גליון 1656

העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 2 | חולצת להיט מבן־לון, שהמוגים ברחבי העולם מעדיפים בעונה זו. שומרת על צורתה, מתכבסת בקלות, אינה צריכה גיהוץ, תמיד חדשה, במבחר צבעי השנה. להשיג רק ברשת חנויות
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 3 | מ > קונו 7ז (הים ה איג אי שקוף ה שמ שמשתקף בעיניך) איי יון המפורסמי ם. הלנה רובינ שטיין יצרה לפיהם או פנ ת איפור חדי שה. הידור ע שיר ומאופק, מ שוחרר ושקט. ב עז
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 4 | סגו יו״ר הכנסת מועמד לראשות עת״א נוכח מועמדותו הכימעם־ודאית של יהושע רבינוביץ, ראש עיריית תל־אביב הנוכחי, לראשות עיריית תל־אביב מטעם המערך, החליטה צמרת גח״ל
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 5 | אי כו ת־ א ל גנ טיו ת• או פנ ה א. ב .ג. עם ׳טרילין־ חבה יחד להביא לך את החדיש ביותר במכנסיים ־ בין אם לעיר, לספורט ולאחר העבודה, א .ב. ג. ו־טריליך חאנים לך.
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 6 | מכתבים ן ₪דיבורים נאציים המחיר ל שבנ ע מחוץ לעננה 150 :ל״י בין ה 30.5.69־27.6.69 20.9.69־3.10.69 המחיר ל שבוע ב עונ ה 190 :ל י בין ה־ 4.7.69 ־ 19.9.69 ה פ תי
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 7 | ישראל נמצאת בתהליך של נאציפיקציה. גם היטלר דיבר בפומבי רק על פינוי היהודים. ישראל שחק, ירו שלים 1נגד תומרקין כתבתכם ״האם נגנב העוגן?״ (העולם ה זה ) 1654מ עו
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 8 | מכתבים (ה מ שן מעמוד ) 7 של ספק כי קראסו ודאי שאינו האיש שגנב את העוגן מתומרקין חיים תיכון, ארכיטקט, חי פ ה • פסל רוטרדם ופסל תו מרקין, בחי תו ך שנדרש על־ירי
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 9 | בעולם כ ד 1רהארץ פאוסט בדיך אל הירח ״המלחמה היא אם כל התקדמות״ ,קבע הוגה־דיעות. המיבצע האדיר של אפולו 10 הוא דוגמה לכך. הפחד הסובייטי מפני פצצה גרעינית
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 10 | בעולם (המשך מעמוד )9 איכותמו 1ולה. שדותי עי לואספקה דיי קני ת רזובירוים בי לסמוך י כו ל• בינ ג -ליני א ל ן א1£וס0-1ט#אס 11138 בספוק רב אנו מודיעים ללקוחותינו
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 11 | משרד המלחמה ומשרד החוץ המצריים תומכים בהסכם, אך הם חוששים שאם יובא הדבר לאישור הפרלמנט המצרי, כפי שמחייב הנוהג, עלול הנושא לשמש מקל חובלין בידי האופוזיציה. אין
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 12 | 1סיור ישראד־־מצר* 1 (המשך מעמוד ) 11 הבעיות נפ נמשכת כרבע שעה, כשכל תרות ללא ויכוח ובהסכם. כאן היתד, מצפה למשקיסי או״ם הפתעה נוספת. באמתלה שאין אנו פנויים
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 13 | ן * הצגה המכישה, המוצגת עתה על־ידי צמרת ד,הסן | תדרות, סובבת סביב ציר פשוט בתכלית. אין פה עניין של ״הפקרות ביחסי עבודה״ .אין פה עניין של ״הפרת חוזה״ .אין פה
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 14 | של הידברות בין מעצמות־העל, כדי למנוע היווצרות מצב, כזה. האם הידברות זו טומנת בחובה תיקווה — או אכזבה? האם הפלישה אל הירח תסמן ראשית נטישת כדור הארץ, או הרחבת
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 15 | איך הצליחו שירותי=הב8חון לחשוך את מזימת הרצח חמטוה מונה אל־סעוד׳ ך* פשע תוכנן בקפדנות. נלקחו בו ב( | חשבון זמני ההמראה והנחיתה של מטוסי חברות התעופה
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 16 | ד 1״ ה 3ב 1ה ר ()140 וסן ועלזו! מוס? מי שקרא את התוצאות של הצבעת אי־האימון, שנערכה ביום ב׳ שעבר, מוכרח היה להגיע למסקנה כי אני משקר בדיוזח שלי על נוכחות
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 17 | ״אתה ועו־ 3ר כמו שיסה השקד הגס שד השדס הזה דיבור מיפלצת ;״ ״איור מתבייש או* שאתה חבר־כנסת !״ ״בעת נאומו של ח״ב אורי אגנרי אירעו חי• לופי״דגרים חריפים וזועמים,
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 18 | ד 1״ ה ל 1נ 1ת ד המ שך מ ע מוד ) 16 כמו מאיר הר־ציון ואריק שרון, מתהלכים כשעיטור של אומץ־לב בקרם מגלה לעיני כל מי הם ומה עשו למעננו. זו היא, בקיצור נמרץ, המגמה
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 19 | השארה שהתעוררה נמישבסו שו ואב הורוביץ. הנאשם בניסיון ורצח שוטרים האם קי 3ל ר ב ־ סמל \ ואטה ״הגעתי למקום השוד עם ניידת וראיתי שלוש דמויות רצות על המדרכה. קפצתי
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 20 | ווגמנית הצמות שננה במיטה אחת עם נעו השעשועים וער גג החוו ך* יא היו/ה בחודשים האחרונים הדמות הבולטת ביותר בדיזד 1 1גוף ובדיסקוטקים של תל־אביב. גבוהה בראש אחד
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 21 | 31 צא מטמון גדול שד חשיש בשם אליין, שסיפרו עליה שהיא בתו של מיליונר שקצה בחיי העושר. צדוק היה ידוע אחד שהפרוטה . אינה תושבת קבע בכיסו. לכן לא התפלאו חבריו
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 22 | __ניצו ואינה ש₪־ים על המוסר שו חמי גיו1ס * כוכבת באה מאנגלית ודא גבינה אותנו תנו טרמפ בישים ולעצור טרמפים, או לנסוע באוטובוסים ציבוריים שנוסעים לאט? צריך לסדר
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 23 | אתם יודעים למה דוניו לבד אפילו שיש לו שתי נשים? הולך לראשונה — לא נותנת. הולך לשנייה — לא נותנת. אז הוא מחפש את השלישית. בשבילה יתן את החצי שנשאר לו ממיליון
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 24 | מוהלת 2זמחת בשרים וזו1ולם של חברת טצנזון, והפרות של חברת ענבל, ואולי גם הפרות של בריכת תל־אביב, השייכת לו• כל הפרות של כל החברות שלו תשמחנה בשמחתו, חוץ מאלה
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 25 | ך* ד״ו* חיים גמזו ודאי יזדעזע כאשר § 1יוודע לו הדבר. אבל זה אירע בין כותלי המוזיאון שהוא מנהלו, מוזי און תל־אביב. היה זה בעת שנערכה שם תערוכת פסליו של הפסל
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 26 | אנשים הרוגז של קולק נושא הביטחון בארץ נישא בסי כל. בדרך כלל בצדק. אך ישנם גם מיקרים בו הוא בא לחפות על מחדלים. באשקלון, למשל. כשפנו דיירי רחוב רקפת בשיכון
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 27 | אמר לקהל דתי שאין כל טעם לדרוש מ־ממשלת־ישראל למנוע חילול שבת .״זד, כאילו פנו בשעתו אל איזבל אשת אחאב, בבקשה שתקבל על עצמה את שמירת תורת השם במדינה.״ י • מגע
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 28 | קולנוע ונסה רדגרייב הגיעה לפסטיבל כשהיא בחודש השביעי, ומלווה על־ידי פרנקו נרו, האבא של העובר שלה, וקצרה שם המון אהדה, וגנבה מגילה אלמגור את סרטים ההצגה, ביחוד
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 29 | עול האשה מכונית־האלחוט תסמה את התנועה באמצע אלנב׳,־ שוגוי־הואש תנסו עמדות ואץ מלבד אולי, לבעלי עיניים חדות, האנטנה הזעירה של מכשיר־הקשר, שבלטה מהגג של כל אחת•
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 30 | גולדה קונה שמרה 1 (המשך רענזוד )29 לידיהם של שומרי־הראש. את השימלה המוזמנת הבטיחה הדסה לספק תוך ימים ספורים. ראש־הממשלה לא שילמה במזומן, ואף לא בצ׳ק. לא היא,
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 31 | באי מקסים בים האיגא׳ נולדה אוטת־רואיפוו של הקיץ כ׳ ממיקונוס תצא תורה התורה שיצאה זה עתה מנדקונום איננה בדיוק זו המדובר עליה בתנ״ך: זוהי תורת־היופי החדשה שיצרה
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 32 | ונו ל האשה המיפלצות טלי נער היי תי גם זקנ תי, ולא ראיתי צדיק :זב, כ תוב שם באיז ה מקום. והכוונה, .י מודיעה לכך, היא ללא ספק לבני ייק. לא שהוא צדיק כל־כך — אבל
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 33 | 0*711*1 (0 11111110 ** ה משותף לדיאטה ולחידון התנ״ך? בינתיים שום דבר, אבל תוך פחות מחודשיים תהיה התשובה ברורה: שלישיית הגשש החימר. כי באמצע החודש תעלה שלישיית
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 34 | דרוש — חי או מת! ראו נערם מאלף לורנס גלר, מנ הל חברת ״לורנס אנ- טרפרייז״ ל מו״לו ת מו סי ק ה, רתח מכ עס• ״דבר כזה עוד לא קרה לי,״ אמר. ״ שלחתי או תו לאנגליה לח
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 35 | 11 ול האשה בקיבוץ עתה מתגגורר ת רות. בבית־אלפא, ב שעת קטיף א שכוליות. השנה 1935 והלבו ש — שיא־המודה. רות לוינבו ק ב שבי־ציון שליד נהריה. בעלה של רות יחד עם ב
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 36 | ״לוחמי השמש״ ב אי ם 8 1 *01126 111811*6 מערכתשלמהשלמ שזפי ר־בלי! * מבטיחים שיזוף הדרגתי מהיר ושלם -ללא כוויות. +מעניקים לעורן שיחום־משי ולחות חיונית. •
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 37 | הנסיך והנסיכה של ישראל ל שנ ת מסעם מערכת ה 171 09111ה 1969 ב ח סו ת יצרני י בישראל שרון אפרת מיכאל ליטוינסקי ארנה פרנקל בת ,4רח׳ אהרן בן־יוסף ,7קריי ת־א תא בן
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 38 | ^/ג^00^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX000000000000000 נ סיון נועד שאתה עומד להתחיל בו בי מי ם הקרובים, ע שוי להסתמליאה, בהצלחה יים לא תאבד את ביטח ונן העצמי עד
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 39 | של השנים שעברו. מימד המתח לא ישרור הפעם, כבשידור הבכורה, מאחר וכבר ידוע כי הבלדה לחובש של אלמ גו רונצר זכתה במקום הראשון בביצועו האופייני של יהורם גאון. יש
העולם הזה - גליון 1656 - 28 במאי 1969 - עמוד 40 | באח רננוש את ישראל חשודה נסחרת חאשיש 11 1111 הזהו מסי1שר תל־אביב זאסרה במיסה ״נערת אל־פתח״ הצטלמה ערומה ב תל
חזרה לתחילת העמוד