גליון 1660

העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 2 | בחיפה ביום חמישי 26 ,ביוני , 1969 בשעה 8.30 בערב תתקיים פגישת חברים ואוהדים בבית אירגון הלוחמים בנאצים (מדרגות הלל — מול ״אורד,״) בהשתתפוגז.־ ח ״ כ אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 3 | קיץשד 17 הו־ ״ רבל מערכת תכשירי־איפור לנשים ולצעירות שאיפור פניהן מטרידן... 81£8 ? 1 0 8׳ מפסאס ^ ז £11111£8א׳ סדרת שפתונים חדי שה בת 17 גוונים זו ה רי ם,
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 4 |
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 5 | מכתבים דגר אל הקיר טלביזיה הדו״ח של אורי אבנרי על פגישותיו עם מנהלי־שיחות ארבע המעצמות (העולם הזה )1659 היה דבר בעיתו. מאוד בעיתו. חוששני רק שהוא לא ישיג את
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 6 | תחרות הצילומים מכתבים (המשך מעמוד )5 טלוויזיה בתחרית שערכה חברתנו, קינגס־מן. בכתבה סופר כי ההשתתפות בהגרלה לא נשלחה ע״י מר יהורם גאון עצמו, וכי אנו התנינו את
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 7 | להכנסות החברה. הוא מציין כי החברה .גובה תמורת רשיון להקמת מצבה על קבר סכומים מ־ 3,000 — 500ל״י״ .מסרנו לכתב עובדות אלו: למעלה מ־״/ס 50 מן הנפטרים המובאים
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 8 | ^ 2ז ו 8 - 10ש 3 0 9 /ן ₪ם תודה בטפוק רב אנו מודיעים ללקוחותינו הנכבדים בי השרות הטכני שלנו הגיע לדרגת שלמות כוו, שכל קלקול במקלט הטלויזיה שלנו אנו מתקנים תוך
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 9 | בעולם בחירות מקלקלי הבחירות תופעה חדשה מתחילה להתגבש בעולם: התופעה של מקלקלי הבחירות. בשבוע שעבר, היו אלה הקומוניסטים בצרפת. הם ידעו כי קולותיהם יכריעו בסיבוב
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 10 | זמשו הדרה שד שוו..הוזודם הזה־נוד שיחותיו עם המדינאים הבריטיים 1האמריסא״ם המנהלים יוזמת המעצמות זהו המשך דיווחו של אורי אבנרי על שיחותיו עם ראשי המדינות
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 11 | החזרה — לאן? זהו היסוד השלישי: החזרה ל״שלום צודק ובר־קיימא.׳׳ ״ ז אפיתי׳,ג יגכוי׳נטוחיו\ם וכד! ש־׳ ת ״־:ש? יי 58״׳ י י ״ י־־יי המד נות) לח ות בשלום בגבולות
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 12 | במדינה איגרת בצופן העם השבוע אירעו מאורעות רבים, ההשורים ביוזמת ארבע המעצמות. אולם האזרח הישראלי נאלץ לעקוב אחריהם כאדם הקורא איגרת הכתובה בצופן, מבלי שיהיה
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 13 | מחבר• ^דבי* החשבון ך* ים הרכיעי, לפני שבועיים, פנה שנד עון פרס בבקשה דחופה אל חברת מודיעין אזרחי בתל־אביב. הוא ביקש ממנה לערוך בשבילו סקר של דעת־הקהל, על
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 14 | הנסיגה אל השלום ״ארו ז ב רא תהיה במצב שבו תתמוך בסינוח נעל שטחים לישראל״ * נוכחות צבא בינלאומי מסעם הארת (המשך מעמוד 01 ואחד האישים החשוכים כיותר קבע פסקנית
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 15 | על המגעים החיוניים כין שתי הארצות, הנעשים עתה דרך השגרירות הפינית. הכנסת ומנחם כגין יקכל את תפקיד שר- המשפטים. ממשלה בתור ממשלה למה נשאר דינשטייו באוצר? גולדה
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 16 | ד ד ׳ ה 1ב 1ה ר ()143 ( 10 חות חשיעחוס היו״ר א. כן*אליעזר: רשות־הדיבור לחבר־הכנסת ורדיגר. (חבריהכנסת ורדיגר אינו נוכח באולם). היו״(* א. בן״אליעזר: רשות הדיבור
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 17 | 0 1 3 1דוק דרא ש המ שטרה מדוע א־-אפשר ד א כו ד סרסניס? אדוך (מיל) מוכר עגבניווו ממסקסעד הקד מיו ת הצב איו ת * אבדהכלח עד הקומוויזס * ב חיוווו ב ע ״ ר ה •הודית
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )13 הראש קדימה. אסור לחיחפז.אין אומרים ת־ערבים? החיפזון — מהשסן. כבר פרשתי פעם. ידעתי מראש שזאת שגיאה. מה יצא מזה? היו דרושים 100 אלף חיילים מצריים
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 19 | האם חצי א ב דו ב א מו! הלירות מיליון של ה אנ שי םהק טני ם? ך* קריאה הטלפונית הבהולה נתקב־ 1 1לה על־ידי המרכזנית במשטרת רמת־גן: *שמי לידיה מצגר,״ אמרה האשה מעבר
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 20 | הזאבים מקנאים באריות * רק הילדים יודעים לצחוק * עומר כייאם היה ציוני * ועליזה עזיר!רי שרתה שמפניה: גי סי 114 דק לא לחיי הקול ונלים עוד שגוע תשיר עליזה עזיקרי
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 21 | זנב: אוה ...אוה... וי וה־שוט ומפי חיד, המקפל בתוכו גם נימה דקה של לעג, ומתחיל להרביץ למסלינה בשוט. מסלינה מתפתלת לכל הכיוונים ואומרת כל הזמן אוה ...אזה אבל
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 22 | אנשים אשת שד־הגיטחון — משתלמת ברפתגות יוזמה ברוכה, שלא תצא לפועל, גילה פרופסור חיים שיכא, מנהל בית- החולים בתל־השתזר. הוא פנה ליו׳׳ר הכנסת והציע לארגן
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 23 | תמונה המאנ״נת את מישחק׳ הליגה הלאומית: שחקנים מנים אוהו שהשפל על שופט ד 7] 1 | 1 1כך נראה מיגרש המכביה בצפון ד 111ה ^ \ ן תל־אביב, בגמר מישחק כדורגל. השערים
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 24 | עם הגולש? גולש בצופן שלנו היה תותחים. כשבועות האחרונים הוצפה הארץ כגל־שמועות פנטסטי :״ארים סאן מרגל. הזמר הידוע נעצר על-ידי הש.כ. כחשוד בריגול לטובת
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 25 | קולנוע הבטיחו לי שבארצות־ערב נותנים עדיין רשיונות לפתוח דיסקוטקים. צרות כגלל גולדה ן >יד התחיל הש.כ. לחשוד בי? הד \ £מ נ תי את נאצר להיפגש איתי בירושלים
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )14 דו״ח פנימי של ועדת־חקירה, שהוקמה על־ידי גח״ל. תפקיד הוועדה: לחקור את כל פרטי מערכת הבחירות של סיעת תנלת־לבך לאיגודים המיקצועיים מהשנה
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 27 | נא בנפו יוצא נרכוש נחל כלב מי שמגדל בנים אדם לאדם זאב, אמר החכם מכל אדם. מה שמוכיח שהוא עוד לא ידע מה שבנים יכולים להיות לאביהם. האבא, במיקרה זה, הוא סגן
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 28 | סוף סוף אריזה המכבדת את התוכן :״ טק סטיל שמפו״ מעתה במדינה אורחים הישראלי הנודד ביערות מלאיה הוא איבד את המעי־העיוור שלו בניתוח־חירום בלב הג׳ונגל, בתאילנד,
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 29 | עול האשה דליה רות אביבה שלומית בקוצר־רוח לישון ולטייל סיוט תענוג בשבוע הבא מתחיל החופש הגדול. לפתע, תמצאי עצמן* שוב, במדי שנה, עם בית מלא ילדים צוהלים וחסונים,
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 30 | עו ל ס הא ש ה ה חו ב ש הג דו ד (המשך מן העמוד הקודם) סתם מירחה ופגיעה בשמחתם. אני מבינה אותם יפה, אבל יש לי ברירה? גניה כץ, מלצרית: החופש הגדול הוא דווקא טוב
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 31 | עוול האשה האם גם את עשית את הטעות הגוולית!!־ וביקשת מנעלו שילמדו[,לנהוג? ינ:י יודעת למה, אבל מאז ומתמיד ^ היה לי החלום הנהדר הזה, שבו אני טסה ביגואר־ספורט שלי.
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 32 | ונול האשה 1 1- 1 1 1 9 1י ^1 לנ ש ק 1 לאשרו 1ד ך• אשר התייצכו אורי וחנה* בפני בית־הדין הרבני, היה בפיהם סיפור פשוט, יומיומי — ועצוב. סיפר אורי בהשלמה, ללא כעם,
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 33 | לתמימות שבינינו נדמה היה עד חיום, שמהמיני בבר אי-אפשר לעשות יותר כלום: אי־אפשר להתכופף, אי״אפשר לשלב רגליים, אי־אפשר להרחיב צעד. אפשר רק לעשות רושם על הגבר.
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 34 | במדינה לבילוי ושלם הידיד דרכי אדם הפוגש כיום את מוחמר אסד־אל־חלבי, ב־מיתקן־הדואר אי־שם בנגב, בו הוא משמש כשומר, לא יוכל לנחש את עברו הסוער. שכן מזה 30 שנד,
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 35 | *יי ניוו ץ גטלביטד״זד״ב בירושלים נערכו השגוע המיב־הנים הראשונים ללהקות שיתמודדו בפסטיבל הקצב הישראלי. הנה שלוש הזוכות מהבירה. י אמר שישראל מפגרת אחרי המתר־חש
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 36 | ••• תיק במרתה במו אין ה ברק־אור״של״שניז לשטיפת רצפות. זו עובדה! מכה נוספת לפופולאריות הדועכת של להקת הקופים: השבוע נודע כי הקוף דייבי ג׳ונס, האנגלי היחידי ביו
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 37 | הנ סי ך ו הנ סי כ ה של ישראל לשנת מ ט עם מערבת 0 5 1 1 1 :1 הי ה בישראל י י ציני ובחסותוהאדיבה של מד אברה קדיניצ• רא ש רמת־־גן עיריית שמעין ספקטור מיכל בן־ישי
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 38 | לא כדאי לראות ״טיסו? 11 516 אלקטרוניק״ — שעון ספורט לא- קונבנציונלי, עם תאריכון. המה כפולה מפני כל זעזוע. עמיד בפני מים. צמיד פלדה, אל-חלד. א חריות לפעולה תקינ
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 39 | כלאדם הירו של מי) (ב ח אן ד״ר אריה *קם, עיבד וביים מוסר ללא מוסר, מן המאה ה־ ,15 בצורה אמנותית, מהנה ומרתקת בעזרת תאורה, תלבושות, הדרכת סייף וניהול מוסיקאלי
העולם הזה - גליון 1660 - 25 ביוני 1969 - עמוד 40 | אריס
חזרה לתחילת העמוד