גליון 1690

העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 2 | עי ת ון ז ה תמך במלחמת־השיחרור של ביאפרה מאז יומה הראשון. סיעתנו בכנסת היתר. הראשונה שהעלתה את מצוקת ביאפרה על סדר־יומו של בית־הנבחרים. מילאנו תפקיד מרכזי
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 3 | א111ו*ם ח״כ מ משה סנה : ״איו יותר קוומוניסטים בעולם!״ כששאלה כתבת ג׳רחלס פוסט, דאה כן־דור, את ח״כ מק״י משה פנה, איך זה שקומוניסט כמוהו מדבר נגד בריוז־המועצות,
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 4 | הדתיים תביעה להפסיק עבודות פיתוח של הרכבת בשבתות. האזכרה לזכר אשכול — תתבטל ן 1ז 1ג 11ןין״ התפטרות ביתן — מיפנה במשרד־החוץ התפטרותו של משה ניתך ממשרד־ההוץ, ת
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 5 | נוכחתי בוויכוחים מעטים שהיו כה עגומים. כמו הדיון שנערך השבוע בכנסת על רצח־העם בביאפרה. נדונו ארבע הצעות לסדר־היום. הנואמים הביעו את חרדותיהם הכנות, הישוו את
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 6 | אגרי אבנר• מאש את שר־החוץ בוויכוח ונד זר הנ ש? לארצות 3111 שדד ־ החוץ אשם!״ להלן נאומו של ה״ב אורי אבנרי להנמקת הצעתו לסדר־היום לדון באספקת נשק צרפתי ללוב
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 7 | תמרורים 111 ן חו;111ו7 התפייסו ונראים שוב ביחד, הזוג־בגירושין ג׳ואן קולינם ובעלה- בנפרד אנתוני ניולי. הזוג הוא אחד המוזרים בעולם הבד: ניולי מנהל רומן עם
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 8 | מכתבים עזרה לביאפרה השאלה המעשית היא: האם ניתן לעזור לביאפרנים, ואם כן כיצד? אנו ארגון סטודנטים, שקם באורח ספונטני כדי לעשות משהו בנידון. נמצאים אנו בקשר עם
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 9 | * דיעה סנסציונית מפאריס אמרה שהנשיא פומפידי ״ מכין תוכנית־שלום אישית למיזרח־התיכון, אותה יניח בפני עמיתו האמריקאי, בעת ביקורו הקרוב בוושינגטון. תוכנית זו מזדהה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )6 עם יעאסר עראפת, ולהכירו פנים־אל־פנים. בין שהשיחרור של השומר יושג, או לא יושג, יש מקום לנסות ללמוד ולעמוד על הלך רוחו של האיש מהמקור
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 11 | ? 1יחי הדבר? הקטן הרשוני לנצל פינה זו׳ כדי לד,זים את קנוניית הסדר והמגיה של עיתונכם שבמקום משפט המפתח ״אני רוצה לחזור לבסיפורי מציאות׳׳ ומסרתי שאותו גוף שמסר
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 12 | פרסום או־ק׳ במדינה העם מי דפק א ת מי? העולם כולו שמח לאידם של הצרפתים. פרשת מילוט חמש ספינות הטילים הישראליות מנמל שרבורג, הפכה לבדיחה, שמילאה את לב הישראלים
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 13 | שר המיסחר והתעשיה, יוסר ספיר, עומד להגשים ביתרון חדש למצוקת האוצר 1 111.11111י < ו י ^ ^ 1111רתדו 1ד ו סננו חנוויו ח שרי גח״ל, אבירי היוזמה החפשית כביכול,
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 14 | בעולם ברית־המועצות ק שדיס עס השטן לאופנה הנועזת של שנות הי 70 את צריבה את סברינה להשלמת המראה האופנתי. גרבי מכנס סבדיגה. גרבי סברינה. תחתוני סברינה בשלל גווני
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 15 | בעולם רפואה שיקו* האהבה אם הל.ס.די. היה הסם של שנות ה־,60 אין ספק כי הל. ס .פי( .או בשמו המדעי ל־דופה) יהיה הסם של שנות ה־ .70 לא רק שהוא נולד עם תחילת העשור
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 16 | הו חידון פוליטי, אולי הקשה כיותר שחוכר אי־פעם : מי אמר למיץ ״אנחנו מאוחדים בהיסטוריה של האו־מות שלנו לגבי אותה ארץ. במערה בחב־ייו שוכבים יחד אבות האומות שלנו —
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 17 | שרות אפילו לאיש הפירסום המוכשר ביותר׳ להסבירו. הדרך היחידה להסביר בעולם את עמדת ישראל ולרכוש לה אהדה היא באמצעות אימוץ הרעיון של פתרון בעיית ישראל—ערב באמצעות
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 18 | במדינה הכנסת מדים ב מלי א ה ח״כ יעקב נחושתן הוא חדש בכנסת, איש חרות, עורך־דין ותושב ירושלים. השבוע תרם תרומה מקורית להווי הבית. הוא הופיע לבוש במדי רב־סרן
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 19 | חברוו שד התכנית הגרנדיוזית שר ״נתיב׳ א״רון״ -האוסוססואדה שנועדה לנתוו את מצוקת התעבורה בחס אביב ב־ם 16 מיליון דיווח ערים. הועדה יא סיימה עדיין את דיוניה. ברוך
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 20 | באגדה טל נסח מסופר ע*7 עטר מכות מצרים-עתה מנחית | ך 1 1 1 1ה שומר מזויין במוזיאון העתיקות של קהיר נושא עיניו למרומים לשמע ^ ^ 1 1 1 1 1 1זימזוס מטוסים. מזה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 21 | במדינה עדזת נגד הרועה הרו חני לראשונה מזה 22 שנה, לא הגיעו השבוע הארמנים תושבי ישראל לבית־לחם כדי לחוג את חג־המולד הארמני, ד,נחוג בהתאם ללוח ר,כנסיה המזרחית,
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 22 | צ״וים הודים עוווו סערה בגיו-יווס. נשהצי דים הם תמיד הראשונים. מתוך הציירים המשתתפים בתערוכה, מרביתם הם יהודים. ומה שמפליא עוד יותר: מרבית המשתתפים הן דווקא
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 23 | גו תעוונה שר דמויות מהתנ״ו ומהברית החדשה ־״מ ץ ןהאי>מ״<זז ווו * ׳י מן יי* יין י! זדי? יה-״* גן״העדן ציור לים ארמיות מתון הכתובה זיחת התערוכה במחיר של ינבד.
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד ) 19 מה הביא בכל זאת להחלטה להוריד את רב־החובל מאנייתו? צעד בעל משמעות חריפה במסורת הימיתז מסתבר כי חלק מהצוות רכש בספרד כמויות עצומות של
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 25 | י וצח הידרה חנח הורוביץ בת ה*7 דוו ועלם 10191 גנחו?1 היתד, ילדה טובה ומנומסת וניגשה איתו לעזור לו,״ אמרה אחת הדיירות. ההנחה שרצח הילדה היה נקמה בהוריה של חנה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 26 | במדינה דדכי־אדם נ א צי ל שעבר ב מו ש ב אנטק צוקרמן, איש קיבוץ לוחמי־הגיט־אות ומראשי המורדים בגיטו וארשה לשעבר הגיש לפני זמן מה זר פרחים לאדם שהיה חבר המפלגה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 27 | בחיים כמו במחזה אנ ס קי, גבר נאה גן 0ג, שחקן ״ הקא מרי״ ו״בימת ה שחקנים״ ,ה שתלם ב אנגליה א חרי שהתגרש מאשתו. ואילו עדנה שביט — היא אחתה- כוכבות הקבועו ת בשנ
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 28 | ועידת הפועלות העשירית נפתחה השבוע במלון ״הילטוו״ בתל-אביב כאשר 800 הצירות עטות על האוכל וזוללות בכל פה אי פ ה הן, יום השני האחרון, החלו דיוני ^ ועידת הפועלות
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 29 | קולנוע כוכבים ה חיי ם הפר טיי ם של ה בי טוגי ס ריצ׳ארד ברטון נימצא בימים אלה באנגליה, שם סיים זה עתה את הסרטת אן של 1000 הימים, על חייה של אן בוליין. הוא גר
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 30 | במדינה ישראלי בחדר הרפתקה בקופנ ה אגן הבוחרת בעיתונות הדנית: שני ישארליס, יוסף שבתאי ונסים יניב, נתפסו כשניסו לשדוד את מארגן יריד המין בקופנהאגן. את פתרון
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 31 | רגליים ונב1ת * מות המשיח הגיעו. כרי רהיראוה ׳ הר שניה בההיבה אינך צריכה נווד רהבוריד אה בכרך בבנויוה ה,,אין רי הה ררבושיי. היוה די בהכהור, כהה שפופרוה צבנו
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 32 | חבל שהשנננת לא יכולה להימשך לנצח מגיפה ממש של שפעת אין לנו עדיין בארץ, כפי שיודעת כל מי שמוכנה להאמין להודעות של משרד־הבריאות, ששכח להכין את החיסון בזמן. אבל
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 33 | שמכנסיים וסרבלים אינם מתאימים לגיזר־תהי ״גם אני מעל הארבעים,״ מתמרדת מגדה ,״ובכל זאת אני לובשת מכנסיים.״ מה צופן לנו העתיד בכל הנוגע לאופנה? מגדה, המבקרת
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 34 | איד אוכלי ם כשיש נזלת? ^ ם למרות הנזלת האוטמת את ל? חוטמך עדיין שרד בך תיאבון, את יכולה לגשת למקרר ולזלול כל מה שמתחשק לך. אבל הענין הופך לבעיה כשאת מנוזלת
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 35 | שתי נ שות גגי קולוגי סמספ רו ת: כ שבעלך הו א -רו פ א נשים ין ספק, שלא פעם אחת שאלת את עצמך, כשביקרת אבל רופא־הנשים שלך :״מה חושבת עכשיו אשתו האם אינה מקנאה האם
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 36 | במדינה דרכי־חיים זישמר *ןהרח מי ם *9..אמו לו לעשות ודיס?״ שאר ואש״העיו את בני׳! עידן, אב דוו דוים, אשו אינו מצליח והניא והם אונר מצבר, של קלרה אמירם, המתגוררת
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 37 | במדינה מיעוטים גי1רא ג 1די!7 מ צי ג ״רו מולו ס״ רוצה ילק מד, חסר כיום ביותר לערביי ישראל? אם תשאלו את חבורת הצעירים הערביים, המתכנסת בקביעות בבית גפן בחיפה,
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 38 | מדוע משתגעות בל החתיכות הישראליות אחו׳ הכדורסלן הבלגי קאמיל דיוקם? מבטים צורבים עם השחרחורת ליד השולחן הסמוך, ואומר :״יש בחורות שטובות לקולנוע׳ ויש בחורות
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 39 | להלן מיספר קטעים שפורסמו בעיתונים לא נפוצים ביותר, כמו עלוני־קיבוצים, נווי׳ ספר ומוסדות. קוראים מוזמנים לשלוח לנו קטעים נוספים: האינטליגנציה האמיתית : מדור זה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 40 | רכוש אותה. את המ כונית, כמובן. אל תה סס. בעוד שבוע יש כל הסיכויים שהמחיר יעלה. בכלל, שבוע זה נועד לקניות. י חסי ת לעתיד ־— המחירים זולים. לקראת סוף השבוע מצפה
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 41 | תקו — תתפתח ביניהם אהבה. מחוץ לפזמון אחד ו/או בקושי שניים, קשה בכלל להתייחס אל הצד המוסיקאלי. הזמרת רמה סמסונוב שהייתה ממונה על ההפקה הקולית, עשתה כניראה כמיטב
העולם הזה - גליון 1690 - 21 בינואר 1970 - עמוד 42 | בזפפר !690 הנז חיי 1.50ד־״ י את הילדה חנה
חזרה לתחילת העמוד