גליון 1648

מספר 1648

שנה

המחיר 130 אג׳

כו ו ד אי קראת בעיתונים היומיים את הידיעה הסנסציונית —
שהועתקה מהניו־יורק טיימס — כי אבא אבן נפגש פעמיים עס
המלך חוסיין בלונדון. מועד הפגישה, לדברי העיתון: אוקטובר של
השנה שעברה, כאשר חוסיין שהה בלונדון לצרכי ריפוי, ואבא אבן
היה בדרכו מניו־יורק לישראל.
העיתון אף ידע להוסיף פרטים פיקנטיים, איך הגיע שר החוץ
הישראלי אל מלון דורצ׳סטר, בו התאכסן המלך; וכיצד נשמרה פגישה
זו בסוד כמום. אחרי שתי פגישות, הסתבר בי אין בסיס משותף
להסכם — והפגישה השלישית, שנועדה לסיכום, נדחתה.
איך, בכל זאת, יכול היה מאורע כזה לעבור בלי שום ציון או
תגובה בשעתו? איפה היו העיתונים הישראליים?
אינני יודע מר, עשו שאר עיתוני ישראל, אבל בסוף חודש אוקטובר
— שבועיים־שלושה אחרי המועד שבו קובע ניו־יורק טיינזס
שנתקיימו הפגישות עם חוסיין — הופיע העולם הזה 1626 כשעל
שערו הקדמי תמונתו של המלך חוסיין, והכותרת :״הסיפור שלא
תקרא אותו בשום מקור אחר: שליח ישראלי סודי נפגש עם המלך
חוסיין בלונדון*.
דובר בשליח ישראלי שנפגש פעמיים עם מלך ירדן בלונדון, ואחרי
דיון בישראל על תוצאות שיחות אלה — הוחלט לא לקיים
את הפגישה השלישית, מביתן שאין סיכוי להסכם.

מ ב צע פרסיםענק
״טוס עם טיסו לשוייץ״ מם7 .

^ סינור דויוז?,

מכונית פיאט 124

פרס רא שון:

(לא כולל מיסים)

פרס שני:

לסיפור עצמו, שהופיע בתוך הגליון, ניתנה ההקדמה הבאה:
״זהו סיפור דמיוני לחלוטין, למרות שכל גיבוריו אינם דמיוניים
כלל. הוא בא לענות על
השאלה שכל איש שואל
את עצמו בלי הרף: מד,
היה קורה אילו היתר,
אפשרית פגישה בין לוי
אשכול לבין חוס־יו?*
גיבור הסיפור הדמיוני
— מסיבות מובנות
קראנו לו ג׳וני — חזר
מפגישתו הראשונה עם
חוסיין ודיתח עליה לממשלת
ישראל. בך תיאר
העולם הזה את הישיבה
הדמיונית של הממשלה:
ג׳וני
ניגב את משקפיו,
הניח אותם בקפידה
על אפו, ופתח:
״למעשה, לא חל שום
שינוי מהותי בעמדה של
שליטי ירדן. המלך עדיין
מבקש הבהרות לגבי
שבע הנקודות. מסרתי
לו את ההחלטה, ני בינ,
תיים
אנו מוכנים לקבוע
שער ״העולם ד!זח 1626
רק את שבעת הנושאים,
שבדעתנו להעלור לדיון.
רק אם יקבל את סדר־היום הזה — בתוספת נושאים שהוא ירצה
להעלות — ניתן להגיע לשלב הבא, של קביעת שיחה ראשונה, בה
יוחלפו ריעות מהותיות.
״תגובת אל־ריפאעי הייתה שלילית לחלוטין. הוא אפילו התערב
בדברי ואמר שה־א לא רואה כל סימן של רצון להתקדמות מצידנו.
אבל ד״ר יארינג החזיר את השיחה לפסים קונסטרוקטיביים, ואמר
שכיוון שמדובר בסך הכל בשיחות בלתי־פורמליות, שכל כוונתן
לקבוע את מיסגרת שיחות־ד,גישוש — יש לראות בהצעה הישראלית,
בשלב זה, כמספקת להנחה סבירה שיש להמשיך לקראת השלב הבא.
״המלך שאל פי יבוא לשיחה איתו, במיקרה שיוסכם על קיום
שיחה כזאת. אמרתי לו שכנראה יהיה זה ראש־הממשלה. הוא השיב
שהיה מעדיף לנהל את השיחות עם שר־הביטחון. ואם הדבר לא
ניתן, מטעמים השמורים עם ממשלת־ישראל, אזי רצוי שגנראל דיין
יתלוזה אל ראש־ד,ממשלה. השבתי כי אביא את המישאלה לממשלה.״

6פרסי 0י ^ו!

בסילוני אל־על

פרס שלישי 1 0 :פ ר סי שעון טיסו
פרטים בחנויות טיסו המוסמכות
20116

ב אי רו פ ה
לו ל מז רחהר חו ד ^
חו ברתעםפר טי ם

נזני אי םבבד
ה נ סיו ת
111112,־ 1׳

אירופה טודש

* 101185 מקסמעש

המנוי
קיבלת חשבונך,
פרע נא
אותו בהקדם.

^ שים רב רדמיון הנווה
זו המשחה
אומה מאהב בשפופרת החדשה
עם פס הזהב

1לגלוח חלק
| מתיר בבזק 1
! ני ג ג -י י ני אלע

״ העולם הזה* ,שבועוןהחדשותהישראלי
המערכת וד,מנהלה: תל־אביב, רח׳ קרליבך , 12 סלסון 3־.30134
ת.ד • 136 .מען מברקי: עולמפרם • דפוס משה שהם בע*מ,
תל־אביב, רח׳ פין • 6גלוסות: צינקוגרפיה כספי בע*ש• .
העורך הראשי: אורי אבנרי • המו׳־ל: העולם הזה בע*מ.

א ני מצטט את הסיפור הזה עכשיו לא כדי להלל את העולם
הזה, אלא כדי להסביר דברים שלא תמיד ניתן להסבירם בעת פיר־סומם.
כאשר תיתקל להבא בסיפור, עליו אנו מכריזים באותיות
קידוש־לבנה שהוא דמיוני לחלוטין, ואין לו כל קשר עם המציאות
— שאל את עצמך מה בעצם מסתתר מאחורי הדמיון הפורה הזה.
דבר המזכיר לי, כי גליון זה, הנמצא עתה בידיך, מציין את
תחילת השנה ד,־ 20 מאז לקחנו — אורי אבנרי ואנוכי — את העולם
הזה לידיים. איננו חוגגים את המאורע בשבחים־עצמיים, או במאזן־
הישגים. די לנו בעצם העובדה שאנחנו מוציאים את גליון ה־1007
שלנו באותה מסירות לסיסמתנו ״בלי מורא, בלי משוא פנים!״ שבה
ניגשנו לגליון הראשון שלנו, מייד אחרי שפשטנו את מדי החיילים
של מלחמת תש״ח.

משפתייך לקצה אצבעותיך נשים אלגנטיות בעולם יודעות היטב חשיבות
התאמת צבעי השפתון לצבע הציפורנים, התאמתם
לצבע השמלה, לאופנה, לצבע השער,
לשעות היום או לערב, למצב הרוח ואפילו למזג
האויר.
הלנה רובינשטיין מציעה לך שפתון ולכה בגוונים
רבים ותואמים. תוכלי עתה לקבלם יחד גם
בקופסת שי במחיר מוזל במיוחד — 10.20ל״י.
ז> 06¥ן! — 1שפתון מרווה ומרענן לשפתייך

שחם לבינסון אילון
• צלום פיטר הוצוג
המו* הז9

בשורת גווני אופנה חדישים לאביב ולקיץ.
311 ?35111011א — לכת ציפורניים חדישה מיוצרת
361111119 סא 3111:סא 31131)6סא
בשורת גווני פסטל וגוונים מוכספים.
לפי נוסחה מהפכנית
שמרי על אלגנטיות זוהרת משפתייך ועד לקצה
אצבעותיך.

וו 5161ח!ג1ו 3 81ח1-1616

תיג * חי ך
ניצב !7נר
לראשות עירית ת״א?
בחוגים יודעי־דכר במפלגת העבודה פשטה
לאחרונה שמועה עקשנית לפיה עומדים
לדון בהצבתו של ניצב יעקב קנר, המפקד
הפורש של משטרת מחוז תל-אכיב,
כמועמד המעיד לראשות-העיריה.

ניצב קנר פורש השבוע לגימלאות מתפקידו במשט״
טרה. אלה התומכים במועמדותו לרשימת המערך טוענים
כי הגיעה השעה להציב בראש העיריה אדם חזק
שיוכל לנהל מדיניות חזקה כדי להכניס סדר בעניניה
הכושלים של עירית תל־אביב.

שוקולים הכנסת סילונים
בתעופה פנים־ארצית

לגבי עובדים זמניים המועסקים בכמה מקומות עבודה,
ייעשה הסדר מרכזי שבאמצעותו יצורפו הזכויות
ויצטברו ממקומות העבודה השונים. הוועדה תתבע גם
לכלול אפשרות לפיטורים בגלל צימצומים, כדי למנוע
להבא את האפשרות לפיטורים מחזוריים בתרוץ כי אלה
פיטורים בגלל צימצומים.

במיסג־ת תוכניות הפיתוח של חברת
״ארקיע׳׳ ,נידונה עתה ההצעה להפעיל
מטוסי כילון קטנים, כעלי 100 מקומות,
בקווים הפנים־ארציים. מנהלי ״ארקיע״
קובעים כי לא יהיה מנוס מרכישת שני
מטוסים כאלה, עם הופעתו של ה״בואינג״
747 הראשון, כנמל-התעופה לוד.

מימצאי ועדת־חקלאי גילו כי הפיט-רים
המחזוריים -אחת לשישה חודשים -הבאים
בדי למנוע מעובד קבלת מעמד קביעות,
נפוצים כמיוחד בשירות המדינה, ה מוסדות
ובמיפעלי ההסתדרות הכללית, כרכבת
ישראל וכהברת החשמל.

ההשקעה שתידרש לשם רכישת שני מטוס ם כאלה
היא כ־ 35 מיליון ל״י, אך ניתן לרכשם במחיר זול
יותר — משומשים.
גם הבע־ית הטכניות שתתעוררנה עם הכנסת שני
מטוסי סילו־ לקודים הפנימיים תיפתרנה בקלות, מאמינים
מנהלי ארטיע. לדבריהם ניתן להכשיר, בהשקער לא גדולה,
את שדות־התעופה בירושלים ובאילת לשימוש במטוסי
קאראוול, די.סי ,9.ובואינג • .747
בידי חברת ארקיע מצוי כבר היום ציוד שהיה מיועד
להיות בארץ רק בשנת .1972 בין היתר בכוונת

החברה להקים שירות מסוקים לפיתוח ה תיירות בין ירושלים, נצרת, טבריד, הבר־

איגרות־חוב אירופיות
בבורסה התל-אביבית
ממשלת ארצות־הכרית עומדת למכור את
מרבית איגרות-החוב של ממשלות אירופאיות,
וכעיקר של גרמניה, איטליה ויוון
המצויות בידיה. היא תציע אותן תחילה
למדינות אשר היא מחזיקה איגרות-חוב
שלהן.

אחת המדינות שאיג־רותיה
נמצאות בידי ארד,״ב,
היא ישראל. לכן
צפוייה בקרוב פנייה
רישמית אל הוזעדה לפיקוח
על הסחר בניירות־ערך,
שבמשרד האוצר,
לרכוש חלק מהאיגרות.

גולדה בעיני המצרים

?!ובה — כו,
מפ״ם — לא !

לדברי מקור כאוצר
הרי שהנטייה
היא שלא
להרשות סחר ב״
איגרות־חוב באלה
בשוק הישראלי, אך
לדעת חוגי כ*רם ה
תענה ישראל לבקשה,
ותרשה מים-
הר בחלק קטן מן
האיגרות.

״קובה״ ריפתין עשוי להופיע בראש רשימה
עצמאית בבחירות הבאות.
תקוות חסידיו היא לקלוט חלק מן הקולות של המאוכזבים
ממפ״ם, שיכלו אחרת לעבור למק״י או לכוח
החדש.
אבן־הפינה של מצע הרשימה תהיה אהדה מפורשת
לברית־המועצות ולקו שלה במרחב, דיעה שרק רק״ח
דוגלת בה כיום.

חגי פינסקור
מנהל ״?וול ישראל״ 1
עם התמנותו של שמואל אלמוג לתפקיד המנהל־הכללי
של רשות השידור, מתפנה מישרת מנהל קול־ישראל.

אחד המועמדים הבטוחים ביותר לתפקיד
זה הוא חגי פינסקר, ביום מנהל מחלקת
ענייני היום, שבתחום אחריותה מצוייה התוכנית
המצויינת ״היום הזה״.
גם תפקיד מנהל הטלביזיה מצפה לאיש המתאים, ב־עיקבות
התפטרותו של המנהל הקודם, הפרופסור אלי־הוא
כ״ץ. כאן ייתכן שיתמנה המומחה הזר סטן גת־דייזי,
ששימש בעבר כסגנו של פרופסור כ״ץ לנושאי
הביצוע וההפקה. כיום משמש כבר גרנדייזי כממלא־מקום
זמני למנהל הטלביזיה.

זהירות !
כרטיסי־טיסה מזוייפים
ישראלים רבים קיבלו לאחרונה הצעות לרכישת כר־טיסי־טיסה
במחירים הנמוכים בהרבה ממחיריהם הרשמיים•
ניתן כיום לרכוש בסכום של 250 דו•

לאד כרטיס טיפה מישראל לארצות־הברית
וחזרה, סכום שהוא פחות מחצי שוויו של
הכרטיס.
כרטים י-טים ה אלה הם כמובן מזוייפים,
ומייצרים אותם בארצות־הברית. הזייפנים
האמריקאים, שזייפו כרטיסי טיסה מזה
שנים רכות, הגיעו לאחרונה למסקנה כי
משתלם לזייף פרטיסי־טיסה של ״אל־על״,
בשל הביקוש הרב לטיסות לישראל והן
כגלל הקו הארוך יחסית מארה״ב לישראל.

כרטיסי־הטיסה המזוייפים דומים לחלוטין לכרטיסים
האמיתיים וחברות התעופה מגלות את הזיופים רק כעביר
מספר חודשים, כשמתגלות טעויות במאזנים, ואז
נערכת ביקורת על הכרטיסים.

מה ישדר
,,גלי צה״ל״

קריקטורה ראשונה של גולדה מאיר, אחרי מימייה כראש״הממשלה, הופיעה ב־שבועון
המצרי ״אל״מוצאוור״ .היא מצויירת בה כ״קליאופטרה מתל־אביב״ ,המקבלת
את המפקד האמריקאי שביקר בישראל, וקוראת לו ״חביבי אנטוניו

מל, נתניה, ומקומות נוספים, תיד שבע השנים
הקרובות.

האוכל של הצבא
וגידיל החזירים
חוגיב דתיים, שנדהמו מגילויי ״העולם
הזה״ על מכירת שיירי־המזון ממחנות
צה״ל דחזיריות בגליל, דווקא על-די שני
קבלנים דתיים, עומדים להציע למיטרד ה ביטחון
להכניס סעיף בחוזה עם דקבלניס,
הקובע שאסור למכור שיירים כאלה לגידול
חזירים.

תנאי קוביעות
לעובדים זמניים
בעיקבות מסקנותיה של ועדה שבדקה את עניין הפיטורים
המחזוריים במשק, בראשה עמד סגן המנהל הכללי
של משרד־החקלאות, ברוך חקלאי, ה-חלט ל
העניק
לעובדים זמניים את כל הזכויות שמקבלים
עובדים קבועים. הזכויות בהן מדו•
בר כתלות, כין היתר, קופות תגמולים,
פנסיה -חופשות.

לא מן הנימנע, כי
תישקל האפשרות לחפ־ריד
מחדש בין גלי צה״ל
לבסחנת.

עם מינויו של
מנהל רשות השידור,
ישאף זה להטיל
את מרותו
גם על תחנת־השידור הצבאית, כדי שזו
תגביל את עצמה לשידורים צבאיים מובהקים
ולא תיצור כפילויות כשידוריב כין
״גלי צה״ל״ ו״קול ישראל״.

,בגליו! ז ה

הצעקות בכגסת

תושבי ירושלים המיזרחית הפגינו, שר ה משטרה
דיבר ברדיו ובטלביזיה, ובכנטת התחוללה
סערה בלתי״רגילה. הגל בגלל ק אסם
אל־עקר, שמת בעת מעצרו במשטרה. התמו נה
היחידה שלו מתפרסמת בעמוד , 16ד־איתה
הדו״ח המרגש על הצעקות בכנסת,
ב״דו׳׳ח לבוחר״ של אורי אבנרי.

שוד כספי הספטרים

אגודת ״השומר״ כבר שייכת להיסטוריה של
ארץ־ישראל. אבל היו גם מעשים השייכים
לספרי־בלשים. על אחד מהם — שוד כספם
של ספסרים יהודיים — תוכל לקרוא בעמודים
. 29 —30

מה כואב לבגך 7

בנך מסרב ללכת לבית״חספר ז חוא נתקף במיחושים
כשהוא חייב ללכת ללימודים ן
קרא מדוע, בקטע ״רפואה״ ,בעמוד .18

מכתבים

בלתי־צודר!
בני נמצא רחוק מהבית. באחד ממחנות
צה״ל.
כל פעם שהוא מטלפן מהמחנה הביתה,
משרד הדואר מחייב אותי בתשלום 2.44
ל״י. אפילו אם השיחה אינה נמשכת יותר
מ־ 20 שניות.
במשך ארבעה חודשים טילפן בני 11 פעמים•
שילמתי 26.84ל״י, נוסף לבול הביטחון.
לדעתי
חוק זה הוא לא צודק.
משה מה־אהכתי, בודים
#העולם הזה העביר את תוכן מכתבו
של הקורא מה־אהבתי לידיעת שר הדואר.

מור!ד
הכאב
אם השן כואבת, האם פונים להרגיע את
האצבע? לא ולא?
עלינו לעקור את השן או לרפאה. אז כל
הגוף, יחד עם האצבע,
יחלים.
הטרגדיה הפלסטינית
היא מקור הכאב.
אם הכאב ייעלם,
תיעלם כל ה־מיי

אני בטוח שכל
פלסטיני שטעם טעמם
של העינויים והתלאות
באוהלו הרעוע,
שואף לחיי
שלום ושלווה, שואסווד

להיות אזרח בעל
זכויות שוות ב־במדינה
משלו. זה הוא דבר טבעי.
פנו למוקד הכאב! פנו לעם הפלסטיני!
תנו הוכחה על רצונכם הטוב. פיתרו את
הטראגדיה הפלסטינית!
ותודכחו שכל הבעייד, תיעלם כלא היתד״
מ. אסווד, אום־אל־פחם

1המצב
ב״מזגו״
יחד עם קרובה שלי, תיירת מארגנטינה,
הייתי בהזכרה בבית מלבן בחיפה, ברחוב
גוש־חלב .5
התיירת נשארה עם רושם רע מאוד על
המצב בו מחזיקים שם את הישישים.
הם יושבים בחדרים קרים, אבל במשרד
ההנהלה יש חימום.
הייתי שם ביום בו נשרפה אשד, חיים
בגלל הזנחה, ונפטרה.
הכל עם ריח שתן וליכלוך איום.
כך סופם של הזקנים בישראל?
אני דורשת שיעשו חקירה!
שושנה כרקוביץ׳ ,חיפה

י מכתב כלוי !
לגולדה מאיר
אומץ־ליבך ראוי להערצה, על שמוכנה את
לעמוד בראש ממשלת־ישראל. אבל דעת
רבים, פד, בניכר, היא נגד החלטה זו.
עשית הרבה ומספיק עבור המדינה שלנו,
ובטוח אני שגם בלי צעד פזיז זה, שמך
ייכנס להיסטוריה.
הדרך בה את צריכה
להמשיך ולתרום
למדינת ישראל: הי-
לחמי למען הדור
הצעיר שיעמוד בראשות
הממשלה.
דאגי לזקנים שייהנו
באחרית ימיהם
מזכרונות העבר ו־ממזג־האוויר
הבריא
בגולן או בירושלים. קליגר מובטח
לו שב־ממשלת
הצעירים,
כיסאות הכנסת יהיו מלאים בזמן הצורך.
ולבסוף, מאחל אני לך בריאות ואורך־
ימים.
מייל! קליגר, קלן, גרמניה
ממשלה אימובילית
אז מה אם ממשלתנו היא אימובילית, כפי
(המשך בעמוד )6

פנה ־ ה חול צההמ הודר ת
להופעה נאה לערב ולמאורעות מיו חדי ם
מיו צרת עיי

מאריגי
0 1 0 1 0 1 1

600

חולצה מדיאולו עםמ תנ ה
שומרת על צורתה לאורן י מים
מתכבסתב קלו ת ואינה דור שת גיהוץ.

להב-החולצה המלהיבה כל גבר ואשה

מכתבים

(המשך מעמוד )5
שכותב אורי אבנרי (העולם הזה?)1646
עם ישראל הוא אימובילי ומשום כך יאה
לו ממשלה כזאת.
שכנינו הערבים אף הם אימוביליים, ולכן
מגיע להם שתהיה תקועה בגרונם שכנר.
אימובילית.
עמים המקימים טכסים פרימיטיביים, כמו
ברית־מילה, בתקופת החלל — לא יכולים
להיות מוביליים.
ישראל כר־דג, חולון •

₪מובילי- שמדכילי איזה מילים העורך הנכבד מוצא לו? איפה
תפס מילה כמו אימוביליזם? בכנסת?
יהושע הלפרין, תל־אביב
• לא, במילון הדיפלומטי. לא יפה לומר
על ממשלת־ישראל שהיא משותקת וקפואה.

1הגיבור

אשה:
מבלי להיכנס לשאלה של החיוב או השלילה
של טרוריזם כשיטת־לחימה, הרי
עדים אנו לתופעה מוזרה ביותר: מתברר,
שהגברים היחידים בין לוחמי המחתרת הערבית
הן נשים.

ב עי ת הזי עהבאה עני פ ת רונ ה
ע ם די או דו רנ ט דיו ה
לגב רולאשה־ ס פ ריי, סטיד! פלש
וסטיקכ חו לבמ חי רעמ מי

מאז אלפי שנים
אין עלבון יותר צורב
לערבי, מאשר
לקרוא לו ״אשה״.
אחרי תערוכות הנעלים
של מידבר־סיני
וכל יתר התופעות
המאלפות
של ה .,דוג׳וליה״ (הגבריות)
הערבית, הגיע
הזמן, לדעתי,
שערבי שרוצה לפלשקס
החמיא
לחברו, יגיד
לו :״הינך נלחם ממש כמו נערה.״
כל בחורה ערביה תהיה בהחלט צודקת,
אם תראה אדם מכה חלש ממנו, או אדם
מלשין על חבריו ובורח מן המערכה, ותאמר
לו :״הינך נוהג כמו גיבור ערבי
טיפוסי.״
מיבאל פלשקס, תל-אביב
1לסין מוקדש לקרב הממשמש ובא, בין סין לרוסיה:
הצהיב
רקיע לא משמש
/ .השחיר הליל
/לא מאופל/ .
ענ ק

דודיו בזי
סי בון

נחלץ

מבקבו

/ ,ענק צהוב.
נזדקף הנפיל/ ,
פשט אברים /ו/
ישמע
בת־קול
.כי מצפון תפתח
הרעה.״
האדים האופק /
שיין
לא מדם / ,הלבין
יום /לא משלג/ ,
דוב יצא ממחבואו /ענק אדום.
ויכה ענק בענק /ויתגמדו.
אברהם שיין, ראע־ון־לציון

י ו מי י ס
למיבר?!

להתרגעות ורעננות איו טוב מאמבט
קצף חלומי של ״בת־אורך. אמבט
ריחני מרגיע ומשיב נפש.

לפני מספר שבועות, ביום שישי, התקשרתי
לשירות המיברקים באמצעית הטלפון
(מספר ,)17 וביקשתי לשלוח מיברק
לבני־ברק. נעניתי כי המיברק יגיע רק ביום
ראשון.
לשאלתי, הסביר הפקיד כי משרד־הדואר
בבני־ברק סגור, לכן אין אפשרות שהמיב־רק
יגיע לפני יום ראשון.
מעניין מה דעתו של שר הדואר, ישראל
ישעיהו, על יעילות הש־רותים עליהם הוא
מופקד.
חיי םמר קו כי ץ׳ ,פתח־תקווה
העולם הזה 1648
• תגובת דובר משרד הדואר: מיברקים
המסווגים כדחופים נמסרים לחלוקה על־ידי

^<נ x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

מםרנ1כ רז/ז ר בו ע

דופקים
את הגרושים!
לפעמים מתקבל הרושם שכל חברי-
הכנסת חיים באולימפוס ומנותקים לגמרי
מהמציאות של הארץ הזאת. לא
מזמן קיבלה הכנסת הצעת־חוק חדשה,
במיסגרת חוק הגנת השכר, שנועדה להגדיל
את מינימום השכר המוגן על־ידי
החוק מפני עיקולים והחרמות. במקום
270ל*י לחודש, שהיו מוגנות עד
כה בשכרו של עובד, יהיו מוגנות עתה
כ־ 320ל*י.
אבל אף אחד מחברי־הכנסת לא מצא
לנכון לכלול בהגנה גם את תשלום דמי־המזונות,
שמחייב בית־המשפט הרבני
לשלם עבור אשה גרושה או ילדים.
כתוצאה מכך, אם בית־המשפט חייב
אדם, כמוני למשל, לשלם 500ל״י מזומשרד־הדואר
בערים הגדולות בכל עת, כולל
שבתות וחגים. מיברקים אחרים, המיועדים
לאותם מקומות, נמסרים לחלוקה במוצאי-
שבת או חג, ולשאר הישובים — למחרת
השבת.

נות לשלושת ילדיו, הוא חייב לשלם
500ל״י אלה מתוך 270 הל״י שהיו
מוגנות עד כה משכרו. את החוק לא
מעניין בכלל מאין יקח האב את יתרת
הכסף כדי לשלם מזונות לילדיו.
אי־התחשבות זאת היא אופיינית למצב
הכללי במדינת־ישראל, שאינה מתחשבת
כלל באנשים גרושים, שמספרם
הולך וגדל מדי שנה. מס־ההכנסה אינו
מכיר בהוצאות שחייב אב, לפי צו בית־המשפט,
לשלם לילדיו. בית־המשפט פוסק
מזונות בשיעור 150ל״י לחודש
לילד, ומס־ההכנסה מכיר רק בכ־ 30ל״י.
נראה ששלטונות מס־ההכנסה, הרבנים
וחברי־הכנסת גזרו יד אחת: אדם
גרוש נועד לנידוי ובדידות. אסור לו
להתחתן מחדש ולהוליד ילדים נוספים
— וזאת במדינה המתיימרת לעודד את
פיריון האוכלוסיהו

מורים לוי,

יפו

• 1:1 4

א? רכקה
מיכאלי :
אין זד, מספיק שנבחרת לאשר, הפופולארית
ביותר בארץ, על מנת שתוכלי להיבחר
לראש־ממשלה (כפי שפורסם בהעולם הזה
.)1644
האם השלית לרגע את עצמך?
אם את באמת רוצה להיות ראש־ממשלה,
עלייך להיות בראש ובראשונה (ואני מקווה
שלא בקרוב) זקנה, מקומטת המדברת מעט
במיבטא גלותי, ואכולת־שינאה כלפי כולם.
לכן, אל יאוש, חכי עוד כ־ 40 שנה ותבחרי
לראש ממשלת־ישראל.
או שמא אין התנאים נראים לך והחלטת
לוותר על הרעיון?
יוסי רהב, תל-אביב
דמיון כפול
אני לא יודע אם גם אתם שמתם לב, אבל
יש דמיון כפול בין נשיא צרפת לבין
ראש ממשלת־ישראל.
גם בשם וגם באף.
איגג׳ י. שימקין, חיפה
• לא. עד שראינו את הציור שהואיל
הקורא שימקין לצרף למכתבו.

יש אצלו תור בשביל לרחוץ לו את המכונית•
ואם הילדים לא רוחצים לו, הוא
נותן להם מכות, ומגרש אותם מהשיעור.
השאלה שלי: שיגידו לי מנהל בית־הספר
ומשרד־החינוך, האם בית־הספר נפתח בשביל
לימודים, או בשביל רחיצת מכוניות?

סולימאן איכרהים קאסם,
אום־אל־פאחם

היחס בבתי־ספר
פרטיים
ברצוני להתריע על המינהג הנפסד של
בתי־ספר פרטיים בארץ, העושים ככל העולה
על רוחם, ור,מרמים את הציבור בכל הנוגע
לרמת־ר,לימודים ולסידרי ההרשמה בם.
לאחרונה נתקלתי אישית ביחס שלילי
ובחוסר רצון משווע לבוא לקראת תלמיד
אשר נרשם למכללה לאלקטרוניקה, ברחוב
הנגב ,4בתל־אביב.
התלמיד נרשם למכללה, וחודש וחצי
לפני תחילת הקורם הודיע להנהלת בית-
הספר כי באופן בלתי־צפוי הוצרך לעזוב
את העיר, ועל־כן לא יוכל ללמוד השנה.
הנהלת בית־הספר סירבה לשחררו מהתחייבותו
לשלם את שכר הלימוד, למרות שהודיע
זמן סביר על אי־יכולתו ללמוד.
רק לאחר משא־ומתן ארוך הסכימה הנהלת
בית־הספר להתפשר על מחצית הסכום.
חבל שלמשרד־החינוך־והתרבות אין פיקוח
על בתי־ספר מסוג זה. ייתכן שהיינו
זוכים אז לרמת גבוהה יותר, והיתד, נמנעת
מקרב הציבור מרירות.
שושנה מיכאלי, תל-אביב

נשים,
נשים...
בואו על הברכה, סוף־סוף נפלתם על
השכל. אני מתכוונת למדור עולם האשה.
באמת תוספת רצוייה — וטובה.
בקשר לחידה מי העורך, גבר או אשה
— זו אינה חידה בלל. כל־כך ברור שזו
אשר״ שאין מקום לפיקפוק קל שבקלים.
נוגה דנץ, באר־שכע

י תחרות הצילומים בתמונה רואים בחור ששמו יוסף, ומאחריו
עומדת בחורה עם שיער ארוך, ששמה
את שערותיה על שערותיו.

׳ ₪״אינפורמציה
חסרת־שחר,,
דה-גול וגול-דה
דרוש:
מדור ספורט
מדוע אין בהעולם הזה מדור לספורט
ראוי לשמו?
אני בטוח שאם תוסיפו, באופן קבוע,
מדור ספורט, יתווספו אלפי ספורטאים לקהל
הקוראים המגוון של שבועונכם.
יוסי שובל, יפו

קראתי בגיליון העולם הזה 1645 במדור
תמרורים, דברים טובים מאוד על תיאטרון
בימות ואינפורמציה
חסרת־שחר
כי החלמתי מהתק־פת־לב.
אינני
מכחיש שהחלמתי,
אבל אני
מציע לכם לבדוק
תעודות רפואיות לפני
שאתם משמחים
אנשים כשימחה לאיד.

יעקב
אגמון,

! ביודספר
לרחיצת מכוניות
אצלנו בכפר יש מורה בבית־הספר העממי,
שיש לו מכונית פרטית.

סל־אביב

אגמון

• העיקר הוא,
שהקורא יעקב אגמון
כבר בריא.

תמונת השבוע
בעזרת סיכות־ראש חיברו את שער הבחורה
לשער הבחור.
דליה בצלאל, מטולה
• תמונת השבוע מזכה את הקוראה
דליה בצלאל בפרס של — 10.ל״י.

קוראים השולחים מכתבים,
מתבקשים לנסח אותם בק צרה.
עדיפות תינתן ל־מפתבים
קצרים.
זכות קדימה תינתן למה־תביהם
של קוראים המצרפים
תצלומיהם למכתבים.

צבעספריי 16ז£$א
חנסך לך

זמן נכסף
בחפיפה

ב מו ידייך ובהתאםלטעמך
ולמצב רוחך חובלי לגוון את
שערך בבלונד. כנתן כסוף או
מוז הב ובפ סי ם או פנ תיי ם.

׳* 00מ! *14

סיוצר בישראל ע־י בלמזן בע־מ.
המפיצים: ח •4נורית בע־מ.

ד א עוון
גםג גי עו דאל !

במ שאל דעת הקהל בחרו רבבות א ת ״זני ט״ * כמקכטהט לויזי ה
המועדף בארצנו.
לבוחרים תוד תנו! ל ל קו חו תהבטח תנו — ״זני ט״ * ימשיךלצעוד
בראש ב אי כו ת ובשרות.

£נב 1
\>/ל פצצה

ת7ן 1ע ^

באספלט של
עיו-הרפאים
קנ טו ה־ ^ן
3200 שגה אחדי יציאת מצרים,
חזרה הא>דה של פסח מעשמה
־אקטואלית. אלא שערג פסח ה-
תשכ״ט יהיו אלה חיילי צבא
מצרים, החוגים לאורך תעלת
סואץ, שיצטרכו לשאול את עצל
מם את השאלה: מה נשתנה?
100 אלף החיילים המצריים ה-
פרושים על גדת התעלה המער-
בית, ניצבים עתה מול מציאות
חדשה ומפתיעה בתעלה. על מצי-
אות חדשה זו מדווח סופרו ה-
צבאי של ״העולם הזה״ ,אחרי
שיור שערן השבוע בתעלה, ש-
הפכה לזירה החמורה ביותר ב-
גבולות ישראל, והנראית עתה
בעיני העולם כנקודת התפוצצות.

מאת

אלי תכור־הכתב
הצבאי של

ה עי £ימג

מה נשתנה ב ת על ה

^ ום אחרי דו־קרב הארטילריה האחרון
בתעלת־סואץ, עמד סגן־מישנה יוסי,
קצין־שריון צעיר, על המזח של פורט־תאופיק
וצפה לעבר ערי־הרפאים שממול
— פורט־איברהים וסואץ. מפויח היה עדיין
מקרב אתמול בפניו העייפות. בקול שליו
החל לשחזר את התפתחות הקרב:
״אז ככה, פתחו עלינו באש התחלנו
לירות בטנקים, לעבר המטרות
הוא עצמו לא הבחין כי טעה ולא דייק
בדבריו. החודשים הארוכים בהם נמצא עם
יחידתו בקו־האש בסואץ הכניסו אותו לשערה
תקריות־אש, שדמו זו לזו במהלכן:
פתיחת־אש מהגדה המערבית שבידי המצרים,
תגובה מהגדה המזרחית.

,כי משהו השתנה בחודשים האחרונים
בתעלה, משהו מהותי ורב־משמעות.

בלילה שקדם לתקרית, צלחו יחידות
קומנדו מצריות את התעלה, הניחו מוקשים
באחת הדרכים בסיני, והתקינו מספר בזו־קות
מאולתרות ליד מוצבי צה״ל, שהופעלו
רק לאחר שהחיילים המצריים חצו
את התעלה חזרה. בבוקר, אחרי שהתגלו
המוקשים, והבזוקות נורו מבלי שיגרמו נזק,
החיילים בקו הראשון, שבמשך חודשים
נאלצו להבליג ולהתאפק, לנצור את נשקם
אפילו כשצלפו בהם ופגעו בחבריהם, לא
קלטו עדיין את משמעות השינוי, כשם שאזרחי
ישראל בעורף עדיין לא הבינו אותו.
תקרית בתעלת־סואץ היתד, עד כה מושג־נרדף
להפעלת מאות קנים מהגדה המצרית,
מול תגובה ישראלית לא כל־כך אפקטיבית;
להסתתרות בבונקרים; לקרבנות•
זה נגמר. לא רק אזרחי ישראל יצטרכו
להסתגל לשינוי אלא גם המצרים. כשאמר
השבוע אלוף פיקוד־הדרום, האלוף ישעיהו

גביש :״צה״ל החזיר לעצמו את חופש־הפעולה
בתעלה,״ היתד, לדבריו משמעות
עמוקה. פירושה, במילים אחרות:
צד,״ל החזיר לעצמו את היוזמה בתעלה.
הוא איננו כבול עוד לתגובה צמודה במקום
ובזמן. הוא אינו רואה את עצמו חייב עוד
;השיב בצליפה על צליפות, או להפגיז את
איסמעיליה בתגובה על הרעשת־תותחים משם.
פעולה מצרית המחייבת תגובה אינה
נמדדת עוד בכמות הפגזים שהם יורים.
צה״ל יבחר מעתה לעצמו את המימדים של
התגובה, אפילו אם ההתגרות מתבטאת עתה
ביריות־צלף או בהנחת מוקשים בצידנו.
דוקטרינה חדשה
** ה השתנה כתעלה ז היו אלה ה־מצרים
שחיסלו את האידיליה הרוגעת,
בה הצטיירה התעלה כנווה מידברי, בו יכו
לים
חיילים משני הצדדים לעסוק בדייג,
להשתזף, להשתעמם או לשחק בכדורגל.
התקפות־הפתע הארטילריות של המצרים,
בשלהי השנה שעברה, תפסו את מערך
צד,״ל לאורך התעלה בלתי־מוכן להתמודדות
כזאת. מספר הנפגעים הגדול בהתקפות אלה
הוא שזיעזע את התפיסה המקובלת של קו
התעלה.
צה״ל לא היה בנוי מעולם להגנה קשוחה
של היאחזות בקווים מבוצרים. מול דוקטרינת
ההגנה הסובייטית שאימצו להם המצרים
— המבוססת על מיתחמי־ענק מבוצרים,
חפורים ומוגנים בארטילריה ושריון, והערוכים
בשני קווים — החזיק צה״ל בדוקטרינה
של הגנה ניידת, המבוססת על כוחות
ממונעים.
בהתאם לכך, נוכח האפשרות שהמצרים
ינסו ביום מן הימים לחצות את התעלה
ולהיאחז בסיני, נראתה תעלת־סואץ עצמה,
שרוחבה 180 מטר ועומקה 14 מטרים, כ-

התמודד עם בעיות שלא ניצב בפניהן מעולם,
היתד, זו עבודת־נמלים שנמשכה 24
שעות ביממה, תוך גילויי מסירות והתנדבות
מופלאים.
קציני הנדסה, שגוייסו למילואים להודש
ימים, התנדבו להמשיך וישרת עוד חודשיים,
כדי להשלים את המלאכה. טרקטוריסטים ו־באגריסטים
אזרחיים עבד כשהם נמצאים כל
הזמן על כוונות ה״קופים״ המצריים —
אותם צלפים וצופים היושבים על צמרות
העצים ומגדלי־תצפית מיוחדים, שהוקמו
בגדה המערבית. מאוחר יותר, כשהחלו המצרים
לצלוף בעובדים, היו מיקרים ש־טרקטוריסטים
נפגעו, פונו ונחבשו, וחזרו
מייד אל כלי עבודתם.

תופסים, אך
* #י לא מבינים
נשיא מצריים ניצב על הגדה המערבית של התעלה, כ שהוא צופה מ ד הישר־אלי.
מח הוא רואה שם? ב ת מונ ה ני תן להבחין בסוללת העפר המתמ שכ ת

לאורכה של כל הגדה ה מיזר חי ת, היא הגדה הי שראלית, המסתירה את הנעשה מאחוריה.
(המשך מעמוד )9

מיכשול טבעי בפני התקפה מצרית. תפיסה
זו אמרה, שבמיקרה שהצבא המצרי ינסה
לחצות את התעלה, הוא יוכה ויחוסל באמצעות
כוחות־הגנה ניידים שמחזיק צה״ל בסיני.
היו אלה המצרים שהביאו לשינוי התפיסה
לגבי תעלת־טואץ. התקפות־הפתע הארטיל־ריות
שלהם, מישלוח אנשי־קומנדו סדירים
לפעולות־חבלה בתוך קווי צה״ל, איומיהם
המוגברים על צליחה קרובה של התעלה —
כל אלה הוליכו למסקנה שצד,״ל חייב לחזק
ולהעמיק את היאחזותו על גדת התעלה,
בצורת הגנה קשוחה שתאפשר לחסל כל
נסיון־פלישה מצרי בעודו באיבו.
שינוי זה בתפיסה הוליך את צה״ל ל־תיכנון
קו־הגנה לאורך 160 הק״מ של
תעלת־סואץ — מיבצע שצה״ל לא עשה
כמותו מעולם. צה״ל המציא דוקטרינות
הגנה מקורית, מותאמת לדרישות המיוחדות
של תעלת־סואץ, שהיא כולה פרי מחשבה
והמצאה ישראלית, ואינה דומה לשום דוקט־רינת־הגנה
קיימת במחשבה הצבאית.
מובן שפרטי דוקטרינה זו הם
חסויים, אולם את אופיים גילה השבוע מפקד
גייסות־השריון, האלוף אברהם (״ברן״) אדן,

* 1 1 0

מצד אחד היתד, זו משימה עב מה, שחייבה
משאבים ענקיים של כספים וכוח־אדם.
מצד שני עמדה השאלה: כיצד יגיבו
המצרים, כאשר תחל ישראל• לבצע, ממש
מתחת לאפם, מפעל בינוי גדול כ־ה?
עם ישראל ענה על החלק הראשון של
הבעייה. הוא סיפק את הכסף ואת כוח־האדם
— אזרחי ברובו. את התשובה לשאלה השנייה
נתנה פשיטת צה״ל על נאג׳ חמאדי
ועל גשרי הנילוס, שהיכתה אש המצרים
בהלם, חייבה אותם לארגן הגנת מרחבית

פורט־איברהים

שליד העיר סואץ.

דים כל הזמן כדי להימנע מפגיעות, הפיחה
בחיילי מצריים תחושת־עליונות שלא היתר,
להם מזמן.
הצהרותיהם הרברבניות של דובר־ממשלת־מצרים,
מוחמד אל־זיאת, ושל עורך אל־אהרם
חסניין הייבל, על חופש־ד,פעולה שנוטלת
לעצמה מצרים: ועל כך שכל תיגבור כ־חות
צה״ל בסיני מתקבל על־ידי מצרים כהפרת
הפסקת־האש, נבעו ללא ספק מתחושה זו.

מ* י י

עבודה
מול קופים
ך!יאשר גוכ שד! תוכנית הקשחת קו־
^ התעלה הישראלי, נותרה רק בעייה
אחת: כיצד מבצעים את אותה תוכניתי

חיילי צד,״ל נשכו בשיניהם והבליגו, הם
ספרו את הימים• עד לתחילת חודש מרס
השנה, נועד להיגמר השלב הראשון של קו־ההגנה
החדש, שלב שדיו להבטיח חופש-
פעולה לצה״ל בגדר, המזרחית. השלבים שעוד
נותרו הם מישניים, נועדו לשיפורים
ולהגדלת הנוחיות בלבד.
כאשר הושלם השלב, שנועד לד,קנית לחיילי
צה״ל בתעלה את הביטחון המירבי,
הותר רסן ההבלגה.
בשלישי במרס ניתנה הרשות לחיילי צה״ל
לאורך התעלה להשיב באיש על התגרות של
ירי מצד המצרים. הצלפים המצרים, כדרכם,
המטירו את המנה היומית שלהם לעבר העובדים.
הפעם ענו להם הישראלים.

צילום ז ה נעשה ה שבוע מן ה־גדה
הישראלית. נראה בו נמל
ב ת מונ ה ני תן להבחין באוניי ה

מי שהיד, עד למינויו כמפקד השריון, מפקד
כוחות צד,״ל בסיני, והאחראי על הוצאתה
של דוקטרינה זו מהכוח אל הפועל :״זהו
שילוב של הגנה קשוחה המושתתת על מעוזים,
ושל הגנה ניידת באמצעות כוחות
שריון מוגברים, הנעים ממקום למקום
בהתאם לצרכים.״

^ ין ספרן שמצג זה השפיע על ד,מצ־רים
— מאחרון הטוראים ועד עבד־אל־נאצר
עצמו. זה הגביר את בימחונם־העצמי.
העובדה שיכלו להסתובב זקופים וגלויים
בגדה שלהם, כשחיילי צד,״ל ממול מסתת־

טוש לעזוב את התערה בעתיד

1 1 1 8

פגזים בתשעה
מיליון ל*י

המצויס המו: ליעוואל אין כד

האונייה הנגועה

ך* משך כחודשיים לא תפסו המצרים
.* 1מה פשר הפעילות הקדחתנית המתנהלת
מול עיניהם. תרמה לכך במקצת אותה סוללת
עפר גבוהה, המתמשכת לאורך התעלה
מפורט־סעיד עד פורט־תאופיק — סוללה
שנוצרה מניקוי התעלה מחול במשך עשרות
שנים.
כשהתחילו המצרים לתפוס מה עושה ישראל,
הם לא הבינו מד שהם תופסים. הקמת
קו־ביצורים יכולה להתפרש, כמו שהיא
באמת, כהקמת קו־הגנה. אולם בעיניו של
האוייב ממול היא יבלה להתפרש גם בצורה
הפוכה: כל צבא הע מד בפני מיבצע של
צליחת מיכשול־מים, כמו התעלה, חייב

נות אחרים מאשר הקמת קו־מיבצרים גדול״
מימדים כזה. המצרים תפסו פתאום שמה
שעושה ישראל בתעלה לא נועד כדי לתיתו
להם במתנה בזמן הקרוב.
מרגע שעובדה זו חדרד, להכרתם, פתחו
המצרים בנסיונות נואשים לסכל את ההתבצרות
הישראלית. הם החלו בצליפה שיטתית
לעבר העובדים ולעבר החיילים. צליפות
אלה, שהיו מעשה של יום־יום בתעלה, גרמו
לקורבנות יקרים. אולם חיילי צד,״ל על התעלה
נצרו נשקם•
ניתנה הוראה חמורה לא לפתוח באש ולא
להיגרר אחרי שום פרובקציה. הנפגעים וה־פגיעות־ללא־תגובה
היו המחיר שישראל
היתד, חייבת לשלם כדי שניתן יהיה להשלים
את בניית המערך ההגנתי הגדול.
שוב, היה זה שיקול־הדעת המוטעה של
המצרים, שהיה בעוכריהם. הם פירשו את
חוסר־ר,תגובה של צד,״ל כהססנ־ת, כחוסר
יכולת להגיב, כסימן לחולשה.
בדיוק כמו שקרה בתקופת הכוננות ערב
מלחמת ששת־הימים, כשחוסר מעש ישראלי
נראה בעיני המצרים כפחדנות, כך גם הפעם
נפלו המצרים במלכודת שטמנו לעצמם.

מצרית העוגנ ת ליד ה מזח הפנימי, מאחורי שובר הגלים של הנמל.
אוניי ה זו, כ מו הרבה מטרות א חרות מעבר ה ה שני של התעלה,
נפגער ב שבו ע שעבר בחילופי האש רארטילריים לאורך התעלה.

בעורף, וד,קפיאה את רבבות ־,חיילים המצריים
שעל התעלה למשך חודשיים.
הלם זה נוצל על־ידי צה״ל לפעולת־בינוי
קדחתנית של מה שכונה בפי עיתוני־חוץ
״קו בר־לב״ .שום חברה קבלנית לא היתה
מסוגלת לבצע את העבודה. לסולל־בונה
דרש שלושה חודשים רק לפעולות אירגון
לפני שיחל בעבודה. כך ד,ככה מיפקדת כוחות
צה״ל בסיני, בפיקודו של ברן, לקבלן־
הבניה הגדול ביותר במדינה.
מאות עובדים אזרחיים, דברות קבלניות
פרטיות, עשרות כלי ציוד ביכאני כבד, גו־ייסו
לעבוד במיפעל — בשכר, כאזרחים.
אליהם הצטרף חיל־ההנדסד, של צה״ל, ש־

להקים לעצמו בסים־אש חזק בגדה שבידו,
כדי לחפות על פעולת הצליחה.
יש להניח כי המצרים פירשו כך מד״,שעושה
ישראל. שעה שהם עצמם השתלהבו
מדברי עצמם, בהכריזם כי שאלת חציית־התעלה
היא עניין של זמן בלבד, הם נתקפו,
קרוב לוודאי, בחרדה שישראל עצמה זוממת
לחצות את התעלה ולפלוש לעמק הנילוס.
לעומת זאת הבינו המצרים כנראה, אם
כי באיחור, דבר אחר: שמי שמבצע עבודת־ענק
כזאת בסואץ, אין לו כל כוונה לעזוב
את המקום בשנים הקרובות. היי החיילים
בצד,״ל חשובים אומנם מכל — אבל כדי
להגביר את ביטחונם אפשר למצוא פתרו־

התגובה הבלתי־צפוייה הפתיעה אותם.
משוכנעים כי הישראלים איבדו את סבלנותם
ונגררו לדו־קרב שאין ביכולתם לעמוד בו,
פתחו המצרים באש בכל כלי־הנשק שברשותם.
הם הורידו לצד המזיחי ברד של פגזים.
עוצמת־האש של חמש הדיביזיות המצריות,
הערוכות לאורך התעלה, הופעלה
כולה• הכמות של רבבות הפגזים שנורו
עלתה לאיצר המצרי בשבוע אחד כ־ 9מיליון

כאן ציפתה להם הפתעה שנייה: עוצמת-
האש הישראלית. באופן טבעי היא היתד,
קטנה מזו של המצרים, אך היא היתר, מתייקת
ויעילה יותר. היא פיצפצה מטרות לאורך
כל התעלה, גילחה בצורה יסודית את
המערך הקדמי של קוי־ההגנה המצריים.
זה היה צריך להיות הרמז למצרים, כי
משהו השתנה ביחסי־הכוחות בין שתי הגדות•
אבל המצרים לא היו רגישים לרמזים.

למחרת, ובימים שלאחר מכן, רם חזרו על
אותה שגיאה יקרה.

כל המגדלים
נקטעו
^ אחר מספר ימי־קרבות רצופים,
/איבדו המצרים את עשתונותיהם. אין
ספק כי פגיעתו המיקרית של הרמטכ״ל
המצרי, כמו פגיעתם של מספר מפקדים
בכירים אחרים, כסי שנמסר ממקורות זרים,
הכניסה אנדרלמוסיה במערך המצרי לאורך
התעלה.
בהעדר שליטה מרכזית, ראו מפקדים זוטרים
את עצמם אחראים לגיזרתם, פתחו באש
על דעת עצמם, הדליקו מחדש את האש שדווקא
הם היו הפעם צריכים להיות מעוניי־נים
שתדעך.
עד שצמרת הצבא המצרי התארגנה מחדש
והסיקה את הלקחים שחייבו הימנעות מחקריות
— ספגה מצרים אחת המהלומות
הכלכליות החמורות ביותר שהונחתו עליה.
דו־קרב הארטילריה הראשון בסואץ, זמן
קצר לאחר המלחמה, שיתק זמנית את בתי־

הזיקוק המצריים בסואץ. הדו־קרב שהתחולל
בתחילת החודש, ונמשך בשבוע שעבר,
הוציא את סואץ מעל המפה הכלכלית של
מצריים. הוא שיתק את פיתחה הדרומי של
התעלה, חסם את נמלי פורט־איברהים, סואץ,
ואדבייה — הנמל הצבאי שמדרום לסואץ.
הוא שיבש את תוכניות־הפיתוח המצריות,
וללא ספק יהיו לו השלכות חמורות לגבי
כלכלתה של מצריים.
בין השאר, יצטרכו המצרים להעריך מחדש
את כדאיות הנחתו של צינור הנפט
הגדול מסואץ לאלכסנדריה, שנועד לשמש
תחליף לתעלה. בתי־הזיקוק הגדולים ב־סואץ,
המזקקים 8,5מיליון טון דלק, מתוך
11 מיליון שצורבת מצריים בשנה, נפגעו
הפעם בצורה הרבה יותר חמורה. הפעם לא
התלקחו רק מיכלים, אלא תחנות־כוח ו־מתקני־זיקוק
הוצאו מכלל פעולה.

גביש

אלוף פיקוד הדרום, האלוף ישעיהו גביש, כפי שצולם השבוע כאשר הוא
ניצב על המזח של פורט־תאופיק, מצביע בידו לעבר פגיעות הארטילריה
ותותחי־השיריון הישראליים במטרות שמעבר לתעלה — בעיר סואץ ובפורט־איברהים שלידה.
הלמו במצרים
במקומות שלא ציפו להם כלל.

די לציין כי זו הפעם הראשונה שהארטיל־ריה
הישראלית הנחיתה אש על מחנות ה
צבא
המצרי שבעורף הקווים הקדמיים, שהיו
בלתי פגיעים עד כה.
מחנות אלה, על מתקניהם המשוכללים,
הם שרידי תקופת השלטון הבריטי במצריים,
נבנו במלחמת־העולם־השנייה כדי לאכסן
מאות אלפי חיילים. עתה, נוכח הימצאותם
בטווח קני־התותחים של צה״ל, יהיו המצרים
חייבים, אם לא יבחרו לשמור על השקם,
להעתיק מחנות אלה פנימה, אל תוך מצריים
— מיבצע שחייב לעלות עשרות
מיליוני לירות.
דוגמה קטנה להמחשת דיוק הפגיעות של
הטנקיסטים הישראליים: בין שאר המטרות,
הוצבו בפניהם גם מגדלי־התצפית המצריים
שלאורך התעלה. המצרים הקימו עשרות
מגדלי־מתכת כאלה, מהם צפו וצלפו לצד
המוחזק בידי ישראל. מגדל כזה מורכב מ־צינורות־מתכת
דקים, ומחוזק בעזרת כבלים
של מתכת. כדי לפגוע בו ולהפילו, חייבים
היו פגזי תותחי הטנקים לפגוע בדייקנות
של סנטימטרים בכבלים הדקים.
השבוע, בתום ימי הקרבות, לא נותר
מגדל אחד כזה שלם. להוציא שני מגדלים,
שטרם צנחו אך נוטים על צידם.

בעיכול

ך* דו־קרג הארטילרי, שנערך בשבוע
| ן שעבר, היד, כבר שונה באופיו מהקודמים

כשהמצרים פתחו באש בגיזרה אחת, הגיב
צה״ל
להבא, יראה צה״ל את עצמו חופשי להגיב
בכל דרך על כל צליפה בודדת, או פעולת־חדירה
לגדה המזרחית. זוהי המשמעות החדשה
שהמצרים יצטרכו לעכל אותה.
אין ספק שצה״ל יהיה חייב לעזור להם
לעכל זאת באמצעים נוספים. יהיה עליו
להבהיר לחייל המצרי היושב במרחב 200
מטר, שהטנקים הישראלים יורים עליו מפני
ירה צלף מצרי

עגלת מתים מוזהבת זו, ששימשה בעבר את תושבי
קנטרה ־המיזרחית, מסמלת יותי מכל דבר אחר
את המצב שהתהווה לאורך תעלת־סואץ לאחר מלחמת ששת־היסים

הסמל

— שיתוק החיים האזרחיים, מוות לכל פעילות אזרחית. העגלה
ניצבה דרך קבע ליד המחסום בקנטרה. השבוע נשרפה גס היא כתוצאה
מפגיעה של פגז מצרי, בחילופי האש שנערכו לאחרונה.

יתכן שיהיה
צורך לפתוח במערכת־הסברה פשוטה ויסודית,
באמצעות כרוזים או רמקולים, כדי
להכניס לתודעתם של החיילים המצריים,
מה שלא חודר באמצעות הפגזים.
בתעלת־סואץ נפתח דף חדש ביחסי־ה־כוחות
עם מצריים. אין זאת אומרת שצה״ל
הבטיח את עצמו סופית מפני היפגעות או
קרבנות. אף חברת־ביטוח לא תבטח זאת.
אבל הוא נמצא עתה בעמדת־כוח טובה לאין
שיעור משהיה לפני מספר חודשים, וגדולה
לאין ערוך ממה שהמצרים יכולים לשער
ולנחש.
במקום לחשוב על כיבוש הגדה שבידי
ישראל, יצטרכו המצרים מעתה לחשוב על
אבטחת הגדה הנמצאת בידם.

תמרורים

3ר ז 1ל •ל. ן

יותר

איכו

בסב !

הנה מהמעולחז שבס יגרי ות ישראל :
דןבקסיגר יה לכל טעם 1נטיה !

והב תערובת אמריקאית?

נחוג יום הולדתו ה־ 43 של הממונה
על תקציב המדינה — משה (גוסטב)
זנדכרג. בהונגריה מולדתו היה זנדברג
חבר בתנועת העובד הציוני וספורטאי פעיל
בכדורגל, סייף, טניס שולחן והיאבקות, בה
אף זכה בתואר אלוף בתי־הספר בדרום הונגריה
במישקל נוצה. עלה לארץ ב־,1948
השתתף בקרבות לטרון, שם נפצע ברגלו,
וכתוצאה מכך חדל לעסוק בספורט והחל
לומד כלכלה באוניברסיטה העברית.
נחוג יום־הולדתו ה־ 62 של שחקן
התיאסרון הקאמרי אכרהם כן־יוסף (כו־גן)
,אחיו של שחקן אחר בקאמרי, נתן
כוגן. בן־יוסף, שהוא בנו של מהנדם־נפט
רומני, גמר את לימודיו התיכוניים בגימנסיה
הרצליה, נסע לבלגיה כדי ללמוד הנדסה
אך בחר להשתלם בבאלט ובזימרה. חזר
לארץ ועסק בעבודות שונות, בין היתר כרתו
ב מיפעלי ים־המלח. ממייסדי התיאטרון
הקאמרי, בו גילם תפקיד־ם רבים.
נחוג יום־הולדתו ד,־ 67 של מ׳•
שבתוקף תפקידו כשר העלייה והבריאות,
בממשלה הראשונה של מדינת־ישראל, הטביע
את חותמת המדינה על דרכו־ העולה
הראשון למדינת־ישראל הריבונית — משה
חיים שפירא. מאז ועד היום, ללא הפסק,
משמש שפירא, מנהיג המפד־׳ל, כשר
כמעט בכל הממשלות שכיהנו בארץ.
נבחר לגבר בעל הרגליים הסכסיות
ביותר באנגליה, הקומיקאי
פיטר סדרם.
טכס הבחירה נערך
אראטוז ה במועדון שבלונדון, ומייד אחריו
הכריז סלרם:
״אני שוקל ברצינות
להחליף את מיני.״

1ץ - 6 * 0 4 0 ^ 4סופר קיגנ-ס״ז פילטר
ן א 1ז ־ קיגנ-ס״ז פילטר בקזפסת •סכסיבב•

זכו בפרסי
עולם הבידור הבריטי,
בטכס שנערך
במועדון הוור״ט׳ הלונדוני:
שחקנית הקולנוע
המצטיינת —
מגי סטית, עבור
מישחקה בסרט איש
נוכל היח; הזמר המצטיין
— תום
שחקנית
ג׳ונם ;
הטלביזיה המצטיינת

וצה סיגריה *ס£סא 81£״ ?
ובק רויאל • -חידה ברסחה
;לסי־ז פילטר בקופסת •ם כס1בב•

-ג׳יל גנט.

סלרם

נישאו בנוכחות שרים, חברי־כנסת

וראשי הכלכלה בארץ, טירה לטיצכקי,
סטודנטית לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית,
וליאץ רל,נטי, קצין בצד,״ל וסטודנט
לשעבר לכלכלה באותה אוניברסיטה ר
בנו של דניאל רקנטי, מבעלי בנק דיסקונט.
השניים הכירו בעת לימודיהם•

וסיד מנטול?
דסטאו־ -קמנ-ס״ו פילטר. קופסת •סכסובב•
נם־בלאן -סגטול פילטר. רגילות
קינלס״ז פילטר, בחפיסה רכהולריס

התגרשו אחרי שלוש שנות נשו־אין,
השחקנית אמר, איימה והשחקן
פייר כרוך. השניים נפגשו ל־אשונה כשהופיעו
בסרט גבר ואשת, התאהבו ונישאו.
ברוך, שעשה זמן־מה בקיבוץ •שראלי, היה
בעלה השני של אנ־ק, שהיא אם לילדה בת
15 מבעלה הראשון,
איש־סרטים יווני.
חלה במחלת
כליות חמורה,
ואושפז בבית־חולים
בניו־יורק, המחצצר
הכושי הנודע לואי

ועדיף טעם מזרחי ע שיר?

קיננ ס״ז פילטר, קופסת.־סכסובב:ט 1ר
1ב ק פי לטר -תערובת טשדגת, רגילות

ארמסטרונג. לא
מכבר נכנס ארמי
סטרונג, בן ה־68׳
לדיאטה חמורה, בה
ירד מ־ 90 קילוגרם
ל־ •60 רופאיו הלוקים
בדעתם אם הדיאטה
החמורה היא הגורם למחלתו זי.

1 1 1 1 1 =1

נפטר בג־ל ,56 בקינשאסה, לאחר
מחלה ממושכת, יוז,ז קאפכוכו, מי שהיה
נשיא קונגו בשנים . 1965—1960 לפני
שהתחיל בקאריירה פוליטית למד קאסבובו
בסמינרים קאתוליים, היה פריד הממשלה הבלגית
בקונגו. במרוצת הזמן הפך מנהיג
מפלגת אבאקו של בני שבט באקונגו שב־קונגו
התחתית. יחד עם ראש־ממשלתה הראשון
של קונגו, פטריס לומומבה, התייצב
בראש השילטון בקונגו, כאשר ארץ זו עברה
תהליך של התפוררות בעיקבות יציאתם
של מרבית הבלגים.
_הווולח הזה *1*4.

באמתלה שד מאבק למען השדוס 3 ,וצעת ה שבוע הצגת ת ר מי ת

ך* כל דמה להצגה הומוריסטית של אפריים קישון.
( | המקום: היכל ה תרבות בתל־אביב, ביום החמישי האחרון.
קהל של קרוב לאלף איש מילא את האולם, אך
השאיר את היציעים העצומים ריקים,
ה מ או ר ע: סימפוזיון בינלאומי למען השלום, נגד הסיפוח.

הבמה עמד ח״ב גדעון האוזנר, אחד ממארחי הכינוס.
הוא הצדיק את סיפוח השטחים, הזהיר את הערבים שככל
שיתמידו בעקשנותם, כן תספח ישראל שטחים גדולים יותר.
הקהל הגיב בשריקות־זעם ובקריאות־בוז. חלק מן הקהל
מחא כף.

על הבמה לחש אורח מחוץ־לארץ ״מה הולד
כאן? מה אני עושה כאן?״

מלכודת שר !(שדד־ההוץ
ת השאלה הזאת שאלו עצמם, בארבעת ימי הר
! כינוס, רוב המוזמנים מחו״ל. רבים מהם תפסו עוד
לפני סוף הכינוס כי נכנסו למלכודת של אחד ממעשי־התר־מית
הגדולים ביותר.
משתתף אחד גילה זאת בדרך מקורית. הוא ידע כי הוזמן
לסימפוזיון מטעם מערכת ניו אוטלוק (״השקפה חדשה״),

ירחון בשפה האנגלית, המופיע בתל־אביב.
לאותו משתתף ניתן חדר במלון מהודר. הוא ראה כי
גם עשרות אורחים אחרים הובאו לארץ על חשבון הסימפוזיון,
ושוכנו בבתי־מלון יקרים. לכן תיאר לעצמו כי
הירחון הוא מוסד עשיר. הוא הודיע על רצונו לבקר במשרדי
הירחון, כדי להודות למארחיו. אבל מארגני הסימפוזיון
עשו את הכל כדי להניא אותו מרצון זה. הם הבטיחו
כי יביאו למלון את כל אשר ירצה.
לבסוף ניגש האורח בכל זאת למערכת, כדי לשאול אם
הגיע עבורו מכתב. הוא נדהם למראה עיניו. הוא ראה כי
המוסד שוכן בבית עלוב ברחוב קרל נטר ,8בחלק הישן
של תל־אביב, במשרד של שני חדרונים, המשמשים גם
כמחסן.
״מניין יש להם רבבות דולארים לאירגון סימפוזיון כזה,
להביא עשרות אורחים מכל חלקי העולם ולשכן אותם
בבתי־מלון?״ שאל, בחשדנות גוברת.

הוא התחיל לחקור את המארחים, נתקל
כקיר אטום. הוא הרחיב את חקירותיו, ואז
נתברר לו דבר שזיעזע אותו: שהסימפוזיון בולו
אורגן ומומן על־ידי משרד־החוץ הישראלי,
שהשתמש בפירמה ״ניו אוטלוק״ בדי לזרות
חול כעיני המוזמנים.
כי רוב המוזמנים הם מתנגדים חריפים של מדיניות ממ־שלת
הליכוד הלאומי, מגנים באופן קיצוני את עמדת משרדי,חוץ
של אבא אבן.

נידמה סמיזנה נוח עורר נסו
ירחון ניו או ט לו ק שייך למפ״ם, המשתפת בו גם
| | כמה גויים־של־שבת ממפלגות אחרות. תפקידו העיקרי

הוא להוכיח לאנשי השמאל העולמי כי מפ״ם לוחמת למען
השלום הישראלי—ערבי.

עם הקמתו, מומן הירחון על־ידי משרד־החוץ,
שגם הוא היה מעוניין להוכיח לשמאל העולמי
שיש שמאל ישראלי שוחר־שלום, התומר בממשלה.
כשכיר,נד,
גולדה כשרת־החוץ, התקלקלו יחסי המשרד והירחון׳
בעיקבות מאמר אחד של איש־מפ״ם, שמחה פלאפן,
שטען כי ישראל יכולה לקלוט מיספר מסויים של פליטים,
התמיכה הופסקה. אולם מאז בא אבא אבן למשרדו, התחדשו
היחסים.
אחרי מלחמת ששת־הימים קיבל אבן דיווחים מדאיגים על
שינוי גמור במצב־הרוח של השמאל באירופה ובאמריקה.
ישראל נראית לחוגים הולכים וגדלים בשמאל כמדינה כובשת
ונחלנית, ד,זוממת את סיפוח השטחים הכבושים. אנשי
אל־פתח ו ה חזי ת ל שיחרור פלסטין, שנראו בעבר כאנשי-
זדון, מתקבלים עתה כלוחמי־שיחרור, המוסרים את נפשם על
מיזבח גאולת שטחי ארצם מידי כובש.

בדי להילחם במגמה זו, התחיל משרד־החוץ
להשתמש באנשים, שהיו מקובלים עד בה על
השמאל העולמי. משה סנה נשלח לחו״ל כמה

פעמים, ביוזמת משרד־החוץ. כמוהו נשלחו
אישים שמאליים אחרים. בפאריס פועלים לפחות
שני גופים שמאליים, המתיימרים להיות
עצמאיים, אף הנתמכים והמכוונים למעשה
על־ידי משרד־ההוץ.
שמחה פלאפן ושאר עסקני ניו אוטלוק, אנשי מפ״ם, השתלבו
במערכה זו היטב. לכן קיבל משרד־החוץ בשימחד,
את הרעיון לכנס בישראל סימפוזיון גדול, שימשוך אליו
את ראשי השמאל העולמי, ושישא רשמית את הפירמה של
ניו אוטלוק.

גם בשביל מפ״ם היתד, זאת הזדמנות מצויינת. מערכת־הבחירות
מתקרבת, וצמרת מפ״ם חוששת פן תאבד רבבות
קולות, אפילו מבין חברי הקיבוצים, המאמינים כי המפלגה
בגדה בעניין השלום ומכרה את בכורתה בנזיד־העדשים של
המערך והליכוד־ד,לאומי. הצגת־שלום גדולה התאימה מאד
למפ״ם, בפרוס מלחמת־ד,בחירות.
לגבי מפ״ם היתד, בסימפוזיון גם תועלת שנייד .,קשרי־החוץ
של מפ״ם התחילו להתמוטט מאז המלחמה, מכיוון
שמפ״ם נושאת באחריות עבור מדיניות ממשלת־הליכוד.
כאשר נודע בחו״ל כי ״תוכנית השלום״ של מפ״ם כוללת
סיפוח רצועת־עזה, רמת־הגולן וכל אזור ירושלים, יחד עם
שינויי גבול לאורך הקו הירוק, התחילו ידידיה־לשעבר של
מפ״ם להתרחק ממנה.
לאלה נועד הסימפוזיון להוכיח כי מפ״ם עדיין מנהיגה את
מחנה־השלום בישראל.

כף נולד שיתוף־פעולה הדוק בין משרד־החוץ
לבין מפ״ם, כששניהם מתחבאים מאחורי ה
פירמה
התמימה של הירחון הקטן בקרל נטר .8

13־ מאוגנים סימטדוו
** ובן מאליו כי אנשי משרד־החוץ קבעו מי יופיע ב־הצגת־הגאלה
הגדולה בהיכל התרבות. בעל המאה הוא
בעל הדיעה.

נקבע כלל־כרזל: מן הצד הישראלי יופיעו
כמעמד זה רק תומכי מדיניות הממשלה.
שלושת הנואמים העיקריים במעמד זה היו חברי־הכנסת
יעקוב חזן (מפ״ם) ,גדעון האוזנר (ל״ע) ומשה סנה (מק״י).
זה קבע, כמובן, את אופי הסימפוזיון, כי:
•.יעקוב חזן הפציר מעל במת־הכנסת, לפני חודש
בלבד, באנשי גח״ל להישאר בממשלת־ו־,ליכודי, בידעו היטב
כי מטרתם המוצהרת של שרי גח״ל בממשלה היא להביא
לסיפוח כל השטחים המוחזקים.
חברו ושותפו של חזן, מאיר יערי, נזף מעל במת הכנסת
בלוי אשכול המנוח על כי שכה להזכיר, באחת מ־הצהרותיו,
כי תנאי־בעל־יעבור לכל שלוב הוא סיפוח רצו־עת־עזה
למדינת־ישראל.
• גדעון האוזנר הוא אחד הניצים בכנסת ובמס־לגתו.
עם כינון ממשלת גולדה מאיר תבע להחליט על סיפוח

שטחים, ולהקים מייד התנחלויות בכל רחבי השטחים שיוחלט
לספחם. הכודנה לביקעת־הירדן, רצועת־עזה ואזור־חברון.

משה סנה מקובל לאחרונה מאד על משרד־החוץ,
ומנוי וגמור היה עימו לשתפו באירוע זה. כדי לאפשר זאת,
היה על מק״י להיסוג מעמדתה המוצהרת של התנגדות לכל
סיפוח. הדבר נעשה בשבוע שעבר, ערב פתיחת הסימפוזיון,
בנאומו של שמואל מיקונים בכנסת.
אמר מיקוניס :״הכרחי שהממ שלה תכריז ב או פן ברור על
נכונו תה לסגת מקווי הפסקת־האש לגבולו ת מוכרים ובטו חים
שיוסכם עליהם במשא־ו מ תן.״

זוהי הנוסחה המדוייקת של אבא אכן. הוא
בכר הכריז על כך פעמים רבות מעל דוכן
הכנסת. כוונתה: יש לקבוע גבולות חדשים
לגמרי.
הנוכחים הבחינו מייד כי זהו שינוי מהותי בעמדת מק״י,
והגיבו בהתאם.
קרא אורי אבנרי :״איזה גבולות?״
השיב מיקונים :״כא שר אנהל מ שא־ומתן, אודיע איז ה
גבולו ת!״
כבד ביוני, לספה בשום

ויתר מיקונים רשמית על גבולות ה*4
והצטרד לעמדת ממשלת-הליכוד, שיש
•טטחים ולקבוע גבול חדש, שלא יהיה
פנים ואופן הגבול של ה 4-ביוני.

קרא אבנרי:

״אם כן, איזה הבדל נשאר בינך ו בין אבא

אבן?״
השיב מיקוניס, בפאתוס רב :״האם סבור אתה, כי אני
מחפש הבדלים? אם אין הבדל, אני שמח על כ ך אם ת•
כוונה (של אבן) היא לכך, הרי תו מן אני ב שר־החוץ אבא

^ הבלוף הגדול
(המשך מ ע מוד ) 13
אבן לא תפזזידני בזה שיש ז הו ת־דיעו ת
ביני ו בין שרי־החוץ. לא התחייבתי להוות;
אופוזי צי ה טוטאלית.

בך אושרה הכשרות הטוטאלית
של מק״י, .
אישור נוסף ניתן לה כעבור כמד, ימים,
כאשר נציג ישראל באו״ם, יוסף תקוע,
ציטס במועצת־הביטחון בהרחבה את דברי
מיקונים, המנהיג הקומוניסטי,״ כתמיכה לקו
הרישמי של ממשלת הליכוד הלאומי. הנציג
הסובייטי, יוסף מאליק, קפץ כנשוך־נחש,
הכריז כי מיקוניס אינו קומוניסט, אלא
מחרהר־מלחמה.

סופו שר נלוו
ך • אורחים מחו״ל, שכולם מתנגדים
( ! בחריפות לכל סיפוח, לא ידעו כל זאת.
הם היו תמימים למדי. הם לא ידעו מה הן
ההתפתחויות האחרונות בישראל, ואיך השתנו
עמדות מפ״ם, ל״ע ומק״י, שכולן
נגרפו בזרם הסיפוחיסטי המציף את המדינה.
הם לא ידעו כלל מי יופיע בסימפוזיון —
ומי לא.

כי בעת הזמנתם השתמשו המארגנים
בשיטה נופפת של בלוף.
בחו״ל נאמר למוזמנים כי בסימפוזיון
ישתתפו כל כוחות־השלום בישראל. בין
השאר נעשה שימוש רחב בשמו של אורי
אבנרי, הידוע בחו״ל, למרות שאיש לא
טרח לשאול אותו. אותו הדבר נאמר לעסקנים
הערביים בגדה המערבית בישראל,
לעומת זאת, פורסם בהרחבה כי ישתתפו
ראשי הציבור הערבי בגדה, וכי יבואו
אישים חשובים מחו״ל.
בין השמות שפורסמו ברשימת המשתתפים:
פיאר מנדם־פראנס, ראש-המנד
שלה לשעבר של צרפת; ז ׳ן דניאל, עורך
נובל אובסרבטור ואישיות מרכזית בשמאל
הצרפתי; הפרופסור גולדשטיקר, יו״ר
אגודת־הסופרים הלוחמת בצ׳כוסלובקיה.
במדינה ה11ם
השתזף וכייף
פי מחר --
האביב בא. הבושם של פרחי התפוזים
חדר לבתים בערים, שיכר את תושבי הכרך.
החמסין קיצר את השרוולים, הוריד את
הגרביים מרגלי הנערות ואת המקטורנים
מגב הגברים.
עקרות־הבית דאגו לביעור חמץ, הנוער
מיהר להתרחץ בשפת־הים, ורק באי־רצון
רב נקראו בעיתונים הידיעות על מוקשים,
חילופי־פגזים, הפגנות בשטחים המוחזקים
וועידת ארבעת הגדולים.
כל זה נראה רחוק. הרבה י־תר רחוק
מריח התפוזים וחול שפת־הים.

כמה אחוזים
קיכל ה טו ט?
הקיסר הרומאי קאליגולה דיה מטורף
במיקצת. לכן מינה את סוסו החביב עליו
לקונסול.
ההיסטוריה לא דיווחה מה היתד, תגובתם

בעיקביות של ברזל התקרבה ועידת ארבעת
הגדולים, שמטרתה היא לכפות שלום
״מוסכם״ על הצדדים במרחב. ברית־המוע־צות
וצרפת ויתרו לאמריקאים, קיבלו כמה
וכמה מנוסחותיהם, בד־ לקדם את המיפגש.
״זוהי פתיחה של תק פה חדשה במרחב!״
ניבא השר צ׳ארלם יוכט, ראש המשלחת האמריקאית
באו״ם.
ממשלת ישראל התכנסה חגיגית כדי לגנות
את היוזמה. יהדות אמריקה גוייסה במלואה
כדי להילחם בה. סימפוזיון של
מפ״ם בתל־אביב (ראה כתבה) הוסיף את
תרומתו למלחמה.
אולם ממשלת ניכנדן לא התרשמה עדיין
מן התגובה השלילית. ואז — כמו תמיד —
באו הערבים לעזרת ישראל.
טכסים? החליטה ועידת מפלגת־האיחוד
של עבד־אל־גאצר במצרים: הערבים יתנגדו
לשלום כפוי, מתייאשים מרעיון ההסדר המדיני,
יטיפו לרעיון חמלחמה הבלתי־נמנעת.
בירושלים נתקבל הדבר כאצבע אלוהים,
הצלה מידי שמיים. האופטימיים נזכרו בכל
המיקרים הקודמים בהם הצילה הקיצוניות
הערבית את הציונות — החל בסירוב הערבים
לעליית מאה אלף יהודים אחרי מל־חמת־העולם,
עבור בסירוב הערבים לקבל
את החלוקה לפי גב-לות , 1947 ועד לסירובו
של עבד־אל־נאצ־ להסיג את צבאותיו

אולם, במו כל תרמית, התמוטטה
גם זו.
כדי להצדיק את השימוש בשמו בחו״ל
ובגדה, נאלצו המשתתפים לפנות לבסוף
אל אורי אבנרי. אולם הם לא יכלו להזמינו
לכינוס בהיכל ה תר בו ת, כי משרד־החוץ אסר,
זאת בפירוש. הפיתרון: אבנרי, ואישים
אחרים שאינם מקובלים על הממשלה, הוזמנו
לאירועים צדדיים של הסימפוזיון.
כשבאה פנייה זו לאבנרי, הוא סירב. אולם
על המשמר הוסיף לפרסם את שמו, בהודעה
התמימה שהוא ״הוזמן״ — מתוך הנחה
שהקורא התמים יאמין אוטומטית כי ההזמנה
נתקבלה*.
כאשר נודע למנהיגים בגדה כי אבנרי
אינו משתתף, וכי הסימפוזיון כולו הוא
טכסים של משרד־החוץ, ביטלו כולם את
השתתפותם. הודעות־ביטול באו, זו אחר
זו, מאנוור נוסייכה, מי שהיה שר־הביטחון
של ירדן; עזיז שהארה, מראשי
הדוברים למען מדינה פלסטינית; ודזאזם
חאלידי, לשעבר מפקד חטיבח סורית.
על דעת שלושתם שלח נוסייבה לכנס
מיכתב אדיב ומרשים, בו הודיע כי ייעדר,
כהפגנה של ״מחאה אילמת״ נגד מדיניות
ממשלת ישראל, המחבלת ביוזמת המעצמות
ומסרבת להסכים לשלום על פי החלטת
מועצת־הביטחון.
אותו זמן נסתבר כי בעלי השמות הגדולים
מחו״ל מסרבים לבוא. מנדם־פראנם,
גולדשטיקר, דניאל ואחרים הודיעו באדיבות
כי לא יבואו לכינוס• נותרו רק קלוד לאנצ־מן,
מאנשיו של ז׳ן־פול סארטר, ג׳ורג׳ו
לה־פירה, מי שהיה בעבר ראש־העיר של
פירנצה, וכמה עשרות דגי־רקק.

בהרכב זה התחיל הסימפוזיון
תוכנו והרכבו גרמו זעזוע לרבים
מן המוזמנים.
״נחרדתי לשמוע את הנאומים!״ אמר
פול ג׳ייקובם, איש השמאל הקיצוני מניו־יורק.
ואילו לאנצמן, שנדהם כנראה גם
הוא, ניצל את הדקות המעטות שהוקצבו
לנאומו, כדי להטיף למארחים, המתפשרים
על הלכי־רוח לאומניים של הרחוב.
בסופו של דבר, הביא הסימפוזיון יותר
נזק מתועלת.

שוטרים מפזרים נשים נושאות זרים בירושלים
בעזרת סילוני־מים

של אזרחי רומא. כי באותם הימים לא היו
מישאלים של דעת־קהל.
אילו נערכו, היו התוצאות: ראות כך:
חודש לפני המאורע: דגם מייצג של
רומאים נשאל ״מי צריך להיות הקונסול
הבא?״ התשובה: יוליוס 53 טיבריום
187 קאסיוס 12 אין ־יעה 17
חודש אחרי המאורע: הסוס של קאליגו־לה
617 יוליום 127.טיבריוס 37
קאסיוס 270 אין דיעה (.)2270
חודשיים אחרי המאורע: הסוס של קאלי־גולה
8770 אין דיעה (.)2370
מי שישנו, ישנו. כך היו הרומאים
מגיבים בשני תנאים( :א) שים! היו פוחדים
מקאליגולה, שנהג לחזות בשעת סעודותיו
בעינויי אויביו ובהוצאתם לה־רג( ,ב) שהם
היו דומים לישראלים.
האופי הישראלי התבטא במישאלי דעת־קהל,
שנערכו בחודשים -אחרונים. יום
לפני מות אשכול, לא חלם איש על כך
שגולדה תהיה יורשתו. אחרי מות אשכול,
נערך מישאל מדעי, ונסתבר כי שמה של
גולדה כלל אינו מופיע בין המועמדים שהוצעו
על־ידי הקהל.
השבוע, במישאל מדעי קדש, נקבע כי
617,מהציבור מאמין שגרידה היא ראש־הממשלה
הנכון.
אותו זמן מסכים הרוב המוחלט של הציבור
כי משה דיין הוא שר־ביטחון אידיאלי,
שאבא אבן הוא שר־חוץ אידיאלי, וכי
מנחם בגין הוא שר־בלי־תיק אידיאלי.

״למדנו שאין בישראל שום כוח
פוליטי המובן לעשות שלום ללא
סיפוח,״ סיכם את ההתרשמות הכללית
אחד הבאים.

מדיניות

• תנועת העולם הזה — כוח חדש דחתה
הצעה לחלק כרוזים לבאי ה סי מ פוזיון ולהסביר
להם את העובדו ת, כדי להי מנ ע מפילו־גיס
נוספים.

״נאצר יציל אותנו! סמדן• על הערבים!״
נאנח השבוע, ברגש הקלה. פקיד בכיר.

הללויה —
הערכיס מתנגדיס!

מגבול ישראל ערב מלחמת־ששת־הימים.
הפסימיים במשרד־החוץ הזהירו בפני תקלות
אלה .״זוהי אשלייה,״ אמר אחד מהם.
״גם הערבים לומדים. אי־אפשר לסמוך על
זה שתמיד יתנהגו בטיפשות.״ והוא הביע
חשש חמור :״המילים הרמות דוזקא מלמדות
על הכנה לקבלת יוזמת ה־ .4זהו טכסים
לפיוס הקיצוניים, ואחרי זה יקבל עבד־אל־נאצר,
תכתיב׳ ש-כפו עליו הגדולים.״
אז תצטרך מכשלת ישראל לעמוד לבדה
מול השלום הכפוי — מצב בלתי־נעים מאד.
ואומנם, כאשר סיכם עבד־אל־נאצר את הויכוח
בודעידה, דזר והצהיר כי מצרים מקבלת
את החלטת מועצת הביטחון — עליה
מתבססת הידברות ארבעת הגדולים.

ארץ־ישראל
משני צידי
הקו הירוק
רבבות תלמידם ארזו את תרמיליהם ויצאו
לטיולים דמסורתיים, לפני חג הפסח.
רבבות אזרחים מבוגרים יותר תיכננו את
טיוליהם לשבעת ימי החג עצמו. כמעט בכל
המיקרים, שורטטו הנתיבים מצד זה של
הקו הירוק.
כי בשנה שחלפה מאז חג הפסח האחרון,
כמעט שבה ונתחדשה חלוקת הארץ לשניים.
לא מפני שעל הגבול ניצב צבא
אוייב, אלא מפני שמעבר לאותו קו התנהלה
מלחמה שהפכה את כל השטחים החדשים —
לחזית. יבול יממה אחת:
#בעזה רגמו תלמידים כל מכונית ישראלית
שעברה, רימונים התפוצצות מול הכניסה
לבניין המימשל הצבאי, ברחוב הראשי.

בודאדי החוצה את כפר בתיר, בגבולה
הדרומי־מע־בי של ירושלים, נורה ל־

מוזת איש מישמר־הגבול, ושלושת חברי•
נפצעו.
#בשביל־י־,פטרולים לאורך הירדן הותקפו
שני סיורים של צד,״ל; אחד החיילים
נפצע קשה מאוד.
#בשכם ובג׳נין הפגינו אלפים, בהל־ודיותיהם
של תושבי הגדה המערבית אשר
נהרגו בהפצצת חיל־ד,אוויר הישראלי על אל־סלט
הירדנית.
#בירושלים המיזרחית פיזרה המשטרה
בכוח (ובעזרת סילוני־מים) הפגנה של נש-ם
ומתפללים, שנועדה למחות על מותו של
עצור ערבי במשטרה.
נוכח כל אלה, שאל את עצמו האזרח,
בהגיונו הפשוט :״אם אני מוכרח לנסוע
לשם — אסע. אבל סתם כך, לסכן את חיי?״
המין טושטש

ההישג, בו התפארו המפלגות הדתיות ב־מערכת־הבחירות
לאיגוד עובדי המדינה היה,
שהצליחו להקים רשימה מאוח־ת *.תחת האותיות
בגד, הופיעו מועמדיהם של המפלגה
הדתית לאומית, אגודודישראל ופועלי אגו־דת־ישראל.
אולם
דווקא ברגע בו הודיעו מרכזי המפלגות
את שמות המועמדים, עמדה הרשימה
המשותפת בפני סכנה של פילוג.
הסתבר, כי בין מועמדי המפד״ל נימנתה
אשה. והלא לקנאים של אגודת־ישראל אסור
להצביע בשביל אשה.
ניתוח פלסטי. המפד״ל, מצידה, לא
יכלה לוותר על המועמדת. כי אסתר זמורא,
כלתו של המו״ל ישראל זמורא, היא פקידה
פופולרית ובעלת־השפעה במשרד הדתות.
הסרתה מן הרשימה היתר, מרחיקה מצביעים
רבים.
הפתרון הגאוני נמצא על־ידי מעשה של
התאו־,־עצמית: המועמדת הופיעה ברשימה
בתור א. זמורא. אנשי אגודת־ישראל באו
על סיפוקם.
השותף השלישי בחזית — פועלי אגודת־ישראל,
שהצביעו בעד גולדה כראש־הממ־שלה
— לא ויתרו על ההזדמנות לנגח את
האגודאים.
ליגלג עליהם שערים, ביטאון פועלי אגו־דת־ישראל
:״ניתוח פלסטי זה הספיק לעשות
את הרשימה כשר למהדרין. אילו היינו יודעים
זאת מראש, היינו יכולים לפתור את
בעיית הגברת גולדה מאיר בכתיבת ג. במקום
גולדה, ואז היה מותר להצביע — ושלום
על ישראל.״

תל־אביב

כפילו של
ה״אינטרקונטיגגטל״
בהודעה לעיתונות מם׳ 40 של דובר
עיריית תל־אביב—יפו נמסר על חתימת
חוזה בין אינטרקונטיננט אל אינ בסט מנט קור־פוריי
שן, הרשומה בדלבאר שבארצות־הברית,
לבין החברה העירונית היר קון, אשר הוקמה
לצורך פיתוח עבר הירקון, לפיו יוקם בשטח
איזור תוכנית ל׳ בית־מלון, שיכיל כ־300
חדר, ובצמוד לו יהיו מיתקנים לתיירות,
לספורט ולבידור.
רבים עלזו על כך שאל בתי־המלון
של הרשתות הבינלאומיות ובעלות המוניטין,
שרתון ו הי ל טון, מצטרפת גם רשת אינטר־ק
ת טי עטאל הנודעת. אך מסתבר שלחברה
(המשך ב ע מו ד ) 18
* שזכתה ב־ 1370 מהק־לות, בבוזירות ש נערכו
בסוף ה שבוע שעבר.

חגליון הבא

גשו! 0גוה
כגלל החג, תוקדם הופעתו
של הגליון הבא. במקום כיום
רביעי, יופיע הגליון כיום
שלישי. קוראים תל־אביביים
יוכלו להשיגו ככר
כערכו של יום שני.
העולם

הזה 1648

ך* וא לא היה אדם גדול, כמו צ׳רצ׳יל. הוא לא היה מפקד מחונן, כמו רומל. הוא לא
1 1היה אינטלקטואל, כמו קנדי. הוא לא היה דמות היסטורית, כמו סטאלין. הוא לא היה
אליל כמו מק־ארתור. הוא לא היה דמגוג מלהיב, כמו היטלר.
הוא היה --קשה להגדיר מה.
הוא היה אייק.
מצביא גדול הצבאות, נוחל גדול הנצחונות בהיסטוריה. מנהיג הגדולה במדינות במשך
שמונה שנים.
ובכל התפקידים האלה — אדם אנושי, סביר, מלכד, בעל רצון טוב.
אדם שאיש לא שנא אותו, ושרבים מאד חיבבוהו.

סא־־ל נואש הגייסות
^ ימי הפלישה הגדולה לצפון אפריקה, כאשר נחלו היחידות האמריקאיות הירוקות
1כמה מפלות מכאיבות מידי האוייב המנוסה, נמתחה ביקורת קטלנית על המצביא העליון
של כוחות־הברית בצפון־אפריקה.
המפקד העליון שלח מיברק לנשיא ארצו :״לעזאזל, אני הסגן־אלוף הטוב ביותר בצבא
ארצות־הברית!״
הוא באמת היה סגן־אלוף, בדרגת קבע, בעל דרגה זמנית של אלוף. איך זה קרה?
זמן קצר לפני פרל־הארבור, נערכו תמרונים גדולים במדינת לואיזיאנה. בתמרונים אלה
בלט כשרונו של טגן־אלוף בעל שם גרמני, שאיש לא הכירו: אייזנהואר.
כעבור זמן קצר היה דרוש קצין־מיבצעים ראשי לצבא ארצות־הברית. הרמטכ״ל, ג׳ורג׳
מארשל, ביקש מכמה קצינים להגיש לו רשימות של מועמדים — כל רשימה בעלת עשרה
שמות. השיב אחד הקצינים :״יש לי שם אחד. כל תשעה האחרים ברשימה שלי הם כנ״ל.״
״מי הוא האיש הזה, שאתה מעריך אותו כל־כך?״ שאל מארשל.
״אייק אייזנהואר.״
״איני מכיר אותו,״ השיב מארשל .״אבל שמעתי עליו.״ אייק הוזמן למטכ״ל.
כמו כל איש־מטה, חלם מארשל על תפקיד פיקודי. הוא רצה לפקד על הפלישה האדירה
לאירופה. אבל הנשיא רוזבלט סירב. הוא רצה במארשל, הקצין הנערץ ביותר בצבאו, איטסר־טג־פילוסוף
בעל שיעור־קומה, יישאר לידו, כמפקד עליון של הצבא. על מארשל היה לבחור
בקצין אחר, לתפקיד שנפשו שלו יצאה אליו. הוא בחר בקצין־המיבצעים הצעיר־יחסית (,)52
שלא פיקד מעולם על גייסות.
כך שמע העולם לראשונה את שמו של דודייט אייזנהואר.
מזל? לאו דוזקא. איש לא התנגד למינוי האיש החדש. כי בחוגים הצבאיים המיקצועיים
כבר היה אז בעל שם, כמתכנן מוכשר ואחראי.

ידו ונועצת האלופים
ייק היה המצביא האחרון של המלחמה השיגרתית, המצביא הראשון של התקופה
\ 1הטכנולוגית. הוא לא השקיף על קרב מראש מיגדל, לא פיקד מעל גבי הסוס, לא תיכנן

איתן כנו!2ן ד נאנו״ווו95ו*).
בשנים האחרונות היה מקובל להניח כי אייק היה נשיא גרוע, כמו כמעט כל הגנרלים
שהגיעו לכם הנשיא בארצות־הברית. אולם זהו פסק־דין בלתי־צודק. הישגיו הרבים של
אייק היו שקטים, חסרי ברק וזוהר. אך הם היו חשובים.
הוא הגיע לראשותה של אומה שסועה, ממורמרת, אכולת שינאה. צייד־המכשפות ג׳ו
מק־קארתי הילך אימים במדינה, משבר של אמון הרם את המוראל.
אחרי כמה היסוסים, החליט אייק לצאת למלחמה במק־קארתי, והוא שבר אותו. רק נשיא
רפובליקאי, ימני, שמרני, שנהנה מאמון בלתי־מוגבל, היה מסוגל לכך. כיום כמעט נשכת
הדבר. אך יתכן שהריסת מק־קארתי היה הישגו העיקרי של אייק כנשיא.
במשך שמונה השנים, חזרה לארץ השלווה הפנימית, חזר האמון ההדדי. כיום אפשר לטעון
כי היתד, זאת שלווה כוזבת, כי הבעיות כוסו במעטה של רצון טוב, אך לא נפתרו. אבל
למציאת פתרונות היה דרוש מהפכן — ואייק אייזנהואר הוא בדיוק ההיפך הגמור מ־מהפכן.
בכל
זאת סלל כמה דרכים למהפכה. הוא מינה כנשיא בית־המשפט העליון את ארל ודרו,
המהפכן המשפטי שפקד על פתיחת בתי־הספר בפני הכושים. יכשהופרה החלטת בית־המשפט,
לא היסס אייק לעשות דבר ששום נשיא לא העז לעשותו לפניו ואחריו: לשגר צבא פדרלי
נגד המימסד הגזעני בדרום. לא קנדי ולא ג׳ונסון הגיעו לידי כך.

סרה סרת. סרה קרח!

—* אוד• אבנר
את מיבצעיו באוהל. תפקידו היה לפקח על עבודת־צוזת אדירה, ליישם תוכניות שגובשו
במאות מוחות, לפקד על מיבצעים בהם שולבו צבאות של ארצות רבות.
הוא תואר כ״יושב־ראש מועצת האלופים״ .ואכן, זה היה כישרונו: ליישב סיכסוכים בין
אלופים ששנאו זה את זה (כמו מונטגומרי ופאטון) ,לפשר בין דיעות מנוגדות, לגבש צוות
— ובאותו זמן לנהל מלחמה עצומה, אכזרית וממושכת.
למרות עבודת־הצוות, היה עליו להחליט החלטות גורליות. הקשה ביותר, לדבריו, היתד.
ההחלטה להצניח שתי דיביזיות של צנחנים על אדמת צרפת, לתוך ציפורני הצבא הנאצי,
ערב הפלישה. הצנחנים סבלו אבידות קשות, אך הוכיחו את צידקת ההחלטה( .המזכירה
במיקצת את ההחלטה הקשה, שהיתר, שנוייד, במחלוקת, להפעיל צנחנים בעורף המצרים
באום־כאתף, ביוני .)1967
ההחלטה הגדולה השנייה, שזכתה לפירסום רב יותר: לפתוח בפלישה ב־ 6ביוני , 1944
למרות ספקות חמורים לגבי תחזית מזג־האוויר. גם היא היתד, נכונה.
היו במלחמה גנרלים זוהרים יותר. אייק לא הגיע לזוהרם של פאטון ומונטגומרי, רומל
וגודריאן, ז׳וקוב וקונייב. אך אין שום ספק כי אייזנהואר היה האדם האידיאלי לתפקיד
המסויים שהוטל עליו, אדם שכל החלטותיו היו סבירות, וכמעט כולן נכונות. מבין קציני
ישראל, הדומה לו ביותר הוא יגאל אלון.

האיש ששבד את מק־קארתי
* נדלים מוצלחים הם, כמעט תמיד, מדינאים גרועים. אבל בימי צרה סונה הציבור
^ א ל הגנרלים, ומבקש לו מנהיג מקירבם. כי הגמל הופך, בעיתות קרב, לדמות של אבא,
המושך אליו באמונה עיוורת. קשה לציבור לקלוט את המחשבה כי התכונות הדרושות
למדינאי הן שונות לגמרי, ואולי הפוכות מאלו של מנהיג צבאי.

ף 0כמדיניות״החוץ היו הישגיו חשובים, אך בלתי־זוהרים. בעיקרם היו שליליים
^ במהותם: הוא לא עשה שטויות, נמנע מהרפתקות.
הוא סיים את מלחמת קוריאה, ולא נגרר למלחמה חדשה, כמו ג׳ונסון בווייאט־נאם. מכיודן
שהיה אלוף, לא חש בתסביכי־נחיתות בפני האלופים, לא התרשם בנקל מטענותיהם, לא
נסחב למלחמות. דווקא האזרחים נוטים לכך.
הוא התנגד למיבצע־סיני, מפני שנראה לו כקנונייה עכורה של שתי מדינות קולוניאליות,
בריטניה וצרפת, שניצלו את ישראל. תגובתו היתד, מוסרית יותר מאשר פוליטית. אך מי
שמאשים אותו על כי הכריח את ישראל להיסוג, חייב לזכור כי הנסיגה של אז הבטיחה
לישראל עשר שנים של שלוזה, אותן היתד. יכולה לנצל ליוזמות־שלום. כיום, אחרי שנתיים
של אי־נסיגה מ״גבולות ביטחון״ ,שנתיים שלא היה בהן אף יום אחד של שלווה וביטחון,
יתכן שיש מקום לשינוי הערכת המאורעות דאו.
כאשר החליטו הסובייטים לשים קץ למלחמה הקרה, היה זה אייק שצעד לקראתם. האיש
שקיבל מידי סטאלין את עיטור־הנצחון משובץ־היהלומים, ושהיה ידידו האישי של המרשל
ז׳וקוב, לא שנא רוסים. בתקופתו הוזמן כרושצ׳וב לביקורו ההיסטורי בארצות־הברית.
אמנם, זה קרה בטעות. משרד־החוץ האמריקאי הבין שלא־כהלכה הנחייה של הנשיא. אך
כשבא כרושצ׳וב, קיבלו אייזנהואר, ופגישת שני בעלי־הקרחת הולידה את ״הרוח של מחנה
דויד״ (על שם מעון־ר,חופשה של הנשיא) .היתד, זאת ראשיתה של הברית האמריקאית—
הסובייטית, שנפסקה זמנית בימי מיפרץ־החזירים של קנדי ובימי מלחמת וייאט־נאם של
ג׳ונסון, אך המתחדשת עתה שוב, בימי הנשיא הנבחר החדש — סגנו ותלמידו של אייק
אייזנהואר.
ימיו האחרונים בשלטון היו מלאי אכזבות. שיא פעולתו היתד, צריכה להיות ועידת־הפיסגה
הגדולה בווינה. אולם כסיל צבאי שלח, מאחורי גבו, מטוס־ריגול לשמי ברית־המועצות.
המטוס הופל, אייזנהואר קיבל על עצמו את מלוא האחריות — ומיבצעו העקר
התפוצץ.
הוא הגיע לשלטון עליון בגיל ,62 פרש בגיל — 70 הגיל בו נכנם ראש־ממשלה ישראלי
לתפקידו. במקומו בא צעיר בראשית שנות ד,־.40

הוא היה איש שב
ו תו ל א הפעים את זיכרון העולם, כמו מות צ׳רצ׳יל. הוא לא נראה כמיפנה הים־
]!) טורי, כמו מות סטאלין. הוא לא החריד את האנושות, כמו מות קנדי.
אבל הוא מעורר צער והערכה. פסק־דין ההיסטוריה כבר ניתן: הנה היה אדם טוב.
מצביא שעלה לגדולה במלחמה, אך ששנא מלחמות ושפעל בכנות למניעת מלהמות. מדינאי
מוגבל, ללא ניצוץ של גדולה, אך שידע תמיד להבחין בין טוב ורע, ושתמיד השתדל לעשות
את הטוב.
כמה מצביאים, כמה מדינאים, ראויים ביום מותם לציון זה?

צילום שצולם ב רגע שהודיעו לאייק, כי הנשיא מרו מן פיטר את הגנרל מק־ארתור.

רחית. הם סיפרו לי סיפור מזעזע: מוכר־פלאפל ז קן קיבל את גו פ ת בנו מידי המ שטרה
בן, קאסם אל־עקר ,32 ,מגהץ לפי מיקצועו, אב לשני ילדים, נעצר שבוע לפני כן
ווד בהש תייכו ת לאירגון־חבלה. לדברי המ שפחה, לא היה חול ה מעולם, האב נקרא למש
,1שם נמסר לו כי קאסם מת במעצר. לאב נמסר אול טי מ טו ם: אם לא יקבור את הבן
י, עוד בלילה, תקבור או תו המ שטרה עצמה. האב, מוכה הלם ופחד, קבר את הבן. לפנ
ראה כי הגופ ה עטופה סדינים מגואלים בדם.
א י שנתי או תו לילה. הסיפור התק שר אצלי עם ח ש שו ת קודמים, שלא רציתי ל הא מין
.היה עלי להחליט החלטה אי שית, מצפוני ת: לעורר את העניין בכנסת, או לאו.
יה ברור לי שבמצב־הרוח ה שורר כיום בציבנר, העלאת מיקרה כזה בכנסת תתנקם בנז
ת, תביא למסע של ה שמצה נהסתה נגדנו, ותעלה לנו בהרבה אלפי קולות. אן מאידך:
אסתכל בפני עצמי, אס אמעל בתפקידי המצפוני?
מחרת היום הג שנו הצעה דחופ ה לסדר־היום. הינ׳׳ר, קדיש לנז, סירב לקבלה, בטענת
מלית. היה זה 12 שעות לפני סיום מו שב הכנסת, וקבלת ההצעה היתה מחייב תאז
כת המו שב. אחרי חליפת־ מכתבים בינינו ו שיחה של א מנון זכרוני עם קדיש לוז, הוא
ים להעביר את ההצעה ב מי ש רין לנועדת־החוץ־והבטחון, שהדיונים בה סודיים.
:ולתי להסתפק בכך, ולה שלו ת את עצמי שמילאתי את חובתי. אך ידעתי שזאת תה־ר
ז מ טו ת — כי הדבר כלל לא ייוודע לציבור. כמה מאמרים כתבתי בחיי נגד אנשי־ציבזר
צות מ סויי מו ת, שהעדיפו את נו חיו ת ם ואת הקאריירה האי שית שלהם על מילוי חו ב ר
!וניתד האם לא האש מתי או תםב כן שלא היו מוכנים להתאבד מבחינה פוליטי ת ל מען
ה אנו שית?
ערב, ב שע ת נאו מי נגד הצעתי התקציב המ מ של תי ת, כ ש שריהמ שטרה נזד מן לאולם וד
זה, הפסקתי את דברי ב א מצע וא מרתי את הדברים שרציתי להגיד. נכחו כ־ 30 תבריז׳
והם התפרצו, מקיר אל קי ר, בסערה, שלא ראיתי עוד כדוג מתה.

היו״ר סרדינם: חברת־הכנסת רזיאל־נאור, חני־נא לחבר־הכנסת אבנרי לסיים דבריו.
אפתי יזיאל־נאוי: לא אתן לו לסיים. אסור לו להשמיץ את מדינת־ישראל בצורה
שכזאת! מה הדיבורים האלה? מדוע אתם שותקים?
אורי אבניי: הגשתי על כך הצעה־לסדר־היום זוהי בושה וחרפה איך שאתם
מגיבים כשאני מעלה מיקרה כזה!
׳מנחם יייי (חרות) :אין לך כלל בושת־פנים? זאת בושה וחרפה!
אורי אבניי: אתה מצחיק אותי, ולא מהיום!
היו״י סייינס: אני מבקש שלא תענה.
אורי אבניי: כבוד היושב־ראש, בעניין זה הגשתי היום הצעה־לסדר־היום. היא לא
נתקבלה בטענה שהיה זה מאוחר, מפני שהוגשה
אחרי השעה , 12.00 ביום לפני יומה
האחרון של הכנסת. הסכמתי עם יושב־ראש
הכנסת כי העניין יועבר לדיון ישיר ברעדה.
אני מקווה ששר־המשטרה, הנוכח כאן, יתן
תשובה בעניין זה.
שר־המשטרה ששון: אמרתי שכבר
יש שופט־חוקר.
אורי אבניי: לא שמעתי זאת. אני
שמח מאד על כך.
אני דואג, מעל הבמה הזאת, שבמדינת־ישראל
לא יעבור מיקרה כזה בשקט!
(צעקות ממו שכות).

אביהם ביטון

( מערן) :היכן האחריות

הלאומית?
אורי אבניי: אחריותי הלאומית היא
המצווה עלי להבטיח שכאשר קורים מיקרים
כאלה במדינת־ישראל, ידובר עליהם מעל
דוכן הכנסת!

יזיאל״נאוי

קטע זה של הפרו טוקול אינו מוסר א פי לו חלק קטן ממה שאירע באמת. רק הקלטה
יכולה להביע את אשר נאסר ונצעק ב תקרי ת זו, שהיתר! אולי הסוערת ביו תר בכנס ת השישית.
ואו מנם, היא הו קל ט־ ב או פן שיגרתי על־ידי צוות קול ישראל — אבל הוא לא
.שודר ב תוכני ת השבוע בכנסה, הוא גם לא הוזכר ב שום עי תון ב מדינה (מלבד מעריב ודבר).
מכונת הה שתקה — הפועל ת באופן או טו מ טי — נכנסה לפעולה.

הפטריוטיזם
של בויקוניס
קורבן קאסם אל־עקר ומשפחתו
ו רי אבניי ברצוני להגיד עתה כמה מילים על התפטרות הכנסת מאחריותה,
׳כת בהדרגה לתופעה המסכנת, לדעתי, את דמות המדינה כולה.
אסתר רזי א ל ״נ או ר (חרות) :תסביר לי, למה ׳,לדעתי״ ,ולא ,,לדעתנו״?

או רי אבניי 5אני מבקש להק שיב כמה שניות למה שאני רוצה להגיד עכ שיו.

:ה חולשים אנו על מיליון ורבע נפשות בשטחים המוחזקים, ואין לכנסת שום פ קוח

־,נעשה שם1.
זחילות להגיע אלי ידיעות המרירות את שנתי בלילות ממש, ואני חושש שיבוא יום
פון האומה הישראלית ישאל אותי, וישאל את כולנו: מה עשית, בתור חבר־כנסה, בדי
יע על מד, שקורה, כגון י— שיטות מסויימות של חקירה?
ני אצטרך להשיב: חבר־כנסת היה חסר־ישע מול תופעות אלה

ברגע זה החלו צעקות מכל תלקי הבית, בהנ הג תאס תר רזיאלינאור, שפתחה
בצעקו ת היסטריות. בין השאר אירעו החילנפים הבאים, שנ מחקו מן הפ רו טו קול:
יזיאל נא 1י ( :צעקות רצופות שלא יכול תי לקלוט אותן).
אורי אבניי: האם את יכולה ל שתוק?
יזיאלינאוי ( :צעקות מ מו שכות) לא ידברו אלי כן! (צעקות מ מו שכוו *
היו״י סייינס: אני מוחק את דבריך נון הפרו טוקול!
אורי אבניי נ מצידי אתה יכול ל מחוק מה שאתה רוצה.
(המשך הצעקות מכל הצדדים).
היו״י סייניס (לרזיאל־נאור) :אני מבקש לאפ שר לוואם להמ שיך בנאונוד
יזיאל״נאוי ג אדוני הינ שב־ראש, הדברים שהוא מדבר עליהם אינם על רתק־ציב,
ו מו ת ר לי ל ש מוע ולהעיר לו על ה ש מצו ת המדינה ו הד מוקרטיה ה מזויי פו ת שלו.

וייאבניי ו א ני אצטרך להשיב: חבר־כנסת היה חסר־ישע מול תופעות אלה,
|א ניתן להעלות נושאים גורליים אלה בכנסת.
|י להזכיר מיקרה שקרה אתמול, כאשר החזירו לאב, ערבי ירושלמי, את גופת בנו,
ור לפני שבוע, והוא נצטווה לקברו מייד, ללא בדיקה. המדובר בקאסר אל־עקר...
ויאות מבול של צעקו ת מספסלי גח״ל, המערך והדתיים).

וו״י סייינס: אני מציע, ח״כ אבנרי, כי תפנה בהצעה־לסדר־היום בעניין זה
ופיק טובי: איזו צנזורה היא זאת? איזה טירור הוא זה? יש לו זכות להגיד לאת!
ירי אבניי: אתם מזכירים לי אנשים שאני לא רוצה לזכור אותם;
;ם בושה למדינה הזאת!
זמן שהדמוקרטיה מצוייה במדינה הזאת — אנו נדבר על דברים אלה!
י נבחרתי לכנסת כדי לפעול על־פי מצפוני! המצפון אומר לי כי בשביל מה שאני
עכשיו אני נבחרתי לכנסת.
זמן שאני נמצא בכנסת, אני אגיד מה שמצפוני יורה לי להגיד!
ייאות: אתה יכול היית להגיש הצעה־לסדר־היום!
נקות ממו שכות).

#ויי אבניי: שום צעקות שלכם לא יעזרו!
יד היושב־ראש, הגשתי היום הצעהילסדר־היום על מיקרה מחריד זה. קיבלתי תשובה
2ת י יזיאל־נאוי אני רוצה תשובה על שאלות שאני שואלת!
.י ^ א בניי ^ ה הי ס ט רי ר, שלך לא תפסיק אותי. ההצגות האלה לא ישנו שום דבר!

לאחרונה קיבל שמואל מיקו־נים,
ח״כ מק״י, על עצמו ללמד
אותי פרק בפטריוטילם. הסיגנון
של נאומיו, ההופך *ותר ויותר
קיצוני, שוב אינו נבדל במליצות
הסופר-לאומניות שלו מנאומיהם
של חסידי-בגין. הדבר
מעורר לא פעם צח*ק בכנסת.
השבוע היו שוב בינינו כמה
חילוקי־דברים. אחר* נאומו של
מיקוניס ניגש אליו,השוביניסט
והצעקני ביותר בכנסת, חיים
לנדאו, איש-חרות הקיצוני ביותר,
ולחץ באופן הפגנתי את
ידיו של מיקוניס.
היה זה אחדי שתקפתי את
תוכניות-הסיפוח של יגאל אלון,
ואמרתי שהגשמתן תיצור מדינה
שעולים צעירים לא ירצו
לבוא אליה (ראה עמוד .)17

שמואל מי קונים האם חבר־הכנסת
אבנרי ח שב על כן (על איו מי אל־פתח)
,על כל ההיקף הזה, על כל הבעייה
הזאת? שאתה, חבר־הכנסת אבנרי, תבוא
ותח שוב שבכל א שמה המדינה הרשעה
אוריאכנרי: מול הפ טריוטיז ם שלך
אף אחד כבר לא יכול לעמוד.
שמואל מיקוניס: אני חו ש ב שאתה
שכחת ש שחטו ששה סילי־ן יהודים במלח־מת־העולם
ה שנייה, ואתר חו שב שסכנה
כזאת כבר לא קיימת. אני או מר שהיא
קיימת, והיא קיי מ ת והיא באה מ חוגי ם ש אתה
חו שב שהם שמאליים מאוד• גם אלה
שתומכים בפתח. יש כאלה ביניהם שלא
רוצים להכיר ב קיו מנו בארץ הזאת, ו מו כנים
להילחם שבעים שנה ומאה שנה נגדנו
עד לה שמדתנו. ז ו גי שה רצינית?
אוריאכנרי: אתם מתנדנדים מקצת
אחד לקצה שני. מתי תיעצרו? הרי אתם
נמו

מטוטלת

-הלוך

וח ור.

הלוד

וחזור׳

שמואל מיי,ונים: הלוואי והיתה לך
יציבות כ מו שהיתה לנו, הלוואי והיה לן
איזון נפ שי ופול־טי, כ מו שיש לנו בכל השאלה
הזאת! אנו מכירים אותה עד לונומק.
אורי אכנרי: באמת? ממתי?
שמואל מיקונים: אנחנו מכירים או־תה
יותר מאשר אלון, יותר מדיין.

הסוב״ס העליון
של 3רג8ו
בוויכוח על התקציב אמרנו
כי הדיון הפרלמנטרי הוא
״טביעת חותמת גומי״ על הצעת
הממשלה. ועדת-הכספים,
שבה נערך הדיון, היא על טהרת
מפלגות הממשלה, ואין בה
דריסת-רגל לנציג אופוזיציונר
על כך השיב יו״ר הוועדה, ישראל
קרגמן (מפא״י, כמובן):
ישראלקרג מן: אנו חיים בכנסת
בהתאם לתקנונים. יש סדר בפרלמנט, וכל
מי שרוצה להכניס אנרכיה — לא יצליח.
יש תקנון, והוא הקובע מי משתתף ומי
אינו ...משתתף, ואיזה גופים יכולים
להשתתף בוועדות. כופר אני בכך שאדם
כחבר־הכנסת אבנרי הוא אופוזיציה. הוא
איננו אופוזיציה. זה אפילו לא רסיס. זו
מיקריות! אין זה אלא מגוחך לתת למיק־ריות
הזאת מקום בוועדות הקובעות גורלה
של המדינה, הן בעניינים פיסקאליים והן
בעניינים ביטחוניים.
או רי אכנרי: זה בדיוק כמו בסובייט
העליון. אותו הסיגנון!
ישראלקרג מן: לך אין אפילו מושג
מה זה ר,סובייט העליון! תלמד קודם מה
זה דמוקרטיה ומה זה סובייט עליון ומה
זה פרלמנטים בעולם!
משהכרעם: בסוביים העליון לא
היית נואם, בפי שאתה נואם פה!
ישראלקרגמן: עוד אגיד משהו על
הסובייט העליון. שם לא היית מעיז לדבר
ררלל >תת די•_!.חיית_*- 111 די י—.״-י--1

ל מי יש דלהצ בי ע נג ד
מדוע לא בא

חיילי *

המהפכן ,,דו׳

גם הפעם אין כל אפשרות לפרסם במלואם את כל
הנאומים (שישה במיספר) שננאמו בשבוע שעבר, ב-
מושב״חחורף האחרון של הכנסת. נסתפק בכמה קטעים
מן הנאומים השונים :

#על התוספת לחיילים:
דוגמה מוחשית לעקיפת מליאת הכנסת היא ההחלטה שנתקבלה
השבוע בוזעדת הכספים, המקטינה את ההקצבה
לחיילי צה״ל במחצית השנה האחרונה לשירותם. לא העזו
להביא הצעה זו לדיון במליאת הכנסת, ולפיכך החליטו!
לגמור את העניין בחדרי־חדרים.
איזה חבר־כנסת היה מעז להרים את ידו במליאה הזאת,
בגלוי, לעיני הציבור, כדי לשלול את תוספת השכר מחיילים
אלה?
בצורה מכוערת זו ניתן יהיר, לקבל אישור להחלטות
נוספות מסוג זה, שדעת הציבור אינה סובלת אותן. הסתיי־גויותינו
באות לחסל תופעה זו.
אם יש לכם דם, בואו ותגלו את גבורתכם במליאת הכנסת,
ולא במרקחת הקנוניות של ״שמור לי ואשמור לך״,
״שתוק לי ואשתוק לך!״

#על התגמולים לנכי רדיפות הנאצים :
ממשלת ישראל נכנסה בשנת 1956 לעיסקה הנראית כיום
מוזרה ומפוקפקת. בעיסקה זו לקחה ישראל מהממשלה הגרמנית
סכום גלובאלי, וקיבלה על מצמה את ההתחייבות
לשלם תגמולים לנכי רדיפות הנאצים מאוצר המדינה.
ייתכן שפה היה מקח־טעות. ייתכן שממשלת ישראל,
כאשר עשתה את ההסכם עם הממשלה הגרמנית, טעתה
בהערכת הסכומים. אבל לא הנכים צריכים לסבול מטעות
של פקידי ממשלת ישראל. אילו לא עשתה ממשלת ישראל
הסכם זה, היו נכים אלה מקבלים כיום תגמולים לפי החוק
הגרמני. הייתכן שנכה במדינת ישראל, במדינת היהודים,

האדום״ *

גח״ל

! ב תו ת

הבע״ה

שו ב

ה חיו ת

מע״י

הדמוגראפית ו>ו סכי1ו 3ר 1י ה ממוסדת״

הגדולות לכפות על מפלגות קטנות, ובעיקר על מפלגות
חדשות, צירופי־אותיות מצחיקים. זה קרה לכל הרשימות
הספרדיות. תמיד נתנו להם כל מיני צירופים שונים ומשו:׳׳
נים.
הצורה
המקובלת בכל העולם היא שיטה של מתן מיספר
לכל רשימה. רק בהודו יש שיטה אחרת. שם משתמשים,
כך נדמה לי, בציורים של חיות.
שלמהכהךצידץ: זה מעניין, זה רעיון טוב.
אורי אבנרי: זה רעיון טוב. אבל אז מפא״י
תיקח לעצמה גם נשר, גס אריה, גם נסר, וישאירו
לכם עכבר ועכברוש.
גבריאל כהד: יש ניצים ויוני ם...
אורי אכנרי: גם ניצים וגם יונים וגם כל
הציפורים האחרות — כולם בתוך מפא״י.

#על הטלוויזיה בבחירות:
אני רוצה למחות — אני רוצה להסב את תשומת לב הציבור
— למה שנעשה בוועדת החוקה חוק ומשפט לגבי
הבחירות. החוק שלפנינו (על עניין השימוש באותיות) ,שבו
מעוניינות המפלגות הגדולות, עבר דרך הוועדה בקצב של
דהירת סוס. ואילו חוק אחר, שהוא לאין שיעור חשוב יותר,
שהועבר לוועדה — הצעת־החוק שלי להפעלת הטלוויזיה במערכת
הבחירות — מתעכב באופן שרירותי בוועדה, מפני
שמפא״י — מפלגת העבודה — מנוי וגמור עימה למנוע
שימוש בטלוויזיה על־ידי המפלגות הקטנות.
שמואל תמיר: מוטב תאמר: המפלגות ה|
זקנות
רוצות למנוע מהמפלגות הצעירות.
אורי אכנרי: בדיוק. זה נאמר בפירוש על־ידי
דובר מפלגת העבודה בשעת הדיון, בניגוד להחלטת
| מליאת הכנסת.
הזמן עובר, הבחירות מתקרבות. ובעוד שהמפלגות הגדולות
חילקו לעצמן 15 מיליון לירות מכספי הציבור לתעמולת
בחירות — מנוי וגמור עימן למנוע מן המפלגות הקט־

אידיאל של שלום ואחווה בינלאומית, נגד המלחמות, נגד
הלאומנות הצרה, נגד הגזענות?
האס פלא הוא שגאון צעיר בן ,23 דניאל כהן־בנדטי, יהודי
מובהק ובעל־הכרה, פונה אל המהפיכה הקוסמופוליטית, ואינו
רואה את מקומו במדינה הנראית לו שוביניסטית?
יגאל אלון: כאלה היו גם לפני המלחמה בכל
הארצות, כולל ישראל.
אורי אבנרי: וחבל. גם אז חבל שלא משכנו
אותם. הרי אף פעם לא ערכנו חשבון, כבוד השר,
כדי לברר כמה עולים הפסדנו, בשלושת הדורות
האחרונים, בגלל נטיות מסוג זה.

#על חזון השלום:
אנו מאמינים כי ישראל יכולה להיות אבן״שואבת
למיטב הנוער היהודי בעולם,
אתגר למיטב הכוחות
האינטלקטואליים.
ישראל — כפי שהיא
צריכה להיות, כפי שהיא
יכולה להיות.
ישראל — המשולבת במרחב
כלכלי עצום, מן מאוקיינוס
האטלנטי ועד
גבול הודו ;
ישראל — השותפת לשוק
מרחבי אדיר, בעל
פוטנציאל טכנולוגי עצום.
ישראל — שתשמש מעב-
דה וחיל־חלוץ למהפכת
א לי א ב
העמים הנחשלים.
מדינה כזאת תהיה מגדלור הקורא למרחקים.
אך מה לזה לישראל של תוכנית אלון, הגיטו ה-

אתזאתאמ רנו
יקבל פחות תגמולים מכפי שהיה מקבל אילו היה נשאר
בגרמניה, או אילו ממשלת ישראל לא היתה עושה את
ההסכם האומלל הזה?
מכיוון שלא הנכה צריך לסבול בגלל טעויות של הביורוקרטיה,
אני מציע תיקון פשוט: בלי קשר למה שאומר
החוק הישראלי, נכה רדיפות הנאצים לא יקבל בשום מיקרה
פחות ממה שהיה מקבל אילולא היה קייס אות 1״הסכם
לוכסמבורג״ האומלל.

#על התנהגות גח״ל:

נות את השימוש במכשיר הזול ביותר, הפשוט ביותר, ה־דימוקרטי
ביותר —י הטלוויזיה.

#על העלייה:
אנו בעד עלייה יהודית המונית. אנו רואים ביהודי
העולם מצבור טבעי של כוח-אדם לעלייה.
הזיקה ההדדית בין האומה העברית החדשה בישראל
לבין העם היהודי בעולם היא עובדה טבעית, חיובית
ובת-קיימא. מכאן שאנו מחייבים כל יוזמה וכל
פעולה שיש בה כדי לעודד את העלייה מרצון, ואט
נותנים את דעתנו על הגורמים לעלייה ועל המיכשולים
בדרכה.

(לגבי אותו חוק של תגמולים לנרדפי הנאצים. ח״כ גח״ל,
צבי צימרמן, הגיש שורה ארוכה של תיקונים לשיפור החוק,
ברוח עמדתנו. אולם כשהגיעו
הסייתגויות אלה ל#על
יגאל אלון:
דיון ולהצבעה במליאה, נסתבר
כי צימרמן ביטל אותן).
(אחרי שאלון פתח בנאום גדול את הוויכוח על העלייה).
הקשבנו בדריכות רבה מאוד לנאומו הכפול של השר יגאל
לפנינו שני סוגים של
אלון — הנאום של סגן־ראש־הממשלה והנאום של השר־נכים:
נכי רדיפות הנאלקליטת־העלייה.
צים,
שהם נושא החוק שלפנינו
; ונכי רדיפות ההשר־לקליטת־העלייה
הוא צעיר השרים, המופקד על צעיר
קואליציה, או רדיפות מממשרדי־הממשלה.
סגן־ראש־הממשלה הוא השמרן שבשמר־שלת
הליכוד הלאומי. אני
נים, דובר האורתודוכסיה הציונית הקונפורמיסטית ביותר.
מתכוון לח״כ צימרמן.
הסתירה הזאת בין שני התפקידים המתמזגים באישיות אחת
— היא שהטביעה את חותמה על שני הנאומים שהם אחד.
כולנו מבינים מה קרח.
שורת הסתייגויות ארוכה
#על הנוער היהודי:
נמחקה לפתע, ואינה מובאת
כלל להצבעה. כולנו משתמש סגן־ראש־הממשלה
בכל הזדמנות כדי לספר לצימרמן
מבינים,
שזה נעשה בלחץ
עיתוני העולם — אותם
הקואליציה. אני שואל בכל
קוראים המועסדים־בכוח להרצינות:
איזה פרלמנט יש לנו ז איזה מישטר יש לנו,
טיפולו של שר־הקליטה —
אם חבר־הכנסת צימרטן, שדיעותיו ידועות לנו, שאת
שעל ישראל לספח את רמת־נאומיו
הנלהבים על נושא זה שמענו — נאלץ לוותר
הגולן, את ביקעת הירדן,
על דיעותיו, על מצפונו, על הכרתו, בגלל חישובים
את חוף ים־המלח ואזור
קואליציוניים ז אני חושב שדבר זה, יותר מכל דבר
חברון, את רצועת־עזה ו־אחר,
זורק אור מחריד על התנוונות הפרלמנטריזם הצפון־סיני,
את חוף יס־סוף
ישראלי.
ושארם־אל־שייך, כל זה בנוסף
על ירושלים המיזר־
#על אותיות המפלגות:
חית.
ואס לא יקבלו אויבינו תנ(זה
נוגע להצעת־חוק, שבאה לשלול ממפלגות חדשות
את הזכות להשתמש, במערכת־הבחירות, באותיות שהיו אים אלה, יימשך מישטר האלץ
כיבוש
בכל השטחים, יימשך
שייכות, פעם, למפלגה שאינה משתתפת בבחירות).
הצורך להפעיל נגד טירור
כל הח־יכוח הזה על האותיות הוא מגוחך. הגיע הזמן
תושבי השטתים את הטירור־הנגדי של הריסת בתים, דיכוי
לעבור לשיטה המקובלת במדינות מתוקנות, והיא שיטה
של מיספרים. המיספרים מתחלקים לפי מיספר הקולות ש הפגנות, גירוש תושבים, שיטות חקירה מסויימות, ומי יודע
מה עוד מחר. זה עדיין אינו משפיע על העלייה — אך
קיבלו המפלגות בבחירות האחרונות, כלומר: לפי סדר־בעוד
שנתיים, שלוש, ארבע?
הגודל בכנסת היוצאת. אז יתבטל ממילא כל הוויכוח׳ הזה,
האס למדינה זו, כבוד השר, יבואו המוני הנוער היהודי
שהוא באמת מגוחך, על אותיות.
כולנו יודעים שיש לפני כל בחירות נסיון מצד המפלגות — אותו נוער העולה על הבריקאדות, בתריסר מדינות, למען

מבואר והמנותק! זו אמה מסוגלת לפנות אלא לתחושה
הפרימיטיבית של שבט !

+על הדת במדינה:
שר־הקליטה ציטט היום את דבריו של איש יהודי גדול,
הרב לואי פינקלשטיין, וספק עם סגן־ראש־הממשלה שמע
את אשר ציטט שר־הקליטה.
הנה הדברים :״הנוער יבוא בהמוניו רק — ר ק! — אם
יחוש שזאת הדרך לסייע בהצלת העולם.״ בהצלת העולם,
לא באידיאל שוביניסטי צר־אופק, לא במדינה שאין בה הפרדה
בין הדת והמדינה, שבה אין מקום מכובד למאות־אלפי
הזוגות המעורבים הקיימים בעולם היהודי.

הדמוגראפית:
( #ויו—על הבעייה

במצב הקיים תבוא — במיקרה הטוב ביותר — עלייה של
כמה רבבות לשנה. תבוא ברכה גם על עלייה זו, אבל היא
לא תשנה את יחסי־הכוחות במרחב ובארץ .״אין בה פיתרון
לבעייה הדמוגראפית, שתתעורר אם תצליח ממשלת־הליכוד־הלאומי
להגשים את חלומה הכמוס, ולהחזיק בכל השטחים
הכבושים. הריבוי הטבעי של הערבים, ששרדו תחת שלטון
ישראל ברגע זה, הוא כ־ 60 אלף לשנה.

#על הסוכנות היהודית:
כדי לקדם את העלייה, יש לחסל את הסוכנות ה יהודית,
שאינה אלא מיכשול לכל אורך הדרך. ההפרדה
בין העלייה (המופקדת בידי הסוכנות) ובין הקליטה
(המסורה גידי הממשלה) ,סכיזופרניה ממוסדת זו,
היא אבסורד.
דרוש לנו מיניסטריון לעלייה, פשוטו כמשמעו, משרד
שיפעל בארצות-ההגירה, כשם שפועלים שם הנציבים
העליונים וסוכנויות-העלייה של ממשלות אחרות: קנדה,
אוסטרליה וכו׳.
זה יפריע למפלגות, אשר מחלקת-העלייח של הסוכ-
נות היא שדה״מירבץ לשליחיחן. אבל זה יועיל לעלייה.

#על הגימלאות לח״כים :
רק במשפט אחד ברצוני להסביר מדוע אני מתנגד לחוק
זה (חוק הגימלאות לנושאי מישרות).
מנחם כהן: יש דבר שאתה בעד?

לו בהאליאב: זה לא נכון. הוא אסר קודם
11 שהרא בעד עלייה המונית.
אורי אבנרי: יש בחוק זה פגם אסתיטי, והוא: לפי
חוק זה ייקבעו להבא הגימלאות של ח״כים וזכויות אחרות
שלהם בוזעדה של הכנסת. כיום מחייב הדבר דיון במליאה.
אני חושב שיש פגם אסתיטי בכך שהכנסת מעבירה לטיפול
בוועדה דברים הנוגעים לעצמה, מפני שהדיון ברעדה
אינו נערך לעיני הציבור.

במדינה

שי אהשלמות
מקלטי

רפואה

הטלויזיה

ושאוב1-לוונץ
מצטיינים

• בטכניקה מעולה
• בקליטה חדה
• בעצוב מודרני

בזקנלט
ה טלויזיה
ה טו ב
ב עו ל !

2א£זו6-10 טגא 111 30
חברת ״שאוב־לורנץ״ מכריזה על חידון אמנותי נושא פרסים. מ־דעה זו היא אחת מתוך 6מודעות, שתופענה
בעתון זה ואשר בהן תוצגנה יצירות אמנותיות של פסלים מפורסמים. על המשתתפים לזהות את שם היצירות
ויוצריהן, לגזור את המודעה ולשלוח עם הפתרון לת.ד 2306 .תל־אביב, עבור :״שאוב־לורנץ״ — שיא השלמות.
הפותרים נכונה ישתתפו בהגרלת פרסים: פרם ראשון — נסיעה לחו״ל, פרם שני — רדיו־טרנזיסטור ביתי
״שאוב־לורנץ״ ,פרס שלישי: טרנזיסטור ״שאוב־לורנץ• ועוד 10 פרסים של ספרי אמנות.

יצא לאור בהוצאה פרטית,

ספד שיריה
הראשון של המשוררת

רות דורון הופיע בהוצאה עממית, ספרו של

סאלבדור דאלי
״יומנו של גאון יי
להשיג בבל חנויות הספרים
המחיר 4.30ל״י

(המוסן מעמוד ו)
אשר תקים את המלון החדש אין שום קשר
אל רשת בתי־המלון המפורסמת.
״אין לי שו ם פרטים״ .ראש עיריית
תל־אביב—יפו, יהושע רבינוביץ׳ ,הודה
כי ידוע לו שזו אינה החברה הבינלאומית.
״קיבלנו המלצות ממשרד־התיירות לגבי המשקיעים,״
אמר ,״חוץ מזה שום דבר אינו
מעשי עד שלא מתחילים לבנות. נחיר,
וניראה!״
האיש שמאחורי אינטרקונטיננטאל אינבסט־כמט
הוא המשקיע ברני פסקין, המיוצג בארץ
על־ידי עורך־הדין יהודה ליפשיץ. אף
הוא הודה כי אין לחברה כל קשר עם
רשת בתי־המלון הבינלאומית, וכי היא הוקמה
לצורך הקמת בתי־מלון בישראל בלבד,
אך טען כי זאת היא חברת־בת של חברת
מלונאות אמריקאית, שסירב לנקוב בשמה.
שמואל ינאי, מנהל חברת הירקון, אשר
חתם על החוזה עם האינטרקונטיננטל, אמר
אף הוא כי אינו יודע מי היא חברת
המלונאות העומדת מאחורי החברה של
פסקין.
ואילו יצחק פרלשטיין, האדריכל של
בית־המלון המיועד, אשר אמר בטקס חתימת
החוזה כי ״בית־מלון זה יהיה לפי הדוגמא
של שאר בתי־המלון של החברה, ולפיכך
יהיה זה בית־מלון שיגיש שירות ברמה
גבוהה ועם זאת יתבסס על מחירים עממיים,״
טען, כשנשאל איזה בתי־מלון ישמשו
לו כדוגמא :״אני לא מכיר שום דבר מזה.
אין לי שום פרטים.״
״לא טענו שההכרה זהה.״ בית-
המלון, יוקם על שטח של 9200 מטרים
מרובעים, וייקרא ״גראנד הוטל,״ אך הוא
לא ישתייך, כמיבן, לרשת האינטרקונטיעס־אל.
כשנשאל דובר עיריית תל־אביב—יפו
כיצד פירסם ידיעה כה מטעה, השיב :״אנחנו
לא טענו שזאת חברה זהה לא־נטרקונטיננ־טאל
הידועה. אבל לפי מיטב ידיעותי החברה
הזאת הקימה בחו״ל כמה וכמה בתי־מלון,
אינני יודע בדיוק כמה.״

הספר מעוטר בציורי אופסט אורגינליים
של בתה בת ה־ 8של המשוררת.
ניתן להזמינו לפי כתובתה של רות
דורון, של״ג ,3תל־אביב, ולקבלו בדואר
— תמורת תשלום של — 5.ל״י בלבה־
מחכה ושמה דחכת
י • טוביה 11 אחד התלמידים החרוצים
והמוכשרים בכיתתו, החל לפתע מתאונן על
הרגשה גופנית לא טובה, התקפים של לחץ
ומועקה בחזה, כאבי־ראש וחולשה כללית.
מצבים אלה הופיעו במיוחד בבקרים, ומנעו
ממנו את הליכתו לבית־הספר.
#רן, תלמיד כיתה א׳ ,נבנם לבית־ה־ספר
היסידי ברצון, אך כעבור שבועיים גילה
חוסר־נכונות להמשיך .״קשה לי בכיתה,
רוצה לחזור לגן,״ התייפח.
#סימה 7חדלה אף היא לבקר בבית־הספר.
אחרי שבועות מיספר בהם נעדרה
מן הלימודים בשל זיהום דרכי־הנשימה,
סירבה לחזור לכיתה, נתקפה בהתפרצויות־בכי
מלוזת הקאות, בכל פעם שנושא בית־הספר
עלה על הפרק.
לא רוצה כית־ספי! לעיתים קרובות
נתקלים הפסיכיאטרים של בתי־הססר
בילדים, אשר עקב מצבם הנפשי נמנע מהם
לבקר בבית־הספר. מצב זה נקרא פוביה של
בית־הספר, או דחלת בעברית, אם כי רופאים
רבים מסתייגים מהגדרתו כך, בטענה
שהוא כוללני מדי. לאחרונה מרבים להשתמש
בביטויים כמו ״התרחקות מבית־הספר״,
או ״סירוב לבקר בבית־הספר״.
מצב זה, שהוא נפשי בעיקרו, שכיח בגיל
חינוך־החובה. אך הרופאים והפסיכיאטרים
יודעים לספר על מיקרים דומים אצל תלמידי
החינוך העל־יסודי. ידועים אף מיספר
מיקרי דחלת אצל מחנכים.
הילד הפובי (הדחלתי) רמתו השיכלית
היא בדרך־כלל טובה. הוא מודיע על חוסר־יכולתו
ללכת לבית־הספר, ובהגיע השעה
ללכת לבית־הספר הוא נתקף במתח ובחרדה,
בוכה ואינו הולך. ילד כזה אינו עוזב את
הבית בשעות־הלימודים.
מישהו יהרוס אח אמא ! הסיבות
למחלת הדחלת יכולות להיות שונות. מורה
צעקנית ומפחידה, עונש שהוטל בכיתה, ילדים
לועגים. אך אלו הן סיבות חיצוניות.
סיבות פנימיות: יחם פאתול־גי בין אם לילד,
שהוא דו־ערכי, עויין ותלותי. פחדו של
הילד להיפרד מאמו, מחשבו כי מישהו עלול
להזיק ולהרוס אותה, כמו למשל אנשים
זרים.
מכון שניאורסון, שליד עיריית תל־אביב,
(המשך בעמוד )22

מ ו3ק את מ׳ -
בשיחת החברים
פני שהרנבנפה צמרת מע״י לשיחת/חברים
בשבת בבוקר, ניצבה שאלה
גדולה: מה יעשה משה דיין?
אחרי שהסתיימה השיחה, עוד ניצבה אותה
שאלה ללא מענה — אבל נוספו לה
תריסר שאלות חדשות. בראש־וראשונה:

איד הזדמנו גולדה מאיר, משה
דיין וישראל גלילי ל״שיחה אינטימית״
אחרי השיחה הבללית? האם
תוכננה מראש? מי יזם אד
תה? מדוע נעדר פינחס ספיר?

נזדגע ח־ור דיין?
**בחינה פורמאלית, היה ברור מדוע
נעדר המזכיר הכללי של מע״י מן הישיבה
המשולשת. עוד לפני סיום שיחתי,חברים
הודיע פינחס ספיר, שהוא ייאלץ
להפסיק את הישיבה בצהריים, מכיוון שעליו
להשתתף בסעודה משפחתית עם נכדיו.
ייתכן שזאת היתד, הסיבה מדוע ניהל את
הישיבה בקוצר־רוח, לא הירשה קריאות־ביניים,
ד,ירבה להשתמש בפטיש היו״ר,
וקרא חברים לסדר. עד כדי כך, שכאשר
ביקש משה דיין לקרוא קריאת־ביניים למזכיר
ההסתדרות אהרן בקר, דפק ספיר ב־פטישו
וקרא לו :״לא להפריע!״
כאשר חזר ספיר פעם נוספת על תרגיל
זה, התפרץ כלפיו דיין :״זאת שיחת חברים!
בשיחת חברים מותר להעיר הערות.
זה אינו דיון רשמי1״
״אני מבקש לא להפריע!״ התעקש ספיר.
״אם זאת לא שיחת חברים — אין לי
מה לעשות כאן!״ הגיב דיין בכעס, ולתדה־מת
המשתתפים קם ויצא מן החדר.

גולות יוצאת **ובז המסרגה, נכנסת ו*נו1יח* .אחוריה: גדרי
מטעמו של משה דיין, נאמר כי באותו רגע
החליט לשוחח עם שני עמיתיו־לממשלה
על עניינים ממשלתיים דוזקא, משהו במישור
הביטחוני. דבר שלא יכול היה להמתין עד
לישיבה השבועית של יום א׳.
אבל ברור, כי הסבר זה הוא רק מסך־
עשן, והוא לא הספיק להסתיר את העובדה,
שבמשך כל העת שחברי־הצמרת הנכבדים
דנו על מעשיו, איומיו ומחדליו של
משה דיין — ידעו השחקנים הראשיים כי

#גלילי עשה קנוניה:
השיחה האינטימית סודרה על־ידי ישראל
גלילי, בלי ידיעתו של פינחס ספיר. הוא
אמנם עזר לספיר להמליך את גולדה, כיורשתו
של לוי אשכול; אבל רק כדי לחסום
את הדרך — בצורה אלגנטית ותמימה־כב־יכול
— בפני חברו־למפלגה יגאל אלון.
הוא אינו סובל שאלון, שתמיד נחשב צוער
לעומתו, נחשב עתה מועמד לראשות־ה־

״דמה לריב א אכשו־לדחוף
חוקן כשקט?״

אך התדהמה לא הסתיימה בכך. כעבור
דקה נפתחה הדלת שנית, ודיין חזר למקומו.

מפני שידע, בי אחרי ההצגה הגדולה,
החברית, צריבה להתקיים
השיחה האינטימית, כה ידובר על
דכרי-תפלית.

עזרוש גירנזות
ך* משך הדיון הכללי, ישב ישראל
גלילי ליד גולדה מאיר. כאשר הכריז
ספיר, דקות מספר לפני השעה אחת, על
סיום הפגישה, והחברים החלו נוהרים החוצה
— נשארו גולדה וגלילי יושבים במקומם,
גם דיין, שישב במרחק מהם, לא עזב
את החדר. לדברי־ההסבר שפורסמו למחרת,

אבל אם נקבעה הפגישה החשוכה
מראש -מדוע לא נשאר פינחס
ספיר בדי לקחת כה חלק?
הייתכן שהוא לא ידע בלל על קיומה
-ושאורגנה מאחורי גבו?
סביב שאלה זו התחולל במשך שלושת
הימים הראשונים של השבוע מסע של רמזים,
האשמות וו־,חשדות שמפלגת־ד,עבודה
לא ידעה כמותו מאז ימי הפילוג של דויד
בן־גוריון. הכל החשידו את הכל, הכל
טענו כי דפקו את הכל — או שנדפקו על־ידי
הכל. הגירסות העיקריות:

אולם משהעלתה הצעה זו בפני
ספיר -התנגד לה זה כתוקף,
סירב להשתתף כשיחה. מתוך ה נחה,
שהצלחת הפיוס גולדה-דיין
תפגע כמעמדו באיש בל־יבול כמפלגה.

#תחבולה
של ספיר:
גירסר. זו נישענת על מה שלוי אשכול כתב
באחד הפתקים, שהתפרסמו אחרי מותו :
״למה לריב, אם אפשר לדחוף חוקן בשקט?״
אומרים מפריחי גירסה זו: פינחס ספיר,
יחד עם כל הצמרת הוותיקה של מע״י, הגיע
למסקנה, שאין טעם, בעצם, לדחוף את
דיין החוצה. אם יקים דיין רשימה נפרדת
משלו, עלולה זו בכל זאת לפגוע בכוחה
של מע״י, ואולי אפילו לשלול ממנה את
ההישג העצום של רוב מוחלט בכנסת הבאה.
על כן מוטב להבטיח לו כל מיני
הבטחות מצלצלות, לפייס אותו, להשאיר
אותו במפלגה — ולסמוך שבבוא העת
ישכילו הזקנים למנוע את מינויו של דיין
כראש־הממשלה.
כדי להקל על תימרון־הארגעה הוחלט
מראש שספיר עצמו ייעדר מהשיחה, אולי
אפילו יאפשר לגולדה ולגלילי לרמוז שהם
מחפשים הסדר מעל לראשו של המזכיר
הכללי. מתוך הנחה, כי גם דיין יהיה נוטה
להתפייסות, כשהמדובר בפרס כל־כך עצום
כמו סיכוי להשתלט על סיעה שיהיה לה רוב
מוחלט בכנסת. על רוב כזה כדאי יותר ללחום
מאשר על סיעה נפרדת בת 15 או 20ח״כים.

לדיין יאמרו :״אחרי שנהרוג את
הדוב, נריב על חלוקת העור ואילו
בינם לבין עצמם יאמרו:
״למה לריב, אם אפשר לדחוף! חד
קן בשקט?״

״בוא נדבר בארבע עיניים ך
אין זו אלא הצגה להמונים, וכי את הדברים
החשובים יש להשאיר לשיחה שתתנהל
מאחורי הקלעים, אחרי הורדת המסך.

נמצאת בקו עלייה. אם תצליח להיראות
כאדם המשתדל לפייס את דיין ולא לדחוף
אותו החוצה, תזכה באותה אהדה שהיתר,
נתונה ללוי אשכול — ומאותה סיבה: בשל
היותה אשת־פשרות אימהית. וכשם שב־מישאלים
הצביע רוב בעד אשכול כראש-
הממשלה ובעד דיין כשר הביטחון, כך
יצביעו בעדה כראש־הממשלה, כל עוד לא
יתהווה קרע גלוי בינה לבין דיין. לכן
עשתה חשבון, שכדאי לפייס את דיין.

ממשלה, ואילו הוא, גלילי, נחשב שר זוטר.

עתה, אחרי שמנע את מינויו של
אלון בראש-ממשלה, מנסה גלילי
לברות ברית דווקא עם דיין, בדי
לחסום את הדרן• בפני השתלטותו
המוחלטת של ספיר.
הוא שיכנע את גולדה לקיים את השיחה
האינטימית, שואף לתווך בינה לבין דיין.
אם יצליח — יהיה מעמדו חשוב יותר
מזה של ספיר.

#נסיון־פשרה של גולדה:
גולדה רוצה להמשיך בכהונתה גם אחרי
הבחירות. היא יודעת, שד,פופולריות שלה

יזה מגירסות אלה היא הנבונה?
\ * אי ש מן המעורבים המרכזיים לא היה
מוכן אפילו לרמוז מהי התשובה לשאלה
זו. אולי מפני שהמציאות אינה כה חד־משמעית,
אלא מורכבת מתערובת של כל
הגירסות יחד — בתוספת אי־אלה תסבוכות.
או אולי מפני שלכל הגירסות הללו יש
מכנה משותף אחד: הן מאפשרות לדיין
להישאר במפלגת העבודה. אומנם לא נקבעו
עדיין התנאים, ומשני הצדדים יש תביעות
וטענות; אבל העיקר הוא ש״השיחה האינטימית״
פתחה פתח לשלום בצמרת מע״י.
או, לכל הפחות, להסכם הפסקת־אש, שישרור
— תוך הפרות ופעולות־תגמול —
עד שתוכרע סופית השאלה: מי יהיה ראש־הממשלה
אחרי גולדה?

היא מהדסת את זמנה נין הונעות סטריב ס־ז ב/1ועדונ־=ר־רה
וביו המנזוים שר נצות -נ היא
באה אוצה למען ממדה אהה ויחידה
ל לי להאפשר לראות אותה־ על
בימת מועדון הלילה כליף ביפו, כשהיא
מבצעת במקצועיות ובאדישות את האקס
הקבוע שלה: משתחררת משמלותיה ומציגה
לראווה בתנועות מפתות את גופה
החשוף. בשביל אלה הבאים לראות את
גופה היא לולו סנטיאגו, חשפנית הקר״ד
הורס בפאריס, המבצעת הופעת־אורח במועדון
כליף.
לכוש אלגנטי,

נחקר, הוצא להורג על־ידי כיתת יורים.
האם נטלה את מטלטליה, את בנה ושתי
בנותיה, ועברה לפאריס הבירה. מדלייו, הבת
הבכירה זועזעה ממות אביה, החלד להסתגף

ולצום, בילתה את זמנה בתפילות ובווידויים.
בגיל 12 הצטרפה למנזר נזירות קתולי. מאז
נעלמו עקבותיה.
כריסטיאן, אחותה הצעירה של מדליין,

* \ ב ל בשעות הפנאי שלה, בשעות היום
\ * א ו בימי חופשתה, אפשר לראות אותה,
בלבוש אלגנטי אך צנוע, כשהיא מסיירת
בסקרנות באתרים הקדושים לנצרות בשטח
ישראל — בכנסיות של ירושלים העתיקה
או במנזרים של נצרת. שם היא כבר לא
לולו סנטיאגו אלא כריסטיאן קוטי. והיא
הולכת למנזרים ולכנסיות לא כדי לכפר על
חטאיה או לחפש אחר אלוהים. היא פשוט
מחפשת את אחותה.
השבוע, כשכמה ישראלים זיהו בצליינית
הקתולית המסתובבת בין המנזרים בנצרת
את לולו סנטיאגו, הסטריפטיזאית מכליף,
גילתה כריססיאן את סודה, סיפור הנראה
כלקוח ממלודרמה קולנועית•
שתי קצוות

ך* ריסטיאן נולדה בליון׳
^ של המלחמה, ביום חגה הלאומי של
צרפת, ב־ 14 ביולי . 1942 אביה, רופא במקצועו,
נאסר על־ידי הגרמנים כחשוד בתור
חבר המחתרת הצרפתית, המאקי. לאחר ש־

ר ך 1 1 1 1 7 1 ! 3י כריסטיאן קו פי בלבו ש ה הי
^ 1 4 1 1 / 1בערי הארץ בד -לאתר את

לפי הידיעות ה מ צויו ת בידיה, היא נזירה וונמצאה

הפכה לחשפנית. תחילה הופיעה בקובות
הלילה של פיגאל, שס גילה אותה ברנרדין,
הבוס הכל־יכול של מועדון הקרייזי־הורס,
היכל החשפנות העולמי, שהפך אותה לאחת
מכוכבותיו.
בסופו של דבר, קבעו הפסיכולוגים, חשפנות
ונזירות זה אותו דבר. אלה הן שתי
קצוות של אותו המקל — שני ביטויים
להתנכרות אל הגוף שאינו קיים. אבל אם
תשאלו את כריסטיאן היא מופיעה כחשפנית
כדי ״לעשות הרבה כסף, כסף שמאפשר לי
לחפש אחר אחותי.״

״הכד

דהירת״
ך * ידיעות שצברה במשף השנים רמזו
ן | לה כי אחותה נמצאת במינזר באחת מ־

פנים חדשות

אפרת עצמה מאחורי הקלעים לפני ההופעה.

חב שת את

בעד דה־גול!

כריסטיאן מעידה על עצמה שהיא מעריצה של הגנרל דוז־גול
.״השת תפ תי אפילו ב הפגנו ת למענו, וקיבלתי מכות מ־אשה
שאני לא מכירה. עכ שיו, כשהכרתי את ישראל, אינני מבינה מה רוצה סכם הגנרל.״

מיומי בו היא סובבת
נקבות אחותה האבודה.
במינזר בעיר נצרת.

11*1ר 1ד | ל לולו סנטיאגו בהופעה של חשפנות. את השם בעל הצילצול
| | 1הספרדי הדביקו לה במועדון הקרייזי הורס בפאריס, בגלל
צורתה החיצונית הלטינית. לשנו כן היא מופיעה גם בתלבושת ספרדית.

ארצות הים־־תיכון .״עברתי בימעט את כל
האיזור,״ מספרת כריסטיאן ,״מפורטוגל ועד
תורכיה. סרקתי את כל המנזרים בחיפושי
אחר מדליין. אפילו בישראל ביקרתי כבר
פעם לפני חמש שנים, אבל לא מצאתי דבר.
לפני מספר חודשים, בעת שהופעתי בלבנון,
פגשתי נזירה שסיפרה לי כי אחותי נמצאת
באחד המנזרים בנצרת• כשקיבלתי את ההצעה
להופיע בכליף, קפצתי עליה — משום
שזה יתן לי הזדמנות לחיפושים נוספים.
״בישראל כולם נורא חביבים אלי,״ מוסיפה
כריסטיאן ,״כולם עוזרים לי, מאנשי
משרד־הדתות ועד פקידי משרד־החוץ. ניסיתי
אפילו דרך המדור לחיפוש קרובים, אבל
אמרו לי ששם מטפלים רק ביהודים. הבעייה
היא שאחותי, כנראה, שינתה את שמה וספק
אם היא זוכרת ששמה היא מדליין קוטי.״
מה יהיה כשתפגשנה האחיות? האם יש
סכנה שמדליין תשכנע את כריסטיאן להפוך
לנזירה? ״אני לא יודעת,״ אומרת כריסטי־אן
,״הכל יכול להיות.״
מה שבטוח הוא שכאשר תפגושנה זו את
זו, צפוי עוד סיפור מאותם סיפורים שהעיתונות
ממהרת לקפוץ עליהם, בנוסח
״שתי אחיות שלא ראו זו את זו 25 שנה
— נפגשו בישראל.״
זאת תהיה פגישה — ועוד איזו פגישה?

היא כבר לולו

מתנהגת ככוכבת, בשבילי חשוב רק הכסף.״

הפלסטינים משתלטים על

ן 1ןןןך 1ך ו 4אשתו הדאשונח של המלך חד
1 1 /1נזיין, שליט ידדן — המלכה דינה,
אשר חוסיין התגרש ממנה, עקב תנכיה של המלכה־האם,
אמו של חוסיין. בתמונה נראה חוסיין בנע־דיו עם אשתו.

בכל הממשלות הירדניות שהוקמו בשנים האחרונות. ועתה
שם חוסיין את עי ו על נצר נוסף למשפחת טוקאן, כוהא,
ילידת שכם, שרק יפני שנה סיימה את לימודיה באוניברסיטה
של רבת־עמץ.
סוהא היא בתו של עבד אלרזאק בן עלא אלדין ט־קאן.
כלומר, נכדתו של מייסד השושלת. אביה עובד כפקיד־מכס
ברבת־עמון. אחד מדודיה הוא ראשיד טוקאן, מי שהיה
חבר הפרלמנט הירדני לפני שנפטר, ודוד אחר שלה הוא
סאלח טוקאן, מבקר־ד,מדינה הירדני, שבאמצעותו קשר חו־סיין
את קשריו הטובים עם סוהא, אחרי שצדה את עינו
בתוכניות הטלביזיה שלה, הנערכות רק אחת לשבוע.
את פרטי ד,רומ החדש של המלך הירדני הביאו ארצה
תושבי הגדה המעיבית שחזרו מירדן. לדבריהם מצאה השדרנית
חן בעיני המלך עוד לפני מיספר חודשים. מאז
הגביר את ביקוריו בתחנת־הטלביזיה של רבת־עמון ־תבע
בכל ביקור שסוהא תהיה בין מקבלות פניו.
אחרי ביקורים אלה אזר המלך עוז והזמין את סוהא

הנוכחית, האמירה מונה, שהיתה אף היא שדרדת בתחנת
הרדיו הירדנית.

המועגדת הבאר•
*ץ דשכי הגדה המערבית שבידי ישראל רוא־פ בתוכניתו
( 1של המלך, לשאת את סוהא ב־ 15 ליולי בדגיגת נשו־אין
מלכותית, אות להפגנת התקרבות לפלסטינים. החוק
הירדני המוסלמי מתיר למלך לשאת ארבע נשים, אולם הוא

ירדן ־ ופלסטינית מטכס
ך• עס היו נאפופיו של חוסיין, המלך הקטן של ירדן,
ן | עניינם של חובבי הרכילות הבינלאומיים. היום, ואי־אפשר
להתעלם מכך, הם הפכו לחלק מחיי החברה בארץ.
סוף־סוף כ־ 750 אלף מתושבי הארץ הזאת עדיין רואים בו
את מלכם החוקי. והם רשאים לרכל עליו באותה מידה כמו
ששניים וחצי מיליון הנותרים מרכלים עדיין על דיין או
על גולדה.
ואם לא די בזה כדי לשכנע בעניין הציבורי שיש בחיי-
המיסה של חוסיין, הרי נושא אהבתו הפעם מצדיקה זאת.
גם אלה שאינם מתעניינים בחוסיין, מכירים ודאי את סוהא
טוקאן, קריינית הטלביזיה היפהפיה של הטלביזיה הירדנית,
שהיא בת־בית במשפחות רבות בישראל בדיוק כמו חיים
יבין או דן שילון.
מזה למעלה משנה פועלת בטלביזיה הירדנית תוכנית-
בידור ששמה אטלוב רקם — בקש מיספר. המאזינים לתוכנית
מתבקשים לציין מיספר ובתמורה משדרת להם
סוהא את הסרט הנושא את אותו מיספר מהסירטיה של הטלביזיה
הירדנית. אם בנוסף למיספר מצליח המבקש לזהות
מראש גם את תוכן הסרט המשודר, הוא זכאי גם למתנה
משירות הטלביזיה הירדני.
התוכנית הפופולארית משודרת אחת לשבוע. עורכת או־תה
ומגישה אותה יפהפיה מיזרחית בת ,24 בת למשפחה
המכובדת והמפורסמת ביותר בשכם. זוהי סוהא טוקאן, שפירוש
שמה הפרטי בעברית הוא מסיחה, כלומר, זו ש-
מסיחה את דעתם של הבריות.
היא הצליחה להסיח גם את דעתו של המלך חוסיין, המאזין
הנככד ביותר שביקש מיספר בתוכניתה.
טו ק אן

דכד

במדינה
(המשך מעמוד )18
מטפל באותם ילדים הסובלים מאותה מחלה
משונה — הדחלת.
אחת ממסקנות המכון היא כי יש להחזיר
את הילד אל בית־הספר בהדרגה, וללא
כפייה. הטיפול נעשה, בדרך־כלל, בשיתוף
פעולה מלא עם ההורים. בסופו של דבר,
להם חלק לא קטן בגורמי התנהגותו של
הילד.
הרפואה, ביטאון הסתדרות הרופאים בישראל,
פירסם את תוצאות הטיפול בתלמידים
שסבלו מדחלת.
בדיקה פסיכיאטרית שנערכה לטוביה בן

היא האמירה מונה, אנגליה נוצריה,
שעבדה כקריינית בשירות
השידור הירדני, היתה ידידתו של מנהל מחלקת ההסברה בירדן
לפני שנישאה לחוסיין, לפני שבע שניס. מונה נראית
כאן בחברת שני הילדים, אחריהם ילדה לחוסיין תאומות.

אשה מס2 .

אוסר עליו לשאת אשד, מבנות ירדן — כדי לא להעדיף את
משפחתה על פני משפחות אחרות בממלכה.
אולם מערכת החקיקה הירדנית נתונה בידי אחי אמו,
השריף נאצר בן ג׳מיל, יאין ספק שזה ימצא דרך לתקן
את החוק כך, שהמלך יוכל לשאת את סוהא וללדת ילדים
ערביים טהורים. אשתו הנוכחית מונה, שילדה לו שני
בנים ושתי תאומות, היא אנגליה נוצריה במוצאה. למרות
שהתאסלמה, רואים בה הירדניב זרה, וחוסיין נאלץ בזמנו
למנות את אחיו חסן כיורש־עצר ולא את בנו הבכור עבד-
אללה, שהוא בן לאשר, נוכריה.
עתה, אם תלד סוהא בן לחוסיין, יוכל חוסיין למנות את
בנו ליורש־העצר במקום אחיו.
בינתיים החלו כבר תלמידות בתי־הספר בשכם ובג׳נין
לחרוז חרוזים הלועגים למלך, שמצא פנאי, גם בימים טרופים
אלה, לעסוק באהבהבים במקום לאזור את כל כוחותיו
למלחמה באוייב הציוני.
נושא אחר לחרוזי־הלעג הם הפרשי הגובה בין סוהא
לחוסיין. גובהה של סוד,א הוא 1.75 מטר והיא גבוהה מה

* * שפחתט 1לן אן השכמית היא משפחת אצולה ערבית.
!4שמד, הפך כבר לסמל מסחרי. כמו משפחת זועבי, שאין
מפלגה בישראל המכבדת את עצמה, שלא תכליל אחד מבניה
ברשימת מועמדיה לבחירות, כך גם משפחת טוקאן בגדה
המערבית.
בני משפחה זו שלטו בשכם עוד בתקופת התורכים, וב־קושטא
היו מתחשבים בדרישות אבי המשפחה, עלא אלדין
טוקאן. מאז מלחמת־ששת־הימים, יש טוקאן לכל צד. ישנו
טוקאן של המימשל־הצבאי בשכם, קדרי טוקאן 55 מדען
| ומחנך שחיבר עשרות ספרי מדע ולימוד ומנהל את הקולג׳
י אלנג׳אח שהקים בשכם, למרות התנגדותו של המלך חוסיין
בשעתו.
למשה דיין ישנה המשוררת הלאומנית פדואה טוקאן, שלפי
השמועות שפורסמו בשעתו בעיתונות העולמית, העבירי׳
ישירות לנאצר את תוכנית־השלום של דיין.
לחוסיין עצמו יש את אחמד טוקאן, אחד השרים הקבועים

אותה מתכונן חוסיין לשאזז בקרוב
כאשת שנייה על פני האמירה
מונח, היא סוהא טוקאן, מגישת תוכנית בטלביזיה
הירדנית, שהיא בת למשפחה השכמית המפורסמת ב ותר.

אשה מס3 .

לאחת הזזילות ליד רבת־עמון, השייכות לאחד מאנשי חצרו.
אחרי שבילה עימד את הלילה, הודיע חוסיין כי הוא ארס
את סוד,א ומתכח־ן ישאת אותה כאשד, שנייה, נוסף לאשתו

מלך בע שרה סנטימטרים לערך.

מכיוון שלפי החוק הירדני יוכל חוסיין לשאת עוד שתי
נשים, שואלים תושבי שכם אם המועמדת הבאה אינה
גלוריה סטיוארט, שדרנית התחנה הערבית של הטלביזיה
הישראלית, שהיא בת יריחו.
יליייד. היא, ללא ספק, היפה בשדרניות הטלביזיה למרחב.
אך עתידה לגבי חוסיין תלוי באם תוחזר הגדה המערבית
לחוסיין, עימד, או בלעדיה.

מטתלטת על

ד,־ 11 גילתה כי הוא בעל רמה שיכיית מעולי׳׳
בעל תכונות של מנהיג, ביקורתי כלפי
עצמו וכלפי הסביבה, אך עם ק־נפליקט
אדיפלי, וריגשות אשם חמורים בעיקבות
אוננות.
מאחר והוראה פרטית לא הוכיחה את עצמי
לגביו, ובדיקות גופניות לא הראו כל
סיבה למכאוביו, הוא הופנה אל המכון, בו
קיבל טיפול כל אימת שההרגשה הרעה תקפי
אותו. בדרך־כלל היה שב לב תה מייד
לאחר שיחד. עם המטפלת. תוך שלושה
חודשים, בהם ביררו איתו תחומים שונים,
בעיקר בשטח בעיות ההתבגרות. השתנה
מצבו, והוא החלים כליל.
גם רן, שהיה הבן הבכור בביתו, בעל
תכונות של מנהיג ומעמד כזה עוד בגיל

הגן, הבריא על־ידי טיפול בעזרת אביו. האב
נטל חופשה בת שבוע ימים, החזיר לילד
את ביטחונו העצמי שאבד לו.
במקביל לטיפול ברן, קיבלה אמו, שהיתר,
שרוייה אז ב־יבאון נפשי, טיפול

פסיכיאטרי.
סימה, אשר פונקה על־ידי הוריה, התגברה
על סירובה ללכת לבית־הספר על־ידי
טיפול שנעשה בידי אחות בית־הספר, אליה
היתד, קשורה מאד. טיולים עימד״ תחילה
ברחוב המקביל, אחר־כך עד לכניסה לביתר,ספר
ובתוך החצר, ולבסוף בתוכו, במזכירות,
כדי ״ללמוד לכתוב על מכונת־כתיבה״,
ובאולם־ר,התעמלות, גרמו לכך שכעבור שבועיים
היתד, סימה מסוגלת להשתתף בשיעורים,
חוסיין משטרה זנות בעיימ
סלומון
אוחיון ( )26 נעצר כדשוד בפריצה.
בחקירתו במשטרה הכחיש בצורה נמרצת
כאילו הוא חי על פריצות. לעומת זאת,
כאשר דרשה ממנו המשטרה הסכר לתנועה
הסואנת בחשבון־הבנק שלו, הוא היה מוכן
להודות שהוא חי על חשבון פ־וצות.
המשטרה העמידה אותו לכן לדין באשמת
חיים על רווחיה של פרוצה. על סמך
(המשד בעמוד )26

אנשים
המביעה
של קוטלר __
נסיגה רבת־משמעות עשה הרב הראשי
של צר,״ל האלוף שלמה גורן, בלי לחכות
להחלטות ארבע המעצמות. בעוד שבשנה
שעברה יזם הוצאתה של אגדת־פסח
המראה את גבולות ישראל חובקים את כל
כיבושי צה״ל, הרי שהשנה הוציא הוראה
לחיילי צה״ל על גדות התעלה ובסיני לערוך
״סדר שני של גלויות.״ סדר זה נערך אך
ורק מחוץ לגבולות ארץ־ישראל # .בסוף
השבוע שעבר ביקר נשיא המדינה זלמן
שזר במוצבי צה״ל באזור תעלת־סואץ.
המפקד העמיד לרשותו אחד הסגנים הצעירים
של היחידה, כדי שימלא אחר דרישותיו
של הנשיא. כשהציגו את הסגן בפני
שזר, שאל :״מאיפה אתה, חייל?״ ״מקיבוץ
יגור,״ השיב הסגן• כאשר יצאה הפמלייה
הרשמית מחדר־האוכל נתקל הנשיא שוב
באותו סגן .״מאיפה אתה?״ ״מיגור.״ כמה
דקות אחרי כן הסביר הסגן לנשיא כמה
מונחים צבאיים .״כן, ומאיפה אתה מיגור,״
השיב הסגן פעם שלישית. בתום
הסיור, כשהודה הנשיא למפקד האיזור, אמר:
״אני רואה שיש פה הרבה חיילים מיגור.״
•י להיות ראש־ממשלה זה יותר טוב מאשר
סתם חבר־כנסת. לפחות במישור המישפטי.
במסיבה שערכה ועדת־חוץ־וביטחון של הכנסת
סיפרה ראש־הממשלה גולדה מאיר,
כי לאחר מינוייה קיבלה מכתב ממזכיר
מערכת הארץ יאיר קוטלר, בו הודיע
לה כי הוא מבטל את התביעה שהגיש נגדה,
ומאחל לה הצלחה בתפקידה הקשה. התביעה,
שהיתר, על־פי חוק לשון־הרע, ושהוגשה
לפני כשנה, באה עקב דברים שנאמרו בישיבת
מזכירות מפא״י, בהם הוגדר קוטלר כשייך
ל״אירגון ביצועיסטי של חרושת־השמ־צות״
• .נשסיכם סגן שר־הקליטד, לופה
אליאב את הוויכוח על העלייה, היתד, הכנסת
כמעט ריקה. בעת הנאום השיב אליאב לטענותיו
של אחד הנואמים, שטען כי אפשר
להביא לארץ חצי מיליון עולים הלוואי
ויבואו 500 אלף יהודים! אנו נעביר אז
מהר מאוד — עוד לפני ה־ 500 אלף יהודים
שיבואו — אזרחים ותיקים לאוהלים, לתוך
המשרדים, לדירות שלנו. נכניס לתוך הכנסת
יהודים. נמצא לאן להכניס אותם.״ קרא
לעומתו אחד מחברי־הכנסת :״יש בכנסת
מקום, ברוך השם.״ ענה אליאב :״לא
התכוונתי לספסלים האלה, במליאה.״ השיב
ד,ח״כ :״למה לא? הרי כל הספסלים ריקים.״

עיתונאים יחד עם אלוף פיקוד הדרום
ישעיהו גביש, השיב לאחת השאלות
שנשאל :״על זה יענה לכם האלוף!״ גביש
חייך והזכיר לברן :״תסתכל על הכתפיים,
גם אתה כבר אלוף טייס אל־על יאיר

כולו קאריקאטורות, שהנושא המרכזי בהם
הוא דיין, יותר קשה. על הקושי התגבר
הקאריקאטוריסט יום?,ב ם, שהוציא בשבוע
שעבר ספר כזה. ובציורים שבהם
דיין לא מופיע, ישנה לפחות הרטייה המפורסמת
שלו. אפילו על חזה של בחורה.

הפיאה
של ביכ ה
סוף־סוף נבחרה מלכה חדשה: מלכת
ריקודים. במסיבה שערכו הצעירים שבין
חברי־הכנסת, בשיתוף עם מזכירות ומזכירי
הסיעות• המסיבה התקיימה במלון גני־יהודה
בירושלים. מנהל המלון, האמריקאי גרשון
שווארץ, וסגנו הישראלי יהושע ורדון,
העמידו את הבאר של המלון לרשות
החוגגים. המסיבה נמשכה כל הלילה, ול־תשומת־לב
מיוחדת זכתה כתבת על הסי שמר
דליה שחורי. לא בגלל מאמריה, אלא
בגלל ריקודה. היא עלתה בקצב ריקודה
אפילו על מאירה אוניקובסקי, המזכירה
של הליבראלים העצמאים, לה היה שמור
בשלוש השנים האחרונות כתר הרקדנית
הטובה ביותר בכנסת # .הם לא רוצים
פירסומת על חייהם האינטימיים. מי? ג׳ק•

לין קנדי ואריסטזטלס אונסים הם
כרכה נאמן בפיאה שחורה
נעלם —

בורחים מעיתונאים וצלמים. אבל צלם אחד,
שהפתיע אותם בלב־ים, הצליח לצלם אותם
בפוזה אינטימית של חיבוק ונשיקה.
תקרית אירעה השבוע במרתף של קפה
סקאלה בתל־אביב, שם הופיע הזמר הכושי
ג׳ימי לויד. בשעת הופעתו של ג׳ימי
המשיך הקהל לפטפט, והדבר הרגיזו מאוד.
הוא ניגש לאחד השולחנות, שם אירח איש־עסקים
ישראלי תייר בריטי, והחל צועק
באנגלית :״אידיוטים! אני עובד! אינכם
רואים, טיפשים שכמותכם!״ בעלי המקום
מיהרו להתנצל בפני התייר, אך התייר
הודיע שעד שלויד לא יתנצל, לא יתן לו
להמשיך בהופעתו• איש־שרירים, הממונה
על הסדר במקום, השתיקו. לאות מחאה
עזבו רוב הנוכחים את המקום, ואילו התייר
החלים לקצר את שהותו בארץ ולחזור לפעם,
כשהיו מתכוונים לדברים
בריטניה.
רציניים, היו אומרים :״החיים והמוות ביד
הלשון!״ היום אפשר להגיד שהחיים והמוות

אופנת דיין לפי כס
על חז ה של בחורה

כעורב.״ למחרת בא אותו בחור למקום
ההסרטה, ומאז הוא נעלם. ברכה לא קיבלה
שום מיכתב נוסף. ובצדק. באותו יום
חבשה ברכה פיאה בלונדית • .העוסקים
במלאכת הפירסום מוכרחים לחשוב. הם
מקבלים משכורת בשביל זה. הפירסומאי
אליהו טל, שחברתו מפרסמת את טרופי־קולה
בארץ, יצא ברעיון מקורי. הוא לקח
נערה חסרת־נסיון בשטח הצילום וד,דוגמנות,
וצילם אותה סידרת צילומים של רקע
טרופי• התוצאה: אופי טבעי ואישי למסע
הפירטום. הנערה, לאה גרנס בת ה־, 18
שהיא תלמידת הכיתה השמינית בגמנסיה
בדמת־גן, מתכוננת לגיוסה לצבא. לא כדוגמנית
בשבוע שעבר חזו רוב בעלי
מקלטי הטלביזיה בארץ בתוכנית בומראנג.
היא דנה בנושא חשוב מאוד: לידת האדם.
הראו שם את כל התהליך. אבל מה שלא
ראה הקהל הרחב, ראו עורך התוכנית והצתת
הטכני. העורך, אכיטל מוסינזון,
הקרין את הסרט באולפן, אבל במהופך.
כך שכל אלו שחזו בו יכלו לראות איך
הילד חוזר לרחם אימו• דרך אגב, אשתו
של מוסינזון, עדית, עומדת ללדת את
בכורה בעוד כחודשיים.

בסוה ה שבוע
• חכר־הכנסת דויד כן־גוריון:
״אילו עמדה בפני הברירה בין שטחים
(פרט לירושלים — זה דבר אחר לגמרי

הדיעה
של מטייבה
אלוף גייסות־השיריון אברהם(״פרן״)
אדן טרם הסתגל לכך שהועלה מדרגת תת־אלוף
לאלוף. השבוע, כאשר נפגש עם

ברכה נאמן בפיאה בלונדית
— בצדק

ברק, שבמלחמת ששת־הימים הופל מטוסו
והוא ישב מספר חודשים בשבי המיצרי,
לא יכול היה לנחש מי שולח לו את חבילות
השי דרך הצלב האדום. כשחזר לארץ ציין
חבילות־שי אלה כאחת החוויות הנפלאות
שהיו לא בכלא — ורק אז הכיר את הנערה
ששלחה לו את החבילות. היתד, זו חגית,
דיילת באל־על, שלא הכירה את יאיר אישית,
אבל בכל שבוע, כשהזדמנה לציריך, שיגרה
לו חבילת־שי לשבי. חבילות השי השתלמו.
לאחרונה נשא יאיר את חגית לאשה# .
דיעה מקורית על הערובות לגבולות אשר
דורשת ישראל הביע השבוע מי שהיה שר־הגנה
בממשלת ירדן, אנואר נוסייבה.
אמר נוסייבה בשיחה עם עיתונאי ישראלי:
״המצב ותוצאות המלחמה הוכיחו שדווקא
הערבים זקוקים לערובות לגבולותיהם, ולא
ישראל העיתון הגרמני פראנקפורטר
צייטונג סבור כי מצא בישראל את אריה
מריה (במערב איך כל חדש)

לאה גרגס
חסרת־ניסיון

רי מארק

הישראלי. זה התואר שהעיתון הדביק לסופר
הישראלי יגאל (באלוהים אמא, אני
שונא את המלחמה) לב, בביקורת ספרותית
על סיפרו שתורגם לגרמנית. העיתון מנמק
זאת: כשם שרימארק תיאר את המלחמה
האחרת, כך גם יגאל לב מתאר את הצד
ללא־תהילה של מלחמת ששודר,ימים• .
להחתים למען ונגד השר משה דיין יכול
כל אחד. גם לצייר קאריקאטורה בודדת
עליו יכולים׳ רבים. אבל להוציא ספר שלם.

אונאפיס מנשק את ז׳אקי
חיים אינטיימיים

בידי הפיאה. כשצילמו את השחקנית כרכה
נאמן, לצורך סרט, באחד מרחובות
תל־אביב, היא חבשה פיאה נוכרית שחורה.
עבר במקום בחור צעיר. הוא ראה את
ברכה ונשאר להסתכל כל אותו יום על
הצילומים. הוא ניסה להתחיל לדבר איתר,
ומשלא הצליח הוא כתב לה מכתב אהבה:
״מה נשמע אצלך? אצלי..הכל בסדר. אני
רוצה להגיד לך שהתאהבתי כשערך השד.,־ר

ובין השלום הייתי בוחר, ללא ספק, בשלום.״

הפיזמונאי דידי מנוסי, על
מסע ההחתמות למען משה דיין ועל פיר־סום
דברי לוי אשכול ברמזור :״אחד מחתים
והשני מכתים.״

#הצייר יוסי שטרן, על אד־צות״הכרית
:״יונייטד סטייקס
אמריקה.״

אוף

0613 010 8*91

•^xכ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0
טאסט סשזסס

טא 1010.1ט שט שט. ם 1א ט 111ט
נש[11 3ל 0סאס 1 :::א3130( 110.1111 -
׳ 61.א. ט 1 04ז .:א ! 0 101ש •ט 1א.א10.
.ט !!.טאט. ט1א:. 0זז 4טט 3!..׳1-נ0־ן_וע
ט 0 :. 0 :ט י . 00ט 1 0110:1א 04 0ט • 1ט
ט ט 1ט 41.1ט! 014ט 0 :׳ 4.0ש 0.11.0.1 ׳.

3ש 0ט:ט:

::אש ש.ז : 1ש 101.יט [: 11ט ט . 4.ט א
אסס ״טט 010״ ׳3:0ט3א 0 3:, 30ש33!.
:א 11ם 3ט 0טא נ1א ׳טט 10שטא :4
׳ ט 001:[.ש 1.0ם 0ט 10 1ט 1 .ט טא נ 1א ט1
ים 31ט 0600ט: ס0ט 1ט א.ט
טסאס ט 3אש ׳ 4 4 41.1.11ש ט 511א
.ט.:ט 0: 3ט . 1ט1::ש30 3ש1:1 1(.1:410 .1
0 1 1 4 1 1 1 . 0

טש 4ט1ט
x0סט 4ט 0ט3!:.ם:..
.1א 6ט ט
טט 11
׳שזט. : 0.11 1ט
טא 0.00 360311.א 14ט 11אטטט01
י0)100ט טא טס0 .ט13!3ט ,2שא ^$4,
.א ט טא טטסט 04ס^אט 0111׳ 411א.ט1
״0אט 3.1א ט3ש:ש 0א1.03!0.א טא׳3
.א ש [0.1א 4ש ששט 4.אט .110 1:
ט1אטט א 3.ט3 30ט1טש 1 03! 01.אט.
׳ 041:10ס שטט 1 : 011ט0100 .1
ט31131ט׳ 0ט1..:אט ט3!:.טש א.ט. ו 4א

*ש 8א י:0..1א11 3טאט 0.1 012 £
ט . 1ט. ט .ט א טט שט ש ט: ט 4.ט ם.ט 0 :..ט1
ם .: 1..ש 0 4טפ א . 50 0101411 4ט. ט
״!א 48:14 8״;144! 28א18! .אז4
ט 5ש 10 0ט 0טש 1ט 4 .ש ט 1ט טט .0511

ן 110) 6011א 31140,0 11013) 0
0)01 <0110£טנ 4164 30540
ז0x4 ׳*0(0111׳ : 14181,16*4 8
04* 604<*2׳212 : 310111 6א*^ 4

•(א 8ג)1..ש) :ו-ישו 1<;)31א -ש
500)11 07*1 *1:4)3

)2 X 1 .1 1 1 1

י . 0ט. ט .טשש
טטט 4ט 010׳ 3.0ט_ 3ט: ש .ט . 4ט ט
טא ם 3!1ט 3טשטס טט 004.40 — 1
• ט 5.1ש 011א 0.1 45 :.ט 0
ש. א 1.21,0( ׳ 014!1410 4ג)1.144 511
ססא 4ש 0.0 :ט : 001ט ט 181א14
! > 14111א 814א £ 4 ,4 ( 0.

נ! 0א4

3א)״< 3

! ש 1-1ז׳_1

()58811

— — 434 00011 סגיא <400 04
( ס ״ טטס ) 0 .8 0 5 1 0 ) 0 0 4

; א )!881

(142(1

.ש •2! [41_104ש 1)-11:4( ^-1 4
שט 4ש ! 0 : 0.5:10׳ £10 4141׳ 11301.5
— (,אס ( 1:0ש( 014100 ) 0.0 1ט. 0 .א
X11 01X011א :!.סא 10: 005 0 011 4
ם 64!.1.ט 3.4ט : 3. 01. 30א ט.ט יט 031
ט 1ט ש ט טא אט א 4ש ׳1141010
36 1ש ! 0 .. 1א . 0ט א 3ש 3!1טשטט [. 0
..טאטא : 011׳ 3א : 011 004110 03א03
4!1עשטא!ט : 1טאט 3א: ט ש • 1טא 0טש
.ט שט 440 :ט 1שז ס ט ! 4ט שט .: 0ז 6ט
׳ט ש!ט .׳ 0יא 4ש ט 14!:ט טססזט ׳ 00 !0ט
4ט 1 4 14ש 14! 0א 3!1 00410 4טשט

י.1ט 1ש 11.סא ׳ 1ט.ט. א 1:ט.ט
אס .501 45.סש ״׳ 0100.0״ טטא 11.
׳4.א1ש0111 0.א.ט4 0ש 111ט!1 0א׳ 00
א 0 04 41814 114)5ט01..ש 33 טש .01׳ 0יא 4ש 10:טט ( 04-6.ט0,01
4א 4 4 4 !4 £ 8
ט׳54ט )0סזאס

א>^00000000000000000000000000000000000000^xxxxxx

ט,ט01ט ,111 סאם א,ט (ט 1ט 1:1 06 גא.ט

14 4 1 ? 14 *3.א4 4 8 8 4 : 14
•ססא ג1א :, 0״ 05:א)340 )34
01א 41* )21351 00010׳ 0,10 טט1א 0ט4!1
004110׳ 44104 סאסט 44!4 1184א.3
061.01)30 54-,1, 01,010 0011110׳ )30,1 0X0,.
00X0,41 .0,0,0 0001 ׳40110,0 )30 10 00
סא ס4,א 0160 00150 ׳3,5010(0 01 0510
54 0,114 3,1 1001,0סיס0X0,
00500.0
*א1054 411.111 4?,! 34( 00410100 1101
0,0ם 50,0 40)10 4!1׳0.0( 10א4.ט ׳ 10.ז1ט)
41114׳ 84814 :

!613 41414
• 4 316984 8/54 4 1 8 4 24111י
:שאן י01א 0,40 4101 40011׳<4!00ג1 4£ם א
* 1 8141א4/
י 151א ! 0)310״ם ט׳ 40א4
00,01, )34 :4.811
־!000 0511
ט^ ׳ 4א 1:1ש 3.3 5,00 0160 )34א 3-ט
׳X40א0)360 0501,0׳ 0 405410 3104 1,
,א 01 0א א1׳ 4 0א 41 : 4ה : 4ש( 00001 35׳ 1; 8 :4 )84 4 4 4 :11 : )1101.11
ט.ס:י 01, 40י 00 ,)3:0 00110 0,1)3[,0,0
4( 4 *3א 0 4 0 *0
׳,[[0 00׳ 15,10א 4,0א31ו10 0,א 40 ,10
X40 0010,00 0, 0001.א1.( 0,טא 111 0)!0
*0 001060א)0)0׳ 0׳14׳0

.א.ט <3א ה 4 1ה148141414 0
0א1)3,0 00א , 606,0 54 131,ס:0א
34.׳-יאט) 44:1א ה 411044א

* א!14, 44א 0401 84114( 41814 4: ׳4 4
•׳;׳שט ׳ 8144 0 :4
׳ס1 ,ם1א 00 )300
א 004100 0:64 סא 0,0 34( 3(0,0 001410
טא!4ט 111 טא.ט11 0א001414 30414,0(0 ׳.1 x4,00ט1 ..ט 41101,10 001ס <0,,00 .1
ס,א0ם 1:44 )81א 1001 6)3110• 44101,
!א10 0,001,4 ,0,01 00101:0 00,10 014,0
X1א5140:1 43)4X1)60 1 ,110 ׳4114 01
[ א( )34 (,ט.5ט 4ש
סא 00)3,40
:.ט0111 0א 4 8 8 14 )00,ה 14י11.

^י^.זי8 1 11118

34100,0

481:1 )0

)8141

500 10:0 14 4141 416 )3110ש 1ש, א!,4ם04׳1
׳001 441)310 , 100 16010
000 000ס״8 )8011 *23
4-ט ׳8 )8 4 ^)8 ^ 18 ),011

( 3.3א

841 144

)3000ם)304!:,
סא 0 50)3,1״3
׳1000 41100,10
׳ : 4א 0.0( 0 4א
484418

•818 8144 4116144
, — 5 4 : .אססס יס )34 00:0,סס 1x010,סס
10).ט41ע ׳ 54ס:00-5א ס: ס01 0000)30 )3
00א ׳ 8 8 4א 0,0 — 544א 0010׳, 115 44?׳ )04101א 1000 ,0150 — 58144 4!4
ם• 0, ,)3 )3ס )3ס 1014!0,ס 04 )30,ם4!10
(0.0א 4.ט ׳ 1 )31א 41)8 4 1 )84 61: ,
*414)88111

*ם״ 4044814 48:9/5 001 010,0
,ט׳*X0 40110 4500 ״0א,<3 )34 אס .8 8 8 ׳ 1
0)350 00X1 00,01,1 )34 8184 6441.
6,4!׳ ,104 40)301111 0001 0411)110*. *3,14101
00א40, )34,4 0001 01 0510 041100 4׳ 44א 2 4 :
41^ 2 4 1*0301 54 0)304׳[,0 00:140 £(414
4א 1ז10א 00 001׳ , 0,51א05, )350 4
׳0 0)350 00׳03א0• 1א,ט׳0,50 0,50,0 4
: 14/54:׳ 1)0301 411א 4<! 4א 4א 0)11
1011 05,5,1.א 0)10 00,)3, 69׳9 041
3ז חזזזז ח

׳1)30 001040א10
000א0 0א 01׳ 0006)3,0א 0111׳ 004110א

- ; 5 :4 5 0x5,00 *81א .1044 4
— 0x5,0 •001ס 04!)310.ס 04 00,0)0,
55,0 0)30,4 )30100 51,0 0060 514,0׳ 50
00)3 54 סססא מסב א8 :4 8 : 141 015,
010 )34 אם 041x0 )4 0040,.א 0ש .׳•0.0א
4-ט ׳זט..0אא 1טט ׳:.ז 0ז 1ט) 84:1 )841

0 4 0 * 0 414£\*0

ץ)* 06*91 4
640184

\ 8414 /

)1 0 1 )1 6 8

ס״ססא ׳00)3100 04 00, ,101.0:4010010[,1

•1מ0א 1!))3)4 )24
!40.41.4 4 )3,114
44 )3,: 4 )! 30 )311

01654) 434411 35.0
.,א010,01-4:1 0,1X0,0 0,005 0450,0 4
׳ 0 :00010000,ז40,0.
0001 0001., 0, $£ו)8010א
00 301 305 : 00, )!01 סאס

( )3:3 00, ,5<!0ז 1י 00X4 ,00 :1.0:010

, 91: )30010 ,01)34,0 9
(0,60: 00, 00X4 91 <3,0 040)10
3,0: 00, : 040 0:,0,1 11׳ *4:3, 96א04-

*38344 535) 4)2:4
׳ 4 6 )4 44 )24
׳ ג) 41ז <:4 54 )34א
׳ ^ 643304 3<!4
׳ )21644 54 51444
*654)5)8 351:4 11
)2461:) 3443) 45146

*41454 46)5 631-4:1

^1א^ 1 4א 84א4
ז 11א 41181! 4 1
ז־׳ 1א י4 8 1 , 4 1
ז 14א 6<8 , 4 4א

ססשסשי

תוססת של עמום קינן, שבויימה ביעילות,
בסיגנון שאינו שכיח על הבמות הישראליות,
על-ידי הדל נאמן וישראל

גוריון. יום שישי השעה עשר בלילה
של רבקה כהן, הינו מערכון

בוסר, שכימעט מצליח לא להיראות כזה,
בזכות בימוי חכמני, ומשחק משכנע של

רהל לוי.

^ שמשון (בהבימה) היא מסכת
מאת יגאל מופינזון, על חייל צעיר שהתעוור
במלחמה האחרונה. ההקבלה לסיפור
שמשון התנכ״י והפלישתים, החזרה הבלתי

דימיטרי הליצן
פוסקת על השם ש מ שון, מתחילת
ההצגה ועד סופה, לא רק שמעידים על
היסוסי המחבר והבמאי (דויד לוין) ,אלא
מוכיחים למעלה מכל ספק, כי המשקפיים
הכהים והמקל הלבן, המשמשים אל ליאור
ייני (בהופעה דרמאטית מבטיחה, לאחר
שהופיע עד כה בהצגות בידור) בשחקו
סומא, שייכים למנהל התיאטרון הלאומי,
שיובא על־ידי הקולקטיב מאנגליה.
בשידוכין (בימת השחקנים)

של גו מ ל, משתתפים שחקנים מעולים כ
עודר
קוטלר, עדנה פלידל וזהרירה

רת, קטעי הקישור המשעשעים, עיצוב הדמויות
וד,טיפוסים ומשחקו של יוסי, עוזרים
לא במעט לזימרתו לעומת ברסאנס
עצמו המסתפק בזימרה ובגיטרה.
ג ׳ אזפלוס, היא להקת מחול
חביבה, שגבריה עולים מבחינת ההתאמה
לסימון ורמת הביצוע על נשותיה (הנחמדות)
,ועל הכוריאוגרפיה ד,פיקנטית, החוזרת
על עצמה, של אחד הרקדנים (שמעון
בדאון) .כל עוד אין הלהקה מוסיפה רקדנים
ומחולות נוספים, עליה לוותר על צמד
ד,חלטוריסטים המופיעים בחלק הראשון של
התכנית (ומטרטרים בלי סוף שירים חסרי
אופי שיצאו מזמן מהאוזן. כשאת השיא
מהווים דברי הקישור שהם ממש יריקה
לפרצוף הקהל ).ולשתף במקומם זמרת
ג׳אז או להקת נגנים שתרתק את הקהל
בג׳אם סשן מקצועי.

מי שלא מאמין שיגאל וזו מר *
קין הוא קצב, יוכל להיווכח בכך בגלויה
מבט בתל־אביב, שם הוא מציג תערוכה
חדשה הנקראת פורטריט של א מן כקצב
צעיר. ברזל יצוק, ברונזה, ברגים, מסמרים,
צבת, מארלין מונרו ז״ל, דרכו של
ד״ר לוי אל האלוהים, לבבות שתולים, ורופאים
משתילים, דברים נוצצים מברונזה
ופחות נוצצים מפלסטיק פחות נוצץ, הכל,
הכל, הכל, אפשר להשיג באיטליז של
תומרקין. כי תומרקין טוב יותר, תומרקין
טעים יותר.
יצירות פיסוליות שונות לחלוטין
מהנ״ל, אפשר לראות בתערוכה ה־רטוספקטיבית
של הפסלת המנוחה חנה
אורלוף המוצגת לזכרה ב מוזי און הלנה
רובינ שטיין בתל־אביב 120 .פסלים ו־60
רישומים מהווים אוסף בלתי שיגרתי של
יצירות של אמנית לירית שהצטיינה במיוחד
בעיצוב דמויות נשים וילדים, בכישרון
וסיגנון אישי מובהקים.
בגלריה עידן, שנפתחה השבוע,
מוצגת תערוכת ראשונים• התערוכה מגוונת
מאוד. אפשר לראות שם ציורים של טובי
הציירים בארץ, מהציור הפיגורטיבי ועד

העניקו לילדיכם
שי מהנה וחינוכי
לבחירמך מבחר תקליטים חדשים של ״הד ארצי״ .ובנוסף
התקליטים הפופולריים :״רבקה מיכאלי בגן החיות״,
״שירי ביאליק לילדים״ ,״גוליבר בארץ הגמדים״ ,״תעלולי
קופיקו״.
שירי חגים ומועדים ועשרות תקליטים נוספים.
להשיג בחנויות התקליטים.
תקליט ״הד־ארצי״ לילדים.

חריפאי, אך היחיד המצליח ליצור כאן
דמות נוגעת ללב, הוא מיכאל כפיר. כל
היתר, בשל בימוי ותרגום יבשים ומיושנים,
מזכירים קומדיה בביצוע חוג דרמטי.

דימטרי

הליצן ( תיאט
רון
בי מו ת; אולם נחמני, תל־אביב) תיאטרון
שלם של אדם אחד, הנותן המחשה ברורה
של ההבדל בין ליצן למוקיון. דימיטרי ה־שווייצרי,
תלמידו של מרסל מרסו, אינו רק
פנסומימאי בחסד, אלא גם אקרובט, שחקן
ומוסיקאי, שהצגת הליצנות שלו שופעת
ההמצאות, מרתקת כשם שהיא מבדרת.

51:114)16

קטשופ (הקברט הסאטירי,

מרתף קולנוע פאריס בתל־אביב) היא בידו־רייאדה,
שמזמן היתד, חסרה לנו. כימעט
ואושלנו כי מאז צאת הבריטים, אין כבר
ממי לצחוק ובמי להצליף. חנץ״ לוין מצא
שאת הדברים הרציניים יש לומר באמצעות
הבדיחה. הוא מצליף־בנו, בערבים, ובמתווכים
למיניהם הבוחשים בקדירה, ומנסים
לפתור את בעיות האיזור ללא כל הצלחה.

תיקי דיין, טוביה צפיר וקובי רכט

מנצלים את הנסיון וד,חופשיות שרכשו,
בלהקות הצבאיות; והשמחה רבה.

הל ו, דולי

(תיאטרון גודיק)

הוא מחזמר שנכתב ובויים לפי הכללים,
אך איננו גבירתי הנאווה וכמובן שאינו
מגיע לקרסולי ווסט סאייד סטורי. אבל !
אבל, משתתפת כאן חנה מרון. וזה בעצם
אומר הכל. אפילו המיקרופונים והרמקולים
של גיורא גודיק באלהמברה אינם מצליחים
(כמו כלפי מרבית המשתתפים האחרים)
ליצור חיץ בין חמימות משחקה, לבין הקהל.

אין אהבותשמחות
(בבי מות כולל כ־ 20 שאנסונים, מאת ה־טרובאדור
המשופם ג׳ורג׳ כרסאנם,
בביצועו של יוסף בנאי, על־פי תרגומים
קולחים, היוצרים רושם שמקור השירים
עברי ברובו. המקרופונים, התאורה, התזמו
106^2

לוי״ של וזומרקין
לציור המודרני. את הציורים רואים בתנאי
תאוהר, מצויינים.
בגלריה צימרינסקי מוצגת תערוכתו
של הצייר דב כוסני. יש שם אוסף של
ציורים, בחלקם קיטש וחלקם השני, ציורי
הנוף, הם בעלי צבעוניות מעניינת.

בעיות ולבטים
בחיי המ י ן
מאת

חל״ר מרדכי זידמן
חמאת רשפים.
לתייג בחנויות
הספרים הגדולות

קולנוע במדינה סרטים לונדון ׳68

ג ׳ 1הנה

(תל־אביב,

תל־אביב;

אנגליה)

השמש שוקעת ׳על הים, וזה בדיוק הרקע
המתאים להגיד דברים כמו :״החיים קצרים.״
״צריך לנצל אותם.״ ״המוות מתחיל
עם הלידה.״
שיהיה ברור. אין לאף אחד שום דבר
נגד המחשבות הללו. הן העסיקו ויעסיקו
את האדם, עד יום היעלמו מעל פני האדמה.
אבל במאי־סרטים הרוצה לעשות סרט צריך
להגיד את זה בסרט• אם הוא רוצה להגיד
את זה בצורה בה הוא אומר את זה, הוא
יכול להחליף את מקצועו, ולהיות מרצה
מצליח בפילוסופיה בבית־ספר למפגרים.
אז, כאמור, את המחשבות של ג׳והנה
וחבריה אפשר לזרוק בלב קל מאוד אל
הסל. מה נשאר? נשארת ג׳והנה, שלולא
הקסם הרב כל־כך של ג׳נבייב וייט לא
ברור מה היה קורה לה. אבל הקסם הזה,
עם כל הפיאות והתלבושות המשגעות המורכבות
עליו, הוא כל־כך מרתק, שכבר
באמת לא חשוב מה המחשבות המסתובבות
בתוך זה.
יש רגע שבו ידיד טוב של ג׳והנה עומד
למות. הוא ידע על כך זמן רב, והוא הקדיש
את חייו לאנשים ולמעשים, ועל ערש מותו,
כשג׳והנה מבקרת אותו, הוא שואל אותה:
״איך בילית, מה עשית בשבת? איך היתד,
התערוכה של הצייר שלך? אני כל־כך שמח
שתמכנו בו!״ והוא מפטפט כך, כאילו לא
עמד למות, וג׳והנה משתלבת בשיחה, ופתאום
פורצת בבכי, והוא אומר לה :״אל
תבכי, אני לא מרשה לבכות כאן.״ זה רגע
של אמת• עם שחקן של אמת. והוא מדבר
יותר מכל ההסברים שלאחריו ולפניו.
זה מה שנאמר. גם לאחר שזורקים לסל
את כל הדברים המיותרים, ישאר עדיין
סרט יפה, על נערה כפרית שבאה ללונדון
68׳ ,והיא מוצאת את יעודה במיטותיהם
של חבריה, כפי שעושות כל חברותיה, ורק
לאחר הרבה הרפתקות היא לוקחת על
עצמה מטרה בחיים, את האהבה, ואת כל
האחריות שיש עימה.
כל התסבוכת של האהבה בסוף היא
שמאלצית — למדי, ובאה רק כדי להצדיק
ההרצאות העמוקות שהובא לפניו, והעובדה
שהמאהב הוא כושי אין לה שום חשיבות,
מלבד החשיבות האסתטית. זה נראה
יפה מאוד, שחור ולבנה בתוך סדינים לבנים
או שחורים.

לה בדאגה על הנוכחים, ושאלה את אפריים
קישון, שעמד לידה :״מי כל איה? הם
יבינו את הסרט? הם מבינים צרפתית? הם
אנשי קולנוע?״
בעלה מסתובב בין המוזמנים, ומדלל את
אשתו ואת הסרט .״בתור במאי אד יכול
להגיד שזה סרט טוב. בנוי יפה. שלם ודרמטי.
יש בו שחקנית טובה. זה די
והותר.״
והשחקן? ״השחקן,״ הוא אומר ,״אני לא
יודע. העיקר השחקנית.״
האהבה ודויד שיץ* .הסרט מסתיים
האורות נדלקים, ואז נופלות עתיד, של

( ה ס שן מעמוד )22

חשבון־הבנק שלו בלבד, גזר לו השופט המחוזי
בנימין כהן מאסר של שלוש שנים.
קבע השופט כהן בין השאר :״בהודעתו
במשטרה הודה אוחיון שבמשך שנתיים אינו
עושה כלום. גם אשתו, שיש לה ילדים והיא
הרה, אינה עושה כלום. עדותו שהיא
מרוויחה מסריגת דבריב במסרגת יד היא
ממש מגוחכת. כאשר נשאל לכמה כסף נזקקת
משפחתו למחייה בחודש, השיב: כ־
200ל״י. אני חושב שבנקודה זו לא התכוון
לרמות אותי. הרושם שקיבלתי הוא שהוא,
המאושר, כל כך פטרוהו מדאגות העולם
מיעוטים הפשע
הנורא

רומי עב אלן דלון כ״הכריכה״
אבא היה יהודי (גרמני)

השוטרים הבחינו בצעיר ערבי חשוד שהסתובב
ברחובות רמת־גן. גם חשדו בו
ועצרו אותו לזיהוי. גאזי עכדול רחמן
דראוושה הציג תעודת־זהות של אזרח ישראלי׳
אבל משהו בו עדיין עורר חשד
בעיני השוטרים. הם ערכו חיפוש על גופו
ובבגדיו.
לא נמצאו שם שום חומרי־חבלה, גם לא
כרטיס־חבר באל־פתח. אבל בארנקו גילו
השוטרים חמישה צילומים של צעירי, חייב־נית.
לא היה אומנם שום דמיון בין ד,צעירי׳
שהופיעה בצילומים לאחת החבלניות
הערביות שנעצרו לאחרונה. היו אלה בסך
הכל תמונותיה של אסתר גלעדי, מקיבוץ
מזרע• זה כבר היה יותר מדי. גאזי נלקח
למעצר ולחקירה.
בחקירה טען גאזי כי מצא את תמונותיה
של אסתר ברחוב. השבוע הוא הובא בפני
שופט השלום מרדכי הנדלסמן, הואשם בגניבה
על־ידי מציאה, והמשטרה הסכימה
לשחררו בערבות עד למשפט רק כשהוסק־דה
ערבות בסך 500ל״י.
הגבול מכס
על מיס
כוכבים רומי וירושלים
באופן רשמי נחשבת רומי שניידר לאשר,
בת שלושים ואחת, אבל את הגיל שלה אף
אחד לא יודע. יש לד״ בכל אופן, עבר
ארוך מאוד, מלא סרטי סיסי והצלחה מסחררת,
ואחר כך אהבה מסחררת, ואחר כך
נשואין מסחררים, ולידה מסחררת. ומה
נשאר לאשר, עוד לעשות אחרי שעשתה
כבר את הכל?
״הכל תלוי בסרט הבריכה שעשיתי עם
אלן דלון. אם הוא יצליח — אני אחזור
לסרטים. לא, לא כמו שזה היה• לא כמו
שחקנית מתוקה, שכולם מתפעלים מהיופי
שלה. כמו שחקנית־אופי רצינית.״
אכא ודויד המק* .היא הגיעה לארץ
יחד עם בעלה, הבמאי הארי מיין, ויצאה
מייד לתור אותה לאורכה ולרוחבה .״אני
אוהבת את הארץ הזאת,״ היא אומרת .״כי
היא מעלה בי זכרונות מכל מיני סיפורי-
ילדות, שאבא שלי היה נוהג לספר לי,
סיפורים על דויד המלך.״
כי אביה, שחקן התיאטרון, היד, יהודי.
רואים את זה לפי המגן־דויד הקטן שהיא
עונדת על צווארה. אמה, לעומת זה, היתד,
נוצריה, ואת זה רואים לפי הצלב הקטן
שהיא עונדת לידו.
״אז טיילתי בארץ,״ היא מספרת ,״וכאילו
ראיתי ונזכרתי בכל האנשים שהוא היה
מספר לי עליהם, דויד המלך, ועוד.״
חוץ מדויד המלך היא נפגשה בארץ גם
עם חיים טופול .״הוא נהדר,״ היא אומרת
עליו ,״טיפוס מלא הומור. הוא מזכיר לי
איזה שחקן גרמני שהכרתי פעם. לא, אני
לא זוכרת את שמו. אבל טיפוס מלא חיים,
כמוהו• יהודי כמובן. אותו האף.״
היא באה להקרנה מיוחדת שנערכה לכבודה
ולכבוד סרטה, ישר מסדום. היא הסתכ
ערך
אותו בדיעבד, כלומר, לאחר שנגבתה
כבר עדותו של הנאשם. על סמך ההודעה
החליטה המשטרה איזה אישום להכנים ל־דו״ח
המעצר.
״מצער מאוד לומר שעד שהתפנה מישהו
לדבר עם אוחיון במשטרה, לא מצא איש
לנכון לומר לו באיזו זכות ועל פי איזו
עילה עוצרים אותו. אני מקווה שביום מן
הימים יימצא נאשם, ואפילו פושע מועד,
שהוא אשם, אשר ימצא אומץ להגיש תביעה
אזרחית על מעצר־שווא כנגד אנשי המשטרה,
הנוהגים בו כאילו היה חפץ אשר אפשר
היה להניעו לכל אשר יחפצו.״
אוחיון שהורשע, נדון לשלוש שנות מאסר.
ואילו המשטרה שהורשעה — יצאה ללא
עונש.

רומי וחיילוה בראש־פינה
חיים טדפול דו מ ה לגרמני (יהודי)

רומי שניידר על המפיץ, דויד ש־ף. הוא
רוצה לגשת להציג עצמו בפניה, אבל היא
מביטה בו ופתאום פורצת בקריאה :״זה
לא יכול להיות.״
דויד שיף נולד למצבים כאלה, והוא לא
יתן לאף אחד לבלבל אותו .״למה לא יכול
להיות? בהחלט יכול להיות,״ הו* משיב
לה מייד, ומתכונן להציג את עצמו, כדי
להוכיח לה שהיא רואה את דויד זויף, המפיץ,
בכבודו ובעצמו, בעלה לשעבר של
אלה שיף, בעל החנות המפורסמת וורסיל,
ואז היא מבחינה בטעותה, ואוט־ת לו:
״אתה כל־כך מזכיר לי אהבה יש.ה שלי.
שתי טיפות מים. הייתי בטוחה ש ה אתה.״
״אני חושב שהיא התכוונה לאין דלון,״
הסביר דויד שיף, לאחר מכן, בע רה, אבל
זה לא קונץ, כי בתור מפיץ־סרטים הוא
ראה את אלן דלון המון פעמים. ואת עצמו
הוא רואה רק לעתים רחוקות.
ואיך באמת היא הרגישה כשהיתה צריכה
לשחק לצידו של אלן דלון, לאחר כל מה
שעבר ביניהם? ״אני, מה שטוב אצלי,״
היא טוענת, שזכרונות לא עושים לי תסביכים.
מה שהיה היה. מת.״ וזה כנראה הסוד
שלה. היא פשוט בחורה שאוהבת מתים.

הזה, עד כי איננו יודע כלל מחירם של
דברים.
״כמעט כל הכספים שנכנסו לחשבון־הבנק
שלו,״ המשיך השופט כהן ,״נכנסו בסכומים
קטנים ביחס, של כמה מאות ל״י או פחות
מזה, בכל פעם.״ בהעדר הסבר אחר, הרשיע
כהן את אוחיון בחיים על רווחיה של פרוצה,
אחת רחל מזרחי.
מבוקש: פושע עם אומץ! גזר־הדין
החמור היכה בתדהמה אפילו את הותיקים
בפרקליטים, שלא זכרו מתי נידון
סרסור לאחרונה לשלוש שנות מאסר בהרשעה
ראשונה. אולם לא פחות נדהמו אנשי
המשטרה. כי פסק־דינו של השופט כהן
הכיל טענות והאשמות חמורות מאוד נגד
המשטרה.
קבע השופט כהן ג ם במחנה המשטרה
לא על הכל אפשר לסמוך כתיאור
מדוייק של מה שקרה. בטופס־המעצר צריך
לתאר נכונה את נסיבות המעצר. שם כתוב
כי הנאשם נעצר כחש־דברווחיםעל
רווחיה של זונה.
זאת היא סתירה, שמותר היה לסניגור
לעשות ממנה פרנסה גדולה.
״רב־סמל רידלר, אשר ערך את הדו״ח,

לפני חודשיים, כאשר התירה ישראל ל-
מאות עולי־רגל מהגדה המערבית לצאת באוטובוסים
למכה, זכה המאורע לפירסומת
קולנית מקיפה. העיתונות, הרדיו והטלביזיה׳
כיסו את יציאתם של המוסלמים האדוקים,
בעיקר מאיזור חברון, כדי להמחיש
לעיני העולם עד לאן מגיעה הליברליות של
שלטון הכיבוש הישראלי, המתיר לנתיניו
לעלות לרגל למכה.
השבוע, כאשר חזרו שיירות האוטובוסים
עם עולי־הרגל ממכה, עבר המאורע בקול
דממה דקה. כי עולי־הרגל שחזרו עם התואר
חאג׳ ,היו מלאי התמרמרות על שלטונות
ישראל, למרות כל ההקלות שנעשו להם. ב;
מעשה פורמאלי אחד קילקלו שלטונות״המכס
הישראליים שעל הירדן את כל המחודד, של
הרצון הטוב, אשר נעשתה לצירכי הסברה
ואשר הושקעו בה כל כך הרב־ אמצעים
ומאמצים.
באר זמזם. האמונה המוסלמית מייחסת
סגולות רב־ת לבאר זמזם שבסעודיה, ליד
מכה, משום שלפי המסורת היא נחפרה בידי
אביו של הנביא מוחמד. המוסלמים מאמינים
כי מי באר זמזם עשויים לגרש מחלות מן
הבית בו מחזיקים אותם.
לכן דאגו החוזרים ממכה להצטייד בפחי
מים מבאר זמזם המפורסמת. אמנם עתה
דואג להם משרד הבריאות הישראלי, אבל
מה שבטוח — בטוח.
כשבדקו פקידי־המכס בגשר אלנבי את
מטענם של החוזרים ממכה, הם חייבו את
כל מי שהביא עימו פח מים מסעודיה בתשלום
מכם בסך שני דינארים — 20ל״י.
וזאת, למרות שתקנות המכס הישראליות
פוטרות ממכס השמישי־קדושה. המוכסים הישראליים
פשוט לא היו מוכנים להכיר במי
באר זמזם כמים קדושים.
וכאילו לא די בזאת, נוספה צרה חדשה
לחוזרים. עשרה אוטובוסים עם עולי־רגל,
שהורשו לצאת מהגדה המערבית למכה דרך
ירדן, לא הורשו לחזור עד כה. הם נשארו
תקועים בגדה המיזרחית עם מי־הקודש שהביאו
עימם.

1השופט ומסומן יבחץ ו הפסיק את המשחק: הקהלבזרץ רמי&רש
^ פיצוץ הגדול בירושלים אירע השן
| בת. ולמרות שאנשי אל־פתח ודאי
יזקפו אותו בתעמולתם לרשימת הישגיהם,
ביצעו אותו הפעם חבלנים יהודים, אוהדי
קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים.
זה אירע בדקה ה־ 75 במשחק הפועל
ירושלים נגד הכוח רמת־גן. התוצאה היתד,

ח111 ומ!
כן נראו יציעי איצטדיון הה
הדח
פועל בירו שלים, אחרי שה13

קהל הנסער עקר אבנים והשליכם בשחקנים.

היכנס

0:2לזכות הכוח — תוצאה שטפחה על פני
כל המהמרים ואוהדי ירושלים. אוהדי הפועל
ירושלים כבר ראו הפסדים של קבוצתם,
אבל לא הפסד משפיל כזה. הם הגיעו למסקנה
שמאחוריו מסתתרת סיבה עמוקה:
שחקניהם מכרו את המשחק.
השמועה עשתה לה כנפיים ביציעים וכבשה
את לב הקהל, שהחליט לא להתיר
קנונייה שכזאת. לפתע החלו עשרות מתפרעים
לטפס על הגדר הגבוהה שחצצה בינם
לבין השחקנים על המגרש, כשהם מטילים
מכל הבא ביד לעבר השוטרים שניסו לחסום
אותם. מרצפות ואבני־ענק נעקרו ממקומם
והושלכו למגרש. תחילה עוד ניסו הסדרנים
והשחקנים משתי הקבוצות לסייע ל־

ב ריו ני ס ^ו סו מ ^ סו ח 5כדי? 0־

₪טרים
למיגרש. ה שוטרים (בתמונה) מנסים לשווא להרתיעם. כעבור

כמה דקות, החל הקהל לה שליך אבנים גדולות ב שוטרים, שפתחו
ב מנוס ה (בת מונה למעלה, משמאל) ,ואיפ שרו למתפרעים לדלג מעל
הגדר הגבו הה, בנ סיון להתקיף את ה שחקנים, שנמלטו אף הם.

שוטרים, אך נסוגו תחת ברד האבנים.
בצעקות קרב נוסח סרטי האינדיאנים
פרצו האוהדים הנסערים למגרש גלים גלים.
כדורגלני ירושלים, שהבינו כי הם המטרה
להסתערות הקהל, נמלטו לחדרי־ההלבשה.
המשטרה הזעיקה תגבורת. שוטרים רכובים
ניסו להשתלט על הקהל המתפרע. אבל
זה כבר פרץ את כל הגדרות, הציף את
המגרש ועקר את שערי הכדורגל ממקומם.
מספר שוטרים שהעזו להניף אלות על הקהל
נענו באלימות ונסוגו.
״קומוניסט! תחזור להונגריה!״ צעקו המתפרעים
המשולהבים לעבר מאמן ירושלים,
אדמונד שמילוביץ, אותו האשימו במכירת
המשחק. לטענתם היה להפועל ירושלים
עניין למכור את המשחק להכוח, כדי להשקיע
את יריבתם העירונית, בית״ר ירושלים,
עמוק בתחתית הטבלה, שם היא מתמודדת
עתה עם הכוח.
בעיני כדורגלני ירושלים עמדו דמעות
נוכח האשמות חסידיהם. כדורגלני הכוח,
שנחלצו רק בסיוע אוהדיהם שהגיעו עימם
משכונת שפירא בתל־אביב, חולצו מזירת
הקרב בשלום, למרות שגם נגדם הוטחו
ההאשמות :״קניתם את המשחק בכסף!״
איש הנהלת הכוח, יורם סביצקי, הכחיש:
בתוקף את ההאשמות :״זוהי דיבה חמורה.
יש לנו עוד משחקים רבים והקבוצה בכושר,
טפשי לטעון שנקנה משחקים בכסף.״
מה שבטוח שהמשחק הזה יעלה כטף
להפועל ירושלים — אלפי הלירות שיצטרכו
להשקיע בתיקון הנזקים שגרמו אוהדיהם.

גששי וגששות

חתיכת בשס ד״ן

עוד מעט תזכה ישראל כשחקנית חדשה. ולא סתם חדשה, אלא
כוכבת. ולא סתם כוכבת, אלא חתיכה. ולא סתם חתיכה, אלא חתיכה
שיש לה השם המפורסם ביותר במדינה: דיין. תאמינו או לא.
אז דיין זאת היא לא קרובה של שום שר־ביטחון. קראו לה דיין
עוד לפני שידעו באמריקה שיש דבר כזה בישראל. ההורים, יהודים
ממוצא רוסי שנולדו כבר בארצות־הברית, קראו לבת שלהם דיאנה,
וכל ידידיה קראו לה דיין.
תחילה היה שמה דיין גרוסר. אבל כשהתחשק לה לשחק, היא
קראה לעצמה דיין סאנדרה. היא עשתה יופי של קאריירה• בגיל 19
כבר היה לה תפקיד ראשי בברודווי, בהצגה המפקח ק ל חו, שהלכה
שם שנה וחצי, לפני שעשו מזה את הסרט ששיחק לפני כמה שבועות
בקולנוע י דון בתל־אביב. השחקן המשחק בסרט, אלן ארקץ,
הופיע עם דיין בהצגה. בינתיים גם התעניינה קצת ביהדות ובישראל,
ובאה לביקור של חודש לארץ, ושהתה כמה שבועות בקיבוץ מיש־מר־העמק.
יום
אחד פגשה דיין בגבר הכי פופולרי בארצות־הברית• ומי
פופולרי שם? כוכב של כדור־בסיס, כמובן. גז ו פפטון הוא
איטלקי, ידיד הכי טוב של פראנק סינאטרד! וכאלה מין, מן
החבורה האיטלקית. הוא היה גם פליי־בוי, ועשיר נורא.
בשביל החתונה — שהיתר, חצי איטלקית וחצי יהודית — היא
הפסיקה את הקאריירה. כך רצה ג׳ו• אחר כך הולידה בת, ליפה.
הנשואין נמשכו שלוש שנים, ודיין גרה בדירת־לוכסוס משגעת ליד
גשר וושינגטון בניו־יורק. את עיקר הזמן בילתה בלחכות לבעלה.
הוא היה תמיד בנסיעות למישחקים, וכשלא היה בנסיעות, הוא היה
מבלה עם החבריא האיטלקית של סינאטדה ושמד.
אז זה היה הכל טוב ויפה, וג׳ו הרוויח איזה מאה אלף דולאר
לשנה, והוא תפס את מקומו של הכוכב מס׳ 1של כדור־בסים,
מיקי מאנטל. אבל לדיין זה נמאס. לגמרי.
באו אליה עם בל מיני הצעות לקאריירה, ודיין התגעגעה למישחק,
והיא השתעממה נורא. וכך, לפני כמה חודשים, החליטו ג׳ו ודיין
לפרק את השותפות האיטלקית־יהודית.
״היא רוצה שאהיה בעל יהודי!״ אמר .״ואני לא יכול לסבול זאת.״
בחודה טובה
כילהה דוידוכיץ, נערת הזוהר וה־שערוריות
של תל־אביב, עברה ביו ם ה שלישי
ב מסע ניצ חון, במוסטנג כחול, ברחובו
ת דיזנגוף. ה״א היתה לבו ש ה בבגדים
לבנים, בלונדי ת וזו הרת, ולידה ישב דני
לרנד, שחרחר, מסורק, ויפה.

היא נו פפה בידה להמוני ם של כסית,
חייכה חיו ך ני צ חון ליפ הפיו ת של רוול,
ובסוף, ב תו ם המסע, היא הגיעה לחופה,
כדי לה ת ח תן עם הב חור הע שיר והיפה ש ישב
לידה.
כל אוכלי הסנדביצ׳ים, שבאו ל חגוג את
החתונה, לא ידעו בדיוק מי היא בילהה
דוידוביץ, ולא ש מעו על כל הסקנדלים ש־היתה
נו הג ת לערוך בדי סקוטקי ם וב שערי
עיתונים, גם לא ידעו שלפני שבוע זרקה
הכלה את ה חתן מהבית, לאחר ריב קולני.
בעיקר לא ידעה את זה האמא של החתן,
שעמדה בתווך, בין כל האנשים, והזילה
ד מ עו ת :״ סוף, סוף,״ היא סיפרה לחברותיה
,״מצא הבן שלי כלה טוב ה וישרה!
היו לו כל־כך הרבה ח ב רו ת לא־מתאימות,

ודיין אמרה :״הוא בעל איטלקי, ואני לא יכולה לסבול את זה.״
אז עכשיו מחכים בכל יום לגט.
בינתיים למדה דיין קצת עברית. איך? יש לה אוזן פנטסטית
לשפות. היא הכירה את כל הישראלים שבאו לניו־יורק. איך? מפני
שכל הישראלים מבקרים אצל מיקי כן־קיקי, ברחוב ה־ 65 ליד
השדרה החמישית. ואת מי הכירו שם, אם לא את החברה הכי טובה
של מיקי, די־ן. הם שאלו את מיקי בעיברית מי זו, ודיברו עליה
ושאלו עליה, וכל אחד אמר שאם תבוא ארצה היא תהפוך לכוכב
בן לילה. אז דיין שמעה, והתחילה להבין, ושאלה מה זה ״כוכב״ ומר,
זה ״בן לילד.״ ומה זה ״חתיכה עולמית,״ וכך למדה עברית.
אז עכשי. שהיא כבר מסיימת את כל פרשת הנשואין, היא
החליטה לבוא לארץ, לביקור קצר. אבל אם יציעו לה תפקיד בתיאטרון
ישראלי. ואם התפקיד יהיה יותר קוסם מהופעה בסרטי־פרסומת
לספריי־שער ת בטלוויזיה האמריקאית, או תפקיד בברודווי, אז היא
יכולה להישאר כאן.
לידיעת בל הבמאים, המפיקים, וכל שוחרי התיאטרון הטוב
והחתיכה הט בה.

דיין וג׳ו

שיר המעלות
עכשיו חזר ארצה אמרגנם של זעונד
רים, עדי סמל, עם הרבה זיכו־נות.
״הם מרוויחים הון כסף,״ הוא מספר.
״בתקופה שאני הייתי איתם, הם הרוויחו
יותר ממיליון לירות, אבל הם נדיב ם.״
במסיבת־הפרידה שהם ערכו במינב־ לעש־רים־וחמישה
חברי הצוות שלהם, הב חילקו
לכולם שעונים. נהג אחד קיבל מהב מערכת
שיניים תותבות, ולאמרגן הגרמני שלהם,
שיש לו נערה בהריון, נתנו כרמים־טיסה
לסקוטלנד, לחתונה•
הם לא רק עשירים ונדיבים, הם גם
גיבורים :״לפני כל הופעה הם מקבלים
עשרות טלפונים ומכתבי איום מניאו־נאצים,
מערבים, מנאצים אמיתיים. יש להם בכל
קונצרט חדר מיוחד, בו יושבים שוטרים
ואנשי עזרה־ראשונה במצב הכן. לא מספרים
על זה לקהל. פוחדים שהוא לא יבוא.״
הם לא רק גיבורים ועשירים, הם גם
מוצלחים :״עכשיו אני מנהל משא־ מתן ב־וכל־כך
פחדתי שבסוף הוא יתח תן עם ב חורה
לא־טובה.״
אז טוב ש הוא מצא א שת־חיל, ואג מאחלת
לכלה מזל־טוב. שתדעו שאני נוובה.

אמריקה,״ מספר עדי, ,בשביל אסתר. היא
עומדת לקבל תפקיד בסרט מוזיקלי ברמה
ובגודל של מצחיקונת.־
ובנוסף לכל מעלות-הם הללו הם גם
מאוהבים, אומר עדי
סמל, והוא מכחיש
בכל הוקף את הפרידה
שלהם :״הקונצרט
שלהם במינכן
היה בסך הכל
הקונצרט האחרון
של העונה. וה־סיכסוכים
שלהם זד.
שום דבר. תמיד היו
סיכסוכים — ותמיד
יהיו.״
אשרי המאמין.

על 1שי
וחתעות
יש בדיחה על בחור שאמר לבחורה:
״בואי נתחתן,״ והיא אמרה לו :״בסדר,
אבל מי יתחתן איתנו?״
אצל סמי מולנו •יורם הראל זו
לא בדיחה. זו מציאות. הם החליטו להתחתן,
וכיוון שאחד עם השני הם כבר לא יכלו,
אז הם מצאו לתפקיד הזה שתי נשים. האחת
מדרום־אפריקה, והשניה מארגנטינה. חילקו
את זו של דרום־אפריקה ליורם הראל, את
זו של ארגנטינה לסמי מולכו, ואת החתונה
שלהם הם מתכוננים לערוך בעוד קצת יותר
מחודש.
סמי מולכו ויורם הראל היו תמיד יחד.
כל דבר הם היו עושים יחד.
קודם הם הסתובבו יחד בעולם. סמי
הופיע בפנטומימה, ויורם הראל עזר לו.
אחר כך היה צורך למכוא בחורה. אז הם
מצאו יחד את ג או ל ה בדכי, וסמי לקח
אותה לאשה.
אחר כך הם השתמש־ בה יחד. כלומר,

ברבנו ת שמחה ורינה .״אתה יודע מי
כאן? הגששים!״ אומר רבי אחד למ שנהו,
״אילו הבן שלי היה יודע, הוא היה משת־גע!״

ע ל כולם ז ה עו ש ה או תו רושם .״ מ ה
זר, הגששים?״ שואל הרבי שני. בכל אופן
כל הגרו שים ו הג רו שו ת, והנ שואי ם ו הנ שואות,
שוכחים את צרותיה ם ורצים לראות.
הגששים. הס באו להתחתן.
הם באו אל תרב הרושם, וסיפרו לו על
מטרת בואם. הם רוצים להתחתן. הרבי
הסתכל על גברי, וחיפ ש את הכלח שלו
בין שייקהו פו לי, ואחר כך הסתכל על
פולי, וחיפ ש אח הכלה שלו בין שייקה
וגברי, ובסוף שאל :״ מי מביניכם ה ח תן
ו מי הכלה?״
החתן היה שייקח• הוא לא התביי ש להודות
בזה. הוא התגר ש לפני ז מן־ס ה מא שתו
הרא שונה, השאיר לה דירה, ונשאר איתה
ביחסי־ידידות טהורים, והוא החליט לה ת ח תן
ב שנית, הפעם עם ישא, צעירה י שראלית
בת , 21 העובדת ב שגרירו ת הי שראלית במכסיקו
ולו מדת שם באוניברסיטה.
היא נולדה ב מכ סי קו, ואז הוריה החליטו
לעלות ארצה. רם הגיעו לאילת, שם עבד
אביה כ מ הנדס, דיו שם ז מן מה, וחזרו יחד
עם בתם למכסיקו. החזרה היתה סופית ומוחלט
ת, ל מ רו תזאת ישא שירתה בצבא
וחזרה רק לפני שנה למכסיקו. יום אחד
נכנסו שלו שת רג ש שים ל שגרירות הישראלית
וגילו או ת ת
שלו שתם גילו או תה, אבל יו ת ר מכולם
גילה אותה שייקה לוי. הוא חזר ארצה,
התגרש מ א שתו ועכ שיו הוא מ ת כונן ל שאת
י אותה לאשה.
אחרי שהרב מצא את ה ח תן, הוא החל
,מחפש את הכלה ואכן, הכלה מהווה בעייה.
׳ יש לזוג החדש כבר דירה חד שה, די ר תו
של ג ב רי בנאי, העובר — לקראת לידת
ילדו — לדירה גדול ה יותר. הו חלט לערוך
את החתונ ה לא יאוחר מל״ג בעומר. שייקר,
לא רוצ ה לדחות את זה. אז הכל בסדר. יש
חתונה ויש דירת. ואיפה הכלה?
״איפה הכלה?״ דרש חרב לדעת .״היא
עוד ב מכ סי קו,״ הסביר לו שייקה ,״היא עוד
לא באה.״
״אז אני לא יבול לרשום לנ שו אין,״ אסר
לו הרב ,״אני לא יכול לרשום אותך לנשו־אין
בלי כלה.״
היה צריך ל שכנע אותו הרבה, ולהבטיח
לו באלף אלפי הב טחות ששייקה לא יתח תן
לבד, ו שלקראת החתונ ה גם הכלה תגיע, עד
שהוא הסכים לרשום את הנ שואין הללו.

היא היתד, אשתו של סמי, אבל יורם הראל
היה תמיד לידם, הלך איתם לבלות, יצא
איתם לדיסקוטקים, נסע איתם לכל מקום.
וכשהשותפות הזו לא מצאה חן בעיני
גאולה, היא עזבה אותם, והם נשארו שוב,
יחד, ללא אשה.
אז הם עברו למכוניות. קנו יחד את
האוטו הכי אר־ך בווינה, והשאירו יחד
חובות בחנות למכוניות.
מהמכוניות הם עברו יחד לחולצות ממלים,
למכנסיים רע שניים, לעניבות צבעוניות,
וכשכל זה נמאס להם — הם חזרו אל הנשים.
יורם
אהב אותן נשואות, עם ילדים. וגם
סמי. ליורם היתד, ידידה עם שלושה ילדים,
וגם לסמי היה משהו כזה.
יורם היה מספר להן על עצמו, ומתרחץ
כל פעם שלוש שעות לפני כל פגישה, ומקיף
את עצמו בבשמים ובסבונים ריחניים.
וסמי החסכן היד רץ לפני כל פגישה כדי
לקנות להן איזו חפיסת סיגריות שהן אוהבות.
או פרח. או בושם.
לבסוף נמאסו ליורם הנשואות. וגם לסמי.
הוא עבר ליפהפיות, וגם סמי. הוא מצא
כל מיני בלונדיות, כחולות־עיניים וורודות-
לחיים, וגם סמי.
אחר כך בא תור העשירות, ובסוף הם
ניסו איך זה הכל ביחד• וכשיירם ניהל
רומן עם טליה, אשתו היפה של מיליונר,
שהיום היא נערתו של אודי דיץ בנהלל,
ניהל גם סמי רומן עם יפהפיה עשירה
נשואה לעשיר.
והיום הם החליטו לעזוב את כל הדברים
הללו ולעבור לדברים יותר מעשיים — מנשים
לחתונות.
מתוך הרגל הם כבר בחרו שתי נשים
יפות ועשירות. זו של סמי מתכתבת איתו
כבר ארבע שנים. עוד מאז שהיתר, ילדה.
וזו של יורם הכירה אותו באחד ממסעותיו.

נו בוצע מעשי-השוד האגדי

גניה וישראל שוחט בגליל

10 וחו״ו חבבו גדע ף

עוד ב־ , 1908 כאשר מניה וישראל שוחנו
היו פעילים באגודת בר־גיורא שקדמה 7־
השומר, מלה בדעתה של מניה לתכנן שוד.
יום אחד, בביתם של רחל ויצחק בן־צבי
בירושלים, העלתה את הרעיון לראשונה:
מניה היתד, חסרת סבלנות. ביקשה את
רחל שתצא איתה לרגע. יצאו למרפסת וישבו
על כסאות הקש הנמוכים. אמרה מניה לרחל;
,צריכים אנו כסף לנשק.״ הנמיכה
את קולה והוסיפה•, :מוכרחים להשיג כסף,
אולי כאן בירושלים.״
,בירושלים?״ תמהה רחל.
מניה שיטחה לפניה את תכניתה, :לירושלים זורמים כספים למנזרים ולכנסיות
הרוסיות. חייבים אנחנו לתפוס אחד המשלוחים
האלה.״ רחל הסתכלה בה בתמיהה.
שוב מדברת מניה, חברת המחתרת
הרוסית, שמעשי־שוד שימשו להם לעיתים
מקור למימון פעולותיהם המחתרתיות.

,הם עשקו אותנו, הרוסים במולדתם,
עכשיו ישלמו קצת,״ הוסיפה מניה. רחל
סיבה :״מעשה כזה אם יתגלה, עשוי
לפגוע ביהודים ברוסיה וביחסים עם התורכים
בארץ.״
״לא יתגלה!״ קבעה מניה בפסקנות.
שוטטה כמה ימים בירושלים, ביקרה במנזרים
כתיירת רוסית וחקרה את הנזירים
והכמרים. אחר כך חזרה לגליל וסיפרה על
תכניתה — עד הפרט האחרון — לישראל.
הוא נתן בה מבט חריף, קשה ואמר:
,מניה — לא!״
ל א העלתה יותר את תכנית השוד.
כעבור 15
ל הגות ב שוד.
אמודאי מבית-זונות
** אז פיום

המלחמה נפוצו שמועות, ש־

מניח

התורכים, תוך כדי בהלת הנסיגה מפני

כדי לממש את תוכניותיהם הרבות, צריכים
היו להרבה כסף — לקניית נשק
ולבניית מחסנים נחוץ כסף, וכן להדרכה
ושאר תוכניות שהיו. עכשיו בודדים

האנגלים, הטביעו בתוך הירדן ארגזי זהב,
שלא יכלו לקחת עימם. שוחט הטיל על
יוסף נחמני, איש טבריה, לחקור בעניין זה
וכמה ערבים ״יודעי דבר״ אישרו בפניו
את הסיפור — ואחד מהם אפילו צייר מפת

מול בוני וקלייד, צמד השודדים האמריקאים,
שהפכו כבר לחלק מהפולקלור של ארצות-
הברית, אין ההישטוריה של הישוב בארץ־ישראל
יכולה להציג גיבורים דומים. אבל אם היה בה
צמד שעלילותיו הן מרתקות ונוגעות ללב כסיפורם
של בוני וקלייד, היו אלה מניח וישראל
שוחט, ממייסדי ״השומר״.
גם הם אחזו בנשק, היו קשורים במעשי-רצח
ומעשי-שוד. אבל חם היו אידיאליסטים. ואם
תיכננו שוד, עשו זאת כדי לרכוש נשק לכוח
העברי המזויין הראשון בארץ־ישראל. במשך
עשרות שנים עטפו ותיקי ״השומר״ את עצמם
בשתיקה בכל הנוגע למיבצעי־שוד אלה. השבוע,
כשהופיע ספרו של העיתונאי שלמה שבא *
העוסק בחייהם של מנית וישראל שוחט, נחשפה
פרשת השוד הפוליטי הראשון בארץ־ישראל.
זהו הפרק בספרו של שלמה שבא, העוסק
בתיאור מפורט של מעשה חשוד :
* שבט הנועזים, קורות מניה וישראל שוחט ו
חבריהם בד,שומר; הוצאת ספריית פועלים 924 ,ע,

שנים,

ב־, 1923

חז ר ה

היו, לא מתנגשים אומנם עם ההגנה, אבל
מרותקים ממנה. נסתתמו צינורות הכספים
והם צריכים לכסף הרבה.
פעם נדמה היה, כי ישיגו כסף רב בדרך
פלא.

המקום, אליו הושלכו הארגזים, לא רחוק
משפך הירמוך.
מניה קיבלה עליה לבדוק, ומייד הפעילה
את דמיונה ואת כישרון הארגון שלה.
זליג שטורמן, איש ״הקיבוץ״ ,היה אז חבר
בפלוגה של גדוד העבודה שחנה בחיפה.
ערב אחד הגיעה מניה לעיר, קראה אותו
אליה וסיפרה לו על הזהב שבירדן. בחיפה,
אמרה לו, נמצא אמודאי יווני בשם
גריגוריוס, ואותו צריך לגייס לעניין מבלי
לעורר תשומת־לב רבה.
אותו אמודאי עושה את רוב זמנו בכייני
מרזח, שהוא גם בית־זונות — זליג נדהם
לשמוע מילה זו מפי מניה — ומניה
ביקשה שיילך לשם, ויציג את עצמו כשליח
אחיה, שנחוץ לו אמודאי.
ה ם יצאו לירדן, למקום שם צריכים
היו להימצא ארגזי הזהב, לפי המפה. תפס
כל אחד את מקומו. מניה, לבושה בסרפן
כתמיד, היתד, מליאת תקוות. אותו יום היר.
חם מאוד. כולם הזיעו הרבה, ואילו מניה,
שנודעה כחובבת חמסינים, פלטה אנחות-
הנאה יהודיות, מחייה נפשות.״
ירד האמודאי לנהר, ושוליה שלו, בעזרת
הבחורים, מסובב את הידית, כדי לספק
לו אוויר. פסקה הידית לפעול. בכוחות
משותפים הפעילוה מחדש והאמודאי המשיך
בחיפושיו בקרקעית הנהר.

תחילת
ה״אקס״
** מדו מניה והבחורים על הגדה, מתוי
ג חים לצאת אמודאי, שנעלם במים לשעה
ארוכה, וחברו — אדם קשיש — מבלי
שיתר,ה מה מחפשים הם כאן, מסובב את
הידית במונוטוניות. לבסוף עלה האמודאי
מן המים והכריז: אין שום ארגזים בנהר.
חזרו איש למחנהו וביתו, והזהב, אם
אומנם הושלך לשם, נשאר במקומו. ובינתיים,
מניין יימצא הכסף להוצאות הרבות
ולתוכניות הרבות?

1 1 1

וון ז״ו מנגו

(המשך מ ע מוד )29

בישיבותיהם היו נוהגים לגלגל הרבה
בעניין זה. מישהו הציע לשדוד בנקים.
מייד דחוהו בגערה או בשנינה. בכל אופן,
צריך היה לשים יד על סכום כסף נכבד.
מקצתם היו בזמנם חניכים בארגוני המהפכנים
הרוסיים. הללו, במלחמתם בצאה היו
שודדים בנקים של השלטון או סתם של
״בעלי הון מוצצי דם ;-לא היו רואים זאת
כשוד רגיל, אלא אקספרופריאציה — הפקעה
והחרמה לצרכי הרעיון והחברה. עכשיו
עלתה שאלה בתל־אביב ובכפר־גלעדי:
היש מקום ואפשרות לאקספרופריאציה כזו
בארץ ז
בביירות גילו את האובייקט ושם נולד
רעיון ד,״אקס״ ,כפי שנקרא אז. היה זה
באחת מהנסיעות לביירות, לשם הוצאת
נשק שהגיע לנמל. ישבו בבית המלון של
פוחצ׳בסקי, שם היו מתאכסנים ארצישרא־לים
שנקלעו לעיר זו. ישבו במלון זה גם
חלפני כסף מירושלים, עוסקים בהברחת
זהב מסוריה לארץ־ישראל. החלפים־ד,מפריחים
ערכו את חשבונותיהם, מבלי לחשוד
מהבחורים הקיבוצניקים המסובים לשולחן
אחר. אותה שעה נולד הרעיון — ״להחרים*
את כספי המבריחים.

1 1 1 1 1

והארבעה יצאו לדרך. נדב עצר אר. המכונית
בווזיה, דרומית לחלסה
שמונה ביום) והארבעה ירדו. העמיד את
המכונית מעבר לגבעה וארבעה השוברים
עמדו ממתינים בצד הדרך.

(קרית־

18 שקיקי זהב שנראתה מכונית המבריחים מר־חוק,
יצא חייקינד ועצר אותה. היי בה
נהג, אחד הסרסורים ואשה. משראו את בקצין
הבריטי, לא נבהלו. הם עמדו בקשרים עם
המשטרה בצפון. חייקינד דיבר אנגלית
בהברה אירלנדית והודיע להם כי יש לו
הוראה לחפש במכונית. השלושה יצאו וציפו
בצד בשקט.
חייקינד נתן הוראה לשוטריו וכל אחד
ניגש מייד למלאכתו. ביכמן זחל מתחת
למכונית וחתם בצבת את הצינור בדביל
הבנזין. לוקאצ׳ר קרע את הריפוד, יגילה
מתחת למושב את שקיקי מטבעות הזהב.

נתיב ההברחה

מהכפר כרגיל ועצרו ליד גשרון בסמוך
לאיילת־השחר. המכונית הגיעה למקום ועצרה.
בארבעה, בעזרת שני העגלונים
העבירו בזריזות את השלים לעגלות. את
מדי המשטרה קברו בחול. ביכמן וקרול
נסעו עם העגלות ליסוד־המעלה, לאגם, כדי
להעמיס חול מעל שקי־הזהב. לוקאצ׳ר ו־חייקינד
המשיכו דרומה במכוניתו של צבי
נדב.
כשנסעו העגלות בתארי ליסוד־המעלה,
ראו האנשים לתדהמתם, מרחוק, את מכוניתם
של המבריחים נוסעת בכביש. מדי כמה
קילומטרים היתד, עוצרת והנהג יורד ושופך
בנזין ישר לתוך המנוע. בכן, נכשלו
מעשה־טעות. ביכמן אומנם שבר את צינור
מוביל הבנזין, אך הנה הנהג מצא עצה
ותחבולה והמכונית מתגל״לת כדרכה.
כשהגיעו העגלות לשפת האגם, ראו את
המכונית מתקדמת בדרך לצפת. עכשיו
היתד, תחרות על זמן: בדרכם חזרה לכפר־גלעדי
מוכרחים הם לעבור במקום השוד
— האם יצליחו להגיע לשם לפני המשטרה.
הזדרזו וכיסו את השקיקים בחול וחזרו
לכפר״גלעדי בדרכים משובשות שבין ביצות
החולה. כשטיפסו במעלה תל־חי, ראו
מאחוריהם את מכונית המשטרה מגיעה
למקום השוד.

ן• חוץ היה סכום כסף ראשון לפעולת
העיקוב אחרי המבריחים בביירות ובירושלים.
והקופה היתד, ריקה מכל .״החרימו*
אצל חלפן ירושלמי 300 לירות, אשר
שימשו להוצאות ההחרמה הצפוייה.
כשהיו בידיהם כל הפרטים על החבורה
בביירות, נתיב ההברחה ומהלכי המבריחים
בירושלים, צריכים היו לאיש מומחה שיעמוד
בראש הפעולה. מניה, בעלת טביעת־העין
וחוש־האבחנה באנשים, קיבלה עליה
למצוא את האיש.
אחד האנשים שביקשה מהם לארגן את
הפעולה מספר:

ירחמיאל לוקאצ׳ר

״יום אחד קראו אותי לפגישה עם מניה
בתל־עדשים. באתי. ישבנו על הדשא. היא
דיברה ברוח טובה כמו תמיד, :יהודים
מירושלים מבריחים זהב מביירות. למה להם
כל־כך הרבה כסף? לנו נחוץ כסף.׳ ורצתה
למסור לי לארגן את הפעולה.
״אמרתי לה , :אני לא אתנגד לפקודה,
אבל אין ליבי למעשה כזה,׳ והיא ענתה
מייד, :אם אינך מסכים במאה אחוז, אני
לא רוצה שתלך לזה.״
המשיכה לחפש אחרי האיש המתאים,
ומצאה אותו בפלוגת הגדוד בירושלים —
אברהם חייקינד היה שמו.

ך* שבוע אחרי השוד הובילו את
חייקינד מירושלים לכפר־גלעדי. בכפר-
גלעדי הסתירו את חייקינד בעליית־גג. בלילות
היה יוצא לחצר לשאוף אוויר.
במשך היום, להפגת השעמום, היו נכנסים
לבקרו חבריו לשוד. מידחקים בחלון
קטן ולוגמים טיפת משקה לשמח את ליבו.
קצין משטרה יהודי מירושלים, דוד תדהר,
עלה בינתיים על אי־אלו עקבות. הוא חשד
במניה ורצה לחקור בכפד־גלעדי. בא למקום
ושאל שאלות. רמזו לו להפסיק ולשתוק
והוא נרמז וחזר ל־רושלים.
שפמים להסוואה

גנב עם
ר.עודת-בגרות

^ יפרו לו את הפרטים ועיבד תכנית.
בשוק של ירושלים אפשר היה לרכוש
נגדי־משטרה ישנים. הוא קנה ארבע חליפות
של שוטרים אירלנדים, הצמיד במקום שצייר
אותם, עיטורים והתקין כראוי, כדי
טישמשו לקצין ושלושה שוטרים.
בא לכפר־גלעדי. העמידו לפקודתו שלושה
אנשים: שני ה״גימנזיסטים,״ לוקאצ׳ר ו־
:יכמן, וצבי קרול. לרשות ״הקיבוץ*״ עמד
זז רכב — מכונית ששייכת היתה למזכי־
״ות גדוד העבודה, אך בעצם שירתה את
צרכי ״הקיבוץ* .צבי נדב היה הנהג.
אימן חייקינד את השלושה להתנהג כ־סוטרים
אנגלים והזהירם שלא לפצות פה.
־,תקין להם שפמים להסוואה ותירגל כל
*חד בתפקיד המיועד לו. באחד מימי
:ובמבר 1923 יצא ביכמן לביירות והצטרף
סם לספקטור. בערב נתן לו ספקטור את
ף אות: עם שחר יוצאים המבריחים לדרך.
^יכמן נסע במכונית לכפר לבנוני באמצע
ך,דרו, מסר מכתב מספקטור לאחד ממכריו
:ערביים, הלה העמיד לרשותו סוס והוא
יצא בדהירה לכפר־גלעדי, לשם הגיע לאחר
נרבע שעות רכיבה, והודיע כי המבריחים
צאו לדרך.
חייקינד גייס מייד את השלושה, התאפרו,
זדביקו את השפמים ולבשו את בגדי ה־
!:שטרה. כדי להסתיר את חסרון אצבעותיו,
•בר שיוכל להקל אחר־כך על זהויו, לבש
זייקינד כפפות. צבי נדב ישב ליד ההגה

ת המטבעות החזיקו בחדר, בארגז
> ן מתחת למיטה. באותו חדר גרו שלושה:
טיטלמן, מולדבי וברסק. יום אחד בא
להתארח אצל ברסקי, שדיה בוגר הרצליה,
חבר מספסל הלימודים — רוזנל שמו.
רוזנל זה היה כנראה הגנב הראשון בארץ-
ישראל בעל תעודת־בגרות. משנשאר לבדו
בחדר, חיטט בו, מצא את תיבת העץ,
שברה, וגנב אחדות ממטבעות הזהב שמצא

* ״ ה קי בו ץ״ — ג רעין ח שאי של חברים
!עילים בד,שומר ב שנו ת ה־.20

צבי קרול התחיל מעביר את השק ם אל
המכונית שעמדה מעבר לגבעה ולא נראתה
ממקום השוד.
חייקינד, קר רוח, עמד מהצד, כראוי
לקצין. היו שם 18 שקיקים. משסיימו,
הודיע חייקינד כי המימצאים יועברו למשטרת
צפת.
כפי הנראה, בשלב זה כבר חשדו השלושה
שאין אלה שוטרים־ממש העורכים
חיפושים. שכן, למה להם לשוטרים לקלקל
את המכונית, ומה הכפפות האלה של הקצין
באמצע היום — אלא שניתראו יפצות
פה. משהעבירו את אחרון השקים, הת־ישבו
מייד במכונית ונדב התניע אותה.
שלושת המבריחים נשארו באמצע הכביש
ליד מכוניתם, שפסקה לפעול.

ת־ רות
עם הזמו
ך* ורידו את האיפור תוך כדי נסי(
1עה, לבשו את בגדיהם הציביייים ונסעו
בכיוון איילת־השחר.
עגלות של רפר־גלעדי היו מובילות אז
חול משפת אגם החולה ליסוד—.מעלה,
לבנין בתים. העגלות יצאו אותו בוקר
הבורסה היהודית

עסקים

״הבורסה הזאת תהיה מרכז ליהדות העולם!
אם לא כמו ציריך, אז לפחות כמו
ביירות!״ הכריז לפני כחודשיים בנו לייבל
( ,)49 מיסדה ומקימה של בורסה חדשה
לניירות־ערך שנועדה להתחרות בבורסה
הרשמית הקיימת.
השבוע היה לייבל מפוכח יותר. אחרי
שלושה ימי מסחר בבורסה שלו שנפתחה
בבית הקפד, מאור בת״א, שני בתים מהבורסה
הוותיקה, הוא נאלץ להפסיק את
פעולותיה, מחוסר מחזור של עיסקות. אבל
לייבל טרם נואש .״אנחנו נמצאים עתה
בשלב ריאורגניזציד״״ אמר ,״הבורסה ה־

הבלש עלה
על העקבות

לאחר שחייקינד ריצה את הרפתקו חודשיים
בעלית הגג, העבירו אותו לביירות
ושם העלוהו באונייה שהפליגה לצרפת.
במטבעות עצמן אי־אפשר היה להשתמש
לתשלומים בארץ, מטעמים מובנים. הוציאו
איפוא שליחים לדמשק. לקנות בהן פרות
בשביל כפר-גלעדי ותל־יוסף. והמשקים
החזירו ל״קיבוץ״ את תמורתן בכסף ארצישראלי.

צבי
נדב

במדינה

חזר לתל־אביב ובגניבה שם נתפס.
חיפשו אצלו השוטרים ומצאו מטבע זהב,
חקרו מנין היא לו ואמר שגנבה בכפר־גלעדי.
באו למקום ופתחו בחקירה. אנשי
כפר־גלעדי אמרו שאותו גנב מעליל עליהם.
את החקירה ניהל קצין ־,משטרה מטבריה,
בכור שיטרית, ידיד טוב של שוחט ושל
השומרים והוא טישטש את העניין.
חייקינד נסע לפאריס, שם נסתבך בצרות.
מניה היתד. שולחת לו מדי פעם כספים
למחייתו. כעבור שנים עבר לפולין, שם
שינה את שמו לאברהב ליובם. עקבותיו
נעלמו במלחמת העולם. בנו של חייקניד,
צעיר עז נפש, התגייס לצבא הבריטי ושירת
בפלמ״ח. נפל בגבורה במלחמת ה־שיחרור,
בקרבות הקשים בקטמון.
חמישה עשר אלף לירות זהב נשדדו
באותה אקספרופריאציה — סכום כסף ש־נשק,
איפשר
לאנשי השומר לרכוש
לאמן אנשים בארץ ובחוץ־לארץ לייסד
בית־ספר צבאי, לעסוק בפעולות מדיניות
ולפתוח בית־מלאכה לנשק.

כורסאי לייכל
רעיון נולד בכלא

וותיקה אסרה על חבריה להצטרף אלינו.
המצב מעורפל משום שלא ביקשנו עדיין
רשיון להפעלת הבורסה.״
ברכות למלשין. כיצד הגיע לייבל,
בעל חנות למעדנים לשעבר, לרעיון של
הקמת בורסה? ״האמת היא שהרעיון בא
לי בשל היחס העויין כלפי, מצד ראשי
הבורסה הוותיקה,״ התוודה.
כי בנו לייבל ניסה שנים רבות להתקבל
כחבר בבורסה התל־אביבית, אך מבוקשו
לא ניתן לו, חרף הבטחות שקיבל. לאחר
שנאסרה עליו הכניסה לאולמי המיסחר,
עורר שערורייה בבורסה, והוצא, יחד עם
אשתו, על־ידי שוטרים שהוזעקו בעיקבות
שביתת־שבת שהכריז בבניין.
לאחר מכן עבד כקופאי בשק״ס, כמחס־נאי,
אך וז.ר שוב לעיטקי ניי־ות־ערך
הסתבך והואשם בהעלמת הון בסך 93,000
ל״י, נידון ל־ 9חודשי־מאסר. לאחר ריצוי 6
מהם בכלא מעשיחו, שוחרר, והחליט לפתוח
דף חדש בחייו.
״אני מברך את המלשין — הודות לו
נולדתי מחדש!״ קרא ,״בכלא היה לי זמן
ללמוד ולחשוב, והגעתי למסקנה שההשקעה
הטובה ביותר היא תשלום מס-הכנסד.,
כי אם יודעים לעבוד נקי והוגן כלפי
שילטונסת המם, אז כל הכסף יכול לעבוד,
היות וכסף חם יוצר כסף חם אחר, וכך
לא מסתבכים.״
״יבואו על ארבע!״ עם צאתו את
הכלא לפני כשלושה חודשים, הפך לייבל
את עסק החלפנות שלו, בנלי, לחברה
בע״מ, והקים עוד שתי חברות. הוא גם
מנהל משא־ומתן לקבלת סוכנות בלעדית
של קרן הנאמנות קפטל גרוס, מציריך.
אך פעולתו העיקרית היתה, כמובן הקמת
הבורסה הישראלית לניירות-ערך בע״נו,
מיסודו של איגוד סוחרי ני-רות־ערך בישראל
— אגודה עותומנית — בו חברים
בינתיים כעשרה איש, בהם לייבל, אשתי,
סוחר מטבעות בשם קרול מאייר ואחרים.
לפני חודשיים היד, לייבל בטוח בעצמו.
״כל התחלה היא קשה,״ אמר ,״אבל אני
משוכנע שנצליח. בטוחני ש־ 99 אחוזים
מהברוקרים יבואו אלינו על ארבע!״ השבוע,
אחרי מיספר ימי המתנה בקפה מאור,
הסתבר שד,ברוקרים מעדיפים לעמוד. על
שתי רגליים מאשר ללכת על ארבע.
110־1

זא ת לא תהיה הצגה
זא ת תהיה חזויה^ 0תחפשו על מדף הספרים שלכם,
בין אלה שקיבלתם לבר־מיצווה, קרוב
לוודאי שתגלו אותו. זהו ספר עבה, המכיל
בקירבו מאות דברי שיר ופרוזה, מנגינות במלחמת ויצירות־אמנות של הנופלים
תש״ח. שמו — גווילי אש.
אין ספק שרבים מכם לא עילעלו בספרן
יותר מחצי־תריסר פעמים, ואולי אף פחות
מזה. בכלל אלה שסתם עילעלו היד, גם
עודד זמיר, מי שהתפרסם בעבר בחציו של
הצמד אלכסנדרה ועודד, וכיום הינו חצי

גודל א ש
כל-כך ציוניים (הפעם בלי מרכאות) .יש
שירים המעידים על כושר־חשיבה עמוק
ולירי, בנושאים שאינם קשורים דווקא למלחמה.״
כמו
השיר פרח אל־תגע-בי של סבו
גולנד ז״ל:

— אלא בצורה של קריינות עם לווי מוסיקאלי.
מאחר ובספר ישנם גם תמונות של
הכותבים וגם ציורים של אחדים מהם —
נובל לשלב את הערב בהקרנת שקופיות.

עמד בדד בצד ה שביל /הפרח אל־תגע־בי
/עמד חיכ ה, זרעו הבשיל /הו רות,
אנא פגע בי.
שמע הרוח מהירה בא /עם גשם עז
ניער /טילטל ב און ראש השיבה /ודור
צעיר פיזר.
עמד הפרח אל־תגע־בי /ו טוב ליבו עליו
/אני א מו ת — יחיה ילדי /את גבעולו

ערב ספוג
מאווירת הספר

.גילינו גם שיינו ן נאמן כבר הלחין
מנגינות לשני שירים מתוך הספר, ואני
מקווה להשתמש גם באלה. חוץ מזה נעבד
כמה קטעים בפרוזה למערכונים קצרים.
המערכונים לא יועלו בדרך ההצגה הרגילה

*** ותסיר של עודד

להעלאת הערב

הם בת־זוגו לצמד הפנינים הכחולות,
ירדני, בוגרת להקת פיקוד מרכז,

14/ טמירה ודן אוסטרובסקי, אשר יביים, יקריין י
יערוך את התכנית. תוך כדי חזרות מקווה
עודד להוסיף עוד זמרת לסגל המבצעים.
מאחר ומלאכת הבמוי וסידור החומר
לפי סדר ההשמעה עוד לא הסתיימו, אין
עודד יודע עדיין כיצד בדיוק ייפתח הערב.

אולם כבר יש לו רעיון לסיום. .אחד
השירים המופיעים בגווילי אש, שזכה
לפרסום רב, הוא האמיני יום יבוא. למרות
שחוט־השני העובר בכל המכתבים המתפרסמים
בקובץ הוא אמונתם של הכותבים
כי זהו מכתבם האחרון — מצאתי מכתב
בו כותב החייל לנערתו, כי הוא מאמין
שיבוא יום והם יפגשו שוב.
.מכתב זה יוקרן לפני הסוף, וברקע
תנוגן, באילתורים, מנגינת השיר האמיני
יום יבוא. אחר־כך תוקרן שקופית עם
מילות השיר, ובשירה של כל הקהל יחד
איתנו, תסתיים התוכנית...
יחד עם שאר הבעיות הכרוכות בהעלאת
ערב מסוג זה, ער עודד גם לבעיית הסכנה
של הגלישה אל הקיטש. ישנם סיפורים
רבים בקובץ שהם בתוליים ומלודראמטיים,
וזכו להיכלל בספר רק משום שכותביהם
נפלו בחזית.
.אני יודע שזה קיים,״ אומר עודד. .אבל
בכמה מקומות דווקא השתמשנו בחומר
כזה. משום שכוונתנו לא היתר, לנצל את
החומר שבספר כדי להעלות ערב מקורי
בפני עצמו, אלא להעלות ערב שיהיה ספוג
מאווירת הספר, ויאפיין את חתך מחשבותיהם,
משאלותיהם, שאיפותיהם והגיגיהם של
לוחמי תש״ח

מיהו כרישטוף, הזמר הצרפתי בן ה ,24-שהלחין, חיגר ושר להיטים
גדולים כמו ״אלין״ ,״הקשבתי לים״ ,״המאריונטות״ ,״אמא״ ,״שלח
לי אדוני המורה!״ שבוע לפני שיגיע ארצה לסיבוב קצר, מגיש
המדור ״לוהט ולהיט״ תוכן של ראיון עם הזמר הפופולארי:
טמירה ועודד
הצמד הפנינים הכחולות. אבל לפני כשנה
הוא גילה, לפתע, את האוצר הבלום הטמון
בקובץ, ובקרוב הוא יעלה — בעזרתם של
שלושה משתתפים נוספים — ערב מיוחד
במינו. .ערב גווילי אש.״

האם אתה מטורף -כויססווי

שירי ציונות
בלי מרכאות

ד היום אין עודד חדל להתפעל מן
31 החומר החבוי בין דפי הספר .״אין בו
דברים לא טובים,״ הוא אומר. .הבעייה
היא רק איר להוציא את החומר הטוב
ביותר, שישקף את אווירת הספר כולו.
.את השלב הראשון והקשה ביותר, של
בחירת החומר, כבר עברנו. הוצאתי מתוך
הקובץ כמה שירים שכבר חיברתי להם
מנגינות. השתדלתי כמובן לבחור את אותם
שרעיונם אינו בבול לתקופה ההיא —
אלא מתאים גם לתקופתנו.״
כמו למשל השיר סולדת, שנכתב על־־די
מנחם בורשטיין ז׳׳ל:

• אתה נושא תמיד קמיע על
צווארו. האס אתה מאמין באמונות
תפלות?
— ב ד רן כלל לא. המדליון נו שא את
תמונת כריססוף הקדו ש, שאני נקרא על
שמו. ה מסורת הנוצרית מספרת על כריס־טוף,
גבר ענק בעל שרירים, שהתייא ש מהאלוהים
ו מן ה מ שיח והלך לחפש את המלך
המ שיח האמיתי. לילה אחד היה צריך להעביר
ילד קטן א ת הנהר. אבל למרות שכריס־טוף
היה ב חור חזק, הוא כמעט ולא יכול
היה להחזיק את הילד בז רו עו תיו . .א ל תתפלא
על כך,״ אמר לו הילד, כאשר הגיעו
לעברו השני של הנהר . .א ני הוא המ שיח
שאתה מחפ ש.״ כריסטוף הקדוש נח שב לפטרונם
של הנהגים ושל הנוודים, ושני דברים
אלה מ ת אי מי ם לי.

.בחומר שבחרנו יש גם שירים שאמם

— ,ב בי ת הורי. מוך כ שהייתי ילד הוק

• יש הטוענים שאתה חי חיים
יוצאי-דופן, ויש שאפילו מכנים
אותך מטודך. האם אתה עושה
זאת בכוונה כדי ליצור רושם?
בריסטוך

ם יננון־החיים

האהוב

— אני אוהב לבלות מספר שעות ביו ם
לבדי. יש לי דירת־גג בי ע ר בולדן. ואני
נהנה להתבודד טל הגג הפתוח, ולהביט במראה
הנ שקף מעל הגג. יש לי שגטון אחר :
לאחי יש חנו ת למכ שירי רדיו וטלתיזיה.
אני או הב לבוא אליו ל חנו ת, ללבו ש חלוק־עבודה,
ולשרת את הקונים. בצורה כזו אני
גם יכול ל שמור על קשר י שיר עם קהל־המעריצים.

כן. בה שראת בלונדי ת יפהפי ה ש הכרתי
פעם. את מ קו מ ה בליבי תפסה עתה
שחרחורת ש שמה כ ריסטין, אבל ז ה לא אומר
שאכתוב גס עליה שיר. ז ה קצת ק שה
לכתוב שיר לכל מי שמצליחה לתפו ם אצלי
קצת מקום בלב.

• מתי החלטת שהמוסיקה תהיה
ייעודך כחיים?

— אני לא חו ש ב שהייתי בדיוק בי טניק,
כפי שאינני חו ש ב שה שתניתי. החול שה ה גדולה
שלי היא עדיין מכוניו ת. בתקופת־השיא
היו לי שש. לפני ז מן לא רב קניתי
אופנוע הארלי דוידסון. ה שאיפה האחרונה
שלי היא להוציא ר שיון־טייס, כ מו שיש
לג׳וני האלידיי.

• מהו
עליך כיום?

• האם הפזמון ״אלץ״ נפתב
בהשראתה של מישהי?

מולדת /אלייך ידיים עורגו ת /מולדת /
עורגים אלייך לבבות.
מולדת /בנייך אוחזי ם המחרשה/ .
מולדת /בנייך מנווני ם גם מרגימה.
מולדת /תנ שוב אלייך שלמים /מולדת
/הנ שוב עוד אלי התלמים ...

סמתי מפסנתר עתיק שעמד בדירת הורי.
זה היה מאותם פסנתרים י שנים בעלי פי־תוחי־עץ.
על פסנתר ז ה למדתי לרא שונה
לנגן. א ח רי כן הייתי אוסף כמה חברים —
אחד עם קלרינט, שני עם ט רו מ בון ו שלי שי
עם קונטראבאס — ו היינו מנגנים להנאתנו.

• כשהתחלת לשיר חיית חיי
ביטניק. האם ההצלחה והכסך שינו
אותך?

— בה חלט לא! אני חו ש ב את עצמי לשפוי
בהחלט. האחרים הם המטורפים!

05111:1היה

קונים היכו שכדאי לקנות -
כדאי לקנות ב״סלוו מרכזי״!!!
כדאי משום שב״סלון מרכזי״ תמצאי
את כל סוגי ודגמי מכונות
הכביסה והטלוויזיות מך
המצוי בשוק.
כדאי משום שב״סלון מרכזי״ השרות
הוא מקצועי; ההדגמה
היא בפעולה ממש
והיעוץ הוא מהימן.
כדאי משום שב״סלון מרכזי״ האחריות
היא כפולה, הן
של היבואן או היצרן, והו
של הסלון.

הסלון הנותן את הטון
לון מרכזי ״

לון 1נ 1ה ם•1
חליאביב. דחי בף הח־ה 32

.בו ץ

א ל 111ל

חניה ללא תשלוב חניון אל על

צו מניעה נגד המדמלדה*
שניים אוחזי ם בלהקת המארמלאדה. ז ה
טוען כולה שלי, וזה טו ען כולה שלי. שני
הטוענים: האמרגנים שמואל צמח ו אלכ ס א רז.
כאשר הופיעה המארמלאדה לרא שונה בישראל,
יחד עם להקת הטרמלוס, דאג אמרגנה
הישראלי, שמואל צמח, לכלול ב חוז ה
סעיף מיוחד, המקנה לו זכו ת רא שונים
להביאה שנית ארצה. ב או תו סעיף נאמר כי
ב מ שך השנתיים הבאות, במיד ה ולאמרגנה
הבריטי של הלקה, פיטר וולש, תהיה הצעה
של א מ רגן ישראלי אחר — עליו לפנות
תחילה לצמח (או לאמרגן גיורא גודיק, ש מי
מן את הבאת הלהקות) ורק אם הוא לא
יסכים להביא את הלהקה באו ת ם התנא ם
— יוכל פיטר לקבל א ת ההצעה השנייה.
עתה עו מדת הלהקה ל חזור אלינו ביום
העצמאות לשלושה ים הו פעו ת• ,על־פי חוז ה
שנחתם בין האמרגן אלכם ארז לבין פיטר
וולש. כ שנודע הדבר לצמח — היה מופתע.
״זה בניגוד לחוזה,״ אמר ה שבוע ,״ו פני תי
לעורך־דין שלי, כדי להגיש צו־מניעה נגד
הזפעותיה של הלהקר בי שראל.״

המרמראדה

...באמבולנס לאיצטדינן
כדי לעמוד בלוח־דהופעות הרצוף, בערב יום העצמאית, ישכרו אמרגניו של לואיג׳י
אמבולנס פרטי, להעבירו במהירות מבנייני ה אומ ה בירושלים לאיצטדיון רמה־גן. בתחילה
רצו לשכור למטרה זו הליקופטר, אבל לא קיבלו את אישור שלטונות
הבטחון ! .כמו בכל שנה, כך גם השנה, התברר כי הלהיט הגדול של
טאן־רמו איננו דודקא זה שזכה במקום הראשון בערב הסיום. הזמרת
נאדה, ופיזמונה כמה קר, הגיעו לראש המיצעד האיטלקי ובכך גברו
על סוסי סולו, ששר את הפיזמון שזכה במקום הראשון: צועניה.
• מי שיבוא לשמוע את אדי קונסטנטין, המגיע אלינו בערב יום
העצמאות, ייוזכח שהוא יודע לשיר יותר טוב מאשר להרביץ מכות.
• הפיזמון החדש של רדי אורכיפון נמשך שבע דקות, והוא מספר
סיפור־אימים על הדרך דרוס ה ליריחו. קשה להחליט אם זה מעציב
או משמח, אולם במיצעד הבריטי חזרו הזמנים הישנים _,וקליף
ריצ׳ארד שוב מתחרה בפופולאריות עם אלגיס פרסלי. הצרה
רק ששניהם עושים זאת במקומות ה־ 14 וה־ .15 פדנקי ליין
הזקן והטוב חזר למיצעד האמריקאי במקום ה־ 27 עם נתת לי הר.
קונסטנטין

פרסום ״פלד*

* החברה הבוגדת של לוחם־ 7שו7רץ **1

מה חדש בקולנע?

־ ׳ 1החתונההמשעשעת
מאת:

ד. גלבוע

ותיק הרווקים עונד סוף סוף טבעת ...בעלת משמעות: טבעת נישואין!
אחרי הרפתקאות ותעלולים בחברת כל הפצצות המסחררות, נתפס גם
הו א לואי דה־פינ ם, השוטר המשעשע, אשר בידר אותנו בעבר
וגרם לנו לצחוק עד דמעות, ממשיך לע שות
זאת בהצלחה גם הפעם בסרטו ה חדש
״השוטר מתחתן״.
״השוטר מתחתן״ ,סטירה מטורפת
וחריפה השמה לצחוק את השוטרים
והמשטרה. לואי דה־פינם מתעלה בתפקי דו
כאן, לפסגת הקומיקה. הוא מצליח
להצחיק ללא גבול — ,גורם המקנה לדה־פינם
פופולריות בקנה־מידה עולמי, והוא
מוכר ונערץ על־ידי צעירים, זקנים וטף.
העובר ברחוב דיזנגוף ליד קולנע ״ארמון
דוד״ זוכה לשמוע רעמי צחוק אדירים
של קהל החוזה בחתונה המשעשעת ביותר
שהוקרנה על הבד, בחברתם המבדרת של
דה־פינס ועוד חמישה קומיקאים מן ה־ ,
טובים ביותר של הקולנע האירופא־!,
דה כינס — ב״חתונה המצחיקה״
ביניהם ג׳נביב גראד, וג׳אן לה־פבר.
אין לי ספק, שיהא זה בידור מהנה לכל המשפחה בפגרת חג־הפסח!

אל תחמיצו!! \
שינוי כ מוב ת —
מנוי המבקש לשנות את כתובתו מתבקש
להודיע על-כך שבועיים מראש, על־מנת
למנוע עיכוב במשלוח העתון למען החדש

דייג די וארבעת המטדורים שלו —
דוזי, ביקי, מיק וטיץ׳ — פלשו אל זירת
לוחמי השוורים. פיזמונם החדש דון ג׳ו אן
נכנס השבוע למיצעד הפיזמונים הבריטי,
הוא מטפס אל הצמדת, לקול תשואות ה־אולההה
של מעריצי הלהקה.
הפיזמון מספר עי לוחם־שוורים ספרדי,
המבקש להפגין את עוז־רוחו בפני נערתו.
אלא שכאשר הוא נכנס לזירה ומעיף מבט
אל היציע — הוא ריאה את נערתו בחברת
צעיר אחר. הוא לוקה בהלם, אינו שם לב
לשור הרץ לעברו ,״מוצא את ימותו תחת
פרסותיה של החיה המשתוללת.
הפעם יש כל השיכויים שגם מעריציו

של דייב די בישראל יזכו לראותו מזמר
את הפיזמון, יחד עם שאר חברי הלהקה.
בעיתוני הפיזמונים הבריטיים מצאנו אישור
להודעתו של אמרגן תל־אביבי, שטען כי
הוא מביא את הלהקה לישראל.
על פי לוח ההופעות של הלהקה, היא
תגיע ארצה ב־ 13 ביוני, לסיבוב הופעות
של שבוע בלבד. חודשיים לאחר מכן,
באמצע אוגוסט, תבקר אותנו — לפי
דיווחי אותם עיתונים — להקת־צמרת בריטית
נוספת הי סו דו ת. אם כל התכניות
הללו ייצאו לפועל, תהיה שנת 69 שנה
טובה לחובבי הקצב בישראל, מבחינת כמות
הביקורים של להקות זרות.

ידושדי מ ת כונו תלפסטיבל
אפילו תוכניו ת החבלה של אל־פתח לא
הצליחו למנוע את קיו ס פסטיבאל־הקצב הגדול,
שנערך ב שבו ע שעבר בירו שלים. שעה
קלה לפני ש ה תוכני ת עמדה להתחיל — כא שר
באולס התקבצו כאלף צופים ועוד ח מ שי
מאות נותרו ב חו ץ — נכנסו חו ליו ת שוטרים
לתדרי ההלבשה של הלהקות, ו הורו לכולם
לצאת החוצה לבדיקה.
כשהם מצויירים בפנסי־כיס, ע ב רז מאח
לשני, חי פ שו ב תוך מזוודות כלי הנגינה, בין
קרבי מכ שירי־ההגברה ואפילו מתחת לכובעי
כמה מחברי הלהקות מגודלי־השיער. רק לאחר
שהבדיקה עברה ב שלום, התירו ללהקות
לחזור לבמה ולהתחיל בהופעה.
על בי מ ת קולנו ע ירושלים ה ת מודדו, באותו
ערב 1 ,ו ל הקז ת, כמעט כולן בנות־טי
פו חיו של אמרגן־הקצב הירו שלמי לופס
סואסו. בפרס הרא שץ זכ ת ה, לבסוף, להקת
פעמוני סוני. חבריה קיבלו א ת הגביע הנודד,
והס ייצגו את הבירה בפסטיבאל הקצב
, 1969 שייערך גם השנה על־ידי העולם הזה
בתל־אביב.

חגכיע הוא של ״סוני״

עולס האשה
לסבתא שדו לא היו בעיות: היא עונה
אותו סוו שנה אחו ש1ה.

א>פה תהיי את
שאלה זו היפנתה מערכת ״עולם האשת״ לחתך מיקרי, אך מייצג של נשות ישראל
הצעירה. מסתבר כי רוב הנשאלות, למרות שהן חופשיות לעשות, עם פרוש חג״
האביב, ככל העולה על רוחן, לשוט בארץ גדולה ורחבת״ידיים כפי שלא היתה מעולם
— מעדיפות לחוג את הסדר בביתן, בצורה מסורתית. כמו ״אידישע מאמא״ אמיתית.

* העיתונאית
ף * י ל כי קשת :״אשד, לא עורכת סדר
^ — היא מתארחת לסדר. אני — עוד
לא החלטתי איפה. יש לי איזה 700 הזמנות,
ואני מתכוננת לעשות אן־דן־דינו.״

מסורת כבר שנים רבות, שכל המשפחה באה
לסדר לסבתא, ויש לנו בלי עין־הרע משפחה
ענקית. זהו יותר אירוע משפחתי, למרות שאנחנו
מקיימים את מיסגרת הסדר המסורתית.״

הדוגמנית

השדרנית

כקה מי כ א לי :״אני עורכת את הסדר
בביתי, עם בני, בעלי והורי. אני

ן טוכמאייר :״אני מתארחת אצל
הדוד והדודה, אנחנו עורכים סדר משאו
לחם, מה שיהיה. זהו ערב נעים לחברים,
לא אירוע מסורתי.״

אשת הה ״כ הקומוניסט
ך* נה סנה, אשתו של ח״כ ד״ר משה
ן | סנה . :כמדי שנה, גם הפעם אנו מתכנסים
— אלה ממשפחתנו ששרדו בחיים
— לסדר משפחתי. השנה נתאסף בבית אחותי
בצהלה, כשבראשנו, כתמיד, אמי הקשישה.
הסדר הוא מסורתי למהדרין, ומנוהל
על־ידי בעלי וגיסו, עד סוף החד־גדיא.״

* הלוחמת בבפייה־הדתית
* *6ושנה אורנן, אשתו של עוזי אורנן,

חנה מרון

חניתה צנטנר

פרדריקה סגל

רבקה מיכאלי

עליז, אצל הסבתא

צנוע, ל־ 18 איש

מסורתי, בלי חו כ מו ת

לראשונה, ב ה תרג שו ת

ראש הליגה־לנולחנזה־בכפייה־דתית :״אנו
חוגגים בליל הסדר את חגיגת־האביב, לא
את הסדר הדתי המסורתי. השנה נתכנס יחד
שלוש משפחות, ונערוך סעודה חגיגית,
מלווה בסמלים על בוא האביב, כגון שיבולים
ועלי־תאנה על השולחנות.״

נורא נרגשת — זאת הפעם הראשונה שאני
מבשלת לחמישה אנשים. הסדר יהיה מסורתי
למהדרין, אבי ינהל אותו לפי כל הכללים,
ככתוב, והכנתי אפילו כלי־אוכל נפרדים.״

+המלחינה

ך* עמי שמר :״משפחת בעלי מזמינה ל־
. 4סדר עובר־אורח, הלך אלמוני מהרחוב.
לי אישית תהיה זו הפעם הראשונה להשתתף
בסדר הזה, כי רק השנה הצטרפתי
למשפחה, עם נישואי.״

^ חברת־הסגסת
*** ולמית אלוני :״אני חוגגת השנה
את ערב הפסח עם משפחתי על האודה
דן. תהיה זו חגיגה כפולה — גם ליל־הסדר,
וגם חגיגת הבר־מצווה של בני. שניהם
חלים באותו יום. בחרנו לחגוג כך כדי
ליהנות בלי הפרעות ובלי טלפונים — לא
מהעולם הזה ולא מהעולם הבא.״

+המארחת
ך* רדריקה סגל :״אצלנו אין שום
דבר מיוחד. אנחנו כמו ילדים טובים,
הולכים לסדר אל הורי בעלי, הסדר שם
הוא מסורתי, בלא חוכמות.״

* האמנית
ך • נה מרון :״אני מתארחת לסדר אצל
ן ( הסבתא שלנו, פולה רכטר. זר. אצלנו

סילכי קשת

נעמי שמר

בתיה אפולו

שולמית אלוני

אן־דן־דינו

עם אורח מהרחוב

מצות או לחם

בלב ים

פחתי, מסורתי, בלי אורחים זרים.״

+האופגאית

ץ ניתה צנטנר :״אני עורכת השנה
| | את הסדר בביתי. זה יהיה סדר צנוע,
רק למשפחה. יהיו 18 איש — 16 בני משפחה
מישראל ושניים מוונצואלה. אני מכינה
את הכל, לא לבדי כמובן, כל נשות המש
פחה
עוזרות. אנחנו עורכים סדר מסורתי,
לפחות הוא יתחיל מסורתי. על אכילת מצות
אנו מקפידים כמובן, לפחות בסדר, לא?״

^ הציירת
^ תיה אפולו בן־אמוץ :״הסדר יהיה
בביתי, עם בעלי וידידים. נאכל מצות

אשת הה״כ הערבי
ך י• חל זועבי, אשתו של ח״ב עבד־אל־עזיז
זועבי :״השנה אנו מוזמנים לחוג

את הסדר בקיבוץ שריד — בעלי, אני והילד.
אנו חוגגים כל השנים את הסדר בקיבוצים.
יש שנים שאנו מוזמנים כבר זמן
מה מראש, ויש שנים שאנו יוזמים הזמנה.״

עו להאשה
:שהבעל מדגי!
מותר לשפוך
עליו חומצה
חרי שש שנות נישואים הגיעו המרי^
בות בין וליה ונתן* לשיאן: בחמת
זעמה, שפכה האשה חומצה על בעלה, גרמה
להשחתת פניו ולעיוורונו בעין אחת.
המשטרה עצרה את האשד, והאשימה אותה
בעבירה פלילית. במקביל הגיעו בני־הזוג גם
לבית־הדין הרבני. אלא ששם התגלה, כי
פישעה של דליה אינו מהתה, בעיני הרבנים,
טיבה מספקת להכריח אותה לקבל גט.
היא רשאית להמשיך לחיות עם בעלה.
נתן כיפר לרבנים שהרקע לסיכסוכים המתמידים
בינו לבין דליה היה בענייני כספים,
ובעקבות כך הוא רצה להתגרש ממנה
זה זמן רב. בערב המיקרה הוא נכנם למטבח
לאכול, ודליה נכנסה אחריו. היא
שאלה אם הוא מוכן להשלים איתה, והוא
ענה :״לעולם לא.״ היא ניגשה לארון, הוציאה
משם בקבוק, וצעקה :״הנה לך,״ ושפכה
את הנוזל על פניו, נמלטה מן הבית.
גירסתה של דליה היתד, שונה: לדבריה,
היה זה דווקא נתן שתקף אותה בבקבוק

ו1איי7טי1
צ 1101X1011 זו הנעל ־ ל 4 0 א £1ז ...
1101X1011 11 הנעל ־ לאביבול קי ץ ...
1101X1011 11 הנעל -לבל אחד ואחת ...
1101X1011ב שלל ס מי ם וצבעי עליזים.

1101X 1011
בינג ־ ליני א ל
מרכז עדשות מגע

3א* 01 11 זי אס 0
״גרוזוכסקי -אישון לנס״

ה ^כו ת הדיון

מכוו פסיכולוגי
היפנוזה וטיפול

בכל הבעיות הנפשיות,
מבחני אישיות

תל־אביב, רחוב שניאור ( 5פינת רח׳
פינסקר ,20 ליד מוגרבי, מול מגרש
חניד ).מל 55029 .

בהנהלת

נשמח לשלוח חוברו! חסברוז
לפי בקשה.

בחיפה טלפון 69300
ובתל־אביב המלך ג׳ורג׳ 44
מ־ 15.00 עד .18.00

שעות קגלח #—17

:ובנח

החומצה, ואילו היא רק התגוננה, ותוך כדי
מאבק ניפגע נתן.
לדבריה, סיבת הסיכסוכים ביניהם היתר.
כלל לא כספית, אלא הרבה יותר רומנטית:
נתן נתן עינו באשה אחרת. למרות זאת,
שאפה דליה להשלים איתו, סירבה להתגרש.
טענתה זו של דליה בדבר האשה האחרת,
הוכחה בפני בית־הדין, ונתן לא הכחיש אותה•
הוא רק הסתמך על העבירה הפלילית
שביצעה בו רעייתו, דרש גט, חזר והצהיר
בפני בית־הדין שאינו מוכן לעולם להשלים
עם דליה. מאין לו הביטחון שהיא לא תעוור
גם את עינו השנייה?
בתשובה לטענה זו, השיבה האשד, שאפילו
אם נכונה גירסתו של נתן, הרי שלא
בה האשמה, אלא בבעלה, משום שהוא הרגיז
אותה כשאמר שיסרב להשלים איתר, לנצח.

1101X1011
11 הנעל -דמתלבש צעיר ...

נעל

ד״ר רזניק

אחראית

* * ענה זו, מסתבר, נתקבלה על־ידי ה־דיינים.

הגיעו למסקנה, שבהתחשב בנסיבות
המיקרה, היתד, תגובתה על דליה מוצדקת.
כשר,אשד, מתחננת בפני בעלה שישלים עימד״
ווה מסרב, מפני שהוא מתאווה לאשר,
אחרת — אל לו לבוא בטענות כששופכים
חומצה על פניו. אמרו הדיינים :״מכיוון
שהבעל נתן עינו באחרת, ולפני המיקרה
התחננה האשד, על נפשה ונפש ילדיה לפניו,
שישלים עימד, ולא יהרוס את הבית
והמשפחה, והבעל ענה לה שלעולם לא ישלים
עימד, ולא יחיה עימד הי א לא
תיחשב כעוברת על הדת, כיוון שעשתה זאת
בשעה שהיה כעסה כל־כך גדול, שנחשבה
אז כשוטה, ואינה אחראית למעשיה.״
כדי שלא לעודד נשים למעשים נמהרים
כאלה בבעליהן כל שני ־חמישי, מיהרו הדיינים
להדגיש שאין פסק־דינם זה כלל
כלול, אלא בכל מיקרה חדש יש לדון לגופו
של עניין, לקבוע ספציפית אם הגירוי שיצר
הבעל מצדיק תגובה כר, חריפה.

ה ש מות בדויים למניעת זי הוי.

את רווקה זוהרת וגוצצת, מלו־משת
ומושכת. את בת לא־חשוב־כמה,
עוסקת בעבודה מעגייגת, ו
יש לד דירה משלך וכלבים, חתו־לים
וגברים בכמויות משתנות.
את ממש אוהבת בל דנע ב
חייך אלו -אבל מתח בבר ליום
בו תעמדי מתחת לחופה.
הדיר לבד היא, במובן, באמ•
צעות בנישות. רבות בבל האפ־שר;
עם גברים רבים בבל האפשר
עד שתפסת את האחר והיחיר.אם, למרות בל מאמצייד עד היום,
עדיין לא תפסת אותו -לפכייד
18 טרי?!ימ ביצר לנהוג בפגישה
הבאה -ולהצליח.

זכרי את סיסמת־הצופים: היי: בינה. פגישה
עם חתיך היא קרב — אפילו אם הוא
אינו מרגיש זאת. התחילי אותה ברגל ימין,
זאת אומרת, בשתי הרגליים: לבשי תחתונית
מטפטה• רישרוש המשי, עם כל תנועה שלך,
ישגע אותו. כאלטרנטיבה, את יכולה לשפשף
את ירכייך זו בזו כשאת צועדת. ה ס קווי ש ־
ס קווי ש שישמיעו גרבי־ר,ניילון נותן תוצאה
דומה.

אל תחסכי בבושם — מהסוג שנועד בפירוש
לפתות גברים. בלי בושה. בושה ו
הצלחה
לא הולכות יחד. ואל תשאלי לדעתה
של החברה שלך על הבושם הזה. הוא לא
נועד לסחרר אותה, אז מה היא יכולה

כבר לדעתי לכן אל תחסכי בבושם.
אם בן־זוגך מתגלה כשונא בושם — הוא
לא בשבילך. החתיך, לא הבושם, הסיכויים

הם שהוא לא רק פסיכוסומטי, אלא גם מתנגד,
בתת־הכרתו, לנשים בכלל — מבושמות!
או לא. לא צריך לקחת אחד כזה ברצינות.

ומחוסנת, אינ ך מוו תרתעלחברתם. ה ם
משעש עי ם, חכמים, דואגיםלןלמס ־ ה כנ ס ה,
פ ק קי ־ החשמלוענייניתח בו ר ה. לאחשוב
כמהאפלטו ני י ם הי ח סי םבי ני כ ם, אין סיכוי

מזריר טימוטי:
זוהי הסחורה הנמצאת בט1ק
ידידי נעורים
אתמכירה או תםעודמבית ־ הספרומסיבות
ה טי פ ש ־ עשדה. א לי הםאתמטלפנתכש אי ןלן
ע ם מי ללכתל קו ל נו ע. אפשרלהזמין או ת ם
גםכשהביתהפ רן. לאצריןלהתלבשולהתא
פרלמענם. לאמתר אי םאיתםל עי תי ם ק רו ב
ותמזי, כי הםל רו במאוהביםבמישהי
אחרת, או שי שלהםנ טיי ה ל בו אכשע צו ב
להםעלהנשמה או כשהםצ רי כי ם עצות!
ב ענייני אהבה.

#אהבתך הגדולה לשעבר
הו אמבוגר, אינטליגנ טי, וי ש לו חלקרב
בעיצובאישיותןהזוהרתהנוכ חי ת. אפשר
ת מי דלסמוןע ליו. הו אהסמכותהעליונה
בכלהק שו רלהופעהחיצונית, אבלבעניי ני
אהבה אי ־ אפשרלה תיי ע ץ אי תו. אתרוחשת

לו חיבה לל אמצ רי ם, מספרתע ליו רקטוב
ו ת, מתגעגעתא ליו ב לי לות ־ חו רףק רי ם, ו ש
מ ה אז אתהתק לי ט ש הו אאהבתמיד
ל ש מו ע. כשאת עו ברת לי דביתו, אתמ צי צ ה
ל ר או תאםהמכוניתחונהשם, וכשאת רו א ה
אתאש תו, א ת עו ברתלמדרכההש ניי ה.

• נשואים
גםלא לו אתמק די שהזמןמ די פעם, למרות
ש אין בזהתכ לי ת. א ך מי מסוגלתלחיותרק
ע ל־ פי צ ו ־ ההי גי ו ן? א ח רי הכל, ישמהם מי ב־ח
רכהג דו ל, והם כל כןפ עי ליםבשטחזה
— מ חו ץ ל בי ת, כמובן. והעיקר, הםמתח ־
בי םבןהרבה יו תרבקלותמאשרכלהא
ח רי ם. איכפתלהם — הםמתח יי ביםלמ
ש הו? מכלמקום, הסהאר יו תשבח בו ר ה.
אםאתעד יי ןחסרת ־ נסיון, אתנטרפתאח רי
הםבק לו ת. אןגםכשאתכברו תי ק ה

שאשת ־ חי ק ם
ל שחק בא ש?

תז מין

או תן

ל בי ת ה.

למה

#רווקים וגדושים
ה עי לי תשבח בו רהכמובן. מ שו םכןס בו רי ם
כי הםמ תנ ת ־ ה א לי םלא נו שו ת, אינ םמתאה בי
ם — הםכברמאוהביםמעלהראשבע
צמם או באמא. הםהרפרזנטטי בי י ם בי ותר ,
ו אי תםאתהולכתלהופעותפומביות. מובן
שלא אי כפתלןאםר או או ת ם יו םקודם
ל כן בערב ־ גאלהעם רוו קהזוהרתאחרת.
למה שי הי האיכפתלן?
על אלהא סו רלסמוןבשום פני םואופן
— עדהחתונה. הי חסהמומלץא לי ה ם: א די שו
תמופגנת. אבלזהירות — ל א יו תרמ די
מופגנת, או ש תי ש א רי עםההפגנה בי ד. י ש
להםנ טיי האינסטינק טי ביתלשאתרג לי ה ם
מיי דכשהםנבה לי ם, והםנבה לי םבקלות.

הראי לו כמה שאת שמחה לראותו, מייד
כשהוא מופיע בפתח. טפחי קלות על לחיו,
או עטפי אותו בחיבוק — ידידותי, לא
סקסי.

בקשי ממנו לעזור לך עם הרוכסן. כש־הרוכסן
הוא מאחור, את יכולה לבקש זאת
בלב שקט אם זו פגישה ראשונה שלך. אם
הרוכסן מלפנים — החליטי בעצמך. לרוכס־נים,
בדרך כלל, יש נטייה משונה לקרב אנשים
זה לזה.
5חלקי לו מחמאה על הופעתו. ייתכן שהוא
ביזבז זמן לפני הראי, לקראת הפגישה,
אפילו יותר ממך. ישרי את עניבתו אם היא
עקומה, או עקמי אותה אם היא ישרה, או
התפעלי ממכנסי הדונגריז הישנות שלו.
אם את מגלה אצלו בהזדמנות זו איזה
כפתור מדולדל, זה רעיון טוב לתפור לו
אותו — בתנאי, כמובן, שאת יודעת איך.
רק אל תלבשי את ארשת עקרת־הבית החרוצה
והמסורה. הוא מסוגל להשאיר את
המעיל בידייך ולהימלט. להחזיר אותו —
יהיה קשה.

התחילי לפטפט על הנושאים האהובים
עליו כבר בתחילת הערב — אבל בזהירות.
אל תשטפי אותו. אם הוא משוגע לכדורגל,
אל תספרי לו שאביך הוא החבר הכי טוב
של חודורוב. מספיק אם תזכירי שאת אוהבת
כשלוקחים אותך למישחק לפעמים בשבת
אתרי־הצהרים.

קבלי את המחמאות שלו בצורה יפה. אל
תתחילי להתוזכח ולהוכיח לו שהוא טועה.
אם, למשל, הוא אומר לך ,״איזה עיניים
( המשךבעמודהבא)

אי ד לא להבריח גבר

(המשך מהעמוד הקודם)
ירוקות נהדרות יש לך,״ אל תעני לו בעוקצנות
,״אם לא איכפת לך, הן אפורות
בכלל.״ במקום זה, שלחי לו חיוך ממזרי:
״כשאני מתנשקת, הן נראות אפורות.״

שאלת־השאלות הנוראית :״לאן את רוצה
ללכת?״ אפילו גבר פיקח שואל זאת לפעמים.
אל תמשכי בכתפייך כמו אידיוט. הכיני
מראש כמה הצעות כן, את.

אם הוא מזמין אותך לאר־חת־ערב ולא
לפלפל, את חייבת לאכול מה שהזמנת. אם
יש לזה טעם כמו לדבק־נגרים, אמרי זאת
בגלוי. אחרת הוא יתרשם שאת סתם נהנית
לבזבז את כספו לחינם.

את מרגישה מזופת, בניגוד לעליזותך
הרגילה, בגלל שכואבת לך שן? גלי לו את
זה. הוא אמנם מסתכל בך כל הערב כאילו
היה רוצה לבלוע אותך — אבל אין זד,
אומר שיש לו קרני־רנטגן בעיניים. אם לא
תספרי לו למה את מצוברחת, הוא יחשוב
שזה בגלל משהו שהוא עשה או לא עשה.

מיכל אופיו באהב־ נלניו־יווק 11ם ו,אווה לאודי

בינתיים היא מדגימה

הבדיחות שלו מעוררות רצון לבכות?
כן, זו בעייה באמת. אם אינך מסוגלת בשום
פנים ואופן לצחוק, חייכי לפחות. אחרי הכל,
הוא מנסה לשעשע אותך. מאוחר יותר
תוכלי לנסות לחסל אותן. חייכי בטוב־לב:
״בחייך, כזאת סחורה ישנה אחה מביא לי?״
או נסי להטות את השיחה לנושאים רציניים.
אבל לא בהתחלה. בדרך כלל, סיפור בדיחות
הוא נסיון מצידו, בפגישה ראשונה,
להתגבר על עצבנותו וליצור אווירה לבבית.
זה ייעלם ברגע שבטחונו־העצמי יחזור.

חצי מיסגרת שמונה צלעות
ע לי עדשהאחת. במשק פי יםאלה ני תןלהח לי
ףאתהעד שו תלצב עי םמצב עי ם שו ני ם.

** יכל אופיר נושאת עימד, בקביעות
תריסר משקפי־שמש מסוגים שונים בארנקה.
אין זה משום שקרני־השמש משפיעות
עליה במיוחד, או מפני שהיא נוטה
לאבד את משקפיה או לשבחן. היא פשוט
מחליפה משקפיים עם כל הבעת־פנים חדשה.
היא יכולה להתאים משקפיים לכל שמלה,
לכל צבע, לכל מצב־רוח, לכל איפור. לפע־

משק פי יםב אי רופה
גרתם הי אבעלת

— משק פי־ שתש)
ש מונ ה צלע ת

שמם־
שוו ת.

מים אפילו אינה צריכה לטרוח יכסיר את
המשקפיים מעל עיניה. היא מהדיפה את
זגוגיותיהן בלבד. העולם יכול לה־אות לה
ורוד יותר כשהיא מרכיבה עדשות ורודות
לתוך מיסגרת הקבועה על חטמה• והדשא
של השכן יראה לה ירוק אם תבחר להרכיב
עדשות ירוקות.
לא צריך לטעות. שגעון חייה של מיכל

אם הוא פוגש חברים שלו, והם מצטרפים
אליכם לזמן־מה, אל תפגיני את שיע־מומך•
להיפך. הראי תשומת־לב — גם לו
וגם להם. אחרי הכל, או שהוא משוויץ
איתך לפניהם, או שהוא לא יודע איך להיפטר
מהם. בשני המיקרים אין לך ברירה.
הוא יעריך אחר־כך את יחסך.

אם אחד החברים האלה מגלה בך עניין
מיוחד — תייקי זאת במוחך, אך התעלמי
מזה באותו רגע. לא מחליפים בחורים באמצע
פגישה.

אם קבעתם לצאת לסרט או להצגה, ו־הוא
צריך להגיע מאוחר מהעבודה, הציעי
לו להיפגש ליד האולם. זה לא תורה מסיני
שהוא חייב לקחת אותך תמיד מהבית. הוא
יהיה אסיר־תודה, גם על החצי־שעה מנוחה
שאיפשרת לו, וגם על ההתחשבות שגילית.

אם אתם נוסעים במכונית, הציתי לו
סיגריה• אם הוא מעוצבן מד,תחבורה, אל
תוסיפי לו משלך. הסתכלי בידיו. אם הן
הדוקות בכוח סביב ההגה — סתמי את
הפה.

אל תתקני לו שגיאות בדיקדוק. אם
הוא מספיק גדול כדי לצאת איתך, הוא
כבר ידבר בשגיאות עד סוף ימיו.

אל תעירי לו על מנהגי־אכילה. אף אחד
לא אוהב את זה. אם היחסים ביניכם יתפתחו
לחתונה, יהיה לך מספיק זמן לזה. לא
שזה כבר יעזור לך אז.
*$888

היפה אינם דווקא משקפיים. כשהגיעה השבוע
לביקור קצר בארץ מניו־יורק, אחרי
העדרות ארוכה, היא באה כנציגה של יצרן
משקפי־השמש הגדול בעולם, מיליונר אמריקאי
המחזיק שורה של מפעלי־ענק לייצור
משקפיים במילאנו, ג׳נבה ופאריס.
ניחשתם נכון. יש לו לא רק משקפיים
אלא גם לב יהודי חם. ואחרי ששמע כי השמש
בסיני מסכנת את עיניהם של חיילי
צה״ל, החליט להחלץ לעזרה. הוא יבוא לארץ
ויתכנן בשיתוף פעולה עם צד,״ל
משקפי־שמש לחילות ־,שונים: משקפיים לטייסים,
משקפיים לשריונאים, משקפיים ל־אפסנאים
ומשקפיים לחיילות הח״ן. אחר־כך
הוא ייצר משקפיים לפי תכנון זה ויספק
אותם במתנה לכל ח־ילי צה״ל באשר הם

ומיכל אופיר באה כדי להכשיר את הקרקע
למפעל התנדבותי זה. כשרואים אותה
קשה להאמין כי הנערה היפה ודקת הגו,
שהיא אם לשני ילדים היא גם סוכנת מסחרית
מצליחה בניו־יורק. היא כיום המפיצד,
הראשית של הסוינגל ג׳ים, מכשיר הרזיה
הכובש את אמריקה, שעימו מתכוננת מיכל
לחזור בקרוב לארץ.
היא עזבה את הארץ כמיכל תורג׳מן,
ירושלמית צנועה שרקדה בלהקת נרנזון.
בארצות־הברית נישאה לסטודנט ישראלי,
עבדה כשפנפנה במשך שנה וחצי במועדון
הפלייבוי בניו־יורק, ומשם סללה לעצמה את
הדרך לעולם העסקים.
״באמריקה זה טבע־ שצעירה יפה יכולה
להיות גם אשת־עסקים ״ אומרת מיכל ,״אבל
בארץ עדיין לא מקבלים את זה, מסתכלים
עליך במבט אבהי מזלזל האומר, :את טובה
אולי לדברים אחרים, אבל לא לעסקים.׳״
כשתחזור מיכל לארץ בחודשים הקרובים,
היא מתכוונת לשנות דיעה זו אצל הישראלים.

תני
לו הזדמנות להיות אביר. הוא בעצם
רוצה, אבל מפחד שזה לא מודרני וגברי.
אבל עשי זאת בטאקט, כן? אם את
רוצה אש, אל תתרעמי עליו :״אם היתד, לך
טיפת־נימוס, היית נותן לי אש.״ במקום זה,
התכופפי לעברו (רצוי ביחוד אם יש לך
מחשוף) אל מעבר לשולחן, ושאלי בחיוך
תמים :״יש לך אש?״ כשאת צריכה ללבוש
את מעילך, אל תעירי, כשאפך לשחקים:
״הגבר, בדרך כלל, עוזר לבחורה ללבוש את
המעיל.״ במקום זה, שלחי בו חיוך נעים —
כן, שוב פעם, לחייך לא עולה כסף, גם
כשאת רוצה לרצוח — חני לו את המעיל,
והסתובבי אליו עם הגב( ,יעיל במיוחד אם
יש לך מחשוף גם בגב).

ר^xג^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000000000ג^x0גxxxxx00000

והנסיבה הנסיו
שי •שואזג

בן טלה — זהו זה :
עכשיו או לעולם לא !
ההזדמנות שהתגלגלה
לידיך, מי יודע מתי
תשוב, אם לא תשכיל
לנצלה. אך היזהר מלדרוס
אנשים, אשר
111 11
בעתיד עשויים להיות
:מרס ־
:א פ רי ל
מועילים ביותר לגביך.
השבוע יהיה עליך
להימנע מנסיעות ארוכות. גם שיחות
ממושכות לא תבאנה לך כל תועלת.

אתה אינן יודע זאת, אך
הימים הקשים העוברים
עליך, הם ימים טובים
מאד ע בו רן. דבר זה
יתברר לך רק ב מרוצ ת
ה שבועיים הבאים. בינתיים,
הימנע מה שמעת
טענות וט רוניות קול־
: 1 21 אפריל ־
0׳נבמ אי מאמצים ועשה
ניות,

להיות ח ביב יותר כלפי
הסובבים ־אותן למרות הק שיים הנפ שיים ש לן.
לבשי בגדים בהירים.
יגרום

שוו

לא כפי שחשבת קודם,
זהו שבוע ההחלטות 1

סי ס

השבוע יהיה עליך
להחליט סוף־סוף ל כאן
או לכאן, כי לק ראת
יום ראשון יתברר
לך שלא תוכל
להמשיך ולרקוד על
שתי החתונות. ברגע
שתיבחר באחת משתי
האפשרויות העיקריות, יוקל לך, ואז גם
חייך במישור החברתי ייהפכו לנעימים.

העיקו שמעבודות־ו!בית משתמם
אבא על מיטתו מ שתטח כ מו מת,
העיקר ט מעבודו ת־ הבי ת ישתמט.
עייף, כביכול, על מיט תו צונח,
העיקר שנעליים לא יצטרך לצחצח.
שוכב, כאילו עם שנתו נאבק,
העיקר שלא יצטרך להסיר האבק.
או סתם מ סתובב ה לון וחזור,
העיקר שלא יצטרך לעזור.
שותה לאיטו, טיפה ועוד טיפה,
העיקר שלא יצטרך ל שטוף ריצפה.
תמיד מתחמק, כן או כך,
העיקר שלא יצטרך להוריד את הפח.
אבא הג און,
עובר ליד שק־הכביסה ב ביט חון.
השק אמנם תקוע ב ד רן
כמו עצם בג רון,
אן אבא את הכביסה,
זורק לארון.

התנהגותן והופעתן יוצאת-הדופן אינח
מקנה לן מאומה. להיפן: רבים אשר
מקודם העריכו אותך,
מתייחסים אלין עתה
בסלחנות מהולה ברחמים.
אל תתפתה
להשלות את עצמך כי
הצלחתן בקרב גנו ת
המין היפה היא אמת-
מידה בלתי ניתנת ל*
22באוקטובר עי 7עור. שקול מחדש
22בנובמבר
את עמדותיך בנקודות
רבות, פעל בהתאם —
והמצב ישתנה לטובה. בת עקרב: הירח
ההולך ומתמלא, מביא עימו מזל רב.

עקת

לעומת היותך קטן־א מונ ה בנוג ע לכל מה
שמספרים לן, אתה נוטה להאמין א מונ ה

עיוורת כמעט, ב מילה ה־כ
תובה, ו בסיס מאו ת פי-
רסומת. אם עד כה לא
הביאה לך א מונ תך זו
כל נזק, הרי שה שבוע,
וב מיוחד ברא שי תו, היזהר
פן לא יקרה כדבר
הזה דווקא עכשיו. עם
האביב הקרב, מו טבש 23ב
נובמבר -
20בדצמבר
תחדל׳ משמ רנו תן בענייני
לבוש, ותרבי יו תר
לצאת לרחוב עם בגדים ספורטיביים. גם
שמרנות לא תעזור — לימדי לחנו ת מהחיים!

המיפלצות טלי
אבל ה שבוע זכיתי לקצת נחת. רוני שלי, למרות שהיא עוד לא בת וו, ראתה
יפה מאוד מה העניינים. שלשום בערב, אחרי שהיא הסתגרה בחדרה ל מ שן שעתיים,
היא יצאה משם והגי שה ל עוזי מעטפה שעליה כתוב :״לאבא המפגר שלי.״ ומה
היה במעטפה? שיר. בעצם, לא שיר, אלא צרור חרוזים. אז תרשו לי לשתף אתכן
בנחת שהיתה לי מזה:

חאזנייס

משס

זוהי רונית כהן, בת ארבע, מקיבוץ מגן בנגב, אשר תמונתה נשלחה למערכת לתח רות
בחירת הנסיך והנסיכה של ישראל.
גם לך יש בבית צבר או צברית — לא פחות מקסימים. שילחי את תמונותיהם
בציון השם, הכתובת והגיל על מערכת ״העולם הזה״ ,ת.ד , 136 .תל־אביב (עבור
תחרות הנסיך והנסיכה) .מדי שבוע יפורסם מיבחר התצלומים. התחרות פתוחה
לכל ילד וילדה מגיל שלוש עד שש בלבד.

** ילדים שרו אמנם, נל החודש, אביב הגיע, פסח בא, אבל הדבר היחידי שבא
( | ל י זה לא אביב ולא פסח, אלא כאב־גב מרוב עבודות־ הבית לכבוד הפסח.
ב רון השם שהוא כבר הגיע. ומה ש שיגע או תי יותר מעבודת־הפרך בעצמה, היה
שלא זכיתי לטיפת עזרה מבעלי כל הזמן. יש לו לעוזי כי שרון פנומנאלי לה שתמט
מעבודות־הבית.

המצב מ מנו כ ל־כן ח ש שת, הגיע: אתה נמצא
בעמדו ת הגנה, מ תגונן מפני ההתקפה
הכללית עליך. אל תיפ־על
כ מו דון קי שוט במלח
מתו נגד טחנות־ה־דע
כיצד לפעול רוח כדי לה שיב מלחמ ה שערה,
או לפ חו ת למנוע
את הגרוע מכל. גס את,
בת מאזנייס, כדאי ש 23ב
ספטמבר ־
תדעי כיצד ל מנוע מחב22ב
אוקטובר
רה קנאית לסחוב או תו
ממך. טיולים קצרים, פיקניקים בחיק הטבע,
או בילויי ם מ שפחתיים הם דרכים לגי טי מיו ת.

המכתב שתקבל לקראת
סוף־השבוע, מכיל
את הבשורה הגדולה
לה אתה מצפה מזה
חודשים ארוכים. ב״
עיקבות הבשורה, וה משמעויות
שהיא נוש111110

מעמדך בעבודה
;21 ביו ני -
יתחזק, ואיתו מעמדך
כ) 2ביולי
החברתי. זוהי ההזדנד
נות לחסל חשבון ארוך עם אוייג ו שונא
בנפש, אך הימנע מהגזמת״יתר.

גם ה שבוע לא תוציא
•אל הפועל את תוכני ת ך
לטיול מ מו שך ב איזוד
מתגעגע. אתת אליו
לעומת זאת, בו או של
ח ב רן הטוב מחוצלאר׳ן,
יגרום לך שימחה מרובה,
אס כי ללא כל טובת
הנאה. ה שבוע הוא
הזמן לפתוח סוף־סוף
במה שהכוכבים קובעים כי
לעשות מז מן: ל מען הקטנת
היה נפח
עליך גופך.

בעיות חדשות תיווצרנה
לגביך השבוע, ב־עיקבות
הפגרה במקום
עבודתך החלקי. הק דש
זמן רב יותר לפעי לות
ביתית, לאשתך
או לבת-זוגך, ואהבתכם
תיפרח. אהבותיך
22ב א ״ גוסט -
22בספטמבר
לאלכוהול
__ האחרות ,
בעיקר — כדאי יהיה
שתרפה מהן מעט. אהובך לא הגיע למ רות
שהבטיח, בתולה ז זה היה צפוי.

כוח-ההרגל הוא זה שידריך או תן השביע׳
בכל פעולותיך. מאחר שהשבוע
הוא שבוע של שיגרה,

אין טוב מזה. אם
תנסה לפעול בדרכים
אחרות, אתה עלול
להיתקל בקשיים מרובים
עליהם לא חלמת
אפילו בחלו מו תין ה גרועים
ביותר. היזהר,
כמו-כן, גם מהגזמה
21בדצמבר
סו בי נו א ר
בענייני כספים —
חשב בזהירות את
הוצאותיך, כדי שלא לעמוד בפני שוקת
שבורה לעומת ההצלחה של חברתן.

קשר עם אדם בן־גי לן, גבה־קומה ומ שכיל,
יהפוך ע בו רן לחיוני ביותר. למרות הסלידה
שעורר ב ן בעבר, בעת
שהכרתם לרא שונה, הוא
האיש המתאים ביו תר
לה שתלב ב תו כני תן ה לגביך,

עכשווית.
דלי, ה שבוע הוא שבוע
ההצלחות ב מי שו ר הרומאנטי,
בעוד שבמי שור
העיסקי אתה חל ש ה20ב
ינואר -

18בפב רו א
שבוע. ה תייעצו ת ח טו פ ה
עם זה שנידמה לן כי
הוא בר־סמכא עליון — תהיה חסר ת תועלת,
בעוד ש שיחה תביא לן את ההיחלצות.

הפסח הגיע, ועימו ה אביב.
כבני דגים, אתם שעליהם הראשונים
מוטלת החובה לבקר
בשפת-הים, ולרחוץ בים.
והשבוע — זהו
המעשה הנכון בזמן
הנכון. גם טיפול בכמה
עניינים אותם
הזנחת, בן דגים, רק
יועיל לן, ובעיקר ישקיט את רוחך ה סוערת.
נימפת בת דגים: דבר-מה ש־יפול
על ראשן כרעם ביום בהיר, יביא
לפגישה קצרה עם אדם חביב. ביום רביעי
קיים סיכוי שתימצאי א ת המציאה.

עו להאשה

ללא נזזומנים

ובמחיר מוזל
־קנדי־־ המשזכללת בסכשת הכניסה.
בעלת המודטין הבינלאומי -
סלהשלךללא תעזלום במזומנים1

שיטת מכירה מהפכנית של פרידמן
לתשלחך ולנוחיותך!

הראש הקטן שלך הפך לנכס
יקר־ערך בכלכלה של ימינו.
בעלך אולי לא מתפעל במיוחד
ממה שנמצא בתוכו פנימה, אך
חלקיו החיצוניים -שיערך ו•
פנייך -משמשים יסוד לתע־שיית-ענק,
מפרנסים משפחות
רבות בייצור מוצרי קוסמטיקה,
תכשירי-שיער ופיאות. כלכלה
שלמה נבנתה על הראש היקר
הזה — השגיחי עליו היטב ו־העזרי
בהנחיות בעמודים אלה.

...עודה דבל
לה שיג בבתי המסחר המוסמכים של

לידיעת מנהלי המשרדים,
פקידות, כתכניות ועורכי־דין!
חסוך
בזמן וכסף והשתמש במוחקי
הפלא למכונות כתיבה. תוך שניה
ביכולתך למחוק כל אות יחד עם
ההעתק.
הזמן סט ענק וחסון 6ל 35 באופן
ממשי. סוכננו ישמח לבקת־ להדגמה
בלי שום התחיבו־י-
לובקס — מל 441692 .תל־אניב
מ.ד ,6031 .תל־אביב

!ץ ראש, כמוכן, כולל גם את ה׳
י פנים. שרה לכל, יועצת-היופי
הראשית של ״הלנה רוכינשטייף,
מרדיפה אותך הפעם כיצד להוציא
מתווי פנייך את המקסימום :
ה חוכ מ ה שבאיפור היא: להבליט תווי פנים
יפיח — ולה ס תיר את הפ חו ת נז 1ש ל #יז.
אף אחת מ אי תני לא נולד ה כליל השלי־מות.
אך מליידי איפור נ כון, תוכלי להגיע
להי שגים מר שימים.
זכרי ת מיד את הכללים הבאים:
צבע כהה מרזה, מצר ומעמיק.
צבע בהיר מר חיב ומבליט.
כך, על־ידי מ שחק ב איפור כהה ובחיר,
א 1ו יכו לו ת לתקן פני ם ארוכים• ,גו לי ם, אך
,מרובעים — כ שה שאיפ ה היא להתקרב ככל
האפשר לצורה האידיאלית, שהיא צורת הפרצוף
הסגלגל, האובלי.
הסברים לציורים (שורה עליונה, מ שמאל):

0פנים מרוכעים.

איפור נההב איזור הלסת שובר את הצו־י
ה ה מרובעת. עליך לע שו תזאת בעדינו ת,
ול ט שט ש בין המייק־אס חכהה לבהיר.

<2פנים ארוכים.

ני תן לקצרם על-ידי יציר ת גוון כהח ב־איזור
הסנטר, ולהבהיר ב איזו ר הלחיים,

״ פנים עגולים.

ני תן להצר או תםבמ קו מו ת העגולים —
שוב לפי או תו כלל.

רב־המכד העולמי
בעברית

ה קו ף הע>רובו
יופיע בראשית אפריל

.י! כעלות סנטר כפול.

אפ שר ל הס תירו על־ידי טי ש טו שו, בעזר ת
המייק־אפ הכהה, כבציור,
שורה ת ח תונה, מ שמאל לי מין:
)9,אף ר 11כ ני תן להצר: על־ידי מריחת
המייק־אם ב מ קו מו ת אותם רוצים לחסתיר.

)5אם ברצונן להכלים את עצמות

של ס האשה
...ואלה אומרים לך עובבלל
כדאי להחליד אותו !

אלה מציפים לד לצבוע אותו...
האשה המודרנית רוצה לתה לשערה זוהר על-טגעי.
הזוהר שבצילום הוא תוצאת מוצר־צבע חדש של ״ובלון״ בשם ״קולורסילק״.
הצביעה באמצעותו פשוטה בתכלית: יש לחפוף ולהשהות את החומר 30—15 דקות,
ולייבש את השיער. ההרכב הכימי של החומר מפסיק את פעולתו עם השגת הצבע.

מלמדת אותך לאפר אותו...
הרחיים, עלייך ליצור
ב ת מונ ה באיזור שמתחתם.
כדי להקל את מלאכתך, נמצא עתה ב שוק
מ שול ש

כהה כ־

מקלון־איפור מיוחד לתיקוני ם אלה, אילו־מיניי
שן ב רונזן סטיק, ה מופי ע ב שלו שה
גוונים, מהם תוכלי לבחור לך א ת המתאים.

ה ל 1חלהפ שטות לגמרי לא פ שוט ת: יצירה של ס לון 101 התל־אביבי, עליו
אמרה אילנה יצחקוב, בעלת הסלון ו הדוג מני ת בצילום זה — שהיא גם

לא ב מיקר ה אחותה של מלכת־ היופי לשעבר רינה יצ חקוב :״ אנ חנו מרימים את האף.״

במאבק בין המינים משמשת
התסרוקת נשק מכריע: היא-היא
שמכריעה, לא פעם, את הגבר,
גורמת לכניעתו בקרב.
אבל גם לתסרוקת המשוכללת
ביותר יש מיגבלה א חת חמורה :
שיערן. מה שהוא לא יכול
לעשות, לא יכולה גם היא.
הפיתרון למיגבלה רצינית זו
היא הפיאה. בעזרתה, את יכולה
לצפצף על מה שנתן לן הטבע,
לשנות א ת דמותן בצורה דראסטית
— כפי ששום תספורת לא
תצליח.
ניתן גם להשתגע ולהשתולל באמצעות
הפיאה, כמו בתצלום
משמאל. אבל יצירות אלו הן
כמובן לראווה בלבד.
התצלום למעלה, לעומת זאת,
מצביע על הצד התכליתי יותר
של הפיאה, מוכיח על אפשרויות-
הגיוון הרבות הטמונות בה.
נכון אומנם שהיא עולה כסף,
עד כדי אלף לירות ויותר — למרות
שגם ב 300—200-לירות תוכלי
לרכוש פיאה סבירה. ונכון שהיא
מצריכה טיפול. ונכון שאם
את רוצה להיות באמת מהדרת
ומהודרת דה-לוקס, את זקוקה
לכמה — אחת לא מספיקה.
כל זה נכון. אבל נכון גם עוד

אחר שאמן הגולגלות ביקר בסיסגד טורקי,
החליט שאין דבר העומד בפני רצונו של
געליסיקצוע אמיתי. הדוגסנית — בתיק.

דבר: שהיא שווה את כל השיר־חה
וההשקעה.
וזאת טוענים לא רק יצרני־הפיאות
— אלא גם את.

י״ג ניסו תשכ״ט1.4.1969 ,

המחיר 130 אג׳
חבלנים יהודיים פוצצו בירושלים
מישחק כדורגל

היא באה
לישראל

לחפש את

חזרה לתחילת העמוד