גליון 1692

העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 2 | |1.11:ז|1י!1״•4 הטרגדיה שאירעה כשבת לפני שבוע, בהתפוצצות משאית המוקשים בנמל אילת, העיבה על מיבצע צה״ל באי שדואן, שהחל יומיים קודם לכן 22 .הקורבנות שנהרגו באסון
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 3 | משהו עד רכות־החיימ וכד עקבתי אחר נפילתה של ביאפרה, ואף ראיתי את הסירטונים המתייחסים לנושא. קראתי גם בעיתונות, את ההתפתחויות בקשר להעלאות שונות של מוצרים מסויי-
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )5 גם את התוקף המוסרי (מוסר אדונים!) לקיומו של המימשל הצבאי הנתעב. נכון הוא שלפני מספר שנים הועברו חלק מסמכויות ה־מימשל לידי המשטרה, אך בכך
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 5 | כל חברי־הכנסת את ימי העדרם — והוא ממשיך להציע זאת. ח״כ אבנרי נכח גם בכנסת השביעית בכל ישיבות המליאה, וללא יוצא מן הכלל — מלבד הימים בהם הוא שוהת בחו״ל. מעמדה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 6 | סע לפאריס על חשבון מדי שבוע מתפרסם צילום אשר אתה מתבקש לזהותו. כל תשובה נכונה, בכל שבוע, מזכה אותך בהשתתפות בהגרלה. בתום פירסום העוגם סידרת התמונות יוגרל הפרס
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 7 | השגריר אשר בדנתו: ,,איזה אידיוט אני!״ ה אזנ ה ל שיחות שמואל מי קוני ס ! אחרי ששר־החוץ אבא אבן התמרמר על ששגריר יש־ראל בגרמניה לשעבר, איטר (ארתור) בן־נתן כונה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 8 | תמרורים פורש אחרי 14 שנה, מתפקידו כמזכיר הטכני והמדעי של ועדת הכספים של הכנסת. שמואל כזר .)42( ,יליד ירושלים, מוסמך לכלכל!; מהאוניברסיטה העיברית בירושלים,
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 9 | 1דמד! לך שיש לד ראש״ממשלה. ^ נדמה לך שיש מדינאית, חכמה ונבונה ומנוסה, המנהלת את ענייני המדינה במחשבה צלולה ובריעה מפוכחת. נדמה לך שיש מנהיגה, המלכדת סביבה את
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 10 | בניע הרא ש 1נ ה מעולם לא התקיים עד נר דו־ש ח ישיר, פנים־אל־פוים, בין אישיות ישראלית ובין נציג אל־פתח. כל הנסיונות לארגן דו־שיח כזה עלו בתוהו, בשל סירובם העקשני
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 11 | את תושבי ישראל — אינו דתי. זהו דבר לאומי, בדיוק כמו הדבר הלאימי המאחד את הפלסטינים, וכל אומה אחרת. אפשר להתעלם מכך, למען האידיאולוגיה אולם אידיאולוגיה המתעלמת
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 12 | *111 וזו ס תכש>רחדש לעגע ע שי רבמטמעים ^ו מזיו דרדהשר שי ם בעולם דנמרק מ שהו ר קו ב? החל מהראשון בינואר ,1970 שוב לא יבטיחו בני זוג דנים העומדים להנשא זה לזה,
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 13 | 28—26 בינו אר — 1970 מצורף לגליון ״ העולם הזה״ 592ד שיי ר באחד מאולמי־ד,הרצאה של הכנסת התכנסו כ־ 150 חיילות וחיילים, אורחי י ו״ר הכנסת, לציון יום־הולדתה ה־ .21
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 14 | התמימות והצ־נ־ות הישיבה המיוחדת של הוועד הפועל, שנועדה להחליט בענייני השכר, נדחתה בשבוע אחד. המטרה: לאפשר לראשי ההסתדרות להגיע לידי סיכום עם חבריהם בממשלה,
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 15 | ך• חייל ;חום כאשוניק לארץ חלה התינוק, ומת. ברנארד רצה לקבור אותו בבית־קברות יהודי, כיוון שחשב שבנו יהודי. אבל הרבנות לא התירה לו זאת. התינוק נקבר מחוץ לגדר.
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 16 | שני ילדיו של דני זיידל, שנשא לאשח תיירת לא־יהודיה. כל המשפחה הצטרפה אל מישמרות־המחאה שהתייצבו מול ביתו של שר־המשפטיס, יעקב־שמשון אגאו־ יאגויה שפירא, בשדרות
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 17 | א אי מון (זהו נוסח נאומו של אורי אבנרי, בדיון על אי־האימון בממשלה). הצעת הילד אורן שליט הוא בן של קצין צה״ל. כל חייו יחייה בישראל, כעברי, כיהודי, ובמיקרה הצורך
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 18 | ערבים ה חו צ ה אתה טועה, גמר! רוחות רעות מנשבות בימים אלו במסדרונות הוועד־הפועל של ההסתדרות הכל* £נ י עו מ ד לבצע משימה מאוד לא נעימה: לית .״מוציאים את המחלקה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 19 | אין להטיל ספק במהימנותם, לא ייתכן עלבון גדול מזה. אולם הסיבה האמיתית לסילוק שונה: לוועד הפועל נתקבלו לאחרונה חברים ראש־מחלקה כהן עלבון גדול חדשים רבים, ואילו
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 20 | הגיעו לארץ. העיכוב אינו כללי ומוחלט, אלא הדרגתי. ההודעות נשלחות עתה בקצב ובכמות קטנה בהרבה מבעבר. מגעים ע״מ— ל״ע יימשכו המגעים ההדוקים בין מאי־ר אבי־זוהר
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 21 | במדינה המלחמה אין זה עוד סוד כי אחד השיקולים שהר־תיעו את ממשלת־ישראל בשעתו מפני תגובות צבאיות מרתיעות במצרים, נוכח אי־הכרתה של מצרים בהסכם הפסקת־האש, היה החשש
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 22 | החליט הבוטיק הירושלמי ״מאד ערך בתל־אניבחצוגת־אופנה מקורית תועזח בסיסמא תר\2רן המשי תונזני תשגנו את ת\2תר ואת הררגוזבירר! אוניקובסקי ויובל ך * ושן* .ז ר קו ר
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 23 | המנחה : א\זי, אן וא\זי אדית ואתי הפכה שאין אביב הבלונדית למדה גם היא את הפט ט, לא מפגרת אחריה. לפני שאתי לדוגמנית היא היתד, נערת גוגו, כך לה שום בעיות בשטח
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 24 | ** רכה לנו הסכנה כי יתחיל מי־רוץ שדים, בין השכר, המחירים והמיסים,״ אמר שר־האוצר פינחס ספיר בסכמו את ״עיסקת החבילה״ שנועדה לקבוע את מדיניות השכר לשנתיים הבאות.
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 25 | ־לחם מיו חדה 1ק״ג סו כ ר— —-ן׳ — בקבוק עמו --י -מיונז- ! --מ רג רינ ה -- ג בינ ה לבנה —— חפיס ת מרק מוכך- **511111*1111111 • מלעפונים ח מו צי ם. זיתים כבו שים-
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )11 במידה וניתן לאחד עיר אחת, מדוע לא את פלסטין כולה? לירושלים, יש אותה משמעות כמו לחברון, לרמאללה, לחיפה ולכל עיירה אחרת. משמעותן עבורנו שווה לזו
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 27 | במדינה (המשן מעמוד )17 רק על ירידת חשיבותה של פאריס בסולם־ הדרגות של הדיפלומטיה הישראלית, אלא על מחול־השדים המתנהל במשרד־החוץ. נאמן לאבן. קשה למצוא משרד
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 28 | כדי ליצור את סירטו השני באווירה הולמת, ומאשתו -אל חדר שכור ואל אשה אחרת הלית קאתמור ך! אק קאתמור, יוצר הסרט מקרה ן אטה, הוא בדרך־כלל, בשש השנים האחרונות, בעלה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 29 | :ר יוצרו של הסרט ״מיהרה אשה״ מדירתו דוגמנית-העירום המבוהשת או טוכמאייר להרוס את העולם כולו, במטרה להביא בכך את המשיח. הלית מופיעה בסרט בשני תפקידים: כאשתו של
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 30 | אמו־יקה מתעניינת בפלאי דירתה הזמרת הישראלית — לשעבר — אסתר טובי, החיה כיום בארצות- הברית, גילתה כבר מזמן את כוחה של ״ הפירסומת, והיא מקדישה תשומת־לב לא מבוטלת
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 31 | מבטאל ₪לי החנוה הישראלית דוו עיניה של צעירה בת 22 והו ם־יפורת של צעירת ישראלית־ — נריפגר פזר ישראר האזזר\ז, רג ה־תוצאת בשוליים־ .היא הגיעה באתר העזים לתשרדי
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 32 | (הנושן מעמוד )29 לוקחים אותי. הוא היה שם ליד הקופה של הקולנוע. חלתי לטייל ברחוב והוא עקב אחרי כל הזמן. אחרי חמש דקות הוא עצר אותי והתחיל לדבר אלי. הוא לי שהוא
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 33 | לי שתתגרש, אמרתי לה :״אמא, אם את מבטיחה לי שאת תתגרשי, אז אני אספר לך משהו״ .וסיפרתי לה. בכל זאת, היא השלימה איתו והמשיכה לחיות איתו. אחר־כך טיפלה בי אישה אחת
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 34 | (המשך מעמוד )31 בשם שמחה וביקשה חוט. לא יכולתי לתת לה. היא הרביצה לי. כל היום בכיתי. לא יכולתי להפסיק לבכות. למחרת ביקשתי ראיון עם נציגת הסעד. סיפרתי לה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 35 | תיכף שלחו אותי לעזרו,־ראשונה. בעזרה ראשונה הביאו רופא דחוף• הוא מצא אצלי בצואר שני חורים ונתן תעודה שהיה כתוב שם ״נסיון לרצח, חבלה גופנית חמורה ואונס.״ האונס
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 36 | את ווצה ניוד ־ אורם אינו נודה ומס, חביתווו : !•ח-חרת ש! ויו רי ם במקרה כזה תופרה הביצית בהזרעה מלאכותית. מיילדי העתיד לא ירצו לסמוך על המקריות, ימנעו בכך
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 37 | מבחנה מיום הפראת הביצית ועד ללידה, אולם היום מצליחים בבר להחזיק עוברי טלאים כחודשיים לפני הלידה ברחם המלאכותי. עד לשעה שהחוקרים מחליטים כי העובר יכול לצאת
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 38 | טוב שם משמן טוב ...ולנו -שניהם שמן טוב שם טוב חברת טית־בית משווקת שמגי מאכל בישראל וברחבי,העולם זה יותר מעשרים • שנה. איכות שמנינו ו מו מחיותנו הוציאו מוניטין
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 39 | פ £ 0 3־ { ס 6פ£3 ת עו דו ת־ז הו תחד שו ת בתוקף צו של שר־הפנים, תיכנס לתוקפה החל ב־ט׳ באדר א׳ תש״ל החובה להחליף את כל תעודות־הזהות בישראל. מתאריך זה והלאה
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 40 | 1 1ו ! ו ב * העול הזה 1692 המזלות דווקא לא חיוביים עבורן השבוע, אבל כוחותיך ה אישיים גדולים, לכן תצליח להתגבר על המשברים אשר יפקדו אותך השבוע. לן, כת טלה,
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 41 | אלא שבסגנון שהוכתב על־ידי דוש, ניראה ונשמע מאולץ. לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות *** רצוי לראות חובה לראות אריה בחורף (פאר, ** ימים טובים אביב) בעיות
העולם הזה - גליון 1692 - 4 בפברואר 1970 - עמוד 42 | מקרה אשה של במאי ״סקרה אשה״ מסעיר את חוגי ״האנשים היפים* בארץ או טובמא״ר דקחה מהדית קטנ7ור את ב עד ה * ז׳ אקקט מו ר אן טוכ מ אייר ההית ק ט מו ר * מ?גי:
חזרה לתחילת העמוד