גליון 1648

העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 1 | מספר 1648 שנה המחיר 130
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 2 | כו ו ד אי קראת בעיתונים היומיים את הידיעה הסנסציונית — שהועתקה מהניו־יורק טיימס — כי אבא אבן נפגש פעמיים עס המלך חוסיין בלונדון. מועד הפגישה, לדברי העיתון:
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 3 | משפתייך לקצה אצבעותיך נשים אלגנטיות בעולם יודעות היטב חשיבות התאמת צבעי השפתון לצבע הציפורנים, התאמתם לצבע השמלה, לאופנה, לצבע השער, לשעות היום או לערב, למצב
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 4 | תיג * חי ך ניצב !7נר לראשות עירית ת״א? בחוגים יודעי־דכר במפלגת העבודה פשטה לאחרונה שמועה עקשנית לפיה עומדים לדון בהצבתו של ניצב יעקב קנר, המפקד הפורש של משטרת
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 5 | מכתבים בלתי־צודר! בני נמצא רחוק מהבית. באחד ממחנות צה״ל. כל פעם שהוא מטלפן מהמחנה הביתה, משרד הדואר מחייב אותי בתשלום 2.44 ל״י. אפילו אם השיחה אינה נמשכת יותר
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 שכותב אורי אבנרי (העולם הזה?)1646 עם ישראל הוא אימובילי ומשום כך יאה לו ממשלה כזאת. שכנינו הערבים אף הם אימוביליים, ולכן מגיע להם שתהיה
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 7 | ^<נ x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מםרנ1כ רז/ז ר בו ע דופקים את הגרושים! לפעמים מתקבל הרושם שכל חברי- הכנסת חיים באולימפוס
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 8 | ד א עוון גםג גי עו דאל ! במ שאל דעת הקהל בחרו רבבות א ת ״זני ט״ * כמקכטהט לויזי ה המועדף בארצנו. לבוחרים תוד תנו! ל ל קו חו תהבטח תנו — ״זני ט״ * ימשיךלצעוד
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 9 | £נב 1 \>/ל פצצה ת7ן 1ע ^ באספלט של עיו-הרפאים קנ טו ה־ ^ן 3200 שגה אחדי יציאת מצרים, חזרה הא>דה של פסח מעשמה ־אקטואלית. אלא שערג פסח ה- תשכ״ט יהיו אלה חיילי
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 10 | התמודד עם בעיות שלא ניצב בפניהן מעולם, היתד, זו עבודת־נמלים שנמשכה 24 שעות ביממה, תוך גילויי מסירות והתנדבות מופלאים. קציני הנדסה, שגוייסו למילואים להודש ימים,
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 11 | למחרת, ובימים שלאחר מכן, רם חזרו על אותה שגיאה יקרה. כל המגדלים נקטעו ^ אחר מספר ימי־קרבות רצופים, /איבדו המצרים את עשתונותיהם. אין ספק כי פגיעתו המיקרית של
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 12 | תמרורים 3ר ז 1ל •ל. ן יותר איכו בסב ! הנה מהמעולחז שבס יגרי ות ישראל : דןבקסיגר יה לכל טעם 1נטיה ! והב תערובת אמריקאית? נחוג יום הולדתו ה־ 43 של הממונה על
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 13 | באמתלה שד מאבק למען השדוס 3 ,וצעת ה שבוע הצגת ת ר מי ת ך* כל דמה להצגה הומוריסטית של אפריים קישון. ( | המקום: היכל ה תרבות בתל־אביב, ביום החמישי האחרון. קהל של
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 14 | ^ הבלוף הגדול (המשך מ ע מוד ) 13 אבן לא תפזזידני בזה שיש ז הו ת־דיעו ת ביני ו בין שרי־החוץ. לא התחייבתי להוות; אופוזי צי ה טוטאלית. בך אושרה הכשרות הטוטאלית של
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 15 | ך* וא לא היה אדם גדול, כמו צ׳רצ׳יל. הוא לא היה מפקד מחונן, כמו רומל. הוא לא 1 1היה אינטלקטואל, כמו קנדי. הוא לא היה דמות היסטורית, כמו סטאלין. הוא לא היה אליל
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 16 | רחית. הם סיפרו לי סיפור מזעזע: מוכר־פלאפל ז קן קיבל את גו פ ת בנו מידי המ שטרה בן, קאסם אל־עקר ,32 ,מגהץ לפי מיקצועו, אב לשני ילדים, נעצר שבוע לפני כן ווד בהש
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 17 | ל מי יש דלהצ בי ע נג ד מדוע לא בא חיילי * המהפכן ,,דו׳ גם הפעם אין כל אפשרות לפרסם במלואם את כל הנאומים (שישה במיספר) שננאמו בשבוע שעבר, ב- מושב״חחורף האחרון
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 18 | במדינה שי אהשלמות מקלטי רפואה הטלויזיה ושאוב1-לוונץ מצטיינים • בטכניקה מעולה • בקליטה חדה • בעצוב מודרני בזקנלט ה טלויזיה ה טו ב ב עו ל ! 2א£זו6-10 טגא 111 30
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 19 | מ ו3ק את מ׳ - בשיחת החברים פני שהרנבנפה צמרת מע״י לשיחת/חברים בשבת בבוקר, ניצבה שאלה גדולה: מה יעשה משה דיין? אחרי שהסתיימה השיחה, עוד ניצבה אותה שאלה ללא מענה
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 20 | היא מהדסת את זמנה נין הונעות סטריב ס־ז ב/1ועדונ־=ר־רה וביו המנזוים שר נצות -נ היא באה אוצה למען ממדה אהה ויחידה ל לי להאפשר לראות אותה־ על בימת מועדון הלילה
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 21 | הפכה לחשפנית. תחילה הופיעה בקובות הלילה של פיגאל, שס גילה אותה ברנרדין, הבוס הכל־יכול של מועדון הקרייזי־הורס, היכל החשפנות העולמי, שהפך אותה לאחת מכוכבותיו.
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 22 | הפלסטינים משתלטים על ן 1ןןןך 1ך ו 4אשתו הדאשונח של המלך חד 1 1 /1נזיין, שליט ידדן — המלכה דינה, אשר חוסיין התגרש ממנה, עקב תנכיה של המלכה־האם, אמו של חוסיין.
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 23 | אנשים המביעה של קוטלר __ נסיגה רבת־משמעות עשה הרב הראשי של צר,״ל האלוף שלמה גורן, בלי לחכות להחלטות ארבע המעצמות. בעוד שבשנה שעברה יזם הוצאתה של אגדת־פסח המראה
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 24 | 0613 010 8*91 •^xכ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 טאסט סשזסס טא 1010.1ט שט שט. ם 1א ט 111ט נש[11 3ל 0סאס
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 25 | תוססת של עמום קינן, שבויימה ביעילות, בסיגנון שאינו שכיח על הבמות הישראליות, על-ידי הדל נאמן וישראל גוריון. יום שישי השעה עשר בלילה של רבקה כהן, הינו מערכון
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 26 | קולנוע במדינה סרטים לונדון ׳68 ג ׳ 1הנה (תל־אביב, תל־אביב; אנגליה) השמש שוקעת ׳על הים, וזה בדיוק הרקע המתאים להגיד דברים כמו :״החיים קצרים.״ ״צריך לנצל אותם.״
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 27 | 1השופט ומסומן יבחץ ו הפסיק את המשחק: הקהלבזרץ רמי&רש ^ פיצוץ הגדול בירושלים אירע השן | בת. ולמרות שאנשי אל־פתח ודאי יזקפו אותו בתעמולתם לרשימת הישגיהם, ביצעו
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 28 | גששי וגששות חתיכת בשס ד״ן עוד מעט תזכה ישראל כשחקנית חדשה. ולא סתם חדשה, אלא כוכבת. ולא סתם כוכבת, אלא חתיכה. ולא סתם חתיכה, אלא חתיכה שיש לה השם המפורסם ביותר
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 29 | נו בוצע מעשי-השוד האגדי גניה וישראל שוחט בגליל 10 וחו״ו חבבו גדע ף עוד ב־ , 1908 כאשר מניה וישראל שוחנו היו פעילים באגודת בר־גיורא שקדמה 7־ השומר, מלה בדעתה של
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 30 | 1 1 1 וון ז״ו מנגו (המשך מ ע מוד )29 בישיבותיהם היו נוהגים לגלגל הרבה בעניין זה. מישהו הציע לשדוד בנקים. מייד דחוהו בגערה או בשנינה. בכל אופן, צריך היה לשים יד
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 31 | זא ת לא תהיה הצגה זא ת תהיה חזויה^ 0תחפשו על מדף הספרים שלכם, בין אלה שקיבלתם לבר־מיצווה, קרוב לוודאי שתגלו אותו. זהו ספר עבה, המכיל בקירבו מאות דברי שיר
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 32 | 05111:1היה קונים היכו שכדאי לקנות - כדאי לקנות ב״סלוו מרכזי״!!! כדאי משום שב״סלון מרכזי״ תמצאי את כל סוגי ודגמי מכונות הכביסה והטלוויזיות מך המצוי בשוק. כדאי
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 33 | עולס האשה לסבתא שדו לא היו בעיות: היא עונה אותו סוו שנה אחו ש1ה. א>פה תהיי את שאלה זו היפנתה מערכת ״עולם האשת״ לחתך מיקרי, אך מייצג של נשות ישראל הצעירה. מסתבר
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 34 | עו להאשה :שהבעל מדגי! מותר לשפוך עליו חומצה חרי שש שנות נישואים הגיעו המרי^ בות בין וליה ונתן* לשיאן: בחמת זעמה, שפכה האשה חומצה על בעלה, גרמה להשחתת פניו
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 35 | את רווקה זוהרת וגוצצת, מלו־משת ומושכת. את בת לא־חשוב־כמה, עוסקת בעבודה מעגייגת, ו יש לד דירה משלך וכלבים, חתו־לים וגברים בכמויות משתנות. את ממש אוהבת בל דנע ב
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 36 | אי ד לא להבריח גבר (המשך מהעמוד הקודם) ירוקות נהדרות יש לך,״ אל תעני לו בעוקצנות ,״אם לא איכפת לך, הן אפורות בכלל.״ במקום זה, שלחי לו חיוך ממזרי: ״כשאני
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 37 | ר^xג^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000000000ג^x0גxxxxx00000 והנסיבה הנסיו שי •שואזג בן טלה — זהו זה : עכשיו או לעולם לא ! ההזדמנות שהתגלגלה לידיך, מי יודע מתי תשוב,
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 38 | עו להאשה ללא נזזומנים ובמחיר מוזל ־קנדי־־ המשזכללת בסכשת הכניסה. בעלת המודטין הבינלאומי - סלהשלךללא תעזלום במזומנים1 שיטת מכירה מהפכנית של פרידמן לתשלחך
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 39 | של ס האשה ...ואלה אומרים לך עובבלל כדאי להחליד אותו ! אלה מציפים לד לצבוע אותו... האשה המודרנית רוצה לתה לשערה זוהר על-טגעי. הזוהר שבצילום הוא תוצאת מוצר־צבע
העולם הזה - גליון 1648 - 1 באפריל 1969 - עמוד 40 | י״ג ניסו תשכ״ט1.4.1969 , המחיר 130 אג׳ חבלנים יהודיים פוצצו בירושלים מישחק כדורגל היא באה לישראל לחפש
חזרה לתחילת העמוד