גליון 1640

העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 2 | המועדון תחדש של תנו עתה עול ם הז ה — כו ח חדש (בית ציוני אמריקה, רח׳ דניאל פריש )1 ביום רביעי זה 5 ,בפברואר, ב־ 8.30 בערב ירצה יש דברים, שהם כל־כן־ רציניים,
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 3 | קאניבאליזם ! איך אתם מרשים לעצמכם לערוך הקבלה — בהננולם הזה 1638 בין המשורר לבין הקאניבאלית שהיתר. נתן אלתרמן, מוכנה לאכול כבדים של חיילים ישראליים — פדואה
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 4 | נות החוזרות ונשנות של פרקליטי נאשמים, כי הודאותיהם בהאשמות ניגבו על־ידי המשטרה בלחץ או בפיתויים• אם יציע משרד־המשפטים הצעת־היקון כזאת בחוק, ואם תתקבל על־ידי
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 המראה האמיתי? בהוקרה אני מעביר לכם צילום מרישום של מיודענו הגדול — דה־גול. רישום זה מצאתי תלוי בדופן מעלית, תמונת דה־גול במעלית
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 אי-נעימות יהרוג את שני ידידיו העומדים לפניו, וכך יחסוך טירחה רבה לציונים, לאדון הצעיר הנראה בתמונה ש(ב) בתחתית המאמר, כשהוא מחזיק ברובה
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 7 | תמרורים נישאו * בטכס אזרחי צנוע, בעיירה השווייצית מומס שליד לחאן, אחרי אירוסין של חודש אחד, שחקנית הקולנוע האמריקאית, ילידת בריסל, אודרי הפכורן ו הו א! היא מ ח
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 8 | ל 13מ ד ד ל׳ ה ()129 1ג ד מחנה ה שלל הכנסת התאחדה מקיר אל קיר — מן המרכז החופשי ועד רק״ח. איחוד לדוגמה. מה הביא לכך? מה יכול להכיא לכך? ר״ק דבר אחד: חלוקת־שלל.
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 9 | ואום וה עד הובעת-החו דמימון מפדגות הרתיח את הכנסת וגר להתקפת-זע כללית עד אור׳ אב 1רי: כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. אקדים לדברי היום, כפי שהקדמתי לדברי בדיון
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 10 | במדינה העם י מי־ החרדה החד שים אי־אפשר היה להכיר את מערכות־החוץ של ישראל, בשבוע האחרון. מצב המדינה, בעיני דעת־הקהל העולמית, השתנה מן ה־קצה אל הקצה. שוב היו
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 11 | הנ סיוני ת ה קו ג׳ < 1ייי111ו,.- 41 לנו ע דו וויו רוב 111171 ^ מערךש הו ק ם לפני שבוע בין מפלגת העבודה | 1לבין מפ״ם, נתן בידי. סיעה זו בכנסת השישית רוב מוחלט —
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 12 | במדינה ם ז־יניזת מלחמה? מ ה פי ת או ם? 511£ 6א* 1 השגריר יצחק רבין קיבל על עצמו שליחות בלתי־רגילה: לשכנע את ראשי הממשלה החדשה בארצות־הברית כי אין צפוייה שום
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 13 | כר די זמן מאז פעולת־התגמול הגדולה בנמל־התעו־ ^ פה בביירות כדי למתוח עליה ביקורת אובייקטיבית, ללא סערת רגשות. עצמאותה הממשית של הממלכה הירדנית, ודחיפתה לזרועות
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 14 | על יהוד עיראק: מדוע נשארו קצת למעלה מאלפיים איש, נדחסה בתוך הבניין. חיילים חמושים שומרים על שער־הברזל המתקפל. זהו מחנה־הריכוז של יהודי בגדאד. חקירה במשטרה ***
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 15 | מה צפו׳ לה* טון העיראקי. בהפיכה הצבאית הראשונה, של יולי , 1954 הוצאו להורג המלך וכל משפחתו, ואיתם נורי אל־סעיד וקרוביו. יש הרואים בכך עדות, כי העיראקים הם אומה
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 16 | האמת העידומדי א ך׳וי טגאג דעתה של אן ך* םישגעואומי כל האנשים החשובים האלה * 1למען ארץ־ישראל השלימה או הועד לסיפוח השטחים, שנותנים מודעות בעיתונים ומפרסמים כל
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 17 | \ 1 1 ^ 1ר ב ׳ את מפקדי צוז׳ל ליד תעלת סואץ, ששיחררו את השטח של ארץ־ישראל כאשר נגיע לשילטון, האשמים יועמדו כל יום אני מקבלת המון מכתבים וטלפונים במסה | | 1 1 1
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 18 | רופאה זו בכתה! מהגנכו את האוטו שלי? למד. דווקא המשטרה צריכה לגנוב לי את האוטו?״ התייפחה הד״ר אריקה פרבר, רופאה קשישה מרחובות, באוזני פמל המשטרה יעקב דרויש.
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 19 | ^ ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0מ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בוי סום ת גואשבור... ך* ין דברי הדואר
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 20 | מעגן נוציו הדייגים בחוף טבריה לא היו צריכים השבוע לרדת ולעלות אל סירותיהם. הם יכלו להמשיך לשוט על־פני הטיילת, כמו הדייגים בתמונה שהעלו בקלות את חרטומה של סירתם
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 21 | במדינה רפואה ס עד ה ב הי כל כימעט חודשיים לאחר שבניתוח היסטורי הושתל ליבו של אברהם סאדגת, פועל־הבניין שלקה בשטף־דם במוח׳ בחזהו של יצחק סולם, וכחודש לאחר שהנהלת
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 22 | נשיסת־אס רגיווא שביגל, נו ע מנב׳ ת״ א, הסבוצה שעשתה את הברתי״יאומו: זנתה נאויטת אסיה בנחוגר, והביאה עי3ה לישראל אח שלא כילתה השריפה, שהרסה את אולם הנוסעים
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 23 | לפני למעלה משנר. על־ידי הויאט־קונג, וידידתו האישית של מפקד אל־פתח א בו עמאר, לא תגיע א־צה לסיור של חודש, אותו תיכננה מזה זמן רב. קשיי לידה מרתקים אותה למיטה,
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 24 | קולנוע (המ שן נזע־זוד )23 גוונים אופנתיים בקר, שהצליחו במשך שניט להתחמק מהחוק. מת קרר. לו בשנת ,1910 כשהצטרף לתנועת המהפיכר, נגד שלטונו העריץ של הרודן
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 25 | אילו היה הטלפון מסוגל להתאים את צילצוליו למצב רוחו של המחייג מעברו השני של הקו — היה המכשיר העומד על שולחנו של אבשלום רובין מתפוצץ. אבשלום, מנהל החברה הישראלית
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 26 | העובס הוה פזמונימ ותקליטי ריקודי על תקליטי ״הד ארצי״ להיטי המצעד ״אלו איז״ — ב א רי ריין — ״לעולם לא א עזבן״ — ני קו ל ק רו אזי — ״פונדק האהבה א פי ויי ס —
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 27 | במדינה מפל ט ת ת מו ר ה שפזאת אילו היתר, הכנסת מכירה בתביעתו של ח״כ דויד בן־גוריון, ומכירה בו כיום כסיעת רפ״י בכנסת, היה דויד בן־גוריון צריך לשלם 2481ל״י
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 28 | ו&ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס? פוליטכגיקום בגרות ומוק דמות השבוע נפתחו קו ר סי ם חדשים שלב א׳ 6 ,חודשים כולל מבנה המכשיר, תיקונים, אנטנות,
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 29 | ח תוג ה 3עזי ואלופי העלסה כשענ״ם מתחתנים הם שוכרים אולם גדול עם תיזמורת ומלצרים. אבל העשירים ניעדיפים להתחתן בחוג המשפחה, בדירה פרסית, עם נואנלים ביתיים נ מו
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 30 | — האטעמתפגה שסוס! אפשר לראות רצוי לראות חוכחלראות לא בדאי לראות ס ר טי ם חד שים פלוגת המחץ (ירון, תל-אביב) ג׳יימס גרגר, כקצין, ופיקודיו הגיבורים, נלחנדם
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 31 | שסססס מנהל מוסיקאלי לתוכנית, דבר המורגש אף ע׳־י חובב, לא רק משום שמטעם זה הופך המתופף זוהר לוי לכוכב, המותיר בצל את המשתתפים האחרים, אלא אף בשל עריכה יומרנית
העולם הזה - גליון 1640 - 5 בפברואר 1969 - עמוד 32 | מפפר 1640 5.2.1969 המחיר 130 אג׳ הם הביאו את הגביע זוהי הנדה של
חזרה לתחילת העמוד