גליון 1687

ב״ב טבת ת־צ׳׳יל 1969 ,־31.12

המחיר 1.50ל״י

בפרוס עשור חדש נותר לנו רק לאחל, שבסיומו נרגיש את עצמנו אולי זקנים בעשר
שנים, אב 7הרבה יותר אופטימיים וחדורי־תקיזה.

ה ,.ס ך. ירדהש בו ע על ש.ות ה־60׳ .כל עשור שעובר עושה אותנו זקנים בעשר
.שנים. אבל העשור האחרון לא היה דומה לשום עשור שקדם לו. על סף שנות ה־3ד׳
נדמה שאנחנו צעירים מאשר היינו על סף ה־60׳.
לא בגיל הכרונולוגי כמובן. אבל בהשקפת העולם, במושגים, בתפיסות ובהתייחסות אל
שטחי־חיים שונים, התחוללו בעשור זה תמורות כה קיצוניות ומהפכות כה בלתי צפויות
שהשפיעו בהכרח על כל אחד מאיתנו.
מה שגרם לכך הוא צירוף בלרי מוגדר ובלתי מחושב של מאורעות שאירעו בשנות
ה־60׳ .שיאיהם של המאורעית שהשפיעו ביותר מדי שנה בשנה במרוצת העשור האחרון,
כפי שהם מופיעים בעמודים אלה, הם סיכומם של עורכי העולם הזה. ייתכן שהמאורעות
בעלי ההשפעה האמיתית, דם אחרים לגמרי.
מאידך, הכניסה אל שנות ה־ 70׳ היא הרבה יותר פסימית משהיתה הכניסה אל העשור
שחלף, הן כבני החברה האנוש* ת והן כישראלים. הבעיות שעמדו במרכז התעניינותנו
כשלהי ,1959 נראות כיום חיוורות ושוליות מול הבעיות של היום. תיזכורת קטנה: בסוף
1559 נערכו בחירות בישראל. השאלות המרכזיות שעמדו אז להכרעה היו: האם יש
להפסיק, את אספקת־הנשק הישראלי לגרמניה? האם יש לבטל את הפיקוח על המטבע הזר?
האם יש להנהיג בארץ שיטת בדירות איזוריות? האם יש לבטל את המימשל־הצבאי?
תיזכורת נוספת: ב־ 1959 כימעט ולא היו תקריות־גבול, לא היו חדירות של חבלנים,
בעיות ביטחון לא עמדו על הפרק, לא היו פעולות־תגמול וחיילים לא נהרגו על הגבול.

1963
1960 הגלולה
למניעת הריון הוכנסה לראשונה
לשימוש רשמי בארצות־הברית,
היוותה את תחילתה של המהפכה
המינית, שאיפיינה אולי
יותר מכל מהפכה אחרת את
שנות ה־־.60
השינויים של
צעד ראשון בחלל הקוסמונאוט הסובייטי יורי נאגארין(מ שמאל)
היה האדם הראשון שטס בחלל, מחוץ לאטמוספירה
של כדור הארץ. מיבצעו־ זה של
יורי, שנהרג בתאונה לפני תום העשור,
היתה הפסיעה הראשונה של המיצע המדעי
הגדול ביותר של העשור, בו התחרו שתי
מעצמות־העל, ארצות־הברית וברית־המועצות.
כיבוש היחר בשנה האחרונה של שנות ה־
׳ 60 היה תוצאה ישירה למיבצעו של גאגרין.
1962 משבר הסירים הקובני
שנה זו תירשס בהיסטוריה כשנה בה נמנעה
מלחמת עולם שלישית, שהיתה קרובה לפרוץ,
יותר. מבבל שנה אחרת בעש1ר. הדיבר
אירע שבועיים לפני הבחירות לנשיאות ב־ארצות־הברזת,
כאשר הנשיא גון קנדי הטיל
בלוקדה ינ^ית על קובה, בטענוו שבדיודה־מועצות
הציבה בתחומה טילים התקפתייס.
האיום האו|ריקאי ללכת עד הסוף^יבן ושא _חז
הרתיע את; ניקיטה נרו שצ׳וב,
ציא את !?טילים מקובה, ללא כל שהחת.

הבל־סיני

האופנאי האמריקאי רו־די
גרניך מציג לראשו־

נה את אדפנת מבליקיני, שחזזלוד בוזטלול.

ך 1 ^ 1 ? 1 1 1 1 1רציחתו של ג׳ון פ.
קנדי בדאלאס שב־
1 1 1 / 1 1 .4 1
טקסס בישרה את תחילת האלימות, בה נפלו
גס מרתין לותר קינג ורוברט קנד־.

1965

מ 1ן \ 1ך באמצע העשור התבהרה התופעה של מהפכת הקצב, ש־
.4 1 1 1 1 /1חוללה תמורות קיצוניות בעולם הבירור, הפכה לסיסמה של
מרד הנעורים. אחראית לה היתה להקת־הקצב של החיפושיות, שנשאו את רגל המהפכה.

\ | 1 0 ^ 1ת פלוגת חיילים אמריקאית בוייאט־נאם ניצבת במיסדר, כשמלפני החיילים
1 1 1נעליהם של חבריהם שנפלו בקרבות. מאז תחילת ההתערבות האמרי- 1 קאית בוייאט״נאם נהרגו שם 40 אלף חיילים אמריקאיים וכ״ 350 אלף נפצעו במלחמה זוס.

מהכנת החובות הסינית

הדהימה את העולם, שנה
אחת בלבד אחרי שהסינים
ייצרו׳ פצצת־אטום ראשונה. בתמונה: מלחים סינים קוראים את כתבי מאו על סיפון אוניה.
1967 מלחמת ששת הימים
לגבי ישראל היתה מלחמת ששת־הימיס נצחו!
צבאי מזהיר והחלצות מסכנת השמדה.
לגבי העולם הרחב בישרה נכלחמה זו מוקד
חדש של סכנת התלקחות מלחמת עולם
שלישית. אחדי ההתפעלות הראשונית מן
ההישג הצבאי חסר התקדים, היוותה מלחמה
זו לגבי העולם נקודת מיפנה בהתייחסות
לבעייה המזרת־תיכונן ת, שעד המלחמה נטו
להתעלם ממנה ולהשלים עימה. היא אף הפכה
את ישראל לגורם בעל מישקל במדיניות
הבינלאומית, נושא מרכזי אצל הניעצמות.

פאריס

הפלישה הסובייטית לצ׳כיה
סתמה את הגולל על התקלות
להפשרת הדיקטטורה הקומוניסטית שם.

כיבוש היות
ך ןןק 1ן ך הראשונה שביצע הרופא הדרוס־אפריקאי, כריסמיאן ברנארד,
11 # 1 1 1 1 1 ׳ 1 11 הפכה לציון;ך רך בתולדות הרפואה. החול הראשון שבגופו
נשתל לב, ואשקנסקי. ,מת כעבור 18 .יום, וגם חשנו, פילי.פ בלזיברג. ,מת כעבור 594 יום.

נואג

מהומות הסטודנטים בפאריט
בהנהגתו של דניאל בנדיט־כחן,
נתנו בסופו של דבר למפלת דה־גול.

חלום האנושות מזה אלפי
שנים — התגשם: הראשונה
ולשניה תוך שנה אחת דרכה רגל אדם עלי הירח׳.הייה
זה הישג שנשאר בתחום רשימתי עזיאי האנוש. ביתום
העשרר שככה ההתלהבות ממיבצע זה, אחרי -שהתברר׳ .
כי לא תהיינה תשובות מיידיות לבעיות האנושות ממנה׳,

לרב האשכנזי בתל־אביב
הנהלת המפד״ל עומדת כנראה לדון בקרוב בפלשת
הרב שלמה גורן, אחרי שדוגשה לה שאילתה בעניין
זה על־ידי אחד מחבריה* .והדיו של הרב גורן ב־מפד״ל
עושים מאמצים למנוע את הדיון.

משה דיין
נכנע לסחטנות
עמדתו של שר־הביטחון משה דיין בפרשת שיחרור
חטופי דמשק, שהוגדרה על־ידו ב״כניעה לסחטנות״,
אינה הפרשה היחידה המעידה על ההססנות וחוסר
ההחלטיות המתגלים באישיותו.
עמדה דומה נקט דיין גם בפרשת הסיכסון־ בין
עוזרו במשרד־הביטחון, צבי (״צ׳רה״) צור לבין מנכ״ל
המשרד משה קשתי. אחרי שצור דרש את פיטוריו של
קשתי ואיים להתפטר בעצמו, התוודה דיין בפני מקורביו
:״מה אני יכול לעשות? אני נסחט על־ידי צ׳רה!״

פרשה נוספת קשורה כהתפטרות צפויה
של אישיות ככירה. כזמנו הוצע לאותה
אישיות להתפטר מתפקידה כדי לעמוד כראש
רשימת המעיד ככחירות לעיריית
כאר-שכע. דיין מנע את ההתפטרות אחרי
שהכטיח לאיש תפקיד ככיר. אולט
כאשר היתה האישיות הככירה צריכה
לקכל את התפקיד שהוכטח לה על-ידי
דיין, נסוג דיין מהכטהתו ונכנע ללחצים
של הכפופים לו.

אריה דולצין לא
יתפטר מו הממשלה
השינויים שחלו לאחרונה כצמרת צה״ל,
שינו תוכנית לחילופים אפשריים כקרכ
שרי הליכרלים בגח״ל.
לפי תוכנית זו היה השר ללא־תיק, אריה דולצין,
אמור להתפטר בעוד שלושה חודשים, כדי למסור את
מקומו לשר אחר מטעם חטיבת הליברלים. עתה ימשיך
דולצין למלא את תפקידו בממשלה.

הצלב האדום לא ראה
את השבויים המצרים
נציג הצלב־האדום הבינלאומי בישראל טרם התראה
עם ארבעת השבויים המצריים שנשבו בפשיטת צה״ל
במיפרץ סואץ בליל־שבת האחרון.

ישראל גם נמנעה עד כה מלהודיע אם
תתיר לנציג הצלב־האדום לראות את השבויים,
או שתעשה זאת רק אחרי שהמצרים
יתירו לנציג הצלכ-האדום כמצרים
לראות את סגן דן אכידן, שנשכה לפני
שכועיים וטרם ניתן לאיש לפגשו.
ייתכן גם שהממשלה תחליט להתיר לצלב־האדום
לפגוש את השבויים המצריים, תשתמש בפגישה זו
כדי ללחוץ על המצרים להתיר פגישה עם אבידן.

קצין יהיה מנכ״ל
משרד-החינור
אישיות ששימשה כתפקיד ככיר בצה״ל
עומדת להתמנות כמנכ״ל משרד־החינוך
והתרבות, כמקום המנהל הנוכחי של המשרד,
יעקב שריד, שהגיע לגיל גימלאות.

הרם גורן רוצה כנראה להתפטר מתפקידו
כרב האשכנזי ד ראשי של תל־אכיכ
ולהמשיך לכהן כרם ראשי כצה״ל. לא מן
הנמנע שיוחלט על עו־״כת כחירות חדשות
לרכ ראשי אשכנזי כתל־אכיכ.

אלה שיעורי ההתיקורות
במחירי המכוניות והדל?!

להצהרתו זו: למחרת שובו לישראל הלך רחמים לבלות
בקולנוע. כשיצא מהסרט נוכח כי מכוניתו נגנבה.
״עם החבלנים הערביים ידעתי איך להסתדר, אבל נגד
הגנבים הישראליים איני יודע מה לעשות,״ אמר.

מגרש בתל־אביב
ב־ 2מיליון ל׳׳י
אחד המגרשים • המכוקשים כיותר בתל־אכיכ,
עומד להחליף כעלות כימים הקרו־כים.
המדוכר כמגרש כן דונם, המצוי כקרן
הרחוכות פרישמן ודיזנגוף. המגרש
נרכש לפני עשרות שנים על־ידי משה
מורי, יוצא עדן, שהסכים להשקיע כשנות
השלושים כמה מאות לירות פלסטיניות
כחלקת אדמה מחוץ ללכ תל-אכיכ.
כשנבנתה העיר ורח־ב דיזנגוף הפך לעורק החיים
שבה, סירב מורי להיפרד מרכושו וחי בצינעה בביתו
שבשדרות רוטשילד. מדי פעם ניסו מתווכי קרקעות
לגרותו והציעו לד סכומים אסטרונומיים עבור המגרש.
מורי ניסה להרתיע את המתווכים ותבע סכומים מוגזמים.
מורי המופתע, נדהם לראות, כי ככל שהירבה
במחיר כן רבו הקופצים.

תוך 30 עד 50 יום יועלו מחירי המכוניות בישראל
בשל העלאת שיעורי המס, ויתייקר הדלק
המשווק בתחנות־הדלק בארץ.
בפני ועדת השרים שתצטרך לאשר את שיעורי
ההתייקרות הונחו שתי הצעות. הצעה אחת היא
של החשב הכללי, לפיה תיגבה אגרת״רשיון למכוניות
בשיעור של לירה אחת לכל דולאר ממחירה
המקורי. הצעה זו הועלתה בעיקר לצרכי מיקוח
וכנראה שהיא לא תתקבל.
הצעה אחרת שנוסחה כבר, מציעה להעלות את
שיעור המס על מכוניות ל־טנות בשיעור של כ-
; 657,על מכוניות בינוניות בשיעור של 7570 ועל
מכוניות נוסעים גדולות בשיעור של ־ .857 הצעה
זו סעונה, כאמור, אישור סל ועדת השרים לענייני
כלכלה.
נוסף לזאת יבוטל כליל שיווק הבנזין של 83
אוקטן. מחיר הבנזין 91 אוקטן יהיה כ 95-אגורות
לליטר, ומחיר הבנזין של 98 אוקטן שיוכנס
לשוק יהיה כ 102-אגורות.

מציעים לבטל את
חול! פיצויי הפיטורים

פרשת מרדכי רחמים
תועלה בסרט

בחוגים כלכליים דנים בימים אלה במלוא הרצינות
בביטול חוק הן זיצויים ובהמרתו בחוק פנסיה ממלכתי.
דורשי הביטול טוענים כי למעשה אין העובד מפיק
כימעט תועלת מסכומי הפיצויים המגיעים לו שעה
שהוא מפוטר מעבודתו. מרבית המפוטרים אינם משקיעים
את כספם על־מנת ליהנות מפירותיהם בשנות
הזיקנה, אלא מוציאים אותו על מותרות.

פרשתו של איש הביטחון הישראלי מרדכי רחמים,
שזוכה לפני שבוע בבית־המשפט השווייצי מאשמת
הריגת מחבל בעת נסיון תקיפה על מטוס אל־על
בציריך, תועלה בסרט קולנועי.

מפיקים צרפתיים מנהלים עתה משא-
ומתן עם רחמים כקשר להשתתפותו כסרט,
כו ישחק את תפקיד עצמו.
בינתיים הצהיר רחמים, בראיון שהעניק לשבועון
האמריקאי טייס, כי ״החבלנים הערביים עומדים על
דרגה נמוכה יותר מאשר הגנבים הישראליים.״ הסיבה

כימים אלה נחתם זכרון דכרים למכירת
המגרש כין מיופה הכוח של מורי לכין
נציגי משקיעים מגרמניה. המחיר: שני
מיליון ל״י כקירוכ. כמקום יוקם גורד שה קים
ומרכז חנויות. מסתכר כי למורי, כעל
הרכוש השווה מיליונים, לא היה די כסף
על מנת לשלם את מיפי הרכוש.

לפי הצעת החוק יצורפו כספי הפיצויים
לכספי התמלוגים ויישמרו לעוכר לעת
פרישתו המוחלטת מהעכודה.
כמידה והעוכד לא ימצא לעצמו עכודה
חדשה תוך שישה חודשים מיום פיטוריו,
יקכל חלק מהסכום יחד עם כספי התמלוגים,
הנמסרים אף הם לאחר תקופת
שישה חודשים.
הצעת־חוק זו תהיה יעילה במידה ויפקוד גל פיטורים
את המדינה בעיקבות משבר כלכלי או מיתון.

תמרורים
נישאו בחוף הירוק שליד נתניה,
הבדרן־מנחה מוטי גלעדי והפקידה
אורנה לידאי, העובדת באל־על. עשרים
וארבע שעות לפני הטקס, עמדה החתונה
בסימן־שאלה, משום שהזוג היה מעורב
בתאונת־דרכים: מוטי נהג במכוניתו, כשלידו
יושבת אורנה, כשלפתע סטתה המכונית
לתעלה, התהפכה והתרסקה. רק בנם
ניצלו השניים ויצאו מן המכונית המרוסקת
דרך החלון.
נחוג. בתל־אביב, יום־הולדתו ה־
36 של העיתונאי משה ל רר. בגיל 14
ביקש מהוריו לבטל
את יהרשמתו ל־קונסרבטוריון
למוסיקה
בווינה וראה
עתיד בשטח אחר
לגמרי: ספורט. סקירתו
הראשונה יעל
משחק כדורסל פורסמה
באספקלריה של
הספורט, שבועון ש־נערך
בזמנו על־ידי
יוסף יקותיאלי, הוגה
רעיון המכביות,
לדר
ב־ 25 בינואר .1948
׳מעורכי ;.מדור הספירט
של העולם הזה בתחילת שנות החמישים׳
וכיום חבר מערכת ידיעות אחרונות.

אבקות כביסה ביולוגיות אינן עדיפות
על אבקות כביסה רגילות
;קובע אגוד הצרכנים הבריטי ב״וויץ״ האחרון, בעקבות מחקר שערר באחרונה
מאת

לאהפורת

לונדון, ספגפבי
.האש יש להעדיף אבקות הכביסה
הביולוגיות (אבקות כביסה ״ביו״)
על אבקות הכביסה הרגיל שז האם

בדאי תשלום פ חי ת הגבוה יותרז
השובת איגוד הצרכנים הבויטי חד־כשפעית:
לא. אבקות הכביסה הביו לוגיות
מכילות כל וזמרים המצויים
באבקות כביסה רגילות אך נוסף ל כך
הן מכילות גם אנזימים שהם
הומר אורגני שבנוהו לסרק חלבו נים;
אבקות הכניסה הרגילות (אבקות
סבון או דטרגנסים סינוזטייס)
מכבסות בדיד בלל באותה יעילות
כמו האנקות הביולוגיות; לכן, לא
כדאי לשלם יותר בעד אנקות כבי סה
ביולוגית. אלה חלק ממסקנות
בחקר מקיף ויסודי שערך באחרונה
איגוד הצרכנים הבריהי• התוצאות
סורסמו בכתב הער. עול האיגוד
״ויז־ מחודש זה.

סוד הסרת הכתמים—
השריית הבכפים לפגי הכביסה ביום בו פורסמו תוצאות המחקר,
רואייז ברדיו נציג של אהד משני
יצרני אבקות הכביסה הגדולים ב

ידון בלונדון, לשלוש שנות מא
בריטניה.
הסרואיו סעו ני הבדיקות נה איזו אבקת נני ס ח היא
שנערכו בני ת החרשת הוניחו ש־ כולן יהיו ההוצאות דו מו ת
אבקות הכביסה הביולוגיות מכנסות
יותר טוב. דובר איגוד הצרכנים ש
רדיו ,בר אבקות הכביסה יעילות
הופיע אף הוא באותה תכנית
במעט כאותה מידה
השיב כי אינו יודע איך נערכו ה בדיקות
בבית החרשת, אד איז לו
ספק במהימנות הבדיקות שעשר, הל
פחת שמדובר נאנקות כביסד
איגוד. הגב׳ איבו! דאק שהיתר. מתוצרת בריטניה, דומני, שכמה מ׳
אחראית לבדיקות אלה מסעם איגוד תהליכי הבדיקה ופסקנותיול עשויים
הצרכנים הבריטי הסבירה לי, כי לעניו נם את עקרת הבית הישרא קרוב
לודאי שהיצרן דובר אמת, אלא לית.
שבנדיקות ד,השוואתיות שעיר היה
האנזימים המצויים בתוך הדסרגג־טיפול
שונה בכבסים בשגי סוגי
באנקה הה מים הביולוגיים, מסביר הדו׳׳ח ם־
אבקות. בעוד שבשימוש
הכבסים מספר ״סייעים בקיום שינויים כימיים ל ביולוגית
— הושרו
משל (בגוף האדם, הם עוזרים ל שעות
לפני הכניסה, הרי לגבי ה עמל) .האנזיפים נאבקות כניסת
אנקה הרגילה — לא נעשתה הש מיוצרים על ידי חיידקים (בלתי מ ריד,
ומכאן ההבדל בתוצאות לטובת זיקים)׳ היבולים להפיס חלבונים
(שיוצרים נכר. מהנתפים הקשים ל האבקה
הביולוגית׳ .התגלית של אי הסרה, נ סו דם, ויעה ועובש) .אין
גוד הצרכנים, שאולי אינה תגלית, הם פעילים פאר בטמפרטורה מעל
לכפה מעקרות הבי ת היתד. שנרי 65 מעלות ואינם פעילים כלל בסמי
להסיר כתמים קשים יש להשרות את סרסורד. פעל 85 מעלות, זאת אחת
הכבסים לפני הכביסה ואיו זה מש הטיבות מדוע כמליצים היצרנים ל׳
השרות את הכבסים לפני הכניסה
נסים לא חפים.
איגוד הצרכנים בדק שתי אבקות
נביסד. רגילה ושני דסרננטים ביו לוגיים,
לשם השוואה. נבדקה יעי לותם
ביחס לכל סוגי הכתמים ה אפשריים
כסו נתמי דם, ביצים, שו־פו^קקאו,
ריבה, בוז, דיו, יין׳ ,קפה,
לסלוד בצווארונים ובחפתי שרוולים.
כן בדקו אם אי! האבקות מזיקות
לאריג ולצנעו או לעור הידיים.
בשלב ראשון נהגו לסי ההוראות
שעל האריזות, באחר שרק על ארי זות
ד,דטרגנטים הביולוגיים מומלץ
להשרות את הכנסים עשנ-בך רק
לגבי אבקות אלה. נתברר כי בעוד
שהדסרגנסים הביולוגיים הצליחו ל אתר
השריית לילד, לסלק בתמים ק שים
לטיפול (רם, ביצים ועוד) ,הרי
הרגילים ,״ללא השריה,
__ אך גשכבסי ב־

סר׳ בעוון גניבת 12 מכוניות — אנתוני
קו ק, בין אחיו של הכוכב הבריטי רי־צ׳ארד
ברטון.
נבחרו על־ידי איגוד בעלי בתי
הקולנוע בארצות־הברית, ככוכבים ר,קופ־תיים
ביותר בארצות־הברית — השחקן הותיק
( )65ג׳והן וויין והשחקנית הבלונדית
ג׳ואן וודוורד (אשתו של פול
ביומן) .מסתבר שסרטיהם הכניסו את ההכנסות
הגבוהות ביותר מבין סרטי כל הכוכבים
האחרים, וויין בין הגברים ו־ווד־וורד
בין הנשים.

* 5השריית

ואלן דלון.

נפטר בגיל ,68 מי שהיה שנים
רבות גייזבר מפא״י ולאחר מכן גיזבר מפי
לגת העבודה, ושבין יתר תפקידיו ניהל גם
את מידרשת בות־בר
7בצופית — ח״

נוך סורוקה.

נפטר. בהו־ל״בוד,
מהתקף־לב,
בגיל ,75 במאי הסרטים
ומי שגילה
את ״הצעירה הנצחית״
,השחקנית־זמ־רת
מרלן דיטריך —

ז׳וזף פון־שטרג־

ס רג. יליד אוסטסורוקה
ריה,
שהחל לביים
ב־ ,1930 אז גם התגלה
בסרטו המפורסם המלאך הכחול, אשר
פירסם גם את דיטריך.

ילרים,
נסים, סדינים ו־ניוצ״ב.
נסך הכל נבדקו פאות פרי־סיס
שכל אחד מהם כובס, היד, ב שימוש,
כובס וחוזר חלילה — 3ער
6פעמים סך הכל. מכל הסריסים
שנבדקו נמצא סוג אהד המתכנס
ביתר יעילות על. ידי הביולוגיים —
תחתוני נילון נשים בצבע לבו• אך
זה עדייו אינו מצדיק העדפת אנ קות
אלה. אשר להשפעה מזיקה על
חוזק האריג ועל צבעו או על עור
הידים. לא מצאי כל הבדל ביו האנקות
העוונות• בכל האבקות גילו
פירה במעט שווה של נזק כועס
;יחסית לאר עג ב צג עו ולא מצאו כל
״ שחשוב אולי י בעוד אברות השל
ג< 1עד
שר 12 כביסות
לפגי שנה) הרי
עצרה גורמת לנזק ע ד
) 1(1באותו פרק ורז•

נבחרו ככוכבים הפופולריים ביותר
בצרפת -כריג׳יט כארדו ( 05
נידונה בבית־המשפט המחוזי ב־תל-אביב,
לארבעה חודשי מאסר בפועל, לקנס
בסך 1000ל״י
ולשישה חודשי מאסר
על חנאי לתקופה
!של שלוש שנים,
לאחר שנמצאה
אשמה בהחזקת 36
גרם חשיש — הדוגמנית
האמריקאית
ז׳אקלין סי־קלס
20 לעומת
זאת זובתה ז׳אק־לין,
מחמת הספק,
מהחזקת שתי מזווסיקלם
דות
שהכילו כ־37
ק״ג חשיש שנמצאו
בחיפוש שערכה המשטרה על גג דירתה.
באותה אשמה, נידון לפני שבועיים בעל
הדירה, בה התגוררה ז׳אקלין, צדקיהו קראום,
לשלוש שנות מאסר בפועל ולקנס
בסך 2000ל״י.

זאתב
טקסטיל

בגדי
צמר, משי, וכל האריגים העדינים מכבסים במהירות וללא
השריה, בקצף הרך של טקסטיל שמפו. טבלי, שטפי ותלי ...והבגד
בחדש.
טק סטיל שמפו תוצרת ביח״ר נקה #המפיצים היחידים: חב׳ נורית בע״מ.

הופיע!!!
הגיבור האחרון

אל בחח

מאת

ה דן בו ר ק)

אתה לא חייב לקרוא את הספר,
אך אם התחלת — לא תניחהו

מידך.

להשיג בכל חנויות הספרים,
הפצה ראשית: י .מרגלית.
הקדם ושלח הזמנתך בדואר בצירוף
שיק ל״ביתן״ ,הוצאה לאור ת.ד.
,2554ת״א __

מקלט ־
ה ט לויזי ה
ח טו ב
ב עו ל ס!

קורסים
הנהח״ש — פקידות
ניקוב ותכנות אנגלית גתבנות וקצרנות
בעברית ובאנגלית
ת״א, החשמל 29
הרצליה, חברון .6

ז\ 1! 11 לג ב ר־
81131/109 ? 0301 -ת 8 0

קצך הגילוח החוסך ומן,
נעים ומרענן.
-חסו* 800 71146) 81131/8 10
להשיג בפרפומריות
המובחרות

גילוח בניחוח גנו׳ המלווה
אותן בנל שעות היממה.
0 6 0 )101304-ץ 3יוק 8ח 8 0

נעים בשימוש ומרחיק נל
ויח גוף.

המרכז לציוד שמע
לל ה קו ת קצב
ולתזמורות

הנהלת

ח ש בונו ת
למד במכון

^ קורס בוקר מזורז
^ קורס ערב רגיל
הכנה לסוגים 2 + 1 ,1

הפתיחה 8.1.70 :
הל־אביב, רחוב סמולנסקין ד,
מסנה בן־יהודה •.9
רמת־גן, שדרות הילד ,21 על־יד
קולנוע ״*ורדע״.
בעולם ארצות הברית
״נצחין הקומוניזם —
בשנת ! 2000״
הודעה חשובה לכל אוהבי־החופש, באשר
הם שם: נותרו לכם בדיוק שלושים
שנה ליהנות מהתענוג. בשנת 2000 ינצח
הקומה-זם הסובייטי את העולם המערבי,
ואפילת מאור־העמים תשתרר בעולם.
זאת חוזה לאנושות ג׳ין דיקסון, מגדת־העתידות
והטלפאט ת האמריקאית, שזכתה
לפירסום עולמי כאשר אחדות מגבואותיה
התאמתו בצורה מופלאה. ב ן השאר, חזתה
דיקסון את מותו י של מזכיר האו״ם
דאג האמרשילד, התאבדותה של מריל-ן
מונרו, רצח האחים קנדי, השואה שבה
נספתה החללית אפ-לו , 1ומאורעות רבים
אחרים, מפורסמים פחות.
טילים בבתי*ספר. מכל נבואותיה,
ספק אם היתד, אחת קודרת יותר מזו
המתייחסת לרוסיה הסובייטית: לדבריה
של החוזה, היא ג לתה בכושרה הטלפא־תי
את קיומה של תובנ ת־אב סובייטית י
מדוקדקת להשתלטות על העולם. מזה כמה
שנים שדיקסון מתריעה בכל הזדמנות
— גם בתקופות שבהן חלה התחממות
בקיפאון הבינגושי — שהרוסים
לא נטשו אף לרגע את מזימתם לכבוש
את העולם.
ג׳ין דיקסון ראתה בזמנו בעיני רוחה
את מישלוחי־הנשק הסובייטיים לווייאט־נאם,
קוריאה, אלג׳יריה, אמריקה המרכזית
— והעיקר: כיצד הטמינו הרוסים טילים
ביניבשת־ים מתחת למיגרשי המישחקים ב־בתי־ספר
יסודיים ברחבי קובה — שהאמריקאים
לא יוכלו להשמידם בהתקפה
אווירית. כשנה האחרונה גילתה מיספר
גדול של צוללות סובייטיות המסיירות
דרך קבע לאורך חופי בוליביה.
לוח־זמנים לכיבוש. היא אף הצליחה
לגלות, בכושרה הטלפאתי, את לוח־דזמנים
המדוייק של הכיבוש הסובייט :
: 1960—1955 9עירעורם מבפנים שלנאט״ו, ברית ההגנה של דרום־מזרח אסיה
וברית־בגדד; חדירה עמוקה למזרח־התיכון
ולדרום־מזרח אסיה; הגברת המתח הפוליטי
ברחבי אפריקה, צפונית לקו־המשווה:
כל זאת — תוך הימנעות בכל מחיר ממלחמה
עם המערב.
: 1975—1960 9המשך הגברת הלחץ ב־דרונדמזרח
אסיה, תוך כדי ס־בוכה של
ארצות־הבריר. שם; השתלטות סופית על כל
המזרח התיכון מהנילוס עד מעבר חיבאר
(וניתוקה של ארצות־הברית מן הנפט ב־איזור)
,הפיליפינים ואינדונזיה; כל זאת --
עדיין ללא מלחמה עם ארצות־הברית.
׳ : 1980—1975 9אירופה, הודו ויפאן
מצטרפות לכלכלת הגוש הקומוניסטי; יוזמה
ולחץ סובייטיים מופעלים ובקנה־מידה נרחב
באמריקה הלאטינית; הרוסים יוצרים תוהו־ובוהו
בכלכלת ארצות־הברית.
׳ : 1990—1980 9כל חצי הכדור המזרחי
מתגבש תחת השלטון הסובייטי; לחצים
רוסיים כבדים בחצי־הכדור המערבי — אף
תוך עימות צבאי עם ארצות־הברית, במידת
הצורך.
: 2000—1990 9כיבוש סופי של חצי־הכדור
המערבי, בכל האמצעים — כולל
מלחמה גרעינית.
אפשר להתחיל ללמוד רוסית.
דנמארק הדדיו מתגרה
בצגזור

ד ה* ט11
עתון הפזמונים והבידור של ישראל

ה 211י

ל י 1 1

נשואיו של צ׳רצ׳יל טולידאנו שלכם
^ הכל אודות הבלו ביט
סודות ממטבחם של אשפי הפזמון הישראלי
בגודל טבעי !
מה מצפה לספינת השלום של אייבי ז ^ אילן
מילים ללהיטים
מהו גיז
ואילנית -¥תצלום ענק של להקת קרידנס קלירווטר
תימני ז ^ תחרויות ושעשועון נושא פרסים.

בישראל, ספק אם דבר זה ייתכן עוד
שנים רבות. אולם בדנמאויק זה קרה השבוע:
רדיו־דנמארק החליט שמחובתו להביא
בפני מאזיניו סיפור מסויים. מאחר
שזה היד, בניגוד לתקנות הצנזורה, הערים
הרדיו על הצנזור, עקף את תקנותיו,
והביא את הסיפור על אפו ועל חמתו.
המדובר בסרט שפת־האוזבוז, סרט חינוכי־מסחרי
בנושא המין, המראה בפרסי־פרטים
את סוגי הפעילויות המיניות למיג הי.
(העולם הזה .)1684 סרט סנסציוני זה נאסר
על־ידי הצנזור הדני לבני פחות מגיל

אולם לדעת מחנכים רבים בארץ זו, קביעת
הצנזור היא מוטעית, והסרט חייב

להיות מותר לבני 13 ומעלה. בעקבות
הויכוח הציבורי בשאלה, החליט רדיו־דנמארק
להכין מישדר על תגובותיהם של
קטע! ם על הסרט. אולם מאחר שהצגתו
בפני קטינים אסורה — כיצד יוכלו אלו
לצפות בו ולהגיב עליו?
המערכת האחראית לטיפול בנושא לא
היססה: היא שכרה למשך שעתיים את
אולם־הקולנוע שבו מוצג הסרט. הפכה על־ידי
כך את האולם, לשעתיים אלו, לרבושה
הפרטי — והסרט הוקרן אז במסגרת הצגה
פרט ת שאינה כפופה לתקנות הצנזור.

תחתונים שחורים -מסריח ו
מכוער.
אל אולם הקולנוע הוזמנו שבעה
נערים ונערות בני — 12 בלווית מחנכם.
התוכנית ברדיו ששודרה ב־ 16 לדצמבר,
היתד, הקלטה יש רה של תגובותיהם.
פתח את המישדר מחנך הכיתה, אולר,
קיאר בן ר 22״אנו מחנכים כיצד לאכול,
לשתות, לשוחח ולהתלבש. מדוע לא נחנך
גם כיצד לאהוב?״
אמרה בריג׳יט :״בכיתה שלנו שאל נער
אחד את המורה כיצד נולד אדם. השיב לו
המורה, :הנה, ,קח ספר׳ ולך הביתה וקרא
בו׳ .היו לנו גם כמה מורים צע רים אחרים,
ששוחחו איתנו על זה. אך הסרט. הוא הרבה
יותר טוב.״
אמרה הלה :״הסרט יותר טוב כמורים
בלתי מוצלחים, שמתביישים לשוחח ומגמגמים
תשובות.״
אמר מיכאל :״חבל שלא נותנים רשות
לכל תלמידי כיתות ו׳ לראות את הסרט.

דוזה דיקסון
ובינתיים — לימדו רוסית

א זה שטות זו לחשוב שאסור לנו לראות
את הסרט. ממילא אנחנו מדברים על הנושא
הזה.״
אמר נילס :״אצלנו בכיתה הביא מישהו
חוברת של תצלומי פורנו. כל הנשים
לבשו תחתונים שחורים, וזה היה
מסריח ומכוער. הסרט שראינו באמת מראה
לנו כיצד אוהבים, בצורה יפה.״
אמר הגיג :״ידענו מעט מאוד על נושא
זה. עכשיו אנחנו מבינים את זה בצורה
הרבה יותר טובה ונכונה.״
חסי ל,צת סושקץ. במישדר נתבקשו
גם כמה מבוגרים להביע דעתם. הבי-
קורת הקטלנית ביותר הושמעה על־ידי
סטודנטית צעירה לפסיכולוגיה. אמרה ק<ו־רין:
״הסרט
מציג את האהבה בצורה מסו־לפת
ביותר, מבחינתם של ילדים בגיל .12
הם רואים גבר ואשר, במיטה, אך אין
מסבירים להם כי קיים גם תהליך ממושך
בטרם יגיעו השניים לאקט המיני. הסרט
פוסח על הנקודה העיקרית של האהבה:
המשיכה הנפשית בין שניים,
אשר סופה הוא מישגל. הילדים רואים
רק פעולה פיזית של אהבה, אשר חסר
בה העיקר: הנשמה.״

צרפת
מה הנושאים המעסיקים יותר מכל את הגבר
הצרפתי, ביחס לשנת?1970 להלן סדר
הנושאים,׳ לפי סדר חשיבותם:
9יציבות משכורתו.
9הזדקנותה של בריג׳יט בארדו.
9תספורת הדור הצעיר.
9ציור טוב יותר.
9את מי להחליף — את הידידה או
את האשה?

מכתבים
₪העונש
דכיריונים הדתיים
בעיתון הצופה מתאריך 19.12.69התפרסמה
ידיעה מעניינת המחייבת לדעתי
תגובה חריפה.
״תלמידי ישיבה שיתפסו בבריונות י־
״גורשו מהישיבה״ — זו הכותרת.
ראשי הישיבות גיבשו עמדתם בעיקבות
התנהגות מבישה של אברכיהם בלוויה שנערכה
השבוע בבני־ברק.
ההחלטה שנתקבלה קובעת ש״תלמ די
הישיבה שיתפסו בבריונות ובהפרת הסדר
הציבורי צפויים לגרוש מהישיבה וישלל
מהםהפטורלגיוסמצה״ ל.״
האמנם צה״ל הינו המוסד המיועד לקלוט
את החוליגנים מבין תלמידי הישיבו׳.
ברגר משה, תל-אביב
• לא. אבל בעזרתו שומרים טל מיש־מעת
בין כותלי הישיבות.

^ צד !9תם 7כבי
המשכר עם ארה״ב
אני מוכרח להודות
שעד עכשיו לא התייחסתי
אליכם כלבך
ברצינות.
המשבר האחרון
ארצות־הברית עם הוכיח שאני טעיתי:
הרי אתם הזהרתם
מפני משבר זה כבר
לפני כשנה.
כמו רוב תצפיו־תיכם,
הוכחה גם
תצפית מדאיגה זו
כנכונה. אני תקוזה
כי בממשלת ישראל
יטו לדעותיכם אוזן

• בי ריי ת מוצקין
ביום חמישי 8 ,בינואר, בשעה 8.45 בערב, יתקיים חוג בית,
בביתו של

ובמקום הגבעות והעמדות שהיו במקום
קודם מסביב לתותחים ואשר אלה השתלבו
בהם באופן טבעי, נראה כעת המקום כמשטח
ישר הפצוע בשרשרות הטרקטור
ובו בולטות שתי עמדות התותחים.
עכשיו רק חסר שיבנו במקום סככות צל,
כביש אספלט, וגדרות חדשים ומי יודע מה
עוד יעלה בדמיון המתכננים והמפתחים.

חייל,

ראובן קריץ
סמיטת אורן ,4טלפון 715404
חבריה התנועה ואוהדים בחיפה ובקריית — מוזמנים.

אי שם

₪מצוות
האל?
מדינת־ישראל היא מדינה יהודית, יסודו־תיה
הרוחניים והמוסרים הינם דת ישראל.
עקרונות אלו הם החייבים להדריך אותנו
בכל דרכינו.
איך מעיזים אתם לערער בצורה כה נפשעת
על דרכו של משה דיין בהענשה
קולקטיבית, הרי זו היא מצוות דתנו. האם
לא התווה האל יתברך את דרכנו — המבול,
השמדת העם המצרי, והשמדת עמלק —
הינם הראייה כי עונש קולקטיבי הוא יעיל
וטוב בעיני האלוקים.
חייבים אנו לקבל התר מוסרי למעשינו
מידי שמיים ולא-לשמוע לעדות בני־אדם
המעיזים להעמיד את ערכיהם המוסריים
מול המוסר העליון.

אורן כנימין,

ירושלים
יד לשלום
קורנשטיין קשבת בעתיד.

אדכרט קורגשטיין,

תל-אביב
האמגם שטויות?

יד מגן פרח קוטפת /יד כתף ענוגה
לוטפת /יד גסה שדה חורשת /יד מעץ
עלה תולשת /יד קמוטה רצפה שוטפת /
יד רעב פרוסה חוטפת /יד שופט גזר־דין
רושמת /יד שוטר פריצה בולמת /יד גורל
מר מנחמת /יד להצדעה מורמת /יד בסיר
סרק בוחשת /יד בוחנת המנחשת /יד
תליין ראשים טורפת /יד זדון שדות
שורפת /יד מפה צחורה פורסת /יד בונת
ויד הורסת /יד עם־ישראל מושטת /לשלום
קבע ושלום אמת !

שמואל אילון,

לאורי אבנרי:
קשה להעלות על הדעת שאישיות רמת־מעלה
ובר־דעת מלומד כמוך יעלה על דל
שיפתותיו שטויות כאלה (בהקשר האיגרת
של גולדה מאיר לנשיא ניכסון).
האם שכחת שאנו תלויים בארצות־הברית
— ביחוד בכל הנוגע לאספקת הנשק, אחרי
שצרפת הטילה עלינו אמברגו?!
טול קורה מבין עיניך!

פן־ציון כר־גיל,

תל־אביב

• וראה את יחסה של ארצות־הברית לישראל
בשבוע האחרון!

י דו״ח נפרד,
רעיון מצויין
הרעיון של הדפסת הדו״ח לבוחר על דן*
נפרד, הוא רעיון
מצויין.
עכשיו אני יכול
להעביר רק את הדף
ולהשאיר אצלי
את העיתון.

יוסן ש נחמני,

הפקעת קריאות
בעיר העתיקה
בידיעה שהופיעה בהעולם הזה ) 1684( .
נמסרו פרטים על צווי פינוי שהוצאו נגד
תושבי הרובע היהודי בעיר העתיקה, בירושלים׳
בעקבות החלטת הממשלה להפק ע
קרקעות באזור הרובע היהודי, לצרכי
ציבור. אותה ידיעה גם מתייחסת לתלונות
בנושא שנשלחו אל משרד מבקר המדינה.
על־כך עלי להעיר:
למשרדנו הגיעה תלונה אחת בלבד
הנוגעת להפקעת קרקעות בעיר העתיקה.
בירור התלונה העלה כי המתלונן הינו
שוכר מישנה, שרכש את זכויות השכירות
מתושב העיר העתיקה והשכיר את הנכם
לצד שלישי. עוד העלינו כי לאחר שלשכת
היועץ המשפטי של מינהל מקרקעי ישראל
בדקה את תביעות המתלונן והצד השלישי,
׳בגין זכויותיהם במקרקעין האמורים, הוחלט
להודיעם כי בקשתם לקבלת פיצוי על
אבדן זכויותיהם במקרקעין נדחית.
הענין הגיע לערכאות, ואין_איפוא מקום
לטיפול מצד משרדנו.

הריני חייל באי־נחמני
זור
שארם־א־שייך,
וברצוני להגיב על
אשר הנני עד לו בתקופה האחרונה.
זה לא מכבר לקחה רשות שמורות הטבע
תחת חסותה את אתר התותחים בראס נ־צרני
החולשים על מיצרי טיראן. כמובן
שזוהי יזמה ברוכה לטפח ולשמור על
אתר היסטורי כגון זה.
אלא שרשות שמורות הטבע נקטה ב דרך
תמוהה והיא הלכה בדרך המקובלת
של פיתוח אתרים והורידה לשטח ארכיטקט,
אשר ברוב מרץ ותנופה הכניס לשטח ט רקטורים
שהחלו בעבודות ניקיון וישור

תעריפון המנויים של

ח. קלכהיים,

דרושות לגו
מתנדבות ל״באזד״
ב־ 20 לחודש ינואר 1970 יתקימו בתל-
אביב, ירושלים, באר־שבע, אשקלון ודימונה
באזרים של אקי״ס (אגודה לקימום ילדים
מפגרים) ,אשר בהם יוצגו דוכני מכירה
של חברות ומפעלים שונים אשר תרמו
לנו, ברוב אדיבותם — ממיטב תוצרתם.
פדיון התוצרת וכן ההגרלה שתתקיים —
יהיה קודש לקימום הילדים המפגרים.
לכן, נקבל בתודה ובברכה כל מתנדבת
ומתנדב אשר יפנו לסניפי אקי״ם במקומית
זזנ״ל -ויסכימו לעמוד לרשות ארגוננו
כמיטב יכולתו.

יוסף מור,

דובר האגודה, תל־אביב
(המשך בעמוד )8

העונגם ו !.ה
17.12.69 לשנה בלירות

לחצי שנה
בלירות

דמי המנוי בארץ

לכל ארצות תבל, בדאר רגיל

דובר משרד מבקר המדינה

רחובות

1מכתם
מח ל

תל-אביב

דמי המנוי לארצות חוץ בדאר אויר

לכל ארצות אירופה ואיראן

לארצות־הברית ולקנדה

110

לאוגנדה, טנזניה, אתיופיה, גאנה, ניגריה, קניה, צייליו׳
חוף השנהב, תאילנד

120

לדרוס״אפריקח, זמביה, רודזיה, גואטמלה

140

למקסיקו, פגמה

150

ליפאן, ונצואלה, ארגנטינה וברזיל

160

לאוסטרליה וניו״זילנד

176

מכתבים
(המשך מעמוד )7

דו 1ק ח!!()1

הסיגריה ה ש נו ת
ביו תו ביטראל

נזברנבוז 4/ובו 7ג

עונשים סכיכתיים
נכד שורדים

!מעשנים מעחסים

ל7יא
^7גל37״־7
111
ת׳כיו
יס?סיגריו

י111

פון־בראון
לא הוזמן
מיכתב זה מתייחם לרשימתכם אודות
--המדען של היטלר הוזמן לישראל״,(העולם הזה .)1683

•ריעקב סון

ברצוני להתריע מעל דפי נניתונכם
על תופעה חמורה ומדאיגה מאור: התגברות
האלימות בקרב העולם. התחתון
והמעבר מצר הפושעים לשימוש בנשק

נראה לי שלא אגזים אס אומר שהמקרים
שקרו לאחרונה אינם יוצאי־רופן,
אלא הם תחילתו
של תהליך
מסוכן מאוד.
יש רק דרך
אחת לחסל תופעה
מסוכנת זו
בעוזה באיבה —
לפני שיפלו קורבנות
לא רק
שוטרות, שוטרים
וגנבים, אלא
גם גברים, נשים
וילדים חיו
א לי
פים מפשע, שייפגעו
מכדורים
תועים: להפעיל נגד השודדים את עקרו!
העונשים הסביבתיים, שבו נקט שר־הביטחון
נגד המחבלים הערביים:
יואכץיואדי, חיפה

הנהלת מכון ויצמן מעולם לא הזמינה
אח ד׳׳ר וונר פון־בראון לישראל. יתכן
וטעותכם קשורה בד״ר ורנד בדאון, מדען-
אורח מארה״ב הנמצא במכון ויצמן במחלקה
לאימונולוגיה כימית.
אי לן אפרתי

קצין יחסי ציבור, רחובות

קוראים השולחים מכתכים
מתבקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למצר
פיס תמונות למבתכיהם.

1י ״11״111
יין

ב דו ט א ליו צי ה
^ נשי העולם התחתון ירו בשוטר,
\ 1ואחרי שנפצע קשה, טילטלוהו שעה
ארוכה באכזריות רבה.
שוטרי תל־אביב פתחו לאור היום באש
על חשודים מאנשי העולם התחתון.

נראה בי שני הצדדים מוכנים
עתה לפתוח כאש, על מנת להרוג,
בקלות יתרה.
זוהי תופעה מדאיגה ביותר, כי היא זרה
לנוף חיינו עד כה.
מעולם לא ראו אנשי העולם התחתון
שלנו בשוטרים אוי״ב שיש להרגו.
השוטרים פתחו מדי פעם באש על עבריינים
אלימים, אך זה לא הפך לכלל.

נדמה כי זה השתנה עתה.
מדוע?

מדוע זה קורה עתה, בישראל
של ראשית שנות השבעים ץ־

פרטי, למען מטרות פרטיות, את
אותם הדברים שעבודם מקבלים
צל״ש ועיטורים כשרות הלאומי?
בעייה זו קיימת תמיד לגבי חיילים קרביים
׳משוחררים. היא קיימת על אחת כמה
וכמה לגבי חיילים בצבא־כיבוש, המוקף
שינאה יומיומית מצד אוכלוסייה עויינת.
בדרך כלל נמנעת העתקת הברוטאליזציה
אל החיים האזרחיים בגלל המעבר החד
בין. מלחמה לשלום, בין שרות צבאי לחיים
אזרחיים.

מות החוקית, שזכתה ככירבת
החכרה -עלול לגבש פולחן פרטי
של אלימות אנטי-חברתית.
במקום המלחמה הגדולה, שאין לו חלק
בה, הנא יוצר לעצמו מלחמה פרטית.

זהו תוצר-לוואי של החברה הלוחמת,
הבלאי האנושי בשוליים,
המתווסף על הבלאי האנושי הישיר
של מלחמת־הנצח.

מעבר זה נעלם אצלנו. המלחמה
הפכה ניצחית. אין היא עוד מצב
בלתי-נורמאלי, אלא הנורמה של
חיים. האזרח הוא חייל כחופשה,
לא רק להלכה אלא גם למעשה.

^ נכון ניתוח זה, הרי מתעוררת
כאן שאלה מדאיגה ביותר: לאן נגיע
בעוד עשר שנים? לפי התחזית הרישמית,
המלחמה תגבר ותחריף. ההפסקות בין המלחמות
הגדולות עלולות להיות יותר ויותר
קצרות. ובהפסקות אלה תתנהל מל־

האם יש קשר בין תופעה זו לבין ההתפתחות
הכללית של המדינה?

ממשלה החדשה בישראל מבוססת
ן | על ההנחה שלא נראה שלום בחיינו.
היא מאמינה כי המלחמה הנוכחית תימשך
שנים רבות מאוד, ואולי דורות. ששפיכת־הדמים
תגבר ותתרחב, כחלק משיגרת חיינו.
לא נתווכח הפעם על טיבה של אמונה
זו, אם היא נובעת מהערכה נכונה של
המצב או מראייה מגמתית מעוותת. נסתפק
בקביעת העובדה כי זוהי אמונתה של
הממשלה, המשתקפת בכל אמצעי־התקשו•־
רת העיקריים, וד,הופכת על כן לנחלת
הרוב גדול בעם ובנוער.

אולם יש סיכוי בכיר בי ההתחרות
כין המפלגות תאלץ את
כולן להעמיד בראשן דמויות צבאיות
-עד בי לא יישאר הבדל
רב כין ממשלת־ישראל והמטכ״ל.

באשר דור שלם מתכונן לחיות
את חייו באווירה מתמדת של
שפיבות־דמים, דמיו שלו ודם
אוייביו, קשה לדרוש ממנו סגידה
עיוורת לערך חיי־אדם.

קרוב לוודאי שהברוטאליזציה, אשר אנו
עדים לה עו 1ה ברחובותינו, היא תוצאת האלימות
השולטת בנוף חיינו הלאומיים.

רוטאליזציה זו יכולה לבוא לידי
^ ביטוי באופי האדם בצורות שונות.

פלוני שירת בצה״ל כמשך שלוש
שנות חייו החשובות כיותר. הוא
למד להרוג, כחלק מחובתו הלאומית,
על פי מיצוות החברה.
ביום שיחרורו. הוא יודע כי יחזור לצבא
חודש־חודשיים בכל שנה.
הוא חוזר, בינתיים, לחייו באחת השכונות.
מצבו הכלכלי והחברתי הוא עלוב.
אין לפניו אפיק להתפתחות מהירה. אם
יעבוד, כחבריו, ישקע במהרה בשיגרה
אפורה של דלות ועוני.
אם כן, מדוע לא להשתמש בנסיונו הקרבי
כדי להתקדם במהירות, לצבור כסף,
להשיג מעמד בחברתו?

מי אמר שאסור לעשות באורח

אין ספק כי משהו השתנה במדינתנו
ביום שבו קפץ האלוף עזר וייצמן בקפיצה
נחשונית אחת מהצמרת הצבאית לצמרת
הפוליטית של המדינה. כי זהו אות לבאות
— אות לבאים.
במדינה נורמלית, יש מוקדים רבים להערצה
חברתית. בשתי מעצמות־העל יש
פולחן של אנשי־חלל, ויש פולחן של מדענים׳
נוסף על פולחן אילי־המשק. רופא
גדול מתחלק בתהילה עם מוסיקאי גדול,
ושחקנים שולטים בכיפה יחד עם זמרים.
במדינה העומדת במלחמת־נצח, ייתכן רק
פולחן אחד: פולחן הצבא. לעומת האחריות
המוטלת על הקצין הבכיר, כל שאר תחומי
האחריות נראים עלובים.

ממילא לא תיתכן הפרדה בין הצבא והפוליטיקה.
אין בישראל סכנה של הפיכה
צבאית, בוודאי לא בעתיד הנראה־לעין.

בוודאי אי־אפשר להוכיח זאת, אלא באמצעות
מהקר מדעי מסובך.
אך ההגיון הפשוט אומר שיש קשר.

באשר יש פיחות כערך האדם
ביחסים שכין עם לעם, הייתכן
תיסוף של ערך האדם כיחסים
שכין איש לרעהו?

למשל: מה יהיה מקומו של הצבא
בחיים המדיניים של ישראל
בפרום - 1980 אם המלחמה תימשך
עד אז ותגבר?

לעומת תהילת המנצח כקרב,
דוהה תהילת המדען והאמן.

האם יש קשר כין השקפה זו
וכין קרבות־האש בתל־אכיב?

כאשר יום־יום נהרגים בני־אדם על הגבולות
ובמערכות הטרור והתגמול, גם
בין המלחמות — איך אפשר לדרוש מצעיר
לראות בחיי־אדם את קודש הקדשים?

מול פני העולם הערבי בסוף העשור הנפתח
השבוע.
יש גם לשאול: מה יהיה המצב בתוך
המדינה עצמה? מה תהיה דמות המדינה?

שידוור השוד הגדור בתר־אביב •.פוסזן ה א ריו ת
במצב כזה, איך אפשר למנוע שינוי מסוכן
של מערכת הערכים של הפרט, בחלקים 4 גדולים של הציבור?

* תבן כי בעי<ת הצעיר שאיננו מש׳
רת בצבא חמורה עוד יותר מזו של החייל
המשוחרר.
החייל הקרבי חי את חיי־האלימות שלו
במיסגרת חזקה ונוקשה. לעומת סכנת ה־ברוטאליזציה
יש גם ערכים חיוביים, כגון
רוח־היחידה, אחוות־לוחמים בסכנה, ההתמסרות
לצו חברתי.

דווקא הצעיר שאינו מגויים^ ,ם
מפאת ליקוי גופני או נפשי, אם
מפאת עבר פלילי, עלול ליפול
קורבן לפולחן של אלימות כלתי*
מסוייגת.

הוא מקנא בשכנו הלוחם. הוא חש ב־ליבו
תחושה של השפלה. אין פורקן ל־ייצר־האלימות
המצטבר בקירבו.
הוא חולם על עצמו כעל גיבור המחזיק
בידו תת־מיקלע, הקוצר י בני־אדם, העומד
מול כדורים, הבז לסכנה.

צעיר כזה, החי באווירת האלימות
היומיומית של המדינה הלוחמת,
מבלי לקחת חלק באלי
חמת־טרור
בממדים שיגברו וילכו.

מה תהיה דמותו של הדור שיגדל
ויתחנך באווירה זו של מוות
יומיומי, של טרור וטרור־נגדי, של
מוקשים ו״נאפאלס״ -ללא שום
פרספקטיבה של שלום?
איך ישפיע הדבר על בני השכבות המקופחות,
כאשר הפער בין עשיר לעני
בתוך המדינה הולך וגדל משנה לשנה?

האם ניתן בכלל למנוע כרוטא-
ליזציה כללית, שתשנה כעשור
הבא את כל מערכות חיינו, עד
בדי הפיכת האלימות לעיקרון
היסוד של החיים -בפי שקרה,
למשל, באפריקה הדרומית ובמדי־נות-הדרום
של ארצות-הכרית?

איזה מין. עם נהיה בעוד עשר שנים,
בסוף שנות השבעים?

< והי דק אחת השאלות — אחת מיני
} רבזת — המתעוררות בעיקבות התחזית
של מלחמת־נצח, של השלום־הוא־אשלייה.

נדמה לי שיש להציג את השאלות
כולן, ושאנו משתמטים מלעשות
זאת.
לא די לשאול: מה יהיה מצב דמדינה

התוצאה לא תהיה הורדת הרמה. עזר
וייצמן בוודאי כשיר יותר לתפק-דו החדש
מכל איש אחר שגח״ל יכול היה
להעמיד במקומו. עצם האחריות המוטלת
על צה״ל מבטיחה שמירה על הרמה הגבוהה
הממוצעת של הקצונה הבכירה.
חשובה הרבה יותר תוצאה אחרת. קציני
צה״ל מתחנכים למילוי תפק־ד מסויים
מאוד, התפקיד הצבאי. תפקיד זה — כמו
כל תפקיד אחר — מביא עימו ראייה
מסויימת של הדברים, גישה מסויימת לבעיות,
כישרונות מסויימים. .

ממשלה שתהיה מורכבת בעיקרה
מאנשים שהתחנכו במיסגרת
הצבאית, תהיה בהברח חד־צד־דית,
מוגבלת כראיית הדברים.
הכישרון הדרוש כדי להתכונן למלחמה
ולנצח במלחמה אינו, בהכרח, הכישרון
הדרוש כדי לעשות שלום ולחיות בשלום.
זה נכון בכל העולם. זה נכון אפילו בישראל,
היכולה להתברך כיום בעובדה כי
הצמרת הצבאית היא, בדרך כלל, יותר
מתונה ויותר מפוכחת מאשר הצמרת ה־פוליטית־המפלגתית.

שנראה כהכרעה מדינית
בלפי חוץ, הריהו קודם בל הכרעה
נפשית בלפי פנים.
בפרוס שנות השבעים, כדאי להרהר על

1 9יי - -

^ מו תו של עם נקבעת על־ידי הרבה
| מאוד גורמים — כגון אירגונו המדיני
ומערכת-החינוך שלו, השפעות הנפשיות ברחוב
וטיב אמצעי־התקשורת, חוויות קולקטיביות
ומאורעות חיצוניים, מסורות העבר
ותיקוות העתיד.
ימי שגוזר על עמנו^מלחמת־נצח, צריך
לדעת שהוא גוזר עליו שינוי טוטאלי בדמותו.

ביזם 9לדצמבר 1969
נעשו סיכוייך להגיע
אל הבטחון הכלכלי
במידה רבה טובים יותר
בטחון כלכלי הריהו דבר שרוב האנשים רוצים

מעטים בלבד זוכים בג

ביטוח־חיים למילוי כל צרכיה הכספיים של
משפחתך, למקרה ^מותד.
שירות ייעוץ והכוונה של השקעות, כדי שיהיו
בידר אמצעים מספיקים בעודד בחיים

הרי זה משום שרובם אינם יודעים מה דרוש
כדי שיוכלו להגיע אל הבטחון הכלכלי המיוחל.
ובגלל כד שעד עתה לא הציעו להם את הדרוש
להם.

נציג חברת 105 ישמח לשבת עמד ולעבד
בשבילך תכנית, אשר תהלום בדיוק את צרכיך
ואפשרויותיו בהווה ובעתיד.

אנחנו יודעים מה דרוש.

שלח אלינו תלוש זה ונציגנו יבוא עמר בדברים.

קרוב לודאי טוב יותר מכל גוף אחר בעולם.
והסיבה לכד היא, שבמשר 14 השנים האחרונות
העלינו למעלה ממיליון איש על הדרך הנכונה
לבטחון כלכלי.
שוחחנו עם אנשים רבים.
גילינו מה הם הצרכים שלהם. יצרנו כלים לענות
על דרישותיהם.

ומאז התשיעי בדצמבר אנחנו יכולים להציע
לכל אדם, לראשונה בישראל, תכנון כספי שלם.
חברת 105 הישראלית, בשיתוף עם ״חברה
ישראלית לביטוח חיים בע״מ 111 אשר זה
עתה נוסדה -שתיהן חברות־בנות של 105
הבינלאומית -מציעה מעתה שירות מקיף ויחיד
במינו של תכנון כספי שלם.

שלח בדאד אל:
חברת ( 105 ישראל) בע״מ
רח׳ אבן גבירול 76
תל־אביב

אני מעוניו לשמוע פרטים נוספים על
שירותיכם. השם רחוב

; 085 0 51* 5 5 ! 8 ¥ 1) £5 )1511(111( 110ז¥£$א1

אנשים

מי הוא האיש החשוב אשר
התחבא מתחת לספסל?ורוו הרכבת? ההסתדרות והשפעת
; בערב ראיונות של ההסתדרות,
שנערך בבית ליסין ב־תל־אביב,
הופיע גם השר בלי
תיק מטעם מפ״ם, דיקטור
שט״טוב. בין שאר הדברים
גילה שם־טוב, כי אחרי מלחמת
ששת־הימים היו מגעים בין ישראל
והמלך חוסיין.
:כולם מכירים את יו״ר
המרכז החקלאי לשעבר והח״ב
לשעבר אברהם הרצפלד.
וכל מי שמכיר אותו מדבר בו
טובות. השבוע, בראיון לשידורי
ישראל, גילה הרצפלד למאזינים,
כי היתד, לו גם תכונה אחת
רעה: כשהיה נוסע ברכבת, היה
משתמט מתשלום דמי הנסיעה*.
איך? כשהיה מגיע הקונדוקטור
היה הרצפלד, שלא קנה כרטיס
נסיעה, מסתתר מתחת למושב
ומחכה שהקונדוקטור יעבור אך
זה היה בימי האנגלים. או אולי
בימי התורכים. במדינת ישראל
של היום הוא אינו משתמט מתשלום
כרטיס רכבת. כי היום
הוא נוסע בפר״בט.
בוועידת ההסתדרות האחרונה
השתתף גם ראש עיריית
באר־שבע, אליהו נאווי.
במהלך הוועידה חלה בשפעת.
השבוע הוזמן נאווי לישיבה בוועד
הפועל. הוא לא הופיע,
אבל שיגר מברק :״לא בא, אתם
מדביקים בשפעת.״
ן המזכיר החדש של ההסתדרות,
יצחק
החליט כנראה לקחת את תפקידו
ברצינות. אחרת לא מובנת
הכרזתו בפגישה בלישכת

כן־אהרן,

רון בקר גם כיו״ר חברת העובדים.
הוא היה צריך להמתין
יום נוסף לפני שזכה במינוי.
בישיבת הוועד הפועל, בה נערך
הדיון על דחיית המינוי, הציע
ראש־ סיעת גח״ל, ח״כ יורם
ארידור, תואר חדש למזכיר
ההסתדרות, בתפקידו כמנהל חברת
העובדים :״נשיא התאחדות
בעלי התעשייה של הסתדרות העובדים
הכללית.״

אם יש לו מה להצהיר .״לא,״
השיב האיש• ״תפתח בבקשה
את המזוודה •,ביקש המוכס. האיש
שהחל מזיע ורועד, אבל
בלית־ברירה פתח. כמות גדולה
של תכשיטי זהב נתגלתה למוכס.
נערכה חקירה והתברר שה־תכשיטים
גנובים. שם האיש,
שהוא עולה חדש בארץ: מיטה
עבריין. אז האם פלא בדבר
שהמוכס ניחש מייד עם מי יש
לו עסק?

1אחרי היעדרות הפגנתית

הופיע סוף סוף ח״כ יוחנן
כאדר במליאת הכנסת. היחידים

כולם קיוו להצלחתה של
הזמרת הישראלית נחמה״הל•
נה הנדל בארצות־הברית. אבל
למרבה הצער מופיעה נחמה בפני
אולמות חצי ריקים — או,
כדעת האופטימיסט, חצי־מלאים.

מבין חברי סיעתו אותם קידם

בשלום היו מנחם כנין, אסתר
רזיאל־נאור וחיים
לנדאו. הסיבה: השלושה היו
היחידים בסיעת אשר הצביעו
בעד מינויו כשר.

עדן, שגם לקחה את המתנות.
אגב, בעלי הקינגס־קלאב מתכננים
תצוגת אופנה של חגורות
צניעות.
עד שימצא דרך להפעיל
את ספינת השלום שלו, עורך
בה אייבי נתן תערוכת ציורי
שלום.

^ הצייר אנדריי קלצ׳ינ
סקי מצא דרך מקורית למכור

את תמונותיו: הוא מתכוזן לערוך
עשרה לילות מכירה בגלריה
נפוליון בתל־אביב. אנדריי, שמתכוון
להגיש לקונים הפוטנציאליים
יין וכיבוד, מקווה שבטוב
ליבם ייפתח כיסם. לקונה
הראשון הכין אנדריי הפתעה:

הפורטרט
של האלוף
אלוף רחבעם (גנדי)
זאבי לא נפרד מר,לביאה שקיבל
מאשת שר־הביטחון רות
דיין. כשהעניק בשבוע שעיר
צל״ש לסרן (מיל ).אכרהם
אריאל עבור חילוץ אזרח משדה
מוקשים, נכחה גם הלביאה.
אגב, לפני שרות מסרה את
הלביאה לאלוף, היא הציעה אותה
למועמדת לעיריית הרצליה
פייגה ברויידא, המחזיקה
בביתה גן־חיות קטן. פייגה סירבה
בטענה שאינה מחזיקה חיות
טרף.
כמה דקות לפני שנכנס
אלוף אריק שרון למשרדו
החדש בפיקוד דרום, לקחה חיילת
בשם צילה פורטרט ענק

ך ך טהיתה ידועה
*•*י• כמשך 15 שנים
כ״פצצת המין הצרפתית״
זכתה סוף סוף להכרה
כאמנית. היא
קיבלה לפני שבוע את
ה״אוסקר״ הצרפתי ^
פרם הניתן לשחקני קולנוע
מעולים בלבד. לטקס
של קבלת הפרם הופיעה
בריג׳יט בחצאית מיני
ובחזיית ביקיני נוצצות,
יצירתו של פאקו רבאן.
; ואם כבר על הכינויים
שמדביק שו התחבורה לעמיתיו,
למה הוא קורא לשר־גח״ל
החדש אריה ח־לצ׳ין דווקא
דולצ׳ין ויטה?

וףון 1ה 11ערף סטודנטית לפילוסופיה באוני•
•י ונ ׳ ייי ברסיטת קהיר, הפכה להיות
הסטודנטית המפורסמת ביותר במצרים, אחרי שסולקה
מהאוניברסיטה משום שהעזה לבוא ללימודים כשהיא
לבושה במכנסיים. בתגובה, נערכה שביתת מחאה של
הסטודנטיות באוניברסיטת קהיר. בתום השביתה
הפיצו התלמידות בין חכמי, הדת המוסלמיים תמונה׳
(ראה לעיל) ,בה מצולמת נפיסה לבושה במכנסייס, עם
שתיים מחברותיה, כשאליה מצורפת השאלה :״איזה
לבוש צנוע יותר, המכנסיים או החצאית? שלח את
תשובתו לאוניברסיטה.״ בעיקבות התשובות אשר
הגיעו להנהלת האוניברסיטה מחכמי הדת, הוחזרה
השבוע נפיסה עארף ללימודים, אבל בלי מכנסיים.
ראש־הממשלה, בהשתתפות הש
רים
יגאל אלון, פינחס
ספיר !זאב שרף, כי ״מעתה
נגמרה תקופת ירוחם
משל ואהרן בקר, ואני מת־כוון
ברצינות להשיג הישגים
ממשיית לציבור הפועלית.״ באמת
הגיע הזמן!
! כזכור, בן־אהרון לא נבחר
אוטומטית כיורשו של אה־

של האלוף הקודם, ישעיהו
גביש, ותלתה במשרד. אגב,
אחת הפקודות הראשונות של
אריק היתה, שכל חיילי הפיקוד
לא ילכו בנעליים חצאיות.
מי יודע מדוע מכנה שר־התחבורה
החדש עזר וייצמן
בישיבות רמות־דרג את שגריר
ישראל בארד,״ב, יצחק רבין,
בתואר ״השגריר״ ולא בשמו?

בשטח העיתונות בארץ
חלה תזוזה, של עיתונאים שעי-
תוניהם נסגרו. העורך הראשי
של היום, יצחק ראגר, הפך
להיות מזכיר הארץ; ראש המערכת
גרשון הנדל עבר לידיעות

מעריב

אחרונות;

קלט

מזכיר המערכת ישראל
הראל ואת עורך מ01ף השבת
יוסף בורן: ואילו יהודית
וינקלר, הכתבת הפוליטית,
תכתוב במוסף

הארץ.

פרנקל ודני דגן

שרה

עדיין מחפ
שים
עבודה.
! גם אחרי שקול העם
שינה צורתו לשבועון, נשארו
בו עיתונאים מיותרים: ראול
טייטלבוים, הכתב הירושלמי,
עבר לידיעות אחרונות ויהודה

להב

למעריב,

הפשע
של עבריין
! 0המוכסים בנמל־התעופה
לוד שאלו את הנוסע השחרחר

נגרה קודין

בת ה־ ,33 עורכת ירחון האופנה
האמריקאי בעל היוקרה ״ווג״,
הוכיחה כי היא אינה רק נאה דורשת אלא גם נאה
מקיימת. אחרי שהודיעה בעיתונה כי הגיעה תקופת
ההזה החשוף, היא החלה להופיע בחולצות שקופות
בארועים פומביים. פמלה היא לאחרונה ידידתו של
הלורד האילן• הבריטי, מי שהיה מחזרה של ז׳קלין
קנדי לפני שהחליטה להינשא למיליארדר אונאסיס.

|£ישראלית אחרת שאינה
מצליחה להגשים את תוכניותיה
היא, מלכת המים והיופי לשעבר
של ישראל, דיויאן דל כיאנ־קו.
ויויאן שוהה עתה בסן־
פרנציסקו ועובדת כזבנית בכלבו.
,מכת
השפעת פגעה גם
ברחי נתן, אשתו לשעבר של
אייבי נתן, ומנהלת מועדין
הלילה קיננס־קלאב. השפעת פגעה
בה בזמן לא נוח. בדיוק
ביום הולדתה. אך ליום ההולדת,
שתוכנן מראש, הוזמנו עשרות
מוזמנים. בלית־ברירה חגגו את
המאורע בלי בעלת השמחה, כשאת
האורחים קיבלה חנה

עוגה, אותה הכין לבדו ועליה
ציור שלו.
עד עכשיו לא העריכו
אותו כראוי. את השחקן ס כי
דור, כמובן. רק כשהגיעה לארץ
סוכנת השחקנים הגרמניה
אלי פולמן, התברר כי סבי
הוא שחקן מבוקש. מדוע? מפני
שמייד אחרי הפגישה של השניים
הודיעה הסוכנת לסבי
כי אם הוא יבוא לגרמניה היא
תעשה ממנו כוכב. סבי ארז את
המיזוודות ואת אשתו מאירה
והוא נוסע בשבוע הבא לגרמניה.
אגב, את אותה הצעה
הציעה הסוכנת גם לשחקנית

אביבה מרכס.

בעולם ארצזת־הברית
הקץ

לסיפליס 7
אחת המחלות הנוראות ביותר שמהן סובל
המין האנושי — הסיפליס — עומדת לפני
חיסולה הקרוב.
ד״ר ג׳יימס מילר, פרום׳ למיקרוביולוגיה
רפואית בבית־הספר לרפואה באוניברסיטת
קליפורניה, מאמין שלא ירחק היום בו ניתן
יהיה לחסן ילדים מפני מחלה זו באמצעות
החיסון שהוא פיתח.
ד״ר מילר עבד על פיתוח החיסון מאז
,1958 ועדיין לא ערך בו ניסויים על בני־אדם.
אולם 5,000 השפנים שאותם חיסן
במסגרת ניסוייו, עמדו בולם בהצלחה בזריקות
סיפליס, לא נידבקו במחלה המסוכנת.
החוקר
האמריקאי פיתח את נסיוב החיסון
לראשונה ב־ , 1963 ולדעתו יעברו עוד ארבע־חמש
שנים עד שיוחל בשימושו המיסחרי.

ה חי דו ש

האחר!!

ב מ כונו ת

ה כ בי ס ה

בשלם

זוהי עובדת כי ה״דודה בלה״ נחטפת״.
ה״ בל הלאבאמאט י צי רתםהמ שו בחת של מפעלי
א.א.ג. נחטפת מן ה שו ק. ונ חטפתמהר.

מדוע, בעצם?
כי ״ בלה״ _ הנו עז תבמ כונו תהכ בי ס ה.
כי ״ בלה״ _ מטפלת כדבעי בכל כביסה ...שהאח רו ת
נו א שו מ מנ ה.
ה״ דו דהבלה״ מסתדרת _ בין השאר _ עםכ בי סו ת
״ביו״ ,עםכ בי סו ת ״כבס-ולב ש״ ועםכ בי סו תסט ריליו
ת ל חי תו לי ם. כי ״ בלה״ שו לטתת מי ד במצב.
קו בעתת קני םחד שי ם ל רי סון הלכלו ך ו הזו המה.
ל ״ בלה ״ ב טי חותמלאה _ באמצעותה״ דלתהכ פו ל ה ״
ה מ פו רסמת שלה.
ה״ דו ד ה בלה״ קונ הלה >אף זו עובדה< מ ח קי ם רבים.
ל שווא.

לכן, חיא נחטפת!!!
״בל הלאבאמאט מ כונ תהכ בי ס ה הנ חטפת ביו תר
בעולם.

חוקר־פיפלים מירר
אחרי 5000 שפגים — .האדם הראשון

1רדי1־ 1ל ס רניי ס ״/י 1ל נ 1כ 1נ 1ר 1הכביסה

י יע וץ מדעי
כפ י כף היד
ניתוחאופי—
גילוי כשרונות —
ייעוץ ל ע תי ד!

עול 1ם עו או ל
£ 0 1א5

ת*א המלך ג׳ורג׳ .33
נא לקבוע ראיון מראש.
טלפון 226342
( 4 ! 12.30— 10־^)6.30

גזור ושמור

הטל 8ץ איגו רשוס כמדריך!

״מבחינה מדעית, נותר עוד הרבה לעשות,״
אמר ,״אך נראה לי ששברנו את המחסום.
השלב הבא יהיה — ניסויים בבני־אדם.
אם לא תתגלינו בעיות מיוחדות — הרי
ניצחנו.״
לדעת ד״ר מילר, אין לצפות לבעיות בשלב
הבא. אין כל סיבה שהנסיוב שהצליח
על שפנים לא יצליח בבני־אדם. אולם נותר
עדיין לקבוע את משך יעילותו של• החיסון,
מהי כמות הנסיוב המינימאלית הדרושה,
ושאלות אחרות.
לאט זה מה״ .סיפיליס היא אחת
המחלות ״המכוערות,״ שעליה אין מרבים
לדבק, הערכה מוסמכת קובעת את מספר
חולי־הסיפליס כיום בעולם בעשרים מליון.
בארצות־הברית לבד נפטרו ב־ 1967 אלפיים
איש ממחלה זו, בנוסף לאלפים רבים אחרים
שהתעוררו, לקו בשיגעון או במחלות אחרות,
או העבירו בירושה את החיידק הנורא אל
ילדיהם.
״צורך ראשוני הוא לחנך את הקהל עד
כמה נפוצה מחלה זו ומה נוראות תוצאותיה,״
קובע ד״י מילר ,״׳ביחוד אם לא
מטפלים בה בשלביה הראשונים. בגלל
חינוך לקוי, נרתעים אנשים רבים מלהתייצב
בפני רופא, כאשר הם מגלים סימנים חשודים
— עד שמאוחר מדי.״
ד״ר מילר בן ה־ ,43 נשוי ואב לשניים,
מדבר כבר על מחלת הם־פליס בלשון עבר:
״אני יודע שארבע שנים הן זמן רב. אולם
כאשר מגלים רפואה חדשה, חייבים להיות
בטוחים בכל, מאת האחוזים בתוצאותיה
— כולל כל תוצאות הלוואי שלה. זיכרו

רק את התלידומיד.״

תוחמת הנסאות
אנו עומדים עתה במאבק על עצם
מקומנו בכנסת — פשוטו כמשמעו׳.
מה שנראה תחילה רק כחוליה אחת נוספת
בשרשרת הקנוניות לסתימת פינו בכנסת,
על פי מסורת אזניה—באדר, הפך
עכשיו למזימה בה״א הידיעה — מזימה
שמטרתה היא, לא פחות ולא יותר, סילו־קנו
מעיני הציבור ומאוזניו.

בראש המזימה עומד, פמד
המיר, ד״ר יוחנן כאדר -האיש
שסולק זה עתה על-ידי מפלגתו
שלו ממועמדות לכהונת שר.

ראשיתה של הקנונייה עוד מלפני שנה
•מעלה — בימי חייו של לוי אשכול.
לאשכול היה יחס מיוחד אלי, שבא לידי
ביטוי בנסיונות חוזרים ונשנים מצידו לשכנע
אותי בצידקת דרכו. אולי ראה בי
מעין נציג־בפועל של הדור הצעיר בארץ,
אולי ייצגתי בעיניו משהו שניקר בליבו
שלו עצמו. על כל פנים, לעיתים קרובות
מאוד, וכימעט בכל ויכוח מדיני חשוב,

השטח המת

אינם נראים כלל — כי הם נמצאים

הקצרניות קלטו ויכוחים אלה, והם הונצחו
כולם בפרוטוקול של הכנסת השישית.
הדבר עורר יותר ויותר את רוגזם של
עסקני המערך וגח״ל. אנשי המערך, מסוגם
של קרגמן ואזניה, התרגזו על כי אשכול
בכלל מתווכח איתנו, ועל־ידי כך כאילו
נותן לדברינו גושפנקה של חשיבות. הדברים
נאמרו לו פעמים רבות בישיבות המערך.
ואילו אנשי גח״ל התרגזו מפני
שאשכול התעלם מהם, והתווכח עימנו במקום
להתווכח עימם.
כבר אז נולד אצל קרגמן, אזניה ובאדר
הרעיון לסלק אותי מן המקום שלי.

גם העובדה שפיעת־היחיד שלנו
בלטה כמשך ארבע שנים באולם
הכימעט־ריק, לעיני מאות אלפי
האזרחים שביקרו ביציע, הרגיזה
את עסקני המערך וגה״ל והולידה
את הרעיון להושיב אותי במקום
שלא יראו אותי.
אבל אי-אפשר היה לבצע את המזימה.
סדרי־הישיבה באולם הכנסת נקבעו לפני

הוא החליט שאי־אפשר לדרוש מסיעתו לשבת
כך שמעבר יפריד בין חבריה. כדי
לתקן זאת, על גח״ל לתפוס את החלק
הימני של הפרסה — את המקומות שלנו.

למעשה, אין פל צורך כפך.
אפילו אם רוצה גח״ל לעבור לגוש
הימני של פרסת־המושם ים
(השמאלי בתמונה) ,אין הוא צריך
לתפוס את מקומנו. כי הגוש הזה
מונה 40 מושכים. גח״ל, מלכד
השרים (היושבים ליד שולחן הממשלה)
,מונה רק 22ח״כים.
משמע: גח״ל יבול לשבת בגוש
הזה, ועוד נשאר מקום ל־ 18 איש
כדיוק פמיספר הח״בים של כלסיעות האופוזיציה.
אבל הגיון פשוט כזה לא יביס אדם
כמו באדר. הוא המציא תיאוריה חדשה:
שגח״ל והמפד״ל צריכים לשבת יחד.
למה? ככה.
למעשה אין, כמובן, שום קשר בין גח״ל

לכן עמד על דעתו שיש להושיב את
גח״ל והמפד״ל יחד מימין — ואת כל
הסיעות הקטנות, הכוללות את כל האופוזיציה׳
יש להגלות לחלק האחורי של מרכז
הפרסה.
לפי תוכניתו, נוצר המצב הבא:

שני חברי סיעתנו יישבו כמקומות
ששום ארם ביציע לא יראה
אותם. כלומר, לגבי מאות
אלפי האורחים כיציע, סיעתנו
פשוט לא תהיה קיימת ככנסת.
הוא הדין לגבי הטלוויזיה — היא תוכלי
להתעלם מקיום סיעתנו מטעמים טכניים.

המרחק ממקומותינו לדוכן ה
קצרניות הוא המרחק הגדול ביותר
האפשרי כאולם -ואם לא
נצרה כקולי-קולות, לא ייקלטו
קריאות־הכיניים שלנו.
המרחק לדוכן הנואמים הוא גדול לא
פחות, ולא תהיה עוד כל אפשרות לסבך
את נואמי הממשלה בוויכוחים.

מיציע־המבקרים, נותנת מושג על טיב
ושנת׳ .המקומות של סיעתנו וסיעת מק״י
מתחת ליציע הנראה בתמונה, ופשוט אי־אפשר

לראותם משוס מקום מיציע הקהל. הם נמצאים גם במקום המרוחק ביותר מדוכני הקצ־דניות,
ועל נ ן יהיה קשה לקרוא מהם קריאות־בינייס שייקלטו בפרוטוקול. השורה האחרונה
שמאחורי ספסלי המערך, נשארה ריקה — מניוון שרבים מחברי המערך הם שרים.

20 שנה, כל סיעה ישבה במקום קבוע,
על פי גולדה. היה דרוש תירוץ כלשהו
כדי להפר עיקרון זה.

כמילים אחרות: נעשה הכל כדי
לסלק את סיעתנו עד במה שאפשר,
מבלי לגרש אותנו לגמרי מאולם
הכנסת.

היה שוכח את האולם, פונה ישר אלי ומדבר
אל ליבי כדי להוכיח כי הוא עשה
ועושה את הכל למען השגת השלום, ש־אי־אפשר
לתקן את העוול לפליטים, ובו׳.
(תופעה זו חוזרת עכשיו בצורה הפוכה.
גם גולדה מאיר מייחדת לנו את עיקר
נאומי־התשובה שלה, אך לא כדי לשכנע
אותנו, אלא כדי לשפוך עלינו קיתונות
של שינאה).

מכיוון שישבתי בדיוק ליד דוכן
הנואמים, ובצד דוכן הקצרניות,
היה קל לי להיכנס לדכריו של
אשכול, ברוח טובה, מכלי להרים
את הקול, והוא היה מגיב כאותה
צורה על דברי שלי.

הוא נמצא למחרת
האחרונות.

הבחירות

בעצם לא קרה בבחירות שום דבר המחייב
שינוי עיקרון הישיבה לפי גודל הסיעות.
גח״ל לא גדל — 26ב־ 1969 לעומת
26ב־ . 1965 אולם איחוד סיעות המערך בסיעה
אחת זיכה אותה כימעט במחצית
אולם הכנסת. על גח״ל היה לזוז קצת
ימינה.
תזוזה זו גרמה לכך שגח״ל צריך לשבת
משני צדדיו של מעבר. זה נתן למוחו
הפורה של באדר את התירוץ המבוקש.

והמפד״ל. להיפך: אם גח״ל רוצה לשבת
בגוש הימני, היה ההגיון מחייב שהסיעות
הדתיות יישבו יחד בגוש המרכזי. בצורה
כזאת היו כולם באים על סיפוקם — המערך
היה תופס את חצי־האולם השמאלי,
(מזווית־הראייה של היו״ר, אך ימני בתמונה)
,הדתיים את המרכז, גח״ל את החלק
הפנימי של הגוש הימני, וכל הסיעות
הקטנות, מלבד הדתיים, היו תופסות את
הקצה הימני — כמו עכשיו.

בך היו כל הבעיות נפתרות,
מכלי לעשות עוול אך לאחד.

אכל באדר לא רצה לפתור בעיות.
הוא רצה לסלק אותנו.

בגללנו יסבול גם הד״ר סנה, שמצבו
יהיה כמצבנו.
שאר הסיעות הקטנות יהיו במצב יותר
טוב, כי יקבלו מקומות בולטים יותר.
אולם כולן יוגלו למקומות רחוקים, במרכז
הפרסה.

אי־הצדק של פידור זה בולט
לבל עין. למשל: מדוע לא תקבל
בל סיעה מקום כשורה הראשונה,
או לפחות השנייה?
(המשך מעבר לדף)

ראשי הסיעות הקואליציוניות יושבים ליד
שולחן־הממשלה, התופס את מרכז האולם.
לפי הגיונו של באדר, חולקה כל השורה
הראשונה לסיעות שיש להן לפחות ארבעה
ח״כים. לרק״ח, בת שלושת הח״כים, ניתן
מקום אחד בשורה השנייה. לסיעתנו, למרכז
החופשי, למק״י ולפא׳׳י ניתנו מקומות
רק בשתי השורות האחוריות.
למה? ככה!

הצדק מחייב להכיר כעובדה שהכנסת
מורכבת מסיעות, ובי לבל
סיעה יש זכות למקום כשורה
הראשונה, כדי שתוכל לעקוב כקלות
אחרי מהלך הדיונים ואחרי
עבודת הבית.
כי קבע כי הד״ר סנה, הנציג היחיד של
מק״י, שווה לח״ב ה־ 26 של גח״ל, שמקומי
קבע כי הד״ר סנה, הנציג היחיד של
גח״ל, היושב בשורה הראשונה ז
מי אומר שראשון נבחרי העולם הזה
או המרכז החופשי צריך לשבת בשורה
השלישית5 ,עוד ש־ 33 הנבחרים הראשונים
של המערך יישבו ליד שולחן הממשלה
ובשתי השורות הראשונות שאחריו?

אין באן שום עיקרון. הופר עיקרון
סביר -סדר־הישיבה לפי
סדר־הגודל -ולא בא במקומו
שום עיקרון אובייקטיבי אחר,
אלא רק רצונם השרירותי לגמרי
של עסקנים קשישים כמו באדר,
קרגמן וברעם.

מדובר לא רק בסיעות קטנות, אלא גם
בסיעות האופוזיציה — כי ״מהפכה״ זו
של באדר באה במיקרה בדיוק בשעה שכל
סיעות האופוזיציה הן סיעות קטנות.
נוצר, לפי תוכנית באדר, מצב שכל האופוזיציה
תיעלם ב״שטח מת״ ,ואילו במרכז
הכנסת יישבו, זה מול זה, שתי
סיעות הקואליציה הגדולות ביותר. כל זה
בשעה שדוברי כל הסיעות משלמות מס־שפתיים
לצורך לקיים את הקיטוב בין קואליציה
ואופוזיציה בעבודת הכנסת גם
בימי הליכוד הלאומי.

סדר-הישיכה החדש בא להדגים
בי אין אופוזיצה ככנסת, ובי
הכנסת מורכבת אך ורק משני
חלקי הליכוד הלאומי.

ברגע שנודע לנו על הקנוניה, הרצנו
איגרת דחופה ליו״ר החדש, ראובן ברקת.
ברקת משתדל בכנות לקיים שלום־בית
בכנסת. לכן כינס ישיבה בלתי־רשמית של

אינפלאציה
שר סגני שרם
שר־המשפטים הביא בפני הכנסת
הודעה על מינוי סגני־שרים,
והודעה על כהונתם הזמנית של
השרים פרס וגבתי בתפקידי שרי
הקליטה והפיתוח. השתמשתי בהזדמנות
זו כדי לעמוד על כמה
מן הפגמים הבולטים ביותר:
אורי א מ רי: ממשלה ימנית זו מתחילה
את דרכה ברגל שמאל.
שבוע בלבד אחרי כינון הממשלה, באים
אלינו עם שינויים מפליגים בתוכה.
המצב המוצע לנו כיום הוא בלתי־תקין,
ולדעתי גם בלתי־נסבל. נוצר כאן מעמד
של שרים־לא־שרים, שרים אשר מבחינה
קונסטיטוציונלית הם שרים לכל דבר, אבל
נאמר להם מראש שהם שרים זמניים —
זמניים לחודש או לארבע שנים.
שרים אלה לא יוכלו ולא ירצו ממילא
להתמסר לתפקידיהם התמסרות של ממש.
שני נושאים מרכזיים בחיינו — הבריאות
והקליטה — נשארים למעשה תלויים על
בלימה. יהיו להם שרים שיחתמו על מים־
מכים, אבל לא יהיו להם שרים שיחשבו
על הדברים לטווח ארוך, אשר יתכננו פעולות
כפי ששר חייב לתכנן.
אני חושב שזה גם מעמיד את מפ״ם
במצב קצת מגוחך. אנשי מפ״ם אינם ילדים.
אמנם, הם שייכים ל״שומר־הצעיר״,
אבל מבחינת הגיל הם כבר די מבוגרים.
הם יודעים, והם צריכים לדעת, אם הם
רוצים תיקים בממשלה או לאו. ואם מפ״ם

באופן חופשי. ואז סיכם באדר בג
אלה :״מה שהוחלט הוחלט, וזהו זו

נוסח מנו 1נ המחאה המשוחו שד 3ל
סיעות האופוזיציה דיושנ״ואש הכנסת

דוגמה של הידברות.
אך היתה לישיבה זו תוצאה אחת.
ללה הזיזו את סיעתנו עוד פעם. בתו
המקו־ית של באדר נתנו לנו שני מק
שאפשר היה לפחות לראות אותם מן
יציע. בעיקבות הישיבה ישב באדר ו
תוכנית חדשה, עם שינוי אחד: שני
קומות שהוקצו לנו קודם לכן הו
למרכז החופשי, ולנו נקבעו שני ה
מות הרעים בכל הכנסת — שני מק
שאי־אפשר לראות אותם משוםמי
ביציע המבקרים, שהם שטח מת מו

ירושלים 24.12.69 ,

לכבוד
ח״ב ראובן ברקת, יו״ר הכנסת
כבוד היושב ראש,
הסיעות החתומות מטה רואות בחלוקה המחודשת של המושכים
באולם הכנסת מעשה שרירותי, בלתי צודק ובלתי דמוקרטי׳
הנוגד את הנוהג הקבוע ככנסת זה עשרים שנה ועל בן
גם את תקנון הכנסת. המגמה הברורה היא לדחוק את רגלי
סיעות האופוזיציה למקומות מרוחקים מעיני הציבור, ולהכביד
על פעולות האופוזיציה הכבדה יתרה.
הסדר הנוכחי, שנקבע ככנסת הראשונה ושהפך לנוהג מוכר,
נקבע בדי לתת לסיעות הקטנות את האפשרות למלא תפקידן.
כיום מוצע לשנות סדר זה כלי שום סיכה נראית לעין, מלבד
הרצון לדחוק את רגלינו.
ביום הרביעי שעבר, כישיבה שכבודו ניהל עם נציגי הסיעות,
הוחלט שלא תתקבל החלטה כנדון אלא אחרי התייעצות
עם כל הסיעות והתחשבות בדעתן. במקום זה קיימה ועדת
המישנה ישיבה עם חלק מן הסיעות בלבד, ובישיבה זו התעלם
הד״ר באדר לחלוטין מדעת הסיעות הקטנות והכריז שמה
שנקבע עוד לפני בן מהווה החלטה סופית.
אנו תובעים כזה מכבוד היו״ר לקיים בירור מחודש בנוכחות
כבודו ובהשתתפות בל הסיעות עם ועדת הכנסת, ולהקפיא עד
אז את המצב הקיים, תחת להעמיד אותנו כפני עובדות מוגמרות
שאיננו יבולים לקבלן והעלולות לגרום לשיבושים חמורים
בעבודת הכנסת.
בברכה,
סיעת אגודת ישראל
סיעת הרשימה הממלכתית
סיעת הרשימה הקומוניסטית החדשה
סיעת העולם הזה -בח-חדש
סיעת המרכז החופשי
סיעת מק״י

שכר ה״הידברות״ ,נוסה בא!

במקומות אלה לא ישב עד כה איש
סיעת גח״ל אינה נוכחת לעולם במי
באולש, ועל כן ישבו חבריה, שלהם היו
כים מקומות אלה, בשורה הקידמית.
לפני ארבע שנים הבטחתי שאשב
קומי בכל ישיבות הכנסת. אמרו שזה
תי־אפשרי מבחינה אנושית, ששום
לא יחזיק מעמד. הוכחתי שאפשר.

השבוע, כמסיבת עיתונאים, ז
מעתי הבטחה אחרת: שלא נ
אך פעם אחת, כבל ארבע ש
הכנסת, כשני המקומות שהז
באדר הואיל להקצות לנו.
אב יש מי שצוחק מזה — ייווכח.

נשב על הארץ. נשב כין
ונשתתך משם בדיוני הכני
נשב ליד שולחן הממשלה. נ
במקומותינו הקודמים. נשב
כפאות מתקפלים. נשב ככל מ!
אך לא במקומות שהומצאוידי באדר.
זוהי הבטחה.

במשך ארבע שנים שיחקנו 1
כל כללי ההגינות הפרלמנטר
שימשנו מופת מבחינת התנד
תנו הפרלמנטרית, למרות הריה
פעולתנו האופוזיציונית.
אם נוהגים בנו בשרירות, נוכיח שא!
לשחק גם לפי כללים אחרים — כק
שנקבע בעצמנו. אם לא ייקבע הסדר־׳
בה שאנחנו נסכים לו, לא יהיה שקט
כנסת השביעית.

אין זה איום, אלא קביעת עובז

נציגי כל הסיעות, והעמיד כנקודה ראשונה
לדיון את הצעת השינוי. בישיבה זו
הציג הד״ר באדר את החלטת ועדת־המישנה
לקביעת המקומות, שהוא עומד בראשה.
אחרי כן השמעתי את טענות האופוזיציה.

נקבע שלא יוכנס יטוס שינוי,
אומרת שהיא אינה מתכוונת לקחת תיקים
בממשלה הזאת — מה הטעם להחזיק בפיקציה
שהנה או־טו־טו, עוד רגע ישכנעו אותם,
ישחדו אותם, והם יקחו תיקים אלה
ויגאלו את שני השרים האומללים, שכופים
עליהם תיקים אלה בעל־כרחם?

סיגן שר?־תיירות
אשר לסגני־השרים, אני חושב שכאן נו־ ^
צר מצב בלתי־בריא. התפקיד של סגן־שר
הופך למעין פרם לעסקן מפלגתי.
להלכה, סגן־השר הוא אדם שתפקידו לעזור
לשר לעמוד בתפקידו. עכשיו נוצרה
אופנה שכל מפלגה רוצה, נוסף על מקומותיה
בממשלה, לזכות גם במספר מכסימלי
של תפקידי סגני־שרים, כדי לספק עסקנים
הרוצים בכבוד.
אני שואל בכל הרצינות: לשם מה יש
צורך בסגן שר־התיירות? אני מעריך מאוד
את חבר־הכנסת יהודה שערי. כשהוא היה
סגן שר־הפיתוח — זה היה מובן. הגיע
למפלגה רק שר אחד, השר קול, ולשר
האחד הזה היו שני תיקים. השר לא יכול
היה להתמסר לשניהם, ולקח לו סגן־שר,
שלמעשה היה שר־הפיתוח. עכשיו, כשיש
למפלגת ל״ע בסך הכל שר־תיירות--
שלום כהן: וכשאין תיירות!
אורי אכנרי: נכון, כשאין תיירות;
התיירות אצלנו נמצאת במצב קטסטרופלי;
יש ירידה מדאיגה מאד בתיירות לארץ —
לשם מה פתאום יש צורך בסגן שר־תיירות?
.אני חושב ששר התיירות יכול למלא את
תפקידו לבדו, ואם אינו יכול — הוא יכול
למסור את תפקידו למי שמתמנה כסגנו.
במשרד החינוך יש מצב אחר: כופים על
השר בעל־כורחו, ונגד רצונו, סגן דתי.
למעשה יוצרים עכשיו מצב שהוא בלתי
בריא מלכתחילה, דהיינו: שלמעשה יש שני

עד שתהיה ״הידברות״ כין ועדת
המישנה •נציגי האופוזיציה.
ואכן — באדר כינס ישיבה של ועדת-
המישנה, הזמין אליה אותי ואת נציגי
המרכז החופשי ומק״י (אך לא את אגו״י
וע״מ) .ניתן לנו להרצות את טענותינו
זרמים בחינוך. נקרא לילד בשמו. אין חינוך
ממלכתי אחד; יש שני זרמים בחינוך,
כמו שהיה לפני קום המדינה. בשטח החינוך
מדינת ישראל עדיין לא קמה. ולכן
יש שני שרי־חינוך, אחד הנושא בתואר
״שר״ ,והשני הנושא בתואר ״סגן שר״.
לעומת זה, המשרד שזקוק אולי לסגנים
יותר מכל משרד אחר — משרד החוץ
— דווקא שם אין סגן־שר. לתיירות יש

גי מ ד או ת
אי פ ה

סגן שר, לתחבורה יהיה כנראה סגך׳
דווקא במשרדי ד,בטחון והחוץ, שני הו
קידים המרכזיים במדינה, שתי הממלנ
הגדולות במדינה, אין סגנים.
דוזקא עכשיו, כשאנו עומדים במצב
משבר עם ארצות־הברית, כשהממשלה
סמכה על שר־החוץ שלה והזעיקה
השגריר יצחק רבין מאמריקה כעזר כנ
— החוסר הזה בסגנים לשר־החוץ בוי

ד 1פ \ ע י

פ עו רו ת

פארץוכ חו ״ ד

שר־העבודה, יוסף אלמוגי, הגיש הצעת־חוק שבאה לתקן מכמה בחינות את הגימלא
המשתלמות לנפגעים של פעולות־איבה בספר. תמכנו כמובן בהצעה זו, והוספנו בו
הצעות לשיפורים נוספים :

שלום כרן באחד מסעיפי החוק נאמר שהוא יחול גם על אזרחי ישראל הנפגע
מפעולות־איבה כשהם נמצאים מחוץ לגבולות המדינה. שר־העבודה טבע כאן מטבע לש
אכזרית ואקטואלית, שהיום למעשה כל הארץ היא ספר.
אני חושב שאפשר לומר כי היום כל העולם הוא ספר מבחינתנו. אם החוק בא לבג
את אזרחי ישראל הנפגעים מפעולות־איבה מחוץ לגבולות המדינה, הרי יש לזכור שי
גם מוסדות ישראליים מחוץ לגבולות המדינה המעסיקים עובדים שאינם ישראליים.
לדוגמה, בלונדון הונחה פצצה במשרדי חברת צי״ם, והיו שם נפגעים, ביניהם פקיז
יהודיה אנגליה, אשר נפגעה ואושפזה, היא לא זכתה לשום פיצוי או גימלה.
נשאלת השאלה: מה דינם של מועסקים אלה במוסדות ישראליים שונים מחוץ לגבולו
המדינה? אני מציין כאן מיקרה ספציפי של אותה פקידה שלא קיבלה גימלה או פיצ
ברוח הוראית החוק. השאלה היא, אם אין לחשוב גם על החלת החוק על עובדים כאל
במוסדות ישראליים, הנפגעים מפעולות איבה.
ונקודה אחרת :

שלום כהן: מסתובבים בארץ כמה מאות אנשים, שנפגעו בספר בראשית שנו
המדינה, שלא היו תושבי ישובי־הספר וגם לא הועסקו בספר, אלא הוזמנו לשם באקרא
אנשים אלה אינם מקבלים כל תגמול. אני חושב שהגיעה העת להעניק לאנשים אל
תגמולים מתאימים.
יוסף אלמוגי קיבל את ההצעות ברוח טובה, הבטיח לבדוק את האפשרות לבצען.

אונעת השנויים המצויים אשו נתנסו השנוע נבשיסו! שערו צורר על ];וצב
הואדאו בגיזרת ם־סוד. שגי מבצעים מסעיוי ועיון ה! ע שו השבוע את העולם

0 0 * 3

ב שדו ת ונ ה ל

נ ו תוננו ובוצע המיבצע המרהיב שר
הברחת 5הספינות מתחת ראו הצונחים
עצמו: חברת בעל
מקום

ציפיה בנמל חיפה

בימים השני והשלישי השבוע, כאשר נודע
ממקורות חוץ; ני 5ספינות הטילים הישראליות
שמולטד מצרפת מתקרבות לנמל חיפה, הצטופפו רבים במקומות התצפית, נ די
לראות אם תגענה, הספינות לנמל. אחדים, כמו הצופה למעלה, הצטיידו במשפקות מיוחדות.

אף חד ומבט חודר. הוא מציג את
מרטין סיים, תעשיין -נירבגי, נשיא
המפנות הנורבגית הגדולה אקרס.
המספנות הצרפתי, פליקם אמור,
את פניו בחיוך לבבי.
״טיילתי במיקרה בשרבורג,״ מספר לו
מרטין סיים ,״ראיתי את ספינות הטילים
שבניתן בשביל הישראלים. עבודה יפה.״
״נו, אני בטוח שאתם בנורבגיה בונים
ספינות לא פחות טובות!,׳ משיב לו בעל
המספנות הצרפתי.
״תתפלא,״ אומר סיים ,״ספינות כאלה
אין לנו, אך דרושות לנו ספינות כאלה.״
״נורבגיה צריכה ספינות טילים?״ משתומם
התעשיין הצרפתי.
״לא, אבל חברת ספנות שאני שותף
בה,״ מסביר לו סיים ,״צריכה ספינות קטנות
ומהירות מסוג זה. הן מצויינות כוי
לשמש סיפנות אספקה לאוניות־קידוח נפט.
אולי אפשר לקנות אצלך ספינות באלה?״
״אפשר להזמין,״ שמח התעשיין הצרפתי,
אך זה יקח כמה שנים לבנותן.״
״חבל,״ אומר הנורבגי וקם ללכת ,״אני
צריך אותן דחוף.״
״רגע אחד,״ נבהל התעשיין הצרפתי החושש
מהחמצת העיסקה ,״אולי אפשר לסדר
משהו. אתה יודע: הישראלים האלה
התיאשו כבר מלקבל את הספינות. אולי הם
יהיו מוכנים למכור אותם לי ואז אוכל
למכור אותם לך. כמה אתה צריך?״
״חמש ספינות יספיקו לי,״ אומר סיים.
״איזה מזל?״ מתלהב הצרפתי ,״יש להם

על פני האניות העוגנות בנמל הוא מעלה
חיוך בזוית פיו.
כשהוא יורד מכבש האניה מקבלים ־את
פניו שני ישראלים: מילא ברנר ויעקב מרידוד,
שניהם אילי ספנות ישראלים, המנהלים
את החברה הימית להובלת פדי, המחזיקה
בידה צי ענק של אניות־קיריר משוכללות
ביותר. הם נמצאים בקשרי מסחר הדוקים
עם בעל המספנות הנורבגי, שבנה עבורם
את אניות הקירור הענקיות בשיטת הסרט
הנע.
הם מקבלים את פניו בחיוכים ולחיצות
ידיים, ממהרים להיכנס למכונית הממתינה
להם ליד הרציף,
״מה נשמע?״ שואל ברנר את סיים.
״מצויץ,״ משיב הנורבגי קר הרוח .״יש
לנו בדרך עיסקה מצויינת. אפשר לקנות
כמה ספינות קטנות שישרתו את אוניות
הקירור שלנו. אפשר לקנות אותן מהר ובזיל
במספנה בשרבורג. יש רק בעיה אחת:
אם ידעו הצרפתים שאנחנו חברה ישראלית
הם לא ימכרו לנו את האניות.״
״זאת לא בעייה,״ משיבים הישראלים.

מטבע זר 7ישרא7
זי -מספנות כשרכורג. על רציף ה•
) נמל מטיילים שלובי־זרוע פליקס אמיר,
בעל המספנות הצרפתי, ומרטין סיים, בעל
המספנות הנורבגי. הם מתבוננים בחמש הספינות
שצוות ישראלי מטפל בהן.
״הישראלים הם אנשים מציאותייים,״ אומר
אמיר .״הם הבינו שהענין אבוד. כשהצעתי

* אן פלמינג, מנזציאו ומולידו של
1גיבור שנות ה־ 60׳ ג׳יימם בונד חאגדי
— מת מכבר. עלילותיו של הסוכן החשאי
הסופרמן נשארו בתחום הספרות והקולנוע.
אבל השבוע קמו ממשיכים ליאן
פלמינג. ההבדל היחיד בינו לבינם הוא
שהם לא כתבו את מיבצעיהם בספר ולא
הכינו אותו לצרכי הסרטה. הם ביצעו אותו
במציאות. אילו היה מיבצע ״חג המולד
1969״ מועלה בסרט במיטב המסורת של
ג׳יימס בונד, הוא היה נראה כך, בערך ג
(כל העובדות המתפרסמות להלן פורסמו
בצורות שונות בעיתוני חוץ).

המספנות כנמל שרכורג. יום חורף
ערפילי וגשום. עיתונאים וצלמי עיתונות
מסתובבים על רקע הנוף ששימש כבר
רקע ׳לסרט המוסיקאלי מטריות שרבורג.
הם באו לצלם את טקס השקתה של הצוללת
הצרפתית לה טריבל, בו עמד להשתתף
שר־ההגנה הצרפתי, מישל דברה. אולם
לא הטקס וגם לא הצוללת הם שמושכים
את עיניהם של העיתונאים והצלמים.
במספנה צדדית עוגנות חמש ספינות
קטנות, בעלות מיבנה משונה. מישקלה של
כל אחת מהן הוא 250 טון. רק לפני ימים
מיספר הסתיימה בנייתה של האחרונה שבהן
והיא הושקעה בטקס צנוע, בלי נוכחות
אישים רשמיים. העיתונאים יודעים כי קרוב
לוודאי שספינות אלו לא יצאו לעולם להפליג
מחוץ לתחום הנמל. כי אלו הן
ספינות תותחים וטילים שהוזמנו בצרפת
על־ידי ישראל והפלגתן לישראל נמנעה
בגלל האמברגו.
לפני החלת האמברגו סיפקה צרפת לישראל
5מתוך 12 הספינות שהוזמנו2 .
נוספות, שבנייתן. הושלמה בחודש מרץ
, 1969 חמקו בחשאי מהנמל הצרפתי בו
עגנו בלילה בו הרחיב הנשיא דה־גול את
האמברגו שלו על כל מישלוחי הנשק לישראל
ולא רק על וזמיראדים. היה זה מיב-
צע שעורר סערה בצרפת. הספינות חמקו
מהנמל מתחת לאפם של השומרים והמו־בסים
הצרפתיים, יצאו ללב ים כשברשותן
דלק לשעות ספורות של -הפלגה, בעוד
שהדרך לישראל נמשכת כמאה שעות־שיט.
מאוחר יותר כתבו עיתונים. צרפתיים
כאילו מטוסים ישראליים הצניחו לספינות
אלה דלק בלב־ים כדי שיוכלו להפליג עד
נמל חיפה 5 .קצינים ואנשי־מכס צרפתיים
הועמדו לדין על רשלנות שאיפשרה את
בריחת הספינות.
אחרי תעלול זה למדו הצרפתים לקח.
הם החליטו שיותר לא יסדרו אותם. על 5
הספינות היתרות בנמל שרבורג, שבנייתן
בגב— —ב

ח&גר

או חו

זה שו
ושאם ־ ו ־ 11בנו ( 1שובוו 4
פורסם בעיתונות הצרפתית, מראה 3מ תון 5ספינות הטילים ש?

י *-יי

גי •-י

״ ג בו

,ו 1גב < 1ג 1

הסנסציונית. למרות שהשילטונות אסרו לצלמן, רבים בצרפת צילנזון, .
התרנים על ראשי הספינות הן אונונות המכ״ס המשוכלל שלהן.׳

ביטחון צרפתיים שומרים את צעדיהם של
אנשי הצוותות הישראליים של הספינות,
המתגוררים עם משפחותיהם במלון אטמי
טיק בשרבורג.
העיתונאים, היודעים כל זאת, רוצים לצלם
את 5ספינוודהטילים הסדורות זו
ליד זו במעגן. אנשי ביטחון צרפתיים מונעים
זאת .״אסור לצלם״ הם נוזפים בהם.

משרדהמספנותבשר בו ר ג. על ה־

* מ? חיפה. מרטין סיים, התעשיין ה•
-נורבגי הנראה בכפילו של ג׳ימם בונד,
מגיע לנמל על סיפון אנית נוסעים ישראלית•
הוא מחזיק בידו מזוודה דיפלומטית

חדי יי-יי, ייי ייד-־י-יייי גבנו 8.1רר-־ ״

יי• __נ\1זז
ו ה וי י __ הרידז__י*!״ י־** 1י * יי י יי

בדיוק חמש כאלה. אני אסדר את זה. תן
לי צלצול בעוד יומיים.״

חיוף בהיפה

להם לקנות מהם חזרה את הספינות הם
קפצו על המציאה. העסק גמור. שילמתי
להם 4מיליון דולר עבור חמש הספינות. .
הם שלך — אם נקבל כמובן את אישור
׳הממשלה שלי.״ ״מצויין,״ אמר סיים .״יש
לי כאן את כל המיסמכים. אני מייצג לא
את מספנות לאקרס בנורבגיה אלא את חב־רת
הספנות סטארבורד אנד אויל, חברה
פאנאמית העוסקת בהובלות פרי וקידוחי־נפט
ימיים. אנחנו זקוקים לספינות בדחי-

ספינת הפילים ״,,מיבמה״ -הראשונה שנמסרה לישראל -בשעת הנרגח
פינות לפאנאמה. אתה יודע כמה קשה היום
להשיג צוותי ימאים?״
אל מול השניים צועד קצין ישראלי,
לבוש מדי חיל־הים של צה״ל. פליקס פותח
את ידיו לקראתו ומחבקו.
״מון אמי,״ הוא אומר לישראלי ,״אתם
נפלאים, באמת נפלאים, אין לך מושג כמה
צר לי שהייתם נאלצים לוותר על הספינות.
אני יודע כמה הן דרושות לכם. אבל אולי
אתה מוכן לעשות לי עוד טובה קטנה.
עשיתי עיסקה מצויינת. מכרתי כבר את ה־ספינות
לנורבגים. לרוע המזל, מיז דייי״
אין להם צוותים להסיע את הספינות. אולי
אתה מוכן להשאיל להם את הצוותים עלך׳
שבמילא לא עושים שוט דבר. זה יתן קצת
הכנסה במטבע זר למדינת ישראל.״
,״זו הצעה מוזרה,״ משיב לו הקצין הישראלי
מסוייג; ״אני חייב להתיעץ עם השגרירות״.

מצינים
נורבנים
**שרד החוץ הצרפדזי. פאריס•

מנהל מחלקת סחר־החוץ, משוחח במש
רדו עם מספר אנשי בטחון צרפתיים,
״העסק הזה לא מוצא חן בעיני,״ אומר 1
מנהל המחלקה ״משהו כאן מריח לא טו •:י
הישראלים החזירו את הספינות וקיב.ו את
הכסף. חברה פאנאמית בבעלות נורבגית הרשומה
בלונדון כבר קנתה אותם. הם •רו־צים
להעסיק את הצוותות הישראלים. מב־חינה
חוקית זה בסדר. אבל זה מריח לא
טוב. אני רוצה שתעמדו על המשמר. תעקבו
אחרי מר מרטין סיים הזה. עליכם להבטיח
שהספינות לא יגיעו לידי הישראלים.״
״אוקיי בוס,״ משיב לו איש בטחון צרפתי
,״סמוך עלינו, הכל יהיה בסדר.״
״המיקרופונים עובדים?״ שואל מנהל המחלקה
כן, בוס,״ באה התשובה.
״בסדר, אז תסתלקו מכאן. שהנורבגי לא
ירגיש שאנחנו חושדים במשהו.״
אנשי־ר,בטחון מסתלקים. מזכירה חיננית
מכניסה אל החדר את מרטין סיים. הוא
קורץ לה, לוחץ את ידו של מנהל המחלקה
ומתישב מול שולחנו, כשהוא שולף מתיקו
ערימה של ניירות .״יש לך תיק כמו
לג׳יימם בונד,״ מתלוצץ הצרפתי.
״והמזכירה שלך מזכירה קצת את החתיכות
בסרטים של ג׳ימם בונד,״ משיב לו
הנורבגי. סיים פורש על השולחן את הניירות.
תעודות רשמיות המעידות כי
חברת סטארבורד אנ ד אזי ל קנתה את חמש
הספינות במטפנת פליקס אמיר בשרבורג, וכי
היא עומדת להעבירן לפאנאמה.
מנהל־המחלקה הצרפתי שורק את הנעימה
הידועה מתוך מטריות שרבורג כשהוא בוחן
את המיסמכים. הוא מצלצל בפעמון. נכנם
פקיד המאשר :״בדקנו את הכל, בום. התבחל
רשומה בפאנאמה . .שר־החוץ לשעבר של
פאנאמה, אוקטאביו פאראגאס, קויצג אותה.״
״אוקיי,״ אומר המנהל הצר* 1י לנורבגי
״הספינות שלך. אתה יכול לקחת אותן.
אבל בלי חולמות. אני רוצה להיות בטוח
שאתה לא מסדר אותי. הצוותים יכולים להיות
ישראליים, אבל הספינות יצאו משר־בורג
רק עם קצינים וקפיטאנים נורבגים.״
״זה מובן מאליו,״ אומר לו סיים בחיוך.
״הקצינים הנוך בגים כבר נמצאים בשרבורג.״

הנורבגים למדו באולפן
* מל שרכורג. ליל חג־המולד.
^ לילה קריר אבל ללא גשם. האניות
העוגנות בנמל הענקי מקושטות בשרשרות1
פנסים צבעוניים. על החוף מצלצלים פעמוני
הכנסיות. מלחים שתויים מסתובבים במסבאות
ובסימטאות.
במלון אטלנטיק מצטופפים הימאים ה־י
^ ז ד ^ידז

ררדדיח

יייד דור־ר

זדי״יייי־

מנשקים את רעיותיהם וילדיהם. בעלת המלון,
שדמעות עומדות בעיניה, עוברת מאחד
לאחד ונושקת אותו על שפתיו.
״מצטערים,״ אומר לה קצין ישראלי ״לא
ידענו שאנחנו מפליגים. פתאום לפני
שעה אמרו לנו לעלות על הספינות.״
אוטובוסים לוקחים את עשרית אנשי הצוות
הישראליים אל הנמל. בדרך מגיעה
לאזניהם תרועה גדולה. בהתאם למסורת החלו
האניות העוגנות בנמל לצפור בצופריהן
לכבוד חג המולד;
במספנת פליקס אמיר ממתינים כמה קצי־

ני־ים בלונדיים וגבוהי־קומה .״אלה הקצינים
הנורבגים שלכם,״ מתלוצץ קצין־מכם
צרפתי .״למה לא אמרת לנו קודם ללמוד
נורבגית?״ שואל אחד הספנים הישראלים.
״זה בסדר,״ קורץ לו קצין המכס הצרפתי,
״הנורבגים האלה יודעים עברית. הם למדו
באולפן בקיבוץ.״
כעבור שעה קלה כבר רועמים מנועי הספינות.
רעשם נבלם בצפירות הנמשכות
ועולות מארובות האניות בנמל.
״כל המכונות מלא קדימה!״ עוברת השאגה
מספינה לספינה. בחשיבה, מבלי ל־

ג׳ימס בונד במפ רץ סואץ
יוםבו לוד?{ לאזרחי ישראל על פרשת המיסתורין של מילוט 5ספינות הנזילים
מנמל שרבורג, העסיק אותם עוד עניין. היה זה אחרי שפורסם ני יחידת צה״ל
פשטה בליל־שבת,על מוצב מצרי סמוך לראס נרייב שבמיפרץ סואץ, תקפה את המוצב —
שדובר צבא מצרים הגדירו כתחנת מכ״ם — הרגה בו שני חיילים ושבתה ארבעה אחרים.
פשיטה זו, שבוצעה בדיוק באותו אידור בו נערכה לפני מתזפר חודשים הפשיטה
המשוריינת של צה״ל, בה הושמדה, בין השאר, תחנת מכ״ם מצרית, לא נראתה,
לפי הפירסומים בעיתונות, כמשהו יוצא־דופן בשרשרת הפשיטות האחרונות של צה״ל
בחזית התעלה. אולם היא זכתה לפירסום בכתובות ראשיות, כשהגדיל לעשות מכולם
הצהרון מעריב, שהקדיש לה כותרת ראשית :״הרמטכ״ל לאנשי הפשיטה: מיבצענם
כאילו לקוח מעולם הסרטים !״
לפי. תיאורו של רן אדליסט, הכתב הצבאי של הטלמיזיה שנטל חלק בפשיטה, היה זה
מיבצע צבאי מוצלח. של יחידת רגלים קטנה. אולם לאזרחי ישראל, שהתרגלו כבר לפשיטות
מוצלחות מעין זו, קשה היה להבין מה הקונץ המיוחד של המיבצע. נכון שהפושטים
הצליחו להגיע אל היעד ולעזוב אותו מבלי שהמצרים יתפסו מה. קורה. נכון שכוחות
של המצרים שנמצאו במרחק קילומטרים ספורים מיעד הפשיטה, שהיה במרחק של עשרה
קילומטרים מהחוף, לא חשו לעזרת חבריהם המותקפים. כל זה עדיין לא מצדיק את הרעש.
אבל לא לשווא הוגדרה פשיטה זו, גם על־ידי כתבי־חוץ, כ״אחד המיבצעים המוצלחים
;)ביותר של צה״ל בשנה האחרונה, בה היו הרבה מיבצעים מוצלחים.״ כאשר יגיע היום,

הדליק אורות, מזנקות הספינות ממקום מע-
גנן בזו אחר זו לעבר הפתח הצדדי של
המעגן. על החוף עומדים אנשי־המכס הצרפתיים
וכמה קציני חיל־הים הצרפתי. הם
מנפנפים לספינות הנעלמות בחשיכה.

״לבכות את האורות׳׳
^ ים הפתוח. חמש ספינות קטנות דו־
. 4הרות במלוא הקיטור. מהירותן יכולה
להגיע ל־ 40 קשר, כ־ 75 קילומטר לשעה,
אבל הן לא שטות במהירות המירבית, כדי
לא ליגע את המנועים החדשים. מרחוק מבהיקים
האורות של צוקי גיברלטר.
״לכבות את האורות!״ עוברת הפקודה,
הספינות חוצות את המיצר בעלטה גמורה.

משהו חמור!
ך* יתו שד שר החוץ הצרפתי
מורים שומן. הטלפון מצלצל בחדר
השינה. מורים שומאן בפיג׳מה קופץ כהלום
רעם. הוא מרים את העפופרת,
״השתגעת?״ הוא זועק לתוך האפרכסת,
״בשעה כזאת בלילה?״
״מצטער כבוד השר,״ אומר הקול מהעבר
השני של הקו ,״קרה משהו חמור.״
׳ ״מה יכול לקרות בליל חג המולד? סנטה
׳קלאוס לא בא?״ נוזף בו שומאן.
״לא, זה הנורבגים,״ אומר הקול .״הם
אומרים שאין להם בכלל חברה בשם
סטארבורד אנד אויל, ושלא ידוע להם כלל
שנורבגיה קנתה איזה ספינות ממספנה
צרפתית. יש להם מספיק מספנות משלהם.״
״מה זועק שומאן ,״תאסוף את
כולם במשרד. אני כבר בא!״

חצי הצי
מטה שד הכוחות המזדיינים
ז ! שד מצרים. קהיר. מיספר קצינים

מצריים רכונים על שולחן עליו פרושה
מפה ימית.
״הן נמצאות עכשיו ליד חופי סיציליה,״ .
מסביר מפקד חיל־הים המצרי .״בדרך לחיפה
הן תעבורנה ליד יוון וכרתים. בנקודה
הזאת נוכל להשיג אותן. במרחק
של 20 קילומטר יפגעו ספינות הטילים
שלנו בול, כמו שהיה עם אילת.״
״אתה משוגע!״ משיב לו הרמטכ״ל המצרי
.״הן לא שטות לבד. סביבן מרוכז
כימעט חצי צי הסוחר של ישראל. הן
שטות צפוף מאוד. אוניות־המשא שטות
ממש ליד הספינות. כל טיל שתירה יפגע
באונייה גדולה. אפילו ידידתנו הגדולה.
ברית־המועצות, לא תבין זאת אם נתקוף
צי־סוחר בים הפתוח. העולם יהיה נגדנו.
חויץ מזה — כל השמים מלאים פאנטומים
ישראליים. זה יאפשר לישראל לתקוף את
יכל האוניות שלנו בכל מקום. לא, תודה,
היה לי מספיק השבוע. אני לא רוצה שהם
ירכזו את כל הצי המצרי בנמל חיפה ויניסו
עליו דגלים ישראליים.״

ננתח בונסו מצרי

שניים מכוח הפשיטה של צוז״ל נכנסים אל פתחו
של בונקר מצרי׳ במוצב שנכבש וטוהר. כוח
מצרי אשר חנה קילומטרים ספורים מן המוצב, לא חש לעזרת חבריו שהותקפו במפתיע.
וניתן יהיה לפרסם את מלוא הפרטים הקשורים בפעולה זו, יעמדו אפילו הנלהבים שב־אזרחי
ישראל פעורי־פה ונדהמים נוכח התושייה והכושר המיבצעי של חיילי צה״ל.
מה שהתברר בעיקבות הפ שיטה.הוא ששליטי מצרים חוששים לגלות לעמם ולצבאם את
האמת על פשיטות צה״ל. צה״ל אינו מפרסם את הכל על פעולותיו, מסיביות משלו, אבל
המצרים מעלימים במתכוון פרטים הידועים להם, מחשש לפגיעה בינלאומית ביוקרתם.
כפי שכת! השבוע הפרשן הצבאי של מעריב, שמואל שגב ; ״עוד במלחמת ששת־הימים
הביעה ברית־המועצות מורת־רוח מחוסר הכוננות בצבא מצרים ומן העובדה שהתבוסה
הערבית פגעה באמינות הנשק הסובייטי. העובדה שבידי ישראל נפלו כלי־נשק ומטוסים
לא הרנינה במיוחד את ממשלת ברית־המועצות.״
למרות שגיששו באפילה לגבי פרשה זו, יכלו אזרחי ישראל השבן ע להוריד את הכובע
בפעם נוספת בפני חיילי צה״ל ולומר להם בביטחון מל א :״כל הכ בוד!״

״אנחנו דא יהודים;?״
* מל חיפה. פועלי הנמל מובילים ארי
גזי פרי בקרונות ארוכים, אל המנופים,
שיטעינו אותם לבטני האוניות העוגנות לאורך
הרציפים.
״סידרנו את לסקוב,״ צועק פועל נמל
אחד לחברו המנופאי לסקוב זה, זה
צרפתי?״ שואל המנופאי .׳
״תראה אותם שם, איזה חג היום?״ אומר
סבל בנמל אל חברו .״כל החיפאים האלה
השתגעו. לא הולכים לעבודה, רק עומדים
עם משקפות על הגגות ומסתכלים. שמע!
זה רעיון! לא עובדים היום! שילך לסקוב
עם כל הנמלים שלו. אנחנו הולכים לקהת

ך* כל מדברים על העלאת שכר. היא הובטחה
( | בנאומי בחירות. בהסתמך עליה חוסלו שביתות
במשך כל שנת .1969
לכאורה, העניין חד וחלק. במשך שנתיים ימים לא
הועלתה תוססת היוקר, החלה על 700 הלירות הראשונות
של שכר העובדים בישראל. היוקר עלה —
בערך ב־ 40/0מאז, לפי סיכומי הלישכה לסטאטיסטיקה.
נוסף לכך, כן׳ טוען בן־אהרון, בהסתמך על מחקר

גופיג
לידו

מן ההכנסה במהירות רבה מאוד. המינימום עולה עם
כל ילד מתחת לגיל . 18 העיקרון הוא — שמהמיני־מום
הדרוש לקיום אין גובים מס. עיקרון יפה — אך
המינימום לזוג נשוי עם שלושה ילדים הוא, לפי דעת
שר־האוצר 5964 ,ל״י לשנה, או 497ל״י לחודש. התנאי
_ שהאשה אינה עובדת. אם היא מעזה לעבוד, גובים
מם החל משכר של 410ל״י לחודש.
השכיר הישראלי אינו יכול לזקוף שום הוצאות על

בזזו ״ פות
שהוזמן על־ידו במוסד־למחקר־כלכלי הנתין
למרותו הבילעדית, עלתה התפוקה של העובדים
ב־״ 170/מאז , 1967 והשכר עלה רק
ב 50/0עליית שכר זו היא ברובה הגדול
עלייה מדרגה מיקצועית אחת לדרגה גבוהה
יותר, או תוספת ותק. על כך נדון להלן).
יש, איפוא, לדעת בן־אהרון, להעלות את
השכר בערך ב־ס . 160/כאמור — חד וחלק.
בשל סיבות היסטוריות, הצד השני ב־משא־ומתן
על השכר בשנת 1970 היא
התאחדות בעלי־התעשייה. אולם כאן טמון
אחד האבסורדים הגדולים ביותר של המשק
הישראלי. התאחדות בעלי־העשייה מע־

חינוך ילדיו, למשל, לסכום הפטור ממס. החינוך
התיכון הוא, למשל, כולו על חשבונו
הפרטי.

את הוצאותיה של משפחה, כמו זו שלקחנו
אותה לדוגמה, ב־ 15ל״י לחודש( .אם יש
לה מכונית או אפילו רק קטנוע, תהיינה
ההוצאות גדולות הרבה יותר).

גם הרשויות המקומיות תיא־
ספיר סיקר, בערך רק 10 מכל העובדים השכירים
במשק. ההסתדרות והממשלה מעסיקות
ביחד 53 של העובדים.
ך* ן אהרון, כאמור, דורש תוספת
9^ 1של ״ 16/לשכר. מאיר עמית, מנהל
כור (זו התאחדות התעשייה ההסתדרותית,
פרט למפעלים התעשייתיים של הקיבוצים)
אמר שמפעליו ישלמו בערך /6״\ 7תוספת.
מארק מושביץ, יו״ר התאחדות בעלי־התעשייה,
הודיע שיסכים לתוספת של ״/״5
במזומן ולעוד 30/0בערך באגרות־חוב
אשר ישולמו כעבור שלוש שנים. ספיר אמר
שהעלאה מעל ל־^—3^,״ 4תגרום אסון.

נשאלת, איפוא, השאלה, מה
קורה כאן? כל שחקניה של טרא•
גיקומדיה זו הם הכרים נאמנים.
.כמערך -להוציא את מושכיץ.ץ
כולם מדברים כערך על אותו-ה־דבר
-להוציא את כן־אהרון,
אשר מוכרח להוכיח שדברי
״הכוח־החדש״ על הזהות בין ה
הממשלה לבין הנהגת ההסתדרות,
על העובדה המכשילה שה הסתדרות
היא מעביד יותר גדול
מהתאחדות בעלי-התעשייה, אינם
נבונים. כסופו של דבר הוא
יתפשר. בולם יסכימו לתוספת
שבעה או אולי שמונה אחוזים.
לאיש לא יהיה איכפת כמה כדיוק
יופיע על הלוקש החודשי שלך.
הסיכה פשוטה מאוד: הלירות הנוספות
הללו תהיינה מזוייפות.
דבר לא תוכל לקנות כהן.
תוספת היוקר המיוחלת, לכאורה, פטורה
ממס־הכנסה (אך לא מביטוח־לאומי, שאותו
עומדים להעלות) .כל העלאת שכר מעבר לתוספת
היוקר תהיה חייבת גם במס וגם
בביטוח־לאומי מוגדל. מה שישאר נטו בידך
עוד לא ברור — אך יש להניח שבעל משפחה
עם שלושה ילדים מתחת לגיל ,18המקבל
תוספת של בערך 60 לירות לחודש,
יזכה ללא יותר.מ־ 4שטרי עשר לירות ביד.

מיפים העקיפים

החדשים מתוכנ־

לצנה להעלות את מימיהן ב־20# ,
כערך, עם קיצוץ ההקצבה הממשלתית
שיש לצפות לה. דבר זה
יעלה לבל משפחה עוד 5עד 7
ל״י. לחודש. שמונה הלירות שנותרו
-אם נותרו! -תיאכלנה
על-ידי ההתייקרות של השירותים
השונים, שתיגרם על-ידי עצב התזוזה
במדיניות השכר -אין
לצפות שחברות התחבורה, המוניות,
הספרים או כעלי־המסעדות,
(רק בדי למנות במה מן השירותים)
,יעשו למישהו טובה ויספגו
את העלאת השבר שהם צריכים
לשאת כה.

ייתכן וזה יקח עוד מיספר חודשים. עד
אשר ייסגר מעגל הקסמים — אך העובד
השכיר יכול להיות סמוך ובטוח, שבסופו
של דבר לא תקנה לו התוספת שבן־אהרין
לוחם עליה בחירוף נפש כזה, כל תועלת.

בן־אהרון
הלירות החדשות
יהיו, כרגיל, בעמפנסיה,
למשל.
חדשים בחגורו־

הוא אשר אמרנו —
תהיינה מזוייפות. דפוקים
לי ההכנסות הקבועות,
הם יצטרכו לנקב חורים
תיהם.
האומנם מוכרח כל זה להתרחש כך?
התשובה, במצב הנתון, תהיה חיובית. אך
אין כל הכרח שהמצב הנתון יימשך.
שני הגורמים המרכזיים הקובעים שאץ
העובד בישראל יכול ליהנות מהעלאת שכר
כללית הן מיבנה המיסים ומדיניות השכר
ההסתדרותית. שניהם שרידים מתקופות שעבר
עליהם זה שנים הקלח.
מם־ההכנסה הישראלי משאיר מינימום
של הכנסה פטור ממס. כאשר עולה ההכנסה
מעל למינימום זה, עולים אחוזי המם

כן מתחלק ציבור המועסקים בישואר

ידו היה המינימום של ההכנסה
\ £הפטורה ממם מציאותי יותר, ואילו
מינימום זה היה צמוד ליוקר החיים, אפשר
היה לבטל בקלות את שיטת תוספת היוקר,
וכל ההשפעה של תוספת זו על הוצאות
המפעלים והשירותים היתר, מתבטלת.
שיטה זו היתה מעקרת את ההתייקרות,
מונעת את היווצרותו של כדור השלג ה
מתגלגל
וגדל עם התגלגלותו במידרון.

העובדה שאוצר המדינה היה
מקבל הכנפה קטנה יותר עם בל
התייקרות (או הכנסה גדולה יותר
עם הוזלת החיים) היתה משמשת
דרכן טיכעי לפקידי האוצר
להימנע מלגרום להתייקרויות במו
ידיהם. ברור שהתחשבות יתר
בצרכים מיוחדים של משלם ה•
מיפים, כגון הברה כהוצאות חינוך,
היתה עוד מחזקת מגמה זו.
הדבר נהוג כארצות רכות.
הבעיה השנייה היא זו של מדיניות
השכר ההסתדרותית. מקורה ברעיון מרכזי
של העלייה השלישית — יצירת קומונה
של פועלי ישראל. מאז חלמו חלום זה,

כ־/״ 53 מהעובדים השכירים בישראל מועסקים
על־ידי הממשלה וההסתדרות. כ 37 מועסקים
על־ידי מעבידים פרטיים, ורק כ־ס 107 מועסקים על־ידי התעשיינים המאורגנים בהתאחדות בעלי־התעשייה. למרות זאת מוצגים התעשיינים

קוו ה באן?
לא למד בן־אהרון דבר, וגם לא שכח כלום.
על פי חלום זה, כל פועלי ישראל צריכים
לקבל שכר שוזר, פחות או יותר. ומי
כיוזן שבכל־זאת הוכיחה המציאות שיש
הבדל מסויים בין רוחץ מכוניות באגד
לבין רתך סוג א״א, נקבע עיקרון ״משודד,״
— שכרו של הרוחץ יהיה ״צמוד׳ לשכר
הרתך — בהבדל של אחוזים, כמובן.
עיקרון שני הוא, ששכר העבודה עולה
אוטומאטית עם הוותק, ושגם ההתקדמות
מדרגה לדרגה כימעט אוטומאטית. עיקרין
זה בולט במיוחד בשירותים ובפקידות.
פקיד הסתדרותי או ממשלתי ממי־צע אינו
צריך לעשות שום דבר מיוחד רדי לזכות
מדי שנה בשנה בתוספת שכר. עליו פשיט
לשבת על כסאו ולא לבלוט. שיטה זו גורמת
ל״זחילת השכר״ אותה הזכרנו קודם,
שאינה מותנית, כמובן, בשום תיטפת של
תוצרת בעבודה.

*** ני עקרונות אלה גרמו לפיגור ח־מור
במשק הישראלי. מתוזפפת אלי־הם
השיטה של ״אחרון נכנם ראשון יוצא״
במיקרה של משבר, המקפחת אוטומאטית

לאלוהים, בבקשה...
ן— שעה הימה אחרי חצות. בכיכר ציון עוד נצצו גמה
1 1אורות. פה ושם יצא זוג מאיזח דיסקוטק ירושלמי. קצת
הלאה, לכיוון העיר המזרחית, שרר שקט מוחלט. אינני יודע
מדוע, אן החלטתי לבקר ליד הכותל המערבי.
בכניסה לרחבה נימנם לו שוטר מישמר־הגבול בתוך צריפון־
המישמר.
ליד הכותל עצמו — שיממון מוחלט. אף לא שומר אחד,
אף לא חסיד־בשחורים המציע תפילין. רק האבנים הגדולות.
ניגשתי אל הכותל. התבוננתי בפס הכהה, המסמן את המ קום
שפעם היה פני האדמה, ושנחשף בחפירות. על הריצפה
היה מונח פתק.
נייר מקופל, שעליי כתב מישהו מכתב פרטי לאלוהים. אחד
מן האלפים שידיים מאמינות דחפו אותם בין האבנים הגדולות.
הרמתי אותו כדי להחזירו למקומו. כאילו מן הריצפה
לא היה תוכנו מגיע לכתובת שאליה הופנה.
סקרנות פתאומית דחפה אותי לפתוח את הפתק. בכתב
ילדותי גס כתב מישהו בעיפרון אדום :
״שיהיה שלום בקרוב ! אלון״.

ינני יודע כמה זמן התכוננתי בתחינה הפשוטה, המר-
\ 1טיטה הזאת. אני רק יודע, שכאשר הנחתי את הפתק
באחד הסדקים, ראיתי כאילו לראשונה את כל הפתקים האחרים.
עוזי,
שמיספרו האישי ,2266355 ביקש :״הלוואי שאני
אפסיק לעשן בשבת, ותן מזל״.
אחר, שלא ציין את שמו, ביקש :״אני מתחנן שילך לי
בחיים טוב, הכל בקלות, בלי תלאות. פרנסה טובח. עשה
אותי חרוץ לעבודה. המכונה שלי — נא החזר לי אותה —
אינני יכול בלי מכונית״.
ועוד בקשה :״אשה טובה שאוהב אותה ושתאהב אותי
כפל כפליים. שתהיה נאה. נא הקשב לבקשותי — בריאות
להורים ולאחים וכל המשפחה, שמור עלינו מצרות. נא מספיק
סבלנו״.
אבל אלה שביקשו מהקדוש״ברוך־הוא טובות פרטיות היו
מיעוט. הרוב חרז וביקש, בעשרות צורות, דבר עיקרי אחד :
שלום.
״שלום לכל המזרח התיכון. הבראה שלמה למרדכי, בריאות
למשפחה. תן שלום ולא ריב״.

״להצליח בסקר ובחיבור — ולגמור את השירות הצבאי
בשלום. אהוד.״
״שבני יונה ישוב הביתה בשלום. שתיגמר המלחמה, אמן כן
יהי רצון״.
״רב״ש — שמור על חיילינו ותן שלום בארץ״.
״עושה שלום במרומיו, יעשה השלום עלינו ועל כל עמו
ישראל ונאמר אמן.״

ינני יודע איך נקראים הדברים בעיתון, באווירה של
\1יום״יום. אחר חצות, באור החיוור, לרגלי החומה האדירה,
הידהדו המילים כקולות־רפאים.
הבטתי סביבי, לראות אם עודני לבדי ברחבה המוארת.
לא נראתה נשמה חיה. עברתי לצד השני של המחיצה. הייתי
מוכרח לדעת: מה מבקשות הנשים מהקדוש־ברוך־הוא ז
לקחתי את הפתק הראשון :״ה׳ תן לי בינה ושכל טוב,
ותפר עצת הקמים עלינו לרעה״.
ועוד פתק :״שאמנון ואני נתחתן. אורה״.
״שיתן לי מזל טוב ויאר מזל בנות ישראל ומזלי ומזל
ברוריה
.רק בקשה אחת היתה לשלום :״שיהיה שלום עלינו ועל
כל עם ישראל, יפה א״.
שאר הפתקים ביקשו נקמה בגויים, הכנעת אוייבינו והשמדתם
עדי עד.
״בסד׳ — הגן על כל חיילינו וחסל את כל שונאינו, אמן״.
״וינוסו אוייבינו מפנינו״.
״שימותו כל הערבים!״

ן • זרתי מהורהר לחלקת הגברים. מדוע דווקא הנשים
! 1שואפות נקם ודמים!
לפני שנפרדתי מהכותל, כתבתי גם אני מכתב לאלוהים :
״שעה לרחשי השלום — וסלח לי שהצצתי למכתבים המיועדים

מושביץ
את העובדים הצעירים. הכל יחד גורם לכך,
שקשה מאוד לשלם לעובדים תוספות על
פי הספק־עבודתם הממשי.
דוגמה לכך הוא הטי״ון של בן־אהרון
על תוספת של ־ 177 בתפוקת הפועלים.
(המיספר עצמו אינו מדוייק, אך הדבר אינו
משנה לכאן או לכאן) .ברור, על כל
פנים, שזה ממוצע, בין עובדים שיעילותם
עלתה בהרבה מעל לממוצע זה, לבין עובדים
אחרים, שאולי אף הקטינו את הס־פקם.
הגיונו הקיבוצי של בן־אהרון מורה,
כי התוספת צריכה להשתלם לכולם. מבחינה
מישקית זה אבסורד גמור, דבר שיגרום
להנצחה של החלוקה הנוכחית של
כוח האדם בישראל, י מנע, ייעול במשק
ויקטין, בסופו של דבר, את הכנסת העובדים
כולם.

משק שבו יבטיחו הבדלי שכר
בין מפעלים יעילים ובלתי יעילים,
בין עובדים יעילים לבין בטלנים,
ניידות מאכסימאלית אל
מקומות העבודה החשוכים ביותר
לבלבלה הלאומית, ירוויח, בסופו
של דבר ,׳הרבה יותר ממשק
המבוסם על חלומות של קיבוצניקים.
משק
כזה יוכל גם ביתר קלות לפתור
בעיות סוציאליות של עובדים מוגבלים,
המוגנים היום על־ידי השיטה הקיימת. במשק
כזה לא יחסרו בעיות, כמובן. משק
כזה מחייב חופש במאבק המיקצועי, יכולת
להכריז על שביתה וגם אפשרות למעביד
לסגור מפעל.
הוא מחייב הפרדה מוחלטת בין מעסיקים
לבין מייצגי העובדים. הוא מחייב מתן
אפשרות של ניידות של עובדים מבלי שיהיו
קשורים לקרנות פנסיה המקשות את
המעבר ממיקצוע למיקצוע, בעת הצורך.

משק בזה היה פוגע בבמה ממרכזי
הבוח העיקריים של הסתדרות
העובדים בפרט, ושל ה־מימסד
הישראלי בבלל. זו, במוכן,
הסיבה האמיתית, מדוע כסופו
של דבר יש אחידות ריעות
מפתיעה בזאת בין מר מושביץ
והחברים ספיר, עמית ובן־אההון,

אדזדן.

במדינה ־ העם עונש מרתיע החלטת השבוע התקבלה בישיבת הועדה־המרכזת
של ההסתדרות.
אחרי שהתברר כי כמה מאזרחי ישראל
הערבים, שנעצרו לאחרונה כחשודים בביצוע
מעשי־חבלה ובהשתייכות לאירגוני הטירור
הערבים, מחזיקים בידם פנקסי־חבר של ההסתדרות,
ישבו אנשי הועדה־המרכזת על
המדוכה, כדי להחליט כיצד להגיב.
ההחלטה שהתקבלה נועדה להרתיע את
חברי ההסתדרות העומדים להצטרף לאיר־גוני
החבלה .״ינוסח ניסוח תחיקתי,״ נאמר
באותה החלטה ,״שלפיו יכלול תקנון ההסתדרות
סעיף מפורש על הוצאתם של חבלנים
שהורשעו בדין משורות ההסתדרות.״

יחסים מרחביים אחרי רבאט
המנצחים הגדולים של ועידת־הפיסגה
הערבית ברבאט היו האמריקאים. הם אילצו
את עבד־אל־נאצר לעמוד כעני בפתח,
לחוש על בשרו את ראשית הלחץ שיהיה
העובדה החשובה בי־תר בחודשים הקרובים
במרחב: לחץ מקביל מצד מוסקבה
ומצד ושינגטון.
הכלי האמריקאי על לוח־השחמת היה
המלך פייצל הסעודי. לכל דרישות המימון
הנוסף של נשיא מצרים השיב בלאו
מוחלט. גם כאשר הסביר עבד־אל־נאצר
שהוא זקוק לכסף כד־ לרכוש (כפי הנראה
בצרפת) נשק כיד שאין הרוסים מוכנים
לספק לו — סירב הסעודי לחתום על
הצ׳ק המבוקש. ועמי כוויית, בת־הברית
השנייה של אמריקה.
לא נותר לעבד־אל־נאצר אלא לאיים

בהקמת גוש מצומצם יותר של המדינות
הסוציאליסטיות, ברומזו כי גוש זה יחוש
את חתירתו להפלת המישטר המלכותי בסעודיה.
אך זהו תהליך איטי, ואין בטחון
בתוצאותיו. עד אז יהיה גמאל עבד־אל־נאצר
נתון במצוקה גוברת.
העובדה, כי יאמר עראפאת קיבל הבטחות
סעודיות להגברת הסיוע, אף היא
חלק מלחץ האמריקאים על עבד־אל־נאצר.
הרמז ברור: אם לא יעשה המצרי משהו
חיובי, יישמט רסן המנהיגות מידיו, יעבור
סופית לידי הפלסטיניים.
לוחצים פה, לוחצים שם. מה היא
מטרת הלחץ הזה? מבחינה כספית, אין
כמעט חשיבות לגבי אוצרותיו של פייצל
אם ישלם 50 מיליון לי״ש נוספות לשנה.
אם התעקש, היתד, לכך סיבה אחרת:

ממשלת ארצות־הברית הגיעה לכלל החלטה
לכפות הסדר במרחב. ה א לא תכפר,
את תנאיו — אבל היא תכפה על
שני הצדדים להסכים לשיחות, במיסגרת
הצעותיו של שר החוץ שלה ויליאם רו-
ג׳רם.
עוד בראשית הדיונים של שני הגדולים,
הוסכם בין ושינגטון ומוסקבה שכאשר
תימצא הנוסחה המוסכמת על שתיהן,
יפעיל כל צד את מירב הלחץ על
לקוחותיו במרחב. הרוסים אמנם השיבו
נייט להצעותיו של רוג׳רם, אבל הן אינן
רחוקות מעיקרן מגישתה של ברית־המוע־צות.
על כן, אפשר להניח ששלב הלחצים
הגדולים עומד מעבר לפינה.
מוסקבה כבר החלה בלחצים ראשונים
משלה, במקביל ללחצים האמריקאים על
ישראל: למעשה הטילו שתי המעצמות
הגבלה סמויה על מירוץ החימוש במרחב.
הצעד הבא מסתמן אף הוא: לחץ כלכלי.
הקשר בין כלכלת ישראל לבין יד
המימשל האמריקאי ברור. כלכלת מצרים,
לעומת זאת, אינה נתמכת בלעדית על־ידי
ברית־המועצות, על כן לא די בלחץ סובייטי.
כלכלה זו נתמכת, מאז ועידת חאר־טום,
על־ידי הנפט הסעודי. הקשר בין
הנפט הסעודי והמימשל האמריקאי ברור
אף הוא. ושינגטון נתנה את האות, ופיי־צל
לחץ.

מחשבה זו עלולה להיות, בחודשים הקרובים,
נחמתם העיקרית של הישראלים,
שישמעו על לחץ אמריקאי גובר והולך
על אוצר ישראל.
מפלגות יריב חדש למגהיג
במיסדרונות הכנסת ובין חדרי הקאסטל
אפשר לראות גבר מרוצה מאוד מעצמו,
מחייך בעליזות וצועד בקפיציות אילו
נולד מחדש.
אכן, ד״ר ישראל בן־מאיר נולד מחדש
— כאיש האופוזיציה הפנימית במפד״ל.
במשך עשר השנים האחרונות היה משרתו
הנאמן של המנהיג. חיים משה שפירא
כיהן כשר־הפנים, קצר את ההילה הממלכתית,
הופיע בישיבות ובכנסים — ואת
העבודה המעשית עשה סגנו, בן־מאיר.
רבים קינאו במעמדו של בן־מאיר. שכן
הוא עלה מהר בסולם המפלגתי, ממעמד
של עולה חדש עם קום המדינה. אבל כמה
זמן אפשר להיות סגן?
מסיח וכן־ברית. בן־מאיר, שהיה
גם רב וגם עורך־דין בעיר הארטפורד ב־ארצות־הברית,
מצא את יעודו בניהול מש־רד־הפנים.
בניגוד למשרדים רבים אחרים,
בהם האיש החזק הוא המנהל הכללי, היו
מנכ״לי משרד־הפנים תמיד נתונים למרותו
של בן־מאיר.
לפני שנה עבר חתול שחור בין שר
לבין סגנו. יצחק רפאל, שהחל רוקם אח
תוכניתו להתמנות שר מטעם המפד״ל
הסית את שפירא נגד סגנו, שגם הוא קיודד
לזכות בכיסא משלו ליד שולחן הממשלה
הוא אמר לשפירא שבן־מאיר השאפתן רו׳
צר, לרשת אותו כמנהיג התנועה, שהוי
מנהל עסקים פרטיים בארצות־הבריר ש
הוא ניצל את מעמדו להנאות שונות.
גירסה שנייה אומרת, כי היה זה דווקז
בן־מאיר עצמו שגרם לקרע עם המנהיג
הוא הבהיר שעיניו נשואות לכהונת שר
(המשך בעמוד 22

לפני שלוש שנים בדיוק זועזעה המדינה מדבריה הכנים של ילדה בת , 12 יפה כהן,
תושבת בית־שאן, הכריזה בשידור חי בקול־ישראל כי היא רעבה.
תושבי ישראל נדהמו. טרדות המיתון מנעו מרבים מהם חשיבה כלשהי מעבר לתחום
חייהם הבלעדי. העיר בית־שאן הייתה לגביהם מקום רחוק וערטילאי כמעט.
עמק בית־שאן כולו ידע אז ימים של שלווה ושקט. משקי האיזור היו מעבדים
את קרקעותיהם עד למטר האחרון שליד הגבול. קאטיושה, לגביהם, היה•
שמה של נערה רוסיה, או לכל ה ותר כלי־נשק אגדי מסרטי ברית־המועצות.
הרעב של יפה כהן הועלה גם בכנסת• אולם לאחר פרק זמן קצר ירד מעל
סדר היום, ואף נשכח מתודעת הציבור.

השבוע, שלוש שנים לאחר וידויה המזעזע של הנערה הרעבה, ושעה שהכיצד
התדרדרה בית־שאן עד להיותה סמל למחדלים מוניציפליים?
מקום מופגז כמעט מדי ערב, חזרנל לבית־שאן.
בית־שאן היא אחד המקומות הבודדים בעולם שהורדו ממעמד עיר למעמד
הזעזוע היה גדול שבעתיים.
מועצה מקומ ת — לפי בקשת ראש העיר. .
ב־ת־שאן מצטיירת היום בדמיון כעיר־ספר איתנה, הסופגת בגבורה את
הדבר אירע בשנת .1953 לאחר ס כסוך־סמכויות, שנבע מבקשתו של מחלק
מהלומות ההפגזות הירדניות והעיראקיות. המציאות אכזרית לאין ערוך יותר.
הנפט המקומי, ביקש ראש־העיר של אז, מ .אריאב. ממשרד הפנים, לפזר את
בכניסה לעיר, מייד לאחר הגשר העתיק, מצויים שני סממנים המאפיינים את
מועצת העיריה ולכנס מועצה. מקומית במקומד״
בית־שאן של היום. משמאל: מחפורת, למ-קרה של הפגזה, ומעליה שלט ר,מכ״־
הבהירות האחרונות שנערכו בעיירה יכולות להודת רקע. לעלילה לסרט־מתח
1ריז :״מחסד,״ .מימין: שלט המברך את הבאים לבית־שאן. השלט אינו מדהים.
מחלוף
על מלחמת כנופיות במערב הפרוע. במקום השתוללו כנופיות אלימות, כאשר
מדהים הפסוק המודפס מתחת לסמלה של העיירה :״והיית כגן עדן
אנשי המערך אורבים לאנשי המפד״ל ואלה אינם נותרים חייבים ומפליאים מכותיהם בירי-
זהו לעג לרש — כדבר אחד מן התושבים התתיקים :״זה גן־עדן, זה? זה גיהינום!״
ביהם. לא פעם נסתיימו התגרות בתחנת המשטרה המקומית, כשהשוטרים מנסים לפשר.

ובצד הבריונות באה השחיתות. שחיתות כשלעצמה תופעה חמורה; שחיתות בצמרת
מעטים תושבי העיירה המוכנים להיפגש עם עיתונאי בפומבי. מעטים יותר הם אלה,
מימשל מקומי — חמורה לאין ערוך יותר. בפרט במקום כבית־שאן.
המוכנים לארח זר בביתם.
תחת שלטון המפד״ל, פסקה העיירה מלהתפתח ואף נסוגה ,.תושבי בית־שאן תולים
״אם תיכנס אלי הביתה, יבואו תיכף האנשים של מחלוף לבקר אותי ויעשו לי צרות
את הקולר באדם אחד בלבד — יעקב מחלוף.
אחר־כך. למה לי?״ הסביר שלום לוי, צעיר משוחרר צה״ל, המסתובב באפס מעשה גמרכז
המיסחרי של העיירה. לוי אינו היחיד הפוחד מפני ״האנשים של מחלוף״.
״כוונותיו של מחלוף הן טובות לעיתים,״ הם טוענים, אלא שאדם זה אינו יודע שרות
״מחלוף״ אינו אלא יעקב מהלוף, ראש המועצה המקומית בית־שאן, איש המפד״ל, הלאזרח
מהו, והוא רואה לעינו את טובת המקורבים לו בלבד ולא את טובת הכלל.
אחד ממקורביו סיפר כי בשעתו ביקר במקום שר השיכון מרדכי בנטוב. בנטוב נדהם
עושה בעיירה כבתוך שלו.
למראה החשיכה במקום בשעות הלילה, הורה לסגנו לאשר מייד הקצבה של 60 אלף ל י
הפחד מפני זרים ניכר בפני כל. דקות ספורות לאחר שהחילונו לטייל ברחובה הראשי
להתקנת תאורת כספית. מחלוף אף לא טרח לבקש את קיום ההבטחה. תחת זאת, ובחסות
של העיירה, החלו מספר צעירים להזדנב אחרינו.
ראשי המפד״ל, הרואים בו כוח עולה, הוא מנצל את מעמדו למעשי שחיתות.
״מה אתה מחפש?״ שאל גבר כבן שלושים, בעל הופעה אלימה.

״כלום,״ ענינו ,״אנחנו סתם מסתובבים פר״״
״פה לא מסתובבים סתם, חביבי,״ השיב .״או שאתה שוטר, או עיתונאי, או מהסעד
משרד הסעד הנו מוסד המקיים משפחות רבות בבית־שאן. אלא שאין הוא יחיד במינו.
יעקב מחלוף החליט לתמוך במשפחות רבות באמצעים שאינם מקובלים ב־מימשל
מוניציפלי מודרני. ערב הבחירות האחרונות החל מחלק לתומכיו פתקים
למכולת, בחתימת ידו. עתה החל לפרוע אמנם חלק מהם — בכספי מחלקת
הסעד המקומית. במיקרים אחרים מקבלים אנשי שלומו פתקי מזון למכולת,
בחתימת עובדת הסעד המקומית.

ואדה דוגמאות מערד עול ו־אונו־הויועצה

* ציסיס ושסוות ללא ניסוי ונוי
ך* מהצית חודש יולי 1969 קנה יעקב מחלוף חמישה
^ כרטיסי פיס מאת מוכר הפיס המקומי משה הרוש.
מחלוף נתן צ׳ק אישי של חמישים ל״י וקיבל ממוכר הכר
טיסים
עודף בשעור 35 לירות במזומנים.
הצ׳ק שהוגש לבנק בימים 22.7ו־ 23.7הוחזר בהערה:
״נא לפנות למושך״ — בחשבון לא היה סכום לפרעון.

ב־ 25 ביולי פנה מחלוף להרוש וביקש את ה׳י׳ק בחזרה.
הוא אף הציע חמישים ל״י כתמורה. כשהרוש סירב, אחז
מחלוף בידו ואמר לו :״אם £א תחזיר לי את הצ׳ק, א פיו
אותך לטבק!״ בתוספת איומים שונים.
לאחר מכן באו אל הרוש שניים מאנשי״שלומו של
מחלוף, דויד בן שושן (חבר המועצה המקומית של אז
ובעל מסעדה) ובעל מיזנון בשם סלים. השניים איימו על ו
באלימות אם ינקוט צעדים כלשהם בעניין הציק.
הרוש הגיש ב־ 31 באוגוסט דשנה תלונה במשטרת בית־שאן
על הוצאת צ׳ק ללא כיסוי.

ך * מועצההמקומית בית־שאן חבה סכום של
2588.ל״י למוניות העמק בעפולה, תמורת הסעת
תלמידי התיכון לנצרת עילית.
כחלק מתשלום חוב זה, הביא מחלוף למשרד המוניות
שטר בסכום של 1500ל״י. השטר לא כובד, ושעה שהחברה
עמדה להגישו להוצאר,־לפועל, הביא מחלוף צ׳ק.וביקש
להחליף את השטר. גם הצ׳ק לא כובד.
רק לאחר התערבותו האישית של הממונה על המחוז,
דוד קניג, כובד הצ׳ק.

ףתחילתשנת 1969 הורה מחלוף לנהג מכונית*
האשפה של המועצה, בן-חיים, להעביר במכוניתו, מחיפה
לבית־שאן, צריף קיוסק שיועד להיספח למסעדת
ידידו, דויד בן־שושן.
דירה של עמידר ( 68מ״ר) ,שמפתחותיה הגיעו לידי
מחלוף, הובטחה על־ידו בהבטחות־שווא לצעירה מקומית
בשם ז׳אקלין לוי, שעמדה להינשא.
כאשר זו ביקשה את הדירה, התחמק מחלוף בטענה
כי הדירה מעוקלת על־ידי עלידר. לאחר מכן נמסר, כי
למרות מצוקת־הדיור הקשה בבית־שאן, ולמרות שמשפחות
מרובות־ילדיים מתגוררות שם בתנאים מחרידים, נמסרה
הדירה ליצחק בן־אהרון, רווק מתושבי המקום, שהוא מזכיר
הפועל־המזרחי בבית־שאן.

* רקדנית בטן וגס שוחד
ך! אחר הופעה פומבית בבית־שאן, הוזמנה חשפנית
/ורקדנית־בטן, שהשתתפה בהופעה, לביתו של סלים,
אחד מידידיו של מחלוף.
ההופעה בביתו של סלים נמשכה עד שעה שתיים לפנית
בוקר. התשלום נעשה על־יוי גבייה מכל הנוכחים, ביניהם
גם. יעקב מחלוף, המייצג את המפלגה הדתית־לאומית ב־בית־שאן.
הוא השתתף, לדברי הנוכחים, בחינגה באורח
פעיל.
המיקדה היה לשיחת היום בבית־שאן.

** חלון? קיבל מיעקב ביטון, בעל הקיוסק הנמצא
מול משטרת בית־שאן, שטיח בשתי של כ־ 500ל״י

לאחר שאישר לו, שלא כחוק, הרחבת הקיוסק.
מחלוף לא הסתפק בזאת, לקח מביטון שטיח נוסף ויחד
נסעו לביתו של הממונה על המחוז דויד קניג. קניג לא
היה בביתו והשניים השאירו את השטיח בדירה.
כשחזר קניג, הורה מיד להחזיר את המתנה באמצעות
שליח, כשהוא מסביר לשניים כי אינו מקבל• מתנות.
מחלוף תירץ זאת בשעתו באמרו כי. ידע שקניג נכנס
לדירה חדשה וכי מינהג הוא אצל בני ערות המזרח לכבד
שר גדול במתנה עם כניסתו לדירה.״
אגב, מחלוף חייב לבייטון זה סכום של כ־ 400ל״י, עוד
מהיותו בעל מכולת.
בהקשר לכך התלוננה בשעתו אשתו של ביטון, כי מח־לוף
רמז לה רמזים מגונים תוך נסיון לנצל את מצבו של
בעלה ולהתנות פרעון החובות בהענותה.

* מכירת וכוש המדינה ומי
ך״ חסותו וכהתן ןרבותו של מהלוף קנה אלברט
סיכוני מתושב בית־שאן דויד בן־שושן חלקת קרקע,
ששוויה המוערך היה 1800ל״י, על מנת להקים עליה
קיוסק.
בתום העיסקה התברר כי הקרקע היתד. שייכת ׳מינהל
מקרקעי ישראל, וכי דויד בן־שושן מכר קרקע לא לו.
לאחר מכן נתן מחלוף לאלברט סיכוני ולתושבים אחרים
רשיונות שלא כחוק, להקמת קיוסקים ודוכני רוכלות*
למרות אישורו האישי של מחלוף הגישה המועצה תביעות
משפטיות נגד הבונים ללא רשיון. הוצאו צווי הריסה, שלא
הוצאו עדיין אל הפועל.
במשפט שנערך, נזף השופט בר־זאב במחלוף באמרו:
.אתה הורס את החוק בבית־שאן ומאמלל משפחות חס־רות־יכולת.״
מחלוף
ממשיך עדיין לתת פתקים ורשיונות פרטיים.
לפני מערכת הבחירות האחרונה ד,ירבה מחלוף במתן
פתקי־המלצה לעמידר למתן דירות, מתוך ידיעה ברורה
כי החברה לא תוכל לעמוד בהמלצות אלה.
היום מנקה מחלוף כפיו ומאשים את עמיזר, שעה ש
מקבלי
הפתקים פונים אליו בטרוניות על אי קיום ההבטחות.

כיתישאן ידוע מחלוף כעושה בכספי הציבור כבתוך
שלו. בספרי המועצה מצויץ כי ביום 13.9.68 לקח
מחלוף לעצמו הלוואה פרטית ללא אישור, ועל דעת עצמו,
בסך של 3000ל״י.
זאת בנוסף לסכום של 5000ל״י שקיבל באישור המועצה
המקומית — כהלוואה על חשבון הפיצויים שיגיעו לו
במידה ויתפטר.
חוב אחר: מחלוף היה שולח את בנו לקנות בשר אצל
הקצב אהרון דהאן עד שהצטבר חוב של 1100ל״י. לאחר
שדאהן נדחה בלך־ושוב משך תקופה ארוכה, הגיש תביעה
משפטית.
השניים התפשרו לפני תח־לת המשפט, לאחר שמחלוף
הזכיר לדהאן כי הוא חייב למועצה מיסים בסכום של
2800ל״י — וכי מוטב ששניהם ישכחו האחד מחובו של
השני. למחלוף לא היו כל יסורי מצפון מעיסקה זו.

* גסות ואכזריות רלדים
^ חלון? הו ר ה, מסיבות הנהירות רק לו, להוציא את המקרר החשמלי שהיה מצוי
/4בתחנת מגן־דויד־אדום המקומית.
לאחר שעובדי התחנה סירבו לשתף עימו פעולה, פתח מחלוף את מכנסיו ואמר לעובד
התחנה אלבז :״תראה, אני גבר! אני אקח מכם את המקרר!״
המקרר הוצא אומנם, אולם הוחזר לאחר־מכן, לאחר שמחלוף שוכנע שאי־אפשר לה
לתחנת עזרה ראשונה במקום כבית־שאן, ללא מקרר חשמלי לשמירת התרופות.

^ ״ 12 כיולי השנה יצא מחלוף בשבת לפיקניק עם משפחתו ומשפחות בן־בסט, סמדג׳ה
ובן־שמעון. הפיקניק נערך בחוף אכזיב.
במקום נמצאו אותה שעה גם ילדי בית־שאן בקייטנה. כדי שלא יראו את ראש מועצתם
הדתי מגיע למקום במכונית ורוחץ בים, נאסרה עליהם בשבת זו הרחצה בים.

תסתת והנקות המנוצלים
ן־די חו דשיה קי ץ החולף הצהיר מחלוף מיספר פעמים באוזני יגאל שילוני, היום כתב
*4ידיעות אחרונות בעמקים ובשעתו כתב היומון היום, כי הוא, יעקב מחלוף, ראש המועצה
המקומית בבית־שאן ,״שונא ערבים״ ולכן יתנגד לבל תדרוך רגל עובדים ערביים בטקסטיל
בית־שאן.

התשרתיס־ :שרן בי־הזזייב שר ביתי־ שאן

משרד השיכון וקבלנים פרטיים מעסיקים ערבים מהשטחים בבניית מיקלטים בבית־שאן.
ואילו מחלוף התנגד להעסקת עובדים מקרב ערביי ישראל במיפעל הטכסטיל המשוזע לידיים
עובדות.
מחלוף הצהיר את דיעותיו אלה בראיון רשמי עם שילוני, לא החמיץ אף הזדמנות
לחזור על דיעותיו אלה בפומבי.
כתוצאה מהסתה זו כימעט נסגר מיפעל הטכסטיל, שעה שבעליו הביאו פועלים ערביים _
להקלת המצוקה בידיים עובדות. הפועלים היהודיים, המוסתים בידי מחלוף, השביתו את
המיפעל לאות מחאה. רק לאחר התערבות אישים רמי־דרג, שוכנעו מחלוף וחבריו להפסיק
את מסע ההסתה. מסע־הסתה זה נוצל אף כדבעי על־ידי שופרות התעמולה של מדינות
ערב, שהביאו את דבריו של מחלוף כדוגמה למה שהם כינו ״הסתה גזענית״ בימדינת־ישראל.
אגב, במיפעלי טכסטיל בית־שאן משולמת המשכורת הנמוכה ביותר הנהוגה היום
בישראל לעובד יומי — 10.35ל״י ליום למבוגר כמשכורת התחלתית, ו־ 7.75ל״י ליום
לנער. נגד זה אין למחלוף מה לומר.

ך* שפועלי כל העולם התאחדו ושרו
^ את ״קום התנערה עם חלכה!״ הם לא
תיארו לעצמם שיבוא יום וקומוניטט־ם טובים
יפרשו את הסיסמא כך, שיתנערו מכל
בגדיהם.
אבל השבוע זה קרה ודווקא בישראל —
מאורע היסטורי הראוי להירשם בתולדות
הקומוניזם: ארבע חברות מפלגה כשרות,
ממדינה קומוניסטית מובהקת, רומנית, הופיעו
לראשונה בהצגת סטריפטיז.
אפשר היה לחשוב שבהצגת חשפנות קומוניסטית
תתפשט החשפנית על גבי טרקטור
ותקרא להגברת הפריון, או שבידה האחת
תחזיק מגל ׳ובשניה פטיש. איפור?
מתברר שבלי בגדים כולן אותו דבר, קומו־ניסטיות
וקאפיטליסטיות כאחת.

הצג־!
נועזת

ך זאת לא היתה הפגנה חד־פעמית כמח־
( אה, למשל, נגד הקולוניאליזם הסוייבייכי.
כל לילה עולה החברה מרגרט פרהיאנו על
במת מועדון הלילה זורבה, שביפו, ומדגימה
הצגת חשפנות נועזת בנוסח המערב הפרוע
דווקא. אחריה עולות על הבמה החברות רו-
דיקה, בייבי וויקי, סולן חברות הקומסומול
וארגון הפנונייר, ורוקדות בצוותא רקודי עמלים
סוערים בחזות חשופים.

הן באו מרומניה, שם היו חנוות הקומסומול נוי להמחיש

עעד״ז׳ט׳ 1!3 /ח1
עד לפני שבוע ימים הן הופיעו בפני
קהל שונה לחלוטין. יחד עם ראש־הלהקה,
ג׳ורג׳ פרהיאנו, שהוא גם בעלה
של מרגרט ומופיע כרגע בתור קוסם השו־.
לף מטפחות מן הכובע ודג דגים מהאויר —
הן הופיעו במאמיה שברפובליקה העממית
הרומנית.

ברומניה :

רק לתיירים:

בייבי צ׳רניאקה סיימה בית־ספר
תיכון בבוקרסט. היא חברה נ־קומסומול
ויצאה לכבוש העולם בסטריפטיו.

בסגנון קאפיטליסטי
פאריס, או המחזמר שיער

ף דרף־כלל אנו מופיעים בנולפלט,
!! *41 מועדון־הלילה הגדול בבוקרסט,״ מספר
ג׳ורג׳ .״אבל שם אנו לא מופיעים עם
סטריפטיז. רק אקרובטיקה וריקוד עממי
רומני.״ ג׳ורג׳ מספר שקיים אמנם סטריפטיז
ברומניה אבל הוא לא העיז להציג מופע
כזה.
״בטלפלס, מקום שם הופענו, מופיעה גם
טטריפטיזאית,״ מספר ג׳ורג׳• ״הכניסו את

בייבי, רודיקה ומרגרט בהופעת סט־יפטיז
לפי מיטב הנוסח של הקרייזי הורם ב־החיוכים׳והריקודי
ם הם מערביים, רק החגורות הן פועליות.

ו&ים ניעוואר מה הוא

הגוף בסדר,ו אבל איפה החיוך?

מוכיחים שהם נהנים כל־כך מהיצוא הבידורי שלהם. מימין: מרגרם
פרהיאנו, החשפנית הראשית בלהקה ואשת הבוס; במרכז: הקוסם
נ׳ורג׳ פרהיאנו, שהוא ראש הלהקה. משמאל: בייבי צ׳רניאקה.

מבטיהם של שלושת חברי הלהקה הרומנית המממיס פרהיאנו, אינם

המופע בשביל התיירים הזרים. קרה דבר
כזה שתיירים לא ביקרו בכלל במועדון־
לילה. בהתחלה באו, ראו זמרת, רקדניות
ועוד מופעים אבל בסוף אמרו, טוב, ראינו
את המופע, עכשיו איפה הסטריפטיז?׳ כששאלה
כזאת באה יחד עם ניפנוף חופן
דולרים ביד, הרי שאפילו ממשלה סוציאליסטית
כמו רומניה אינה עומדת בפני הפיתוי.
הם צירפו לקינוח סטריפטיזאית משר
בחת למופעים בסלפלס.״

מה יכולה
רומניה להציע?
*׳ודג, הוא אדם פיקח ומיד הבין שאם
ול תיי רי ם יש ביד כל־כך הרבה דולרים הרי
שהמקום משם הם באים הוא מכרה זהב.
מה עשה? ראשית חכמה יצא את גבולות
רומניה לארץ השכנה, יוגוסלביה. שם הופיע
עם להקתו באקרובטיקה וריקודי־עם
בדיוק כמו ברומניה. שלא יגידו עליהם חם
ושלום משהו. אחר כן־ עבר בפולניה והופיע
באיזה מועדון או שניים. אחר כך בבולגריה
ושוב ביוגוסלביה.
באחד המופעים ראה צייד כשרונות זרים
את ג׳ורג׳ ובעיקר את הבנות היפות שבלה־קתו
וחשב בליבו :״איזה ביזבוזד איזה
ביזבוז לכסות את הנערות בחולצות וחזיות
למיניהם. הוא ניגש לג׳ורג׳ וגילה לו את
הגיגי ליבו ואף בא אליו עם הצעה.
״יש לך ׳להקה לא רעה, חבל לבזבז את
כשרונותיה בתחום צר כל כך כמו הגוש
המיזרחי. עם קצת יוזמה אפשר להראות לעולם
כולו מה יכולה רומניה להציע בתחום
הבידור.״
ה־א הושיט לג׳ורג׳ כרטיס ביקור, לא
שלו אלא של מכר טוב שלו, אמרגן. ומה
היה רשום על כרטיס הביקור הזה עם לא
השם מ עטנו.,שאינו אלא חיים רוזנטל שמספר
הטלפון שלו נמצא בתל־אביב.

יהודים משלמים,

הרי ההופעות ביוגוסלביה, חזרנו
להופיע ברומניה במאמאיה ומשם התקשרתי
עם אדון רוזנטל.״ מספר ג׳ורג׳.
״אני מוכרח לציין שמר רוזנטל פעל רבות
בשבילנו, ולוליא הוא לא היינו מגיעים לישראל
והמופע הזה לא היה אפשרי. הוא
סידר את הכל בשגרירות רומניה, החליק

את כל ההדורים כך שנוכל להגיע.״
אחרי שהגיעו לישראל, הסביר להם מונטנו
מיד, שבשביל אקרובטיקה וריקודי־עם ה
יהודיים לא משלמים כסף. בכל אופן לא
הרבה. אם הם רוצים להופיע במשך חדשים
ולעשות סיבוב במועדוני־לילה בארץ, כדאי
להם לעשות משהו בנידון. המשהו הזה
הוא סטריפטיז. ולא אחד אלא הרבה, מה
זאת אומרת הרבה? כולן ביחד וכל אחת
לחוד.
•אני לא רואה מה פסול בסטריפטיז?״
אומר ג׳ורג׳ ,גבר שחרחר כבן 35 צנום ו־יפה־תואר
בעל מבט של פוליטרוק .״במילא
הולכות הנשים עכש״ו גם ברחוב חצי ערומות
עם המיני והמראה השקוף. אז סטריפטיז
זה בכלל שום דבר מיוחד. רק אצלנו
(המשך בעמוד )22

קומוניסטי
(המשך מעמוד )21

ברומניה עוד לא רוצים להבין את זה. אבל
זה ישתנה במשך הזמן.״
ג׳ורג׳ הוא אופטימיסט גדול בקשר לארצו;
״החיים ברומניה הם טובים עכשיו.
הם השתנו לגמרי מאז הרפורמות של גיור-
גיו דז׳ ,ועכשיו צ׳אוש׳סקו עושה את הכל
כדי שהחיים יהיו טובים יותר ״.״חייבים
לקחת בחשבון ששנים רבות היינו תחת
משטר קפדני של הרוסים ורק עכשיו התחלנו
לנשום קצת.״
פחות ערות לבעיות המדיניות הן ארבע
הבנות, אולם הן מלאות התפעלות ממדינת־ישראל,
מהשפע בחנויות ומהאוירה בכלל.

רו א ת

ה עו ל ם

״החיים אצלכם שונים לגמרי,״ אומרת רי־קי,
או בשמה המלא לואיזה אנצ׳וק, בלונדינית
צנומה בת .27 במה הם שונים הסבירה
בייבי. בייבי היא התינוקת של הלהקה.
בסך הכל בת , 17 היכולה לזכות
בכל תחרות יופי בלי מאמץ בכלל.
״החנויות כאן מלאות וגדושות,״ מסבירה
בייבי ,״הכל כל כך ער ורועש.״
ג׳ורג׳ קורה לבייבי ״הילדה שלי. כלומר
היא תחת האפוטרופסות שלי כי היא עוד
קטנה,״ הוא מסביר.
מרגרט פרוהיאנו, אישתו של ג׳ורג׳,
עדיין לא הסתגלה לגמרי למיקצועה החדש,
סטריפטיזאית. אומנם בפני הקהל היא מד

גימה ריקוד נועז ביותר. היא מרביצה׳ רכיבה
כזאת על סוס, כלומר על הכסא, כשהיא
חשופת חזה, שהיא יכולה לעצור את נשמתו
של כל גבר נורמלי. אבל כשביקשו אותה
להצטלם היא נתגלתה כביישנית, סרבה להוריד
את החזיה בפני הצלם. רק כעבור כמה
דקות של שיכנוע מצד חברותיה, הסיכמה שהחזה
הפועלי שלה יונצח עבור עמלי ישראל.
אחרי
הופעת החשפנות של להקת פרו-
היאנו ברור דבר אחד: הקומוניזם הישראלי
היה עושה הרבה יותר נפשיות, אילו
במקום אסתר וילנסקה ורות לוביץ׳ היו הארבע
מרומניה התדעמלניות שלו.

המלחמה גי עו ראד

חיילות צה״ל מול הצבא הירדני
העולם כבר לא ראה מזמן תנוונות של חיילות ישראליות
לוחמות. השבוע ניתנה לו ההזדמנות לכן. על פני עמוד שלם,
בשבועון הגרמני רב־התפוצה שטרן, פורסמה השבוע תמונה
המראה יחידה של חיילות צה״ל חמושות, בתוך תפלות קשר
ובפתח בונקרים של מוצב מגודר הנראה כעמדת חזית קידמית.
התמונה, שפורסמה במיסגרת כתבה על מעוזי צה״ל בסואץ,
המכונים בפי השבועון הגרמני ״הכותל המערבי של ישראלי,

יוצרת את הרושם כי מדובר במעוז ישראלי בסואץ המאוייש
בחיילות צה״ל. כותרת קטנה בתחתית העמוד (ראה תמונה)
מסבירה כי לא כך הדבר .״נערות בקו המוות!״ אומרת הכותרת
,״הן נמצאות בהאיחזות רינח״ל נחלים שבעמק הירדן.
הצלפים הערביים נמצאים במרחק של אלף מטר מהן. התמונה
ההירואית מסלפת, כמובן, את המציאות. חיילות אומנם משרתות
בהיאחזויות נח״ל, אן אינך נושאות בעול תפקידים קרביים,..

במדינה
(המשך מעמוד ) 17

וכי לא יסכים יותר לעשות את העבודה
השחורה ולהשאיר אר. התהילה לאחר.
מכל מקום, השניים לא החליפו כימעט
מילה ביניהם, במשך כל השנה, ורק לאחרונה
התקיימה סולחה קרירה ביניהם. אחרי
שכבר היה מאוחר מדי; אחרי ששפירא
קבע כי בן־מאיר לא יהיה שר; אחרי שבן־
מאיר התפטר ממישרתו כסגן־שר; אחרי
שהכריז על עצמו בגלוי כאיש האופוזיציה
המתכוון לעשות צרור..
עתה מתכונן בן־מאיר להקים סיעה עצמאית
בתוך המפלגה, להיאבק לא רק על
מישרת שר — אלא על תפקיד המנהיג.
ומי יהיה בן־בריתו, לסי כל הסימנים, אם
לא יצחק רפאל?

משפט

חצי גוף עירוס
שב ערבי

מה מחיר ישיבה בחצי־גוף ערום במכונית,
לצעיר ערבי יליד ישראל?
השבוע נקבע המחיר 750 :ל״י.
זו בכל אופן המסקנה אליה הגיעה השופטת
ורלינסקי־שטרקמן שעה שגזרה דינו
של צעיר ערבי שישב עם נערתו היהודיה
במכוניתו ביערות הכרמל. מסתבר כי ה פעם
לא היה רק הצעיר המואשם המום.
התובע המשטרתי נדהם למשמע חומרת העונש
והמקרה היה לשיחת היום בחיפה.
סיפר הצעיר, ח .ב ,.בוגר הטכניון, בן
לאחת המשפחות הערביות המפורסמות בחיפה
ומעורה בחיי הנוער העברי בעיר:
״ביום שישי לפני שבועיים, ישבתי עם
נערתי במכוניתי, לאחר חצות, בדרך עוס־פיה,
מקום מיפגש רומנטי לצעירי חיפה.
הייתי בלי חולצה. היה לי מעין פצעון בגב
וחברתי טיפלה בי.
״לפתע ראיתי אורות מכונית מתקרבים.
ניידת .״תעודות בבקשה״ אמר השוטר כש-
הוא נוטל את תעודת־הזהוי שלי. ברגע שי
אי את רישום הלאום אמר — ״תבוא
אתנו למעצר. אתה כבר מכיר את הדרך״.״הייתי עצור בתא־המעצר במשך יומיים,
עד לבוקר יום ראשון עת נלקחתי לכית־המשפט.
השוטרים שליוו אותי לבית־ •משפט,
אמרו לי :״אל תדאג זה ענין קטו• תדנל
חמישים או מאה ל״י והענין יגמר. כדאי
שתודה.״
״הייתי מעונין לגמור. הודיתי .״כן,״ אמרתי׳
״הייתי ערום למחצה״.
כמה אתה מרוויח? שאלה השופטת.
״אלף ל״י לחודש,״ עניתי.
״טוב. מצאתיך אשם• אלף לירות קנס
ושלושה חודשי מאסר־על־תנאי.״
קיבלתי הלם. התובע המשטרתי החוזיד.
השוטרים נדהמו. מ־ד לאחר תום ישיבת
בית־המשפט ניגש התובע ללשכת השופטת
ושיכנעה להוריד את הקנס ל־ 750ל״י י>-
בטל את שלשת חודשי המאסר. שלחתי את
אחי לשלם את הכסף והשתחררתי.
״יצאתי את בית־המשפם כשהרגשת הקיפוח
אינה מרפה ממני. קיננה בלבי ההרגשה כי
התנכלו לי רק משום מוצאי. כל הגישה
הוכיחה זאת. נערתי סיפרה לי לאחר שחרורי׳
כי השוטרים שהסיעוה לביתה לאחר
מעצרי ניסו לדבר על ליבה להפסיק ולצאת
עמי.״
הצעיר, שלא ידע עד אותו יום משטרה
מהי פנה לעורך־דץ חיפני ידוע, כדי לערער
על חומרת העונש,

הרב הצדיק
הרב יצחק מאיר חרל״פ, רבה של העיירה
יקנעם ויו״ר המועצה הדתית שלה הוא
צדיק גדול. אילמלא כן, לא היה מלווה
למר כהן, אף הוא מיקנעם, סכום של כ־
3000ל״י.
אך כדי להיות צדיק עד הסוף׳ לא לחץ
הרב על מר כהן כאשר הלה התמהמה בתשלום
חובו. במקום זאת העסיק את אשתו
של מר כהן, הגברת יפה, בעבודה במדריכה
דתית. זאת, למרות שבעלה הודיע
לרב כי אין היא מתאימה לעבודה זו.
אולם הרב, בצדקנותו הרבה, עמד על

הודעה לקוראים
בגלל תקלת טכנית לא פורסמו
בגליון השבוע התחרות ״תן
כותרת״ וחידון הצילומים. מדורים
אלה יופיעו שוב כסידרם
בגליון הבא.

)ויש הש1וע

נגרר גיר!״ ״השום חזור איו המעוך מונן והתיו למשה שחד דנתן נחבו״בנסת

הס מפתדים(שת

סיעת המערך מנסת השביעית
65 חסרי סיעת המעיד בכנסת השביעית,
פוחדים פחד מוות מפני מלאך־
המוות. לא מפני שהם חוששים לחייהם,
חלילה וחס, אלא הדאגה לשם הטוב של
מפלגתם. מה שמפחיד אותם הוא המועמד
ה־ 57 ברשימת המערך, שלא זכה להכנס לכנסת׳
בהתחלה דובר שכמה שרים מחברי
סיעת המערך יתפטרו מחברותם בכנסת כדי
לאפשר למועמדים נוספים ברשימה לזכות
בכבוד הגדול. על זה אין מה לדבר בכלל
עכשיו. אבל הח״כים של המערך פוחדים
למות. אם מישהו מהם ילקח לעולם האמת
אי אפשר יהיה למנוע את כניסתו של משה
שחל, המועמד מספר 57 לכנפת.
ואין דבר יותר מפח:ד מזה.
שעה שהורכבה רשימת המועמדים של
המערך לבחירות לא חשש איש מפני שחל
— ראש מחלקת השכונות במועצת״פועלי־חיפה
וראש מטה־הבחירות של המערך ב-
חיפה. הוא נבחר כמועמד השני בתור של
מחוז היפה של מפלגת העבודה, ומקומו
בכנסת של העסקן בן ה־ ,34 שאיש מחוץ
לחיפה לא שמע עליו מעולם, נראה מובטח.
אחר כך קם מד הכהן, הח״כ הישיש
שהודח מרשימת המועמדים והתמרמר נגד
בחירתו של שחל, מבלי להזכיר את שמו
המפורש .״צריך להוציא את האיש הזה מהרשימה!״
זעק׳ וקיבל עוד על הראש עי*

שהעז לצעוק.

1ג((1
משה שחס

״יהודי יקר״

מימין נראית מכונית הטריאומף האדומה של
שחי- ,ל 3סודרה שרשרת מיוחדת במדרכת

החניה ליד ביתו. משמאל: קס5נ מעמוד העולם הזה גליון , 1674 בו פורסמה פרשת הזיופים.

י״י איש האמור להיות נציג פועלי
ן 1חיפה בכנסת, מתגורר בדירת פאר של
6חדרים המשתרעת על פני שתי קומות
בבנין ברחוב איינשטיין 57 בהר־הכרמל ש־שוויה
מוערך ב־ 120 אלף ל״י. יש לו בדירה
שני טלפונים שמספריהם סודיים ואף
אחד אינו רשום בספר הטלפונים. מדי שנה
כמעט הוא מחליף את מכוניתו הפרטית,
כשהמכונית האחרונה שהוא מחזיק היא
טר־אומף אדומה שמחירה 16 אלף ל״י.
איך הגיע משה שחל תוך תקופה קציר,
ממעמד של נער המתגורר במעברה בחוסר-
כל, למעמד של נציג פועלים החי כמו מיליונר,
זו פרשה בפני עצמה, שעוד ידובר בה.
אולם גילויי הטולם הז ה על הזיופים שביצע
שחל בזמנו, די היה בהם כדי להפחיד
את המערך מפני הכנסתו של שחל
לכנסת. רק זה עוד חסר למערך: שנציגו
יעלה על הדוכן ומהאולם יקראו לעברו ״זייפן!״
ולא יהיה זה עלבון ללא כיסוי.
אבל המערך מעוניין להכניס לכנסת את
המועמד מם׳ 58 ברשימה — עדי יפה, שהיה
יועצם של אשכול וגולדה. כדי שעדי
יפה ייכנס לכנסת חייב שחל להתפטר. הוא
רוצה כמובן להיות חבר־כנסת, מסרב להתפטר.
השבוע
מינה המערך ועדה מיוחדת לחקירת
פרשת שחל. אמר יו״ר המוסד לביקורת
של מפלגת העבודה׳ נחום שדמי:
״הוא יהודי יקר! אבל רב בעיירה לא יובל
להיות.״
אבל גם כשתיפטר בעיית שחל לא ישנו
ח״כי המערך בשקט. אז תטריד אותם ה־בעייה
של המועמד מס׳ 63 בכנסת עוזי
ברעם. כאשר יגיע תורו להכנס לכנסת שוב
יפחדו חברי המערך פחד מוות. כי גם עוזי
ברעם, בנו של ראש סיעת המערך מעורב,
כפי שהתפאר לא פעם בעצמו בפני
חבריו, בפרשה לא כשרה כל כך, הקשורה
בצורה בה עבר את בחינת הבגרות שלו
במתימטיקה.

ליועץ־ד,משפטי, כי מאחר ואין תקדים לכך
שבית׳*המשפט העליון יתן הוראה לפתיחת
־*תיק, נ*וטב שהיועץ יעשה כן. והיועץ אמנם
5שה כן.
המשפט, נפתח כבר לפני כמה חדשים,
•אולם בעקבות טיעוניו המפולפלים של עו־רך־הדין,
חבר־הכנסת שמואל תמיר, המייצג
את הרב, נדחה המשך המשפט והוא
התחדש רק ביום השישי האחרון.
׳להפתעת הסקרנים, התנהל המשפט בדל
תיים
סגורות והשופט מר אליאם כתיילי
הורה על איסור פרסום מהלך המשפט, פסק־הדין
וגזר הדין. העונש המכסימלי על עבירה
מעין זו של הרב, הוא 3שנות מאסר,
אולם בינתיים אסור לפרסם אם נענש בכלל
הרב ובכמה.
בעיירה יקנעם, אף כי השתנה בינתיים
הרכב המועצה המקומית לבלי הכר, עדיין
מצפים חברי־המועצה החדשה כקודמיהם לתוצאות
פסק־הדין לגבי הרב הצדיק שלהם.

כחודש לפני הבחירות היה העולם הזה
( ) 1674 העיתון היחיד במדינה שפירסם את
כל פרשת שערורית שחל במלואה. תחת הכותרת
״המערך שולח זייפן לכנסת!״ גולל
העולם הזה את כל עלילות שחל.

בית־הספר התיכון האמצעי — כלומר הוא
למד רק 9שנות לימוד. אולם באותה תקופה
לא התמצאו בארץ בשיטות החינוך העיראקיות.
לכן טען שחל כי הוא בוגר תיכון,
הציג תעודה של ביודספר כזה כאילו
סיים את בחינות הבגרות שלו ודרש שיקבלו
אותו לאוניברסיטה. רק במאוחר התגלה
באוניברסיטה כי תעודתו אינה כשרה.
לאוניברסיטה הוא לא התקבל. אז ניסה
להתקבל לטכניון בחיפה, הגיש אישור מזו־ייף
כאילו עבר בהצלחה את בחינות הכניסה
לאוניברסיטה. כאשר התברר שהאישור
מזוייף, הודיעו שאין לו מה לחפש בטכניון.
אבל מאז עשה משה שחל דרך ארוכה
לא רק בקאריירה האקדמאית שלו אלא גם
בקאריירה הפוליטית והכלכלית. הוא הפך
לקבלן הקולות מס׳ 1של המערך בחיפה,
היה חבר מועצת עירית חיפה וסגנו של
משה ורטמן — עמדה בזכותה הוכלל ברשימת
מועמדי המערך לכנסת. מבחינה כלכלית
חי כיום ראש מחלקת־השכונות של
פועלי חיפה כמיליונר על הר הכרמל.

התפוח והעץ

ארמון ער הכרמל

זהו ביתו של נציג פועלי חיפה על הר הכרמל,
ברחוב אינשטין .57 נציג פועלי חיפה הרוצה להיכנס
לכנסת מתגורר בדירה ששוויה כיום 120 אלף ל״י. משמאל נראית אשתו של שחל.

^ כתם כעבדו של משה שחל, המתיר
) 1להדביק לו את הכינוי ״זייפן״ ,נוגע
למעשים שעשה לפני 14ו־ 12 שנים. אז
קראו למשה שחל מוריץ פתאל׳ או מורים
פיטל. הוא הגיע עם הוריו וארבע אחיותיו
לארץ, כעולה חדש מעיראק, בשנת , 1950
התגורר עם משפחתו במעברת מגדל־גד. עוד
באותם ימים עשה אביו׳ דוד פתאל, נסיון
זיוף קטן. האב, שהיה אז בן 65 הגיש ל-
משרד־הרישום באשקלון הצהרה לפיה הוא
בן .80 על סמך הצהרה זו קיווה לקבל
שחרור ממס.
אולם כעבור תקופת מה, כאשר נוסד
הביטוח־הלאומי והתברר כי בהיותו בן 80
לא יוכל לקבל קיצבת ביטוח, ביקש האב
להקטין שוב את גילו. אולם בקשתו נדחתה.
התפוח לא נפל רחוק מהעץ. בעיראק לא.
סיים משה שחל את בית־הספר התיכון. הוא
היה בן 14 בלבד כשעלה לארץ. אבל בעיראק
שיטת החינוך שונה מזו הנהוגה בישראל.
יש שם שלושה בתי־ספר לפני האוניברסיטה.
בית־ספר עממי׳ המחייב 6
שנות לימוד; בית־ספר תיכון (מותווסטר).
המחייב 3שנות לימוד ובית־ספר תיכון
גבוה (תאנוויד ).המחייב עוד 3שנות לימוד.
בידי משה שחל היתד, תעודה שסיים את

המכונית והנירסום

שלו והגב׳ כהן הועסקה בתפקיד מבלי שהיא
ידעה שהיא מועסקת.
כמובן שעקב כך, לא עשתה הגב׳ כהן
מאומה( ,פרט לעזרתה השיגרתית לבעלה,
המשמש כמנהל מועדון הנוער המקומי) אולם
משכורתה שולמה ממש ״כמו שעין״
ישר לכיסו של הרב הצדיק חרל״ם.
כך, קיבל הרב בחדשים מרץ—ספטמבר
67 סכום של 2.964ל״י ו־סד אגורות. מאחר
ודבר זה, אינו בדיוק מה שהחוק מר

ולוא גם לרבנים צדיקים, התלונן ראש־המועצה
המקומית על הרב במשטרה, יזו
המליצה לפרקליטות להעמידו לדין בהתאם
למימצאים שבידיה, בעוון מעילה או גניבה,
פסק־דין סודי. הפרקליטות, כפי הנראה
סונוורה מן הצדיקות הנוגהת מדמותו
של הרב והחליטה לסגור את התיק. אולם
המועצה המקומית לא ויתרה והגישה בג״צ,
שופטי בית־המשפט העליון קיב>ן את ה פן׳
נה והורו לחדש את ההליעימ אולם רמזי

המערך

ש!לח-

זיי פן( מסת!

סיגף

קולנוע

3אפיזודות רוגגנסיות בסרט ׳שואדי חדש

סרם יס
הכל — חוץ
משון קוגרי
כשרות הוד מלכותה

(סינרמה, תל

אביב, בריטניה) בסרט החדש על עלילות
ג׳יימס בונד יש את כל מה שהיה בסרטים
הקודמים, ובכמויות. יש עשר יפהפיות בלבוש
מינימום, פלוס החתיכה העולמית די־אנה
ריג, ארוסתו של ג׳ימי מיודענו. ישנו
בלופלד הרשע, המאיים להרוס את העולם —
בדמותו הקרחת של מאלי סאבאלס. ויש
הרבה מאד פעילות המתרחשת על רקע נופיה
המרהיבים של שוויץ. כל זה — על
המסך הענק של הסינרמה, בצבעים טבעיים.
רק דבר אחד חסר בסרט — ג׳יימס בונד.
נ׳ורג׳ לאזנבי, סוכן הממוניות האוסטרלי
שנבחר למלא את מקומו של שון קונורי,
עושה אמנם כמיטב יכולתו, אך מה זה
עוזר? לו יפה היה כמו רודולף ולנטינו,
ולו שיחק כמו לורנס אוליבייה, גם אז לא
היה מצליח להכנס לנעליו של שון קונורי,
המזוהה עם דמותו של הסופרמן האנגלי.
לאזנבי המסכן הודיע כבר שהוא פורש
מהסרטים. הספיק לו.
לכו לראות את בשרות הוד מלכותה, אם
אתם אוהבים סרטי פעולה אך אל תחפשו
שם את ג׳יימס בונד. היוא איננו.

משן

המוח הכבד
של ניבן
ה מו ח

(אלנבי, תל

אביב,

איטליה —

צרפת) שייך לדויד ניבן, והוא כל כך כבד
שראשו הגאון המסכן נוטה הצידה כל פעם
שהוא מתכנן מבצע חדש של שוד רכבות.
גם ז׳אן פאול בלמונדו, גנב צרפתי זוטר,
רוצה לשדוד רכבת. ליתר דיוק את אותה
הרכבת שניבן מתכנן לשדוד.
ניבן מגייס לעזרתו את המאפיה, בלמונדו
את בורביל וכולם ביחד שודדים את הרכבת
רק שהאחד לא יודע מהשני. הסרט היה
אמור להיות קומדיה, והוא אמנם מצליח
פה יושם להצחיק קצת, לא הרבה. למראה
השוד המבוצע לא ברור מדוע׳צריך מוח
גאוני כדי לתכנן אותו. לא ברור גם מדוע
צוות שחקנים מעולה בוזבז על קומדיה קלושה
מעין דו.

שלושה במיטה אחת: האשה -גבי, ושני הגברים שלה.
* •1י היה מאמין שאחרי אלפיים שנה יע־שו
אצלנו סוף־סוף סרט שאין בו קיבוצים,
אין בו ציונות, אין דיאלוגים בעברית
תנ״כית, אין יומרנות ואין בשורות.

סתם סרט. מצולם בשיטות רגילות, בלי
זויות מטורפות, בלי קפיצות מסחררות של
מצלמה ובלי קונצים. סרט פו תת־ההכרה
של הגיבורים נשארת בתת־ההכרה, העלילה
אנגליה העליזה
אריה כח*רף

(פאר, תל אביב, אנגליה)

המלך הנרי השני היה אחד ממלכיה הגדולים
ביותר של אנגליה. בגיל 21 כבש את אנגליה,
ולאחר מכן הוסיף לה את אירלנד, סקוטלנד,
וולש וחלק גדול מצרפת. אשתו, אלינור
מאקוויטניה, נישאה לו לאחר שעזבה את בעלה
החלוש ורפה האונים, מלך צרפת. סיפור
חייו של הזוג, מריבותיהם, המלחמות על
הירושה שניהלו שלושת בניהם: ריצ׳ארד,
גודפרי וג׳ון, מהווים את אחד הפרקים המעניינים
ביותר בהיסטוריה של אנגליה.
המלך הנרי הוא פיטר אוטול, אחד מבחירי
שחקני אנגליה, אלינור היא קתרין
הפבורן, שזכתה עבור משחקה בסרט באוסקר.
בתפקידים האחרים, שחקנים טובים
לא פחות. כל הגורמים האלה, בתוספת
תסריט מעולה פרי עטו של המחזאי ג׳יימס
גולדמן, ותחת שרביטו של הבמאי אנטוני
הארווי, יצרו יחד סרט שתענוג לראות אותי
מההתחלה ועד הסוף. מומלץ לחובבי
סרטים היסטוריים.
מרילין העשירה

מסודרת פחות או יותר, ושאין צורך לפרש
אותו ולהסביר אותו לקהל הרחב. הקהל
הרחב מבין אותו לבד.
הסרט מורכב משלוש אפיזודות: הראשונה
מספרת על נערה צעירה (ליאורה ריבלץ),
העובדת בסיפריה ציבורית. בדרך לעבודתה
היא רואה בחלון ראווה שימלה. השימלה
מוצאת חן בעיניה אבל אין לה כסף לקנות
אותה, והיא ממשיכה בדרכה לסיפריה. ב־סיפריה
יושב ברור נחמד אחד (אסי דיין),
אבל הנערה לא מעיזה לגשת אליו. בהפסקה
היא רצה לקנות את השימלה וחוזרת
חתיכה ומלאה ביטחון עצמי. הבחור מושפע
מיד ומזמין אותה לשתות איתו קפה. הנערה
מסכימה אך בדרך היא עולה לדירתה
כדי להחליף בגדים.
בדירה נמצאת החברה שלה (ג׳וזי כץ),
שהיא זמרת ושחקנית מתחילה. החברה מבקשת
למדוד את השימלה החדשה. הבחור
מתחיל איתה. הספרנית המסכנה פורשת
באכזבה לחדרה ושוקעת בקריאת ספר.

__מכוער
מחפש יפהפיה
ך* אפיזודה השניה מספרת על בחור
( | 1מוטי ברקן) ,המפרסם מודעה: מכוער
מחפש יפהפיה. הוא מקבל המוני תשובות,
וביניהן מכתב אחד שאליו מצורפת תמונה.
הוא פוגש את היפהפיה שבתמונה (רינה
מור) ,אך היא לא שמה אליו לב. הם נפגשים
שוב בדיסקוטק, והפעם היא נעתרת
לחיזוריו ומנשקת אותו. בדרך החוצה, במדרגות,
הוא פוגש את החבר של היפהפיה
שבדיוק עולה אליה. מאוכזב הוא הולך
לאכול ספגטי.
הסיפור השלישי מספר על בחור נשיי,
החוזר אל אשתו, אחרי שבעלת הבית
שלו זרקה אותו מהדירה שלה. אצל אשתו
(גבי אלדור) ,הוא מתידד עם החבר החדש
שלה. הם מבלים יחד ,׳ומזניחים קצת את
האשה המשותפת שלהם המנסה למצוא ניחומים
אצל אחרים. לבסוף השלישיה מתפרקת,
כשהבעל אורז את חפציו ועוזב. שני
הגברים בסרט הם אמיר אוריין ויאיר רובין.

כוכבים

כשמרילין מונרו ז״ל התאבדה, חשבו כולם
שהכוכבת האומללה היתר. עניה כעכבר
כנסיה. היא השאירה אחריה כמות עצומה
של חשבונות מבולבלים ,׳ואף לא פרוטה
אחת. היחידי שלא התייאש היה עורך־הדין
שלה, אהרון פרוש.
שבע שנים התעמק בחשבונות שלה, ו־השבוע
ראה סוף סוף ברכה בעמלו. מתברר
שעזבונה מסתכם במליון דולר נטו טבין
ותקילין. את הכסף הורישה מרילין לאמה
המאושפזת בבית״חולים פסיכיאטרי, למזכי״
דתה, לאחותה החורגת, למשורר אלמוני אחד
ולפסיכיאטור שלה.
רופא מביים סרט

נגדי. וד^י&זוד

דו מיין !-ח ת.

מיזי דויז

יז?ו ח יר?ז)-ר?>>8ח

ייזיייז יי? א?ויז

*ו ״ייייי

תהסלט ביים רופא צעיר בשם יהודה
(ג׳אד) נאמן. לג׳אד יש אחות העובדת ב־סיפריה
ציבורית, והוא החליט פעם סתם,

במדינה עתזנזת טיסה במיטה
הנם אשר קרה לנילם הולגרסן, גיבור
סיפור הילדים של סלמה לגרלף, אשר טס
על כנפי אווז־הבר לכל אורכה של שוודיה,
ארע לא מכבר לעתונאית הישראלית השנונה
פזית נוריאל, אשר נשלחה ללונדון כדי
לפגוש בה את תריסר מלבות היופי של התבל,
ובדרך טיסתה חנתה למשך שלוש
יממות בקופנהאגן.
תוך 3יממות אלו הצליחה ל״כסות״ את
שטוקהולם ואוסלו, ואף לתאר בכתבה בלעדית
את חיי האסקימוסים בגרינלאנד.
זאת שמרחק הטיסה מקופנהאגן לגרינלאנד
שווה למרחק שבין קופנהאגן לתל־אביב,
לא הפריע במאומה לפזית, ואף לא מרחביו
של האי, שהוא׳ הגדול בעולם, ושווה
לשטחה של אירופה המערבית כולה. וודאי
לא העובדה הקטנה שאין לשום אזרח רשות
כניסה חופשית לגרינלאנד, בלי קבלת היתר
מאת מפקדת בטחון שדה של נאט״ו.
כל אלו היו מכשולים של מה בכך, אך
הנס הגדול ביותר אשר ארע לפזית, היתד,
השמש אשר זרחה לכבודה בחודש אוקטובר,
כאשר בהתאם ללוח עונות השנה שוררת
אפלת לילה של כמעט 24 שעות בגרינלאנד.
השמש אשר זרחה לכבודה של פזית, נתנה
לה כמובן אפשרית נהדרת לבצע כמה תצלומי
אסקימוסים, כלבים ואיגלו, וקרחוני־עד.
האמת כמובן פשוטה בהרבה: פזית —
שאינה אוהבת קור — נשארה לשכב ב־קופנהאגן
במיטה מחוממת בבקבוקי מים,
ומתוך מיטה זו שלחה כתבות נלהבות לעורך
עתון הנשים אשר מימן את נסיעתה.
יש לשער כי הטעות בה נכשלה, כאשר
החליטה לצרף גם את גרינלאנד אל תחום
הסיור העתונאי שלה, אינה בלעדית לפזית.
גם קוראות עתון הנשים, אינן יודעות כנראה
כי בגרינלאנד שוררת אפלה באוקטובר,

מבנה חדיש של בית־ספר ללא שימוש. אין
זה משום שאין בטבריה מספיק תלמידים,
אלא בגלל העובדה שתושבי שכונת ״200
פלוס״ ,בה הוקם בית־הספר, אינם רוצים ש־ |
ילדיהם ילמדו בו.
שכונת ״ 200 פלוס״ הוקמה בשעתו על־1
ידי ותיקי טבריה, שחלמו להקים לעצמם
מעין שיכון וילות, דוגמת סביון, על צלע
ההר, בגובה של 200 מטר מעל פני הכינרת.
לרוע מזלם בחר גם משרד השיכון
בצלע הר זה כדי להקים בו את שיכוני
העולים ג׳ וד, שסגרו על שכונת הותיקים |
ר,אקסקלוסיבית. ותיקי טבריה לא יכלו אמנם
למנוע את הקמת שיכוני העולים סביבם,
אולם ילדיהם, כך החליטו, לא ילמדו עם|
ילדי העולים באותו בית־ספר.
משום כך מובילים כיום מדי יום אוטובוסים
מיוחדים כמאתיים תלמידים, בניהם |
של הותיקים, לבתי־הספר שבעיר התחתית.
העובדה שעברו כבר שנים רבות מאז נ־ |
כנסו העולים לשיכוניהם, והם נחשבים כבר
כיום לותיקים, אין לה השפעה רבה על|
ותיקי העיר׳,אציל טברייני נשאר אציל טברייני,
וביתיספר חדיש שבהקמתו הושקעון
רבבות ל״י, נשאר ריק ללא תלמידים.
בריאות השפעת שאיננה למרות ההודעות הרשמיות של אנשי־!
משרד הבריאות כי ״אין בישראל מגפת!
שפעת״ וכי המצב ״אינו חמור ואינו ר־ך
ציני״ ,בילו רבים מתושבי ישראל את הימים
האחרת ם במיטותיהם כשהם סובלים מ־|
מחלת השפעת.
רופאים שונים הביעו בימים האחרונים
את דעתם, כי אם היה משרד־הבריאות ער
דיו לדיווחים של ארגון־הבריאות־הבינלאומי׳ן
ניתן. היה לחסן לפחות את העובדים ה־|

באמבט -תומם חוזר, עברית של יום יום, כלי קיבוצים וגלי ציונות.
מנטארי קצר. תוך כדי עבודה התפתח הסרט
הראשון שבין השלושה — השינזלה. לבחורה
החלו פתאום לקרות דברים, התסריט
גדל, ואפילו דיאלוגים נוספו לו.
את הדיאלוגים כתב ג׳אד בשיטה מיוחדת:
הוא הזמין אל״ו הביתה כל מיני חברים,
קנה משהו לשתות ־והפעיל את רשם־
הקול. הוא סיפר להם על עלילת הסרט וביקש
מהם לשחק את הדמויות השונות ולדבר.
אחרי כן חיבר את הדיאלוגים מתוך
מה שהוקלט על הסרט, וקיבל תמליל חי
ושוטף שהשפה שלו היא עברית של יום
יום, לא מאולצת ולא מלאכותית.

הסיכום
של הבעל
• -קטע ״תומם חוזר״ ,למשל, מבוסם
| | על סיפור אותו שמע ג׳אד מידידה שלו,

שהיתר, נשואה, נפרדה מבעלה — ומצאה
לה חבר• .
הבעל שאל אותה: מה את מוצאת בחבר
הזה שלך שלא מצאת בי? והיא אמרה: אכין
לך תשובה. ישבה וכתבה. בצד ימין של
העמוד היו כתובות תבונות האופי ובצד
שמאל הציונים של החבר ושל הבעל. בתחתית
העמוד;היה הסיכום של הציונים.
״אתה רואה?״ אמרה הידידה כשהראתה
לבעל את הסך הכל שלו, שהיה נמוך בהר־בה
מזה של הידיד.
״כששמעתי את הסיפור,׳׳ מספר ג׳אד,
״אמרתי לעצמי: זה בעצם רעיון לא רע לסרט.
נשים את שלושתם יחד ונראה מה
יקרה.״ אחותו, רחל נאמן, כתבה את הסיפור,
ו״אני מקווה שהצלחנו להגיע לאיזשהו
הישג,״ אומר ג׳אד בצניעות.
בשבוע הבא יוצג הסרט בקולנוע סטודיו
בתל־אביב, אותו קולנוע שבו שבר הקהל
כיסאות כשהוצג הסרט מקרה אישה.
נראה מה יהיה. התחזית שלנו — יהיה
טוב.

כית־הספר ללא תדמידיס כטכריד
כיתות לאהבה חופשית

ושום אום — אפילו הוא עתונאי ישראלי
— אינו מורשה לבוא לתחומי האי. אך
מה לא עושים כדי לשמוע, כאשר שבים
לתל־אביב: איך היה בגרינלאנד, פזית?
בריה אפרטהייד
לחוף הכינרת
התלמידים נכנסו לבניין ביתיר,ספר ב־ששמיכות
בידיהם. זוגות זוגות, הם התפזרו
בין החדרים. מחדר המורים נשמעו ליחשושי
אהבים. מחדר המנהל בקעו גניחות.
זה אירע בבית־ספר ישראלי, בטבריה.
בעצם, זה קורה שם כמעט מדי לילה. אבל
אין מקום לדאגה: שיעורי המין המעשיים
טרם נכללים בתכנית הלימודים של מחלקת.החינוך
בעירית טבריה. פשוט, בית־הספר
החדיש והמפואר של טבריה, שהקמתו הסתיימה
לפני שנתיים, עומד עזוב וריק —
משמש בלילה במקום מיפגש אינטימי של
עשרות זוגות צעירים.
הותיקים נשארים עולים. טבריה
היא אולי העיר היחידה בישראל שיכולה
להרשות לעצמה את הלוקסוס של אחזקת
>ד?^ד^ייוד מ חיו דרח

י?ימ 8זזיזגז

חיוניים במדינה נגד המחלה למנוע שיבושי!
ואבדן ימי עבודה יקרים.
בשנה שעברה נערך מבצע חיסון מקין
נגד ״שפעת הונג קונג״ .אולם גם אז, לן|
ביזמת משרד־הבריאות אלא כתוצאה מחוק
מסחרי מפותח של יבואן תרופות, שגיין
לשם כך אף משרד ליחסי ציבור.
עובדה אחת שכחו אנשי יחסי־הציבוון
לציין — אשתקד הודיע ארגון הבריאוו!
הבינלאומי כי אין כל חשש שד,מגיפ|1
תפקוד גם את ישראל.
מחסור כתרופות. אולם לא רק משרי
הבריאות לא היה ערוך נוכח המחלה, דן
מתישה את פיחות אלה הלוקים בה. בקופי]
החולים של ההסתדרות שרר תוהו ו בוון
מייד עם פרוץ המגפה. הרופאים ועובדי דן
מרפאות, שלא חוסנו כנגד המחלה — חלו
אף הם ומרביתם נעדרו מן העבודה. יתיחן
מזו — מחסני התרופות של הסניפין
השונים לא היו ערוכים לאפשרות צריכן
המונית ובמרבית המרפאות בת״א הופנ|
החולים לבית המרקחת המרכזי של קופ״ח
אמר רופא בכיר בקופת־חולים :״אני יוד!
על מקרה חמור יותר — הודעתי בפרוע
לבית־המרקחת במרפאתי כי יש צורך להבי!
מלאי תרופות מסוג מסוים. אולם התעלמ|
מבקשתי: זו פשוט שערוריה!״

טופול - מצד הכלה

.התיאטרוו הלואמרי״ חוגג את
יובלו 25 --שנים • ?ואמה דל־סול
את יובל ה . 4-״וזוביו״ -ביום הפתיחה
החשפנית שלמופאסז
אם תבלו השבוע במועדון־הלילה כליף
הנמצא ביפו ועל הבמה תופיע נערה
בלונדית יפהפיה, המתערטלת לצלילי מוסיקה,
כשברקע נשמע סיפור אגדה צרפתי
מימי הביניים. אז תדעו שהצירוף של סיפ־רות
וסטריפטיז אינו מיקרי אצל וירג׳יני.

וירג׳יני אליטה היפהפיה, אומנם בחרה
במקצוע החשפנות אבל היא בכלל משהו
אחר. כלומר, היא סיימה בית־ספר תיכון
בפאריס, אחר כך היא למדה דוגמנות בבית־הספר
הטוב ביותר בפאריס, אצל ז׳אק אס־טרלה
המפורסם ואחר כך נזרקה אל תוך
הקאריירה. זאת לא היתד, סתם קאריירה
של דוגמנית, אלא קאריירה בקולנוע ובטלוויזיה,
והסרט הראשון בו השתתפה היה
דוקא מבוסם על סיפור של גי דה מופאסן,
שאותו היא מעריצה נורא.
בסרט היה לה אומנם תפקיד קטן של
תופרת קטנה אבל זאת היתד, רק. התחלה.
אחר כך קפצה וירג׳יני לרומא וקיבלה תפ
קיד
מישנה בדברים נפלאים של אהבה. אחרי
שני הסרטים באו הצעות הטלוויזיה והקולנוע
ועתידה של וירג׳יני נראה מובטח.
אבל מה עושה אלוהים? הוא לפעמים
מחיש את העניינים יותר מדי מהר. וירג׳יני ]
קיבלה תפקיד ראשי בסרט הסטריפטיזאית
ומנהל״העסקים של למועדון סקסי המפורסם
מפאריס ראה אותה והציע לה חוזה שמן
עם משכורת שמנה. וירג׳יני לא עמדה בפני
הפיתוי, עזבה את הקולנוע למען החשפנות
והכסף.
אחרי הסן קסי קלוב היא עשתה סיבוב באירופה
ומגיעה עם מופע הסטריפטיז ל־מונטה
קרלו. פגישה גורלית נוספת במונטה
קרלו: הפעם עם ז׳אן אליסה, קרופייה של
הקאזינו. גם הוא רואה אותה ומציע לה
חוזה• הפעם לא של הופעות, אלא של נישואין.
וירג׳יני, שכבר נמצאה בתנופה של
חתימת חוזים חותמת לו והשניים נישאים,
ז׳אן, הבעל, לקח את הקאריירה של אשתו
ברצינות. הוא עושה את הכוריאוגרפיה והתפאורה
בשבילה, וגם מחפש סיפורים בעי•
,ערך ספרותי, שיתנו׳ השראה ורקע להופעה.

ידין: סירטונים מההיסטוריה

לארץ הקודש הגיעו השניים לפני מספר
ימים, ולמרות שוירג׳יני היא קאתולית אדוקה,
היא עבדה בליל חג־המולד. במקום
לבקר בכנסיה בחצות היא השתתפה במסיבה
שחיים לוי בעל מועדון כליף אירגן
עבור בדרניו הגויים. השמפניה נשפכה כמו
מים, השימחה היתר, רבה. ועובדה: לא
חייבים לשמוע צילצולי פעמונים. מספיקים
צלילי־תיזמורת כדי לזכור שישו נולד.

נאמן ובן־גוריון: בערבית
חצקל . :לא עצם עין

40 קידו שרימפס בעיר קאן, איפה שהצרפתים עושים את
הפסטיבלים שלהם, יש מסעדה מפורסמת
מאד ששמה ווזוביו, על שם הר הגעש מסיציליה.
לכבוד השם מקושטת המסעדה כמו
הר געש. אבל מי שטועם את השפן בחר
איך
שהזמן עובף. לא מספיקים להגיד
;•ק רובינסון, וכבר עוברות 25 שנים. האחרון
שזה קרה לו הוא התיאטרון הקאמרי.

דל, או את צלעית העגל א־לה־פראנסאז.,
כבר לא שם לב לקישוטים או לכל מה
שעלול להסיה את דעתו מהצלחת.
בעלת המסעדה היא גברת בעלת לב יהודי
חם, ששמה מאדאם אלי. בגלל הלב החם
שלה והגה מאדאם אלי לקבל את הישראלים
שהגיעו למסעדה שלה באופן יפה יוצא מהכלל,
ואלה בתשובה שאלו אותה למה
היא לא פותחת מסעדה בארץ.
אחרי שאמרו לה ככה אולי מאתיים פעם,
ישבה מאדאם אלי והחליטה:
,באמת למה לא?״
השבוע לכן, נפתחה ווזרביר נוספת בתל-
אביב, איפה שהיה פעם קפה ורה. לפתיחה
הזמינה המאדאם כמה ידידים מקומיים. הידידים
המקומיים באו, עם המשפחה, ומנו
כ־ססד ראש לערך. במאמצים משותפים חיסלו
40 קילו שרימפס 60 ,בקבוקי וויסקי,

אלמגור ואביב: מקסי

זה שיהיה עוד מעט התיאטרון העירוני של
תל־אביב.
איך חוגגים יובל נזה? עורכים מסיבה
גדולה. ואיפה עושים את המסיבה אם לא
על הבמה ממש, כיאה לשחקנים. לכבוד המסיבה
קישטו את הבמה ברקויזיטים, ערכו
טל שולחנות ארוכים גבינות לרוב והזמינו
רק את חבריו האינטימיים ביותר של ה־תיאטרון:
את שחקניו, חשמלאיו, במאיר ומנהליו,
ו־את חצקל איש־כסית.
המסיבה היתה יפה מאד. ליאורה ריבלין
באה בחליפת מקמי, וכמוה עשו גם גבי
אלרור, גילה אלמגור וחנה מרון.
ברכה נאמן, למרות הצרות שלה, ניראתה
כל כך יפה במיני שלה, שישר אפשר להבין
מדוע עידוא בן גוריון שיחרר אותה בער־

חנה מרון על בימת ״הקאמרי״ :ניצחה על הערב
בות. יעל אביב לא פיגרה הרבה אחריה.
פשנל ואורי לוי שוחחו באינטימיות ליד
חדר החשמלאים, וחיים טופול אמר שהוא
לא מהתיאטרון, אלא מצד הכלה. הדור הוותיק
יותר עסק בחיבוקים ונשיקות ופגישות
נירגשות.
אחר כן עשו חו שן והקרינו סירטונים
מתולדות התיאטרון. חנה מרון קראה רשימות
שניכתבו במיוחד לכבוד היובל, ויוסי
ידין הקריא גס כן משהו. שאר השחקנים
הפתיעו את החוגגים בקטעים מ תון אחת
ההצגות שלהם, ויוסף מילוא נאם על ערכו
החינוכי של התיאטרון בימים טרופים אלה.
המסיבה נימ שנה בריקודים. מי שלא אוהב
לרקוד הלן הביתה, ונותרו רק האופטימיסטים
המושבעים, שחינו בסבלנות לגדי יגיל
ושייקח אופיר שהבטיחו להגיע אחרי ההצגות
שלהם.
אם אתם לא מאמינים שהיה יפה — יש
לנו הוכחת. חצקל איש־נסית, שישב כל
העת באולם •והתבונן במאתיים הנאספים לא
עצם עין ב מ שן כל הערב. אפילו לא לרגע.
אם זה לא משכנע אתכם, אז שום דבר
לא יעזור .׳
מסיבת יום־ריולדת
איך חוגגים יום הולדת של מיסעדה ז
הבעיה הזאת הטרידה במשך שבועות

מאדאם אלי: אחרי 200 פעם
מספר כפול של בקבוקי שמפניה ועוד כל
מיני דברים טובים, נוזלים ומוצקים כאחד.
גברת אלי, מעודדת על ידי הפגנת התיאבון
הזאת פתחה מיד גם בית־קפה במרפסת
ובאר קטן. בבית־הקפה אפשר לאכול את
העוגות הצרפתיות של השאף רוברט שיובא
במיוחד מפאריס, ובבאר אפשר לטעום
ארוחות קלילות בתוספת גבינות תוצרת
צרפת.
--ג-- 31 זו5־ __י?יזיי?_ז51

ה?*?;זריז דדתיזוירז

את סול סבאג, בעלת ה״קאסה דל
סול״ ,שהשבוע מלאו לה ארבע שנים.
(ל״קאסה״ ,לא לסול).
אם אתם לא יודעים, אז ״קאסה
דל סול״ היא מיסעדח מקסימה, בה
אפשר לאכול מטעמים מרוקאיים, ספר*
דיים וסתם מזרחיים, ובין מנה למנה
לרכב על סוסים, לטייל בחיק הטבע
ופו׳ ,מפני שהמיסעדה לא נמצאת בעיר,
בתחום ההשפעה של ״רדינג ד׳ ״,
אלא באוויר הצח של גינות, הרחק מהעשן
והטינופת.
ישבה לה, איפוא, סול וחשבה: אין
לחגוג את יום ההולדת של המיסעדה
שלה בצורה אוריגינלית ז להזמין את
הקליינטורה הקבועה זו לא חוכמה,
אלה אוכלים אצלה ממילא כל השנה.
לבסוף הזמינה לערב הגדול את דיירי
מחלקת השיקום של בית-החולים ״תל־השומר״
.כדי שלא ישעמם להם הז מינה
גם את אריק שרון ואת צמד
הזמרים צחי ויעל.
התברר שסול סתם דאגה. לחברה
מ״תל־השומר״ לא צריך לספק בידור.
הם מסוגלים לבדר את עצמם באופן
יוצא מהכלל. במשך הערב עברו הגיטרות
של צחי ויעל בין המסובים, וכל
אחד שר וזימר ועשה שמח, כשעל כל
העסק מנצח שימחה הולצברג, שונא
הגרמנים הידוע, שאימץ לו את המחלקה.
סתם אורחים שהגיעו במיקרה
הוזמנו להצטרף למסיבה שנמשכה עד
מאוחר בלילה, .

גוג יוס״הולדת. יפה מאוד אפילו.

בידים ידידיה, עליה לחכות שלוש שנים
כדי לבקש גט. היא חיכתה, והיא עכשיו
מבקשת.
אם זוג היונים יתחתן, יהיו אלה נשו־איה
בשלישית של דליה, ונשואיו ברביעית
של מנחם הצייר.
זה לא הנסיון היחידי שיש להם במשותף
בחיי הנשואין. הנה, למשל, כשדליה
נפרדה מארוסה האיטלקי ז׳אן פרנ״
ל 1,פיזאנצוני, השאירה לו את מכוניתה
כמתנה, שיתנחם. ב ס,״ מכל אוסף הבעלים
שלה לא רוותה נחת מבחינה סי־נאנם־ת,
אם מותר להתבטא כך.
ואצל מנחם — ההיפך. תמיד יצא מור־

העירייה ערכה ישיבה, והחליטה ל העניק
לגברת חנה חושי, אלמנתו
של אבא, הלוואה בסך 10 אלפים
לירות.
זה יפה מאוד — אבל לא מספיק.
כי הסתבר שהזוג חושי גר כל ימיו
בדירה שכורה, ואחרי שהבעל נפטר
ביקשה אלמנתו לרכוש דירה בשי־

כון. חוץ מזה חלתה מאוד, ועס כל
הסיבוכים האלה פנתה לעירייה לבקש
הלוואה 25 .אלף, ליתר דיוק.
החליטו בעיריה לתת לה רק 10
אלפים.
כשנשאל חתנה אמנון לין על ה אמת
בסיפור, השיב :״כל הסיפור ה זה
נכון. אבל למה אתם בכלל שוא לים
אותי? תשאלו את את ראש־ה־עיר
— הוא יתן לכם תשובו!!׳

זוג צעיר, יפה, שחרחר ומאושר מסתובב
לו כבר שבועיים תחת שמי ארצנו,
ובמיוחד תחת שמי אילתנו. לולא דיברו
עברית, אפשר היה לחשוב אותם לתיירים
מחוג הסילון שמבלים את ירח־הדבש
שלהם.
בעצם, אלה הם דליה דכיא ומנחם

גפן.

מה הם״0מחפשים? את האושר כבר מצאו•
יש אומרים שאולי ימצאו גם תעודת־נשואין
כשרה. כי רק עכשיו מלאו שלוש
שנים לנשואיה של דליה עם הבמאי האנגלי
שלה. לפי החוק האנגלי, כך מם־

למה שלא. יהיר
לה ילדים?
הסתכלו על התמונה מימין. על החצי הימני של התמונה, קוראים לה אכיכה פז,
כפי שכולכם יודעים, והיא רקדנית.
איזה פיגורות ! תסתכלו, תסתכלו. כי בזמן הקרוב לא תרבה בפיגורות כאלה. להיפך:
אם תפגשו אותה ברחוב, תראו שהיא דווקא הולכת עם הבטן קדימה.
כמובן .״אני בהריון,״ היא מבשרת בגאזה, כאילו היתה האשה הראשונה שגילתה שאין
גלולה. בסוף החודש השני, אם לא איכפת לכם.
״אני מתה לילד ואני מצפצפת על הגוף. אני חיה עם משה (זה משה אפרת, גם
הוא רקדן) שש שנים וחצי. חמש בלי נישואין ושנה־וחצי נשואים. אז למה שלא יהיו
לי ילדים?״

דליה ומנחם
ווח מהסיבובים שלו בזירת הנשואין. בסיבוב
השלישי, למשל, נגד חוה, היא
נתנה לו מתנת גירושין, שיתנחם. ניחשתם:
המכונית שקיבלה במתנה מאביה.

י מאז ראו אותה בחברתו של גבר מבוגר,
איש־עסקים שאפילו עמד להתגרש מאשתו
בגלל אוהלח.
הוא פתח את מועדון השעות הקטנות
בצפת, ואוהלה היתה שם כמלכה. עד
שיום אחד עזבה את צפת, עזבה את המועדון,
עזבה את איש-העסקיס — ונסעה
לאמריקה.
ענ שיו אפשר לראותה מסתובבת בניו־

הצעיר

אכיפה

לאוהלה הלוי לא הלך כל כך עם בעלה
השני. הוא היה קטן על ה בשמונה
שנים, ולפני כמס חודשים ר,ם התגרשו.

יורק עם גבר צעיר ממנה בשמונה שנים.
זהו בעלה לשעבר, ויש סיכויים שהשניים
יחזרו ארצה נשואים שנית.

החולה ה ח לי ם -הרופא חלה

ביום שלישי זה יגיעו לביתו של
גיורא אקרשטיין עשרות מכוניות.
המכוניות לא חשובות, חשובים 100האורחים
המובחרים. בעצם, גם הם לא
חשובים, חשוב המאורע החגיגי. כי במעמד
זה תינשא העלמה נילי אקר-
שטיין, אחותו של גיורא, לבחיר־ליבה
המדציני, ד״ר ביל ליפי.
הדוקטור נחשב לאחד המומחים הגדולים
בעולם למחלות אוזן, למרות
שהוא בן 40 בסד־הכל. בקיץ שעבר
התנדב לנתח בארץ, בעיקר מיקרים
של נפגעים שנפגעו אחרי מלחמת ששת-
הימים.
אביה של נילי, החרשתן צבי אקר-
שטיין, שהיה גם הוא זקוק לטיפול
של מומחה, שכב אותה שעה ב״תל-
השומר״ .ד״ר ליפי הוזעק אליו —
ונתקל בגברת ליפי העתידה. האב הבריא
— והדוקטור האלמן חלה קשות.
אהבה אמיתית, לוהטת. במקום שבוע-
שבועיים, נשאר בארץ שישה שבועות,
עד שלא יכול היה להחריש יותר ל־קריאות־חכאב
של חוליו באמריקה.
כדי לטפל בליבו הכואב, נסעה נילי
לאמריקה לחודשים. ביום שישי שעבר
חזרו השניים — ויחד עם ביל גם שני
בניו, בני 15ו.13-
לחתונה הכינה גילי חליפת מכנסיים
בצבע אפור״לבן. הם מתכוננים לגור באוהיו
שבארצות-הברית, אבל הוא מבטיח
לשוב לפחות פעמיים־שלוש בשנה,

עוול האשה

רשאדה המזעזעת המנסרת בריבה
שר נר אם ברגע הגדור שדהריוה:
ץ ץ שה רכינוכיץ ישב מתוח בחדר־ההמתנה,
בבית־החולים ליולדות בקריה,
כשהוא. מעשן בעצבנות. בפעם האלף, העיף
מבט בדלת שבקצה החדר. הדלת שנפתחה
אל המסדרון הארוך, אשר בקצהו, כף ידע,
כורעת אשתו ללדת את ילדם, ברגעים אלה
ממש.
הוא ניסה למצוא פורקן לעצמותו בצעידה
הלוך ושוב מקיר אל קיר, אך חש מיד
שצעדתו מעצבנת את האבות האחרים בחדר.
הוא חזר והתיישב במקומו.
״רבינוביץ?״ קראה־שאלה האחות שנכנסה
במפתיע מבעד לדלת, בלי שהרגיש בה. הוא
ניתר ממקומו. האחות חייכה אליו באדיבות
מקצועית, רמזה לו ללכת בעקבותיה .״הלידה
עברה בשלום?״ שאל, כשהוא ממהר
אחריה.
״כן,״ היא ענתה.

האם לא ראתה את כתה
ך* יתד! זו תשובה לא מדוייקת. במקום
( | לראות את אשתו והרך הנולד, הוכנס
האב הנרגש לחדרו של מנהל־המהלקה. לאחר
הכנה קצרה, שמע את הבשורה הנוראה:
״מצטערת, נולדה לכם ילדה מפגרת. היא
תצטרך לבלות את כל ח״ה במוסד לילדים
מפגרים״.
משה רבינוביץ הוא יהודי דתי. לאחר
שהתאושש מן ההלם, החליט להעמיס על
מצפונו נטל כבד: שקר. בהסכמת הרופאים,
פנה אל מיטת אשתו. שהוכנסה לחדר נפרד,
בישר לה כי ילדתם מתה מיד לאחר
הלידה. הוא לא צריך היה להתאמץ כדי
לשוות לפניו הבעה אבלה.
הילדה הוכנסה למוסד לילדים מפגרים
בנתניה. אחת לחודש, היה אביה בא לבקרה,
בביקורים אלה, הוא התקשר אליה
בכל ליבו.
בגיל שלוש נפטרה הילדה, האב האומלל
לא יכול היה אפילו לשבת אחריה שבעה
— לבל ייוודע הדבר לאשתו. והאם ר,אומ־

לאחר הלידה סילקו ממנה את הילדה ולא
הראו לה אותה. הפסיקו לה את החלב,
ואמרו לה שהילדה נולדה מפלצת, ועליה
למצוא לה מוסד.״

״רק אושר״
< ראה כה כהני, שהיא עדיין זועפת,
• 1כאשר׳ היא נזכרת בסיפור :״הסברתי
לאם המבוהלת שלרופאים לא היתד, כל
זכות לעשות מה שעשו, שלאף אדם בעולם
אין זכות למנוע ממנה לראות את הילדה
שלה. התקשרתי בו במקום עם בית־החולים
ונדהמתי: התברר שלא נתגלה בילדה אפילו
סימן אחד לפיגור׳ מלבד היותה מונגולו־

אידית.
״קבעתי עם האם לבקר בבית־החולים אי־תה
ועם בעלה, ולדאוג ׳לכך שיראו להם
את ילדתם, כדי שיחליטו בעצמם אם הם
רוצים בילדה או לא. לאחר הביקור החליטו
בני הזוג שהם חפצים לגדל את בתם בביתם•
,לא מצאתי שום הבדל בינה לילדה
נורמלית,׳ אמרה לי האם.״
הני עזרה להורים לבחור רופא לילדה,
והפכה, כמיקרים רבים דומים, לבת־בית
במשפחה. כאשר נפטרה הילדה בגיל שנתיים
ממום בלב, ניגש האב אל הני לאחר
ההלווייה :״גברת רוטשילד,״ אמר .״תדעי
לך שאפילו יום אחד לא הצטערנו על שהחלטנו
לגדל את הילדה. היא הביאה לנו כל־כך
הרבה אושר.״

״הורגים את הילדים״
*0ד היום, הבעייה החמורה ביותר ב־י
ג שאלת הילדים המפגרים היא — יחסם
המפגר של המבוגרים. עד לפני מספר שנים,
נהוג היה בין רופאי מחלקות היולדות בב־תי־החולים
לייעץ להודים לא, לקחת הביתה
את ילדם שנולד מפגר. במצב מזעזע זה

האם •ודי טוו 11ר1זל*?

חל שיפור ניכר מאז הוקמה אגודת אקי״ם,
ללה לא ראתה את ילדתה מעולם.
שהציבה לעצמה משימה: לדאוג למשפחה
כזו, לשחרר את ההורים מהרגשת הבדידות
הנוראה האופפת אותם, לעזור להם, ולילד
המפגר, לחזור למסלול־חיים נורמלי ככל
״לכי חפשי מוסד לילדך״

האפשר.
*** מו שד משה רבינוביץ בדוי. אולם זהו
אופייני אולי ליחס המיושן לכל הבעייה
הפרט היחידי הבדוי. כל שאר הפרטים* היא העובדה, שעד היום לא אישרה הכנסת
אמיתיים. אמיתיים עד כאב .״ומה שמכאיב
את חוק הסעד, שנועד להבטיח את זכויובמיוחד,״
אומרת הני רוטש־לד, העובדת
תיהם החוקיות של ילדים מפגרים ואת השיהסוציאלית
הראשית של אקי״ם ,״הוא שרוב
רותים הדרושים לשיקומם.
הסיבוכים הנפשיים והמשפחתיים נגרמו בפראחת
התוצאות העצובות ביותר של הערשה
זו עקב הדרכה בלתי מתאימה מצד
פל האופף את הנושא הכאוב היא השמועה
הרופאים להורים האומללים.״
העיקשת הסובבת בין הורים פגועים. לפי
ולא רק בפרשה זו.
שמועה זו, כאשר נולד ילד מפגר בצורה
חסרת־תקווה, הורגים אותו הרופאים האחר״ביום
שישי, לפני זמן מד״״ נזכרת הני,
אים, תוך התייעצות בפורום מסויים ולאחר
״כאשר עמדתי כבר לסיים את עבודתי ,.הו־קבלת
הסכמת האב. לאם, לפי שמועה
סיעה אצלי אשה מבוהלת. היא היתד, על־סף
זו, מספרים רק שהתינוק מת מיד לאחר
ההיסטריה, הניעה אלי ישר מבית־החולים
הלידה. כדרכן של שמועות, גם מפיציה של
ליולדות שבו היתר, מאושפזת לאחר לידה.
זו מוכנים להישבע שהם מכירים לפחות
היא שוחררה למספר שעות בלבד — כדי
מיקדה אחד או שניים מסויימים, ואף נוקלחפש
מוסד לתינוקת שלה, שנולדה מונגו־בים
בשמות.
לואידית.
הני רוטשילד מכחישה את השמועה בצו״ניסיתי
להרגיע אותה כמיטב יכולתי,
והתחלתי לברר פרטים. היא סיפרה לי שמיד
רה מוחלטת. לא רק היא: תגובה זהה נת
קבלה
גם מבין חוגי הרופאים.
שנבחרו באקראי, ד״ר עימנואל
ילדים דמת־גני, וד״ר סטפן
גינקולוג תל־אביבי, שללו זאת
פות ביותר, בתשובה לשאלת

שני רופאים
חיגר, רופא־קורנהויזר,
במילים
חריכתבת
עולם־

זו מתחשבים במידה רבה בהשפעה השלילית
של הימצאותו של הילד המפגר בבית
על אחיו הנורמליים.

האשה.

אהבה, הרבה אהבה
גם ילד מפגר הוא ילד
ך• יצד צריכים לנהוג הורים שהגורל
^ פגע בהם, והרופא המיילד בישר להם
זה עתה שילדם הוא מפגר?
התשובה היא אלמנטרית: עליהם לנהוג
כהורים, להתייחס לילדם כאל ילד.
לבד ממקרים בודדים, לא ניתן לאבחן
בתינוק לפני גיל שנתיים את פיגורו המדוייק.
עד האבחנה הסופית, חייבים ההורים לגדל
יאת הפעוט בביתם יחד עם שאר אחיו
הנורמליים. הוא זקוק לאהבה שיקבל בשנתיים
אלו אף יותר מהם אולי.
לאחר שמאובחן סופית הליקוי בילד, מחליטים
ההורים והרופאים בצוותא אם ומתי
להכניסו למוסד לילדים מפגרים. בהחלטה

גטייה במוסדות כיום היא לשקם
| | במידת האפשר את הילדים, להכשיר
את אלו מביניהם המסוגלים לכך לחיים
מחוץ למוסד. נסיון מעניין נערך לאחרונה
במוסד בכפר־נחמן ליד רעננה, שם הועסקו
התלמידים בעבודות חקלאיות. למרות תפוקתם
הנמוכה יחסית, העדיפו אותם לפעמים
מעבידיהם — בגלל יחסם השקדני
והרציני.
אולם כל זה — מישני. העיקר הוא, שגם
כאשר הילד מועבר למוסד — בין אם
הוא בגיל ארבע או , 10 שבע או — 17
לא ישכחו הוריו שהוא בנם, ישמרו איתו
על קשר הדוק:
העובדה שחל שיבוש בפעולות ההורמונים
או במיבנה הכרומוזומים שלו — אינה סיבה
שלא יזכה באהבת אב ואם.

דפים באלבום
יש נשים האוספות יהלומים, ויש. האוספות תמונות. אחרות אוהבות
לצבור גברים. אצל העיתונאית מירה אכיר, הנושא הוא אנשים. לא,
היא אינה אוספת אותם. הם פשוט התאספו כמשך השנים, וביום
ספק אם ישנו שם בארץ -אבל שם, לא סתם שם -שאינו מיודד
איתה אישית. תוף דיפדוף באלבום הפרטי שלה, מצביעה מידה על
אכני־דרד בחייה -מייקית קטנה בגרמניה לעיתונאית בישראל.

הנ סי ך ו הנ סי כ ה
של ישראל
מירה אבר ך
לשנת $ 7 0ו

ה מו ע מ די ם הר א שוני ם

ההתחרח בגרמניה התחלה בישראל

סיגל אשרת

כאן אני ביומי הראשון בכיתה א׳ ,בקיהל
שבגרמניה. כנהוג אז, קיבלתי גביע ממתקים.

בת ,3משק אפק

שנים, בגיל תשע, אני כבר צברית. כאן,
ליד הקאלינו שעל שפת־הים — עם כלבי.

דרור מרגלית
בן ! ,3רחוב מיכאל ,56 חיפ1ז

המשך בישראל

על מעקה הטיילת בתל־אביב, עם החבר׳ה מגימנסיה
הרצליה. זה היה בימים הטובים, כשהיתה עדיין ברחוב
הרצל. מימין לשמאל: ישראל פלד: אני; עדה מכנס, שאז היתה עדה ליפשיץ; ועוד חבר.

גם לד יש צבר או צברית — לא פחות
בציון השם, הכתובת והגיל
בשחור־לבן
תל״אגיב (עבור תחרות הנסיך והנסיכה).
התצלומים. תחרות זו פתוחה לכל ילד

מקסימים.
אל מערכת
מדי שבוע
וילדה —

שילחי את תמונותיהם —
״העולם הזה״ ,ת. ד,136 .
יפורסם במדור זה מיבחר
מגיל שלוש עד שש בלבד.

09693252

סמלת בצבא הבריטי
הארץ־ישראליות

היחידות

בחיל־האוויר

כאן אני בקאהיר, בשירותי בחיל־האוויר
הבריטי. הייתי אחת משתי הסרג׳נטיות
הצבא הבריטי. תפקידי —־ קצינת־חינוך.

רשמית
עם לוי אשכול

תיירת

באונייה פראנם, בדרן
לארה״ב, בפברואר
, 1967 כאשר הוזמנתי על־ידי מפעל הבונדס
לכסות את מסעו של בן־גוריון,

עם פולה ודויד

בעת מלחמת־העולם
הספקתי, השנייה כמו שאר החבר׳ה,
לסייר בכל רחבי ה־כאן,
מזרח־הקרוב.
ליד
הפירמידות, עם
מורה־הדרך המצרי.

עם סמי דייויס
קצינה בצה״ל השיחרור מלחמת
מצאה אותי בחיל־האוויר
הישראלי, לשם
הגעתי ישר משורות
האצ״ל. אולם
לאחר שהלח״י
חיסל את הרוזן בר־נאדוט
וכל אנשי
אצ״ל ולח״י נחשבו
לסיכון ביטחוני, הועברתי
לבסיס ציוד
מוחדר, שם שימשתי
כמפקדת הח״ן במקום
עד השיחרור.

עם דליה לביא ודלידה

במדינה

הודעה חשובה

מחבלי
מי מסחד
ממעשי־חגלה

ונלבעלימנשיוי
א ם שע>ת כתובתך
נאהתקשרבד חי פו ת
למר כזי ש רו ת

לאחר שגבולות־ישראל נתגלו בחסומים
כמעט לגמרי, החליטו חלק מאירגוני המחבלים
הפלסטיניים — החזית הענונזית
לש יחוור פלסטין בעיקר — להעביר את
הלחימה לשטח נוח יותר: למיתקנים ישראליים
בחי 7לארץ.
׳!0 1111.01ז< ם; ; 0.1ם! טפס

ונו כללהמ שי ךולשרתך
ב ר צי פו תובנאמנות.

מספ רי הנו ל פוני ם של
מ ר כזי ה ש רו ת :

תל־ אביב
טל 622241 .
י רו שלי ם
טל 27966 .
חי פ ה
טל 527212 .
באד -שבע
טל 2622 .

נ תני ה
של• 4967
ט ב רי ה
טל2 0 8 0 } .
א ש דו ד
טל 28 .מ ג
אי ל ת
טל. ו> 24

אווז

ניבול פה?
סטיה מינית חולנית?
אנטישמיות יהודית?
שיא בסיפד־ת האמריקאית?
עכשיו תוכלו לשפוט בעצמכם
זה עתה יצא התרגום העברי של רב המכר המסעיר
את הרוחות משני עברי האוקיאנוס
המחיר 9.50ל״י

שי הוצאת שוקו /ירושלים ותל־אביב

נתן על גשר גלאטה בתורכיה

במדינה סיפר אחד העובדים הבכירים לנתן:
״באיסטאנבול לומדים כ־ 550 סטודנטים ער־בייב.
ענ־ינם לעיקרי: בילויים, לימודים והשתלבות
בחיי היום־יום בתורכיה. הם
רחוקים מן הבעייה הפלסטינית. העובדה
שהם שרפו מגן־דויד מעץ מול בניין הקונסוליה
שלנו באיסטאנבול אינה מעידה
כלל על התנערותם והשתתפותם הפעילה
במאבק. למעשה השתתפו בהפגנה כ־25
איש, שהיו בוודאי שכירים ולא סטודנטים.
מצב זה אינו צריך לגרום לבהלה.
המצב באיסטנבול רגוע.״
האמנם? עד מתי?

דרכי אדם
עושה המיתרים
חסר מימיים
כאשר הגיע מקסים פדידא לגיל ,14 הלך
ללמוד סנדלרות. בעיר מולדתו טאנג׳יר,
שבמרוקו הספרדית, נחשבה מלאכת הסנדלרות
למיקצוע של זהב.
אולם מקסים לא הסתדר כל כך עם מקצועו
המכובד. יותר מלתפור נעליים, אהב
לסלסל קולו הערב בשיר — זמירות חזנות
במיוחד. ואכן, הוא התגלה ככישרון לא
מבוטל. לאחר שעלה ארצו״ הפך, לאורח

הי 1פ• ,
מ ת חי ל
מ ה רגל

בימוי
צילום

ביום חמישי .70ו.ן
מסתיימת ההרשמה
לקורס לטלוויזיה
קורם ערב
לספרות גברים

סנדלר־יצרן־כלי־נגינה פדידא

בכי״ם לספרות

״חבל שאת מיתריו שלו לא יכול לתקן״

ניסו

קבוע בכל שמחה של יהודי מרוקו־הספר־דית,
זימר שם מזמירותיו העריבות, ליווה
עצמו בעוד.
תמיד — מוסיקה. אולם מישהו כנראה
התקנא בקולו הערב של פדידא, נתן
בו עינא בישא. מחלה קשה פגעה במיתרי־קולו.
הוא נאלץ לעבור ניתוח בגרונו,
החלים ממנו, אך מיתרי קולו נפגעו. כיום,
אין הוא מסוגל אלא לדבר בלחש.
המכה הקשה לא שברה את פדידא. הוא
חזר למקצועו הישן, לסנדלרות, כדי להוציא
את לחמו בכבוד. אולם על אהבתו למוסיקה
לא ויתב. הוא החל מתמחה בבניית
כלי-נגינה מיתריים, הגיע לדרגת מומחיות
גבוהה, התמחה במיוחד בטכניקת
יצירת התהודה הנכונה בחללו של העוד
ובייצור מיתרים.
כיום הוא הפך לפירמה בין נגני כלי־מיתר.
הם באים לסנדלריה שלו בשוק־הפשפשים
ביפו כדי להדביק גוף שבור,
לכוונן תהודה וצליל, להחליף מיתר שנקרע.
תוך כדי כך, מלאה הסנדלריה כל
היום בנעימות מיזרחיות מסתלסלות, להנאתם
של שכניו, המלאים הערצה לשכנם,
שהגורל לא יכול לו. אמר השבוע אחד
מהם, כשהוא נאנח בעצב :״רק את המיתרים
שלו בעצמו הוא לא יכול לתקן.״

כהדרכתו והשגחתו
של ספר הגברים המפורסם

ג׳קוב

גרביים וגרבונים

תיב

יפו

לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה

תחילת הקורם בינואר פרטים והרשמה:
דיזכגון* 117
(מעל קפה פסית)
טלפון.221903 :

מחזור ג׳
לרשות התלמידים מערבת מצלמות טלוויזיה
ואולפן בקרה
לעבודה מעשית
סגל המרצים מורכב מאנשי טלוויזיה מדופלמים
מספר המקומות מוגבל

ההרשמה:
יום יום, בשעות 7—4אחר־הצהרים
בבית ״בני־ברית״ ,רחוב קפלן , 10
טלפון.257235 :
תל־אביב

ח שו ב

ולדוגמניות

אין צורך להיות רקדן
מקצועי כדי לרקוד ג׳ז
הרקדן־וו,כוריאוגרף שמעון לוי,
בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונדון.
,יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תנועה־ומיקצב.
קורסי־בוקר וקורסי־ערב
( 2שיעורים בשבוע בכל קורס)
פרטים: טל—8.00( 24 74 70 .
1000 לסוה״^י 20.0)1— 17.00 :בערב).

ע כ שיו
* 1ו תד

ל ג לו ת:

הראש היהודי
ימציא לוו
פאטנטים !

הצד השני של פררטנוי
(מוקדש בחיוך כה עצוב לאלו שבבר יודעים מה
מעיק על פורטנוי)

עכשיו
ג׳ונסון, הראשון כדי• לא

אז זהו, דוקטור מבריקי. סוף ס־וף זה קרה.
פגשתי את הגבר הראשון בחיי שמשך אותי —
ומה עשיתי, אתה חושב? הלכתי ובעטתי בו. י וגם
לא בצורה מטפורית. ברגלי. ברגלי ממש. אם היו
לי עד עכשיו ספיקות אם אני באמת נזקקת לטיפול
הפסיכואנאליטי אצלך, הן נעלמו היום לגמרי. אוי
כמה שאני זקוקה. גם לטיפול וגם לגבר אמיתי.
שמו אלכסנדר פורטנוי. הוא אסף אותי בטרמפ.
יהודי מניו־יורק, סגן־הנציב לזכויות האזרח שם.
מוח מבריק, גבוה, שחרחר, אף יהודי טיפוסי. יהודי
בעל לב חם.
נמשכתי אליו מרגע ראשון. למרות חוצפתו, הוא
עדין — בניגוד לגסותם, המופגנת והפנימית גם
יחד, של הישראלים. איש העולם הגדול, מבריק,
חריף, משעשע — בניגוד לחוסר־הביטחון וה־שיעמום
הנודף מהישראלים ורגש־הנחיתות שלחם
ביחס לכל מה שקשור בחוץ־לארץ.
מד, שמשך אותי עוד יותר, היתד, העובדה שהוא
לא היה בכלל איזה סופרמן. להיפך. הוא היה איש
מיסכן מאוד. יהודי אומלל, שעקר את עצמו משור־שין
— ולא מצא אחרים במק־מם. יהודי שנשא
על כתפיו את כל אלפיים שנות סיבלם של בני
עמו.
ניסיתי להתגונן בפניו, ד״ר מבריקי. וגם הצלחתי.
למה? למה לא יכולתי להרשות לעצמי להיכנע?

דוקטור, סקסואלי. בעיקר סקסואלי. זה מה
שמשך אותי אליו יותר מכל — ומה שהפחיד
אותי יותר מכל. חירותו בנושא המין. הוא השתמש
במילים המפורשות בחופשיות ובטיבעיות כזו, שזה
סחף אותי. והפחיד אותי. לא כמו הישראלים, ש־כל־כך
׳מתוסבכים בענייני מין.
ואז, דוקטור — ברגע שהפסקתי להתנגד —
הוא הפסיק להילחם. הוא אמר משהו פנטאסטי
שהוא לא יכול לקבל זיקפה. בגלל שאני ישראלית?
כל־כך התרגזתי, שחשבתי לרצוח אותו.
ואז — ואז —.הוא נתן לי הזדמנות נוספת.
הוא הציע — אני מצטטת אותו, דוקטור — ללחיו
לי.״ זאת היתד, הזדמנות חיי, דוקטור — הזדמנות
חיי. אבל במקום לקבל אותה, בעטתי בו ועזבתי/
את החדר. אחה חושב שיש לי עוד סיכוי להיות
אי־פעם נורמלית, דוקטור?״

איפה הגניוס היהודי, איפה? פעם ה־ו
היהודים אבות כל ההמצאות בעולם. היום
הם מתעסקים רק בשנור ובמלחמות. כל
ההמצאות התשובות של שנות ה־ ,60 המתפרסמות
בטור זה, לא הומצאו על־ידי יהו־דים׳
אלא נולדו במוחם של גויים, ר״ל,
הנה האתגר: כל קורא שנורילח למדור זה
המצאה מקורית, בכתב או בשירטוט, ברוח
ההמצאות הבאות, ושהמצאתו תתפרסם,
יזכה בפרס של 10ל״י. את ההצעות יש
לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב, ולרשום על
המעטפה :״העולם ה ב\ — פאטנטים.״

מסרק לקרחים. חוסן זמן ועצבים.

פסנתר לפסנתרנים בעלי ידיים
קצרות ולילדים שהוריהם מכריחים
אותם ללמוד נגינה בפסנתר.

ג׳ ונסו 1

וצר תנועה
בתוקף תפקידי כמפקח על התעבורה, ובתוקף
1ה ת קנו ת לשעת חירום סעיף (. 183ב); סעיף קטן ג/
)ובתוקף הוראותיו של שר התחבורה החרש, הריני
י להודיע על תקנות התעבורה החדשות שייכנסו
)לתוקף החל מה־. 1.1.70

מיטה לזוג החי בנפרד.

פטנט לעקרת־הכית העצלנית.

א. הנסיעה בשטח בנוי במהירות[
פחותה מ 120-ל,״מ לשעה אסורה ב־|
החלט.
ב. כל נהג שייראה על־ידי שר־התח
בורה נוהג כלי־רכב בצורה חשודה -
יירה.
ג. לכל נהג שלא יוכיח שהוא חכר
התנועה למען ארץ־ישראל השלימה,
ייזקפו שתי נקודות על חשבון 8הנקודות.

אסור לצייר על גבי שלדות מכוניות,
או להציג מעל גבי דפנות האוטובוסים
כל ציור או תמונה שהיא, מלכד
תמונתו של זאב ז׳כוטינסקי.
ה. מיבסת הרשיונות למוניות לחברי
״אחדות העבודה״ התמלאה. המבקשים
רשיונות למוניות, מתבקשים לצרף ל!
בקשתם
פנקס לוחם באצ״ל.
ו. מעתה יש לפנות לכל שוטר העוצר
נכה, בעוון עבירת״תנועה, כסיסמה
:״רקיקה!״ בפקודת המפקח על התעבורה

כבר מותר לגלות: נשיא ארצות־הברית לשעבר, לינדון
לא היה סתם אוהד ישראל. הוא היה יהודי. הנשיא היהודי
של ארצות־הברית. עובדה זו נשמרה בסוד כמוס עד היום,
לעורר את זעם העולם הערבי נגד ארצות־הברית, אולם

ו 1ו !ובץ

הזוועה הזה

17 1

<687

וי 12

ל 11ד 11
היה יהודי!

מתון מיסמכיס והקלטוגת שפורסמו זה עתה, בהם נו־שמו פליטות־
•יפה (באידיש) של הנשיא ג׳ונסון, בהזדמנויות פומביות שונות, לא
ניתן עוד להכחיש עובדה זו. להלן שש הוכחות, שש תמונות
רשמיות, בצירוף ההערות שהשמיע ג׳ונסון באותן הזדמנויות,׳

את פתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1687״.
בין הפותרים נכונה יוגרלו 3פרסי ספרים.

מאוזן ) 1 :גיבור, יהודי של רומן פו רנו״
גרפי )7 .שמו של בעל מלטשה בה נעשה נסיון
שוד לפני שבועיים 3 .ו) מצב בו מתאדים מים.
) 14 אמרגן ישראלי ) 15 .אלוף שפרש (כתיב
חסר) ) 16 .קיצור השם המפורש )17 .מעבד עור
רות ) 19 .יצרן המיראז׳ים )21 .קריקטוריסט ב־
״הארץ׳ )22 /עונתו תיפתח בקרוב בחרמון.
)24 שם משפחה תימני נפוץ, ביחוד בשכונת
שערייס )26 .נהר בעיראק )27 .הכה בשבט.
)29 מטרה )31 בטוח )33 .סיגריה נפוצה בארץ.
)36 שם משפחתו של זמר ערבי ידוע )38 .נולד
טרם זמנו )39 .מכשיר תיקשורת )41 .נימפה.
)43 פי החיה )44 .רטוב )45 .מאנשי ״מצפן״
בצרפת, נפצע לאחרונה בהתקפה יהודית על
י אסיפה ערבית 46 .קידומת שמו של מזכיר ה־או״ם
)47 .גב )48 .מחכים לו במחזה של סאר־טר
)50 .כוכב הטלוויזיה הישראלית )53 .דובר
מטה המשטרה! )55 .כינוי לבנקאי בלועזית)57 .
בן הגזע הקווקאזי שהתנחל בארצות הצפון)59 .
ח״כ לשעבר מקיבוץ אפיקים )61 .שם נערכה
פיסגה ערבית )62 .כף גדולה למרק )63 .ביקש
מגולדה להרכיב ממשלה )64 .הימה החמישית.
בגודלה בעולם, והשניה בגודלה בין קנדה לאר־

צות־הברית )65 .ציר.
מאונךז מכשיר חיוני בצוללת )2 .זריז, חזק
ובעל־ותק )3 .מים לרויה (איוב ל״ז) )4 .לחות.
^5הירדן )6 .רוצה להיות סגנו של מספר .15
)7אלוף־מישנוז שנהרג בתאונה לפני שבועיים.
)8הג בל בלבנון בו נערכה פשיטת צה״ל האחרונה
)9 .בלעדי מלה זו משנה יורק את מקומה
במפה ) 10 .טיט לח (כתיב חסר) )11 .בית־אוצר,
בארמית ) 12 .שני נציגי ״העולם הזה״ יושבים
שם ) 18 .תואם. התאמה מדוייקת במצב של
ץ 1לק — כלפי השלם (כתיב חסר) )20 .עשיית
אהל או מחנה אהלים )23 .יקח )25 הנה)26 .
1הצל משבי )28 .רוק )30 .כתביעת נודע לאופנה
)32 .נס קט ן )34 .מכונית שבדית)35 .
:ומשפחת הטבעתיים, אליהם משתייכים תולעים,
רמשים ועלוקות )37 .ח״בית שקופחה)40 .
כינויו של ראש אג״ם )42 .מקום שרועים בו
עדרים 47 .אלוף פיקוד שפרש )48 .אקזמה.
)49 תיאור הגיהנום שייך לו )51 .בית קטן.
)52 ראש עירית הך צליה )54 .בא במקומו של
47 מאונך )56 .צנן )58 .דרגה בצה״ל )60 .מין

עץ בושם.

היה אתה-השופט
כאשר הגיעה מכונית הכבאים, שהוזעקה
בדחיפות לכבות דליקה, לצומת דרכים, נדלק
האור האדום ברמזור שלפניה. הכבאים
זינקו לתוך הצומת בדיוק כשמר הרמן הופר,
חצה את האור הירוק בנתיב המצטלב,
מבלי שהספיק לשמוע את צופר מכונית
הכיבוי.
מכוניתו של מר הופר נפגעה ואילו הוא
עצמו נלקח לבית־החולים הסמוך .״חציתי
את הצומת באור יחוק כאשר מכונית הכבאים
חצתה את הכביש בדיוק אל תוך
מכוניתי,״ סיפר הרמן לשופט אחרי שהחלים
מפצעיו .״מאחר שהכבאים נהגו בחוסר
זהירות, חייבת העיריה, לפצות אותי על
הנזקים שנגרמו לי ולמכוניתי.״
״הדבר אינו כך,״ טען במשפט פרקליט
העיריה .״למכוניות כבאים במו לאמבולנסים
יש זכות לחצות צומת באור אדום. יתרה
מזאת: מכונית הכבאים צפרה ומר הופר
יכול היה לשמוע את הצפירה ולעצור, למ
רות
שמולו היה אור ירוק. העירית אינה
חייבת לו דבר.״
האם היית אתה מחייב את העיריה לשלם
פיצויים למר הרמן הופר?

סמן בן(

י 0 0 1 ? 1ש 1 )111.1.ם !? 11_ 11111א:ז? 51.1 1ש ש. ס ם
.־ ם 0 .0 0011:1 1ס ס בז ש . 11ם 0א:ו ם 0
11 * 5.1.11 0011.11א 0 )1ש א? שסשא 1ז. א
0150י 010א ס 1א ם 5 1א 100ג<א? )1.0
0 0.1 [ 10 .א ׳ 1 10.110 [ 0.1)111ס . 0ש ׳ 110א? 0
. 101ססאססססשס ס . 0 .שזא . 1א 1ם
10ש? 0 * 100 10א : 0ז 0 0 ?10ש ם 0 0 .0 1 0 0ס א
ם. אםם 0011.0 0ססאסא? 0 ) 111ם?! 0סם
י 110.0א? ש 100101ם ..נ . 0 0 1 1 1א? ש ~׳ 1םססם
[ 0 0 .0 0 ? 1010ם, ם ׳ 11..ם 11א 10א ם 00110.0
1010 ? 0 * 111ש ׳ .ם 0 .סאם . 010 .- 0 . 01ש . 10
0 ? 0011׳ . 0א? 0011.10 0 0ש 0150 0010 5 11.?!.1 ? 0001ם? ש? 0ם0 4 .0 .0 0 . .
-ש !? 5 0גו פזו״ ס

איך תיראה שנת? 1970 מה מצפה לף כה?
כללית, היא תהיה קשה יותר מ־ .1969 המצכ הכיטחוני והכלכלי
שיחמירו ישפיעו ישירות גם על עתידך וגורלך. מיספר החתונות
יגדל. מיפפר הגירושין יגדל יותר. תופעה לא ידועה כארץ, האלימות,
תיהפך לנפוצה. הקשיים יגיעו לשיאם כאוקטוכר, יגרמו עוגמת־נפש.
ההתמודדות הגדולה
הגדולה שלך גשנה
הבאה תהיה אך ורק
בינך לבין עצמך. האתגרים
הפנימיים שלך
יאפילו על החיצוניים,
ותקופות רבות, בעיקר
במחצית השנייה
של השנה, תהיינה
עבורך רבות סבל, ,בעיקר
כתוצאה מדיכאון נפשי. מצבך
הכלכלי לא ישתנה מזה של השנה ה חולפת.
בראשית השנה ייתכנו שינויים
קלים לטובה, אך אלו יחלפו בעיקבות
בעייה מסויימת שתאלץ אותך להוציא
הרבה כסף במכה אחת. לבשי ירוק.

בעלי הנטיות האמנו־תיות
יגיעו לקראת סוף
970י לשיא ניצול כושרם
האמנותי. בכלל צפויים
כמה שיאים במישורים
שונים. באהבה
תהיינה התפתחויות
העלולות להביא לפירורים
של זוגות נשואים,
והתפתחויות אלז תן זיי־נה
קשורות בנסיעות תכופות ובתככים חברתיים.
נסיון הקשור במשהו בלתי חוקי
יטביע חותמו על בני שור. נם לבנות שור
צפוי מאורע שישפיע עליהן קשות. יהיה
זה אירוע הקשור ביריות, אלימות וייתכן
אף מוות. בעלי הנטיות המדעיות עשויים
לבלוט מעל השטח ביחס לעמיתיהם. אפריל
יהיה חודש קשה — אן אוגוסט נעים.

מ ש חי צ רי ה מיוחד הססריי
* האינטימי
בעיל המוניטין
הבינלאומי

מכיל 1£-לו^זו8וו־ו

לא תהיה לך הזדמנות
להפגין את כשרונותיך,
אך מאמץ מצידך עשוי
להביא לך שבחיט,
אולי אף מישרה נאה
יותר מזו שהינך מצפה
לה. תיפול לידך
ו 2ב מ אי -
הזדמנות נדירה באמ 20
,ביוני
צע השנה להכיר אישיות
מפורסמת שהתייחסת
עד כה בהערצה כלפיה. יהיו
לך חודשים קשים בסוף השנה, בגלל
עקשנות מסויימת בעניין פעוט שתגרום
לסיכסוך בינך לבין אחדים מידידיך.
שליחות עסקית שתוטל עליך תהווה
עבורך הזדמנות להפגין את כשרו-
נותיך. אולי תסייע לך להעפיל בסולם
החברה בשנה הבאה. סה״כ שנה אפורה.

האומים

ה ק פי די ל ד רו שבט ־ ט מ רי השלך

״ העולם. הזה״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפוס משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ פין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי נ!ע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע״מ.

השנים האחרונות לא
היו עבורן שנות הצלחה;
השנה נכונה לן
הזדמנות לעשות עבודה
אחת גדולה שתשפר ללא
הכר את מצבן הכלכלי
והרוחני, באס
תדע לנצל אותה רלא
להסתחרר ממנה. הש תדלי
להתגבר על יצר
הקינאה המופרז שלך, הוא עלול להובילך
לאבדון חברתי. שני נסיונות מעניינים, אחד
בראשית השנה ואחד בסופה, יפתחו את
כושרך בענייני העסקים שלן, שצפוייה להם
פריחה ושיגשוג, בחודש מארס אתה עלול
להיות מופתע, ולרעה דווקא, מאסון שהתרחש
אצל אחד מידידיך, אסון שישפיע על
ריייי

יוחד

^ 11X1— 3 ^ 1 X 0

.-> 5דזר 1-1.1 -ר>־ד

י ־י -י לי

אתה חייב ללמוד מכשלונות השנה החולפת,
ולתכנן היטב את השנה הבאה. בעיקר
אמורים הדברים לגבי עסקיך, אותם הזנחת.
הדבר מורגש בחשבון הבנק שלך. העובדה
שהינן פזרן אינה מוסיפה
לך כבוד. בראשית
השנה אתה עלול למצוא
את עצמך חסר־פרוטה,
ואז יתברר לך מי הם
ידידיך האמיתיים ; הם
׳מעטים מאוד. במישור
החברתי תרד קרנך בתחילת
השנה ותהיה בסימן
עלייה לקראת סופה.
אל תחשוב שהזמנת
אנשים נושאי שמות מפוצצים במקומות
.ציבוריים הנה קרש־קפיצה בסולם החברתי.
השתדל לעלות בזכות כשרונותיך שלך —
ויש לך, ברוך השם, את הכלים הדרושים.

לבני הטיפש״עשרה של
מזל בתולה יהיו חודשי
השנה הראשונים
מלאי הצלחות חברתיות.
בנות בתולה
תמצאנה את עצמן
נתונות לחיזור מתמיד.
המבוגרים מבין מזל
בתולה יצטרכו לעמול
קשה בכדי להישאר
במעמדם הנוכחי ולא לרדת ממנו. התקפות
דיכאון נפשי באמצע השנה יהיו
תוצאה ישירה של מלחמת עצבים בינם
לבין יריביהם. בת בתולה בשנות השלושים
תמצא מאהב, קרוב לוודאי בן
עקרב או קשת, הדבר יגרום לה בעיות
חמורות עם בן־זוגה הקבוע. נס-
יון לשחק במישחקי מזל ובהימורים
יביא להצלחה בחודש הראשון של השנה.

אם יש לן תוכניות לשנות
את מקום מגוריך
או להחליף את דירתך,
מוטב שלא תנ שה זאת
בשלושת החודשים הראשונים
של השנה. צרות
תתרגשה עליך אם
תעשה זאת. גילוי מענלך
יין
עשוי להביא
ממון רב אס תדע לנצלו
ולאו דווקא בצורה הוגנת. בחודש ספטמבר
תהיה מעורב בתאוגת־דרכים או אסון
דומה. היסוסים בסוף השנה בקשר לבחי רת
הצעות שתוגשנה לך יגרמו ־לך להפסיד
הטובה. יהיה זה הפסד גדול
את ההצעה
כעבור חודשים מספר. הוא
שתגלהו רק
יגרום לן התמוטטות עצבים. בחיי החברה:
אפורה ואירועים רגילים, לא
צפוייה שגה
מסעירים במיוחד. באהבה תרווה קצת נחת.

שוב תקדיש את מירב
זמנך למחשבות על
עתידך. העובדה שתהיה
מוקף אנשים
עליזים ושמחים לא
תשנה את היותך בודד
ומחפש חברה אמיתית.
בנות עקרב תס 22 נאולזעונו -
22 במנייני־בולנה
מבדידות שתאיים
על מצבן הנפשי ^
ותגרום להן להיות תוקפניות — לעיתים
בצורה בלתי נסבלת. בני עקרב
יזכו להצלחות בשיטחי האמנות השו-

עקרב

שינוי קיצוני במראך
החיצוני יגרום אולי
שינוי במעמדן. אופיך
המרושל דחה אותך
עד כה מחברת אנשים
שביקרם חפצת. אם
תמשיך, בכן — יימשך
מצב הדברים. מחלה
23 בנובמבר -
20 בדצמבר
קלה תפיל אותך למשכב
בפברואר. תיאלץ
לשהות במיטה תקופה די ארוכה.
בת קשת תהיה מאושרת במיוחד בחודש
אוגוסט. אם היא רווקה היא
תתחתן, אם היא נשואה היא תמצא
לה מאהב שיגרום לה להרגיש צעירה.
מצבם הכלכלי של בני קשת עשוי להשתפר
באפריל. אם יידעו לנצל את ההזדמנויות
הקטנות שתיקרינה בדרכם, הם
עשויים לשפר את מצבם הכלכלי.

נסה לזכור לא לקחת
חלק בשינויים רבים
מדי. גם אם הג׳וב
שלך נמאס עליך אל
תסתלק ממנו. אם
תתמיד, עשויים להציע
לן תפקיד הרבה
יותר מעניין. לפני תום
השנה תחגוג את התוצאות
הנהדרות של
פעילותו השנה של אדם קרוב אליך,
שהצליח בעסקים בצורה מפתיעה. השנה
תהיה לא יקרה לגבייה. תזכי למתנות
בלתי צפויות. בריאותך, ממנה
סבלת בסוף השנה הקודמת, תשתפר
בצורה דרמאטית, וסערות-הרגשות של
החודשים שעברו יפוגו. בת דלי תמירה
ושחורה תזכה בכותרות בעיקבות נצ-
חון בתחרות כלשהי. לבשי בענוותנות !

את אובדת עצות, מבולבלת,
ונוטה להתמכר לסמים
כדי לשפר את
מצבך הנפשי. זהירות
— סכנה נשקפת לן מהם.
נסי להשתחרר מן
הלחצים המעיקים עלייך
על־ידי שינוי החברה
בת את נמצאת. בראשית
השנה צפויים לך
כי שלונות במיבחנים שונים. גלה יותר תושייה
במצב העדין אליו נקלעת עם בת־זוגן.
אתה עשוי לצאת מן הסבך רק אם
לא תהיה הססן ולא תשמע לקולות המבוגרים
ממך, המנסים. לסדרן בשיטות שעבר
עליהן הקלח. צפוייה לך ידיעה שתרתיח
את דמד בסוף השנה, ידיעה זו תשנה את

ס*מ53ח/10מ
80/20

הח 1ט ההדש

שיצר אל־מ1
ס שאפתנות מרובה תאפיין
אנתך בתחילת תשנה
ותזכה או תן בקידום
במקום העבודה; ההיפך
הגמור בחייך הפרטיים.
הקדשת מירב הזמן לעבודתך
תגרום לסיכסו־כים
בינך לבין בת־זוגך.
בשל כך ירד מתח העבודה
שלן. סיכסוכיס
עם שכנים יטרידו את מנוח תן ואת חיי
המשפחה שלן במחצית השנה הראשונה.
בן גדי חייב להבין שאי־אפשר לרקוד על
כמה חתונות. בייחוד יתברו לו הדבר כש מישהי
תעשה לו סקנדל במקום ציבורי. ו תאלץ
אותו לשבת ביי ת זמן מה ולפרוש
מהחיים החברתיים. לבת גדי תהיה שנה זו
ללא שינויים מרחיקי לכת, שלווה ומתונה.

באפודו־ת

א 7 /־וו ־י׳ לו

,ההסדר, הינו סיפור אודות
אדי אנדרסץ -פרסומאי דינמי
ומוכשר, שהוא גם סופר מבריק.
אדי נשוי לפלורנס אך מושפע
מאד מאהובתו הצעירה, גוון. כפעם
הראשונה בחייו הוא מאבד
את השליטה בעצמו -נוטש את
אשתו, את ביתו ואת עבודתו -
קורבן לניגודים וסתירות שכין
מצפונו לתשוקותיו. עכור אדי
,ההסדר, ככר הסתיים. ובגיל ,43
החיים רק מתחילים...
״גיליתי כי כבר שכחתי מה טעמה של צעירה הרעבה לאהבה. כוונתי לנערה שבאמת השתוקקה
לטרוף אותי בכל פה, נערה שאותה התאוויתי אני לכלות. דומני שהנחתי אפילו לבגידותי להכנם
לשיגרה. השיגרה של אשה מהוגנת והרמון של נערות מהוגן לא פחות, מאהבות רק בשם, שאף
אחת מהן לא היתד, ערה לאפשרויות הטמונות בענין. הנקודה העיקרית אצל גוון לא היתד, זו
שהיא היתד, נכונה יותר, תוקפנית יותר או הפגנתית יו ת ר ...היא עשתה דבר נפלא. היא
הוציאה הכל מתוך ד,שיגרה. ידעת שאתה עתיד לזכות בה, אך לא ידעת כיצד או מתי. ומעולם
לא ידעת מתי הסוף. רציתי בה, אחרי, באותה מידה כמו ל פני...״

מחיר מיוחד

לחודש ההופעה 10.80ל״י במקום — 12 .ל״י.

הפצה ראשית: מרגליות

הקדם ושלח הזמנתך

בצירוף שיק/המחאת־דואר ל״ביתך, הוצאה לאור, ת.ד ,2554 .ת״א.

• ינוי כת ובת —
מנוי המבקש לשגות תת כתובתו •תבקש
להודיע על־כך שבועיים •רתש, על־טנת
למנוע עיכוב במשלוח העתון למען החדש

דמיוניות לבין בני אדם מצועצעים. צבעוניות
מצוינת בטכניקה של צבעי פסטל מעורבים
בצבעי שמן. עולם עליז המזכיר את
דמיונם הפרוע של ילדים אך עשוי בנאיביות
של אינטלקטואל. מומלץ בכל לב.

לא כדאי לראות
לא חשוב לראות
אפשר לראות
רצוי לראות
ח וכה לראות

יעקב קורלנד

(גלריה לים, תל-

אביב) חבר קיבוץ גבעת־עוז המציג מיחב־רים
(קו״לאז׳ים) עשויים בחד־גוניות, נ״־

קאובוי שר חצות (גת, תלן

אביב) ידידות בין שני עלובי חיים בעיר £
גדולה, בהשתתפות דאסטין הופמן ו ג׳ ורג׳|

וייט. הבמאי — ג׳והן שליזינגר.

** הלגה ומיבאד

(תקסים, תלן

אביב) סרט חצי תיעודי על הסברה מינית, י•*
פסיכולוגית ופיסיולוגיה. אל תלכו לחפש *
בו דברים אחרים.

* אסטרנל (שזרות) מרלן דובר היא *
אסירה שברחה מבית־סוהר לזרועות הפשע |
בצורת הורסט בוכהולץ. שמאלצי, וכ!רגיז>*--

נבזה קמקמ > נ1

* הו (זמיר, תל אביב) ז׳אן פול בל־ |
מונחו הוא גנגסטר חולה פירסומח, בסרט £
פסבדו פסיכולוגי על בעיות אלה. לא מעניין| .

* מונע נשירת שעד
¥מחזק את השורשים
* ממריע גידול השער

פאר, תל אביב) יצירת מד
פת של הבמאי היווני הגולה קוסטד, גווארס
על שחיתותו של שלטון הקולונלים ביוון.
מענין, מותח, מבריק ואכזרי. לא להחמיץ.

ן ו$1ץ01ץ610!3

1(,י.חוגוי 1 8
כלאדם (על־ידי להקת האוניבר־ *
סיטה העברית בירושלים) .אריה זקס, עם י
תלמידים מן המוסד בו הוא מרצה ושחק־ £
נים מקצועיים, שנענו לתגבר את הצוות, י
מגישים הצגה שעל נאיביותה מחפים בימוי 1
ומישחק מלוטשים ומלאי־הומור, תלבושות• ,
תפאורה ותאורה אסתטיים מאד ורוח־צוות ;
מגובשת. האלגוריה מן המאה ה־ ,15 מעוררת .
מחשביות לא פחות ממיטב מחזאות האבסורד ; י העדכנית.

רזו צדץ וי בו ת וגור* י31^1ז־ו דנ

ערב

׳1111]|091)11)3

חנו אברהם

* ידידי הארווי

בהרצאה על :

תופעות הנס תר במח קר פאראפסיבולוגי -
בחלק השני: הדג מו ת ריפות מאמ טי ו איבחון מ חלו ת באמצעות מ טו טל ת.
בקרית חיים, בי ת נגלר, במוצאי שבת, ה־ 3לינואר. ההתחלה: ב־.8.30

• בבית סוקולוב, רח׳ קפלן ,4תל-אביב:
ביום ד׳ ,ה־ 7לינואר, ירצה חנן אברהם על הנושא :
האם קיי מ ת הוכחה להי שארות הנפש?
בחלק שני: שאלות ותשובות.
ההתחלה .8.30 :לחיילי ם ול ס טודנ טי ם הנ ח ה.
ברוב וז קיו ס קי ם אזלו כבר
גליונות מס׳ 1

שעת פאואססינומנ׳

מן הרנובן:

רוחות רפאים
האם קיי מ ת הוכחה
לגלגול נ שמות?
גניבת הדעת — ושמה ספיריטואליזם חקר הפאראפסיפולוגיה
עולמם העל-חושי של
חולי-הרוח
ה טי ט אניק טבעה פעמיים

מוסף אסטרולוגי ענק

כולל בין היתר א ת
ה הורוסקופ שלך לשנת 1970

המחיר 1.50ל״י
אך ברשות המערכת נותר עוד מספר מצומצם של עותקים.
המעוניינים לרכשם, יעשו זאת באמצעות התלוש המצורף.

גזור ושלח --לכבוד מערכת ״עולמות אחרים״
שדרות קק״ל ,2תל-אביב
הנני מצרף 15ל״י בצ׳ק/המחאת-דאר, עבור מינוי ל12-
חוברות של ״עולמות אחרים״
הנני מצרף 1.50ל״י בצ׳ק/המחאת-דאר עבור חוברת
אחת של ״עולמות אחרים״.

(תיאטרון
בבידור חיי כלכ (התיאטרון העממי) כשעה וחצי
עומר גדי יגיל על הבמה כמעט לבדו ומגיש
מערכונים, פזמונים וחיקויים. ההשכלה ה־אמנותית
שלו כאמן מסתכמת כמצחיקן של
לחקת־פיקוז־צפון ולאחר מכן כשחקן בתב־ניות
שונות, וכמובן חאלטורות — לחם
חוקו של כל אמן ישראלי פחות או יותר
מצליח. בחור צעיר בסך הכל נחמד מאד.
עם מטען הכשרתו ונסיונו הנ״ל, להתייצב
בפני הקהל במופע־יחיד, הרי זו העזה יומרנית
חסרת כיסוי האופיינית למתרחש ב־בידור
הישראלי. שורש־כל׳ירע הוא החומר.
הסקצ׳ים והפזמונים ממש אפסיים. ההומור
תלוש מהמציאות.
גיבוריו הס טיפוסים אינפאנטילייס: רקדן
שלא הצליח והפך למלצר. צלם החתונות
הגוער בכלה :״את לא כלה, את אקסידנט!״;
רווק עליז (בפזמון ילדותי בקושי־לילדים

עירוני, י

חיפה) קומדיה קלושה ומיושנת שכל מתח־ !
רה ממוצע בחידון העוסק בתולדות התיאם־ י
רון, גם לולא ידע, היה מיחסה למחבר אמ־ !
ריקאי ובמיוחד ממין נקבה. הבימוי של
היי׳ קילוס כבד וחסר משמעות. הפא-
רודיה על ארוח־החיים האמריקאי כמעט ולא
מורגשת.

כתרכראש (התיאטרון

הקאמרי)

בלי אכנר חזקיהו בתפקיד המרכזי קשה
להאמין כי מהחלתו הרדודה של יעקב
שכתאי, על דויד המלך בערוב ימיו, היתד,
מחזיקה מעמד. לא שהתפקיד מצריך זדורש
מבצע בעל נתונים מיוחדים. פשוט חזקיהו
הוא כזה. בלי כל קשר לשפה האנכרוניסטית
ולסיטואציות החלולות, מגייס חזקי את מט־1
ען כשרונו ונסיונז ומצליח לשעשע, על־אף1
ששום מורה לא ימליץ לתלמידיו לשאוב •

השראה על מלך ישראל מהופעתו.
* פנטסטי (הבימה) מה פנטסטי כאן?>
רק השם. זהו מחזמר־כים שעלילתו כאילו ׳
מסתיימת ברדת המסך להפסקה. מעשיה יל. -
דותית על צמד אבות שבנו קיר בין חצרו־ י
תיהם כדי שילדיהם ינהגו להכעיס, יפגשו >
ויתאהבו זו בזה. אריק לכיא מזמר כיי
יש לו כל מיני אונס למכירה בשיכנוע רב> .
כרוך דויד מבלבל מונולוגים ממחזות >
שונים של שקספיר בחינניות משעשעת. ה־ !
רומיאו ויוליה של ההצגה (שולה חן ו ר פי >
אל קינן) אינם משכנעים. מרג׳ורי סי י
ג לי, ביימה כמו בתיאטרון לילדים.

* * אלפי (בימת השחקנים) כיל
נוטון חיבר מחזה שדוף על טיפוס אנגלי
מצוי שאינו בוחל באמצעים כדי להשיג לעצמו
נשים וכמובן שאין דבר יותר סמלי,
מאשר להשאיר גיבור כזה בודד בסוף כל
נאפופיו. עו דדקוטלי ביים בקורקטיות
שגרתית. איצקו רחמימוב וזהרירה
חריפאי, מצליחים לסחוט מתפקידים שיג-
דתיים, הרבה למעלה מעיצוב מעולה של
דמויות ח״ות.

2238$ס ₪ם[
אהרון מ0ג

(גלריה אנגל, ירו
שלים)
מפגשים הומוריסטיים בין צפורים

גדי יגיל כ״חיי כלכ״
על שתי חתולות שחיו לו); מוכס בנמל־תעופה:
שהוא הוצאת דיבה על המוכסים
בארץ, ועוד טיפדסים מסוג זה.
כן, כמובן היות ושם תכניתו מחייב, מופיע
יגיל גם ככלב. ולא אחד סתם, אלא
ממוצא בולגרי, המדבר במבטא הולם. באמון
מצחיק. הערב מגיע לשיאו שעה שיגיל מחקה
את טופול, בומבה צור, שמואל

רודנסקי, שמעון ישראלי ויעקב
כודו. כולם לפי דרכם מבצעים את לוא
הייתי רוטשילד של טוביה החולב מ
תוך
המחזמר כנר על הגג. כאן באמת מתגלה
יגיל כחקיין מעולה, שאם כי• לא בכל
הזזיקוייס מגיע לאותה רמה, הרי כל אלה
המכירים את הטובייס דלעיל, עשויים ליהנות.
רק נשאלת השאלה מד!ע כדי להציג
חיקויים אלה נזקק יגיל לטלוסט מקשר כה
מליצי ומנופח, ולערב שלם. הפזמון בוק־סינג
ג׳ו (על טיפוס שרצה להיות אלוף־
איגרוף ובסוף אשתו הכניסה לו נוק־אאוט
עיבוד־תרגום לשאנסון המצויין
— שהוא
בבצועו הנפלא של איבמונטין ) לא זכה
לביצוע כבזדמשקל, אלא למוקיוני.

הקומפוזיציה של מרכז, שממנו מתפשטים
שטחים גיאומטריים בצבעי זזום־אדום, חוזרת
על עצמה. השפעה ניכרת של הצייר פולי•
אקרב, מי שהיה אביה של שחקנית הקולנוע
מרינה ולאדי. תערוכה חסרת דמיון.

שרגא אלוני

(גלריה עידן, תל־

אביב) חייל בשרות חובה מציג תערוכת
יחיד ראשונה. מיחברים (קולאז׳ים) עשויים
מצלומי ערום הגזורים מהירחון קליי־בוי
על רקע אדמה סדוקה הנותנת גון סוריאליסטי.
השפעות שונות של רוב הסוריאליס־טיס
הישראליים ובעיקר של אייקכרא •
וור, חבר ה,,ריאליזם הפנטסטי״ .צעיר בן
21 המחפש את דרכו.

(גלריה מבט, תל־

אביב) בדי ניילון סטריליים, צרובים בשתי
וערב ויוצרים ע״י כך ריתמוס של צורה
החוזרת על עצמה, ממש כשם שהמוסיקה

עינן: ציור על זכוכית
ה״הודית״ של ה״חיפושיות״ גילתה את היופי
של הקצב־המונוטוני. מומלץ.

ע מי חי

שביט (גלריה גור

,תל־אביב) תערוכת פסלים קינטיים מחומרים
פלסטיים. חגיגה ויזואלית.

ה עי צוב והתפזרה הנו ד עי ם של

מאריג* האיכות
* * מנה ראשונה (צזותא) שבעה
קטעים שנכתבו לבמה על־ידי׳הקריקטוריסט!
דוש, ניראים ארוכים ואנאמיים, כפי שבויי־מו
ללא ברק ע״י גיורא מנור. המעבר
ביניהם יגע ובלתי־שוטף, כמו בקריקטורות,
ניתן לתפוס את הפרינציפ של מרבית הקטעים
כבר עם תחילת הצגתם, לכן ההמשך
לוקה מחמת גיבוב. שפרה מילשטיין
לא מפריעה, להיפך. לפנחס קורן קטעים
רבים בהם הוא נשמע מדוקלם.

0 1 0 1 0 1 1

ע ם כו תנ ה

לה שיג במבחרצב עי ם
ב חנויו ת ה מו ב ח רו ת לל בו ש

** קרוסל (,תיאטרון ד.גן) מופע הפנטומימה
והמחול שערך יורם פוקר אינו
אמנם מרקיע אל הישגים של מעבר לבי־דורגע,
בשל רעיונות קלושים וביצוע שאיננו
מן המלדטשים, אך כ״פקק״ ,הסותם חור
שנתהווה מחוסר הופעות רצופות של אמני
האמנות האילמת בארץ, תרומתו רבה.
נעמי כך דוד ושמואל לבנה, יחד עם
בוקר, ניראים חביבים ונחמדים. ההומור
שלהם לפחות איננו זול וניכר כי הוקדשו
מאמץ ומחשבה לכל פרט ופרט.

* * ימים טופים

(האמרגן ש. צמח)

בהופעה של שייקה אופיר מובטח לפ־חות
שלא ישלוט שעמום. הוא יודע להחזיק
את הקהל במתח בידורי בלתי מחייב, אך
כזה שאינו מותיר משקע. כפיצוי על דלילות
החומר,* ,עריכה והבימוי הבלתי מגובשים,
מופיעה הרקדנית יונה לוי עם שני
רקדנים פחות טזבים ממנה בהרבה.

אין אהבות שמחות (בימות)
למה אין? ליוסי פנאי יש תשובה מתאימה,
שהושמה בפיו על־ידי אראגון ו־גיורג,
פרסאנם. את השאנסתים מלאי
תבונת החיים, הכתובים בהומור ׳ובפיקחות,
יודע יוסי לבצע ולהגיש כשם שאף אחד
בארץ לא יודע. זה שהוא אינו זמר אינו
מפריע, יורק מאלץ אותו להפוך כל שאנסון
להצגה קטנה ונחמדה.
< ד וו ולרז וד.־ 1ה ד ב

חיש-קל ובהצלחה בטוחה
(ב־ 8שעורים של שעתיים)
קצרנות עברית ר/יו אנגלית

41>1>¥א

בכל שפה — 24 שעות ביממה —
עונה המזכירה האוטומטית
לשיחות הטלפון שלך.

* מכשירי ביקורת שיחות
ב־אולפן ג רג (בר־קמא).
תל־אביב: גוריון ,5סל 23*209 .
ירושלים. :האקיד״ ,בצלאל 13
חיפח :״בפעלה* ,שמריהו לוין 30

+מגבירי טלפון
רדיו־דוקטור
שלום עליכם , 18ת״א, טל׳ 244118

חזרה לתחילת העמוד