גליון 1637

העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 2 | לפני שבועיים (״העולם הזה״ )1635 סיפרנו לך על ה- פירסום ב״פראבדה״ המוסקבאי, מה־ 25 בדצמבר , 1968 שהתייחס לכתבה שהופיעה בשעתו ב״העולם הזה״. ״פראבדה״ טען כי
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 3 | פוט ולא להטיל עליהם עונש־מוות, אלא מאסר ממושך עם עבודת־פרך. ערבים ישראלים שימשיכו לחיות כמו שחיו קודם.״ כלכלה ולא להיות ממש שילטון כיבוש. השיטה הנוכחית של
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 סוציאלית שנה ב׳ באוניברסיטת הוא אומר. :הייתי פציפיסט מגיל אפס. גם היום אני תומך במה שאמרתי. אולם כיום הבעייה מסתבכת מפני שקיימים כמה בר־אילן.
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 5 | לא )111 נספר לן כמה ט1ב סרק ס 1ף ׳׳תלמה״ מדק 17וףשלשבת ־ לכד1 י ב 7י ה עז.פו!
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 6 | מכתבים תפילין או מוות אני חייל בצה״ל. עברתי ליד התחנה המרכזית בתל־אביב, בדרכי חזרה לבסיס בו אני משרת, ושם ניגש אלי בחור מזוקן שהציג את עצמו כאיש חב״ד, וביקשני
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 7 | בל יעז איש להקימה! אביטל טגקי, לא היו חילוקי ריעות גבעתיים בגליון השבוע שעבר של המולם הזה (636ז) מופיעה במדור דף תשקיף כתבה הנושאת את הכותרת, נגיד בנק ישראל
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 8 | שם ספרותי (המשך מעמוד ) 7 רוב קוראי העולם הזה יסיקו את המסקנה הבלתי״נמנעת (מתוך נוסח הכתבה) שהערבים והיטלר זה היינו הך. האם לכך כוונתכם! ומכאן ועד הסקת מסקנה
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 9 | לבני שתקרא מאמר זה-קרא המובאות בעמוד הבא! ך * אמברגו, שהוטל על־ידי הגנרל מארמון אליזה, ( | הוא מעשה ניבוי. רשאית כל מדינה למכור -או לא למכור - נשל, למדינה
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 10 | השערוריה של התקופה: האם אפשר היה לחזות את כל זה מראשי ר.וווו! 0ו !.ה כך אמד נין כה אמד דו1ול 0הוח שמעון נוס מבחינה ישראלית, עדיפה צרפת אטומית אטומיות אחרות
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 11 | במדינה העם הלקח האמיתי מילד, ספרדית, שמעטים ידעו את פירושה המדוייק, שלטה השבוע על כל המאורעות, המחשבות וההתבטאויות בישראל: א מ ־ באר ג ו *. בהמולה הכללית נשכח
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 12 | המזימות חהדשות מסע־השוד של המפלגות הגדולות, המבקשות להוציא כמה מיליונים מקופת־ד,מדינר, כדי לקיים את מנגנון־השליטה שלהם, מתקדם במהירות־הבזק. בהנהגת ישראל קרגמן,
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 13 | ח״כ יצחק רפאל רצה כי הכנסת תדון ב״חי־זוק ההסברה הישראלית״ — תוך ביקורת על הסברתנו בעולם. אבא אבן גילה, בנאום תשובתי /כי הכל בסדר גמור. נמנענו מהצבעה כדי להביע
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 14 | הגלגלים שוב נעים מעל לגשר תנועת המשאיות, מן הגדה המערבית ומעזה לעבר־הירדן, חזרה כימעט למימדיה הקודמים, בלא רעש או פירסום. שר־ד,ביטחון משה דיין, שנתן את ההוראה
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 15 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 פרשת ד״ר ג׳ורג׳ ממרין, המרצה הבכיר לפסיכולוגיה. ומילה זו היתר, אכזרית ביותר: פיטוריו הסופיים של ממרין מעבודתו. אך כמו אותה בובה רוסית
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 16 | ה הוא פלאסטי תעוונת ציורים !של פרצות של הצבעוניות, שהיא בבחינת התגלות חדשה. נושאי הציורים משופעים בסמלים מיניים התואמים היטב את הפסיכואנליזה של זיג־מונד פרויד,
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 17 | .ויאויזם 00x013״ אבל אם הציירים !הוינאים הם יהודים למחצה הרי בציוריהם הם גאונים שלימים. תמונותיהן, המופיעות בעמודים אלה, אין בהן בדי להמחיש את עושר הצבעים,
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 בכנס כלל בכל הצעה בדבר פרישה ממפ״ם או הקמת סיעה נפרדת בתוכה. כי מרביתם של חברי הקיבוץ־הארצי, יודעים שקרוב לוודאי, שברגע שיעשו צעד מעין
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 19 | על אדמתם? הרי המקום גדול ורחב, ול־קיבוצי הסביבה יש אדמה די והותר. דרכי־אדם לינץ, בבאר־־שגע ביום הראשון לאחר נסיעתו של מורים חנוני עוד התנהל הכל כשורה. ביום
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 20 | קולנוע ישראל של עצמו. ועד הסוף לא ברור מי־הוא־מי. חוץ מזה — הכל מקצועי, הצילומים, ה־מישחק, הבימוי. ביטוח מקיף ניזקי הפשיטה בלבנון עוד לא ננמרו. כל פעם מתגלות
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 21 | לעולם אין להסתיר פגמים בנקיון בעזרת איפור. 2170 מהנשים עדיין מאמינות שהן צריכות להחליף הזיה רק כשהיא מתלכלכת׳ 477 . טענו כי הן מחליפות חזיה אחת ליומיים, ורק
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 22 | נעו השעשועים איש גברת עומר שריף? אם לא יהיה זה משה דיי* ,אז עומר שריף! הוא שיגרום לג׳מאל עכד־אל־נאצר התקף־לב. השחקן המצרי הזה מר־ דותה לנגן בחצוצרה, שירתה
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 23 | אנשים דיין ועין־הדע אל משרד־הדתות ואל משרד־הפנים!״ השיב לו מזכיר ההסתדרות, מקווה שגם פה וגם שם יושבים יהודים י 8סגן השר לענייני קליטה, דיוכה אליאם, הסביר השבוע
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 24 | | אחרי החתונות, הלידות ובוית־המילה - מית שלו בימי נעוריו. בילדותו היה אודי שוחר הרפתקות. זכורים עוד המי קרים נש־סיכן את חייו במעשים אלה. פעם, למשל, קיבל אודי
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 25 | 101106 ס 711110165 106 81116 תכשיר חד ש לשער ע שיר בוי ש מיני ם ומזין דרךה שר שיגו. $תו! 11!9ש חס!• 1_04 וו 3א 106 81116 מבריא ומעשיר את כל סוגי השער בשלוש
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 26 | תמרורים מאורע השנה בירושלים לילה־זהב נישאו בתל־אביב, בתו של הצבר, חניך בית־היתומים דיסקין בירושלים, הכלכלן, מי שהיה במלחמודהשיחרור ראש מחלקת הגיוס לאירגונים
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 27 | )>0000000000000000000000000000000000000000000000000000 נעם ״בשו את החולה -הי 01 מייבשים את תל־אביב בו1ל-אבי1 באות!״ כדי להעלים את כל מלאי המשקאות בדיסקוטק
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 28 | ^כ ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצד שומרים על בגד הים 7 בגדי הים והחוף נוטים להתקשות ולדהות כתוצאה מהשפעתם המזיקה של מי־ים, שמש, והמרי החיטוי שבבריכות.
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 29 | אפשר רצוי חוב ה לראות | לראות | לראות 1 5ש ם $ סרטים חדשים הבידוי המתוק (תל־אביב, תל־אביב) בגופיית צעירים משתוללת ומבלה, אוהבת ונאהבת על שפת־הים בחוף ארוך
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 30 | שסססס- (המשך נזעמוד )29 שנפרדת ועוזבת את חברתה. במערכון הזקן (בגלל הנושא הנועז והמלים הגסות שבו, הוא מוצג במיסגרת של מועדון, מאחר ואין ספק שאילו הוגש לעיונה של
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 31 | השבוע ירדו המין גשמי זעף, הציפו כבישים, הרסו גשרים. הדואר לא פעל כיאות, צ׳קים חזרו מבנקים, המון אנשים נותרו מיואשים. וכנראה שכל ה סיבות הללו חברו יחדיו כך
העולם הזה - גליון 1637 - 15 בינואר 1969 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד