גליון 1661

העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 1 | מספר 1661 שנ ה ט״ז תמוז תשב״ט, 2.7.1969 המחיר
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 2 | 130 היססוו׳ הנקרא נמו סינור נרש׳ -ושזכה לשבחים 3(1 במה מחשובי ההיסטוריונים והמדינאי בעולם. אורי אבור: מלחמת היו השביעי ספר זה פתח בפני המחבר את דלתות המדינאים
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 3 | השבוע התמלא חדר־הישיבות של המערכת באורחים שאינם מתכנסים בשום עיתון אחר בארץ. היו אלה נציגיהן של להקות הקצב הטובות ביותר של ישראל, והם התכנסו כדי לסכם את
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 4 | נפתח ות כיתות חדש ות להכ נה לבח י נ ות (המשך מעמוד )3 בגרות !מוקדמות בלימודי בוקר או ערג בפיקוח ציבורי הבחינות נערכות מטעם משרד החמוד והתרבות מועדי הבחינות:
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 5 | צה״ל, פניתי למשרדי הביטחון והאוצר בהצעה לממן את ההוצאות ע״י היטל מיוחד על בנזין, ועיקור ההתייקרות, שתחול במדד בעיקבות כך, מחישובי תוספת־היוקר. ע״י כך היתד,
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 יהוה, החשודה בעיני החוגים הדתיים ככת מיסיונרית. וזה — על אף שנלי טוענת שהיא יהודיה, ושהכת אינה מיסיונרית ופעו־ .לתה מצטמצמט בלימוד התנ״ן
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 7 | בעולם גיברלטר אלופים, קלפים ומבריחים עורך החדשות של קול ישראל, שקבע במהדורת החדשות כי גיברלטר היא אי, טעה רק מבחינה גיאוגרפית. גיברלטר היא חלק מיבשת ספרד, כשם
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 8 | סוד הורה של עורו ״העולם הזה ער שיחותיו עם המדינאים 1זבדיטיים והאמריקאיים המנהלים יוזמת 1מעצמות זחו סיום דיווחו של אורי אכנרי על שיחותיו עם ראשי וזמדי גוית
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 9 | מאחורי שיהות־השתיים. בל העוסקים בה מכינים זאת. מכאן שעמדתה של ממשלת־ישראל הופכת יותר ויותר בלתי־פופולרית — לא רק בחוגי הצמרת השילטונית, אלא גם בחוגים הרבה יותר
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 10 | תמרורים נולדה שלישייה — שני בנים ובת — לדינה עמאר, ממושב נתיבות, ב־בית־החולים המרכזי לנגב בבאר־שבע• התוספת הכוללת של 9.25 קילוגרמים של אנושות טרייה יצרה בעייה
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 11 | אלוני צה״ל בטנם בכנסת למחות מלחמת ששת הימים ־ האם יחזה בלי גדים? לחמתהבחירות לכנסת השביעית עשוייד, להפוך מלחמתית יותר מכל ׳?.ערכות הבחירות שנערכו עד כה בישראל.
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 12 | | אחרת: המבול במדינה (המשך מעמוד )9 כעיקכות שיחות גרומיקו-נאצר, נתנה מצריים לסובייטים הסכמה להמשך המשא־ומתן. נשיא מצריים גם הסכים לכמה עקרונות, והם: >• עיקרון
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 13 | המשק ההסתדרותי. הפגישה נערכה בביתו של איש סודו של דיין, גד יעקבי, איש הוועדה המרכזת. מלבד דיין ויעקכי נכחו בה גם אשר ידלין, מזכיר חברת העובדים, מאיר עמית,
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 14 | מאבק אחד שלנו, לו הקדשנו ארבע שנים רצופות, הגיע השבוע לידי נצחון. נצחון חלקי — אך חשוב. אחרי שמליאת הכנסת העבירה לוועדת־הכספים את הצעתנו לסדר־ה־ום, שבאה להבטיח
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 15 | ״אם זכרוני אינו מטע אגו,״ עוז רתלחבלנים * א לו ך 3וג טדת \ ח ״ ד צו? ב תי ם וגירוש * מדו ע ניויורוירים ה מ הנ ד סי ם * וי אחראי ל קי רו ת די רתך בשבעה הנאומים
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 טיח להם דבי, לדבריהם, שינשלם מפרנסתם. ואכן, מייד לאחר־מכן נרשם לשניים דו״ח על־ידי פקחי־העיריה, על הפעלת דוכן ללא רשיון. שעה לאחר מכן
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 17 | שרדי מכונית התונת מערים עד״ן*;עשן: נבאיס, שוטרים וסהל מצטופפים סביבה 41ך \ 1ה 1 7 | *1 ^ 1המכונית משמאל היא שוסיתה שחנתה בשדרות קרן־ 1 1 / 1 #1 #קיימת. היא
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 18 | השבוע היה מלא סוסים : סוסים בבגדי-ים, סוסים בעור סוסים | שאכלו במיסעדות והזמר קליף ריצ-ארד מ קו םשקט וא>נט>מ> מרי במיסעדת גורדון: אינטימי בחוות־הרכיבה של אליהו
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 19 | ריקוד על השולחנות ועל הריצפה: האנלורה וריקי(ימין) ,זוג אלמוני ונערת גוגו קירסטן קהל ליד השולחנות: הביישנים - -ופרח בפופיק: נערת הגוגו מרגארט -הצטרפו אחר־כך:
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 20 | עווני הי ״ *יי מי = מציגים 248 שאלות למנהיג אגודת־ישראל על שולחנו של רשם גיה־המשפט המחוזי בתל-אגיב, השופט וא־לאד, הונח השבוע מיסמך עבה. הגיש אותו עורך־הדין
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 21 | האם הינך בעל מניות או בעל זכויות בחברות או מם• עלים כלכליים אחרים הרשומים בחו״לי אם כן — מהו הזכויות ובאילו מוסדות או מפעלים? 1עסק -ושמו כני ילדים ץ האם נכון
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 22 | ר 11.ופהוה ער השארות שואל: תובע תשובות **ץמעון לוי היה בן 16 ושמונה חוד־ \/4שים במותו. במדינה, בה נקטפים חיים צעירים מדי יום בגבולות ובדרכים, מבלי שיוצגו שאלות
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 23 | הנובעות ממקרה מועזע זה שלא נפתח תיק נגדו.״ עוד באותו יום הוכנס שמעון לוי לצינוק׳ כשלדברי מנהל בית־הסוהר הוא שמח על ההזדמנות שניתנה לו לרצות בדרך זו את עונשו
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 24 | אנשים לבילוי ושלם 1ר16 נן ז 3ו₪מף 6113^ 1^ 011ס^3ע 31₪ז1ם ^ ]^1ר ₪03 ל בי דו ר, ל מ סי בו ת בבית, לפיקניק, בנ סיעו ת וברכב־ ב תוספ ת מתקו לא חזק ת הר ש מקול
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 25 | ג ו קרו באמת דיו מעות המבנדהז האדור השודף הידיעה שפורסמה לפני שלושה שבועות בעיתוני ישראל עוררה התפעלות מצד הקוראים• סופר בה בפרוטרוט כיצד הצליח אלוף
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 26 | קולנוע כוכבים אבות ובנים כיוון שעכשיו הריונות ולידות זה דבר כל־כך מקובל, נעשתה אקטואלית גם השאלה ״מה תעשה כשתהיה גדול״ ,שלא לדבר על ״את מי אתה אוהב יותר, את
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 27 | עול חאשה ג׳ין שרימפטון המפורסמת: קשר יחיד מתחת לסנטר, קצת לצד, דבר הנותן אפקט כפול :״מראה סבתא״ ושובבות. תיסרוקת הקשר־מתחת־לסנטר פשוטה לביצוע, אינה מצריכה זמן.
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 28 | של ס הא שה ע קרת-בית - מיקצוע מיותר מכשיר מעולה שרות מהימן טלביזיה״סאבא״ הנאה לכולם יה זה חלום־חייה של כל עקרת־בית ( \ בעולם, ואמנם, הגבירות שנכחו לא הסתירו את
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 29 | האם עלייך לעודד את בתך, בגיל הטיפשעשרה, להשתמש בגלולות נגד הריון, או לאסור זאת עליה? פרופסור חיים גינות, בסים־ רו ״בין הורים לבני־הנעורים שפרק נוסף מתוכו מוגש
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 30 | וכחך והג לו ל ה (המש! מהעמוד הקודם) עם גלולות, לפחות, היא תהיה בטוחה. אבל אינני יכולה להשתחרר מההרגשה שאני נהיית בזה כאילו שותפה מראש לפשע.״ השיב הפסיכולוג
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 31 | מספדים שכבי במים על גבך, כשאת נאחזת בידייך, מאחורי ראשן, בסולם או במטקה. ישרי רגליים לפנים, פשקי אותן לצדדים, וסיגרי אותן בתנועת מספריים, רגל שמאל מצטלבת מעבר
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 32 | ג\ > ראו מלון דירות הרצליה חוף י ם לחודשים יולי־ספטמבר־אוקטובר בולל החגים נותרו מספר מצומצם של דירות במחיר מ— 28ל״י לזוג ביממה. עבור ילד נוסף בחדר תוספת של
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 33 | ראה ומעוף, שרק תיאטרון מעולה של חובבים׳ שאינו קורץ לקופה, יכול להרשות לעצמו. הישר אל תוך עיני הקהל. המעברים בין קטע לקטע אינם חלקים ואינם שוטפים. העמדת
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 34 | במדינה ארוחות קלות דק״ץ ח איזה ארוחות להכין בקיץ?! זוהי הבעיה בה מתלבטת כל עקרת בית מדי יום בחדשי הקיץ החמים, כאשר היא רוצה לבלות על שפת הים עם הילדים במקום
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 35 | 1:1י. מטעם מעיכ ת | 0511171 בי שראל ויציג , ובחסותוהאדיבה של מד אב ר ה קריניצי ירון הראל שרון בן־אריה טלי אופיר נו ד ,3מקיבוץ מחניים בת ארבע, מרח׳ זלמן שניאור
העולם הזה - גליון 1661 - 2 ביולי 1969 - עמוד 36 | מספר 1661 תמוז תשכ״ט2.7.1969 , המחיר 130א: מנהיג אגודת ישראל קוא דו גנב * הפדות * בסתר בהיותו1שוי נוגות חוב
חזרה לתחילת העמוד