גליון 1681

העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 2 | לפני שבוע שיגרה ״המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת״ בצרפת מבתב רשמי למפ״ם, ובו היא מנתקת את יחסיה עימה, לרגל תמיכת מפ״ם במצע הסיפוהיסטי של המערך. המפלגה הסוציאליסטית
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 3 | ולרחרף 1970 ״התלב ש׳ על ה חי דו שהאח רון ז<£ו ^ 0ז מ 0ק 5 מ עיל רו ח ב רו ח ה או פנ ה. 4דג מי ם מקוריי םבמבחר צב עי ם. העיצוב ו ה תפיר ה הנודעי ם של מאריגי
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 4 | תיאטרון״גיב״ , ב.ג*לאון א ת!.ג ל בו ע מציגי : יענו־אב־ גירינן 1־1־1ב־ אטאס ב מ חז מ ר >ו 1אחו 0וו! יזז ס 381 סז זחו1£770810, 177/דו ק 0ז5 אוי ר סנו ד וויי״ ח מ
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 5 | אזררו ה עו ל ם עתה ג בישראל או תו — לפעמים הו א ״נוו ת ח״ או תי. ככה זה אצל זיג נם אין אנו מו ת חי םאת השעון, כי ה שעון שלנו הו א ז תח מעצמו. מיליוני צעירים
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 6 | מכתבים הפגנה טלוויזיונית • תצוגת אופנה של סלון לתט רו קו תוטורי * תכנית מלבר הקסמים במלואה ביום ד׳ 19.11 בשעה 5אחה״צ )8מ ״7ון ת 1ר תו! תלא ני ב מחיר בולל —
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 7 | ה־ 28 באוקטובר אני חבר חדש של תנועת העולם הזה — כוח חדש• . תודה. חטאב ג׳מיד, 8הספד לחירות עין אל־אסד, מרום הגליל ראוי העם הזה לממשלה כזו. לא על הטלוזיזיה
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 8 | מכתבים 8תביעה על שעתיים אבודות (המשך מעמוד )7 המסקנה: יש להציע בכנסת השביעית הצעת־חוק שתמנע מעולים או מהגרים חדשים מלהצביע לבחירות הבאות לכנסת ולרשויות
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 9 | כתב ״הטולס הוהי• ד י מו א ר ־ שמש ברובע ה־ 16המהודר של פאריס. חדר קטן, כיאה לבן הצעיר של המשפחה העשירה. על הקירות — כרזות המיכללה לאמנות של פאריס׳ שהוציאה
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 10 | בעולם \ (המשך מעמוד )9 אליו, ולבצע את הניתוח בביטנו ובאחת מרגליו. י עתה מחלים בוי בהשגחתם — כמובן — של האדמסונים. לדברי מקורבים, הם חשים עצמם אשמים על פציעתו,
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 11 | ה ני ו! ך י׳ מיפקדה הראשית של אירגון אל! | פתח התכנסה אי־שם בארץ ערבית מסויימת. את הישיבה ניהל יאסיר עראפאת. ״יא איחוזאני,״ הוא פתח את דבריו, ״ישיבה מיוחדת זו
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 12 | במדינה העם מגזע הנפילים דווקא בשעה שנדמה היה כי הפירוד וחילוקי־הדיעות מערערים לא רק את ממשלת הליכוד הלאומי אלא גם את התדמית של אחדות העם׳ אחרי מלחמת. בחירות
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 13 | ןןן ״ ןןןט 1זקן חברי־הכנסת הנוכחים בי שיבה, יצחק־מ איר^לוין(עו מד) ,נשיא המדינה (שני מימין) ומזכיר הכנסת, חיים ליאור, פונים בתדהמה לעבר שלום כהן, כ שזה הציע את
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 14 | במדינה מדיניות מדוע פיסקו לא גסע ס-סקו יסע — או לא יסע? היתה הצעת־שלום אמריקאית חדשה — או לא היתה? הרוסים הסכי מו לה — או לא ה סני מוז המצרים דחו אותה — או לא
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 15 | מדד הטרווידה ה\ די ח -ב־נתי־ם ! הוצחון ^ ש שידור,״ זעקבצהלהס טו דנ טאל ״וני, שפרץ מדלת בי ת־ המשפטה עליון למסד רון עוד בטר םהס פי קו ה שו פ טי םלצאתאתה או ל ם
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 16 | עור שלב נהסלמה: לראשונה הורו המצרים, ני צבאם ביצע חבלה נמסרות־ ׳אזרחיות בישראל: החבלה באניות באילת ולי קשה׳ קצת לזכור, אבל מלחמת ששת־הימים פרצה, בין השאר,
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 בולות של ישראל, כגון רמת־הגולן, ירושלים והגדה המערבית. ״נאצר הסוגד״ .אולם החשבון כולו היה מבוסס על טעות אחת: נשיא מצריים כלל אינו מסוגל
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 18 | הסינוץ המטוסם ביותו בנודו המעוביוו מעסיס נ״ענודת-חוד מיסצועית את דוגמג היבשגיהית ^ ר לין דמערבית, רחוב סטפן ,60 בקירבת בית־ה־ ^ סוהר המרכזי. אתה עולה
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 19 | הצילום מס 1 .של גרמניה המערבית הנשיות הילדותיות — ואינה מוכנה לוותר על אף אחת מהן. חברי הקומונה הבינו, לאט לאט, שהצטרפה אליהם תופעת־טבע חדשה, אשר האידיאולוגיה
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 20 | יגאל מן מדווח מניו־יודק על אידגון הנועד היהודי להגנה עצמית גם בנו ת עוברות אימוני םבמ חנה הליגה להגנה הודית. מת־נדבת זו, על אף המראה הפ רופסורי שלה, הצליחה
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 21 | אין יוצא המחנה, הנמצא ב שטח מיוער, מוקף זקיפים מכל צדדי; — חלקם במארבים. אנ שי הליגה אינם רוצים להיתפס לא־נכונים במיקרה של התקפה מצד גופים עויינים, המביטים
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 22 | ביפו מסריטים סצינות המונים • במלוו דתי בירושלים מציגים אופנה חש ו פה, רחמנא ליצלו חצי שעה לפני הזמן, ושילמו לירה כל אחד תמורת הזכות להיצטלם. כולם באו מלאי רצון
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 23 | אוי . כמו במיקווה מעשה נורא אירע השבוע, בעיר הקודש ירושלים, לעיניהן הפקוחות לרווחה של נשות חסידים, בנות צדיקים, אימהות של בחורי ישיבה עסקני מפד״ל, ואפילו
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 24 | מ ק צו ע מ כו בד נ פל אומש תל ם ב בי תספר ״די א1ה״ רוכ ש ה תל מיד. בנו ס ף לידע מקצועי, נסיון מע שי רב וב ט חון עצ מי ב ע בו ד ה מע שי ת. וז אתתודות ללקוחות בי
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 25 | אנשים החלקהתח מון של אב א אבן בטקס חלוקת פרם נינו ר דויד, שנערך לא־מכבר, הופיע שר־החוץ, אכא אכן, ואמר, בין השאר, כי ״עריכת הערב היתה כדאית — ולוא רק כדי לראות
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 26 | ההות ״ -צנוייו ־ ת בג/זגנ ת 1905 ביי ד ך סו כוכבת סרטים מיריי.דארק לגבר — יותר ידיים מאשר לאשה ?!ולנוע כוכבים ישבן מל א שירה 11 קו הפקד את הדאגה לבריאותך
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 27 | עול האשה פעם, בימים הטובים; היו אבא ואמא צודקים תמיד. נם כשלא צדקו לא עוד: ילדינו כיום איכם אוהבים אמנם את הודיהם כהות מבדודות קודמים. אולם עתה הם מצויידים,
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 28 | ההורי שלנו דבת׳ ^ (המשך מעמוד )27 אפשר להיפטר ממנה,״ הודיע אדון צעיר בן עשר. הגדלת הפרסים הגדול ה ־ 1 5 5 0 1־1־ תתקיים בחנוכה נו ס ראשון : נו ס ש1י: נוס שלישי
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 29 | ^ כר הוחלט וסוכם סופית: השנה תה־ ^ יה שנת הצעיף. נצעד השנה בחליפות־מכנסיים מכל המינים ומכל הסוגים, עם טוניקות ארוכות וקצרות, עם חגורות כיסים וכפתורים, מ צמר׳
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 30 | 13667572 רה את חיוכה הזוהר לרשות פרסמתי כנערת־המערך — מנעה בעדי להתקבל לעבודה כקריינית בטלוויזיה.״ החיוך הזוהר -אסון ץ אכן — מסתבר שמפיקי התוכניות ] השונות
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 31 | המעון־ ,גילתה שזה לא משתלם ־ מכל הבחינות עיניים ירוקות וגדולות, גיזרה דקה — שהמכנסיים האדומים והחולצה הכחולה הסרוגה הולמים אותה להפליא — בעל בשם דן שילון, עורך
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 32 | ה דה 58״ ״ לא בדאי לראות ¥¥¥¥חובה לראות רצוי ל רא ו ת אפשר לראות לא חשוב לראות קורסים העומדים להפתח: עבודות אמאיל — בוקר צייר ועצב את אופנתך עצב בפוליאסטר רשום
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 33 | ׳שסססס׳ ^^00נxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^000 סי> אך הבלתי מעוררת מחשבה. לשמואל לכנה נתוני־יסוד של פנטומימאי מעולה, אם כי מידה רבה יותר של
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 34 | השיר ששינה את מעמדו של ג׳ורג׳ בקרב שלושת עמיתיו היה מ שהו, שהוקלט גם על גבי מאריך־הנגן החדש של הלהקה, דרך אבי .״משך כל הזמן הרגשתי את השיר הזה מסתובב בראשי,
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 35 | 8גצ,אה בדיזנגוו זה קרה עד עכשיו רק באגדות, בסימיס או בתסכיתי־רדיו: מישהו הולך לפשפש בחנויות גרוטאות. בין ספות בלויות וקרעי מיזרונים הוא מוצא מיסגרת מאובקת.
העולם הזה - גליון 1681 - 19 בנובמבר 1969 - עמוד 36 | מספר 1681 שנ ה 3 4 ט׳ כסלו תש״ל19.11.69 , המחיר 1.30 פטנט ישראלי בגרמניה 1 בך כדאית חברת קיבוץ שהוקם
חזרה לתחילת העמוד