גליון 1644

העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 2 | יום הרביעי כשבוע הוא יום־המנו־ המועדון החדש של תנועת העמום הזה — כוח חדש (בית ציוני אמריקה, רח׳ דניאל פריש ). ירצה על הנושא הה של המערכת. אחרי המאמץ של הוצאת
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 3 | תמרורים ני שאו בבלגיה, הזמר הבלגי סלכטורה אדאמו וניקוד דוראנט. ניקול בת ה־ 24 שימשה, במשך כמה שנים, יי י אדאמו ובה״ל כמזכירתו הפרטית של אדאמו. הנישואין הפתיעו
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 4 | את יכולתו ואת כשרונותיו, סבורה בי יוכל לנצלם יותר כתפקיד מד-ני דיפלומטי, שאינו קשור בעיסוקים המינהליים החלים על מנכ״ל של משרד. לעומת זאת, נראה כי מזכירו המדיני
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )2 יום הולכים לעולמם אם על־ידי מיקוש, יריות או עוד אלף צורות אחרות ואת רוצה עוד 1 לא מספיק מה שהלכו במלחמת־ששת־הימים. יישב בכל העולם הזה שאת
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 6 | מכתבים אצלנו אתה לא ס₪ תספר אנח נו קו פ ת ־ חו לי ם ה שני ה בגודל הבמ דינ ה. בר שו תנו למעלהממאהמרפ או ת ברחבי ה מ דינ ה, מרפ או ת מ שוכללו ת, מ כוני וצוו ת טי
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 7 | בדבר. על כן לפליאה היא לנו שמצב ה־מישדרים מוזנח בצורה כזו בתקופה שבה הדיבורים על הסברה הם לחם־חוק של כל עסקן. ונפרט: (א) עוצמת השידור: באיטליה מכל מקום שמרחקה
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 8 | האכל הי ה אטיתי טקס ההלוויה היה חסרר\ ש בזיווו 111X11 אחרי הארון צועדת מרים אשכול, ואחריה בנותיו של אשכול. נועה אשכול, הרקדנית המפורסמת (מאחורי מרים), 1אותות
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 9 | רבבות במקום מאות אלפים ז בלטו שתי תופעות: סידורי־הבטחון חסוי־התקדים, בצפיפות של שני חיילים לכל עשרה חיתה זאת הלווייה של טלוויזיה. ההמונים, שנעדרו מן המסלול,
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 10 | נ*ב 1ח ר דו-חוב עס )11•)1)11 הידיעה על מו תו של לוי א שכול שיתקה, כ מו בן, את הכנסת. עד או תו רגע עמד שבוע־הכנסת ב סי מן הנאמת של אבא אבן. וזו, לפחו ת חלקית,
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 11 | בעניין זה הסכים עינוי אפילו אבא אבן. הוא פתח את דברי הת שובה שלו, בסוף זיון זה, במילים : אבא אכן: המצוקה שאנו מדברים עליה מחייבת טיפול מדיני נמרץ. מה שאפשר
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 12 | בעולם בריטניה איזה קירקס? סיגי ״ ,היום עזב הקירקם את עירנו והתחיל בסיורו ברחבי העולם,״ אמר הקריין. אחד המאזינים היה הארולו וילסון, ראש ממשלת בריטניה. הוא נדהם.
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 13 | ווגדרין־ שימוש ד<?!דח - (שאיש אינו שואל אותו) הקרב הגדול על ראשות־הממשלה מתקרב לסיומו — הזמני. המתחרים היו אשה אחת וארבעה גברים, שנפגשו ביום השישי האחרון ליד
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 14 | ספיר יהיה המועמד בה״א הידיעה של המימסד. מכל המועמדים, הוא הפחות פופולרי בקרב הציבור, והיותר פופולרי בין העסקנים. בכל רחבי המימסד אין אף אדם אחד שאינו חב חוב
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 15 | אין ספק שאם יגיע לשלטון עליון, יתרוקנו המוסדות הדמוקרטיים מתוכנם, וכי הוא ישלוט בסיגנון גוליסטי. #עגייני חוץ: שוחרי־שלום רבים מאמינים כי דיין הוא האדם היחידי
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 16 | במדינה העם מישחק המלכים בישראל נערך השבוע הקרב הגדול על ראשות הממשלה. ולאזרח לא היה איכפת. ראש־הממשלה הבא יקבע את גורלו. הוא עשוי להוות את ההבדל בין מלחמה, בה
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 17 | טורית על הארץ המובטחת״ ,ו״הבטחת גבולות ביטחון המדינה״. כאשר ננעלה הוועידה, שעה קלה לפני מועד הלווייתו של לוי אשכול, התייצב ח״ב יצחק רפאל מול תשואות הצירים,
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 18 | כשליח וכאיש קשר של החזית הע מ מית ל־שיחרור פלסטין, בגדה המערבית - .תוך זמן קצר הוא מכר לחוקרי המשטרה את שמות כל חברי הרשת. בשבת וביוש ראשון שמד. המשטרה את ידה
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 19 | למי אלמקציד אלחיריה בירושלים המזרחית. מעצרם של שניים אלה היכר. בתדהמה את תושבי רמאללה. אולם גם חלק ניכר מהעצורים האחרים השתייכו למשפחות ידועות ונכבדות בעיר.
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 20 | ת מ צי ת הספר ה מד עי שחול7־ מהפכה • מעל לכל אלה — רובד דקיק של תרבות אנושית, פרי תקופה קצרה של אלפי שנות חיים תרבותיים. התכונות התרבותיות אינן מעוגנות
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 21 | אר נאמנה לו תקופה ארוכה. לאותה מטרה יש לזכר האנושי אכר־מין השונה בעוביו מזה של הקופים, כשמטרתו לספק הנאה מירבית לנקבה. שינויים אלה הם פרי התפתחות מאוחרת, ועל
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 5גוונים אופנתיים: טוה,ויב, וה, נוץ,פלמה ומלון־ לגובי התכנס יגיולי״ו״פנטי־הון״ !*טל סנוינה התמודדות והקרע בתוך המפלגה. היה גם גורם נוסף:
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 23 | הוא ובאו הוא ב א! הוא בא ! הוא בא ! מי בא? הוא בא ! האחיות נתקלו ברופאים, הרופאים נתקלו במיטות, והמיטות והאחיות והרופאים, כולם רצו הלאה, להודיע שהוא בא ! הוא
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 24 | קולנוע סרס , מתת יקח אותם שם. בחיק הטבע• בתוך היער הקדום. הנוף האגדתי. זוהי אגדה פיוטית ויפה, עם מוסר־השכל האומר שאין בחיים אגדות פי־טיות ויפות, עם שחקן מצויין
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 25 | טחון. להרגיש שהוא רצוי, ונדרש. אבל מכל הנשים, מי שהיתר, חשובה לו ביותר, היתד, אסתר. אם הוא רצה להצליח אצל כל הנשים בעולם, אצלה הוא רצה להצליח יותר מאצל כולן.
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 26 | *סססס סססססססססססססססססססססססםסססססססססססססססססססס? שוב החמצת את ההזדמנות הגדולה שאם יש לן בעיות, נסה לחסל אותך, בזו התגלגלה לידך כפרי בשל, ואשר דחית אחר זו,
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 27 | מרקורי מנשקת לחנה מרון ממה? מהפיגור! מרלין, האופנאית האנגליה שהגיעה כעולה חדשה לארץ, נמצאת עכשיו בסיור בבתי האופנה של לונדון, משם תביא את הדגמים הנועזים
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 28 | במדינה (המשך אותד לקנות טלוקיה , זו או אחרת? קנה את 2א£מ.0ו־6שואס8 מענוודד )24 מוניות :״בשביל לראות את העולם — בבית אני אשתגע 1״ גם היום, ברחוב גאולה המהודר,
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 29 | * עולם האשה 11 כרע דיו להיראות ה בין אם זה מוצא חן בעיניך או לא — כך עליך להיראות הקיץ, אם את רוצה להיות מודרנית. הפנים — צחים וזוהרים: לחיים סמוקות, שפתיים
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 30 | רוצה דהיות י 3ה* * *2הי ההנאה הגדולה ביותר של אשה, שעוסקת כל היום ביופי, יופי, יופי י ״כשהבן שלי אומר לי בבוקר, ,אמא, איזו חתיכה את׳ — זוהי המחמאה הגדולה ביותר
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 31 | * תארי לעצמך: את יוצאת עם גבר יפה ועשיר. הוא מודרני, מודרני, מודרני. אותו לא ידהים שום דבר. ל מרו ת שאת נהנית בחב ר תו, את שרוייה תמיד במתח — מתחרה אי תו
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 32 | נא להכיר: הדוגמנית הישראלית שזינקה לצמרת בשבוע־האופנה הישראלי העגוע ההשו1ו1 מאות הגברים והנשים שסקרו או/תה — היא נראתה חתיכית ומקסימה, כשהיא מרחפת בקלילות על
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 33 | המראההרוסי: מעיל עור מעוטר פרווה, עם כובע, אח הוא מ־פרווה, ומגפי עור. מוצרים אלה הם מתוצרת ״כגד־עור״ ממגדל העמק. דגםכשלושהאוארבעהחלקים: מכנסיים או חצאית, ז׳אקט
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 34 | במדינה דרכי אדם מיצער הפרוטות במקרר ״קור עוד מינוס שמתה עשרה מעלות צלסיוס זה קור א שר יכול להחזיק ב שר. ולשבוררטרי^למעלרי מ־ 3חד שים. 1800 — זוהי דרגת הקור
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 35 | חיים בתוכנו שני ממציאים, שאיש לא שם אליהם עדיין לב. הם גילו דרך להרוויח הרבה — תמורת כימעט לא־כלום. הם עשו זאת בדרך פשוטה: בעזרת מבונת־שיכפול הכפילו כמה מאות
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 36 | 11111 חידון פרסים סול סוג לולו ופורס! פר צוף שכזה! אם תדע להרכיב את החתיכות האלה לפרצוף שלם תשתתף בהגריח שלושה תקליטים ארוכי־נגן של אותו זמר (או אולי זמרת?[
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 37 | (המשך מעמוד )21 הוא סימן של כניעה ופיוס. בעת שיחה, אין בני־אדם רגילים להסתכל זה בעינו של זה באופן רצוף. מבסס נודד. כמו הקופים, מושיט האדם את ידו לרעהו, כסימן
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 38 | שססס! שהוא, כפי שמגלה השם, סיני. צרור של אפש* לראות1 לראות| * * רציי חובהלראות| ל א כדאי לראות | ! 2שירי אהבה סיניים כלול בקופסת אהבה (הוצאת הדס) ,שהוא ספר
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 39 | שסנוסס * * שידוכין של גיקולאי וא־סילייביץ, גוג1ל בפטרבורג, בשנת , 1842 היד, בשלון חרוץ. על בנזת השחקנים של התיאטרון הקאנזרי היא אינה הצלחה. מאמציהם של עודד
העולם הזה - גליון 1644 - 6 במרץ 1969 - עמוד 40 | ¥הוא איים בהתאבדוור ו ¥היא התאהבה בסטודש
חזרה לתחילת העמוד