גליון 1659

העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 1 | אבנרי בצאתו מבניין המשלחת
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 2 | בחיפה ביום חמישי 26 ,ביוני , 1969 בשעה 8.30 בערב תתקיים פגישת חברים ואוהדים בבית אירגון הלוחמים בנאצים (מדרגות הלל — מול ״אורה״) בהשתגזפות.־ ח״ כאוריאבנרי בעוד
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 3 | מכתבים קוד מהעבד _ה ש;י מאפרו של וזיכמת אל־מצרי בדבר הסיכויים לשלום, עדיין (א מאוחר מדי( ,העולס הזה ) 1658 נתן ל, זריקת־עידוד קלה. למרות שהדברים לא נאמרו
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 4 | על כל פנים: בימים האחרונים שוב התרבו הפגישות וההתייעצויות של מקורבי דיין, הלוחצים עליו יותר ויותר לפרוש. לא רוצים להיות וו״כים שניים שכבר הודיעו, כי אינם
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 היא עובדה קיימת — אם מרוצים מכך ואם לאו. לכן דיבורים על חיסול ישראל גורמים רק ;זק לעניין השלום ולעניין המאבק האנטי־אימפריאליסטי. ״יותר
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 חוקרים ובודקים ואפילו מוציאים מסקנות. והמשטרה מספרת לנו ש,1קורבנות בכלל לא קיבלו מכות, וזה שהם קיבלו, זה רק בגלל שהם התנגדו לשוטרים.
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 7 | בעולם ויאט־נאס מגו ש כמה שווה המישטר? לרא שו נ ה לפעמים, כאשר מוליד ההר עכבר — גם זה חשוב. כי זה עדיף על עקרות מוחלטת. ייתכן שפגישתם של הנשיאים ריצ׳ארד ניבסון
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 8 | בעולם (המשן מעמוד )7 הבטחה זו הופרה ביום השני של הקונגרס. פתח בהסתערות נציג אורוגוואי, ומייד קפץ מזכיר המפלגה הרומני, ניקולאי צ׳או־שסקו וביקש רשות־הדיבור. הוא
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 9 | ניסה להתנגד. השניים דחפו אותו• :קדימה!״ פקדו ,״ואל תעשה רעש.״ הוא צעד בין השניים, עד לחדרו של אחד השרתים. שם נערך חיפוש על גופו, והוא הועלה לניידת. שני
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 10 | 1101 ננשים 1000 ,תדנגולות 10.000 ,בסנוק׳ משסה -נחסכו ניד אדבעת אדנים אורחים, חציים יהודים, שבאו לחגוג את הגדולה בחתונות ישראל תונה כזאת לא יכולים להרשות.ל)
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 11 | הדרוזית בגולן, בגליל ועל הר הכרמל. שלושת אלפים מהם נהרו אל הכפר, חמולות חמולות, כשהם נושאים מתנות לחתני החגיגה. אבל מלבדם ראו את עצמם עוד אלף יהודים שושבינים
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 12 | המרורים נולדה למתכנן האופנה גדעון אוברזון ולאשתו דינה, בת שנייה. אומץ. על-ידי ליז טיילור ודי־צ׳ארד כרטון, בעת חופשה בפוארטה וולרטה במכסיקו, הילד בן התשע
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 13 | איההצ 1ד ר - בעידו האמריקאי באו״ 11ט ו רה\נדונ י שר אל ך* ניגוד למקובל, אתחיל ישר במסקנות. • 1ישנה, ברגע זה, אפשרות ממשית כי יוזמת המעצמות תביא להסדר־שלום
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ) 13 בדבריהם, לכוונות בעליה, חשובה התרשמות זו. נדמה לי רי קשה למצוא ארבעה אישים כה שונים איש מרעהו, כמו ארבעה אלה. כשהתקשרה מזכירתי עם הלורד
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 15 | עצור — אדם שיחסו אל העולם הוא בעיקר מחשבתי. קאראדון הוא חסר־סבלנות, ביודעו פי בל יום החולף ללא הסדר הוא יום של אסון. יוסט יודע זאת; אף הוא סבלני יותר, זהיר
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 16 | במדינה העם הקצב גובר בהדרגה, כימעט בהיסח־הדעת, נכנסה ישראל לשלב חדש. אין זה עדיין שלב השיבי נוע המאסיבי מצד המעצמות הידידותיות, כי אם רק מבוא לאותו שלב מכריע.
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 17 | עוג צאתו יו1רחוות ששח הימים הקויא וח״ויו נרקיס מסנו 3או מסה - >118 ובגדו המלחמה עצא אח מותו נשערה הגיב שרו עי מוקש בסיני ^מי״הכוננות, מאי . 1967 עוד שבועיים
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )17 נלחמים למען הרבי. במיקרו, זה, לחמו הטרדנים האלמונים את מלחמתם של החוגים החרדים, השייכים לאגודת ישראל. שכן שבת לפני כן, נערכו אסיפות בכל
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 19 | מ׳ הישראלי המנהל מלחמה נגד שגויר ישראל בגומניה* לה הם יורשיו של אדולף היטלר!״ כתב העיתון צייטונג .״דגנרציה מן הסוג הגרוע ביותר,״ ״נאציזם בגילגול שמאלני,״ טענו
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 20 | ״הן באות מדניה רעבון בקיבוץ -עונוות עו ל ה עול ה חוזרת מישראל, אולר, אגרגרו, את סיפורה, המוגש להלן כלשונו. גורד־שחקים באילת ךיןןןן 1ן אולה אגרגרד בתקופת שהותה
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 21 | רחיי־הלילה בתדאביב ומתגלגלות לזנוח! 11ל •!1וואל קר! יש לנו עוזרת יפהפיה העושה ספונג׳ה כשהיא עירומה!״ באותה תקופה התאהבה אולר, בצעיר איל- חי שרצה לפתוח
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 22 | אנשים הח״3 כגציג הקידמה קבוצה של חברי־כנסת ביקרה ביישוב החדש של הבדואים בעמק יזרעאל, כדי לעמוד אחר ד,קידמה שהכניסה מדינת־יש׳ ראל אל חיי הבדואים. משום מה סברו
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 23 | עוד היתר. בביודהשימוש, התחילו לדאוג לה. מי יודע מה יכול היה לקרות לר, שם? הרי כל מיני סכנות אורבות לאדם במקום כזה. הדיילות דפקו בדלת. אין קול ואין עונה. ביקשו
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 24 | ויו שלים. אר בינתיים בואו נראה מה נותר עוד לפליטה בתל־אביב — מי הולר לאו ומתי ג׳ק :,תבטיח עם שחף הרי הסוס: בינלאומי הזוג אבן והזוג סיגבהאן: גם הם בדיסקוטק
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 25 | ע>נבד: לאן הלכז בשביל רקוד הרקדנים המובהקים עברו לדיסקיטק עינבר, והם ממשיכים לעשות שם מה שעשו קודם במנדי׳ס -באותו מרץ ובאותו סיגנון. מה שמפר את החדגוניות זו
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 26 | הדירה המא רו ר ת הווילה המפורסמת בצהלה לבר שבעה ימים ומעשים ומאורעות, והיא עיי פה מרוב מראות־עיניים ומשמע־אוזציים, ועם כל הנסיון שהיא רכשה לה, וכל היידע הממלא
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 27 | קולנוע י שראל עצות מפיק יקר. אם אתה רוצה להביא סרט לפסטיבל ואתה מעוניין שהוא לא ייקרע בדיוק באמצע ההקרנה לעיתונאים, או לשופטים, ואתה מעוניין שישמעו את פס הקול,
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 28 | קולנוע (המשך מעמוד )27 הגודל שלו שלושים וחמישה מילימטר, והוא ציבעוני, ורואים אותו בעבודה, מצלם אברים שונים של נערות, ומחבר אותם ביחד לכל מיני דברים אבסטרקטים,
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 29 | כתב וכתבת ״עולם האשה״ עברו חווייה נדירה: הם הורשו להיות נוכחים בטיפול פסיכיאטרי קבוצתי, בו חשפו את נשמתם בעל ואשה שהגיעו אל סף הפירוד. השיחה שרשמו מהווה מיסמך
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 30 | ונול האשה __; 3שינאה[ 3חדד״ המיטות (המשך מעמוד )29 פור כפתור, עד שהיא מואילה לעשות לי את הטובה — ובאיזה פרצוף חמוץ. בלי יחסי-מין לא עזר להרן שתי, שאני מיותר
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 31 | עו ל האשה ס אופנאית שוארית נרשה אל עולם־ ס האופנה האיסדק ברומא בוטיק־של־צמוח שימלת״קוקטיל עם שכמייה מבד שיפון עם אורגנזה, עם הדפטות אוריגינליות, תוצרת קומו,
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 32 | שרשרות אופניים --למותנייר -- לשלם נטאד כן, גם לזה כבר הגיעו: חגורה עשוייה משרשרות־אופניים מעשה ידיו של בונס הידוע מלונדון. את ההשראה לכן הוא שאב מהחוליגנים
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 33 | עול האשה האם את סקסית* האם את סקסית בכללן סקסיות, כידוע לד, היא מתת־אל. את יכולה להיות יפיפייה לא־נורמלית — וסקסית כמו חתיכת דיקט. ואת יכולה להיות מכוערת —
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 34 | במדינה צנזורה הצימדת וגס ידשת? אחד הדברים הפוגעים ביותר בחוש־הצדק הפרלמנטרי של כל אדם הוא המצב המאופיין בפסוק הרצחת וגם ידשת. האדם למד כבר, עם הדורות, להשלים
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 35 | העובס גו ג קליף ריצ׳ו־ד בעקבות ישו ״בגי אנוש הם, מטיבעם, חוטאים. אין פירושו של יבר שבני־אדם רעים כולם. או שכולם רשעים. אבל כימעט כל בני־התמותה מסרכים את דרכם,
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 36 | <ג^000ג ^ x x x x x 0 0 0 0 0 0 0ג^0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 00001 היו לך בעיות
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 37 | והנסיכה1 9 6של ישראל הנסיך לשנת 9 מ ״ עםמערכת 0151 09111:1 בי שר אל וי צ רני ובחסותוהאדיבה של מר אברהם קרינ,^, רא ש רמת ־ ג ן עיריית דני גורטלר ברכה פרידה בן
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 38 | שסשסס שבוע 2 הצגת בכורה עולמית לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חובה לראות סרטים אחרים * עם בוא החורף (ח! ,תל־אביב) הוכחד, לכך שאפשר לקחת
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 39 | שסססס מלאכותי, הפך בבימויו הבכור להצגה בתולית, בלתי מזיקה אך בלתי מרתקת כמצופה. העיצוב הוויזואלי של אריק סמית נאה (רק חבל שלא נמצא פיתרון מוצלח יותר להצגת
העולם הזה - גליון 1659 - 18 ביוני 1969 - עמוד 40 | כ׳ תמוז תשכ״מ18.6.1969 , צז םפד 1 6 5 9 המהיר 130א:׳ ה שמצותיה של יפהפיה דנית שהתהוללה בישראל ץ [\וג4ואע 111111)1861112 ו?111 8 [ 606₪ 1₪ ־, 11*1ז>)1ק
חזרה לתחילת העמוד