחות
חזרה לתחילת העמוד