גליון 1669

העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 2 | פ קו פי ם פזו רי ם לרוב בהעולם הזה השבוע נוכחתי, שגם במדור נזנתבים יש סקופים. גילה זאת לה פיגארו הפאריסאי. בכתבה על המצב בגבול ישראל—לבנון, הזכיר את פשיטת צה״ל
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 3 | מהנס- ומה לא נס? מה נכון? אתה אומר: ״בהסתדרות נראים אותות של הזדקנות״ -זהנכון . ״המדיניות שהיא מנהלת נעדרת כח־נעורים״ -זהנכון . ׳׳מנהיגיה חושבים לפי מושגים של
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 4 | ספיר במלחמה זו בהתנגשות גלויה עם גולדה. למרות זאת לא מן הנמנע שספיר ינצח במאבקו לרשת מחדש את שרף. אחרי הבחירות לא יהיה מנוס מהנהגת מדיניות בלבלית חדשה, תוף
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 5 | מכתבים שוגאי המיסגדיס לאור השריפה שפרצה במיסגד אל־אקצה, חושבני שיש עניין מיוחד בקטעים הבאים מתוך דיעות, ביטאון אקדמאים דתיים. קטעים אלו הם מתוך דברים שהושמעו
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 6 | ן מצעו נזמוג׳ השגה ן תיאטרון דגן מציג: מבחר הלהיטים מפל מצעדי הפזמונים העבריים של גלי צה״ל והגל הקל לשנת תשכ״ט בהשתתפות: אריק איינ ש טיין הצ׳רצ׳ילים אלכסנדר ה
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 7 | פירסום בהעולם הזה פורסם בעיתון הדני תרגום מלא של הדברים, וכן תגובתה של גיבורת הסיפור, אולר. אגרגורד. אגב, בדנית אין ה״ג״ נשמעת, כך ששמה מבוטא ״איירגור.״ עלי
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 8 | בשלישי ליולי השנה נהרג בביקעת הירדן, בעת היתקלות עם מחבלים, סמל צה״ל דויד כרמלי. לרבבות אזרחים במדינה היה הסמל כרמלי עוד שם בעיתון, עוד טיפה בכוס- הדמים. לבני
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 9 | כזה היה רוי! הוריד של דויד ז״ל, שמואל ואסתר, בעת טיול ברדזבי הארץ. שני ותיקים שעמלו וטרחו כל ימיהם, והאמינו, לשעה קלה, כי אכן הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. אך
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 10 | 1דויד, בני, בני^ ^ 1,.. (המשך מעמוד )9 תדרות. הוא היה ילד חולמני, שאהב לקרוא הרבה. פעם כמעט נדרס על־ידי סוס, כשהלך ברחוב וקרא ספר. מבית־החינוך הוא עבר
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 11 | הקשה החמישית ך * אזרח הנורמלי אינו רוצה לשמוע 1י על ההסתדרות. הוא מפהק כשמזכירים לו את שמה. לשווא טרחו פירסומאים, יחסני־ציבור וזרזירי־עט למיניהם, שכירי המפלגות
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 12 | תמרורים החלימה מנסיון ההתאבדות שלה, הזמרת־שחקנית הבריטית מריאן פיית־פול. מייד אחרי ההחלמה נסעה מריאן בחברת ידידה, איש להקת לבוחר בטוב ביונור: האבנים המת־
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 13 | ך * רכה ־ הרכה אנשים צריכים להתבייש ( ן השבוע. כל אותם ישראלים שקראו, מייד בהיוודע להם דבר השריפה במיסגד :״זוהי פרובוקאציה של הערבים!״ כל אותם ערבים שזעקו,
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 14 | מכון היין הי שראלי ויריד ה מזר ח מכריזים על ח ^י ^ו ת היי! וזוהנו7ז1כ1ת תשל שלושה ערבים רצופים של יין, סעודות בידור וריקודים על משטחי הדשא הרחבים של גני
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 15 | היא לקוות שהעולם המוסלמי ישכח את ירושלים — היום, בעוד שנה או בעוד חמישים שנה. הרגשות הדתיים עמוקים מדי. רק הסדר מדיני, שיספק גם את רגשותיהם הדתיים והלאומיים של
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 16 | שלוש דשת - והקריה היסטרית ** וסה שהכי 60 אחד השומרים ה־מוסלמיים של הוואקף השומרים את המיסגדים בהר־הבית, ניצב על משמרתו בשביל המוביל מהר־הבית אל שער האריות
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 17 | י ^ י י הרזון נבכר יוצא להפגנה גזחזבת הר תבית: ער תכתפייב וושאיב כתובו! זזחגזגז ער שיש גזיגזיז שר צאחז אר־דין ואחרי שבבוקר יום השבת כבר היד. ברור לכל מי שרף את
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 18 | * הערלט הזה -כדר! הדש * מוסף העולם הזה -כוה חדש * מוסף לבחירות ממה ה פוחדים* במשך יומיים ישבה ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות כדי להחליט: האם יש לשלום כהן
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 19 | העולם הזה -כוח חדש * מוסף לבחירות * העולם הזה -בוח חדש * טוסף ורק אחת מהן חדשה! הסתכל נא כדיאגרמה פשוטה זו. היא לא מסוככת. היא מראה את הרשימות המתחרות ככחירות
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 20 | סירת הגומי הממונעת היא כלי הלחימה המהיר ש> ץ* עט יחידות צבאיות מסוגלות ל־הפעיל את הדמיון ולעורר את הסקרנות כמו אנשי הקומנדו הימי. יחידות אלה, של לוחמים העשויים
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 21 | יי-י במבואות הדרומיים של התעלה, טענו המצרים כאילו בוצעה הפשיטה הנועזת על־ידי ״אנשי צפרדע״ ,הציגו כהוכחה סנפירים וציוד תת־מימי אחר שנמצא לדבריהם על האי ההרוס
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 22 | -2.9.69 יום הבחירות בא! נעשה דהס בהסתדרות מה שעשינו דהס בכנסת! אין לנו מנגנון. אין לנו אמצעים. לא קיבלנו כס!? מחמם הפוליטי. לכן: התנדב דמיבצע ביו הבחירות !
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 23 | מי הזהיר את הפתחים מקב די־ השוחד שעותבים אחריהם 7 מה חררף שר ידידת הנאשם העיידי בקבלת השוחד 7 ך• דומה להר־געש מרוני, ממשיכה גם שערוריית השוחד המדהימה בעיריית
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 24 | החיים הלושים של האמנים המתנדבים • האהבה פורחת ב,,הארי הסוס״ ביו ליז וז׳ילבר • למי מותר להיכנס ל״מרבד הקוסמים״ ,למי אסור ולמה בלי חזיות -סותר< בלי (על״ס-אסור*.
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 25 | רומיאו וינליה מהארי הסוס ליז וז׳ילבר ך • מילים הראשונות שליז גוסטבסון למן ! דה כשהגיעה לארץ, לא היו משה דיין, או ירושלים של זהב, או אפילו שלום. קודם כל למדד.
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 26 | אנשים שאיד הפ!1ק[16 הקר ם השויצרי הנודע להרחקת שיער מיותר. דפילן פועל על שורשי ה שיער, מחלי ש צ מי חתם ולכן פעולתו לז מן ארוך יותר מכל מ שחה. לאן געלם רודי
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 27 | לרואה״החשכץ המצליח היתד. אשה. עד כאן הכל פשוט מאוד ובלתי מסובך. קשרי־משפחה פשוטים וברורים. אבל לאותה אשה של רואה־החשבון היה אח, וזה קורה להרבה נשים, ואין בזה
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 28 | קולנוע שנייה לעצור את עצירת הנשימה. והקהל של קולנוע תמר מאושר, ויהיה מאושר בודאי עוד שבועות רבים. סרטים מיו וסטירות־־לחי עד גלות הגשימה צעירים כמו־רון איש ושמו
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 29 | עול האשה דרגד מכיד ת סור העוגה, חסכה דךכתבת, שדם האשה״ את הטירחה -ונדכה ב מ קו מך סיור ברח בי תד־־אביב ו מ ספר ת ה כד אודות - 1 1ך חליפה נוקסינזה נובד־נזגבת
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 30 | עול האשה ר ס ״ ר הפרח־מ גיע רס״ר לסידור פרחים?״ 1 שאלר, בתימהון אמריקאית אחת את ירח פרלמן בעת ביקורו בארצות־הברית. היה זה כאשר ירח, השותף יחד עם גיסו חגי כץ
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 31 | עגל םהאשה חוזרים אל ימי הסב ת א -אבל איזה 1וזבדל! | הנפף[ ץ* כלש עו ל מ נו נעשה חדש יותר, נועז יותר, מודרני יותר — כן נסוגה האופנה — הנשית לפחות — לאחור. בקייץ
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 32 | אריס והנסיך מבית־שאן אילו ואילנית מנחה התחרות, אריק מחקה החיות, מראיין את דניאל ירון מבית־שאן, צעיר המשתתפים (בן שלוש וחצי) ,שזכה בכתר נסיר .1969 ריתקו, בדרכם,
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 33 | ש׳ מראש העיו ראש עיריית רמת־נן, אכרהם קריניצי, שבחסותו נערפה התחרות, נסיכת ישראל מעמד ההכתרה הרגע הגדול -הנסיך והנסיפה זפו ככתריהם. מימין לשמאל: חייק׳ה רזניק
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 34 | במדינה נמשכת ההרשמה * בגרו ת מוקדמות ם*ע1טי ערבים סוג ב׳ משן הלמודים עד להצלחה בנחמות הכנה לבחינות באנגלית ש פו ת ל מבוגרי ם: אנגלית — צרפתית — גרמנית ערבית —
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 35 | המועמדות הסופיות לכתר מלב תהמים הנערכת על־ידי מערבת העובס ו.ו ר ובחסות חברת הלנה רובינשטיין הראשונה באיפור א^110א11 אט 111 הזוהר צולמו המועמדות בבגדי -י ם של
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 36 | ברבה בריש גת ,18 מחיפה ענת רוזן בת , 18 מבת־ים ריקי כץ בת ,17 מתל־אביג לאה ורדי אפרת אמסטד נורית ניר בת , 2 2מחיפה בת ,16 מחיפה בת ,17 מרמת-גן המדבה תטוס בחברה
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 37 | יוטי גנאי בקטעים מיזיד ״אין אהבות שמחות״ בליווי סטו הכהן ותזמורתו אריס סאן היכל התרבות יו ם שלישי 2.9.69 ותזמורתו הבא המראיין ב־ 8בערב * שמואל שי (עם מלכת המים
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 38 | שגסס הדגמים עוווים האיכות לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצו ילראות חובח לראות טרטיס חדשים מדתו של איש לוחם (סוגרבי, תל־ אביב) אלן סמיתי ביים מערבון
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 39 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?5גxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxג*9 ה קי רקס (מקסים, תל־אביב) צ׳ארלי צ׳אפלין באחד מסרטיו הפחות ידועים והיותר מצחיקים. הצוללת הצהובה (פריז,
העולם הזה - גליון 1669 - 27 באוגוסט 1969 - עמוד 40 | היחידה החסויה ביותר בצ״הל 1וצאת
חזרה לתחילת העמוד