גליון 1668

העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 2 | חש\1ן ״זימו!1 שלח ״פוטו קרד״ ״השנה לקראת החגים שלח לכל ידידיך, כמקובל בחו״ל, כרטיס ברכה מקורי כשעליו מודפסת תמונתך, תמונת ילדיך, תמונת משפחתך או כל צלום שתשלח.
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 3 | ,״-פיט פרסום מאירי המשקה התום והמרווה אך לא משמין ! ללא סובר-ללא קלוריו עבעוי! גם בישראל שלושה טעמי טבעיים ב-1קל תשתה ותשתה ותשתה - ובמשהל לא תעלה! אין מחזירים
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 4 | סדרת מוצר גלי ד ה עפ״י דע ארטיק גאה להגיש, לראשונה בישראל א ת סידרת הגלידות החדשות בטעמים מגוונים ונפלאים ובאריזות מרהיבות ושימושיות. נו ר טו בו גלידה על ט הר
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 5 | מכתבים ! ״חיילי צה״ל - ממזרים״ החזן בבית־הכנסת שלנו, בשיכון עמידר בקריית־אתא, הוא אברך הלומד באחת הישיבות בקריה. בשבת האחרונה היה בית־הכנסת מלא במיוחד גברים
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 צה״ל, שהוכיחו את מחלתו. ברם, הוא לא הובא בפני רופא. כאשר, לאחר התאפקות וייסורים רבים, נפלטה צ1אתו על מיטתו בתא הכלא, הוא הושלך לצינוק
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 7 | הבל הולך בברקלי בקליפורניה, המוזיאון המודרני ב־שטוקהולם, ומוזיאון ישראל בירושלים — ויצירותי בכל המוזיאונים האלו הן על נושאי עירום. עירום־של־אמנות — לא
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 8 | הא ג ודה למען החייל בישראל ־ בנק לאומי לישראל בעי״מ מכרי 1יםעד הרחק במוצבים ובמעוזים עומדים חיילי צה״ל על משמרתם. חיילים אלה צמאים לחומר קריאה. החסרון בספרים
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 9 | בעולם גרמניה פיצד לטהר בישוף שרצח ביום השלישי, ה־ 13 ליולי, הופיע אורח בכפר האיטלקי הנידח פילטו די־קמארדה, היה זה הכומר מהכפר הסמוך, אסרגי, אשר בא לפילטו כדי
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 10 | בעולם זיאטנאס איך יוצאיס מפא ן, לעזאזל? השבוע התנפצה הרגיעה בפעילות הצבאית שחלה לאחרונה בויאטנאם, כאשר כוחות ה- ויאטקונג תקפו קרוב למאה מחנות צבא אמריקאיים.
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 11 | * ש להודות לאיסר הראל על כך שהחזיר אותנו לראשית ימי החמישים. כי רכים שפחו. רכים היו אז צעירים מדי, או רחוקים מדי, כדי לדעת. ורכים אינם רוצים לדעת. חשוב מאוד
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 12 | תמרורים נ יש אוי במעמד שרים, חברי־כנסת ואישי ציבור, הסטודנטית שרה קול ועובד משרד התיירות אליעזר פרנקל. שרה היא בתו של שר־התיירות משה קול. נישאו בניו־יורק,
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 13 | מקומה של גולדה. אם היה נוצר ספיר לטעון, כי אין לתת בידי את שתי עמדות־המפתח הבכירות. הפילוג, שוב אין ספיר מעוניין אהרון. מצב כזה, יכול היה אנשי אחדות־העבודד,
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 14 | דשמעון פרס הובטחה מישרת שד -והמשבר סלר המניוה הכוויח הירושה. איש לא עירער על מעמדה כראש־ממשלה. לגולדה לא איכפת מה יהיה אחריה, ומי יירש אותה. דאגתה היא, שלא
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 15 | במדינה הע אחדי ה היסו ס הגדול סוף־סוף החליט משה דיין. ההיסוס הגדול — שבהשוואה אליו נראית הססנותו של לוי אשכול ערב מלחמת ששת־הימים כשיא ההחלטיות התקיפה — הגיע
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 16 | ירוחם משל סב־ראש המחלקוז לאיגוד־קצועי בהסתדרות, ובוזפ־וו זה הוא האיש מספר 2 סתדרות. איש מנגנון ׳עד־הפועל מזה 25 שנים. וז מזכיר ממונה של אירפועלי המתכת עד .1960
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 17 | ארה הם 19 שליטי ההסתדוות -חנו הועדה .0131x10 את מ׳ הם מייצגים? מתי ענדו בנעם האחווש? ברובם הגדול, להוציא מיקרים יוצאים מהכלל, הם מנותקים מזה עשרות שנים מציבור
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 18 | אנו הודסיס להסתדרות נעשה דהס כהסתדרות מה שעשינו להם בכנסת! אין לנו מנגנון. אין לנו אמצעים. לא קיבלנו כסף ז מהמם הפוליטי. לכן: התנוג לפעולה! חוגי נית כל אוהד
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 19 | פועלים גם סתם פושעים, המגדילים את מספר הקורבנות החפים מפשע — גברים, נשים וטף. הם אינם מהססים לזרוק רימון או לטמון חומר־נפץ במקום הומה מאדם. הם אינם מהססים
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 20 | המקהלה בסצינה המונית גחון המחזמו־הלהים ..כלכותה־ -השראגו האחרון ה ך* מונה ארוטית קיבוצית זו, מתוך ן 1המחזמר־הלהיט כלכותה, הופיעה השבוע בשבועון הגרמני שטרן,
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 21 | המהפכה המינית בתיאסווו השלמי הוגה את המין: הוא כבו רא מגרה! בבעייה אופיינית התנסתה אם אמריקאית׳ בפורטלאגד, אורגון, כאשר נכנסה לחדר של בתה בגיל הטיפשעשרה, גילתה
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 22 | אנשים יצאה מנור השטות האהבה האפלטונית של משה ד**ן למישמע השבחים הנלהבים שהרעיף שר־הביסחון משה דיין על ראש הממשלה גולדה מאיר, בכנס חברי רפ״י לשעבר שנערך השבוע,
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 23 | היא נוסעת מטעם משוד החוץ לוונציה ־ עם נצצה במזוודה ך* פסטיבל מציה יופיעו כל מיני כו־ *״כבות, שילבשו כל מיני שמלות. כך נהוג בפסטיבלים — אפילו האמנותיים שבהם.
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 24 | מה עושה יפה ירקווני למען המולדת • דניה לבובנה — מ״רספוטיו״ ל״אטום באר האינטרסים המנוגדים של גילה ויענקולה אגמוו • הבוהימה הולכת לנוח ב״עינבר״ • מה יודעת אלו
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 25 | קולנוע סרטים הבל — כפול חמש כסן* נוצץ במיורקה (ארמון דוד; תל־אביב; איטליה—ספרד) מאז הקומדיה דל־ארטה אין דבר מצחיק יותר מאשר כפילים. אם אדם אחד בא הביתה ומדבר
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 26 | במדינה (המטון מעמוד )19 את הכל, בין אריה פרוטפר לבין גדולי אילי־הטרטים של צרפת. כך קיימים כל הסיכויים להתגשמות חלומו של הצייר הישראלי שהפך קולנוען,
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 27 | ף,ע:ף והיה ידוע שהוא בקשרים מצויינים עם ליז טיילור וריצ׳ארד פרטון. לפי זה השלישי האם זה נכון או לא נכון שדליה לכיא עומדת להתחתן עם מנחם גפן ץ ואם זה נכון. אז
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 28 | הנידון (המשך מטמוד )11 כמונו, רצתה מפ״ם לדעת את האמת על שלוחות מסויימות של ממשלת בן־גוריון, רצינו לדעת מה עושים ראשי המדינה בשמנו, כדי להיאבק על דמותה. היה זה
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 29 | עול האשה מבלי שתאהבי אותו. רוצה — אבל פוחדת. זהו פחד מיותר: הבילוי במיטה אינו זקוק להצדקה מבחוץ. הגישה האבסורדית הזו ליחסי המין היא המשך ישיר של הגישה
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 30 | עול האשה האופנאים 3נ ש ) 0ץ ט 01 91055 0א ג /מ 6 6אוס 5 1 £ 4א 0ומ^ £ן\/ האחידה שאינה שו קעת אוננת 71ס¥ז7ז!י שיגעון מוחלט, טוטאלי ומתפרע — זהו הקו המאפיין את
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 31 | ונול האשה מה הגיוני יותר, כאשר תופרים חליפה לאשח מאשר לתכנן אותה על גופה העירום? בהגיון מופשט זה 1קט קורג׳ .בתמונה: קווי הבגד מצויירים על חולצת פלסטיק, הנצמדת
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 32 | המועמדים הסופיים לבתר הנסיך והנסיכה של ישראל 1969 מטעם מערכת !51¥51 011111 ובחסות מר ויצרני אברהם קריניצי, ראש עיריית רמת־גן הבחירה תתקיים ביום רביעי זה
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 33 | דורית דים5 , דניאל ירון3 , שרון פינק5 , גדי צפריר4 , בת״ים בית״שאן חולון ירושלים עדית הלנברג4 , שלום עפר4 , דפנה שטרוסברג4 , ירושלים רמת החייל חיפה אורי דושי5
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 34 | במדינה ישראלים בחזיל הכביסה המלוכלכת של יוסף ג׳י היתרונות ״חדים את ח 1 1 0 6י ז פעם היתד. פאריס הבסיס הקבוע והאהוב ביותר של יוסף (ג׳י) גבעון׳ ההרפתקן הישראלי
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 35 | היה זה מגלה התנגדות, היו מוזעקים שוטרים נוספים, נושאים אותו אחר כבוד לניידת. עתה השתנו השיטות, ואזרח לא צייתן עלול ליהנות מחידושי הטכניקה האחרונה, לספוג
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 36 | מה מב> 3ה ה טלגיזי ה? את פסטיבאל-הקצב של ,׳העולם הזה״ ,שהוא האירוע המרכזי בחיי הקצב בארץ, ראינו בטלוויזיה הישראלית בקטע שאורכו פחות מדקה. את פסטיבאל הפיזמונים
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 37 | אריס סאן ותזמורתו יוסי בנאי ותזמורתו בשירי ברסאנס היכל התרבות יום ג 2.9.69 ,ב־ 8בערב המנחה : שמואל שי כרטיסים: בכל המשרדים (עם מלכת המים )1968 נשף הבחירה נשף
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 38 | הנוער עול איו! הנוער עול שסוסס לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חוכה לראות אשה ;שואה נבית לסין, יום חמישי, שמונה בערב) רפורסז׳ה קול־ מבוי סתום
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 39 | * מצחיקונת (פאר, תל־אביב) בר־ברה סטרייזנד. ^ .חזזדי ^ * ¥ה מכ תב ה אגוד (תיאטרון עירוני׳ חיפה) קומדיה רומנית לוקאלית מאת יון לוקה קרנ׳יאדה, זכתה לבימוי עוד
העולם הזה - גליון 1668 - 20 באוגוסט 1969 - עמוד 40 | תעי ״ 6׳ ׳2 *18 •1968 ת קטמור המיקרופון שטמן איטה
חזרה לתחילת העמוד