גליון 1691

העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 2 | מאז הופעתה של הטלוויזיה, הועמד בספק ק״נים של שבועוני־החדשות. זוהי תופעה שנפוצה בכל המדינות בהן קיימת טלוויזיה. שבועוני־חדשות גדולים ועשירים, נסגרו בזה אחר זה.
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 3 | מרקוו תורג׳מו רצה לוזבייא אמנים 7אי שדואו ושאול ביבר אמר :״רק לאי־היונים!״ חסיד היה, פנה מרקו אל קצץ הודי ובידור ראשי של צה״ל, סגן־אלוף שאול ביכר, וביקש ממנו
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 4 | אבן :״אתפטר ד מתקרב מועד ההכרעה בדבר הקמתו של משרדי,הסברה, בראשות ישראל גלילי. גלילי הצהיר, כי לא יסכים לעמוד בראש משרד שלא יקבל לידיו את ההסברה בחו״ל. שר־החוץ
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 5 | מדוע סוערת הכנסת לעיתים כה קרובות, כאשר דוברי סיעתנו נואמים מעל הדוכן? תשובת אנשי הסיעות האחרות היא, מן הסתם :״מפני שהעולם הזה עושה תמיד סקנדאלים.״ אולם המוזר
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 6 | סור רכל פצוע •משפחת כל חדר עוד בכנסת הקודמת נטלה סיעתנו לידה את היוזמה להביא את הממשלה להנהגת עיטורים לחיילי צה״ל. הגשנו הצעת״חוק פרטית, והשגנו את מטרתנו: כאשר
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 7 | ב ן 1ב = 1כ ג 1תעס 1המי : צמר, משי, מתנה, טרילין, ד י 71ן, ] יו.]]/היחידה עם 29 תמי 1ת כביסה בולל ״בי!״ אמא שלנו כבד לא כועסת עלינו >רק קצת) כשאנו ...מתלכלכים.
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 8 | מכתבים הווו 0£1הוה תעריפוו המנויים של 17. 12.69 לשנה לחצי שנת בלירות בלירנת דמי המנוי בארץ • לכל ארצות תבל, בדאר רגיל דמי ה מנוי לארצות חוץ בדאר אויר לפל ארצות
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 9 | מרח׳ אלימלך 13 ברמת־גן אשר היה רופא תורן של קופ״ח מכבי רמת־גן אל הגב׳ רות רפפורט ברח׳ מודיעין , 126ב־רמת־גן, אשר שכבה זה היום השלישי עם חום גבוה. הגב׳ רפפורט,
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 10 | עכשיו נ בו גוהר דג לו ת־ בנעם הראשונה מתנוסמיס הסינורים המלאים שו הערהונה בהערה גזוה שבתייס גזוזווה וזרו! וזערוז סואץ אגז זזוי\ז גז1ז2־־ כעבור ומן. ם פר וזרש
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 11 | מעוז בתעלה צה״ל החל במלאכת ההתבצרות בתעלה רק אחרי ההפגזות הארטילריות הכבדות של המצרים. כתוצאה מכך הוקם קו בר־לב המורכב משרשרת של מעוזים. לאזרחי ישראל יש רק
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 12 | הכזב־חמה ע ל המדדובזה הגני ם הפצר׳ -נ רי לפרווה ולאנשו העבומו לארץ וס ישראל׳ מפציץ בתעלה שנעשו המראים את הפצצת חיל־האוויר של צה״ל על עמדות־ המצרים בתעלת סואץ.
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 13 | הנשיטח המשוריינת תמונה שטרם פורסמה מהפשיטה המשוריינת של צה״ל לחוף המצרי בסואץ, שהד הגדולה והאחרונה נערכו המצרים נואשים, ביודעם, בי סתימת הפירצה הזאת משמע סתימת
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 14 | בעולם א ר צו ת־ ה ב די ת חאשיש מי שראל ״מה היתד. עושה עתונות העולם לולא היתד, קיימת ישראל?״ נוהגים להתבדח, בינם לבין עצמם, בתבי־החוץ בישראל. ויש להם סיבה טובה
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 15 | ך* ייתי רוצה לשתף את הציבור בן ן חווייה מיוחדת־במינה שהיתר. לי השבוע. חווייה שגרמה די הרגשה שד התרוממות־הרוח. שעודדה אותי יותר מכל דבר אחר בחודשים האחרונים.
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 16 | לא היה בהצהרה זו שום חידוש, לגבי מדיניותה של ארצות־הברית עד כה. שכן לכל אורך המשא־ומתן בין ושינגטון ו־מוסקבה, ובין ארבע המעצמות, חזרו האמריקאים והדגישו באוזני
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 17 | השדי משדואו אר שורת שיבצשי ררשישר שר צר״ר גושף רש־בונג שגו וזריש — שתאן. ורו ראי בפיתשת שיפ־רץ שואץ, כפי שצורש שצד דרוגו שששתן ישרארי בששת פשיבות רצגשניש שרשרר
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 18 | מיו אחרי שנחתו גהננסוסים התפרשו הצנחנים על פני הגנעו^הסועית שד האי ^ אי שדיאן רשום אומנם במפות, אך ׳ | 1שמו אינו מופיע בשום אנציקלופדיה או ספר גיאוגרפיה.
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 19 | אנשי הקומנדו המצויים מסגיוים עצמם -יחפים ולרא מדים ימי המצרי גרדקה, שבחוף המצרי של סואץ. אין להניח שהם עשו זאת כדי לשמור על המגדלור שבאי, הפועל אוטומטית בעזרת
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 20 | מהקצינים המצרים. הקצין השלישי נפצע. רק אז פשטו הצנחנים על המיבנים יצחק קוטלר נכנס לאחד לטהרם• סגן החדרים. לפתע בקע משם צרור יריות. לחיילים שפרצו למקום התגלה
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 21 | בחזרה משדואן ־ 20 הווגיס 1־ 40 פצועים באסון באילת ך • יום השבת, בשעות אחר־הצהריים, נערכו כוחות צה״ל שבאי שדואן לקראת פינוי האי. מסוקים הרימו חבילות ענק של ציוד
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 22 | דוגמנית העירום 1.03 שד שואד נישאה השבוע: לבשה ע ׳077 החלום שלי בחיים היה לעלות על במה, לא חשוב איך: שחקנית, זמרת דוגמנית״, מתוודה סמדר. לשם כר היא הלכה לקורס
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 23 | ן ף 1ך *ך *־ לגברים של ישראל — סמדר במודעת פירסומת של יצרני עניבות. גופה החטוב של סמדר היה הגוף החשוף ביותר במודעות שפורסמו בעיתונות הישראלית. והיא אף גאה
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 24 | עורכי־הדין, י יש להביא בכניה כל מיקרה בו נתבע פרקליט למשכם. בידי ׳גבירץ מצויה ההתכתבות עם לישכת עורכי־הדין׳ בנושא זה. אולם מאחר וכפי הנראה לא הודרך על־ידי
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 25 | במדינה ע ד 1ח הפאט דז אי ך העליז ביום הרביעי האחרון התקבל. בכנסייה הארמנית ביפו מכתב מאת הפטריארך הארמני בארדיאן, העשב בירושלים המזרחית, ובו הוראות של הפטריארך
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 26 | מאוד לביזיון אותו בית־משפט, כאשר הכריז כי ״לא מפי שופטים נחיה!״ *״!ה הרגיז את הדתיים ץ !*) שופטי הרוב אמנם קבעו, כי חוק מירשם אוכלוסין נועד למטרות סטטיסטיות
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 27 | במדינה על הנפיה הדתית בשאלה :״מיהו יהודי צ ה״ל ה סוו א ה לי לי ת אדוני הרסטנ״ל, הרשה לי לפנות אלין בענין הממריד אותי מזה זמן רב. בחוזרי מאוחר בלילה מאסיפות
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 28 | רשימה שניה בסידרה ך עשרים וארבעה ביוני , 1969 נע־ ,1״ רך טכס הנחת אבן־הפינה להתחלת ביצועה של תוכנית ל׳ בתל־אביב. בטכס החגיגי, שאורגן על־ידי העירייה, נטל חלק גם
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 29 | ום אינטרסים אישיים, ומניהול חובבני׳כושל, הפכה התוכנית לבשלון. הזז־מ- :ויות רבות לא נוצלו כהלכה. תוכניות ;יתוח מקוריות לא בוצעו ומאגר הקר- ד!עות של הגדולה בערי
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 30 | איו זמ1 להתח תן מי אינו מכיר את הזוג הפופולארי, החמוד, החביב, המוכשר, ששני מרכיביו הם דרורה חב קין ודני ליטגי ז היא מלחינה וזמרת מצליחה (״שירי רחוב״) והוא שחקן
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 31 | הד״ר יהושע רייר נתן לאשתו תעודה בס־תב :״אני מרשה לר לשכב עם כל גבר שתרצי ד אבל היא טוענת שדרש ממנה לשכב עם הגבר שהוא רצה — אחיו התאום ד״ר •הושע ד ״ ך ד״ר מילוא
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 32 | סיפורה שד שוש וערינצ״ק -מורת־הנהי\ה היהירה בישראל שהיא אשה ןןךון! ך-ן הנלבה שירי שומרת מל שוש מגברים לא מנות־ |^|1ן 111ן סיס. אינה מתירה אף לבעלה לגעת בח. ״אני
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )25 ניות׳׳ .אל התנגדות להתנחלות־קבע. לא ברור מהו ההבדל, מלבד ההגדרה המילולית. מארכס וחופיין. העוקץ של התוכנית הקודמת של מפ״ם היה כלול
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 34 | תמרורים כול ימה נולד אחרי ארבע שנות נשואין, לרות ואברהם (כושי) לוי, בנם הבכור. כושי, שהוא מנהל חברת הוצאה לאור, לה סניפים בתל־אביב, ירושלים, ניו־יורק
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 35 | ישראל 1^ 7 0 בחסות ראש־עיריית רמת־גו עודאל פלד גיא לב מזל בלינ קו משה ח סי דו ב בן ,6רחוב הלל ,36 חיפה בת ! 1/ג, רחוב עקיבא ,5חולון בן /2י ,5רח׳ ק״ם ,48
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 36 | במדינה ׳ (המשן מעמוד )31 ומבצע מייד מדידות על גלגלת המזלות. צפוייה מהפכה במצרים .״הכוכב של היהודים ושל מדינת־ישראל הוא שבתי (סטורן) .הכוכב של הערבים הוא כוכב
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 37 | ך* לוויה ללא תקדים נערכה בלוד בהתחלת חודש 1 1זה. בפעם הראשונה בתולדות עיר זו, ואולי גם בפעם הראשונה בישראל, נסע הנפטר אל בית־העלמין, לטכס קבורתו, בטרמפים. שלוש
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 38 | ¥ 1 1 2 1 1 1העוצס את פתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה, תשבץ 1691״ בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים. ר או נ ף : מאוזן : )1קיבוץ
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 39 | מדור זה עומד לרשות הקוראים. כל קורא אשר ברשותו חומר סאטירי מכל סוג שהוא: פיליטונים, בדיחות, קא־ריקטורות, סיפורים משעשעים ורעיונות מבדרים אחרים, מתבקש לשלוח את
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 40 | הידידים החדשים אשר רכשת יראו לך דרך עליה לא חשבת כלל. השבוע אתה מתחיל להשתחרר מהמועקה שהעיקה עלין. גל העמל שהציף אותן ממשיך לפעול. צפי ל21ב מרס - הכנסות רבות
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 41 | רעת על שלבי ונושאי ציוריהם, ולכן מן הראוי לתת פרטים אישיים עליו. ילד־גטו, נולד. ב־ 1887 בעיירה ויטבסק שברוסיה הלבנה וסיים למרות התנגדות הוריו את האקדמיה
העולם הזה - גליון 1691 - 28 בינואר 1970 - עמוד 42 | \ 3י י *1 הנוגע לח״כ שמואל תמיד * מדוע סירב בית־המשפט העליון לאסור פירסום התביעה י מדוע הוזהרו עיתונאים מפירסום הפרשה? * האם יתיר בית- המשפט העליון לעורר־דיו
חזרה לתחילת העמוד