גליון 1685

העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 2 | ה ק רי אההטלפונית שהגיעה למשרדי המערכת, לפני שלושה חודשים, היתה ללא ספק יוצאת־דופן. לכאורה היא היתה דומה לעשרות קריאות המתקבלות בטלפון מדי יום: אזרחים מקופחים,
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 3 | החידוש האחרון בטיפול בשיער ״ביו פון״ כחול לבל שיער שמפו ״ביו פון״ זהב לשיער עדין ״ביו פון״ ירוק לשיער יבש ,.,ביו פון אדום לשיער שטן עכשיו ב 4 -צבעים ובארבעה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 4 | ת!ג!ו היד שאול רוזוליו יהיה מפכ״ל המשטרה ניצב שאול רוזוליו, ירושלים, יתמנה בפי רובים למפקח הבללי כמקומו של המפב״ל מפקד משטרת מחוז הנראה בימים הקשל משטרת ישראל
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 5 | דו״ ח ^ * אשרהחלט נו להשתתף בבחירות להסתדרות, היו שאמרו לנו :״מה לכם ולהסתדרות? תיאבקו בכנסת״. היה זה כאילו אמרו לחייל בחזית : ״אתה יכול לירות במיקלעים
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 6 | בשבועיים הראשונים שלי ככנסת, הערתי לא פעם לאורי אכנרי :״אני רואה שבכנסת הזאת למדו את לקח ההערות שלך. הם לא נעדרים בסיטונות בל־כד בולטת מישיבות המליאה״ .והוא
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 7 | התנור הקולט למטרה ק 1ד עם השכלולים שבחנור הגדול י 1תר והיתרונות של התנור הקומפקטי. עיצוב מודרני. על משטח הבישול 4מבערי גז, בגדלים שונים, לבישול מהיר. ורשת
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 8 | חנוניתן שווה ותו-יפה וגועס 1X 0 1 0 1 , ״ -ר* ודן ס ניסויים!תושג׳חנוניוח 81( 9-ים מכתבים דיינו (הגדה לפסח )1970 כמה׳ מעלות טובות למקום עלינו: אילו קיבצנו
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 9 | ילפסימיות זו אין יסוד. אם אפשר להכפיל, אפשר גם להחמיש. זה תלוי בנו ובמעש. ד,תורמים מתבקשים להתקשר עם טלפון מס׳ ,35812 ,62082 ירושלים. הניח רוקח, ירושלים י
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 סוס רנאויס ע 1השנון 5110:1מר זהה את האיש במדים, המופיע בצילום למעלה : ו. מפכ״להמש טר ה, פינ ח ס קו פ ל .2הנציב העליון, סיר הרברט ס מו א ל
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 11 | בעולם חיות ה ם לא י חיו יו מי השמדת־עם היא פשע לפי מגילת האד מות המאוחדות ולפי חוקי המדינות המתוקנות. אבל השמדת־גזעים עדיין מקובלת בפרוס שנות ה־סד. מדי שנה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 12 | בעולם (המשן מעמוד )9 התעוררו גלי זעם מוגברים נגד ״הפלישה הקומוניסטית לקליפורניה.״ אין זו פעם הראשונה שגופים שונים בקליפורניה מנסים לסלק ולבער מקירבם את מושבות
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 13 | אנשים היוצא של ההסתדרות, אהרון האלוף מסע גטרמס ( בקי ) ,ואת המזכיר החדש (יצחק) כן־אהרון, קפץ ממקומו אחד מהקהל, יוצא תימן, ואמר :״ההסתדרות נשארת תמיד בידיים
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 14 | תמרורים נחוג בפאריס, יום־הולדתו ה־70 של מוסיקאי הג׳ז דיוק אלינגטון. את המתנה המקורית העניק לבעל־השמחה הזמר־שחקן מורים שבאלייה: הוא העניק לו את אחד מבובעי־הקש
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 15 | י: ן ר? ן הדברים הבאים נאמרו על־ידי אורי אבנרי בכנסת בדיון על הקמת הממשלה החדשה. היום הוא יום שחור בתולדות ישראל. בי היום קמה ממשלה הסוגרת ביד חזקה את הדלת
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 16 | רבר כזה לא היה בהסתדרות!״ ״זה יום שחור להסתדוות ד ״הכרזתם מלחמה ך• וועידה הראשונה של ההסתדרות, שהתקיימה בטכניון של חיפה לפני 50 שנה, נטבעה מטבע לשונית שהיא
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 17 | נשיב מלחמה!״ ״אותנו דא תדפקו!״ שורות הראשונות, ביקש. את רשות הדיבור. אולם בקר הודיע :״נציג העולם הזה כבר דיבר, לא ניתן לכם לדבר פעם נוספת.״ שלום כהן זינק שוב
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 18 | — 1 7 /0 7 7 (המשך מעמוד ) 15 הוועד הפועל יכונס — ושלח הזמנה לשדי נציגי העולם הזה — כוח חדש, הסיבוב הראשון הסתיים בנצחון בזק. נותרה עדיין השאלה: מה יהיה אחרי
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 19 | ך* אשר נו ד ע, בבוקר יום הראשון השבוע, ^ כי האלוף עזר וייצמן, מי שהיה עד לאותו בוקר ראש אג״מ במטכ״ל של צה״ל, השתחרר מתפקידו הצבאי והפר למיועד ל- שר־התחבורה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 20 | במדינה הממשלה ך ידוע, קרה בימים ההם ובזמן הזה נם של חנוכה, וכד קטן של שמן הספיק לשמונה ימים. נראה, כי בימים ההם השמן היה העיקר. בינתיים זרמו מים רבים בירדן.
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 21 | וזם־יפור שיסופר רהרן איבו ס־יפגד רכירווז, רבזרות שוזוא בבונוס בח־ייבו וזפרבוייס שר גיבוריו, שוזס נבבייבס ברבר. רא פרבוי היססיס שברסבוו בין גיבורי הסיפור, וגם
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 22 | הנווהחוה חולו לאירוע החבות׳ הא חסי ני ת 1ץ דוגמנית הצמרת קארין הגיעה בפאה נוכרית משוגעת, ואיש | לא הצליח לזהות אותה. הצלם סמי בן גד, שבא יחד איתה, סירב איש לא
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 23 | ו ביותר של העונה ־ פתיחתו של מועדון הדירה ״מאנז״ס״ החדש גתר־אג £ ו * 1ן ן הזכורה לתושבים הוותיקים של מאנדי׳ס הישן, חזרה רק עכשיו מחוץ־לארץ, אחרי סיבוב
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 24 | .אני מוכנה והחלוד עם כר ס״ס 01״ הס״סת יער רונן, בת ה= 24 ושואלח: 2 יעד בתא הטייס: יזה מין חיל־אוויר זד. פה בארץ?״ ״ ר ! הם מתנהגים בצורה מגוחכת ממש. כל־כך לא
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 25 | בקורס ס״ס״ אוגות האלוף התרשם, ד.תתייך, ובישר ליעל שאין טייסות בחיל־האוויר. יעל התגלתה כאגוז קשה. היא באה לראיון מוכנה כהלכה. במהירות הבזק היא טירטרה לפני האלוף
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 26 | במדינה הזמנות לפירסום במדריך הטלפון־המסווזג זפי־זהב. הסיפורים היו מלאים פרטים על שיטות־העבודה החינניות והיעילות של סוכנות זריזות אלו. השבוע נתגלה לפחות לקוח
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 27 | הפיל והשאלה היהודית הם גבר מזמן בדיחה ישנה. אגל מה עושים כשזה תמיד נכון שוב מחדש? הנה, כשבקצה השני של העולם נרצחת שרון טייט זכרונה לברכה, מי היה משוגל לדמיין
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 28 | קולנוע דינה בווו הופכת מדוגמנית לשחקנית סרטים זבנג וגמרנו. קאט. ^ למידה מאדיגאן *רצה ־ביער לבו־תמונה הדשה: יער. רחוק בתוך האופק שה בשמלה. ארוכה. הוא רץ אחריה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 29 | אלים ליבראלים, כולם שקועים בבעיות הקטנות שלהם, וכולם מסכנים. האחד רואה את עצמו בחלומותיו תמיד לבוש במדים, למרות שבחיי יום יום הוא נותן לאשתו לרכב עליו. השני
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 30 | * 7ט ס * $ט6 1 השתמשב׳ *ע לאחר הגילוח, התז מעט אקוה ולוה, והבטח לעצמד התחלה מוצלחת ליום מהנה. אקוה ולוה קריר, מרענו ו...גבר>! היא תאהב זאת ואתה תהנה מהרגשה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 31 | ״למה אתה מגיש לי את העוגה, כל כד?ורוב ליד1״ שאל הזקוו. ״כי אתה עיוור,״ השיב לו בועז וייס בו ה־ .9״לא יפה להגיד עיוור,״ גער בו אביו משה, גם הוא עיוור, שנפגע
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 32 | מעט תבוא רוחמה עם הילדה. בעצם היא עוד תינוקת, בת 5חודשים. את הדירה קיבל משה׳לה ממשרד הבט־חון• ״יש כאן 3חדרים, למרות שבעצם ״אני היינו זקוקים ל־,4״ הוא מסביר.
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 33 | ציין לד י־ח ** ל דגנילציין לזנ ח את? 3:420 רבה? 0הוייס, על, גלוי נו ע ד סנ היגו ר. וד-־קות ג ס זי ס ר. לג ל! יו:וו ר ה סעזי:. בקרי 7ל?וג ר פלוני׳,ייל 015* 8חו
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 34 | ״ג אוי אהיה עיוור״... העיוורים לא אוהבים שיקראו להם עיוור. אפילו אבי,״ מספרת רוחמה .״הבעייה הגדולה באמת היה בועז. הוא לא היה מסוגל לקבל בשום פנים את העובדה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 35 | אי ש־ציבוד הו אנכס — או גזק — יקד לציבור. א בל מ ה קו רהכ שהוא מגיע ה בי ת ה — האס הוא מגי א שס איזו תועלת? ״עולם האשה״ פנה ל מ קו ר ה מו סמד — הא שה. • אסתר.
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 36 | עו ל האשה היא זכתה ב טי ס ה לאילת מריס סלמון וילדיה (ל־ * מעלה) מקבלים את הפרם מידי העורך, אלי תגור. דורית רידר ,5 ,נב חר ה כ ״נ סי כ ת ישראל״ י שנ ת 1969
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 37 | יוסי גיאומטריה במישור אבזם לחגורה מעשה ידיו של יוסי. הוא עשוי אלפקה ומצופה כסף. המחיר 30ל״י, כפי שיודע כל מדריך טירונים בצר,״ל, ההסברה הטובה ביותר היא ההדגמה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 38 | יומרנות סנוביסטית או מפנה אמיתי מיד זומיו הוודט׳ היו ימים, והם לא רחוקים, בהם היתה מוסיקת הפופ נחמדה, עליזה מאד־מאד, בלתי מסובכת. היה דרוש רק קול טוב, ופיזמון
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 39 | אוהביב בזוכזלג העולם הזה
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 40 | לא כדאי דראות לא השוס לראות אפשר לראות רצוי לראות חובה לראות קאסידי וקיד (תל אביב, תל־אביב) פאול ניומן ורוברט רדפורד שודדים בנקים ורכבות, אוהבים את קתרין רום,
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 41 | איה: רות הרים וזה כדי שיהיה ברור שאם גם הבימוי בשפל המדרגה, גם לו יש אהראי: אברהם ניניו. ישראל גור־ ברוד דויד ב״פאנטסטי״ יון ורחל אטאס בתפקידים המרכזיים, מחקים
העולם הזה - גליון 1685 - 17 בדצמבר 1969 - עמוד 42 |
חזרה לתחילת העמוד