גליון 1657

העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 1 | י>! ז׳ז־1י. המכד ^
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 2 | כעת הגיע ראיתי בעיתון־בוקר מודעה המראה טייס צעיר, על רקע ציור של מטום־קרב ולידו הקריאה :״תן לו פאנטום — רכוש אגרת מלווה ביטחון תשכ״ט — החלק שלך הוא הקובע.״
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 3 | אווי 11םיטת )! ק ס טווי ת ע11 השכלה אוניברסיטאית בערב לקראת תארים אקדמאים מוכרים של: אגו דו תהמ הנ ד סי םהב רי טיו ת ץ זוצ 1¥£8אטאססאס 0 1ץ זו !£85¥א 0£ 0סו 88
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 4 |
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 5 | מכתבים א ו פיו שד הקהל הי שרא לי? לעיתים נראה כי מלחמת־ששת־הימים חוללה שינוי לרעה באופיו של הקהל הישראלי. לצערי אוכל להביא דוגמה לכך כפי שחזיתי אותה על בשרי.
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 6 | ב 7ברנ.ב רז//ך.ב ו £0000000000000000000000000000000) 1/ מכתבים (המשך מעמוד )5 כערבים, כשהם נוהגים במכונית־מוקש, ש־הוסוואה לשם כך בארגזי תפוזים. לאחר שהמכונית
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 7 | על ספר זה במאמר גדול בירחון הסובייטי זמנים חדשים. אז מי מהם צודק? חנן ייטי, רמת-גן • שניהם. ! ברוסיה ״הורכים״ נגראלים, ובישראל -פרופסורים... ידידים תירגמו לי
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 8 | יפק נ 1נן 0ינז בשערה הזוהר ובתסרוקתה הנהדרת. הצטרפי גם א ת לנשים הי פו ת הדור שות : ״תלתל לימון ה שמפו החדי ש ה מובחר בשפופרת ה שקופה. ״תלתל ספריי״ עם הבושם
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 9 | בעולם ביאפרה הרוזן מגית יוזן הם הפגינו בתל־אביב, ובעשרות ערים אחרות מסביב לעולם — במלאת שנתיים להכרזת עצמאות ביאפרה ולמלחמת שיחרורה. אולם בביאפרה עצמה היה זה
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 10 | ״אמא, ג׳ 1עגת רא בא כנו או נעם מביתה ד שואר עד״! את אגו איתי בן ה־ ,5כנו שו וב־ סון שגא׳ קפדן, שנהוג בגרחגת ששת ־הימים ש שיי ם 8וזוי ך* בוצת קציני־שריון
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 11 | קבע ומשרתים במקומות מרוחקים. אבל בינתיים חיברתי אנשים חדשים ומדי פעם אני יוצאת בחברה. לא מזמן חזרתי מטיול של שישה שבועות באירופה. את הילדים השארתי אצל הורי
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 12 | תמרורים מצפיםלתינוק. בסוף שנה זו, אחרי שנישאו לפני חודשיים, החיפושית פול מקרתני ורעייתו לינדה איסט• מן. בינתיים עוסק פול בתיכנון מסע הופעות של החיפושיות מסביב
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 13 | ק א רי קטח־ ה אכזרית, המטפלת במר־תפי־העינויים בכל דמו- קראט הנילכד ברישתה. אנשי ״ישראקא״ באים לאחז עיני תמימים, להגיד להם: נרדפנו במולדתנו, נאלצנו להימלט על
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 14 | בעצם אין הבדל ביניהם ובין אנשים כמונו, הרוצים כשיחדור ישראל מדפוסים מדיניים ורעיוניים מיושנים. אולם זהו שקר. החוברת אינה משאירה כל ספק לגבי המטרה היסודית של
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 15 | במדינה העם מה הסיכויים לקבל את המיואדים? שנתיים קשה היד, להעלות, השבוע, את זכר ימי החרדה שקדמו ל־ 5ביוני .1967 בשנתיים שעברו מאז השתנו הרבה דברים: לא רק האיום
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 16 | ד 1״ הלב 1ה ר ()141 אנו הולכים בצעדי־ענק לקראת דיקטטורה של ניפלגה אחת — מפא״י־רבתי, הכוללת את מפ״ם. היא מתהלכת כשליטה כל־יכולה ושחצנית. מאחוריה מזדנב, בנאמנות,
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 17 | מ קובע שחייד צה״ד איוו ש״ן־ לאומה 11 מדוע מוזנחת שפת-הים השש־וריה שד בית-הסוהד * הבע״ה העדתית היא פצצת־זמו * זכות חידה דישראדיס בחו״ד! להלן כמה קטעים מתיך
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 18 | גתו גם אחר הבחירות. במיקוח זה, יקפל אלמוגי את משרד התחבורה. אריז-ישראל השלימה מחפשת קצינים וזוג* !1ך בתנועת ארץ־ישראל השלימה: ערכים בירורים מקיפים, כדי לבדוק
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )15 היא שטות /דיון יסתיים יותר מהר / אס לא ניתן לעורך־דין לדבר לס הצדק, לס המוסר /על כל גבר בצו חמור אסר /עס אשה נאה להיפגש / בטרם אותה
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 20 | משרר התיירות עורו מסע פירשם צמחוג׳ ובעלי יוזמה פרטית מלבישים עדיו בשר 81144 46ממא 40889.א #מוס <^66־}0 6 1 •8מממ4 {43 אא *זוממי * 16 11 *;!01י4 41^ .ין ט 86 4ו
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 21 | סידוהולם השוודיות מהשמש הישראלית ־ כתמריץ להגבות התיירות מססנדינביח תיארו בפניו מה יעשו הדתיים כאשר מדי־נת־ישראל תפרסם במודעה חתיכה עירומה. מה שלא נראה בעיני
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 22 | ה11 ולם חתונה בבית דיין זהו. אחרי כל הרעש שהם עשו הם גם הגיעו סוף סוף לרבנות. היא — טלי הייטנר בשימלה פירחונית חמודה, הוא אודי דיין, בבגדיו הכפריים חפשוסיס.
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 23 | אומנת הקצין הוציאה בוגיומה 200 אלו וניסתה לשדם חובות ־ בגופת לה, שאם היא תצטרך את הכסף לזמן ארוך יותר, שרק תגיד, זה לא דחוף לי. ״אבל אחרי חודש ימים התחלתי
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 24 | ^ 1איו הבריחה המשטוה סוו-סוו להטו את תדאב־נ לעיו 3וע1ים ודומה * 3ואנ דו האוזניים? וינדה תעזוו * זוהו קרא: ב! 11 ,,אנשרום ת״א נ7זגרה האוראדום הצהוב נשרף. הלך
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 25 | אוזניים אטוסווז תשמעו, מסתובב כאן חתיך לא־נורמלי. מי שרואה את מייק ליפי, חושב שזה פליי־בוי. ורק העין החדה של נילי אקר־ ועוד אין. למה שמייק הוא מנתח לאוזניים
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 26 | אנשים הנטיעה של ברזילי אם היו שולחים את שר־המשטרה אליהו ששון להיפגש עם המלך חוסיין, הוא היה פותר הרבה בעיות. אולי אפילו היה מצליח לעשות שלום עט הממלכה
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 27 | יגידו שהוא בסדר. השבוע, למשל, הוא הישוזה מעל בימת הכנסת את הפירסומים המופיעים בעיתונות הרוסית על ישראל ל־ ״עלילות־הדם מימי־הביניים.״ הנבואה קלאוזגר מה לא עושים
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 28 | קולנוע במדינה סרטים דרכי אדם עובדה בדוקה חדש לאשה ־ דפילטור ״לוך הקרם העדין המרחיק את שערות הרגליים תוך דקות ספורות בעל ריח נעים ומתאים לשמוש גם על חלקי גוף
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 29 | הבן או הבת מתגרדים. דנתע אין הם ילדים קטנים עוד. כיצד תעזרי להם? בימים הקרובים עומד לצאת לאור, בארצות-הברית, סיפרו השני של פרופסור חיים גינות, האיש שכתב את
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 30 | עול האשה זהירות: שנותיהם הרגישות ביותר (המשך מעמוד )29 • הבדילי בין לסבול התנהגות מסו־ ״מת, לבין לתת לח אישור. העובדה שאת טובלת התנהגות לא־נעי־מה מצד בנך או
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 31 | עוול האשה המיפלצות טלי רק אפרוחים היו חסרים ל׳ ,לכל הצרות. הנל התחיל מביקורה של הדודה שרה מהקיבוץ. הדודה שרה היא דודה נחמדה מהקיבוץ שהביאה לדנה הקטנה מתנה:
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 32 | עול האשה ׳׳^/מתוול׳ -ק ריי רהב/נרנרנ 1905 גציי גם לממזר זנות ב בי ח סו לאושר להגן על אלמנות ויתומים — זהו אחד מתפקידיו העיקריים של כל בית־דין בישראל. זאת יודע
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 33 | האלגנטית בוטיק חדש בתל־אביב מציג את וגמיו המיוהוים, ומזהיר :״לצעירות בלבד ד 1ו 1 | 1ו ד \ 11ו 1ו | טוניקה מבד ארנל בצבע זית, 1נלבשת מעל מכנסיים, או כשימ־
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 34 | במדינה העב המפלגה — זה אני! חולצת להיט מבן־לון, שהמונים ברחבי העולם מעדיפים בעונה זו. שומרת על צורתה, מתכבסת בקלות, אינה צריכה גיהוץ, תמיד חדשה, במבחר צבעי
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 35 | 1המלחין היחידי, בי שראל שאנו מעריצי! ^ ני מחפש את ד,שלימות. מעולם לא קרר. לי שכתבתי שיר ולאחר ה// עיבוד בידי מישהו אחר — הוא נשמע כמו שרציתי שיישמע. אבל
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 36 | ...שלו ש ה 1בבפ>פה אחת בין המתנות שמעריציו של יהורם גאון ואוססו^ו 0או<ו_ו*ד 3 בסרט של אקולה־מולי4אן( מוח הזמיר״1 הצגת בכורה ארצית השבוע בקולנוע ״אוריון״
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 37 | הנסיך והנסיכה של ישראל לשנת מטעםמע רכ ת 11171 ה 1ר $ 6 9ו בי שראל ב ח סו ת י צרני עדית ה מב רג עידן שרון דורון פלח בת ,4רח׳ גדרה , 6ירושלים בן ,3שיכון הרופאים,
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 38 | מיפן קאראטה, ג׳ידג׳יטסו וקונגפו, הו שיטות ,,הקרב־כיד־ריקה״, צורות ההתגוננות המהירות — וד,קטלניות .ביותר שקיימות כיום. בקאראטה או בג׳יו־ג׳יטסו אפשר להתגבר על
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 39 | ,י^xxx ?0000000000000000000000000000^xxxxxxxxxxxxxגx 00 גבו של עלם תמים׳ ועל שר־ביטחון המחסל צלמת חבלנית, לא לפני שהוא מנסה לשג־לה. בי ח ד שדר, שבתאי קונורטי
העולם הזה - גליון 1657 - 4 ביוני 1969 - עמוד 40 | מספר 1657 4.6.1!(69 המחיר 130 אג׳
חזרה לתחילת העמוד