גליון 1654

העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 1 | מספר 16 54 ב״ו אייר תשכ״ט14.5.1969 .
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 2 | כשכועשעכר פירסמה העיתונות היומית את הידיעה, שנלקחה מן השבועון הגרמני דר שפיגל, בדבר הימצאותה של פצצה אטומית בידי ישראל. הפירסום הראשון על נושא זה הופיע ביום
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 3 | אי פי ר׳ מ שי חרדב אי פנההחדישה קט<£ו 4ו/וו 0£1 \/11 לשלמות באיפור־פנים אופנתי: 011 / 0־0118 ׳ 11.111׳ 111־׳> 10011 !>1 ״גליל־הברונזה המקנה עומק לגוון־הפנים:
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 4 | להטים אליו את הרופאים, מעידה לדעת אותם מקורות, בי מחלתו חמורה. ההערכה היא, בי שירות זה צריך להע־לות את הוצאות ״אגד״ כ־ס^ .10 מתוך העלאה זו, מובן הקואופרטיב
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 5 | לבני חד1ב*התדפ1 ט 1פ !7י11/ 1־ 1חדשים !11117 100 טעם חדש ורענן בסיגריות תערובת מיוחדת של סוגי טבק מהמשובחים בעולם טעם עשיר — ארומה עשירה -אריזה אלגנטית —
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 6 | מכתבים רוב האנשים במדינה מחפשים פיתרון לבעיית הבעיות שלנו: איך להשיג שלום? והנה מתנהל דיון של ארבע המעצמות. שרוצות לפתור, לפחות זמנית, את הסיב־סוך בין ישראל
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 7 | מכתבים בה כזו ׳לשאלה כה חמורה וגורלית לעתיד המדינה, האיזור ואפילו העולם כולו — אז זו כלל לא בושה לומר שבראש המדינה עומדת עתה ממשלת־אסון־לאומי. גיל דגני,
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 8 | (המשך מטמוד )7 י מרמס לחייל קראתי את מאמרו של שלום כהן ״תן מרמם לחייל״ (העולם הזה )1*52 ונחרדתי. נשאלות השאלות: האם זוהי תודתה של האומה לחייל המחרף נפשו למען
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 9 | בעולם ארצות־הברית עוגשו ד ב ־ חו ב ל מאז נכנעה האונייה המצרית איבראהיס הראשון לצה״ל, לא היתד. עוד בושה כזאת בלב ים. אוניית חיל־הים האמריקאי, פו־אבלו, נכנעה
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 10 | תמרורים נולד. לג׳ים מיצ׳אם ולזזנדה ואגנו /בנם הבכור. ג׳ים, שהוא בנו של השחקן רוברט מיצ׳אם, שמר על נישיאיו, שנערכו בסתיו שעבר ׳בפורטו־ריקו, בסוד עד הולדת
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 11 | הסתה גזענית ־ ב ח סו ת ה שד הר בנו תהצב אי ת ך* עודם ככר מכיר את המונח פאמז ( | רומאנה ,״שלום רומאי״ .הוא גם חזה על בשרו משמעותו של ״שלום גרמני״. החודש הוצג,
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 12 | ״ לג ר ש -להכ חי ד - | ל מ חו תאת זיכר !־ (המשן מעמוד )11 קליטה תרבותית, אמונתית וייעודית בהמשך.״ מפה וירושלים ץ ה היה אז. מה המסקנה לגבי המצב 1של היום? קובע
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 13 | כאשר הזהירו אותו כי הדבר עלול לפגוע בסיכוייו להיבחר בעוד שלוש וחצי שנים, התפרץ :״מה הם חושבים? שמישהו יזכור בעוד ארבע שנים מה שאני עושה עכשיו?׳׳ הדבר רק השפיע
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 ניבא כי יהודי ארצות־הברית לא יוכלו לפעול נגד ממשלתם .״טוב, אז הם יעשו עצרת באולם מאזיסון סקוויר גארדן, כדי למחות נגד ההסדר. אבל מה יהיה למחרת
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 15 | במדינה העם £ 0 0 0 5 1(111 א X 1 ] 0 7ט0 £00/17/11? 7 0 1 1 1 5 1 1X 1570007 0 0 8 1 5 0 0 0 £ 0 0 8 1 5 0X07X1. ה חי דו ש האחד נן סיס! !׳ירי1, ייסיס מדיניות
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 16 | ד 1״ הלממד (1138 באשו גוגדה חתהזת ד נ 7זוג מו תו רהתח תן! במדינת ישראל שולטת הכפייה הדתית. לכן אין יהודי, שנשא נוצריה בחו״ל, יכול להתגרש ממנה פאן, גם כששני
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 17 | ״דהשתיק א ת התותחים 1דשים קץ דקו־ 3וות! להחויר א ת הבחורים הביתה״! אינה מסוגלת לשוס מיבצע־שלום עצמאי ויזום. לכן — ל כן — לא יהיה לה מנוס מד,כדר המעצמות. להלן
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 18 | במדינה ארץ־ישראל סמס יום בשכם מה מתרחש — הורה לערבים המיסכנים להוריד את ידיהם ולשוב לבתיהם. יחסים מרחביים סוכני־הסרטים בישראל ניסו לשווא לשכנע את בעלי קולנוע
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 19 | כ״בנק ד־סקונט״ ב חי פ ה * מכוניתו החדשה באחד ממורדות הכרמל, הופיע למחרת היום כשהוא נוסע במכונית חדשה אחרת. הוא גם היה הראשון שנעצר על־ידי משטרת חיפה — שגילתה
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 20 | במדינה א0ווו 0ו כשמירי סטראטר תגיע עכשיו לארץ, היא תגיע בתור מיליונרית מלידה, בתו של תעשיין, ובתור אשתו החדשה והמפורסמת של ד,רמו, ראש להקת מתבודדי חרמן. על
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 21 | ההחנווז חוסן הי* תנח0*11 תו הנרי אלגראסי, הוא ולא אחר, שעמד להתאהב אחר־כך במירי זמיר, מלכת־היופי של ישראל, וגם התחתן איתה. כשהוא הכיר את מירי סטראסר, הוא עזב
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 22 | זוהי מאיה מילר, שפחות להרמונות סעודיה? יצאניות לבתי-בושת? __ או סתם __ מכשיר תמים בידי רמאים? — כנופיית נוכלים בינלאומית פרשה מלכודת לנערות ישראל ומשרד-החוץ
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 23 | במדינה 2 1 5דרכי ח״ם מארב ב ש כונ ה רופו. התיידדתי שם מאוד עם רופס הוא טיפוס הרבה יותר נוח מאוקי. בילינו שלושה ימים על חוף הים בלי לעשות כלום. הייתי מבסוטית
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 24 | במדינה באד־שכע המזהיר מבית ל רו ע 1ר* ב ז רב בצליל כעל איכות גכוהה כיותר הודות לתכנון קפדני של מעגלי האודיו ולרמקול אוכלי גדול כחזית המקלט. תתונה חדה, יציכה,
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 25 | ״ 7הוא מיסנו גוררי שרי!״ אמו השופט-ונפגע נ־ 7בחודש דמותו של השו־ 11 \ 11ך פט המנוח של|| מה רוזנפלד כפי שצויירה בלילה שלאחר מותו בידי המתמחה שלו, נדיה מליבסון.
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 26 | ומוות 3דדרלח גי ג ה! הבלשים *ירו את שגי חנויו-והניחו דחם להסתובב חופשיים -נוי רתנוס אותו לעזרה ועזרתי לו. לא ידעתי שהוא חשוד ברצח. לו הייתי יודע זאת, לא הייתי
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 27 | אנשים רות דיין בחברת ה״פתח״ איך תיפתרנה בעיות ישראל—ערב לטו ישראל? לרבי מנחם־מנדל שני־אורסון, הידוע יותר בשם האדמו״ר מלובאביץ׳ ,יש פיתרון :״מחובת העם היהודי
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 28 | קולנוע ישראל מודעה קטנה קאסטוה״י״לי״) ו-אלקטוה (יטואל) בז ציגי בו ביום ום רכוטיק המכונה שנבנתה במיוחד לעידן הביו ־ עם תבנית כביסה מותאמת במיוחד לאבקות כביסה
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 29 | עול האשה מה ועתו שהגנות הואשונה שר צהי ר השווה ננית״הסט־ שד דדיו? ** ה דעת! שהגברת הראשונה של צה״ל תהיה המורה של ילדך? אם ילמד בנך בשנה הבאה בבית־הספר החקלאי
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 30 | הגגו־ הז ד- מאהב ₪ באשר אשה מתגוררת בדירה אחת עם גבר זר, שאינו בעלה — האם אין זה מובן מאליו שאותו גבר הוא מאהבה, והשניים חיים כבעל ואשתו? לא, קבע בית־הדין
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 31 | 1111 הא שה ככית־סיפרו, אין ילדך זוכה עדיין כחינוך מיני. זאת עוכדה. כתוצאה מכד, פתוחים גפניו רק שני מקורות אינפורמציה -הכית והרחוב. האינפורמציה הנקלטת כרחוב
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 32 | 1111 הא שה מה אסור בחינוך המין* (המשך מעמוד )31 ראשונות בענייני־מין, זה הזמן ללמד אותו את השמות הנכונים של האברים והפעו- לות המתייחסים לעניין, ולהפסיק את
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 33 | עול הא ש ה כישראל עמדו לפקודתה 200 יועצוודיופי. ביום היא יושגו! ,אישם כפרם הרחוקה, כעיירה שכוחת-אל, שדפוסי־החיים לא השתנו כה מאז ימי-הכיניים -ומלמדת את נשות
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 34 | במדינה רפ1אה הישראלית והגלולה חדש לאשר - ,דפילטור ״לוך הקרם העדין המרחיק את שערות הרגליים תוך דקות ספורות בעל ריח נעים ומתאים לשמוש גם על חלקי גוף אחרים. לא
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 35 | הידד! יש כבר תקליט שד הפסטיבל -ויש שערוריה! ! !ו בי ה ץ ץ כבשי התקליטים של חברת־סי.בי.אם. בישראל עבדו בשבוע שעבר במלוא התפוקה. בסוף השבוע כבר יכלו חובבי
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 36 | לשורת המיבצעים העבריים של שירים מתוך פסטיבאל סאן־רמו, יצטרף בקרוב גם אבי טולידאנו, הניקייט את גיר- סתו למה שנות לי בקפה? הראשון שהקליט אחד מפיזמוני סאו־רמי
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 37 | המאהב החדש . 17 שנים משחק ראובן כו״יותם בתיאטרון ובקולנוע בארץ ולא יצא לו לעשות אפילו סצינת אהבה אחת. פשוט, הוא לא נראה הטיפוס בעיני הבמאים המקומיים. אלה
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 38 | ^0000^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX מריבה קלה עם אדם קרוב תתפתח לסינסוך־ ללא־נזוצא, לא־מעט באשמתך. כדי לפתור את הבעייה יהיה עליך להתייעץ עם ידיד
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 39 | בהם היא מוחלפת, ברעש בלתי־מוצדק, באור מהבהב( ,כקרן־אוד ראינועית, מהווים בדיחה השייכת למחזה אחר) ,והפניות אל הקהל, אינן מוצדקות ומעידות על חוסר עקביות בבימוי.
העולם הזה - גליון 1654 - 14 במאי 1969 - עמוד 40 | כרטפר 4ז הז 1 דיפלומט שדאדי חטף סטודנט בגופיית פושעי בינלאומית מאיה
חזרה לתחילת העמוד