גליון 1672

העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 1 | מהו סוד ההפתעה שהשיג צה״ל בפשיטה בסואץ* 2צה״ ר הנעיל סנסיס
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 2 | כותו על הנשק שקיבלו מברית־המועצות, כיודן שהסובייטים שלחו לארצות־ערב נשק באיכות גבוהה מזו שסיפקו לרומנים לפי אמנת וארשה. לדעת העיתון היו אלה הדוסים שעודדו את
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 3 | מביא את החדטות האחרונות ח 6ק ט 3 מכנ סי ^101^ 7110 גוהץלת מי ד ם £3 5 £חק מאריגי 0101611 עבז *בכרו־ג 6*1־ ן נזק*שיו*(5!4>•!11*1,6416י1י•סוסוסז 0041^4.ן מכנסי
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 4 | תיווסד ! ! לפני מיטפר חודשים פירסמנו סידרה של סאטירות פוליטיות על נושאים בוערים, כגון התנועות השונות לסיפוח שטחים, המלחמה בלוחמי־המחתרת, החרם על אישים מסויימים
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 5 | מכתבים 7 88 הצי? את הטופי המטוס עלינו לנקוט בתגובה מיידית ונמרצת לשיחרור שני חטופי המטוס הנמצאים בשבי הטורים. הנסיון הוכח מהו יחסם של הסורים לשבויים ישראלים.
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 6 | מכתבים ₪מדינה פלסטינית - לא באן (המשך מעמוד )5 ההצעה לייסד מדינה פלסטינית בארץ־יש־ראל היא לא רק גרועה — אלא גם השפלת הכבוד העצמי והשכל הישר. מקומה של מדינה
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 7 | זה לדרגת מתיחות מסוכנת, העלולה להיות הרת־שואה לכל איזורנו. ש. זמיר, אמירים. ??;זרת כיאפרה הרשו לי לחזור ולעורר בעניין הסבל האנושי הנורא בביאפרה, ולפנות אישית
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 8 | 1ו113נ)|)16 מעואיה 1 עייי ״יק נל1מן ותו־ * א רון תמרורים נולדה * לזמר החיפושיות פול מק* רתני ולרעייתו לינדה איסנזמן, בת; נולד * למנהל מחלקת הפירסום של חברת
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 9 | תשכ יס היתה בשביו סון גיורא, ס״סיש־ב וצנחו חופש ,,שנת מרחמה וצונח .״איני יכול לשנוא את טייס האויב־ ,אמר ,״אבל אני נועס עליו נשא! מצליח דסנירו!״ את הדבר הזה —
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 10 | ה ״ מי ני והמק סי ״מיני״ הממלה — ״ מקסי״ הסיגרי ה ב או רן 100מ״מ׳ ״סופר קינג-סייז״ תערובת א מ רי ק אי ת 20 סיג ריו ת 1.50ל״י קנ ה ! נסה 1ו ת הנ ה1 זוז₪ממ8 100
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 11 | ¥ (19 83 11־ *18ן1 י* משורר הערכי מלוד, פאוזי אל } |אסטר, נשלח למאסר של חצי שנה, על סי סעיף 111 של התקנות (הבריטיות) לש־עת־חירום. תחילה הובא בפני שופט, להוצאת
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 12 | בידי חבר־הכנסת האחד שהשתתף בכל הישי־בות, שהקשיב לכל הנאומים. השבוע מרכיבות כל המפלגות את רשימות־המועמדים שלהן. רוב חברי-הכנסת המתוארים כן ייבחרו אוטומאטית
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 13 | הוא בעל דיעות מגובשות, ומוכן להילחם עליהן. שיגרתי בעניינים אחרים. • אהרון כ קר (המערך — מפא״י) — ,64 כמעט ולא בא לכנסת. דוגמה למינהג הנפסד להפוך את החברות
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 14 | במדינה העם ה שלום שנשכח במוצאי החג, כאשר פתחו אזרחי ישראל את מקלטי הטלוויזיה, הם ראו על המסך את שר־הביטחון, בעת ביקור אצל פצועים בבית־החולים. בתום הסיור פנה
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 15 | ״ 13ז --סואץ< שנעשה מחללית, ניתן להבחין בבירור באיזור הפעולה שם לחם כוח הפשיטה של במשך 10 שעות כיום השלישי בשבוע שעבר נשא קצין־שריון ותיק של צה״ל תואר היסטורי
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 16 | (המשך מעמוד ) 15 חשיבותה לא תהיה רק בהשלכות המדיניות והאיסטראטגיות שלה. מעבר לאלה עשוי המיבצע להיחרת כאחת הפעולות המרשימות ביותר בהיסטוריה הצבאית, ולא רק של
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 17 | היו ערוכים לקראת אפשרות של התקפה חזיתית מהים, אבל לא שיערו לעצמם שייאלצו להתמודד עם שיריונים המתגלגלים על הכביש. משום כך, כאשר הופיע הטור המשוריין לעיניהם, לא
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 18 | •רחון־היוקדה האמריקאי רבהת פו צ ה מקדיש כתבת-ענה ><\חגלה ארב ישראל ** הו שיא״הבדידות 1ליפול מן )}//השמים, באמצע לילה אפל, ישר לתוך ארץ נוכריה. ונמל־התעופה לוד
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 19 | כ ל הרבדים והיצורים היפים בישראלי הברך, מדוגמנים על המגפיים, מבד קרפ חורים ושימלת מיני. ...ורואש כיסוי ראש שחור, בהמשך ישיר למע ל, עשוי צמר, ועטור ריקמה
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 20 | לעבור את הגבול האמריקאי; אבל אינני פוחדת. ״ככלות הכל — מי לא מוכנה לסכן שנה של חייה, תמורת האפשרות ללמוד בצורה מסודרת?״ חי על חשבון התיירת ן איננה בודדה.
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעמוד )17 חניכת בני־עקיבא, ומתכוונת להצטרף למשק בגולן, מפני שזה צו השעה. עופרה באד, לחלק דואר בגלל מניעים אדיאליס־טיים :״בימים שכאלה, אנשים רוצים
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 22 | במדינה בריאות לא כד אי כ היו ת הו כ ה כשתושב מוסרארה בירושלים נזקק לעזרת המרפאה המקומית של קופת־חולים הכללית, הוא חושב בדרך כלל פעמיים לפני שהוא יוצא לדרכו.
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 23 | סמי דייוויס ואי־אפשר פורחים בגבעתיים רוצה ל7ן בל תמצאו לה מהר עבודה, אתם שומעים, אחרת היא תיסע מכאן. ברצינות!! ולא עבודה חדגונית ומשעממת כמו אי.בי.אם. בשביל זה
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 24 | אנשים מ ה טיבו של מ שה דיין 7 האם מתאים שר־הביטחון משה דיין לתפקיד ראש־הממשלה? לא, לדעתו של אלון. בראיון שהעניק אלון בשבוע שעבר למוסף הארץ, הסביר :״משה דיין
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 25 | בית־הקפד, סקאלה בתל־אביב במועדון־ הלילה שלהם, ערב בידורי לפצועי מלחמת ששת־הימים והתקריות שאחריה. לפני הפצועים הופיעו אריק אייגשטיין ולהקת הצ׳רצ׳ילים, החקיין
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 26 | את ישראל (המשך מעמוד )19 לת, כשלפתע החל מיילל צופר־אזעקה״ ,היא מספרת לקוראותיד, הנרגשות .״מאחר שהייתי רגילה כבר יאורהות־חייהם של הישראלים, לא התרגשתי, לא
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 27 | ונול האשה תוננוויוח וא היית א ת צעירה הנאלצת לפרנס /את עצמה — האם היית מוכנה לעבוד כצבעית? לא, נכון? ודאי שלא. הצעירות שלנו — ביחוד העירוניות — הן איסטניסיות
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 28 | 8111(111111111211 איפור זוהר של אור פנימי א ^ 710א11ג 10017השתק פו ת 8710x8 ?11 ע מ מו ה של או ר הנ רמו סי פ ה יו פי מ חני ף לעורך, באמצ עו ת אי פו רקל וזו ה ר
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 29 | עול האשה הינד, כיום — לא, לא בישראל; באירופה ובארצות־הברית — לא סתם הדוגמנית מספר אחד. היא הרבה יותר מכו: היא מוסד בזכות עצמה. קשה לנתח את גורמי הצלחתה הפנונד
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 30 | עול האשה ייעוץ מדעי לפי כף היד ניתוחאופי— גילוי כשרונות — ייעוץ לעתיד ! שלום שאזל 5 X 4 10^ 5X 4 141 ת״א המלך ג׳ורג׳ .33 נא לקבוע ראיון מראש. טלפון 226342
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 31 | לאן נעדם אוצר השדה מרומניה? ץ * ה גו ד לו של עולה חדש, המגיע ל־ישראל ומגלה שכל עמל חייו, שהביא עימו מארץ מוצאו — נגנב במכם? התשובה תלוייה, במידה רבה, בצורת
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 32 | שסססו לא כדאי לראות לא ח שוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חובח לראות * * שש נפשיות מחפשות מחכ ך (הבימה) יותר מדי שחקנים מיותרים מאכלסים את הבמה, בהצגה חיצונית
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 33 | נמשכת ההרשמה לקורס ואביזרים חכמניים, אך אלה לא הצליחו להסתיר ולהסוות את רדידות החומר. אלכם אנסקי, בתפקיד המרכזי, עושה מאמצים להיות קוקטי, דבר שאינו מצליח
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 34 | חילקנו את הצד השני של התקליט לכמה פיזמונים, קצרים יחסית.״ בין השאר כולל צידו השני של התקליט קטע ראשון בעולם של מוסיקת־מחתרת־מזר־חית. זהו עיבוד מחתרתי לנעימת
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 35 | ועכשיו - האושר רצתה להחליט, ואז הם נפרדו. ״זה נגמר בינינו״ ,היא אומרת ,״מה שאני מחפשת עכשיו זה בחור שמבין באמנות, ויודע להעריך את זה. אני לא יודעת אז אם אתם רו
העולם הזה - גליון 1672 - 17 בספטמבר 1969 - עמוד 36 | ספד 1672 ה׳ ת שרי תש״ל17.9.1969 , אוו׳ אבנו מחווה דעתו ער עעיתיו בטסת מ׳ מפדג את מחנה השלום 7 דרח מיוחד; סודם מישראל דבוער א*ו־31ה ורועוסה
חזרה לתחילת העמוד