גליון 1679

העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 2 | מוגדלים בסך של 165 משה קלמר׳ מי שהיה תביעות במפלגה לחקור המצטבר מסתכם בכ־2 אלף לירות למנהל החברה השורש בזמנו ח״כ של המפד״ל, התעוררו את עיסקותיה של החברה,
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 3 | הזוכה מס 7 .בטלויזיה ״זניס״ רו שנרוז חוה, שכון חד ש ,$כרכור ״גולדסן״ — משקה ההדרי ם המרענן והמרווח, מגיש א ת מבצע מספר 2בו יוגרלו, מדי שבוע, בין המשת תפי םמקלט
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 4 | בנוסף ל־ 7פלאי תבל קיים הפלא ה־8 של יצרני טלויזיר .״מדלי״: * העיצוב היפה ביותר למקלט הסולידי בעל תכונות הקליטה המעולות ביותר. • זאס . * ס או א טז נפרד ל * ס או
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 5 | הפעם אריזת ״ ע ] ק ״ של אבקת הכביסה הביוכימית המהפכנית ״ביונס״! ־^׳ אריזת ״ביונס׳ ׳ ע] קי /רז ס כוני ת יותר. בכל קופסא יותר כוסות, יותר כביסות. ז ה 1ה ד1 ענו !
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 6 | מכתבים הבחירות - לפני ואחרי הקון עשוייוי מזוז פי עשרה נבו נשגת החסנון הראשונה בל ואת בנוסף ל רי בי ם, הצמדה וביטוח חיים מ לו אהוננ 311ו 1# 1שראל 1ו
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 7 | מ כתבים .. דירות, את הסירחון של כעשרה פחי־אש־פה שהעמידו מול מרפסות הבית שממול, במרחק של כמטר אחד בלבד, ובנוסף — גם את בית התפילה שלהם, בדיוק גול חלונות השכנים.
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 8 | מכתבים 1איד משיגים רום קולות בתוכנית הרדיו ברוב קולות, ששודרה בגלי צה״ל בשבת, ה־ 18 לאוקטובר, זכתה במקום הראשון להקת הנח״ל. אני מצרף לכם בזאת מיסמך, המבהיר
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 9 | כו הותקפה מיפקדת איוגו! ״אל־פתח״ בביות לבנון תמונות אלה צולמו כיום בו נורו פצצות הבזוקה על מיפקדת איר נון השיחרור של פלסטין בביירות, והגיעו רק השבוע למערכת
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 10 | תמרורים מצפהלתינוק גרושתו של פרנק סינטרה, מיאה פארו בת ה־.24 אבי התינוק שבדרך הוא אנדרי פרפין, ידידה מזה מיספר חודשים של מיאה. מונה לראש המכון האוניברסיטאי של
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 11 | לכן * ברוך השם. זה נגמר. הצלחנו! שחור: הצלחנו? ובשלנו! לכן: איזה כשלון? שמרנו על כוחנו. אפילו נוספו לנו קולות. ש חו ר: לזה אתה קורא הצלחה? ארבע שנים עבדנו
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 12 | על מערכת הלחצים וההתלבטויות שד הרננת ה8משדה החושה ך* משא־ומתן והגישושים לקראת | | הרכבתה של ממשלת־ישואל הבאה החלו לא רק זמן רב לפני שנודעו התוצאות הסופיות של
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 13 | הקת נו נונוה השיעית היום הארוך ביותר למועמדי ועסקני המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת השביעית, נמשך יותר משבוע. עד לסיכום הסופי של הקולות טרם ניתן היה לקבוע כיצד
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 14 | שנו1ונוההטניעית (המשך מעמוד )13 אותה שעה ניהלו אנשיו של טדי קולק מלאכת תעמולה חשאית. היא לא נועדה להסתיר את העתיד להתרחש מעיני המפלגות היריבות, כמו מעיני
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 15 | הנזק המירבי לתנועתנו, אחר שהיא סירבה להיעתר לדרישתו ולהעניק לו את המקום השני ברשימה. אחרי שלא עזרה הסחיטה, השיג נקמה. אם לא קיבל את המקום, לפחות עזר לקלקלו.
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 16 | שני מיקלענים פלסטיניים מפי | , 71 עילים נשק נגד־מטוסים. הפלס־לסטינים — תוך כדי מאבקם ההולך ומחריף מיום ליום, הפילו מסוק של צבא לבנון. משך ארבעה ימים האיצה
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 17 | *89.״״ 1* 1(1א 1880,119 888ז!88#ז * •1״*״ ז 11 4ן ו*10א׳ *י * א•* .ו<ט1מ4מ? 781 7 0 ^8 ^ 8171$ העתונוח הלבנונית פיר־ממה כרוז זת של הכנענים, אשר כותרתו האנגלית
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 18 | שתי צעירות ירוקות, שנבחרו מהוו !ואתיים ישראלה מור ־ רגע לפני ״הזינוק״ ך* עלי ה?{ין החדה, מבין צופי הטל־ . 4וויזיה בישראל, הבחינו השבוע בשתי קוייניות חדשות
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 19 | ;ועמדות 13311 ,השנוע רשדוניווז הטלוויזיה הראשונות בעברת נמען 1111111 וית רט׳ ־ והתוצאה הסונית : י אחותה שד שרה התאפוה בעייה מקצועית אחרת היא — לא לאבד את המקום
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 20 | נ תנ ת אדה נוהר מסוסים ישראליים תוקפים פונו בעמאן תמונות השבוע הסייס הרן אשנה׳ בבית־החולים נקהיו במדינה (המשך מעמוד 7ו) :יגש והחל רוחץ את מכוניתו מכתמי־הדם
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 21 | (דווחנו עד חו״ה ששום עתונאיתלא ענוה 1נוא נשיס הביטו בי בסקרנות . ,כאשר צעדתי לעבר ביתן המזכירות. נכנסתי לתוך הביתן, והתחלתי בתהליכי־קבלה. במשרד נילקחו ממני
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 22 | במאי בינלאומי סוקר את כוכבי ישראל • עליצות ברחוב הירקון * לורייו משרתת את הממשלה * התייר המאושר מה״לינגס?ולאב״ • הטוסי? וה ...מה שמו של דודי מצעד הכוכבים של
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 23 | בטי: אותו דבר רק יותר ז׳וז׳י: לא!! אוה!!! אח!!! דיאטה, אז אתם טועים מאוד. שם יש לכל אחת כל מה שצריך, ובכמויות. הראשונה היא דונה מריאטה, המתפתלת על שטיח עשוי
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 24 | אנשים מה קורה כשלא לובשים תחתונים? אמנון רובינשטיין, כשהציג עו״ד שהינחה את תוכנית רטלוויזיר, בומרנג, אף. שולמית אלוני כ״ח״ :שולמית אלוני״, מיהרה האחרונה לתקן
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 25 | אנ חנו נג! הצבע? אחד הקוריוזים שנתלוו למערבת הבחירות: כחוצות הערים ניתן היה לראות בשבוע שעבר את תיקוני ציירי הרחוב העממיים, ששינו את תמונות המועמדים ביד הדמיון
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 26 | 10 9 ;8 14 13 20 19 18 25 24 23 30 28 יום שלישי 12 11 17 16 38 21 27 26 יום חמישי יום ש שי יום שלישי יום רביעי יום ראשון יום שני יום ש שי שבת יום רביעי יום
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 27 | ו עונו האשה עדותו שד י־י״יכיאטד: ״הילד האידיאלי״ -השקט, המנומס. הממושמע הוא אולי נחת להוריו, אן• אסון לעצמו. זוהידעתו יוצאת־הדופן של ד״ר פאכל טאוסינג, פסיכיאטר
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 28 | שמירת הטף קיצור השמלה שוב השתנה אורן החצאית? כל יום מחליטים אמני האופנה ועולמית לשחק באורכן של החצאיות, לעבור ממיני למקסי ובחורה, ועליך להתאים עצמך לכך. חברה
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 29 | קולנוע סרטים שאגת הייאוש הרודפים והנרדפים (פאריז, תל- אביב; יוגוסלביה) .עדר פליטים אפור, עמוסי חבילות ומזוודות, מחכה שעות על שעות לרכבת. הרכבת לא באת — ואילי
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 30 | בעולם בריטניה הממשלה מרפה ממשרד־הדואר לאחר 312 שנה, הגיעו עתה גם הבריטים השמרנים לידי המסקנה ששירות־הדואר — אין להפקידו בידי הממשלה 400 .אלף פקי־די־הדואר חדלו
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 31 | ״ 0 1שואלת כרזת ענקית באחת מפינות היריד. בכרזה שתי תמונות: 4התחתונה מראה זוג בעת מישגל, העליונה: את מפקד משטרת אולם ספק אם אלפי המבקרים התפנו לעסוק בשאלות מוסר
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 32 | שסססו לא כדאי לראות לא חשוכ לראות אפשר לראות רצוי לרא ות הוכה לראות ז חז ח ד ^ סרטיס חדשים הרודפים והנרדפים אלפי (בימת השחקנים של התיאטרון הקאמרי) .בי לנוטץ
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 33 | לצורך אפיזודה זו פני מבוגר, לא הכי חכם. ימים טובים (בהפקת ש. צמח) אותו שייקח אופיר חביי, שלא העלה עובש, מאז הצ׳יזבטרון. הוא מנצל היטב את רמ״ח איבריו ומיתרי
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 34 | סי וצח את סול? ך* שמועה עשתה דה כנפיים במהי־ | 1רות מדהימה. אמצעי התיקשורת המודרניים סייעו לה להתפשט על פני יבשות תבל, והיא החרידה את מליוני מעריציה של להקת
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 35 | סנעיפ בהאממרג העתונא; ה 3ד 3והנהג הוא רזה, בלונדיני, בן למשפחת עשירים. למרות זאת הוא נסע לגרמניה דווקא לעשות כסף. ולאט לאט הוא באמת הצליח. כשחשב כבר לפתוח
העולם הזה - גליון 1679 - 5 בנובמבר 1969 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד