גליון 1678

כמשרד הכטחון, ינסה לממש את הבטחתה
של גולדה בי שמור לו מעמד •טווה
במירוץ אל ראשות־הממשלה.
פעיל יותר יהיה פינחס ספיר, אשר גם לאחר שיפרוש
מתפקיד מזכיר מע״י ימשיך להיות המושך העיקרי
בחוטים המיפלגתיים. הוא מעוניין בחיסול השפעתם של
״אנשי הביניים״ בצמרת המפלגה, וביצירת שני מוקדים
ברורים: האחד סביב דיין, והשני סביבו עצמו.

תנפקיף
עולים על הפלסטינים ההתפתחות העיקרית הצפויה כזיירה
המרחבית: מיתקפה מרוכזת על הפידאין
הפלסטיניים משלושה צדדים כעת ובעונה
אחת: לבנון, ירדן וישראל.
לכל אחת משלוש הארצות יש סיבות דחופות לפתוח
בפעולה זו, אולם ייתכן שנוסף לכך יושמעו רמזים
על תיאום מדיני בלתי־ישיר ביניהן. מעוניינת במיוחד
בתיאום כזה: ממשלת ארצות־הברית, בעיקר מפאת
הסיכון שהאימונים הפלסטיניים מסכנים את המישטרים
הפרו־אמריקאיים בלבנון ובירדן.
מצרים תעמוד, בשלב זה, בראש המדינות הערביות
שיגישו סעד — תעמולתי ומדיני, לפחות — לאימוני
הפלסטינים. אבל אם תסתמן אפשרות של הסדר עם
ישראל, ינסה גם עבד־אל־נאצר ללכת בדרכם של חוסיין
והנשיא שארל חילו, ולשבור את כוחם של הפלסטינים.

כרית המועצות קיבלה את הקו האמריקאי
כנקודה זו, סבורה שהסדר מרחבי
חייב להיעשות בין המדינות הקיימות, בלי
התחשבות כגורם הפלסטיני, שאותו יש
לנטרל.

אניטי-הכיניים המפריעים לו הם כראש
וראיטונה ישראל גלילי וזאב שרף, והוא
ינסה לנטרל את השפעתם על גולדה מאיר.
אשר ליגאל אלון, ידרוש ממנו שיתייצב
ברורות כאחד משני המחנות.

חברי המערבת הצעירים לבין ההכרים הקשישים
יותר.
המפלגות והריבית השחורה
אחוזי הריבית השחורה ימשיכו לעלות בשבועות
הקרובים. נוסף לסיבה העיקרית — צימצום האשראי
הבנקאי — קיימת לכך סיבה עונתית, הקשורה במימון
הבחירות לכנסת.
מרבית המפלגות הוציאו את ההקצבה שקיבלו במזומנים,
חיפשו הלוואות על־חשבון היתרה שתשולם להם
אחרי הבחירות. מכיוון שחלק ניכר ממימון מערכת
הבחירות נעשה במזומנים, היו מפלגות מסויימות מוכנות
לשלם ריבית גבוהה מאוד כדי להשיג את הכסף.

הממשלה תיאלץ
להתחייב להעלות
את המיסיס
מפלגה אחרונים
40^0על
מים של

ממשלת ישראל הנוכחית תיאלץ להגיש
התחייבות ככתב להעלות את המיסים כמדינה,
וזאת עוד לפני תום כהונתה, אבל
ימים מספר אחרי הבחירות.

סערת רוחות
בעולם הרוחות

לאחרונה התעוררו קשיים בקבלת מטבע חוץ מקרן
המטבע הבינלאומית להגדלת רזרבות המטבע הזר של
ישראל. קרן המטבע דרשה מישראל התחייבות מפורשת
לנקיטת צעדים שיביאו להגדלת רזרבת המטבע הזר,
כמו: העלאת המיסים, צמצום האשראי והעלאת שיעור
הנזילות. משרד-האוצר הסביר למנהלי הקרן

אין מנוחה כעולם הספיריטואליסטי כישראל.
הרוחות נרגיטות •טס, וזאת אחרי ששתי
דמויות ידועות כעולם זה הסתכסכו
ביניהן. המחלוקת פרצה בין מרגוט קלאוזנר, בעלת

כי לאור חילוף הממשלות הקרוב כישראל,
אין כאפשרות הממשלה הנוכחית לתת
התחייבות בזאת בכתב, מה עוד שהתחיי

גדולה מסויימת שילמה כימים הלפני
הבחירות ריבית בגובה של
הלוואות ממלווים פרטיים, על סכומאות
אלפי לירות.

אולפני ההסרטה בהרצליה וספיריטואליסטית ידועה, לבין
אביבה סטן — שתיהן מייסדות עתון ״עולם המיסתו־ריך
העוסק בפאראפסיכולוגיה וספיריטואליזם.
השתיים נפרדו משותפותן ועומדות להגיש זו נגד זו
תביעות משפטיות. מרגוט קלאוזנר פנתה למשרד־הפנים

בתור ישראל:
הגברת הטרור
תוצאורדלוואי של המאבק הגדול, בתוך
הארצות השכנות, תהיה הגברת הפעילות
הטירוריסטית כתחומי ישראל עצמה.
אירגוני הפידאין ייאלצו לגייס את דעת־הקהל בארצות
הערביות נגד ירדן ולבנון, על־ידי החרפת מלחמתם
הפעילה בישראל. מטרתם: להציג את חוסיין וחילו
כבוגדים הפועלים כביכול בתיאום מיבצעי עם ישראל ;
ואת הפידאין כלוחמים בשתי חזיתות בעת ובעונה אחת :
נגד ישראל ונגד המישטרים הפרו־אמריקאיים.
האמריקאים והממשלה הבאה
ארצות־הברית לא תחכה עד לגמר התימרונים הקואליציוניים
והרכבת הממשלה הבאה בישראל כדי ללחוץ
על ירושלים בכיוון הרצוי לה למציאת הסדר עם הערבים.

ההפוגה הממושכת, שחלקה האחרון נקבע
בהתחשב עם מערכת־הכחירות כישראל,
תסתיים למעשה כימים הקרובים. אר-
צות־הכרית, המעוניינת לחדש את שיחותיה
עם ברית־׳המועצות, תלחץ על גולדה
מאיר שתנווט את ספינתה הממשלתית ככיוון
שיאפשר גישה גמישה יותר מצד
ישראל אל הצעות ההסדר של שתי המעצמות.

כות
בזאת יבולה לשמש הזמר כמערכת הבחירות.
למרות
זאת עומדת קרן המטבע הבינלאומית על
דרישתה להתחייבות מפורשת להעלאת מיסיס גבוהה,
והיא תינתן כנראה זמן קצר אחרי הבחירות, עוד לפני
שהורכב הממשלה הבאה.

לחץ זה עשוי להשפיע על שיקוליה של גולדה בהרכבת
ממשלתה הבאה.

צפויות הדתות
ההתמודדות הבאה:
ספיר מול דייו

במערכת ״מעריב״

בתוך הנהגת המערך עצמו מסתמנים קווי ההתגבשות
שלאחר־הבחירות.

לא מן הנמנע כי בזמן הקרוב תחול שורת הדחות
ופיטורים במערכת ״מעריב״ על רקע תסיסה פנימית
המורגשת לאחרונה בין חברי המערכת.

ההנחה היסודית היא, שמשה דיין לא יפרוש
-גם אחרי הבחירות. הוא יתכצר

הסיכה לתסיסה זו אינה פוליטית או רעיו-
נית, אלא ניגודי תפיסות ואינטרסים כין

וביקשה לא להתיר הוצאת רשיון לעתון נוסף העוסק
בפאראפסיכולוגיה.

מי יסע עם הנבחרת
לאוסטרליה?
נבחרת ישראל, העשויה להתמודד עם נבחרת אוסטרליה
על הזכות להשתתף במשחקי גמר־הגביע־העולמי
בכדורגל במכסיקו 1970׳ (במידה שזו תנצח את נבחרת
רודזיה) ,תיסע לאוסטרליה או למקסיקו עד סוף השנה,

ככר עתה מתחיל המאבק הפנימי בהנהלת
ההתאחדות לכדורגל, מי יהיו המאו־
•טרים שיצטרפו למסע הנבחרת. ברור שנציג
כית״ר, אריה קרמר, יעמוד כתוקף על זכותו
ללוות את הנבחרת. על רקע זה יש
לצפות לסיכסובים גתיך־ הנהלת ההתאחדות.

לפני ארבע קזנים, למחרת הבחירות לכנסת הששית, כאשר
התוצאות הסופיות לא היו עדיין ברורות, כתבתי את המלים
האלה :
״עתה, אחרי ההישג הגדול, חייבים אנו להביט -קדימה —
הן לגבי עתידה של התנועה אשר קמה, הן לגבי עתידו של
השבועון הזה. לנו ברור, כיי הנצחון בקלפי לא ניתן לנו
כמתנה׳ ולא כעיטור על מלחמות עברו. מי שישב בכנסת
מטעם הכוח החדש מביא עמו מיטען כבד של התחייבויות.
אותן התחייבויות שנטל על עצמו בהיותו במערכת העולם הזה
ואשר חזר ונטל על עצמו במערכת־הבחירות.
״פירוש הדבר: העולם הזה לאי יהפוך ביטאון של איזו
סיעה בכנסת, כפי שלסיעות אחדות יש בטאונים נרצעים,
הסיעה בכנסת תעשה שט את אשר עשה — ויעשה — העולם
הזה מעל עמודיו. המאבק, אשר יתנהל כשתי חזיתות שלובות,
יהיה תכליתי יותר, בעל סיכויים -רבים יותר להצליח״.

השטר שננוע

אנשים רבים, שפירסמו הבטחות לפני ארבע שנים, משתדלים
כיום לשכוח אותן. הם מתייחסים אליהן כאל הבטחות־בחירות
-כלומר אפשר להתעלם מהן למחרת הבחירות,
מתוך הנחה כי לאזרח הממוצע זכרון קצר מאוד.
לא כן אנו. היום׳ ערב התייצבותנו מחדש בפני הבוחרים,
אנו מציגים בעצמנו את אשר כתבנו בפעם הקודמת, כדי שגם
בעל הזכרון הקצר ייווכח שאמנם פרענו את החוב.
עשינו זאת בדרך הקשה. כאשר נבחר אורי אבנרי לכנסת,
נוסף נטל עצום לא רק עליו אישית — אלא על כל מערכת
העולם מ ה. כי פעולת הסיעה לא באה על חשבון תפעולה
העתונאית. הוקמו למעשה שתי מערכות מקבילות, שמטרתן
אחת: לנהל את המאבקים׳בהם החל השבועון מאז השתחררו
עורכיו משיחתם הצבאי, בשנת 1950

101£ת £
סבון תמרוקים
דאודורנטי חדש מכיל 53ז 8^ 81080?8£11£-
מעניק הרגשת
רעננות נפלאה
וריח נעים.

שילוב ומנודה

בעייה אחת, שנוצרה אחרי בחירתו של אורי אבגרי לכנסת,
היתה: איך לתאם ולשלב את פעולות הסיעה ופעולות השבועון.
בעייה שניה היתד. הפוכה לגמרי-:איך להפריד בין שני הגופים
האלה׳ כדי לקיים את ההבטחה כי העולם מ ה ״לא יהפוך
ביטאון של איזו סיעה בכנסת״ .עד כמה שהדבר יישמע מוזר —
היתד. בעיית, זו קשה יותר מקודמתה. התגברנו עליה במידת
יכולתנו, ואני חושב שכתום ארבע שנים אפשר לקבוע שלכל
אחד משני הגופים — הסיעה בכנסת, והשבועון — יש זהות
מובהקת משלו.
הקשר בין שני הגופים התבטא, בראש וראשונה, בדו״ח
לבוחר, שדיווח. על פעולות הסיעה׳.לצורך זה הגדלנו את מספר
העמודים של השבועון, כדי שהקורא שאינו מתעניין בסוג זה
של חומר לא ירגיש כאילו קופח. הוספנו מדורים חדשים כמו
עולם דאשה״ולחהט ולמם, שחיזקו את מתכונתו של העולם מ ה

בשבועון אינפורמטיבי כללי. .
העיקרון שהינחה את המערכת היה: העולם מ ה ימשיך
להיות שבועון כפי שהיה לפני שנוצרה הסיעה׳ ולפני שהוקמה
תנועת העולם הזה — כוח חדש. הוא ימשיך לטפל בכל הנוש אים
כפי שטיפל בהם לפני כן. אל פעולות הסיעה והתנועה
יתייחס באהדה — אך לא יקבל מהן הוראות.
השבוע ניצבת תנועת העולם הזה — כוח חדש שוב
לבחירות. להלכה, אין מיבחן זה נוגע לשבועון זזעולם הזזז.
למעשה, ברור כי בבחירות אלה יעמדו להכרעה לא רק גורלם
הפוליטי האישי של עורכי השבועון, אלא בראש וראשונה
העקרונות ששבועון זה דגל בהם בעשרים השנים האחרונות.
על כן אני מרשה לעצמי לנצל במה זו כדי לפנות אליך
הקורא: גם אם אינך מזדהה עם תנועת העולם הזה — כוח
חדש, אלא מעוניין רק בהמשך מאבקו וקיומו של העולם הזה,
תן את קולך לאות ש ׳ .ארבע השנים האחרונות הוכיחו כי
השיתוף בין הסיעה בכנסת לבין השבועון הוא אחת התופעות
הרעננות והחיוביות ביותר בזירה ,-הציבורית בישראל. ביכולתך
השבוע לתת לצירוף זה תוספת כוח!.

גליון מיוחד של

0 5 1 1 1 :1

ר. ו ה

ובו דו״ח ענק על תוצאות הבחירות יופיע
ביום חמישי בערב . 30.9.1969 הזמן אותו
כבר היום אצל מוכר העתונים הקבוע שלן.

״ קו מ די ה מטורפת״...
״דבר״
״ הנ א ה מל א ה הארץ״
״ מ צ חיק מאד״...
״ג׳ רוסלם פוסט״
״בימוי שובב מעריב״

״ידיעות אחרונות״
״דבר״
,כל הכבוד״...
,אל תחמיצו״...
״על המשמר״
,הנ א ה מרובה היום״

אור

חדש

מפניך

קורן

א 0וז4או 66ש1ו הוא יצירה קוסמטית המבוססת על עקרונות האור בציור והמיועדת
להאיר את יופיה של האשה.
איפור שכולו אור וצל המעצב ומאיר אה פניך ועוטפם בלטיפות קורנות.
) $1101 קט 664x6א 0וז4או 66ש1ו הוא תכשיר לאיפור בסיסי, שקוף וזוהר, הקולט
את קרני האור ומקרינם מעל פניך. מכבה ריטב את פגמי העור תוך לזמירה על
המראה הטבעי של עור פניך.
511010 קט 664X6א 0וז4או 66ט±וו מקלון נאה לאיפור, נוח לנשיאה ולשימוש, מעניק
לפניך איפור מושלם תוך שניות ספורות בכל זמן ובכל מקום. תשעה גונים עדינים
בנוסף לשלשה גוני סומק ללחיים, שלושה גוני שיזוף וגון בוהק אחד להארת כל
איפור.
זא 4006 קט 664x6א 0וז4או 66ש1ו לעיצוב תוי פניך והרגשתם. השתמשי בו מעל
לאיפור הבסיסי בשלושה גונים זוהרים פלטינה, זהב, לבן פנינה לעפעפייך.
ושלושה גונים בוהקים: וורוד עדין, בג׳ אפ״סק או חום רך ללחיים ולמצח.
לאיפור מושלם המכסה
571010 קט 6641)5
והדגישי את
זא 4006 קט *64x1:

ושקוף, השתמשי ב־א
0וז4או 66ש1ו
יופייך ב-
א 0וז4או 66ש1ו

האירי את פניך בעזרת תכשירי האיפור

ך 1:101ג ו 111ז1ג1111

^ 1111 ( 111־1

1^ 6 1 6 1 1 9

מכתבים

אני רואה חובה לעצמי לפנות אל ציבור
הבוחרים־בכוח של כוח חדש ושל רשימת
השלום.
מזה זמן רב אינני חבר כוח־חדש: כחבר
חוג ישראל־פלשתין, ודאי שאינני חשוד
באהדה לדעותיו. דוקא משום כך, אני מקוד,.
יהיה משקל, ולוא כזית, לקריאתי: אל
תבזבזו את קולותיכם המועסים והיקרים
על רשימת השלום.
רשימה זו שבראשה עומד בחור זה, גדי
יציב, והכוללת אוסף מגוון של אנשים בעלי
רצון טוב, ולא כל־כן־ סוב (פלוס נתן ילין־
מור, שכולנו מכבדים אותו ותמהים שנתן
ידו לחבורה הזאת) — ספק אם תאסוף את
14 אלף הקולות הדרושים לעשות את גדי
יציב לח״ב.
אן הבה נניח לרגע כי קרה ה״נם׳׳ ויציב
נבחר. האם יש ביכולתו לתרום לענין השלום
בכנסת יותר מסיעה בת שניים־שלושה אנשים
מנוסים, מלוכדים, שמאחוריהם מכונה קטנה
אך בעלת עוצמה לא מבוטלת — סיעת
כוח חדש י
ועוד. יאמר בגלוי :״חוסר ההרמוניה•
שהתגלה בימים אלה בקרב מחנה השלום,
כאין וכאפס הוא לעומת היחסים המכוערים
שיתפתחו — בהכרח — בין שתי ה״טיעות*
בכנסת. אורי אבנרי, כידוע לעולם לא
יוכל ללכד אנשים. תמיד יהיו לו עוזרים׳.
(כדברי יציב לסילבי קשת במוסף הארץ.

זאת, עלולים מאות ואולי אלפי קולות
שוחרי שלום ללכת לאיבוד.
חוסר־האחריות והחוצפה של נם מפליאים
ממש. קחו למשל את הנימוקים שמביא
גדי יציב (האמנם יציב ז) להצדקת קיומו של
הנס שלו, בראיון עם סילבי קשת בהארץ :
״מה אתח מציע שאורי אבנרי אינו מציע?״
״כלום !׳
״אז בכל זאת למה?׳
״אנחנו נגיד יותר בקול־רם ו•
אילו היה מישהו מעז ליצור התחרות לאחת
ממפלגות הענק כשבפיו הטיעונים המצחיקים
האלה, הייתי מייחם לו טיפשות,
תמימות, וילדותיות. כי הרי מנדט יותר
מנדט פחות אינם גורליים לגביהם. אך כאשר
מישהו מסכן את הייצוג הזעיר שיש לאנטי־סיפוחיסטים
בכנסת — אפילו היו טיעוניו
גדולים וכבדים מאלה של ״בעלי הנם— -
אינני יכול שלא ליחס לו חוסר״אחריות,
אם לא זדוגיות.
בקשה לי אליך, גדי יציב: למען השלום
שאתה כה נילחם למענו — מחל על כבודך.
בלע את טענותיך — המוצדקות ו/או המוטעות
— נגד אבנרי, והצבע יחד עם מפלגתך

.3מי כאל, תל־אביב

מי ח י
ב עו רםהבא?

בערב שאלות ותשובות שנערך לפני כשבועיים
בקיבוץ מגן, אמר שמעון פרם :

תחרות הצידומ

•דחף

מ ק צו ע מ כו ב ד
נפלא ומ שתלם
בבי ת ס פר יי די א 1ה״ רוכש
תמונתהש בו ע
מצורף בזה תצלום לתחרות־הצילומים. אל
דאגה — האיש שבצילום חי מאד, וראשו
על כתפיו.

#תמונת השבוע — שזכתה בכותרת :
״האמנם באמת אין לבוחר ראש?״ —
מזכה את הקורא בר בעשר ל׳י.

האחרון) .וגדי יציב פחות אגוצנטרי? יותר
ותרן? כיצד העז לכתוב את הביקורת הקטלנית
שלו על מלחנות היום השביעי —
בעוד המו־מ על הקמת החזית בעיצומו?
...אורי אבנרי עושה עבודה מצוינת
בכנסת טוען יציב עצמו. אכן — אם יש
בכלל ערך לעבודה בכנסת, מבחינת השפעתה
על עתיד הסכסוך היהודי־ערבי — כי אז
היא צריכה להיעשות ע״י סיעה אחת, מגובשת,
יעילה. גם אם בראשה עומד אבנרי.
לדעת גדי יציב רוב הקולות (שתאסוף
רשימת השלום) הם מאנשים שמעולם לא
היו מצביעים בעד אבנרי וסנה ; אנשים שהיו
מצביעים למערך למפד״ל ...יפרו את נאמנותם
המפלגתית ויצביעו בעד ענין השלום
הלוואי. אולי. ובכל זאת, אני קורא לאלו
מכם שפיקפקו אם להצביע ש או נס —
להכריע בעד ש.
מי כאלתדהר, ארכיטקט, גבעתיים

״כשאורי אבנרי מציע להקים היום פדרציה
בין ישראל לפלסתינים, יש ביכולתו לחזור
למחרת אל העולם הזה אבל פלסתיני צריך
להיות מאמין גדול בעולם הבא, כת להציע
הצעה כזו.
מעניין מה יש לפרס להגיד עכשיו, לאחר
פירסום ההוכחה( ,׳העולם הזה 0676 שה־סלסתינים
כן נכונים לשלום.

מי כ שו ת

או זדו ני ו ת {
כמה חבל שחסרים ליוזמי רשימודהשלום
הבגרות והאומץ לצאת בכבוד מן המשחק.
וכמה חבל שבגלל אינאונות חסרת־אחריות

התל מיד, בנו ס ף לידע מ ק צו עי
נסיון מע שי רב וב ס חון עצמי
ב עבוד ה מע שית. וז את תו דות
ללקוחות בית־הספר הנ הנו ת
מ שרו ת מ עולה

מ דו עהח שו
סו פ רי נו {

המשורר הערבי ישראלי פאוזי אל־אסמר
עצור מזה חודשיים באמצעות צו־מעצר.מינ־הלי,
מבלי שהובא בפני שופט (העולם הזה
672ו) .משוררים ערבים רבים אחרים מרותקים
ומוגבלים בצורות אחרות. שירתם
נתונה לצנזורה דורסנית, המתערבת אפילו
בסימני־פיסוק או בציור שעל הכריכה, משמיטה
קטעים ופוסלת שירים שלמים.
אולם כל זה השאיר את סופת ישראל
היהודיים, ואגודתם, אדישים ודוממים.
עתה רצה הגורל ונציג לבנון בקונגרס
הבינלאומי של פא״ן, שהתקיים לפני כחודש
במונטון בצרפת, האשים בתזכיר מפורט את
ישראל ברדיפתם של הסופתם הערביים בה.
(המשן בעמוד )6
הקוד החדש
נפ תח:
1.11.69״

דיאנדז

בבר דיזנ גו ף ר ״ ג 1

נ*2 2 5 0 5 5 .
״פרסום הסברה״.

מכתבים
(המשך מעמוד )5
רק אז התעוררו סופרי ישראל, וועד־האגודה
קיבל על עצמו לדון בהאשמות הכלולות
באותו תזכיר.
חבל שלא התעורר שעה אחת קודם. לוא
היה עושה כן, היה לכך טעם שונה לחלוטין.
יוספה כפרי, קיבוץ נל־און
,מנתב רז ערברע

כאשר יבוא השרום כאשר יבוא השלום,
יהיה לנו שפע
של נערים
תמירים וישרים.
יפרחו על גבעולים
בני־חורין כחרגולים
זוהרים בשיבולים
מוגנים נשבלולים —
ואין קוצר•
כאשר יבוא השלום,
יחזיקו שבעה נערים
בנערה אחת.
כי לא תהיינה נערות,
באשר •הנערות
תבהלנה להיבעל
ונגש הבועל במוהל
והנערות תחפזנה
יעודן להגשים
והילדות תהפכנה
נשים.
ויהיה לנו שפע
של סף,
שיגדל וירחב
ויכפיל וישליש
— בלי להסיף —
וכל אשה תיף
כי היודה לאיש•
ובתי־החוליס ימלאו
אן ורק בנשים יולדות,
וכל חדרי האשפוז
יהפכו לחדרי־לידות.
וכיתתו החרב
לתער־מוהליס
והחנית — ללולים,
רכב השריון — לפריסה.
וכל אשה — כריסה
בין שיניה,
מובילה עגלה,
ושיירה מאחוריה,
עד עקרה תלד שבעה
ואס הבנים — מאושרה.
ויוצאי העריסות
יקימו הריסות
ארץ כי תחרב.
ויורדים יעלו
ועוזבים יחזרו
ותיירים ישארו
וזרים יתערו
המוך רב
יאתה הלום.
כאשר יבוא השלום !

כרבה סגלסון,

0 X 1

ד7י#ל
הפאנטום. ממטוסי הקרב הרב־משימתיים המודרניים בעולם. מהירותו בגובה פני
הים כ־ 1,450 קמ״ש ובגובה 16ק״מ כ־ 2,905 קמ״ש. נושא 7טון תחמושת, טונה
מבצעי כ־ 1,500ק״מ.

סיגריה 1 1 1 1
תערובתסודרנית • קו פסאסודרנית • פילטרם 1דרני

עי לטר

הטיפוס שלף

תל־אביב

האסון שלך
הכתבה הטיפוס שלן — האסון שלן?
(העולם הזה )1676 קלעה בול. ישבתי עם
שלוש חברות שלי
— כן, כולנו רווקות
— ומילאנו ביחד את
התשבץ שבכתבה, וגילינו
שלכל אחת
מאיתנו זה יצא בדיוק
כמו במציאות.
לגבי אחת מאיתנו,
לא חשוב מי, היה
בכך משום נחת. אבל
לגבי האחרות, זה
רק הבהיר להן באיזה
צרה הן נתונות. לילי נחמני, חיפה

קוראים השולחים מבתכים,
מתבקשים לנסח אותם כקצרה•
עדיפות תינתו ל-
מכתבים קצרים.
זבות קדימה תינתן למב•
תכיהם של קוראים המצרפים
תצלומיהם למכתבים.

וינ סן:

ך יום הבחירות בברית־המועצות הגיע
. 1איבאן איבאנוביץ׳ איבאנוב לקלפי.
יו״ר ועדת הקלפי בדק את תעודותיו, מסר
לו מעטפה סגורה והורה לו :״שים את זה
בתיבה*.
״אני לא יכול לפתוח את המעטפה 1״ שאל
איבאנוב.
״בהחלם לא !* פסק היו״ר.
״אבל אני רוצה לדעת מה יש בפנים !*
התעקש איבאנוב.

״חבר״ ,צעל, היו״ר הנרעש ,״אצלנו
יש בחירות ח ש איו ת ! ״

!והי בדיחה. כמו כל במחר, טובה,
1היא באה
ההגזמה.

לתאר מצב אמיתי.

בדרך

המצב בברית המועצות הוא
זה: הבחירות אינן קובעות דבר.

לט, או לא? האם יגיע ל־ 61 מנדאטים בכנסת,
לבדו או בעזרת הקוויזלינגים הערביים
שלו?

אולם גם שאלה זו אינה חשוכה.
כי הטראסט הקים קארטל —.שילוב מיס־חרי
עם המפלגה השניה בגודלה, גח״ל. בדור
שלא נותרו שום הבדלים של ממש בין
השניים. ברור כי הקארטל יימשר אחרי הבחירות,
ויביא לחידוש ממשלת־ה״ליכוד*.
ברור גם כי גם המפלגה השלישית —
המפד״ל — תמשיך להשתתף בקארטל הזה.
וגם ל״ע.

מבחינה מעשית מהווים כל אלה
מפלגה אחת. הבוחר הפשוט יודע
שלקארטל זה יהיה רוב עצום, יקרה
אשר יקרה.
המועמדים של רשימות אלה נקבעו בלי
התחשבות ברצון הבוחר. מלבד מועמדי הצ־

עממית

בארץ אין המצב כך.
גח״ל דוגלת בסיפוח, אבל אין היא מדגישה
זאת בלהט, כי אינה רוצה לריב עם שותפיה
בשלטון.
הסראסט המרכזי של המערך נושא בחובו
את כל הגישות, החל מן הפאשיזם המובהק
של בני מהרשק, דרך הסיפוחיזם של אנשי
ארץ־ישראל השלמה, דרך הסיפוחיזם המחוכם
יותר של דיין, אלון ואבן, עד לעמדה
המתונה של פינחס ספיר ושאיפת השלום
הפעילה של לובה אליאב.

הציבור הנקרא לבחור בעד
טראסט זה, נקרא לבחור בעד כו ל
ם -כעד מלחמה ושלום, סיפוח
ואנטי־סיפוח, ארץ־ישראל השלמה,
שלושת-רבעי־שלמה וחצי־שלמה.
מכאן
שבחירות אלה לא יביאו שום הכ~

יש מפלגה אחת. היא קבעה מי יהיו המועמדים.
הבוחר יכול, לכל היותר, לבחור בין
שני מועמדים שאין ביניהם כל הבדל של
ממש.
מכאן מובן מדוע אין הבחירות מעוררות
שום התרגשות. הבוחר יודע מראש בדיוק מה
יהיה אחרי הבחירות, מי יהיה בסובייט העליון.
ומי יהיה בממשלה. הוא גם יודע שזה
כלל לא תלוי בו.

אין דרך אחרת לשינוי בדרך דמוקראטית.
והמשימה הרביעית :

לתת תשובה פוליטית, מוחשית,
ברורה וחד־משמעית, לשאלה :
שלום או סיפוח.

נכון, תשובה כזאת לא תהיה מכרעת, היא
תתבטא רק בכמה מנדאטים בכנסת לכאן. או
לכאן, למפלגות שיש להן עמדה ברורה.
(ורק מיספר המנדאטים בכנסת יקבע).
אולי לא ישפיע הדבר על חלוקת הכוחות,
לעומת עדיפות־הכוח העצומה של הט־ראסט
המרכזי, חסר־ההכרעה.

מדוע!

הציבור פשוט יודע בי הצבעתו
הפכה לעניין פורמלי. שאיבדה את
תוכנה הדמוקרטי, שלא תשפיע
על עיצוב השלטון.
הוא יודע מה יהיה הרכב הכנסת הבאה,
פחות או יותר.

11 נכון, אין אצלנו מפלגה אחת ובלעדית,
כמו ברומניה או בבולגריה.
אבל יש מפלגה אחת השולטת בכל ענד
דות־המפתח במדינה. ללא יוצא מן הכלל,
מזה ארבעים שנה, עוד מימי המדינה־בדרך.

מפלגה זו בלעה את יריבותיה
הקרובות, והפכה עתה לטראסט
פוליטי-בלכלי עצום.
יכול היה להיווצר מתח בבחירות סביב
השאלה: האם יקבל טראסס *ה רוב מוח
תינתן
דחיפות לכוחות פנימיים נגדיים.
תינתן זריקת־עידוד לציבור. יגבר הסיכוי
לחסום את הדרך בפני מזימות אנטי־דמוק־רטיות,
כגון שינוי שיטת־הבחירות לבלימת
כוחות חדשים.
המשימה השלישית היא :

גורם שיוכל להפוך, מטבע מהותו,
לגרעין של התלכדות ציבורית
חדשה, רחבה ומשחררת.

האם נשתנה הציבורי האם נהיה פחות
דמוקרטי י
בוודאי שלא.

הציבור סכור, כצדק, כי בנסיבות
כאלה כל תהליך הבחירות
הוא קירקס או הונאה, והוא שואל
את עצמו :״לשם מה לטרוח!״

ן \ יך נוצר מצב כזה ז

אולם יהיה בכך הבדל מוראלי.
אם יוכו בבחירות אלה המערך
וגח״ל, המפלגות הדתיות ול״ע -
יביא הדבר לפחות לזעזוע פנימי
ובתוכם עצמם.

לא רסיס של משהו, לא פלג של משהו,
לא תוצאה של אינטריגה או פילוג או גירוש.
לפני ארבע שנים הוכחנו שקבוצה נועזה,
יעילה, אחראית ומגובשת, יכולה — אחרי
הכנה של שנים רבות — לפרוץ את המחסום
ולכבוש ראש־גשר ראשון בכנסת.
הפעם יש להוכיח לא רק שאפשר לקיים
ראש־גשר זה, אלא גם שאפשר להרחיבו
ולהפכו לגורם פוליטי המשפיע על ההכרעות.

י בחינה זו, מתחילות הבחירות ביש!
/ראל להידמות למה שנעשה בדמוקרטיה
עממית.
זו הפעם הראשונה, מורגשת בציבור אדישות
כמעט טוטאלית לגבי האקט העליון של
הדמוקרטיה.

הוא יודע שאיש כמו בנימין הלוי הצטרף
לגח״ל כדי לקבל מידיה את תיק המשפטים,
שויקטור שם־סוב יהיה שר־השיכון במקום
מרדכי בנטוב, ששמעון פרס יהיה שר. לא
איכפת לו כל־כך אם פרס יהיה שר־החינוך
או שר־הדואר.

אל נשלה את עצמנו: למפלגות אלה יהיה
רוב עצום. למעשה לא חשוב אם רוב זה
יגיע ל־ 95 או ל־ 115 חברי־כנסת.

להוכיח כי אפשר להקים בארץ
כוח מדיני חדש של ממש.

יום הבחירות ככריודהמועצות,
ובכל ארצות הדמוקרטיה העממית,
הפך ליום חג ונופש. יש דגלים,
סיסמות, מנגיגות עליזות. הבחירות
עצמן אינן אלא פולחן ריק,
כמו פולחן דתי בקהילה שכל חבריה
איבדו מזמן את האמונה כאלוהים.

הוא
יודע בי הממשלה הכאה
ככר הוקמה למעשה .־

המשימה השניה היא :

להנחיל תבוסה מוחצת למפלגות
הקארטל, הגוררות את המדינה
לתוך תהום זו.

מרת, אין לבוחר שום יחם אליהם. הם מועמדי
הפוליטבורו של כל מפלגה.

מכאן שהדמיץ לדמוקרטיה עממית
אינו מוסרך בל-כך.

1ש עוד דמיץ, אולי חשוב עוד יותר

בתקופה זו :
הציבור אינו נקרא להכריע בשאלות
הקובעות גורלו, המנקרות במוחו של כל
אדם בישראל.

כל ילד מכץ כי השאלה הגדולה
העומדת בפני המדינה היא: שטחים
במקום שלום, או שלום כמקום
שטחים.
או, בלשון אחרת: התעקשות על קוצו
של יוד של מדיניות נוקשה וקפואה, או חיפוש
דרכים חדשות לשלום וניצול כל הזדמנות
וכל יוזמה מכל צד שהוא.

כמדינה שאין כה מישאלי־עם
דמוקרטיים, יכול הציבור להכריע
בשאלה כזאת רק אם מפלגה אחת
מייצגת קו א ,,והמפלגה היריבה
את קו כ /

רעה ציבורית בשאלה המרכזית המכרסמת
בלבה של כל אם, הפותחת בבוקר את
הרדיו בדאגה כמוסד״
הבחירות פשוט אינן רלבנטיות•

יש קנוניה בין כל המפלגות העיקריות
להשאירן כלתי-רלכנטיות,
לפטם את הבוחרים כתעמולה המתייחסת
אליהם כאילו היו דבילים,
תעמולה של כלה־בלה־כלה.
הציבור יודע זאת. האם יש פלא באדישותו?

| הו המצב, מהי המסקנה הנובעת
1ממנו לגבי הבוחר האינטליגנטי, הבוחר
שאיכפת לו ז
המשימה הראשונה היא :

להציל את המדינה מהידרדרות
נוספת לתהום הדמוקרטיה העממית.

זאת
אומרת: להילחם נגד האדישות. להראות
דוגמה אישית של איכפתיות, של פעילות
דמוקרטית, של הליכה לקלפי, של התנדבות
פוליטית.

מאת

אולם אם יעלה בבחירות אלה
מחנה-הסיפוח בבמה מנדאטים
ואילו מחנה־השלום יובס, או אם
יקרה ההיפך -דבר זה יתקבל
בארץ, בעולם בולו ובמרחב הערכי
כאינדיקציה להלך־הרוחות של
הציבור. ממילא ישפיע הדבר גם
על ההכרעות כמערך, ובממשלת
הקארטל.
אין זה מן הנמנע שייווצר מצב
שבו יוכלו כמה מנדאטים להכריע
ממש: אם יחול פילוג כמערך, ד
משה דיץ יקה את כוחותיו לקואליציה
עם מחנה הסיפוח, הימין
והדת, אז עלולה הכרעה לאומית
היסטורית ליפול על חודו של קול
אחד ממש.

וישראל אינה דמוקראטיה עממית —
עדיין. למרות הדמיון החיצוני, שהוא
בחלקו גם מהותי, ולמרות האדישות, עוד
יש לנו מידה רבה של דמוקרטיה ממשית.
אנחנו יכולים להצביע. אנחנו יבולים לבטא
את דיעותינו.

מי שאינו עושה זאת, אינו ראוי
למתת זה, מתת שהרוב הגדול של
האנושות לא ראה דוגמתו מעד
לם, ונכסף אליו בלבו.
נזכור זאת ביום ה־ 28 באוקטובר.

בדי שלא יהיו אלה הבחירות החופשיות
האחרונות.

א 1 1־י־

> €ב י 1י1

משה מייזלט

טלמה נקדימון

אלקגה גלי

הנה זמר

אריה ולגשטיין

שמואל הכהו אבידוו

אליהו אגרס

אמת — מערך

55—57

26—28

ב — מפד״ל

11—12

ל״ע — ליברלים

ג — אגו״י

ו — רק״ח

ט — המרכז החפשי

ע״מ — רשימה ממלכו ית

י״א, ר״א — ערבים

פא״י

ש — העולם הזה

כן — ד״ר שייב

נס — רשימת שלום

פז — ישראל הצעירה

יחו₪ן 1 בחירות
המפלגה
ו סי מנ ה
לוי יצחק הירושלמי

ד״ר מיכאל בר־זוהר

אמת — מערן

57—58

ח״ל — גח״ל

ב — מפד״ל

11— 12

10—11

ל״ע — ליברלים

ג — אגו״י

ו — רק״ס

ט — המרכז הוזפשי

ז — פא״י

ע״מ — רשימה ממלכתי נ

י״א, ר״א — ערבים

ש — העולם הזה

ק — מק״י

בו — ד״ר שייב

יח — רשימת שלום

פז — ישראל הצעירה

מה יהיו תוצאות הבחירות לכנסת השביעית? האם מזול
שינוי מהותי בהרכבה של הכנסת? כמה מנדבים יפשיר המערך/
ומ|י תכה בהם? האס תכו הרשימות החרשות לייצוג בכנסת? !
את התשובות לשאלות אלה ניתן יהיוה לדעת בוודאות
כבוקר יום הרביעי השבוע. בינתיים אפשר רק לנחש. מערכת
העולםהוה פנתה אל 14 עתונאים ידועים העוסקים בל
ימות השנה בענייני מפלגות, וביקשה מחם לנחש א ת הרכבה
של הכנסת השביעית 14 .המנחשים נמנים על עתונים שונים
ועל תנועות שונות. ניחושיהם אינם מבוססים, כמובן, על סקרים
ומחקרים, אלא על הרגשות ואינטואיציה. .
שמור על עמוד זה עד לאחר הבחירות ואז תובל להיווכח
מי מהפרשנים המפלגתיים קלע כניחושו.

איך להשתמש בבחירון *
לפני שתחליט סופית את החלטתך הגורלית ותשלשל
לקלפי את הפתק שיקבע את גורל המדינה בארבע השנים
הקרובות, מוטב שתעיין בבחירון זה. הצבעתך אינה רק
עבור רשימות ואישים, אלא עבור רעיונות. בחירון זה עשוי
לסייע לך לקבוע איזו רשימה מתאימה ביותר להשקפותיך
בבעיות הגורליות של המדינה.
בעבר נהג ״העולם הזה״ לפרסס ערב הבחירות לכנסת
בחירון מדעי, לפי שיטת ה״אלקטוגראם״ הצרפתית, המאפשרת
לבוחר לקבוע איזו מהמפלגות המתמודדות בבחירות
קרובה ביותר לדיעותיו. מכיון שבבחירות אלה משתתפת
גם תנועת ״העולם הזה — כוח־חדש״ ,אי-אפשר היה
להתיחס לבחירון זה באוביקטיביות. הבחירון הפעם שונה
מקודמיו. הוא אינו קובע עבורך בעד מי אתה צריך להצביע,
אלא מבהיר לך א ת עמדות המפלגות המתמודדות בבחירות
בבעיות השנויות במחלוק ת במערכת הבחירות הנוכחית.
עמדותיהן של המפלגות בבעיות השונות נקבעו לא רק
על סמך מצעיהן, אלא לפי יחסן והצבעתן בבעיות אלה בכנסת
השישית. אם ברצונך להעזר בבחירון זה לקביעת החלטתך
ביום הבחירות עליך לעשות א ת הצעדים הבאים :

קרא תחילה את העמדות המנוסחות על רקע שחור.
• קבע את עמדתך, האם אתה בעד מתון, נגד מתון
או נגד בהחלט העמדה בניסוח.
• סמן לפי קביעתך את קבוצת המפלגות המזדהה
עם עמדתך.
• רשום את אותיות כל המפלגות המתאימות לתשובתך.

בתום 19 ההצהרות, סכם את האותיות שהופיעו
ברשימתך.
• האות שהופיעה ברשימתך יותר מכל אות אחרת
היא אות המפלגה שדיעותיה קרובות לשלך.
לנוחיות המשתתפים בבחירון לא הוכנסו הפעם לבחירון
המפלגות הערביות גרורות המערך, והן צורפו למערך.
אותיות המפלגות המשתתפות בבחירות הן כדלהלן :
אמת — המערך ; ח״ל — גח״ל: ב — המפד״ל ; ג׳ — אגודת־ישראל ; ד׳ —
פועלי אגודת ישראל ; ל׳׳ע — ליברלים עצמאיים ; ט — המרכז החופשי ;
ו׳ — רקיח ! ש — ״העולם הזה — כוח־חדש״ ; ק — מק״י ; ע״מ —
הרשימה הממלכתית ; כין — רשימת ארץ ישראל ; נ״ם — רשימת שלום :
פ״ז — רשימת ישראל הצעירה.

. 2צה״ל לא יסוג משום מקום בו הוא נמצא עכשיו בלי
הסדר של שלום.

כין ; פ״ז•

נגד בהחלט: ר.

חיילי צה״ל מוסרים את שארם א־שייך לאו״ם1956 .

. 1יש לגייס ולהפנות את כל האמצעים לחימושו המירבי של
צה״ל בציוד החדיש ביותר, לשם אבטחת כוננותו.
בעד בהחלט; אמת; חיל; ב׳; ל״ע ; ט׳; ש׳; ק׳; כ׳ץ ; ע״מ ; פ״ז;
מ׳ ; ד; נים.
נגד בהחלט: ו׳.

. 3ממשלת הליכוד הלאומי הכרחית במצב הנוכחי.
בעד בהחלט: אמת ; ח״ל ; ב• ; ל״ע ; ד׳.
בעד מתון: ג׳; ע״מ ; פ״ז.
נגד מתון: ט׳ ; כין ;
נגד בהחלט: ש׳ ; ו׳ ; ניס ; ק׳.

.4יש לספח למדינת-ישר-
אל את בל השטחים שנכבשו

. 5סיפוח רצועת עזה, הגולן, ירושלים ושארם א-שייך,
חשוב יותר מהשגת השלום.

ע״י צה״ל במלחמת ששת ה ימים.
בעד
בהחלט
כעד מתון: ג׳ ,י׳ ! פ׳׳ז.
נגד מתון: אמת ; ב׳ ; ל״ע.
נגד בהחלט: ו׳ ; ש׳ ; ק׳ ,נ״ם.

סקי מים בשארם א־שייך

משמר־הגבול בשכם

. 6מדינת ישראל צריכה להיאחז
בבל אפשרות של יזמת
שלום, גם באמצעות ארבע ה
.7יש
להתנחל מיד בכל ה
מעצמות
ומשא ומתן בלתי

שטחים המוחזקים על מנת

ישיר עם מדינות ערב, בתיויד

לקבוע עובדות מוגמרות לפני

האו״ם.

תחילת המשא ומתן על שלום.

כעד בהחלט:

כעד בהחלט: ח׳ל ; ב׳ ,ג׳־ ד׳ ;

נגד בהחלט: אמת ! ב ג׳ ; ד׳ ;

כעד מתון:
נגד בהחלט: ש , ,ו , #ק , ,נ״ם.
איד עמדה: פ* ז__ .
אמת, ל׳׳ע.

אין עמדה :

מושב מועצת הבטחון באו״ם

.$על מדינת ישראל להכיר
ביישות הפלסטינית ולעזור לערבים
בשטחים

המוחזקים

להקים מדינה פלסטינית בתנאי
שתהיינה ערובות בטחו-
ניות על פי הסבם.
כעד בהחלט:
כעד מתון: נ״ס, ק׳.
נ*ד בהחלט: אמת ! ו׳ ! ח׳׳ל ;

אין עמדה:
פלסטיני חוזר בגשר אלנבי

שיטת

הבחירות

הקיימת במדינת ישראל
היא הטובה ביותר באשר
היא נותנת ייצוג
גם למפ^ן ת חדשות וכוחות
קטנים.

מתון: ל״ע ; ב׳.
מתץ: אמת ; ח״ל ;
בהחלט: ע״מ, ט׳.
עמדה: כ׳׳ן ; פ״ו, נ״ס.

. 10 מדינת ישראל חייבת לקבל
חוקה כתובה על מנת להבטיח
את זכויות האזרח מפני השלטון
וקבלת חוקי תשריר ע״י רוב שרי רותי
בכנסת.
בהחלט: ש׳ ,ח״ל ; ם׳ ; ל״ע.
כעד כעד מתון: ק׳ ,ו׳.
נגד מתון: אמת.
נגד בהחלט: ב׳ ,ג׳ ,ד׳.
אין עמדה . :ע״מ, נ״ס: פיז, כ״ן.
. 11 יש להגביל את חופש המאבק המקצועי של העובדים במדינה
ולהגביל את חופש השביתה באמצעות החוק.

. 13 יש להנהיג ביטוח ממלכתי מידי מפני אבטלה
בעד כהחדט

בעד מתון: ע״מ.

פועלים בנמל חיפה

. 12 יש לקבוע קשר אוטומטי בין
עליית התפוקה ועליית השכר, ולהב׳
טיח את חלקם של השכירים בחלו׳
קת הכנסה הלאומית.
בעד בהחלט: ו׳ ; ש׳ ; ק׳ ; ד.
בעד מתון: ח״ל ; ל״ע ; ט׳ ; ע׳־מ.
נגד מתון: ב׳; ג׳.
נגד בהחלט: אמת.
אין עמדה: כ״ן ; נ״ם ; פ״ז.

הפגנות מובטלים בתל־אביב

. 14 יש להטיל פיקוח חמור על
המפלגות, לאסור עליהן לקבל תרומות
מחו״ל ולהטיל על מבקר המדי נה
לפקח על חשבונותיהם.

. 15 יש להנהיג עידוד מוגבר
של היזמה הפרטית ולמנוע
אפליות בין ענפי המשק.
בעד בהחלט: ח״ל ; ליע: סי! שי;

בעד בהחלט: ש׳.
כעד מתון: ע״מזט׳.
נגד מתון: ל״ע ; ק׳.
נגד בהחלט: אמת ; ח״ל ;

אין עמדה: כ״ן ; נ״ס, פ״ז,
. 17 יש להלאים את כל קו
פות החולים המפלגתיות וה
פרטיות ולהנהיג שירות ברי
אות ממלכתי.
בעד בהחלט: שי.
כעד מתון: ב׳; ד׳; פ״ז ; ח״ל ; ל״ע;

בעד מתון: ב׳ ; ע״מ.
נגד מתון: ד׳.
נגד בהחלט: אמת; ו׳; ק׳.
איו עמדה: כ-ו־ פ״ז: נ״ם.

נגד בהחלט:

מושבים ריקים בכנסת

. 16 יש להנהיג בכנסת מנין
חוקי כדי לשים קץ לתופעה
של העדרות כללית מדיוני ה מליאה.
בעד
בהחלט: ש׳.
נגד בהחלט: אמת ; ח-ל ; ב׳ ; ל״ע ;
בנין בורסת היהלומים בר״ג

אין עמדה
. 18 יש לקיים הפרדה מוח לטת
בין הדת והמדינה, לבטל
את חוקי ו$פיה הדתית, לאפשר
נתיחת-מתים ולאפשר
לכל אדם להגדיר לפי מצפונו
את השתייכותו הדתית וה לאומית.
בעד
בהחלט: ש׳;
בעד מתון: ל-ע ; ע*מ ; ו׳; קי.
נגד בהחלט: אמת ; ח״ל ; ב׳ ; ג׳ ; ד׳ ;
טי; כ״•1

אין ׳עמדה

בייח ביילינסון של

.19 יש להפעיל בשבת
ות: את השירות•יס ה-
ח׳יוני•ים כמו תחבורה
ציבור ית, דואר, מו-סדות
בי דור וטלוויזיה. בעד בעד

בהחלט: ש׳;
מתון: אמת ; ל״ע ; ע״ מ ;

מתון: טי; כ״ן.
בהחלט: בי; ח״ל ; ג׳ :די;
נגד נגד
אין עמדה: נ׳־ס; פ׳־ז.

הטלוויזיה הישראלית

חברת ׳׳זניט׳־ .אשר נבחר בקפרנוח על־ירי החברה. והוא מהימן עליה.
רק הוא ...כלומר -רק ־מפיץ מורשה־ של זניט יבטיח לך אח המקלט
המקורי והמעולה ואת מיטב השירות של ־זניט־.
א ברצונך להנות ממקלט ־זניט־ ומשיחת ־זניט־ ־ פנה אך ורק אל
״מפיץ מורשה־׳ של ״זניט״.

לץ זד1וו1ץ וז1ז618

מחשבתו המפוארת של היושב-ראש מאו (שאומרים עליו כי
הוא גוסס) מצאה את ביטויה האחרון בבאלט מהפכני ראשון
ך * זמן: מלחמת האזרחים השנייה בסין
ן 1927—37 המקום: צינוק נוראי בארמונו
של בעל־האחוזות המשעבד והדור־סני,
נן פא־טיין, באי היינן מלא הסבל והייסורים.
במעמקי הצינוק האפלוליים מוטלת
כבולה וו־צ׳ינג, בתו של איכר עני. בשרה
תלוי פסים־פסים, ממכות־השוט שספגה. עיניה
של ציינג בוערות משינאה. משפחתה
סבלה דורות מידי בעלי האחוזות הנפשעים.
לפתע נפתחת דלת הצינוק בחריקה. נכי
נסים לאו־צ׳ו וחבורת חיילים שכירים רעי־היעה,
פקודתו של לאו היא לקחת את ציינג
לשוק ולמוכרה שם לכל המרבה במחיר.
אבל צ׳ינג הנזעמת מצליחה לבעוט בלאו־צ׳ו
ולהימלט מידיו אל החופש.

הראשוגה -שגיפגפה
* הו -בבל ה ר צי ד ת ^ ^י פו רוד

} פתיחה של הבאלט המהפכני הראשון,

שבמוקדם או במאוחר אכן יכבוש היו״ר
מאו את כל שאר העולם בעזרת מחשבתו
העמוקה, ואילו האופטימיסטים טוענים לעומתם
שהוא יעשה זאת בעזרת פצצות
גרעיניות, כדאי להנציח למען ההיסטוריה
את פרטי תחילת המהפכה המפוארת בשטח
האמנויות — הלא הוא הבאלט פלוגת הנשים
האדומה.
וכך אומרת ההקדמה לבאלט:
״באלט זה הוא יצירה מהפכנית של
להקת הבאלט של הפועלים, האיכרים והחיילים
של סין העממית. הוא מתאר את
מאבקה העיקש של קבוצת פועלות ואיכרות
בצבא האדום על האי היינן, בהנהגת המפלגה
הקומוניסטית הסינית המפוארת.
״הדמויות הפועלות:
״וו־צ׳ינג — בת איכר עני, ההופכת ;׳לוחמת
בפלוגת הנשים.
,האנג צ׳אנג־צ׳ינג — נציג המפלגה ב־
פלוגת הנשים
הארומה

שנוצר סוף־סוף לאחר שנות אלפיים, על-ידי
700 מיליון העמלים המהפכניים בסין העממית.
היה זה כמובן בלתי־נמנע, ושאלה
של זמן בלבד, עד שגם אמנות הבאלט
תושפע ממחשבתו העמוקה והאוניברסאלית
של החבר היושב־ראש. ואכן, זה עתר הוצגה
בפקין הופעת באלט בשם פלוגת חושים
האדומה, המוכיחה מה מסוגל לעשות ה־סיפרון
האדום הקטן, כשלוקחים אותו ברצינות.
בדברי הערכתו ליצירה החדשה, כותב
המבקר האמנותי וו סיאו־צינג:
״חברתנו האהובה צ׳יאנג צ׳ינג* היתה
הראשונה שניפנפה בדגל הא1ום הגדול של
מחשבתו של היו״ר בתחום חדש זה, כשהיא
הודפת בעזרתו את הרוח הרעה שנשבה
בו. היא הסתערה בהצלחה על הבאלט,
וכבשה אותו בהצלחה. בעשותה כן, היא
פעלה לא רק למען 700 מיליון העמלים המהפכניים
בסין העממית, אלא גם למען
שלושת מיליארדי העמלים המהפכנים ברחבי
העולם כולו. ההתקפה על אמנוח ה־באלט
מסמלת את ראשית המהפכה שנועדה
לשנות את כל האמנויות, בכל התחומים
ברחבי העולם, ברוח מישנתו של היו״ר.׳׳
זל: ל

מות משעמום, או מפצצה?
** אחר שהפסימיסטים בעולם הב
/מערבי הרקוב והקפיטאליסטי, טוענים
* אשתו של מאו־מסה־טונג.
בעולם קנדה
שו>ומן מצלס
בעיית השיעמום והשיממון בכנסת אינה,
מסתבר, בלעדית לישראל. נראה שגם הפרלמנט
הקנדי סובל ממחלה דומה — ואולי
אף בדרגה חמורה יותר: בין החברים המופיעים
לישיבות, יש כאלו המרשים לעצמם
להתנמנם בשעת נאומים.
שולטן מגלה יזמה. לאחרונה החליט
חבר הפרלמנט ד״ו מורטון שולמן לעשות

פלוגת־הנשים.
״נאן פא־טיין
ועריץ•

בעל אחוזה משעבד

גזפרא\2אבו בפתזז בית־האופחז בפ\2ין
״לאו־צ׳ו — עוזרו של נאן, מפקד חייליו
השכירים.״
עם דמויות מעץ אלו, ניתן לראות אלו
גדולות ונצורות מסוגלת לעשות מחשבתו
של היו״ר. ואכן, הפרק הראשון של הבאלט
מתפתח בדרמטיות מזעזעת ועוצרת־נשימה:
״לילה אפל. לאו־צ׳ו האכזר וחבורת שכיריו
צמאי־הדם מחפשים אחרי צ׳ינג שנמ

לטה. הם נושאים בידיהם שוטים וחבלים,
ומתרוצצים הנה ואילך כחבורת כלבים שוטים.
״(כולם
רוקדים ככלבים שוטים).
״צ׳ינג מסתתרת מאחורי אחד העצים.
לאחי שהחבורה נואשת מחיפושיה ומסתלקת
מהמקום, היא יוצאת ממחבואה בזהירות.
כאשר היא בטוחה שכולם נעלמו, היא
נשבעת בקול לנקום בהם, .נאן פא,׳ היא
קוראת, ,עוד אזכה לחתוך אותך לרצועות.׳
אבל, היא נזכרת, קודם כל עליה להימלט
ולמצוא את מושיעיהם של העניים.
״(היא רוקדת).
״לפתע מופיעים הנג צ׳אנג־צ׳ינג, נציג
המפלגה, ושליחו פאנג. שניהם מחופשים.
הם בשליחות סודית. הם מבחינים בצ׳אנג.
הם רואים את סימני המכות האכזריות על
גופה. הם חוקרים אותה. היא מספרת להם
את סיפורה. היא חשה מייד שהם ידידים,
והם מייד מספרים לה כיצד להגיע אל
היחידה הקרובה ביותר של הצבא־האדום.״
״(הם רוקדים).״

הסון ז עדיין איננו הסו!ז

מנצחות הבורגנים 2

נראות גיבודות הבאלט המהפכני: לבושות
ם, חבושות בכובעי־הקסקט המכוערים, ומזנקות
בעוז קדימה, תוך ניפנוף רובים וחרבות. מה לא עושים למען המהפכה — אפילו באלט

משהו בנידון. הוא התגנב אל שני קולי-
גות מנומנמים — וצילם אותם. התחוללה
באולם המליאה. לפי החוק אסור סערה הצילום במליאה ללא רשות מהיו״ר. הישיבה
הופסקה והיו״ר הנרגש תבע משולמן
למסור לידיו מיד את המצלמהוהסרט,
שולמן סירב, והיו״ר הנבוך הכריז שאם
כך, אין הוא בטוח מה עליו לעשות, וברצונו
לחשוב בדבר.
בין הצדדים הושגה שביתת־נשק. הסרט
נשאר ברשותו של שולמן, והוא מצידו
התחייב לא למסרו לפיתוח עד להודעה חדשה.
ואילו שני הח״כים המצולמים מסרו
הודעה לעיתונות, בצאתם מן הישיבה. הראשון,
אלים מורנינגסטאר בן ה־ ,67 הכריז:
״בכלל לא ישנתי. ישבתי מהורהר, כשראשי
שמוט, כדרכי תמיד.״

יותר גלוי־לב היה השני, נורים ויטני
בן ה־ .61 כאשר נשאל על־ידי סוללת העתו־נאים
כיצד ברצונו להגיב על כל המהומה,
השיב :״איך אני יכול להגיב? אני יודע מה
הלך שם? הלא ישנתי באותו רגע.״
דנמרק תערוכת־המין
הראשוגה גהיטטוריה
בעוד ששאר העולם משתכשך בחשכת
ימי־ד,ביניים, בכל הקשור למין, ממשיכים
הדנים, שגילו כי המין הוא חלק מהחיים
עלי־אדמות, לעסוק בשלהם.
בהמשך למהפיכה המינית שהתחוללה באר

1ףמגיעהצ׳אנג אל הצבא המהפכני
^ מצטרפת לפלוגת־הנשים, וזוכה לבסון
לנקום בבעל־האחוזה העריץ. הנג, שהעלו
אותה על הדרך אל האור, נופל במאבק -
״אבל מיליוני מהפכנים תופסים את מקומו
כשהם נחושים בהחלטתם להמשיך במהפכו
עד הנצחון המלא• קדימה, קדימה, המת
העמלים המהפכנים — תחת דיגלו של החבו
מאו, קדימה לנצחון.״ הם רוקדים, ימ0ך
בינתיים.

צם׳ ושביטוייה האחרון היה ביטול כל
חוקי הפורנוגרפיה, עומדת עתה להיערך בקופנהגן,
בין ה־ 21ל־ 26 באוקטובר, תערו־כת־המין
הבינלאומית הראשונה בהיסטוריה
סתם יריד מסחרי רגיל .״נציג
בתערוכה כל מה שיש ביכולתה של ארץ
כשלנו — המתקדמת ביותר בעולם — להציע
לבן־אנוש בתחום המין והתענוגות.״
הכריז דובר החברה המארגנת את התערוכה.
שם החברה המארגנת, אגב, הוא עבודת
צוות. כמובן.
התערוכה תכלול ביתנים שונים, ביניהם
המין במשך הדורות, המין באמנות, תמונות
וסרטים; נשים יפהפיות, והצגות סקסיות
מיוחדות. הכריז מזכיר־ד,עיתונות הדני, אנדרם
דאהלר :״זה יהיה למעשה יריד מסחרי
ככל יריד אחר.״

הכץ תפאורה שגרתית, ואביזרים ותלבושות
שהם הרבה למסה מכך.
כלאדם (בחאן הירושלמי) בימוי
רב־המצאות המקפיד על כל פרט ופרט
(מוסיקה, תפאורה ותלבושות אסתטיות, תאורה
וסייף מלוטשים) חוסר יומרנות ולהט
כל השותפים להעלאת האלגוריה מן המאה
ה־ , 15 ניכרים ובולטים. התחום בין חובבנות
למקצוענות מטשטש כשעל אותה במה, לצדם
של סטודנטים, ניתן למצוא את ז׳ א ק כהן

מסנוור והבלתי מעמיק של יוסי יזר־עאלי,
אשר הציף את הבמה בערב־רב של

שחקנים, המפריעים לעמוד על משמעותן
של שש הנפשות הפולשות לבימת תיאטרון,
ומנסות לשכנע את הבמאי והלהקה,
לממש על הקרשים את חייהם האומללים.
זוהי אספקלריה ללבטיו של סופר (שנאלץ
לחיות במחיצה של אשה שלקתה במחלת-
נפש, אותה השיא לו אביו המנסה לחדור
אל התת־מודע, אל משמעות החיים
האבסורדית, ושאינה בוחלת להיעזר למטרותיה
בתורתם של פרוייד ואיינשטיין,
אבי היחסיות. זהו מאבק בין נפשות תיאטרליות,
שאינן מהססות להתווכח ריטורית
עם הבמאי וחבר שחקניו, על הדרך בה יש
ליצור אשליה של אמת, על הבמה. לגבי
דידם המילה אשליה הינה אכזרית, בעוד
שלגבי השחקנים זהו סתם משחק. הם מזדעזעים
למחשבה כי מדי ערב יעמדו השחקנים
לפני מאות אנשים ויעמידו פנים כי הם
(השחקנים) הם הן (הנפשות) .מישנתו הפילוסופית
של פירנדלו, חומקת לה בין
פעלולי הבימוי הדינאמי של יזרעאלי.

* * 1גברתי הנאווה (בהפקת גודיק)
רבקה רז מבוגרת מדי. אידי גודד יצקי
ואברהם מור צעירים מדי. צוזת הרקד־[

נב חרי
ה או מ ה
בראי
ע קו ם
אחד

דידי •מנוסי
ה -מצ בחמור
א ייב ל
לא רציני

להשיג בכל חנויות הספרים

הוצאת א. לוץ־אפשטיץ
בע״מ
הפצה ראשית ספרי ״צבר״ ,רח׳ יבנה ,9תל־אביב —
טלפון 623206

ייני וברקן ב״בדאדם״
(העושה עבודה מצויינת, משעשעת, כ חי די־דות)
וליאור ייני(כהיאוש, מסליד ומרתק
במינימום אמצעים) .ליוזם ולבמאי,
מרצה מן האוניברסיטה העברית בירושלים,
אריה זקם, מגיעה טפיחת־בתף הגונה.
* {#נ אלפי (בינות השחקנים של התיאטרון
הקאמרי) כיל נוטון האנגלי חי-
בר מחזה קטן, הגולש לעיתים למלודראמ-
טיות זולה, על אחד, אלפי אלקינם,
נהג אסור המנסה להפוך את חייו לנוצצים
יותר באמצעות שרשרת הנשים עמן הוא
בא במגע. זהו טיפוס חסר ערכים ואחריות
המעוניין לתגבר את מנת המישגל שלו.
תוך כדי כך הוא מאמלל מספר נשים, דבר
שלא עושה עליו רושם מיוחד, ועם רדת
המסך, הוא ממשיך לתור אחר נשים. עודד
קוטלר ביים קומדיה־קולנועית־למשרתות זו
בדינאמיות, דבר שלא הצליח להרימה לדרגה
גבוהה יותר. משחקו של אלכם אנסקי
היה יכול להיות צבעוני יותר, כדי לשכנע
כטיפוס אסור כאלפי. איצקו רחמימוב,
מקצועי ומלוטש בשתי אפיזודות.
^ חתונת פיגרו (תיאטרון עירוני,
חיפה) לאחר כ־ 200 שנה מאז נכתבה הקומדיה
של פייר אוגוסטין קארון דה*
בומארשה, לא נותר בה כיום כמעט
עוקץ סאטירי. נותרו רק סיטואציות מגוחכות
ומשעשעות. יוסח מילוא שתירגם, עיבד
וביים את פיגרו, עשה עבודה מצועצעת
ובלתי מסוגננת. הוא עצמו בתפקיד המרכזי
של הרוזן, המנסה לשכב בכל מחיר עם
אשת משרתו, משחק בצורה שאינה מעוררת
אימון. זאכ רווח, כמגלם הדמות הנושאת
את שם ההצגה, עושה מאמצים כנים, אך
לא רושם של טיפוס המנהל את העניינים בערמומיות
מספקת. מרים גכריאלי ורות
סגל כמשרתת וגבירתה, הפגינו
יכולת רבה יותר בהזדמנויות קודמות. יד
סן? פולק משעשע מאד. הקצב הכללי
לאה ואיטי.
* * אריה בחורף (התיאטרון ה־קאמרי)
שיחזור אמריקני. צפוי ועממי, למאבק
על כס־המלכות האנגלי שהתנהל בטירת
שינון בחג־המולד של שלהי המאה
ה־ .12 היי קילוס ביים את הדראמה
האנכרוניסטית של ג׳יימס גולדמן כאילו
הייתה מי מפחד סווירג׳ינה וולף. יו ס ף
ידין ועדנה פלידל כמלך הנרי השני,
ואלינור המלכה, נאבקים בדמויות תירואיות
דחוקות ובלתי מוכרות, באמצעים ונתונים
בלתי מלוטשים. שדמה וישינסקי כנסיך
ג׳והן, מגזים באידיוטיותו. גדעון
שמר כריצ׳ארד לב־הארי, מעורר חמלה.
לאורה ריבלין כאליי, נסיכת צרפת שהמלך
האנגלי נטרף אחריה, שברירית ואנא-
מית. כשידין מתרים כלפי פילים מלך צרפת:
ילד ! תואמת קביעה זו אף את משחקו
החובבני של ערן כניאל.

*•¥שש נפשות מחן פשות מחבר
(הבימה) יצירתו הנודעת של לואיג׳י
פירנדלו, זכתה לטיפולו החיצוני, ה־

הופעה הולכות עם
תספורת מותאמת

רווח ופולק ב״חתונת פיגרו״
נים בינוני. התפאורה והתלבושות, כאלו
הוצאו זה עתה מן המחסן. קרנדל דיל
העתיק את הבימוי המקורי, והתאימו לתנאים
המקומיים.

ימים טובים (בהפקת ש. צנחז)
שייקה אופיר יודע להצחיק ולשעשע,
כמו בימים הטובים ההם, אפילו אם הוא
נאלץ לשם כך להגיש פאנטומימות בגרוש,
בשעה שכסנטומימאי הוא מסוגל להרבה יותר.
הרקדנית יונח לוי מצליחה לחשמל
על־אף כוריאוגרפיה מימית. הפארודיה המשותפת
שלה עם שייקר״ על הבלט הקלאסי
מצחיקה עד מאד, על רמה בינלאומית של
בימה־זעירה. ידו של מעצב־עורך־במאי, לא
מורגשת. השעטנז המוסיקאלי המוקלט, נשמע
מפוסטר וחסר־חיות.
אין אהבות שמחות (בי-
<מות) השאנסונים של הטרובאדור הצרפתי
המשופם ג׳ורג׳ בראסנם, זכו לתרגום
מעולד״ עד כי לעתים נידמה כי נכתבו
במקורם בעברית. יוסי בנאי מגיש ערב
שלם (כ־ 20 שאנסונים) עם קטעי־קישור עממיים
הרבה יותר, הוא מנצל היטב את
הבדרן־שחקן שבו. את מקום הגיטרה תופסת
תזמורת ועיבודים חדשים, קצת זרים לרוח
המנגינות המקוריות, ואת הזימרה המסתמנת,
מתגברת מערכת מיקרופונים משוכללת.
להקת פיקוד דיזנגוף (תיאטרון
דגן) תשעה צעירים, ברובם יוצאי להקות
צבאיות, שהחליפו את מדי החאקי
בתלבושת אזרחית, מגישים תכנית פזמונים
ומערכונים חביבה, אך לא יותר מזה עיבודים
ד,מוסיקאליים שגרתיים מאד, ללחנים
בהתאם. העמדת הפזמונים עירנית, אך לא
תמיד פונקציונאלית. הבדיחות צפויות, אך
על הכל מחפה רוח הנעורים השובבה הממלאת
את הבמה.

״איציק

מספרה מודרנית
לגברים

רח׳ מרכז בעלי מלאכה 12ת״א
ע״י קו 25 טל׳ 625441

אוירה נעימה

מיזוג אויר

פרסום־לב

נפתחים קורסי ם חדשים:

* כ תי בהבמ כונ ה
* פקידות ־ מזכירות
* הנ הל תחש בונו ת
למסיימי כתות ח׳ ט׳ י׳
טיפול אינדיבידואלי

• מורים מוסמכים

אנו־י ח
תל־אביב,טד־ דור המלך1
ט ל פו ן 266443
חי פ ה, ה ח לו ץ , 27ט ל69265 .

נמשכת

ההרשמהל:

בגרות ־ מוקדמות

כתות חדשות מ־ 26 באוקטובר
משך הלימודים עד להצלחה בבחינות

נ מ שכת ההר שמה לשפות:

* אנגלית ־ צרפתית ־ גרמנית
ערבית ־ איטלקית־ ספרדית
לתלמידים ולמבוגרים

רוץ אדם רוץ (אסתר, ת״א)
סרט פעולה טוב. מהסוג שרואים רק פעם
בהרבה זמן. עם דמות מענינת, משוחקת
היטב, של סכינאי שודד וגנב, הנקלע לתוך
המהפכה המכסיקאית, והופך אחראי ל־3
מליון דולאר שיש עליהם הרבה קופצים
בצורת קבוצות שודדים ואקדוחנים בודדים.
זהו סרט לא רק מותח מהתחלה עד הסוף
אלא גם מעניין מהתחלה עד הסוף.
+אחרי אחרי הרוסים (ירון, ת״א)
קומדיה מטופשת, עם עלילה מטופשת על
נציג אמריקאי ונציג רוסי בועידה בינלאומית
המחליטים להתחרות ביניהם מי יגיע
ראשון לפאריס, ברגל. דיאלוגים חסרי-
השראה. וכן המשחק, וכן כל השאר.

תל-אגיב

תלינו

1 .1 7 2

נחלת בנימין 2
טל 56347 .
שד׳ דוד המלך 1
טל 266443 .

חיפה, החלוץ ,27 טל .69265 .בת״ים,

לא כדאי לראות
לא חשוב לראות
אפשר לראות
רצוי לראות
חובח לראות

רוטשילד 25

מותו של יהודי (פאר, ת״א)
דנים דה לה פאטליה ביים במקצועיות רבה
סרט על מפקח משטרה ערבי המנסה להראות
לשבוי הישראלי שלו (אסי דיין) שהחיים
יפים, וכדאי לחיות אותם, וכדאי לחכות
לשלום במקום למות במלחמה. הרעיונות
היו ראויים לביצוע יותר טוב, את
העלילה אפשר היה להחליף אבל הכל קורה
שם מהר ושוטף ויש אוירה, ומוסיקה
יפה, ומשחק מיוחד במינו של אקים טמי-
רוף, כך שלא מרגישים במיוחד בכל השאר.
* * השליח לפקץ (ת״א, ת״א)
מדען אמריקאי (גרגורי פק) נשלח לפקין
כדי לגלות נוסחה של מולקולה מיוחדת,
המרכיבה אנזים שיוכל להצמיח ירק על
שדות קרח. בתוך מוחו נמצא מכשיר קשר
שהוכנס לשם בניתוח, כל הרפתקאותיו בארץ
המהפכה ראויות בהחלט לבלוי של
שעתיים בקולנע.
* * האדם שחייס למות (פריז,
ת״א) ספור חייו ומותו של ישו הנוצרי
הועבר לכפר יווני עשיר שאנשיו מסרבים
לתת מקלט לאחיהם הפליטים שגורשו ממקומם•
סרט של ג׳יל דאסין, על פי ספר
של ניקום קאזנצ׳קיס, משוחק ע״י מלינה
מרקיורי וצוות טוב לצידה.

המדבר האדום (תכלת, תל-
אביב) בדידותה של אשה בעיר תעשיה
אפורה וקרה, מתוארת ע״י אנטוניוני בצילומים
עוצרי נשימה.

נושים (בימות) מחזהו הקצר של
אוגוסט סטרינדכרג הוא לשלושה שחקנים
1אשה ושני גברים. זוהי אשה שטנית
שהשתלטה על בעלה השני, אמן מתוסבך
שאינו מצליח להינתק מעבותותיה. הבעל
הראשון, אותו נטשה, מופיע כדי לגבות
אח חובו. בעזרת האשד, הוא מצליח להפנט
את הבעל השני ולגרום למותו. מחזה קשה
ששיני הזמן אכלו בו, שלא זכה לביצוע
מבריק והולם, כזה שבכוחו לנער את אבק
השנים מיצירה שבעייתה וצורת כתיבתה
נתיישנו. אלישבע מיכאדי מגישה משחק
כבד ובלתי מעניין. קשה להאמין כי
הצליחה להטריף אחריה דעתם של גברים.
שמואל עצמץ כבעל־החוזר, לא הצליח
להפנט את הבעל המתוסבך, וכמובן שלא
את הקהל! זוהי איפוא הסיבה שמשחקי
הקורקטי של עודד תאומי, לא הרקיע
לדרגת חוויה, ולא הצליח להפיג את השיע
מום המאפיין הצגה זו, שבויימה בכבדות
חסרת השראה על־ידי יוסי יזרעאלי.
^,ג כיתר כראש (התיאטרון הקאמרי)
יעקב שבתאי חיבר קומדיה על התקופה
בה נזקק דויד המלך לסוכנת בתולה כדי
שתשכב בחיקו. זהו מחזה אנאכרוניסטי המשובץ
פה ושם בבדיחה בינונית, אך חסר
כל התפתחות דרמאטית ו/או עלילתית. אפילו
כפארודיה החומר דל ואינו משכנע. לשבתאי
נגמר הסוס לאחר המערכה הראשונה,
ובימויו של שמואל בונים רק מדגיש
זאת. נידמה כי אבנר חיזקיהו שהתמחה
בעיצוב דמויות מלכים, מוסיף מלך נוסף
לגלריה שלו, רק כדי להישאר בפורמה מלכותית׳
כדי לגלם בעתיד מלך קצת יותר בשר
ודם. יהודה פוקס הצליח לעשות יש מאין.
בעזרת איפור ותלבושת מתאימים יצר דמות
מסוגננת של רב־תככן. אלברט כהן עושה
מאמצים, מוסקו אלקלעי מגזים, דבורה
קידר לא משתלבת בעיסה, מישה נתן
מבוזבז, ואילו בחלקו של שמעון בר נפל
תפקיד של פליי־בויי תנ״כי (אדוניהו ההולל)
,לכן קל להבין למה הוא מגשש באפלה.
לנתן כוגן עוזרים חרב גדולה, איפור ותלבושת
להיראות כיואב שר צבא דויד.
אכישג השונמית של אתי אולמן
אינה ניראית אמנם כנערה בתולה, לעומת
זאת היא משכנעת כי בכוחה לצחקק, לא
תמיד במקום הנכון. התפאורן אריה נכון

| חדש בציור

.העולם הזה״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמסרס • בית־דפוס משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רה׳ פין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע׳׳ם.

סטיב סינגר (גלריה לים, תל־אבב)
מהווה הוכחה לכך שאמן אינו צריך להיות
רעב דווקא. בגיל 32 סטיב הוא ללא ספק
אחד האמנים השבעים ביותר בעולם. הוא
מיליונר גם בקנה־מידה אמריקאי. הוא בע־ליד,ן
של כל מחלקות התכשיטים בחנויות
הכל־בו הגדולות של ניו־יורק והחוף המעי
רבי. הוא בעליה של חברת תמרוקים ודולה
ואחד מיבואני היהלומים הגדולים של ארי
צות־הברית. בשנה האחרונה בלבד הסתכם
מחזור העסקים שלו ב־ 20 מיליון דולאר.
אבל ההנאה האמיתית של סטיב אינם
היהלומים והתכשיטים שלו, אלא הקילומטרים
הרבים שלחוטי פלסטיק ציבעוניים
להם הוא מקדיש כימעט את כל זמנו הפנוי
מעסקים. מהם יוצר סטיב תמונות מיוחדות
במינן: על גבי לוחות עץ הוא נועץ עשרות
סיכות דקות, כשביניהן הוא מותח עשרות
מטרים של חוטי פלסטיק. התוצאה: תמונה
קינטית, בעלת ריתמוס עצמאי ומישחק צבעים
מרהיב ביופיו.
״זה אינו פופ״ארט, לא אופ־ארט ולא
מיני־ארט,״ אומר סטיב ,״זה זרם עצמא•
באמנות שאין לו הגדרה מדוייקת.״ את הטכניקה
של אמנותו אין הוא מוכן לגלות
לאיש. זו המצאה בלעדית שלו. הוא החל
לעסוק בה כשהיה סטודנט לכלכלר, באוניבר־סיטת
האתוארד. בשעות ההרצאות היה
סטיב נוהג לשרבט קשקשות קינטיות על ספריו
ומחברותיו. התוצאה: חבריו היו קונים
את ספריו ומחברותיו במחיר הגבוה
ממחיר הקרן. עשר שנים אחרי שהתחיל
לעסוק בכך הגיע סטיב לדרגת שלמות כזו
ביצירתו, שמיטב האספנים של ארצות־הב־רית
רוכשים את תמונותיו לאוספ״הם.
סטיב אינו מרבה להציג את תמונותיוואינו
מוציאן למכירה. הן מפארות את מש־

צייר סינגר ויצירה
רדיו ואת דירתו בלב ניו־יורק. רק אנשי
עסקים הנקלעים לשם וניצבים נדהמים נו־כח
הכוח הטמון ביצירותיו, יכולים לרכשם.
סטיב, שהוא נשוי ואב לשלושה, מקדיש
לכל תמונה בין 30ל־ 100 שעות יצירה,
כשהוא רכון ומסובך עם חוטי הפלסטיק
שלו עד השעות המוקדמות בבוקר.
בביקוריו הרבים בארץ נהג סטיב, שהוא
גם אספן תמונות בעצמו, לסובב בגלריות
התל־אביביות ולרכוש תמונות של ציירים
ישראלים. כך קשר גם קשרים עם עמליה
ארבל, מבעלות הגלריה לים. היא לא ידעה
מעולם כי גם סטיב עצמו צייר, התפלאה
לגלות זאת כאשר ביקרה במשרדיו. אז נולד
הרעיון לערוך תערוכה בתל־אביב.
הוא שלח לישראל 30 מתמונותיו, אשר
יוצגו בשבוע הבא בגלריית לים __

מגרין חג 1החדש
ח״מ?!ה שד
ננרא צבאי
זוכרים את הימים בהם היינו קוטפים
מרגנית בשדה, ותולשים את
עלי הכותרת שלה בקצב של אהבה־קינאה־שינאה־ידידות?
היום כבר כמעט
שלא עושים זאת. א .משום
שיש דרכים הרבה יותר מודרניות
כדי לברר רגשות וב. משום שכבר
אין כל־כן הרבה שדות.
רק במקום אחד עדיין פורחות
המרגניות הנוסטאלגיות — בסיצעד
הפיזמונים השלישי של גלי צה״ל,
מיצעד המרגנית. הרעיון המקורי
נבט וצמח במוחו של מפקד התחנה;
עמדיה יצחק לבני. הוא נזכר בערגה באותם
הימים הלא־כל־כן־רחוקיס, של שירי
הצוותא והיחדיו .״כשישבנו לתכנן
את המיצעד הראשון, היו
לפנינו כ־ 120 תקליטים ישנים,״ מספרת
עמלית רוזן, התקליטנית של
התחנה, העורכת את המצעד .״מתוכם
בחרנו את עשרת התקליטים ל־מיצעד
הפתיחה.
״לא פעם יש לנו בעיות בהשגת
תקליטים ישנים. בתחנה כבר לא
נשארו, כמעט, תקליטים של 78 סבוכים
בדקה, ולכן אנו נאלצים להשמיע,
לא פעם, שירים ישנים, בבצו־עים
חדשים יותר. בדרך כלל אני
לא מסתפקת בהצגת הפזמון, אלא
מטלפנת קודם לזמר, או למחבר,
ומבקשת לשמוע סיפור קצר סביב
השיר. כשהצגתי את חיימקה שלי,
למשל, סיפרה לי הזמרת רחל אטאט
שכשהשיר היה פופולארי, ניגנוהו ב־בית־כלא
צבאי, להתעמלות־בוקר.״

אף פעם בעבר לא יכולנו לראות בבהירות
כזו, כיצד צומח לנו דור חדש של מלחינים
צעירים, המשנה עד־לבלי־הכר את פני עולם
הפיזמונים הישראלי. במשך למעלה מעשור
שנים שלטו בכיפת הפיזמון הישראלי מלחינים,
ששאבו את עיקר השפעתם מן הזמר
המרכז־אירופי ואירופה המיזרחית. לאחר מכן
ראינו ניצנים ראשונים של מה שהתכוון
להיות מוסיקת־פולקלור־ישראליה, אותה מוסיקה
שהולידה את השירים המכוגים שירי-
רועים או שירי הו־הו.
אבל כל הנסיונות הללו של השתלבות במרחב
המוסיקאלי, לא עלו יפה. בני הנוער
המשיכו, ברובם, לנטות אחר הזמר המערבי,
דבר שהוליד תקופה קצרה, בה היו באופנה
הרבה פיזמונים ישראליים, שהיו מבוססים
על מנגינות להיטים זרים. אט־אט התחלנו
להרגיש בצורך לתרגם את המוסיקה
המערבית לשפתנו, וכך נולד הגל החדש.

סתם בשכיז הכיף
ן•* ראשון מכין מלחיני הגל החדש היה
| 1יאיר רוזנבלום, שכבש במהירות מטאורית
מקום נכבד בתעשיית הזמר הישראלי.
הוא בא עם סיגנון משלו, וחיבר מנגינות
בקצב מטורף. באותה מהירות בה הרקיעה
הצלחתו, כן רבו המשמיצים שיצאו נגדו.
אבל העובדות המשיכו לדבר בעד עצמן: כל
הפיזמונים שחיבר, הפכו פופולאריים מאד.
לאחרונה נעשה צעד נוסף מערבה, ושני
המלחינים הצעירים שפסעו איתו כמעט יחדיו,
הם שלום חנוך ומישר, סגל. ממש כמו
יאיר רוזנבלום, לא פחדו אף הם מאוזנם־
הצרה של המשמיצים. הם דלו מתוך באר
הפיזמון המערבי מלוא הדלי, אולם הוסיפו
לא מעט מסיגנונם האישי.
מישר, סגל זכה לפירסום הראשון לא כמלחין,
אלא דווקא כמעבד, בזכות עיבודו
המצויין לשיר פראג, שהושמע לראשונה בפיו
של אריק איינשטיין, בפסטיבל הזמר הישראלי,
ביום העצמאות האחרון. לאחר מכן
עשה עבודה נפלאה בעיבוד פיזמוניהם של
השלושרים, וכתב להיטים יוצאי דופן כמו
ליידי מקבט, אותו שר קובי רכט.
לאחרונה העז מישר, והקלים בעצמו ארבעה
פיזמונים. שניים מהם — בחזרה לברית
המועצות וחזור (מתי בעברית) — הם גיר־סותיו
לשני להיטי החיפושיות, ואילו השניים
האחרים — אין לנו סיכוי ותודה
רבה — הם פיזמונים מקוריים בתכלית .״אף
פעם לא חשבתי לשיר,׳׳ מודה מישה ,״עד
שיום אחד החלטתי להקליט משהו. סתם
בשביל ה כי ף...״
התוצאה — ארבעה פיזמוני קצב המוש רים
בצורה יוצאת מן הכלל. בדרך כלל סובלת
השפה העברית מסירבול הברות, דבר
המקשה על חיבור פיזמונים במיקצב מערבי
מהיר. אולם בפיזמון תודה רבה הצליח
יונתן גפן לכתוב שורות בעלות מילים קצרות,
והשיג בכך את אחד מפיזמוני־הקצב
העבריים הטובים ביותר.

ג?גד מזלות הסובביס
מרות זאת עדיין חושב מישר, ש/אריק
איינשטיין הוא זמר הקצב הטוב

ביותר בארץ. לתקליטו מאריך־הנגן החדש
של אריק, כתב מישר, מנגינות לארבעה
פיזמונים: חיי האהבה של הכלבה העליזה,
ילדה ציור, אברהם ושרה ובמה חס .״חוץ
מזה יהיה בתקליט קטע פתיחה של שמונה
דקות, המוקדש לפסנתרן זיגי, שנפטר לפני
כשנתיים,״ מספר מישה .״על גבי סרט הקלטה,
שהיה אצל המתופף אהרון קמינסקי,
מצאנו קטע ג׳ז שזיגי הקליט בעצמו, ושילבנו
אותו כפתיחה במנגינה שחיברתי.
אריק כתב את המילים והכל יחד נקרא
היה היה
בעוד שבועות אחדים יוצא מישר, לעיר
בוכום שבגרמניה, שם הוא מתכוון ללמוד
מוסיקה נסיונית אצל אחד המוסיקאים הגרמניים
המפורסמים, דיטריך שיינבך. המוסיקה
הנסיונית שילמד כוללת מוסיקה אלקטרו־אקוסטית,
מוסיקה קונקרטית (שהיא אלמנטים
מוסיקאליים) ותיזמור. מדוע בחר דווקא
בגרמניה? ״לי זה לא משנה. אני נוסע ללמוד
מוסיקה ולא יותר,״ אומר מישה .״את הנסיעה
סידר עבורי המורה למוסיקה שאצלו
למדתי, יצחק סדאי.״
בבוכום יוכל מישר, להקדיש זמן גם ל־

מלחין סגל
תחביב הגדול שלו — האסטרולוגיה, ומישר,
יוכל להשלים את השכלתו בגלגל המזלות,
ובהשפעת הכוכבים על גורל בני האדם.
אגב — מישר, הוא יליד מזל גדי, ואחת
התכונות הבולטות אצל ילידי מזל זה, היא
האמביציה. ומה דרוש יותר מזה להצלחה?

הגנ ב
ה מו סי ק לי

יסטיכ מאריונז
חשב, אי־פעם, שסטיב מאר־
1^ 2יוט יפרוש מלהקת הפנים הקטנות?
האחרון שחלם על כך היה הוא עצמו.
כי להקת הפנים הקטנות היתד, טיב
מאריוט, וסטיב מאריוט היה הלהקה.
״חשבתי שזה לא יגמר לעולם. שזה ימשך
כך עד קץ הימים. עד שהכרתי את
מי שהם כיום עמיתי ללהקת עוגת המרורים,
ונדמה לי כאילו היינו יחד מא1
ומתמיד.״
להקת עוגת המרורים היא מאותן להקות
שזכו, לאחרינה, להגדרה ״להקות־עילית״
.על קבוצה זו נמנות כמה להקות,
שהוקמו על־ידי מוסיקאים וחברים
מפורסמים בלהקות מפורסמות — שפר

וחברו יחדיו. עוד ומות בולטת בלהקה:
פיטר פרמפטון, לשעבר ראש להקת
העדר.
הוא וסטיב פרשו מלהקות מצליחות,
משום שנפשם קצה במוסיקה המסחרית
המתקתקה, מוסיקה שנועדה לספק אח
טעם ההמון. הם מצאו שני נגנים — גראג
רידלי וג׳ארי שירלי — ויחדיו הסתגרו
בבית כפרי נידח, כדי לעבוד על מה שהם
מכנים ״המוסיקה שלנו״.
מה שיצא מכל זה הוא הלהיט בוגי
טבעי מלידה, המעפיל בימים אלה במהירות
במיצעד הפיזמונים הבריטי .״המשמיצים
טוענים כי הפיזמון גנוב מלהיטם
של החיפושיות — חזור,״ אומר סטיב.
אך האמת היא שהוא גנוב מהרבה יותר
מקורות.
״קטע מסויים גנבתי מהפיזמון מלכה
קטנה של צ׳אק ברי. ועם כל הכבוד לחיפושיות
— נדמה לי שגם הם גנבו
מאותו מקור. ויש עוד קטע, שסחבתי
מהפיזמון זה לא קל, של האבנים המתגלגלות.
ואילו הצליל הכללי של הפיז־מון
לקוח מצליל להקתו של ביל בלאק.
״כל זה מזכיר לי את הבדיחה על התלמיד
שכתב חיבור מקורי: הוא פשוט
גנב אותו מכל מיני מקורות.״

נדמהשאתמחפשת נמנעתכניסה תמצאי נמנחו
הקומפקטיות

4 0 --ס״מ —-תופסת רק שתי מרצפות
שלושה דגמים לבחירתך

האוטומטית ביותו

עשרים ותשע תכניות כביסה
והכל בסיבוב כפתור אחד.
לובו מכסימלי בלאי מינימלי

המחליף מכונה ישנה 1מכל סוג| במכונה חד שה יקבל תמורה כספית עבוד המכונה הישגה

המפיצים:

וסוחרים מורשים

האשה

ונו ל

שאר הבלי העולם הזה. תמיד עליו, תמיד
פופולארי, תמיד בעניינים. לא חולמני. החושנית
לבושה תמיד יפה, מעודכנת באופנה.
החושני אוהב לראות את נערתו לבושה
יפה. החושני והחושנית נוטים להיות סקסיים,
על אף שלא בצורה צורמת. כשהחו־שנית
היא שתלטנית, היא אוהבת לפלרטט.
כשהחושני הוא שתלטני, הוא ינסה את הצלחתו
עם כל נערה בטווח ראייה או שמיעה.
כשהחושנים הם הטיפוס הנכנע, הם נוטים
להתחשב ברגשות בני־לווייתם, ומתייחסים
לחיים קצת יותר ברצינות.

משחק ״ ה מ שי ס ה
ך י• טבלהשל מישחק־המשיכה מראה מה
| 1קורה בכל אחת מההתקשרויות האפשריות
בין ארבעת טיפוסי הגברים לארבעת
טיפוסי הנשים. את הטיפוס של הגבר החביב
עלייך — זיהית עוד בהתחלה. איזה טיפוס
את עצמך חינך — מי כמוך יודעת. הצליבי
את שני הטיפוסים, ראי באיזה מספר הם נפגשים,
ודעי מה יקרה להם.
.1אסון: הוא יטעה בהבנת דיעותייך
יוצאות־הדופן, יחשוב שזה כל מה שיש
בך. יתענייך בגופך ותו לא, לא יבחין
בעובדה שאינך שטחית. התוצאה: אף פעם
לא תשדדו על אותו גל.
.2כסדר: בעייה אפשרית: שהוא לא
יקח אותך מספיק ברצינות. הגישה העליז־
מיהו הטיפוס
המתאים

ה אינ טז א טי בי ת
ההגיונית
האמ הי ת
החו שני ת

.7אידיא לי: ביחוד אם יש לכם עניין
באותם דברים. כמו במקרה של בעל ואשד,
העובדים יחד, או שיש להם תחביב משותף.
נכון, תמיד יעופו ביניהם ויכוחים לוהטים
— אבל יהיו אלה ויכוחים נחמדים, בלי
שנאה ומרירות. ואין כמו האשד. ההגיונית
המסוגלת לעמוד בהפגזה לשונית של הגבר
ההגיוני: היא היחידה המסוגלת להחזיר לו
באותה מטבע. עם ריבית אפילו.
.8אסון: דבר ראשון. הוא כ ל ־ כ ך
לא הגיוני. זה ידאיג אותך תיכף כהתחלה,
ובמשך הזמן יטריף את דעתך לגמרי. את
תרצי כל הזמן לחשוב בדרכך שלך, והוא
לא רק שלא ירצה, אלא גם לא יהיה מסוגל.
.9עולמי: את כל־כך תהני להתרוצץ
סביבו ולטפל בו, והוא כל־כך יתנה מזה
שאת מארחת את כל החברים שלו. גם
העובדה שאת טבחית מוצלחת כל־כך תמצא
דווקא חן בעיניו רק אל תזנחי את הופעתך,
מרוב מאמצים לטפל בבן־טיפוחייך. השובב
הזה אוהב אמנם את האוכל שלך, אבל עוד
יותר הוא אוהב שהחתיכה שלו תהיה באמת
חתיכה.
.10 אי די א לי: תמצאי בו את השתקפות
יחסך שלך אל החיים. טוב־ליבך ומזגך הנוח
יזכו ליחס דומה מצידו. אבל אל תגזימי
באירגון העניינים סביבו. גם הוא אוהב
לשלוט קצת במצב.
.11א סון: הוא יתנגד בתקיפות לכל
נסיון שלך להתייחם אליו באמהיות. יהיה

ה ש טני

האב הי

נה שלו, בנוסח, אדרבא, את יכולה ללבוש
תמיד בגדים ישנים, אבל את לא מוכרחה
לעשות זאת כשאנחנו יוצאים׳ — עלולה
לשגע לפעמים. אבל הוא באמת ישתדל להבין
אותך, ויעניק לך את היציבות שאת זקוקה
לה. הוי, כל־כך זקוקה לה.
.3אסון: הוא יימשך אחרייך בתחילה,
אבל השגעונות שלך ישגעו אותו, ואותך
ישגעו הדיעות הקבועות והמוגדרות שלו, ו־הגיון־הברזל
הבלתי־מנוצח. אם את והוא
שניכם הטיפוסים הנכנעים, ייתכן עוד שתסתדרו
איכשהו. אבל אם אחד מכם הוא
הטיפוס השתלטני — זה יהיה פאטאלי. הוא
ינסה לשנות אותך, ישמור אלהיט.
.4אי די א לי: כמעט תמיד תהיו על אותו
גל ותסתדרו נהדר. אף אחד מכם לא ינסה
לשנות את השני, אלא יקבל אותו כמו
שהוא — ובשמחה. דווקא למשקיפים מבחוץ
נדמה שלזוג כזה אין סיכוי — ולרוב
הם מתבדים.
.5לאסביר: ודווקא חבל, כי אם
הגבר הוא הטיפוס השתלטני יש ביכולתו
לשלוף אותך החוצה משריונך ולעניין אותך
בכל השטויות הקטנות והמהנות שאף פעם
לא החשבת. אבל מאחר שאת נוטה להיות
צינית, נדמה יהיה לך שהוא מעוניין רק
בסקס, ואת תחסלי את היחסים לפני שיהיה
להם סיכוי לפרוח. אם במקרה כן
תתני להם סיכוי, תופתעי דווקא לטובה.
.6בסדר: הוא יאפשר לנשיותך להתבטא
— מה שאת צריכה בעצם. כשהוא
הטיפוס השתלטן, הוא יהיה בדיעה שמקומה
של האשד. בבית, יתייחס לעבודתך ולקריירה
שלך בביטול, למורת רוחך.

ההגיוני

האינטואטיבי

שקוע מדי בעבודתו מכדי לתת לך את
החברה ותשומת־הלב שאת צריכה. זה עשוי
אולי להצליח במקרה שאתם באותה עבודה,
אולי אפילו כשהוא ממש הבום שלך.
. 12 בסדר: טיבעו ראימהי הוא המתאים
ביותר לטיפוס הזה. נטייתך לטפל בילדים,
ביחוד בעייתיים, תאפשר לך לאלף
אותו, להשגיח עליו, ולהבין אותו. וזה
אפילו ימצא חן בעיניו.
.13 אידיאלי: לא יכול להיות קשר
מוצלח יותר, לנערה החושנית. הוא שותף
לטעמך, לאהבת הבילוי שלך. אינו מתנגד
לזמן ולכסף שאת מבזבזת על הופעתך,
תספורתו ובגדייך. להיפך, הוא מעריך זאת.
.14 כסדר: בתנאי שאינך מתנגדת שהוא
יקח אותך בידיים, אם הוא הטיפוס
השתלטני, תוכלי להסתדר די טוב עם הטיפוס
האבהי.
.15 אסון: יופייך וחיוניותו עשויים
למשוך אותו במבט ראשון, בדיוק כמו ש־בעינייך
ימצא־חן לצאת עם מישהו שמתייחס
אלייך כאל אדם, לא סתם חתיכה. אבל עם
הזמן יתברר לכם שאין לכם בעצם שום דבר
משותף — ובדרך כלל יהיה זה הוא שיגלה
זאת ראשון.
.16 אסון: תמצאי את עצמך עקורה.
מרחפת בחלל, ללא כל עיגון באיזו שהיא
מציאות מוכרת לך. לא תהיה לך כל דרך
להגיב על התנהגותו המפתיעה, השכם והערב,
או כל אמצעי להבין אותו — ככל
שתשתדלי. מאחר שאת הטיפוס המעשי יותר
מבין שניכם, תיאלצי כנראה להיות גם
המפרנסת• יש נערות שנועדו לכך.

אופנה ישראלית דינמית וצי,בעמית מאוד הרקידה בשבוע שעבר, ביום ראשון בערב
תריסר דוגמניות ושלושה דוגמנים באולם התצוגות של מלון ״מייפיר״ הלונדוני
פ־ 900 הקניינים שהופיעו לתצוגות ״שבוע־האופנה הישראלי״ השלישי, נהנו ממופו
מלא קצב, תאורה ומוסיקה, ששיווה לבגדי 25 היצרנים הישראליים משהו מסיגנו
הפופ התוקפני של לונדון התוססת. הערב בויים כמיוזיקול אמריקאי, תוך תיאוג
בין פיזמונים מוקלטים, תנועות-מחול קצביות, תאורה פסיכודילית ובגדי אופנה
הפיאות המסולסלות שלראשי הדוגמניות, בצבעי ניאון כחולים, ירוקים ו־ורודים
האיפור של מרי קוואנט והאביזרים של בוטיק ״קורוקרפט״ ,עוד הדגישו את הסיגנו!
הצעיר. ההגשה הדינמית הזו נועדה לשכנע את ציבור הקניינים — ש־ 8570 מתובב
חם נציגי חברות יהודיות ענקיות — כי ישראל מסוגלת להתמודד עם כל נטיוו
האופנה הלונדונית הנוכחית. כאמצעי שיכנוע נוסף שוגרה ללונדון הדוגמניו
ליאורה לפידות, המדגמנת בתמונה זו ביקיני צהוב מתוצרת של ״מטקס״

] ה מינ ל צו ת

ש 7יי

מאחר שהמפלצת הכי קטנה שלי היא כבר
ססודנטית בכיתות א /הספקתי לשכוח קצת
אין זה ריה לפני כמה שנים. אז באה
עודדה, הכת־דודה שלה שהיא כמעט בת
שנתיים, ומזכירה לי השכם והערב.
עודדה מבינה שלנדולים יש אידה שפה משונה
משלהם, אבל זה לא מפריע לה להשתמש

,אמא, שכחתי, אין קוראים לשמואל-ק
אבא, מה השם של השמואליק הזה?! אה
צב, נכון.״
גם כאשר הם גדולים יותר לא חסו
להס. רק אתמול סיפרה לי רוני בסודי סו
דות — דנה השביעה אותה לא לגלות —
שכשהן הלנו אחרי־הצהרים למכולת, ונת

ח?ש 1העברת מתעוררת ומתחדשת -זעזד איו!
בשפה עצמאית משלה, המורכבת על טהרת
ההברה האחרונה בלבד של בל מילה. כגון:
י • צאתי ננה: מצאתי בננה.
• לא צה צח: לא רוצה ביצה.
• כוק סל צץ: הבקבוק נפל והתפוצץ.
• דדי לא צד. סרן. דדת צר״ תות צח,
יה צח: עודדה לא רוצה לישון. לרדת וצה,
לשתות רוצה, סוכריח רוצה.
• הפפום היפוסם ופל: התפוז התפוצץ

ונפל.
בעיות מסוג אחר התעוררו השבוע כשל־ביתה
של עודדה הגיע צב. הוא לא כל־נן
הגיע, כמו שהביאו אותו בעצם. אביה של
עודדה הביא אותו — ולא בשבילה בכלל,
אלא בשביל עידן, אחיה הגדול.
אבל זה לא הפריע לגברת הצעירה להתייחס
אל הצב כאל שלה כבר מרגע ראשון:
להאכיל אותו כשצרין וכשלא צריך, לנסות
לשכנע אותו להוציא את הראש החוצה,
ביחוד כשהוא מתעקש להסתתר בשריונו,
והעיקר — לחפון אותו על גבו. בהסתר
כמובן, פשאף אחד לא רואוה.
ורק דבר אחד הפריע לה בחיים: בסשן
כל השבוע הראשון לא היתה הפספוסית
מסוגלת לזכור את שמו. מיד עס בואו,
נתכבד הצב ברוב כבוד והדר בשם העברי
הגזעי שמואליק. וכן, הסתובבה עודדה בהבעה
מוטרדת במשן שבוע תמים, כשהיא
שואלת את כל מי שנקרה בדרכה :

קלו בערימת־דשא גזום על שפת המידרכה
ליד אחד הבתים ברחוב, פלטה הקטנה לתו
מה :״תראי רוני, בטח היה פה היום הגנן
וגזם את הדשא, והוציא את הגוזמה לרחוב.׳

האונעדסיטה}}יסורס אקסעוג״ס
רישום תלמידים לשנת הלימודים 1969/70

בוליטנגיקים

לימודי בוקר או ערב בת״א ובחיפה
המכינים לתארים אקדמאיים של:
!6 81-111511 וז.-ו0.£.

ץ זו$מ£עוא} 1אססאס!

אוניברסיטת לונדון
* 8.4 .כללי
* 8.4,שפות
אנגלית, צרפתית.
8.50 כלכלה

או מנהל-עסקים
8.50 מתמטיקה

3ח1)10ו)3)1ח)> 1ח£61׳ 1ח£1ח£

אוניברסיטת קמברידג׳
£8811811ח11) 108)6 1־ €61־¥61ו £0
0) 1016807־11) 10816 0 1־€61
18 £8811511

011(10188 0) £8811811 518)1168

אגודות המהנדסים הבריטיות
* הנדסת כנין

* הנדסת מכתות

* הנדסת חשמל
* הנדסת אלקטרתיקה
* הנדסת ייצור

* הנדסה כימית

1 0ה טי פו ס שלן־ -
(המשך מעמוד )27
אך המשותף לכולם הוא: שהם דוחסים אותך
לחזור ולהתאהב בטישוס קבוע. עם השנים,
הוסף הדבר להרגל. וכמו כל הרגל, קשה
לשבור אותו.
קשה — אבל אסשרי. אם הסיסום שלך
הוא אסון בשבילך, אם תמיד את מתאהבת
במבוגר הרציני שיכול להיות אביך, ושיש
לו בנות בגילך, או בפלייבוי העליז, שאינו
חולם להתחתן עוד עשר שנים — יש ביכולתך
לשנות את מהלך גלגלי ההיסטוריה. ב־יחוד
— לפני שהתחלת בהרפתקה הבאה
שלך. תמיד קל יותר לא להתחיל, מאשר
להפסיק אחרי שהתחלת. אז אין עדיין לב
שבור ולא גאווה פגועה. הבעייה האמיתית,
במשיכה לגבר, היא לא שאינך מסוגלת
שלא להימשך אליו — אלא שאינך רוצה .

איזה מץ סוג אה?

תלמידים החסרים תעודת נגרות, יתקבלו לראיון אישי לקניעת אפשרות הצטרפותם ללימודים.

ההרשמה בין השעות 9—1לפנה״צ 5—9 ,אחה״צ, במשרדי האוניברסיטה :
ת ל ־ אביב, רחובבדנהד • 1חיפה, דרווב

שמריהו ולוין 3

ו_ 1ו ־ ב

פאואססינולוני
ו_ 1בנ

חנו אברהם
בחלק השני של התכנית* שאלות
ותשובות.
בהרצאה על :

ריפוי מאגנטי
במגע־יד וממרחקים

בליווי הדגמות ריפוי במגע־ יד
והדגמות איבחון מחלות באמצעות
מטוטלת.
בחיפה, במועדון ״מלאת״ ,רח׳ גו־לומב,
ביום שישי ה־ 17 לאוקטו בר,
בשעה 9בערב.

0כן, איזה סוג נערה את? ומהו סוג _
\ £הגבר שאת אוהבת?
קיימים ארבעה סוגים יסודיים: הטיפוס
ההגיוני: הטיפוס החושני; הטיפוס האבהי
(או האמהי); והטיפוס האינטואיטיבי.
חלוקה נוספת היא בין טיפוס שתלטני ל-
נכנע.
השתלטני עושה: הוא יוצא, פועל, מזנק
לתוך החיים. הנכנע, לעומתו, יושב וממתין
שדברים יקרו לו.
חלוקה זו היא תיאורטית. ברובנו קיימות
מיקצת מכל התכונות. תשלובת של כל הטיפוסים.
אולם כמעט תמיד בולטת תכונה
אחת יותר מהאחרות. גם אצלך, גם אצל
הגבר שלך.
זוהי התכונה הקובעת איזה מין טיפוס
את, ואיזה מין טיפוס הוא. ברגע שאת יודעת
זאת, תוכלי לראות בבירור, שהיחסים
ביניכם ניתנים לצפייה די דייקנית. תוכלי
לראות גם מי הוא הטיפוס שאיתו זה לא
יילך לך, ועם מי זה כן יילך. וכשתיתקלי
בפעם הבאה בגבר מושך, ותזהי איזה טיפוס
הוא — תדעי מראש מה יהיה גורל יחסיכם.
ואם הוא לא הטיפוס בשבילך — לא תוכלי
יותר להשלות את עצמך, כבעבר, אולי
הפעם זד, יילך.

ארבעתה מי פו סי ם

* בתל־אביב, בבית סוקולוב, רח׳
קפלן ,4ביום ד׳ ה־ 22 לאוקטובר,
בשעה 8.30 בערב
ירצה

ףאלההם הטיפוסים הבסיסיים של גב!
רים ונשים:
• ה אינ טו אי טי בי:
לא שיגרתי. יכול להיות מקסים כשהוא
רוצה, אבל לרוב הוא מרושל ולא־איכפתניק.
לא הטיפוס האידיאלי בשביל מביא הפרנסה
המסודר והאחראי. מתוח בדרך כלל, לא הכי
קל לחיות איתו. מעניין ומקורי, מושך תשו־מת־לב
בהתנהגותו, לבושו, דיבורו ומעשיו.
כשהוא שתלטני, הוא לא סובל את המוכר,
הבטוח, השיגרתי. טיפוס המורד, שיזעזע
את הורייך. כשהוא הטיפוס הנכנע, הוא ממש
קדוש החי לו בעולם החלומות שלו.

חנן אברהם

הרא די ס ט זי ה
סודות המטוטלת בריפוי, איתור
אוצרות טבע וגילוי נסתרות( .בלי ווי
שיקופיות).

* בחיפה, במועדון ״מלאת״ ,רה׳
גולומב, ביום שלישי, ה־ 21לאוקטובר,
בשעה 8.30
תרצה האסטרולוגית

מרים ספקטור

האסטרולוגיה

רופאים
אתם זקוקים למזכירת הטלפון האוטומטית: עונה
לטלפון בביתך 24 שעות ביממה.

רדיו דוקטור,

רח׳ שלום־עליכם ,18 תל־אביב, טל.244118 .

ה ה גיוני:

לא בהכרח פיקח במיוחד או חכם ביותר,
אבל אוהב לעבוד עם הראש. כשאין לו אפשרות
לכך, הוא מקבל תיסכול. ההגיונית
היא כמעט תמיד הטיפוס של נערת־קריירה.
אם היא גם שתלטנית, היא תהיה שרופת־אמביציה.
אם היא הטיפוס הנכנע, היא לא
תהיה מעוניינת בהתחרות, רק בעבודה לשמה.
הטיפוס ההגיוני והשתלטני הוא בדרך כלל
משעשע וחריף בחברה, יודע לפתוח את הפה,
בעל עקרונות נעלים, שאותם הוא מסוגל
להגשים אפילו כשזה פוגע במישהו אחר.
הטיפוס הנכנע נוטה לחלום על תיקון העולם,
אינו מעז לפגוע במישהו, בגלל עקרונותיו.

האב הי:
לגבי הטיפוס האבהי או האמהי, יחסי־אנוש
הם הדבר החשוב ביותר בחיים. לנערה,
בעיקר, חשובים הנישואים. אם היא ממשיכה
לעבוד אחרי החתונה, בעלה והילדים
יהיו תמיד ראשונים בסולם הערכים שלה —
אפילו על חשבון הקריירה שלה. כשהטיפוס
האמהי היא גם שתלטנית, היא המארגנת הקלאסית:
כשהיא מכינה מסיבה, זה משהו
עולמי. בעבודה היא תמיד מלאת רעיונות
חדשים. כשהיא הטיפוס הנכנע, היא פחות
מלאת יוזמה ומרץ. הטיפוס האבהי הוא המנהיג
מלידה. תמיד מלא ביטחון־עצמי, ללא
קשר לגילו. הוא העושה את כל הסידורים,
הדואג לכל. טוב־לב ומבין.

• החושני:
נהנה מהחיים, מאוכל, שתייה, בילויים ו־

הנופדונו נערות נואווזן גנזוון אוז אעת
\זאע

תנויד בפח־ עזגזוצאווז ננצנזן בצד הנופעיר שד
נזנויוזרע, ביעעיהן ענו גבריע? אס־ כן, בי מדוזך
דוזפעיע זאוז, דשבור אזזת ודרונויר אוז נזעגד~
וזעענויע, בבדי או 1״נזישווע וזנושימז ׳,שבנזוף 1ז־

התבונני בתנוונות ארבעת הגבריע הנוופיעות
בענזור וה, והעדיבוי אתה נזהע הוא הבויפוע ה־נווצא־ען
ביותר בעיניך. בעבדה בעוף הכתב ה

כתבה. זוזו שעשוע עד, וזברוך בעך־וזכד בנזצי־

יתברר דך אתה עיפוע בערת — \דנזה רוועא

* את עעועך הנכון בעבדה. אורב והו גע שעשוע

אותו. ותה שעשוב תתר — תגדי גע ש גורד ה־

רציני ביותר •.הוא יאפשר דך דעצוא את עעונזך
גע בעודנו הגבריע, דא רע בעבדה.

***מת לב ודאי שישנן נערות ונשים שתמיד הן הרוכבות, ביחסיהם
^ ועם הגברים שלהן — בין אם גברים אלו נשואים להן, ובין אם הם
חושבים בתמימותם שהם חופשים. לעומת זאת, יש נערות שתמיד יוצאות
מסודרות ואומללות מכל פרשת אהבה או אהבים.
שתי עובדות מפתיעות בולטות תמיד לעין, בהקשר זה:
הראשונה: המסודרת אינה בהכרח גם המכוערת, יכולה לפעמים להיות
חתיכה עולמית. כלומר — לא המין מכריע כאן.
השנייה: אין מקריות בדבר. המסודרת ממשיכה להיות מסודרת ביחסיה
עם כל חבר חדש — עד שהיא נישאת למישהו. אז.היא מסודרת כבר לכל
חייה.

המשיכה הגופנית איננה גופנית
ך* פיכה לכל זה, ברגע שאת מבינה אותה, פשוטה למדי. ואם את
1 1הטיפוס של המסודרת הנצחית — יש ביכולתך, ברגע שאת מבינה מה
הולך כאן, לשנות את פני הדברים.
משיכה לגבר, מי כמוך יודע, יכולה לנוע בין, :יא — על אחד בזה
אני מתר״׳ לבין< :מממ, די נחמד.׳ וזה — אפילו לפני שדיברת איתו
מילה. מאידך, מה שאולי אינך יודעת, זה שבדרך כלל את מתלהבת תמיר
מאותו טיפוס. לפעמים הוא דומה בדיוק לחבר האחרון שלך, לפעמים לא
— אבל הטיפוס אינו משתנה: או שזה החתיך העולמי, או נער־השעשועים,
או הגבר הרציני והמבוגר, המתגלה תמיד — -כשמאוחר מדי, כמובן —
כנשוי כבר,
ידוע לך כמובן שאין דבר כזה הנקרא משיכה גופנית. כל משיכה גופנית
היא פסיכולוגית בעיקרה. מובן שזה נכון גם לכיוון השני — מהגבר
אליד. אחרי הכל, לוא היתה המשיכה גופנית בלבד -האם את מסוגלת

יעעיע בינך דבץ הגבריע איננו עערי יש שיעה
בשיגעון הוה.

לחשוב על פריט אחד שיש לך, שבגללו מישהו ישתגע דווקא עלייך

מעגל הקסמים האומלל

ך* עוכדה היא — גם אם אולי לא נעים לך לשמוע זאת — זה שטיפוס
} | הגבר המוצא־חן בעינייך נקבע ונחתם באישיותך עוד לפני שהגעת
לגיל שבע. מאז, את חוזרת על הנושא כמו תוכי, בוואריאציות שונות,
עד גיל שבע, פתוחים הילד והילדה לקלוט כל טיפוס שהם נתקלים בו.
אם ־כילדה קטנה התאהבת בחתיך הכי מקסים של השכונה, והתברר שהוא
גם הבריון הגועלי של השכונה, סביר להניח שתזכרי זאת לשלילה כל
ימייך. אם לעומת זאת, התרשמת לראשונה בחייך מילד שהתגלה כטוב־לב,
נדיב בצעצועיו ובסוכריות שלו, יישאר הזיכרון חרות בך. אם הוא היה
ג׳ינג׳י, תהיה לך תמיד סימפאטיה לג׳ינג׳ים.
זוהי אחת הסיבות שמשיכה אינה קשורה ישירות ליופי או סקם, וש־מרילין
מונרו התחתנה עם ארתור מילר. זוהי הסיבה שנערה מתאהבת
כימעט תמיד, שוב ושוב, באותו טיפוס של גבר — גם כשהטיפוס הזה
הוא אסון בשבילה, היא מעולם לא מצליחה להסתדר איתו, והיחסים איתו
חוזרים ומתפתחים לרעתה עד שהם מסתיימים בשיברון לב לגביה. למרות
כל זאת, היא חשה עצמה נמשכת לאותו גבר — בגלל תחושת הביטחון
שנטבעה בקירבה בילדותה, בעת חווייה דומה. משום כך נוטים רוב הגרושים
להתחתן בשנייה עם טיפוס דומה לאשתם הראשונה. משום כך מתחתן
רוג׳ה ואדים כל חייו עם יפהפיות הדומות כמו שטאנץ אחת לשנייה.
לשלישית, לרביעית, לחמישית.

איך להשתחרר

ו כן, לארק התרשמויות הילדות קובעות. גם המעמד החברתי,
הרסע המשפחתי. והשסטת טולם הפירסומת והסולנוע משחתים תפסיד

לאבא שלי ישזסומקה׳(מכונית ט1בה מבית טוב)
המכונית שלגו היא ממש כל־בו: אבא נוסע ב ה לעבודה. אמ א סוחבת ב ה את ה מצרכי ם מן ה ש 1ק:
ואם הדו דהזלדה קונה קצת רהיטים חד שים. או צריכה להע בי ר מקרר. היא תיבף מצלצלת אלינו
וחוסכת בסףעל סבלים וטגדר: וכ שאנחנו יוצאים לפיקניק לכנרת. או לחור שת־טל ־ המכונית הז א ת
היא בית־מלון ב ש בי ל הילדי ם: הופכי ם את ה ספ סלי ם האחוריים ־ ובן רגע יש לנו שם מיטה אכ סטרא
לכל הילדים. וכ שפותחים את הדלת האחורית. תיבף ומיד יש לנו גם שולחן אוכל. וזהו היתרון ש ל
מכונית בעלתחמש דלתות. האבא שלנו הוא מהנדס־מים, וכ שהוא יוצא ליום של םלשדה. הוא מכניס
למכונית שולחן קטן וכבר יש לו משרד על גלגלים. אבא מבסוט אלף מה סי מ קה 1100 הזאת והוא
אומר :״אפילו תביאו לי רולס־רויס, אני לא מחליף אותה ב סי מקה 1100״.
תצוגה ו מ כי ר ה: משרד מכירות ראשי ־ חל־אביב. דרך פתחיתקוה .74 טלפון • 34115 מכשירי תעעה בעיים. חיפה, דרך העצמאות . 104
טל • 524775 .ירושלים. שיקביץ. שרי דוד המלך . 11 טל • 22440 .רמת־נן. לווסקי אח מרדכי. רת• ארלוזורוב . 12 טל• 727241 .
נתניה. לויוקופף. רח׳ הרצל .44 טל • 5307 .באר־שבע. ד .כרמלי. מוסך ־בארישבע׳ .ררך חברון. טל• 2021 .

דגם 1970
סימקה 1100 נפח מעע 1118 -סמיק:
14 כיס: כונוע קדם׳ * הועה קדמית:
מעצורים כפולים 4 :דלתות • דלת
חמישית 5 :מקומות ישיבה: צמיגים
רריאל״ם; מערכת חימום.

מכונית טובה מבי
בית קוייזלוסימקה• מכשירי

שואל הקצין במרכז הקשר את מפקדו.
״לא,״ אומר המפקד ,״היא לא נכונה.״
״אומרים,״ מתעקש הקצין ,״שיחד עם מנד
שיר־הקשר שהוחדר לראשו, הוכנסה לשם
גם פצצה, שיכולה להתפוצץ מתי שנרצה.״
הראש הוא ראשו של מדען אמריקאי
(גרגורי פק< ,שנשלח לסין כדי להשיג
נוסחה של אנזים מיוחד במינו, שישנה את
חיי האנושות ויפתור את בעיית העוני.
לפני צאתו לסין הוחדר לראשו מכשיר־קשר
מיוחד, המעביר לארצות־הברית, דרך
לוויין הסובב מעל שמי סין, כל שיחה, כל
תנועה מסביבו. זהו גם האמצעי היחידי
שיוכל להציל אותו מגוב האריות שלתוכו
נכנם. מה שהוא לא יודע, זה שהמכשיר
יכול גם לפוצץ אותו בשעת הצורך, אם
ייתפס על־ידי מארחיו.

כובכת רכיד
קריירה — בגלל סוסים
בשעת השיחה המוזכרת לעיל, נמצא המדען
בביתו של היושב־ראש, ומשוחח איתו
בידידות — על אנזימים .״אילו היתד, השמועה
נכונה,״ מוסיף הקצין, השופך את
שיחו לפני מפקדו ,״היינו יכולים עכשיו
להרוג שתי ציפורים במכה אחת.״ כלומר
— לפוצץ את השליח ואת היושב־ראש
היושב לצידו .״אבל השמועה אינה נכונה,״
עונה לו המפקד — והולך להעביר את
הרעיון לממונים עליו.

מהקיבוץ לקיבוץ

שיר ה,גי טר ה ונ שים
כאשר נסע מוטקה דגן (״שלושים פלוס אך רק במיקצת,״) הוא
היה סתם עוד זמר וגיטאריסט ישראלי אחד.
בכימעט־שנתיים שהוא שוהה באירופה הפך מוסקה, ממש בניגוד
לרצונו, לסמל של ישראל הבוהמית — וזאת, בעיני נערות־הזוהר,
הפרובויות והיהודיות הטובות של אמסטרדם ובריסל.
כי מוטקה, שבחר דווקא בהולאנד בתור בסים, ובאירופה המערבית
בתור שדה־פעולד, אמנותי, אינו מנסה לעשות לעצמו פילסומת.
הצעיר בעל המוצא המארוקאי, תושב טבריה שהפך לאיש־בוהימה
תל־אביבי ולאחר מכן — לחייל קרבי בטרם צאתו לחפש מזלו
בגולה — מעוניין רק בדבר אחד: בגיטארה שלו.
״כשאני לא מחפש על חתיכות,״ הוא מוסיף לאחר הרהור שני.
מוטקה רואה באמסטרדם את התגשמות־חלומותיו של כל צעיר
ישראלי היוצא לחו״ל לחפש את המזל — ואת נשותיו.
״פעם דיברו על שוודיה; אחרי זר — ,על לונדון, פאריס, היום
אין מקום לצוד ולהצליח כמו אמסטרדם,״ הוא מדגיש בגאווה גלוייה.
כי אמסטרדם מאירה לו פנים. לו — ולאלפי הזרים הבאים לעיר
ההולנדית הקרה וחמת־המזג.
מסביר מוטקה :״כאן יש הרבה יותר נערות צעירות מחתיכים
מבוקשים. בכל קפה או מועדון־לילה יושבות שלוש חתיכות על
גבר אחד. ישראלים הם מלכים: אלילים המעוררים התלהבות בשל
חזם השעיר, שיערם השחור, קומתם הגבוהה — וגישתם הידידותית.״
בין כל המלכים־הישראלים הללו בולט מוטקה דגן — מלך-
המלכים של חתיכות־אמסטרדם.
כי מוטקה אינו ישראלי רגיל. אמן אמיתי המקדיש את כל כוחו
ומירצו לזימרה ולגיטארה. אין הוא מוכן לערבב בין שירה לבין
בילוי — ודוזקא משום כך זכה להערצתן של הצעירות .״הוא לא
מנסה לפתות אותנו בגיטארה שלו,״ אמרה אחת מהן, השבוע,
לכתב העולם הזה ,״הוא סתם אמן וגבר של ממש.״
השבוע עלה לצרפת, לסיים את עיסקת־תקליטו ארוך־הנגן הראשון,
היוצא לאור בחברת סי.בי.אס ,.חברת־התקליטים הגדולה השלישית
בעולם. תקליט, שאת עיבודו הכין עבורו מלחין גרמני ופרו־ישראלי
צעיר — וולפגאנג גרי.
התקליט — שעדיין חסר שם — יעלה את מוטקה לשורה אחת
עם זמרים בינלאומיים שהופיעו תחת כותרת־החברה, אנשים כגון
איב מונטאן, ז׳ורז׳ בראסאנם ועוד.
מוטקה עצמו — המוצג כאן כ״זמר בינלאומי ואזרח ישראלי,״
— אינו מתרגש. שלושה תקליטים קטנים והופעות בבלגיה בחברתם
של מארי לאפורה, סשה דיסטל ומורים בירו כבר הכינו אותו
לתהילה. ובין כה הוא מתכונן למסע לבראזיל, שם חתם על חוזה
עם הטלוויזיה.,
״דבר אחד ברור,״ הוא מסכם ,״אם אגיע באמת לפיסגה — לא
אשנה את אורח־חיי. אמשיך להקדיש עצמי לגיטארה, לזימרה —
ולנשים.״
אנשים אבא אבן גגהל
שלושת אלפים ערבים מכפרי המשולש
התאספו השבוע בכפר טייבה בכדי לשמוע
את שר־החוץ אבא אכן, אשר עמד להופיע
שם באסיפה מטעם המערך. אולם לאחר
שעתיים של ציפייה הגיע מבוהל למקום
מזכירו של השר, הודיע שהשר אינו יכול
להופיע. הסיבה האמיתית לאי־הופעת השר,
שלא פורסמה, היתד, פחד פיתאומי שתקף

הקיבוצניקים הולכים ומשתלטים על עולם
התיאטרון והקולנוע. כל פעם מתגלה
קורבן חדש שעזב את הרפת, או הדיר,
או המטעים, ועכשיו הוא משהו אתר לגמרי
על הבמה או המסך.
אחת מיוצאות הקיבוץ הללו היא רחל
רביד, העומדת להפוך בזמן הקרוב לכוכבת,
בעזרת שני סרטים בכיכובה, העתידים
להיות מופקים בקרוב, אם ירצה השם
ועוד כמה גורמים.
היא לא עזבה את הקיבוץ בבת־אחת.
קודם היא שיחקה בבימת הקיבוץ. בימת
היא בדרך כלל בימה דמוקרטית,
ביטוי לכל אחד. לכל ד,צ־המתחלפים

מוטקה
דגן וידידה בהולנד

אותו לפני צאתו לדרך, מחשש שמא יפר־עו
לו בנאומו וירגמוהו באבנים בכפר בו יש
אהדה גדולה לרק״ח • .אחר שהוזמן להופיע
ונעדר היה שר־הביטחון משה דיין.
הוא הוזמן למסיבת הפתיחה של המיסעדה
החדשה סקוטש האוז ביפו׳ אך לא הופיע
כיוון שהיה טרוד בענייני משרדו. הוא הופיע
למחרת הפתיחה, היה החותם הראשון
בספר האורחים של המיסעדה # .בעל ה־מיסעדות
והמכונים, מר עולם לשעבר רפאל
הלפרין, זכה השבוע לתביעה משפטית
לא נעימה ביותר. אחד המתאמנים במכון
הג׳ודו שלו נפגע בעת אימון, ולא
יהיה מסוגל לעבוד, לטענתו, שישה חודשים,
עבורם תבע התלמיד נזיקין בסך 5000ל״י.
• ספורט אחר בו אירעו נזקים בגוף הוא
הכדורגל. השבוע הגיעה האלימות במגרשים
לשיא חדש, כשאור,ד כדורגל בשם מרדכי
רזניק, בן ,53 נפגע על־ידי ניידת משטרה
שחילצה את שופט המישחק בין הפועל כפר
סבא למכבי נתניה, אהרון שושני, מידי
קהל זועם. השופט יצא בלי פגיעות, אך
שופט אחר, איי׳
רזניק נפטר מפצעיו.
מרוסיה, הוי
זיק כהן, שהוא עולה
כיח שלא כל עולה
מתקבל באהדה בארץ. כהן, ששפט במישחק

הליגה הלאומית בין הכח רמת גן למכבי
פתזז־תקוווז, זכה לשאגות־בוז מהצופים, ב־שאינן
עולות בקנה־סיסמאות־קרב
אחד
עם מאמצי קליטת העלייה
ארצות מסך־הברזל # .חוזיות מסוג אחר
עברו על משתתפי ההצגה ירושלים שלי
בחאן הירושלמי. עם תום אחת ההצגות התקיימה
מאחורי הקלעים פגישה נרגשת בין
מלאך־ר,צנחנים אסתר ארדיטי־זלינגר,
שהתפרסמה במלחמת ששת־הימים, לבין
גאולה נדני, המגלמת את דמותה על
הבמה. החוויה השנייה של המשתתפים: בתום
אותה הצגה הזמינם בעל מיסעדת אל־מאסוודה
במזרח העיר לארוחה חגיגית חינם,
הסיבה: המיסעדה מוזכרת באחד הקטעים
במחזה • .צלמי־טלוזיזיה ועיתונאים זרים
לרוב חיכו השבוע על מדרגות בית־המיתו־נאים
בתל־אביב, משעות הבוקר עד שתיים
אחרי הצהריים, לקצין הליווי שנועד לקחת
אותם לקנטרה. שם ביקשו להנציח את מעמד
החזרת גופות החיילים המצריים לידי
צבא מצרים. כאשר האיש לא הופיע, החליטו
כי אוייבם הוא הבום של ההסברה הצבאית,
אלוף־מישנה רפאל אפרת, שהוא דובר
צד,״ל, והיפנו את כל חמתם כלפיו.

החיתון הרס. המיתון וכגה
יפה יודעת של עכשיו
לראות

המיתון הרס הרבה אנשים, הרבה משפחות,
הרבה עסקים. לעליזה אדר הוא
הרס את כל שלושת הדברים ביחד. היא
התגרשה מבעלה הטרי, סלון האיפור שלה
בבאר־שבע נהרס, ואותה עצמה ייאש המי
תון לחלוטין. היא ארזה את מזוודותיה ונסעה
לאיטליה.
בתחילה רצתה עוד להסתפק בלימוד איפור
לטלוויזיה. אך שעם יופיה, גופה החטוב
והמזל־הביש שהתחלף במזל־טוב, היא החלה
מופיעה בסרטים. תחילה — לא חשובים
במיוחד. אחר, כימעט־הופיעה בסרט
שעורר את השערורייה הגדולה ביותר שידע
הקולנוע האיטלקי מעודו — סירטו של
פליני, סאסירקון, שנועד למתוח ביקורת
על הסנאט האיטלקי ושחיתותו.

תקריות שהעלו את עליזה מסתם שחקנית
למשהו רציני באמת, והיא שורבבה לשערורייה
נוסח איטליה, כאשר סירבה להופיע
מעורטלת לפני מצלמות עיתונאים לפי בקשת
פליני הגדול.
הסירוב גרם לריב, הריב גרם לכותרות
בעיתונים, והכותרות בעיתונים גרמו לעליזה
להיות מפורסמת ונדרשת בשוק הסרטים
האיטלקי. במיוחד שם עליה עינו מתחרהו
של פליני, אלפרדו דיני, שלקח אותר,
תחת חסותו ונתן לה תפקידים נכבדים.
הפירסומת עזרה לה גם להיבחר לסגנית
מיס יוניברס, וכך הפכה המאפרת הקטנה
מבאר־שבע למים עליזה אדר, שחקנית
מפורסמת, נערת כותרות, סגנית סיס יוני־ברס,
ומה לא. וכל זאת — בגלל המיתון.

קולנוע סרטי
צ לי בתהצ לו ב

סער גן ע
מבלי ״להדבק״ למושב
בחנויות ״שלי״ נתקבלו
7סוגים שונים של

גב־ מושב אחרירי
(א 10מ5ז1כ<0 01 -כ<)
במבחר גדלים וצבעים

תל״אביב, רח׳ השרון 19 פינת השפלה 3י רח׳ אבך
גבירול • 80 רח׳ אבן־גבירול • 138 חולון, רח׳ חנקין
,42 בנין קולנוע ״סבוי״ • בת״ים, רה׳ רוטשילד 18
(בכר וינגייט) • חיפה, רח׳ הנביאים ( 20 מתחת לקפה
״רומא ירושלים — באר־שבע — וסניפי החברה
בארץ • המשביר לצרכן, תל־אביב, רח׳ אלנבי 115
• המשביר לצרכן, באר־שבע, רח׳ קק״ל.

האיש שחייב למות (פאריז, תל־אביב;
ארצות־הברית) .כל הכפר מתאסף
בכנסייה. הכומר מחלק את התפקידים לקראת
מחזה היסורים. הוא בוחר בדוור הפותח
תמיד את המכתבים שהוא׳ הכומר, שולח,
ובמוזג, הנוהג למהול את יינו במים —
לתפקידי שליחים. הוא בוחר בזונת הכפר
(מלינה מרקורי) ,לתפקיד מרים המגדלנית,
וברועד, המגמגם לתפקיד ישו.
הבסיס לסרט הוא סיפרו של ניקום קא־זאנצאקים.
הרעיון במקורו הוא דרמאטיש,
מאוד, כיוון שמוכרח להיווצר מתח בין הסיפור
המקורי, מלפני 2000 שנה, לבין הסיפור
הזה.
יום אחד מגיעה שיירת פליטים לכפר .
המשגשג. הכומר ועשירי הכפר מסרבים ׳
לתת לה מיקלט. האנשים החלשים והפשוטים,
שקיבלו על עצמם את תפקיד ישו
ושליחיו, מתחילים פתאום להרגיש באחריות
שהוטלה עליהם, והם לוחמים בכפר
כולו למען אותם פליטים, עד הסוף — החוזר
על עצמו כפי שתואר בברית החדשה.
ז׳יל דאסן מנצל בתוך הסיפור את כל
ההתרגשויות האנושיות האפשריות. הוא
מתחיל בצילומים של שיירת הפליטים.
נשים עם ילדים על כתפיים, זקנים גוררים
רעועות רשימת שלום מתיצבת לבחירות לכנסת השביעית ומבקשת את תמיכת הבוחר.
רשימת שלום היא רשימה על־מפלגתית, המלכדת אזרחים בעלי תפיסות־עולם
שונות. הם מאוחדים בהכרה, כי המאבק לשלום הוא בשעה זו התפקיד המרכזי
של קיומנו הלאומי.
רשימת שלום נאבקת נגד מדיניות ממשלת הליכוד הלאומי שהפכה לממשלת
שיתוק לאומי בבל הנוגע בנקיטת יוזמות רציניות לחילוצה של ישראל מן המעגל
האין־סופי של מלחמות חוזרות ונשנות.
נאבקת נגד קביעת עובדות מוגמרות בשטחים המוחזקים: נגד כל סיפוח, נגד
התנחלות ונגד החלת החוק הישראלי בשטחים.
רשימת שלום נאבקת לפתרון יסודי של הסכסוך הישראלי—ערבי על שני
מישוריו :
— במישור שבין ישראל והעם הערבי הפלשתינאי — תכיר מדינת ישראל, אשר
הוקמה מבח חזונה ופועלה של תנועת התחיה הלאומית היהודית, בזכותו של
העם הפלשתינאי להגדרה עצמית, תוך עמידה על מלוא זכויותיה שלה לריבונות
ולבטחון.
— במישור שבין ישראל ושכנותיה, תגלה ממשלת ישראל נבונות לדון בסכסוך
בבל מסגרת ובבל צורה שהיא, ותבריז בפה מלא על קבלת החלטת מועצת

הבטחון מיום 22 בנובמבר ,1967 בשלמותה וכשלמות אחת•
רשימת שלום נישאת על־ידי מתנדבים בלבד.

היה גם אתה במתנדבים! התגייס לפעולה!
פנה עוד היום אל אחת הכתובות המרכזיות:
בירושלים: ת.ד , 1448 .טלפון .31162
בתל־אביב: ת.ד ,3006 .טלפונים . 220384 ,418995 ,52827
רשימת שלום ממומנת ע״י פעיליה ואוהדיה. היה גם אתה
שלח עוד חיום תרומתך בשיק לפקודת חשבון
55982/37 בבנק לאומי לישראל סניף שדרות הרצל,

ירושלים, שלח את השיק לפי אחת הכתובות,

בתל־אביב או ירושלים.

תן 1*1111*1 111

בתורמים ג

מרקורי ב״האיש שחייב למות״
יזתינוק מת בזרועות אמו
בקושי את רגליהם, גברים מסתכלים בזעם
קדימה ומחפשים קץ לסבל.
כשהפליטים, לאחר שגורשו מן הכפר העשיר,
מוצאים שרידים הרוסים ומנסים
להתיישב בהם, כדי לגווע בתוכם יותר
מאוחר ברעב, מתגנבת לשם הזונה, ושולחת
להם עז. אחת הנשים ניגשת לחלוב אותה,
והמצלמה מטפלת באותו זמן בילדים הקטנים
ומראה את עיניהם הרעבות. ילד
אחד פורץ בבכי, ומי יכול לעמוד בפני זה?
הרועה שנבחר למלא את תפקיד ישו,
בא לבקר במקום, ורואה איך תינוק מת
מרעב בזרועות אמו. הוא חוזר לכפרו כדי
לספר לאנשיו על מצוקתם של הפליטים.
בכפר נערכת באותו זמן חגיגה. כולם
אוכלים ושותים, והוא פונה אליהם — ולפתע
אינו מגמגם עוד — ומספר להם
מה קורה שם, לאחיהם העניים. אנשי הכפר,
בהתקפת נדיבות׳ מוסרים כל מה
שיש להם לפליטים. עוד מחזה מעורר התרגשות.
נדיבות. הקרבה. נדודים. אהבה.
כל מילה כזאת, כשהיא קבלת את התיאור
הנכון, מעוררת התרגשות. כוחו של ז׳יל
דאסן בכך שהוא יודע, בעזרת שמאלץ׳
להוריד דמעות גם מעיניהם של אנשים
אינטליגנטיים.

פצצה ברא ש
השליח לפקין (תל־אביב, תל־אביב;
ארצות־הברית) .״האם נכונה השמועה?״

ותו־ 3או־׳ו1 -״ר
הים התיכון מהפכות והילולות לא נורמליות
הן עניין יומיומי
ליתר דיוק — היו.
עכשיו המועדון סגור. העובדים הצרפתים
עברו לגור במועדון בקיסריה, והישראלים
תיכננו לכבודם מסיבת פרידה בביתו של
אל״מ עמום בנין באפקה.
שמע המסיבה הגיע רחוק, וכבר ביום
ו׳ בצהריים הסתובבו בקליפורניה וכסית
פרצופים עצובים שלא הוזמנו אליה לצידם
של פרצופים נעלבים בגלל אותה סיבה.
איש לא ידע אז שהמסיבה של אל״מ
בנין תהיה סתם עוד מסיבה, ושההילולה

ראש המהפכנים
על ענייני דיומא, והסתכלו על עמירה היפה
או על הרגליים היחפות של העיתונאית
זיוה יריב ושל הבלונדית התל־אביבית רותי
נוסבאום. מפני שללכת יחף זוהי הצעקה
האחרונה של האופנה הלונדונית.
אפשר גם ללכת עם טבעות, וצמידים
ועגילים — על אצבעות הרגליים.
אז שתדעו לאן להסתכל.

מנהיג המלכותיות

מסיבת פרידה בדרך למסיבת פרידה

שלו ם
לי די ד
ך* צייר יהודה ניימן גמר את עסקיו בארץ
| ) לעת עתה. את התערוכה נעל ואת כל
התמונות מכר, ואחר־כך, כדי לחסוך בטלפונים
ואמירות שלום, הזמין כ־ 20מידידיו
האינטימיים למסיבת פרידה, מפני ש־אי־אפשר
לעזוב את הארץ סתם ככה.
את המסיבה ערך מזילה האינטימית בת
10 החדרים של ידיד בכפר שמריהו —
חדר לידיד, או מכסימום לשני ידידים, שלא
לדבר על הגינה. אז אל תתפלאו שהמס־בד,
היתד, שקטה מאוד.
הידידים ישבו איש איש בפינתו ושוחחי

רותי וידידה: חוץ מהגינה

הפסקות קלות לשחייה
האמיתית תיערך במקום אחר, ולגמרי ב־מיקרה.
אפילו
מייק סטולוביצקי לא ידע, למרות
שההילולה הזאת נערכה בווילה שלו בכפר־שמריהו.
מייק
הזמין את ידידיו הצרפתים לשתות
אצלו כוסית בדרך לאסקה, ומזה התחיל
כל העסק. הבארמן של אכזיב, כריסטיאן,
כל־כך התרגש מזה שהפעם מגישים ל ו
משקאות, עד ששתה חצי בקבוק ויסקי
והזמין את פרנסואז לרקוד. האחרים נדבקו
במרץ שלו ועשו אותו דבר. אחרי עוד כמה
כוסיות החלו להתנשק נשיקות פרידה ובו׳
וכר, ולא גילו כל סדנות לזוז משם. לבסוף
קמו איכשהו, ונסעו לאפקר .,השאר
היה פחות עליז, מפני שהישראלים לא כלבך
רגילים לראות בני־אדם לבושים לפי
אופנת אכזיב, ובמקום לרקוד היו עסוקים
בלהסתכל.
הם פשום לא ידעו שכל הבגדים של הצרפתים
ארוזים כבר לנסיעה, ושכל מה
שהצליחו לגרד זה את תלבושת המהפכה
שלהם ועוד כמד, אביזרים דומים, מצחיקים
לא פחות. בשעות הקטנות מאוד אמרו ולם

של פרידה. היינו אולי מאמינים להם, לולא
פגשנו כבר למחרת את מייק ופרנסואו,

?ודוריו ידיז

לזזידריץ

רז-ייר^י

זיווה וניימן: הצעקה האחרונה של האופנה

ייחייוד__ יהיוזח__ הדער

יודזז?ידת

אוהבות מאד זה בזו. הוא בד, והיא בו.
אם לזה אתם קוראים פרידה, אז אנחנו

רדד לא *דיוית ^ו ס דרר רטדייויח כאלה.

מועדון הים התיכון באכזיב חוגג את פטירתו בשר ה771־,ום העליז 1
רה של מסיבות • שמפניה דל הראש ודליות על החזה
טיפוסית אומנם, אך מקובלת בחוגים מצומצמים כמו של רססוטין
והחבר׳ה שלו.
ההפתעה התחילה כאשר סמדר דרור, לבושה בשתי דליות ועוד
משהו, נכנסה מתחת לשולחן מכוסה במפה שעליו עוגה בגובה
מטר וחצי. תוך שניות ספורות התארגנה במקומה החדש, מייד
החלה לנהל דו־שיח עירני עם המלצרים, כשקולה בוקע מבעד למפה
כמו אצל האוראקל מדלפי.
הדיאלוג נמשך. השמנה וסלתה כבר החלו לרחם על סמדר המסכנה
היושבת עשר דקות מתחת לשולחן. אבל פיתאום הרימו שלושה
מלצרים את העוגה ו הפתעה!! מי תיאר לעצמו שראשה של
סמדר יצוץ מייד איפה שהעוגה נגמרת, ושאחרי הראש יציצו
הדליות, ומייד אחריהן שאר סמדר. רק הגיחה — ובחיוך טיבעי
ומלבב החלה לשפוך לאורחים שמפניה. אבל מה? לא לכוסות —
אלא על הראש. רק גמרה לשפוך את השמפניה — ונעלמה.
עירה רבע שעה, חצי שעה, וסמדר איננה. האורחים הרטובים
סיימו לאכול את העוגה והתגעגעו לסמדר שתשוב ותבדר אותם
קימעה, אבל סמדר הסתגרה בחדר ההלבשה ועסקה בלהתפשט.
אתם בטח חושבים בליבכם: מדוע לקח לה כל־כך הרבה זמן
להוריד כל״כך מעט, וזה רק מוכיח שאף בעם לא הדבקתם לכם
שתי דליות על החזה בדבק נגרים. בסוף זה ירד, עם בנזין.

ך• מהפכנים הסתערו על המיבצר, בראשם
| 1דגל המהפכה האדום־כחול־לבן ובפיהם
המרסילייזה. ארבע הנשים המלוכניות הטילו
על המסתערים ביצים סרוחות, עגבניות
רקובות ושאר סוגי נשק לא קונבנציונלי.
•1אחר קרב מר נכנעו דודו, מאגי, פרג־

סמדר: עשר דקות מתחת לשולחן

ה ס עו ד ה

ה ק דו ש ה

** נייני הנזירות נמצאים בזמן האחרון בשפל, אבל עסקי
> הזלילה נמצאים לעומת זאת בעלייה מתמדת, עובדה שדיזנגוף
הפך לסטייקיה ולטיילת יש כבר מזמן צורה של מילק־באר.
אי־לכך, מחוסר נזירים, הופכים מינזרים למיסעדות, מה שמוכיח
שדבר לא יעצור בעד הקידמה מלהגיע לכל מקום. המאטמורפוסיס
הראשון של חיי־הרוח לחיי־בשרים קרה השבוע למינזר היפואי
סקוטץ׳ האנס, שהפך למיסעדה בעלת אותו שם. ובעל־הבית החדש
הוא לא יזוס כריסטוס, אלא רודה, הטבח לשעבר של המיסעדה
התל־אביבית רון.
לפתיחה הוזמנה שמנה וסלתה של העיר, שאכלה תוך רבע שעה
את כל הסנדוויצ׳ים הקטנים.
אבל חוץ מסנדוזיצ׳ים הכינו בעלי־הבית הפתעה קטנה, לא נזירית

פרנסואז ופרפו: אופנת אכזיב

שמנה וסקיתה: סנדביצ׳ים -

מייק ופרנסואז: למחרת

-ושמפניה על הראש, על החזה -דבק נגרים

סואז וכריסטיאן והרפובליקאנים נעצו את
דגלם בראש המיבצר. אחר־כך הלכו כולם
לשתות בירה קרה ולרקוד קצת, ולהחליף
את הקרינולינות בביקיני קטנטן — הלבוש
הרגיל בנז־ננדון הים התיכון באכזיב.
פרנסואז היא צרפתיה בלונדית מקסימה,
שלפני שהגיעה למועדון הים התיכון מכרה
עיתונים בפאריז והסתובבה בכל העולם.
מאגי, דודו וכריסטיאן הגיעו למועדון כל
אחת ממקום אחר, ונשארו לעבוד שם מפני
שהמועדון הוא המקום העליז ביותר בישראל.
ליתר
דיוק, היה, עד שהמועצה האיזורית
סירבה לחדש את החוזה. הישראלי הראשון
שגילה את האוצר הזה היה איש יחסי הציבור
מייק סטולוביצקי, שברוב תמימותו
נסע לאכזיב כדי לנוח.
כשמייק ראה לאיזה מקום ניקלע, הזמין
מייד את ידידיו מאנשי הבוהימה להצטרף
למסיבה שנמשכה שלושה שבועות, עם הפסקות
קלות לשחייה וכר. בסופם של שלושת
השבועות למדו כל הישראלים שבמועדון

מול הכדן שהעלתה מחדש
הדוגמגית

כריסטין

פירסום

;!ילד

זפרונותיה :
מנד מתחת אח וינה במי
רחל המרחרח
ך* טלפון ככיתה של מנדי רייס־דייויס
| 1שאולי לא פוסק לצלצל. מצלצלים מלונדון,
מפאריז, מניו־יורק, ממערכות העיתונים
הגדולים בכל העולם. שואלים אותה
כל מיני שאלות. מה האמת על יחסיה
עם כריסטץ קילר? האם זה נכון שקריסטין
לימדה אותה את המקצוע העתיק בעולם?

וייס!

האושו של היום

הילדה בת ה־ , 15 שהחלה דר־ נל קשר עם עברה, והחלה בחיים חדשים, שהניעו לשיאם עם
כה בעולם ברגל שמאל, הצ־ עלייתה לארץ ונישואיה. בתמונה, מנדי ורפי בכלה משתעשעים
בדירתם בתל־אביב. מנדי שכחה את עברה ובעלה סירב לדעת עליו.
ליחה להסיק את המסקנות מהזעזועשל פרשת פרופיומו, ניתקה

או•!והומת וו1יה!

בשעות הבוקר, וכמובן שהיה לו משהו
מיוחד עבור שעות הלילה

כריסטין ממשיכה ומגלה איך הוכנסה גם
מנדי לסוד החבורה העליזה, שרחמן היה

ך ל קריסטין קילר בימי
זוהרה. בשביל הב־
1 ^ 1111
סף שקיבלה עבור זכרונותיה, לא היססה
לחזור ולהעלות את כל הרפש מן העבר.
האם זה נכון שהן היו גונבות בסופרמרקטים?
ועוד ועוד. ומנדי מסרבת לענות.
וכל זה — בעקבות הגילויים של קריסטין
קילר, שפורסמו בעיתון האנגלי הסנסציוני,
בעל תפוצת־המליונים, ניוז אוף דה וורלד.
מה היא לא סיפרה שם, קריסטין הקטנה?
היא סיפרה איך בהתחלה היא סלדה מהילדה
הזאת בת החמש עשרה — הלא היא מנדי
שלנו — מחוסר עומק שלה, מהחוצפה שלה,
מהפשטות שלה. ואיך אחר־כך היא התחילה
למרות זאת לחבב את הבלונדינית הזאת.
והיא סיפרה על הבילויים שלהן יחד. וכיצד
יום אחד החליטו לנסוע לצרפת, והן ערכו
קניות רבות בחנויות בלונדון. לקראת הנסיעה,
כשהן משלמות תמורת הסחורות
בצ׳קים ללא כיסוי. ובפריז מצאו מהר
״בחורים חביבים״ שהחליפו אותם ביניהם.
״העובדה שהיינו שתיים נתנה לנו אומץ,
ובכל פעם שאחת מאיתנו נטתה להירתע
מאיזה מעשה — באה חברתה ור,זריקה
לה אומץ״ מגלה כדיסטינה הגדולה.
כריסטין היא עתה בת .27 לדבריה, היא
נטשה את עבודתה כ״מארחת של מועדון־
לילה״ כדי ״להיכנס לדירה עם איש־הכנו־פיות
פיטר רחמן, שהקיף עצמו באנשי-
זרוע, בכלבים אלזאסיים ובסוגי נשק שונים.
רחמן נתן לי תכשיטים לרוב, שילם עבור
תסרוקותי, ובכלל נתן לי בית, שם היה
מבקר אצלי בשעות אחרי־הצהריים. אנשים
רבים עבדו בשביל פיטר רחמן. אני בטוחה
שהיתר, לו לפחות נערה אחת אחרת, שאותה
סידר בדירה באיזה שהוא מקום. לשם בילוי

פנים אד פנים: מנדי האשה מור מנדי האגדה

מביא לדירתו — ״כל מיני בחורים ערבים
ופקיסטאנים* .בסופי־השבוע היו שתי נע-
רות־השעשועים יוצאות לטירתו של הלורד
אסטור, ושם פגשו ברופא־העצמות סטיפן
וורד, איש החברה הגבוהה. כריסטין קילר
החלה ״לחיות״ עם וורד, וזה הציג אותה
בפני הלורד אסטור.
מנדי, נרגשת ומתוחה ועצובה, בדירתה
ברחוב בארי בתל־אביב, עייפה כבר מהפרסומת,
ועייפה מהעבר הזה שלה, שחזר
להתנפל עליה לפתע, לאחר שחשבה שכבר
שכחה אותו והשכיחה אותו מהעולם כולו.
בעיקר — מידידיה החדשים, בארץ בה בחרה
לבנות את עתידה. כן לפני מספר שבועות׳
לפני שהפרשה החלה להתעורר שוב,
היא היתד, אישיות חדשה. מנדי בעלת המועדון.
מנדי אשתו של רפי שאולי. מנדי
שעומדת להיות בעלת המסעדה הסינית. זאת
שיודעת כל־כך יפר. לארח אנשי־חברה, לפתח
איתם שיחה קלה על העולם ועל פה
ושם. זאת שנוסעת מדי חורף וקיץ ללונדון
לחדש את המלתחה שלה.
והנה לפתע היא שוב המתהוללת הקטנה,
ד,הרפתקנית הידועה לשימצה :״שמעתי כבר
לפני שנה שכריסטין עומדת לפרסם את
זכרונותיר״״ היא מספרת לי, כשהיא יושבת
על אחת מהבורסות המהודרות בביתה, לבושה
בחליפת בית ירוקה מבריקה ופנים
מאופרות באופן סולידי ,״שמעתי על זה,
אבל לא התייחסתי לזה ברצינות. גמרתי עם
העניינים הללו, שבע שנים כבר לא ראיתי
אותה — ואין לי שום כוונה לראות אותה
בעתיד. לפני שבועיים הייתי בלונדון ואילו
רציתי יכולתי להיפגש איתה. זה לא מקרה
שלא נפגשנו, אם אני אדבר איתר, שוב אי
פעם — זה יהיה רק דרך עורכי־דין.״
היא מרוגזת על ידידתה לשעבר בגלל
מה שעשתה לה, ובגלל מה שעשתה לאיש
נוסף באותה פרשה;
״לא איכפת לי,״ היא אומדת ,״על מה
שהיא עשתה לי. לי היא כבר לא יכולה
להזיק. אבל חבל לי על פרופיומו, שבנה
את עצמו מחדש אחרי אותו עניין, וטרח
שבע שנים להשכיח אותו, והקדיש את
עצמו לעניים של איסט־אנד בלונדון, ועכשיו
זורקים בפניו את כל העניין מחדש.״
ויש עוד אדם החושב שכל זה לא יזיק לה,
ואותו אדם דעתו קובעת הרבה. זהו בעלה;
״לא ידעתי אף פעם מה באמת קרה שם
בלונדון,״ הוא אומר ,״ולא עניין אותי, וגם
לא שאלתי. אלה הם החיים שלי, אני בחרתי
לחיות איתר, ואני יודע מה אני עושה.״

כ ס פי ה ק לי ט ה

זידורינו בטלוויזיה וברדיו : בטלוויזיה ביום החמישי הבא ,23.10 ,בשעה 8.10 כערג -״כמאגר, עלהשלום ! ״

ברדיו

כיום השלישי ,21.10 ,כשעה 9בערב כמאבק על השלום כמוצאי שכת ,25.10 ,בשעה 9.25 בערב -״מסיעת יחיד _לסיעת רבים

!גישות פעילים ואוהדים:
ברמת־גן

:יום רביעי זה ,15.10 ,בשעה ,8.30בדי
עצמאות, גן המלך דויד. כל הפעילים
ורם השתבצו במסע הבחירות מתבקשים
ופיע!

באשקלון __
:מוצאי שבת ,18.10 ,ב־ 8.00 בערב, ב־ויאון
של מועצת הפועלים, מרכז אפרידר.
יפה עת

אמנון זכרוני וארכס מסים

בחדרה__
:יום ראשון, 19.10 ,

מיפגש מתנדבים

:דבר פרטים יש לטלפן: ביום שישי בין
• 5אחר־הצהריים, או בשבת בין 10—12
יקר, לטלפון .4485

בירושלים __

בוע האחרון, כולל יום הבחירות.

#בנצרת
ביום הרביעי הבא ,22.10 ,בשעה 5.00
אחה״צ, בקפה סבאג, מרכז העיר, אסיפת
אוהדים עם

אודי א בנ ר•
שלו כ הן
#בטבריה
ביום הרביעי הבא ,22.10 ,בשעה 8.30בערב׳
בקפה ארבל, קרית שמואל, אסיפת
אוהדים עם

אורי א בנ ר•
#בבאר־שבע
ביום ראשון ,26.10 ,בשעה 8.30 בערב,
בבית העם (אולם המסעדה) ,פגישה עם

כיום שני ,20.10 ,ב־ 8.30 בערב, בביתה
דנה זוהר, רחוב הגדוד העברי ,20

פגישת פעילים ואוהדים
ונושא: התארגנות לקראת פעולות הש
שלו
כ הן
לפני האסיפה, בשעה ,6.30 ברחוב הדסה
,80 פגישת נוער עם שלום כהן.

ל חברינו בקיבוצים: עזרתכם ביום הקלפי דרושה כיותר, בדי להב־ח
כחירות בשרות במשקים. אנא, התקשרו עימנו באופן דחוף, בדי
רגן את הפיקוח על הקלפיות מטעם תנועתנו!

מסות־הבחירות שלנו ברחבי הארץ

פנ האליהם !

ת ל ־ א כי ב: במשרד המטה הארצי,
ב גליקסון ( 8ליד קולנוע תל־אביב),
!ון ,222146 ,222145ח.ד.136 .
י רו ש לי ם: אצל דנה זוהר, רחוב
וד העברי ,20 טלביה, טלפון .61324
לות 7—10 בערב.
חי פ ה: רחוב הנביאים ,28 חדר ,305
וון .64220
אי ל ת: אצל רם סער, רחוב לינדי ,31
!וו .2061
די מו נ ה: אצל ראובן מיימון,44/9 ,
!ון ,91393 ואצל יהודה אחימרים.52/9 ,
בארשבע: אצל קמחי, המעפילים .3
,3בין 8בבוקר עד 3אחה״צ, ובערב
ווב השיקמה ,66 שכונת אפרידר.
ר א שון לציץ: אצל יהודה כהן,
ב אחד העם ,23
חו ל ץ: אצל טמיר, רחוב מיבצע סיני
טלפון .848565 יום ג׳ ו־ד,׳ ,בשעות
4אחה״צ.

דחיידים

• רמת״גן:

אצל פילוסוף, הירדן ,40

טלפון .741073

•י פתדדתקווה: אצל אורה ישורון,
רחוב כצנלטון ,32 טלפון .915572
• הרצליה: אצל שמואל ציון, טלפון
,938575 נוף ים, רחוב הפועל .10
9נתניה: אצל משה שנק, קפה אנט־ודרפיה,
הרצל ,27 טלפון ,3569 בימים א,
ב, ג ,ה, בשעות 6—7בערב.
• חדרה: טלפון .4485

הקריות ואיזור הצפון: אצל

ראובן קריץ, קרית מוצקין, סימטת אורן ,4
טלפון .715404
• טכעץ: אצל בנימין תמיר, טלפון
.931194 וכן אצל משה, טלפון .931836
ס נהריה: אצל אלפרד רולף, טלפון
.921167
י• טבריה: אצל בן־דורי, טלפון ,20330
.20550

בלבד:

1ל תסתפקו בדברי התעמולה שלנו. אל תסתפקו בסיסמות.
או חומר מוסמך ועובדתי -עבודת סיעתנו בכנסת בארבע
ונים האחרונות, הכרזותיה, נאומיה, יוזמותיה ושאלותיה על כל
־שאים החשובים לנו -החל בעמדתנו במלחמת ששת־הימים
־יעותינו לפתרון למחרת היום, וכלה במערכה למען טרמפ

ויל.

1מול — 119 אורי אבנרי בכנסת
מאת אמנוןזכרוני

די לאפשר לכל חייל לקרוא ספר זה, קבענו מחיר מיוחד לחיילים -
:י לירות במקום ! 10 בל חייל יבול לקבל את הספר כמחיר זה אם
ין אותו לכתובתצבאית, או יופיע בעצמו במשרד ״העולם
ז׳ /רה׳ גליקסון ,8תל־אביב. מכתבים עם הסכום של 2^-ל״י:
נד ,136 .תל־אביב.

(המשך מעמוד )19
מו. ביניהם: עגלת־תה ענקית הניצבת בפינת
החדר, ועליה תותח מיניאטורי ואוסף
צפרדעים ממתכת .״אני אוסף מושבע של
צפרדעים. אמא מביאה לי אותן מכל העולם,״
מספר אודי .״וחוץ מזה אני עושה
אותן גם ממתכת.״
הבית משקף את אהבתו של אודי לים,
שבגללה הוא גם משרת בקומנדו הימי. על
חקלאות לא חלם בכלל עד לפני שש שנים.
״אחרי שגמרתי שירות סדיר נשארתי בקבע,״
הוא מספר .״אחרי שנתיים שמעתי
שעומד משק ריק של המשפחה בנהלל. החלטתי
שכאן המקום לעשות משהו. באתי
למשק והתחלתי לבנות אותו.״
אהוד דיה נשוי באותה תקופה לאשתו
הראשונה, ממנה יש לו שני ילדים בני
שלוש וחמש. אחרי הגירושים עברו גרושתו
והילדים לחיפה .״הילדים מבקרים אצלי
במשק באופן קבוע. בעיקר הבן. אותו אני
מביא כל שבת.״
אחרי אודי, סטלה היא אהבתה הגדולה
של טליה. זוהי הסוסה המפורסמת, שלפני
שנה השליכה את אודי במירוץ הסוסים
ופצעה אותו. כל בוקר רוחצת טליה את
סטלה, מברישה אותה, והיא הדואגת הבלעדית
למזונה.
טליה ההאקלמה יפה במשק. מסתבר שבני
נהלל לא ראו שום דבר יוצא־דופן בכך
שאשת־החברה הגבוהה תעזוב את ארמונה
בווינה ותבוא להתיישב אצלם .״אני לא
רואה מה כל כך שונים החיים החברתיים
בכפר מאלו שבעיר,״ אומרת טליה.
לזוג דיין חברה גדולה של בני גילם
בכפר, והם נהנים מחיי חברה ערים :״אפילו
מועדון לנוער יש לנו בכפר. אנחנו קוראים
לו דיסקוטק נהלל. במקום ויסקי מגישים
חלב,״ מגחך אהוד.
טליה מתלבשת כמו כל מושבניקית אחרת
,״אין לי שמלות של דיור או של סך
ל ורן,״ היא אומרת בצחוק .״למרות שלא
הייתי מתנגדת שיהיו לי. כבר הייתי מוצאת
להם שימוש — גם כאן.״
אין להם עדיין טלוויזיה אפילו .״בינתיים
אנחנו מלאים מדי האחד עם השני בכדי
שנכניס טלוויזיה לבית.״

הדיין הגדול
בא לבקר
•^מרות יתרונות חיי הכפר, מדגי/שה
טליה כי איננה חלק של התנועה
מן העיר אל הכפר .״באתי למושב כגלל
אהוד, אם הוא היה גר בבאר־שבע או
קרית־שמונה הייתי הולכת אחריו לשם.״
היא ילידת רמת־השרון, למדה מספר שנים
בכפר הירוק ואחר־כך בבית־ספר לפקידות
מרכז מורים מוסמכים, עבדה שנתיים כפקידה
אצל עורך־דין אמנון רוזנשטיין, בעלה
של מלכה רוזנשטיין, ממלכות־היופי הראשונות
בארץ .״אחרי זה התחתנתי ועברתי
לוינה,״ אומרת טליה ,״לא היה חסר לי
שום דבר — רק אושר. אפשר לגור בארמון
המפואר ביותר — ולא לרצות ללכת הביתה.
המקום הטוב ביותר בעולם הוא זה
שבו האדם מאושר. ואני מאושרת בנהלל.
מאושרת עם אהוד״.
התחביב שלה הוא הבישול. עשרות סס־רי־בישול
מכל העולם ממלאים את מדפי־הס־פרים
.״כולם חושבים שבמושב עובדים כל
היום ואין זמן לשום דבר. אבל זה בכלל
לא כך,״ היא ממשיכה .״סדר־היום שלי דומה
לסדר יומה של אשד, בעיר. פרט לעבי־דות־המשק
שהן בסך־הכל מספר שעות, עושה
אהוד את העבודה הממשית במשק. אני
מבשלת, הולכת לצרכניה, מבקרת במספרה,
מסדרת את הבית ומחכה שהוא יחזור מהעבודה.״
״אנחנו לא מחזיקים פועל, לעת
עתה זה לא מצדיק את עצמו,״ מספר אהוד.
לדבריו, זוג כלבי־הזאב הם הענף המכנים
ביותר במשל .״כבר הרווחתי מזה 300ל״י.
מכרתי שני גורים.״ עתה המליטה הכלבה
שוב, ואהוד מציע למכירה ארבעה גורי
זאב גזעיים — כל גור ב־ 150ל״י.
לדעתה של טליה, בכדי לחיות בכפר חייבת
אשד, להיות בעלת בגרות נפשית :״צעירה
בת 18 שתתחתן ותתיישב בכפר —
כל הסיכויים שתחשוב שהחמיצה משהו בחיים.
אשד, בגילי כבר יודעת שבני־אדם דומים
בכל מקום.״
האב המפורסם, משה דיין, נוהג לבקר
אצלם בערך פעם בשבוע, כשהוא מסייר
בצפון. נשאר כשעה, וממשיך בדרכו. לבית
שריו־,בטחון בצהלה מגיע הזוג הצעיר גם
כן לא יותר מפעם בשבוע .״המשק דורש
טיפול, אי־אפשר לעזוב אותו. אנחנו יוצאים
אחרי־הצהריים, אחרי שגמרנו עם כל העבודה
במשק, וחוזרים בערב,״ אומרת המיליונרית
לשעבר .״בבוקר חייבים להיווז
33 ין ז, כדי להאכיל את התרנגולות.״

(המשך מעמוד )16
אבל לחנוך סורוקה עצמו היתד, דיעה
אחרת בנושא זה. הוא ערך לכתב סיור
במכונית בשיכון עובדי בית־ברל, הצביע
על שני מיבנים ששופצו והצהיר :״זה השיכון
לעולים שבנינו. חוץ מזה, מה עושים
מזה רעש? בסך הכל קיבלנו הלוזאה
שנצטרך להחזיר אותר.,״
סורוקר, רק שכח לספר שהלוואה כזאת
לזמן ארוך, לתקופה של 24 שנים בריבית
של ־ 90/ובסכום כזה, הוא לא היה יכול
לקבל בשום מוסד בנקאי אחר. מה עוד שהכסף
שניתן לו נגרע מהתקציב שהיה מיועד
להקמת שיכוני עולים.
ייתכן וסורוקה השתמש בכסף שניתן לו
מתקציב משרדיו־,שיכון להקמת התיאטרון
הענק. יתכן גם שהסתייע בכסף זה למימון
פעולותיה של מפלגת העבודה. איש אינו
יכול לדעת זאת, כיון שלאיש אין פיקוח
על הכספים שמגייס ומוציא סורוקה.
חשיבותו של גילוי זה היא בכך שבפעם
הראשונה התגלה בבירור כיצד מנצלת מפלגת
העבודה את כספי הממשלה לצרכיה
הפרטיים; בפעם הראשונה התגלתה הוכחה
ממשית לצורת המימון של מפלגת העבודה
כיום ומפא״י בעבר.

בן־גודיון
איים לגלות
** תוצאה מפרשה זו יצא מאלמוניות
תו איש הכספים המיסתורי של מפא״י
ומפלגת העבודה. כי חנוך סורוקה, שהוא
אחד האנשים בעלי ההשפעה ביותר במפלגה
העבודה, דאג לשמור עד היום על אלמוניותו.
שמו אינו ידוע ברבים. רק מעטים
יודעים כי הוא נמנה על צמרת העבודה,
נכלל בחוג המצומצם של 36 חברי לשכת
מפלגת העבודה, שם נופלות ההכרעות הגורליות
של המפלגה והמדינה.
בתקופת בן־גוריון היה סורוקה האיש
שניהל את כל עניניה הכספיים של מפא״י.
כוחו היה בדרגה שוד, לכוחו של שרגא
נצר. אבל גם כיום, כשכוחו של סורוקה
נמצא בירידה, עדיין יש לו השפעה מכרעת
במפלגת העבודה. גדולי הדור ואנשי צמרת
המפלגה חוששים מפניו — כי חנוך סו־רוקה.
שהוא אגב אחיו של מנכ״ל קופת־חולים
של ההסתדרות, יודע הרבה סודות,
אם לא את כל הסודות של מפלגת העבודה.
רמז דק לעניניו ומקורותיו הכספיים של
חנוך סורוקה נתן בזמנו דוד בן־גוריון.
בזמנו הובטחה הקצבה כספית למורשת
שדה־בוקר מכספיה של ההסתדרות הכללית,
אך משום מה בוששה ההקצבה להגיע. בן־
גוריון, שהיה זקוק לכסף למימון צרכיה
השוטפים של המדרשה שלו, לא ד,תביש והרים
טלפון לגזבר ההסתדרות, יהושע לוי,
הזמינו באופן דחוף אליו.
באותה שיחה איים בן־גוריון כי יחשוף
ויגלה את כל סיפור מימונה של מפלגת
העבודה, דרך ״קרן ברל כצלנסון״ ו״קרן
פרץ נפתלי״ ,מכספי מגבית ההסתדרות ב־ארצות־הברית.

כאשר הבינו ראשי מפלגת העבודה
מפיו של חנוך סורוקה מה הנזק הצפוי
מגילויים אלה, ניתנה למדרשת שדד,־בוקר
ההקצבה הכספית המובטחת. אגב, כדי לשמור
על היחסים עם בן־גוריון, נשלחת
אליו עד היום ע״י חנוך סורוקה, תוצרת
חקלאית מב־ת־ברל, ובית־ברל הוא גם המממן
את אחזקת מכוניתו של בן־גוריון.
דרך זו הינד, רק אחת מדרכים רבות,
דרכן מבטיח גזברה הנאמן והצנוע של
מפלגת העבודה את בספיר, של מפלגתו,
ודרך אגב גם את מימונם של מבני הפאר
המתרבים והולכים בבית־ברל.
אולי מבקר־המדיגה
ך* שערוריה של ניצול כספי הממשלה
( | המיועדים לשיכון עולים לצרכים מפלגתיים,
באמצעותו של גזבר מפלגת העבודה,
מחייבת התערבות וחקירה מדוקדקת של
מבקר המדינה.
אולי אז, כשיתחיל מבקר המדינה לבדוק
את דרכי המימון של בית־ברל — מיבצרה
הרעיוני של מפא״י ומפלגת העבודה, תתגלה
אחת התעלומות הכמוסות ביותר במדינה:
מאין נטלה ונוטלת מפלגת העבודה את
עשרות מיליוני הלירות למימון עסקיה
המפלגתיים?

ועוד זבדה, גחנת וות ו״ן חוג הצעיר׳,״ משוחחת סליה דייו
שרת, מאושרת,״ היא מסכמת בפשטות.

באיזה חודש את,
__אשתי >״
ן */ליה ויתרה על החיים ד,זוהרים, בח־
1/רה במקומם בחיי מושבניקית, לפני
שנה בדיוק. היה זה לאחר שהתאהבה באודי,
כאשר נפגשה בו במסיבה באחד מביקוריה
בארץ. היא התגרשה מבעלה ומחלום
הזוהר, הלכה אחרי אודי לביתו בנהלל.
חוליית
הכיסוי של העולם הזה הגיעה
למישקם של הדיינים שתי דקות לפני ש־

הוווו!ם הוה

בתורשה לכל צאצאיו, דבק גם בו. ואהוד
מחייך תמיד.
קל גם להבין למה. יש לו כל הסיבות
לחייך — משק משגשג, ואשד, טרייה אותה
הוא מעריץ .״אני אולי החקלאי הגרוע ביותר
בנהלל, אבל אשתי היא הטבחית הטובה
ביותר,״ הוא קובע באובייקטיביות
קלאסית.

שלום לסוסה

לה, שהשליכה את אודי אשתקד, בשעת
המירוץ, מעל גבה, וישר לכותרות העיתונ ם.

| 1¥ל ^11 יך אוד דיין חזר זח עתו
משירותו במילואים, הספיק
11 1
ללבוש את בגדי־העבודה שלו ומתכונן לצאת לעבודה,
^ 1 *1ך * ןךיךן אודי, טליה, כלבת־הזאב
^ 11 /ן הענקית שלהם וארבעת
הגורים שהמליטה הכלבה זח עתה. הגורים
מיועדים למכירה, וכל הקודם ווכה.

ביתם של הזוג דיין הוא מיוחד במינו.
מבחוץ נראה כמו כל בית אחר ב
מושב המשגשג. אולם כשאתה נכנם פנימה,
אתה חש מיד במשהו מיוחד, בנוסף לאווירה
השליווה הכפרית.
השולחן הוא הראשון המושך תשומת-
לב. הוא עשוי מהגה של אוניה .״אהוד
עשה אותו בעצמו.״ מצביעה טליה, שהתפנתה
לרגע ממלאכות המטבח, בגאוה.
את רוב הדברים בחדר עשה אהוד בעצי
(המשן בעמוד הבא)

ך 41ח ך אודי בבית־חחרושת לב•־
/ 11 111 צים. אפרוחים 7ן טנ׳ם אלו
יגדלו חיש קל, יתחילו אף הם לספק ב צים
בשיטת הסרט־הנע וחוזר חלילה,
אודי חזר משלושה שבועות מילואים. בחוץ
ירד גשם זלעפות. מכונית הסאב שלו, שבתוכה
הקיטבג ונעלי־הצבא, עשתה דרכה
בקושי בשביל שהפך לשלולית בוץ. אשד,
בלונדינית ושברירית, בחלוק־בית, פתחה את
הדלת ועטה עליו בחיבוקים ונשיקות. .מתוך
הבית עלו ריחות מזילי־ריר. טליה דיין הכינה
כירה לשובו של בעלה.
היא נראית כבת ,18 למרות שהיא כבר
בסוף שנות העשרים שלה. אולי זה ההריון
המשפיע עליה, מוסיף לה נעורים וחן.
כשנשאל אודי באיזה חודש נמצאת אשתו,
השיב :״אלך מיד לברר. אני בעצמי לא
יודע.״ כעבור רגע חזר מן המטבח :״בחודש
החמישי. המילואים שיבשו לי את כל התאריכים.״

ללא

שמלות
״דיור״
בכורסה בביתו. יש לו בית נאה, משק פורח, ואשה נהדרת.
א אוהב את חיי המשק, נוהג בזמנו הפנוי לעסוק במלאכת
ופי המשותף להם הוא הים. כי אודי אוהב את ה־ם

ודי הוא בן ,27 גבה״קומה ויפה־תואר.
ל? מייד ניתן להבחין בו שהוא נצר למשפחת
דיין. החיוך המפורסם של אבא דיין, שעבר

ה 1ה אודי דיין, שחזר זח עתה ממילואים, נלקח על־ידי רעייתו
| / 111/111 לסיור־ביקורת במשק. אודי בתלבושת לא מחייבת, טליה

בהריון. בני הזוג נראים מאושרים אחרי פרידה ממושכת בה מילא אודי את חובתו אי־שס.

ולט הזה -כרח

מוסף לבחירות

׳יבול בארץ, מלבד חיילי צה׳׳ל, שאליו פונה תנועת העולם הזה
זה כה רבה — כמו לציבור הסטודנטים.

* העולם הז ה -כוח

מו ס ף

כוח חדש

י שאנו תנועה חדשה — הכוח הפוליטי החדש הראשון בארץ מזה 45 שנה
לכבוש ראש־גשר בזירה המדינית. מפני שהסטודנטים הם צעירים — ואנו
ל צעירים, המדברת בשפה של צעירים, המדברת אל לב הצעירים.

חושבים — ואנו תנועה
ני שהסטודנטים הם אנשים
ת אל השבל, אל המחשבה. אין לנו סיכוי אלא בציבור של
חושבים.

אנחנו קוראים אותך למאבק על
הדמוקרטיה. ייתכן כי זהו יהיה
המאבק העיקרי ככנסת השביעית.
כבר עתה חורשים מזימות לשנות את חוקי־הבחירות,
כדי לחסום להבא את הדרך בפני כל
כוח חדש, צעיר, בלתי־מקובל.

כי כן — אנו, המשתדלים לייצג את המחשבה הצעירה, פונים אל הצעירים

אם תתגשם מזימה זו, תהיינה הבחירות לכנסת השביעית הבחירות
הדמוקרטיות האחרונות כמדינה. מיבנה הכוחות הפוליטיים בארץ יקפא
סופית. ממילא לא ייתכן עוד שינוי, וממילא לא יקום צירוף־בוחות
חדש שיאפשר מדיניות של שלום.

׳ וצים שתעזור לנו בשני מאבקינו — על השלום, ועל שינוי פני המדינה.
אלה שני מאבקים נפרדים, במישורים שונים. אלה הם שני חלקים של מאבק
שני הצדדים של אותו המטבע.

מי יילחם נגד מזימה זו י מי התמחה במלחמה זו י מי ישתמש בכל כלי־הנשק
האפשריים, בכל השיטות המקובלות והבלתי־מקובלות?
אנחנו.
אתה יודע זאת.

פונים אליך, הסטודנט.

נן בי ייחודנו הוא בהכנת אמת פשוטה זו.
זנושאים בפיהם את סיסמת השלום. האומרים: הבה נדבר על השלום
ח ונשכיח את כל השאר.

בלבד .

שטות גמורה.
זי שמתייחס אל השלום כאל עניין מופשט. כאל אידיאל אפלטוני, יכול להתייחם
ותק מן החיים הפוליטיים המורכבים.
השלום הוא עניין של ממש. הוא מתייחם לבני־אדם. הוא שייך למציאות מסויימת.

אנחנו קוראים אותך למאבק נגד המימסד. בי מימסד זה — הוא
אבן־הנגך העיקרית בדרך אל הרפורמה ואל השלום גם יחד.
זהו המימסד, שרוקן את הדמוקרטיה הפורמלית מתוכנה המעשי. המשתמש במאות
מיליוני הלירות, הזורמות למדינה מכספי המגבית היהודית המאוחדת, ובמאות המיליונים
הנוספות הנלקחות מקופת המדינה, כך לחלק שלל בין מפלגותיו.

וטוען בי המדיניות של הממשלה הנוכחית היא הרת־אסון, מי
מדיניות אחרת — חייב לשאול את עצמו קודם כל: מי
וריאה סשדוטיס
הוא מפעיל אותה?

את המדיניות הנוכחית?

מדוע

אינטרסים הוא מייצג?
אידיאולוגיה
איזו
ד גמור הוא לנתק את המדיניות
זנססטית, על חוסר הבנה פוליטית

אילו כוחות
מכוונת אותו?
מכל הגורמים האלה. אבסורד המעיד על
מינימלית.

פוליטיים

עומדים

:ה לשנות את המדיניות, חייב לשנות את כל הגורמים האלה.
רכב הכוחות הפוליטיים. את לחץ האינטרסים. את האידיאולוגיה.

צריף לכנות כוחח דש, שישפיע על מאזן־הבוחות הפנימי,
כאינטרסנטים, שיישנה את המסגרות הרעיוניות.
ר: הוא צריך לחולל רפורמה בתוך המדינה, כדי לאפשר מדיניות של שלום.
ז צריך לחתור על השלום, כדי לאפשר את הרפורמה בתוך המדינה.

בהא תליא, ואין האחד בלעדי השני!

ק הזה — הכולל, המשולב, הרצוף — אנו קוראים לך, סטודנט.
הבחירות ואחרי הבחירות. כי אין הבחירות אלא זירה אחת של המאבק, ואנו
ו מזה שנים רבהת, ונמשיך לעמוד בו שנים רבות.

צעה מיוחדת לסטודנטים
]ו מעוניינים כי מירב ה ס טו דנ טי ם, שאין הפ רו טהמ צויי ס :
ו, יקר או אתה ספ ר

1מול 119־ אווי אבנרי בכנסת
סאת אמנו! זכרוני

;ר בפרו טרו ט, ובצורה מאורגנ ת, א ת פעולת סי ע תנו בכנס ת;:
!שטחים. ספר מרתק, רציני, המעורר למח שבה בבל עמוד,י!
הצעות מ הפכניו ת, פ ת רונו ת מפ תי עי ם, חילופי־דברים; .
1יר הספר בחנויות — 10ל״י. כהנחה בלתי־רגילה, יוכל כל סטודנט:־
במחיר ( 3שלוש ) ל״י, אם יציג את תעודת־הסטודנט שלו: .י
,הספר יש להשיג כמטה תנועת העולם הזה — כוח חדש, רחום >
י ,8תל־אכיב (ליד קולנוע תל־אכיב) ,טלפון .222146 ,222145 הי
שר להשיגו בכתב, בת.ד , 136 .תל־אביב, תוך ציון מספר תעודת־ י:

ט׳ המוסד והחוג.

וודנט המעוניין לרכוש בי חד אתהספר הנ״לואתהספר::

מלחמת היום השביעי
סאת

אורי אבנרי

אנחנו רוצים לשכנע אותך — ולא לשעה אחת, כדרך

לקלפי.

במשך ארבע שנות קיום סיעתנו בכנסת השישית, פירסמנו כל שבוע דו״ח לבוחר.
מעל עמודי העולם הזה סיפרנו לך כל שבוע מה עשינו, אילו רעיונות העלינו, אילו
הצעות פסלנו ואילו פתרונות הצענו.
הפעולה הבלתי־רגילה של סיעת־היחיד שלנו, פעולה שהטביעה את חותמה על הכנסת
כולה ושעוררה התפעלות אצל יריבים כמו אצל ידידים, תוארה בספר שהוצאנו ערב
הבחירות — והנושא את השם 1מול . 119

אין תקדים לבך — לא כארץ ולא בחו״ל. אין מפלגה אחרת
המנהלת את תעמולת־הכחירות שלה באמצעות ספר. אנחנו עושים
זאת — כי אנו פונים אליך, הסטודנט, ואל אנשים חושבים כמוך.
קרא את הספר הזה. קרא את ספרו של אורי אבנרי, מלחמת היום השביעי, הפותח
אופקים חדשים לגמרי לפתרון הסיכסוך ההיסטורי בין ישראל והתנועה הלאומית הערבית
— ספר שיצא בחמש ארצות, שעורר הדים מניו־יורק עד מוסקבה, משטוקהולם עד קאהיר,
קרא את המצע שלנו. גם הוא אינו אוסף של מליצות, כמקובל בארץ. הוא מתייחס
ברצינות לבעיות רציניות. קרא את כל אלה, העבר אותם תחת שבט הביקורת האובייקטיבית,
שאתה למדת להפעילה, חשוב והחלט.

ואם תחליט בי אכן תנועתנו היא הכוח החדש — חדש לא רק
.־!כחינת־גילו, אלא מבחינת גישתו, רעיונותיו, פתרונותיו — בוא אלינו.
אנחנו זקוקים לך. לא כצאן־בחירות. לא רק כשותפים לפעולת־התנדבות. אלא גם
כשותפים למחשבה, לעיצוב העולם הרוחני והמדיני של מחר.

| \ נו קוראים לך, סטודנט.
\ ן חבריך בכל העולם עולים >יל באריקאדוו! ,מחוללי 6מד,פיכו ,6מניפים את דגלי המרד.

מצבנו בישראל שונה. אנחנו נמצאים במצוד, אנו נתונים כמלחמה.
אנו נאלצים להגן על מדינתנו ולהבטיח את בטחונה, בה כשעה שאנו
נאבקים על שינוי פני הדברים בה 1ן ןל גישה חדשה לשלום.

אולם דווקא במצב זה חייב כל צעיר ז/ז׳שב, שאיכפת לו, להסיק את המסקנה —
ולתת את ידו להתמרדות האחראית של הוור הצעיר, שתנועתנו היא חיל־החלוץ שלה.

בוא אלינו, אנו מחכים לך !

השיגם, בצורה וב תנ אי ם ד>נ״ל, ג 6ו)יד § ל 4מידי ר שני?

ט ב חנויו ת — 18ד,.י

החלק הדתי של מימסד זה, המנצל באופן ציני את האמונה התמימה של יהודים טובים.
הסוחר באמונה זו כמו בסחורה בשוק, הוא חלק בלתי־נפרד מן התבנית הכללית. הוא
מפעיל את הכפייה הדתית, בעזרת קנוניות של שמור לי ואשמור לך״ .הוא המונע ממך
נשואין אזרחיים. הוא המונע ממך תחבורה עממית זולה בשבתות. הוא המבקש להנחית
מכת־מוות על הרפואה, על־ידי איסור ניתוחי־מתים. הוא המשחרר אלפי בחורי־ישיבה מגיוס.
מי יילחם במימסד זה? מי לחם נגדו עד כה? מי הוכיח את עצמו במלחמה זו?
אנחנו.
אתה יודע זאת.

11 ין אנו באים אליך בסיסמות ובמליצות. אין אנחנו מדברים אליך כאילו היית
\ | דביל. אין אנחנו נזכרים בך פעם בארבע שנים, כדי לסחוט ממך את קולך.

תאי ה ס טו דנ טי ם של

העולםהזה -כוח חדש

* מוסף לבחירות

העולטהזה -כוח חדש * מוסף

נמשיך במאבק זה ככנסת השביעית — עד שכל ח״יל יוכל לנסוע
חינם בבל אוטובוס, לכל מקום.

מגיעה רו משכוה!
מאבק אחר שניהלנו, ושנמשיך לנהל אותו בכנסת הבאה, הוא על שכר המשולם
לחיילים.

* לדעתנו, שבר זה אינו מספיק. לדעתנו, מדינה שיש לה בסך בדי
לשלם מיליונים למפלגות, לקנות מבוניות־פאר ולהקים דירות־פאר
לשריה, צריך שיהיה לה בסך בדי לתת לבל דייל — בן, גם
לטוראי י — את השכר המינימלי הדרוש לו כדי לדאוג לצ-כיו המיוחדים,
לבלות חופשה נעימה, לקנות ספר ואפילו את השבועון ״העולם
הזה״.

שנתקבלה בוועידת תנועת העולם הזה —
כו ח חדש במארס 1966

נגד הכפייה הדתית בצה־־ל
אתה אינך מקבל אובל חם כשבת. זוהי שערורייה!

.1ארץ־ישראל

אתה אינך יכול לפתוח את הרדיו בשבת בחדר־התרבות של היחידה. מחר, כשתשדר
הטלוויזיה בשבת, לא תוכל לפתוח גם את מקלט הטלוויזיה. זוהי שערורייה !

ארץ־ישראל בשלמותה היא מולדת לשתי אומות — האומה העברית והאומו
הפלסטינית.

ובאותו זמן משוחררים אלפי כחורי־ישיבה, חטיבה קרבית
•בלמה, מגיוס! בחורים בריאים שהם חדורים רוח־קרב, כשצריכים
להרביץ לרופא ולרגום שוטרים כאבנים.

.2שלמות הארץ

עסקני המערך ועסקני המפלגות הדתיות מקיימים את הקנוניה לשיחרור בחורים
אלה. זוהי שערורייה.
אנחנו לחמנו נגד זה, אנחנו נילחם נגד זה בכנסת השביעית. אם תיתן לנו כוח,
אם נוכל לדבר גם בשמך.

אנו-רשימת הנועד!

אנחנו דרשנו בכנסת השישית: להקים מיניסטריון מיוחד לספורט
ולנוער, במו בצרפת( .ההצעה נדחתה, כמובן).
למשל :

.3שתי מדינות
היישות הלאומית של שתי אומות ארץ־ישראל תתגלם בשתי מדינות: מדינת־ישרא
ומדינת פלסטין, שתהיינה קשורות זו בזו בסיסגרת מדינית, כלכלית ובטחוניו
משותפת.

.4מדינה פלסטינית

אתה חייל. אבל מחר תהיה אזרח. והרבה דברים המעניינים אנשים צעירים — יעניינו
גם אותך. דברים גדולים וקטנים.
למשל: ספורט. מדוע נמצא הספורט הישראלי בשפל המדרגה? מדוע מזלזלת
הממשלה והכנסת בספורט? מפני שבשני המוסדות האלה הגיל הממוצע הוא מעל ל־,60
וקולו של הדור החדש כמעט ואינו נשמע בהם.

קצב .

שלמות או־ץ־ישראל היא צורך נפשי, מדיני, כלכלי ובטחוני לכל תושביה, והיא תיבו
רק על פי הסדר בין שתי האומות המעורות בה, אשר לכל אחת מהן זכות לעצמאוו
לאומית.

מדוע הוטל חרם על המוסיקה האהובה על הנוער י אנחנו לחמנו

מדינת־ישראל תעודד את הקמתה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת־עזו
בתנאי שמדינה זו תהיה קשורה עם הקמתה באמנה בטחונית, מדינית וכלכלית עו
ישראל.

.5גבולות
הגבול הפנימי בין שתי המדינות בארץ־ישראל יתבסס על קו־הגבול מלפני הביוני
967ו. ניתן יהיה לעשות שינויים בגבול בהסכמה הדדית בין שתי המדינוו

.6ירושלים המאוחדת
ירושלים המאוחדת תהיה בירת ארץ־ישראל, נוסף על היותה בירת ישראל וביר
המדינה הפלסטינית הערבית.

.7זיקות חיצוניות
התקשרות שתי מדינות אר׳ן־ישראל לא תסתור את הזיקה המיוחדת של מדינודישרא
לעולם היהודי, ואת הזיקה המיוחדת של מדינת פלסטין לעולם הערבי.

.8עבר־הירדן
תושבי עבר־הירדן יוזמנו להצטרף לאיחוד הארצישראלי, אם על־ידי הצטרפות עבו
הירדן למדינת פלסטין, אם על־ידי הצטרפות עבר־הירדן כמדינה שלישית לאיחו
הארצישראלי.

ריבונות

כל אחת ממדינות ארץ־ישראל תהיה ריבונית לגמרי בכל עניין שלא נכלל בפירוו
באמנת האיחוד הארצישראלי.

. 10א מנ ת האיחוד
אמנת־האיחוד תכלול את העקרונות הבאים :
(א) הסדר מדיני: אף אחת מן המדינות לא תצטרף לברית מדינית הסכות
נגד רעותה. כל ברית של כל אחת סן המדינות עם גורם זר תהיה מעונה הסכמ
הדדית מראש.
(ב) הסדר כלכלי: לא תהיינה שום מחיצות כלכליות, בתוך ארץ־ישראל, אל

בכנסת נגד האיסור על הופעת להקת החיפושיות בישראל( .דצלחנו לבטל את האיסור,
אבל אז כבר לא היו החיפושיות מעוניינים. במקום זה אירגן העולם הזה פסטיבל שנתי
של להקות־הקצב הישראליות).
אלה הם רק שניים ממאות הנושאים, השייכים לדור הצעיר, שהעלינו בכנסת. ובעיקר :
דרשנו למסור את השלטון לידיים צעירות.

צה״ל מהליך את הרמטב״ל בל במה שנים. מדוע אין חילופים
כאלה בצמרת השלטון האזרחי?

איר אתה יכול לעזור?
יקודם כל על־ידי כך שתטיל פתק של ש; לקלפי ביום הבחירות.
אבל יש עוד הרבה דרכים אחרות.

אתה יבול למסור עמודים אלה לחברו. להסביר לו. להתווכח עימו.
אתה יכול להתנדב לייצג אותנו בוועדת הקלפי הצבאית שלך. זה דרוש מאד, כדי
לשמורי (יל טוהר הבחירות.

(ד) חופש תנועה: לא תהיינה שום הגבלות על חופש התנועה של אזרז
שתי המדינות בכל רחבי ארץ־ישראל.
(ה) איסור התנחלות: לא תותר התנחלות פלסטינית בישראל, או התנחלה
ישראלית בפלסטין, אלא בהסכמה הדדית.
(ו) יישוב פליטים: כל בני ארץ־ישראל, הן פליטים והן מהגרים, יוזמ
לחזור לארץ־ישראל. יישוב הפליטים יהיה, על האחריות המשותפת של ישראל ופלסט׳
(ז) חופש עליה: כל אחת משתי המדינות תהיה ריבונית בענייני העליה לשטח
( $ח) ש ס 1תרשמיות: בפדרציה תהיינה השפות הרשמיות עברית וערבי
(ט) פדרציה: אמנת־האיחוד תהיה צעד ראשון לקראת הקמת פדרציה שלו
בין שתי המדינות.
1ביטול האמנה: אמנת־האיחוד, או כל חלק ממנה, לא תהיה ניתנת לביט
ורח חד־צדדי, אלא רק בהסכמת שתי המדינות גם יחד. ביטול שרירותי של האס
ין £ ,ן ^חד י תיך לצד השני חופש־פעולה נולא להבטחת האינטרסים החיוני
1אחת ממטרות־היסוד של האיחוד הארצישרן
(יא) השתלבות במרחב
יי שתי מדינותיה, במיסגרת מרחבית כולו
תהיה להביא להשתלבות ארץ־ישראל
ן סוק כלכלי משותף והסדר בטחו
שתהיה מושתתת על שלום צודק, תיאום סדי .׳

ר־די

הלזרוחה

ווזל

קררחדר ^י ה

וזו־דזר־יוז

רדזר ה

אם יש לו ח״ל במשנתה ־ שלח לו את העמודים האלה!
העולםהזה -כוח חדש

#מוסף לבחירות

* העולםהזה -כוח חדע * מוסף

כל הארץ חדת -כל העם צבא -
כל חייל חושב !

בבחירות לכנסת השישית קיבלנו! בקלפיות הצבאיות אחוז הגבוה פי שניים וחצי
מן האחוז שקיבלנו בקלפיות האזרחיות.
בבחירות בהסתדרות, לפני חודש, קיבלנו בקלפיות הצבאיות אחוז הגדול פי שלושה
מן האחוז שקיבלנו בקלפיות האזרחיות.

מדוע?
מפני שתנועת העולם הזה — כוח חדש היא תנועה של צעירים. היא מדברת בשפה
חושבת בשפה של צעירים.
של צעירים. היא
מפני שתנועתנו, אשר בראשה עומדים שני חיילי קומנדו (*שועלי שמשון״) שנפצעו
בקרבות, מבינה את צרכיהם של חיילי צה״ל, ולוחמת עבורם.
מפני שתנועתנו היא תנועת־השלום בה״א הידיעה, ומי כמוך, החייל, שואף
לשלום ורוצה בו !
מפני שתנועה זו, הפועלת ללא הרף למען השלום, דואגת באותה שעה לצרכי
הבטחון, והשבועון העולם הזה צמוד לנעשה בצה״ל יותר מכל עתון אחר בארץ.

אנחנו צבא־הקבע שר השלום
תוכנית השלום שלנו היא תוכנית מעשית. היא תוכננה כמו שלמדנו בצה״ל לתכנן
מיבצעים. אין זה אוסף של מליצות, כפי שמקובל בארץ כשמדברים על שלום. זהו מיבצע
מתוכנן, שכל סיכוייו וסכנותיו מחושבים מראש.
לכן קמו כמה מראשי צה״ל לשעבר ותמכו ברעיונות אלה. ביניהם אלוף (מיל).
מתי פלד, אחד האנשים שניצחו על מלחמת ששת הימים. או אלוף (מיל ).חיים הרצוג,
שהשמיע לא פעם דיעות בזכות הקמתה של מדינה פלסטינית. אלה, ורבים אחרים, רואים
בהקמת מדינה פלסטינית את הערובה לבטחון המדינה בעתיד.

אכל אינך צריך להסכים לכל פרטי תוכניתנו. תמוך כנו, כדי
שתוכל להיות בטוח שמישהו ככנסת יחשוב ללא הפסל! על
השלום, שמישהו לא יתייאש מן השלום לעולם, שמישהו
יצביע על בל הזדמנות, על בל קורטוב של סיכוי לפעול למען השלום.
לא נרפה מתפקיד זה. אנחנו צבא־הקבע של השלום.

הדח שונאת אות1ו
היא משמיצה אותנו ללא הפסק, היא טוענת שאנחנו מחרחרי־מלחמה, שיכורי־צה״ל,
מטיפים לפולחן של תותחים וטאנקים.
מפני שגם בשעה שאנחנו לוחמים על השלום, ברור לנו שיש לחשל את עוצמתי,מגן
של המדינה, את צה״ל.
רק״ח פירסמה כרוז מיוחד כדי לגנות אותנו על כי הענקנו לרמטכ״ל צה״ל, רב־

אלוף חיים בר־לב, את התואר של *איש השנה״ .אנשי *שלום״ למיניהם תקפו אותנו
על כי הצבענו, ב־ 5ביוני ,1967 למען המלחמה וממשלת־ד,ליכוד.

איננו מתביישים כבד. צה״ל חזק, יעיל וחמוש הוא תנאי חיוני
להשגת השלום. אך אל נשבח לרגע בי אין מטרה אחרת לצה״ל מלכד
זו: להבטיח את בטחון המדינה
בדי שנובל להשיג את השלום!

אוד• אבנר• מלבד אל חייל צה״ל
( שידורו שיו

א ור י

אבנרי

אנחנו, אנשי תנועת העולם
12.10.69
ברדיו,
הזה — כוח חדש, מאמינים שאפשר להשיג שלום, שיש כמה
וכמה דרכים להשגת השלום, כשזה תלוי לא מעט גם בנו.
לא אשאל הפעם איזה שלום אנחנו רוצים. אשאל איך
להשיג אותו.
וכאן אני רוצה לדבר אליך בשפה של חיילים. אם אומרים
למפקד חטיבה שעליו לכבוש בכל מחיר יעד מסויים, מה הוא
עושה?
הוא מטיל על אנשי המטה שלו להכין לו כמה תוכניות
אפשריות. כל תוכנית כזאת תהיה מבוססת על הערכת כוחות
האוייב, על הערכת הכוחות העומדים לרשות החטיבה, על
פרי עבודה של תיכנון ומודיעין.
בסוף יצטרך המפקד להחליט שתוכנית מסויימת היא הטובה
ביותר. וברגע שהחליט כך, יקדיש את כל כוחו ומרצו כדי
להגשים אותה.

זוהי השיטה של צה״ל. ומכיוון ששיטה זו
היא טובה, צה״ל הוא גוף יעיל. לא רק צבא
מעולה — אולי הטוב כצבאות העולם — אלא גם
מוסד המוכשר לאין שיעור יותר מכל מוסד אחר
במדינת ישראל.
ועכשיו אגיד לך את כל תורתנו על רגל אחת: אנחנו רוצים
שממשלת־ישראל תתייחס אל כיבוש היעד ששמו שלום, כשם
שכל מפקד בצד,״ל מתייחס לכל משימה אחרת של כיבוש יעד.

אנחנו רוצים שהממשלה תטיל על מטה פעולה מוסמך לבדוק
את כל הנתונים.
שתטיל על מטה זה להכין כמה וכמה תוכניות אלטרנטיביות.
שתשקול כל תוכנית לחוד, בלי סנטימנטים ובלי אידאולוגיות.
שתקבע איזה תוכנית היא המבטיחה ביותר והפחות מסוכנת.

שהיא תנסה באופן מעשי, באמצעות צוות
מאומן ומקצועי, להגשים תוכנית זאת.
אין בכך שום סכנה, כי איש אינו מציע לסגת אף משעל
אדמה אחד של אדמה כבושה, אלא אחרי השגת שלום של
ממש, אמיתי, בר־קיימא, עם הסדרי־בטחון מוצקים.
אנחנו רוצים רק שבשעה שאנחנו מחזיקים בכל אותן אדמות,
בשעה שאנחנו שופכים עליהם דם, דם רב, ייעשה נסיון רציני,
מקצועי תוכניתי, רצוף, להשיג את השלום.

האמת היא שבבל המנגנון העצום של מדינת־ישראל
אין אף גוף מקצועי אחד המסוגל לתכנן
מיכצעי־שלום.
לפני תריסר שנים הצעתי לממשלה להקים מיניסטריון מיוחד,
בראשות שר, שירכז בידיו את כל העניינים הנוגעים להשגת
שלום בין ישראל והעולם הערבי, ושיעמוד לרשותו צוות מאומן
גדול.
קראנו לבך. מטכ״ל לבן״ .אמרנו שיתכנן ויבצע מיבצעי-
שלום, כשם שמטכ״ל־החאקי, מטכ״ל צה״ל, מתכנן ומבצע
מיבצעי־מלחמה (והלוואי באותה יעילות).

על בך אנחנו רוצים להילחם ככנסת השביעית.

תן טרמפ לחייל
דאגתנו לצה״ל לא התבטאה במליצות
ריקות, כמקובל בחוגים רבים. לא הדבקנו
תוויות של *כל הכבוד לצה׳׳ל״ .הדבקנו
תוויות של. תן טרמפ לחייל ! ״

אורי אבנרי יזם את הקמתו של
הוועד הציבורי, ששיכנע אלפי אזרחים
להדביק תווית אדומה זו על
שמשת מכוניתם — ולהתחייב
לקחת בל חייל המחכה לטרמפ.
במשך ארבע השנים של הכנסת השישית
ניהל אורי אבנרי מאבק־יחיד בלתי־פוסק
להסעת חינם של כל חייל במדים, בכל הרכבות
והאוטובוסים. ביום 19.1.66 הגיש על ,
בך הצעה־לסדר־היום. סגן־שר־הבטחון של אז,
צבי דינשטיין, הציע להסיר את ההצעה
מסדר־היום ! לפי פקודת מפא״י, הצביעה
הכנסת ב־ 31 קולות נגד 18 לדחות את ההצעה

אבנרי לא הירפה ממאבק זה. ביום 4.6.69
העלה את ההצעה שוב. לפי המלצת שר־הבטחו(
צז ,1#דיין, היא נתקבלה הפעם והועברה
לוועדה. אולם הוועדה אישרה רק חלק
קטן ממנה — המזור,־חינס ברכרוס סד לא -

תלוש אובעה עמודים אלה ־ קוא אותם ומשו הלאה
העולםה זה -כרה

מוסף לבחירות

העולםהזה -כוה חדש * מוסף

ז הרשימה 5הממלכתית? המרכז החפשי? ל״ע?

לענזיום של1ם 1ב
בחוג־בית,
ן ןן אלת אותי אתמול,
שאלה מעניינת. הבטחתי לענות לך בכתב.
הנה התשובה.
הגדרת את עצמך כצעיר, ימני״ ו״ליברלי״,
ושאלת :״בעד מי אני צריך להצביע? בעד
הרשימה הממלכתית, המרכז החופשי, ל״ע?״

איטיב לד בגלוי: אדם אינטליגנטי
אינו יבול להצביע כעד אף
אחת מן השלוש.
אילו היה זה כל המיבחר שלפניך, הייתי
נמנע במקומך מהצבעה.

אכל אין זה המיכחר האמיתי.
יתחיל ב״רשימה הממלכתית״,
| רשימת ממשיכי רפ״י.
איך היא נולדה ז
פעם היתה רפ״י. רשימה שנולדה במיקרה.
כתוצאה משגיונו של זקן בודד, שהכריח
את מלחכי־פינכתו לבוא עימו.

אבל רפ״י היתה יותר מזה.

בשם הכטחון!) חזרה רפ״י לחיק
מפא״י. כזה נסתיימה המערכה
הראשונה של הקומדיה.

המערכה השניה היתה לפני כמה
י 1חודשים. פילוג. פיצוץ. מלחמת־איתנים.
שוב התעוררו כל התקוות. ומה יצא מזה?

תיק לשמעון פרם. תיק קטן,
ממדרגה שניה.
ההמונים, שראו במשה דיין אליל, אמיץ,
נועז, נוכחו לפתע לדעת כי לאליל יש כרעי־תרנגולת.
שהוא מהסס. מפחד. אינו רוצה
לסכן. בקיצור: נסתבר לכל שהצעיר בן
ה־ 54 הוא קשיש בן .54
באה התגובה. האכזבה. הייאוש.

ועל זה כנתה קבוצה קטנה של
הרפתקנים את הקאריירה שלה.
את האגדה של ״ממשיכי רפ״י״.
מה יש לה להציע — מלבד מליצות ישנות,
מחוממות זו הפעם השלישית י
רק סיסמה מקורית אחת, ומעניינת מאד.
יש בפיה :״בלבך אתה יודע שהצדק עימנו״.
מעניין. האם לא שמעת פעם סיסמה זו?

כוודאי שבן. היתה זאת סיסמת
הבחירות של בארי גולדווטר,
האמריקאי,
הארבי־ריאקציונר
ותשוקת־פצצות־המימן איש המלחמה.
היא
התנוססה באמריקה על מאות אלפי
בתים, ברבבות מודעות ופירסומי־טלוויזיה.

4111 ¥011׳ ¥04111 0 £ ,א״1
״ 8 810111׳£מ זז\ 14\ 0
ועל כך הוסיף ליצן אלמוני את המילים :

אי סרהר אל

איני מכחיש שהפכה, במעט בעל
בורחה, לכלי-קיבול של הרבה מאד
געגועים יפים, הרבה תקוות כנות.
רבים־רבים הרגישו כי משהו רקוב בממ־לכתנו.
כי האווירה מחניקה. כי מיבנה המפלגות
הופך אותנו לדמוקרטיה־עממית־בדרך.
שקבוצות־לחץ שולטות במדינה. שהמדינה
כולה כבולה באזיקים של מושגי סוף
המאה ה־ .19 כל אלה הלכו לרפ״י.
מדוע לרפ״י? הבה ונגיד את האמת: מפני
שזה היה נוח.

מה מקשר את הרשימה הממלכתית לרשימת
גולדווטר? איזו מין קירבה נפשית ופוליטית
יש כאן?

היא ישנה בדמותו של האדם
היחידי כחבורה שפרצופו המדיני
הוא מגובש, האיש שהוא הבום
של הרשימה: איפר הראל. איש
המיקרופונים, איש הבילוש, איש
ההחשדות.
אכן, זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה
שמפקד הבולשת הפוליטית מופיע בראש

ברפ״י אפשר היה להשיג ניקוי־מצפון
במחיר זול.
יכולת להישאר בתוך המימסד, יכולת
לשמור על מעמדך החברתי והכלכלי, ובאותה
שעה להרגיש כמהפכן מופלג.
מי שהסיק מסקנה עיקבית מאכזבתו הגדולה,
נאלץ לבוא אלינו. אבל זה היה כרוך
בקורבן. לא יכולנו להבטיח ג׳וב לאיש. לא
היו לנו מיליונרים שהכינו לנו מפלגה דה״
לוקס. מי שבא אלינו רב עם סביבתו, כפר
במוסכמות, ולעיתים אף סיכן את פרנסתו.

׳מובן שמפלגד, שנבנתה על יסודות כאלה
לא יכלה לחולל תמורה של ממש.

בענייני חוץ ובטחון לא היה שום הבדל
של ממש בינה ובין השלטון. בענייני כלכלה
חזרה על המליצות האנאכרוניסטיות של
גח״ל. היא תמכה בכפייה הדתית. לא היה לה
מה להציע. לא היה לד. על מה להילחם. והיא
לא לחמה — מעולם לא.

.רדז ד מגו תהרא שונ הובשםה־

התקריב את קולו היקר על
מיזכח זה?

1ן שה לי להחליט מי נופל ממי —

רשימה של תמורה ושינוי, דמוקרטיה ומודרניזציה.
זה כמעט גרוטסקי.
על הכל הוא מדבר. חוץ מאשר על הדבר
האחד החשוב לו באמת: על ארץ־ישראל
השלמה. סיפוח. התנחלות. גירוש חצי מיליון
ערבים לפחות אל מעבר לירדן. כל אותם
הדברים שהוא דיבר עליהם — עד לפני חודשיים.
עד להתחלת מערכת הבחירות.
מאז הוא שותק. הרשימה החליטה שלא
כדאי לגלות את דיעותיה ברבים. זה יכול
להזיק בבחירות.

וכד הם באים אליך, בסיסמות

את המפלגה הקימו כמה ייקים הגונים,
בראשות פינחס רוזן, שנעלמו מזמן. האחרונים
הסתלקו החודש. השלטון נשאר בידי
קבוצה קטנה של עסקנים מקצועיים, אנשי־מנגנון
סוחרים קטנים וממולחים.

המפלגה בולה היא חנות-מבולת,
ולא הבי נקייה, המסונפת לסופר־

| /המרכז החופשי מהרשימה הממלכתית,
או להיפך.

המרכז החופשי הוא אחד הצמחים
המוזרים שצמחו אי־פעם
כביצת הפוליטיקה הישראלית.
איך הוא נולד? כמרד אדיר של צעירים
בתנועת־החרות המסתאבת? בהתקוממות של
נושאי דגל חדש, שלא יכלו עוד לסבול את
המחנק במפלגת״האם הזקנה?
הנה נשמע מה אומר על כך מנהיג המרכז
החופשי, בעל המנגנון והכסף: אליעזר
שוסטק. ביום ,29.1.69 כאשר לחם כארי על
זכות המרכז החופשי לקבל חצי מיליון ל״י
מכספי המדינה עבור מימון מערכת־הבחירות
שלו (הכסף המופיע עתה בצורת מודעות־ענק
בעתונות) הוא אמר כלהלן (פרוטוקול ישיבה
שס״ט, עמוד : )100
״מה קרה עם המרכז החופשי 7סיעת
גח״ל אינה יכולה למעון שיש לה זכות גם
לרצוח וגם לרשת. היא הודיעה שהיא מ פ ־
טרת, משחררת ממנה שלושה חברים
(תמיר, שוסטק וטיאר) .אנשים אלה, במשך
ששה שבועות, לאחר כל מיני דיונים, לא
הקימו סיעה נפרדת. ברור שהם לא יכולים
היו להיות חברים אילמים בכנסת. הם היו
מוכרחים להקים את הסיעה ...האס זו
היתה פרישה 7״

במילים אחרות: גח״ל גירשה
את שלושת החברים, ואלה נאלצ
ו להקים מפלגה חדשה, היא
המרכז החופשי.
לא דגל חדש, לא בשורה חדשה, לא התקוממות,
לא מרד. אלא ריב בין עסקנים,
אינטריגה פשוטה, בגלל איזה מכתב אלמוני
שהופיע באיזה עתון.
מאחר שגורשו, נאלצו אנשי המרכז החופשי
לחפש להם דגל. איזה דגל י מבחינה
לאומית, היה זה דווקא דגל השלום — השלום
על פי הגבולות של ,1949 בלי הר־הבית, בלי
שכם, בלי חברון. הם האשימו את חרות
שהיא דבקה בסיסמות מיושנות, שאבד עליהם
הכלח, כגון ארץ־ישראל השלמה.

ביוני 1967 הופיע סוס חדש.
איש לא עלה עליו בזריזות רבה
יותר מאשר שלושת מגורשי
חרות. בן־לילה הפכו אבירי־השלום
לאכירי ארץ־ישראל השלמה,
מתמוגגי-הר-הבית, מתנחלים
בהבל־פה מחברון עד שכם,
מאשימים את בגין הפשרן והרכ־רובי
המפקיר את שלמות הארץ.

רס״י היוגה תחליף זול למהפכה
של ^ממש.

פגשתי את סיעת רפ״י בכנסת.
י היו כה אנשים סימפטיים ופחות•
סימפאטיים. אכל בסיעת־אופו
זיציה, היא היתה קאריקטורה מן
הרגע הראשון.

שיה — במירמה.
בוודאי, הם יכניסו כמה צירים לכנסת.
הם רוכבים על סוס נוח. אך בכנסת הם יהיו
גוף חסר־ערך, כי לא תהיה בפיהם שום
בשורה חדשה, אמיתית וכנה. בסך הכל עוד
סיעה שוביניסטית וריאקציונית, שתפיץ סביבה
מליצות ליברליות.

כל׳יים. קול השכל הישר. שוחרת שלום.

המציאות: ההיפד הגמור, מכל
הבחינות גם יחד.

ובענייני פנים — פשוט מאד. חיקוי שלם
ופאתטי של סיעתנו. אמרנו ״בום״ ,קפצו
אנשי המרכז החופשי וצעקו ״בום־בום־בום״.
אמרנו ״בים״ ,זעק המרכז החופשי בקול
גדול ״בים־בים ! בים־בים !״

כעד זה אתה רוצה להצביע?

י שארת לנו ל״ע. לא נעים להשמיץ
1אותה. תחת זאת אתן להם מחמאה :
אין מפלגה בארץ שהצליחה
ליצור מרחק בה עצום כין פרצופה
האמיתי והתדמית הציבורית •טלה.
התדמית: טלית שכולה תכלת מפלגה

מ שה קו ל

מארקט של מע״י. הבום הבל־יבול
הוא משה קול. עוזרים לידיו במה
שמשים, שכולם עסקנים מקצועיים
של ״העובד הציוני״ ,גוף שהוא
העתק בזעיר־אנפין של מפא״י.
לל״ע יש אימפריה כלכלית קטנה, המשגשגת
יותר מן האימפריה הגדולה של מפלגת
העבודה. העסקים שם מצויינים. נתח מכל
תבשיל, פירורים מכל שולחן. מה לא נמכר
כאן? המפלגה מתנגדת רשמית להפרדת הדת
מן המדינה. היא שותפת לכל הקנוניות עם
העסקנים הדתיים. היא מכרה את עקרון
שרות־הבריאות רממלכתי תמורת ״רשות
אישפוז״ — שמטרתה להעביר את כספי
המדינה לקופות־ד,חולים הפרטיות.
ואשר לענייני דשלום: מעטים היו בכנסת
השישית הקולות השוביניסטיים, החוצבים
אש לאומנית וגפרית סיפוחיסטית שהשתוו
לקולו של גדעון האוזנר, דובר הל״ע. מי
כמוהו מתח ביק־רת על הממשלה על כי
הזניחה את ההתנחלות בשטחים? מי — מלבד
משה קול? (צחוק צחוק, אבל זה נכון ! )

כמה זמן יבולה תרמית זו להימשך?
אפשר
לרמות כמה ייקים קשישים, שלא
שמו לב לכך שקדה משהו במפלגתם בעשר
השנים האחרונות. אולי בלי סוף.

אכל אתה יודע מה קורה. התתן
את קולך האחד, היחיד, היקר, ל
משה
קול?
ע ם כן, מה לעשות? מה צריך לעשות
\ ) אדם כמוך? להימנע?
חלילה.

יש כארץ תנועה אחת שהיא גם
ליברלית, גם עצמאית, גם חופשית,
גם ממלכתית, גם לא־מית, גם
שוחרודשלום.
שאינה שבשבת רוח. שאינה מחליפה את
דיעותיה כל שנה־שנתיים. שראשיה דבקים
בעקרונותיהם מזה עשרים שנה, וכשזה היה
נוח וכשזה לא היה נוח.
שדבקה בהם לא רק ערב־בחייות, ולא רק
בסיסמות־בחירות. אלא בכל ארבע השנים.
באלף מעשיה, נאומיה, יוזמותיה בכנסת השישית.
תוכל לבדוק זאת בפרוטוקולים.

מי היא?
לא נעים להגיד, אבל זה אנחנו.

בביתה בנהלל, מתחו
**ץ ש שנים ארוכות נמנתה על נשות
ן \±החברה הגבוהה של אירופה. עלה
המיליונר היה בעל רשת בתי־חרושת לטקסטיל
באוסטריה. הם התגוררו בארמון
נהדר בווינה, וכמובן, שנוסף לכל המשרתים
והעוזרות היתה להם גם משרתת אישית•
היא היתה קמה מאוחר בבוקר, מתכננת
איך להרוג עוד יום בטלה. היתה מבלה
הרבה, נוסעת ומטיילת ברחבי העולם .״בייחוד
אהבתי לבקר בקונצרטים. וינה, יתה
תמיד, ונשארה עד היום, מרכז המוסיקה בעולם,״
היא אומרת.
מפעם לפעם קפצה לישראל, לביקור
אצל הוריה. בארץ היתד, נושא לקנאתן
והערצתן של כל נערות־הזוהר. לא פלא.
היא היתר, אחת מאותן יפהפיות ישראליות
שהצליחו להינשא למיליונר מחו״ל. היש
משהו נשגב יותר בחיים?

כיום היא קמה כל בוקר בחמש, כדי
לצאת ללול לאסוף את הביצים. משם היא
הולכת להבריש ולהאכיל את הסוסה, ואחר•
כך — להכין ארוחת־בוקר. מכאן ואילך,
ממתינה לה שורת תפקידים יומיומיים המעסיקים
אותה עד ערוב היום, כמו לכל עק•
רת־בית במושב נהלל בעמק־יזרעאל. ספק
אם איזו נערת־זוהר דיזנגופית, מאלו שכלנ
ו קינאו בה, היתה מקדישה לה כיום
מבט שני, בעוברה לידה. היש משהו יותר
אפור ושיגרתי בחיים?
טליה דיין, אשתו מזה כחצי שנה של
אודי ^דיין, בנו של שר־ד,ביטחון, ניסתה
מאושרת יום אחד. היום אני מאושרת, מאד

טליה היתה אשתו של מיליונר יהודי-אוסטרי,

יונר לשעבר לקום בחמש בבוקר כדי לאסוף את

והתגוררה בארמון פאר בווינה, כאשר התאהבה

הביצים, או לעסוק בכל עבודה שדורש משק

באודי דיין, בנו של שר-הביטחון. היא התגרשה

חקלאי. כשהיא רעבה לבידור, יוצא הזוג לדיס־

מבעלה, נישאה לאודי. כיום, נוהגת אשת המיל•

קוטק של נהלל, שם מגישים חלב במקום ויסקי.

בער בעמיו

מבסוט ונינוח ישוב אוז
מה עוד צריך בחיים? 1
כפיים: הוא עושה רהיטים מיוחדים במינם /שה

בפעם הראשונה: גידו״ס החייבים לזעזע נר אזרח -ניצו
נוטלת מפלגת העמדה מכספי המדינה דצוניה הפרטיים

מוס 1!1ו1ן0ה
לז!ו0ת?111011
** בכו את העולים: אין דירות
בשבילהם הוראה בלשון זו יצ//

לאחרונה אל שליחי הסוכנות ומשרד־

עובדה מדהימה: עד היום, כשנתיים בערך
אחרי שקיבלו את הסכום בגובה של כחצי
מיליון ל״י, לא הקימו בבית־ברל שום שיכון

אין כסף לפאגטופים !

עולים. איש אינו יודע מה עשו האחראים
לבית־ברל בכסף הממשלתי שקיבלו ושהיה
מיועד להקמת שיכון לעולים.
מונומנט לגזבר אלמוני
^ די להכין את היחס המיוחד בו נהג
משרד־השיכון כלפי בית־ברל, צריך להכיר
מקרוב את המוסד הזה.
בית־ברל אינו ישוב בו מתגוררים אנשים
דרך קבע. זהו מוסד שהוקם בשעתו על־ידי
מפא״י ונועד להוות את יבנה של תנועת
העבודה — להכשיר קאדרים של פעילים
ועסקנים למפא״י ולתנועת העבודה.
המוסד, השוכן ליד כפר־סבא, בין פר־

אין כסף לקליטתעולים !

אבל מפלגתהעבודהמבזבזתמיליונילירותלבניית
ארמנות -פאר, כמו ״ היבל התרבותי* החדש בבית -ברל

הקליטה בחו״ל. הסיבה: בגלל מחסור בידיים
עובדות ומחסור בכספים לבניית שיכוני
עולים, אין בניית שיכוני העולים מדביקה
את קצב העלייה.
מדינת־ישראל ענייה בכסף. אין מספיק
כסף לפאנטומים. אין מספיק כסף לקליטת
עלייה. אבל באותה שעה ממש יש למדינת־ישראל
די כסף כדי לממן מכספי הממשלה
את מפלגת העבודה — וזאת בכסף שהוקצב
על־ידי הממשלה לשיכון עולים.
גילוי זה אינו רק בגדר שערורייה. הוא
גובל בפשע והאחראים עליו חייבים לתת
את הדין.
ההקצבה ניתנה מייד
ך! ספי בניית השיכונים לעולים הם
^ בתחום סמכותו של משרד־השיבון הממשלתי.
משרד זה מאשר תוכניות לבניית
שיכוני עולים, ומממן אותם, אם בצורת הקצבה
תקציבית מכספי האוצר, ואם בצורת
הלוזאות לזמן ארוך העומדות במיוחד לצורך
זה לרשות משרד־השיכון על־יד• מוסדות
בנקאיים שונים.
בשנת התקציב 1967/68 אישר משרד השיכון
הלוזאה בסך של 480 אלף ל״י, ל־מידרשת
בית־ברל, לפי בקשתה, לבניית שיכון
עולים. אישור זה מופיע כסעיף תקציבי
בתקציב משרד־השיכון תחת המיספר
.70—01—215
בדרך כלל עובר זמן רב ממועד אישור
התקציב עד למתן הכספים לגוף המקים את
השיכון. אולם במיקרה זה נהג משרד־השי־כון
לפנים משורת הדין. בתחילת שנת 1968
כתב ישראל שחם, הממונה על תוכניות הדיור
במשרד־השיכון, למר פלד, סגן מנהל
אגף־הכספים־והמשק במשרד :״הוחלט לאשר
למידרשת בית־ברל 24 ,הלוואות בסך של
20 אלף ל״י כל אחת, להקמת 24 יחידות
דיור לעולים במקום. הביצוע ייעשה ישירות
על־ידי המוסד. הינך מתבקש איפוא
לבצע את ההלוואות 360 :אלף ל״י מתקציב
שיכון עובדים ו־ 120 אלף ל״י מכספי בנק

איש מטון מיסתווי

זהו חנוך סורוקה, מנהל בית־ברל וגזבר
מפ^ו״י ומע״י. הוא האיש המופקד על גיוס
מיליוני הלירות הזורמות אל קופת המפלגה.
הוא השליט הקובע לאך יילכו הכספים, ומו׳
שחשוב יותר; הוא שולט על כל מקורותיהם.

דסים מוריקים, סמוך למה שהית פעם הקו
הירוק, גדל במר־צת השנים והתפתח במינד
דים ששום מוסד אחר במדינה לא זכה להם.
באופן רשמי שייך בית־ברל לקרן ברל כצי
נלסון, שחבר הנאמנים שלה מורכב כולו
מעסקני מפא״י בהגברדיה הוזתיקה.
קרן זו וקרן מיסתורית אחרת ששימשה
למימון פעולותיד של מפא״י — קרן פרץ
נפתלי, הזרימו לבית־ברל עשרות מיליוני
ל״י, בהם הותקנו והוקמו במקום מיבנים
מפוארים שאין להם דוגמה בשום מקום
אחר בארץ.
רק לפני חודשים מיספר הושלמה בבית־ברל
הקמתו של אמפיתיאטרון ענק, המסוגל
להכיל כ־ 5000 צופים. זהו האמפיתיאטרון
היחיד בארץ שכל מושביו עשויים מכיסאות
פלסטיק ציבעוני. בעצם ימים אלה משלימים
בבית־ברל את הקמתו של היכל התרבות
המקומי. זהו מיבנה אדיר, בעל צורה ארכיטקטונית
של מיבצר עם מיגדל בראשו.
למעשה יהודה הבניין הענק הזה אולם
תיאטרון שבו יהי• 1300 מושבים. במת התיאטרון
שהוקמה בו היא הגדולה ביותר
בארץ, עולה בגודלה אף על הבמה המשופצת
של בית הבינוה בתל־אביב. כאשר
יושלם הבניין, תעלה הקמתו סכום עגול של
7,5מיליון ל״י.
אפשר היה להבץ ביזבוז רזה של מיליונים
אילו לפחות היה לו ייעוד ממשי.
אולם גם האמפיתיאטרון הענק וגם התיאט־

טפחות.״

בניגוד לנוהג הקיים במשרד־השיכון לתת
את הכספים המיועדים לבניית שיכוני עולים
לקבלנים המקימים את השיכון ותוך
פיקוח על שלבי הבנייה, התעלם הפעם מש
רד־השיכון. מנוהג זה. הכסף ניתן ישירות
לבית־ברל. במשרד־השיכון לא היד, כל מעקב
אחרי השימוש בכסף. שכן, אילו היה
מעקב כזה, היו אנשי משרד־השיכון מגלים

אמפיתיאטרון הפלאסתיס, ץ

המחיר 7.5מיליון

זהו בניין התיאטרון החדש ההולך ונבנה
בבית ברל בתקציב של 7,5מיליון ל״י.
כשתסתיים בנייתו הוא יהיה התיאטרון
בעל הבנות הגדולה ביותר בכל הארין.

רון החדש יעמדו ריקים במשך מרבית ימות
השנה. אי־אפשר להשתחרר למעשה מן הרושם
שהם הוקמו למעשה במונומנטים
אדירים וחסרי תכלית להנצחת פעלו של
אדם אלמוני.
איש זה אינו ברל כצנלסון שעל שמו
נקרא בית־ברל, אלא חנוך סורוקה (,)67
מי שהיה שנים רבות גיזבר מפא״י ומי
שנושא כיום בתפקיד של גיזבר מפלגת העבודה
ושהוא גם מנהלו של בית־ברל.

״בסד הכי
קיבלנו הלוואה!״
ך* ״כית־ברל״ קיימת מידרשה למורים
השייכת לסמינר הקיבוצים והקבוצות.
יש שם בית־ספר לפעילים צעירים של מפלגת
העבודה, קורסים למדריכי נוער, סמינרים
לתיירים וימי־עיון שונים. לפי התוכנית
צריך לקום במקום המכון למחקר של
תנועת העבודה, בראשותו של הפרופסור
בנימין מזר.
לצורך הכמת המכון, שוכנעו 24 מרצים
בארצות־הברית לעלות לארץ, להתיישב ב־בית־ברל
ולהרצות במכון שיהיה בעל מעמד
אוניברסיטאי. עבורם ביקש חנוך סורו־קה
את ההלזזאה ממשרד־השיכון כדי להקים
עבורם מגורים. עד כה עלו רק שניים
מהם לארץ. אבל עבורם לא נבנו בתים
חדשים. שניים מהבניינים הישנים שהיו בשיכון
עובדי בית־ברל שופצו, הורחבו
וסויידו מחדש ונמסרו להם למגורים.
כאשר נשאל דובר משרד־השיכון, יהודה
ליש, מה עשה בית־ברל בהלוואה שניתנה
לו לצורך בניין שיכון עולים, הוא היה
צריך להתקשר עם בית־ברל לצורך זה. התשובה
שנמסרה לו טלפונית :״השיכון נבנה.
מי שרוצה לראות אותו יכול לבוא ולבקר
במקום.׳,
כתב העולם הזה שביקר בבית־ברל, התעניין
לשמוע אצל עובדי המקום אם ידוע
להם על שיכין כלשהו שנבנה במקום בש
נתיים האחרונות. איש מהם לא ידע דבר עי1
כך .״מה שבנו כאן בזמן האחרון היו כמה
חדרים להרחבת השיכון הישן, ועכשיו בונים
את התיאטרון,״ אמרו.

ביותר בארץ. כל מושביו עשויים פלאסטיק ציבעוני. ברוב ימות השנה הוא ריק ללא שימוש.

(המשך בעמוד )20

במדינה

אור*

(המשך מעמוד ) 15

אבנר
ארק!
ששון
]המשך מעמוד ) 15

משמע: משה ששון הסכים עם הערכה זו. ש רבים״ ממ - ,י ״
הגדה רוצים כמדינה פלסטינית, וכי בגלל מצפם המיוחד של ד״ד5יס
מכלי שיקכלו תחילה י>ן ף ידן ק מצף ^ ס ^ טול ^ ת ה וזמה לידיהם,

תי של כל אותם הנאצים הישנים, שמעולם
לא עמדו למשפט? מה כוחם של הנאצים
החדשים?
כתב העולם הזה דוברם קופל יצא לקבל
תשובה לכל השאלות האלו — ממקור ראשון.
זהו דיווחו על הראיון שערך עם שגריר
גרמניה בישראל, קרל הרמן קנוקה:
השגריר קנוקה הוא בן ,60 נשוי ואב
לארבע בנות. הוא גם גרמני בעל עבר נקי.
ההוכחה הטובה ביותר: הוא שימש שנתיים
ציר גרמניה ברוסיה, נוסף להיותו גם חמש
שנים שגריר גרמניה בפאריס, ושלוש בהולנד.
אין להניח שהרוסים וההולנדים, או
אף הצרפתים, היו מסכימים לקבלו אצלם,
לוא היה לגביו אפילו צל של ספק ביחס
לקשריו עם הנאצים.
בישראל, אליה הגיע לפני 14 חודש, משתדל
קנוקה להיפגש עם ישראלים רבים
ככל האפשר, מקבל כטבעית את עמדתם
המסתייגת של רבים מהם לגבי כל הקשור
לגרמניה ולגרמנים, אך מאמין שיצליח לשב־

הסכמה יי של ששון מוציאה מן הכלל ״נקודה מרכזית אחת׳ — בעיית ירושלים קובע
לא, הע
יך ושלו ס7סם ת
אלה היא האם ״צים הערבים במדינן ן כזן׳ עלא תכלן ל

בלומר: לולא היתה קיימת בעיית ירושלים, היתה הקמתה של מדינר
פל־מ נית, תון הסיר ושיו־ ע־ ישראל, אפשרית ומעשית. אולם כגיל
יטאלת ירושלים כלבד פוסל ששון אפשרות זו.
הסעיף לגבי ירושלים, אחרי הכנסת ההוספות של אבנרי, אומר כך:
^ ״לא אני (ששון) ולא אבנרי לא יכולנו להצביע על מנהיג אחד ממנהיגי הגדה המוכנים
׳תמוך ברעיון המדינה הפלסטינית ללא ירושלים. לשאלתי הסביר לי מר אבנרי שהנוסחה
טלו לגבי ירושלים הינה בשלב זה כללית ביודעין :״ירושלים המאוחדת הינד, בירת ישראל,
בירת המוסדות המשותפים ובירת המדינה הפלסטינית.״ אבנרי הסכים עימי ששאלת
,ריבונות על ״הבירה הערבית בירושלים׳ הינד, שאלה מרכזית, והוא אמר שלדעתו, לאור
סיחותיו עם מנהיגי הגדה, די בנוסחה הכוללת שהציע כדי לאפשר למנהיגים הפלסטיניים
פתוח במו׳־מ עם ישראל מבלי להיחשב כבוגדים, והוא מאמין שבמהלך המשא־ומתן הזה
זימצא נוסחה מפורטת שתאפשר השארת איחוד ירושלים על כנה ותספק את הכבוד
;ערבי. יתר על כן, מר אבנרי סבור, גם לאור חוות־הדעת של מנהיגים בגדה, שנשיא
וצריים יתן בשקט, אור ירוק׳ ליוזמה כזאת של מנהיגי הגדה.״

הנוסחה של אבנרי בעניין ירושלים לקוחה מילולית מהחלטות החיעידה של תנועת
זעולם הזה — כוח חדש, שנתקיימה במארס . 1968 את אותם הדברים אמר אבנרי מעל
:וכן הכנסת כבר בעת ההצבעה על איחוד ירושלים.

הוא קבע אז בנאומו הקצר והנרגש שהוא מצביע כעד איחוד־ידו־טלים,
מתוף מגמה שהעיר המאוחדת תהיה כירת שתי המדינות -
שראל ופלסטין.
נדמה שיש דמיון בין גישה זו ובין הדברים שהשמיע — בזהירות רבה יותר _ ראש-
ועיר טדי קולק לגבי עתיד העיר.

מ׳ תרמה את הציבור?•
מה נובע ממיסמך סודי זהז
בין השאר, נובעים ממנו הדברים הבאים:

• הנציג המוסמך ביותר של הממשלה בשטחים המוחזקים, הפועל
שמו של ראש־הממשלה, הסכים עם כל ההערכות של אורי אבנרי,
;לבד אחת.
• הוא אישר כי תוכנית ״העולם הזה״ להקמת מדינה פלסטינית
ייא אפשרית ומעשית, וכי הטענות שהשמיע ״העולם הזה״ כעניין
ז, מאז מלחמת ששת־הימים, מבוססות על עובדות מוצדקות.
• לדעת מומחה מוסמר זה, המחסום היחידי כפני השגת שלום-
ומת, המבטיח את ביטחון ישראל, הוא אי־הנכונות המוחלטת של
משלת־ישראל לתת לערבים מעמד כלשהו, ויהיה גם פורמלי כלבד,
ורושלים.
הדבר נוגד את דבריו של משה דיין, שאמר אחרי המלחמה שלא איכפת לו שהדגל
גרבי יתנופף על הר־הבית. הוא גם נוגד את גישתו של טדי קולק, ושל אישי־ביטחון
נירים, כמו האלוף (מיל ).מתי פלד.

• ממילא, בל הדיבורים של ראשי השילטון, כאילו ערביי פלסטין
|ינם רוצים במדינה משלהם, מיד שלום והסדר עם ישראל, סותרים
תלוטין את חוות־־הדעת של המומחה המוסמד ביותר של הממשלה
^מה. כמילים אחרות: טענות אלה הן כוזבות ביודעין, והן נועדות
נורבי תעמולה, הטעייה והונאת דעת־הקהל.

האזרח חייב לדעת!
לשיחה לא היה המשך. מאחר שהתעמולה הרשמית התחילה לפעול במלוא עוצמתה
ד רעיון המדינה הפלסטינית, ואף הפיצה את הכזב שהערבים אינם רוצים בה, שוב
ראה אבנרי טעם בהמשך הידברות עקרה ובלתי־כנה.

אך הרעיון לא מת.
לפני שלושה חודשים, בסקר דעת־הקהל של חברת מודיעין אזרחי, ענו סל 38 מכל
סאלים כי הם סבורים שעל מדינת־ישראל לעזור לערביי פלסטין להקים מדינה משלהם,
ם הם רוצים בכך״ .רבים מאותם נשאלים האמינו, מן הסתם, כי רצון כזה אינו קיים.
:פי שמוכיח ה מי סמך הזה, דבר זה אינו נבון בלל ועיקר. להיפר:

כ רובם של מנהיגי העם הפלסטיני רוצים במדינה פלסטינית תוך
נדר עם ישראל, ומומחי הממשלה יודעים זאת.
:יום, ערב הבחירות, כאשר נקרא הציבור הישראלי להכריע בגורלו, מתנהלת בכל
ינורות הרשמיים תעמולת־כזב, שמטרתה להעלים מעיני הציבור את המצב האמיתי, ואת
דירה האמיתית העומדת לפניו.

1:פיבך, חובה דמוקרטית עליונה היא למסור את האמת. פירסום
סמר זה נועד לשרת מטרה זו.

שגריר קנוקה
חוב מוסרי לעם היהודי

נע, עם הזמן, ש״אנחנו הגרמנים של היום
רוצים להיות אחרים לגמרי מגרמניה הנאצית״.
ומה
בקשר למפלגה הניאו־נאצית ה־

״כל השוואה בין ה־.ס א של היום
למפלגה הנאצית בשנים 1929—31 היא מוטעה״
,טוען השגריר .״התנאים האוביקסיבים
בגרמניה כיום, מבחינה כלכלית וסוציאלית,
שונים לגמרי מאשר אז, כאשר ששה מליון
פועלים היו מחוסרי עבודה. האנשים השייכים
ל 0 .א כיום הנם ברובם ממורמרים
לגמרי לא כל־כך ניאו־נאצים או
נאצים ישנים, אלא סתם אנשים שמסיבות
אלה או אחרות הינם, נגד׳ .בדיוק כמו
שדבר זה קיים בצרפת, וכפי שזה התבטא
בבחירות בארה״ב, כאשר וזאלס קיבל 130/0
מכלל הקולות לנשיאות; אין כל סיבה שתופעות
כאלה לא תהינה גם בגרמניה המערבית.
״אין
הרבה סטודנטים בין שורות ה ס א רבים מהחברים למשל הם נהגי•
מוניות הרוגזים על כך שחייבו אותם להקים
במוניותיהם מחיצת־זכוכית״.
השגריר אינו רואה כל סיכוי של גידול
למפלגתו של פון־טאדן, במיוחד לאור מצבה
הפיננסי של המפלגה אשר לא רק שהפסידה
עתה בבחירות, אלא שדבר זה גם
גרם לכך שקופתה התרוקנה. עד כדי כך,
שהם חייבים עכשיו למכור את המגרש
שרכשו בבון, עליו תיכננו להקים את בית-
המפלגה.
השאלה הבאה: האם יש צורך בהמשכת
המשפטים נגד פושעים נאצים, ביחוד לאור
תגובתם השאננה, ואף השלילית לעיתים,
של רבים מבין העם הגרמני, הטוענים
שהגיע הזמן לשכוח מהנושא.
קובע קרל קנוקה :״אנשים שעברו על
החוק הפלילי של התקופה ההיא — חייבים
להיענש גם היום. הארכת תוקף החוק
לעניני הנאצים שעליו החליט הבונדסטאג,
היא חיובית והכרחית. אני רואה בכך אזהרה
לדורות הבאים. לעומת זאת, הייתי

ממליץ כי אנשים חברי המפלגה הנאצית
לשעבר, שהצטרפו אליה מתוך סיבות כלליות
— וביניהם אף כאלו שלא ידעו לקרוא
היטב ולא הבינו את דיעות המפלגה, ופרם
להשתיכותם הרשמית לא היו שותפים למעשים
פלילים כל שהם ולא פגעו ביהודים
בכל צורה שהיא — על אנשים אלה לזכות
בחנינה, יש להפסיק להטרידם רק מפני
שהשתיכו פעם למפלגה זו. כדוגמא אפשר
לראות את מקרהו של ד״ר א. פרנק,
שהוזמן לאחרונה כשופט לתערוכת הכלבים
הבינלאומית בירושלים. למרות שהצהיר
מראש שהיה חבר במפלגה הנציונאל
סוציאליסטית, הוא קיבל אשרת־כניסה לארץ״.
לדעת
השגריר, סערת־הרוחות שפרצה בארץ
כשנתגלה הדבר, מהווה ״גישה מרחי-
קת־לכת מדי. יש להקפיד להפריד בין אלה
שהיו נאצים בעלי עבר פלילי ובין אלה
שכל אשמתם הנה שהם בעלי עבר פוליטי
מוטעה״.
במישור התרבותי, חיווה השגריר דעתו,
״על ישראל לקבוע את המידה והקצב של
פיתוח יחסי התרבות בין שתי המדינות —
הגיע הזמן להסיר את החרם שקיבל צורה
של טאבו כלפי מלחינים גרמנים מסוימים,
אני שמח שטיל אוילנשפיגל של ריכרד
שטראום יישמע בקרוב בישראל. שטראום
היה אמנם אחד מאלה שזרמו עם הזרם, אך
בעיקרו לא היה כלל נאצי הוא רק היה
חסר־עוז להפגין.״
בעניין הופעותיו הפומביות המרובות וה־סנסציוניות
של שגריר ישראל במערב־גר־מניה
אשר בן־נתן, אין קנוקה מוכן להגיב.
לדעתו ,״מר בן־נתן המו אדם אמיץ שלא
מכיר פחד מהו. הוא מבוקש מאוד בגרמניה,
כמרצה, והוא קיבל על עצמו את
כל הסיכונים הקשורים בפעולותיו בשטח
זה. אישיותו והעזתו עשויים לגרום לא
מעט לניתוץ נקודת־מבטם העקומה של אנשים
מסויימים על האדם היהודי״.
בהקשר זה, הישווה השגריר קנוקה את
מעמדו לזה של בן־נתן :״השגריר המערב
גרמני בישראל אינו נתון במצבו של השגריר
הישראלי בגרמניה. זה האחרון יכול
להופיע לפני העם הגרמני כנושה — בו
בזמן שהשגריר המערב גרמני בישראל מופיע
כבעל חוב מוסרי. אני ער מאד לעובדה
זו, ומאמין כי מה שנעשה עד כה
בארץ ע״י השגרירות, נועד לחיזוק הקשרים
בין ישראל לגרמניה.
״אבל — בשקט״.

מ שפט
טעות __

לעולם חוזרת
גבר בלונדי ותכול עיניים ישב השבוע
על ספסל הנאשמים בבית־משפט השלום
בתל אביב. שכניו לספסל שוחחו עימו
בלחש, טפחו דרך ידידות על כתפו ופרצו
בצחוק חרישי.
אולם כשהקריא תובע־ד,משטרה את החשד
נגדו, לא הבין איש מה כל־כך מצחיק,
לדברי התובע, נטפל דויד פינגר לצעירה
שעמדה ברחוב בן־יהודה בשעת לילה מאוחרת,
הציע לה לשכב איתו תמורת תשלום.
הנערה הקימה צעקות מחרישות־אזניים, כל
השכנים יצאו למרפסות וצפורי־הלילה שעוד
הסתובבו ברחוב התאספו מסביב לשניים,
אחד הצופים הזעיק את המשטרה,
וכך מצא עצמו דוד פינגר מאחורי סורג
ובריח, ואחר־כך בפני שופט.
איך מכד יל ין יז תובע המשטרה סיים
את דבריו, והחשוד קם להשמיע את דברי
הגנתו. לפני שסיים, פרצו אפילו השוטרים
בצחוק.
״כבוד השופט״ ,הסביר פינגר ,״אני אמנם
נשוי ואב לילד, אבל מדי פעם גובר
עלי הייצר הרע ודוחף אותי לחפש משהו
בחוץ. אבל איך אתה רוצה שאני אבדיל
היום בין פרוצה לבין בחורה הגונה, כשכולן
לובשות את אותם הבגדים השקופים,
הפתוחים והמיני? ראיתי עומדת שם בחורה
שנראתה לי כמו אחת מהמקצוע, אז ניגשתי
אליה, בודאי שלא כתוב לה על הפרצוף
שהיא פרוצה, אבל היא נראתה לי כזאת.
אני לא מבין מה כל הרעש. אחרי הכל
לא עשיתי לה שום דבר״.
השופט ברונו יעקובי לא קיבל את השקפותיו
של פינגר על האופנה המודרנית, פסק
לו מעצר ארבעה ימים כדי לאפשר למשטרה
למשטרה לסיים את החקירה.

בהתאם להנחיתך קיימתי ביום 19.11.68 שיחה עם חבר הכנסת ה׳ אורי אבנרי

השיחה שנתקיימה במזנון הכנסת נמשכה כשעה והשתתף בה ה׳ .

מר אבנרי טען שבקורתו נגד הממשלה בנושא הפלשתינאי מתרכזת בשתי נקו דות
עקריות: א) שהממשלה איננה מקבלת החלטה מפורשת בזכות מדינה ערבית פלשתינאית
בגדה המערבית. ב) שאין הממשלה יוזמת מצדה הצעה בכוון זה למנהיגי הגדה. ללעת
מר אבנרי המצב המדיני בו נמצאים ערביי השטחים איננו מאפשר להם ליטול יוזמה
ולהציע לנ ו הצעה ברוח זו^אם כי רבים ממנהיגי הגדה רוצים במדינה פלשתנאיח• ר//£י

תארתי את הלכי הרוח המדיניים אצל ם נהי ^7״> 11,
דעות בסיסיים בין הערכתי לבין הערכתו של ) ג ,16-0

בטרם אתייחס לדברי מר אבנרי,
הגדה. היה לי הרושם שלא היו חלוקי
מר אבנרי. כללית הוא הסכים לדברי כפי שכללית הסכמתי והצטרפתי להעירותיו שלי י -
פרט לנקודה מרכזית אתת שאעמוד עליה להלן בפרום.

בהתיחסתי לבקורתו נגד הממשלה הבעתי את דעתי שלדידי השאלה הקובעת איננה
אם הממשלה צריכה לקבל החלטה בדבר מדינה פלשתינאית ואם צריכה הממשלה ליזום
מצדה היא הצעה כזו. לשאלות אלו יש כמובן חשיבות, אולם הן שאלות פרוצדורליות
ולא מהותיות. מבלי להתייחם לשאלה אם רצויה מדינה פלשתינאית או לא, השאלה היא
האם רוצים הערבים במדינה כזו, שלא תכלול את ירושלים. מאחר שאיננו מוכנים להחזיר
ירושלים הערבית ומאחר שאינני מכיר אף ערבי אחד המעונין במדינה פלשתינאית ללא
ירושלים -הופך ה ד יון על מדינה פלשתינאית לדיון ערטילאי חסר תכלית. התובע
מהממשלה לפעול למען מדינה פלשתינאית,חייב להבהיר שהוא בעד החזרת ירושלים המזרחית
או לפחות תלקה, לערבים. כל שאר השאלות כולל שאלת היוזמה הי נ ן על-כ ן, בשלב זה,
משניות.

להצביע על מנהיג אחד ממנהיגי הגדה המוכנים
לא אני ולא אבנרי לא יכולנו
ביע

לתמוך ברעיון המדינה הפלשתינאית ללא ירושלים. לשאלתי הסביר לי מר אבנרי שהנוסחה

שלו לגבי ירושלים הינה בשלב זה מגנגגגפ&ז, ב יו דעין; ״ירושלים המאוחדת היגה בירת
ישראל, בירת זי^ז״דוו ובירת המדינה הפלשתי
לשתינאית״ .אבנרי הסכים עמי ששאלת ה רי בו נו ת
הבירה הערבית בירושלים״ ,הינה שאלה

לה מרכזית

היה נדמה לי שמר אבנרי כצא ענין בהערכתי ובהערותי. הוא הביע את ר צונו לחדש
פגעיו עם אישים בגדה, לבדוק עפהם שוב את הלכי הרוח המדיגיים. ה נוכ חי ים ול חזור

/ 0י7
ולשוחח עמי אחר שריו-עוזס.

יזוי׳ י•

המיסמך המוכיח את האמת: זוהי טיוטת הסיכום של משח ששון, בו דיווח
לראש־הממשלה לוי אשכול על שיחתו עם אורי אבנרי. המילים הכתובות
במכונת־כתיבה הן של ששון. המילים הכתובות בכתב־יד חן חחוספות של
אורי אבנרי, שפירט לפי בקשת ששון, את הדברים שאמר בשיחה. בצד
פגישה זו נתקיימה בכנסת, ב־ 19 בנובמבר, שבוע אחרי הוזיכוח בין אשכול ואבנרי.
ששון ביקש את אבנרי להסביר לו את פרטי תוכניתו, ולהגיש לו את שמות המנהיגים
הערביים שעימם קיים מגע והמסכימים לפיתתן זה. בנוכחות אמנון זכרוני התפתח דיון
ארוך, ובו החליפו אבנרי וששון דיעות על כל אחד מן המנהיגים הערביים, ועל פרטי
הפיתרון המוצע. להפתעת שניהם נסתבר שלא נותרו ביניהם כימעט חילוכי־דיעות לגבי
הערכת האישים והעניינים.
כעבור שבועיים, ב־ 2בדצמבר ,1968 המציא ששון לאבנרי טיוטה של סיכום השיחה —
אותה הכין ששון כדי להגישה לראש הממשלה. הוא ביקש מאבנרי לתקן ט־וטה זו לפני
הגשתה, בכל הנוגע להרצאת הטענות שלו.

הטיוטה היתה נכונה כעיקרה, ואכנרי לא מצא לנכון למחוק כה
אפילו פסוק אחד. לעומת זאת הוסיף לה אכנרי כמה פכוקים, כדי
להכחיד נקודות שנשארו סתומות כטיוטה המקורית, כדי להקל על
אשכול את הכנת הדכרים. הוא החזיר לששון את הטיוטה המתוקנת,
וזה העכיר אותה לראש־הממשלה.

המיסמך המתפרסם כאן הוא הטיוטה המקורית של ששון. הכתוב במכונת כתיבה הוא
הנוסח המקורי של ששון. ההערות בדיו הן התיקונים בכתב־ידו של אבנרי (מלבד הערה
אחת בצד שמאל למעלה, בה ביקש ששון מאבנרי להוסיף את שם האיש ש1כח בפגישה).

לפיכן• הגיע לידי ראש־הממשלה, לוי אשכול, מיסמך מטעם הנציג

השמאלי העליון יש הערה אחת בכתב־ידו של ששון עצמו. בלי קשר להערות
הנוספות של אבניי, מוכיחה הטיוטה היסודית של ששוו, כי נציג ראש•
הממשלה מאשר את הערכותיו של אבנרי לגבי רצון הערבים בשטחים.
הדו״ח הסופי שהוגש לראש״הממשלח לוי אשכול כלל את ההערות של אבניי

הראשי שלו כשטחים, המהווה חוותיידעת מוסמכת ממ-רגה ראשונה.
כאשר הגיעה גולדה מאיר לכס דאש־הממשלה, עכרה חוות־דעת זו
לידיה, יחד עם מר משה ששון עצמו, הממשיך לכהן גס היום כיועץ
ראשי של ראש־הממשלה כשטחים.
באור זה יש לקרוא בעיון את המיסמך הסודי — מיסמך המוכיח כי כל הפירסומים על
נושא זה מטעם החוגים הרשמיים הם כוזבים מעיקרם — וביודעין.

״דא היו חידוס דישתי
בעת קריאת המיסמך, יש לשים לב לכמה פסוקים מרכזיים בו.

הפסוק החשוכ כיותר מופיע כסעיף השלישי, כו אמר ששון :״לא
היו חילוקי־דיעות כסיסיים כין הערכתי לכין הערכתו של מר אכנרי.
כללית הוא הסכים לדכדי, כפי שכללית הסכמתי והצטרפתי להערכותיו
שלו.״
פסוק זה מופיע א ח רי הסעיף השני, בו נאמר :״רבים ממנהיגי הגדה רוצים במדינה
פלסטינית׳.

(המשך בעמוד ) 16

מיסמך דיש 8שר משוד ואש־חמ 8שוה מוכיח ב גורדה מאיו איש
אומות את האמת נאשר היא חוזות וטוענת שאיו אנשרות לשלום

דו״חסוד לאשכול
אור אמר צודק!
מערכת ״העולם הזה״ התלבטה קשה לפני שהחליטה להגיש לאיבוד את
המיטמך המתפרסם בעמודים אלה.
מיסמך זה לא נועד לפירסום. הוא שייך לאותו עולם כמוס, בו נקבע
גורל המדינה — מבלי שהציבור יודע עליו דבר וחצי דבר.
לא פעם יש לעורכי, העולם הזה״ מגע עם עולם זה. הדבר נשאר תמיד
בסוד. אך הפעם החלטנו להפר סוד זה.
לפני כמה ימים הרשתה לעצמה ראש ממשלת־ישראל, גולדה מאיר, להשמיץ
את אורי אבנרי בטלוויזיה האמריקאית. היא האשימה את אבנרי בכך
שהוא עוסק ברעיונות בלתי-מציאותיים בשעה שחיילי צה״ל נהרגים על גדת
התעלה. חיה זה ניצול דמאגוגי של קורבנות צח״ל — ניצול שגולדה מאיר
אשמה בו לעיתים קרובות.
אותה שעה חזרו גולדה מאיר, אבא אבן ועושי-דבריהם בלי חרף על
הטענה כי תוכניתו של אורי אבנרי — הקמת מדינה פלסטינית, תוך הסדר*
ביטחון עם ישראל — אינה מעשית, מפני שערביי פלסטין עצמם אינם
רוצים בכך. בין השאר הושמעה טענה זו בפי מר משה ששון, היועץ המיוחד
של ראש-הממשלה לענייני השטחים המוחזקים.
קבענו לא פעם כי זוהי טענה כוזבת — כזב שהושמע בכוונה תחילה כדי
להטעות את הציבור הישראלי לגבי הבעייה המרכזית הקובעת את גורלו. היו
בידינו הוכחות לכך. אך כל עוד לא פירסמנו הוכחות אלה, לא יכולנו לתבוע
מן הציבור להאמין לנו.
לכן, אחרי היסוס רב, החלטנו כי טובת המדינה מחייבת עכשיו את פירשום
המיסמך המתפרסם בעמודים אלה. אין זה חמיסמך הסודי היחידי
שבידינו, המוכיח את צידקת גישתנו. אך די בו כדי להוכיח לכל בר״דעת כי
הטענות הרשמיות לגבי הפיתרון הפלסטיני כוזבות מעיקרן — וכי זהו כזב
מכוון ומחושב.

גזטזגז ט1ט1ון

רר אטזמר

נקט אשכול שיטה כלתי־רגילה. הוא הטיל על יועצו לענייני השטחים, משה ששון, כנו של שר-המשטרה, לכוא כאופן דחוף כמגע עב
אכנרי, לקכל ממנו את רשימת המנהיגים הערכיים שבידיו, ולהחליף
עימו דיעות על האפשרות לשלום על־ידי הקמת מדינה פלסטינית.

הרקע: וינוח בכנסת
כדי להכין את לידתו של המיסמן• הסנסציוני המוגש כאן, יש להזכיר
השתלשלות מסויימת ככנסת.
שנה, בראשית נובמבר ,1968 התנהל דין־ודברים חריף בין משה דיין ובין אורי
היד, מוקדש לבעיית צווי־הריתוק. אבנרי דיבר על מישטר הכיבוש ואמר:
הזהרנו את שר־הביטזזון מעל במה זו, פעם אזזר פעם שק־וט
(של צה״ל בשטחים) הוא מעשה נבון — בתנאי שננצל את הזמן
,והשנת שלום רשמי, עם העם הפלסטיני בשטחים.
מייצג אותם? פרט לחבר־הכנסת אבנרי, היש מישהו המוכן לדבר
מעז להשיב לן, שר הביטחון, שאתה יודע, כשם שאני יודע —
ויכוח בינינו, כמדומני — מי מייצג את האוכלוסייה הפלס׳
לטעון — ואתה יכול להכחיש זאת — שאילו הצענו היום
ואילו הצענו להנהגה זו הצעה סבירה ומתקבלת על
היו אנשים אלה עושים שלום.
דיין, והכריז:
ולומר לכתובת של חבד־הכנסת אבנרי ואחרים,
שלפי מיטב ידיעתי הערבים הפלסטינים

לא הירפה. כעבור שבוע, ביום
עם לוי אשכול. כוויכוח זה
דיין, והוא קם מעל דוכן זה
נפרד ...הוא הטיח בפני קביעה
אני מחזיר לו את המחמאה
והוא יודע כי אינם אמת.
מעודכן, ואני מחזיק בידי
התומכים ברעיון המדינה
כימעט כולו לדברי

,בניגוד
ות דברי
המרים ביניהם,
תכופות וארוכות, וכמה
הסביר לו אבנרי, בשיחות
האלקטרוני לאורך הגבול
מיוחד לעני׳־ני ערבים (״מטכ*ל

אכנרי מכל וכל מעל דוכן הכגסת

במדינה

התועצה וצוננות יוצאת

העס

למלחמה 11ד יבואני המכונית

ויאט־גאם והמרחב
המעשה שישפיע על ענייניה של ישראל
יותר מכל מעשה אחר שנעשה השבוע לא
התרחש בתחומי המדינה עצמה, גם לא באחת
מארצות ערב. הוא היה, לכאורה, אירוע
אמריקאי פנימי.
בעשרות קמפוסים וערים ברחבי ארצות״
הברית קמה לתחייה תנועה הקוראת להפסיק
את מלחמת ויאט נאם. אחרי הפוגה
שנמשכה כמעט שנה, שוב חידשו המוני
הנוער והמשכילים האמריקאים את המאבק
שהביא בשעתו, להפלת הנשיא ג׳ונסון.
ממשלת ניכטון, שממילא הצהירה על
נכונותה לחפש מוצא מסבך ויאט־נאם, הכריזה
עתה כי הפגנות אלה רק יקשיחו את
עמדת הקומוניסטים, ידחפו אותם לדרוש
פיניו אמריקאי ללא־תנאי.
האשמה זו הרתיעה את מארגני ההפגנות,
שעמדו בשעתו בראש מסע־הבחירות של
הסינאטור יוג׳ין מקארתי. כי הם ממילא
דורשים שממשלת ארצות־הברית תאיץ את
תהליך החדאסקאלציה של המתיחות הביג־גושית,
תוך ויתור על המדיניות השמרנית
שלה ועל אינטרסים כלכליים ויוקרתיים.
הם מאמינים, כי חיסול מלחמת ויאט־נאם
תפתח את הדרך לחיסול מוקדי־חיכוך אחרים,
תקדם יותר מכל צעד בודד אחר את
אפשרות ההבנה בין מוסקבה לבין וושינגטון,
ואולי אפילו תפתח פתח לכיוון פקינג.
עיסקת־חבילה. לכאורה, אין כל זה
נוגע למדינת ישראל. אולם המרחב הפך גם
הוא זירה של עימות בינגושי, והמתיחות
בין שתי המעצמות באזור אחר של העולם
משתקפת גם ביחסים שביניהן, בזירה הישר־אלית־ערבית.
ייתכן
כי תוצאת ההפגנות של השבוע,
ושל המערכה שתימשך שם ללא־הפסקד.
נגד מלחמת ויאט־נאם, תהיה: דחיפת הנשיא
ניכסון שיגביר את מאמציו להגיע לידי עיס־קת־חבילה
עם מוסקבה — שאחד מסעיפיה
החשובים יהיה עיסקת־חבילה שתוצע על־ידי
שתי המעצמות לישראלים ולערבים.
המשק פיחות? מסי ם 7מיתון?
הסימנים הורו כולם על החמרת המצב
הכלכלי: יתרות מטבע־החוץ ירדו ל־501
מיליון דולאר, והתחזית היא שבקרוב ירדו
מתחת לקו־האדום המסוכן. ואילו שר
האוצר זאב שרף הכריז שרמת־המחייה המשיכה
לטפס למעלה.
אבל גם בלי ההודעות הרשמיות הללו,
לא היה קושי לחזות את הצעדים הצפויים
במשק, למחרת הבחירות.
פיחות: זוהי שאלת־השאלות. עד
לרגע זה לא הגיעו ראשי האוצר להחלטה
בנידון, וברור כי החלטתם תהיה מושפעת
לא רק משאלות פנימיות כמו אינפלאציה,
ייקור המוצרים המקומיים, וצריכה מופרזת.
הנקודה היחידה שאין כמעט עליה חולקים
היא: לא יהיה מנוס מפיחות רציני. השאלה
היא רק: מתי? ברור כמעט לחלוטין: זה לא
יבוא מייד אחרי הבחירות.
שכר: לא יהיה מנוס מהעלאת־שכר
כללית במדינה. האוצר יפעיל את כל השפעתו
על ההסתדרות, כדי שההעלאה תהיה
קטנה ככל האפשר, ושתוצמד מייד לסעיף
המחייב הקפאת־שכר לתקופה של שנתיים
לפחות.
• מסים: כל העלאת־שכר תתרוקן
מערכה המעשי, שכן צפויה שורה של העל־אות־מסים.
ההעלאות העיקריות יידחו, כנראה,
עד לאחר חתימת הסכמי־השכר, אולם האוצר
לא יימנע מהעלאת מסים עקיפים על
מוצרים מסוימים, שאפשר יהיה להגדירם
כ״מותרות״.
#עכורה: בתעסוקה לא יחול שינוי
מהותי. במידה שיהיה צימצום כלשהו, הוא
יפגע בראש וראשונה בעבודות־פיתוח, בהן
מועסקים בעיקר תושבי השטחים.

יחסי־חוץ
השגריר ה מכיי ב חוג
המתח הבטחוני, הממלא את הווייתו של
כל אזרח בארץ, נוטה להשכיח מליבו בע־ייות
אחרות, בעלות משקל לכשעצמן. אחת
מאלו היא בעיית יחסינו עם גרמניה המערבית•׳
מי היא בכלל גרמניה המערבית? היש
דבר כזד, הנקרא גרמניה החדשה, או שזו
אותה הגברת בשינוי מדים? מה כוחם האמי־
(המשך בעמוד )16

הגרמנית אן.0.או. ומסתננת
אלוני
ך* אלף נאדר, הפרקליט האמריקאי הן
צעיר הפך כמעט לגיבור לאומי ב־ארצות־הברית
אחרי שניהל מאבק ממושך
ומסוכן בחברות ייצור המכוניות האדירות
ורבות־ההשפעה. הוא הצליח, אחרי שנים
של מלחמות, להוכיח את צידקת טענותיו
כי מפעלי המכוניות האמריקאיים מייצרים
מכוניות פגומות המסכנות את חיי נהגיהן.

במאבק של איומיה ולהצית שטיין הפרשה נוגעת לשלושה תחומים מתחומי
פעילותה של חברת אן.אס.או בישראל:
• השרות ללקוחות: במשרדי המועצה
הישראלית לצרכנות הצטברו תלונות
רבות מקרב בעלי מכוניות אן.אס.או,
על השרות והיחס שהם נתקלים ביו לאחר
רכישת המכונית. מספר בעלי מכוניות
העידו כי נתגלו פגמים רבים במכוניותיהם,

מי מפחד

שקוף מזדקר מכל שורה ושורד.,״

• כשירותה של מכונית אן.

א ם. א : 1200 1למומחי הרכב של ה
מועצה לצרכנות יש ספיקות בנוגע לכשי
רותה של המכונית מדגם זה, לשימוש ב
תנאי הארץ, בגלל העדרו של מצנן שמן.

״אינטרס פוליטי?
שלב לה נערכים שני הצדדים
^־,מכריע ביניהם. המועצה הישראלית
צרכנות, בראשותו של מנהלה עוזי
אוספת תיק של הוכחות נגד יבואני
אס.או. בכמה מיקרים היא נתקלת
קשיים, שכן בגלל איומי החברה על
לוננים, יש כאלה שביטלו את

שולמית אלוני, הח״כית המורדת של העבודה,
שהודחה על־ידי מפלגתה ממקום
ריאלי ברשימת המועמדים לכנסת השביעית,
עשויה למלא בזמן הקרוב בישראל
תפקיד דומה לזה שמילא ראלף נאדר ב־ארצות־הברית.
בתפקידה ביושבת־ראש המועצה
הישראלית לצרכנות, יצאה שולמית
אלוני לגלח&ה נגד היבואנים הישראליים
של המכונית הגרמנית אן.אס.או.
בשבוע שעכר פנתה שולמית אלוני אל
שר־ד,תחבורה, משה כרמל, בדרישה להקים
ועדת חקירה רשמית לחקירת פעולותיה של
סוכנות הרכב הדר, בראשה עומד נפתלי
שטיין, שהיא היבואנית של מכוניות אן-.
אס.או ,.והטוענת כי מכונית זו היא מן
הנפוצות ביותר בישראל.
״עברתי על תיק התלונות שהצטבר אצלנו
נגד חברת אן.אס.או.״ ,כתבה שולמית
אלוני לשר התחבורה ,״גם שמעתי עדויות
על שיטות הלחץ והאיומים שמפעילה חברה
זו על מגישי תלונות נגדה. החומר שהצטבר
אצלנו מצדיק לחלוטין פירסום אזהרה
ברבים על מנת שהציבור יידע בפני
מה הוא עומד בשעת רכישת מכונית אן.־
אס.או. נוהג זה קיים בכל מדינר, דמוקרא־טית,
בה קיימים אירגוני,צרכנות. זהו, למעשה,
אחד התפקידים שהוטלו עלינו. עם
מכונית המריבה. אן.אס, או - .מה פסול
זאת החלטנו לעכם את הפירסום בשלב זה י ־די ד.׳״י ־״כ 4,
וביקשתי את אנשי המועצה העוסקים ב הנובעים מליקויים בייצורן. אולם, מאחר
חברת הדר
נושא והבקיאים, בו להיפגש עמך ולהביא שפגמים אלה הופיעו אחרי תום תקופת הבלשים
כדי לאסוף
אחריות של החברה על המכונית 6( ,חודאת
החומר בפניך.
לצרכנות .״זו אחת
שי נהיגה או 10,000ק״מ) אין להם עם
אין לה מה
״אני מקווה כי לאחר הדברים שהוצגו
מי לדבר. כמה מהם, שניסו לטעון כי הועושה

בפניך וכן לנוכח השיטות הפסולות של
חברה אחראית לליקויים, הועמדו בפני
רת הדר לכתב
איומים וסחיטה בהן משתמשים נציגי הלחצים
ואיומים, ובמיקרה אחד, של יועץ
בכמה תלונות
חברה ״כנגד י אזרחים הרוצים להגן על זכוהתעשייה
טוביה פכטהולץ מרמת־גן, אף
הדר, נפתלי
יותיהם, שתחליט להקים, אם לא ועדת חקינדרשה
המשטרה להתערב כתוצאה מתיגרת
כיחה זדון.
רה, כי אז ועדת בירור במשרדך לחשיפת
ידיים שפרצה בין מנהל החברה, נפתלי
מושג בהם.
עניין זה.״
שטיין, לבין הלקוח.
באשר
• מחיי חלקי חילוף: המועצה ההגבוה
ישראלית
לצרכנות גילתה כי מחירי חלקי שוק, יש
החילוף מתוצרת בוש למכוניות אן.אס.או.
המשטרה נקראה להתערב
לטענתו,
מדגם , 1200 כפי שנדרש הלקוח לשלם ענם

שבוע עומדת המועצה הישראלית
בורם בחברת הדר, גבוהים ב־ס/ס 80 ממחיר
הדר
ן \ לצרכנות להגיש למשרד התחבורה את
אותם חלקים עצמם, כפי שהם נמכרים על-
תיק המיסמכים, התלונות והחקירות, הידי
חברת לדיקו, הסוכנת הישראלית של
מחייבים, לדעתה, התערבות ממשלתית בחברת
בוש. מחירו של צמיג למכונית אן-.
פעולות נציגי אן.אס.או. בישראל. הפרשה,
אס.או. פרינץ־ ,4שאינו מיוצר בארץ, וההנוגעת
לאלפי בעלי מכוניות אן.אמ.או.
מייבא מחברת מצלר הגרמנית, גבוה בבארץ,
עשוייה להפוך, לכשתתפוצץ, לאחת
חברת הדר ב־ס /ס 30 מהמחיר שנדרשים צרהשערוריות
הציבוריות הגדולות, שכן נפכנים
לשלם אצל יבואני צמיגים אחרים.
תלי שטיין, שחברת אן.א.0או הגרמנית
בתשובה על טענות אלה של המועצה ל•
עומדת מאחוריו, אינו מתכוון לשתוק, עוצרכנות,
שיגר אליה עורך־הדיו אמנון חלד
מד להחזיר מלחמה השערה. גילויי־דעת,
מכתב בשם חברת הדר, בו הוא כותב,
האשמות־נגד, משפטים והתערבות קבוצות־בין
השאר :״מתוך הנימה של מכתביכם הלחץ
עלולות לערב את ממשלת ישראל בואחרונים,
הנכם משמשים, על סמך פעולו־

היו בו
טובעה ״ איל ת״
הייתי כבר בערך שעה במים. פתאום
שמעתי מישהו שר בתוך המים :״אנו נתגבר!״
התחלתי לקלל: מה פתאום הוא מצא
כמה רגעים
לו זמן לשיר? אבל אחרי
שמעתי עוד אחד שר במים את אותו השיר•
לאט לאט, הצטרפו אחרים לשירת.
מישהו, בכיוון אחר, התחיל לשיר את
שארם א־שיין. פתאום, לא יודע איך,
זאת היתד,
שמעתי גם את עצמי לשיר.
המקהלה המוזרה ביותר בעולם ששמעתי:
אנשים שוחים בחושך בין הגלים, מבלי
לדעת אם יצאו חיים מזה, ושרים ביחד
,,אנו נתגבר!״
0 במים והחרסום שלה הולך ומתרומם.
החברה התרוצצו על הסיפון וניסו להציל
פצועים. התחלתי לצעוק :״כלום לא קרה!
הכל יהיה בסדר!״ יותר מאשר להרגיע את
האחרים רציתי להרגיע את עצמי.

אם אגיע למים
אגיע הביתה!״
י* אניד! דא כערה. היא רק היתד.
> | פגועה במרכזה. עמדת התותח והארובה
נהרסו לגמרי. הסיפון קרס. אי אפשר
היה לעבור מהסיפון לחרטום. האנשים על
הסיפונים החלו לפנות פצועים. אבל הכל
נעשה בקור־רוח ובשלוה שהפליאה אותי.
חלק מהפצועים ריכזו בירכתיים, שם טיפל
בהם החובש הראשי פרדי. פצועים אחרים
רוכזו בחרטום, שם טיפל בהם הרופא, סגן
דובי. הלכתי לעזור לסגן דובי. חילקתי
בקבוקי מיץ מהשק״ם לפצועים וניפחתי
להם את חגורות ההצלה שלהם. אחר־כך
פיניתי אותם למקום אחר, כדי שלא יתחלקו
מהחרטום הנטוי אל המים.
לאט לאט נאספו החברה הבריאים והסתדרו
על החרטום. התפקדנו לפי המחלקות
לראות מי חסד. אותה שעה עור לא ידענו
שיש הרוגים בתוך האניה. ד,מפקד, סגן־
אלוף יצחק, דיבר אלינו ברמקול מעל הגשר.
הוא קרא לנו לא להתיאש כיון שלא
נראה לו עדיין שנצטרך לנטוש את האניה.
״אם בכל זאת נצטרך לנטוש,״ אמר. ,תשתדלו
לשחות בכיוון הירח .,כדי שנצליח
להתקבץ כולנו ולאתר האחד את השני.״
בינתיים ניתנה פקודה לזרוק כל דבר צף

לפני ההטבעה

קבוצת מלחים מצוות המשחתת אילת כפי שצולמה על
רקע המשחתת זמן קצר לפני שטובעה יל־ידי המצרים.
הראשון מימין הוא רב״ט משה לוי, מחבר רשימה זו, שהזה׳ מוכם על המשחתת.

משה לוו, מחבר הרשימה, בעת שהותו בבית־וזחולים אסף הרופא, שם
אושפז אחרי שניצול בעת הטבעת המשחתת אילת. הוא סבל מקרע במעיים, 11111 מהדף הטיל השלישי שפגע במים, אושפז למשך 13 יום. שהה שעות במים עד שחולץ.

רסיסים. כמה מהם פגעו בי, אך לא הרגשתי
כל כאב. מסביב למקום טביעתה של
האניה נוצרה מערבולת גדולה. הרגשתי
שאני הולך ונסחף אל תוכה. אבל מישהו
ששחה על ידי משך אותי החוצה. אחר כך
הוא שחה לעזור לאחרים.

״אולי בעצם אני
כבר מת

הימי חסונים

ארבעה ינוים
| לפני הטיבוע
שהה צתת ;ן ומשוותת בפיקניק בחוף אכזיב,
פרט שקיבל עבור תחזוקת האונייה. בין
המלחים המשתעשעים נראים שניים שניספו
באסון: סמל יעקב ליפ וטר״ש משה מזרחי.

למים, כדי שיהיה לנו במה להיאחז אחרי
שנקפוץ.
המפקד נראה שופע בטחון. הוא הודיע
שצוות הכיבוי מתגבר על השריפה. הזכירו
לנו גם איך צריך לקפוץ למים: לסתום את
האף ולקפוץ עם הרגליים ישר קדימה.
מה שקרה אז בדיוק עד שניתנה פקודת
הנטישה אינו ברור לי עד היום. היה רצף
כזה של תמונות ללא סדר ושיטה. לאם
לאם החל החרטום להזדקר ולהזדקף במים
והירכתיים שקעו. מישהו שילשל חבל. הש־תלשלתיבחבל
למטה, ניפחתי את חגורת-
ההצלה שלי והתחלתי לשחות.
היה כבר חושך. המים היו צוננים. השיניים
שלי נקשו זו בזו מרוב קור. אבל
המים לא הבהילו אותי. להיפך: כשהייתי
עוד על האניה חשבתי שאם אגיע למים
אגיע הביתה. האניה לא היתד, בטוחה —
בכל רגע יכול היה לפגוע בה טיל נוסף.
אבל המים נראו בטוחים.
שחיתי כעשרה מטר ואז התהפכתי על
גבי. ידעתי שאסור לי לשחות על הבטן
בגלל ההדף העלול להתחולל בכל רגע. הסתכלתי
על האניה. לפתע היא התרוממה ב־אויר,
עלתה לגובה רב ושקעה במים, כשסידרה
ארוכה של התפוצצויות ואש מלוה
אותה. אני זוכר שכשהאניה התרוממה ברעש
הגדול עוד היו עליה אנשים שקפצו ממנה.
אחד מהם היה המפקד.
אחר־כך ירד עלינו משמים מטר של

ך* חילה לא הרגשתי את החלק
( 1התחתון של גופי. הייתי בטוח שהחלק
התחתון שלי נחתך מגופי .״אם נחתכתי
לשניים אני צריך להיות מת,״ אמרתי
לעצמי. אחר־כך חשבתי אולי בעצם אני
כבר מת. רציתי למשש את אברי גופי כדי
לדעת מה קורה איתי. שלחתי את ידי לרגלי.
הרגשתי אותם בידיים, אבל לא הרגשתי
ברגלי את מגע הידיים. המשכתי למשש
על פני רגלי כשאני חרד שכל רגע אתקל
בסוף — במקום שנקטע. לתדהמתי גיליתי
שאני שלם.
ברגע זה החלטתי שעלי להילחם על חיי.
התחלתי לשחות במרץ. מסביבי, במרחק
של עשרות מטרים זה מזה, ראיתי אנשים.
היתד, כבר חשיכה גמורה, אבל לחלק מ־חגורות
ההצלה היו פנסים מהבהבים. ב־

כל ניצולי ״אילת״

חגורות הצלה אחרות נתלשו הפנסים בעת
הנפילה למים. במרחק לא רב ממני ראיתי
חגורת הצלה מנופחת עם אור ההולכת
ושוקעת במים.
מתוך החשיכה בקעו צעקות וקריאות.
התחלתי גם אני לקרוא. ניסיתי לחפש את
אריק שוורץ, שהיה החבר הכי טוב שלי
באניה. לא מצאתי אותו, אבל מצאתי את
יוסי גרשון, שגם הוא מטירת הכרמל.
שחינו ביחד. יוסי ביקש ממני שאם יקרה
לו משהו, שלא אודיע על כך להוריו. שיחשבו
שהוא עוד חי ואולי יחזור פעם.
ביקשתי ממנו שיעשה אותו דבר אם אני
אמות. כרתנו ברית־אחים במים.
אחר כך, כרבע שעה אחרי טביעת ה־אניה,
התחילו לטוס מטוסים בשטח. הם
האירו את המים בפגזי תאורה וראינו
שהם השליכו למים סירת גומי ודולה.
יוסי החליט לשחות לכיוון הסירה ואיבדתי
את הקשר איתו. שתיתי לבדי לכיוון הירח.
הרגשתי שאני בודד. מסביבי ראיתי
גוויות צפות בלי רוח חיים. זה היה מראה
מחריד. חיפשתי אנשים חיים. אחרי כמה
זמן מצאתי קבוצה של 12 איש שנאחזו
במיזרון גומי׳ שנזרק מהאגיה. הצטרפתי
אליהם. אבל אחרי רבע שעה עזבתי אותם.
לא יכולתי להחזיק מעמד.

אנשי

אילת

צוות המשחתת
שניצלו ונותרו

״בלעתי שמן
מחניק ומסריח״
ך* אט לאט נעשו המים דחורים וסמי/כים
יותר. השמן שבקע מהאניה עלה
על פני המים והגיע אלינו. זה היה מחניק
ומסריח ומעורר בחילה. השמן סתם לי את
הנחיריים והאוזניים והייתי מוכרח לנשום
דרך הפה. בלעתי כמויות גדולות של שמן.
הכנסתי אצבע לפה כדי להקיא, אבל זה
לא הלך.
מעלינו התחילו לרחף הליקופטרים, אבל
הם התחילו למשות אנשים בשטח שהיה
רחוק מאיתנו. כשהסתלקו, החל היאוש
לתקוף אותי. חשבתי שלא ימצאו אותנו.
פתאום ראיתי ממרחק לא רב קבוצת
אנשים. התקרבתי אליהם. היו שם כ־40
איש שהחזיקו בסירת גומי שהושלכה מאחד
המטוסים. גם המפקד היה שם. אני
נזכר שהצצתי אל פניו. הוא היה אכול
דאגה. פתאום הוא נעשה זקן כזה בבת־אחת.
אבל לא היתד. בו הבעה של ייאוש.
הוא לא הפסיק לעודד אותנו, הסביר לנו
שעוד מעט יבואו ההליקופטרים
שעוד מעט יבואו ההליקופטרים.
קופטרים. הם שילשלו חבלי הצלה והעלו
את הפצועים למעלה. כשהגיע החבל אלי,
הרגשתי פתאום שיש לי כוח להמשיך עוד
ולהחזיק מעמד, והעברתי אותו לאחרים,
שהיו פצועים.
לבסוף הגיעה למקום גם ספינה של חיל־הים.
היא תימרנה ונעצרה במרחק של כחמישה
מטרים מאיתנו. אבל לא היה לנו
כוח לשחות אליה. גם כוחותי אפסו. היו
גלים חזקים ורוח ואי-אפשר היה להתקרב
אל הסירה. לקח לנו כ־ 20 רגע לשחות את
חמשת המטרים עד הסירה.
כשעליתי על סיפון הספינה, ראיתי גווייה
מונחת עליה, ללא רוח חיים. ניגשתי אליה
והפכתי אותה. הרגשתי לא שיקרה לי. זר,
היה חברי הטוב ביותר, אריה שוורץ.
^ ח רי ששכבתי 13 יום בבית־חולים
והייתי חודש בנופש, ירדתי אל רציף
הנמל בחיפה, שם עגנה המשחתת יפו.
ידעתי דבר אחד: שאם לא אעלה עכשיו
על אניה, רגלי לא תדרוך לעולם על סיפון
אניה. כשהתחלתי לעלות בכבש, רעדו
רגלי. אבל הכרחתי את עצמי לעלות.
התחלתי לטייל באניה. היא היתה בדיוק
כמו אילת שלנו. כל חפץ הזכיר לי משהו:
כאן פגע הטיל, כאן שכב ריפין הפצוע,
מכאן קפצנו למים נכנסתי אל חדר־המגורים.
המלחים שהיו שם נעצו בי
עיניים ושתקו. הם ידעו שאני ניצול אילת.
מזל שהם היו שם. אם הם לא היו שם,
יכול להיות שהייתי בוכה.

בחיים אחרי הטבעתה, כפי שצולמו כחודש אחרי האסון, בעת
שבילו במחנה נופש בעכו. רובם לא חזרו יותר לשרת על הים.

״ לפרותהכל, אמריכל מה שקרה, אגיעודאוהב את מים .
כשאני שותה למרחקים, רמוקאחריכלהאנשים, אני מתהפך
לשחות על הגבומסתכלבשמים. א ז ,
כשאני נמ בא לבדי, עוברבירטט .
אנינזכרבמופתההיא על פני
ה מי ם ...ביום

היוס נו שנעה ־אילת׳׳
ך • קיץ האחרון עשיתי לי לחוק
1לרדת כל יום אל הים. אני יורד אל
חוף־הכרמל ושוחה למרחקים. אני עובר את
כל האנשים ונשאר לבדי בין הגלים. לפעמים
יש רגעים שאני מתהפך לשחות שחיית
גב ומסתכל אל השמים. באותו רגע באה
ומציפה אותי ההרגשה, מין רטט שכזה.
אני נזכר במה שקרה ביום ההוא לפני שנה,
ואז אני מוכרח לחזור אל החוף.
הכל כאילו קרה רק אתמול. הנה אני
חש עוד את הצינה של רוח הים הנושבת
על הסיפון ומכה בפני, את המעקה הרטוב
למגע ידי, את הסולמות הצרים. הנה אני
מדלג בקפיצה קלילה על הסולם, בגשר
ורואה את פניו הזועפות של הסגן שתפס
אותי בקלקלתי. אני רואה לפני את סנטרו
הקשוח של הרס״ר ושומע את קולו מהדהד
ברחבי האניה ופוקד על תחילת העבודה
עם שחר.
הנה קופל, שפניו כפני נער, מגיש את
סיר המרק לטבח שימלאהו, והחברה מחכים
בקוצר רוח למזון, מקישים ב״כלי־ר,עבודה״
שלהם על השולחנות ששעה קודם לכן
שימשו עדיין מיטות. מכל רחבי החדר
בוקעות הצעקות. :פנטרי (תורן) בוא תן
מנה!״ וקופל, הפנטרי של המחלקה, מגיע
עם סיר המרק ומגש האוכל ותוך שניות
הוא מוצא עצמו מול עיניים רעבות.
מעולם לא יכולתי למזג את דמותו עם
דמויות יתר הבחורים. פניו רכות כשל
טירון, ופחד נשקף מהן. דל בשר ולבן עור,
בלט תמיד בין הימאים החסונים ושזופי
הפנים.
הנה אריק שוורץ, שבת־צחוק נצחית שפוכה
על פניו היפות, יושב בעמדת התותח
כשעיניו צמודות למכשיר התצפית. מביט
הוא אל השמים ממעל בדריכות, בציפיה
לזמזומו של מטוס שלא הופיע.
הדי הפקודות מרמקולי ר,אניד, חוזרים
אלי מן האופק הרחוק, ממעמקים. גלים גלים
אני שומע את ההוראות. :הודעה לאנשי
הצוזת! על כל האנשים להתרכז בשעה
אחת ליד דוכן הטורפדו האחורי, לשם שי

עם המפקד.״ השיחה עם המפקד נשאה
אופי מיוחד במינו. בעמידה יציבה, כשעיניו
סגורות למחצה מחמת השמש, מעביר היה
מבטו על כל האנשים והבחורים הקשוחים
ביותר משפילים מבטיהם מולו.
.רבותי,״ הוא פותח בקול בם, במבט

ויינגולד הארוך תולה את רגליו הענקיות
בקצה המיטה של השכן ממעל, וכמעט בלתי
נמנע היה הקרב שהתפתח ביניהם.
מוסיקה בוקעת מאי־שם וצליליה נמהלים
בצחוקם הפרוע של המלחים, למראה
תיגרת הידיים שהתפתחה בין ויינגולד ובין

השגוע לפני שנח, טובעה אוניית־הדגל
של חיל״הים הישראלי, המשחתת
״אילת״ ,באש טילים מצרית
מול חוף פורט-סעיד. יחד עימה
ניספו גם 47 ממלחיה. משח לוי,
,21 תושב טירת הכרמל שליד חיפח,
חיה אחד מאנשי הצוות של אח״י
״אילת״ .הוא היה על סיפונה בעת
שפגעו בה הטילים, השתתף בפעולות
ההצלה של חבריו, ושהה במים
במשך שבע שעות עד שניצל. ביום
השנה להטבעתה של ״איל ת״ ולמותם
של חבריו, מעלה רב״ט (מיל).
לוי, בפעם הראשונה, את זכרון שעות
התופת של שהותו על פני המים.

נוקשה ונוקב ,״בזמן האחרון מתרחשים
דברים מוזרים באניה.״
כן, כזה היה המפקד ואהבנו אותו. קשה
ורך כאחד. בתום השיחה מתפזרים אנשי
המחלקות וללא שהיות מתחילים בעבודה.
ושוב הרמקול :״שימו לב — הפסקת צה־ריים.״
רגיעה.
התמונה בחדר המאוכלס היתד,
משעשעת: כל מיני תנוחות של שכיבה.
מנסים למצוא את המנוחה המקסימלית. רגליו
של רובין השמן משתלשלות היו תמיד
מחוץ למיטה שהיתר, קטנה מכפי מידותיו.

שכנו. ההדים ממשיכים להגיע אלי. באים
מרחוק רחוק

״כלום לא קרה !
הכל יהיה בסדר!״
ורנו יום היינו בסיור שיגרתי.
הים היה רגוע. רגוע מאוד אפילו,
יותר מדי רגוע. חלק כמו ראי. היינו מסיירים
בשטח, חוזרים ושטים במעגלים, כדי
להפגין נוכחות בעיקר. תפקידי במשחתת

היה מוכ״ם. אבל אותן שעות אחרי־הצה־ריים
לא הייתי בתורנות. ישבתי בסיפון העליון
והשקפתי אל הים. משום מה היתר.
לי הרגשה שמשהו יקרה. ה שקט^נה היה
יותר מדי טוב. סיפרתי לחברה א(ז הרגשתי.
אף אחד לא התיחס לזה ברצינות.
חלק מאנשי הצוות היו במשמרת בעמי
מתיהם, בעמדות התותחים ובתצכיח
חרים נחו בחדריהם או יצאו, אל הסיפונים
לחטוף קצת שמש. שטנו בלב ים״ ובעין
בלתי מזויינת לא ניתן היו^ לראות את
החוף.
השעה היתה בדיוק 5.40 כשנשמע אות
האזעקה. כשאני נזכר בצלצול הזד. הוא
נשמע באזני כאילו הפעמונים צלצלו הפעם
יותר חזק מכרגיל. הצלצול עוד לא נפסק
ולפתע, באותו הרגע, הרגשתי חבטה עצומה.
זה היה כאילו האניה התנגשה בקיר פלדה.
לפתע השתרר שקט וחושך נורא. היתד.
התפוצצות חזקה ואחריה נדמו המנועים. זה
התרחש במהירות בלתי מובנת. אחר־כך
היה רק עשן וריח חריף של אבק־שריפה.
ישבתי במרחק של כ־ 5מטר ממקום הפגיעה
בארובה. לא הרגשתי כלל בהתקרבות
הטיל. נהדפתי חזק אל הקיר, התחלתי להיטלטל
ולקח לי כמה דקות להתאושש ולהבין
מה קרה.
הדבר הראשון שראיתי היד, פצוע מתחת
להריסות של תחנת כיבוי האש. זה היה
גולדמן. הוא נפל בשעה שהיה על הסולם.
שברים וקרשים כיסו אותו. פניו היו
מליאות דם. ניגשתי אליו ועם אחד הקצינים
הרמתי אותו.
הוא היה כולו בהלם. הייתי צריך לסטור
לו על פניו כדי שיתפכח. אני זוכר את
עצמי באותם רגעים. התפלאתי על עצמי
שאני כל כך קר־רוח.
בזמן הזה, כשטיפלתי בגולדמן, בא הטיל
השני ופגע באניה. באותו מקום בערך שם
פגע הטיל הראשון. אני זוכר שנעשיתי חרש
למשך כמה דקות. לא שמעתי כלום. פתאום
נפתחו לי האזניים ושמעתי רעש של הרם.
ראיתי שהירכתיים של ד,אניד, כבר שקועות

אלפא רומיאו
שלה 3000ל״י פחות
ממה שהיא נראית.

אלפא רומיאו עיצוב חדיש. מעוף ספורטיבי
עם נו חיו ת מ שפח תי ת. ת אוצ ה ללא מתח רי ם.
מבנה חז ק ויציבות רבה. גימור מלוט ש וקפ דני
של כל פרטי הפני ם והחוץ.

ב טי חו ת גבוהה של מעצורי די ס ק עם ״סרוו״
שפע א ביז רי־ מו ת רו ת (כולל חי מו ם) הנכ ללים
ב מ חיר הרגיל ( ה חל מ ״ 22,250ל״י).
תנ אי תשלום נוחים. מ ח צי תהמ חי ר בתש לו
מי ם לשנתיים.

א7פא רומיאו
המכונית ואנשים שאוהבים מכוניות בוא וראה. בוא ועשה סיבוב.

״קפדיש״ ,תל־אביב בית־ הדד טל 623441 .
חיפה, דרך העצמאות?8טל 537059 .
פוס1ם א. גלבמם

לעמידה על המקח, יתפרק הליכוד
הלאומי.

הוא יתפוצץ בבום גדול. אילו נאומים
של בגין? אילו הכרזות של משה דיין (אם
יחשוב שזה פופולרי, כמובן).

גולדה היא, קודם כל ומעל לכל,
גננת. היא רוצה שבביתה שלה
יהיה שקט. שבל הילדים יישבו
ביחד, וישירו בצוותא ״עוגה, עד
גה, עוגה.״
ך* סיפור ידוע מזה אלפי שנים.
( | איש מרודוס בא לאתונה. הוא הרגיז
את הכל בשחצנותו. כל דבר באתונה נפל
בעיניו מן המצוי ברודוס. לדבריו, ברודוס
עשו הכל יותר טוב.

כשהגיעו הדברים לציפור הנפש
הספורט -התפאר האיש כיברודוס קופצים יותר גכוה ויותר
רחוק מאשר באתונה.
אז פקעה סבלנותם של אנשי אתונה,
והם הטיחו בפניו את הפסוק:
״היק רודוס, היק סאלטה.״

לאמור: כאן רודוס, כאן תקפוץ !

ף דמה כי בבית־הספר היסודי של מיל-
^ ווקי לא למדו מעשייה זו. וגם לא בשאר
בתי־הספר בהם למדו קברניטי ישראל.

ערב בואה של גולדה לארצות
הברית השמיע ש ר ־ הוזוץ המצרי
הכרזה מפוצצת: מצריים מובנה
להשתתן? כשיחות ״נוסח רודוס״
לשם השגת הסדר מדיני עם ישראל,
לפי החלטת מועצת־הביט
חון.

מסקנתם הנמהרת והיו רואים שאנו כנים
בדיבורי־השלום שלנו.
כך או כך — יכולנו רק להרוויח.

לא הי המהלהפסיד .

כל גולדה מאיר ויועציה נהגו
אחרת. לגמרי אחרת.

ברגע שהשמיע שר־יהחוץ המצרי
את הכרזתו, קפצו כנשוכי•
נחש.
״זהו טכסים מצרי כדי לחבל בשליחות
גולדה באמריקה!״ הכריז דובר משרד־החוץ
שלנו. וכל מכונת־התעמולה האדירה שלנו
פצחה בזעקה נוראה: נבזה! שפל! שקרן!
כאשר באה הכחשה מגומגמת מקאהיר,
עטו עליה כל דוברי המימסד כעיט על
פגר: הנה מה שאמרנו, חה־חה־חה, הם לא
התכוונו ברצינות!
וכאשר הכחיש דובר ממשלת מצרים את
ההכחשה, וחזר לנוסח המקורי של שר־

כי תותחים אלה יורים על חיילינו,
ובל מעשה שיש בו קורטוב
של סיכוי להשתיקם הוא קדוש.

ך* אם את זה כל־כך קשה להבין? בן
1ודאי שלא. אפילו מי שיש לו תפיסה
מוגבלת יכול להבין זאת בנקל. אפילו
גולדה. אם כן, מדוע היא נהגה אחרת?

מדוע נערמו אבא אכן, ובל אב־ני-החצץ
של משרד-החוץ, במח סום
בדרן־ להתקדמות?
יש אומרים: מפני שזה היה בעיצומה
של שליחות גול־ה.
יש אומרים: אילו האמינו האמריקאים
לשר החוץ המצרי והשתכנעו כי השלום קרוב,
לא היו נותנים לנו את הנשק והכסף
שאנו זקוקים לו.

שטויות כמיץ עגבניות.
דווקא ישראל שוחרת־שלום, ישראל ש־

לכן אינה מעוניינת בהידברות שתכריח
אותה לפרסם סוף־סוף תוכנית־שלום כלשהי,
ולפרק את הממשלה, ולהקים ממשלה
מצומצמת בעלת תוכנית כלשהי.

כל ישנו, כמובן, נימוק יותר ח־שוב,
יותר עמוק.

בעמדתם של גולדה וילדי כיתתה
יש סתירה פנימית ממאירה.
כלפי העולם אומרת גולדה: אנו מובנים
לשיחות־שלום. בלי שום תנאים מוקדמים.
אפשר לדבר על הכל. אפילו על ירושלים.
כלפי הציבור, כלפי הבוחרים, כלפי עצמה,
אומרת מפלגתה של גולדה: אין מה
לדבר על ירושלים. אין מה לדבר על רמת־הגולן.
אין מה לדבר על רצועת־עזה. אין
מה לדבר על מיזרח־סיני ושארם־אל־שייך.

כבל המקומות האלה כבר מחלקים
זביונות, ומתקוטטות קבוצות•
לחץ של פרוטקציונרים, וביניהם

(אותה החלטה אומרת, כידוע: הכרה בריבונות
ישראל׳ בעצמאותה ובשלמותה;
שלום צודק ובר־קיימא; הפסקת הלוחמת
והאיומים; מעבר חופשי בנתיבי־המים; ועוד
כהנה וכהנה דברים טובים שנראו
פעם כחלום רחוק).
התשובה לאותה הכרזה כמעט נתבקשה
מאליה :״היק רודוס, היק סאלטה.״

כלומר: תפאדל. בוא לרודוס.
מייד.

אנחנו מוכנים לשיחות, בכל נוסח, בכל
מקום. אנחנו מוכנים לכל הידברות לשם
השגת השלום.
לנו לא חשוב איך נגיע להידברות,
אלא מה תהיה תוצאת ההידברות.

קפוץ, יא אחי, קפוץ.

ילו הכרזנו זאת, מה היה קורה?
אחד מן השניים:

או שהיה מתגלה כי הכרזת שר•
החוץ המצרי היא רצינית, או שהיה
מתגלה שאינה רצינית.

במיקרה הראשון, היינו נמצאים עתה על
דרך־המלך לשלום.
היינו נמצאים בעיצומה של הידברות.
המצרים היו טוענים, מטעמי יוקרה, שאין
זה משא־ומתן פנים־אל־פנים, כפי שדרשו
הישראלים, אלא חזרה על תקדים רודוס
משנת . 1949 אנחנו היינו טוענים כי זהו
בדיוק מה שרצינו, משא־ומתן גלוי וישיר
ופנים־אל־פנים, כמו ברודוס בשנת ,1949

אבל זה לא חשוב. חשוב הוא
שההידברות היתה מתקיימת.
יתכן כי היתד. מסתיימת בהסכם של
ממש, וייתכן שלא. מכל מקום, היינו
מוכיחים שאנו מוכנים לשלום של ממש,
והיינו מגלים את עמדתנו בבירור.
במיקרה השני, היינו זוכים בניצחון תעמולתי
מכריע בעולם.

היינו מעמידים את המצרים ב־מיבחן.
העולם היה רואה שהמצרים
הציעו הצעה סבירה, שישראל
קיבלה אותה, ושהמצרים עצמם
נסוגו מהצעתם ככושת־פנים.
כל אותם חוגים, ביניהם ידידים טובים
של ישראל בעבר, המתחילים עתה להאמין
כי ישראל אינה רוצה כלל בשלום,
אלא בגזילת שטחים, היו מתחרטים על

ובחוזרה מאמריקה הודיעה גולדה
בסיפוק עמוק: למרות נסיונו
של שר-החוץ המצרי לחבל בשליחותה,
היא הצליחה.

עומד ומשתאה: מה הולך כאן?

* אתה
} מהו הפחד הנוראי הזה כפני
כל רמז של נבונות מצרית להידברות?
האם השלום אוייב בה
איום, חייודטרן ז בה מסוכנת, עד
שיש לסתום בל חור בחומה, שמא
יחדור דרכו?
ברור שקשה למצרים /קפוץ ישר למשא־ומתן
ישיר וגלוי. ברור שכל צעד בכיוון
זה יהיה בהיסוס, וכל הכרזה בכיוון זה
תהיה מגומגמת, מוכחשת, נרמזת.
אם רוצים אנחנו למנוע בעצם מלבוא
לקראתנו, די להיתפס לרמזים ולהב־חשות
אלה, כדי להכשיל כל התקדמות.

אבל אם רוצים אנחנו כאמת בהידברות,
הרי אז תפקידנו הוא
להקל עליהם לזוז לקראתנו, אט-
אט, עקב בצד אגודל, תיד הכחשות
וגימגומים, ובל תגובה מצי-
דנו תהיה זהירה.
גם כשהתותחים רועמים בתעלה. דוקא
כאשר התותחים רועמים בתעלה.

שר-החוץ המצרי לא יבול היה
לחבל בשליחות גולדה. להיפך־,
הוא יבול היה להפון• אותה למאורע
בינלאומי היסטורי, לנקודת•
בדפנה עולמי בדרן • לשלום.
אם כן, מדוע החמיצה גולדה הזדמנות־זהב
זוז

ממה

32^3

הי א

פחדה?

ין מנוס מן המסקנה המתבקשת מ־אליה:
פחד מפני ההידברות עצמה.

היא פחדה שבהידברות בזאת,
לעיני העולם, יתגלה בי העמדה
הרשמית של ממשלת הליכוד הלאומי
רחוקה מאוד-מאוד מעמדתה
האמיתית.
עם פתיחת ההידברות, אחרי יום־יומיים
של מגעים בלתי־מחייבים וחיוכים בפרוזדורים,
יבוא הרגע בו יגיד היו״ר, איש
האו״ם :״ובכן, רבותי, מה אתם מוכנים
לתת תמורת השלום?״

אם יציע אז נציג ממשלת-יש-
ראל הצעה כלשהי של החזרת-
שטחים -אפילו בהצעה ראשונה

מאת

החוץ, נטפלו דובריה של גולדה לכל נקודה
ופסיק בהודעה, כדי להוכיח שבעצם
משתמע ממנה כי המצרים אינם רוצים,
וכו׳ וכו׳.

אינה מדברת רק על שלום, אלא גם מוכיחה
במעשיה שהיא מוכנה לפעול למען השלום
— דווקא היא תזכה בנשק ובכסף.
מי שמתנגד כיום לספק לנו מטוסים ו־טאנקים,
עושה זאת מפני שהוא סבור שיש
לרסן את תאוות־הסיפוח של ממשלתנו.

במה מראשי התנועה למען ארץ
ישראל השלמה, המקווים להתעשר

פער זה, בין המדיניות המוצהרת לבין
המדיניות האמיתית, בין התורה כלפי פנים
לבין התורה כלפי חוץ, עומד להתגלות
כתהום פעורה, ברגע שתתחיל הידברות.

לכן תוקפת חלחלה קרה את
גולדה וחבריה ברגע שמישהו מעלה
אפשרות ממשית של הידברות.

ך 1אם ככר חלפה סכנת ההידברות? ה־
| 1אם חלפה סכנת השלום?
באמריקה נאלצה גולדה להצהיר, בחצי-
פה, שהיא מסכימה לשיחות בנוסח רודוס.
אבל מייד העמידה תנאים שיהוו מחסום
בפני המצרים.

כבל זאת חזרו המצרים המנוולים
על הכרזתם.
אבא אבן הכריז השבוע שאם המצרים
רוצים בשיחות נוסח רודוס, הם צריכים
לבקש זאת מאיתנו, באמצעות גונאר
יארינג (שחזר בינתיים למוסקבה ונעלם מן
האופק).

שיעמדו על ארבע, ויתחננו, ואז
אולי נסבים.
אולי זה יספיק כדי להעליב את המצרים.
הם הודיעו לפתע שהם בכלל נגד.
אולי אין זה מספיק, וגולדה תצטרך לחשוב
על טכסיס חריף יותר כדי להחניק
את העניין באיבו.

ובינתיים רועמים התותחים.

י ^י ־נן ־י

תמרורים
התארסו המנהיג הרוחני של
20 מיליון מוסלמים בני הכת הישמעאלית׳
אגאח אן 32 והגדושה האנגליה בת
ה ,29-ליידי ג׳ יימםק רי צ׳ טו ך ־ ס טי ד
ארט. הכלה לעתיד היא בתו של קולונל
בריטי והיא נולדה בניו־דלהי. שמותיה הראשונים
הם שרה פראנסים והיא נישאה
ב־ 1959 ללורד ג׳יימס צ׳רלס קריצ׳טון־
סטיוארט, ממנו התגרשה ב־. 1968
נחוג בהוליווד, יום־הולדתה ה־29
של השחקנית אנהק רי נ ה, שהחלה את
הקאריירה הקולנועית שלה לפני 11 שנה
בפאריס, צרפת, לשם
הגיעה מדנמרק.
נחוג ! יום״
הולדתו ה־ 64 של
שופט בית־המשפט
העליון ד״ריצחק
קי סטר. יליד פולין,
שם קיבל את
התואר למשפטים,
עלה לארץ ב־1935
והחל עובד כעורו־־
דין בירושלים. ב־
1945 מונה לשופט שלום, וב־ 1948ל,שופט
מחוזי. מ־ 1965 כיהן כשופט בית״
המשפט העליון.
בהריון. נמצאת שחקנית הקולנוע
האמריקאית אז ד רי ה פ כו רן, הנשואה
מזה כשנה לפסיכולוג האיטלקי
אנדריאה דוטי.
מונה לשגריר ישראל בגרמניה המערבית,
מי ששימש לאחרונה כסגן מנכ״ל
לענייני הסברה במשרד החוץ — א לי שי ב
בן ־ חו רין. תוקף המינוי יחול בתחילת
השנה הבאה והוא
במקום אשר

(״ארתורהיפה״) בן־
נתן, שביקש לסיים
את תפקידו, אחרי
ארבע שנות שרות
בגרמניה.
מונה. לראש
המחלקה ל־אירגון
שרותים רפואיים
באירגון הבריאות
העולמי, שמושבו
הקבוע ב
ג׳נבה, סמכ״ל משרד
הבריאות בירושלים וראש יחידת ה־תיכנון
של בתי־החולים הממשלתיים —
ד״ר י הו שעכ הן. תוקף המינוי לשנתיים,
וד״ר כהן בן ה־ 45 יהיה הישראלי
השני המקבל תפקיד באירגון הבריאות העולמי.
כיום מועסק באירגון זה ד״ר בטש,
שהיה מנכ״ל משרד הבריאות.
זכו בתואר שחקני השנה לשנת , 1969

המוענק על־ידי האיגוד הארצי של בעלי

בתי־הקולנוע בארצות־הברית — ג ׳ואן

מק־קווץ
וודוורד, עבור מישחקה בסרט רחל, רחל;
וסטיב מלך קווין, עבור הסרטים בולים
והשוד המושלם.

נפצע באורח קל , ,במאי הסרטים
הצרפתי ז ׳יל דאסאן, עת עסק בהסרטת
הסרט הבטחת שחר, בו מככבת אשתו,
השחקנית היוונית מלינה מרקורי.
נותח בעינו, שחקן האופי המפורסם,
יליד בריטניה, יום קרונין. בחודשים
האחרונים סבל השחקן כאבים עזים
בעין ולאחר בדיקה הסתבר כי התפתח
גידול סרטני בעינו השמאלית. הוא הוכנס
מייד לבית־חולים, שם הוציאו לו המנתחים
את עינו.

ד״ר ג׳וים בראדרס
ילדך (העולם הזה )1674 נפלה טעות. מחבר
הכתבה, ד״ר ג׳ויס בראדרס, איננו פסיכולוג
אנגלי אלא פסיכולוגית אמריקאית ידועה,
המופיעה לעיתים קרובות בתוכניות טל־ודיזיה.

מביא

נוגה
כץ, אביח-ל
• להוכחת טענתה — הנכונה — של
׳הקוראה •כץ, ראה תמונת ד״ר בראדרס.

י לורד
דויד הכהן
יורשה לי להעיר את תשומת ליבו של
ח״ב אבנרי לטעות שנפלה בכתבתו לורד
כרמל (העולם חזה .)1674

הדוגמה שאבנרי נתן, לפיה היה דויד
הכהן עשוי לזכות בתואר לורד כרמל,
אינה יכולה להיות נכונה, כי התואר לורד
כרמל תפוס כבר. לורד כרמל הראשון היה

סיר הרברט סמואל ז״ל. התואר עבר בירושה
לבנו בכורו אדווין, ולאחר שזה יסיים
את 120 שנותיו עלי אדמות, יעבור התואר
לפרופסור דויד סמואל ממכון ויצמן למרע,
רחובות.

קורא. מכוך דצמן, רחובות
$מעליש — לורד הכהן יצטרך להסתפק
בתואר אחר.

הקרחת -
מטשטשת

\ <0זז\^ו <0ו

יש לי רק שאלה אחת, למיקרא הכתבה
של אורי אבנרי אגדה (העולם הזה :)1675
לכאורה, ההגיון בכתבה זו זועק ממש לשמים,
סביר להניח שגס נתן ילין־מור וישראל
אלדד, שאינם פחות פיקחים מאבנרי,
מבינים זאת. מדוע אם כן הם פועלים נגד
עצמם, ותורמים כל אחד להגברת כוחו של
יריבו דווקא? הייתכן שקדהת־הכנסת שאחזה
בהם, כדברי אבנרי, מסוגלת לטשטש
עד כדי כך?

זכריה דוי,

תל-אביב
8תחרות הצילומים
להתחרות הצילומים, רצ״ב תצלום שלט
בעיר העתיקה, שנתלה על־ידי עיריית ירד

תמונת השבוע
שליים. הכותרת המוצעת :״מי אומר שאיחוד
ירושלים אינו מתקדם?״

רן סלמניק, חיפה
@ תמונת השבוע מזכה את הקורא
סלמניק בעשר ל״י.
• הקוראים מתבקשים לשלוח תמונות
בשחור־לבן, לא צבעוניות.

קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למכתבים
קצרים.
זכות קדימה תינתן למב
תביהם של קוראים המצרפים
תצלומיהם למכתבים.

מ כנ סי ־יסופר קורסרון גוהע
ל ת מי ד׳ תפורים תפירה
עילית ב דג מי ם ודיגו מי ם
ח די שי ם ביותר. האריג
הוא דיאולן ע ם צמר
ו ה עי בו ד בתהליך ה ח די ש
״קורסרוך, ה עו שהאת
ה מ כנ סי ם מגו ה צי םוחד שי ם
תמיד.

מ כנ סי

׳61 כן נ 31

גוהק לתמיד ח0£\/£כ< £ס£55£חק
מאריגי

0101611
נ 1פ ו *נ כז ר ־

ה מכירה רק ב חנויו ת ה שיווק הי שיר של אומן:
תל־אביב: רח׳ אלנבי 100 רח׳ נחלת בני מיו • 11 חי פ ה: רח׳ הרצל ,18 בית הקרנות
יפו: שד רו ת ירו שלים • 6ב ארי שבע: רח׳ ק ח קי מ ת • 102נ תני ה: רח׳ שער הגיא 1
רחובות: רח׳ הרצל • 176א שדוד: מרכז מסח רי ב׳ • 35 קרי ת־ג ת: מרכז מסחרי

1881שדווח

כראשית היוגה מפא״י. היא
שלטה כבל: כלישכות־הע־כורה,
כצרכגיה ובמשטרה.

העיירה היתה שמורת־־טבע
סגורה. עכשיו מתחיל ה־שילטון

להתפורר.

חכרי

מפא״י
פורשים, ומתמודדים
עם המפלגה הגדולה על ה־שילטון
כעיירה.

ך* שלט הגדול

ררזח־רחיר״ גולדה בצל -וזלר ווה
ווו -רהור

של גולדה מאיר. מסבירים אנשי שדרות :״בית־הקפה גויים לתע
עוסקים
באחד הבילזיים העיק-
של שדרות: מישחק הביליארד.

מולה של המעדן. בעל הקפה מקווה בעקבות נך לקבל את ה־

דיולזוה

_האדט
לדגרי_

חזל

הרזוורז־.

התראה

רווזיוו .

דוו ת או ח

תחוו

תארירח

לר 1ר

ררל

אומר: ברוכים הבאים ל־

( | שדרית.
אבל השלט הגדול מכוסה כרוזים קטנים,
הנושאים את האותיות ״דר״ .והאותיות הן
— יצחק טריקי.
ייתכן שכמה מבעלי־־הזכרון בין קוראי
העתונים בארץ זוכרים את השם הזה. בשדרות
מקפל השם טריקי היסטוריה שלמה.
היסטוריה המתחילה עם הקמת המעברה
שהפכה במרוצת השנים לעיירה, יישוב שכמו
כל יתר ישובי־העולים היה שמורת־טבע
מפלגתית.
שדרות היתד, שייכת למפא״י, כשם שמקומות
אחרים היו שייכים למפד״ל. התושבים
קיבלו שיכון באמצעות איש־מפא״י, נשלחו
לעבודה על־ידי פקיד מפא״י, ופעם בארבע
שנים הצביעו בצייתנות בעד מפא״י. הכל
היה שייך למפלגה, החל בצרכניה וכלה
במשטרה. את דבר המפלגה ביצעו בוסים
מקומיים, ברגים קטנים או גדולים יותר במכונה
האדירה.
אחד הברגים האלה היה יצחק טריקי.

ך* אלכום הפרטי של טריקי יש תמו-
^ נר, שלו במדי סמל משטרה, מן התקופה
בה שירת כמדריך בבסיס־האימונים בשפרעם.
יש גם תמונה במדי סרן של צד,״ל,
יי*די*ד_יץ ידרייו־י י>>_1*3ר״יייזידי_>יי1יי*י __

עד הירם
וייתכן שיכול היה להיות פעיל של מפלגה
דתית• אך המישחק המפלגתי קבע, שדווקא
עסקני מפא״י הצפון־אפריקאים הם שפנו
אליו וגייסו אותו לפעילות. היתה זו תקופת
העליה הגדולה ממארוקו; אשר חסין ואברהם
עבאם הסבירו לטריקי, כי המדינה והמפלגה
זקוקות לצעירים מרוקאים בעלי הכשרה.
בעזרתם הגיע למעברת גבים־דורות,
שנועדה במרוצת השנים להיקרא שדרות.
בין יתר המשפחות שהגיעו למעברה כאשר
טריקי היה המנהל, היתד, גם משפחת
יפרח. כך מתאר טריקי את הופעתו של
האיש שהוא עתה יריבו מספר : 1״יום
אחד הופיע בנה של משפחת יפרח, יהונתן.
הוא היה 0ג״מ ועמד להשתחרר מהצבא.״
כיום עומד יהונתן יפרח ( )40.במקום
בטוח ברשימת המערך לכנסת, ובראש רשימת
המערך בבחירות למועצה המקומית שדרות
— ואילו יצחק טריקי עומד בראש הרשימה
האופוזיציונית למען שדרות, שסימנה הוא

הדור הראשון

מאיר אנו־זלג,

תושב שדרות מאז , 1958 מציע טבק־החזה
לכל ידיד. בחירות? ״אה, לא צריך לדבר!״

התפקיד הזה נמסר לידי יפרחד
כאשר גול היישוב והתבסס, והוחלט להעיק
לו מעמו של מועצה מקומית, שוב
מפא׳יי עסקן מבחוץ, שיכהן כראש
־,מועצה: יצחק זבאי, יליד אלכסנדריה, שבגלל
סיכסוכים אישיים היה צורך להעבירו
מקריית שמונה שבגליל לשדה־פעולה חדש.
עד היום משלמים ראשי הציבור של שדרות
מס־שפתיים ליצחק זכאי: כמה היה ישך,
ויעיל, ובעל יוזמה, ויודע להשפיע על
שרים ומזכירי־מפלגה. אבל עובדה, שדווקא
חבריו־למפלגה בשורות קצצו את כנפיו, עד
שלבסוף דחלו את רגליו.
התהליך הסתמן בבירור כאשר וקראו עסקני
מפא״י בדרום לישיבה בבארישבע, בה
עמדו לבחור את שני המועמדים שייצגו את
מחוז הדרום ברשימת המועמדים לכנסת
החמישית. מרכז המפלגה ביקש מהם שני
מועמדים: אחו למקום ריאלי, אחד למקום

ואמרתי:
איזה טעות!״
יפרח לא נבחר אז לכנסת. אבל העובדה
שנכלל ברשימת־המועמדים הצעידה אותו את
הצעד הראשון לקראת הכנסת השביעית.
בעיירה עצמה התחדדו היחסים בין זכאי

ממזכירות המעוך בשדוות לראשות׳ המוס החופשי
אפשר לומר ששמעון רכיב נולד
כמעדן• .הוא תושב שדרות משנת
,1961 היה מזכיר סניף אה־דות־העבודה
עד שקם האיחוד
ונוצרה מע״י. הוא היה מועמד
המערן• ברשימה לבחירות האחרונות
להסתדרות. אכל הפעם הוא
עומד דווקא בראש רשימת המרכז
החופשי, בבחירות למועצה המקומית
שדרות. בגלל זה איבד את
תפקידיו החשוכים במועצת הפועלים,
והוא חושש שבקרוב יאבד
גם את פרנסתו ופרנסת חמשת
ילדיו. איך הגיע לכף ץ הוא מספר :
לפני שנקבעה רשימת המועמדים לבחירות
למועצה, התכנסה סיעת אחדות־ד,עבודה
לבחור את המועמד שלה למקום ריאלי
ברשימת מפלגת העבודה. חברי הסיעה החליטו,
בשבעה קולות נגד שלושה, שאני
אהיה המועמד מטעם הסיעה. זאת אומרת,
הייתי צריך לעמוד במקום השלישי או
הרביעי ברשימה הכללית של המערך.
אבל יהונתן יפרח אמר לי :״איתך אני

הטוש

שמעון רביב ,33 ,תושב
שדרות מאז , 1961
עסקן מרכזי של המעדן — עד שלפתע

לא אשב! אם אתה תהיה ברשימה — אני
לא מוכן להיות בה!״
למה? כי הוא רצה שמטעם אחדות־ה־עבודה
יועמד דווקא אמנון בן־יעיש, שמוכן
לעשות כל דבר בשבילו. אבל חברי הסיעה
אמרו לא.
יפרח התנגד לי, מפני שכמה פעמים
נקטתי עמדות מנוגדות לו.
ראיתי שהלחצים נמשכים על חברי ה־

,לא בשביל כסף!

מכתב זה, חתום בידי נציג גח״ל בשדרות, נ .שא
עימו שמעון רביב כהוכחה לטוהר מניעיו:
״הנני לאשר כי הח׳ רכיב שמעון לא קיבל שום בצע וכן לא ביקש זאת ביוזמתו, אלא
סניף גח״ל בשדרות הציע שהד!׳ רביב שמעון, במיזה ריעבור לגח״ל, ורק אם יפוטר
מעבודתו, הסניף יהיה מוכן לקבלו כמזכיר סניף לתקופה של 4חזדשיס בסכום של
400 עד 500ל״י לחודש העיסקה הד , ,שתוכננה קודם לכן, לא בוצעה מעולט.

סיעה, שישנו את החלטתם. החלטתי גס
אני לעשות ־משהו בשביל הרושם .,בשביל
לחץ. יחד עם עוד חבר מאחדות־ד,עבודה
קיימנו מגע עם גח״ל, כאילו רוצים להצטרף
אליהם. זה היה רק בשביל להפחיד.
אבל הוא דווקא ניצל את הצעד הזד,
בשביל לחסל את מועמדותי. פתאום שלח
הזמנה לחברי המזכירות של המפלגה להתכנס
בחדרו. ככה, באופן דחוף, ובלי
לקבוע סדר־יום מראש. שאלתי :״מה עומד
לדיון?״ והוא השיב :״דברים שהציבור לא
צריך לדעת אותם.״
הלכתי לישיבה בלי מחשבות שניות. יפרח
פתח :״החבר רביב שמעון ניהל משא־ומתן
עם אנשי גח״ל, לשם קבלת שוחד,
כספים ותמורה, ומועמדות במקום שני
ברשימה. כוונתו להכניס לנו גייס חמישי,
שיעשה מהפכת חצר ויסלק את יפרח!״
לא הכחשתי שקיימתי פגישה עם נציג
גח״ל אצלי בבית, אבל הסברתי למה. הוצע
להדיח אותי בו במקום מכל תפקידי,
ראיתי את המצב ועזבתי את הישיבה,
נערכה הצבעה: חברי מפא״י ורפ״י הצביעו
נגדי. חברי אחדות־ו־,עבודה — לא.
חברי אחדות־ר,עבודה אירגגו מישלחת
למרכז המפלגה בחל־אביב, שירדו לשדרות
לראות מה קורה בסניף. הם הלכו לאברהם
גיבלבר, מזכיר־המישנה של המפלגה.
הוא הבטיח להזמין אותי לוועדה פארי-
טטית של המערך. הוא הזמין אותי כמו
שניכסון הזמין אותי לטיול בנוגה.
שמעתי שיפרח נתן אולטימטום: או הוא
או אני ברשימה. אבל אני נתתי לו עוד
שאנס אחד. לא עשיתי כלום, ושלחתי
אליו מישלחת של שבעה חברים שיאמרו
לו :״שמעון מוכן לרדת מהפסים. לא
רוצה מועמדות, לא רוצה שום תפקיד. ייק
שיבטלו את החלטת ההדחה. הוא בעצמו

יתפטר מכל התפקידים. רק יישאר חבר המפלגה.״
התשובה היתד :,לא!

החברים שלי ואני חשבנו שאולי נקים
רשימה עצמאית. התחלנו לאסוף את האלף
לירות שצריך להפקיד. אבל נותרו לנו רק
18 שעות. ב־ 18 שעות אי־אפשר היה להספיק
את הכל. כסף, חתימות. היה ברור
שיהיה כישלון מראש. להישאר במערך אי־אפשר
היה כבר. איך נסכים שהם יכתיבו
לנו מי יהיה מועמד אחדות־ר,עבודה?!
בדרך ,־כשאנחנו הולכים ומתלבטים, פגש
אותנו אברהם אזולאי, מהמרכז החופשי.
״אתה עוד חושב ללכת איתם?״ הוא שאל
אותי .״הצטרף אלינו!״
שאלתי את החבר׳ה מה דעתם. המרכז
החופשי הציע לי מקום ראשון ברשימה
שלו. עוד קודם לכן הציעו לי. כשראינו
את המצב, עברתי אליהם עם החבר׳ה שלי,
כשכל העניינים האלה התחילו, עבדתי
במועצת הפועלים כמזכיר אגודת פועלי
הבניין, כמרכז קרן מישען, וכמנהל המחלקה
לבטיחות וגיהות. אחרי שהחלטתי
לעבור למרכז החופשי, קרא לי מזכיי
מועצת הפועלים ואמר לי, שהחבר נתן
אלמוזל׳נו, ראש מחלקת האירגון בוועד
הפועל, הודיע לו ש״החבר הזה אינו יכול
להמשיך ולכהן בשני התפקידים שאליהם
נכנם בהתאם למפתח המפלגתי.״ לכן הודיע
לי המזכיר, שמרגע זה לוקחים ממני
את שני התפקידים העיקריים: מזכיר אגודת
פועלי הבניין, ומרכז מישען. השאירו
לי עבודה פיקטיבית של בטיחות וגיהות.
אמרתי: אני לא רוצה שיצביעו על שמעון
רביב ויגידו ״תראו פרייר, מקבל משכורת
ולא עושה כלום!״ אז יצאתי לחופשה
שנתית, והגשתי תביעת דיבה נגד
יהונתן יפרח.

11ו ״ 1 1ן 1האיש שהעמיד את שרדית
על הראש בהאשמות שהוא

מטיח בפני ראש המועצה, נראה עומד בפתח
בית־הכנסת על שם חללי הצוללת
דקר, אותו הוא הקים ביוזמתן האישית.

לבין טריקי ויפרח. טריקי, אז מזכיר סניף
מפא״י במקום, משוכנע שהיה לו חלק חשוב
בחיסול הקאריירה של זכאי בשדרות .״היו
התנגשויות. מסרתי את המפתחות בחזרה
למפלגה. בין זכאי ויפרח הלכו העניינים
על סכינים. ספיר ונצר נאלצו להתערב.
היו קטטות. בסוף ביטלו לזכאי את המינוי.״
במקומו כראש המועצה נבחר יהונתן יפרח.

ך * כ רי םאדהח שו כי ם, כי הם מתא-
1דים את תהליך התפוררותו של השלטון
המוחלט של מפא״י.
אבל חשיבות המאורעות והמריבות האלה
אינה מפני שהם קרו בשדרות, אלא מפני
שמאורעות אלה, ודומים להם, אירעו במקביל
בכל יתר עיירוודהעולים בארץ.
במיקרה נוגע העניין לאדם בשם טריקי,
שהוא דמות ססגונית במיוחד. אדם שאחרי
הבחירות האחרונות קיבל תעודה של המערך
האומרת :״סניף המערך בנתיבות מצא לנכון
לכבד את החבר יצחק טריקי בתעודת־כבוד,
כהוכחה לנאמנותו ומסירותו למערכת הבחירות
יאשר כתוצאה מכך המערך זכה בנצי
חון.״ ואילו במערכת הבחירות הנוכחית
הוציא המערך בשדרות כרוז האומר עליו:
״העבר שלו מעורפל, ההווה שלו מעורער
והעתיד שלו מסוכן אדם ששמו אינו
כלל טוב, רמאי ופושט רגל, זייפן ואת
הציבור יסבך, אדם אשר הולך וממשיך
להוליך שולל קהל, אדם שידאג לכיסו ושהכל
אחריו יבער.״
ובכרוז אחר, אף הוא של המערך :״ראו
את מועמדי הרש ימה העצמאית לעמן שדרות,
המעיזה להופיע בפניכם ולדרוש את
אמונכם! טריקי יצחק — ישב בבית־סוהר
על זיוף חתימות

^ אן נפתח פרק, עליו מדבר טריקי
^ בהתרגשות עמוקה :״כשהתקיים המשפט
שלי, העמיד יפרח לרשות התושבים שני
אוטובוסים שיסיעו אותם למשפט. בשביל
לראות את משפט אייכמן, שהתנהל באותו
זמן, לא גייס אוטובוסים. אבל בשביל לר־

ולעצם המשפט :״כשהייתי בצבא הקבע,
קיבל הילד שלי דלקת כרום המוח. כל מה
שעשינו לא עזר. אשתי מארסל רצתה שאקח
אותו לערבי בבקר, אל־גרביה, שיכתוב לו
קמיע ויהיה בריא. זה היה צריך לעלות
200 לירות. לא היה לי. ביקשתי הלוואה

לטריקי ברור לחלוטין, כי התביעה נועדה
רק לסלקו מן הזירה, ולפנות את המקום
ליפרח. אילו הסכים לוותר על מועמדותו,
היה התיק נסגר. גם כאשר נדון לתשעה
חודשי מאסר יכול היה לזכות בחנינה —
אילו הסכים לעזוב את שדרות ולעבור
למקום אחר. אבל הוא התעקש.

ןןץן * ך ן ראש המועצה, הבוס של שד׳
11 רות, במשרדו במועצת. הוא
הוצב במקום ה־ 51 ברשימת המערך לכנסת,
כנציג עיירות הפולים ועיירות הפיתוח.

של 300 לירות מבנק אוצר החייל. אישרו
לי, בערבות שני אנשים: צ׳רלי אוחיון מוהל
הדואר, ויוסף כהן השוטר. לקחתי את
ההלוואה, אשתי נסעה לערבי, והילד נשאר
חולה. את ההלוואה סילקתי בתשלומים.
״יום אחד הופיע יהודי אחד מראש־פינה
— מארוקאי שכותב. אמר לי שתמורת
300 לירות יציל את הבן שלנו. אשתי בכתה.
לא נתנה מנוח. אמרתי לה :״אין לי.״
בסוף הלכתי לאותו בנק, ביקשתי הלוואה
חדשה. הפקידה מכירה את בעיית הבן שלי.
היא אמרה :״מכיוון שאתה צריך את הכסף
היום, קח את הטופס ומלא אותו.״
במקום שהיה כתוב ערבים, כתבתי את
שמות שני הערבים שהיו בהלוואה הקודמת,
לא חיקיתי את החתימה, רק כתבתי
את השמות. גם את הלוואה הזאת שילמתי,
עד שנשארו רק 20 לירות. כשפעם לא
שילמתי, קיבל צ׳רלי הודעה על אי־תשלום.
״זה היה קרוב לזמן שהיינו צריכים להחליט
מי ילך לרשימה למועצה המקומית.
יפרח לקח את צ׳רלי ואמר לו שיגיש תלונה,
כדי לפסול את מועמדותי.״

ך* אשר ריצה טריקי את עונשו וחזר
^ לשדרות, החלה התקופה השחורה ביותר
בחייו. לישכת העבודה שלחה אותו
למיפעל ״שאני בעצמי הנחתי את אבן־הפינה
שלו.״ המנהל הודיע לו :״מצטער, קיבלנו
הוראה לא להעסיק אותך.״
שוב ניסה את מזלו בלישכת־העבודה.
שלחו אותו למבט, המיפעל שמייצר בתים
טרומיים ואשר הוקם בשדרות בתקופה ש־טריקי
היה עדיין עסקן מן המניין.
הכל נשאר שחור. מנהל המיפעל, טוביה
פלדמן, קיבל את פניו :״מצטער, קיבלתי
הוראה לא להעסיק אותך.״
הוא ביקש עבדות דחק. קנה טוריה ויצא
לעבוד בנטיעות של הקרן הקיימת. אבל
גם משם הרחיקו אותו. שנתיים וחצי נשאר
ללא עבודה. טריקי ובני ביתו חיו מעזרת
בני המשפחה. יום אחד ארב לטוביה פלדמן,
בצאתו מבית־החרושת .״אני רעב ללחם,״
אמר לו .״תן לי לירה אחת.״
פלדמן, כך נזכר טריקי, פרץ בבכי .״מחר
תבוא אלי לעבוד!״ אמר לו. וכך, סוף־
סוף, מצא עבודה במבט, שם הוא עובד
עד היום.
״כאשר נודע שאני עובד שם, באד, מיש-
לחת שלמה של יפרח והאנשים שלו. אבל
פלדמן לא פיטר אותי. רק העביר אותי
לתפקיד שהיה צריך לפגוע בכבודי. אמר
לי שאהיה פקיד מודיעין, ולמעשה הייתי
שומר על השער.״
כאשר התחלף המנהל. התחלף גם התפקיד.
כיום הוא עובד במשרד של מבט.
״גם עכשיו ניסו לפטר אותי, כשהחלטתי
לצאת ברשימה משלי. אבל המציאות קצת
השתנתה. המנהל השיב: רבותי, זאת זכותו
להגיש רשימה משלו! אחרי שעות העבודה
הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה!׳ חוץ
מזה, יש לי כוח במיפעל 130 .פועלים
לא יתנו שיפטרו אותי סתם ככה.״

3להמערך לא השלים עם הופעתה
של הרשימה העצמאית, המורכבת כולה
מאנשים שבעבר היו שייכים בלב־ונפש למערך.
הנה סיפור לדוגמה, כפי שהוא מתואר
בהצהרה נוטריונית:
בתאריך ,28.9,69 בשעה 8בבוקר, נלקחתי
ברכב ביחד עם מר אסיאג מאיר, מר צרפתי
דוד ועוד אחד ששמו אין אני יכול להזכיר
מחמת פחד בעבודה, ואמרו לי שחם לוקחים
אותי לבריכת,־השחית בשדרות, ופתאום
מצאתי את עצמי בדרן לבאר־שבע, ישם
לקחו אותי לעורך־דין.
העורן־דיך כתב את אשר כתב ואני חתמתי.
מבלי לדעת על מה אני חותם. אחרי
זה נודע לי שאני חתמתי כאילו אבי חתם
בשמי על הרשימה העצמאית למען שדרות.
הריני להודיעכם שחתימת אבי בשמי היא
כשרה למופת, כי בידי אבי יפוי־כוח המעיד
על כשרות חתימותיו בשמי.
אני מבקש לראות בהצהרתי בפני עורך־

לפני ארבעה חודשים נפטר בעלה של
רדידי ן -ןןןןךן
?״ 711 1 1 1
111 אניטה חזן. האלמנה בת ה־ 33 נשארה

עם שישה ילדים, מתלוננת שאין איש במועצה המקומית המוכן להתעניין בגורלה המר.

הדין מבאר שבע כחתימה מבטלת בכלל,
ולאשר את חתימת אבי בשמי,
מכתבי זה הנו הצהרה שניתנה מרצוני
הטוב, ללא כל לחץ או איום.

ולראיה בא על החתום

מרדכי כן יצחק יתח.

נציגי שלוש רשימות בישיבה משותפת. כל אחד מקווה שרשי־מתו
תנגוס חלק מן העוגה של המערך, מוכן לתאם פעולה
עם יתר. הרשימות. המכנה. המשותף. לכולם: בעבר הלא רחוק היו. הם אנשי המערך.

האופוזיציה

סיפור אחר מוקלט על סליל־הקלטה. מסופר
בו על המועמד מספר 5של רשימת
״דר״ ,שביקש מטריקי לאפשר לו לבטל
את מעומדותו .״הבום הגדול שלי לקח אותי
ליפרח חבל לי על המשכורת. אם
לא אפסיק עם הרשימה אני אעוף.״
טריקי כתב לו בעצמו את מכתב ההתפטרות
מן הרשימה.
אבל נשארו מספיק מועמדים; אשתו של
טריקי קיבלה הלוואה שאיפשרה להפקיד
את אלף הלירות הדרושות כפיקדון —
ורשימת ״דר״ רצה לבחירות, על אפו ועל
חמתו של המערך. למה, בעצם?
אין ספק שיש רקע אישי להתמודדות זו.
אבל טריקי מוכן גם להצביע על כל מיני
תופעות של העדפה, חלוקת טובות־הנאד,
לבני־המשפחה ולידידים, ואפילו הפקרת נזקקים:
נומללים. לגביו, יפרח פסור גא רק
אישית. אלא גם על סמך תוצאות כהונתו
כראש המועצה.
ואילו יפרח, מצידו, פוסל את טריקי מכל
וכל :״מספיק שזייף שטרות וישב בכלא כדי
להוכיח איזה טיפוס הוא. הוא פסיכופאט,
משמיץ ומקלל. אין טעם לענות לו. איך
•תענה לאדם שצועק שאחותך זונה? אדרבה,

אני מוכן לנהל ויכוח. אבל על גני־ילדים,
על תאורה, על בנייה!״

ב 7ל א רק טריקי מתייצב לבחירות
נגד המערך. בשורות נאבקות כמעט
כל המיפלגות, ברשימות עצמאיות. יש גח״ל
ודתיים ומרכז חופשי.
וכאן הנקודה ההופכת את מלחמת־ר,בחירות
בשדרות לתשקיף של תופעה כלל־ארצית:
אין כמעט איש מן העסקנים המתייצבים
היום נגד המערך שלא היה בעבר הקרוב
איש המערך. כי בתוככי שמורות־הטבע המפלגתיות
החל תהליך המסוגל להביא שינוי
מהותי: אחרי ההתקוממות נגד מנהיגות הבוס
המקומי של המפלגה, באה ההתקוממות
נגד המפלגה עצמה. שוב אין שדרות —
ועשרות עיירות דוגמתה — נחלתה הבלעדית
של מפלגה יחידה. הצעירים שגדלו ובה
מחפשים את דרכם החוצה מן השמורה.
כל המפלגות מתלוננות על מישטר העדפות,
על חלוקת רשיונות־מכולת לאנשי
שלמנו, על קיפוח, על שלסון־יחיד במפלגה
ובעיירה, על הפחדה וקנייה. אך ההפחדה
והקנייה שוב אינן בעלות שלטון מוחלט.
״אדוני,״ הסביר אחד המורדים הצעירים
בשלטון המערך ,״אנחנו בוגרי צה״ל. שם
מלמדים אותנו ללחום. לא לפחד. חוזרים
הנה — ורוצים לשבור אותנו. להפחיד אותנו,
להביא אותנו שנסכים לכל דבר. זה
לא הולך! אנחנו לא נגד המערך סתם. אנחנו
בעד עצמנו. בעד יצירת חיים בריאים כאן!״
לכן כדאי לבדוק, ביום רביעי הקרוב,
מה יהיו תוצאות הבחירות בשדרות.

היא נטשה את ביתה ונערה -והפכה מספרית קטנה
ך• אורחות כמלון־הפאר נאות־מדבר
} | בבאר־שבע אהבו את עליזה: היא היתד,
עליזה, טובת־לב, ובעיקר מומחית במקצועה.
סלון־התסרוקות שלה שבמלון פרח ושיגשג:
״פרנסה לא חסרה לנו,״ מספר בעלה, רפי
דגן בן ד,־ .29״בגלל זה גם לא הבנתי איזה
ג׳וק נכנם לה בראש.״
הג׳וק היה באמת משונה: על אף הצלחתה,
החליטה עליזה בוקר אחד לקום ולנסוע
לצרפת כדי ללמוד מקצוע חדש: קוסמטיקה.
בעלה, שלא הבין את הלהיטות הפתאומית
הזו למקצוע החדש, ניסה להניא
אותה מהרעיון. אך מאום לא עזר: עליזה,
שכמו שהיא קטנת כך היא תקיפה, החליטה
שהסלון הפורח במדבר לא מספיק בשבילה.

כמקום קוסמטיקה -ש ח קני ת

התמונה שפתחה את הדון

זו התנלזנה שהכניסה את
עליזה אדר לעולם הסרמיס,
כשנתגלתה לראשונה ברומא. דמותה עשוייה להשתנות מתנזונה לתמונה, בהתאם לתפקיד.

ך * יאלא הגיעה מעולם למחוז־חפצה:
1 1לא לצרפת, ואף לא לעסקי הקוסמטיקה,
לפחות, לא ישירות. מסיבה זו או אחרת,
נעצרה ברומא. משם, קיבל ממנה בעלה
מכתב המבשר שלימודי הקוסמטיקה ברומא
זולים יותר, וניתן להשיג שם דיפלומה
ביתר קלות. מכך, צריך היה רפי להסיק
שבגלל זה נעצרה עליזה בבירת־איטליה.
מאז חלפה עברה לה שנה. כיצד מתקדמים
לימודי הקוסמטיקה — זאת אין רפי
דגן יודע עד היום. אולם בינתיים הפכה
עליזה, שגדלה בכפר־ירוחם ועברה לבאר־שבע
עם נישואיה — לשחקנית ישראלית
באיטליה. גם שמה השתנה — מדגן לאדר.
אחת לשבוע או שבועיים ממשיכה עליזה
אדר לשלוח מכתב לבעלה, בו היא מספרת
על הקורות אותה. אולם דיווחיה לוקים כנראה
בחסר :״את האמת אודותיה אני קורא
בעיתונים,״ סיפר רפי לכתב העולם הזה.
רפי בן ה־ 29 הוא בחור רציני. נעים־
סבר ישיחה, העובד בשקדנות מזה שבע
שנים כמפעיל ציוד מיכני כבד במפעלי
סולל־בונה בבאר־שבע. הוא התחתן עם עליזה
לפני חמש שנים, כשהיתה צעירונת
בת .21 כל אותם חמש שנים — עד שקמה
ונסעה לעולם הרחב — חיו השניים באושר.
משום כך גם היתד. הנסיעה הפתאומית
מפתיעה במיוחד לרפי.
אולם רפי נוה־המזג אינו מאשים את
אשתו. לדבריו, אשמים בכך זרים. והוא
מתכוון לשני סוגי זרים. סוג אחד — ידידותיה,
שבילבלו לדבריו את מוחה בחלומות
על נפלאות העולם הגדול, שיכנעו אותה
איזה סיכויים נהדרים יש ליפהפייה כמוה
בחו״ל. הסוג האחר הוא אסטרולוגים וידעונים
למיניהם. עליזה היתד, מאמינה גדולה ב־

איסלקיה לכל דבר

השמועות כאילו ׳התגרשו, קובע גם שעליזה עזבה א

שנות האושר

עליזה ורפי דגן בטקס חתונתם, לפני חמש שנים. היו אלו חמש שנות
חיי נישואין מאושרים — ״עד שנכנס לעליזה הג׳וק בראש,״ כטענת
בעלה רפי. ואכן, האמביציות האישיות שלה ה! שהפרו את האושר של בני־הזוג, הביאו לפירוד.

מחנה בבאד־שבע

רפי דגן בדירתו הנאה בבאר־שבע, בה הוא מתגורר
בודד מוה שנה תמימה. למרות הלחץ המשפחתי
עליו, אין הוא נוטח ללחוץ על עליזה שתחזור, בניגוד לרצונה, ממתין בסבלנות,

תרוש שמונח עמודים ארה ־ קרא אותם ומסוג הלא!!
העולםה זה -כוח חדש

* מוסף לבחירות

העולטהזה -כוה חדש * מוסף

אגו תומכים ברשימת
העוד הזה ־ סח חדש מפני ש
עשרות אנשים מבל שדרות החיים -אקדמאים, קציני־ים, סופרים
וסתם צעירים -ראו חובה מוסרית לעצמם להתייצב בגלוי, בשמם
המלא, לימין תנועת העולם הזה -כוח חדש במאבקה בבחירות ל־בנפת
השביעית. בל אחד מהם ניסה כעצמו את נימוקיו -ונימוקי

בולם יחד משרטטים מפה של מאבק ציבורי בחזיתות רכות, המצטר*
פות למאבק בולל אחד -המאבק לשינוי פני המדינה, המאבק לשלום
ולשנוי.
הנה במה מהכרזות התמיכה :

דו ח8גדי פווס׳

מ בתד

רמאללה, מראשי התנועה
למען מדינה פלסטינית, ש־הוגלה
על־ידי המען חי-
סי*ן, וששליחי המלך ירו
פגז בזוקה לביתו.

ב־ 29 באוקטובר ישאלו הערבים בפלססין
ובכל רחבי העולם הערבי: מה קרה למפלגתו
של אורי אבנרי — האם עלתה או ירדה?
כל ערבי משכיל יודע כי מר אבנרי
וחבריו הם הדוגלים הנאמנים ביותר בשלום

של צדק ביו שני עמינו, העם הישראלי
והעם הפלסטיני.
אנו מעריצים את אומץ־לבו ונאמנותו
לרעיון השלום, ויודעים כי שאיפתו העיקרית
היא שמדינת ישראל תחיה בבטחון עם עולם
הערבי. אני מאמין ששאיפה זו ניתנת
להגשמה.

מהנדס ותעשיין מדימונה
יהודי הונגריה מהשמדה אני רגיש במיוחד
לכל גילוי אשר ריח של פאשיזם נודף ממנו.
אני יודע לאן זד, מוביל.

אני מודאג מאוד מן הסיגנון ה־סיפוחיסטי
שפשט בימעט בכל המפלגות.
אני רוצה למנוע מצב
שבו ישאלו אותי הילדים שלי,
בעוד עשרים שנה :״אבא, מה
עשית בדי למנוע את ההתדרדרות.
כבנו
של יואל ברנד, האיש שמילא תפקיד
היסטורי בפרשת הנטיון להציל את

לכן אני רואה חובה לתמוך בכוח פוליטי
החותר בדרך מעשית לקראת השלום.
כוח זה הוא העולם הזה — כוח חדש.

דנה זוהר
משמד סעיד חסן

מוסמכ ת לפילוסופיה
אחרי שהות של כמה חודשים בישראל
הייתי מדוכאת מול פני היאוש הכללי מן
השלום והחזרות האין סופיות על מליצות
נבובות בענייני פנים. היה נדמה לי שאין
שום התמודדות של דיעות, ושאין שום
ביקורת על מדיניות החוץ והפנים של הממשלה.

כשקראתי
את סיפרו של אורי
אבנרי ,״מלחמת היום השביעי״,
מצאתי בו גישה ביקורתית מרעננת
ואמונה מעשית בשלום. כתנועת
העולם הזה -כוח חדש
מצאתי קבוצה של צעירים רציניים,
העובדים קשה בדי להפוף
את תנועתם לכוח פעיל למען שינוי
ורפורמה.
אם כי יש כמה וכמה נקודות במצע התנו
החלטתי
לתמוך בתנועת העולם הזה —
כוח חדש והסכמתי להימנות על מועמדיה
מפני שאני מעריך את עבודתה הנאמנה של
סיעה זו בכנסת: היא ידעה למזג ביקורת
חריפה על עמדות מקובלות עם הצעות

הרבה אומרים אנחנו רוצים שלום. אבל
דרושים אנשים שלא רק ידברו, אלא יהיו
מסוגלים גם לפעול. אנשים שהוכיחו את
נאמנותם לרעיון השלום.

עה שאיני יכולה להסכים עימם, הרי בעיני
חשוב הרבה יותר עצם קיומה של תנועה
כזאת, המעוררת את מצפון הציבור ומהווה
אופוזיציה לממשלה. לכן אני תומכת במאמציה
של תנועת העולם הזה — כוח חדש
להשיג קול חזק יותר בכנסת הבאה, ואני
מקווה שאחרים יעשו כמוני.

תנועת העולם הזה -כוח חדש
מציגה את הדרך האחת שיכולה
לשים קץ להרג של בני שני העמים:
שיתוף פעולה כין התנועה
הלאומית הערבית והתנועה הלאומית
העברית.
אני וחברי, כערבים אזרחי ישראל, מרגישים
יותר מכל את חשיבות השלום. אנו
יכולים לשמש גשר לשלום. העולם הזה —

כוח חדש הוא ראש־גשר לשלום, ולכן יש
לחזקו!

ואונן קויץ

אונסנוו זוחין

סופר ומרצה באוניברסיטה

הממציא שומר המצוות

ענייניות של תיקון ושל שינוי.
בעיקר אני מזדהה עם עמדות התנועה
באמונתה:
— כי השלום אפשרי, ויש מקום ליוזמה
כדי לקרבו:
— כי יש לעמוד נגד לחץ הכפיר, הדתית:
— כי יש לשאוף לניסוח חוקה שתבטיח
את הדמוקרטיה;
— כי יש לפעול נגד תלותו הגוברת של
האזרח במנגנונים השונים;

והעיקר -בי יש להחזיר למדינה
אווירה של רעננות, של אופטימיות
ושל נעורים.

כל זמן שהינכם באופוזיציה פעילה למיש־סר,
שהינו בא כוחה של מפלגוקארטיה
המתקרית, דמוקרטיה״ ואינה אלא הונאת
הרבים על ידי שם מפוצץ, הרי כל אהדתי
לכם שלמה וכנה.
כשתזכו להחליף את המישטר, תזכרו
שלא ללכת בדרכי המוחלף, כי חז״ל דרשו:
״אל תאמין בעצמך

אני מאחל לבם הצלחה מעבר
למשוער, ותהיו גיבורים לפי הכלל
:״איזהו גיבור, הבוכש את
יצרו״ -אחרי שתצליחו !
אני מצטער שהקדמתי להיוולד, ואין לי
אפשרות פיזית לעזור לכם בגופי.

העולםחזה -כוח חדש * מוסףלבחירות

העולטהזה -כוח חדש

• מוסף

אסחשכים נועוידת ן _ן
ושולם וחה-כוחחוש גנוש
חסו קייס!],
במשך ארבע שנות פעולתה בכנסת, הי־תה
תנועת העולם הזה — כוח חדש נאמנה
לשלוש הסיסמות שחרתה על דגלה:
שלום, שיוויון, שיחרור מחוקי כפייה.

אני רואה כתנועת העולם הזה — כוח
חדש, הכוח העיקבי ביותר בישראל, הלוחם
למען שלום בין ערבים וישראלים.

אני יודע ששואלים: איפה ה־ערכים
המוכנים לשלום? על־ידי
תמיכתנו, אנו המשכילים הצעירים
הערכיים, בהעולם הזה -כוה
חדש, אנו רוצים להוכיח כי המא
כל, לשלום של רשימה זו הוא מאכלו
משותף, לעתיד משותף.
אני פונה לצעירים ליהודים ולערבים שיתנו
כוח לתנועה זו, כדי לחזק את הכוח
המשותף הזה.

1ישה שגק
פקיד שומר־מיצוות
מורא בגולם הנקרא מימסד.
שנית: עמדתה של תנועת העולם הזה —
כוח חדש בקשר לבעייה הנקראת בעיית הערבים.
חושבני כי הפיתרון המוצע על־ידה
יכול לפוטרה.

אנמק במשפטים קצרים את תמיכתי בעולם
הזה — כוח חדש:
קודם כל: נחוץ ורצוי כוח הלוחם ללא

שלישית: עמדת התנועה בבע־יית
הכפייה הדתית, שאני, כתור
איש דתי מסכים לה כלכ ונפש.
אני מתנגד לכל כפייה דתית או
אנטי־דתית. עמדת הסיעה וצורת
עכודתה ככנסת מוכיחה שהאימון
שניתן לה ע״י הציכור לא כ-זכז
לריק. רצוי כי ככנסת הכאה תגדל
הנציגות כמידה שתאפשר לה

עכודה יותר פורייה.

מוניו סדום

ד ד בנ8,ג,ן הלו
מרצה בכיר ל מת מ טי ק ה
באוניברסיטת תל־אביב
כל מי שעוקב אחר הנעשה במפלגות
הגדולות נוכח לדעת שאין בהם מקום לאופוזיציה
פנימית. העסקנים במנגנוני המפלגות
הצליחו להשתיק או לרמוס את כל אלה
שניסו להנהיג רפורמות מבפנים או להעלות
נושאים חשובים לוויכוח ענייני.
החידוש הגדול שהכניסה רשימת העולם
הזה — כוח חדש לחיים הפוליטיים שלנו
אינו אידיאולוגי בלבד. נציג הרשימה בכנסת
הראה מה כוחה וערכה של אופוזיציה
עיקבית והגיונית במישטר פרלמנטרי.

נת-ישראל וצוררי העם היהודי.
רשימת העולם הזה — כוח חדש, העלתה,
על אף הקשיים שנערמו בדרכה, עשרות
נושאים בעלי חשיבות לכלל הציבור אל
במת הכנסת. היא התעלתה בכך לרמה של
בגרות ואחריות ציבורית שקשה למצוא דוגמתן
במפלגות אחרות.

רשימת העולם הזה -כוח חדש
מהווה מישקל נגד ומעצור כעד
הלאומנות הקיצונית וחסרת המעצורים,
שאינה מסוגלת לקרכ אותנו
אל השלום. רשימת העולם
הזה -כוח חדש הראתה שאפשר
להיות כאופוזיציה לקו הרשמי
מכלי להזדהות עם עוכרי מדי-

רשימת העולם הזה -כוח חדש
הוכיחה עצמה ככנסת השישית,
והיא ראוייה לאימונם ותמיכתם
של הכוחרים ככנסת השישית.

אווי פרנק
מחלוצי ערד
נראה לי כי כרגע השגת השלום הוא הדבר
החשוב ביותר. הדרך שהעולם הזה —
כוח חדש מציע — הכרה בקיום הלאום הפלסטיני
והקמת מדינה ללאום זה — היא
צודקת, ריאלית ואפשרית.

מוסר העכודה הוא אחד הגורמים
העיקריים להתפתחותנו הכלכלית.
הופעתם התדירה והמלאה
של חכרי הכנסת לעכודתם צריכה
לשמש דוגמה לעם כולו. נציג
תנועת העולם הזה -כוח חדש,
כהופעותיו הקוכעות, היווה דוגמה
אישית לדרישה זו.

מאפיינת את התנועה ויכולתה להגיב ולהיענות
לאתגרים בני־זמננו, אלה הן התכונות
העיקריות שבזכותן אני תומך בתנועת
העולם הזה — כוח חדש.

צורת המחשבה המתקדמת והחופשית, ה־

קבלן וסטודנט לכלכלת

ולמדעי־־המדיגה
באוניברסיטה בחיפה

כערבי ישראלי, התלבטתי במשך זמן ממושך
לאיזו מפלגה להצביע בבחירות לכנסת
השביעית. חרותי, כבודי ועתידי נראים
לי באור הרבה יותר ברור, כאשר קראתי
והתעמקתי במצע תנועת העולם הזה —
כוח חדש, שהינה הרשימה היחידה המבטאת
את הצורך בשוויון לאומי בין ערבים ויהודים,
ואשר שואבת את השקפותיה ותכליתה
מעצם החיים היום־יומיים במדינתנו.

עד היום הזה לא העזה שום
מפלגה, פרט לתנועת העולם הזה
כוח חדש, להצכיע על פיתרון כעייתו של העם הידוע כשם פלם•
טינאי, ואשר אני חלק כלתי נפרד
ממנו, שמורה ככהירות על
דרך גיכושו מחדש והשואפת לעצמאותו
הלאומית, ההכרתית
והטריטוריאלית, כשטחים שעד
היום הזה הם כשליטתם של זרים.
לגבי המלחמה למען שדיון זכויות האזרחים
הערבים במדינת־ישראל, תנועת העולם
הזה — כוח חדש והשבועון ״העולם
הזה״ לחמו למען זכויות אלה מיום היודסדן.
לכן אני מצביע בעד רשימה זו.

ד ו ישראל שחק1
מיצה בכיר לכימיה
בבחירות לכנסת השביעית אין לי ברירה
אלא להצביע בעד רשימת העולם הזה —
כוח חדש.
אף כי אין אני מסכים עם דיעותיה של
סיעה ״ו בכל השטחים ואף מתנגד לכמה
וכמה מעמדותיה הגעתי למסקנה כי מכל
הרשימות המתייצבות לכנסת היא היחידה
הנאבקת בעקביות למען השגת שלום צודק
ובר־קיימא, תוך שמירת ביטחון המדינה,
ריבונותה ושלמותה.

לכל החרדים כמוני מפני התגברות
השוביניזם כמדינה, לכל המתנגדים
כמוני להשלמה עם ניות שלום יזומה כדי לשים קץ ל מצב
של אי-שלום ניצחי, לכל ה הרג -אני מציע לתמוך כמוני כמאמינים
כמוני כי יש צורף במדי רשימה זו.

העולםהזה -כוה חדש $מוסףלבחירות

העולםה?ה -כוח חדש #מוסף

הצבע דמעו רתוימת

השד וחה-כו ח חדש
לבנסת השביעית ולעיריות
בתל־אביב

השידוד האחרון שו אוו׳ אמו׳
בשידורי ישיאו:

רשימת העולם הזה
כוח חדש
מועמד ראשון:

סוף המירוץ

אלישע גת

אנו מגיעים אל סוף המירוץ. בעוד שישים שעות תיפתחנה הקלפיות. לפניך יהיו
מונחים כל הפתקים. לרגע אחד אתה תהיה מלך.

אדריכל, מהנדס,
מתכנן־ערים

רק לרגע אחד. כמשך ארבע השנים הבאות לא ישאלו אותך
כשם שלא שאלו אותך במשך ארבע השנים האחרונות.
אבל ברגע אחד זה אתה קובע. הקול שלך מכריע. הקול האחד שלך יכול לחרוץ
גורלו של מנדאט שלם — זה כבר קרה.

ברמת־גן

לכן, קודם בל, אל תימנע!
המנגנונים האדירים, המשופעים במיליוני לירות מקופת המדינה, ידאגו להביא
את כל נאמניהם, את צבא העסקנים והמזכירים, ואת צי המכוניות.

רשימת העולם הזה
כוח חדש

אם אתה מתקומם נגד השיטות האלה, אם אתה רוצה שגורל
המדינה ייקבע על־ידי אזרחים בעלי הכרה, לך לקלפי מרצונך.
אני מבקש ממך להצביע בעד רשימת העולם הזה — כוח חדש.

מועמד ראשון:

קודם כל, אני מבקש זאת בשם המאבק על השלום.

פרץ עופד

יתכן שלא הספקנו, באמצעים הדלים העומדים לרשותנו, להסביר לך את תוכניתנו
המעשית לפרטי הסרטים.

אבל -אם אתה רוצה להיות בטוח שיהיה ככנסת השביעית
לפחות גורם אחד המאמין כשלום. שלא התייאש ולא יתייאש מן
השלום, שיצביע על כל הזדמנות לשלום, שלא ייתן לעניין השלום
לרדת מסדר־היום -הצבע שי״ן.

מהנדס בן ,32
תושב רמת־גן

אני מבקש ממך להצביע כעד רשימת העולם הזה -כוח הדש
בשם המאבק על זבויות־האזרח.
ברגע זה, כולם מבטיחים לך. כולם דואגים. כולם דורשים. אבל היכן הם היו
בארבע השנים שעברו? והיכן הם יהיו בארבע השנים הבאות?
למי מהם היה איכפת שחיילים מחכים על הכביש, ששפת־הים מלוכלכת, שבחורי
ישיבה אינם מגוייסים, אבל עורכים פוגרומים לרופאים?
בכל ימי הכנסת השישית ידעת: אם מישהו מעוניין להשתיק משהו, יש סיעה
אחת בכנסת שלא תניח לו. אם מישהו פוגע בזכויותיו אפילו של אזרח אחד —
יש סיעה אחת בכנסת התובעת את הדין.

אם אתה רוצה שמיעה זו תהיה גם בכנסת השביעית
הצבע שי״ן.

אני מבקש ממך להצביע בעד רשימת העולם הזה -כוח חדש
כשם המאבק על דמות הכנסת עצמה.
עכשיו מסתערים עליך כל העסקנים של כל המפלגות. כולם מבקשים שתשלח
אותם לכנסת. אתה רואה אותם יום־יום במודעות, בחוגי־בית, באסיפות, בטלוזיזיה.

אבל האם תראה אותם בעוד חודש־חודשיים כאולם הכנסת?
האם תראה אותם יושבים שם במשך ארבע השנים?
או שהכנסת השביעית תהיה ריקה כמו שהיתה הכנסת ה־שייטית,
ושוב ייערכו כה הצבעות גורליות כנוכחות עשרה חברי־כנסת
-ומאה ועשרה כיסאות ריקים.
האם תצביע כעד כיסא ריק?
בסופו של דבר, פנייתנו אליך היא פשוטה לגמרי:

במשך ארבע שנים עבדה סיעתנו עבודה מפרכת. היא היתה
נובחת בבל אחת מישיבות מליאת הכנסת.
היא טיפלה בכל עניין שעלה לסדר היום. היא העלתה לסדר־היום את כל הנושאים
שאחרים רצו לגנוז. היא הכריחה את כל השרים לענות על כל השאילתות.
קבענו סטנדרט חדש של חבר־כנסת, רמה חדשה של סיעה רצינית, אחראית.
עובדת, עקשנית.

האס אתה רוצה שסיעה בזאת תהיה בכנסת השביעית? האם
זה איכפת לך? האם אתה חושב שזה השוב למדינה, לקיום
הדמוקרטיה הישראלית?
אם בן, הצבע שי״ן.
ז -לו ר *1וז

בפתח־תקווה
רשימת העולם הזה —
כוח חדש
מועמד ראשון:

שדו כהן
עירך ״העולם הזה״ מראשי
חושפי השערוריות גמגגנון
השלטון.

ובמקומות אחרים :
בדימונה:

למעו

דימונה

האות!

בגבעתיים:

ת וש ביגבעתיים — הא ות ת ״ \
מרטן* לבחירות

העולם הזה

.העולםהזה -כוח חדש * מוסףלבחירות * הע ול הזה -כוח חדש * מוסףלבהירות

* ה ע ול הזח
חסר בתמונה

תמונה זו צילם אורי אבנרי, בעת ישיבת הכנסת. מה יש

בה ז יש בה יושב־ראש הכנסת, קדיש לוז, המנהל בעצמו
2 1 1 1 1 1 ^ 11

את הישיבה. יש בה הנואם, סגן שר־הקליטה אריה (״לובה״) אליאג, המדבר על עניין הנוגע

אתה בוחר ככנסת.
במוסד שהוא חיוני לקיום הדמוקרטיה. מוסד שתפקידו לפעול. לפקח
על הממשלה. לשמור על האינטרסים שלן ועל הכספים שלך. לחוקק חוק״ם
תוך שיקול ודיון.

כזו צריכה הכנסת להיות.

האם היתד, כזאת הכנסת השישית?
האם תהיה כזאת הכנסת השביעית?

זה תלד כך.

אתה יכול לבחור בחברי־כנסת, שלא יבואו כלל לכנסת. כמו חבר־הכנסת
יזהר סמילנסקי, שבאמצע תקופת כהונתו נסע לשנה שלמה לאמרי־זר•

המובאים
במוניות 1
העסקנים שפרנסתם
של המערך וגח״ל וו

קולך של ך יק
אתה כהר כ
הצוות הטוכ

כי גם הממשלה
יעילה.

מי הוא הצווד

אתה בוחו במסת-בא׳ ב אתה רוצה1
קה, ושלא התכוון להתפטר — עד שאורי אבנרי הכריחו לכך. כמו עשרות
חברי־כנסת שבאו לכנסת פעם בחודש, או פעם בשבועיים.
אתה יכול לבחור בחברי־כנסת שיבואו לכנסת — ויישבו במיזנון. שיחליפו
רכילויות, שייכנסו לאולם המליאה רק כשמזכיר סיעתם מזעיק
אותם להצבעה. שנכנסים לאולם הכנסת כשידם מורמת להצבעה — מבלי
שיידעו אפילו עלמה מצביעים, ומה הטענות בעד ונגד.
אתה יכול לבחור בחברי־כנסת שהפכו את עצמם לרובוטים, המכניעים
את מצפונם האישי לפקודת המפלגה, שאינם אלא מכינות־הצבעה ומכונות־דיבור
המופעלות מבחוץ על־ידי מנגנוני־מפלגות.

האם אתה רוצה ככך?

זה הוכח בכנסת.ז
מחבריה, אורי אבנר*
שלום כהן ואחרים
בעבודתה של סיעד
מאמץ גופני.

עכשיו עליך לז
האם אתה דוש
האם אתה רו*
הכנסת, להפכה

1X1111 נסה לספור. גם תמונה זו צולמה בישיבת

11 1 1 * /ב 1 1 1 1 1#ן 11 הכנסת. חבר־פנסת אחד יושב. חבר־כנסת
א חז ניגש אל *בנדי, כדי להתווכח עימו על נאום שנאם עתה. אהד מאלף נאומים.

אומרים לך שעליך להצכיע כעד ״הצוות הטוכ כיותר״
כממשלה.
אבל אותו צוות — טוב או רע — נבחר אוטומטית. אין הוא זקוק ל־קולר
הוא נבחר על־ידי מאות אלפי הבוחרים ,,האוטומטיים - -אותם

הסתכל בתמונות >
אם הצבעת בעד ר
אתה לא התחרטת. ג
להתגאות בכד?

עכשיו זזזיד ל

פרופסור יעקב טלמון:
״מחשבות נוגות תוקפות אותך, כאשר
אתה מבקר בכנסת, בייחוד בליווי אורח־חוץ,
שנכנס לטרקלין בדחילו־ורחימו וצפייה
רבה. והנה האולם ריק, פרט לנואם,
הקורא מן הנייר נאום שהוכן מראש, ה־יושב־ראש,
השר הנוגע בעניין הקורא ב־עתון,
ומר אוריאבנרי, העומד או
יושב על משמרתו ומציל את כבוד ה־כנסת.״
__ראיון ב״דבר״1.8.69 ,

לכל יהודי טוב: קליטת עולים (משמאל) .יש בה מזכיר הכנסת וקצין הכנשת (מימיו)• ימה
אין בה ז אין בה אף חבר״כנסת אחד. בתמונה נראים 17 מושבים של חברי״כנסת ושרים —
כולם ריקים. האלה פני הכנסת שאתה רוצה בה ן התבחר אתה בעד כנסת כזאתו

התמונה האופיינית ביותר של הבנסת השישית: אורי אבנרי

קפץ ממקומו כדי לקרוא קריאת־ביניים, או כדי לשאול

שאלה נוספת לשר שנתן תשובה מתחמקת לאחת טמאות השאילתות שהגישה הסיעה.

!פיות, אותם שאינם יודעים קרוא־וכתוב, רבבות
:על המשך השלטון הקיים, הבוחרים האוטומטיים
פד״ל.

ומדי מכדי שתבזבז אותו פך!
!ות הטוב ביותר ככנסת .
יותר ב או פוז צי ה.
זובה ביותר זקוקה לאופוזיציה מוכשרת, מסורה,

הטוב ביותר ככנסת?

1ה 171 מסח
ת שד ודני
ישית. הוכיחה זאת סיעה אחת — סיעה שרק אחד
ישב בכנסת, ושאר חבריה — כמו אמנון זכרוני,
השתתפו בעבודתה מאחורי הקלעים.
זו הושקע מאמץ עצום — מאמץ אינטלקטואלי, ואף

ץ ליט *.האם אתה רוצה בסיעה כזאת?
! בחברי־כנסת כאלה?
; לתת להם את הכוח לשנות את פני
מכשיר יעיל, עצמאי?

:עמוד זה. הן מספרות לך את כל הסיפור.
ימת העולם הזד — ,כוח חדש לפני ארבע שנים —
מחבריך, שהצביעו בעד סיעות אחרות, יכול היד,

הליט שוג• __

אדם אחד ישב בישיבות הכנסת

11 בכל ישיבות הכנסת. הוא לא

נעדר מעולם כאשר נפתחה ישיבה. הוא לא נעדר מעולם כש•

נסתיימה. הוא ישב, הקשיב, עקב אחרי הדיון — דרוך לקפוץ
בכל רגע כדי להגן על עניין שנראה לו חשוב, לסתור דברים
כוזבים, להשיב לטענות מסוכנות, ולהיאבק על רעיונות הסיעה.

העולםהזה -כוח חדש * מוסףלבחירות

* העולםהזה -ברח חדע * .מרסף

עצות לץ הבחירות
או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא איתו אדם שיעזור לו בהצבעה.

* עצות לבוחר
.1רצוי להצטייד מראש בפתקי הצבעה.
.2אין להכניס למעטפה יותר מאשר פתק אחד (מעטפה שיש בה מספר פתקים —
נפסלת).
.3 ,במיקרה של תקלה כלשהי (העדר פתקי־הצבעה בתחנת־הקלפי, אי־הצבת פרגוד להצבעה
חשאית, אי־החתמת מעטפות ההצבעה) יש להעיר על כך לחברי ועדת־קלפי, לדאוג
לתיקון מיידי של הליקוי, לבקש מחברי ועדת הקלפי לרשום ההערה בפרטיכל ולהודיע
על־כך מייד למטה הבחירות שלנו הקרוב ביותר למקום מגוריך (ראה מיסגרת).
.4פתק הצבעה משובש נחשב בדרך־כלל לליקוי; אלא שהפעם אירעה תקלה אצל המדפים
הממשלתי והרבה פתקי־הצבעה נוקבו. בשים לב לכך, הורתה ועדת הבחירות המרכזית
להכשיר פתקים אלה ואין לראות א ת הפ תקים המנוקכים כליקוי( .הוראה
זו חשובה לך במיוחד אם אתה חבר־היזעדה הנוכח בעת ספירת הקולות).
.5במיקרה שחסרים פתקי הצבעה, אפשר להשתמש בפתק הלבן ולכתוב על גביו את
אות הרשימה ושמה.
אם אתה רוצה להתנדב לפעילות ביום הבחירות, וטרם עשית זאת לפני יום הבחי.6
רות
— התייצב בהקדם ככל האפשר במטה־הפעולה של תנועתנו הקרוב ביותר למקום
מגוריך.
^ 7כל בוחר הנמצא מחוץ לתחנת־הקלפי, אליה הוא שייך, זכאי ביום הבחירות להסעת
חינם׳ לישוב בו נמצאת תחנת־הקלפי.

• עצות לחברי ועדות הקלפי רלמשקויפים

. 18 המעטפה שהבוחר מטיל לתוך הקלפי יכולה להיות סגורה בדבק או בלתי־סגורה.
.19 לאחר שהבוחר הטיל את מעטפת ההצבעה לתוך הקלפי, על הוועדה למחוק את
שמו מרשימת הבוחרים, להטביע חותמת בתעודת־הזהות וכן גם לנקבה.
.20 עם תום ההצבעה יש לאסוף את כל פתקי ההצבעה אשר בהם לא השתמשו ולהב•
ניסם למעטפה מיוחדת, אשר אותה יש לסגור. המגמה היא למנוע הימצאות פתקי־הצבעה
מפוזרים במקום הקלפי לפני תחילת הספירה.
.21 לפני ספירת הקולות יש לקבוע את מספר הבוחרים שהצביעו בתחנת־הקלפי, ורק
לאחר קביעת המספר, מתוך עיון ברשימות הבוחרים, מתחילה הספירה.
.22 ההכרעה בשאלה אם קול הינו כשר או פסול הוא בידי ועדת־הקלפי. אבל על
ועדת־הקלפי לציין את הפסילה בפרטיכל מיוחד, הקבוע למטרה זו.
.23 תוצאות ההצבעה נקבעות בוועדת־הקלפי.
.24 עם תום הספירה ועריכת הפרטיכלים, מועבר חומר הבחירות מוזעדת־הקלפי אל
ועדת הבחירות האזורית. ההעברה מבוצעת על־ידי חברי הוועדה משתי סיעות שונות.
שאר חברי הוועדה והמשקיפים רשאים להילוות אל חברי־הוועדה, שעליהם הוטלה
ההעברה.

ס הוראות לסיכום
. 1הנוכחות בתחנת הקלפי חשובה במיוחד בעת מניין הקולות. במשך יום הבחירות
יש להקפיד על הימצאות מלאי מתאים של פתקים. מובן שאם הדבר אפשרי, יש לאייש
את תהנות־הקלפי במשך כל שעות היום.
ו>׳׳ן 1ו כ, והמסד, המקומי עצמו צריו לדווח

על התוצאות בתחנת הקלפי למטה הארצי (בגליקסון) ולנציג האזורי, על־מנת שיבדוק

מה דחח לוועדי• האזורית. אירעו כ ע כי אידז ת א מו ת כין הספירה כקלפי
לכ^ו^מה^שהודע לוועדה, ולפירך־ ההשוואה כוועדה האזורית היא

ללא ביקורת נאותה יהיו שיבושים וייתכנו זיופים! לכן חיונית עבורנו התנדבותה
.1לכל חבר של ועדת־קלפי יכולים להיות שני ממלאי־מקום קבועים. חברי הוועדה .3
ובמלאי־המקום מתמנים על־ידי הוועדה האזורית. 1 ביום הבחירות
.2ניחן להחליף את הנציג בוועדת־הקלפי גם ביום הבחירות. כדי לבצע את החילופין,,
על נציגים בוועדות האזוריות להצטייד בטפסים מתאימים. הודעת החילופין מועברת במישרין
ליו״ר ועדת־הקלפי הנוגעת בדבר.
.3המשקיפים מתמנים על־ידי נציגנו בוועדה האזורית. על הנציגים להצטייד בכתבי
מינוי מתאימים על־מנת למוסרם למתנדבים שכבר נרשמו, ולמתנדבים שיגיעו ביום
הבחירות.
0תל׳ אכיכ ז במשרד המטה הארצי ,24 ,טלפון .848565 יום ג׳ ו־ד,׳ ,בשעות
אם האזור •הנוגע בדבר יכול לוותר על מתנדבים, יש להתקשר עם המטה הארצי על־רחוב
גליקטון ( 8ליד קולנוע תל-אביב) 4—6 ,אחה־צ.
מנת לתאם העברת המתנדבים לאזורים אחרים.
טלפון ,222146 ,222145ת.ד.136 .
0רמת * גן: אצל פילוסוף, הירדן ,40
.4הנציג האזורי רשאי למנות משקיף לכל ועדת־קלפי בה אין אנחנו מיוצגים על־ידי
• ירושלים ז אצל דנה זוהר, רחוב טלפון .741073
חבר.
הגדוד העברי ,20 טלביה, טלפון ,61324
0פתח־תקווה: אצל אורה ישורון,
בשעות 7—10 בערב.
.5אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף בחמש תחנות קלפי( .אם חסרים אנשים, ניתן
רחוב כצנלסון ,32 טלפון .915572
לציידם במספר תעודות־מינוי; מכל מקום, תעודה אחת אינה יכולה להכיל יותר מ־5
0היפה: רחוב הנביאים ,28 חדר ,305
0הרצליה: אצל שמואל ציון, טלפון
תחנות־קלפי).
טלפון .64220
,938575 נוף ים, רחוב הפועל .10
, 31 לינדי רחוב סער, רם אצל

.6אין למנות יותר מאשר שני אנשים כמשקיפים למקום קלפי אחד, ורק לאחד מותר
@ נ תני ה: אצל משה שנק, קפה אנט־טלפון
.2061
ודרפיה, הרצל ,27 טלפון ,3569 בימים א,
להיות נוכח בקלפי.
0דימונה: אצל ראובן מיימון ,44/9 ,ב, ג ,ה, בשעות 6—7בערב.
.7תחנת הקלפי נפתחת בשעה 7.00 בבוקר (בישובים קטנים, שמספר הזכאים להצביע
טלפון ,91393 ואצל יהווה אחימרים 0 .52/9 ,חדרה: טלפון .4485
אינו עולה על ,350 נפתחת הקלפי בשעה ,)8.00 ונסגרת בשעה 11.00 בלילד.
אצל
• כאר שכע: אצל קמחי, המעפילים 0 .3הקריות ואיזור הצפון: הקולות ספירת
.8החוק אוסר הפסקת ההצבעה ומיד עם תום ההצבעה יש לקיים את
,3788 בין 8בבוקר עד 3אחה׳־צ, ובערב ראובן קריץ, קרית מוצקץ, סימטת אורן ,4
ללא דיחוי, ואין להפסיקה לפני סיומה.
טלפון .715404
ברחוב השיקמה ,66 שכונת אפרידר. הקו לכפירת ברצוף ייעשו הסופי הפרטיכל
ועריכת
.9קביעת
תוצאות ההצבעה
0טכעון: אצל בנימין תמיר, טלפון
0אשקלון: אצל רגב, רחוב השיקמה
.931194 וכן אצל משה, טלפון .931836
לות, ללא הפסקה.
,91 טלפון .4434
0נהריה: אצל אלפרד רולף, טלפון ולסדרים ההצבעה למהלך הנוגע בכל עצמה
ועדת־הקלפי מחליטה הבחירות
.10 ביום
0ראשון לציון: אצל יהודה כהן.321167 , קולות ברוב מתקבלות בוועדה ההחלטות שקיבלה. להוראות כמובן,
כפוף,
הקלפי,
במקום
. 23 אחד־העם
רחוב
0טכריה: אצל בן־דורי, טלפון ,20330
של המשתתפים.
0חולון: אצל טמיר, רחוב מיבצע סיני .20550
. 11 משקיף אינו רשאי להתערב בפעולות ועדת הקלפי, אולם מותר לו להעיר הערות
על פעולות הוועדה. המשקיפים יושבים ליד שולחן הסמוך לשולחנם של חברי הוועדה .״

מטות-הבחירות שלנו ברחבי הארץ

. 12 בתא ההצבעה אין לשים את כל כמות הפתקים בבת אחת, אלא כמות מסויימת
שווה לכל הרשימות, ויש לבדוק מדי פעם את מלאי הפתקים בתא ולהוסיף פתקים מזמן
לזמן. פתקי ההצבעה יושמו לפי סדר האלף־בית.
.13 הגיעה השעה לסגירת מקום הקלפי ומחכים עוד אנשים על־יד הכניסה, יש להכניס
אליו את כולם בבת־אחת, ולנעול את הדלתות.
. 14 לפני פתיחת הקלפי על חברי הוועדה לספור את מעטפות ההצבעה׳שסופקו ולרשום
את מספרן בפרטיכל. אם בין המעטפות מצויות מעטפות פסולות, יש להפרידן ולרשום
את מספרן בפרטיכל. על מעטפות ההצבעה חותמים שניים מחברי הוועדה.
.15 זיהוי הבוחרים ייעשה באמצעות תעודות הזהות. שיבוש בנתונים׳ ברשימת הבוחרים
אין בו כדי לשלול מהבוחר את זכות ההצבעה, כשאין ספק בדבר זהותו, אם שם

האדם אינו מופיע כרשימת הכוחריס,
להתיר דו להצכיע.

אין ועדת הקלפי רשאית

-.18 אג4־ ץ ז3ר מקלפי או המשקיף מכווין בליקוק עליו להעיר על־כך כמובן לאנשיהוועדה, ולדאוג שהערתו תירשם בפרטיכל, אך גם לדווח מייד למטזדהפעולו! הקרוב ביותר,
מטה הפעולה חייב לדווח על הליקוי לוועדת הבחירות האזורית ולמרכז ברחוב גליקסון
8בתל־אביב, טלפון .222146 ,222145
.17 מובן שלתא־ההצבעה רשאי להיכנס בוחר אחד בלבד. אולם בוחר שמפני מחי;)•

התנדב דפעודה! קול אחד
יכול דהכריע מנדאט
והפיכות שלר יכול להאיל קול בנל עניין ופני הבחירות או ביום עצמו
פנה למטה הקרוב ביותר או למטה האו־צי.

העולםהזה -כוח חדש

* מוסף לבחירות

* העולםהזה -כוח חדש * מוסף

אנו תומכי ברשימת
העולם הזה ־ כוח חדש מבני ש:
ח״ם צוקו
מראשי ציבור הימאיס

אני, חיים צוקר, מכונאי־ימי ראשי, קצין
אוניה בצי־הסוחר הישראלי, קורא לציבור

שוחר השלום בישראל לבחור בבחירות הקרובות
ברשימת העולם הזה — כוח חדש
(ש) לכנסת,
בניגוד למפלגות המימסד, מהווה תנועת
העולם הזה — כוח חדש, גורם צעיר, תוסס
ודינמי, המעלה הצעות רציניות וממשיות
להוצאת ישראל ממעגל הקסמים,
אליו נקלעה ביחסיה עם העולם הערבי.
אתמוך ברשימת העולם הזה — כוח חוש
גם בגלל מלחמתה העיקבית לשינוי פני החברה
הישראלית. סיעת העולם הזה — כוח
חדש מילאה בכנסת השישית את מפקיד
האופוזיציה העיקרית.

יהודה אחי^מוים
מורה־דרן ומרצה
בידיעת הארץ, מדימונה

— 1460 ימי פעילותו של ח״ב אורי
אבנרי בכנסת השישית,
— 119 חברי הכנסת היוצאת.
— 1סיסמה אחת* ,ללא מורא וללא
משוא פנים׳׳,
— 2ילדי, נגב וסלעית.
סה״ב 1582 סיבות טובות עבורי להצביע
לכנסת השביעית בעד העולם הזה — כוח
חדש.

במשך ארבע השנים האחרונות הוכיח הנציג
היחיד של הרשימה הקטנה הזאת בכנסת
שיש עדיין בעבור מה ובעבור מי
להאבק כאן יום יום ושעד, שעה במדבר
ובישימון, שיש עדיין סיבות לאהוב את
המדינה הזו, את הארץ הזו, שלא הכל הם־
תאב אצלנו. שדמוקרטיה, חופש הפרט,
שלום, שיחרור, ושיוויון הם לא רק סיסמאות
ערטילאיות לשימוש חד־פעמי אחת
לארבע שנים.

ואהבתי לשני ילדי מצווה עלי
להצביע למען עתיד טוב יותר,
עתיד יפה יותר, עתיד של שלום,
שיחדור ושיוויון -להצביע למען
רשימת העולם הזה — כוח חדש.

מאז הופיעו לראשונה בפני הציבור,
לפני 19 שנים, הוכיחו
עצמם העומדים בראש תנועת
העולם הזה — כוח חדש, שוב

ושוב כלוחמים ללא חת על רע־ל
) צי 3 1ציהסוחר
יונותיהם ודיעותיהם — כשהם

מסכנים לא פעם את מעמדם, פרנסתם ואף את קיומם הפיזי.
להם ולהם בלבד, חייב רציבור תודה על גילוי וחיסול פרשיות
נתעבות ושיחתות ציבורית, כאשר כל יתר המפלגות ו־
״נאמני הציבור״ עשו יד אחת להשתיקן.

דנים •ורדו

תנועה זו הינה היחידה המקיימת את המצע
שהציגה בפני בוחריה -נצינה ככנסת הינו היחיד
הלוקח את השליחות שהוטלה עליו ברצינות.
הוא היחיד הנמצא לעולם על משמרתו כשהוא
מובן ומצוייד בכל העובדות, הנתונים והמספרים
הדרושים -וזה למרות הידיעה הברורה שמרבית
מלחמתו שם נדונה מראש לכישלון לנגד המיש
מעת הקואליציונית של האחרים, כאשר כל יתר
המפלגות המתיימרות להיות אופוזיציה מתחרות
ביניהן על חסדי מפלגת השלטון.
תנועה זו והעומדים בראשה אינם מוכנים לשנות בקוצו של
יוד, את מצע מדיניות־החוץ הבלתי פופולרית בה הם מאמינים
ועליה הם לוחמים זה שנים. זאת תוך הידיעה הברורה שמספר
מכריע של קולות הולך לאיבוד בשל כך.
אינני מאמין שהבוחר הממוצע מוכן ו״בשל״ כיום, לקבל
תנועה זו על מנהיגיה הצעירים ורעיונותיה מרחיקי הראות
ויוצאי הדופן כאלטרנטיבה לשלטון. אך אין ספק שנוכחות
נציגות חזקה של תנועה זו על ספסלי האופוזיציה תתרום לא
מעט להבראת המישטר ולעצם קיום ערכי הדמוקרטיה.

אר תמבזאת קולח
יש לך רק קול אחד,
הוא דרוש לעניין השלום.

אינך רשאי לבזבז אותו על רשימה שאין לה שחר של סיפוי
לעבור את אחוז־החסימה.
כך אמר המומחה מם׳ 1של ישראל לתצפיות בחירות, האיש שלא טעה עוד מעולם
— חנוך סמית:

.נותרו 4

אהוזים מהקול הכללי, שיילך ברובו, כמו
בבחירות הקודמות, למק״י ול״העולם הזה׳/

ולבסוף, ישנן עוד שלוש מפלגות —
ישראל-הצעירה, מפלגודהשלום, והר שימה
של ד״ר אלדה שיתחלקו ביניהם
ב־&ל! של הקולות או במשהו דומה לזה.
(ידיעות ־אחרונות)17.10.69 ,

הקבוצה הקורא לעצמה ״רשימת השלום״ — לא באה אלא לפלג את מחנה המצביעים
נגד הסיפוח.

התוצאה היחידה של מאמציהם תהיה לקחת כמה אלפי קולות
ולזרוק אותם לסל הניירות.
הם יכולים לפגוע במנדאט אחד שלנו.
הם יכולים להעביר מנדאס זה לחסידי־הסיפוח.

זהו נשע נגד חשדו!
זה פשע חמור שבעתיים, מפני שהוא מבוצע בשם השלום.
אפילו היו כנים בכל אשר בפיהם.
אפילו לא היו זוכים לתמיכה, לחתימות ילשבהים מצד רק״ח, הרוצה ליצור
״אדמה חרוכה״ בינה ובין המערך.
אפילו לא היו אנשי ״מצפן״ פעילים למענם.
אפילו לא היתה קבוצת ריפתין, הסוגדת לברית־המועצות, משתמשת בהם.
אפילו לא היו מנהלים נגדנו מסע גלוי של השמצות זדוניות, ומפרסמים נגדנו מודעות
של שקרים וסילופים, בעוד שלא פירסמו אף מודעה אחת נגד ד״ר אלדד, תמיר
ודומיהם.
אפילו לא היו מקדישים את כל מירצם וכספם כדי להשחיר פני לוחמים שהוכיחו
את עצמם במאבק על השלום במשך עשרים שנה.

אפילו אז :
פשע הוא להצביע בעדם!
פשע הוא לבזבז קולות על רשימה שלא תעבור את אחוז־החסימה.

ובל מי שממליץ על בך, ובל מי שנותן לבך יד -ביום ה־ 29 כאוק׳
טובר יישא כאחריות למעשיו!

אתה -אל תיתן את קולך ל״רשימת שלום״! אל תירה
כדור עקר !
אתה -הצבע בעד הכוח שעמיר במיבחן.,שיש לו סיכוי
להפוך את קולך לנשק במאבק על השלום !

לכן אני תומך ומצביע למען תנועה זו.

הטילהזה -כוח חדש

* מוסף לבחירות

העולםהזה -כוח חדש * מוסףלבחירות

* העולם הז

העולםהזה -כוח חדש

* מוסף ל ב חי רו ת

* העולםהזה -כוח חדע * מוסף

שואל החושבת מח״צבת
לימיו חשדם הזה-מח חוש
דו משה כספי דירי מנוסי
מרצה בכיר לפסיכולוגיה

אני ד״ר משה כספי מרצה בכיר בפסיכולוגיה
חינוכית ובחינוך באוניברסיטה העברית
בירושלים, ואב לשלשה ילדים, אצביע
בעד רשימת העולם הזה — כוח חדש.
משום שאיני רוצה שילדי יילחמו ב״סי-
בוב״ החמישי או השישי, וילדיהם — ב־
״סיבוב״ השמיני או התשיעי.
למרות שאני רחוק נפשית ורוחנית משלושת
רבעי השבועון המסויים.
משום שנוסף על מחשבה שורשית וחיה
בתחום המדיניות והבטחון, תנועת העולם
הזה — כוח חדש היא התנועה היחידה
שפעולותיה בכנסת מודרכות בעיקרן על-
ידי נסיונות התמודדות כנים ומקוריים עם
הבעיות המגוונות של תושבי המדינה.

עיתונאי ופיזמונאי

אני מצביע בעד העולם הזה — כוח חדש
לכנסת מסיבה אחת ויחידה:
פעולתו של אורי אבנרי בכנסת הששית
היתד, יעילה, עקשנית, מקורית ויוצאת־דופן
בחיים הפרלמנטאריים המגוונים של הכנסת
שלנו.
אם קיימת סכנה, שבגלל קול אחד ישלל
מאורי אבנרי מקומו בכנסת הבאה, לא הייתי
רוצה שזה יהיה הקול שלי.
אי לכך אני מצביע ש.

מוסקה סווס

עווו ב״ש־ש

סופרת

צייר

הרבה צעירים מחפשים דובר לרעיונותיהם.
ארבע שנים של פעילות פרלמנטרית הוכיחו
— למי שעוד היה זקוק להוכחה —
שתנועת העולם הזה — כוח חדש — אינו
דוגל בשום ״איזב״ ,אם שמאלי ואם ימני,
אלא נוקט עמדה לגופו של עניו.
עניינים של חוקה, מדינת סעד, ביטוח
אבטלה, הופיעו באופן עיקבי בפי סיעת
העולם הזה — כור חדש.
כשהברירה היא בין העולם הזה — כוח
חדש לבין אופוזיציה צעקנית ודמגוגית של
הימין הקיצוני, חייבים לעזור לסיעה שכבר
הוכיחה את עצמה. מי שהוכיח שביכולתו
להזיז דברים בכנסת — בשיטות שאינן רגילות
— מן הראוי שנאפשר לו להגדיל את
הקומנדו הפוליטי שלו.

קראתי את ספרו של אורי אבנרי ותוכנית
השלום שלו. שני המסמכים השפיעו
עלי עמוקות. הרגשתי כאדם המחפש את
האמת זמן רב ולבסוף הוא מוצא אותה.
דבריו הם נבונים, הם סבירים, ונראה שהם
יכולים להתקבל על חוש הכבוד של
הערבים וגם על חוש הצדק של היהודים.
הם מציגים למזרח התיכון פתרון אפשרי,
הפתרון הראשון שהוא הוגן הן לגבי
הפלסטינים והן לגבי הישראליים.
אני רק מקווה שלאנשים רבים משני הצדדים
יהיו אומץ הלב והיושר להקשיב לאורי
אבנרי. אני מקוה שהם יקבלו על עצמם
לחיות ביחד בכבוד הדדי, במקום להשמיד
זה את זה.

איו לס ונוח נחיוה...או נשנה הבאה נחג״ס מגודל!
מדוע אנו, נערים ונערות, תלמידי הכיתות השמיניות בבית־הספר
תיכון חדש בתל-אביב, שעדיין אין להם זכות בחירה, מבקשים לראות
נציגים של תנועת ״העולם הזה — כוח חדש״ ,בכנסת השביעית :
נמרוד גמר,
אילן דה־פריס
.17.5כתלמיד חושב,
הפתוח לכל
השקפה ודיעה; כישראלי
החושב שהמצב
בארץ דורש
שינוי, אני תומך
תמיכה מלאה באורי
אבנרי, כנציג תנועת
העולם הזה —
כוח חדש, ברוב
השקפותיו ובמיוחד
השקפותיו וברעיון
השלום שהוא נושא.

רמי

הלפרין,

.17 הדמוקראסיה בארץ
אינה נתונה
עוד בסכנת הסתאבות.
היא כבר מסואבת.
ממשלת ליכוד
לאומי, מפלגות
ענק, תליית כל דבר
ב״מצב הביטחוני״
כולל הצדקת מעשים
הנוגדים את רוח הדמוקרטיה
הם סיממדאיגים. פטומים תנועת
העולם הזה — כוח חדש הוכיחה
את עצמה בארבע השנים החולפות כאופוזיציה
לוחמת ונאמנה לעקרונותיה והבטחותיה.
אופוזיציה חזקה בנוסח זה תציל את
הדמוקראטיה בארץ מפשיטת־רגל: ומוטב
עכשיו לפני שיהיה מאוחר.

עטי

אופק,
הייתי רוצה

.16.5
שנציג כוח חדנם
ישב בכנסת על־מנת
שיהווה אופוזיציה
למפלגות הוותיקות
ומאחר ואני מזדהה
עם מלחמתו של
אורי אבנרי בכפייה
הדתית ומסכימה להשקפתו
בעניין השלום
ויחסי ישראל—ערב.

17 אני תומך בתנועת
העולם הזה
— כוח חדש מפני

שברצוני לראות את
נציגי התנועה בכנסת
ככוח אופוזיצ־יוני
נגד מנגנוני ההגדולות, מפלגות ועקב
הזדהותי עם
רעיונותיה בענייני
מדיניות־חוץ, שיטת-
הבחירות, שינוי פני
הכנסת, בעיית השלום ובעיית הגבולות ויי-
שוב הפליטים.

מירה

שטיין . 17 ,אני
מוצאת רוח נעורים
רעננה בגישה ובמצע
של העולם ויזה
— כוח חדש• גם
אם איני מסכימה
איתם בכל הפרטים,
אני משוכנעת שרי־עה
זו תשמש גורם
מתסיס ומטהר בכנסת
השמרנית מ־טיבעה.

הזה
— כוח חדש

מכיוון שאני מכירה
בחשיבות אופוזיציה,
שתיאבק במנגנונים
המפלגתיים
המהווים גושים פוליטיים
כלכליים המשעבדים
את חבריהם
ולמען הקמתו
של מוסד עליון
לתכנון כלכלי שיתאם וידריך את הפעולות
הכלכליות ומשאבי המשק הישראלי.

אורי הופמק־אכי
לוי.17 ,
בניגוד למפלגות השליטות
שקמו על
יסוד ״המדינה שתוקם״
נוצרה תג־ עת
העולם הזה — כוח

לוי;־

מירב גרי. 17 ,
אני תומכת בהטולם

חדש על המדינה ה־
״מוקמת״ .תנועה זו
תואמת את מערכת
הערכים של דור
ישראלי חדש ובעצם
היותה כזו היא
מתנגדת למהותן ולמערכת
הערכים של המפלגות הישנות.
מאבק זה של תנועת העולם הזה —
כוח חדש הוא על ״דמותה״ של המדינה,
מאבק הנעשה בדרך פרלמנטרית תחוקתית,
מתוכה של החברה. רוצה הייתי שהתוועה
תמשיך ותיאבק על דמותה של המדינה בדיר
זו, ופירושה של דרך תחיקתית היא
היבחרות נציגיה לכנסת השביעית.

ל ר .17 ,אני תומך
באורי אבנרי משום
שלדעתי הוא ״הרע
בכנסת.
במיעוטו״
או במילים אחרות
— המצע של כוח
חדש, הוא הקרוב
ביותר להשקפותי.

למעננו הצבע

בביות־ הנגב לשחקנית ידועה ברומא

הפרידה מהבית

צאתה לחפש את עתידה באירופה, הצטלמה
— אז עדיין היה שם משפחתה דגן — עם
שתיים מדודותיה. לא הדודות ולא שאר בני המשפחה ידעו דבר על תוכניותיה לעתיד.

אמונות מפלות. התכתבה כל השנים עם
אסטרולוגים, פאראפסיכולוגים ושאר מומחים
כאלה ברחבי־העולם, מספרד ועד הונג־קונג.
כארץ עמדה בקשר עם פרופסור
בלאק .״הוא אחד מאלו ששיכנעו אותה שאם
היא תיסע לאירופה ביולי ,1968 היא
תעלה על דרך ההצלחה,״ מספר רפי.

המחיר היקר ש 7ההצלחה
**סתבר שבמקרה זה צדקו חוזי־העתידות.
עליזה הפכה ברומא לדוגמנית
צילום וטלוויזיה .״כנראה שנבחרה גם

יזה בשנת שהותה
:עלה רפי מזים את
ועסק שלה במלון

לסגנית מיס־עולם.״ מספר רפי :״לא ידעתי
בכלל שהיא התחילה לעבוד בתור שחקנית.
רק מהעיתונות זה נודע לי. מהעיתונות גם
שמעתי שהבמאי המפורסם פליני בחר בה
לאיזה סרט מפורסם שלו, אבל היא הסתכסכה
איתו ועברה לעבוד אצל במאי אחר.״
בינתיים, בעוד כוכבה של השחקנית עליזה
אדר עולה וזורח ברומא, יושב לו בעלה,
בודד, בדירתם הנאה בבאר־שבע .״ביום אני
עובד, עסוק כל הזמן, אז זה לא נורא.
אבל בערבים אני לא מסוגל לשבת בבית,״
הוא מתודדה .״לא מסוגל להסתכל על הקירות
הערומים האלו.״

נאות מדבר כאשר הוא היה בשיא שיגשוגו. לכאורה, משוס שהחליטה לל־מוד
בצרפת את מיקצוע הקוסמטיקה, אך, כפי שהתברר מאוחר יותר,
מטרתה של עליזה היתה אחרת לגמרי: היא רצתה לחדור לעולם הסרמיח.

עליזה עם חברה בבריכת גורדון בתל־אביב, בעת
ביקור שערכה בעיר הגדולה. לתושבת כפר־ירוחם
המרוחק לא היה מח להתבייש כלל בפני החתיכות התל־אביביות הגנדרניות — אדרבא.

בילוי בתדאביב

של עליזה מהעת האחרונה, שנועדה לפרסם את הסחורה
בקרב הבמאים, הצלמים וסוכנויות הפיר־סום
ברומא. ניכר ההבדל הרב בין הופעתה המיקצוענית כיום לבין צילומיה בעבר.

תמונות נושמת

במדינה העם הנושא הגדול
מערכת הבחירות לכנסת השביעית התקרבה
למעיה האחרונים. לכאורה — הכל
נאמר. אך פתאום הסתבר כי הדברים החשובים
באמת לא נאמרו, דווקא על־ידי המפלגות
החשובות באמת.
המפלגות הגדולות, שבוודאי ישלטו במדינה
למשך ארבע השנים הבאות, לא התווכחו
ביניהן. כי הנושא הגדול ביותר המעסיק
את דעתו של האזרח מוסכם וגמור
ביניהן: בענייני השלום, אין כמעט הבדל
בין גישת גח״ל לבין גישת הנהגת המערך.
שתי המפלגות גם רוצות להמשיך את
הישיבה־יחד בממשלה הבאה. על מה, אם
כן, נותר לריב ולהתווכח? על מה ירגש
הבוחר? על מנדאט יותר למפלגה זאת,
במקום לאחותה התאומה?
מוזר היה לראות, כי הוויכוח הגדול על
השלום הושאר רק לרשימות הקטנות. והנה
קרה הדבר המפתיע: גודלן של הרשימות
המתווכחות על השלום לא קבע את גודלו
של הוויכוח.
למרות שלא נכלל ברשימת הוויכוחים
של המפלגות הגדולות, היה בכל זאת הויכוח
על השלום ועל עתיד השטחים הנושא
מספר 1של מערכת הבהירות הזאת.
נותרה השאלה: האם יהיה גם הנושא
מספר 1ברגע ההכרעה של הבוחר ליד
הקלפי?

לשוב אל אשליות העבר.״
גפרור לחבית אבר,־שריפה. ברגע
הראשון, עורר הכרוז תמיהה: לשם מה
היה על רשימת כן להפיץ כרוזי־תעמולר.
בין ערביי השטחים? הלא ברור שאפילו
שייב עצמו לא האמין כי יימצא ערבי יחיד
שיצביע בשבילו. מה עוד, שמרבית הב־־ו־זים
חולקו בערי, הגדה ובמזרח ירושלים,
שם אין לערבים זכות הצבעה כלל,
אולם במבט שני, הסתבר שהיתר, שיטת
בשיגעון הזה, לא היה כל ספק שכר״
בחירות הדו ק טו ר מחפ ש צדות
״גורל הארץ הזאת כבר הוכרע! צה״ל
לא ינטוש את הגדה המערבית לעולם.
אתם, הערבים, תועברו לארצות ערב. אין
מנוס מזה, כי זה רצונו של האלוהים.״
כרוזים בניסח זה הופצו בסוף השבוע
שעבר ברמאללה ובשאר ערי הגדה המערבית.
הפיצה אותם רשימת כן של הד״ר
אלדד־שייב — המצטיין, לפחות, בגילוי־לב
.״הוא השתגע? הרי זה ממש הסתה
למרד,״ הזדעק איש המימשל הצבאי בשכם.
הכרוז, המודפס בערבית, המשיך ופירט:
״בקרוב יחולו גם החוק וגם המטבע הישראלי
על הגדה. אל תאמינו לנאמר ל:ם,
כאילו הערבים יחזרו לשלוט בגדה. אתם
תעברו למדינות ערב. אנחנו, בני־אירהם,
ניישב את הארץ הזאת ונפתח כל ביקעת
שוממת בה. אל תסמכו על אירגוני החבלנים
— כי הם לא יביאו עליכם אלא
שואה, גדולה מאלו של 1948ו־ . 1967 אל
תאמינו בתוכנית החלוקה החדשה שמדברים
עליה — היא בלתי אפשרית, חלוקה
כזו תביא רק מלחמות חדשות. אם יקום
מחדש גבול בין רמאללה לירושלים, תיהרס
רמאללה אם יקום מחדש גבול בין
נתניה לשכם, תיהרס שכם. שתי ברירות
בפניכם: מי שיסכים לחיות בשלום תחת
שלטון ישראל — יבורך. ומי ישרצה לעבור
למדינות ערב — יילך לשם בשלום.
נחרץ גורלה של, הארץ הזו, ואין אפשרות

מו דעת

מיוער דראשות־עיר סכידור
רשלנות, חוסר־זהירות וסתם מזל רע

זדוני כזה יגרום בקרב ערביי הגדה להוד
מרמרות, יאוש וחשדות מוגברים — ובקרב
חמומי המוח שבקירים גם להתלקחות
הרוחות. התלקחות זו עשוייה להתבטא
גאלימות ובשיתוף עם מחבלים.
אם אכן זד, מה שיקרה — יהיה שייב
האחרון להצטער על כך: באווירת שקט ושלוב,
אין לרשימתו כל סיכוי לזכות בקולות
הבוחרים הישראליים.
בינתיים, השיג הכרוז לפחות מטרה אתת
— דאגה והתמרמרות בקרב כל ע־בי
פלסטיני שקרא אותו. הגיב במרירות אחו
מנכבדי רמאללה :״הכרוז הזה גרוע יותר
מאלף פידאינים.״

תל־אביב

מן הפח אל הפ ח ת
זה שנים שהעיר הגדולה ביותר בארץ
הולכת ומתפרקת לגורמים, לאט אך בהתמדה.
ניהולו הכושל של רבינוביץ, שהיה
ראש־העיר בפועל גם כאשר נמיר היה לכאורה
בשלטון, גרם לנהירתם ההמונית של
צעירים מתוכה, הפך אותה לעיר זקנה,
אפורה, בעלת עורקי־תחבורה סתומים, טיילת
שאין צורך להרבות עליה את הדיבור,
מנגנון עירוני מתמוטט, מוכה־שוחד

אני נגד
ד״ר אלדד
והרשימה למען
__ארץ ישראל
אנחנו כאן בי ש ם היו אנשים
במוחו ותנועות כשלו אשר
דגלו בשטח מחייה, כיבושים, גזע
נבחר ו מיסטיקה של דם ואש —
דעות אשר את תוצאותיהן עדיין
לא שבחנו.

דן כן אמוץ,

תל-אביב.

לכן אני מציע ל א להגיד ״כן״ ולהצביע
עיור כל מפלגה שהיא —

״למען שלמותה הנפשית של
ארץ ישראל״.
מודעה זו מתפרסמת כתרומה אישית להבראת אקלים הבחירות. אין לי כסף. אין
ל• מנגנון. אין לי עיתונות. אם אתה מסכים עם נוסח מודעה זו, שלח תרומתך
לכתובתי הפרטית. גם אני אמצא דרך לבזבזה.

וחסר־יכולת להשתלט על תפקידו. שלא
להזכיר את שערוריית רדינג ד׳.
נוכח האתגר הזה, העלתה גח״ל הצעה
משלה לפתרון תחלואי העיר — רשימה
בראשותו של מנחם סבידור.
מיהו סבידור זה, האמור להפוך את תל־אביב
לעיר שניחן לחיות בה? מהם כישוריו
וסיכוייו להצליח — או לפחות לא
להיכשל בצורה דראסטית כראשי העיר שלפניו?

ש לנו ת. עובדה אחת, שלא נודעה עד
עתה ברבים:
סבידור הואשם, נשפט והורשע בדין על
הריגת אדם בעת נהיגה.
המיקרה אירע לפני שש שנים, בהיותו
מנהל הרכבת בחיפה. בגזר־הדין ציין השופט
:״הגורם העיקרי לפגיעה בקורבנו
היתד, נהיגה במהירות מופרזת.״ סבידור
נהג בשטח עירוני מאוכלס, בחשיבה, במהירות
של 78 קמ״ש — במקום ה־50
המותרים.
סבידור יצא מהעניין בעונש קל יחסית:
שישה חודשים מאסר־על־תנאי לתקופה של
שנתיים, שלילת רשיון לשלוש שנים, וקנס
של אלף ל״י.
תאונה -גם בין רבבות. השילוב
ההרסני של רשלנות, חוסר־זהירות, וסתם
מזל רע, היו בעוכריו של מבידור במיקרד,
זה. השאלה היא — ימה היה חלקם דם
בשאר הכשלונות בקאריירד, שלו.
שנת 1963 עמדה במזל תאונות לגני
סבידור. חודשיים אחרי גזר־הדין בתאונת־הדרכים
הקטלנית, אירעה תאונה אחרת —
הפעם ברכבת־ישראל: שתי רכבות התנגשו
ליד בית־יהושע. הפעם יצא מהעניין
סבידור — שהיה אז מנהל הרכבת — בהרבה
פחות מזל: בעקבות התאונה, מונתה
על־ידי שר־התחבורה דאז, ישראל בר־יהודה,
ועדת־חקירה. היא קבעה כי נמצאו
ליקויים ובים בניהול ותיאום זמני הרכבות,
וכן היו חסרות ברכבת הוראות בטיחות
נאותות. ציין הדין־וחשבון של הוועדה :
״אף באותם ענייני-בטיחות בהם הוצאו
הוראות־נוהל, לא היה מעקב מספיק אחרי
ביצוען בכל הקפדנות הדרושה בעניינים
הקשורים בסכנה לחיי־אדם.״ הוזעדה הדגישה
במיוחד כי האחריות מוטלת ישירות
על הנהלת הרכבת ואין לעבור על כך בשתיקה.
השר בר־יהודה אישר את מסקנות
הוועדה — כולל את המלצתה לנזוף בהנהלת
הרכבת.
הפסדים ופירוק. בעקבות נזיפתו של
השר, התפטר סבידור. ממשרתו הרמה כמנהל
הרכבת — ולאחר שקודם לכן היה
סגן־אלוף בצבא, שירת שנים רבות כמפקד
בית־ספר למינהלה בצבא — עבר
עתה להיות מנהלה של חברה לבנייה בשם
ערד, חברת־בת של רסקו.
המזל לא שיחק לו גם כאן. זמן קצר
אחרי שמונה כמנהל, החליטה רסקו לפרק
את החברה, עקב הפסדיה הרבים. סבידוי־עזב
את מישרתו שם זמן קצר לפני ההתפוצצות.
מכאן
עבר למישרה צנועה, כמנהל בחברה
ליצוא פרי־הדר, ומשם — למישרת
מנהל בחברה קטנה יותר — בה הוא עובד
היום.

אחרי זה

פיצוץ 5בתי־מגוויס

חינה
ך• משת מטעני־החכלה, שהתפוצצו
} ן תוך 24 שעות מתחת לחמישה בתי מגורים
בחיפה, גרמו למותם של שני אזרחים,
גבר ואשה, ולפציעתם של עשרות נוספים,
סימנו שלב חדש בטירור הערבי.
לא היתד. זו הפעם הראשונה שארגוני-
החבלה הערבים בוחרים ביערם מטרות אזרחיות
מובהקות. אולם בעבר היו מטרות
אלו בעיקר מקומות צבוריים — מהשוק
במחנה יהודה. דרך השופר־סל בירושלים
ועד לקפטריה של האוניברסיטה העברית.
לא היתה זו גם הפעם הראשונה שארגוני

סוית־שפוינצס ^

את אירופה בקריית־שפרינצק בחיפה, בית
דו־קומתי שנפגע, בו הצליחו להציל תינוק.

-לראשות העיר?

בתחום הפוליטי לא בלט סבידור מעולם.
היה זה המצב הנואש בגח״ל, שחיפשו איזו
אישיות בולטת כלשהי, שהזניק אותו לראשות
הרשימה לעיריית תל־אביב.
בתחילה קיוו אנשי גח״ל לגייס לרשימתם
את האלוף עזר וייצמן, אחרי כן — את
האלוף אריק שרון. כידוע, לא יצא שום
דבר מתוכניות אלה.
לרוע המזל, החלו באותו זמן תככים
בסניף התל־אביבי של המפלגה מסביב לשמחה
ארליך, המועמד הטבעי לראשות־העיר
מטעם גח״ל. פלג חרות בגוש —
בניגוד לכל ההסכמים — הכריז שאינו מסכים
למועמדותו של ארליך לראשות העיר,
תבע מועמד משלו.
בעקבות התפתחויות אלו, נולד הצורך
למצוא באופן דחוף מישהו אחר, עליו יסכימו
כל הצדדים. סבידור היה השם היחידי
שגח״ל הצליח למצוא: הוא שירת בבריג־דה
בזמן הבריטים, אחרי־כן בפלמ״ח וב־צה״ל.
אמנם בקרבות ממש *לא השתתף
מימיו, אך בכל זאת, כנראה בגלל עברו
הצבאי, נמצא כשר להיות המועמד המתא־ם
ביותר.
סבידור מצירו, קפץ מייד על המציאה.
הוא עשה זאת למרות העובדה שאינו מתמצא
כלל בבעיות העיר, כפי שהודה בראיון
עם כתב הארץ.

זה החלה
בבניין
| 1ה = 111ע | 1
* #ויוון שרשרתהפיצוצים ש*ויו
החרידה
את חיפה. כאן גם נהרג הקורבן
הראשון — חיים נזינקוביץ, בן ה־.55

הטירור מתנכלים לתושבים שלווים הישנים
בבתיהם. עוד לפני מלחמת ששת הימים,
היו בתיהם של מתישבים בישובי ספר מועדים
למעשי חבלה כאלה.
אולם היתד, זו הפעם הראשונה ששורת
בתי מגורים, בלב עיר שאיננה ציר גבול

בחינה -אות אזעקה לסכנה האמיתיח

אנהו־ה!
פוצצו מתוך כוונה זידונית לגרום להרג
המוני ביושביהם.
שורת התפוצצויות זו שימשה אזהרה
בעיקר למדיניות הישראלית, המניחה למצב
להתדרדר.
הסכנה בפיצוצים מעין אלה שאירעו השבוע
בחיפה אינה טמונה בפגיעה במוראל
האזרחים. תושבי חיפה ובמיוחד דיירי הבתים
שנפגעו, הוכיחו בגרות וחוש אזרחות
למופת. איש מהם לא נגרר לפאניקה. אלה
שנפגעו קיבלו את אסונם בשקט, כיד הגורל.
הסכנה האמיתית היא בערעור היחסים בין

ניסו לער־ך לינץ׳ בערבים •המקומיים. אולם
משהו קרה גם לתושבי חיפה. בעקבות
הפיצוצים החלו להישמע יותר ויותר קולות
כי יש לשנווז את היחס לערבים בעיר.
דיעותיהם של שמונה נשאלים המופיעות בעמוד
זה, הם מידגם מקרי של דיעות אזרחי
חיפה למחרת יום הפיצוץ.
כיום אין לתאר עדיין כיהמימשל־הצבאי
על ערבים אזרחי ישראל יוחזר וכי
יוטל עוצר לילה על ואדי־ניסנאם בחיפה,
למשל. אולם בעוד שנה יכול המצב להיות
אחרת. אם יימשכו מעשי החבלה כגון אלה

ך 1 1׳ 1 0ך 1ך הנזק לבניין• בו 3
| | הקומות ברחוב מו|

ריה היה הגדול ביותר. משפחת צדק הטילה
את תינוקה אל שמיכה שנפרשה למטה.

אש\ז זזש2ץ זז בהיסטריה וזו?־ ביזזזז זזהרזנז בנ1י\־ ח־יפה —
חח זחשביגז תושבי ח־יפח מחזרת הפיצזציגז בנזירגז?
יעקב הלל,
איש הג״א

וחי וודגיווד

ליד בית־החוליס אלישע, שדייריו נכנסו לא
מכבר אליו, ושבו נפצעו 7דיירים קלות.

צריו להגביר את
ההשגחה במחסומים,
לעשות מימשל צבאי,
כמו גיטו, איפה
שיש ערבים.

יעקב סינצקי,
תלמיד תיכון
(בן 15 וחצי)

צריך לחסל את
!הערבים, צריך להעמיד
שמירה בכל
גוש בניינים, צריכים
גטאות לסגור
אותם שלא יצאו החוצה
בכלל. מהחשיבה
עד הבוקר.

חמיד מוחמד, פועל מדיר־חנא
צריך שיהיה שלום,
פה, ובכל העולם.

קוית־אליעץ

הפיצוץ בבניין זה התרחש
התפוצצות הראשונה מתון
בבניין זה, ברחוב אבנר 1נהרגה הדיירת רחל לב, בת .50
בהתפוצצות זו. סברת החוקרים היא כי יד אחת הרכיבה את

אזרחי ישראל היהודים והערבים. עד כה
שימשה חיפה דוגמא ליחסי רעות ושכנות
טובים בין יהודים וערבים. ערביי חיפה
השתלבו אורגאנית בחיי הקהילה של העיר.
זאת אולי גם הסיבה שתושבי חיפה, בניגוד
לתושבי תל-אביב וירושלים במקרים דו־מים.
לא הסתדרו על רחובות הערבים ולא

כ־ 22-שעות אחרי שארעה השרשרת
ההתפוצצויות בחיפה.
בעלה, פועל נמל, נפצע קשה
המיטענים עס מנגנוני־השהייה.

שנערכו השבוע בחיפה, אין להוציא מכלל
אפשרות שיווצר רוב שיצליח להטיל את
הערבים אזרחי ישראל לתוך משטר של פיקוח
ובידוד.
כדי למנוע התדרדרות נוספת יש לחסל
את שרשיה. הפיצוצים בחיפה היוו השבוע
אזהרה נוספת לאלה המתעלמים מכך.

כן־ציון דגן
(בעל חנות)

לפי דעתי וצריך
להנהיג מימשל צבאי,
אם זה לא יפתור
את הבעייה זה
יפתור אולי חלק
ממנה, צריך לעשות
הגבלות תנועה כמו
שהיה פעם.

ג׳קלין אמסלם
(תופרת)

יש לערבים יותר
מדי אפשרויות, צריך
לא לתת להם
לבוא הנה רירוש־לים
וחברון ומשאר
המקומות ולהסתובב
חופשי. אסור שיהיו
חופשיים,

שלמה חוטה
(סוחר)

הגבלות חופש זה
הפתרון, לאסור עליהם
תנועה חופשית
שיהיד, מינד
של כמו לפני במה
שנים. אולי זה לא
יפתור את הכל, אבל
אולי חלק.

מאיר כן־
שיטרית (פועל)
צריך לעשות כמו
בימי בן־גוריון, שאז
היה מישטר של
מימשל צבאי. כל
אחד ואחד יוצא מהבית
עם רשיון, האחראים שיידעו
לאן הלך ולאן יבוא.

מיכאל
מנדדסון
(מנהל־עבודה בשמן)
צריך לבדוק את
הערבים בכל •מקום,
להגביל את החופש
שלהם לשעות מסו־יימות.
אנו במצב־מלחמה.
אסור לתת
להם להיות חופשיים
בלילה.

אנשים

שלושה שיקולים _
איננו חברי המפלגה הקומוניסטית (מק״י) ואף לא אוהדיה. רובנו סבורים,
למשל, כי המשטרים הקומוניסטיים הם ירידה ולא עלייה לחברה האנושית.
אף־על־פי־כן הביאנו שיקול־דעת ממושך למסקנה, כי בתנאים הקיימים השימוש
הטוב ביותר שנוכל לעשות בזכות ההצבעה שלנו הוא — לסייע למק״י להכניס
נציגות לכנסת השביעית.
ואלה הם שיקולינו:
א) כיום אין דבר חשוב, מבחינת המוראל ומבחינת המעשה המדיני, מניצול
כל סיכוי להשגת שלום ולנורמאליזציה של יחסינו עם הערבים. חשוב שתהיה
לאדם הישראלי ההרגשה כי הוא נלחם למען קיום ולא למען גדולה מדינית־טריטוריאלית.
קיומם של אגפים לאומניים בציבור, בכנסת ובממשלה, גורר
אחריו תחרות הצהרות מיליטאנטיות בין המדינאים בעלי כוח ההכרעה בישראל
ומחליש את הנכונות הישראלית להבחין בסיכויים להסדר ולמצותם. מכל הרשימות
המציעות עצמן כמשקל נגדי ללחצים לאומניים נראית לנו מק״י, כאחראית
ביותר בשיקוליה וכנאמנה ביותר לענייני הבטחון של ישראל.
ב) אין לוותר על אפשרות הסברת עמדתנו בקרב השמאל העולמי, ועל
המאבק נגד בידודנו הגובר והולך בין משכילי המערב. מק״י היא המפלגה
הישראלית היחידה העשוייה לשרת את ישראל בתחום חיוני זה. הפקרת הנציגות
הקומוניסטית בכנסת לרק״ח משחררת את חברי השמאל באירופה ובעולם
מהצורך להתמודד עם עמדה שמאלית־ישראלית עצמאית, התומכת עקרונית בצד
הישראלי בסכסוך שבאיזורנו. עמדה כזאת מיוצגת עכשיו על־ידי מק״י וחשוב
שתישמע בכנסת הבאה.
ג) מק״י קיבלה בבחירות להסתדרות 11,000 קולות. עלולים לחפור לה
כמה מאות קולות בלבד בכדי לעבור את אחוז החסימה. אנו מקווים כי יימצאו
אותם מאות מצביעים שיתנו קולם בבחירות לפי שיקולים ענייניים ומתוך
הבנה לאינטרס הישראלי הכולל ויסייעו למק״י להכניס נציגות לכנסת.
אנו מודיעים בזאת על החלטתנו להיות ניניהם.
גולדה היא ונוס
ישנו אדם החושב כי גולדה מאיר
היא ונוס, אלת־היופי, וזהו אחמד אל
בהיר, תושב ירושלים המזרחית. כך כתב
למערכת השבועון בערבית, האדא־אל־עאלם,
בתשובה למדור נחש מי מופיע בתמונה?
בו הופיעה תמונתה של גולדה מלפני במ עשרות
שנים טובות. אל־בתיר אף צירף
שיר בשיבחד, של ונוס־גולדה. תשובות אחרות
למראה תמונתה של גולדה: המרגלת
היפר,פיה מאטה הארי, קליאופטרה
ומרים הבתולה • .באסיפת־בחירות
מטעם גח״ל, שהתקיימה ביום חמישי האחרון
בביבר מנורה בירושלים, הציג השר
מנחם בגין את מועמדי גח״ל בבחירות
לעירייה מועמד מספר 9הוא זאב
פרופק, הקבלן הידוע,״ קרא בגין. אותה
שעה, במרחק 10 דקות נסיעה, באולמי
נוף, האזינו אזרחים קשובים לקבלן הידוע

הגשש, לאקס שיטל האדום, קורקבנים פו
פיק.
עדנה שביט נתנה הסכמתה למאכל
שייקרא על־שמה — אבל רק סנדביץ׳• .
העיתונאי אורי אלוני, עורך עיתין ה־פיזמונים
שזה עתה נולד, להיטון, היפהע
לקבל ברכה מקורית, בצורת שיר, ודווקא
מהגולה הדתייה. כתבה לו הזמרת אפנת
פו, הלומדת בניו־יורק מישחק יפיתוח־קול:
הנה הוא בא בקול תרועה /בקול
ששון /הנה נולד במזל־טוב הלהיטו! /

זאנו כאן מהגולה /הרמנו לכבודו כוסית
/וברכתנו כאן שלוחה /שלהיטון יהיה
להיט • .מבול שמחות ירד בימים האחרונים
על משרד־האמרגנות סולן: השבוע

ד״ר פנ ח ס אביבי,
מנ ח ם ברינקר,
פרופ׳ חיי ם גייפמן,
ד״ר דן מירון,
ד״ר ששון סו מן,
יהושע פורו*.

דברים אלה כלולים בחוברת ״אינטלקטואלים ישראליים על מק״י
בה מתפרסמים דבריהם של —

מזל־טוב. אחר־כך ביקש הד״ר לנדאו מ־אנדרי
את הכרטיס. אנדרי שלף את ,-כרטיס
מארנקו, ולאחר בדיקה קצרה התברר כי
הוא לא זכה אפילו ב־ 3לירות .״היתר, לי
מין הרגשה שזכיתי ״,הסביר אחר־כד אנ־דרי
• .לקוראות בלבד: קחי 6שוקיים
של עוף 400 ,גרם בצל 200 ,גרם בבד 50 ,
גרם שקדים. טגני את הבצל, הוסיפי את
הכבד ואת השקדים המרוסקים, טחני, מלאי
בזה את השוקיים, ותיפרי. שימי בתנור.
מה שייצא מהתנור נקרא טעם וריח, על־שם
תוכנית הראדיו של דן בן-אמוץ בגלי
צה״ל. כך, מכל מקום, החליט לקרוא לזה
רודה דבאסלן, הבעלים והשף של המיס־עדה
היפואית סקוטש האת • .בכודנת רודה
להעניק למאכלים אחרים שמות של שחקנים;
כך למשל ניתן יהיה לאכול קוקטייל

נשא הזמר והמלחין שלום חנוך את
ליהי עפרץ, עוזרת במאית בטלוויזיה,
לאשה. ביום ראשון ייפרד מרווקותו חברו
של חנוך לשלושרים, חנן יובל, כאשר
יקדש את יאירה רבינוביץ׳ כדת משר,
וישראל. שמחה נוספת: הזמר הכושי־יהו־די
דוב סבאטו התגרש מאשתו ד,תימ-
ניה. ואם לא די בכך, הרי החקיין מוטי
גלעדי חזר ארצה מארצות־הברית כדי
להתחתן עם אחת שאת שמה הוא שומר
בסוד. בעל סולן, מיקי פלד, אינו מקנא:
הוא נשוי, ואינו מתכוון (בינתיים)
להתגרש.

יורם ב רונו ב ס קי
נתן בי ס ט רי צ קי
ד״ר פנ ח ס אביבי
פרופ חיי ם גייפמן
חיי ם גורי
מנ ח ם ברינקר
עליזה
דן זקס
שלמה גרודזנסקי
בנימין גפנר
ד״ר דן מירון
גבריאל מו ק ד
ד״ר דוד ל אזר לבנברג ישעיהו פור ת
ד״ר ששון סו מ ך
ד״ר שלמה נ א מן
א מנון ק פ ליו ק ע מו ס קינן מנ חםקפ ליו ק גדעון שפירו
הפרקליט נושא נאשמת
עורך־הדין הערבי הצעיר, עלי ראפע,

בלה שרה ג׳ודא*

פיצד שומרים
עפ בגד הים 7
בגדי חים והחוף נוטים להתקשות
ולדחות בתוצאה מהשפעתם
המזיקה של מי-ים, שמש,
וחמרי החיטוי שבבריבות. כביסה
קלח במים קרים ו״טקסטיל
שמפו״ תשמור על גמישותם
וצבעיהם של בגדי חים והחוף.
,״טקסטיל שמפו״ מוציא את
/שיירי המלח וחסרי החיטוי,
״ ומאריך את חיי בגד חים.

טקסטיל 5

הפרקליט התאהב

זאב פרוסק, כשעל דש־מעילו האותיות
נם, כשהוא מטיף בהתלהבות להצביע בבחירות
לעיריית ירושלים בעד רשימת
נאמני המלאכה ו״מיסחר והחוגים הכלכליים
העצמאיים, שהיא רשימת הסוחרים
בבירה # .מדוע רוצה ישראל בשארם־א־שייך?
קבע שר־הביטחון משה היין נ ״אנו
רוצים בשארם־אל־שייו כבגיברלטר שלנו.״
#אבל אימרת־השבוע שייכת, בלי כל
ספק, לעיתונאי אבי רז :״מדברים בארץ
הרבה על תגועת־ר,עבודה,״ טען רז.
האם אי־פעם טרח מישהו לגלות מי התנועה
הניצבת מולה? האומנם קיימת בארץ
תנועת־הבטלה?״

מבול של שמחות טבעי שמי שזוכה במאה אלף לירות בפיס
יזמין את ידידיו לשתייה כדת. לכן
שמחו חבריו של אנהרי קלצ׳ינסקי,
צייר פולני הגר עתה בישראל, להצטרף
אליו להרמת־כוסית, כשבישר להם בשבוע
שעבר כי הוא הזוכה המאושר לאותו שבוע.
לאחר ששתו, נסעו כולם במונית מיוחדת
לבית מפעל־הפיס, שם נתקבל אנדרי בכבוד
רב, לאחר שהודיע אף לאנשי הפיס
על זכייתו בפרס הגדול. הם הושיבו אותו
בנוח, האכילו אוחו, ד,ישקו אותו, ולבסוף
הביאו אליו את מנהל מפעל הפיס, הד״ר
משה לנדאו, שלחץ את ידו וברכו ב
חסייצים
חב, נורי* בע״ם

• נפי שצולמה בהיותה במעצר בירושלים.

שסיים את לימודי המשפטים שלו באוניברסיטה
העברית, הוא כיום אחד הפרקלי־טים
,-מבוקשים ביותר על־ידי ערביי ירושלים
המזרחית. בעיקר הוא מגן על ערבים
הנאשמים בחתרנות וחבלה. אחת הלקוחות
שלו היתד, לא־מכבר שרה ג׳ו-
דא, צעירה ערבייה ממזרח ירושלים, שנעצרה
בעיקבות היתפסה של המורה הבלונדית
עכלה אדאמה, שניסתה להבריח
נשק בגשר אלנבי. שעד, שפעל ל־שיחרורה,
התאהב עלי ראפע בשרה ג׳ודא.
השבוע הם עומדים להינשא בכפרו של
עלי בגליל, דיר־אל־אסאד • .תודעה פוליטית
מפותחת גילתה השבוע טניה לדרג**
פיש, יושבת־ראש המועצה למעמד ה־האשה
בויצ״ו. היא ליקטה את שמות כל
המועמדים־ממין־נקבה בבחירות לעיריית
תל־אביב, ושיגרה איגרת לכל חברות ו־צ״ו
בה פירטה את שמות המועמדות לפי השתייכותן
המפלגתית .״תהיי ערד״״ ביקשה
לוונפיש מהחברות ,״ותני קולך למועמדות
לפי ראות עיניך.״ י • אור ליום ד׳ ,שעות
אחדות לאחר סגירת הקלפיות, יעמדו לפחות
חלק ממנהיגי המפלגות במצב לא־נעים. יהיה
זר, כש׳ישודרו תגובותיהם לתוצאות הבחירות,
שיעומתו עם תחזיותיהם, שהוקלטי
ימים אחדים קודם לכן, ושודרו בשבת ב־מגאזץ־ו־,חדשות
יומן השבוע. האחראי על
המיבצע, ראש מחלקת ענייני היום בשידורי
ישראל, אלימלך רם, החליט,
כדי לא לצער אחדים מהמנהיגים יותר מדי,
לשחרר את אלה שרשימותיהם לא עברו
את אחוז־החסימה מהצורך להגיב על התוצאות
• .אחרי הבחירות שוכחים רבים
ממבטיחי־ד,הבטחות של ערב־בחירות את
אשר הבטיחו. אך לפחות סגן ראש־הממש־לד,
והשר לענייני־קליטה, יגאל אלון, והאיש
מספר 2ברשימת המערך בבחירות
לעיריית תל־אביב, אריאל עמיעד, יאלצו
לפרוע שטרי־הבטחות בהם התחייבו —
לפחות אלה שניתנו בערב־שאלות־ותשובות
שנערך בדירת זוג השחקנים מישה אש־רוב
ודליה פרידלנד. בערב זה הוקלטו
דברי אלון ועמיעד ברשמקול, והובטח
להם כי סרט־ההקלטה יישמר, עד לבחירות
הבאות.

בעולם
ה מ תיס למען החיים
לא רק בישראל קיימת בעיית ניתוחי־מתים.
גם במקומות רבים אחרים בעולם
זכתה הפתולוגיה להיות הבת החורגת
של מקצוע הרפואה — גם אם לא בגלל
סחיטה דתית. על אף שתמיד ידועים היו
היתרונות הנובעים מניתוחים אלו, נטו
החוקרים, משום מה, להתרכז יותר בענפי
הרפואה האתרים.
עתה הופנתה תשומת־לבו של העולם
המדעי מחדש לבעיית ניתודזי־המתים.

נפוץ כמעט בכל תעשייה, קיימת האפשרות
המבעיתה, כי בעשור הבא תפרוץ
בעולם מגיפת מיתות כתוצאה מאזבס־טוסים,
אם לא ייתגלו בזמן אמצעי־חיסון
נאותים.
אווי ר לרי-יד אכר -המץ. תגלית אחרת
הכלולה במחקר, והעשויה להציל חיים
רבים, קשורה למקרי־מוות כתוצאה מחדירת
בועות־אוויר לתוך הלב או צינורות־הדם.
מקרי־מוות אלו אינם נדירים כלל.
מזמן כבר ידוע כי הם קורים, במספרים
לא מבוטלים, בעקבות נסיונות לבצע
הפלה מלאכותית על־ידי דחיסת אוויר
לתוך הרחם. אולם לאחרונה נחקרו מקרי
מותן של כחצי תריסר צעירות, שמתו
בגלל בועות אוויר בדמן על־אף שלא
ביצעו הפלה. חקירה גילתה את הסיבה :

ב ת -אנדן מנסיקה באתת
נפשכם

טירונים אלה, המתאמנים על מג רש המצעדים כצעידת-חאווז
הנאצית המפורסמת, אינם טנוייסים ירורף ם לצבאו של היטלי,

החלפת

והתמוכח איכגה מלפני שלושים שגה. התמוגה היא מהיום, וההייליס

0סיס 6 0־ 5 1 6 1

משתייכים לצבא הדפופליקה העממית של סזרח־נרסניה. צבא זה

רימבונ״ו־נך

לא ויתד מעולם על צעדי־האווז הגורעים לשימצה, שלקצס מיצעדם
חדדה אירופה

דייד־ודב
בלבד

בספרית ס לי לי
ה טיי פ ר7ן 1רדר
הרב־ג תני ת

יחניתיק׳ לאסית • ג׳ז
מקצ בי די ס קו ט ק
ל ה שיג אצל

מלך פ1רגי 45
ת״א־ טל 234155 .

ושה|] ,ו 0וו1ווו ז>ות־ 0ו מו 00 ווו1
ן חסונות ססואונוויות

היה זה בעקבות סיכומי מחקר מפורסם
באנגליה, ושהוכיח בצורה חותכת את
חיוניות קידום הפתולוגיה.
האזכסט הרצחני. היתרונות רבים
מספור: קביעת סיבת־המוות הינד, רק חלק
מתפקידו של הפתולוג. החלק השני הוא :
הוצאת מסקנות במטרה למנוע מוות
דומה בעתיד. דוגמה קלאסית לכך היא
גילוייה של מחלה בשם אזבספזוסים. זהו הנגרם גידול דמוי־סרטני בריאות,
על־ידי אבק אזבסט. מחקר שנערך על-
ידי ד׳׳ר ג.ם.פ. ג׳ונס בנוטיעהאם, אנגליה,
הוכיח שאף חשיפה במשך שהות
קצרה לאבק אזבסט, עלולה לגרום למוות
כעבור 25 או 30 שנה. ניתוחים שלאחר
המוות בארבע נשים שמתו שם תוך
חודש ימים, הוכיחו כי כולן מתו מאזבס־טוסיס.
החקירה העלתה כי ארבע הנשים
עבדו יחדיו, בתחילת מלחמת העולם
השנייה, בבית־חרושת למסיכות״גז, ש־הירבה
להשתמש באזבסט.
מאחר שייצור האזבסט החל מתפשט
בעולם בשנות השלושים, וכיום חומר זה

ההיפי׳ז הצעירים, שהצעירות השתייכו
אליהם, המציאו בידור חדש: נשיפת
אוויר לתוך אבר־המין של החברות שלהם.
היה זה שעשוע קטלני.
חיים לשתולי־לב. ניתוחי המתים יעזרו
מעתה להציל גם את חייהם שלשתולי
לבבות. המחקר גילה כי במקרה של
תאונה הגורמת פגיעה קטלנית בראש,
עלול הפצוע לסבול גם מקרע או סדק
באחד מקירות חדרי״ליבו, כתוצאה מההלם
שבפגיעה. כידוע, רוב תורמי־הלב־בות,
בניתוחי־השתלה, הם הרוגי־תאונות
כאלו שנפגעו בראשם — וליבם מועבר
להשתלה בגוף אחר. עתה ברור אם כן
שקיימת האפשרות כי חלק גדול מחולי־הלב
שעברו ניתוחי־השתלה, קיבלו בעצם
לבבות פגומים. ייתכן גם שבכך יש
לחפש את הסיבה לאחח הכישלון הגבוה
בניתוחים אלו.
אולם ספק עם עובדות אלו יהיה בהן
כדי לשכנע את סוחרי״הדת בישראל לחדול
ממלחמתם ברופאים. לגביהם, קיימים
שיקולים חשובים יותר מהצלת חיי־אדם.

תפעות׳
את היגואר
בי שראל
״׳גו אד אמית• • מו ק סין מקוד•
הי חיד׳ בינ סד אל ה מיו צרבהסכם דע
ע יו)16ח 0תו$010

׳כרמל )ילום:גבוא

הנ עלעם סגנון

בי 1נ ליניאל

חנוך גול, צע>ר תל־אביב בעל >זננה

פתדזמשרדלעסקי ־ מתים ומעתה ־

אפו!71

שידעו שהכל פועל פיקס. לא כמו אותו
מקרה שפירסמו מודעת־אבל, שם היה
כתוב שהרופא אשם במוות• אצלי, אפילו
במיליון לירות זה לא היה קורה.
״אני מברך את כולם שלא יצטרכו
לעזרתי, אבל אם יצטרכו, שלא יתביישו,
לפנות״.
לצרכי חברתו שכר גול משרד מהודר
בבית אל־על בתל־אביב. המשרד מקושט
בשיש שחור על הקיר ובו חרוטות דוג מאות
של מצבות מכל מין ובכל מחיר,
יש שם גם כמה מודעות אבל לדוגמה,
והעיקר — המשרד פתוח 24 שעות בימ מה
.״בלילה יושב שם סטודנט״ ,אומר
גול ,״אם יבוא משהו — יבוא, אם לא —
שישב וילמד״.
ממת 1117193

שלא גדע מהציות
! אז פהחתי אה החכרה׳ ,מספר
1״ראש״׳ ״התחילו חברי להסתייג
ממני. אינני יודע למה יימה זה מפחיד
אנשים שמתעסקים עם מתים ן הנה, למ של,
היה לי רעיון לפירסומת לחברה
שלי. רציתי לפנות למועצה־הלאומית־למ־ניעת־תאונות־דרכים
ולהציע לה להשתתף

׳.זמן האחרון החל חנוך גול, המוכר
4יותר בכינוי ״ראש״ ,לחלק כרטיסי־ביקור
בין חבריו. זאת אולי הסיבה
שמספר חבריו של ״ראש״ הולך ופוחת.

בל. סי דו רי

הלויו ת

או טו בו סי ם, מו ד עו ת

פרחי
חי ם מוניות, מצבות,
ת, פ ר
תונו ת ,
עית ונו
אבל להדבקה, מו ד עו תאב ^^בע י

ה עבד תנפט רי ם לכל

ה עבר ת

חל קי הארע•

איחסע נפטרים, הקברת ^פטדים לחו״ל

נפ טרי ם מחו״ל, לארץ. סי דור ר שיונו ת שוני ם עריכת אזכרות. עצרות אכל
עריכ ת לויות לכל חל קי הארץ, שרות אחר אי ו מ חירי ם
לפנות מיד לחברתק די ש ל שרותי לויות בע*מ טל.
לטפול בהלויות.

החבר ה

ה מוניות.

הוגני ם בבל מקרה פטירה נא

59060

^ ין יז

הי חי ד ה בארע

פ תו ח 24 שעות בי ממה

י 1ז

כרטיס הביקוו

זהו כרטיס הניקור שמפיץ עתה חנון
גול, בין ידיויו ומכריו. הוא מציע להם

להיעזר בשירותיו במקרה של אסון, מאי חסון נפסריס ועד להפברתס לחו-ל ומחו״ל.
חנון גול מונן גס לערוך עצרות אבל המוניות לכל מי שיבול לממן מאורע נזה.

מיום ליום. הם נוטלים את כרטיס הבי קור
בהיסח הדעת, מעיינים בו, וחלחלה
אוחזת בהם• רובם תוקעים את הכרטיס
חזרה לידו של גול, וממהרים להסתלק
מהסביבה כשהם מפליטים :״סלח לנו,

״נתתי ליהורם גאון כרטיס אחד, מספר
גול׳ ״והוא זרק לי אותו חזרה• ״עזוב
אותי הוא אמר לי. אמרתי לו, להת־
׳ירי • שלא תעיז לה־

גיד לי עוד פעם דבר כזה
כרטים־הביקור החדש של חנוך גול
מכריז בסך־הכל על הקמתו של מוסד ש חסרונו
הורגש מזמן: חברת קדיש כע״גי׳
חברה לעסקי מתים והלוויות.

״בואו להיקבר בישראל ! ״

בתמרורים שהיא מעמידה בדרכים• שיה יה
כתוב שם: ס?ן לאט מוגש כוזס־ת
חברת קדיש כע״מ. אבל אני לא מאמין
שהם יקבלו את ההצעה הזאת.
שאלנו את גול במה התעסק לפני שעמי
לעסקי־מתים ז
״עבדתי בבית המטבחיים״ ,הוא אמר,
״אבל היתד, לי תאונת־עבודה ונפצעתי
שם. אחר־כך עבדתי גם קצת בשאו־ביזנס,
אבל שלא נדע מהצרות האלה

״ צלצולטלפוני ״ ,מבטיח גול ״ואנו
באים לקחת את המת מהבית. להרבה
אנשים לא נעים לישון ענו מת בלילה״.

ןוז כסה,״ מסביר חנוך את עיסוקי
\ | חברתו החדשה — ״זאת חברה שמטפלת
בכל מיני עסקי פטירה, הלוויות,
הקמת מצבות ואזכרות. הנה למשל הענין
של איחסון נפטרים. יש בזמן האחרון
משפחות שחוששות מניתוחי־מתים• אז
מצאתי פתרון, שלא יהיה לאנשים פחד.
״יש, למשל, עניו של העברת נפטרים.
תייר בא לבקר בארץ ופתאום הוא מת.
זאת בעיה מסובכת להחזיר אותו במצב
הזה לחוץ לארץ. צריך לעשות חניטה
ואנשים בדרך כלל לא יודעים למי לפנות
בענין הזה. עכשיו הם יוכלו לפנות אלי.
בקושי מצאתי כמה רופאים שיודעים
לחנוט עם זריקות כאלה• זה תהליך רפואי
לא פשוט, שאסור לכל אחד לעשות אותו.
אם היה מותר, הייתי מעמיד פועל עם
מזרק והוא היה חונט בעצמו.
״מת יכול לנסוע לחוץ־לארץ רק באר גז
עו&רת. בזמן שסוגרים את הארון צריך
להיות נוכח רופא, קצין־מכס או קציר
משטרה• זה כדי שלא יהיה מקום בארון
לכל מיני הברחות.
״יש גם בעיה עם ישראלים שמתים
פתאום כשהם בחוץ־לארץ. דרכי אפשר
להחזיר אותם מהר וטוב. עכשיו אני
מנהל גם משא־ומתן עם חברה אמריק אית
שמתעסקת עם מתים. אני רוצה
להביא יהודים ארצה. שיבואו להיקבר
בארץ. עשיתי כבר סידור עם בית קברות

שירות לבית הלקוח

ירושלמי למטרה זו ועכשיו אני רק צריך
חברת פירסומת שתצא במסע פירסום ב אמריקה
:״בואו להיקבר בישראל!״

״זה נושא עדין״
ן ש שור, פרו?{ בנושא המוות״.
״ מתאונן חנוך גול ,״אם הבן־אדם נפ טר
דווקא בבית שלו, אין מי שיעביר
אותו לחדר המתים. הרי אנשים לא יכו לים
לישון כל הלילה עם מת בבית. עד
עכשיו היו אמבולנסים פרסיים עושים את
ההובלות האלה• הם היו לוקחים 80—90
ל״י, אפילו אם המת גר שני מטר מבית־החולים.
אצלני יכולים לקבל אוטו שחור
בשביל זה. לא יכולתי לקבל רשיון ל אמבולנס.
אז צבענו סטיישן בצבע שחור.
החוק לא קובע במה צריכים להעביר מת
לבית־חולים. אפשר לקחת אותו. אפילו
בתלת־אופנוע״•
את הרעיון להקים חברה לעסקי-מתים,
הגה ראש כשעבד כנהג אמבולנס פרטי.
״יום אחד״ ,הוא מספר ,״נתקלתי בזוג
יהודים שעמדו ליד בית־ההלויות העירו ני
ולא ידעו מה לעשות עם זה. הלכתי
וסידרתי להם את הסידורים הדרושים,
את רשיון הקבורה ואת מודעות־האבל,
את האוטובוסים להלויה ואת הפרחים.
פתאום הסתבר לי שזה משתלם, שזה
עסק לא רע.
״הייתי מחכה ליד בית־חולים איכילוב,
וכשהייתי רואה משפחה של אבלים,
הייתי מציע להם עזרה. התברר לי שבני
אדם חיים מוכנים לשלם ורק לא להתעסק
עם כל הריצות האלה.
״בסוף הגעתי למסקנה שבאופן פרטי זני
להתעסק עם מתים זה לא ענין.
זה סוף סוף נושא עדין• אנשים צריכים
אימון לאיש שמטפל להם במת שלהם.

טיפול אישי 2
״חברת קדיש״ ללקוחותיו. הוא מקגל על
עצמו את כל הטרדות והריצות הכרוכות
בהלויה, מהכנת זר ועד הקמת המצבה.

האונעוסיטה זלימודיס אקסעונ״ס
רישום תלמידים לשנת הלימודים 1969/70

ב1ליטנניק! 0

לימודי בורך או ערב בת״א ובחיפה

ץ זו1¥£0$אט 108008

ץ זו$ז1¥£1אט 0£סומ 16 זוג0

816 8!•111511־0.£.1.
$ח1)!0ו)$)1ח3 1ח*1ו66ח£1ן ן£

אגודות המהנדסים הבריטיות
אוניברסיטת קמברידג׳
אוניברסיטת לונדון
* הנדסת כנין

11£10816 10 £0811911ז 0 6ז סזו ס ! ,
* הנדסת מכונות
* 8.^,.שפוח
10161107ז 0מ? ! 0916 01ז;1מ 06
* הנדסת חשמל

אנגלית, צרפתית
111 £ 0 8 1 1 9 1 1
* הנדסת אלקטרוניקה
8.50 כלכלה

* הנדסת ייצור
או מנהל־עסקים

1( 11(10103 0 0 8 1 1 8 1 1 8111)1168
* הנדסה כימית
* • 8.50 מתמטיקה
תלמידים החסרים תעודת בגרות, יתקבלו לראיון אישי לקביעת אפטרות הצטרפותם ללימודים.

ההרשמה בין השעות 9—1לפנה״צ 5—9 ,אחה״צ, במשרדי האוניברסיטה :
-אביב, רחובברנד 17חיפה, רחובשרזדיהו ביוין

אם אתה בעד
הרוח ה תו ססת והצעירה
שעליה אתה קורא תמיד
בעתון הזה--

אבל אם אתה ג
מתנגד בתוקף להשקפות
התבוסויות שאותן מפרס
העתון הזה -
מקומך אתנו ־
ננם האופוזיציה היחידה בישראל

המרב?
החסש
בעדה תנ חלות נר חב ת
נגד נסיגה מהשטחים
ב שטחים
המ שוחררים
בעד ארץ־י שראל מאוחדת נגד מדינה פל שתינית
ב ר בונו ת י שראלית

זוהי הדרך למניעת מלחמה נוספת־זוהי
הדרך לקראת השלום!

דרכי אדם
שי ססת־ הרצ פי ת

המכינים לתארים אקדמאיים של:

במדינה
מ ״ני ת־ ה שי ט ר ״
עד לפני מספר שבועות, נחשבה חביבה
מזרחי כאחת העובדות הטובות והחרוצות
ביותר בבית־השוטר שביד־אליהו, במזרח
תל־אביב. מזה שנה ושלושה חודשים היתה
שוטפת שם את הרצפות, עובדת במזנון
ובכל עבודה השה אחרת שהוטלה עליה.
העבודה הקשה לא הביאה לחביבה מש כורת
גדולה 210 .ל״י בממוצע לחודש
בסך־הכל. מסכום זה פירנסה האשה הגרו שה
את עצמה ואת שתי בנותיה בנות ה־15
ו־ .18 אולם למרות מצבה הכלכלי הקשה,
שאפה חביבה להעניק לבנותיה חינוך
טוב: היא חתמה על שטרות, קנתה להן
בתשלומים סידרת ספרים על תולדות ה עולם.
ובזה החלו צרותיה.
שוטר ערום במסדרון. חביבה לא
הצליחה לעמוד בתשלומים, ומפיץ־הספרים
תבע אותה לדין. היא הורשעה, וחוייבה
לשלם 70ל״י — במקום החוב הראשוני
בסך 45ל״י. היא שילמה את הכסף.
כעבור שבועיים, בארבע בבוקר, נשמעו
נקישות בדלת ביתה. בפתח עמדו שני שוט רים,
עם תביעה על 25ל״י נוספות, ול חילופין
— פקודת־מעצר. לחביבה לא היה
באותו רגע הסכום. השוטרים לא היססו,
לקחו אותה לתדונת־המשסרה.
בניידת, גילתה חביבה שוטר שהכירה
מעבודתה בכית־השוטר. היא התחילה לש פוך
בפניו את מרי־ליבה, התלוננה במרי רות
על שעוצרים אותה בארבע בבוקר
בגלל 25ל״י — בעוד שבבית־ השוטר מתרחשים
דברים הרבה יותר גרועים, שעלי הם
איש לא נותן את הדין: היא סיפרה לו
שבאחד הימים, כאשר ניקתה שם באחת
הקומות, ראתה אחד משוטרי הבולשת מס תובב
ערום בפרוזדור. היא פנתה בתלונה
למנהל הבית, פקד צבי גרשטיין, אד זה
השיב לה, לדבריה :״זד. הבית שלו ומותר
לו להסתובב איך שהוא רוצה.״
״חושדים כף׳ .היתד, זו טעותה הש נייה
של חביבה, שכן השוטר דיווח לממו נים
עליו כל מילה שאמרה.
חביבה ישבה בבית־המעצר של בית־משפט
השלום בתל־אביב מארבע עד תשע
בבוקר, עד שהגיע הממונה עליה בעבודה,
רב־סמל סלח מועלם, אותו הזעיקה לעזרתה,
ושילם עבורה את 25 הל״י• מש־שוחררתי
מחדר־המעצר הלכתי ישר לעבו דה״
,סיפרה חביבה• ״אפילו לא אכלתי
ארוחת־בוקר״ .עבודתה לא ארכה זמן רב.
היא הוזעקה מייד אל פקד גרשטיין :
,״שמעתי שאת מבזה את בית־השושר
ומרכלת עליר, הוא אמר לי״ ,מספרת חבי בה
.״עניתי לו שכל מה שאמרתי אמת,
ואני לא חוזרת בי. כששמע את זה, ציווה
עלי לצאת מן החדר ולסמל־האחראי שלנו,
אברהם לוי, אמר , :תודיע לה שהיא מפו טרת
בעיד שבועיים״׳.
בשבועיים האלה, השתנה יחסם של חב ריה
לעבודה והממונים עליה: יום־יום רמ זו
לה חברותיה לעבודה שראו אותה בלי לות
ביפו, בכרם־התימנים ומקומות חשודים
שוגים .״פעמיים חשבתי להתאבד בזמן
הזה״ ,מיררה חביבה בבכי כשנזכרה ב התעללות.
הממונים עליה, באותם שבועיים,
העליבו אותה, צעקו וגערו בה על כל
שטות, לדבריה.
האסונות כאים בשלשות. חביבה
לא עובדת מזה 3שבועות. היא פוטרה
ללא פיצויים. זאת הפעם השלישית שהגורל
מתאכזר אליה: לאחר נישואיה, סרב בע לה
לעבוד, חי על חשבונה עד שהתגרשה
ממנו לפני עשר שנים. לפגי שנתיים, עבדה
במילק־בר של מלכה ירושלמי, אשת־העס־קים
הדיזנגופית שהסתבכה בפלילים לא חר
שלא יכלה להחזיר את חובותיה. מלכה
נשארה חייבת לחביבה 6,000ל״י, לא שיל מה
לה כמעט אף פעם משכורת• כשהתחי לה
לעבוד חביבה בכית־השוטר, האמינה
שהגיעה עתה אל המנוחה והנחלה• ״ובמ קום
זה — חושדים בי שאני זונה״ ,הת ייפחה
.״גרשטיין לא ביקר אף פעם בבית
שלי. חדר עלוב ברחוב הכובשים. אם היי תי
זונה — ׳הייתי מתגוררת בחורבה׳ כזאת
עם שתי הבנות שלי, שהגדולה היא נכת-
צד,״ל? הייתי הולכת לעבוד בספונג׳ה
שמונה שעות ביום בשביל 280ל״י ן
״לא איכפת לי העבודה שהפסדתי — אני
רוצה שיחזירו לי את הכבוד שלי״.

מוסיקה
באתת

11י בוו

)0)1( 08

נפשכם

80111/ \1־)00
הקורסים הבאים יפ ת חו:

החלפת

עצב את דירתך
29.10
התכשיט ואת
26.10
צורפות ורקוע
27.10
רישום
30.10
הכר ושמור את מכוניתך 4.11
נברשות ואהילים
27.10
4.11
אלקטרוניקה עממית
עבודות אמאיל
4.11
טפל בצומח
29.10
קרמיקה אמנותית
26.10

ד־ידודב

וכן עשרות קורסים נוספים
פרטים והרשמה במשרדי המכון

בספרית ט >ילי

ל מ כו ני ת ך

הטייפר 7ן 1רדר
הרב-ג תני ת

]המכון להשתל מו ת
מ ק צו עי ת
מ שו לכת

יוונית •קלאסית• ג׳ז
מקצבי דיסקוטק
להשיג אצל

.המש רד: ת ל־ א בי ב, ש ד רו ת דו דהמלל 19ן
4ט ל פו ני ם 2616 * 7 — 261688 :ת.ד160 *7 .

מלך ג׳נרג׳ 45
ת״א־ טל 234155 .
הדגמה במקו

גבר רודף אחרי אשה עד שהיא
תופסת אותו.

(אלמוני)

גרבי ״מרסי״ מיוצרים באיכות האירופית
האמיתית.

* פאות שלמות בלי הדבקה לפי מידה

חלקיפאות על רשתמיוחדת
התאמהאישית וייעוץ מקצועי ע״י

המאפר ואמן ה פ או ת אורי ג רו ס
רח׳ גנסין )7ליד קולנוע הוד, ת״א, טי• 24־69־24
שעות הקבלה 1—10 :לפני־הצהרים 7—5 ,אדוה״צ.

להיטון^ -
הופיעגל יון 2

חיש־קל ובהצלחה בטוחה
(ב־ 8שעורים של שעתיים)

קצר נ ות
?ברית ו/או מגליה

• ערב אנטומי עם ג׳ון ויוקו

• אבי טולידנו הזייפן

• תצלומי ענק: קובי רכט, יהורם גאון, לולו, פיקוד דיזנגוף
• מלים ללהיטים

• להיטי אופנה • שעשועון פרסים

ב־אולפן גרג (בר־סמא).
תל־אכים: נורז־ון ,5סל 236209 .
ירושלים • :הפקיד• ,בצלאל 18
חי8ח • :במ?לד ,*,שטריהו ליק 30
קורס חדש השבוע!

פקידות כללית
בירושלים
(1014* 1/ ) 1.3.31.־ 1־^א
כתיבה במכונה — חודש !

פנקסנות, קצרנות :
ביה״ס ״ הפקיד ״ ,י• פורמן,
בצלאל ,18 ירושלים

למה העש עשירים !אנחנו לא? * מה עשתה
ח ס, שניידר כשירדה מהמסזס בנמל התע 1פה בל 1ד?
* צה־־ל מזיין פזמתא׳ קלשניקוב * כל מיני חתיכות
הציירים תרמו את התמונות, ולקינגס
קלאב תרם אס המקום ועשירי תל־אביב
והסביבה הוזמנו לקמת את התמונות במכירה
פומבית, במטרה לאסוף כסף עבור
קרן השיקום של בית־החולים תל־השומר.
העשירים באו, שתו שמפניה וראו סיר־טון
מרטיט לב על עבודת השיקום של
נכים, ואז שלף המנחה מני פאר את
התמונה הראשונה והודיע שהמחיר ההתחלתי
הוא ,350 לירות.
דממה.
אפילו צלילי היידיש הליטאית שמיל אה
אח האטמוספירה עד לאותו רגע לא
נשמעו יותר.
מני נבון־ קצת, ניסה לעודד קונים
פוטנציאליים והוריד את המחיר הראשו ני
ל־ 250 לירות•
הדממה התגברה עד שיכולנו לשמוע
את בועות השמפניה בכוסותיהם של הרו־

פאר וג׳קי: איזה סטימצקי?

בצדקה אלא ליקנות מציאות׳ מה שמסביר
למה הם עשירים ואנחנו לא.
עיתונאית צעירה ניסתה בשארית כוחו תיה
לשכנע שני אנשי כספים לפתוח ידם :
״אתם יודעים מי הצייר הזה, גאון ! !
זו השקעה יותר טובה ממניות אי.בי.אם.
כשהוא ימות יהיה הציור שווה פי עשר ! ״
מני פאר היה כבר צרוד ועייף, ופינה
את מקומו לאיש העולם הזוז נתן זהבי
שניסה להציל את המצב :
״בירנבאך ! י צעק נתן לעבר היה לומן
שלפני שבועיים ניסו לשדוד מה-
מלטשה שלו 700.000 ליחת ,״או שאתה
קונה תמונה, או שהשוך הבא אצלך יהיה
יותר מוצלח. על אחריותי״.
בירגבאך ניכנע, לווה כסף מגולדמן
שישב על ידו וקנה את התמונה הזולה
ביותר. גולדמן עצמו, שהוא אחד היהלו מנים
הגדולים בארץ, המשיך לשבת ולחייך
ולא ליקנות כלום.
התמונה הבאה נימכרה בעזרת מם הכנסה
:״או שאתה קונה — או שאני
מלשין״.
השלישית נימכרה למישהו שהרים בט עות
את ידו כדי לגרד באוזן, ואחרי
התאונה הזאת הענינים התחילו להתחמם.
שני יהלומנים ברחו מהחדר. תעשיין ידוע
הציץ בפחד מאחורי הדלפק ואיש כספים
אחד התחפש למלצר• פוליטיקאי עם עתיד
בחן בעיון את התיקרה כאילו קרא שם
את תוצאות הבחירות. האחרים פחדו לזוז.

או שאתה קנה-
או שאף ולדשין!
הולצברג: לחמם את האיירה

זנשטיינים שהביטו בתמונות בשתיקה אי למת,
היעקובסונים ישבו בקול דממה
דקה ביציע. השתיקה היתה נמשכת ללא
סוף, לולא ריחם שימחה הולצברג על
המנחה ועל הצייר המסכן שהתבונן בעצב
ביצירתו הלא נדרשת. שימחה, שינא גר מנים
ידוע, הרים את ידו והציע 260
לירות, בתיקווה לחמם את האווירה. תיק־וותיו
אלה עלו לו עד סוף הערב 3
תמונות.
לאט לאט, ברוב עמל וייזע, נימברו עוד
כמה ציורים. כל קונה צולם באינטנסי־

רק לא ב די ס קו ט קי ם!
תיראו איזה מותק.
לא תימצאו אותה בדיסקוטקים מפני שבחיים שלה לא היתד, שם.
היא בכלל לא טיפוס כזה. היא עוד לא מתאפרת, עוד לא לובשת
נעלי עקבים ולפני חדשיים עוד היתד. בצופים, אבל עכשיו נמאס לה :
״נורא שיגרתי. אין מה לעשות שם, חוץ מלשיר ולרקוד ולדבר. משעמם
נורא״ .עכשו היא הולכת למסיבות. מה עושים במסיבות ז רוקדים, שרים,
ומדברים.
זה מה שנקרא להחליף את האווירה. את שאר זמנה מבלה רותי
בת השש עשרה בגימנסיה ברמת גן בכיתה השביעית, או עם החבר
שלה, ישראל, הלומד שנה מעליה. הם נפגשים כמעט כל ערב, אחרי
שתתי גומרת כמובן להכין שיעורים, והולכים לקולנוע, או לתיאטרון
טוו שסתם יושבים בבית ומשוחחים, מפני שהם חפרים כבר חצי שנה.
^ ככה זה בגיל שש עשרה. מקנאים?

רותי: אחדי השעויים, כמובן

ביות על ידי שלושה צלמים, ושמו המפורש
הוקלט לגלי צה״ל, אבל אפילו זה לא
עזר. התברר שהמוזמנים לא באו לעסוק

השיטות של זהבי הוכיחו את עצמן,
ומועמד גח״ל לראשות עירית תל־אביב,
מנחם סבידור קנה תמונה גם הוא.

ב טו מ פי ס

קריסטין קלר השוויצרית, עברה בטרמפים
את הונגריה, יוגוסלביה, בולגריה,
יוון ותורכיה, והשבוע הגיעה לדיסקוטק
סאני בתל־אביב. שם בדיוק נגמר לה
הכסף•
קריסטין לא התבלבלה ולא התרגשה.
היא פשוט נעצה את עיניה הכחולות ישר
לתוך עיניו של בעל. הבית והודיעה לו
על המצב המצער בו היא גימצאת.
מאז, ערב ערב, היא ת חצ ת שם כלים.
בימים היא קוטפת כותנה בשדות פלמחיס,
שליד ראשון לציון, וסופרת את הלית ת
שהרוויחה.
ככה זה כשהעסקים בשפל.
אבל קריסטין לא מתייאשת, וממשיכה
לספור. לפי חשבונה תוכל להפסיק את
הקטיף בעוד שבועיים ולהתמסר כליל
למלאכה התל ־אביבית. אז בוודאי נראה
אותה חוץ מאשר במיטבח של מאני גם
במקומות אחרים•

כריסטין: הכסף נגמר

ס פא
רסנוא!

ריגשי סימפטיה היגם על פי רוב ענין
דו צדדי.

סבידור וגריפל: סבי-דור
זהבי הודיע על הרכישה :״ 400 לירות״,
מה שהניע את השתקן סבי דור לברוח
לפינה הרחוקה ביותר של המועדון, עד
יעבור זעם.
ג׳קי רונן קנה ב־ 800 לירות תמונה של
סטימצקי, אחרי ששאל אם זה לא סטי־מצקי
מחנות הספרים. היהלומן חוצ׳נר
קנה תמונה ב־ 1300 לירות, ותרם אותה
למכירה חוזרת• אחרי נדיבות הלב שגי לה,
בילה חוצ׳נר את שארית זמנו בליגלוג
על איש הבורסה וויליאמס, שהחזיק כל
הזמן את ידיו בכיסים. לוויליאמס בסוף
נימאס והוא הצטרף לסבי דור, בפינה.
בסוף הערב נאספו 10,000 לירות, וזה
מה שחשוב.
לא חשוב בכלל איזו מנה קיבלו הקו נים
מנשותיהם אחר כך, בבית.

למשל עירית תל־אביב וחיים חפר. ה־עיריה
נתנה לחיים את פרס סוקולדב, אז
חיים נתן לעיריה את שמו בתור מפת״ר.
(משורר פיזמונאי תומך. רביגוביץ)• או
למשל, חיים חפר וצבא הגנה לישראל.
חפר נתן לצבא ממיטב כשרונו זה למעלה
מ־ 20 שנה, אז באופן טיבעי גם צה״ל
רצה לתת לחיים משהו למזכרת. שיקטן.
תשורה צנועה להביע את הערכתו.
לכבוד הענקת השי ערך הצבא לחיים
מסיבה, בהישתתפות רבי אלופים, אלופים,
תתי אלופים וכו׳ — ידידיו של המשורר
עוד מימי .48 בנוסף לידידים אלה באו
מיטב אמני ישראל. ריבקה מיכאלי ויוסי
בנא -שרו לחיים את ״יוסף ג׳ון, ריבלך
ג׳ון. נעמי פולני שרה לו ״קח ואת לבי״
ורן אלירן גם כן שר משהו• אחריו עלה
לבמה חיים טופול, שניסה לשכנע את
אורי זוהר להופיע יחד אתו :״למה אתה
לא רוצה י גם אני לא אוהב את חיים,
אז מה יש ז״ טופול וזוהר המשוכנע

חפר, כמשורר החצר של רבינוביץ (זאב,

גולדמן: שתיקה וחיוך

הקאלשניקוב והקסדה של ׳חפר בידי ידידים

האריס: אידיליה
רומי שניידר ביקרה בארץ לפני כחצי
שנה, וראתה את הכותל המערבי, את
מסגד אל אקצה השלם ואת הגולן.
השבוע הגיעה שוב, כדי לשמש העזר
כנגדו של שחקן הכדורגל המזדקן ריצ׳ארד
האריס בסרט בלונסילד, בבימויו של
אורי זוהר•
בינתיים, עד התחלת ההסרטה, ממשיכה
רומי לסייר באתרים המקומיים.
האתר הראשון, אליו הגיעה כשעה אתרי
שירדה מהמטוס, היה ה*אב. עכשיו כבר
מחכה לה שם בקבוק יין פרטי שלה,
רשום על שמה. לאתר השני, הקינגם קלאב,
הגיעה עוד באותו ערב, בחברת ריצ׳ארד
האריס וכל הפמליה. ריצ׳ארד האריס לבש
על ראשו מטפחת קשורה בסגנון אינדי־

אני, וזכה ברוב תשומת הלב. הגברים
סקרו אותו בענין רב ושאלו את החתיכות
שלהם :״נו, מה את אומרת ז״ החתיכות
תקעו בריצ׳ארד עיניים מתמוגגות ואמרו :
״חתיך לא נורמלי״ .הגברים אמרו :״מה
פתאום״ ,ואחרי עשר דקות כבר המה
הקיננס קל־אב מרוב ויכוחים על הנושא.
ריצ׳ארד נישאר אדיש והמשיך ללגום את
הקוקה קולח שלו, המשקה החביב עליו
מאז הגירושים. ליתר דיוק מאז החגיגה
אחרי הגירושים שנימשכה שלושה ימים
ושלושה לילות, לא פחות.
ריצ׳ארד היה נשוי לבתו של לורד אנגלי,
אבל השניים לא הסתדרו כל כך טוב
בתור נשואים, והתגרשו• מאז הם ידידים
בלב ונפש. ריצ׳ארד קנה לה בית על יד
ביתו לשעבר, ואישתו למדה ריהוט פנים
כדי לרהט את הבית החדש. שלושת היל דים
שלהם מתרוצצים בעליזות בין החצרות
והאידיליה פורחת. ממבט ראשון זה נשמע
אולי מצחיק, אבל לא כשחושבים על זה
פעם נוספת בראש צלול ובהגיון קר•

הארץ)

הציגו יחד את דסנמנמיס, ומיד אחריהם
הוקרנו תמונות של חיים חפר מכל הגילים•
איצ׳ה ממבוש התלוצץ, ואז הגיע תור
התשורות.
האלוף רחבעם (גאנדי) זאבי הגיש
לחיים קובע פלדה ״שישמור על הראש
היקר שלך׳ ,והרמטכ״ל בכבודו ובעצמו,
רב אלוף חיים ברלב, הגיש לחפר כסמל
להערכה שצד,״ל רוכש לו, את השי ש־צה״ל
בחר: רובה קלשניקוב.
אם צה״ל נותן במתנה קלשניקוב, אז
צה״ל בטח יודע למה. כניראה שלפי כללי
האיסטרטגיה החדישים רובה קלשניקוב
הוא הנשק המתאים ביותר בתור מזכרת
למשורר.
ומי אנחנו בכלל, שנבקר את צה״ל,
המוכר כבר מזמן תותחים ישנים לתומר־קיו

טופול ושניידר: סיור באתרים

- 1110ל א ( א כ 1ג

ואל

זמר יווני
במגבית היהודית
הזמרת האיטלקיה ריטה אבתה,

שהחלה את הצלחתה אצלנו לפני שנים
אחדות עם ריקודו שלהנופשון, וחזרה
להיות פופולארית לאחרונה עם סוכר
מתוך פפטיבאל סאן רמו — תבוא לסיד־רת
הופעות בארץ ב־ 10 בנובמבר • .
הזמר היווני אריס סאן, יצא לסבוב
הופעות בארצות הברית, ובין השאר יופיע
גם עבור המגבית היהודית המאוחדת
להיטה הבא של להקת קרידנט

קלירווטר, יהיה כן כר־מזל
גם לנ ד ב דילן להיט חדש בדרך, הנקרא
הלילה אהיה פה אתך לאחר
שנים ארוכות של חוסר הצלחה, מעפיל
לד קריסטי במצעדי ארצות הברית ואנ־לפרישתה
אחרון

דיאנה רוס
מלהקת הסופרימם,
הוא ה־ 31 בינואר.
כך אומרת השמועה.
אותה שמועה
אומרת גם שמרי תתפוס דוילסון
גליה, עם הפזמון
אעשה אותך שלי
הפתעה דומה
ציפתה השבוע ל־

רדי

אורכיסץ,

שכבר כמעט הצלחנו
לשכוח אותו.
הוא חזר למצעד
הבריטי בפזמון ששמו
מפדרון פאני•

סאן

ך שחזר לאחרונה ארצה, לאחר
1אחת מתקופות השהות הרגילות שלו
בארצות הברית, היו כאלה שלא הכירו
אותו. הוא הצמיח שיער ארוך־יחסית,
וגידל פאות ארוכות, מעבר לכל יחס.
אבל הטלביזיה הצילה אותו. מאז שב
אלינו, התרגלנו אליו כמעט כמו אל
חיים יבין. הוא הופיע כמעט בכל תכניות
מצעדי השירים, מצעדי הפזמונים
והופעות הבידור לחיילים.
במשך הזמן הזה היתה לו שהות מספקת
לעמוד על כל השנויים ועל כל
ההתפתחויות שחלו לאחרונה בשכח הפזמונים
בארץ, וסיכם לעצמו שהמצב די
מעודד .״סוף סוף עלינו על הגל הנכון״,
הוא -אומר. האווירה המתאימה סייעה
לו להכין תקליט מאריך נגן חדש, שהוא
מגדיר אותו כטוב ביותר שהקליט אי־פעם.

אנחנו
לפני מהפיכה
ך שחרא מדכר על התקליט החדש,
ע היא מסביר, יחד עם זאת, ,את השקפתו
המוסיקאלית כולה. אז בואו נשים
את המחט על החריץ הואשון, ונשמע
מה יש לרן אלירן לומר :
״התקליט הזה הוא קציר ראשון, והדבר
המייחד אותו הוא שאין בו אחידות.
יש בו ניצנים לכל מיני כוונים. דברים
ישראליים כמו אש בבקעה, מסורת
של השנסון, נסיון של חדשות־קצב,
ונסיון של הבלוז המדבר הראשון בעברית.
״שיר
היישרות הוא נסיון של צליל
חשדני. בדרך כלל אם זמר שר, הוא
רוצה שברגע שהוא מפסיק — כולם
יישתקו. מפני שהוא העיקר. אבל בשיר
היישרות יש כמעט דקה שלמה שהתזמורת
משתוללת בסוף השיר. כמו שעושים
בחוץ־לארץ.
״יש בארץ אנשים שאתה אפילו לא

יודע עליהם. בחורים מוכשרים, שבסתר
הם מקשיבים לתקליטים וללהיטים
האחרונים בחוץ לארץ. למרות שעד עכשיו
זה עוד לא לגמרי מתבטא במוסיקה
שלנו בארץ — אני חושב שזה בדרך.
אנחנו עומדים על סף המהפיכה הגדולה,
בה יפרצו דברים גדולים לעולם הפזמונים
הישראלי.
״אני לא מתרגש כאשר אני שומע מנגינות
השאולות מהמלודיות של החיפוש־יות.
אני בטוח שמי שכותב אותם, שלא
ימשיך לחקות לעולם ועד. זה רק מראה
שאת מה שהוא כתב, הוא כבר
יודע — ובתהליך של התבגרות מסויי־מת
יגיע לסגנון משלו. כי המטרה היא
סיגנון מקורי.
אם מדברים על מקוריות ישראלית,
אז אני מחלק את הפזמונים לכמה קטגוריות.
אם נדבר על שירים כמו שדטתי,
החליל, אורחה כמדבר — זה נמצא בקטגוריה
של שירי עם. כאלה קיימים בכל
העולם. לומדים אותם בבית ספר, והם
הופכים חלק ממסורת הפולקלור של כל

שירי־הקצב הם קטגוריה
בפני עצמה, ובין לאומית.
העולם מצטמק, אמצעי התיק־שורת
משתכללים׳ ואין כל
סיבר, שזמר ישראלי, או מלחין
ישראלי, לא יוכלו לחבר
משהו שיתקבל גם בחוץ־
לארץ. הדלתות פתוחות. כולם
מחפשים חומר חדש. אמריקה
היא ארץ גדולה, אבל יש בה
מעט מאד אנשים כמו בובדילז, ליאונרד כהן, ג׳ים ווב
זידומיהם.
עולם הפזמונים מחפש כוחות
צעירים. כל אלה שחיברו

??ר1כבים~~ על הגל

א ליו ־ ו
פעם את הלהיטים ואת המחזות המוסי-
קאליים — יושבים היום על פנסיה.
הצעירים תופסים את מקומותיהם. אני
מכיר את אלה שחיברו את המחזמר
שיער׳ ואני יודע שהם הסתובבו שלוש
שנים עם החומר הזה — ואף אחד לא
רצה להסתכל עליהם. היום הם מיליונרים.

אמנים שאומרים משהו
תקליט החדש שלי הוא גם נסיון
למצוא כיוון. אני רוצה לראות אך
הוא יצליח, ועל פי זה אני מתכוון לבנות
תכנית־יחיד.
אני מתכינן לשלב בתכנית גם קטעי
קריאה ומחול, אבל לפי שעה אני לא
יודע עדיין, איך בדיוק־ זה יהיה. .בינתיים
אני יוצא שוב לחוץ־לארץ, לשלוש
הופעות טלביזיה, שתיים באמריקה ואחת
באנגליה, בתכנית של לולו. אם זה
כדאי לנסוע בשביל שלוש תכניות ז איזו
שאלה ! התשלום יכול לכסות לי שלוש
נסיעות הלוך וחזור.

זבל לבן

עולם הפזמונים עסוק תדיר בחיפוש אחר נוסחת ההצלחה של להיטים.
יש מפיקים, אנשי רפרטואר ומלחינים, שלמדו לחוש אותה בקצות אצבעותיהם,
כבר בתווים הראשונים. אבל אלה הם, כמובן, יחידי סגולה.
לאחרונה נראה שסוף סוף נמצאה נוסחה שהיא, כמעט שווה לכל
נפש. ומי שרוצה לרכב על גבי ההצלחה, אין לו אלא לפעול לפיה. הנוסחה
היא: בחר לך שני שירים חדשים של החיפושיות, צרף אותם לפזמון משולב
אחד — ואתה במיצעד.
הלהקה האחרונה שהשתמשה בנוסחה זו, ובהצלחה רבה, היא להקת
זבל לבן. הם נטלו שני פזמנים מתוך מאריך־הנגו החדש של החיפושיות —
תנומת־זהב ושא את המטען — הוסיפו עוד קמצוץ של הפזמון את לעולם
לא נותנת לי את כספך, והשבוע הם נכנסו למצעד הבריטי.
כל חברי הלהקה הם סקוטים, ובכך הם מזכירים את הצלחתם של
להקת המארמלאדה הסקוטית, שאף היא עשתה להיט גדול עם הפזמון
החיפושיות — אוב־לה״די אוב-לה-דה.
״עכשיו כבר מותר לגלות״ ,אומר אחד מחברי זבל לבן ,״שבשעתו הק־לטנו
את דברים אהובים, שהיה הלהיט הראשון של המארמלאדה, אולם
החלטנו של*! להוציא את התקליט לשוק, משום שלא האמנו שיהיה

עול האשה
האם את נורה להשיג מבעלך כל מה שאת רוצה?
חלק ממה \עאת רוצה? מעט? לא כלום?
איד

• אשת־שחקן גליה מוסול: ,
העיקרון הוא להיות צודקת. כשאני
מבקשת מחיים משהו, אני תמיד משיגה
את זה, כי מעולם אינני מבקשת סתם.
אף פעם אינני רוצה שיוריד לי את
הכוכבים מהשמים.
• אשת הזשוריסמן־בטאי שרה קישון:
השיטה שלי היא — בחן ובקוקטיות.
אף פעם לא בלחץ. מעולם אינני מעמידה
את אפרים במצב של או — או. אני
מנסה להביא אותו לרעיון שגם הוא
בעצם רוצה את מה שאני רוצה. בכלל
בארץ האמנות הזו של להוציא דברים
מהגבר לא מפותחת. הנשים האירופאיות
הן אלופות בזה. אנחנו הישראליות מחונכות
לגישה יותר דוגרי. אין לנו הזמן
והסבלנות והאווירה המתאימה לשחק את
המשחק הזה. אולי בדור הבא, מי יודע.

• גרפיקאית צילה מכוסי:

אני אישית מעדיפה את ההיפר, להיות
משוכנעת. אשר לביצוע, צריך לדאוג

כנעיו
רק לשמן את הגלגלים: כשהבעל בא
הביתה, לשים־לב שינוח, יירגע, ימצא
בית מסודר, ואז זה הולך מעצמו: קצת
מתחנחגים, קצת מתחנפים, קצת מתמזמזים
— והעסק זז.
כמו שאמרתי — העיקר להיות משוכנעת.

תני

הרגשת חשיבות
• ח׳׳כית שולמית אלוני :
היי נחמדה. תני לו הרגשת חשיבות.
הרשי לו לפתוח את הפה ולדבר בלי הגבלה,
והתקדמי בזהירות: זרקי משפט
שאלה זהיר, ועצרי. הסתכלי ישר בעיניו,

המינלצות טלי

תוך יומיים שלושה התארגנה הפעולה
ודפקה בשיטת הסרט־הנע. המטה, כרגיל
בכל דבר־עבירה, נקבע בביתנו. אריק אירגן
שירות־הפצה שהתפשט הרחק אל מעבר לתחומי
השכונה. מישהו — הוא לא רצה
לספר לי מי, אבל לי יש את החשדות שלי
— יצר קשר גם עם מפלגות אחרות, והפרנסה
זרמה בשפע. אריק השתייך למטה־הפעולה,
עסק בתיכנון ואירגון. רוני היתרו
אחת מקבוצת המחלקות בפועל, שהתרוצצו
ועשו את העבודה הממשית. תמיד זה יוצא
להם איכשהו ככה, שאריק יושב ונותן פקודות
ורוני עובדת כמו חמור. ודנה, למרות
שבני־גילה האחרים לא התקבלו לקואופרא־טיב,
הצליחה להסתנן פנימה בגלל הפרו־טקציה
של אחיה, חבר המטכ׳ל.
כנוה בדיוק הס השתכרו מחלוקת הכרוזים
ושארי שליחויות פוליטיות, אינני יודעת.
״אמא, אני שואל אותן כמה את מרוויחה?״
זעף אריק כשניסיתי לגלות. מכל מקום,
קופות־החיסכון של שלושתם נעשו כבדות
כהוגן. לא ראיתי כל חיסרון בדבר: אס

יצרי אווירה אינטימית. חשוב מאוד גם
לא לקפוץ עליו ישר כשהוא בא הביתה :
קודם כל — אמבטיה חמה, משקה, עיתון,
מנוחה.
והעיקר: כל זה יפעל — רק אב
בדרך״כלל שוררים במשפחה יחסים טובים.

הילדים רוצים לעבוד בבחירות ולהרוויח
קצת, שיהיה להם לבריאות.
היה זה לפני שלושה ימים כשגיליתי שהם
הפכו מחובביס לפרופסיונאלים. לאוזני גונבה
השמועה שלמישהו שם הבזיק רעיון
גאוני, והקואופרטיב קפץ על המציאה ואימץ
לו אותו: מי אמר שצריך לטרוח ולחלק
את הכרוזים 7מדוע לא לקבל אותם —
ולהשמיד אותם 7
קשה לומר ששמחתי לשמוע זאת. תפסתי
את אריק ושאלתי אותו, ככה בשקט, בצד :
״אריק, זה לא קצת גניבה, מה שאתם
עושים, לזרוק את הכרוזים לירקון 7״
הוא השיב לי במבט מבטל :
״אמא, בחייך, ממתי כבר את גם כן
התחלת להבין בפוליטיקה?״

צילה מנו סי

• זמרת שושנה דמארי :
רק הבנה הדדית. אם הוא נ בין אות־.
ממילא הוא ימלא את רצונך. מובן שגם
את צריכה להבין לרוחו, לוותר לו -
הרבה אפילו — לא לכעוס כשהוא לא
מסוגל להתפנות אליך. מצאי לך תעסוקה,
אל תשבי ותצפי ממנו שישלים
לך את החסר בבילויים או בכסף.
• שחקנית רחל אמאס:
הטריק הוא בהבנה הדדית. כשבעלי
עסוק או לא יכול למלא מה שאני מב־קשת
— אני מוותרת. אבל — שומרת
לעצמי את הזכות לפעם הבאה.
החוכמה היא לדעת לפגות לגבר ברגע
הנכון — את יכולה להשיג ממנו הכל.

נונסה מצו״נת, הנחירות האלו
אני לא יודעת אם הבחירות המסתיימות
עלינו לטובה הוסיפו משהו להשכלה הפוליטית
של הארטיסטים שלי, אבל בקשר
להשכלה הפינאנסית שלהם אין לי ספק. זרע
הדימוקרטיה ניטע בהם לנצח, ומהיום והלאה
הם יזכרו תמיד שבחירות זה עסק גדול
לגדולים, ולא רע גם לקטנים.
הכל התחיל כשאיזה עסקן זריז החליט
לנצל את ילדי השכונה שלנו כדי לחלק את
הכרוזים של מפלגתו בין האוכלוסיה המקומית.
מאחר שהילדים הם כוח־עבודה זול,
הוא הגיע כנראה למסקנה שהוא יכול לחסוך
למפלגתו כמה לירות טובות. ואולי רצה
לשמור את החיסכון לכיסו, אני יודעת 7
העיקר שהשלישיה שלי יחד עם שאר ילדי
השכונה, החלה עוסקת בשעות אחרי־הצה־רים
בחלוקת כרוזים.

1כעל

האינסטיגקטים החייתיים
• אשת האש,-־עיר מדוריה נאווי :
אני אישית לא הצלחתי ביותר לגרום
שבעלי יעשה את רצוני. אולי בעולם
הבא. משום כך אינני מפריזה בבקשות,
התוצאה: כשאני כבר מבקשת, אני
בדרך בלל משיגה את מבוקשי.
השיטה, ברוב המקרים, פשוטה: אני
פונה להגיון, כשלא הולך — אני מוותרת.
רק לעיתים אני מחליטה שאני רוצה
משהו בכל מחיר. אז אני מפעילה את
הנשק הסודי שלי: אני מאיימת על בעלי
שאקצץ את שערי לתספורת קצרה. עד
היום, במשך 22 שנות נישואינו, זה פעל.
• אשת-זמר, מיקי אמדדרסקי :
את צריכה לתת לו את ההרגשה שהוא
הגבר. וגם אז זה לא תמיד מספיק. אצל
בעלי, כשהוא מתעקש, אני מפעילה את
האינסטינקטים החייתיים־נשיים שלי, שהוא
מגדיר אותם כחתוליים. ואם גם
ז ה לא עוזר — וזה קורה לפעמים —
אז כדאי לא להמשיך להתעקש. עוברים
לסדר היום.

מי קי א מ דו ר ס קי

רעיון מוצלח נוסף הוא — פשוט לא
לחרוג בדרישות מגבולות ההגיון. בנושא
המתנות, למשל, פיתחתי לי שיטה כזו :
אני מזכירה לבני מבעוד מועד, ככה
ברמז עד שהוא קולט את הרמז.
וכשאני מקבלת את המתנה, אני מזכירה
לו בתודה גם את המתנות הקודמות
שקיבלתי — וכך מכינה כבר תוכנית
חומש.
• אשת ״טד־ישראל״ ברמי הלפרין :
רק בדיפלומטיה. מבלי שזה יהיה מורגש.
וברגע הנכון. כוח ועקשנות אף
פעם לא יעזרו. אינך יכולה לדרוך לו
על היבלת — ועוד לצפות שיחייך אלייך.
בחיים זה תמיד תן וקח — גם עם הבעל.

ברטי הלפרין

עול האשה

למסרבות:

פעם, היתוז פר־חה
של עשרת לכבוש אלפים ליי הדרך הבדוקה ביותר
היום, חלפו הימים.
אתליבה של אשה.

האשה יכולה כבר להופיע בפרווה הנראית
כאילו היא שחה פשרת אלפים ל״י, ושווה
אחוז קטן מזה. בתמונה: טוניקה מפרחת כבש
פרסי מזוייפת, עם קישוטי ויניל מבהיקים.

שיגעון חודו?

השגפון האופנתי האחרון באנגליה: בגדי
גברים לנשים. הדוגמנית בתמונה, חנדי הרמן
בת , 20 הינה חלק מקבוצה של עשרים

דוגמניות שנשלחה להדגים את כל שגעונות
האופנה של לונדון בסיור מסביב לעולם.
השאלה היא רק: מה בדיוק יעשו הנשים
ברחבי־העולם בחליפת הג׳נסלמן הבריטי, ש־בדרן
כלל אפילו הגברים אינם משתמשים בה.

האמריקנידה של סווטדנה אללוייבנה
בשנתיים מאז שנמלטה לארצות״הברית, הפכה סווטלאצה, בתו בת ה־43
של סטאלין, לאמריקאית לכל דבר. עוד ארבע שנים בלבד — והיא תז?ה
באזרחות האמריקאית. בכן — אין אפילו לח פרוטקציה. היא מתגוררת בעיר

האוניברסיטה פרינסטון, וחייה ברווחה הנחשבת למקובלת שם, אך אשר בארץ־
מולדתה זוכים לה רק החברים השייכים לצמרת. טפרח השני ״שנה אחת בלבד״,
(הראשון — ״עשרים מכתבים לידיד״) עומד לצאת בקרוב.

1ה 191 ״1 1 1ל י בתו של ססאלין התאקלמה לגמרי במולדתה החדשה, נוהגת
ש 11 כאמריקאית לכל דבר — ונהנית מזה. הצל היחידי בחייה
* 1ש 1 1 1 11
העובדה שאין ביכולתה להתקשר עם ילדיה שנשארו בברית־המועצות, מלבד בגלויות.

בית חדש:

כאן מתגוררת סוואנזלנה (בתמונה — על מדרגות הכניסה).
הבית הוא בונגאלו נוח בן ששה חדרים. לסוואסלאנה יש כיום
גם מכונית דורג ׳ ירוקה וסולידית, וכל שאר האביזרים והמתקנים שבלעדיהם אין עקרת־בית
אמריקאית מסתדרת, בארץ מולדתה זוכים לחיים כאלה רק אישי הצמרת.

בתו של ססאלין מתגוררת לא רחוק
ממקום מגוריו של איינשמיין המנוח
סמון לאוניברסיטת פרינססון, ניו ג׳רסי. תמונה זו צולמה בפת אירוע חברתי מקומי, בו
הביעה סוומלאנה את דעתה על המהומות וההפגנות השוספות כיום את רחבי ארצות־הברית :
״אס הברירה היא בין חופש לאי־סדר, איחר תמיד באי־סדר״ .הכריזה סוזמלאנה.

ונול הא שה
לי ח ה, אדוני ־

לפנייך שש זוגות עיניים של נשים מפורסמות. את הראשונה
את ודאי מכירה: זו כאמת לא חופמה. שאר החמש הן ישראליות.
מפורסמות כולן. האם את מזהה אותן? נסי את כוחך, ושלהי את
התשובה — על גבי גלוייה כלבד, יא כמכתב _ למערכת ״העולם
הזה״ ,ת.ד ,136 .תל־אביב עכור ״חידון עיניים׳״ .בין המנחשות נבון -
את כל שש זוגות העיניים -יוגרל זוג ברטיסי־־טיסה תל־אכיב -
אילת -תל־אכיב.

אתה אשהי?

עלה 1ל | 1 1 1 1עיטורים פרחוניים ועליזים אלו יהיו נפוצים
״1 1ך
11 * 1 1 1 1 1 \ 1 111 כנראה החורף על רגליהן של הנשים הישראליות.
אין הם כתובות קעקע — הם מעטרים את גרבייך בלבד, ומיוצרים בשיטת ״סובליסטטיק״,
השיטה האלקטרונית החדשה שבעזרתה ניתן להדפיס דוגמאות על טקסטיל ללא ידי אדם.

הרוח״ הוווחוול __חחוה סווגה

יא עיני

מספר 1678

-יד חשו! תש״ל26.10.15(69 ,

יר 130 :אגורות

סינווה של נעות הנגב שהבנה
נונבת קולנוע באיטליה

אישים ידועים מנחשים
את תוצאות הבחיוות
התאונה הסטרנית שר
סביד 1ו

מנחם

שדרות: מה קורה כאשר
מתמרדים נגד המעדר?

חזרה לתחילת העמוד