גליון 1689

העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 2 | הוא של דן אלמגור — הרבה ברק שלא מביא בעקבותיו כל רעם. כל זאת והביטוי המצועצע, אינם מפריעים לאריק לביא להישאר אותו אריק לביא. שאנן ובוטח, יחיד היודע לשיר,
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 3 | שסוס לא כדאי לראות לא השוב לראות אפשר לראות רצ וילראות חוכה לראו ת רן אוכוי *טל חצות (גת, תל־אביב) ידידות בין שני עלובי חיים בעיר גדולה. בהשתתפות דאסטין הופמן
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 4 | כולם בת>א\7רון אחד הולכות שמועות לא״נורמליות סביב יוסי גרגר ועליזה יצחקי. שניהם שחקנים מצטיינים של ה ״ קאמ רי׳ /שני- יו סי הם ידידים טובים — אבל כנראה לא יותר
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 5 | במדינה (המשך מעמוד )29 שכן לאחרונה התרבו המיקרים בהם נעצרים סטודנטים ערבים כחשודים בעבירות בטחוניות. אולם במקום למצוא נגדם הוכחות ולהעמידם לדין, אם באמת עברו
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 6 | ו 1ו!ובץ ה ו 1ו ל הו ה ז ד־ן ״ועכשיו, בם ישר, ברי זדביגג! בעיים 2־ן ןהיך\ז׳ (פארדון, גרמניה) את פתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 7 | משימה בדת* אפשרית פ £ 4 3ש ס 6פ3ש הראש היהודי - ממציא לנו פאגונלוים זה היה צפוי. רק הציבו בפניו אתגר — התעורר הגניוס היהודי והחל שוב לחשוב על פאטנטים שימושיים
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 8 | עובי הא שה האם יהיה יליד חסכן או בזבזן? האם יגדל כפילי או נדבן? תכונות אלה מתגלות ככר כגיל הילדות. להלן כמה סיפורים קצרים, שנאספו כמישאל־כזק כתל־אכיב, כו
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 9 | 1 1 4 1 X 1 איו רהואות עיוורת מברי דהתנשס? אם למישהו היה נדמה שכל ההמצאות ושגעונות האופנה מוצו עד תום כשנות ה־ / 60 הוא לא היה צייד להמתין הרכה כדי להיווכח
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 10 | ה1ו חזחג ש! ד׳שיעד טענה תיזה אחרת ,״מאז איבד שמשון הגיבור עם מחלפות שערו גם את כוח גברותי, הפך השיער לסמל האון הגברי, גבר שעיר נראה תמיד גברי יותר מאשר גבר
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 11 | ...ו עו ד מביתיצהר׳ מוצר ״ביונס־אוטומטי״ של ״יצהר״ — המהפכנית באבקות הכביסה — הוכנה מנו סחה ממוזגת, אשר מאפשרת כביסה נימרצת ויעילה של כל הכת מים כולם (ואפילו
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 12 | במדינה כלכלה דוד הורוביץ אחד שלוש דיעות ו בימים אלה פירסם דוד (דולק) הורוביץ, נגיד בנק ישראל, שלושה מאמרים על בעיות הכלכלה של ישראל. בתב הורוביץ, בדבר מה־ 31
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 13 | המ שטרה עצרה אסתר ויעקב חזן — א שה ובעלה — כשטיילו שלובי זרוע בכיכר־המו שבות ועוררה ה ש אל ה: 0161 מו חךובחצר וט״ו 011ב 111 רי סתר ויעקב חזן הלכו שלובי זרוע י
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 14 | מלחמת הצנזורה נגד ״הנערים בחבורה הומוסכסואלים הישראליים יכלו | ן לחגוג השבוע את נצחונם: בעיותיהם המיוחדות, כמיעוט נרדף בחברה, יזכו להיות מוצגות במחזה מרגש.
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 15 | קולנוע סרטי לואי צריך פיפי ?}ושים חיים (אסתר, תל־אביב, צרפת). לז׳אן גאבן יש על גבו ציור של מודליאני. לואי דה פינה, סוחר אמנות מגעיל, אומר לו :״אני רוצה לקנות
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 16 | לגיון הזדים של הכדורסל הישראלי מפגי; להטוטים נד בני אחדינח! הכוכבים הזרים המשחקים בקבוצות כדורסל בכל הארץ, החליטו לערוך ביניהם שני מישחקים ידידותיים ואת התמורה
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 17 | אתה רואה עיני נמר־ נמר בעתון. נמר של ניר. אם תטרח ותלך לגן החיות-תראה נמר חי אבל כדי לראותו בסביבתו הפראית. לראותו ממש עליך לטוס למזרח אפריקה־לאתיופיה. אחה
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 18 | דיאוצו נחנק ו?חו 0ו נספים -אנד באוחה שעה מבזבז האוצו מיריונים על הלוואות רמשר׳ חבוות ממשלתיות ואמבטיות בבנקים ציבוריים ייני מוסדות. מובן שהבנק, שלממשלה יש בו
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 19 | רסות במדינה ה תג רו ח הכס שלוויות (המשך מעמוד )18 כשורה את התואר מזכירה. זהו הנסיון הראשון להקים מלון במקום מרוחק מאזור המלונות׳ המקובל של תל־אביב, שהוא בצפון
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 20 | ?חוו 3ד?נות ב מ חז ה דא ב הו רו ת הסוס באורווה ה בו ערת ־ ה שבו עאת הארץ האש מתלקחת ־ *8מכין הששים!הצליחו, לברוח ־ 4ניכוו ךוון 1ק השחקנית האיטלקית לאה נני היא
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 21 | ה נו כחהסתכ דו 1 הנורא. האוויר ד,תמ שנ ל כ דו ב תו ך האש זההמ חז השהס עיר מוכים בהלם היו מוכנים לפרוץ שחקני הסרט גדעון עדן, יילנה סמירנה וקלאודיה וידקינד,
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 22 | * *-תוכנית היתה פשוטה: שרן | הביטחון משה דיין נוהג לסעוד לעיתים קרובות במסעדה תל־אביבית הוא מגיע למסעדה חמת ששת־הימים, שוב לא שימשה, פחח־תקווה השכנה כעיר
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד ) 17 שר־הפנים תשובה מדהימה: שבניה של אם יהודיה נרשמים כבעלי לאום יהודי, ואילו בניה של אם לא־יהודיה נרשמים על פי לאום האב. מכאן הסתבר בבירור
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 24 | ממשלת חית, כדי שאפשר יהיה להגיע אי־פעם לפדרציה. אבנרי: טוב שבראנד נתמנה ל־קאנצלר, העובדה שיש כיום בגרמניה אנשים כמו היינמן* ושבראנד מראה לנו שמשהו השתנה. אני
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 25 | 3גדד שת מ די םאלה בראיון 3עדון השמאל הגר מני ״אידיוט מושדיי מ א ״ םאבא אבן לנ קו ט ב״ס אנק ציו ת״ נג ד אור׳ א בנ ר׳ לידתו של ראיון בשלושת החוד שים ה א חרוני ם
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 26 | דבצע שוב פשעשדהשמדת־וו ידעו בני האיבו כי עצמאותם היא ענין של חיים ומוות עבורם. בדומה לתחושה שהיתר, לאזרחי ישראל ערב מלחמת ששת־הימים, כי המלחמה היא ענין של חיים
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 27 | ה עו ל ם ע מד מנג ד. החרי ש, וה 1ח מותה של שואל האפוקאית כומר (משמאל) ,שכיר־חרב זר ושני חצוצרנים של צבא ביאפרה חולקים את הכבוד האחרון לשני חללים ביאפרים. מרבית
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 28 | יהזה מעשה־נבלה. הוא פורסם מייד בשבועון י זה. ( ) הוא זיעזע רבים וטובים. סגן דרורי גילבוע נפל כעת מילוי תפקידו. הוא הובא׳ לקבורה כמישקו, יד־מרדכי. משפחתו אינה
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 29 | ״ ת מרורים 1 ־ג 1ע !7ל עם ד,1ב !7רויאל נולדו באותו יום, נין ונינה ראשונים לדויד כן־גוריץ. הלידה הראשונה אירעה במשפחת גליה ורפי רון, בת: טל 3.400 ,קילו, שיער
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 30 | ה ׳ י ס ^ ר ך ־ א 1! 1עוטע ״ ט ו ׳ ו -ו א 1111י ב1 ״אל יפול רוחכם — עליזים מתרוממים ;״ איך הגן פרט לא תפגע ביציבות המשק. כש־התפלמסה עם בן־אהרון על קביעה זו,
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 31 | אוגונים קיצונים אוגרם 1שק ״למלחמה ביחוד, וקומוניסטים״ אמריקה הנאצית בעולם פסיסלזגירי זיגמונד פדויד כניאף זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, היה אחד האנשים
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 32 | כאשד מים — כמפל/ רך כקטיפה, כמשי זו / כעשרה על ראש מונח. ללא עיטור ללא קישוט / ללא סיכה או תג פ שוט/ תולש עיניים רעבות / עוצר בולם — לב לבבות. שער גולש זונק
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 33 | מכתבים (המשך מעמוד )3 שלווים ושקטים הגרים ברחוב זה. ברחובנו הצר והקטן אין מקום להחניית מכוניות. עד עכשיו השתמשנו במשטח־חול ריק, בצירו של בית הדואר המצוי בסימטת
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 34 | ל״אל-על״ לרגל גויסת־הבכורה לאדיס-אבבה עלו והצליחו ! בריכ ת־ ש חי ה ״ תל־ אביב״ בע״מ א ר מו ר קו ר, תעשיות מזון בע״מ ענרל בע״מ עצמון, מוצרי מזון בע״מ זלמן ענב ו
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 35 | ןהשער לאפריקה ן (המשך מעמוד )5 השדה המלונות צנועים יותר ובמסלולי הסיורים קיימים בתי הארחה נעימים, אך בכולם — השרות של העובדים ברמה גבוהה ביותר. לגבי הישראלים,
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 36 | לאפריקה כשבוע לאחר מלחמת ששת הימים, עשה מטוס בואינג של חברת אל על את דרכו לדרום אפריקה, לראשונה מעל מיצרי טיראן, במקום דרך טהרן, בנתיב בו טסה החברה במשך שנים
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 37 | סניפי הבנקים יהיו פתוחים כנראה עד לשעה 7.30 כערב. כמקביל יקדים •ברות נייד של מכוניות ,,ברינקס״ ,שתפקודנה כתי עסק שיבקשו זאת, לאחר סגירת החנות, על מנת לקבל את
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 38 | מכתבים 1שגה טובה מיטב הברכות לשנה טובה ומאושרת ב־ .1970 משרד ההסברה שי הממשלה המהפכנית הזמנית של הרפובליקה •טל ויאט־נאב הדרו מית, פאריז, צרפת שנה טובה לכבוד .
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 39 | תנועת העולם הזה— כוח חדש תלמיד תיכון! לא יכולת להצביע בבחירות האחרונות, בהן נקבעה דמות הממשלה הנוכחית. היית צעיר מדי. אולם אתה יכול — ואתה חייב — להשתתף במאבק
העולם הזה - גליון 1689 - 14 בינואר 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד