גליון 1653

העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 2 | טוראית עדנה קלמן, שנבחרה בשבוע שעבר על־ידי צוות הזה כמלכת הצעדה לשנת , 1969 היא מלכת הצעדה השישית במספר הזוכה בתואר זה. עם בחירתה הפכה בחירת מלכת הצעדה למאורע
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 3 | סוסה טוס הרב מכד בין סכיני הגילו חמפלדתאל -חלד העולם הזה 1653 י שחם לבינסוו אי
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 4 | ביזבוז מיליונים - למרות החו? כבר עתה כדור כי רוב המפלגות מתכוננות להפר את חוק מימון המפלגות, אשד לפיו הן הקציבו לעצמן 15 מיל-ון ל״י מכספי המדינה. כמר, מפלגות
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 5 | 06
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 6 | מכתבים 0 2 9 0 6 המחיר ל שבו ע מחוץ לעונה 5 0 :ו ל׳י ביו ה30.5.69 -־27.6.69 20.9.69־ 0.69ו3. המחיר ל שבוע בעתה 190 :ל י ביו ה4.7.69- 9.9.69ו^1 ה פ תי
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 7 | (ב) בעמוד 11 רואים איך נראים המתנקשים במטוס אל־על בציריך, (ג) בעמוד 13 יש תמונה של השייך של כוויית קונה נשק בצרפת, (ד) בעמודים 17 , 16 ,15 תצלומים של עמדות
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 היתר, פעם אותה מיפלגה שכולנו בטחנו בה והיום רובנו פורשים ממנה), #והנחיות להמשך דרכו של העולם ה ־, מעניין, שעורך המדור לא מצא לנכון לענות
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 9 | בעולם וזגטיך הקטן אנדורה צרפת איבדה נשיא אחד. אבל שכנתה הדרומית איבדה שניים. נסיכות אנדורה מונה 16 אלף תושבים. היא שוכנת בץ צרפת לספרד, ובראשה עומדים שני
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 10 | בעולם (המשך נדעמוד )9 ואילו שר־הכלכלה, סראנץ־יוזף שטראום, רמז שהוא מוכן לתמוך בתיסוף — בתנאי ששותפיה של גרמניה יקבלו את התנאים שהוא יכתיב להם. צרפת בלי דה־גול
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 11 | ו 11 111 ך • כל כול!ר, בלקחי את העיתון לידי, ^ אני מעיף מבט בהול בעמוד הראשון. איני מסתכל בכותרות. אני מחפש תמונה. כשאיני מוצא אותה, אני נושם לרווחה. אך לעיתים
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 12 | בעולם (המשך מעמוד ) 10 קורה לרוסים בברית־המועצות. עוד מעט הם יהיו מיעוט. ואולי הם כבר הגיעו לכר• הבעייה הדמוגראפית. במיפקד שנערך בברית־המועצות, בינואר ,1959
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 13 | צעיריםאלהבפלך השב וע בחזיתות צה״ל מקבטרה עד החרמון רכ״ט שמעון כן־שיטרית טוראי יצחק לאופר טוראי חנניה פילו טוראי חנן בן־אסא סנ״מ אליעזר קנדלשטיין אריה ציטיאט
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 14 | הקוזאקים לים שערי־צדק בירושלים בדירתו, ועתה הובאו למשפט על מעשיהם. ״מי הוא העושה מעשה היטלר ימ״שז״ שאל אחד הכרוזים שהופצו על־ידי צבא השחרור בכניסת לבית־משפט
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 15 | הליגיון בירושלים. אליעזר פרוש, זאב גוט־ליב, ארטור סמט או משר, פרנקל — כולם בני ,21—20 כולם משכונות חרדיות בירושלים — לא בילו גם יום אחד במוצבים של עמק הירדן או
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 16 | כר ׳ 013 ויופעל* השלום הכפוי -עוד בקיץ זה! זהו סיפור דמיוני. אבל אין הוא לקוח מן הדמיון, הוא מבוסם על אינפורמציה מוסמכת ביותר מבירות העולם ועל הערכותיהם של כמה
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 17 | לקחות. תנקוט גרית־המועצות צעדים מתאימים כדי למנוע התפתחות כזאת.״ אזהרה מפורשת זו העמידה את הממשלה האמריקאית בפני הצורך להחליט מה לעשות במיקרה שכוח אווירי, ימי,
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 18 | במדינה (ר^זשך מעמוד )17 צ׳ארלם יוסט, שרבים ראו גו את האדריכל האמיתי של ההסדר, פתח בשם ארצות־הברית. הוא ביקש מן המועצה לרשום לפניה את תוכן ההסדר שהושג. מילא
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 19 | מוצב צח״ל בפודט־תאופיק כפי שצולם מהצד המצרי, מהרציף של פורט־איברהים, במרחק 200 מטר. במוצב, המ שתרע על ל שון קר!7ע צרה וארוכה ה שלוחה אל ת ון מפרץ סואץ, נראים
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 20 | סוט זה, שחולל מהפיכה בעולם הקולנוע, הותו סרטים נפסלו השנה על־ידי ה־ך/ 1צנזורה בישראל 8 .מהם נפסלו, לדברי הצנזור לוי גרי, משום שהכילו יותר מדי תמונות עירום
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 21 | הצגה בעודם המערבי אחו׳ מאבקים משנס״ם ־ ונאסו בישואד המאבק להתרת הקרנתו של הסרם ב־ארצות־הברית, הופיעו כעדים לטובת התרת ההקרנה הטופר נורמן מילר! סטנלי קאופמן,
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 22 | ב מ דינ ה (המשך מ ע מוד ) 18 שהתכנסו בשבת האחרונה לישיבת מורחבת של הנהלת תנועת העולם הזה — כוח חדש. הדיון בהן נמשך כימעט שבע שעות כלל גם סקירה על המהלכים
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 23 | במיפרץ שאר אל־ שייר איש צנוד ע נשא אוויראץ! כשנפגשו יוסי ועליזה לראשונה, טיפל יוסי באחת הסירות של חיל״הים, על חוף המיפרץ בשארם אל־שייך. עליזה פינחס היתה לבושה
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 24 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 39 של אחד המפקדים המפורסמים ביותר בצה״ל — תת-אלוף מרדכי (מוטה) גור. יליד ירושלים, בוגר גימנסיה ברחובות שהצטרף ב־ 48׳ לצה״ל כטו־ראי
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 25 | אחר במא ואחת ב שירם! להפגין רק ביפו. הקבוצה השמאלית הקיצונית הקטנה מצפן׳ לא ערכה הפגנה משלה. היא ביקשה מרק״ח לשתף אותה בהפגנתה. רק״ח סירבה, הציעה לאנשי מצפן
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 26 | קולנוע כיצד שומרים על בגד הים 7 בקרזב הדמוקרטיה ומה שמחכה לה בגדי הים והחוף נוטים להתקשות ולדחות כתוצאה מהשפעתם ה מזי ק ה של מי־ים, שמש, והמרי החיטוי שבבריכות.
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 27 | בי ג*, ב ״ פ אנ\ 7ום״ סורי מיליונרים ביום הראשון השבוע הופיעה בעיתון סנסציה. במודעה הארץ מודעה שעוררה הפנטהאוזהמפוארתשל הנאמר שדירת גברת?}דה מכנם עומדת למכירה
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 28 | אנ שי ם התפילה של :1גין בדרך כלל הוא איש עסוק. הוא מחפש עתיקות, הוא מבריז הכרזות, והוא דואג גם לביטחוננו. מי? משה דיין כמובן. אבל בשבוע שעבר, ביום הרביעי בערב
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 29 | .האס ש צורך בתקוכת-הרצה דפו הו־שוא־ן, ב־שראד של היו?״ של האשה שאד -ואדר התשובות שקיבד: ₪ח״כ שולמית אלוני בפירוש כן. יש הבדל עצום בין להיפגש רק במסיבות
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 30 | עוול האשה מוצר •א3ג^] ונו בתואר המוצל המובחר 1969 (המט)ן מה עמוד הקודם) להיפרד — אך לא בכוח החוק, אלא מרצונם הטוב. ₪יוגה עטרי, שחקנית אני אמנם מבית שמרני מאוד
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 31 | עול האשה :3הוא צייר שמלות על כל מחברת ופיסודניר וחטף בגלל זה מכות ממוריו והוריו !הלילה | חן ןן ןךן שימלת קוקטייל מבד קרפ 1 /בגוונים חום, שחור וכתום. ה מיוחד
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 32 | של הא שה איך להיות ^) ט ב חי ת משלה ולהטאר זוהרת? והנסיגה הנסיד של שואל את ב1/ית הבש 1ל נתרנו לך אז נבון שנותר לך זמן לטיטח עצמי? חברת. איוגו מגישה לך : מבחר
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 33 | עול האשה י ׳ מדיי בפשטות־נעורים, בכנות נוגעת־ללב, מספרת עקרודכית צעירה על חלום־נעורים שנגוז: נישואיה. מה קרה לנישואים אלו? לא בגידה היבתה בם, אלא אוייב נורא
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 34 | במדינה ארץ־ישדאל פתרון קוסמטי מי שסבור כי אזלו כבר כל הסיפורים ת ״ ת ת מו כבר כ /מ עיינו ת הפר שנו ת על מלוומת־ ששת־הימ׳ם, אינו אלא טועה. אל מכו 0,1וו נהמ/ן ז
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 35 | הונביו שר שמו אדים סאן -הינונו ! הוא מנין דנם עתה משמו שלם! רומיאו!ודיה ש ד ׳13 זה שאתם רואים את ארים סאן שוב מסתובב על פני הארץ וממלא אולמות, זד, לא משום שלא
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 36 | היא לא רוצה קאד״אר־ה עשוה הלוהטים התקליטים הנמכרים ביותר בשבוע שעבר היו: .1צועניה — בובי סולו (יסי.בי.אס.). .2סחרחר — מומי רו (הד ארצי). ילדתי חזרי /כרבות —
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 38 | בת-זוגך נמצאת במבוכה נוראה, ואולי אפילו במשבר. ממש מוזר שלא הצ- מה ששנוא עלין — אל לחת להבחין בכך עד כה. כדי לנסות תעשה לחברך. אם לא לחלצה ממצבה הק לימדו אותך
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 39 | בינוניים. הליצנים לא מצחיקים ומאלף הסוסים לא מספיק מאולף. מי שמצליח ל־ע8זות רושם עצום בזכות הופעתו הגברית ומשום שהוא יודע איד ״למכור״ את ״הסחורה״ ,הוא מאד!ז
העולם הזה - גליון 1653 - 7 במאי 1969 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד