גליון 1694

העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 1 | וי^ 88ן 1ויו 8 4 ןןןיןך 1
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 2 | דוד גלעדי ושמואל שניצר, שמעמדם בעיתון התערער. נגד כמה מהעובדים, שדיברו בגלוי נגד ההסדר החדש, הופעלו אמצעי שיכנוע במשך תקופה ארוכה. למרות האופי הדצנטרליסטי
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 3 | תמרורים מונה לחבר־כנסת, במקום סגן יו״ר הכנסת אריה בן־אליעזר ז״ל — גדעון פת ( ,)37 חבר גח״ל מטעם המפלגה הליברלית. יליד ירושלים, למד בבית־הספר התיכון דתי מעלה,
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 4 | נותרו עוד נלאהי שי ש בעתוגות הישראלית גלים של מצבי־רוח. בשבוע שעבר עמדתי במדור זד, על מסע־הלינץ׳ שהתנהל במרבית העתונים נגד חברינו בכנסת. השבוע נשבר הגל, והתחיל
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 5 | ועתה ניתנת״! 7 האפשרות לקבל את מעונת לנשת חודשייס ממתנת, לשנת ,1970 להצמדה על הוצנעה. עס נל שענן! אז רחהעולם ל -סדעוינסיוןחינםן ^ א דחף* סטודיו שגד
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 אדם, סופו שימצא את עצמו בשורה אחת עם גדולי המנוולים של ההיסטוריה. אין לכם להחזיר לנו את התעודות אלא אם מחקתם את הרשום במדורים דת ולאום
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 7 | למדינה מתבטאת בדיבורים והשמצות של יריבים אופוזיציוניים, ואשר מעולם לא לבשו את מדי צז־י״ל. מקם רינר, קרית־ים ב׳ מגישה מיהו יהודי 7 חייל צה״ל נפצע בביקעה / .עוד
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 8 | במדינה העם הזד מנו ת שחלפה ר ׳ 1א ר •המלחמה היא המשך המדיניות בדרכים אחרות,״ קבע בשעתו אבי תורת המלחמה המודרנית פון קלאוזביץ. לגבי ממשלת־ישראל ניתן לומר השבוע
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 9 | ^ ני מקנא בחברי הסינאט ובית־הנב־ץ ! חרים של ארצות־הברית. הנה קם ויליאם פולבלייט, ראש ועדת־החוץ של הסינאט, וטוען שהנשיא ג׳ונסון שיקר להם, . מסתבר כי בשעתו מסר
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 10 | ||.י 11 . .ו ויו טוס לפאריס על חשבו! ה ו 1ו 0 3 הוה על־ידי השתתפותן בחידון הצילומים זי ל מדי שבוע מתפרסם צילום אשר אתה מתבקש לזהותו. כל תשובה נכונה, בכל שבוע,
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 11 | ד 1״ ?ז 1ב 1ה ד 11—9בפברואר — 1970 ,מצורף לגליון ״העול ם הז ה״ 1694 מיהו שחון? הנושא: הצעת־החוק ״מי הו יהודי״. בחוץ נערכה הפגנה סוערת, שבה נטלי חגרי תנועתנו
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 12 | (המשך מהעמוד הקודם) הגיעה שעת ההצבעה. מפ״ם פחדה להצביע בעד הצעתנו להחזיר את הצעת״ החוק לממשלה, ותבעה להפריד בין ההצבעות. היא הצביעה רק נגד הצעת־החוק — ולא בעד
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 13 | לבון :״גולדה אשה ללא אינטלקט, ללא הבחנה פוליטית שהדבר הדומימנטי בה הוא רישעות וצדהנות״. גילדה — מנ ת הממ של ה — גן־ילדי ס 0על אופיו של שר־המש־פטים יעקב־שמשון
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 14 | במדינה משפט :יני אזרחים רבים נשאר בית־המשפט זן המחסום הבלתי תלוי היחיד כנגד תוללות השילטונית של המישטר וכנגד טת הכפייה הדתית. עמדתם העצמאית יצר, של השופטים
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 15 | סוחוי התינוקות אימוץ בלתי־חוקי. הוא פנה לבית־המשפט, ביקש צו מניעה נגד הוצאת התינוקת מהארץ. ״המדיניות שלנו,״ הסביר ,״היא להשאיר ילדים בתחומי מדינת־ישראל. יש די
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 16 | ב*י? 1 7111 ג׳יפ של מישמר־הגבול עולה בכביש הפתלתל, קמתמשך ^ 6ב ת. השמש מלטפת, אוזיר הרים צח דקריר. מס־אל כיוון הגבול הלבנוני .״יודע להשתמש בעתי?״ שואל \4/ביב —
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 17 | סליחה סו ס ת גססרה •ץ* 0חדשנכנם לתולדות הסיכסוך הישראלי—ערבי — אבו־זעבל. בניגוד לשמות אחרים — שנשכחו וישכחו _ עתיד שם זה להוות נקודת ציון סמלית בתולדות המלחמה,
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 18 | וחד• ה תינו קו ת במדינה ( ה מ שך מינ מוד ) 13 עד שלבסוף הוקמה ועדת חקירה מיוחדת, מטעם ועדת־הפנים של הכנסת, כדי לפענח את גורל הילדים שנעלמו. הוועדה, שהורכבה
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 19 | במינכן תשנה נשות תוונה באמצעי חבטחון הננסטים לאבטחת שרום נוסעים ׳שואלים לבין ישראליים על אדמת גרמניה המערבית. מינכן נתווספה בכך לרשימת הערים בהן נעשו נסיונות
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 20 | ך* התפוצצות האדירה הקפיאה את } 5הדם בעורקיהם של הצופים ההמומים. רובם לא הבינו כלל מה מתרחש: הם ראי את קיר־הזכוכית של אולם־הנוסעים מתנפץ, אנשים מתרוצצים. מטחי
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 21 | יעקב רכטר, ע מו היא יה שלושת ילדים, בן ,בעת שנהג במכוניתו, נוש, היתה: זה לא כי ממאבק זה עם יחקת, משתוללת — שכולו שימחת״חיים לוחם. ומנצח. .ם לא עקבה המדינה
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 22 | (המשך מעמוד ) 19 בארץ. השחקנים הזקנים, שכבר אז לא היו צעירים במיוחד, הפגינו קוצר ראות מיוחד במינו. שום כוח בעולם לא היה מסוגל לדעתם לדחוק את רגליהם. הצעירים
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 23 | התנהל התיאטרון הלאומי כל השנים. היתר, זו שיטה שערורייתית: חבר שחקנים, שלא הבינו — ולא רצו להבין — דבר בניהול כספים — קיבל לידיו במשך עשרות שנים מליוני לירות
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 24 | במדינה תל־אביב חכמי חלם ^ אשר קיבל על עצמו לפני כ־ ^ חודשיים ישראל פלה ראש עיריית רמת־גן, את תפקידו, בעיקבות מותו של אברהם קריניצי, ודאי שקל בכובד־ראש את
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 25 | האורח !הסוסה של מאנדי שר *ורדה ביום שבת לפני שבוע, בדיוק בשעה חמש אחרי־הצהריים .,אירחה אותו ואש• הממשלה גולדה מאיר על כוס קפח, כשהיא מטעימה אותו מעוגת־השבת
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 26 | 0 5 1 1 1 :1 1694 תקליטים חדש בתקליטיה חדש בגלריות עולם המוסיקה המתקדמת (פאקט) כללית (גלריה תערוכה גולדמן, חיפה); אוסף עשיר של אמנות ישראלית. יגאל תומרקין
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 27 | ש ג 1נ ו 8נ לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חובה לראות סרטים גס !טורינו * * הג׳ום האיטלקי (אלנבי, ת״א, בריטניה) הוא סרט פשע נוסף בהשתתפות
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )22 הצדקה גורם לגאווה להוריו ולאחיו איתן, בן השמונה. ,אני מסתדר די יפה בלימודים,״ קובע מיקי .״המורים מסבירים לי כל דבר, ויש לי הרגשה שמטפלים
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 29 | חעח זונות ושמרטף לילדיהן, נווד ולולייו. הגשים בגיל 53 אח חלש חייו ־ 1ר!וא הנך לשחקן קולנוע בסדס ׳שדאל׳ חדש צ ץ זג/, וסה/ ם עומדים לדון אותך למוות,״ גילה הסמל
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )27 משי ופעם בצעקות וגידופים. הוא גם גידל את הבן של רחל סימנם, זונה תל־אביבית מוכרת נוספת. בזמן שהיה מטייל עם ילדיהן של הזונות, נהג צ׳ין־צ׳ין להביא
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 31 | ״(1ואדים. מיואז״ם; קו* הקהל כאשר ערה ער הבמה *לוו הוויסרוקות מצופת ״לא תודה, לאי רוצה לקנות.״ ״שי זה בחינם, לא קונים.״ ״אה, בחינם? זה טוב. תודה רבה.״ רמת
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 32 | עוג , האשה אצלנו בישראל יש לאשה דאגות מלחמתו של המין הנשי׳ לשוויון אחוות אורם ברחבי השוס נמשכת ולשיחהו מתוקי הפליה משפילים, הגבר הוא או״ב! 0את חושגת שהפמיניזם
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 33 | ררא הרו בשצף קצף, שסו הנישואין, ועוד חמור אפילו יותר מצבם של הסטודנטים הלבנים הקיצונים והכושים הזועמים כאחד — אשר אחיותיהם, נשותיהם, אמהותיהם, וחברותיהם
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 34 | כוכב ושמו צי־ן־ והוגבר הוא תחרות הנסיך והנסיכה של ישראל ל שנת $70ו בחסו ת ראש עיריית רמת־גן ישראל ה מו ע מדי ם • (המשך מעקוד )31 כותית. במלחמה זו יצטרפו לתנועה
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 35 | במדינה סיד אבו רודס — המערב הפרוע פעס היתה זו סדום, לאחר מכן אילת. היום זו עיר־הנפט שעל שפת הסואץ — אבו־רוזס זהו המערב הפרוע של ישראל — עולם של כורים
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 36 | ה גי ען ד ג מי 1970 סאבא #כ פ 1ל תחילת השבוע תעלה לך ביוקר: הוצאות גבוהות בחיי המשפחה, קנסות, ואולי תצטרך לשלם גם לרופאים. בשבוע זה בדאי לך לשקול מחדש את
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 37 | הקו האדום ־ תל-אביב ־ קהיר טררר __ טררר __ נאצר: האלו? המרכ זי ה: יש לך שיחת־חוץ ממשה דיין. קולקט. מוכן לקבל? נאצר: עוד פעם? מה הוא חושב, שאני רוטשילד? מ ר כזי
העולם הזה - גליון 1694 - 18 בפברואר 1970 - עמוד 38 |
חזרה לתחילת העמוד