גליון 1684

א׳נז כ ת תש״ל10.12.69 ,

מספר 1684

שד טייסי המידם יהסוריים־שהוחזרו

בסקום פ שי ט ה
על דמשק

מדוע לא מצעה כשרת התגמול
שד החטופים הישראליים שה 1חזר1

האם יצליח לנרד גדו׳ ל?

לו אהיתה ראש־הממשלה גולדה מאיר מסוגלת להתגבר על ה־עויינות
שהיא רוחשת לשבועון המסויים, ייתכן והדבר היה מסייע
לה למנוע את המשבר הניסף בהרכבת הממשלה החדשה.
כל מה שהיה עליה לעשות, היה לייחס יותר אמון לדו״ח המיוחד
על המגעים והסיבוכים בהרכבת הממשלה, שפורסם בשבוע שעבר
(העולם הזה .)1683 בין שפע העובדות שהיו כלולות בדו״ח מיוחד
זה, שכלל מספר לא מבוטל של גילויים בלעדיים, התפרסמה גם
ד,פיסקה הבאה: יגאל אלון מתנגד לממ שלת־ליכוד, בה יפחת מי ט ק לו

הסגולי. הוא -רואת גם פגיעה אישית ב הב טחתה של גולדה ל ש מעון
פרס לתת לו את תיק המיעוטים — ז מן קצר אחרי שאלון לקח
לידיו את ניהול ענייני המיעוטים במערך. הוא הבהיר נבר שאם גולדה
תיכנע לדתיים ו תי תן להם סגן שר־חינוך .,יפרוש מן הממשלה.

יומיים בלבד אחרי שפירסמנו ראשונים גילוי זה, הוא הפך לנושא
הכותרות׳ הראשיות בכל עיתונות ישראל. גולדה לא העריכה, משום .
מה את עמדתו של אלון, נכנעה לדתייב והבטיחה להם את סגנות
שר־ר״חינוך. אלון, המיועד להיות שר־החינוך בממשלה הבאה, הודיע
שלא יסכים לסגן־שר מטעם המפד״ל, איים בהתפטרות במיקרה שהמינוי
יצא לפועל. כך נולד משבר חדש, הפעם בתוך מפלגת־העבודה.
אין זו הפעם הראשונה שגילויים בלעדיים, שהיו זוכים לכותרות
גדולות בעיתונים אחרים, מסתתרים בין השורות בכתבות ובידיעות
המתפרסמות בעיתון זה. בחודש האחרון בלבד היה העולם הזה העיתון
הראשון שגילה כי:
ס פרצה מחלן קת בממשלה סביב מדיניות ״הענישה הסביבתית״
של משה דיין, וכי שר־הביטחון איים בהתפטרות אם תתקבל בממשלה
החלטה בניגוד לדעתו (העולם הזה 1681
<• גולדה מאיר איימה בהתפטרות. מתפקיד מרכיבת הממשלה,
אך חזרה בה בהשפעת חבריה (העולם חוה .) 1682
גולדה מאיר הציעה ליגאל אלון לקבל על עצמו את תפקיד
מרכיב הממשלה, אם אינו מסכים עם צעדיה (העולם הזה .)1682
שיר השלום של להקת ה־ח״ל עתיד להפוך לאחד מנושאי
הוזיכוח המרכזיים במדינה אחרי שלפי הוראה מגבוה שונתה בשיר
הפאציפיסטי מילה אדת באחת משורותיו (העולם הזה .) 1682
י מדען הטילים של היטלר, ורנר פון־בראון, הוזמן לישראל
כאורח מ כון וייצ מן (העולם הזה ) 1.683

^ יסביהה עד השנם

הופיע!
הופיע!
גליון מ ט׳ ו של

מן ה תו כן:
רוחות רפאים
האם קיימת הוכחה
לגלגול נשמות?
גניבת הדעת — ושמה ספיריטואליזם חקר הפאראפסיבולוגיה
עולמם העל־חושי של
חולי-הרוח
הטיטאניק טבעה פעמיים

ואם כבר מדברים על תזכו רות
הרשה לי לצרף עוד תזכו רת
קטנה. מ שטרת לום אנג׳לס
הודיע ה ה שבוע כי עצרה ח שודים
ברצח הכוכ בתה הולי מדי ת
שרון טייט ואורחיה, ב־ 9באו גוסט
ה שנה. לפי הידיעות שפ רס
מו, היו הרוצחים ח ברי ״מ שפ שרון
טייט
חה היפית, בראשה עמד מו סיקאי
בשם צ׳רלם ווטסון, ש כינויו
בפי בני מ שפ ח תו היו ״י שו״ או ״ ה ש טן״ .לדעת החוקרים, בו צע

הרצח על רקע פולחני של כת ה מא מינ ה בכי שוף.
בשבוע הרצח פורסמה בהעול ם הזה 1667 כתבה בשם ״נקמת
־המכשפים״ ,שהכילה מלבד דיוזח על הרצח עצמו גם נסיון לפענח

כולל בין היתר את
ההורוסקופ שלך לשנת 1970

את תעלומת הרוצחים. מסקנת אותה כתבה היתה: המפתח לתעלומה
נמצא בסרטו של רומן פולנסקי, בעלה של שרון טייט
של רוז מ רי, שעסק בתיאור אגודת־סתרים בעלת פולחן מוזר, שראשה
כינה עצמו ״ישו״ או ״שטן״ ,ושעסקה במעשי־רצח כפולחן.

מו סףאסט רו לוגי ענק

להשיג ב ק יו ס קי ם

ה מ חיר 1.50ל״י

--גזור ושלחלכבוד מערכת ״עולמות אחרים״
שדרות קק״ל ,2תל־אביב
הנני מצרף 15ל״י בצ׳ק/המחאת-דאר, עבור מינוי ל־12
חוברות של ״עולמות אחרים״
הנני מצרף 1.50ל״י בצ׳ק/המחאת־דאר עבור חוברת
אחת של ״עולמות אחרים״.

כתובת :

תזכורותמעין זו, שהתפרסמו בעבר במדור זה, עוררו לא
אחת ביקורות, שהיו מוצדקות בחלקן, על ״טפיחה עצמית על השכם״
ועל ״התפארות עצמית״.
כשקיבלתי לידי את כתיבת מדור זה, קבעתי לעצמי ככלל להימנע
עד כמה שאפשר מכתיבה ב־סיגנון
זה. אולם כבר במיכתב
הראשון לקורא אני מפד את הכלל•
הסיבה לכך היא פשוטה:
טבעו ותבניתו של העולם הזה
אינם מאפשרים להבליט בכותרות
את כל הגילויים והידיעות
הבלעדיות המתפרסמות בכל גיליון
וגיליון. הדגשתם. במיכתב
לקוראים אינה נובעת מצורך להתפארות
עצמית, נועדה בעיקר
להסב את תשומת־ליבך לכך, שגילוי
המתפרסם בצורה רעשנית
בעיתונים אחרים, פורסם למעשה
קודם לכן בהצנעה על ופי
עיתון זה, אולי מבלי ששמת
ליבך אליו.

תינו ק ה

לאופטימיות מוסדמת
כימים אלה ניקיתי את שולחני מלטעי עיתונות ומצאתי מאמר
שנכתב בידי העיתונאי רפאל בשן ממעריב, בו פורסם ראיון עם -שר־החוץ
אבא אבן. בין השאר אמר אבן באותו ראיון: בימים אלה,
ניקיתי את שולחני סקמעי עי תונו ת ומצאתי מאמר שנכתב על־ידי
ראש אחת הר שי מות לבחירות, חבר־הכנסת אורי אבנרי. במאמר
שנכתב בחוד ש מארס נאמר שלפי ידיעות מו ס מכו ת, ממקור רא שון
כ מו בן, המצב יהיה כדלהלן :״ה שתיים (ארצות־הברית וברית־חמוע־צות)
יגיעו לידי הסכם והארבע יאמצו א־חו, מועצת ה בי ט חון תסמוך
ידה עליו, הערבים יקבלו או תו, רק ישראל תתנגד לו זו כ מו בן
חזו ת מעניינ ת, אבל כאשר י שבתי עם גולדה בבי ת הלבן והק שבנו
לדברי הנ שיא ניכ סון, התברר שהמציאתו אינה כפי שתוארה על־ידי
נביאי הזעם. ו הרי אנו באוקטובר, ויולי חלף. ללמדנו,
שיש בע מדת ׳ישראל נו רמי־כוח ש אין סיבה לזלזל בחם.
או ק טו בר חלף ועבר לו ו הגיע דצמבר. נציגי 4המעצמו
ת ה תכנ סו בניו־יורק, ו שוב מ תקבלו ת במשרד־החוץ בירו
שלים ידי עו ת מדאיגות על ״ פי ת רון כ פוי ״ ועל הצעו ת
שי שראל מ תנגד ת להב. ללדמנו, ש ה אופ מי מיו ת של שר־החוץ
הי ת ה -או לי. קצת מו קד מ ת מדי.

-ביו ן בו 1510^ 1 :׳׳1

פרסום מלניק

0101011

לסריגי דיאולו לופס יש משהו מיוחד
דגמים וגזרות לפי קו האופנה האחרון
דוגמאות וצבעים מרהיבים ואיכות
שאיו לה מתחרים.
סריגי דיאולן לופגו קלים לקיפול,
מתכבסים בקלות גם במכונת כביסה בבית
ושומרים על צורתם לאורך ימים.

אם לא תצא תוכנית זו אל הפועל, ויוחנן באדר
ימונה לשר התחבורה, לא מן הנמנע כי מנחם סבידור,
מועמד גח״ל לשעבר לראשות עיריית תל־אביב, ומי
שהיה בעבר מנהל רכבת־ישראל, יוצע לתפקיד מנכ״ל
משרד זה.

תעונןיך

מדוע גולדשמיד
לא יהיה סגן שר1
המועמד המקורי של המפד״ל לתפקיד
סגן שר החינוך יוסח גולדשמיד, שעורר

גח׳׳ל ש דגל לאולדה
פחות מ־ 24 שעות לפני שראש״הממשלה גולדה
מאיר עמדה להודיע לנשיא המדינה כי הצליחה
להרכיב ממשלת ליכוד לאומי ; אחרי שנדמה
היה כי, גולדה הצליחה להתגבר על כל
המיכשולים, הופיע משבר חדש בדרן להרכבת
הממשלה — מכיוון בלתי צפוי.
גולדה הצליחה לפצות את כל השותפים ולהשתיק
את מתנגדיה בתוך מפלגתה. ואז הודיע
לפתע גח״ל, שנחשב לשותף הבטוח והנוח ביותר
למערך, כי לא יילך לממשלת ליכוד-לאומי, אם
לא יתמלאו תביעותיו לקבל חופש יוזמה חקיקתית
וחופש הצבעה בנושאים של סיכסוכי
עבודה וביטוח בריאות ממלכתי.
מדוע התעוררו לפתע שרי גח״ל, ברגע האחרון
ממש ן
במהלן המשא-ומתן הקואליציוני כמעט לא
נשמע קולח של גח״ל. כל שאר השותפים, כמו
המפד״ל ומפ״ם, הציגו תביעות אולטימטיביות
ונענו. אותה שעה השתדלו ראשי המערך להציג

הניעה אותם הידיעה, בי ממילא עשויים
לחול שינויים אישיים סביב אותה אישיות.

תמורת עבודתו זו יקכל כירן, שקיבל עד
בה משכורת של פקיד ממשלתי, שכר של
40 אלף דולאר לשנה 140 -אלף ל״י.

השבוע יפורסמו
המיברזים בטלוויזיה
השבוע יפורסמ־ בפומבי המיכרזים לעובדי הטלוויזיה,
שעל פיהם יקבע הסגל החדש של הטלוויזיה הישראלית.

כקרב עובדי הטלוויזיה מעורר פירסום
המיברזים התרגשות רכה, שכן לפחות ב־חמישים
מעוכרי הטלוויזיה כיום לא יתקבלו
לעבודה מחרש.

כימים אלה נערכות ההבנות האחרונות
לתחילת הוצאתו של ,,חותם״ כשכועון.

את השערוריות כעניין החינוך הדתי. וקיווה
לזכות כמינוי, נפסד על־ידי הפקידים
הכבירים של משרד החינוך והתרכות.

מנסים למנוע קרטל
ביו ״טמפו״ ליצרני יינות

לעומת זאת, מוכטח כמעט לחלוטין ל
גולדשמיד, המועמד מספר 13 כרשימת ה
מפד״ל, כי ייכנס לכנסת, על-ידי התפטרותו
של אהד משרי המפלגה, שהוא ח״ב.

לא במיקרה עיכבו ראשי גה״ל את מסירת הרשימה
השמית של מועמדיהם למשרדים הממשלתיים, עד לרגע
האחרון. הם עשו מאמצים כבירים לגייס לתפקיד שר
התחבורה אישיות בעלת תפקיד ממלכתי בכיר.

יועצה המיוחד של ראש־הממשלה, אהרון בידן, יפרוש
בקרוב מתפקידו במשרד ראש־הממשלה, וייצא לארצות־הברית.
בידן יקבל שם לידיו את ריכוז כל ענייני המגביות
היהודיות ומגבית־החירום למען ישראל.

את גח״ל כמי שמעוניין רק בכיסאות, מוכן
לוותר על כל העקרונות שהיו כלולים במצע
הבחירות שלו.
ראשי גח״ל היו חייבים להוכיח לבוחריהם
כי הם נלחמים גם על עקרונות, הוציאו את
השפן מתוך הכובע ברגע האחרון, כדי להעמיד
את גולדה בלחץ של זמן. במגעים שנערכו לחיסול
המשבר, התברר כי קל להשיג פשרה :
תביעות גח״ל להכליל את חופש היוזמה החקיקתית
בנושאי עבודה ובריאות בקווי״היסוד של
הממשלה לא יתקבלו. לעומת זאת, תינתן ל-
גח״ל זכות הימנעות בהצבעה בנושאים אלה,
תוך הסכם כי במיקרה של סיכסוך עבודה
גדול יהיו אלה הממשלה וההסתדרות שיגיעו
לכלל הסדר עם העובדים.
גח״ל לא הצליח למעשה להשיג דבר, גם
לא לשפר את יוקרתו ותדמיתו. הפגנת הכוח
שלו נכשלה. לעומת זאת הצליח לפגוע פגיעה
נוספת בגולדה מאיר כמרכיבת הממשלה, שאינה
יודעת להסתדר עם שותפיה.

אלה הודיעו כי לא יתנגדו למינוי סגן שר של
המפד״ל — בתנאי שזה לא יהיה גולדשמיד. הם טענו
כי לא ייתכן שפקיד באותו משרד יחזור אליו בדלת
האחורית כסגן שר. השר היוצא, זלמן ארן, צידד בדרישה
זו, הוציא הבטחה מגולדה מאיר שגולדשמיד לא
יהיה טגן־שר.

שינויים אישיים
סביב מועמד גח״ל

אהרון כידו יקבל
40 אלף דולאר לשנה

אחרי פתיחת המיכרזים וקביעת הזוכים בהם, עומדת
הנהלת הטלוויזיה להנהיג מישטר עבודה נוקשה יותר,
כדי לחסל את אי־הסדרים השוררים כיום בין העובדים.

״חותם״ יהפוד

מוסר של ״על המישמר
הירחון חותם, ששימש בשנים האחרונות כבמת ויכוח
פוליטית לצעירי מפ״ם, ולא אחת תקף את הקו
הרשמי של המפלגה, יהפוך בשבועות הקרובים למוסף
שבועי של היומון על המישמר.

איגודי הצרכניב הישראליים מנסים לפעול למניעת
קארטל בין חברת ייצור המשקאות הקלים ט מפו לבין
יצרני היינות בישראל.

בין שני הגורמים מתנהל עתה משא־ומתן
דפיו ישווקו היינות הישראליים כעתיד
בבקבוקים שאינם מיועדים להחזרה, מתוצרת
מפעל ״טמפו״ בירוחם. בתמורה, יתחייבו
יצרני היינות שלא לייצר כעתיד
משקאות קלים.

״ ב ט חו ןהמדינה שוו האתח , ,בודנו -
ה ה תנ ח לו תדא שווה א ת דמו שגי צעיר אחד!״

להקת הנח״ל נגד להקת הגח״ל
כדי להתערב בתהליכים של עיצוב
הממ שלה החדש, עוד בשלבי הדיון על
הקמתה, ניצלנו דיון על ה תו ספתל־תקציב־הבטחון
כדי לומר א ת הדברים
הבאים, שעוררו סערה בספסלי המערך
וגח״ל. רק חלק מ הקרי או ת נרשמו ב פרוטוקול.
אורי
אבנרי: נצביע בעד שני החוקים, כי לא
ייתכן בימים אלה להרים יד נגד תקציב בטחוני, שמטרתו
לצייד במיטב כלי־המגן את אחינו המסכנים את חייהם יום־
יום, לאורך קווי הפסקת־האש ובכל רחבי הארץ.
אולם, נצרף לקולנו זה דיברי־ביקורת חמורים ביותר.

כל אדם כמדינה הזאת מוכן לשלה ככל
שיידרש עכור הבטחון. אבל, כל אחד רוצה
לדעת, וחייב לדעת, מה ייעשה בדי שלא יהיה
צורך כקורבן הזה, לא בקורבן הדמים, ועל
אחת במה ובמה בקורבן הדם היום־יומי.

הכריזה ביום הש שי האחרון, מסופקני אם העם היה
מחליט כפי שהחליט.

אני רוצה לצטט הכרזה זו, שא־ן למעלה ממנה בחומרתה,
שכמעט לא תאמן בפי ראש ממשלת ישראל :״אחת הסכנות
הגדולות שאני רואה — זו הופעת אישים וחוגים אשר
מטיפים לנו לשלום, כאילו זה בדיוק מה שחסר לנו. הסכנה
היא בכך שעלולים לעורר ספק...״
גד יעקוכי (המערך) :היא דיברה על ההטפה.
אתה משבש את המ שמעות. הטפה לא חסרה
לנו.

אורי אבנרי: חבר־הכנסת יעקובי, ראשיה־ממ
שלה העולה על דו כן ציבורי אחראית לני סו חים
שלה,

אני קורא ניסוח מן הכתב של הודעה ממשלתית. אני
קורא מתוך הודעת לשכת־העתונות הממשלתית :

אתמול, מעל הבמה הזאת, אמר שר־הבטחון כמה מלים
שלא זכו בלהט־הוויכוח לתשומת־לב מתאימה.
הוא אמר, בסיכום דבריו ז ״ ה ב עי ה של השטחים, הבעיה
של ח ב רון ועזה, היא נם מה אנחנו נוכל לע שות שם, אם
מותר לנו להתנחל...״
בהמשך הדברים אמר :״השאלה העומדת בפני הממ שלה,
ובפני שר־הבטחון, היא לא איך לצאת משם, אלא איך
לנהוג בממ שלה ב שטחים, להילחם בטירור ולאפשר ליהודים
להתנחל״.

דהיינו: לא רק להגן על כטחון־המדינה,
לא רק להגן על כטחוננו עד אשר נשיג את השלום,
אלא לעשות את הדבר ההפוך: להתנחל
כשטחים האלה שכבשנו במלחמה שהיתה
מלחמת־מגן, ואשר ביומה הראשון הכריז גם
ראש-הממשלה דאז וגם שר־הכטחון דאז, שהוא
אותו שר־כטחון, בי אנו יוצאים למלחמת
מגן, ואין פנינו לכיבושים.

ישראל ללא ציונו ת — מ ה?
אורי אבנרי: על הציונות, חבר־הכנסת ר־לוי,
נתווכח ב הז ד מנו ת אחרת. היום השאלה היא :
האם אנחנו מוכנים להקריב את דם אחינו למען
התנחלות ב שטחים ה מו חזקי ם 7
זו שאלה פ שוטה ונוקב ת ! העמידו את השאלה
הזאת בפני העם, בפני האמהות, ותקבלו ת שובה
שתפתיע אתכם !
ייטראל קרגמן ;המערך) :הרי העמדנו אח
השאלה הדאת. קיבלת ת שובה.
אורי אכנרי: האם אמרתם לעם שאתם מו־כנים
לוותר על שלום ת מור ת התנחלות? דאת לא
אמרתם ! זאת אתם אומרים אחרי הבחירות. אילו

בצעקה גדולה !
ושלישית, אני רוצה לקרוא בפני הכנסת מיסמך שהוא
התשובה הקיצונית, המכרעת, לדבריה של ראש־הממשלה :
שיר של חייל, נכה־קרב, שהושר בפי להקה צבאית, להקת
הנח״ל, להקה של חיל לוחם, באישור ראש המטה הכללי
של צבא הגנה לישראל.

״תנו לשמש לעלות,
לבוקר להאיר.
הדקה שבתפילות
אותנו לא תחזיר.
מי אשר כבה נרו
ובעפר נטמן,
בכי מר לא יעירו
לא יחזירו לכאן.
איש אותנו לא י שיב
מבור־תחתית אפל,
כאן לא יועילו לא שמחת־הנצחון
ולא שירי הלל.
לכן רק שירו שיר לשלום !
אל תלחשו תפילה !
מוטב ת שירו שיר לשלום
בצעקה גדולה !
תנו לשמש לחדור מבעד לפרחים,
אל תביטו לאחור !
הניחו להולכים,
שאו עיניים בתקווה,
לא דרך כוונות 1
שירו שיר לאהבה, ולא לנצ חונות !
אל תגיד יום יו בו א,
הביאו את היום !
ובכל הבכרות הריעו רק שלום.
ושירו שירו שיר לשלום,
אל תלחשו תפילה
רק שירו שירו שיר לשלום
בצעקה גדולה

שפיכת ד ס -למען ה תנ ח לו ת?

ואני אומר: בטחון המדינה שווה את חיי־כולנו,
ויותר מזה. ההתנחלות לא שווה את
דמו של צעיר ישראלי אחד !
(גח״ל) :ה ציונו ת לא שווה.
בנימין הלוי

רים שנאמרו היום במאמר בעתון הארץ על־ידי חייל ותיק,
מי שהיה קצין ראשי של צה״ל, מרדכי בר־און. כאילו ההטפה
לשלום היא סכנה, הוא אומר :״צה״ל זקוק להטפה לשלום.
הוא לוחם יותר טוב מפני שיש הטפה לשלום״.

אני רואה חובה לעצמי להכניס שיר זה
לפרוטוקול של הכנסת, כי בו אומר המחבר
ככשרון רב יותר מכפי שאני יבול לעשות
זאת, את אשר אני רוצה לומר:

הרי העובדה הבולטת ביותר לעין היא שהנה, שנתיים
וחצי אחר הגדול שבנצחונות ישראל, אנו משלמים עבור
בטחון־המדינד, פי שלושה יותר מכפי ששילמנו עבור הבטחון
לפני שנחלנו את הנצחון העצום הזה. הפאראדוכס הזה במצבנו
מהווה ציון לכשלון מדיניות הממשלה מאז ועד היום
הזה.
האם נעשה הכל כדי להגיע אל השלום?
שמא נעשה לא־מעט דווקא בכיוון ההפוך?

עוד לא קמה לנו ממשלה חדשה, אבל כבר קמו לנו קווי־יס־ד
לממשלה שאיננה. והנה, מתוך חשבונות מפלגתיים וקוא־ליציוניים,
נתקבל נוסח חמור מאין כמוהו: שתפקיד
הממשלה הוא להביא להתנחלות־קבע, כפרית ועירונית,
״בשטחי המולדת כלומר, בשטחים המוחזקים.
זאת אומרת, מטרת הממשלה שצריכה לקום, הממשלה
העומדת לנגד עיני הגברת גולדה מאיר, מטרתה היא: לא
לחתור לשלום, כי אם לחתור להתנחלות.
והרי שלום והתנחלות הרי הם כשחור ולבן. כמזרח
ומערב, כאלהים ושטן — דבר והיפוכו.
קריאה אורי אבנרי: שני ת, אני רוצה להזכיר את הדב:הדברים
אינם עומדים בסתירה.

הר מ טכ ״ל חיי ם בר-לב
״אחת ה סכנות הגדולו ת שאני רואה — זו הופעת אי שים
וחוגים אשר מטיפים לנו לשלום, כאילו זה בדיוק מה שחסר
לנו.
״הסכנה היא ב כן, שעלולים לעורר ספק בעם שסובל,
עם שבניו עומדים על הגבולות, עם שחלק ממנו יו שב בכפרים
ובעיירו ת על הגבולות, ו סופג הפגדות וסובל פצועים
ונופלים. ספק שאולי בא מת אפשרי שלום...
״נדמה לי, שלא יכול להיו ת איש בארץ — אני לא
מדברת על רק״ח — שבאמת מאמין, שלו קמנו היום, ונטרפה
עלינו דעתנו, ואמרנו שאנו חודרים לג בולו ת , 1967 שעל־ידי
כן נבטיח את בוא השלום. צריך להסביר לעם את
האמת...
״יש להסביר לו, שמצב דברים זה עלול להימ שך ז מן
רב. ואם אנחנו רוצים בחיים — אז אנו חייבים לחיות ולפעול
מ תון ידיעה זו, ואסור לה שלות את העם, שהנה ׳מחר־מחר־תייס
יגיע ה שלום״.

על בך, רבותי חברי הכנסת, ניתנו שלוש
תשובות כימים האחרונים.
תשובה אחת של רמטכ״ל נצחון מלחמת ששת הימים,
השגריר יצחק רבץ, שבימים אלה חזר ואמר בצורה מופגנת:
יש להבהיר לחלוטין שכוונתנו היא לא לשטחים אלא לשלום.

לא לשטחים, כי אם לשלום !
ישארל קרגמן: הוא לא

אמר זאת. אתה

מסלף את דבריו.

אורי אבנרי

:אני אחראי לנכונות

הניסוח

הזה־

ישראל מדגמן

אני

הק שבתי ו שמעתי את

שיר של צנחן, נכה־מלחמה, בפי להקה צבאית, באישורו
המפורש של הרמטכ״ל.

יצחק כן־אהרון (המערך) :
פקת בקריאת השיר בלבד.

היה מוטב אילו הסת
למען
מ מ שלת שלום!,
אורי אבנרי: אני קורא לראש־הממשלד, לזנוח את
הדרך המסתמנת בדבריה, ואת המסקנה הפוליטית הנובעת
מהם.

אני קורא לה, כפי שקראנו לה באוזני נשיא
המדינה לפני במה שבועות, להקים ממשלה
קטנה וצרה של בוהות היטלום, בלי השתתפות
אנשי השטחים וההתנחלות והמלחמה הנצחית.
השר
מנחם בגין: ממ שלה כזאת תהיה ב־אמת
צרה וקטנה !

אורי אכנרי: בשם סיעתנו הקטנה, שיש לה שני
קולות בכנסת הזאת, אני רוצה להודיע, שאם תקום ממשלה
צרה כזאת...

השר מנחם בגין

:קטנה וצרה !

אורי אבנרי: ממשלה אשר תהיה גדולה במטרותיה,
וקטנה בהרכבה — אני מודיע שאם ממשלה כזאת
תהיה תלוייה בשני קולות, אנחנו נתחייב מראש לא לעשות

1—3בדצמבר — 1969 ,מוסף לגליון ,#העולם הזה״ 1684

״מר דיין, התפטר!״
במלחמת־הבחירות שאלו אותנו לא פעם :״אז מה אם תקבלו עוד מנדאט? מה ההבדל
ביי סיעה של אחד או שניים? ממילא אתם יכולים רק להשמיע קול של מחאה !״
השבוע הוכחנו שיש הבדל
בשלב המכריע של המשא־והמתן הקואליציוני, ברגע שצצה האפשרות שתקום קואליציה
מצומצמת מאד, השתמשנו בהזדמנות הראשונה( ,דיון על מלווה הבטחון) כדי להשמיע מן
הדוכן הודעה פוליטית חשובה: שנעמיד את שני קולותינו בכנסת לרשות קואליציה
מצומצמת, אם תקום. שלא נצביע נגדה. ואולי אף בעדה.
כשהיה מדובר על קואליציה בעלת 60 או 64 קולות בלבד בכנסת, היתד, להודעה זאת
ערך ממשי. לשני קולות יש חשיבות במצב כזה. לפחות הוכחנו בבירור שהיתר, אפשרות
כזאת, וכי רק אפסותו הפוליטית של האגף המתון במערך, כולל מפ״ם, מנעה את הגשמתה.

הכוונ ה היא לשר אבן?
אף לגבי תפקידנו הקבוע — להתריע, למחות, להציג מדיניות אלטרנטיבית — יש
הבדל בין קול אחד ובין שני קולות. גם זאת הוכחנו השבוע, כאשר הפתענו את הכנסת
בטכסים פרלמנטרי חסר־תקדים.
הדבר אירע כאשר הציגו רק רק״ח, מק״י וגודל הצעות לסדר־היום בקשר למלחמה
בטרור ולעונשים הסביבתיים. לא יכולנו להעלות הצעה משלנו. כי רק בשבוע שלפני כן
העלינו הצעה לסדר־היום בעניין השדר של גולדה בפרשת ויאט־נאם. אך היה מנוי וגמור
עימנו להגיד את אשר יש להגיד בעניין מצפוני זה, בכל הכוח האפשרי.
הדרך המקובלת היא להציע להעביר את ההצעות לוועדה, אחרי שהממשלה הציעה
לד,סירה מסדר־היום. הצעה כזאת מעניקה רשות־דיבור של חמש דקות.
עוד בשעה שדיבר משה דיין. להצדקת העונשים ד,קולקטיביים, הבענו את דעתנו בכמה
קריאות־ביניים, שבאו להכריח אותו להגיד דברים שלא רצה לאמרם. למשל :
משה דיין אני שלם עם הגי שה הזאת, לקרוא לדברים בשמם ...לא
להסתתר אחרי מילים יפו תומ צו ח צ חו ת, ה מנ סו ת כביכול להסתיר את האמת, ואתר
כך מ שת מע מזה שאנו איננו מ א מיני ם ואיננו מצדיקים את מה שאנו עושים, ואנו מנסים
לכן לחפו ת על מע שינו במילים אשר יטעו את ה שומע.
אולי אבנרי: אתה מתכוון לשר אבא א בן?
משה דיין: הכוונה לכל מי שירצה להתעלם מהמציאות.

בדבריו הציע דיין שהכנסת תחליט באופן חופשי על הצעה זו ״אם לדון בה במליאה
או בוועדה״ .הוא שכח להזכיר כי דכנסת יכולה גם להורידה מסדר־היום. נאחזתי בכך :
אוליאבנרי: לא יי ת כן, לא יתואר, מצב שהכנסת, לפי הצעת שר־הבטחון, תסיר
טסדר־היום הצעות הדנו ת בעונ ש ק־לקטיבי, עם כל חו מר ת ם העצומה, ובאותו ז מן יציע
שר־הבטחון לקיים דיון בהצעה של לנדאו. שהציע להרחיבם בצורה קטסטרופלית.
היו ״ ר ר או בן ברקת :

משה דיין :

פירו ש הדבר, שאתה אינך מתנגד, ב שם הממ שלה, לדון
או רי אבנ רי :
במליאה או בוועדה. פירו ש הדבר הסכ מ ת הממ שלה לדון בה במליאה או בוועדה.
אמרת כמה דברים חזקים מאד נגד צביעות, ואני מברך אותך על סיגנון הדיבור הזה.
אני נגד צביעות. אני מעדיף ל ש מוע את מה שאתה אמרת, למרות שאני מתנגד לכל מלה
בדבריך, מאשר ל שמוע את הצביעות של אבן או של חברי מפ״ם. מו טב לקרוא לילד ב שמו.
אם כן, אל תעמיד פני ם כאילו לא הסכ מת לדון בהצעת גח״ל, כאשר אתה בפירו ש
מציע לכנסת לדון בה. ז הו בעצם מה שהצעת. ואני אומר: לא יי תכן לקיים דיון, ובכך
לתת גו שפנקא מוסרית, לדברים שנאמרו היום על־ידי חבר הכנס ת לנדאו. הוא הציע להנהיג
את או תו סי שטר של כיבו ש, אשר אויבינו מ א שי מים או תנו שהוא קיים כבר — מישטר־כיבו
ש נאצי.
דבריו של חברי שלום כהן קרא שר־הבטחון קריאת־ביניים. הוא אמר שהוא בסוף כבר מפוטר, ולכן אינו יכול להתפטר. הייתי רוצה להרחיב את הצעתו של ח ב רי: שלא
תיקח את תיק הבט חון בממ שלה הבאה.
אס שר הבט חון — וזה עיקרו של הדיון היו ם — בא ואומר לכנסת: אין לי דרך
אחרת מאשר לנקוט ב שיטה של ענ שים קולק טיביי ם (והמ תו ח אינו ח שוב) ,אין לי דרך
אחרת, כי אז שר־הבטחון הזה מוכרח להסיק את המסקנות.
אדוני שר ה בט חון, בא ואומר: שיטה זו אינה חד שה. הלכנו ב שיטה זו
אתה,
מההתחלה. אס כן, שיטה זו פ שטה אח הרגל. אתת רואה ה תר חבות קט סטרופלית של הטרור.
אין כל ד מיון בין מ מדי הטרור כיום לבין ממדיו לפני שנתיים — והרי גם אז הבטחת
לנו שהכל בסדר, שבלמת את הטרור.

וכעבור כמה דקות :

היו ״ ר ר או בן ברקת :

משה דיין כל הפ עו לו ת האלה שמניתי או תן נע שו באי שור הממ שלה
ועל דעתה. כל הפ עולו ת האלה של חלחול, של פיצוץ הסימטה בעזה, של העוצר
על שבט התעמרה, נעשו באי שור. הממ שלה ועל דעתה, לפני מעשה.
אורי אבנרי: ח מור מאד !
משה דיין: יכול להיות. אבל זה מדוייק !
אורי אבנרי: זה ח מור מאד לגבי החברים ממפ׳׳ם !
משה דיין: אבל זו הי הא מת !
לאחר מכן קרא דיין קטעים מעל המ שמר, כדי להוכיח את הצביעות של מפ״ם, שהיתר,

שותפת להחלטת הממשלה על העונשים הקולקטיביים, ומנסה להתכחש להם בפומבי. מפ״ם
שתקה כל שעות הוויכוח והצביעה, כמובן, עם הממשלה.

״אני מ פו טר״ 1
נאומו של שלום כהן הסתיים בתביעה נמרצת מדיין להתפטר מתפקידו. היה זה נאומו
הפוליטי הראשון של שלום כהן בכנסת, והח״כים הקשיבו בעניין לדבריו, מפני שידעו כי
הוא מצוי בנעשה בשטחים המוחזקים.
בין השאר אמר :
שלום פהן: שמעתי ב רי תוק, אפילו בה ת רג שו ת, את דבריו הנרג שים של שר־הבטחון.
הוא הסביר הי טב מה עו מד מאחורי מ דיניו ת העני שה. אבל לצערי, כשאני שואל את עצמי
נזה הוא, בסופו של דבר, הוכי ח בדברים אלה, אין לי מנוס מלהגיע למסקנה שבעצם ש ר
הבט חון נכשל בתפקידו.
אנחנו רשאים לקבוע זאת היום, כי הז הרנו בפני הכ שלון ; בפני האפ שרו ת של כ ש לון
כזה, לפני שנתיים. ולא רק כ שלון מדיניו ת העני שה, אלא כ שלון כל ה מדיניו ת ב שטחים.
חבר־הכנסת אורי אבנרי אמר כבר אז, מעל דו כן הכנסת, כי אין פ ת רון צבאי למצב
של טירור, כי יש רק פ ת רון מדיני, וכי בהעדר פ ת רון מדיני, שיוצע על־ידי ממ שלת
ישראל לעם הפלסטיני — מוכרח, הטירור לגדול ולהתרחב ...שר־הבטחון לעג אז לאזהרה זו.
חברת־הכנסת גולדה מאיר העירה אז, בסגנונ ה העוקצני הרגיל, שחבר־הכנסת אורי אבנרי
קרא יותר מדי ספרים על נו שא זה.
שר הב ט חון הב טיח למע שה, לכנסת ולממ שלה, שיש בכו חו לבלום את ה מי ת ר. יי תכן
שהבטחה זו ה שפיעה על הממ שלה אז ב החלט תה שלא להציע שום פ ת רון, ולנהל מדיניו ת
של דריכה במקום. עכ שיו ה ת מו טטה מדיניו ת זו. והטירור גדל למימדים ח מורי ם ביותר.
מכיוון של שר־הבטחון אין שום ת שובה לכך, והוא גס לא העלה ת שובה כזאת היום,
הוא נוקט בצעדים שהוא חיי ב לדעת שהם מועילים לאוייב ו מזיקי ם לנו.
שר־הבטחון ביקר בווייאטינאס. ב שו בו אמר לאלוף חיים הרצוג, כפי שהאלוף סיפר
בראיון פו מ בי, שלמד לקח אחד מאותו ביקור: לע שות את ההיפך ממה שעשו האמריקאים
שם בי ח ס לטיפול באוכלוסי ה האזרחית.
ביקרתי בכפרים שבהם הופעל עונש סביבתי גם לפני שהוענק לו כינוי זה. ללא יוצא
מהכלל הגע תי למסקנה, שעונ שים אלה, ובראש וברא שונה פיצוץ בתים, דוחפים צעירים
פלסטיניים נוספים ל שורות ארגוני־הטירור. הפיצוץ הוא בית־חרו שת ליצירת אנ שי אל־פתח.
על כן, אס אין לשר הבט חון ת שובה אחרת, מלבד פיצוץ בתים ועונ שי ם קולקטיביים;
אם אין הוא מו כן להסיק את ה מסקנות ולחפ ש את המוצא המדיני מן הסבך, אני חו ש ב
שמוטב כי יתפטר !
משה דיין: אני מפוטר. אני לא מתפטר. אני עכ שיו בסט אטוס של מפוטר* ,
אולי אבנרי: חפש לך תיק אחר בממ שלה הבאה !

״ שיטתך פ שטה א ת הרגל!״
בזה היה מסתיים חלקנו בוויכוח, אילו הייתי עדיין סיעת־יחיד. אבל מעמדנו החדש
איפשר לנו טכסיס שעורר תחילה תדהמה באולם, ומטר של קריאות־ביניים.
תבעתי את רשות־הדיבור, כדי להציע להסיר מסדר־היום את הצעתו של גח״ל — ההצעה
השלישית שהועלתה.
לא היה זה רק טכסים כדי לזכות שוב ברשות־הדיבור ולהוסיף לדברים שנאמרו, כפי
שחשבו תחילה חברי־הכנסת. חיש מהר נתברר להם שהיתה מטרה נוספת: להביא לסיכסוך
גלוי בין האגף המתון במערך ובין גח״ל וניצי המערך. כפי שניחשתי, לא היתד, קיימת
החלטה ממשלתית איך להצביע על הצעה זו.

הוא לא הציע זאת.

בעניין הצעתו של ח״כ לנדאו אמרתי, שהכנסת תחליט מה לע שות בה.

חבר־הכנסת אבנרי, זמנ ך עבר.

אוריאבנרי: אני מסיים את המ שפט.

1היו ״ ר ר או בן
מדי זמן.

כרקת: חבר־הכנסת

אבנרי,

אתה

מסיים

המ שפט

הזה

יותר

1אוריאכנרי: זהו מ שפט ארון.
אם אתה, אדוני שר־הבטחון, אומר שזו הי ה שיטה היחידה שיש לך, וה שיטה הזאת
פשטה את הרגל והביאה ל תוצאות ה פוכו ת — אז עליך להתפטר.

נאום זה הכריח את דיין לעלות שוב על הדוכן — בניגוד למקובל — כדי להצהיר
כי לממשלה אין כל עמדה על הצעת גח״ל, והכנסת חופשית להחליט להסירה מסדר־היום.
אולם דבריו של דיין כמעט ולא נשמעו, כי בינתיים פרצה סערה בספסלי הקואליציה.
מנחם בגין הסתער על יגאל אלון, ודרש כי המערך יצביע בעד הצעת גח״ל. אלון סירב,
ורבים מאנשי המערך הודיעו שיימנעו. דיין עצמו אמר שלא יצביע. גולדה לא נכחה.
אילו נערכה הצבעה, יתכן כי גח״ל היה נשאר במיעוט, וכי דיוני הקואליציה היו
מתפוצצים על רקע זה, אולם משה ברעם מצא תרופה של הרגע האחרון: לדחות את
ההצבעה.
נדמה לי שניצלנו באותו יום את מירב האפשרויות
של סיעה בת שני חברים, כדי למלא את השליחות
שהוטלה עלינו ביום הבחירות.

עיטורי ג בו ר ה ועונש קו ל ק טי בי
שבע פעמים עלינו השבוע על דוכן הנואמים
של הכנסת — יותר מכל סיעה
אחרת.
הנושאים היו מגוונים ביותר, החל בדיון
על עניינים משפטיים טכניים (על
פי חומר שהוכן, כמובן, על־ידי אמנון
זכרוני) וכלה בדיון סוער על שיטת
״העונשים הסביבתיים״ ,בו גרמנו למשבר
חמור בקואליציה.
הנאומ-־ם :
• הודעה אישית שלי, שבה העמדתי
את הכנסת על הנוסח המסולף של
השדר לנשיא ניכסון, שנמסר על־ידי
גולדה מאיר לכנסת לפני שבוע (ראה
דו״ ח לבוחר מס׳ .)2

• נאומו של שלום כהן נגד
עונשים קולקטיביים, בטכסים של
הצעה להעביר את הנושא לדיון ליועדה.
• נאום שלי על אותו נושא, בטכסים
של הצעה להסיר מסדר־היום הצעה
של גח״ל להגברת העונשים.
• נאום של שלום כהן על הצעת
חוק הנוטריונים. אחרי שכבר נאמתי בחוק
הנוטריונים. אחרי שכבר נאמתי
בשבוע שעבר על אותה הצעה ו־התנגדתי
לעצם הרעיון לייחד את הפעולות
ד,נוטריוניות לקומץ_בעלי־־זזקה,

שר־המשפטים לקחת את הצעת החוק בחזרה.

נאום שלי על הצעת החוק להעניק
עיטורים עד גבורה בצה״ר.
כזכור נקטנו בכנסת הקודמת ביוזמה
חקיקתית בענין זה, בצורת הצעת חוק
פרטית משלנו, והדבר דירבן את, הממשלה
להגיש הצעה משלה.
חייבנו הצעה זו, אך תבענו להוסיף
לעיטורי הגבורה המוצעים עיטור שיוענק
אוטומטית לכל חייל שנפצע ולמשפחת
כל חייל שנפל בפעולה צבאית.
• נאום של שלום כהן על שני חוקים
הנוגעים לעבריינים צעירים.
בין השאר תבע להפריד לגמרי את הטיפול
בעבריינים צעירים מהטיפול בעבריינים
מבוגרים, כך שעבריין־קטין לא
ייכנס לבית־משפט רגיל ולא לבית־סוהר
רגיל. הוא מתח ביקורת חריפה על הטיפול
הקיים, הזכיר בין השאר מיקרים
מסויימים, ובעיקר את מיקרה הנער שהתאבד
בכלא תל־מונד בנסיבות מסתוריות•
תוך
בדי כך גילה פרט מחריד, שחו־קר־מיקרי־המוות
סירב להיענות לבקשה
שרופא בלתי״תלוי יערוך נתיחה של גופת
הנער, בטענה שאין לכך תקציב !
• נאום שלי על חוק־מלווה־הבטחון,
בו הגבתי על דברי גולדה מאיר שהזהי־

התחבורה מעודד
אגףה רי עיוי
רכב זה חייב בבדיקה בתחנת ין־ישני מוסמכת
בתאריך הנקוב ברשינן הרכב
בשנת 1970

ש למכוניתו
,טסט בדצמבר?

מס ח 1החלון

י 12/ו1

ב אני תהפאד !3יו 4.5.8.01166114111131¥13ש ל 1_ 1 1 1 £

) 6 0 1 1 1

ת לו ש זה מיו עדאךורקלרכבה עו ברטסטה חו ד ש.
ג ל אשר עליך לעשות הוא לגזו ר תלוש זה לנולא את כל הפרט• .לעוות על
השאלה ולשלשל את התלוש לאחת מתיבות הדואר המיוחדות הוסצאות בכל אחת
מתחנות. פד ו.ע1ז־ ברחבי הארץ.
שם הוהג

כתובת

מס. טלפון

שם בעל הרכב

כחובת

מס. טלפון

מס. הרכב

סוג המכונית

דגם

תוצרת

תאריך מבחן הרישוי

מה היה שמה הקודם של פז חברת נפט בע״ם
במסגרת מבצע 12-חודש, פז״ יוגרלו כל חזדש הפרס, הבא : ,
פרס ראשון: נסיעה חינם לאירופה עם המכונית וכולל מיס ),
נסיעה חינם לאירופה וכולל מיסי)
פרס שני :

*הסינננ הבטיחנתי כפי שנקבע נ!״ סנהל אגף הספן ות זהנסדם: ען וין אנה סויה• ובנתה ב* - 1956ב־.

< מ 7 /ן 7 1־ בהחלט 7 -ה הנו קלט!

הטלויזיההמבוקשת. בי ו ־ רנו ־ בארץ

ל ב חי רתך 3דג מי ם,8 0 0 2 ,8001 :

אנ שים
החוצפ ה
שק ב קר
כאשר ביקרה־ ראש־הממשלה
נולדה מאיר את שר־ההסברה
ישראל גלילי, המחלים ב־בית־החולים
אסף יהרופא מתאו־נת־הדרכים
שאירעה לו, סיפרה
לה אשת השר ציפורה, על
התאונה וכיצד ח״כ־ לשעבר מ־מפ״ם,
ויקטור שם־טוב, נסע
במיקרה אחרי מכונית גלילי,
אסף במכוניתו את השר ואת
נהגו הפצועים והביאם לבית־החולים.
תגובת גולדה :״תראי
כמה טוב היה להקים את המערך.
חבר במפלגת העבודה
נפצע, ומייד נאסף על־ידי חבר

למזכיר היוצא של ההסתדרות,
אהרן בקר, יש חוצפה,.
אחרת אי־אפשר להבין איך
הוא אמר בראיון -עיתונאי כי
ההסתדרות היא ״אחד המנגנונים
הטובים ביותר בהשוואה לכל
מוסד המלכתי וציבורי אחר״.
לקראת ועידת היובל של ההסתדרות
פנה בקר ליצחק

טבנקין, מאיר יערי ודויד
׳בן־גורידן. הוא הציע להם לנ
אום
בפתיחת הוועידה כנציגי
מייסדי ההסתדדיות, השייכים לשלושה
זרמים. השניים הראשונים
הסכימו ואילו ביג׳י סירב
בנימוק :״אני מצונן.״
האיש המבריק ביותר השבוע.
היה ללא ספק ח״כ ומיועד לשר
מטעם גח׳׳ל, יוחנן באדר.
בראיון, שהעניק לעיתונאית
פילבי ק׳טת, הוא שפע איפד

קים ובלי חברות בכנסת. אם
הם ילכו לממשלה, זה לא יהיה
בלי תיקים. אני אומר זאת בלי.
עוקץ, כי אני אוהב אותם מאוד.
יערי היה המנהיג שלי לשעבר,
וחזן נחמד ומוצא חן לא רק
בעיני גברות מאמריקה.״
המסע נגד השימוש בציק־לאמאטים
בארצות־הברית לא
השפיע על שר־הבריאות ישר*
אל ברזילי. לאחר שהורה
על חקירת המשך השימוש ב־ציקלמאט
בישראל, לא נבהל
ברזילי. הוא מסתובב עם שתי
קופסות של סוכרזית, והוא משתמש
בהן באופן מופגן בכל
הזדמנות.
ח״ב מק״י לשעבר, שמואל
מיקוניס, התפנה עתה לענייניו
הפרטיים: הוא־ הוציא לאור ספר
בשם סער ה תקופו ת, הכולל
את אוסף נאומיו ופעילותו למען
המדינה ב־ 21 שנות קיומה.
אחר שהתגלה כבעל כושר־כתיבה,
הוא ראש עיריית רמת־גן
החדש, ד״ר ישראל פלדמן,
.בימים אלה הוא הוציא לאור
חוברת הכוללת קובץ מאמרים
שהוא פירסם בשנה האחרונה
על יחסי ישראל—ערב.
מהחוברת מסתבר שפלדמן אופוזיציונר:
הוא שולל במאמריו
את הגישה הנוכחית של הנהגת
המדינה לגבי היישות הפלסטינית
ומצביע על דרכים העשויות,
לדעתו, לשפרה.
אומץ־לב ציבורי גילה ראש־עיריית
הרצליה החדש, אל״מ
(מיל ).יוסף נבו: הוא מתכונן
להפעיל בהרצליה תחבורה
ציבורית בשבת .״אשתדל לעשות
כמיטב יכולתי כדי שחוש־

קיבל מכתב טמעריצה צעירה
הכותבת :״ראיתי אותך בטלוויזיה.
כמה שאתה נהדר.
ראיתי גם את תום ג׳ונם,
אבל אתה דומה לו יותר.״
הציירת *טרה א ס ״ עומדת
לפתוח בירושלים תערוכה
של ציורים אירוטיים. המיוהד
שבתערוכה: כל שמות הציורים
נלקחו מספר הסלפונ-ם.
אפשר למצוא בתערוכה את
ונוס וזונו, את צ׳אבול בוק
ואת שמונסס זיגי. ומי שיחפש
ימצא גם את הוטרינר סוסי
אריח.

השחקן גדי יגיל קיבל
עונש. הוא הוגלה מתל־אביב.
ומעשה שהיה כך היה: גדי
עובד על תוכנית יחיד בשם
חיי כלב, בבימויו של יוסי
בנאי. התוכנית היתד, צריכה
להתחיל לרוץ כבר השבוע,
אבל הבדרן לא היה מוכן.
אמרגנו, אותו לקח לכן אברהם (פשנל) דשא לרש-
פון כדי שימשיך בחזרות שם.
וכדי שגדי לא. יתפתה לקפוץ
לתל־אביב, לקח ממנו האמרגן
את מפתחות מכוניתו.
כדי להוכיח
ערכה הגיורת

יהדותה,

מאנדי־ריים־
דייוויס־שאולי נשף־חנוכה
כשר למהדרין בדיסקוטק שלה.
מאנדי זכתה לגיור מטעם הרבנות
אחרי מאבק שנמשך
כשנתיים. היא לחצה על הרבנות
לגייר אותה עוד כש־היתר,
בהריון, לפני שתלד את
בנו/בתו של רפי שאולי,
עמו נישאה בנישואין אזר־

אבי עופרים (רייכשטאט) ,הזמר הישראלי, שמאז פורק הצמד המשפחתי
שלו עם אשתו, אסתר עופרים, הפך לאחד הבולטים
שבמושבת ההיפיס של גרמניה המערבית, זכה לאחרונה במתנת
חינם — תספורת ששוויה אלף ל״י. הדבר חיה אחרי שארנדט
פון בולן והלבאך, אחד הצאצאים של משפחת יצרן הנשק הגרמני
קרופ, נתקף בדאגה בשל שערו הדליל. הוא שלח כרטיס טיס ה
לספר-הכוכב הלונדוני גרי (״סויני״) קריס, וזה העניק לצאצא
משפחת קרופ זוהר משי בשיער וניפוח שיער המסתיר את שיפולי
הקרחת. המיבצע, שנערך במספרת נשים שהושכרה במיוחד לצורך
זה, נמשך 25 דקות כשמחיר התספורת הוא אלף ל״י. באותה
הזדמנות הסכים סויני לספר רק עוד לקוח אחד — את אבי
עופרים. הוא לא לקח מאבי פרוטה, כיוון שהשניים מיודדים עוד
מתקופת שהותם של צמד העופרים בלונדון, כאשר הופיעו שם.
הבריטית. החברה טלוויזיה חיפשה סיפור עלילה ישראלי
מתאים ובחרה בתקציר־סיפור
שנכתב על־ידי האד! יכל שמחה
לוכפמבורג. אירוע
אחר הקשור בצנחנים בכלא
הסורי המספר על פרשת נפילתה
של חולייה מודיעינית בשבי
הסורים ואיבודו־לדעת של
אחד מחייליה, אורי אילן:
בשובם לארץ קיבלו שני
חטופי דמשק שלמה פמו״
אלוב ופאלח מועלם שני
עותקים מן הספר.

בעקבות בית־המלוכה של מונאקו, אשר צרף בזמנו כוכבת קולנוע, גרייס קלי, לשושלת המלכותית, הלך
לאחרונה גם בית־המלוכה של דנמרק. הנסיך רובין, אחיו הצעיר של הנסיך ריכרד, בעלה של הנסיכה
בנדיקטה, בת מלך דנמרק, הודיע על נשואיו הקרובים לדוגמנית השוודית ביגיטה קלארקר. ביגיטה
(ראה תמונה) היא אחת הדוגמניות השוודיות המפורסמות ביותר, עשתה קאריירה של דוגמנית״צילום
בפאריס ובלונדון. עתה תצטרך לוותר על הצילומים, אבל בגדים אופנתיים מפוארים לא יחסרו לה.
רות שפר :״אני העצלן הגדול
בעולם. עצלן ניסתר.״ אך באדר
לא רק עצלן. הוא גם רע.
״רוע הלב שלי מפריע לי להגיד
לא. זוהי ..פסיכולוגיה של
בתולה. בעצמה אינה נהנית ולא
רוצה שייהנו גם אחרים.״ והאם
מפ״ם תצטרף לממשלת הליכוד
הלאומי בלי תיקים? גם
על כך יש לאיש גח״ל תשובה:
״את יודעת יפה מה דרוש ל־מפ״ם,
או ליתר דיוק לקיבוץ
הארצי, או על מה קיימת התעשייה׳
של הקיבוצים שלהם.
ושני אנשים חשובים שלהם, בר־
>^—11 זזזות-יזי-ב __ י*ז*י-י י-י^י רזי־

בי עירי יוכלו להגיע לחוף הים
בקיץ, ולבקר אצל קרובים
בשבת, מבלי שיזדקקו לטובות,
או שייאלצו לשלם מחירים מופקעים
למוניות,״ הודיע נבו השבוע.
אם יצליח, תהיה הרצליה
העיר השנייה בישראל, אחרי
חיפה, בה מופעלים אוטובוסים
בשבת.

הנשף
של מאנדי
הזמר יגאל בשן הסתובב
י.שיוז מאושר ביותר. הוא

חיים. אבל הרבנות סרבה להיעתר
לבקשתה. עתה, כשהתינוקת
שלה היא בת שנת,
תוכל מאנדי להינשא לבעלה
גם בחתונה יהודית, כדת.
סיפור רומנטי־דמיוני שהש־

ראתו לקוחה מספרו של דן
מרגלית צנחנים, נכלא ההשבוע

על־ידי

סורי
ניקנה
חברת הסרטים
פלויט שן להפקה אמריקאית־אנגלית
משותפת. אחד מבעלי
החברה הוא השחקן רוג׳ר
מור, גיבור סידרת הסרטים
הגודוש המוצגת זה כשנה ב־
.קו פי ר ״ ט אכס־

התק לי ט
של אימ שטיין
כשהגיעו עצירי־דמשק, פרופסור
״ שלמה סמואלוב וסאלח
מועלם, לארץ, עטו עליהם העיתונאים.
למועלם, למשל, הציע
מעריב כמה אלפי ל״י עבור סיפור
קורותיו בכלא. ואמנם, יום
אחרי שוב השניים, הופיע במעריב
ראיון גדול עם מועלם.
מעניין מה היתה הרגשתם של
עורכי מעריב כאשר פתחו באותו
יום את הצהרתו המתחרה
ידיעות אחרונות, וראו גם שם
ראיון גדול עם מועלם?
חברת סי.בי.אס. הוציאה צו-
מניעה נגד תקליט שהוציא הזמר
אריק איינשטיין. אריק
נלחם כאריה צעיר בצו והשבוע
הוא זכה ׳ בביטולו. .הדיון
על הצו התקיים לפני רשם
בית־המשפט המחוזי יעקב

וולך, שהודיע כי הוא מחרים
את התקליט על־מנת לשמוע אותו
בבית.
כמה טוב לה לזמרת יפה
ירקוני. בשבוע שעבר היא זכתה
בוויק־אנד באנטוורפן, על
חשבון המגבית היהודית המאוחדת,
ובשבוע הבא היא תבלה
וקי־אנד נוסף, הפעם בבריסל.
שוב על חשבון המגבית. הלוואי
עלינו.
אמנית אחרת שנוסעת היא
הציירת ומנהלת הגלריות עמל״
יה ארבל. היא נוסעת לפתוח
תערוכה בארצות־הברית. לכבוד
נסיעתה ערך לה האמרגן מרקד
תורגימן מסיבה. מי לא היה
שם? כולם היו. גם הקוסם
עמום הוריני, שביקש להפעיל
את קסמיו על האמרגן יעקב
אגמון. אבל אגמון סירב.
הוא הסכים רק כאשר הגרפיקאי
של ידיעות אחרונות, ג׳קי
גק׳סון הבטיח לו כי ״הודיני
מסוגל להפוך אותך תוך חמש
דקות לגיורא גודיק.״ אז
ניגש הודיני לאגמון והניח בידו
שטר של עשר ל״י .״עכשיו
תפתח את היד,״ ציווה עליו
הודיני. אגמון פתח את ידו וגילה
בתוכה שטר של 50ל״י.
״אתה רואה!״ קרא ג׳קי בתרועת
ניצחון ,״היכן שהכסף גדל?״
מי שחוזרת אלינו היא הקר־מיקאית
ציונה שמשי. היא
חוזרת מניו־יורק, שם היא בנתה
קיר דקורטיבי במשרדי אל־על.
אגב, ציונה מצפה לביקור
החסידה.

מכתבים
^ בושה
וזעם

י כדי שגם הקוראים שלכם יהנו, תירגמתי
קטע זה לעברית, והרי הוא לפניכם:

ברגשות זעם קראתי את הכתבה שלכם
על התנהגותו של הרב הצבאי בהלווייתו
של סגן דרורי גילבוע ז׳׳ל (העולם הזה
.)1683
בושה למדינה בה יכולים לקרות דברים
כאלה.

משה יעקוכסץ, רמז-גו

פיתרץ 7א
הגיוגי
1נוז לכל7ן

אין כל הגיון בפיתרון שמציע חיים קדמון
במכתב י למערכת
(העולם הזה
: 0682״לשלול מרשיונות הערבים נהיגה״.
סיתרון
זה מטרתו,
בראש ׳ובראשונה,
לעשות להרחקת הלבבות
של שני העמים
השואפים לשלום
והחיים יחד
בארץ אחת כבר 21
שנה.
להואני
יש לעשות כל
מאמץ לשיתוף־פעו־לה
למען השלום במיזרח־החיכון בין שני
העמים.

מוסטפא להואגי,

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

רות דוידי,

חיפ ה

במקומות ציבוריים

וי 1)£וו)1ץ£1.£־ן

מרוב הרגל לליכלוך ברשות הציבור נעשינו
אדישים לזוהמה. אילמלא התיירים המזדעזעים
והמזכירים לנו את הדבר — לא
היינו יודעים כלל שאנו מלוכלכים.
הזדמן לי השבוע להזדקק לשרות של
חדרי השרותים התת־קרקעיים שבכיכר המושבות
בתל־אביב. אינני תייר, אני רגיל
לזוהמה המקומית. אבל מה שנתגלה לעיד
— הוא ממש פשע!
רק בפוליטיקה יש חילוקי־דיעות, בהיגיינה
אין. אז מי, לכל הרוחות, מפריע ל־פרנסיה
של תל־אביב בת ה־ 60 להיות נקיים?

ישראל בר־דג,

2ו 5.ו
ויינס , 1ת״א (כנר דיזננוף) סו 226066 .1
הוותק. הנסי!( ,והמתיסץ שלנו סמנה להצלחתו!

מקלחת, כ שכבר נגמר /משקהק טן שני
מותר /ו עיי פותלמחרת /כמו ילדים אחרי
מ שחק /ומ שאלה קטנה עוד יש /שרק נמשיך
לאיפגשי.
כיכי ערד, תל-אביב
גער טלוויזיה כשבת
על ממשלת־ישראל לעשות את הצעד .
טלוויזיה בכל ימות השבוע, כולל יום שישי
ישבח.
דווקא בגלל מצבנו
ומיקומנו במיז־רח
התיכון, השוב
שהטלוויזיה תשדר
כל יום.

:הכרתי את מכפגים אליהו

כנער אשר עבד בשביל
המערך בזמן
הבחירות ואשר ראה את הזילזול ההדדי
והביזבוז המשווע שקיימים שם, לא נותו
לי אלא לומר על העובדה שהמערך לא
זכה ברוב. :כה לחי״ .הלוואי וימשיכו
לרדת.
ולאורי אבנרי ושלום כהן ברצוני להגיד:
דעו לכם שאתם מייצגים שיכבה עצומה
של נוער בגיל 16 עד , 18 אשר אומנם אין
להם עדיין זכות הצבעה, אבל חכו עד לבחירות
הבאות, אינשאללה.

צפריר רון,

תל-אביב
הצילום המקורי
זה שטעיתם והחלפתם את תמונתה של

תל-אביב

בזכות
״געשוש״ ו״נעשוש״

אני נמנה על הקוראים הח־תיקים של
העולם הזה. לפיכו
מכיר אני למדי את
השבועון.
ביקורתי? לנוכח
המצב בעיתונות הישראלית
— העולם
הזה מוצר הכרחי !
והנה, גליון 1682
מוצלח במיוחד. זאת
בזכות הסקירה על
אודות ״געשושים״
ו״נעשושים״.
לא, אינני בגילם. כרמי אבל הבחורים הללו
שווים יותר מעיתונאים
רבים — צעירים או קשישים.

מ.פ. כרמי,
ה״־סזז יום ועוב
פתיחת הקורס

תחו שה של
ו״ז ה נעים״ /
שתי אהבו ת
השיא /וכתם

מ שהו ח מי ם /,ולחש ״ עוד״
שני לבבו ת הולמים יחדיו /
פו ר חו ת עכ שיו /ומאמץ לפני
טל סדין נקי.

תל־אביב

תיאור התנהגות האמריקאים בוויאט־נאם
״והתמונות שליוו אותו (העולם הזה ,) 683
מזכירים את מעשי הזוועה של הנאצים.
עכשיו הייתי רוצה לראות אח ראש ממשלתנו,
כבת לעם היהודי נרדף השואה,
מגלה אומץ ציבורי ומגנה את •בני בריתנו׳.

בל תקליט הופך ללהיט על ״מיסטר היט״

יד קטנה א ט מתגנב ת /איזור רגיש היא
מאהבת /חזה נאה נזקר ברורו ת /מו ל זוג
עיניים נקובות /זוג מכנסיים הדוקות /שרוך
פרום, פנים ס מוקות.

יפה אליהו,

₪כולדה, גגי
את האמריקאים:

אנו 10 ,תקליטי ם ובהם המבחר הנו עודנו ביותר של ל ה מוי -ה ע תה ת סגל נאשר תחלמו לוטש
א ת ־ מי סטר הי ט ־ .ה חל ט ה זו תהיה. ללא ספק. אחת הה חל טות ה טו ט ת שלך השטע. שנו.
מיסטר היט־ מ הוו המע רג ת נגינה מו של מ ת הצנועה בממ דיה אך גדולה בביצועיה.
גזור מוד ע ה זו. צרף אליה א ת תעוד ת האחריו ת של ־מיסטר היט ושלח אותה לחברת •אלקטרו
ויסטה־ בע מ. רחוב שפע טל סו, ת־א. ותקבל לביתד א ת בל 10 התקלי טי ם הלוהטים של העונה.
ואל-נא ת שנ ה לציין נתובתך ן.
•מיסטר היט• של ־ ט ל פונ ק ד-נ מנ דדק בחנויו ת המור שות למנירת מוצר*׳טלפונקן־.

עלמה נאווה חו לפ ת /קריצה קטנה שולפת
/חיוןק טן מפג ש ח צו ת /והבטחה: לשתוק
צ רי כי ם/וחדר קט ב מ לון אורחים.
ארנק קטן על המו שב /שיער פרוע וש
ובב /משקה קטן בהבנה /ו״כן״ על שאלה
קטנה /חולצה מונחת מן הצד /איזור מוסתר
עם כף היד,

רא שון־לציו!

₪הילדים הגדולים הכתבה שלכם על עיתוני המחתרת של
תלמידי התיכון (העולם הזה ) 1682 היתר,
מעניינת. חבל רק שלא פירסמתם את הקטע
הכי יפה שהופיע באנגלית בחוברת גע שו ש.

סוגיה והעופרים
סוניה ברנד מראיינת את צמד
(העולם הזה .) 1683 מילא.
אבל אולי בכל זאת תראו לנו את הצילום
שהתכוונתם לפרסם?

העופרים

משה כרוך,

רחובו ת

#סליחה על הטעות. סוני ה ברנד והעד
פרים בצילום המקורי — ראה ת מונה.

₪הלשכה כן פגתה
למפקח הכללי
בגלירן העולם הזה 1682 התפרסמה כתבה
תחת הכותרת ״החוק נגד החוק״ בקשר

לתלונתו של עו״ד ליטוינסקי.
בניגוד לאמור בה בקשר לחוסר התגובה
של לישכת עורכי־הדין,
העובדות ביתם
לכך הן:
א) התלונה נשלחה
על־ידי מר ליס־וינסקי
לפי עצתו
של ראש הלישכה,
ב) לישכת עורכי־הדין
פנתה מצידה
למפקח הכללי למשטרה
בעניין הנידון.

י. רוטנשטרייך,

רוטנשטרייך

עו״ד, ראש הלי שכה,
תל־אביב

דברים
ע 7דיוקם
קיבלתי זה עתה מכתב מראש לישכת
עוה״ד בישראל, עו״ד ד״ר י. רוטנשטרייך,
אשר נשלחה אלי כתגובה לכתבה שפורסמה
בגליון העולם הזה 1682 בה מתואר ה־מיקרה
שאירע לי עם השוטר רוזנפלד.
כדי להעמיד את הדברים על נכונותם,

הנני לציין כי ביום בו קרה המיקרה המתואר
בכתבתכם, פניתי טלפונית אל ראש ה־לישכה
וסיפרתי לו את אשר קרה: ראש
הלישכה יעץ לי לפנות מייד בתלונה למפקח
הכללי של המשטרה ולהעביר העתק הימנה
אליו, על מנת שלאחר מכן יעשה אף הוא
את הנחוץ.
על פנייתו של ראש הלישכה למפקח הכללי
של המשטרה נודע לי מתוך מכתבו
אלי מיום .27.11.69

עו״ד חיים ליטוינסקי,
תל־אביב

0ועכשיו,
ישבכים

הכתבה על השד ומקומו ביחסי מין בין
גבר לאשר( ,העולם הזה ) 1682 עניינה אותי.
הנני בן 17 ונמשך מאוד לישבן של בחורות,
האם זאת סטייה?
האם ליטוף ישבן של בחורה מהנה אותה
באותה מידה שמהנה אותי?
נ סי ם

א , .פתח־תקתה

₪לגולרשמיד
יש ילדים!
בכתבה ״מלחמתו של מועמד מס׳ 13״

תן מתות!

שלח כותרת מתאימה, כראות עיניך, לתמונה זו.
בין שולחי הכותרות המוצלחות כיותר יוגרלו 3
פרסי ספרים. את הכותרות יש לשלוח כגלויות כלבד לת.ד 136 .תל-
אביב, ולציין ״תן כותרת״ .ילקהו בחשבון הצעות שיגיעו עד ל־.13.12

(העולם הזה ,) 1683 על הפקיד הבכיר במש-
רד החינוך יוסף גולדשמיך, נאמר כי הוא
חשוך בנים.

131 אתרי חורף מצפים לך וינה מציעה לך עושר של
תרבות -אופרות. תיאטרונים
באוסטריה המקסימה ־־
מקום בו כל אורח הוא מלך. וקונצרטים-החיים במלוא
תפארתם בוינה האצילה. .
שלו ,.שמש, סקי ובידור -
כל זאת ושלם חרש של יופי
במחירי חורף מיוחדים.
בשיתוף עם אל־על נתיבי א1יר לישר^

למעשה יש לגולדשמיד שני ילדים וגם
ב. ח ,.תל־אביב
נקדים.
#העולם הזה מתנצל על הטעות.

בדבר פרטים. פנה אל ירידך,ס 1כן
הנסיעות, או אל נתיבי אויר אוסטריים,
תד א בי ב, ר ח נחלת־בנים ין , 52
טלפון . 53535

תמרורים
ילדה בן ( 3.5היא) ,זמרת שירי־העם
האמריקאית ג׳ץ כאייז. האם מקווה
שהתינוק, גכריאל, יוכל לפגוש בקרוב את
אביו, דויד הריס, היושב בבית־סוהר,
בגלל סירובו להתגייס לצבא האמריקאי כ־מחין
ה נגד מלחמת ויאט־נאם.
הוענק על־ידי נשיא גרמניה, אות
הצטיינות של גרמניה לעורך־הדין התל־אביבי
הנרי ספיר, על חלקו בקשירת
מגעים אישיים בין ישראלים וגרמנים ובעריכת
חילופי־נוער בין קלן ותל־אביב. האות
נמסר על־ידי שגריר גרמניה בישראל.
מנהליםרומן. שחקנית הקולנוע
ג׳ולי כריסט* והשחקן הצעיר
גארי בונד. משך השנתיים האחרונות
ניהלה ג׳ולי רומן עם וארן ביאטי ועתה
הוא הגיע לקיצו.
פרש הקצין הכושי הבכיר ביותר
בחיל־האוויר האמריקאי, גנרל בנג׳מין
דייוויס. גנרל דיייוויס כיהן עד עתה
כמפקד חיל־האוויר האמריקאי בדרום־אסיה.
עתה נותר רק קצין כושי אחד בצמרת צבא
ארה״ב: ברינדיר־גנרל פרדריק דאודיסון, המשרת
במיפקדת הצבא כיאש אגף הגיוס.
התגרשו. עדן מרקם ( )38 אשתו
השלישית של גרושו מרקם (,)78
אחרי תהליך משפטי ארוך בו זכתה עדן
במיליון דולר. בתביעה שהגישה לבית־ה־משפט,
האשימה עדן את בעלה בהתנהגות
אכזרית ותבעה שלושה מיליון דולר. היא
זכתה רק במיליון, לפי הפירוט של 337.000 :
דולר עבור הכנסות מסרטים 146.000 ,דולר
כחלקה בבית הזוג בהוליווד 210,000 ,דולר
כמזונות והיתר בהשקעות שונות.
הוצאהלהורג. בחשאי, באשמת
פעילות נגד־מהפכנית, מי שהיתר, אשתו
של נשיא סין המודח ליאו שאו צ׳י —
ואנג קואנג. עיתון המופיע בהוניג קונג
מוסר כי ההוצאה להורג בוצעה ביוזמת
אשתו של מאו. עוד מוסר העיתון כי הנשיא
לשעבר עובד עתה כפועל פשוט במנצ׳וריה
והוא נתון לפיקוח חמור.
נפטר בהונגריה, בגיל ,70 מי שהיה
בשנים 1963—1959 מאמן נבחרת ישראל
בכדורגל -גיולה מאגרי. מאנדי,
יהודי ממוצא הונגרי, מראשי נבחרת־הפלא

ההונגרית של שנות החמישים, הוביל את
ישראל לזכיה באליפות מערב־אסיה ב־,1959
בשנותיו ידעה ישראל שניים מניצחונותיה
הגדולים ביותר בכדורגל בזירה העולמית
— 1:2על יגוסלביה בבלגראד, ו־0 : 4
על נבחרת אנגליה הצעירה ברמת־גן.
נפטר בחיפה, בגיל ,75 מי שהיה
גיסו של חיים ארלוזורוב — ד״ר הרמן
רוכין. יליד אסטוניה, למד רפואה באוסטריה
וב־ 1921 הוסמך כרופא. כאשר פירסם
ארלוזורוב ב־ ,1930 בעיתון ציוני כי מחפשים
רופא בארץ־ישראל, עלו המנוח ורעיתו
והשתקעו בחיפה. היה מהבולטים ברופאי
אף־אוזן־גרון ושימש שנים כיו״ר אירגון
־רופאים אלה בחיפה.
נפטר במוסקבה, בגיל ,88 מי שהיה
בשנים 1960—1953 נשיא ברית־המוע־צות
מרשל קלאמאנטי וורשילוס. יליד
אוקריאנה, הצטרף בגיל צעיר למפלגה הקומוניסטית
וניהל את החיים הרומנטיים
של מהפכן בולשיביקי במחתרת, לפני שהמפלגה
תפסה את השילטון ב־ .1917 אחרי
מהפכת אוקטובר הצטרף לצבא האדום והפך
לאחד ממפקדיו הבכירים. ב־ 1946 מונה לסגן
ראש ממשלת בריה״מ ועם מותו של
סטאלין ב־ 1953 נתמנה ליו״ר הנשיאות של
הסובייט העליון — תפקיד המקביל לנשיא.

העולם הזר

1 1 1 1־ 1 1

ך • ולנו מכירים אותו.

לאי 4

ראינו אותו באלפי סרטים

שנית — זה קורה במלחמה. אי־אפשר למנוע זאת. כשיש
מלחמה, נהרגים אנשים חפים מפשע. אין מה לעשות.

נכר כהלכה. נוקשה. אכל עם לב שד זהם.

המסקנה המשותפת של שתי הסיסמות׳:אין
מה לעשות. זה ככה.

הוליבודיים.
הבוץ מגיע לו עד הברכיים. הוא עייף ורצוץ. זקנו
מגודל. הוא עבר גיהינום של אש, ולפניו גיהינום חדש.
מיטב חבריו נהרגו. אבל תמיד יש בפיו התחכמות ובת-
צוחק.
הוא בן של אמא. האיש היודע להבדיל בין טוב ורע.
אדם הגון, מפני שחונך על־ידי הורים הגונים, בחברה הגונה,
על ברכי תרבות הגונה. בחופשתו יחזר אחרי בת השכן.
לא יעלה על דעתו לשכב עימה, לפני ליל הכלולות.
הוא מלא רחמים. בהיכנסו •לכפר המופצץ, יחלק את השוקולד
שלו לילדים בבלויי־סחבות, האוהבים אותו ממבט
ראשון. הנשים יודעות מייד שאפשר לבטוח בו. הוא לא
יאנוס. הוא לא ישדוד.
כך הכירו אותו הכל. כך הוא ראה את עצמו.

ואם אין מה לעשות, וזה ככה, אז בואו נשכח מכל
העניין, ונעבור מהר לידיעה אחרת בעיתון, ולא נצייר בדמיוננו
את המראה המדוייק של הדברים שקרו. נמשיך לאכול
גלידה עם קצפת, ולרקוד, ולדאוג לכסף. העיקר, לא
לחשוב על זה.
וכי מי רוצה לחושב על רגעיו האחרונים של ילד,
הנאחז בלהבות של פצצת נאפאלם? או על אשה החובקת

התגובה הראשונה היתה: איך זה יכול היה
לקרות? איך עשה זאת הוא, אותו כחור נחמד,
נקי, הגון?

ואם זה קרה למחלקה זו, מחלקה ממוצעת
בהחלט בגדוד ממוצע כהחלט -הרי זה יכול
היה לקרות בכל מחלקה אחרת, בבל גדוד
אחר!

ואנחנו?

בחור נחמד שפקד להרוג נשים עם התינוקות
שבידיהן. לירות ממרחק מטר בילד קטן
שהתחנן על חייו. שירה בעצמו כזקנים ובנערות.

ניטים
טובים, שאינם יכולים לחיות עם הזזזעות,
\ 4המבקשים להשתמט מן האחריות, יש בפיהם שתי סיסמות:

אשית — תמיד יש מלחמות. תמיד היו ותמיד יהיו.

פתח את הסורגים, באמתלה של פטריוטיזם
וכאישור החברה — ועיניך תחזינה כדברים
נוראים שאינך מאמין אך באפשרותם.

הוא — הבן של השכן, הנער הנחמד בחנות ממול, הצעיר
הביישני שבא לחזר אחרי הבת! האם זה אותו האיש?

מי שקורא את זוועות מי לאי ,4אינו יכול שלא להיזכר
אוטומאטית בפרטי כפר־קאסם. וקיביה. ודיר־יאסין.
מבצעי כפר־קאסם היו אנשים רגלים בהחלט. האיש שפיקד
על הפעולה — סגן גבי דהאן — היה בחור נחמד
לכל הדעות. גם בעיני.

אישיות המבקשת להנהיג עם, והמכריזה
מראש בי אין ככוחה למנוע את המלחמה הבאה
-הריהי פוסלת את עצמה מכל ובל.
ואוי לעם שאינו תופס זאת.

אכל להביט בעיני ילד כן ארבע, ולנקב אותו
כצרור כדורי־רובה ממרחק של מטר -איך
זה ייתכן? להעמיד נשים כשורה ולקצור אותן
כמיקלע -איך, איך, איך?

נעים לחשוב בך. אכל אין לזה שחר.

כל אחת מאלפי המלחמות בתולדות האנושות, על מאות
מיליוני קורבנותיהן — יכלה להימנע, אילו נמצאו האנשים
הנכונים במקום הנכון. אותם האנשים שמנעו אלפי מלחמות
אחרות.

•^פיטר למנוע מלחמות. על אחת כמה וכמה אפ־
\ | ש ר למנוע מעשי־זוועה במלחמה.
הייתי חייל. ראיתי מעשי־זוועה. ראיתי שבכל אחד מ־איחנו,
אף בצעיר הנחמד והאהוד ביותר, שוכנת חיית־טרף,
נוראה ואיומה מכל חיית־טרף בג׳ונגל.
סורגים דקים מאוד של תרבות וחינוך והסכמה חברתית
כולאים חיה זו.

להחריב עיר ממרומים, על־ידי הטלת פצצה אטומית —
בסדר. להשמיד אוכלוסיה על-ידי הפצצה שיטתית, בדייקנות
מאתמטית — בסדר.

אלו מעשי־זוועה מחרידים ביצעו הבריטים במלחמת הבורים
ובמלחמות קולוניאליות שונות ברחבי תבל?
והצרפתים — האם מעשיהם באלגייריה אינם מאפילים אף
על זוועות ויאט־נאם?
הרוסים — האם לא אנסו מאות אלפי נשים בגרמניה הכבושה,
שלא לדבר כלל על מעשים אחרים?

בי אין מלחמה בלתי-נמנעת, ומעולם לא
היתה בזאת.

זה נכון לגבי כל מלחמה. לגבי מלחמת-העו-
לם השלישית. לגבי מלחמת ויאט־נאם. לגבי
המלחמה הבאה כינינו ובין הערבים. ואפילו
לגבי המלחמה הנוכחית בינינו וכין הפלסטינים.

ץשוםכך גרמו הידיעות על מאורעות הכפר מי לא• 4
(שנקרא גם סונג מי) בדרום ויאט־נאם להלם כה נורא.
בכל העולם, וקודם כל באמריקה עצמה.

ך • ני עמים אחרים, כמונו, יכולים לנשום לרווחה
^ ולומר: ברוך השם, זה לא יכול לקרות אצלנו.
זה יכול לקרות רק אצל האמריקאים, כי בעם האמריקאי
יש זרע של אלימות, הנובט מדי פעם ומצמיח פירות של
זוזעה. כמו רציחות קנדי וקינג.
אצלנו — הבריטים, הצרפתים, הרוסים, הישראלים —
זה לא יכול לקרות.

מי שמתייאש אף לרגע אחד מאפשרות השלום, מי שמרפה
אף לרגע אחד מן המאמץ להשגת השלום, מי שזינח
אף לרגע אחד את הצורך לרכז את כל כוחו ומחשבותיו
למען השלום — הריהו פושע כלפי האנושות.
מי שמדבר על המלחמה הבאה כאילו היתר, בלתי־נמנעת
ומובנת מאליה, כמעט בלשון עבר — כאילו נותן את ידו
לשפיכת דמם של האלפים והרבבות שימותו במלחמה הבאה,
בני האמהות משני הצדדים. כאילו נתן את ידו לרצח
כל אחד ואחד מהם.

כל מלחמה היא מעשה ידי אדם. בני־אדם עושים מלחמות,
בני־אדם מונעים מלחמות. כדבריו הקלאסיים של האלוף
הגרמני :״המלחמה היא המשכת המדיניות באמצעים
אחרים.״ משמע: מדיניות מסויימת מובילה למלחמה, מדיניות
אחרת מונעת מלחמה. כך או כך, המדינאי הוא הנושא
באחריות.

החייל הקרבי האמריקאי.

והנה מתברר כי מי לאי 4היתה תקרית יחידה במינה.
היו הרבה כאלה — לפניה ואחריה. אולי נוראות יותר.

ואני אומר: מי שמטיך נגד ההטפה לשלום
-מבצע פשע כלפי העם.

שרר שנז ציבווריס־•.
פרא\2אבו אמירי\2אי אנט־י־גזרן זגזרוי
את תינוקה, בהקוזת־שווא שצרור הכדורים הניתך עליה לא
יפגע בה? או על איכר הרואה את לוע הרובה המכוזן אל
בין עיניו, והיודע בוודאות נוראה כי זוהי השנייה האחרונה
של חייו?

מי רוצה לחשוב? אז נשבח את זה! ממילא
אין מה לעשות ! זה בבה !

ני רוצה להצטרף אל אותם המבקשים לחסום את
הדרך הנוחה הזאת לנסיגה ולהשתמטות.
כי זוהי דרך של שקר.
יש מה לעשות.

זה ככה, מפני שאניטים החושבים את עצמם
להגונים, במוך וכמוני, משלימים עם זה. בשם
שהשלימו עם רצח ששת המיליונים.
שקר הוא שאי־אפשר למנוע מלחמות.
שקר הוא שבמלחמה חייבים לקרות מעשי־זוזעה.

שני שקרים, שיש לא רק להפריכם, אלא אך

לנתקם זה מזה.

לכן לימדונו חכמינו ז״ל — יצחק שדה ואחרים — כי
טוהר הנשק הוא ערך מוחלט.
לכן אמרו גדולי המצביאים לכל הדורות שצבא הסובל
מעשי־זוועה של חייליו, סופו להתמוטט מבפנים, באשר
צבא של רוצחים ובוזזים אינו יכול להיות ממושמע ויעיל.
למילה ״מוראל״ משמעות כפולה — מוסר ורוח טובה.
לכן חינכונו מפקדינו כי רק חיית־אדם נתעבת הורגת
שבויים, מתעללת באוכלוסיה אזרחית, בוזזת רכוש.
לכן טבע בנימין ד,לוי את הפסוק הנהדר בפסק־דין כפר־קאסם:
שיש פקודות אשר דגל שחור מתנוסס עליהן, ואין
למלאן.

כי מי שמשלים עם מעשי-זוועה בדבר כלת*־
נמנע במלחמה, מי שפותח את הפתח הקטן
ביותר שדרכו יבולה חייתיהטרך לפרוץ החוצה
-הריהו בורה קבר מוסרי לעמו, וחותר
תחת יסודות הקיום של מדינתו.

* היהזה קל מדי לדבר על ויאט־נאם מבלי לדבר על
הסכנות האורבות לנו.
אנו עומדים עתה לא רק במלחמה בין צבאות סדירים,
אלא גם במלחמה בין צבאנו ובין כוחות בלתי־סדירים ומח־תרתיים,
המבוססים באוכלוסיה האזרחית.

מצב הטומן בחובו, מעצם טבעו, סכנות נוראות
לדמותנו המוסרית. סכנה לדמותו של בל
צעיר •טאנו מלבישים אותו כלבוש צבאנו ולשרת
ככובש בעזה
שולחים אותו
ובחברון.

מי שמאמין. בי אי-אפשר למנוע מלחמות,
מוטלת עליו הוכה כפולה ומכופלת לדאוג לכך
שלא יתרחשו בהן מעשי־זוועה.

מתנת־שמיים היא שדווקא בשעה זו עומד בראש צבאנו
רמטכ״ל הבולט בתכונותיו האנושיות, בצד תכונותיו הצבאיות.
נדמה שמעולם לא היה לצר,״ל רמטכ״ל שנתן את
דעתו במידה כה רבה לדמותו של החייל ולחינוך לטוהר־הנשק.

לא הרמטכ״ל לבדו, ולא חבר קציניו לבדם, יכולים
לשאת בתפקיד חינוכי גורלי זה. זוהי מלאכתו של כל
אחד מאיתנו, כל אב, כל אם, כל אח, כל חייל.

ך ברת מסויימת אמרה לפני כמה ימים שחטא הוא
ולה טי ף לשלום, מפני שזה יוצר אשליות בקרב העם.

בל אמריקאי אחראי למי לאי .4בל אחד
מאיתנו יהיה אחראי אם יקרו דברים באלה
בארצנו.

מי שמאמין כי אי־אפשר למנוע מעשי־זוזעה במלחמה,
מוטלת עליו חובה כפולה ומכופלת למנוע מלחמות.

מאת

אבנדי

וואמו שני בסיווח בה מוווח $
אורי אבנרי על סיורו באירופה
ך• שאלד הראשונה שכל ישראלי נתז
1קל בה עתה בוויכוחים באירופה היא:

״מדוע לא תקום מדינה אחת
ככל פלסטינה, וכה יחיו יהודים
וערכים בצוותא, כשלום ובשוויון,
כמישטר דמוקראטי חילוני? איזו
זכות־קיום יש למדינה המבוססת
על הגדרה לאומנית, דתית או גזענית,
שיש כה חוקים במו חורך
השבות?״
כשאתה שומע שאלה זו, הנשאלת בתמימות
ובכנות, מתגנבת ללבך המחשבה שיש כאן
פאראדוכם. לפני מלחמת ששת הימים לא
עלה כמעט על דעת איש בעולם לפקפק בזכות
הקיום של מדינת ישראל. והנה, דווקא
אחרי שנחלנו ניצחון צבאי מזהיר, הפך פיק־
״פוק זה לנחלת רבים וטובים.
פיתרון התעלומה טמון בעובדה כי המשך
מישטר־הכיבוש שלנו, בעיקבות הניצחון,
הפך את המחתרת הפלסטינית מגורם מבוטל
לכוח צינלאומי ממדרגה ראשונה, בעיקר בשטח
התעמולתי. אירגוני הפידאיון הם המפיצים
עתה את רעיון כינון המדינה הלא־לאומית
במקים ישראל.
תעמולה זו נופלת על אוזן קשבת. מיטב
הנוער באירופה מואס בלאומיות, והרעיון
הציוני של מדינה לאומית־דתית מעורר בו
עתה סלידה. אנשי אל־פתח וחבריהם לא נראים
רק כלוחמי־שיחרור נועזים, המתקוממים
נגד מישטר־כיבוש אכזרי, אלא גם כנושאי
רעיון מדיני מתקדם, דמוקראטי וליברלי (ב
מדינה
יהודית מן הים עד הירדן, עם מיעוט
ערבי נסבל (אולי).

מכאן שהרעיון היפה של מדינה
לא-לאומית ורב-לאומית יכול להתקיים
רק כדמיון של אנשים
הרחוקים ממציאות המרחב. מי
שמכיר כזכויות שני העמים צריף
להגיע לדו־קיום של שתי מדינות
לאומיות, שבל אחת מהן תהווה
בית לאומי לעם שלה, והמקיימות
יחד את אחדות הארץ על-ידי
התקשרות בצמרת, הסדרי ביטחון,
חופש תנועה וסידורים בל
כליים.
זהו הרעיון שלנו — והוא כיום הרעיון
היחידי המסיגל להתמודד עם תעמולת אלפ

א;־־ פתחי — שותף רנננזיד?
ך* התבטאויותיהם דוחים תועמלני ה־
4״ פידאיון בשצף־קצף את הרעיון הזה,
דווקא משום שיש בו כדי לכבוש את לב
ידידיהם החדשים.
בכל זאת יש רבים מבין ידידי הפלסטינים י
באירופה, העוקבים מקרוב אחרי התפתחות
הפידאיון, המאמינים כי בבוא היום יתנו
אירגוני־הפידאיון את ידם לביצוע רעיון זה.
על מה הם מתבססים?

לדעתם, יש התקדמות איטית

מילה אחת
תו׳ספת רומנטיקה של מאו וצ׳ה גווארה, ב-
מיקרה הצורך).

יש מישהו הטוען בי שמע כמו
אוזניו את יאסר עראפאת אומר,
בי לא איכפת לו בלל שהיהודים
יהוו רוב כמדינה הפלסטינית הדמוקרטית
שתקום, או שנשיא המדינה
יהיה יהודי. לו איכפת רק
העיקרון של מדינה אחת בפלסטין,
ללא שייכות לאומית, דתית
וגזעית.
תעמולה זו כובשת את השמאל האירופי,
היא נעזרת בטענה כי הנה הנוער הישראלי
עצמו, המיוצג על־ידי קבוצת מצפן, מתקומם
נגד קיום מדינת ישראל וחותר למדינה סוציאליסטית
כוללת, בה יחיו יהודים בין הערבים
בשלום מהפכני.
מול תעמולה זו עומדת התעמולה הישראלית
הרשמית חסרת־אונים, מפני שנאסר
עליה להכיר בכלל בקיומם של הפלסטינים.
ישראל מכירה רק במדינות הערביות הישנות
— שאנשי השמאל האירופי, בהשפעת
הפידאיון, מתחילים למאוס גם בהן.

נזי י\23ר ער צבא נזשננזף?
ך* תשובה הנכונה היא, כמובן, שאכן
( \ חיים בארץ שני עמים, שלכל אחד מהם
זכויות משלו, אך שאינם מסוגלים לחיות
יחד במדינה אחת אחרי מלחמה הנמשכת
מזה 90 שנה, שיצרה מישקעים נוראים של
שינאה׳ אי־אמון וחשדית הדדיים.

אם נתייחס אל הרעיון ברצינות,
מתעור־יות מייד שאלות המוכיחות
את אי-היבולת להגשימו.
מי ישרת כצבא של המדינה המאוחדת?
מי יפקד על הצבא? מי
יחזיק בידו את המישטרה?

איך תיכון הממשלה? איך יפעל הפרלמנט?
מי יחליט על מדיניות העלייה? האם יקבלו
הערבים שלטון של רוב יהודי? האם יקבלו
היהודים שלטון של רוב ערבי, כאשר ייווצר
בעיקבות הילודה?
מובן שבמחנות הפידאיון עצמם נראה הרעיון
אחרת לגמרי. שם מדובר על מדינה
פלסטינית ערבית, מן הירדן עד הים, עם
מיעוט יהודי נסבל (אולי) .זה מקביל בדיוק
לרעיון של ארץ־ישראל השלמה, שפירושו

אף מתמדת מצד הפידאיון לקראת
הכרה במציאות הישראלית.
שוב אין מדברים בקרב הפידאיון, גם
בינם לבין עצמם, על זריקת היהודים לים,
נוסח שוקיירי. תוכנית המדינה הפלסטינית
הלא־לאומית כוללת הכרה בקיום ציבור לאומי
ישראלי, שיש לו זכויות בארץ — דבר
שהפלסטינים הכחישוהו תמיד. אפילו אם אין
הכרה זו כנה, הרי מרוב חזרות עליה, מתחילים
הפידאיון עצמם לעכלה.
הנימה החדשה של הכרה במציאות הישראלית
מוצאת את ביטוייה גם בדברים
מעשיים. כמה מראשי הפידאיון מתמחים בתולדות
הציונות וישראל. אירגוני־החבלה
מקיימים עתה קורסים לעברית ולידיעת־ישר״
אל, בבחינת ״דע את האוייב״.

כמה מידידי הפידאיון סבורים,
כי זוהי דק התחלה. בפי שאמר
לי אהד מהם :״המהפכה הפלסטינית
היא רק בחיתוליה. לבן לא
חשוב כל״כף מה שהם אומרים
עכשיו. הם עדיין חלשים מדי
מכדי שיובלו לבצע מהפכה כגישת
הערכים לישראל. אבל הם
מתקדמים מהר, ובעוד כמה שנים
ייתכן מאוד שדווקא הם יהיו ה
שותף האמיתי לשלום עם ישראל״.

״נהיה
בנזו ס־יך
ך* פידאיון עצמם

מתחלקים כיום לשני

| ) מחנות עיקריים:
מצד אחד מתייצבים הלאומנים הפלסטיניים,
שאינם מבקשים אלא את שיחרור
פלסטין. אלה בזים לממשלות הערביות, ורוצים
בעיקר ביישות פלסטינית נפרדת בעולם
הערבי.
מצד שני מתייצבים הדוגלים במהפכה ה־כלל־ערבית.
הם רואים בפלסטינים רק חיל־חלוץ
מהפכני, שתפקידו העיקרי הוא לחולל
מהפכות בכל העולם הערבי, להפיל את כל
המישטרים הקיימים ולכונן איחוד ערבי
מהפכני. המאבק נגד ישראל נראה להם דק
כעניין מישני.

למרות שהמחנה השני הוא קו־ >
לני מאוד, אין ספק כי המחנה
הראשון הוא החשוב. אולם כאופן

מעשי אין הבדל ממשי בין שניהם,
מאחר שאלה נם אלה מאמינים
שתחילה יש להפיל את ה־מישטרים
הקיימים בארצורדערב.

מדובר בגלוי על הפלת המישטרים ה־
״ריאקציוניים״ בירדן ובלבנון, אך ברור לגמרי
שאין להם דעה הרבה יותר טובה על
עבד־אל־נאצר וממשלות דמשק ובגדאד. אפילו
ממשלת אלג׳יריה מתחילה להימאס
עליהם, בגלל אופייה הביורוקראטי.
בסך הכל מהווים הפלסטינים עתה גורם
מהפכני ממדרגה ראשונה בעולם הערבי. כוחם
המתסיס ור,מדרבן כלל אינו תלוי במידת
הצלחתם הצבאית במאבק נגד ישראל,
אם כי הצלחה בארץ מוסיפה להם יוקרה.
הרבה יותר חשוב תפקידם בשינוי פני העולם
הערבי, העלול להעמיד את ישראל ביום
מן הימים בפני מציאות חדשה לגמרי.

כפי שאמר אחד מהם :״כל העולם
כז לסין. עד שיום אחד קרה
משהו כסין, והיא הדהימה את
העולם. יכוא יום וזה יקרה לנו.״
מובן שהתפתחות זו של הפלסטינים רח קה
מאוד מלהיות תהליך חד־משמעי ומג בש.
מי שמזדמן לביירות ולעמאן נקלע לא
פעם לעולם דמיוני של סיפורי־ריגול, דוברים
בלתי״רציניים, אינטריגות בין־אירגוניות.
ההוראה האווילית לשלושת החבלנים במיש־פט
וינטרתור, המביאה לאובדן הזדמנות של
זהב לנהל את תעמולתם באוזני אירופה,
היא דוגמה לחוסר־הבנה משווע.

התעמולה הפלסטינית באירופה
מצליחה לא פעם למרות הרמה
הירודה של כעליה. העניין עצמו
משפיע יותר מאשר דובריו.

ישראר ון חבנטז ה־ס־י.איי.אי.
* שראל, המפנה את גבה לכל ההתפתחויות
בעולם הערבי, מתייחסת בזילזול
למהפכה זו. לא כן המישטרים הערביים ה־

האלילים החדשים

הטרוריסטים הפלסטיניים
הפכו גיבורי העולם הערבי
והעולם נוטה יותר ויו תר לקבל אותם כלוח מי חופ ש. ב ת מונ ה:
סוביאה דחבור בת ה־ 8ו, אחותה של אמינת דחבור, הנ שפטת יחד

לביודן של ארצות־הברית) .הם מכינים הפיכה
נגד עבד־אל־נאצר. יבצעו אותה האחים
פלסטי אחרים, הרואים בה איום שאין למעלה ממנו.
בראש מחנה זה עומדת מצריים.

כימעט בל המומחים מאמינים,
בי מצרים רוצה באופן נואש ב־הסדר-שלוס
עם ישראל, למרות
במה מהניסוחים נוטפי־הדם בנאומי
עכד־אל־נאצד. המצרים משוכנעים
בי ממשלת־ישראל מחבלת
ככוונה תחילה בהשנת הסדר, על־ידי
הצגת תנאים שהיא יודעת
מדאיט שעכד־אל-נאצר אינו מסוגל
לקבלם. כוונת ישראל, לדעת
מצרים אלה, לספח את השטחים.
יש גם המעלים השערות מופלגות יותר.
אמר לי מצרי רציני מאוד :״זה הכל חלק
מן המישחק של הסי־איי־אי (המוסד המרכזי

נין הנסיש והסדן

המוסלמים, שהם אנשי הימין, בעזרת חלק
מן הצבא. לישראל ניתן התפקיד להתיש את
מישטרו של עבד־אל־נאצר, כדי להכשיר און
הקרקע להפיכה זו. למחרת ההפיכה תציע
ישראל לשלטון החדש את כל מה שהיא
אינה מוכנה לתת לעבד־אל־נאצר.״ הסונה׳
כמובן, להגשמת החלטת מועצת־הביטחון.
עבד־אל־נאצר עצמו נ תון בין הפטיש והסדן
— בין הפידאיון הפלסטיניים, המתחרים
בו בעולם הערבי והמכריחים אותו
להיות קיצוני, ובין אותו חלל מדעת־הקהל
המצרית הרוצה בשלום, והעלול לערער את
שלטונו מבפנים. אילו ניתן לו להשיג הסדר
של כבוד, ייתכן שיכול היד, להיחלץ.
(מכאן תופעה מוזרה: תוכניתו להקמת
מדינה פלסטינית תוך הסדר ישראלי—פלסטיני—מצרי
פופולארית הרבה יותר בקאהיר,
מאשר בביירות או בעמאן •.סיפח לי שעבד־י

נתון נשיא מצרים, גמאל
עבד־אל־נאצר. מצד אחד
.שבוי בידי יאסר עראפת (משמאל) ,המסמל את המאבק הפלס

שני חבריה לחזית השיחרור הפלסטינית על תקיפת מטוס אל־על
בציריך, מצביעה על ת מונו ת החבלנים ה תלויות בביתה. טוביה הצטרפה
לחזית ה שיחרור הפלסטינית מייד אחרי מאסר אחותה, הוש פעה
ממע שי החבלנים, כמו אלפים רבים של בני־נוער ערבי במרחב.

אל־נאצר עצמו קורא עתה את ספרי בעיון).

על בל פנים -אין שמץ של
ספק, בי מצרים מבירה עתה בקיום
ישראל, כגבולות ה־ 4ביוני
.1967 מבחינה זו יש הבדל מהותי
כין המחבלים וכין מישטר נאצר.
ההצעות האמריקאיות האחרונות, הכוללות
הבטחה להחזיר את ישראל לגבול הבינלאומי
בין ארץ־ישראל ומצרים, היו מבוססות
על ידיעת המצב במצרים. אבל האמריקאים
לא הבינו כי עבד־אל־נאצר אינו מסוגל,
ואינו רוצה, לעשות עיסקה נפרדת לטובת
מצרים, ולהפקיר את האינטרסים של
שאר העמים הערביים.
מאותר, סיבה גם אוכזבו אלה שקיוו כי
המהפכות הפרו־נאצריות המוצלחות בסודאן
ובלוב ישכנעו את עבד־אל־נאצר לנטוש את
המאבק נגד ישראל ולהתרכז בהתפשטות ההשפעה
המצרית באפריקה.

מי שקיווה כך, שוכח שאנחנו
מחזיקים את מצרים בגרון, כתע־לת־סואץ.
כל זמן שאנחנו נמצאים
על גדת התעלה, אין מצרים יכולה
לשכוח לרגע את המלחמה כנו.

רות. אחת השיחות המעניינות ביותר שלי
היתד, עם מצרי, שהיה מעין מהדורה הפוכה
של הד״ר אלדד.

״נגזנ\2ם י בכם״,
ך* איש, הוגה־דעות מבריק, בעל תרבות
| \ צרפתית, הזמינני לארוחת־ערב בביתו,
הציג בפני את משפחתו, ואחר־כך נכנס לויכוח,
שבו שילהב את עצמו יותר ויותר,
עד שהגיע ממש לאכסטאזה בנוסח ריכארד
ואגנר. תוכן דבריו היה, בערך, כך:

״אנחנו המצרים לא יכולים לחיות
כהשפלה. הנחלתם לנו תכו־,
פה כשדה־הקרב, ורק בשדה־הק*
רב נוכל למחוק חרפה זו.
״אנחנו עם עתיק. אנחנו. צאצאי הפרעך־ ,
נים. יש לנו היסטוריה.של 600* .שנה. עם
כזה אינו יכול לשבווז/את ־חרפתו.

״אתם הוכחתם׳לנוי את י&ור־•
נותכם. מעכשיו.אין *לנו שאיפה
אחרת מאשר להשתי-ת לכם:
אנחנו נהיה ע: 4שלו 40 מיליון
ישראלים -ענ^טגצולוגי, צבאי.

רק הסדר ישראלי—מצרי, שיביא לנסיג־תנו
מסיני, יאפשר למצרים להפנות לנו את
הגב, אולי בשמחה, ולהתפתח בכיודן הפוך.
מובן שלא בכל השיחות מדובר על שלום.
מי שעינו פקוחה, נתקל גם בתופעות אח
״נבער
מתוכנו כיד גי *י של חולשה ופיגור,
עד שנוכל לנקום את נקמתנו, אפילו
אם זה יקח 100 שנה. ואם יביא הדבר לחורבן
גמור של מצרים, כפי שאתה טוען —
אין דבר, למען ׳ כבודנו הלאומי אנו מוכנים
לקנות את נקמתנו במחיר החורבן.״
אולם גם איש קנאי זה התחיל וסיים את
דבריו בנימה הפוכה. הוא אמר כי המלחמה
היא בלתי־נמנעת, מפני שישראל אינה רוצה
בשלום בכבוד. אילו הסכימה ישראל להחלטת
מועצת־הביטחון, כפי שהסבים עבד־אל־נאצר,
לא היה צורך במסע־נקם נורא זה.
זוהי דוגמה קיצונית. בקרב המצרים, זהו
חריג. מי שבא בימים אלה במגע עם מצרים
מוכרח להתרשם מהפיכחון הכללי של גישתם,
השלמתם עם קיום ישראל יחד עם אי־האמון
בכוונותיה — גישה השונה לחלוטין
מסיגנון הנאומים המשודרים ברדיו קאהיר.
אומרים לי כי זה המצב גם במצרים עצמה.
קאהיר מלאה בדיחות על חשבון התעמולה
המלחמתית של המישטר, ומצב־הרוח
הכללי הוא מתון מאוד, כפי שהיה תמיד במצרים.
נשמעת ביקורת חופשית על עבד־אל־נאצר
ומישטרו, לא פעם תוך השמעת
התקפות אישיות עליו. אין שום התלהבות
למלחמה — אך סבורים כי אין מנוס ממלחמה,
מפני שישראל לא תיסוג.
יתכן שעבד־אל־נאצר יכול היה להסתפק
בפחות ממה שהוא דורש עתה (נסיגה כללית
ומוחלטת של ישראל, תמורת הכרה
בישראל ובגבולותיה הקודמים) ,לולא עמד
במירוץ כה נואש עם הפלסטינים. כך חוזר
כל ניתוח אל נקודת־המוצא: הפלסטינים.

טיני והמהווה פתה מתחרה רציני לנאצר על המנהיגו ת בעולם הערבי,
ומצד שני הוא נ תון ללחץ או תו חלק מדעת הקהל המצרית
הרוצר בשלום ובהמדר עם ישראל, באמצעים דיפלומטיים ומדיניים.

מי שמתעלם מהם, גוזר על עצמי
פאסיביות אומללה לעומת המתרחש
סביבנו.

במדינה

העם שיח
ילדי ם

מונו ד ה 0ל חיי ל
בחג ה חנוכ ה תש״ל שול חתחברת
הבטוח ״ מנורה ״ באמצ עו ת
האגודה למען החייל, מנו רו ת
חנוכ ה ל חג,ל חיילי צה״ל בקווים
ובמעוזים,
ב ב רכ ת מועדים ל שמחה.

המיסמך המזעזע ביותר של ה־שבוע
היה פירסומו של מעין פרוטוקול,
שרשמה רחל סולניק מקיבוץ
גן־שמואל, כעת משחקם של
ילדי הגן בקיבוץ, ילדים בגיל - 5
.6להלן קטעים מתוך הדו״ח, המדברים
בעד עצמם:
יוזמת המשחק והפותוות בו היא ילדה
שאביה משרת כעת במילואים. ימים מספ
ר לפני כן היא מתלוננת בקול־רם :״זה
נדמה לי שאבא שלי כבר 100 שנה בצבא,
אני חושבת שהוא כבר לא יחזור.״
בהבעת הזדהות על פניו ניגש אליה
יורם (אביו חזר לפני חודש ממילואים)
ואומר :״ענת, גם את חושבת שאבא שלך
לא יחזור וימות? כשאבא שלי היה במילואים,
חשבתי שהוא ימות, אבל הוא חזר.״
המשחק מתרחש בשעות הבוקר, בחדרי
הגן ובמרפסות. הילדים, כאמור, התארגנו
לבדם. באותו זמן היו המספלת והגננת עסוקות
בשלהן . ,ואוזנן כרויה לשמוע (הילדים
לא הרגישו ברישום של המישחק) .משחקים
בתינוק ובאמהות:
ענת: י 1ך ם, בוא׳ .ירית לנו מ שחק נורא
יפה, שאתה׳ אבא בצבא, ו שו מעי ם ברדיו
שאתה מת בצבא.
יורם: טו ב !
עופרה: אבא, תחכה שנפרד מ מן,
בהתחלה אתה ת שלח לנו מכתבים, ופתאום
נ שמע שאתר מת בצבא.

יורם ( :מתנגד ללכת אל מאחורי הקיר,
לשם שולחים אותו) :לא, זה לא טוב ככה.

ענת 1בסדר, אז עכ שיו אתה עוד מ שחק,
ואחרי החופש אתה מת.
יורם: לא נכון, אני רוצה להיות חי
כל הזמן.
(בא במרוצה) :ת ש מעו, אמרו ברדיו:
חייל עם פצצה נפצץ לגמרי.
יורם: אבל זה לא אני. זה חייל אחר
מת, כ שיגידו ברדיו בן־י שי יעקב (אביו של
יורם) נהרג, אז תדעו שזה אני.

עיי

שי ונורות חבר הלאח ריו ת ובטוח מ שנה בע״מ

ציור ילדים כגן־שמואל
״רוצה להיו ת חי כל הז מן״

לאחר כמה ימים:

י 1 -1

ויותר נע׳..
מכשירי ״פזגז״ לחמום הבית

ב מ חי רי ם ללא ת ק די ם
נקי יותר...
התפשטות חום מהירה...
עצוב מודרני המתאים לכל
סגנון רהוט...

12112

כולי לסמוך

אורנה. הקברים של הערבים מכוערים.
בו או, נראה קברים של ערבים, תראו
.כמה שזה גועלי,
ענת: בו או ללוויה.
אורנה: אבל ה תינוקו ת לא באים
יורם: אל תעמדו פה על החול. הזה,
יש פת קבר. אמור ל ד רון עליו. אוי, מצאתי
כדור, תראו, מצאנו כדור.
אורנהג זה כדור שהרג מי שהו. יורם,
אתה תשאר עוד כמח ימים בצבא. מחר
יש עוד לוויר.
רינה: את הפרחים האלה נ שים לו על
הקבר.
דורון: יורם, אני הו לן להדזג.
יורם: את מי תהרוג?
דורון: א ת הערבים.
יורם: נגיד ש ה קו מביין ז ה טנק ופה החיילים
יושבים.
דורון: מי רוצה לראות את הכדורים,
הנה.
אורנה: אני ממ ש מתה מזה. בעל של
חברה שלי מת.
עדי: גם הבעל שלי.

הפגין את אהבתו בהתמדה — יוצא בידיים ריקות. ומחזר
חדש זוכה במתנה ובחיבה. היו שאמרו :״גולדה לא סלחה
ליגאל את התרגיל שעשה ערב הבחירות, כאשר דרש אולטימטיבית
להופיע במקום השני ברשימה, מייד אחריה. היא
לא הבינה, כנראה, את המניעים. הוא פשוט רצה להיות

נות בחזית אחרת: בין מפא״י לרפ״י. היחסים בין גולדה—
דיין—ספיר—פרם השתפרו והלכו. עד כדי אידיליה ממש.
כהגדרת אחד המקורבים: זאת אהבה בצוותות. צוות גולדה—דיין,
צוות ספיר—פרס. הערכת האיש :״לא מן הנמנע,
שכאשר יגיע הזמן לוזיכוח המדיני הגדול על שלום, ילך

עלמשמ עו תהמהל כי ם שנעשו במשברהממשל תי שהת חו ללהש בו ע
ך • פ! רהמעברהג דו ל בהרכבת הממשלה הוא סיפור
של אהבה ניכזבת. סיפור. אהבתם של גולדה מאיר ויגאל
אלון.
כאשר נפטר לוי אשכול, ונראה היה כי הנה עומדת
ליפול הכרעה בהתמודדות בין משה דיין לבין יגאל אלון,
לא היה לאלון תומך נלהב יותר מאשר גולדה מאיר.
אמנם היא היתד, רק חברת־כנסת, אחרי שהתפטרה מכל
התפקידים הגדולים בממשלה ובמפלגה. אבל תמיכתה של
גולדה היחד שוזר, הרבה, וכמירוץ אל הכיסא הרם נשקלה
בזהב.
כאשר התהפכו לפתע היוצרות, וידידו הטוב של יגאל
אלון, ישראל גלילי בגד בו למעשה, ועשה יד אחת צם
פינחס ספיר כדי להכתיר דווקא את גולדה מאיר, הצליח
אלון להסתיר את אכזבתו. הוא היה בין האורחים החשובים
שבאו לביתה ברמת־אביב, כדי להפציר בה שתסכים להיות
ראש־ממשלה. היא יאמרה. לו :״אני מעדיפה שאתה תהיה
ראש־הממשלה. אני אתמוך במועמדותך.״
יתכן שיגאל ידע שאין ערך לסנטימנטים כאלה, מול המציאות
הקרה של ברית גלילי—ספיר. יתכן שסתם ביטא

קרוב אליה, והנה היא חשבה שהוא רק רוצה להיות קרוב
לכיסא.״

מי זוכר
את יגאל אלון?
•לכל זה נוסף משבר משרד־החינוך. יגאל אמר בכל
1הזדמנות, שלא יסכים למינוי סגן מפד״לי. אבל גולדה לא
התייחסה -אל זה כאיום מפורש, שאם יודבק לו סגן דתי —
לא יקבל את התפקיד. הוא לא נתן אולטימטום ברור. על
כן, כאשר התיישבה עם המפד״ל לגמור סופית את העיסקה,
הסכימה שאיש שלהם יהיה סגן־שר. הרי אי־אפשר להתחשב
בכל מישאלותיהם של חבריה למפלגה. גם ארן התנגד
למינון סגן דתי, והיא לא נשמעה לו.
עליכן, כאשר עשה אלו־ מן העניין הזה משבר ממדרגה
ראשונה, הרגישה את עצמה מרומה. ככה, לפתע, זורקים
לה אולטימטום? אחרי שדיא כבר גמרה עם שפירא? היא
לא תסבול זאת! או שיגאל יסכים לסגן דתי, או שהיא לא

פרס עם ספיר, וגולדה עם דיין.״
הערכות־לעתיד בצד, אי־אפשר להתעלם מגרעין מוצק
אחד של אמת: גולדה היא היום נץ חסרת־מעצורים.
עובדה אחרת: הערכתו של שמעון פרם את פינהס ספיר,
כפי שהושמעה השבוע באוזני מקורביו של המזכיר הכללי.
אמר פרס :״ספיר הוא אחד האנשים הפיקחים ביותר, בעלי
הכושר הרב ביותר הייתי תומך בו לראשות־הממשלה.״
אם תבוא ההתמודדות הגדולה, אפשר לצפות להתייצבות
כזאת: יגאל אלון ילך עם ספיר ועם פרס, ישראל גלילי
ילך עם גולדה מאיר ומשה דיין.

מה יקרה כשגולדה
תחדל לעמוד בראש?
ץ*תי תיתכן התמודדות כזאת? אפשרות אחת היא, אם
תחדל גולדה מאיר להיות ראש־ממשלה מטעמי בריאות.
דוגמאות העבר הוכיחו, שבמיקרה כזה קיימת נטייה
לשמור על הרכב הממשלה, ורק למצוא ראש־ממשלה חדש.
הממשלה הקיימת היא הקובעת מי יהיה ראשה הבא. כלומר:
תמשיך לכהן ממשלת־ליכוד, בהשתתפות גח״ל. ראש־הממשלה
החדש יצטרך למצוא חן בעיני השותפים, כולל
גח״ל. איזה מועמד יכולה מע״י להציע, בתנאים אלה?
יתכן ספיר — אבל גח״ל תתנגד לו. יתכן דיין.

הרומן עס
אלון -מת!
יהי החתן

ישנה אפשרות אחרת: שההתמודדות תבוא
ביוזמתה של גולדה מאיי עצמה. בנאומה
בפני מזכירות מפלגתה, כיום השישי האחרון,
אמרה :״אנחנו עלולים ללכת לבחירות חדשות
ברגע שיתחיל דיון על שלום״.

פירוש הדבר: יתכן שברגע ההכרעה המדינית הגדולה,
לא תזכה גולדה בתמיכת רוב מכריע בממשלה למען מדיניות
הסיפוח וההתנחלות שלה, ואז תיאלץ להתפטר וליזום
פיזור הכנסת. על מה בנוי חשש זה? אחד העוזרים הקרובים
ביותר של דיין אמר בשבוע שעבר :״אם יתנהל
מחר הוזיכוח המדיני הגדול על עתיד השטחים, מובטחים

את אהבתו לגולדה, כאשר חזר ואמר :״את המועמד היחידי
והטוב ביותר לראשות־הממשלה.׳׳
מכל מקום, כאשר החלה גולדה מאיר את דרכה כראש־הממשלה,
החל גם ירח־הדבש הפוליטי בינה לבין יגאל אלון.
והנה, השבוע, כאשר נדמה היה שגולדה סיימה סוף־סוף
את הרכבת ממשלתה, קברה היא את יגאל אלון עמוק בתוך
המעמד הנחות של שר סוג ב׳.
ומי חביבה החדש של גולדה אם לא מתחרהו מספר נ
של יגאל — שר־הביטחון משה דיין?

הפתעה: משה דיין
עושה למען פרס

פני כמעט. שנה, העלה. יגאל אלון רעיון שנועד
. /לחזק את׳ מעמדו, למסור ליד?ו סמכויית בשטחים חיוניים,
ולהפגין קבל עם ועדה שהוא לא רק סגן ראש.הממשלה
בתואר, אלא-גם לפ,שה. הוא הציע לגולדה, ש;
.אחרי הבחירות יופרדו הסמכויות המדיניות של טיפול בשטחים
המוחזקים ממשרד־הביטחון, ויועברו למישהו אחר.
לו עצמו, למשל.
גולדה הסבירה לו שיש לה כל הסימפטית, אליו, והיתד.
מאד מאד רוצה לראותו ממלא את התפקיד הזה. יד על הלב.
אבל היא חייבת להוות זהירה, שלא תפגע במשה דיין,
שתודה לאל נרגע ואינו עושה צרות. לא כדאי לדחוף אותו
החוצה, לזרועות גח׳׳ל. כדאי לחכות ולראות.
מאוחר יותר, כאשר כבר דיברו באופן מעשי על חלוקת
תיקים וסמכויות, שוב העלה אלון את הנושא. גולדה
השיבה לו, בקולה. של סבתא נרגשת וצרודה, כי
למרבה הצער לא ייתכן הדבר. דיין ייפגע. יגאל ויתר. הוא
לא העלה. בדעתו שהוא מוותר לטובת שמעון פרס. גולדה
גם לא סיפרה לו.

כאן היה נעוץ סוד המשכר כולו: זריחתו
הפתאומית של שמעון פרם. כשסובם בזמנו
עם אנשי רפ״י לשעבר על צירו? שמעון פרם
לממשלה, חשבו לייעד לו איזה תיק מישני או
לתת לו שרות ללא תיק. אכל כשהבחין משה
דיין כי יגאל אלון מתכנן לנגוס חלק מן העוגה
שלו, הוא מצא פיתרון גאוני: הוא הציע
שהטיפול. כערביי השטחים וכפליטים, שיופרד
ממשרדו, יימסר לידיו של שמעון פרם.
על־ידי בך הוא הפד את שמעון פרם לאהד
השרים החשובים בממשלה, שישותפו בהכרעות
בענייני ביטחון, ניטרל. את יגאל אלון
והשאיר את עצמו שליט ׳בלעדי כשטחים המוחזקים.
גולדה לא יבלו? להתנגד לדיין כעניין
זה. ההפתעה בכל ההתפתחות היתה עצם
הצעתו של דיין-לתת לפרס את התיק המדובר:
היתה זו הפעם הראשונה שמיטה דיין
עשה משהו ממשי למען הקאריירה של פרם.
זהי שכר החיזור. הנה מחזר ותיק וחרוץ כמו יגאל, ש־

עס-ד״ו

משחקת. תחזיר את המנדט לנשיא ״ואני עוד אעשה לכם
נשף אם זד, יקרה!״
הסוף ידוע: יגאל נכנע, המפד״ל קיבל סגן, וגולדה השלימה
את מעשה המרכב־ ויגאל אלון —
סליחה, מי זה יגאל אלון? מישהו עוד זוכר שהיה
מועמד סימפטי ובעל־סיכויים להיות ראש־הממשלה הבא
של ישראל?

גם גלילי
מציג תנאים
^ כל לא רק גורלו של יגאל אלון הוכרע השבוע.
\ * עוד כמה נפשות תימרנו מסביב לכיסאה של גולדה.
בצל משבר אלון, עמד לפרוץ משבר גולדה—גלילי.

לנו עשרה קולות של חברי הממשלה: שישה של גח״ל,
דיין ופרם, גולדה וגלילי.״,
זה עדיין אינו מהודה רוב, בממשלה של 24—23 חברים.
לאור חשבון זה, יש לראות את התמרונים שהתנהלו
סביב הרכבת הממשלה: ספיר דחף תחילה את גולדה לגמור
עם הדתיים מהר, תמורת ויתורים כמו מניעת טלוזיזיה בשבת
ומינוי סגן שר במשרד־ד,חינוך. הוא קיווה בזאת —
אם לא לחסום את הדרך בפני גח״ל, לפחות להקטין את
כוח־המיקוח שלה. דיין הטיל וטו נגד זה, שיכנע את גולדה
לאמץ לעצמה את עיקרון הקואליציה הרחבה. החישוב ברור:
גח״ל כמפלגה היא הגיבוי החזק ביותר למדיניותו.
גם האגף השני, של ספיר — מפ״ם — התמוטט כמיגדל
קלפים. הם התחילו ברעש גדול, איימו לפרוש מן הממשלה,
אך לבסוף מצאו את הנוסחה שתספק את מצפונם הגמיש
ואת תאוותם לסיר הבשר.
התוצאה: כולם נשארו בפנים .,וההתמודדות נדחתה.

גלילי, השוכב רתוק למיטתו כבית־החולים
״אם?,הרופא״ ,כשהוא סוכל מ־ 11 שברים כתוצאה
מתאונת-הדרכים שלו, הודיע לגולדה :
הוא מובן להיות שר-יההסכרה אצלה, כתנאי
שיימסר לו ..גם י תיק.׳ ההסברה כחו״ל, וגם
בתנאי שיורחבו סמכויותיו כארץ. למשל: כ
ך* מפתה נשאר עדיין בידי פינחס ספיר. גולדה יודעת

רשות-השידור.
| ן זאת, והיא אינה מאושרת במיוחד מכך. היחסים בין השניים
הוגדרו כך :״הוא מכבד אותה, היא מעריכה אותו
האולטימטום: או קומיסאר עליון לתעמולה,
— אבל בלי התלהבות־יתר הדדית.״
או שר־כלי־תיק בממשלה.
האם הוא מצטער על שהכתיר אותה לראש־ממשלה? לא!
שר-החוץ
היה זו בפרשה
יריבו של גלילי
כי הוא יודע שעם מותו של אשכול לא היו לו סיכויים
אבא אבן. גם הוא הגיש אולטימטום לגולדה,
להיבחר; .וגם היום אינו מועמד ריאלי. הוא יודע שעליו
ובשפה ברורה לחלוטין: אס; יקהו ממנו את
לחמת — לרכוש עוד תומך, עוד מפלגונת, עוד עסקן.
הסברת ההוץ -הוא בחוץ. לא יהיה בממשאילו
רצה להוריד את גולדה מן הסוס הרס שלה, יכול
לה, לא יהיה במשרד־החוץ.
היה לעשות זאת השבוע בקלות. עליו היה רק לעודד מעט

פינחס ספיר
עדייו לא מונו

גולדה, המעוניינת בסילוק אבן מהממשלה ובהחלפתו
ביצחק רבץ, העדיפה את גלילי על פני אבן. היא הודיעה
השבוע במרכז העבודה כי תיק הסברת־החוץ יצורף, למרות
התנגדות אבן, למשרד־ההסברה. אבן יצטרך עתה לעמוד
במיבחן, אם יממש את איומו.
אבל אם בחזית הזאת בא סר>י, הסתמנו בריתות משו־

את יגאל אלון, בקרב על הסגן הדתי. גולדה היתה מחזירה
את המנדט שלה, וההתמודדות על הירושה היתר,
בלתי־נמנעת.
ספיר הכריז שזה יהיה אסון, שישתולל תוהו־ובוהו. הוא
התכודן למעשה לומר, כי אינו מוכן עדיין לנסות את כוחו
בגלוינגד דייל. ל רו

ה ח ליוז שיסו

לחס

ליו לדד.

לדמ ^י ד

מדו ענאלצהממשלת -שראדדסגת
מהצהרתה, ל פי הלאתס כי ם ל עו ל ד עי סקת חליפין עם דמשק>

>י משך למעלה מ־0צ שנה התפתח
41 אצל אזרחי ישראל רפלקס מו תנה, שאינו
קיים אצל אזרחי מדינות אחרות — רפלקס־התגמול,׳
בכל פעם שהיתה פגיעה בישראל,
מצד מדינה ערבית שכנה או ארגון טירור,
הרגיש כמעט כל אזרח י שראלי בתת־הכרתו
שהנה הנה, ביאה פעול ת. התגמול. רפלקס
זה הוליד אף חו ש עיתוי מיו ח ד במינוי.
אזרחים רבים ח שו כמעט ב אופן טלפתי
מתי ואיפו ה תתחולל פעולת־התג מול, ידעו
לפ תו ח את מקלטי הרדיו שלהם, ב מו ע ד
הנכון, אפילו ב שעה מו קד מ ת בבוקר, כדי
ל ש מוע את ההודעה המא שרת את מימו ש
הרפלקס ה מותנה.
כי מאז קום המדינה לא השאיר צה״ל
כמעט אף פגיע ה חבלני ת או צבאית אחת
במדינת ישראל ללא פעולת־תגמול. סביב
מונח זה קמה ונ ב תנ ה אידי אולוגיה שלימה.
משום כןד מו אזרחי ישראל ב שבועו ת
האחרונים לאותו כלב מפורסם של פאבלוב,
שריח האוכל המתקרב הפעיל את ב לו טו ת
הרוק בג רונו, אך סוא נשאר רעב. מז ה

כחדשיים פועל הרפלקס ה מו תנ ה של פעו־לות־התגמול
אצל אזרחי ישראל על ריק.
הדבר!התחיל לרא שונה בפ שי טו ת ה אויריו ת
של המצרים על מטרות בסיני. מספר פעמים
הגי חו כלי־טיס מצרים לעבר סיני. כל
התקפה כזו בי שרה פעולת־תגמול והפעול ה
לא התחוללה. אחר־כך אירעו מספר תקריות
נו ספו ת, ח מו רו ת יותר: הפצצת מ שחתת
מצרית על חוף סיני, סידרה של פ שיטו ת
מצריות ומארבים בצד הי שראלי של תעלת־סואץ,
ולבסוף: החבלה התת־מימית ב אניו ת
שעגנו בנמל אילת. כל ה ת קיפו ת האלה, שכל
אחת׳ מהן היתה מהוה עד כ ה׳ עילה טוב ה
לפעולת־תגמול, נ שארו ללא תגובה צ מוד ה
למקום ולזמן.

^ ומה שהאכזבה הגדולה כיותר,
הרפלקסיבית — לא ה תכונ תי ת, נגרמה

לאזרחי ישראל בעקבות ח טיפת ממום ט. וו.
אי. לדמ שק, ומעצרם של שני אזרחים ישראלים
שם במ שך כ שלו שה חדשים.

במרחב הז מן שנוצר, עד ל שחרורם של
•סאלח מועלם והפרופסור סמואלוב ממעצרם
הבלתי־חוקי ה שבוע, ה שתע שעו רבים מאזרחי
ישראל במש חק התגמול. רבים מהם
הפכו למצביאים, ידעו לתכנן את פעולת־התגמול
כנגד סוריה בהתאם לסכי מו ת העבר:
פ שיטה על נמל־התעופה החדש של
דמשק, כדוג מת הפ שיטה על נמל ביירו ת
(ראה תמונה) ,פ שיטה על הכלא הסורי בו
מוחזקים שני החטופים, שביית קצינים סורים
בכירים כבני־ערובה, ועוד כיוצא בזה.
כל אלה נ שארו ה שבוע בלתי מסופקים,
כאשר התברר שלא רק שדמ שק יצאה בלתי
נענשת על פעולת הפיראטיו ת שלה, אלא
שחוסר התגובה במקרה ז ה מב שר את קץ
מדיניות התגמול של׳ ממשלת־ישראל.
היה זה דווקא שר־הבטחון, משה דיין,
האיש המסמל יותר מכל אדם אחר בישראל
את מדיניו ת ה תג מול, שנאלץ להכריז הש בוע
בג לוי על פ שיטת־הרגל הסופית של
מדיניו ת זו. ני מו קיו של ריין לא היו מוס ריים
או מדיניים, אלא צבאיים טהורים.

״ מדיניו ת ה תג מול!״ הבהיר דיין ״גו ררת!
את צוז״ל לפעולו ת תגובה ב מקום לפעול
לפי מדיניה־ צבאית מתוכננ ת מרא ש.״
פ שיטה שערכה יחידת צה״ל על בסיס־מחבלים
בדרום הד ח ר מון בשטח לבנון, ן
שנערכה ה שבוע, המחי שה תפנית זו בתפיסה
הצבאית הלכה למעשה. היא נע רכ ה!
ללא כל פרובוקצי ה בז מן ובמקום, נועדה י
לה שיג מטרה צבאית מ קו מי תתון ניצול .
גורם ההפתעה. אבל יותר ממנה מהוות 1
ההפצצות היו מיו מיו ת ה קבועו ת של חיל-
האויר הי שראלי על מוצבי המצרים באזור |
סואץ א ת בי טוי ה של ה מדיניו ת הצבאית
החדשה. הפצצות אלה הן פרי תכנון איסטר־ |
טגי ארוך־טווח, מיו עדו ת לה שיג מטרות
צבאיות מ מ שיו ת ולא רק לפצות את רג שן
הגאווה שנפגע.
קצת ב מאו חר הבינה הצמרת הבטחונית !
של המדינה, כי ב מצ ב המלחמה הקבוע בין !
ישראל למדינות־טרב, מדיניו ת ה תגמול היא
תגובתם של ח מו מי־ מו ח, אינה מ שר תתכל|
מטרה מדיני ת או צבאית, אלא מזיקה.

החטופים חוזרים ללוד ״״
חטופי דמ שק מאתונה, נוח ת בנמל התעופה לוד. המונים צובאים
ך* המון שהצטופף ליד המסלול בן
| נמל־התעופה בלוד, מחא כפיים בהתרגשות.
בעיני רבים עמדו דמעות. המצלמות
הבזיקו ומצלמות הטלוויזיה טירטרו
כאשר נפתחה דלת מטוס ט וראי. ועל הכבש
הופיעו שני גברים חיורי־פנים, בלתי
מגולחים, רועדים מהתרגשות ולא מאמינים
למראה עיניהם.
בשעה 6בליל שבת האחרון הסתיימו
105 ימי החטיפה של שני האזרחים הישראלים,
פרופסור שלמה סמואלוב וסאלח
מועלם. כעבור 18 שעות, על הרציף ההרוס
של קנטרה המזרחית על גדת תעלת-
סואץ, פרצה סערת רגשות גדולה עוד׳יותר,
כאשר סירת־מנוע מצרית הסיעה מהגדה
המערבית של התעלה, בזה אחר זה, את
שני הטייסים הישראלים שהיו שבויים במצרים.
רב־סרן ניסים אשכנזי, וסרן גיורא
רום. הם הובלו על גבי אלונקות, הועברו
מיד במסוק לבית־חולים, להמשך הטיפול
הרפואי שנקטע במצרים בעת שביים.
כך, בצורה מפתיעה ופתאומית לגבי מרבית
אזרחי ישראל, הסתיימה פרשה דרמתית
ומסעירה, שואזי היתר, הופכת לנושא
מרכזי לויכוח במדינה בחדשים האררו־נים,
לולא הגבלות הפרסום שהוטלו עליה.
כי שמחת שחרורם של החטופים ור,שבויים
הועבר, בשל הפגיעה המדינית שנפגעה ישראל
בעקבות פרשה זו. בניגוד לעמדתה
המוצהרת בעבר כי ״לא תסכים לעולם לשום
עיסקת חליפין עם סוריה,״ נאלצה ממשלת
ישראל לכרוך את שחרורם של הארבעה
בעיסקת חבילה עם מצרים וסוריה, לפיה
הוחזרו:
<• לסוריה — שני טייסים שנחתו
עם מטוסי המיג 17 שלהם בשדה התעופה
של בצת באוגוסט 5 : 1968 אנשי מודיעין
סוריים שנתפסו ברמת־הגולן לפני מספר
חדשים; 6אזרחים סוריים, חלקם חבלנים,
שנתפסו אחרי שהסתננו לישראל מאז מלחמת
ששת־הימים.
• למצרים — סיים סוחוי, רב־סרן

על ה מטוס ומקבלים ב ת שו או ת את שני החטופים, פרופסור שלמה
סמואליב וסאלח מועלם, אשר י שבו בכלא הסורי קרוב ל־ססו ימים,
תוך בידוד כמעט מוחלט ובתנאים שהוגדרו כבלתי־אנו שיים לגמרי.

צהלת הדיילות מ

במריה! החרשים טי פ סו. ע ל דוכני המכס כדי
להצליח לראות את פני השביס מ שבי רנושק.

חבלנים שבאו משטח מצריים למטרות חבלה
בסיני ו־ 11 אזרחים מצריים, עובדי מח־נות־צבא
שנלקחו בשבי בעת פשיטת צה״ל
ב־ 25 באוקטובר במיפרץ סואץ.

התקדים גקגע
ע ״י ישראל

^זשיקה מגולדה

מקבל הפרופסור סמואלוב, מ״ ר אחרי שירד מן המטוס
שהביא או תו מהש בי בדמ שק לנמל התעופ ה בלוד.
נין מקבלי הפנים היו גס השרים אבא אבן ומשה כרמל, שלא יכלו להסתיר את התרג שותם.

נביל סעיד, שמטוסו הופל בסיני; 6חיי־לים
מצריים שנשארו בגדה המערבית אח־

רי המלחמה, התחפשו לאזרחים וניסו לעבור
את הגבול לירדן; 28 דייגים מצריים; 7

^ א היה זה היחס המספרי בין מספר
/המשוחררים הישראלים לערבים, שהעמיד
את ממשלת ישראל במצב של נסיגה.
במלחמת ששת־הימים היה היחס המספרי
בין השבויים שהוחזרו בידי ישראל לאלה
שהוחזרו מארצות־ערב גדול פי כמה.
כניעתה של הממשלה לתביעות שהעמידו
מצרים וסוריה היתר, בעקרון לפיו אין לכרוך
החזרת שבויים שהם אנשי צבא או
חבלנים תמורת חטופים אזרחים, שנחטפו
באויר במטוס אזרחי בדרכם לביתם.
כל המגעים והלחצים שהפעילה ממשלת
ישראל לשחרור חטופי דמשק לא נשאו למעשה
׳ כל תוצאות. התקוה היחידה לשחרורם
של החטופים החלה להסתמן למעשה
תוך כדי משא־ומתן עם המצרים לחילופי
שבויים, באמצעות הצלב האדום הבינלאומי.
מגעים אלה החלו מיד אחרי נפילתו
של רב־סרן ניסים אשכנזי בשבי. בשלב
מסויים, אחרי שסיימו את חקירתו, הביעו
המצרים נכונות להחליפו במצרים המוחזקים
בישראל, אולם המשא־ומתן שובש מספר
פעמים. תחילה הצטרף סרן גיורא רום אל
ניסים אשכנזי כשבוי במצרים. עתה, כש־

השוטרים סביב מועלם =י: ד; ,ב ^1־״ המשפחה סביב סמואלוב
,.-״י—-מ וזולת ד וי״ ה ובייס

רלמי מגולח ולבוש ב מעיליג ש ס גדול, שהושאל לו בדרך.

(המשך ב עמוד ) 18

לארע, כשעל פניקס ועל פניו הבעת צהלה וג יל על ה שי חרור שבא להם בהפתעה גמורה.

העיס ה ה
(המשך מעמוד ) 17

היד, מדובר בשני שבויים ישראליים, העלו
המצרים תביעות חדשות, דחו את המשא־ומתן
עד תום חקירתו של הטייס השני,
בינתיים הלך וגדל מספר השבויים המצרים
שנתפסו על־ידי ישראל. כל שינוי כזה
היה כרוך בפתיחת המשא־ומתן מההתחלה.
בשלב מסויים העלו המצרים את הדרישה
כי בין השבויים שיוחזרו למצרים יכללו
גם שני הטייסים הסורים שנחתו בבצת בטעות
בקיץ .1968
תחילה התנגדה ישראל לדרישה זו. נציגי
ישראל לא הסכימו, מבחינה עקרונית, שמצרים
תקבל בתמורה אזרחים של מדינה ערבית
אחרת.

מכיון שישראל לא יכלה עוד להתנגד
להחזיר את הסורים למצריים, היא העלתה
תביעה נגדית — הסכמה לשחרר את הטייסים
הסוריים, אבל בתנאי שקודם לכן תשחרר
דמשק את החטופים שבידיה.

חשכץ כדי כעל הכית
ף* המשך המגעים בין נציגי הצלב ה!
אדום לבין שלטונות מצרים, גילו המצרים
נכונות לכרוך את שיחרור חטופי
למשק בעיסקת החבילה הגדולה. נדמה היה
שהנה־הנה מסתמן הסדר. לפני שלושה שבועות
כבר ציפו לקביעת תאריך חילופי העצורים.
אבל
הסתבר כי המצרים, שהיו מעוניננים
להופיע בעולם הערבי כמי שמסוגלים לשחרר
גם סורים בשביל דמשק, עשו את החשבון
בלי בעל־הבית. שליטי הבעת בדמשק
לא היו מעוניינים להחזיר את חטופי דמשק
באמצעות מצרים, דבר שהיה מתקבל ככניעה
ללחץ הבינלאומי. הם היו חייבים
להוכיח לאירגוני הטירור ולעמם כי הם
עצמם מקבלים תמורה ישירה עבור שיחרור
החטופים. אולם באותה שעה הם רצו שח־עיסקה
שלהם עם ישראל תיעשה בד בבד
עם עיסקת החליפין עם מצרים, כדי שסוריה
לא תופיע כמדינה הערבית היחידה
המגיעה להסדר חליפין עם ישראל.

סחיטה גדוייה
ך• שלכזה נראה היה כי כל המשא־וה-
*4מתן יתפוצץ. הטורים פשוט דחו את כל
־,הצעות שהוצעו להם, סירבו אפילו להגיב.
־ק בשלב יותר מאוחר, כשנמשכו המגעים
5ם נציגי הצלב־האדום, הם היו מוכנים לנסכים
לשחרר את החטופים — תבעו בזמורה
כי ישראל תחזיר לידם, באופן ישיר,
>ת שני הטייסים הסורים ועוד אזרחים ו־
*נשי־צבא טוריים הנמצאים בידי ישראל.
ודתה זו סחיטה גלויה. אבל לישראל לא
זיתה ברירה. למצרים ולסורים לא היה איב־
>ת כי אנשיהם יוסיפו לשבת בישראל עוד
צנים רבות. ישראל רצתה את החטופים,
׳במיוחד את שני הטייסים במצרים, בחזרה.
:ומשלת ישראל נאלצה, גם על דעת הניצים
צבה, להיכנע ללא תנאי, לקבל את כל דרי־צות
הסחטנות של הערבים.

השלכה להסדר השלום
ף* סופו שד חשכון לא היתה יוקרתה
<4של ממשלת ישראל נפגעת מהעיסקה
!ם הסורים והמצרים, לולא ההצהרות הקוד־וות
בפי שריה.
עיסקות של חילופי שבויים הן מקובלות,
נפילו אם יש בהן כניעה לסחטנות. אילולי
;צהרת ישראל בעבר בי לא תסכים לעיסקה,
ויתד, העיסקה, בתנאים הנוכחיים, יכולה
!פילו להתקבל כהישג לישראל.
הפגיעה האמיתית ביוקרת ישראל נובעת
!ן ההשלכה שיש להצהרותיה ומעשיה ב־
!רשת חילופי השבויים להצהרותיה בעניין
:סדר־השלום. הצהרות בנוסח ״אף שעל״ ו־
:ביעות אולטימטיביות קיצוניות אחרות, נר-
וות כיום מפוקפקות מאוד אחרי הנסיגה

במדינה מפלגזת

״אופנסיבת השרש״;שד צורר -

פינ ח ס ספיר
מ קי ם מערך
לפי כל החשבונות, הגיעו למפד״ל רק
שלושה שרים בממשלה החדשה. כל תוספת,
אפילו של סגן שר, עלולה היתד. לעורר
תביעות גם אצל השותפים האחרים. זו בעייה
אחת. בעייה שנייה: המפד״ל עמד על כך,
שיתקבל סגן־שר במשרד־ד,חינוך, אבל במשרד
החינוך כבר ישב מזה עשר שנים סגן־שר
דתי אחר, איש פא״י קלמן כהנא.
בין פא״י למפד״ל שוררת מתיחות מתמדת,
כך שאי־אפשר היה כלל להעלות על
הדעת שיתוף־פעולה ביניהם. אך מה שנמנע
בדרך ההגיון, לא חסום בפני פינחס ספיר.
בשבוע שעבר, כאשר הוברר כי מתן סגן
שר למפד״ל במשרד החינוך הפך להיות
המפתח להקמת הקואליציה, החליט מזב״ל
מע״י לפעול. הוא זימן כמה מראשי המפד״ל
יחד עם כמה מראשי פועלי אגודת־ישראל,
הודיע להם: למפד״ל 12 מנדטים בכנסת.
לפא״י — שניים. ביחד אתם סיעה בת 14
חברים, ומגיע לכם שלושה שרים וחצי.
״אבל אנחנו לא סיעה אחת,״ ניסה לטעון
ח״ב פא״י אברהם ורדיגר.
״ולדעתי אתם כן סיעה אחת!״ פסק ספיר.
לשתי המפלגות הדתיות יש מספיק סיבות
שלא להמרות את פי הבוס הגדול: למפד״ל
יש עסקי־בנק מסובכים, שכל איזונם תלוי
בחסדיו הסמויים של פינחס ספיר: פא״י
מתלבטת בקשיים תקציביים תמידיים, ומי
שמציל אותה־ ביד נדיבה הוא שוב ספיר.
על כן נאלצו שתי המישלחות להסכים
לזיווג שהטיל י עליהם השר כבד־הגוף. נותר
רק להשיג את אישורם הפורמלי של מוסדות
שתי המיפלגות.
טורפד, אבל לא הפריע. לקראת אישור
זה סוכם כי שתי הסיעות יהוו יחד
מערך. למערך זה יגיעו שלושה וחצי
שרים: שלושת השרים וסגן־השר ימונו על־ידי
המפד״ל, פא״י תפוצה בצורת שני סגנים
״פנימיים״ ,כלומר בתוך המשרדים המוחזקים
על־ידי הדתיים, ועל כן לא יובאו
בחשבון הקואליציוני.
לח״כ פא״י קלמן כד,נא הוצע תפקיד סגן־
שר הדתות, ואילו לח״ב השני של פא״י,
ורדיגר, הוצע לכהן כסגן־שר הסעד.
אך כאשר נודעו פרטי ההסכם למוסדות
פא״י והמפד״ל, קמה סערה. במפד״ל טענו
שלא ייתכן כי סיעה שיש לה רק שני
ח״כים תקבל שני סגנים. בפא״י סברו, שאין
זה לכבודו של מנהיג המפלגה כהנא
לכהן כסגן שר מפד״לי. כהנא עצמו שמח
על התפתחות זו, כי גם הוא לא ראה
בעין יפה את מינוי ורדיגר כסגן שר.
אלא שכל ההתפתחות הזאת נשארה בתחום
שתי המפלגות, בעוד שכלפי יתר
שותפי הקואליציה יכול היה ספיר להציג את
פא״י והמפד״ל כסיעה בת 14 חברים.
על סמך חשבון זה יכול היה ספיר לשמור
על העקרון שלכל ארבעה שרים מגיע
שר אחד — בעיקר כלפי גח״ל, שזכתה
בששה שרים בלבד. זה שבינתיים טירפדו
מוסדות המפד״ל ופא״י את המערך שהוא
בפה — לא הפריע לו. חסידיו בשתי המפלגות
דאגו להפיץ את הידיעה, כי העניין
יובא שוב לדיון — ולאישור המפלגות.
המלחמה האיש שגיגא
ארג ימותו
סגן־מישנה ארנון צור, מקיבוץ שער־ה־בסיור
גולן,
נפגע בעת שנסע
לאורך תעלת סואץ. מארב מצרי תקף את
הסיור שלו, בגיזרה הצפונית של התעלה.
בין הסיור והמארב, אשר שכב על הסוללה
שלאורך התעלה, התפתח קרב, בסופו הונסו
המצרים. ארנון נפגע בבטנו, המשיך.
לנהל את הקרב גם אחרי שנפצע.
הוא הוטס מיד במסוק לבית־חולים בצפון.
במשך מספר ימים נדמה היה שהוא
הולך ומחלים. הוא היה כל הזמן בהכרה
מלאה.׳ כשבוע אחרי פציעתו, מת ארנון.
בשער־הגולן, כמו בקיבוצים אחרים, נהוג
לערוך אזכרה לחללים במלאות חודש למותם•
האזכרה לארנון צור נערכה אחרי שבוע.
״קשה לתאר מה התרחש שם,״ .אמר אחו
מחברי המשק ,״עשרות ידידים, חיילים ומפקדים
באו מכל קצות הארץ, ליד הקבר
( ה מ שן ב ע מו ד ) 19

***ני פזמונים התמודדו השבוע על
14/מוחו, נפשו וליבו של האזרח הישראלי.
כל אחד מהם ביטא השפקת־עולם שונה
בתכלית. הם היו בסך הכל רק פזמונים,
אולם הם גיבשו ותימצתו בתוכם כמעט את
כל הטיעונים של שני המחנות, אליהם מתפלג
העם לאחרונה — מחנה השלום מחד
ומחנה מיואשי־השלום מנגד.
הפזמון האחד היה פזמונה של להקת
הנח״ל — שיר השלום של יעקב רוטליט
ויאיר רוזנבלום, שעורר השבוע תגובות
ופולמוס יותר מכל פזמון אחר שהושמע
עד כה במדינה. מולו ניצב פזמונה של

גלי האתר, שגרר אחריו פולמוס מילולי
בעתונות בין מחייבים ושוללים, היד. צד,״ל
שנתן את הטון באופנסיבה שלום, שנועדה
קודם כל כלפי פנים ולא כלפי חוץ.

התרגשות

***׳ל השלום של להקת הנח״ל הוליד
א מחייבים ושוללים. בין ראשי המסנגרים
עליו היד, קצין חינוך ראשי לשעבר של
צד,״ל, וכיום ראש מחלקת־ר,חינוך של ה־

״העווס בווו נגדנו״ -ו״ן ויו קברי חודי צה״ד
להקת פיקוד דיזנגוף העולם כולו נגדנו, של
יורם טהר־לב. היה זח רק אופייני, שדווקא
שיר השלום מושר בפי להקה צבאית, ואילו
העולם כולו נגדנו, שיר הכולל בין השאר
את השורות ״כל מי שהוא נגדנו /שילך
לעזאזאל!״ ,מושר בפיה של להקה אזרחית:
מסחרית.

׳מדיכיות החינוך
של צה״ל
ף אם היטב מישהו שאך מיקרה הוא
| פאציפיסטי בעל עוצמה כה גדולה
דווקא בפי להקה צבאית, בא השבוע
חינוך ראשי של צד,״ל, אלוף־מישנד,
(״טולקה״) ארד, והוכיח כי שיר
זה הוא חלק ממדיניות החינוך שמקנה
לחייליו.
במאמר ארוך, הנושא את השם ״לחימה
ללא שינאה״ ,שפורסם בשבועון צד,״ל במזז:
נה, ואשר נועד לחיילי צה״ל, יצא טולקה
בהתקפה חזיתית על הסכנות שעלולה להוליד
השנאה המתפתחת כלפי האוייב, בעק־:
בות המלחמה הממושכת.
כד, בעיצומו של פולמוס הפזמונים יל ששיר מושר קצין יצחק
מסוג
צה״ל

סוכנות היהודית, מרדכי בר־און. כתב בדאון,
בין השאר, במאמר שפירסם בהארץ:
״מילות השיר ודאי עוררו תמיהה אצל
כמה משומעיו. ניתן לנחש שאף בקרב כמה
מקציני צר,״ל מעורר שיר כזה התנגדות
וחשש שמא •ש בו כדי להשפיע השפעה
שלילית על איתנות רוחם של הלוחמים.
״כמי שהיה״קצין חינוך ראשי בצד,״ל, עסקתי
שנים יבות במלאכה המסובכת והמביכה
לעיתים, לשקול מילות של שירים, שידורי
רדיו, מאמרי עיתונות צבאית, וכיוצא באלה
ענינים שיש להם השפעה על רוחם
של לוחמים. נדחף אני לכן, בכוח התרגשותי
האישית העמוקה, לומר בפרהסיה דברי
שבח למפקדת הנח״ל ולמפקדת קצין
חינוך ראשי י* -על עמקות תפיסתם, על
נכונות שיפוטם ועל אומץ ליבם לעמוד מול
ביקורת לא מועטה שוודאי יזכו לד

״אהבת השלום -תחנך
את צד!״ל׳״
ך * שי רדוא ללא ספק ביטוי כן לרג־
שות חיילים רבים מאד. שיח לוח־תי

הי ר

או ליו־ ש מ תו ו־יו-זוי ד׳י 7זייוי>י

וצי! חינוו ואשי ולהקת הנח ל יוצאים ומסע נגד השינאה
חלק מן הציבור בלבד, אך המשך הלחימה,
ההתפכחות מן התקווה התמימה שהמלחמה
תביא לנו סוף סוף את השלום, והקושי
״לראות את הסוף״ — יוצרים ללא ספק
הלכי רוח שבהם מתחזקת הכמיהה לשלום
והופכת לרגש עז וכללי
״ככל שתעמיק אהבת השלום במחננו —
כן יחזק צה״ל. במצב המדיני והבטחוני
שבו אנו נתונים אין סכנה נשקפת לרוחו
של צר,״? מצד אוהבי השלום. הפציפיזם
במיקרה שלנו לעולם לא יהפך לדפיטיזם,
משים שמעבר לויכוחים המדיניים על עתיד
הסיכסוך ועל הסדרי השלום — קיימת
בקרב העם ההכרה — שהאויבים הם המכתיבים
את המלחמה
״את אחד הנצחונות הראשונים והמכריעים
ינחלו הערבים עלינו ביום שבו נאבד
את אהבתנו לשלום, את אמונתנו באדם
ואת קנאותנו לעקרונות של מוסר, אף בר־

החייל שלא שנא, שלא שש לקרב מתוך
יצר השמדה.״

עתיד היחסים

י ^זער בי ם
^ התפתחות אפשרית של רגשות
י * /שנאה ולמעשים המונעים על־ידי רגשות
כאלה יש השלכה חמורה לא רק על
יעילות הלחימה של צה״ל.״ המשיך סולקה
במאמרו :״בתופעות כאלו טמונות סכנות
להתפתחותנו המוסרית, לעת־ד יחסינו עם
העולם הערבי, להתנהגותם של הערבים, לתדמיתה
של ישראל בעיני יהדות העולם
והחברה הבין־לאומית ולדמותה של החברה
הישראלית
למניעת התפתחותם של רגשי שינאד,
כלפי הערבים יש חשיבות עליונה מבחינת
עתיד יחסינו עם העולם הערבי.

הכף לכיוון של שלום עם ישראל.״

צמחי *הרעל
ף* ריאתו שד קצין החינוך הראשי

של צד,״ל לחיילי צד,״ל, הבהירה בפעם
נוספת עובדה שאינה חדשה: כי טובי המפקדים.
בצד,״ל נמנים על מחנה השלום.
בתקופה בה מרים ראש דווקא מחנה המיואשים
מהשלום, היה בכך משום קרן
אור ותקווה, ששיר השלום של להקת הנח״ל
שימש לה דגל.
ואילו את דגל מחנה שוללי השלום —
הפיזמוך הענלס נ 1לנ נגדנו, תקף השבוע הפובליציסט
אמנון רובינשטיין במאמר נ־

במדינה
(המשך מעמוד ) 18

הקריאו את מכתביו של ארנון אל הוריו
ואל חברתו ישראלה, בת קיבוץ אפיקים.
המכתבים היו כל כך נפלאים. כל כך מלאי
רגש — הקליטו אותם על טייפ והוא
שמור אצל מזכיר המשק.״
״הלילה זה יקרה״ .בין המכתבים
שהוקראו ליד קברו של ארנון היד, מכתב

הארץ.

״יש, כמובן, בקרבנו יסודות המעוניינים
ביצירת הלך רוח של מצור, של סתגרנות

סג״ם ארנון צור*
תחו שת הגורל

,שיוו. שיו ושרות! אר 1תרתשו תפירה!״ -והתת הנחיר וגבצעת את שיר השרו
געים הנוראים ביותר של להט המלחמה.״

רקע גוה
להתפתחות השינאה

משך ישיר לטיעונו של קצין הן
! חינוך של צד,״ל בעבר, היה מאמרו של
קצין החינוך של צר,״ל בהווה. כתב אלוף־
מישנה יצחק ארד במאמרו, בין השאר:
לחימה זו שהאוייב מנהל נגדנו,
אופיר, ויעדיה, יוצרים רקע נוח להתפתחות
זרעי שנאה בקרבנו, לערבי באשר הוא׳
ערבי, על כל הסכנות החמורות הכרוכות
בדבר. המשך המצב הקיים — ואם נהיה
ריאליים עלינו להכיר בכך, שמצב זה עשוי !
להימשך זמן רב — עלול להביא להיווצרות
רגשות שנאה כלפי ערבים, באשר הם ערבים,
מבלי להבחין בין מבצעי הפשעים ועוזריהם
לבין אנשים חפים מפשע
״צד,״ל יכול להיות גאה על כך, שלמרות
היותו נתון בלחימה רצופה עם האוייב
זה למעלה מ־ 21 שנה, לא התפתח בקרב
חייליו ומפקדיו רגש של שנאה כלפי העם
הערבי

מנצח -מי
שלא שונא
ך • תוצאה מכך, אין החייל הישראלי1
/והחייל הערבי דומים במניעיהם. בצד
והחי
הישראלי ניצב חייל שאינו שונא את אויבו!
חייל הנלחם מתוך הכרה, שהאוייב הוא
המאלץ אותו להילחם על חייו! חייל שאינו
שש למלחמה. מן הצד הערבי עומד חייל,
שחונך על שנאה; חייל שיצא לקרב, כשהוא
נסחף בגלים של תאוזת־הרג ושאיפת־השמד.
את התוצאות הנובעות משוני זה
*-דירים כולנו: בכל המלחמות הללו ניצח

אנו מאמינים — ויש לכך הוכחות
ממשיות — כי בין הערבים קיימים גורמים,
שאינם נגררים בהיסטריה הכללית נגד
ישראל. גורמים אלד, מכירים בכך, שלא ישראל
היא האוייב האמיתי של הערבים —
אלא הפיגור החברתי שלהם.״
נגביר את כוחם של הגורמים המבינים
את המציאות. אנו בטוחים, כי יבוא
יום, שבו יתחזקו גורמים אלד, על־ידי
המציאות, המוכיחה כי אין בכוחם של הערבים
לנצח אותנו במלחמה, והם יכריעו את

יהודית הדוחה כל השפעה ״גויית״ .הלך
רוח מסוג זה הוא קרקע פורייה לשוביניזם
תרבותי ורוחני. הוא יוצר חממה המוגנת
בפני רוחות רעות הבאות מן החוץ ומונע
את ההתמודדות החברתית והמסחר ר,חפשי
ברעיונות ובדעות. לפסילה טוטאלית של
העולם פסילה כזו מרחיקה אותנו מן
החברה הפתוחה, מן הויכוח החופשי, מהסובלנות
ההומאנית אליה חותרים רבים
מאתנו.
״בצד הדחליל שאנו מקימים במו ידינו,
יצמחו צמחי רעל.״

איש הש1וע
אל׳־מיצחק ארד
קצין חינוך ראשי של צהייל
במלחמ ת העצמאות זכ ה קצין תרבות
אחד לפירסום במיוחד. היה זה אבא קובנר,
יליד ליטא, פ ר טיזן וקצין בצבא האדום
לשעבר, שהיה קצין ה תרבות של ח טי ב ת
גבעתי. בדפי הקרב שלו, שנועדו להלהיב
את הלוחמים, ניסה אבא קובנר להחדיר
בחיילים את השינאה לאוייב. ב תו ם המלחמה
התפתח ויכו ח על יעילות תפיסה זו.
ה שבוע בא קצין אחר בצה״ל, בעל או תו
מוצא ואותו רקע כשל אבא קובנר ,׳ו ה טי ף
בדיוק ל מדיניו ת הפוכה: ללחימה ללא שנאה.
היה ז ה אלוף־מי שנה יצחק ארד, קצין
החינוך הראשי של צה״ל, המוכר יותר ב־ ׳.
כינורו ,״טולקה״ .סולק ה נולד לפני 43 שנים
בליטא, שם למד בבתי־ספר עבריים. כשפרצה
מלח מת העולם השניה, והוא אז נער
בן , 13 הוא נמלט מעיירת מולד תו, הוריו

טורהה

אחד, מזעזע במיוחד. הוא הכיל סיפור
דמיוני שכתב ארנון כשישה שבועות לפני
שנהרג. הוא כתב אותו ביחידתו, ליד
התעלה, ושלח אותו לחברתו.
הסיפור הדמיוני הכיל תיאור מפורט של
התקפת מארב מצרי על סיור בו משתתף
ארנון. הוא תיאר בו את פציעתו ואת
שלבי מותו. בין השאר כתב :״אני שוכב
בבית־חולים במיטה צחורה. אני מתחיל לא
להרגיש את הרגליים. אט אט אני מתחיל
לאבד את התחושה בגוף.״
התיאור בסיפור היה כל כך דומה למציאות,
עד שנדמה היה שמישהו אחר כתב
אותו אחרי מותו של ארנון. אולם הוא לא
היד, המכתב היחיד של ארנון שהכיל נבואה
לגבי עתידו. ערב צאתו לסיור שבו נפגע,
כתב ארנון מכתב לחברתו :״אנחנו יוצאים
הלילה לסיור. אני מפחד. אני מפחד. אני
מרגיש שהלילה זה יקרה.״ המכתב הגיע
אל ישראלה אחרי.שנודע לה כבר על פציעתו
של ארנון.

שלושה חפרים -שלושה חללים.
רגישותו של ארנון צור, לא התבטאה רק
בכושרו לנבא את דרך מותו. הוא היה
אמן בנשמתו. במועדון של שער־הגולן נפ־
(המשך בעמוד )22
ת מונתו האחרונה על הזחל״ס בו נפצע.

ניספו ב שואה ואילו הוא חזר לגטו בעירו.
הוא נתפס על זי הגרמנים ונ שלח לעבו־דת
כפיה ב מיון נשק שלל סובייטי. הוא
אירגן שם קבוצה מחתרתית שסחבה נשק
מהגרמנים, הצליח להימלט ולהצטרף אל הפרטיזני
ם ביערות ליטא. הוא הצטרף ל יחידת
צנחנים ליטאים שפעלה כיחידה פרטיזנית,
ביצע פעולות חבלה, הוך יד בעצ מו
16 רכבות נשק ג רמניו ת מהפסים.
ב־ 1944 התגייס טולקה לצבא האדום ושירת
בו עד תום המלחמה. הוא עלה לארץ
ב 1945 באנית מעפילים, היה חבר קיבוץ
יגור והצטרף ליחידת הטייס של המפלמ״ח.
בתחילת מלחמת העצמאות היה טייס בגוש
עציון, אך לא המ שיך להיות טייס קרבי.
את המשך המלחמה עשה כקצין חבלה בחטיבת
הראל של ה מפל מ״ח, ה שתתף כמעט
בכל הקרבות באזור ירושלים. כשפורקה
חטיבת הראל הצטרף ט ו לק ה כמפקד פלוגת
ב ש ריון, התקדם בסולם הדרגות. ב מבצע
קדש ב־ 1956.היה קצין שריון ראשי ובמלחמת
ששת־הימים שרת בתפקיד בכיר.
הוא בוגר אוניברסיטת תל-אביב בהיסטורי ה
ו מדעי־ה מזינה כ שנו שא ה הת מחות המיוחד
שלו היא השואה.

1 9 6 9 5198 1 5יז 6כ*רח 6ז\ 0וז 2 2 .ח 0 3 9 0 6־101

1200 סטודנטים באוניברסיטת גטבורג

בשנויה, הוזים בהדגמח חיה גשישו

טבגיסת האהבה בנסולטה דנילוסוניה
•* ש ס טו ד נ טי ם הלומדים בפאקולטד, ל7פילוסופיה
את קאנט ואת הרמב״ם. יש
סטודנטיות הבאות לשמוע הרצאות כאשי
מטרתן האמיתית היא לתפוס חתן אקדמאי.
תלמידי הפאקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת
גטבורג, שוודיה, החליטו שיש לתת לפילוסופים
הצעירים גם משהו יבש פחות
מאשר ספרי־מחקר. ועד הפאקולטה אירגן
לאחרונה את אחד מערבי ההשכלה המוצלחים
ביותר בתולדות אוניברסיטת גטבורג.
כאשר נודע כי הפאקולטה מארגנת ערב
לדיון בתופעת המין והפורנוגראפיה, בליתי
הדגמות מעשיות, נמכרו כל 1200 מקומות־הישיבה
באולם ההרצאות הגדול של מיכללת
גטבורג. מאות סטודנטים מאוכזבים נשארו
מאחורי הדלתות, לאחר שאזלו הכרטיסים.
כיאות לסטודנטים חרוצים, החל העיב בשתי
הרצאות, אחת בעד, השנייה נגד. כתום
ההרצאות, ולפני שניתנה לנוכחים
רשות־דיבור בוויכוח, הוקרנו במשך שעתיים
סרטי־פורנו אשר הושאלו אצל אחד מגדולי
יצרני סרטי־הפורנו בקופנהאגן.
אולם שיא הערב היתד, הדגמה מעשית של
מישגל על הבמה, כאשר זוג מתנדבים עלה
על שולחן שהוצב במרכז הקתדרה, הדגימו
הלכה למעשה דרך גבר בעלמה, לקול תרועות
העידוד של קהל הנוכחים.
אמרה, לאחר מכן, הצעירה אשר הדגימה
את המישגל :״לעולם לא אעשה זאת שנית
לעיני צופים.״ ואילו שותפה אמר :״לי דווקא
לא איכפת. אני מוכן ומזומן לפעם
שנייה.׳׳

התשובה ברורה.
מיקרה בודד ונדיר זה אינו כה בודד ונדיר.
לאחרונה התרחש בשוודיה מאורע בודד
ונדיר נוסף, המוכיח שהעמים הסקנדינביים,
בכל הנוגע להסברה מינית וליחס אל
המין. רחוקים שנות־אור רבות משאר תושבי
כדור הארץ.
זהו הסרט החדש שפת האהבה.
זהו סרט שעתידים לשמוע עליו רבות.
סרט שיירשם כשלב חדש בתרבות הקולנוע.
אף שאין הוא פרי עמדתו של במאי
מפורסם כאינגמר ברגמן, או תוצרת בתי־החרושת
לפורנוגראפיה של דניה ושוודיה,
עשוי הסרט שפת האהבה לשמש מופת י־סימן־דרך
לבאות.
שפת האהבה נועד לתת לצופה — הרצוי
ביותר בגילאי — 18—13 את ההסברה המינית
הטובה ביותר, בצורה ויזואלית. הוא
נוצר בשיתוף פעולה שוודי ודני. יצר אותו
הבמאי השתוי טורגני ויקמאן, בעזרת בי-
מת־תצלומים, עליה ניצבו ארבע מצלמות, י־שיחה
של ארבעה משתתפים: זוג הפסיכולוגים
ד,דניים אינגה וסטין הגלר, בעלי טור
פופולארי להסברה מינית: רופא־נשים שתדי
בשם ד״ר סטור קולהד: ורופאה שתדית
שעסקה גם היא בהסברה מינית בבתי־ספר
(בבתי הספר של שתדיה ודניה קיימים שיעו־רי־חובה
לחינוך מיני) — ד״ר מאי־בריט
בגרסטרם.

ץ ץ אורע חריג * יחיד במינו? ודאי.
חד־פעמי? אולי.
אולם הוא רב־משמעות. ואם ברצונך לבטלו
כשיגעון חולף, שאל את עצמך: הייתכן
אירוע כזה — אפילו חד־פעמי — באוניברסיטת
בר־אילן, או אפילו באוניברסיטה
העברית בירושלים?

מצלמות לאברי־המין
— ולפנים
** י שרוצה לראות בסרט קטעי פור-
נוגראפיה, ישתעמם ב־ 60 הדקות של
שיחה, בה משתתפים ארבעת בעלי רשות־הדיבור
בסרט. אולם עשרות סטודנטים וסטודנטיות
שוודיים, אשר התנדבו להדגים
בסרט את נושאי השיחה של המשוחחים —
יצרו קטעי פעילות מינית מן הסוג המעולה
ביותר. שום סרט פורנוגראפי אינו מסוגל
להתעלות לרמת הביצוע הטכני אשר הוצגה
בשפת האהבה. הבמאי ויקמאן נעזר בארבע
מצלמות כדי להדגים את קטעי ההסבר ה
חזותי
שבסרט. מצלמה אחת הוצבה מול
בימת התצלומים, האחרת מעל התיקרה,
שלישית צילמה בקלוז־אפ את אברי־המין של

הגבר או האשה המדגימים שלב זה או אחר
שבסרט, ורביעית צילמה בקלוז־אפ את פניהם
באותו רגע. כל ארבע התמונות מוקר־

מומחים ׳שואר״ם מביעים את דעחם -האם זח וצף בישראל?
• ל״ר לנצט, גינ קו לוג: אני מתנגד
להצגת סרטים כאלה מכיוון שהם מעוררים
מאוד ב אופן אירוטי. ישנם ספרי הדרכה ואלה המבוסים על מחקר מדעי,
מינית
כ מובן בסדר.
אני סבור שזוג הפסיכולוגים הדני הגלר
יוצא מ ת ון הרג שת
המ שתתף בסרט ז ה
עצמית ולא מ תון
מחקר מדעי. פורנו׳
גרפיה היא עניין מזיק,
מפני שאנשים,
עם ה חינון שקיבלו
והגי שה שלהס ל־ענייני־מין,
לא מוכנים
עדיין לקבל הדרכה
מינית בצורה
כזאת.
סרט כזה מגרה, וממילא לא נו תן הדרכת
מספקת. אפשר לתת הדרכה מיני ה בצורה
יותר יעילה על־ידי התייעצות עם מומחים.
מין הוא כ מובן דבר טבעי, אן הוא
אינטימי, ואין להפכו לדבר פומבי. הנטייה
של היום בארצות סקנדינביה בעיקר ל ח פון
לפו מ בי היא תגובה קיצונית כנגד
או תו
כל מה שהיה לפני כן. אני בדיעה שלא
לתציג דברים כאלה בארץ. אנחנו
צ רין
לא מוכני ם לזה עדיין, לא ה מבוגרי ם ולא
הנוער.

ד ״ ידוידיידי, פ סיכו לוג: צ רין

להראות — בתנאי שלסרט קוד מת הדרכה

שתאפשר לצופים לקבל אינפורמציה מ סוג
כזה בלי רגשי־אשמה. סרט זה אסור ש יהיה
מוצג בקולנוע, ושכל מי שישלם לירח
או שתיים יוכל להיכנס ולראות אותו. עליו
להיות מוצג במסגרת־הרצאה המסבירה שימין
יצא כבר מחדרי החדרים בהם היה
קבור עד עתה, ה פן היום שטח של מחקר.
אנשים לא מוכנים עוד לקבל אינפורמצי ה
כמו סרט כזה באופן
ישיר כל־כן —
גם הנוער לא — ל מרות
שתפיסת־ה מין
בארץ ה שתנתה מאד,
ולא רק בר חוב די.ז־נגוף
בתל־אביב. ברור
שקל יותר להראות
סרט כזה לנוער,
מפני שהוא
פתוח יותר מ ה מבוגרים
לתפיסה חז ש ה. א ן שוב — בתנאי שהסרט
יוצג ב מיסגר ת הרצאה. ב ד רן זו גם יוצאת
הרוח ממפר שי הפורנוגרפיה.

• ד״ר גלעדי 80 יועצת לענייני
ני שואין: בתנאים הקיימים בארצנו, שהיא
ארץ מיוחד ת ב מינ ה מפני שהעולם מ־זתכל
עליה ב מ שקפת, אין אנו יכולים להכניס
את המגמנט הזה והנימה. הזאת. זה לא
יביא שום דבר יותר יפה לחיי האנשים.
הנוער שלנו הוא קיצוני. כבר התחילו

אצלנו לע שן ח שי ש, ברגע שאנשים מחו״ל
הביאו אותו.
אנחנו זקוקי ם לילודה, ולא לסתם חיי־מין
לשם הנאה.
העולם קיים הרבה שנים. הסיפוק הזה
הוא טבעי וכל, אחד עושה לפי יכולתו.
יש כאלה שאינם מקבלים סיפוק, וז הו זה-.
הסרט הזה מעורר את האינסטינקטים ה־פנימיים
עוד לפני הגיל המתאים ״.יש לעורר
בנוער אינסטינקטים חיוביי ם לגבי צבאיות,
לאומיות ועוד ערכים חיוביים, נו־טדא כזה
רק משפיל. מה החכמה לבוא ביחסי־מין
על הדשא ב אוניב רסיטה בלונדון? אותו דבר
עשו כבר מז מן בג׳ונגל.
לגבי הדרכה מינית, יש בכל העולם
ויכו ח חריף מאוד איך להחדיר אותו. אם
נכנסת אחות ומספרת על האקט לבנים ובנו ת
ביחד — זה מזיק, ההסברה צריכה להיות
אינטימית ובצורה מדעית, על־ס מן ביו לוגי ה
זכו׳ .אחרת התלמידים תופסים רק את הדבר
הכי הגס בעצמו,
במה שנוגע לסיפוק מיני — ז ה תלו•
בתור שה. אוננו ת היא אסון גדול של הנוער.
הוא מגיע ממנה לאימפוטנציה. אוננו ת
זח אסון, האדם נעשה עצבני וזה מטמטם
את כ שרוננתיו. יש כאלה שבגלל זה לא
מתחתנים.
אין לגרום הנאה — דברים אלה אי־אפשר
ללמוד. זה דבר טבעי. פעם באה
היא היתה
אלי אשה חיפאי ת להתייעצות.
פריג׳ידית, לא יבלה לקבל סיפוק מחיי ה
מין
עם בעלה. שאלתי מומ חים שונים,
והם אמרו לי שזה עניין שבא
מלידה.
מה שפחות דשים בנו ש א ההדרכה
המינית — ב מיו חד אין לבוא לידי
סיפולן — יו תר טוב. מיליארדים של
אנשים ברחבי העולם התרבו ו הביאו
ילדים — בלי כל הדרכה מינית.
האם קיבלו סיפוק? כ מו בן. שקיבלו!
אחרת — לא היו עו שי ם ילדים__ .
ישנה ספרות עשירה ו מ סועפ ת
הדרכה מינית בריאה, לכל מי ש רוצה
לקבל הדרכה. סרטים רק מגבירים,
את היצרים, ויכולי ם להביא יותר נזק מאשר
תועלת. הייתי בין הס״ייסדות ואחת הפעילות
של הליגה לז כויו ת הנשים בארץ. אנחנו
רוצים לראות את האש ה שתתקרב יותר
להיות בן־אדם. עכ שיו היא הרבה יותר נקבה
מאשר בן־אדס.

• שולמית אלוני, ח״כי ת לשעבר ועורכת־דין:
אני לא
יכולה להביע את דעתי
על סרט שלא
ראיתי ב מו עיני, במיוחד
בנושא רגי ש
כזה. כאן חשוב הא
י ד לא פחות. מן
המה ברור ש צ רין
לתת הסברה והדרכה
מינית לנוער —
ו אין לספק אשה כלול בזה אד תלוי
מאד אין הדבר געשה.

בני גיל השיבה. בסרט מוכחשת הדעה כי אשה שהגיעה לגיל
המעבר, איבדה את הצורך בסיפוק מיני. כל עוד חי האדם
ונושם, קובעים עושי הסרט. הריהו זכאי ומסוגל לחיי אהבה.
בתחילת הסרט מסביר הקריין :״חיים נהדרים! יש לנו רק
פעם אחת חיים עלי־אדמות. יש אנשים המאמינים בחיים אחרים.
זו אמונה. אבל אנו יודעים בוודאות רק כי יש חיים עלי אדמות.
הבה נחיה חיים אלה במלוא ההנאה שהם מעניקים לנו.
אל נתייחס לאהבה בדרך דו־משמעית. האהבה פירושה חיי־נפש
וחיי־גוף. כל מה שעושה את גופנו לבעל חיות מינית, שייך
שייכות מלאה לחיי האהבה שלנו. נחדל להתייחס אל אבר־המין
שלנו כאל אבר שאסור לדבר ;ליו בחברה טובה. אנו נהנים
מחיי העבודה שלנו, מחיי החברה _שלנו — הבה נהנה גם
מחיי־האהבה שלנו, בלי שום ריגשות אשמה.״
לילדים בני שלוש-עשרה
ך * יטיס אלה מוצג שפת האהבה בהצגת בכורה בקופד
^ האגן ובשטוקהולם כאחד. לבתי הקולנוע באים מחנכים
בלוויית תלמידיהם. זהו סרט אשר כל צעיר וצעירה, החל מגיל
, 13 רואים אותו — כדי לדעת הכל אודות חיי־המין שהם
עתידים לחיות. לדעת בלי מחסום של איסורים, בושה ואשמה.
זהו סרט שגם בסקנדינביה לא היה איש מאמין לפני עשר
שנים כי תורשה הצגתו בפומבי. .אולם עשר שנים הן זמן רב.
מי זוכר עוד את לילה אחד של אושר? את הסצינה החטופה
של עירום אשה ב מי ם ...ב שפת האהבה אין פרט ניסתר.
אולם זהו ל א סרט פורנוגראפי. סרטים פורנוגראפיים מוצגים
מדי יום בקופנהאגן ובשטוקהולם בעשרות חנויות ואולמות
לתצוגת פורנו. שפת האהבה הוא סרט אחר. ארץ שתחליט ותעז
להציג אותו — ולצורי הצגתו דרושים אכן החלטה ואומץ —
תשיג את הסרט הטוב ביותר הקיים כיום אודות חיי המין של
האדם: הדרך בה פוגש נער בנערה לראשונה; מדוע מאוננים
צעירים; הדרך למנוע פריג׳ידיות מצד האשד, כתוצאה מטכניקה
גרועה של הבעל; מדוע מעדיף גבר למצוא סיפוק מיני אצל
גבר, ומדוע מעדיפה אשד, אהבה לסבית; כיצד לבוא לסיפוק
מיני בלי חשש להריון; האהבה בגיל השיבה. בקיצור — הכל.
האם יש סיכויים ש שפת האהבה יגיע גם לישראל? אין סכנה
כזו נשקפת. יש לזכור שסרט זה לא נוצר בחלל ריק. הוא
נוצר על רקע תרבות מסויימת. אופיינית לארצות הסקנדינביות.
הוא לא יכול היה להיווצר בכל תרבות ואווירה אחרת. בנפרד
מהשאלה אם רצויים בכלל לישראל הדגמות־מישגל באוניברסי־
״״ית וסרטים כמו שפת האהבה — שאלה אותה חייב כל אחד
קענות לעצמו — ניתן לקבוע עובדה אחת בבירור :־
בישראל — זמנם עדיין לא הגיע.

£־וא 0 £ט־ד 200 5ו
34 * 41\/11¥1£ 0 4 7 £ 6
4 6 0 0ק 541¥11_£.1£
^נות לצופה בעת ־ ובעונהאחת ! בהדגמת המישגל
בסרט, רואה הצופה את שני הצעירים מכיוון אופקי,
|קבי 7גם בתצלום מלמעלה, כשמצלמה שלישית מכתנת
אברי־המין ש /השניים, והרביעית — משקפת את
פיזייה המינית בפניהם.
]הסרט נפתח בשיחה בין ארבעת המשתתפים. הרופא ה־וידי
קולהד מזכיר לצופים כי עד שנת 1938 אסור היה
״1בשוודיה לפרסם דבר על אמצעי מניעה, או על הדרך בה
;יכולים אשר, או גבר לבוא במגע מיני בלי להסתכן בהריון.
השותף הדני בשיחה מזכיר לצופים כי בראשית שנות
החמישים הוציא יצרן־בובות דני לשוק בובה, בה הופיע
לראשונה גם אבר המין, ואירוע זה גרם לסנסציה כה רבה,
שסוכנויות הידיעות הבריקו ידיעה זו לכל רחבי תבל׳.

סיפוק האהבה -
מעשה אמנות

ך* סרט כולו בנוי על שילוב של פרקי־שיחה ופרקי
| | הדגמה חזותית של הנושא. השיחה מתחילה באוננות
אצל הילד והילדה המתבגרים. זהו השלב הראשון לפני קיום
המגע המיני הרגיל. האוננות ׳היא כה טבעית, שכל אזהרה
מפניה היא מעשה מסולף. אין שום נזק באוננות — רק
תועלת ופורקן למיצבור של רגשות מיניים.
לאחר שתמה השיחה בנושא זה, מופיעה על בימת־התצ־למגעז
נצרה המדגימה אוננות. המצלמות עוקבות אחר אצ
בעותיה
ופניה, בהתאמצה בכל כוחה להגיע לאורגאזם.
עתה עוברת השיחה אל הגבר שאינו טורח לספק את
אשתו. מודגם גבר העילה על אשתו בלא שים הכנה מוקדמת,
בלי מישחק אהבה, בלי המתנה לאשר, שתגיע יחד
עמו לסיפוק. הגבר מסיים — ואילו האשד, פורצת בבכי.
על הדרך לעזור לאשה לבוא לידי סיפוק מיני מדובר
הרבה בסרט. בכלל, מוקדש הסרט בעיקרו לאשה, מאחר
והיא זו שהיתר, תמיד מקופחת מבחינה מינית. אחת הדעות
שאותן קובעים המשתתפים בסרט היא כי האשה למעשה
אינה מקבלת את סיפוקה המיני כאשר הפין חודר לאברה.
עיקר תענוגה הוא המגע החיצוני של שפתי הפות וגירוי
הדגדגן. אומרים המשוחחים :״טעות היא לחשוב כי גבר
בעל אבר־מין קטן גרוע מגבר בעל אבר־מין גדול. אין שום
חשיבות לגודלו של אבר־המין. ממילא זקוקה האשד, למגע
חיצוני, כי הוא־הוא הנותן לה את עיקר סיפוקה.״
בהדגמה של מישגל מושלם — אחת הסצינות המרשימות
ביותר בסרט — נראה הגבר כשהוא נושק תחילה לשפתי
האשד״ ואחר כורע ומנשק וחוזר ומנשק את שאר
אברי גופה. הבעת פני האשד, משמשת הוכחה בלתי נשכחת
לסיפוקה המושלם.
מכאן עוברת השיחה לדרכים למנוע הריון בלתי רצוי.
הרופא השוודי, שהוא גניקולוג במיקצועו, מדגים שלוש שיטות
לאיטום הרחם. המצלמה חודרת, בעזרת הדגמות ציוריות,
אל תוך רחם האשה, מדגימה שימוש בטבעת־מגן,
בספירלה ובטבליות נגד הריון.
הסרט אשר החל בגיל ההתבגרות, מסיים בחיי־האהבה של

,שנת האהבה

! ״ י ז הו שמו של הסרט השוודי־דני,
המטפל ב ד רן נועזת ב*

יותר בטכניקה של אהבה ומין. כאן: זוג מתעלס לפני המישגל•

במדינה
(המשך מעמוד ) 19

תחה אחרי מותו תערוכה של ציוריו. נושאי
הציורים הם נופים, דמויות חיילים
ורישומים של סימטאות בערי הגדה וירושלים
העתיקה. הצלליות והצבע השחור הם
דומיננטים ברישומים אלה. כי ארנון היה
עיוור צבעים. הבעת אנשי־הצבא בציוריו
עגומה וחזות פניהם לאה.
לא רק המלחמה הממושכת ומצב הכוננות
המתמיד בשער־הגולן, שם ישנים הילדים
במקלטים, הטביעו את חותמם על
יצירותיו של ארנון. היתר, בהם תחושת
גורל, שהוא היה קרוב אליה.
חברתו ישראלה היתד, בשעתו חברה של
חייל באותה יחידה בה שירת ארנון. האיש
נהרג במלחמה. ישראלי, הפכה להיות חברתו
של בן־דודו, שמואליק חדש, איש קבוצת
כינרת ששירת באותה יחידה• גם שמואליק
נהרג בקרב. משפחת חדש בכינרת אימצה
את ארנון, שבא לבקרם, כבן נוסד• הוא
בילה עם ישראלה שעות רבות בשיחות על
שמואליק. לאט לאם התהדק ביניהם הקשר,
עד שהפכו לחברים.
במכתביו אליה שפך ארנון את כל חוויותיו.
באחד המכתבים כתב :״אנחנו יושבים
כאן לפני סיור. אני יושב וחושב מדוע
זה צריך להיות כך? מדוע אנחנו חייבים
לעשות את אשר אנחנו עושים. מדוע לא
יכולים להיות אנחנו כמו הנוער בעולם, לבלות
בדיסקוטקים ולהנות מן הנעורים.״
ואז נהרג גם ארנון, חברה השלישי של
ישראלה מאפיקים, באותה יחידה עצמה
״אבא שד מישהו שאיננו״ .״הוא
היד, כוכב שביט שלא הגיע לפיסגתו,״
אמר עליו אביו אליעזר .״כשהיה בינינו,
כמעט ולא הבחננו בו. עכשיו, כשנפל,
אנחנו רואים שהיה לנו אוצר. כל חיי הייתי
אדם פשוט ואלמוני. עכשיו, אחרי מותו
של ארנון, הפכתי לאבא של מישהו שאיננו
עוד. יש לי הרגשה שמותו של ארנון
היה רק ענין של זמן. הוא יכול היד, ליפול
באותה צורה לפני חודש ואחרי חודש. זה
רק מקרה שנפל בתאריך שנפל•״
אליזער צור אינו מאמין שבנו ניבא את
מותו בדייקנות כה רבה .״הסיפור שארנון
כתב,״ הוא אומר ,״לא היה מוברח להיות ער
עצמו. כל אחד שהיה עימו באיתד, יחידה
מיוחדת — עבר את אותן הסכנות, את
אותם הקרבות. רבים מהם נפלו ואחרים
נתונים בסכנה מתמדת. הסיפור עלול להתי־חס
לכל אחד מהם.
״יש רק סיבה אחת בגללה אני פוחד
לפרסם את המכתבים שכתב ארנון ואת
נבואתו על מותו,״ המשיך האב ,״אני פוחד
שזה ירתיע הורים אחרים. שהלילות בהם
הם לא ישנים בגלל חרדה לשלום בניהם
ילכו ויתרבו.״

גבר מתגלח תמיד עבנר שניים!
ח שוב גם עליה התגלח ב ״ אדיסון -
כי ״ אדיסוך ־ הוא סכין הגלוח המגלח ל מ שעי
ומקנה לך הופעה הדורה ורעננה.
״ אדיסון ״ הסכין ה מלטף את פניך
״ אדיסון ״ נבחר במ ש אל העם לשנת 1969
כסכין הגילוח המובחר.
״ אדיסון ״ מגלח יותר מכל סכין אחר

יו־ן שלים
הקפאה לו הטת

ימו
ילו

תיב

יפו

לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה

נמ שכת ה הר שמה
ל קו רסלט לוויזי ה
מחזור ג׳
לרשות התלמידים מערכת מצלמות טלוויזיה
ואולפן בקרה
לעבודה מעשית
סגל המרצים מורכב מאנשי טלוויזיה מדופלמים

תנועת העולם הזה — כוח חדש
0בפתח ־ ת קוו ה
כל אוהדינו בפתח־תקווה מתבקשים להתקשר עם ת.ד28 .ד או
טלפון ,915572 לשם תיכנון פעולות בעתיד- .

מספר המקומות מוגבל

ההרשמה:
יום יום, בשעות 7—4אחר־הצהר־ם
בבית ״בני־ברית״ ,רחוב קפלן ,10
תל־אביב __ טלפון.257235 :

מיד לאחר מלחמת ששת־הימים, פתחה
הממשלה במסע לעידוד התיישבות יהודית
בעיר־העתיקה ששוחררה זה עתה. כמקובל
בין עם ישראל, נמצאו כמה נפשות תמימ
ו ת שלקחו את הדברים ברצינות, עקרו
לעיר העתיקה, ורכשו זכות חכירה לזמן
ארוך מידי הערבים בעלי הדירות.
מניעיהם של המתיישבים החדשים היו
שונים: היו כאלה — אמנים, סטודנטים —
שהתאהבו באווירה הרומאנטית של עיר
הקודש. היו כאלה שעיניהם היו נשואות
פחות לשמים ויותר לקרקע, האמיג, שהם
עושים עיסקה מסחרית טובה בהשקיעם את
כספם שם, מד, עוד שהממשלה מעודדת לכך.
להסתלק ! דבר אחד איפיין את המתיישבים:
כולם נאלצו להשקיע מכספם
לא רק כדי לרכוש את זכויות־החכירה, אלא
גם כדי לשפץ את המיבנים.
אחרי החלום הוורוד, באה ההתפכחות
המרה — כרגיל כאשר עושים עסקים עם
הממשלה. ב־ 18 לאפריל 1968 נתפרסמה סקי׳
דד, בחתימת שר־האוצר פנחס ספיר, לפיה
הוא מפקיע את כל האיזור ״לצרכי הציבור״
.התושבים היהודים, שהוזמנו על־ידי
הממשלה לעבור ולהשקיע שם מכספם,
הוזמנו עתה להסתלק משם — ובמהירות.
מי שלא עשה כן — הוצא נגדו צו פינוי.
מה מסתתר כאן? השבוע נועד להיפתח
בירושלים המשפט נגד אחד האזרחים
שגילו רוח־קרב וסירבו להיכנע להחרמה
החוקית. האזרח, סמי לוי — המיוצג על־ידי
השופט לשעבר, עורף־הדין אליעזר מלחי
— פתח בזמנו בית־קפה וגלריה לחפצי־

אמנות ברובע היהודי בירושלים. ופיתח את
כל השטח שמסביב. לדבריו, השקיע במקום
מאז 180 1967 אלף ל״י — אותם הוא
מתבקש להפסיד עתה. לרוע מזלו של לוי,הוא פתח את עיסקו בסמוך למקום שהפך
מאוחר יותר לביתו של יגאל אלון.
,כרגע, מוקדם עדיין לנבא כיצד יסתיים
משפטו של לוי. אולם ללא קשר למשפט,
מעלים תושבי האיזור שורת שאלות קשות:
האם גם טגן ראש־הממשלה התבקש לפ
לגביהם,
אין בכך משום חדשות מסעירות.
הם לא פיקפקו מעולם בצידקתו של
בנם, וההתפתחויות השונות במהלך המשפט
מסובבות לגביהם .״העיקר שיחזור בעזרת
השם,״ מתאנח אביו דויד, כשהוא יושב,
יחף, על מרבד בכניסה לביתו, חבוש כובע
טמבל דהוי, ומכניס לנחיריו פירורי טבק־הרחה.
דויד חזר זה עתה מעבודתו, כפועל
חקלאי, בה הוא משתכר כ־ 15ל״י
ליום. אמו של מרדכי, אסמר, אשר, נאה
ואדיבה שהעצבות ניכרת בה, מגישה תה.
18 הימים מאז שבנה נ.סע ניכרים בה:
״נסע ולא העיר אותנו.״ היא מצטערת.
״לא רצה לגרום לנו צער וגעגועים. ביום
שבת בלילה צילצל, משם. לא יודעת באיזה
שעה. אמר שלום, מסר נשיקה לבת־אחותו
.הקטנה. מאוד אוהב אותה. אמר עוד פעם
שלום, וזהו.״ האב מצטרף לדברי אשתו:
״דואגים. באמת קשה. אבל אין ברירה.
בעזרת השם יהיה בסדר.״

״שבנים טוכים, אנשים יקרים״.

על הקיר בחדר הסמוך למיטבח תלוי תצלום
ענק, בגודל מטר על שמונים של מרדכי,
שצולם כאשר חזר לארץ לאחר ההתקפה
על מטוס אג־על אמו שולחת בתמונה מבט
נוגה :״אנחנו לא יודעים לקרוא,״ מספרת
היא .״הילדים כולם למדו. הבת באוניברסיטה
— ברוך־השם התחתנה עכשיו, גרה ברמת־גן
— הבן הנשוי גר בחדרה, ומרדכי גם
כן התחיל ללמוד באוניברסיטה. רק אנחנו

אב דויד רחמים
״העיקר שיחזור״

טוס לפאריס על חשבון ד.ו*ו 0 -הוות
זהה א ת הצילום למעלה לפי אחת מן התשובות הב או ת:

.3כיכר פלס טין, עזה
.4כיכר השיחרור, בגדאד

. 1כיכר ונציה, רומא
.2כיכר צינה, ת ל־ א בי ב

מדי שבוע י תפרסם צילום, שתתבקש לזהותו. בתום הסידרה
יוגרל הפרס בין שולחי התשובות הנכונות. כל תלוש מזכה
או תן בה שתתפות נוספ ת בהגרלה.

גזור את התלוש, הדבק אותו אך ורק על גלויית דואר, ושלח אותו אל :
תא־דואר , 136 תל־אביב, עבור ״חידון צילומים״.

תשבץ ״העולם הזה׳
נאשם מרדכי רחמים עם אביו ואמו
״ילד טוב, מרדכי״

נות את ביתו, או שבית זה נחשב ל״צרכי
ציבור?״ או אולי הישיבות והמגורים לתלמידי
הישיבות הנבנים שם — הם הם
צרכי הציבור המסתוריים?
השאלה הכי כואבת היא זו המתייחסת
לפעילותה של החברה לפיתוח מזרח ירושלים.
לטענת התושבים הזועמים — שפניו-
תיהם לעזרה אל מבקר־המדינה נענו בשלילה
— זוהי הטיבה האמיתית להחרמת
רכושם: ברגע שהם יסולקו מהאיזור, תוכל
החברה לפיתוח. להתחיל לעשות רווחים
גדולים — על חשבונם.

בגנו,

דרכי־אדם

גי בו ר־ ה ת הי ל ה
ברחבי •העולם, מרדכי רחמים הוא דמות
גיבור רומאנטית ונועזת, סוכן־חשאי יפה*
תואר, שזינק בודד חמוש באקדח ואומץ־
.לב בלבד אל מול.שלושה רוצחים מזויינים
בתת־מקלעים יורקי־אש. אולם בבית־החד־קומתי
הצנוע במושב־העובדים של יוצאי־תימן
אליכין, הסמוך לחדרה, מרדכי הוא
ילדם הקטן של הוריו. ילד שיצא בודד
לעולם הזר והבלתי־מוכר, והמעורב בפרשה
מסובכת ובליתי־מובנת׳ להם. שני דברים
בלבד מעניינים כיום את אנשי אליכין:
מתי יבוא הגשם, ומתי יבוא מרדכי רחמים.
״שלום, נשיקה -וזהו״ .לאחר ירידה
לאחרונה במתח סביב המשפט בוינטר־תור,
חזרה הפרשה והתפוצצה לשערורייה
רבתי ביום שני השבוע, כאשר פרקליטו
של רחמים האשים בפומבי את התביעה
והמשטרה בקנונייה לזיוף עדויות, עזב את
אולם־ד,משפטי בטריקת־דלת — התנהגות
ללא תקדים בשווייץ. מה חושבים על התפתחות
מדהימה זו הוריו של מרדכי?

אם אסמר רחמים
״איך לא אדאג?׳•

לא יודעים לקרוא. אבל השכנים באים
לספר לנו מה כתוב בעיתונים. כמו אחים,
השכנים שלנו. כמו בנים ובנות. באמת
שכנים טובים. כל הזמן לא שוכחים אותנו.
אנשים יקרים. עכשיו כבר לא באים אצלנו
עיתונאים ואנשים מהממשלה. אבל אין דבר,
בעזרת השם נתגבר בעצמנו.״
החשיכה יורדת על אליכין, ודויד נושא
מבטו לשמיים. אין עננים. גם מחר לא
ירד גשם. מייד יקום וילך לבית־הכנסת
להתפלל תפילת־מעריב, כדרכו מאז ומת־תמיד
— רק קצת יותר. אמו של מרדכי
סרה להכין ארוחת־ערב. היא מנסה לחייך:
״ילד טוב מרדכי. לא עשה שום רע. עשה
רק טוב לעצמו ולמדינה. שאלד,ים יחזיר
לו טוב. יום לפני הנסיעה נישק אותי,
אמר לי, :אמא, אל תדאגי.׳
״איך לא אדאג?״

מ אוזן )1 :זכוכית מגדלת או מקט־נת;
)4זוג )8 :מרים משאות )10 :שביל
הזהב; )12 בתוכו; )13 הפוכה של הגבהה;
)16 שלוש עשרה; )17 חברת
אניות; )1.9עשוי מחימר; )20 צורר ליהודים;
)21 בא בימים; )23 לוהט; )24
נקודה מדרום לבאר טוביה; )26 נציג
העם(,ר״ת); )27 בדחן; )29 לחם עוני;
)31 ואם יש יופע מיד (.ביאליק);
)33 טפשות; )35 משאבת הגוף; )36 כפרה;
)38 בירת הולנד; )39 מדינה באמריקה
הלטינית; )41 תיאטרון ישראלי;
)43 שאין לה פרי בטן; )44 מקום הקרב.

מ או נ ך )1 :סגוף; )2בסולם הקולות;
)3לשון; )5מחוז; )6קיים; )7
האשד, הראשונה הנקראת בתנ׳׳ך נביאה;
)8משגב; )9מדרום לחדרה; )11 מלחמה
־פסיבית; )14 מלך פרסי; )15 אדמה
פוריה; )18 תא חברתי ראשוניץ )20
עידוד; )22 חלק הרגל; )23 עפר; )25
עם בו נלחם ישראל במדבר; )28 עיר
ספרדית שעל שמה נקרא סוג של יין;
)30 שאין פיו ולבו שווים; )31 נקי; )32
שמשקלו אינו מרובה; )34 כתם על העור;
)36 בזריזות; )37 סופר שכתב מחיי
התימנים; )40 תואר תורכי; )42
מצורות כתיבת שם ה׳.

ספורט
עד ה שבת האחרונה, לא הפסידה קבוצ ת
מכבי, פ״ת באף מ שחק ליגה. ה שבת נו צ חו
הפתח־תקואיס לרא שונה על מגר שם הביתי
ע״י קבוצת הכח ר״ג ב שיעור .0 : 1את
אשר אירע במגרש לאחר המשחק מתאר
כתב העולם הזה נתן זהבי שנכח ב מקו ם
וצילם אתהת מונו ת ה מופיעו תבע מו ד זה :

השופט אוטו פריד שרק לסיום המשחק.
שחקני פ״ת שלא השלימו עם הפסדם, עטו
לעברו, והחלו מאשימים אותו בהפסד קבוצתם•
פריד החל צועד לעבר חדרי־ההלבשה.
כשהגיע למרחק מטרים אחדים מהשער, החלו
ניתכים עליו פירות, בקבוקים ואבנים. כמה
סדרנים חמומי־מוח, שההתקפה מהיציעים
עודדה אותם, ניסו לתקפו במגרש. פריד
נסוג במהירות.
סדרנים אחדים ושני שוטרים במדים הגנו
על פריד, עסקני מכבי־פ״ת ניסו להרגיע
את הרוחות, אך ללא הואיל. כמר, סדרנים
ואוהדים פתח־תקואים החלו לתקוף את שחקני
הכח. ראשון המותקפים היה הקיצוני
השמאלי יעקב בורשטיין. הסדרן שהתקיפו
הפילו על הקרקע ובעט באשכיו. המותקף
דשני היה הקיצוני הימני סמי שאולי גם
הוא ספג כמה מהלומות. כשניסו המלבסים
התוקפנים להעניש את שוער הכוח מיכאל
קדוש, שלטענתם ביזבז זמן במשחק, נתקלו

לאופנה הנועזת מזל מזנות 7071 את צריבה את
ברינה להשלטת הסראה האופנתי. גרבי מבנם ברינה, גרבי בדינה, תחתוני ברינה
בשלל גווני האופנה. בדוגמאות האופנה וברות האזפנה.

^ענגך •קומי]

קנה אדום־לבן -משחת שינים ״זברה״ של ״עץ הזית״

בסיסמא ״קנה אדום־לבן״ על משקל ״קנה כחול־לבן״ ,הציגו השבוע מפעלי ״עץ הזית״ את משחת השינים
החדשה עם הפסים האדומים מתוצרת הארץ בשם ״זברה״ .רק 3חברות עולמיות מצליחות לייצר עד כה משהה
עם פסים אדומים מסוג זה הכרוכה בתהליך תעשייתי מסובך למדי ומהודר, הישג בשטח הגיינת השמים. כיום
ו/צטרף אליהם המפעל הישראלי עם רכישת ידע מחו״ל והבאת מערכת ציוד משוכללת ומיוחדת למטרה זו.
למשחת הפסים האדומים דוגמת ״סטריים״ ( 6ק ת ) 8£בארה״ב ו״סיגנל 81^ 1^ 1באירופה, יש פעולה כפולה:
אנטי בקטרית מצד אחד ומרעננת מצד שני. הפסים האדומים מכילים הכם־כלורופיין ( 3011101-0!1116116א) 116
— החומר המשמיד בקטריות ומגן על בריאות השמים. המשחה הלבנה מכילה ברום־כלורופיין (116116 נן0י11101 ם מ) 81-01
ומצטיינת בפעולתה לחטוי הפה ולטיהור הנשימה. באירופה המערבית מציינים המומחים כי מוצר זה משמש הן
כמשחת שינים והן כמי פה בעת ובעונה אחת. משחת הפסים האדומים נחשבת למשחה יקרה בחו״ל. בארץ נמכרת
משחת השמים ״זברה״ בשפופרת הרגילה במחיר 1.30ל״י ושפופרת החסכון הגדולה במחיר 2.30ל״י.
בשלב ההצגה של המשחה מנהיג ״עץ הזית״ חידוש נוסף: הקונה את ״זברה״ מוצא בתוך כל קופסא שי חינם:
״מפתח חסכון״ המאפשר את ניצול המשחה עד הסוף.
למשחת ״זברה״ בפסים האדומים טעם מרענן מטיפוס ״ספרמינט מ1ומע(63ן .) 8בשלב מאוחר יותר יוציא
״עץ הזית״ גם ״זברה״ בהרכב של ״פלואוריד״ .גיוון זה הונהג לאחרונה גם באמריקה וקבל את אישורה של

אגודת רופאי השמים בארה״ב.

באבנים ונסישים

הבחור ה מחזיק בידו פטי ש ו אבן הוני ח רוח־קרב
אמיתית. ב שעה שמן היציעים החלו להיזרק
אבנים, לקח האיש פטיש, שנמצא בשטח
המיגר ש, הסתער על התוקפים והבריחם.

באדם תוקפן לא פחות מז£ז. קדוש החל
מחזיר מלחמה שערה.
לעזרת השוער המותקף בא אחד מעשרת
אחיו שנכח בשדה. הוא החל מכה בסדרנים.
אנשי הסדר, שהחלו בקטטה׳ ,מצאו עצמם
לפתע מוכים וחבולים ומיהרו לבקש מחמשת
השוטרים הבודדים לעצור את קדוש
על תקיפה. הסדרנים תפסו כקורבן איזה
צעיר, טענו שהוא זה שדיכה בפטיש את
אחד מאנשיהם, והשוטרים עצרוהו.( .התמונות
שבידי מוכיחות שעצרו את האדם הלא
נכון) .חלק משחקני הכח החל נסוג לעבר
היציאה האחורית של המיגרש. כוח משטרה
הגיע. הקהל החל לסגת. החשיכה החלה׳
יורדת. תם משחק נוסף בליגה הלאומית.

בתום המישחק הסתערו שחקני מכבי פתח־תקווה על
ן טן יוז ״ןךי •
ן| 1ץןןן
ה שופט פ ריז וקוראים לעברו קריאות גנאי. הגדיל

לעשות בלם מכבי, חיים פיינברג (רא שון מימין) ,שצעק :״ שופ ט מלוכלך.״ פריד, שהוא
אי שימ שטרה, הודיע לפיינברג כי אם לא יתנצל בכתב, לא יחזיר לו את כרטיס־ה שחקן שלו.

/ 1 7 1 ^ 1 1 1 1 ( 11 4הוכיח שהוא
אבן, שנזרקה מהיציע, הסתער על הגדר בכדי
לתחזיקו כדי שלא יערוך ביוד ה שיפוט מהיר.
מיכאל מצטיין להכות היודה

קדוש, שהיה ה שחקן המצטיין במיגר ש,
לא רק בעמדת הגנה. לאחר שפגעה בו
.את יודה האבן. ח מי ש ה אנשים נזעקו
עצמו וחבריו נמלטו בבהלה מהמיגרש.

מכה אחד מ שחקני הכוח סדרן פתח־תקוואי שהיה מבין אלה
| 4ך 1ח ך * ן ץ ^
שהחלו בתיגרה. הסדרנים ח שבו שה שחקנים עייפים, אך עד

מהרה התברר להם ההיפך. ב ת מונ ה: אחד ה שחקנים מסיים את מלאכת ההכאה בעוד הסדרן
שכוב על הארץ וידי ה שחקן מטפלות בו. התקרית החלה לאחר ה תגרויו ת גם מצד הקהל.

האמבולנס ממתין

זהו איש פתח־תקווה (משמאל, מחזיק סודר ב־ידו)
,שהחל ב מלאכ ת תקיפת השחקנים ׳ .הנ תקף
הרא שון היה הקיצוני ה שמאלי של הכוח, ייעקב בו ר ש טיין, שהופל על הריצפה כמה מטרים
מן האמבולנס שחיכה לפצועים. בור ש טיין היה מוכה הלם, לא הבין מדוע תקפו אותו.

בעיטה בפרצוף

שוער הכוח רמת־גן, מיכאל קדוש, בועט בפ רצופו
של אחד הסדרנים במיגר ש מכבי פתח־תקווה, לאחר
שהסדרן קיללו, איים עליו ב אלי מות ואף ניסה לתקפו. קדוש ענה לסדרן ב או תו מטבע.
ה שתוללות הקהל, ה שחקנים והסדרנים נמ שכה עד בוא תגבורת של שוטרים, עם •חשיכה.

קולנוע סרטים תמערבון
•;גדול מ כול ם
בצהרי היום

(סינרמה, תל־אביב, אר־

:ות־הבר;ת) גרי קופר הוא קיץ, מארשאל
וקומי בעיירה אמריקאית קטנה, ובצהרי ה־ום
— סרט בן שעה וחצי המספר על שעה
חצי בחייו של קיין — הוא המערבון הזוב
ביותר שנוצר אי־פעם.
חמש שנים לפני התרחשות ואלילה שלח
;יין לכלא פושע בשם פראנק;מילר. עתה
;יבל מילר חנינה, והיא עומד לחזור לעיירה
:רכבת הצהרים כדי לנקום בקיץ, תאיש ש־
:גללו ישב חמש שנים. שלושה מחבריו של
וילר, שבאו לעזור לו, כבר מחכים לבואו
(תחנת הרכבת.
השעה עשר יחצי: קיין מסרב לשמוע
הפצרות ידידיו ולברוח מן העיירה. הוא
;חליט להישאר ולהילחם.
נותרו לו 90 דקות עד בוא הרכבת, בהן
וא מנסה לגייס עזרה בין תושבי העיירה.
ולם — ביניהם ידידיו הטובים ביותר -
תחמקים בתירוץ זה או אחר. סגנו מת־טר.
אשתו, לה נישא באותו בוקר, היא
ווייקרית — כת המתנגדת לאלימות — עו־דת
לעזבו בגלל החלטתו להילחם.

ז ה, אלא אם כן אתם מוכנים להסתפק בדיאגרמה
על הנושא.
הלגה ומיכאל הוא סרט חצי דוקומנטארי
על הסברה מינית, לא טכנית, אלא פסיכולוגית
ופיסיולוגיה, ועל הדרכה להורים כיצד
לטפל בבעיות הפסיכולוגיות הקשורות במין
של ילדיהם מגיל הינקות ועד ההתבגרות.
הסרט עשוי בעדינות ובטעם, ומה שחשוב
יותר, בגישה חופשית מרגשי אשמה
וצביעות. גישה זו מנטרלת כמובן את הגירויים
שיש בו. שלוש תלמידות התיכון
שישבו מאחורינו לא השמיעו אפילו ציחקוק
אחד במשך כל סצינת־הלידה — ואפילו לא
למראה זוג מתרחץ באמבטיה בחברת שני
ילדיהם הקטנים.

אהבה
ממבט ראשון
|5יד לקאסידי (תל-אביב, תל־אביב, אי־צות־הברית)
פול ניומן הוא השודד ה״
נוראי ואימת המערב הפרוע בשם באטש קא־סידי.
רוברט רדפורד הוא סאנדאנם קיד,
יד ימינו, והקלעי הטוב ביותר באותו איזור.
יחד הם מהווים את צמד השודדים הסימ״
פטי ביותר שראינו לאחרונה על הבד. הם
אינם הטיפוסים הקשוחים הרגילים, אלא
צמד הרפתקנים מקסים, עליז ומלא חן.
הקהל אוהב אותם מרגע ראשון, וממשיך
לאהוב אותם כשהם שודדים רכבות, בנקים,
בורחים מהחוק או מחזרים אחרי
נערתם קטרין רוס•
הסרט מתחיל בשלב בו ימי הזוהר שלהם
כבר מאחוריהם. הכנופיה מתפרקת,
וקאסידי וקיד מנסים לבנות לעצמם עתיד
חדש. לשם כך הם נודדים לבוליביה— ,
ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות בעיניהם,
— ומנסים אפילו להרוויח את לחמם ביושר.
ההצלחה המקווה לא באה, והם נהרגים כאשר
החליטו להתחיל שוב בעתיד חדש.
קיד וקאסידי הוא אחד מאותם סרטים נדירים
שכל אחד נהנה לראות אותם, מההתחלה
ועד הסוף.

סן מיליון
מתחת לפגי הקרקע

חנו,/משפחת חהיביס ,,שרצחו את שרוו ט״ט
גילו: שוון התחננה וכני היוצחה:

,,תם ד מדע

*ץ ילות־המפתח לפרשת הרציחות של
שרון טייט וחבריה נאמרו באקראי, כמובנות
מאליהן, על־ידי סוזאן דניס אט־קינס,
אחת החשודות ברצח:
״אנחנו איננו שייכים לעצמנו, אנחנו שייכים
ל ו ,״ אמרה היא, בדברה על מנהיג
הכנופיה צ׳ארלס מנסון.
בכך, בשיא הפשטות, הסבירה כיצד התאפשרו
רציחות זוועתיות אלו: חסרות טעם,
חסרות סיבה — מלבד סיבה אחת: פקודתו
של ננהיג ״המשפחה״ ,שכינה עצמו השטן.

בן־אלוהים
ובן השטן
ך* יהבכך משום גילוי של אמת נוראה,
_ 1 1ממנה ניסו האמריקאים להתעלם עד כה:
שבארצות־הברית ישנם כיום אלפי, ואולי
רבבות, אמריקאים, רובם צעירים, שהסירו
מעל עצמם כל מיגבלה מוסרית וחברתית,
בעזרת סמים הם החזירו עצמם לאחור, לתקופת
עובדי־האלילים — ורבים מביניהם
מוכנים אכן להעלות קורבנות־אדם על מיזבח
טירופו של המנהיג המיקרי שלהם: בך

האלוהים, בן־השטן, או בן כל שם אחר שהוא
נוטל לעצמו.

מקלחת וארוחה
אחרי הרצח
ף * סיליס ״מדהים״ ,״מזעזע מפלצ־
\ 1תי״ ,מאבדות כל משמעות כאשר מנסים
להשתמש בהן לתיאור פרשה מעין זו.
אופייני אולי ביותר לכל הטרגדיה הנוראה
הוא דווקא רצח שני שבוצע על־ידי
רוצחיה של שרון וחבריה — למחרת, בעשרים
לאוגוסט. חמשת רוצחיה של שרון חדרי
לבית אחר, אלמוני לגביהם, ורצחו אח
דייריו, מלו לביאנקה ואשתו. הסיבה לרצח
זה, לדברי פטרישה קרנויקל, אחת ד,רוצ-
חות: כדי להוכיח לשטן שהם לא איבדו את
עצביהם, בעיקבות רצח שרון.
לאחר רצח בני־הזוג, התקלחו חמשת ה
רוצחים בשלוזה בדירת קורבנותיהם והתיישבו
לארוחה ממיצרכים שהוציאו מן המקרר,
הטבח בווילה של שרון טייט היה נורא
במיוחד בגלל העובדה שהיא היתר, בהריון.
המין האנושי עדיין מזדעזע נוכח רצח של

שוד הקאזינו כלאם ואגם (הוד,

וצינה מהסרט ״הלכה ומיכאל״
:גירוי — אין. הסברה — יש
בתום׳ 90 הדקות, כשצפירת הרכבת המתכת
נשמעת, נותר קיין לבדו ברחוב השי
הריק, מצפה לקרב עם הארבעה.
בצהרי היום הוסרט לפני כ־ 15 שנה, ב־
!ופה בה השתולל בארצות־הברית המאק־תיזם.
הבמאי קרל פורמן היה אחד מאלה
וזה את מוראות הרדיפות על בשרו. הוא
א את עצמו בודד לגודלו, כשכל הולי־עומדת.
יצופה בלי להניע אצבע.
|צופה של ודרס, שראה מאז עשרות חיום
חדישים, צבעוניים וסינמסקופיים של
צינות המפורסמות מבצהרי היום, נראה
רט קצת מיושן. תוכלו לזהות בו, למשל,
המקור לפתיחה הנהדרת של היו זמנים
ערב של סרג׳יו ליאונה, זו של שלושת
ף דוחנים הממתינים לצ׳ארלס ברונסון בינת
הרכבת. או של השריף המנסה לאסוף
סיס לרדיפה אחרי קיד וקאסידי.
:צהרי היום אינו סרט גדוש נהרות של
כמו רוב המערבונים החדשים. מי שוב
לראות פרצוף מעוך אחד לדקה, ימצא
בצהרי. היום שקט מדי לטעמו. לאחרים
׳מומלץ. מכל הלב.

אגרמוז
ן הנושא
{לכה ומיכאל

(מקסים, תל־אביב, גר

במודעות לסרט מבטיחים לקהל: סרט
י, המתאר את כל השלבים — מן הרעב
ני ועד לפיסגת הסיפוק המיני: חיזור,
חק האהבה, שלבים במישחק הגירוי,
גל, סיפוק התשוקה.
ל תאמינו. אל תלכו לסרט לחפש את

תל-אביב, ארצות־הברית) עוד סרט על שוד.
לא ברור מדוע קראו לו כמו שקראו
לו. מפני שלכל אורכו לא נישדד אפילו
קאזינו אחד לרפואה. ג׳רי לוקוזד מחביא
מתחת לפני הקרקע מכונית משוריינת שבתוכה
נמצאים שומר וסוכן פדראלי פלוס
10 מליון דולר. התסריט טפשי וחסר־הגיון,
ומה שחמור יותר במקרים כאלה — חסר
הומור לחלוטין. חסרון בולט נוסף —
אלקה זומר. איך, למרות כל וה, מצליח
הסרט לרתק — שייך כבר לתחום הניסים.

תעמולה
תן דולר
והרוג ערבי !
הישראלי האחרון שיצא עליו הקצף בלב
נון, היא ישראלית לשעבר, דווקא. תש־מעו
מה מספר עליה שבועון הרכילות הלבנ
וני אל ש בנ ה (הרשת) ,תחת הכותרת ״מלכת
היופי הישראלית — ממזרה מפולניה:׳׳
גילה גולן, מלכת־היופי הישראלית וסגנית
מלכת היופי העולמית, היא ממזרה.
מצאו אותה בפולניה בין הריסות העיר
קראקוב, בימי מלחמת העולם האחרונה.
היא היתד, בת שלוש, ואומצה על ידי משפחה
קתולית. אחרי המלחמה נאספה על
ידי המוסדות היהודיים שמטרתם לאסוף
שארית היהודים, והועברה לצרפת, ומשם
למדינת הממזרים.
היא נבחרה למלכת־היופי והששתתפה
בבחירות מיס־עולם, אך זכתה לתואר סגנית
בלבד. ואז נשלחה על ידי ממשלת ישראל
לניו יורק למען התעמולה הישראלית.
מתחת לסיסמה ״תן דולאר — והרוג ערבי״,
חשפה הממזרה האסופית את שוקיה ואת
אשר מעל לשוקיים.
עמידתה בתנוחה הזאת נתמכה על ידי
ממשלתה, שהפכה אותה לכוכבת קולנוע.
זאת, מלכת־היופי של מדינת־האסופים, מילאה
תפקידים ראשיים בסרטים: אניית המטורפים
(ספינת השוטים) ושלושה בכבלים, עם
ג׳רי לואיס. לשם זהירות אנו מודיעים גם
שאותה, אסופית עושה הכל כדי לזכות
באזרחות אמריקאית.

| | 1ך ק 1ן 1 | 1ן ״1שרון טייט, כפי שהופיע ה בפלייבוי, ירחון הגברים האמריקאי
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1רב־התפוצה, בת מננ ה שפירסמה אותה ברחבי העולם. רק לאחר
מכן הפכה לשחקנית קולנוע, ני שאה לבמאי־הסרטים רו מן פולנסקי, שהוא. ממוצא פולני.

בחווש התשיעי רהויונה.
האכזר והמתנכר, הדוחה אותו מקירבו, וציווה
לרצוח את יושביו — בלי שיעניין
אותו בכלל מי הם. כאשר חורו הרוצחים
לחוזילה, בליל הרצח, וגילו קבוצת אנשים
זרה, ביניהם אשה בהריון, לא היססו אף
לרגע. בקנאות של מהופנטים הנמצאים תחת
השפעת כשפים — או סמים — רצחו את
כל הנוכחים.

__אמונה
בקסמים ובבשפיט
ך* סכרה השנייה חמורה אף יותר.
| ) סברה זו מתבססת על שתי עובדות:
האחת, טקסי מעשי־הכשפים שחזחו ב״מש־פחה״
— ושהיוז מן הסתם אמצעי לחיזוק
שליטתו של מנסון בצעירים שנגררו אחריו.
השנייה: העובדה שבעלה של שרון טייט,
הבמאי רומן פולנסקי , ,הינו יוצר הסרט
תינוק ה של רוזמרי, שחשף לראשונה את
תח־התרבות שפשתה בארצות־הברית כמגיפה
— האמונה בקסמים ובכשפים.
אין ספק שהסרט פגע חשה בכל העוסקים
בענף. הצלחתם של נוכלים אלה מבוססת
.בראש ובראשונה על הסודיות האופפת את
מעשיהם.

רוצח שכיר -
לנקום בבעל
*** תי עוכדות אלו, כשהן כרוכות יח־דיו,
נראות כיותר ממיקריות גרידא
לכמה מחוקרי משטרת לוס־אנג׳לס.
חוקרים אלה מצביעים גם על העובדה ש־מנסון
הינו עבריין ותיק, בילה שנים רבות
ן כבר בחוד שי הר בבתי־סוהר, ויצר קשרים ענפים עם דמויות
רבות בעולם־התחתון — בניגוד להיפי־ס
) יונה הראשונים
הכינה שרון מערכת בגדים מלאה לתינוקה • הרגילים, העוברים על החוק רק בתחום
עישון הסמים.
הצפוי — אשר לא זכה לבוא לאוויר העולם.
המסקנה המתבקשת מצירוף כל העובדות:
אשה בהריון — מה עוד כשזו מבקשת
חוגים מקרב תעשיית־הכשפים, שנפגעו מגילוייו
של פולנסקי, שכרו את מנסון כדי
לשווא על חיי תינוקה שלא נולד :״תנו לי
ללדת את התינוק לפני שתהרגו אותי,״
לנקום בו על־ידי רצח אשתו ותינוקו שטרם
התחננה שרון, לפי עדותה של סוזאן אט־נולד
— רמז ברור לסו ט. אלו מבין החוקרים,
הנוטים לתמוך בגירסה זו, מצביקינס,
לפני שננעצה בה הסכין.
מזעזעת לא פחות היתה הסיבה לרצח.
עים גם על כך, שככל שמנסון מופרע, ספק

האם הגגצבה

צרישה קרנויקל

״שט!״ מנפץ

כאן קיימות שתי סברות: לדעת משטרת
לוס־אנג׳לס — כל אחת נוראה יותר מה־שנייה.

לרצוח

משנה את מי

סכרה הראשונה היא זו ^שהושמעה
( ן על־ידי חברי .״המשפחה״ בגלוי:
מנהיג ״המשפחה״ ,צ׳ארלס מיילס מנסון
בן ה־ ,34 הינו ׳מוסיקאי פושר בעל כישרי־נות
לא ברודים. בזמנו הוא ביקר בחווילה
של טייט — עוד לפני שטייט התגוררה שם.
אז תתגורר שם טארי מלצר, בנה של הזמרת
דוריס דיי, שהוא מפיק טלודיזיה. מני
סון ביקש את עזרתו של מלצ׳ר בהפקת
תקליט משיריו, ומלצ׳ר דחה אותו. בעקבות
-.י• ז-דיי *וחיי את החווילה כסמל לעולס

סוזאן אטקינס

אם התירוץ שהוא יזם את הרצח בגלל ש־נפגע
מדחייתו של מלצ׳ר, הינו סביר.

רצח -
ללא מניע
ך ן מסקנות, מסברה שנייה זו, הינן נוראות.
כי פירושה הוא, שעבריין מועד
הצליח, תוך ניצול מחוכם של אופנת ד,
ז״יייומ דסמים והפזולת אישיותו ה־מגנטית,
להשתלט על קבוצת צעירים וצעי־רות
— רובם ככולם בני טלבים — והפן
^ אותם כרוצחים שכירים מבלי שהם
עצמם ידעו זאת•
גם מנסון וגם שולחיו — במידה והיו
כאלה — הרגישו עצמם בטוחים. לא היה
כל סיכוי שיתגלו. בדרך כלל. במיקרי־רצח,
כאשר הרוצח אינו משאיר עקבוית מוחשיים
במקום, מגיעים אליו החוקרים באמצעות
המניע לרצח, כשהם משיבים לשאלה: מי
יצא נשכר מהרצח. ברצח טייט, על־פי שתי
הסברות גם יחד, לא השאיר מנסון כל חוט

לחוקרים, ממנו יכלו לטוות סביבו את הרשת.
לפחות, לא חוט מעולם המציאות.

נקמתו של
האב השכול
לאשמנפץ שכח גורם אחד בכל
חישוביו ותוכניותיו האפלות, אם בכלל
ידע על קיומו: לשרון היה אב מסור, ש
יום
אחד החליט החלטה נחושה.
האב השכול, סגן־אלוף בשרות־קבע בצבא
ארצות־הברית, הוסיף אלמנט נוסף של
דרמה לתוך פרשה דראמטית זו, העולה על
כל דמיון.
הוא התפטר משרותו, גידל זקן, ומחו־פש
כהיפי, החל סורק את כל מרכזי ה״
היפי׳ס בקליפורניה. הוא היה נכון להקדיש
למשימה זו של גילוי רוצחי בתו, את כל
חייו ואת כל מאודו.
הספיקו לכך ארבעה חודשים.

ן ז 11 ולם

וזו, דזץזת
ב ע צי ם

כאשר רות דיין יצאה לחו״ל, לפני
זמן מה, היא יצאה לבדה. אך כאשר היא
חזרה לארץ ביום שישי האחרון, היא כבר
חזרה עם גמין, ועכשיו גמין מתארחת
בבית הדיינים בצהלה. ולמרות שמתייחסים
אליה שם כמו אל כלבה, ולמרות שהביאו
אותה כל הדרך סגורה בארגז, היא עושה
רושם שהיא די מרוצה. מה שמוכיח שדרישותיה
של לביאה בת חודשיים הן צנועות
למדי.
איך הגיעה גורת־האריות הזאת לרות?
מעשר, שהיה כך היה:
רות יצאה לפני זמן מה לדרום־אמריקה,
להשתתף בקונגרס בינלאומי של ארכיטקטים.
למה אתם תמהים? רות שייכת לאגודה
הבינלאומית למלאכת מחשבת׳ כך שיש דברים
בגו.
גמרה את עיסוקיה בקונגרס, החליטה לעבור
דרך פאריז בדרכה ארצה :״ביקרתי
אצל אסי בהסרטת הבטחה עם שחר,״
היא מספרת .״הוא עובד שם בפרך ממש
בבוקר, ובערבים כותב את הספר שלו.
דיל דאסין סיפר לי שבהסרטה מרוצים
ממנו מאוד, ואשתו של דיל, מלינה מר*
קו רי, שזה יהיה סרט חייה, אוהבת אותו
כבן. היא ממש אימצה אותו.״
בינתיים שמע כלה פנוס שרות נס־צאית
בפאריז, והחליט שמאורע כזה לא
יכול לעבור בשתיקה. בלה פנום הוא נסיך
צרפתי אמיתי, שגר בטירה אמיתית ליד
פריז בשם שיאטו טירול. הוא מכר של
יעל דיין, מעריץ גדול של משה דיין,
וכל זה ביחד יגרם לו לארוז את גמין הקטנה
בארגז, לנסוע אל רות לפאריז, ולתת
לה אותה במתנה.
עכשיו משתעשעת לה הגורה הקטנה בגן
ובחדרים של הוילה בצהלה, בדיוק כמו
כלבלב חמוד :״זה לא נכון שהיא נשכה
את אחד האורחים היפאניים שהיו אצלנו,״
קובעת רות .״היא ממש יפהפייה. היא אוהבת
שמלטפים אותה ומשחקים איתה.״
ואיך הגיב שר־הביטחון למראה הדיירת
החדשה המתרוצצת בין הרגליים? ״בהתחלה
משד רצה מייד למסור אותה לגן החיות,״

מגלה רות .״הוא הסתכל על כל העניץ
בעין עקומה. אבל עכשיו הוא פשוט מאוהב

איך מטפלים בכלבלב חמוד כזה? הדבר
הכי פשוט בעולם: בבוקר 20 ,גרם מים,
20 גרם חלב עם 7.5אחוז שומן, וביצה

רכה. בצהרים — אותו דבר, רק. במקום
ביצה 50 ,גרם בשר, ומפעם לפעם ויטאמינים.
״אבל אני לא מודדת בדיוק,״ אומרת רות.
״אני נותנת לה סתם עוף או חתיכת בשר.״
כדאי שתרשמו לכם את התפריט, למקרה
שתרצו מחר גם אתם לגדל לביאה בבית.

זובריס את הפירסו מ ת של נקה ,7עם
הדוג מן החתיך לאללה? אז ז ה לא סתם
פרצוף מפוברק, זה אחד חי וקיים, נתניית׳
שקוראים לו אלישר, ושימלבד נקה 7
הוא גס סוכן של מכונו ת י. ב .מ. ומפיץ
של כל מיני דברים.
לפני חצי שנה קרה לאלי מה שקורה
לכולנו, מדי פעס: הוא התאהב. התאהב
ברצינות, באלמנה של טייס שנפל ב מלח מ ת
ששת־הימים. הם גרו ביחד, עד שהאלמנה
החליטה שאלי לא ב שבילה, לא ב שביל שני
הילדים שלה, ובכלל לא.
אלא מה? ל ה היה אולי קל להגיד, כי
היא הפסיקה לאהוב אותו. אבל הוא המ שיך
לאהוב אותה.
מה עושים? עו שים, עושים. עו שים הרבה.
מה הוא ׳לא עשה? הוא צילצל אליה
— והיא סגרה לו את ה שפוף בפנים. הוא
שלח לה מכתבים — והיא החזירה אותם
בחזרה. כבר הכירה את הכתב שלו על
המעטפה. בקיצור, אצלה לא זה לא. ממש
מוחלט.
והנה לפני שבוע נוסע אלי דנן עס רעו
אציו, בעל מסעדת פאפא בנתניה, ב מכו נית.
השעה שתיים בבוקר, ה שניים שתויים,
ואלי מספר לאציו את כל יסורי ליבו. וכ מו
שהוא מספר, בא לו רעיון גדול לראש.
לא סתם גדול — גדול כמו עץ. קורא אלי,
כמו ארכימדס בשע תו :״אני יודע מה. אביא
לה עץ שלם, לא סתם פ ר חי ם-
עצרו את המכונית, ואלי, כמו שאמר,
כן עשה. אלי מוכר בכל נתניה כאחד בריא
— מ שהו קולוסאלי. נ תן מ שיכה, עוד מ שיכה
— והעץ אצלו בידיים.
שמו את העץ בטרנטה ונסעו לבית האלמנה.
ירדו מה או טו, ונטעו א ת העץ בדיוק
מול פתח הבית.
כל כך בדיוק, שכ שלמחרת בבוקר רצתה
האלמנה לצאת, גילתה שצמח לה פתאום
עץ לפני הכניסה. ,והיא לא יבולה לצאת,
רק דרך החלון.
ואם זה לא שיכנע אותה, שוס דבר כבר
לא ישכנע אותה.

רות דיין ולכיאה

סוף יפה -לאיש יפה
חששותי, כפי שדיווחתי לכם כאן
לאחרונה, נווצדקיס לצערי. ליאורה
לפידות באמת עונזדת להתגרש. היא
ובעלה חיים בנפרד כבר כמה חודשים,
הבעל בדירה שלהם וליאורה עם היל דים
אצל הוריה.
מאחר שגירושים זה תהליך לא הכי
קל, ולאדם — גם לגבר וגם לאשה
— די כבד על הלב, מנסים שני בני
הזוג להתאושש. ליאורה עושה זאת
בעזרתו של גדעון (פינוקיו) רוזב־שטיין,
שהוא צעיר בשנתיים מליאו־רה
בת ה־ ,27 ובעלה אילן עושה כ מוה.
ולפעמים הם אפילו עושים זאת
באותו מועדון או דיסקוטק.
כמובן, כל אחד בפינה נגדית וב שולחנות
נפרדים. בכל זאת זה לא
נעים.
ולמה, בעצם, הם מתגרשים? כאן,
לפחות, אין כל חילוקי דעות בין בני
הזוג :
״פשוט זה לא הולך יותר,״ מודי עים
שניהם פה אחד.

כאשר גדליהו שיבא היה בארץ,
הוא נחשב לא חד הגברים היפים ביותר
בארץ. כאשר נסע לניו־יורק, הוא נחשב
לאחד הגברים היפים ביותר בניו״יורק.
בקיצור, איפה שהוא לא הי ה, הוא נח שב
שם ל א חד היפים ביותר.
גדליהו, אםהספקתם לשכוח, היה ב זמנו
הפרטנר — זאתה מיל ה, לא י —
של יינתן כרמיו, ובגללו התפוצצה כל
הלהקה.
אז ל א חר מכן גדליהו ה חלי ט ל חנו ת
בניו-יורק. הוא פתח שם ע סק ל ק בו ר ת
מ תי ם — שכה א חי ה — והתפרסם בעיר
המיליוני ם בעובדה שהוא יוצא רק עם
ה ח תיכו תוהח תי כי ם הכי יפים בעיר.
כל הישראלים שם כבר חשבו שזהו
זח, שגדליהו י סיי םאת חייו בשלווה,
בין ה מ תי ם ביו םוה חיי ם בלילה. אבל
גדליהו הפתיע או ת ם.
התפרסם שמו ב״ניו-יורק השבוע טיימס״ .בידיעה נא מר שבשבוע הבא
ת תקיי ם״ הצגת־הבכורה העולמית של ה סר
ט ״ג׳ון ומרי״ ,ו א חרי ה תיערך קבל ת-
פנים על-ידי האדון וייאט קופר ורעייתו,
והאדון גדליהו שי,נא ורעייתו.
מה שלא נאמר בידיעה, אבל מה שידוע
לכל מי שמכיר אתה שמות המפור ס
מי םבא מרי ק ה, זה שרעייתו של האדון
וייאט קופר היא לא א חר ת מאשר
גלוריה ואנדרבילט, יורשת ה מיליארדים
של מ שפחת ואנדרבילט, אחת
המ שפחות עתירות-ההון בארצות״הברית.
ורעייתו של האדון גדליהו שיבא היא לא
א חר ת מאשר סוזאן שטיין, אחתה
נשים
העשירות בניו-יורק, מיליארדרית
גם היא, בעלת חברת הסר טי ם ״יוניבר-
סל״ .מס ת בר שגדליהו התח תן אי ת ה
לפני כשנה, ועכשיו הוא כנ ר מארח א ת

שמנה וסלתה של ניו-יורק, לצידם של
הוואנדרבילטים וה שטיינים, לא פחו ת ו לא
יותר.
הגיע ר חוק, השובב.

שיבא ורעייתו (מימין) ומיליארדרית דאגדרבילט ובנזלה __3

ב ר־ כ הו

אינו חייב7הי1ת גא1ן נאי1ש0יי1
מי מעת
בשנת י1ב 7ר!־50
בתכנית 500
הזוה עש1״ה מ חו 3עשוה
13ו בשנת החסמן ן־וואשתה

בל זאת בנוסף ל רי בי ת, הצמדה וביטוח חיי

לקבלת פרטים פגה לאחד מסניפינו

בוק הלו אוז וווסבון לישראל
(לשעבד

יפז-תל־אביב)

בעיני

בנק ל חרו ש ת ול מ ס חר בעי מ

מה עושים סטודנטים כשמשעמם
להם * ציירת אוסטרית עושה סקונדלים
בכל העולם ס נער שעשועים אוהב את דליה

סטדים־טיז בעיד הקודש

ראיף אליאם ואודי רובוביץ מוכרים אלכוהול
סטודנט שעל ראשו מגודל השיער נחה
בנחת כיפה, פער את פיו בתמהון. עיניו
|ן היו מופנות אל עבר אחד הקירות של
מרתפי סורמללו בירושלים, שם התפשטה
בניחותא חשפנית ולא הסתירה שום חלק
מאבריה הלא צנועים. הסטודנט הביט נפעם
אל עבר ידידתו, שהיתר, מרותקת אף
היא לסצינת־העירום. זה אירע׳השבוע במר

׳ 0סורמללו בירושלים. מנהל המקום, ראיף
׳אליאס, החליט להכניס קצת רוח לעסקי־הלילה
המשעממים של עיר הקודש, הדד
ביר לימי שלישי את המרתפים לירושלמי
מפורסם לא פחות, הלא הוא הכדורגלן
הירושלמי הנערץ אודי רובוביץ, שהוא
גם סוכן הלבשה, גם חסיד א״י השלימה,
וגם סטודנט לכלכלד.

סטודנטים רוקדים וחוזים בסטריפטיז במרתפי סורמללו

איך להצליח ב אסס ת?
להנריאטה פלוריאן, הציירת האוסטרית, דבר לא עזר, אז נאלצתי לקחת את הבן־
המציגה עתה את יצירותיה בבית־ציוני־ דוד שלי, בחור צעיר וחזק, ולהתפלח פניאמריקה,
יש פאטנטים לא נורמליים כדי ל מה. הבן־דוד שלי פרץ כמו כלום את ההצליח
בחיים. ומה שיפה בפאטנטים שלה דלת ללישכת אחד הקארדינלים, אבל השומזה
שהם עובדים.
רים תפסו אותנו. למזלי הגיע איש חשוב;
עובדה: בגיל 27 יש לה, כבר עבר של שהבטיח לספר לאפיפיור על האבא שלי.
10 תערוכות בינלאומיות ב־סז ארצות שו״מאז
נכנסתי לאופנה. הנסיך ד׳אסטה ענות,
ובכל ארץ בגלריית היוקרה שלה. שה לכבודי מסיבה, הנסיך בורגזה בא, ו־ציורים
שלה נמצאים באוספים הידועים ב סילבה קוצ׳ינה באה וגם שאר החברה היותר
בעולם, ומבקרי־האמנות אוהבים אותה גבוהה. התערוכה שלי זכתה להצלחה גדוממש
אהבת נפש.
לה, והביקורות היו נלהבות מאוד, ואספאיד
עושים את זה באותו עולם בו מת נים פרטיים צבאו על פתח הגלריה שבה הוואן־גוך
רעב ללחם ,
צגה התערוכה שלי, הגלריה המפורסמת בהנריאטה
מרימה בתמימות את גבותיה, יותר ברומא, כמובן. האבא שלי, לעומת
פותחת לרווחה את עיניה השחורות, ומס זאת, קיבל תמורת הציור שלו מדליה מהפרת
בקול רציני ובמיבטא ייקי:
אפיפיור, והוא הצייר היחידי בהיסטוריה ש״התערוכה
הראשונה שלי היתה סקנדאל, קיבל דבר כזה. בשטוקהולם נשאו אותי המפני
שערכתי אותה בגלריה המפורסמת ב חברים שלי ברחובות בתוך אפיריון. אחד
יותר בווינה. לבדים הענקיים שלי לא הס מהם, פסנתרן מפורסם, קיבל אחר־כך דלקת־פיק
המקום באף אחת מהגלריות הקטנות ריאות. אני לא קיבלתי כלום כי ישבתי על
של ציירים מתחילים. העיתונים עשו מזה בקבוקי מים חמים.״
שערוריה גדולה: איך מרשים לציירת מתאחרי
פרשת־שטוקהולם יצאו הביקורות מ־חילה
להציג בסלוך־דה־פריז?״
כליהן, מחיר תמונותיה עלה במינימום
התוצאה היתה שהנריאטה הוזמנה
להציג ס/״ ,50 והזמוות החלו להגיע מכל רחבי תבל.
את ציוריה במינכן :״במינכן עוד לא הכירו
כשהגיעה הנריאטה לפאריס, ערכה לכבו־אותי
כל כך טוב, לכן לקחתי פסל של
מלאך מצופה זהב בגובה שני מטר. בשעה דה האצולה המקומית ארוחת־ערב, אבל ל־ההומה
ביותר שמתי אותו על משאית ו הנריאטד, כבר נימאס מהחברה הגבוהה, לכן
הבאתי אותו למיגדל הגבוה ביותר בעיר, עלתה לנויגדל-אייפל וזרקה למטה שלוש הזהעומד
ממש במרכזה. עליתי לראש המיגדל מנות לארוחה, כדי שתוכל לפגוש סוף סוף
לבושה בשמלה ארוכה וכובע ענק, וזרקתי אדם או שניים מפשוטי העם .״הגיעו שני
למטה הזמנות לתערוכה. כמובן שזכיתי ל־ קלושארים והערב היה הצלחה גדולה. אחד
פירסומת ענקית, מפני שישר באו המשט הקלושארים אפילו רצה לנסוע איתי ל,

מכבי־האש, יוכל העיתונאים של העיד. וינה״
כשהנריאטה לא מטפסת על מיגדלים, ויש
התערוכה היתד, הצלחה גדולה, והוזמנתי
לה קצת זמן פנוי, היא כותבת פואימות על
לרומא, להציג בגלריה איל קרפינה.
״דווקא שמחתי מאוד לנסוע לרומא, כי נושאים תנ״כיים וסימליים, ולפעמים גם ני־כבר
מזמן רציתי לספר לאפיפיור על הסעו בלה. חוץ מזה היא אוהבת מאוד את יש־דה
האחרונה שהאבא שלי צייר בשביל כנ דאל, וכבר מזמן רצתה לבוא לבקר. לכן
סיה בווינה. אבא שלי הוא צייר מפורסם אפילו׳ -הקדישה לחיילי צד,״ל תו־יסר פואי־מות
על המוות, שהם מסתכלים לו יום יום
מאוד.
״הלכתי לוזאתיקן וביקשתי להתקבל אצל בפרצוף.
בגלל היחס המיוחד הזה מבטיחה הנריא-
האפיפיור, אך הבקשה לא אושרה. אמרתי
להם, :למה לאי׳ למה אני פחות טובה מ־ טד, לא לטפס אצלנו על שום מיגדלים ולא
כדורגלנים ואסטרונאוטים?׳ מיכאלאנג׳לו לעשות כקאנדאלים.
הלך לאפיפיור שלו מתי שהתחשק לו. שום
הבנאדם גם צריך לנוח לפעמים, לא?

במדינה
ישראלים בחו״ל
ה סו פיתה צו חקת
ב מ קו ס לג בו ת

אודי בקופה

הסופרת הישראלית המפורסמת ביותר בצרפת,
בימים אלה, לא פירסמה מעולם את
כתביה בעברית.
כי רחל מזרחי, אשתו של המפיק משה
(אורת בעונ ה המתה) מזרחי, כותבת צרפתית.
יתר־על־כן, היא כותבת ספרים שאינם
עכילים ביותר לקיבה הישראלית, בתקופה
זו. כי רחל, שהגיעה לישראל בגיל שבע
(״עם סרטיפיקאט״) ,התחנכה בבית־הספר
תל־נורדוי בתל־אביב, מתייחסת לשואה הנאצית
— בהומור. בהומור אפל למדי,
חסר־רחמים לחלוטין. אך עצם העובדה שהיא
מסוגלת לצחוק על טבח־עמים, מחנות־השמדה
וחוסר־אנושיות, מעלה קצף • על
שפתיהם של צרפתים רבים, יהודים רבים
בתפוצות — ושל הישראלים המועטים שהספיקו
לקרוא את הרומאן הארי, שיצא

אודי ידע שקשה לזמן סטודנטים יחד
לבילוי של אמצע השבוע, לכן על דעת
•המקום, דהיינו ראיף, ועל דעת שותפו,
הסטודנט יעקב שטפמן, הוחלט שקצת
ססריס־טיז לא יזיק לסטודנטים.
אודי חיפש סרטי סטריפיטיז בין אוהדי
קבוצת בית״ר ירושלים, בה הוא משחק.
הסתבר שלא חסרים סרטים כאלה. והתוצאות:
ב־ 9.30 החלו הקרנות הסטרים־טיז
וכבר ב־ 11 בלילה התפשטה השמועה
במעונות הסטודנטים ובבתי־הקפה שלהם,
כי ב מר תפי סורמללו מציגים סטריפ־טיז,
החלה נהירה המונית, ובחצות כבר עמדו כמה
עשרות סטודנטים זועמים מול הקנטה.
אודי, המשחק גם את תפקיד הקופאי, הרגיע
אותם, אמר שעוד יש להם סיכוי
לראות קצת סטריפיטיז — אם ימתינו שעה
או קצת יותר. הם עמדו והמתינו בסבלנות,
עד שיגיע תורם לראות את הסרט.
ומי שלא מאמין, שיילך ויראה איזה חור
יש שם, על־יד המרתף . ,בימי שלישי.

ז׳אן פרנקו ובר־יותם: מזל טוב

חוש הומור איטלקי
מאז שהגיע לארץ, מבלה נער-השעשו-
עיס ה אי ט ל קי ז׳אן פראנקו פיאצ׳נטוני
א ת לילותיו ב״פאב״ ,ומספר לכולם שבעוד
שבועיים יתח תן עם קאפוצ׳ין. קא־פוצ׳ין,
לידיעתכם, היא שחקנית קולנוע
ידועה למדי, ממוצא צרפתי.
הנאיבים מבין יושבי ה״פאב ׳ או מרי ם
לז אן פראנקו, לשמע הבשורה, מזל טוב,
וזה רק מוכיח שהם לא מבינים כלו ם
בחוש ההומור ה אי ט ל קי, מפני שז׳אן
פראנקו לא חול ם אפילו להתח תן.
״ מהפת או ם מזל טוב ז אני לא מ תחתן
אף פעם. אני פלייבוי,״ הוא מסביר
ברח מים לק שי״התפיסה ה אל ה .״רק בחורה
אחתא הב תי באמת בכל ה חיי ם
שלי, א ת דליה לביא,״ והוא מוסיף באנ
ח ה :״אבל עכשיו כבר מ או חר מדי.״
,ז׳אן פראנקו המיסכן. המזל היחידי
שעוד יש לו ב חיי ם זה שקאפוצ׳ין, ה מחכ
ה לו ברומא, לא יודעת א ת כל ה פרטים
המעניינים ה אל ה על עברו.
היא גם לא יודעת שכדי ל ה תנ ח ם, הבי א
איתו ח תיכ ה בלונדית, בשם היידי.

סופרת מזרחי
הומור — כלפי ה שיאה, הנאצית

לאור בפאריס לפני חודשיים בהוצאה המהוללת
גראסה — ושזכה זה עתה בפסר־הכבוד
של חבר־המושבעות הנשיי.
מושבעות אלו לא דנו זמן רב לאיזו
יצירה מגיע הפרס. בין הארי לבין הרומאן
האושר האמור, של הצרפתי הצעיר ז׳אן
שאלון, בחרו ברחל על־פני בן־ארצן. דבר
שהרגיז עד כדי־כך את המבקר הספרותי
של היומון הצרפתי הלאומני־שמרני פיגרו,
עד כי כתב :״כשהגיעה רחל מזרחי לביסטרו
דה פארי, שם נערכה סעודת־הבחירה, כבר
מצאה את השופטות זוללות בתיאבון. כה
קל היה להן להחליט על פרס זה
תרגופ-מופת לחיפושית. רחל ה־פוליגלוסית
( 15 שפות) נשואה למשה מזרחי,
יליד אלכסנדריה, שבא ארצה ב־,1946
בגיל ,15 ,נכנם לקיבוץ מגויר, כיום ניר־יצחק,
הפך לשליח, נעקץ על־ידי היתוש
הקלנועי, והחליט ללמוד את אמנות הקולנוע.
ב־ 1953 יצא סופית את הארץ, וב־1958
פגש ־את רחל בפאריס. הם הפכו חברים,
נישאו, והוסיפו לעסוק איש־איש בשלו:
היא בתרגום ובשפות, הוא — בקולנוע,
כעוזר במאי, עוזר־מפיק, ולאחרונה — כמפיק
עצמאי בטלוויזיה הצרפתית ובהפקה
קולנועית בפאריס ובישראל.
ניצחונה הספרותי הראשון של רחל היה
תירגומו של ספר־חידודי־הלשון הבריטי
של ה חיפו שי ת ג׳ון לנון.
לאחר מכן התמסרה רחל לכתיבה טלוויזיונית.
היא נותבה 13 פרקים מתוך סידרת
טלוויזיה המכונה הצלבנים, והמתרחשת ב־ארץ־ישראל
מתקופת מסעות־הצלב .״כאשר
קראתי את סיפרו של אבנרי מלחמת היום
השביעי,״ מספרת היא ,״מצאתי שוב חלק
נכבד מן הדברים עליהם הירהרתי, בקשר

לתקופה הצלבנית בארץ־ישראל.״
לצחוק עד השואח. גיבור סיפרה,
הארי, הוא בן לאב גרמני ואם יהודיה,
שגדל בארץ־ישראל. הוא לא אוהב את
אמו, ולא את חיי־המשפחה. הוא בכלל לא
מבין מדוע מתלהבים כל-כך ממה שמכנים
אנושי. כשהוא מגיע לצבא הבריטי —
אליו הוא מתגייס בטעות, כי שלט־הגיוס
קרוב למודעות פירסומת למערכון מפואר
— הוא מתייחס לגרמניה ולגרמנים בצורה
אחרת לגמרי מזו של יתר בני־האדם, אצל
רחל מזרחי מסרבים הגיבורים להזדעזע —
אולי בגלל שהיא עצמה אינה יכולה להפסיק
להזדעזע. על כך מעיד הספר, שחיש־מל
את ציבור־הקוראים הצרפתי, ואשר יתורגם
בקרוב לכמה לשונות.
רק לעברית — ספק אם יתורגם. ככלות
הכל, הישראלי אינו מוכן לצחוק כמקום
לבכות. בייחוד לא על השואה,,

עשרים שנה מקדישה האם לעשות
א ת בנה לגבר; רק עשרים דקות
דרושות לאשה אחר ת כדי להפוך
אותו לשוטה.

(רוברט פרוטנה

גרבי ״מרסי עושים אותך ליפהפיה מראש
עד רגל״

70ו\ז.£/\8ו
ויזו £ק 0^-7¥ט70
!12 1-10085
ט ל 751 : 5 2 4 2 5 2
למד בתיבה במכונה
(שיטה עיוורת)
ב־ 2ו שעות בלבד!

ושמידן1ו.טווויסט1וים.ט17י1י1ת
מעונות 0ט1יא 31ז]י1ת

טנוס את נ ג׳ א ר
מוסך פולקסוואגן, נצרת
שרות
תקוו
חשמלאות
פחחות
צבע

נצרת, דרך המחצבות (ליד מגרש הכדורגל) טל)065(56057 .

חו רי ה ח־ ד /ס־ ה ונ בנ ^ א ה!
א ב 7ב 7 \7ן ר־בו
ב 7ונ 7ג 7גור יכ^/ג

£00(31 על הכתפיים, תמיסת
£00(31 במים הזורמים חודרת לעור
ומעניקה לך תחושה צעירה ורעננה.
גם לטיפול יומיומי בפנים, כדאי
להכניס טיפות אחדות של £00131
למים.

מכסה

מלא

נוח כשימוש, אין עוד צורו
במשיחת הגוף אחרי האמבט. קרם
£00(31 מחזיר לעור את השמנים
הטבעיים, אותם הוא מאבד במשך
היום. פעולתו של £00(31 מתגברת
ע״י שפשוף קל של המקומות
י היבשים בשעת האמבט.

ש ל? 6 0 ( 01

— ? 6 0 ( 0 1שמן

האמבט

מספיק

השויצרי שכבש

טיפול קוסמטי לכד הגוף!
— אמבט קרם £00(31 נמס מיד
במים, ומעשיר אותם בחמרים
מזינים. בשעה שאת טובלת באמבט
־ הופך עור גופך לגמיש, צעיר
ורענן•

לאמבטיה

העולם —

עתה

אחת
בארץ!

הסוכן בישראל ע״י בלמון בע״מ. המפיצים חב׳ נורית בע״מ

עול האשה
כשתס תיי םההסרטה בארץ
תוכלי לרכוש שמלות אלה — שיהיו קצתמ שומ שות

אבת
3ג /מ 7״ ? ך

מסס׳

שימלת־מקסי ירוקה מכותנה עם קי שוטים ד מויי־ אמבות, ר
חלים, מדגמנת רחל פרץ 16 תלמידה בבית־ספר לפקידות.

הסר ט ״בלנמפילד״ עדיין לא יצא
לאוויר העולם, ובבר הוא משפיע עלינו
רוב טוב. למשל, בגדים משומשים.
אחת הסצינות בסר ט היא של פ תי ח ת
תערוכה של הציירת והפסלת רומי שניי-
דר. לסצינה זו גוייסה ערימה נהדרת של
ח תיכו ת צעירות, שהולבשו בדגמים של
מיה פונסנגריבס וויקי טיל. מי ה וויקי,
שניים מדגמי אופנת בלומפילד מדג מנו ת האריאט גלאקמן (מימין) ,המציגה
למי שאינה מעודכנת ברזי״המיקצוע, הן
ב תיא טרון האנגלי של לני נלסון. כאן י מציגה האריאט מיני בצבע טורקיז, עם
בעלות הבו טיק ה מפו רס ם ביותר בפא מחשוף
עד הפופיק. משמאל שמלת תחרה מלאו /חרירים. ב תוכ ה רבקה בוזי קוב ס קי, בת . 17.5
ריז: השותפה שלהן היא ליז טיילור

מיני

ושאו ידק1ח

כדי לגוון את הסצינה בסרט, ריכז הבמאי אוסף דגמים ססגוני.
ב ת מונ ה מי מין: שימלת מיני שחורה ממשי ׳,בעלת צווארון עם
כיווצים. וסיכה מרתקת כנקודת משיכה. יצירת אוברזון. מדגמנת לני אורן. לשמאלה שרה

בכבודה ובעצמה (שותפה שקטה, היא
לא מוכרת שם בעצמה) ובין ה ל קו חו ת
נימנות בריג׳יט בארדו, ג׳יין פונדה, ועוד
באלו.
מי שמעוניינת בבגדים ה אלו, קצת
משומשים אבל מפורס מי ם, יכול ה לקנות
או תםא חרי ההסרטה. בזול. בין
100ל־ 180 פונט. גשו לשושיק, במשרד-
ההפקה של הסרט, במלון ״פארק״ ב תל-
אביב. תביאו אי תכ ם סנדוויצ׳ים ותר מו ס
ואל תיד חקו בתור.

מור ב שי מלת מכנסיים ממ שי מודפס, בטו רקיז, מהאוסף פרטי שלה. ב ת מונ ה האמצעית :
שימלה מכמה סוגי תחרה, בצהוב בהיר, מדוגמנ ת על־ידי מיה דו שניצקי 19ב ת מונ ה מש מאל:
סמדר דרור (מימין) ח שופ ה בחליפת זמ ש חומה־כהה. מ שמאל: סרבל רומי בצבע בורדו.

עקרת־בית טרייה — א
לא רק בחג־האורים, בד*
בית לא כל־כד חדשה, ז

חדש !

ה אורי ם

איפור

לאנינות־הטעם

בלבד!

קט 5 0 11 /^\01<6קס^ס חסס^ו

דבלון אחר שנים ארוכות של נישואים: גם
/מאושרים, גם אומללים,־ וגם ככד,־ככה,
הכל לאותו גבר — ולפעמים גם הכל באותו
יום — אני חשד, צורך נפשי עמוק
להעביר ממיכמני נסיוני לכלה הטרייה, שאינה
יודעת עדיין בפני מה היא עומדת.
בעוד שאשר, מסוגלת באופן טבעי להתגבר
על גבר הרבה יותר קל מאשר על עכבר,
נחש או מכשיר חשמלי, אין ספק שכל
גבר הוא אסון שונה, ואינני מתכוונת להציע
עצות ספציפיות לגביו. אולם יש כמה בעיות
משותפות לכל הבעלים.

061111 ? 3 0 6 ^ 31) 611 איפור זוהר לפנים
1 1X0171X0 08£ >1£א 0£ס 8£א 184׳ : 8 £ >11
איפור־פנים נוזלי מעודן, נעים! קליל ומרהיב בשקיפותו
ובשלל גווניו.
1 £40£ ? 0170£8א 8£170£א 8£ >11 1 8 4ז
פודרה זוהרת ד קי ק ה וריחנית המ שלימה א ת האיפור הנוזלי.
1 ? 8£88£8 ? 0778£8א 8£110£א> ! 1 1 8גפס :
פודרת־אבן לאיפור !ומשם חפוז או ל תיקון ח־11מ 6ס ה מל א
במשך שעות היום.
2£א : 8 4 8 £ 8 8 0
״גליל הברונזה״ — מ קנ ה עומק לגוו ף ה פני ם: סו מ ק
לחיוורות, שיחום לבהירות וזוהר ברונזה — לבלונדיניות.

להרו-ויח לפני
שמבזבזים? -שטות

בו ק ר, מסתפק הבעל הנורמלי בדרך
כלל בקפה עם פרוסת־לחם. גם בצה־

ק נ - 0 6 0 1 1 £ 7 6 ^ 31 <6 1זיקוקין קול אור לעיניים

£8011£ £8848017 ¥ £א: £ 8 >11
הצללית הנוזלית היחידה למ שיחת העפעפיים ה קו לטת
א ת קרני האור ומחזירה או תן מהעפעפיים בזיקים נוצצים
ובקשת גוונים עשירה.

ת מיס ה נוזלית להדגשת קו הריסים. בעלת גוון עדין ביותר
ובני־גוון נוצצים במשחק צבעים.
1 £8848017 ¥ £א 8£110£א : 8 £ >11 ¥ 8 4
אבקת משיחה לאיפור־עפעפיים דיסקרטי וזוהר המשוות
אצילות לפנים.
£8א ¥ £101118 £1£¥£א£נ< 8£11א 8 4י: 8£ >11 1
קו־ריסים נהדר, המתמזג בשלמות עם איפור־הפנים.

0 18480484א 1א 18£׳ 6א 1 ££א 8£00£א : 0£181 1 8 4
צבע־ריסים עמוק ודיסקרטי, הצובע ומאריך ריסים (ואפילו מל אכו תיים) כאחד.
£8א 1 88017 £1681£א 8£110£א : 8£181 1 8 4
התכשיר ה קו ס מ טי הראשון ל הב הר ת גוון הגבות והתאמ תו לצבעי השיער,
¥ 88077 0 0 £ 0 8א 8£00£א : 8£181 1 8 4
אבקת משיחה לשרטוט מדוייק ועדין של גבות העיניים, .
8ס 8£8 £ 0 8 148£א 0££4א 8 8 0 8 8 ׳ £0110א : ׳1800
תכשיר־ניקוי נעים ל הסר ה מהירה ו מלאה של איפור עיניים.
: ? 81741 488£8
הדרך הקצרה לאיפור עיניים חגיגי — ריסים מל אכו תיי ם ארוכים ועמ תי ם.
מוצעים בגוון שחור ובגוון חו ם, בשני סוגים :
6 £381165ע172116 1ריסי ם מלאים וס מיכי ם לכסוי כל אורך העפעפיים.
11 £351165מ6כנ — חצאי ריסי םלהתאמת לכל אורך העפעף או לחלקו.

01€י 81ק06111 1,1

-שקיפות מגוונת ל שפתיים

עשרה גוונים קורני ם למ שיחה שקיפה של השפתיים. מרכיביו של שפתון 1מ 61ס כה
מזוככים שהוא אינו מורגש כלל על השפתיים — רק גוונו יראה, ובעדו נשקפות
השפתיים במלוא טבעיותם. שפתוני 1מז<:ס לעולם ל א יתבצקו ולא יתעבו על 1 השפתיים שכן כל־כולם רכות ו שקיפות קורנת.

— תכשירי ה טווס(! נמגריס גסרסימומת אקסקלוסיביות —

החודש מ תו יעוץ קו ס מ טי אישי חינ ם ע״י יועצות היופי של ״רבלון״ בפרפומריות:
10.12.69״ מריס ה ״ ,תל־אביב, רח׳ בן־יהודה 8
11.12.69״ א ק סו טי ק ״ ,רמת־גן, רח׳ הרו א״ ה 3
11.12.69״ אודי׳ /בת־ים, רח׳ ירושלים 11

15.12.69

16.12.69
16.12.69

לו־־ם ־40
״וי רח׳ י
רמת־גן,

״פמינה״ ,חיפה, רח׳ הנשיא 135
״רעיה״ ,ירושלים, רח׳ יפו 46

יעוץ קו ס מ טי אישי חינם ניתן ב״גית רבלון״ ,תליאגיב, רח, חובבי ציון , 65
בימיםא — ,ד״ ביו השעות .18.00 —16.00
פרסום אדמו! ב^י מ

המיפלצות טלי
חנונ ה קפץ עלי ה שנה בבת־אחת, בהפתעה,
בעיקר בגלל שאנחנו כ ל־כן טרודים
ב הכנות לבר־מצחה של אריק.
אבל יחד עם חנוכ ה קפצה עלי הפתעה
אחרת, שבגללה עצרתי ל שנייה את עול מי,
והירהרתי לעצמי כמה שהילדים שלנו יותר
נבונים ו מבוגרים ממה שאנחנו מסכימים
להאמין .״
זה היה ב פו די ס שעבר, כ שנכנס תי לחנות

ד 3ד \דול, דמי
עם דנה, שהיתה אז עוד בגן עירוני, לקנות
מסכות. זנ ה התאהבה בבוב ה שהיתה תלוייה
שם וביק שה שנקנה אזתה. היא גילתה טעם
טוב מאוד, כי הבובה עלתה 50 לירות.
חמי שים לירות זה אולי לא הרבה, אבל זה
גם לא מעט, ואני לא חו שבת שצריך תמיד
לקנות לילדים בל דבר. לא הסר לילדה צעצועים
בבית. אמרתי לה שהבובה יקרה והצעתי
לה לקנות אות ה מדמי־החנוכה, כש ח;
החנוכה יגיע. דנה טענה ב הגיון רב ש הבובה
לא תחבה עד חנוכה, אבל המוכר
הרגיע או תנו שיש עוד בו בו ת כאלו.

פורים עבר חלף לו, ואני שכחתי מהעניין.
אבל לא דנה.
לפני שלושה שבועו ת, כשהם למדו בכיתה
א׳ את ה שיעור הרא שון הנוגע לחנוכה,
היא התייצבה בפני:
״אמא, תזכרי, אני לא רוצה ז מי־ חנוכ ה
מתנות — רק כסף.״
״דנהלה, ב שביל מה לך כסף? מה תעשי
בכסף 7״
הילדה הסתכלה בי כ מו בפסיכי ת :״הרי
אנחנו צריכות לקנות את הבובה .״
הילדה הזאת לא די ברה -מי ל ה על הבובה
במשך שלו שת־רבעי שנה — ולא שכחה
אותת אף לרגע. ח שב תי שאני מתפלצת.
היא התלב שה על ה טל פון, והתחילה מצלצלת
לכל המ שפחה ומזהירה אותם שלא
לקנות לה מ תנו ת לחנוכה, רק כסף, שהיא
אוספת: כשביל הבובה. במ שך יומיים היה
הקו שלנו תפוס כל אחר־הצהרים ואיש לא
הצליח להתק שר אלינו :״אמא, מה המספר
של סבתא פניה? מה המספר של סבתה

ברצונו שבביתר החדש יהיו אורים ושמחה
לד מאוד לקרוא צרור-עצות זה, מעקרת־משומשת
— אולם בעלת נסיוו ויידע עשיר

וווי

גהף־גהף — כד התורה מרת.־ איך מתר רבער ב־יגוירוה,
איך רוצה בווימוזים־ ,איך רהתגבר נור ההגיון
הגברי. וכאשר כר השיבוות הארה וכשרות אף הן —
איך רצ-את בכר־ואת תן התאבל כשירך גור הכריתה.
דיים הוא חוטף משהו קל במיזנון, במקום
עבודתו. אבל כשהוא בא בסוף היום הביתה,
הוא מגיע רעב — ואז זה לא יועיל
לך לצחקק בחינניות שאת לא יודעת אפילו
להרתיח קפה. זה היה אולי נחמד לפני החופה,
אבל עכשיו את עלולה לשמוע מפיו
את החשובה המוחצת, שגם את, היית יודעת
להרתיח קפה, לא היתר, נעשית מזה ארוחה.
משום כך, רצוי שתתחילי להתעמק בספר״
בתיה? של דודה שרה ודוד
רק הטלפונים כבר עלו לי
מה גס שלפעמים היא עדיין
מספר מי מין לשמאל, כ מו
במקום את דוד אברשה היא
את החברה המרכזית למגפי
קי טון, וה ש מחה וזיתה רבה.

יהו שע?״
יותר נזהבובה.
טועה, וקוראת
או תיו ת, ואז
היתה מקבלת
לבד ומטריות

ביום השני של חנוכה, לאחר שחלק ניכר
מביקורי־החג כבר הושלם, נראתה הסטנזיס־טיקה
ורודה למדי. כבר בערב־החג אספנו

החנוכה האדו
למעלה מחצי בובה. ברגע מסויים כמעט ואירע
אסון נוראי. היה זה כ שסבתה פניה
רצתה לתת לדנה עשרים לירות .״סבתא, מה
אי תן!״ נבהלה הקטנה .״אני צריכה לאסוף
את זה מכולם. אם אני אקח ממך כל־כן
הרבה, לא יהיה לאחרים כבר מקום לתת לי.
רק חמי שים לירות אני צריכה לאסוף.״
הסבתה הבינה, לקחה בחזרה , 15,וה מגבי
ת נמשכה. כשהדלקנו נר שלישי, כבר
ישבה איתנו גם הבובה. בחיי שהיא יפהפיה.

מתכונים טוב, ותשתלטי עליו עם הזמן. לפחות
על הפרק המלמד לעשות חביתה.
נושא חשוב אחר הוא: איך תחסכי לבעלך
כסף. זה יעשה אותך פופולארית בעיניו.
בעלים מבינים הרבה מאוד בפינאנסים. אך
מעט מאוד בכסף. למשל, הם מצפים ממך
שסודם יהיה לך כסף ביד, לפני שתבזבזי
אותו. זוהי כמובן גישה מיושנת וחסרת
הצדקה. בשביל מה יש אשראי בעולם? מה
היה קורה אם כולם היו קונים רק כשיש
להם כסף? הלא כל הבנקים היו פושטים את
הרגל. אלפי פקידים היו מחוסרי־עבודה. האם
את רוצה לקחת על כתפייך אחריות
כה כבדה? ודאי שלא. משום כך, רצוי להשתמש
באשראי. רצוי? חובה ממש.
אבל, כשאת כבר ק־נה. חשוב לקנות בהד
דמנות. כאן המקום לחסוך לבעלך כסף.
למשל, אם תיכננת לקנות מעיל חדש בחורף
הבא, אבל פתאום את רואה בחנות
מציאה לא־נורמלית בחצי מחיר — נצלי
את החיסכון הזה.
בהזדמנויות כאלו, לא כדאי׳גם להתייעץ
עם הבעל. זה יכול לגרום רק סיבוכים. אם
תצלצלי אליו באמצע היום למשרד ותשאלי
לדעתו, הוא מסוגל לשאול אותך פתאום מה
קרה למעיל הישן שלך.

איך להתגבר
על הפרד
* ושא חשוב אחר שאת חייבת להכיר:
^ כיצד לשנות את דעתו. כפי שכל אשד,
שיצאה מתחת לחופה יודעת, היא נשואה
לגבר בעל דעה מגובשת מאוד. עקשן כמו
פרד, בשפה פשוטה.
אבל זו עדיין אינה סיבה לקבל את מילתו
כלשונה. נסי תמיד לשנות את דעתו. ברוב
המיקרים תצליחי.
סתם לחזור ולבקש משהו שוב ושוב —
אין טעם. אם תבקשי רק פעמיים, את
כבר נודניק, בהתאם להגדרתו.
נסי, במקום זאת, למתוח אותו, להשתמש
בהומור, בחנופה, הכל בהתאם למה
שמשפיע עליו. תוך זמן קצר, תדעי
בדיוק מה משפיע עליו. יש אפילו בעלים,
עדיין בימינו, שמושפעים מדמעות. היית
מאמינה? ובמובן, את בטח מכירה איזה
טריק או שניים מקוריים משלך. במלחמת־הקיום
האכזרית, הכל מותר.
אבל — קורה בכל זאת שתיכשלי.
לפעמים. הפרד ימשיך לריות פרד.
במיקרה זה, תגובתך הנבונה, השקולה,
הבוגרת .,צריכה להיות כזו: עלייך להכיר
בכך שדרשת יותר מדי, שלא ראית את
הצד שלו של הבעייה, שזה לא היה כל־כך
חשוב בין כד״ .ושאכזבות רק מעשירות
את נטיונו של האדם.
או שאת יכולה להגיב כמו כל בת־אנוש
נורמאלית וחלשה. לשרוף לו את
הצ׳יפס, לנקות את שולחן־ר,כתיבה שלו,
או להתחיל לדבר כשהוא קורא עיתון.

איך לנצח בויכוח? חשוב מאוד. ויכחוים
הם אחד התענוגות הגדולים של הנישואין.
ככלל, עלייך לדעת שכבר מרגע ראשון
יש לך יתרון על בעלך: הגבר,
בויכוח, משתמש בהגיונו. בתור אשה,
לא חלה עלייך מגבלה חמורה זו. הגבר
יתקדם נקודה אחרי נקודה, בסדר הגיוני.
את רשאית ׳,רקוד על כל החתונות בבת־אחת,
להתקדם ולחזור אחורנית כרצונך,
ואפילו להכניס לויכוח נושאים שלא שייכים
לעניין, העיקר הוא כך שלא תשכחי
מרוב התלהבות את הנקודה השנוייה
במחלוקת, כדי שהמחלוקת לא תישכח.

איך לעזור לו
בעבודתו
ש ה טי ב ה משמשה כעזר כנגד בעלה
^ בעבודתו. הדרך לכך פשוטה וקצרה:
.1בררי מהי בדיוק עבודתו.
.2אל תתחבי את אפך לזה.
כל אשר. איהבת בעל מלא־התחשבות.
האמת היא שאין בעצם בעל שאינו
מתחשב — יש רק אשר, שהזניחה את
חינוכו. אם לא קיבלת למשל מתנת יום־
הולדת — האשמה רק בך.
הדרך לתקן: נניח שלבעלך יש יום
משוגע במשרד והוא עמוס עד מעל
לראשו. סביר להניח שהוא עלול לשכוח
שהיום יום הולדתך. תזכורת עדינה תעזור
לו במקרה זה .׳משהו בנוסח, :יקירי, היום
יש לי יום־הולדת.׳

אם הוא רגוע ושליו, אפשר להשתמש
בנוסח, כיצד נחגוג את יום החמישי
הבא?׳ הוא ייכנס להלם קצר, מחשש
שמא תגלי שאינו זוכר בכלל מה קורה
ביום החמישי הבא. אחרי זה, עד אותו
יום הוא כבר לא ישכח, תהיי בטוחה.

תוכנית דבילית
ברדיו
ין כמעט בעל שאין לו כמה מנהגים
מגונים. ורק לבעל. לאשר, אף פעם.
אל תנסי לעקור אותם משורש. זה רק
יגרום לך קמטים בטרם עת.
אם הוא מתעקש להשתמש במשחת־שי־ניים
שאת לא סובלת אל תילחמי בו ובד,
— קני לעצמך אחרת. אם הוא אוהב דווקא
איזה תוכנית דבילית ברדיו — את לא
מוכרחה להקשיב. אם הוא מתעקש לשים
מלח בכל מנה לפני שהוא בכלל טעם ממנה
— מה איכפת לך? שיסבול.
מאז קורה לך יום אחד — וזר, קורה,
אוי כמה הרבה שזה קורה — שנדמה לך
שהוא פתאום מלא רק ליקויים ומגרעות.
זה הזמן להדליק נורת־אזהרה אדומה: עצרי
— והפעם ברצינות. סתמי את הפה, רדי
ממנו — ונטי להיזכר למה בכלל נישאת
לו. אני מקווה שתצליחי.
ועצה אחרונה — את יודעת הרי מה
שווייה של עצת־חינם. וכאשר עיצת־חינם
זו מתייחסת לחיי־הנשואים שלך — היא
שווה עוד פחות.

הנסיון הישראלי הראשון ליצור להקת־עילית
— או, כפי שהן נקראות באנגלית:
סופרגרופס — התנודד השבוע על כרעי

טריסט וכאמרגן. אולם הוא לא יכול היה
למלא אף אחת מהן כראוי. פשוט מחוסר
זמן. בערב היה צריך להשתתף בהופעות,
ובבוקר היה עייף מכדי להשכים ולדאוג
לחוזי הופעה חדשים.

או,ו כן ־ דני קידוון

מוסר־השבל

להקת פליטודד מאק, שלהיטה או, כן,
זוכה לאחרונה להצלחה רבה, היא להקת
מחתרת אמיתית.
מוסיקת־המחתרת, נועדה, בדרך כלל, לבטא
את הגיגי־ליבו של הכותב. להעביר מחשבות
מן היוצר, אל המאזינים, באמצעות
צלילים. מי שאוזניו טרם הסתגלו לקלוט
שידורים כאלה, יכול ללמוד מעט על דיעו־

נוסף לזה התברר כי בלהקה היו ״יותר
מדי כוכבים״ .כל אחד מחבריה לא שכח את
הימים בהם היה כוכב בלהקה אחרת, ניסה
להתבלט על חשבון חבריו, וגם על רקע
זה החלו המריבות.
לבסוף הגיעו חברי הלהקה למסקנה שהתבקשה:
עליהם להיפרד. ברגע האחרין
ממש, כאשר כל אחד כבר התחיל לחפש
מקום בלהקות אחרות, נראה כי באה הישועה.
האמרגן חיים סבאן החליט לקחון
את הלהקה תחת חסותו. היחידי שפרש
ממנה הוא המתופף, צבי נוי, ובמקומו ייכנס
מתופף אחר, שטרם נקבע. יצחק סימון נשאר
בלהקה, אולם הפעם כחבר רגיל.
מוסר־השכל: אי־אפשר להחזיק את החבל
בשנ 2קצותיו, בעיקר כאשר הוא שזור בכוכבים
נוצצים•.

להקת השוקולאדה
תרנגולת. היה זה כאשר נודע כי להקת
חשוקולאדה עומדת להתפרק, בעיקבות חי־לוקי־דיעות
שנתגלעו בין חבריה.
חילוקי־דיעות אלה, שהיו נעוצים בנוש־,,
אים שונים, השביתו את פעילותה של הלהקה
משך השבועות האחרונים, והיא הגיעה
למצב שרק נס, או אמרגן בעל יד חזקה,
יוכל להציל אותה מהתפרקות סופית.

גיטריסט קירוון
תיו של חבר הפליטודד מאק • ,דני קירוון,
מתשובותיו לנושאים שהוצגו בפניו.
בלוז. זה הסיגנון שהביא אותי אל ה..מוסיקה.
כשהייתי צעיר נהגתי לעבור בכל
המועדונים בהם ניגנו בלוז, היום אני כבר
מסוגל לנגן הרבה סיגנונות אחרים.
או, כן. ראש תלהקה, פיטר גרין, הלח-ן
את הפיזמון הזה. זה פיזמון גדול. אם כ
לטעמי היה הפיזמון הקודם שלנו, איש
העולם — הרבה יותר טוב.
גרביים. הייתי נוהג ללבוש את הגר־ביים
של מיק פליטווד. לא בגלל הריח —
בגלל הצבעים.
פליטווד מאק. אני אשאר בלהקה לפחות
כל זמן שזה יהיה תלוי בי. אני אוהב
את החיים בלהקה, ואפילו את ׳הנסיעות ה־מייגעות
למקומות ההופעה. אבל בכל זאת
הייתי רוצה להקליט אריך־נגן משלי.

היא שהיתר, בעוכרי הלהקה. חבריה טוענים,
כי סימון עמד על כך שיקבל שכר
עבור שתי הפונקציות שהוא ממלא: כגי־

האופרה המינית
של מי?! דאגו־

שגי תפקידיה
תחילת מסע ההופעות של האבנים המתגלגלות
בארצות־הברית, עמד בסימן סערה.
הרעיון להקים להקה ישראלית, שתורכב
מעריציהם האמריקאים סברו שסכום של כ־ממיטב
הכוחות בשטח הקצב הישראלי, היה 20 לירות ישראליות לכרטיס, הוא מחיר
של יצחק סימון, מי שנמנה בעבר על להמופרז
עבוב הזפעה בת שעה .״זה לא
קיז הכוכבים, אחת מלהקות־הקצב הראשו־ 1צודק,״ אמרו .״אנחנו עשינו אותם למילנוח
של ישראל.
יונרים, כאשר רכשנו את כל תקליטיהם,
סימון הוא גיטריסט מצויין, שפרט לכיש־ 1עכשיו הם צריכים לתת לנו הופעות חינם.
בדיוק כמו באנגליה
רונו המוסיקאלי, שאב גם נסיון לא מעט
האבנים לא נאותו להופיע בחינם. אולם
בניהול להקות, כאשר שהה לפני למעלה
הם הורידו את מחיר הכרטיסים. בראיון
משנתיים באנגליה. כאשר החליט להקים את
שנערך השבוע עם מיק ג׳אגר, הוא נשמע
להקת השוקולאדה, אסף סביבו את הבולטים
שבין נגני־הקצב. את צבי נוי המתופף(1לש ,מרוצה .״הרוק־אן־רול לא מת,״ סיפר .״הוא
חי, נושם ובועט. אנחנו מנגנים ושרים, בין
עבר חבר הכוכבים הכחולים והכוכבים החהשאר,
פיזממים ישנים שלנו. כאלה שנידשים)
,את גבי שושן, הגיטריסט־זמר (לשגנו
כשהיינו בארצות־הברית לאחרונה לפני-
עבר חבר הכוכבים הכחולים, הכוכבים החשלוש
שנים. המעריצים עדיין משתגעים.
דשים והגולדפינגרם) ,את האורגניסט צביקה
אחריהם.
פיק (לשעבר הטלסטאר והשמנים והרזים),
״היינו, למשל, בסאן־פרנציסקו. אנשים שם
ואת שוקי לוי (לשעבר חבר חיפושיות־משוגעים
על כל הראש. אם מישהו טוען
הקצב הישראליות) .סימון עצמו הצטרף לשאנגליה
היא המקום בו נולדים כל הדברים
להקה הן כגיטריסט, הן כאמרגן.
אלא שדווקא כפילות תפקידיו של סימון,

מיק ג׳אנר
— סימן שלא היה בסאן־פרנציסקו.
״בקליפורניה יש כל־כך הרבה מוסיקאים
מוכשרים, שאפשר להשתגע. רצינו להקליט
כאן כמה פיזמוניס, אבל בגלל הסגסוך בין
איגוד המוסיקאים הבריטי לבין זה האמריקאי,
לא יכולנו לעשות זאת. האיגוד הבריטי
לא מרשה למוסיקאים אמריקאיים לי
הקליט באנגליה — וכתגובה הכריז האיגוד
האמריקאי על יחס דומה.
״לפני כמה ימים פגשנו כאן את להקת
הקינקס. הם מופיעים כעת בארצות־הברית
עם אופרת־הפופ שלהם, ארתור. זרז השיגעון
האחרון בעולם הפופ. גס אנו מכינים אופרה
כזאת. היא תיקרא אלברט, ותספר על חיי
המין והאהבה של זמר בלוז לבן

תשחת השיניס המהפכנית
עם הפסים האדומים

־עין הזית־ שוב ראשון בחידוש אחרון: מביא לביתן
את התגלית החשובה בהיגייגת השינים בעולם •
המ שחה לפעולה כפולה -־זברה־ עם פסים אדומים.

הפסיםהאדומיםמ כי לי ם 6ח 116ק 101׳0ן|1^ 3<:
ה מגן עלה עויני ם ב פני בקט ריו ת.
המשחההל בנ ה מ כי ל ה £ח 6ו>ק 0ז 10ו 01 וח 61׳0
ל ח טוי הפ ה.
24 שעות בי ממה -׳׳זברה־ מגינה על השינים ומרעננת!
את הנשימה.

בפנים הקופסא
כשר עוד מוצר מהפכני
עוד מוצר איכות עול

הזית

שסשסס

^ג X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ x x x 0 0 0 0
אי כזג ת בשעתו ידיד
קרוב לך, הוא לא יס לח
לך על כך אל א
א ם בן תפצה או תו.
השבוע ת הי ה לך הז דמנות
לזאת. אםאת
מרגישה ה ס תייגו ת ל 11
וו;11
אנשים קרובים אלייך,
: 1 21מרס -
אל תופתעי — א ת
! 1 20 אפ רי ל
מס תגר ת יתר על ה־מידה
ואינך נו תנת לאנ שים להתק רב א לייך.
הזדמנו ת לרכוש ידיד טוב ב אופק.

אס הינן בעלת נטיות
א מנו תיו ת, צפוי לך מאורע
משמח בו תמצאי
אדם שיגלה את כשרו־נותייך.
אל תנסה להמשיך
להתחמק ממספר
חו בו ת אותם אתה דו ח ה
ז מן רב ...מי שהו עומד
להתנקם בך ה שבוע בגלל
חוב כזה. יהירות וגאונה
חסרי כל ביסוס עלולים להפילך בפח
בסוף השבוע. הי שמר מוויכוח מיותר ותפל.

לא ת הי ה זו ת קופ ה
טובה לכישרון היצירה
שלך. חו ס ר השראה
ו חו סר סבלנו ת יאפ יינו
אותך, יגרמו לך
שיעמום במשך השבוע.
מכיוון שבך, בדאי לן
לנסו ת לחפש פורקן
ב מ קו מו ת בילוי סוערים
ובאירועים משמ חים,
אולי יפוג השיעמום הפנימי ויתבסוף
השבוע.
חלף ב שמחה חיצונית,

אם תחליט כן לה שתתף ב מיבצע מסויים,
בו הוצע לך לקחת חלק פעיל, תראה בראותך

במע שיך. עק שנותך עלולה לסבך
בצרות. הטה אוזן לעצות
טו בו ת שישיא?ך
בן מזל עקרב לפני ש תעשה
דברים שליליים.
צפויו ת לן פגי שות סנטימנטליו
ת רבות בסוף
השבוע. אחת מהן, ש תהיה
קשורה במש הו בלן
או שר
היר, תגרום
( 2בספטמבר -
22באוקסובר
רב — ואולי אף יותר
.מז א ת, אל תהסס לחזר
עז נמה
ולהיה׳ז גבר! אינן מסוגל לשער
אתה רצוי ונח שק ב מקום שלא פיללת בו.

תיתכן תמורה רצינית במצבן, א ם תדע
לפעול ב מהירו ת. היא תביא לך י תרונו ת
רבים שיהוו כף מאז ניים
לררלך בעתיד. אל
תזניח אתח שבונותין,
השתדל להמעי ט במ
שחקי מזל ולהרבו ת
קצת בחי שובים. פגישה
מי קרי ת שתזדמן
עקע
לן בסוף השבוע ב22ב
או ק טו ב ר ״
מ קו ם ציבורי ת ס תיי ם
22 ביובלינר
ב מ קו ם אינטימי. דע
לנצל או ת ה עד תום.
אל תהיי ק שו ח ה כל-כך. התרבכי, וא ח רכים
אלייך ב או ת ה מידה.
רים י היו

פרשה אינ טי מי ת ה מציקה
לך זמן רב עשויה
להתבהר לפתע,
לגרום להפ תעו ת שתהיינ
ה להן השלבות
חשובות על חייך ה פרטיים.
גורלו של ב־על־חי
ק טן. אליו הנך
קשור מאוד עלול לג 3זז
1ב ! ז11!151
רום לן דאגה רבה.
הימנע מ הי מו רי ם השבוע. אל תיתן לרג שות
ה קינ א ה המפע מים בך לשלוט בך.

אם הינך מרבה בנסיעות
א רונו ת, תביא ל ן
ה שבוע נסיעתך חווייה
שבעקבותיה יתחוללו בחייך
שינויים קיצוניים.
אל ת שכחי את המתנה לוה שהבטחת לי די דן
22ךאזגוסס -
טצילצל אלייך ביו ם בו
22גספסריגד
חזרת מנ סי ע תן האחרונה.
בן ב תול ה — תזכ ה
ל ת שבחות מאנ שים שבדרך כלל הם יריביך.
אל תסתנוור, ואל ת פ ריז ב ע רן עצמך, הפעם.

]111111

אחתמ תוכניו תיך קפאה על שמריה. אל
תתייאש, היא תתגשם בקרוב מאוד. אנ שים
יתנו בך אמון רב
ויעודדו או תך לפעילות•
השתמש בעזרתם
ותגיע להישגים של
ממש. יו ם שלישי הוא
יום־מזל בשבילן: הר בה
בפעילות ביו ם זה
ופק ח עיניך למתרח ש
מסביבך. ידיד פטפטן
י מסור ל ן אינפורמציה
חיונית. דע להשתמש

בה, היא נכונה. גלי יותר עירנו ת: מ שהוא
איו םמת חול ל סביבך, לרע תן.

1חדח די ^
הרונימוס מארקין

נתכלת,

תל־אביב) אנטוני ניולי צוחק על כל העולם,
כולל. את עצמו, בסרט מקסים אותו כתב וביים׳
ובו הוא משחק גם את התפקיד הראשי•
הרונימוס מארקין, כפי שהוא מעיד
על עצמו בתחילת הסרט: גאון, בדרן ודון-
ג׳ואן, מקרין לעיני אמו ושתי בג תיו את
פרשת חייו, יחסיו עם אשתו ואהובתו הלוליטה.

קאובוי של חצות

(גת, תל-

אביב) ידידות בין שני עלובי חיים, בעיר
גדולה, בבימויו של ג׳ון שלזינגר, בהשתתפות
דאסטין הופמן ונ׳ון וויט.
בושה (פריז, תל־אביב) סרטו
המצויין של. ברגמן העוסק בנפשם וחייהם
של זוג אנשים על רקע מלחמת זוועות המשנה
אותם לחלוטין, ומאפשרת להם ולנו
לגלות כי המקור האמיתי לכל הזוועות הוא׳
בנפשו של האדם.

יהיה זה שבוע בו ת שיג הי שגים ניכרים,
אס תדע לנצל את כו חו תי ך לדברים מו עילדברי
הבל.
לים ולא
צריך להרצין, לפעמים.
הרחק מעליך אדם מבולשדל
אותך
גר המנסה
לע שות דברים שאינם
עומדים בקנה־מידה אחד
עם או פיין ועם החוק.
הוא יביא לן רק צרות.
הישמר מ החלטות עסקיות
ח פוזו ת. הרח־קי
מעלייך את האדם המד
סה להילוות אלייך לכל מקום. הוא מרחיק
ממך אנשים רציניים, שאת מעוניינ ת בהם.

10 1 0

מאזנ״ס

צפוייה לך ה תאו ש שות
מפתיעה — דווקא בשטח
ממנו נוא שת לפני
ז מן רב, למרות שהמשכת
להרהר בו רבות.
נהג בז הי רו ת, סננ ההק
שורה ב תנו ע ה או רב ת
לן בסוף השבוע. מו ט ב
21 בי ו ני
20 ביו ליי
ש תנוח ולא תצא לנסי__
עות.
הל היטות אחרי תמורות
מסנוורת את עיניך. ה שבוע מכין לך
הגורל ת מו רו ת, שלא קיווית לפגו ש בהן.

לא כדאי לראות
לא חשוב יראות
אפשר לראות
רצוי לראות
חובה לראות

מיקרהאשה (סטודיו, תל־אביב)

המוזת המתחיל לפורר את האדם עוד• בחייו.
התפוררות הערכים, התפוררות הגוף,
התפוררות הרגשות, הכל מתפורר בסרטו הראשון
של זיק קתמור בכיכובה של הלית
קתמור.

חיו זמנים במערב

(אלנבי, תל-אביב)

סרג׳ו ליאונה, האיש שהמציא את המערבון
האיטלקי, נכנע לטעם האמריקאי והראה את
המערב עם אשד, יפהפיה בתוכו, ומאבק בין
קבוצות בריונים על אחוזתה. מישחק מצויין
של הנרי פתרה וציארלס ברונסון.

^ג תנו שאנס לאהבה

(בן יהודה,

תלאביב) קומדיה על נישואין מאושרים
ובגידה קלילה. בעיירה קטנה בצרפת, נעשתה
על ידי אדם (פייר אטקס) ,שההומור
לא בא לו מתוך השראה, אלא מתוך ידיעה
מושלמת של הטכניקה שלו. לכן קל מואד
לתפוס את מנגנון הבדיחות, שרובן, נוסף
לכל, שגרתיות ומוכרות, ודמיין את סופן.
פייר אטקס, הבמאי, ממלא את תפקידו של
הבעל הנאלץ לשאת את אשתו, ולקבל את
בית החרושת של אביה, ועשר שנים הוא
מאושר בכל זה עד שהוא מגלה את המזכירה
החדשה. קומדיה טובת־לב, על אנשים
טובי לב.

ו חזוי ^ו ^

פילומנה (התיאטרון הקאמרי) מר
קחת
עממית מאוד של הנפוליטאני אדו״
ארדו דה״פיליפו על פרוצה לשעבר, המנסה
להערים על הולל עשיר, לו שימשה
שנים רבות פילגש, על־מנת שישאנה לאשר,

אנשים דור שי רעתך ילעיזו על אדם קרוב
אליך, כי הוא מידרדר. אל תקדי שי להם
ת שו מת לב; אין זה נכון
תככים מתנהלים מ.סביב
ל חיין. אנשים ר בים
מדי מתערבים בהם.
השתדל להימנע מלצאת
.השבוע בחברה שבה אתה
מרבה להתרועע. נסה
לנוח ולהירגע מן העצבנות
•הקלה שנתקפת
20נימאר -
בה. עלילת־אהבים מת18ב
פ ב רו א ר
חילה ל שעמם או תן. הפי
סק אותה — אפילו אם היא מו שכת אותך
מטעמים אחרים. צריך להיות מבוגר, לעתים.

נסיון לשנות דברים
י סודיי ם ייכשל בשבוע
זה. גם ב מ קו ם עבודתך
צפויים שינויים
מר חיקי-לכ ת. הינך עלול
למצוא א ת עצמך
בין ה מ קו פ חי ם. הסיכ-
סוך הנוכחי שבו אתה
מעורב עד מעבר ל ראשך
הולך ומתחסל,
ואתה עוד עשוי לצאת ממנו נשבר. צפוי
לך סוף־שבוע מאושר, למרות כמהתק ריות
ק טנו ת שלא יוסיפו ולא יגרעו מ הנאתך.
הי׳ יותר גלוייה עם בו־זוגך.
השבוע מצפה לך הנ א ה נפשית נדירה.

פוקס ב״כתר כראש״
על ערש־דווי, שאינו אלא אחזית־עיניים.
רחל מרכוס ואברהם כן־־יוסף בתפקידים
המרכזיים.
כתר

בראש (התיאטרון הקאמרי)

הג׳וק בראשו של דויד בן־ישי מלך ישראל,

אליבא דמהתלתו ד,אנאכרוניסטית של יעקב
שבתאי המו כתר המלכות עליו הוא
מסרב לוותר בעקשנות. את בעיית יורש־העצר
הוא מנסה לפתור על־ידי הטלת מטבע.
מלבד, כמובן, אבנר חזקיהו. המצליח
לעשות על הבמה כבתוך שלו, ללא כל
קשר לרמת החומר והבימוי, בולם ומפתיע
בתפקיד מישני לא גדול, השחקן יהודה
פוק ,8המעצב בדקות מ,וררת־כבוד. דמות
מסוגננת היטב של איש־הככים שהמחבר
קרא לה נתן הנביא.

* פנטסטי (הבימה) רפאל קינן
בתפקיד המרכזי של הנער מטיו נקלע ל־מחזמר־כים
זה בטעית, אחרת לא מובן
כיצד הגברת האנגליה מרג׳ורי פיגלי
שביימה את המחזמר בילדותיות, הסכימה
לתת לו לעלות על הקרשים מבלי לדעת
לשחק ולשיר. פיעוי־מה על הופעתו מהווה
הופעתם המשעשעת של כרוך דויד,

שמואליק סגל וישראל בקר.

כלארם (על־ידי להקת ה או ד
ברסיטה העברית בירושלים) אלגוריה מוסי
קאלית
מן המאה ה־ ,15 שעובדה ובויימה
על־ידי אריה זקס, בתבונה, בחוש־ה־מור
וביידע רב. ז׳אק כהן כהידידות, מצויין.
ליאור ייני כהיאו ש, מרתק. עמיאל
שוץ כהתאווה, משעשע. מוטי בדקן כ-
כלאדם וגבי אלדור כהאהבה, יפים ולא
מפריעים. הצגה שכל מרכיביה (.תאורה, מוסיקה,
תלבושות ותפאורה) אסתטיים וגור־מי־הנאה.

ידידי הארווי

(תיא טרון

עירת•

חיפה) לוא היה אברהם חלפי מצליח
במשחקו להעמיד פני שיכור, יתכן וחלק מן
הדברים הכלולים בקומדיה המיושנת של
מרי צ׳יים, היו מצליחים לחלוף מבלי להפריע.
כסתם תמהוני המספר לכל על ידידו
הבלתי נראה, ארנב לבן המתנשא לגבוה של
שני מטרים, אין חלפי משכנע כי הוא עצמו
מאמין למה שהוא מספר. גרעין העלילה
מספיק בקושי למערכון. היי קילוס התייחס
לחומר ביראה יתירה ובמקום לחתוך
ולקצץ מן המקור על ימין ועל שמאל,
ביים את המהתלה באיטיות משוועת ולא הצליח
למנוע שיעמום.

* * ימים טובים (האמרגן:
צמח) יעקב קלוסקי ויחיאל דויד

הינם שני רקדנים שאינם מחדשים דבר.

ה צגה חדע\ה
י * עצור את העולם -אני רו
צה לרדת (תיא טרון גיל) היא זע ק תו של
גי בו ר

״ אנ טי־ מ חז מ ר ״,

ש חי ב רו

י ח דיו

טוני ניולי ולסלי כריקום. העלילה
מספרת על בריטי צעיר, המנסה לפלס לו
דרך אל הצמרת. כשהוא מכניס ל הריון את
,אחת העובדו ת בבית־התרו שת בו הוא עובד,
מסתבר כי אביה הינו בעצם הבוס, והם כ־מו
בן מתחתנים. חו תנו מעלה או תו בדרגו ת.
הוא עובר מארץ לארץ, כדי לייעל את העבודה
בסניפי החברה שם, ו כ מו בן שבכל
מקום מוצא לו מי שהי להתעלס עימה.
קוא מגיע לדרגת מיניסטר וזוכ ה בתארים,
בתו הולכת בדרכי אמה, ונכנסת ל ה ריון
לפני שהגבר הספיק לשים לה טבעת על האצבע.
רק לקראת הסוף, לאחר מות א ש תו,
•והמוות המאיים על נכדו, עו רן הגיבור את
ח שבון נפ שו ומגלה כי למע שה: חייו היו
שרשרת בלתי פוסקת של תאוות־מין ורדי-
פת־בצע, חסרו ת תוחלת.
לגיבור קוראים צוציק, מה שמסמל כטוב!
את האדם הקטן. הוא לובש מן ההת חלה
ועד הסוף בגדי מו קיון כ שפניו מאו פרות
בלבן, כפנטומי מ אי, כדי לטשטש את
ז הו תו ה אי טי ת ולהפכו לאוניברסלי יותר.
העלילה לא מתרח שת מול, וב תוך, תפ או רו ת
ריאליסטיות, אלא באוהל קירקס, וזה כדי
לסמל שכל העולם קירקס. את א שתו וכל
החתיכו ת עי מן הוא מפלרטט ב מ סעיו, מש חקת
כ מו בן שחקנית אחת, כדי־ לסמל שכל
הנשים או תו דבר. בנוסף לכך י שנה מקהלת
ח תיכו תהמ שתלבות פה ושם בעלילה. אין
אביזרי־עזר, התפאורה אינה מתחלפת ואיש
מן המ שתתפים אינו מחליף את בגדיו.
כסה טניו לי לא התאמץ לתת ליציר תו
תדמית של יצירה אוניברסלית, מ עין אלי-
גוריית־מוסר, לא הצליח לטשטש את חו ת ם

שססס!

האחד לשני, כשרק שנים בולטים משכמם
ומעלה: מיכאל דרוקם ביצירת הפופ
הטובה ביותר שנראתה עד היום בארץ ושהיא
תמצית האמביציה של המעמד הבינוני
של המאה ה־( 20 כסא משרדי, בקבוקי חלב,
ספר טלפונים, נעלי כדורגל ונייר טואלט)
ועמי שביט, המשחק ב־ 4מימדים של
אור, תנועה, צבע וצורה.

א׳ :הכוריאוגרפיה (של הראשון) ילדותית,
שחוקה ובלתי מלוטשת. ב׳ :הביצוע כנ״ל.
לצידם, הרקדנית יונה לוי, משכמה ומעלה,
על־אף שאינה מנוצלת כמידת כשרונותיה,
כמובן שהריקודים מהווים רק חלק
מן,התכנית, מעין פקקים בין קטעי הופעתו
של שיי|9ה אופיר, בדרן הבמה־ד,זעירה.
ההומור המצחיקני שלו אינו מעמיק, אך לפחות
איננו מעליב.
(גלריה דוגית)
ללץ הצור
קר*3ל (תיא טרון דגן) פנטומי מציג אקווארלים ופסטלים בנוסח האקספרסמה
בלתי טהורה (תוך שימוש באביזרים,
יוניזם הגרמני של קירשנר, אמיל נולדה
מ־סיקה ותפאורה) ,בחלקה בעלת רעיונות
כמו־מעמיקים, ובחלקה המזכירה מופע בביצוע
חייכי תנועת־נוער, מבצע יורם
פוקר כשלצדו שמואל לבנה והרקדנית
נעמי בך דויד. כמובן שרוחו של אשף
המכומימו; מארסל מארסו שורה מעל, ואם
כי בוקר כמעט ולא חידש דבר כמעצב
המופע, וכמבצע, לפחות אפשר לברכו על .
טעמו המעודן.

אין אהבות שמחות >בי. -
מ;ת) עמום קינן, נעמי שמר, אהרון
•בבתאי, דן אלמגור ושמעון בר
(המתרגמים) ,נסים אדוני (שביים) ,סטו
הכהן (התזמורתן) ויוסי בנאי (כמוציא־לפועל)
מגישים ערב מכובד המבוסם על
כ־ 20 שאנסונים של הטרובאדור הצרפתי
המשופם ג׳ורג׳ בראסאנם. יותר מאשר
היא שר אותם, בנאי משחק אותם, בחן
האופייני והמוכר שלו. קטעי־הקישור, ברובם
המכריע, אינם עומדים ביחס ישיר לרמה
הכללית.

* * להקת פיקוד דיזנגוף

¥מונע נשירת שער
> ¥מחזה את השורשים
* ממריץ גידול השער

ציור •טל מיכאל דרוקס

(תיאט
רון
דגן) אין זו להקת־זמר ולא במה סאטירית•
המנגינות אותם הם מבצעים, העיבודים
וההדרכה המוסיקאלית שגרתיים, על־רמה
של להקה צבאית מצליחה, ללא כל
נסיון חדש. הטקסטים לפזמונים ולסקצ׳ים,
בנאליים. ושוב: אין הם מנסים להצליף או
לגרות ליותר מאשר צחוק חולף. לפחות יש
כאן ארבע חתיכות נחמדות וחמשה גברברים
חביבים, שהחליפו את מדי הלהקה
הצבאית בתלבושת דיזנקופית חסרת־יחוד,

אבל בלתי מזיקה.

* * תערוכת הסתיו 69

נגד

דןע 1דןו ±ויו

(ביתן

.מלנה רובינ שטיין) 38 אמנים מציגים תערו.כה
צבעונית מאוד ובינונית מאוד כששתי
המגמות השולטות הן :״אבסטרקט קר״,
ה״ניאו־אקספרסיוניזם״ בדומה לאסכולת הכוס
האנגלי. רוב האמנים מתחילים לדמות

ב רי טיו תו השדופה. התמליל רדוד למדי, פה
ושם הברקה פיק חי ת, ותו לא. לרגעים מצליחה
העטיפה הבונבוניירית לבלבל את העלילה
ולמבכה. הפיזמוני ם אף הם אינם
מבשרי־גורל. ה מוסיק ה מלודית. אך אפילו
לגבי אנטי־מחזמר, בלתי קליטה.

מריץ ואטאס ב״עצור את העולם״
זו הי יצירה שרק בעזר ת מבצעים מן השורה
הרא שונה (במישחק וב שירה, תז מור ת
מעולה ובעיקר בי מוי מדוייק) ע שוייה לבדר
ולרתק. המפיקים כרוך מדאון ונתן
גלבוע, שהם אמרגנים ותיקים ויקרים, לא

ואשהיים. רגיש מאוד, אפוף אווירה של תרבות
אירופאית מעולה ובנוי בקומפוזיציות
מעולות אישיות.

מיכאל

וד1ו *נד־ ן תיבגור־נ ו 1ולי־וי* 1בנז ־ו 1־נ

10^ 4.

דרדקם (ג ל רי ה גורדו!)

מתגלה ככוכב וכגאון התורן של חודש
נובמבר. צבעוניות חריפה וארסית עם הרבה
סרקזם על אירוטיקה ממוסחרת, על
פיקניקים מתחת לשלטי פירסנמת ועל אסתטיקה
של אוטוסטרדות. מומלץ.

ישראל הדני

(גלריה מבט)

זכה, לא מכבר בהרבה פרסים ראשונים על
עיצוב רהיטי רחוב. מציג ידע טכני מצויין
בתערוכה אישית מאוד כשההתיחסות בין
החללים הפנימיים והחיצוניים של פסליו יוצרת
זרימה בלתי פוסקת של מתה.
יוסל ברגנר (גלריה בינט) מאכזב
במקצת את מעריציו בחוסר דמיון לעומת
ציוריו הקודמים ובחזרה על נושאים
ידועים משלו.

חסכו מאמץ כדי לה שיג תוצאות, ודווקא משום
כך כה חבל שהעלו באושים. מבין 10
העלמות המהוות את ה״כו רו ס״ ,בקו שי מצדיקות
את עצמן שתיים. יש ביני הן ח תי כו ת
לגמרי לא רעות, לעו מת אחדות שמאימת־במה,
כנראה, נראות • כ פוז לו ת, ה חייבות להתייעץ
ב או פן דחוף עם אופטיקאי.
דן אלממר תירגם ב שיגר תיו ת המבריקה
והבלתי מעמיקה שלו, ואילו העיבוד
שלו (כדי לרענן ולעדכן עוקצים סאטיריים
שנתן י שנו במחזמר) הוא מעשה שעטנז. כל
הבדיחות הי שראליות, ההו מור הצברי והיקל־עותו
של צוציק לישראל, אינם מ שתלבים
במסכת ובאווירת ההו מור הכללי, האנגלי הקפיא
י תכן ולוא כל היצירה, מתחילתה ועד
סופ ה,־ הי ת ה מועברת לפסים ישראליים, וצו־ציק
היה נקלע למצבים ישראליים, או־אז לא
היה עיבודו של אלמגור נשאר תלוי באוויר.
אברהם ניניו, שביים כבר בעבר את
עצור את העולם (בדרום אפריקה) ,עשה
עבודה למטה מבינונית. הוא כמעט ולא
הצליח לה שתלט על מרכיבי ההצגה והיוצ רים
האחרים.
ישראל גוריון, בתפקיד המרכזי, מת־נועע
יוצא מן הכלל, הצרה היא שלא היה
מי שיכוון אותו. בק שר לזי מר תו וב מיוחד
קולו, זו בא מת שאלה של. טעם -.ובאשר למ ש ח קו — לא היה בו כל הפתעה, אלא
חזרה על אוסף מאניירות ידועות. רחל
אטאס גילמה בט מפרא מנט מאד מופרז את
רעייתו של צוציק, וב מיוחד א ת ארבעת הנשים
בנות הלאום ה שונה, ב הן הוא נתקל
במ סעו תיו. אך הינה בעלת פוטנציאל קו מי
בלתי־מבומל, ועם טיפ־טיפה הצנעה, יהיו
הרגעים בהם היא עומדת ב מרכז ההצגר
מהוקצעים ומוצדקים יותר. כזמרת, ניכרים
היטב היסודו ת האופראיים ב שירתה, והדבר
אינו מזיק, ב מיו ח ד שעה שהיא שרה פיז מון
פארודי. אך גם היא היתה ני שכרת, לוא
היה מי שיגאל אות ה מ מאנייריזס מיותר.

=13 סוכנות ברונפנין בעב

ח שו ב

חיש-קל ובהצלחה בטוחה
(ב״ 8שעורים של ש ע תיי ם)

אין צורן ל היו ת רקדן
מקצועי כדי ל ר קו ד ג׳ז

?צרנות

הרקדן־והכוריאוגרף שמעון לוי,

עברית ו /או אנגלית

בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונדון,
יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תנועה־ומיקצב.

ב־אולפן גרג ובר־ץ מא).
תל״אכיב: גורדדן ,5סל 236209 .
ירושלים . :הפקיד״ .בצלאל 18
חי 8ח . :במעלה״ ,שמרקו ליין 30

קורסי״בוקר וקורסי״ערב
( 2שיעורים בשבוע בכל קו ר ס)
פרטים: טל—8.00( 24 74 70 .
ג< 10:0לפנ ה״צ; 20.00— 17.00 בערב).

__ קורס חדש בשבוע הבא

ולדוגמניות
להיטוו עתון הפזמונים והבידור של ישראל

ה 1םיעגל

ה שוקולדח — קצבי ת יותר.

פול מקאר טני נהרג.

* ה ת או מי ם מא שימים
מו סי קתמחתרת

הארצ׳יס
* תצלומי ענק :
מלי ם לל הי טי ם

איך מבשלים ת קלי טי ם
וי ט ה פבונה, אבי טולדנו, פול מ ק אר טני, רן אלירן, לו כרי ס טי,
זמירה חן ועליזה עזיקרי
שעשועון פר סי ם

גי ה שי ד

די ל

וז דו ריי דו

ש נה

מספר 1684

א, טכת תש״ל10.12.69 ,

המחיר 130 אג׳

באוניברסיטה:

סנרקה שו אהבת

מי הם
ווצחיה שר
שהן ס״ס י

שרון טייט
שועד הכדורגל בועט בפני
הצופה

זה הונהג בשבדיה
מונצח׳

שראד

מחווים

את דעת
השעווויה במשחק
הרינה נין הנוח

דוירד׳ חחח-חהוה

חזרה לתחילת העמוד