גליון 1686

העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 1 | מספר 1686 המחיר 1.50ל״י ארי?! שרוו שינו* בדחיתהתערה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 2 | פעולה כפולה בשפופרת אחת הפסים האדומים מכילים £א£אק 0מ .0וא*<:צ 1א נגד בקטריות המשחה הלבנה מכילה £א£אק 0מ10א<:וא 0מ 8לחטוי הפת * ״זברה״ בפסים׳הכחולים מכילה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 3 | נאומה של גו לדה מאיר נג ר אורי אבנר׳ -בוויכוח ע ל כינו! ממשלתה ״ האיש דו או מ ץ בוויכוח על בינון הממשלה החדשה היה נאומו של אורי אבנרי (שפורסם בגליון האחרון של
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 4 | 15—17 בדצמבר — 1969 ,מצורף לגליון ״העולם הזה״ 686ו שינו ה !!נוירווי סיביר בכנסת אין דבר מצחיק יותר מאשר מלחמה על כסאות. אך המלחמה שהוכרזה עלינו עכשיו אינה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 5 | תמרורים נמצאך] בהריון. שחקנית הקולנוע האיסלקיה סופיה דזרן. לשאלת עיתונאי על מצבה של סופיה, השיב בעלה, המפיק קארלד פונטי :״בינתיים אין תגובה*. נבחרה על־ידי
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 6 | מכתבים השדר ־טל ;דל־מהלומה למתקדמים: כסטודנט ישראלי המ׳שתלם בארצות־יהב־רית ומנסה כבר זמן רב להסביר את עמדת ישראל _ואת מהותו ודמותו של הפתח בקרב השמאל האמריקאי,
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 7 | צ ל 1ם: א 0ו$ש האופנה עכיה מדברים דגם •איריס• 7100 ?1\ 1.0 [ 1ז, זסזח כשאת לובשת סריג מדיאולו לופט הינד ב טו ח ה כי אכן את לובשת את הסריג הטוב ביותר. דגמים
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 8 | מכתבים (המעון מעמוד )4 כפייה דתית בישראל. אך למעשה אין הדבר כן: רוב החילוניים מקבלים ברצון, בסיפוק ובשמחה פטריוטית את עול חוקי הדת. איש אינו מתקומם נגד טקסי
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 9 | 01׳תחנות! בתננית 500 •ניתן לחסוך בתשלומים חדשיים או בהפקדות חד פעמיות. •כספך צמוד למדד המחירים לצרכן •הבנק מעניק לך ביטוח חיים חינם עד לסך של 5.000 -ו ל׳י.
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 10 | אנגלית * צרפתית גרמנית. ערבית. איטלקית. ספרדית קורספונדנציה אעלית הכנה לבחינות באנגלית לאוניברסיטה עזרה לתלמידים ב אנגלי תוצ רפ תי ת בבתייס יסודייםמ* 8. 0 . -
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 11 | אנשים עזר וייצמו,. :מאה אחוז אסע באוטובוס!,, עזר וייצמו גם בעתיד לא אסע באוטובוס!״ מה עשו במכונית השר 7 כשפגש שר־החינוך, יגאל אלץ, את עמיתו, עזר וייצמן, אמר
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 12 | 400.צנחני! 1י שואלים :צווה זו מתאו׳][ 1 משם נפתחה הרעה תושב כפר שרבא שבדרום לבנון מצביע על המדרון בתריס, שם נחתו, לדבריו, המסוקים הישראליים שהזניקו את חיילי
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 13 | זסתעוו ער בסיסי החבלנים בדוום לבנון״ עתוני לבנון את פשיטת צה״ל לפני שבועיים שום שהוא בהכרח נכון — אלא משוס שצה״ל אינו מפרסם פרטים אלה. ואילו אשר לכבוד שהנחיל
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 14 | בעו?ם צרפת קסדו ת ואלות־ברזל בתחילת החודש נערכה בפאקולטד. לנר דעי־המדינה של הסורבון בפאריס עצרת מטעם האירגון למען פלסטין. אירגון זה1 , בו משתתפים בימעט כל חוגי
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 15 | ***עה קלה לפני שממשלת גולדה מאיר זכתה באימון * /רוב הכנסת, אמר לי אחד הח־׳כים שהצביע בעדה: ״זוהי הממשלה האחרונה בראשות המעיד.״ וכאשר שאלתיו לפשר נבואתו, הוסיף:
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 16 | סשדיז
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 17 | האמריקאים הגישו אודטימטום די שראד בירושדים מתכוננים דאמבא רגו ע ד נשק וכסף י 1 איר האליה א 3ן דר מו תאת קודם ואת עצמו הסטנו ך* יום השני שעבר, שעה שהציגה את
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 צלת לאנשי ניכסון. בל אדם בוושינגטון הבין כי מי שמרכיב ממשלה כזאת, אינו חולם בלל על החזרת שטח כלשהו, או אך על משא־ומתן רציני להחזרת
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 19 | אור׳ א ס רי. מארק ה אל טרו לו טפאללה סודיימאן עדבמת הוויבוח בבארי שוטרים מאחורי הקלעים הציצו { ן בעצבנות דרך החורים במסך. הסדרנים, בעלי הסרטים האדומים על
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 20 | כך בו צענסיון השוד הגועזביותרג.ב?דיגת-י*דאל -שיחזור *עד תפונות גזשחזוחגז ארה ווגזארגת את שרביהשגד בפר־בושת היהרוהים ברפת־ גן. פיפין נראה שגרר רנפר פנים פפפנז
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 21 | אחרי צעד של כל מהלכי העוודזיט, ה שו מ רים, וסמל המשטרה שנפצע בהמננה הגזטזההרת מימין נראה כיצד הת\2רב הממר יצמ \2ארדוף אר דרה המרמשה בהנכה נמצאנ השנררים־,
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 22 | בין השאר נאשם טורצ׳ינר בכך שהילודה כ־ 50 אלף דולאר מכספי ההסתדרות הציונית לידיד פושט־רגל, וכי ניסח את הוצאות המנגנון דזזקא בשעה שהחברות בהסתדרות ציוני אמריקה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 23 | ו 1וי דרה• במדינה (המשך מעמוד ) 16 המאוגדים בארגון לשחרור פלשתין נותנים בו אמון. האיום עשה את שלו, וביום שישי אחה״צ נחת המטוס המצרי שהביא את עראפת לרבאט — שווה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 24 | צד םודוגמניס טתחיס נמסע צדב: החדות עירום ועין לפירסומת מסחרית עירום עד החוו קארן דונסקי, דוגמנית הצמרת של ישראל, שנהגה עד כה להדגים אופנת לבוש, עומדת לפתוח
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 25 | עד כה נהגה קארן, המתייחסת למשפחה מכובדת של יוצא׳ דרום־אפריקה אמידים, להצטלם בתי מונות אופנה שמרניות, כזו למעלה, בה היא מדגימה שימלת ערב בביתה. עתה היא מעזה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 26 | ססייהוס ישראלי ער אדמת מצריים ד־־־יגג כיוס ללא הרף הפצצות ממושכות של חיל־האוויר הישראלי. בתמונה למעלה, שפורסמה בעיתוני מצרים ולבנון, נראה צילום של מטוס סקייהוק
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 27 | במדינה הארוך שרון הטלת התפקיד הראשי במלחמה בגמרה זו על חיל־האוויר, וביצוען לאחרונה של הפשיטות הסטריליות, הנמנעות ממגע ישיר עם כוחות האוייב ומיועדות ככל האפשר
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 28 | ותור מוצר מבית ״ !גהר״ גברתי, ״ביונס-אוטומטי״ של ,,יצהר״ — המהפכנית ב אבקו ת הכביסה — הוכנה מנו סחה ממוזגת, אשר מאפשרת כביסה נימרצת ויעילה של כל הכ ת מים כולם
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 29 | — 868 הויכוח ה\ד 1ל £338£ (המשך מעמוד ) 17 רעו דבריו של אכנרי כלל. יהודים וערבים הקשיבו לו כשקט דבר שהערבים ציינו אותו לאחר מכן, כשרבו ההפרעות לדבריהם מצד
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 30 | במדינה ץ מש דקות של מתח, חמש דקות \ ) של חרדה — בבית־המשפט למושבעים בוינטרתור שבשווייץ — סיימו בהצלחה בלתי־צפויה חודש ימים של התרגשות ומריטת־עצבים. היו אלה חמש
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 31 | שתיים מנערות הבוהימה שר תדאביב נעצרו ובהתפוצות נתע שר המשטרה תי צעירות ישבו ביום ב׳ ה שבו, א על ספסל הנאשמים, באולם־המשפטים של השופטת עדנה שצקי בבית־משפט
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 32 | ח תונ ה בצעעוז שלום־בית באלף דולאר הזוג שירד ביום רביעי בשבוע שעבר מן המטוס בלוד עורר חיוכים אצל כל מי שהסתכל עליהם, מפני שהם לא הפסיקו להתגפף ולהתחבק אף לרגע
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 33 | במדינה רפזאה המזלזלים המחסור ברופאים בארץ אינו סיפור חדש. אפילו רופאים בינוניים חסרים בישראל. מצויינים — על אחת כמה וכמה. אולם לא זו כנראה דעתם של הנהלת
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 34 | ״?!ומדיה מינית מברי?וה פארודיה על הפסיכואנליזה1״ • הרומו ״מה מעיק! על פורטנוי 1״ אשר הסעיר את ארצות־הברית זה למעלה משנה שיצירה ספרותית שנכתבה בידי סופר
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 35 | ״פורנוגרפיה מזהירה הלהאה עצמית של יהודי מהי באמת משמעותו של לאחרונה ועתיד לעורר הדים ומחלוקות גם בישראל, עם תרגומו לשפה העברית שלו, עורך־דין משכיל, מבריק
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 36 | הידראפו -התבשיר המיוחד המחדיר לחות לעורך ומזין רקמות פנימיות -יפתיע אותך בהשפעתו הישירה על מראה פניך. תחליב הל חו ת האידיאלי באקלים בשלנו, מגן על עורך מפ:י
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 37 | ך* מחזמר ״שיער׳ טרם הגיע עדיין ( | לישראל, אבל פסטיבאל השיער כבר משתולל כאן במלוא עוצמתו. רק בשבוע שעבר, בעת שנשות החברה של תל־אביב השתדלו להתחרות זו בזו׳ לא
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 38 | תיסווסת סבתא ה־70׳ .אביזרים שונים עתיקים, כמו המדליון, משלימים אותה. (המשך מעמוד )35 יאנים דוזקא, לא של נשותיהם. כדי שיהיה לך מושג מה עומד להתחולל, לפני שאת
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 39 | המינ״לצח! טלי כל כד הרבה צרות עד הנחת השעה הגדולה הולכת וקרבה. בשבוע הבא הבר־סצווה של אריק, ויש לי רושם שנספיק הכל. הילד בילה את השבת האחרונה בביתו של רב אחד.
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 40 | 3ב 7 מא/דר. בקנותך מקלט טלויזיה ״שאוב־לורנץ״ תקבל תמורה מלאה עבור כספך, בשל השכלולים הרבים שהוכנסו בו. מספר גדול של פעולות אוטומטיות יוצר תמו נה חדה, שקטה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 41 | ?ו 9י £ 3 3 ונול האשה ״בעשור האחרון, הלכה החזייה והצטמצמה — עד שגיוס הגענו לשלב החזה החשוף! ,קובע בגליוגו האחרון אחד מעיתוני הנשים החשוכים והפופולריים
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 42 | לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חובה לראות ** הקרב עד גשר רימאגן ; א ופיר, תל־אביב) בשלהי מלחמת העולם השניה פוצצו דגרמנים את הגשרים שעל נהר
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 43 | 00000000000000000000000095מ*ז 00000000000000000000מ או שלא לצורך, את אחת הדלתות הפונות אל הרחוב, בתפאורתה המצועצעת־סאכרינית־מרוחה של הגברת פלמד! ?׳ואים, שהגיעה
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 44 | הווו 0 !1ה1ה את סבוב הופעותיה, בהופעה חגיגית באולם אלברט־הול בלונדון. בהופעה זו הם מתכונים להכניס, בפעם הראשונה, את המימד הסטריאופוני לאולם הקונצרטים. הרעיון
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 45 | במדינה דו־כי־אדם הקורבן האחרון לפני חמש שנים, בשלישי לדצמבר , 1964 ־פרצו שני שודדים רעולי־פנים לסניף בנק הפועלים בשכונה ד׳ בבאר־שבע. תוך כדי נסיון השוד הם רצחו
העולם הזה - גליון 1686 - 24 בדצמבר 1969 - עמוד 46 | מספר 1686 המחיר 1.50ל״י זושוו.הנה? נוסודנז השודד מג ל ל מ ערכ ת 05111:1גוה האדן דונסק חרוצת פרסומת
חזרה לתחילת העמוד